TerugDe HofTerug
 
Nummer:110
Andere namen:Dijkkenhof (later)
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 988
Adres na 1871:Jan Vossensteeg 57 doorlopend naar van der Werfstraat 12

Beschrijving:
Salomon van der Paauw omschrijft 'den Hof' als volgt: het achtergedeelte van de Klomppoort aan de westzijde van de Jan Vossensteeg bij de Achtergracht in Wijk 6 no. 988.
Je zou kunnen vermoeden dat het om één poort met twee namen gaat, maar ook in het Bonboek worden De Hof en de Klompenpoort uitdrukkelijk van elkaar onderscheiden. Zo staat er: Jan Vossensteech, westsijde in den Hoff aen de Achtergraft. Deze omschrijving klopt. Op de plattegrond van 1826 is goed te zien dat de Hof twee toegangen had, een via de Klompenpoort aan de Jan Vossensteeg en de ander aan de Marendorpse Achtergracht. Daardoor is het lastig na te gaan waar de Hof en Klompenpoort ten opzichte van elkaar beginnen en eindigen.
Later zijn op het terrein van de Hof de Maria Anna's hof (na 1850) en de Dijkkenhof (na 1871) gebouwd. Mogelijk is er ook een connectie met de Schrobbelaarspoort (250).
Via een smalle kade langs de nog niet gedempte Marendorpse Achtergracht (op de foto tussen de paaltjes en de zijgevel van het hoekhuis, Jan Vossensteeg 63), bereikte men de ingang van De Hof. Iets verder in de Jan Vossensteeg – ter hoogte van de witte gevel – bevond zich de ingang van de Klompenpoort.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6624, West Marendorp Landzijde)fol. 476-480v1642 na

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
xG611x58464---4--