TerugBijleveltshofTerug
 
Nummer:45
Andere namen:Orangiepoort (voorganger)
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 288b-288s
Adres na 1871:Kort Galgewater tussen 16-17

Beschrijving:
De Bijleveltshof wordt voor het eerst in het Huisnommerboek 1871 genoemd. Op de uit ca. 1853 daterende buurtkaart 14 wordt de Bijleveltshof niet vermeld, behoudens een latere potloodaantekening met de tekst: 17 huisjes gekomen van J. Bijleveld, nummers van 288B tot S. Dat neemt niet weg dat op buurtkaart 14 (ca. 1853) zeventien huisjes zichtbaar zijn, maar zonder verdere naamsaanduiding.
Het hof is waarschijnlijk mogelijk (wat de uitgang -hof al doet vermoeden) in de periode na 1850 en voor 1871 gebouwd. Op 30-07-1923 zijn de huisjes 4, 5 en 6 onbewoonbaar verklaard.

Veel eerder bevond zich ongeveer op deze plek de Orangiepoort.
De poort die voor 1826 al was verdwenen, wordt in Waarboek 7H fol. 118 in 1721 omschreven als de Orangiepoort uytkomende op de Korte Oude Vest over de Stadstimmerwerff. De transactie correspondeert met fol. 457 in het Bonboek. De poort zou vijf percelen vanaf de hoek met de Smidsteeg liggen en blijkt zes huisjes te tellen.
De belenders aan één zijde van dit huis beschreven in genoemd Waarboek zijn Jan Nasvelt en Steven de Lange die in het Bonboek op fol. 458 zijn te vinden. De laatst geregistreerde eigenaar aldaar is Dirk Keun. Hem vinden we terug in het Lantaarngeld 1814 op nr. 288, een huis en verwerij die voorheen uit drie huizen bestonden, te weten. nr. 220, 202, 203. In het Bonboek wordt deze verwerij genoemd en ook nog eens elf huisjes. Volgens stadsplattegrond van 1826 is nr. 288 een vrij groot perceel en nr. 289 is een mouterij. De Orangiepoort zal zich voordien op dat perceel hebben bevonden. Of het latere Bijleveltshof op exact dezelfde plek is gebouwd als de Orangiepoort is waarschijnlijk maar niet met zekerheid te zeggen.
 

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6629, Hogemorsch)fol. 454v-4571642 na
Waarboek 67 7H 1721fol. 118 (Orangiepoort)1721-05-02

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtdiverse krantenberichten (zie website ELO)
Geref. OndertrouwregLL fol. 901729-12-09
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
-14xxA1655X1673156787--15--