TerugParadijspoortTerug
 
Nummer:214
Andere namen:Paradijshof
Zijlpoort [2]
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 836-840
Adres na 1871:Lange Bouwenlouwensteeg 19, nu Grevenstraat

Beschrijving:
Salomon van der Paauw adresseert de poort in het midden van de westzijde van de Bouwelouwesteeg, Wijk 6 naast nr. 835 - ook Zijlpoort genoemd.
Hoewel de poort zich aan de Bouwelouwesteeg bevond, grensde haar achterkant aan de Hooglandse- of Paradijssteeg. Waarschijnlijk lag in deze omgeving ook de voormalige herberg 't Paradijs'. Bestudering van het Bonboek leert dat de poort is ontstaan door afsplitsing uit andere percelen. Zo was het vooral Anthony Segersz. die voor 1656 zeven van de tien huisjes bezat en mogelijk heeft laten bouwen (Bonboek fol. 333a-333c vso).
In 1893 worden de (inmiddels twaalf) huisjes in de Paradijspoort verkocht. Het jaar daarop worden die huisjes gesloopt en vervangen door vijf nieuwe. Op een erf in deze poort worden nog eens acht woningen gebouwd.
In 1901 worden de nrs 13 t/m 16, eigendom van de bekende huisjesmelkers B.J.C Werner en F.B.Werner, onbewoonbaar verklaard.
Uiteindelijk is het hele gebied tussen Paradijssteeg en Bouwenlouwensteeg in 1937 gesaneerd. Voor de 165 percelen kwamen 110 woningen terug.
Een afbeelding in de Paradijspoort of -hof met links de vroeg 20e-eeuwse nieuwbouw en rechts de oude en haveloze krotten

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6625, Oost Marendorp Landzijde)fol. 333-333c v 1642 na
Waarboek 67 7M 1724fol. 961725-06-13
Waarboek 67 7Z 1733fol. 2381733-06-17

Vermelding in andere bronnen:
Reg. SchepenondertrD fol. 231648-04-17
krantenberichtLeidsch Dagblad1893-11-16
krantenberichtLeidsch Dagblad1894-02-05
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1901-02-25
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
xxxG1763x16801270-12----12