TerugGlazenmakerspoort [2]Terug
 
Nummer:90
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 366-370
Adres na 1871:Uiterstegracht 29

Beschrijving:
De Glazenmakerspoort wordt voor het eerst in het Huisnommerboek 1871 genoemd. Toch bestond de poort al langer, want in het Bonboek Nicolaasgracht wordt ze op fol. 224vso-229 vermeld als int slopgen en bestaat dan uit acht huisjes.
Bovendien is ze goed herkenbaar op de stadsplattegrond van 1826.
Blijkens de Volkstelling van 1849 wordt alleen huisje 366 bewoond, te weten door een ongehuwde moeder die met haar elfjarige dochter met het verkopen van zwavelstokjes probeert te overleven. In 1868 verzoekt de sjouwer Passchier Smit een vergunning tot het houden en mesten van een of meer varkens in huisje nr. 370.
Na 1899 wordt niets meer van de poort vernomen en was ze sindsdien gesloten.

Vermelding in archiefbronnen:
Vetus-1585fol. 2791585
Oud-belastingboek 1601fol. 583v1601
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 220v-223 (fol. 221v Glaesemaekerspoort)1642 na
Waarboek 67 6P 1707fol. 1101707-04-06

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsche Courant1868-12-07
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
xxA416x