TerugSmidspoort [1]Terug
 
Nummer:258
Andere namen:geen
Adres voor 1871: Westzijde Westhavenstraat
Adres na 1871:Westhavenstraat tussen 14-15

Beschrijving:
Salomon van der Paauw meldt de Smidspoort naast Wijk 8 nr. 57 als gesloten. Overigens komt dit adres na 1871 overeen met Westhavenstraat nr. 4, maar op de stadsplattegrond van 1879 wordt de toegang duidelijk zichtbaar tussen nr. 14 en 15 aangegeven. Vermoedelijk is de in- en uitgang in de loop der tijd veranderd.
In het begin van de 19e eeuw is een groot deel van de Westhavenstraat afgebroken. Om de ligging van de voormalige poorten vast te stellen zijn we dus in hoofdzaak aangewezen op het Bonboek. In dit geval levert dat geen problemen op omdat de Smitspoort in Bonboek fol. 370- 371 bij naam wordt genoemd. Oorspronkelijk waren er zes huisjes.
In 1862 verzoekt de koopman E.J. Hoos aan de gemeente om op den grond van de Smidspoort een brandstoffenmagazijn te mogen bouwen. Hoe zich dat verhoudt met de stadsplattegrond van 1879 waarop de Smidspoort met tien huisjes wordt aangegeven is onduidelijk.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6631, Havenbon)fol. 370-3711642 na
Waarboek 67 8B 1735fol. 192 (Smitspoort)1735-01-13

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsche Courant1862-03-21
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
xx