TerugKlokpoortTerug
 
Nummer:150
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 504
Adres na 1871:Langegracht 113

Beschrijving:
De hedendaagse Klokpoort is vernoemd naar een vroegere naamgenoot. Maar met aan beide kanten nieuwbouw lijkt de drukke verkeersverbinding tussen Oude Singel en Langegracht in niets op de oorspronkelijke Klokpoort. Op de stadsplattegrond van 1826 is ze nog goed te zien met vijf of zes huisjes die met hun achterkant grensden aan het Koolgrachtje. Maar in 1871 staat op die plek een ijzergieterij die ook op de plattegronden van 1879 en 1899 duidelijk wordt weergegeven. In het Bonboek wordt de poort als in de gange vermeld.
De latere geschiedenis is via krantenberichten goed te volgen. Waarschijnlijk is het terrein met de vijf huisjes in 1848 aangekocht door de gemeente. Kennelijk zijn de huisjes daarna gesloopt want in 1864 verkoopt de stad een deel van het terrein, groot 120 m², aan de ijzergieter A.T. de Gon. Het jaar daarop wordt het resterende deel (vermoedelijk 157 m²) aan hem verkocht. Na 1899 wordt niets meer van de ijzergieterij vernomen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6630, Zijloord)fol. 89v-91a v1642 na
Waarboek 67 6L 1700fol. 591700-09-14
Waarboek 67 7J 1722fol. 161722-01-15
Waarboek 67 7L 1723fol. 3261723-07-13

Vermelding in andere bronnen:
Geref. OndertrouwregDD fol. 311703-07-20
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x18