TerugRozenpoort [3]Terug
 
Nummer:241
Andere namen:Zijlpoort [3]
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 543-546
Adres na 1871:Middelstegracht tussen 157-159

Beschrijving:
Een poort met twee huisjes die achter aan de Vogelenzangpoort grensde. In 1894 besloot de gemeenteraad om de naam Zijl- of Rozenpoort te veranderen in Zijl- of Rozenhof. Veel poortnamen kregen door dergelijke raadsbesluiten de uitgang 'hof' omdat het begrip 'poort' een negatieve associatie had. Het woord 'hof' klonk veel vriendelijker hoewel de schrijnende woonomstandigheden er daardoor niet beter op werden.
Hoewel onbewoonbaar verklaard wordt in 1958 nog steeds een huisje in de poort bewoond. Het is er geen 'rozengeur en maneschijn' want al zeven maanden zijn de kolken verstopt en is het toilet onbruikbaar. Daardoor is de bewoner genoodzaakt om zijn emmer afvalwater dagelijks in de Oude Rijn te lozen.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1894-10-07
krantenberichtNieuwe Leidsche Courant1958-08-21
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
32xxA418x211212-2----2