TerugVerloren Arbeid[spoort]Terug
 
Nummer:277
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. tussen 354-357
Adres na 1871:Uiterstegracht 51

Beschrijving:
Salomon van der Paauw omschrijft de ligging van [de] Verloren Arbeid[spoort] aan de oostzijde van de Uiterstegracht bij de Groenesteeg in wijk 7 naast nr. 354.
Het poortje was gelegen achter het derde huis vanaf de noordelijke hoek met de Groenesteeg, dus richting Oude Rijn. Wanneer in 1668 de 'principale woning' aan de Uiterstegracht van eigenaar wisselt, geldt dat ook voor de twee huysgens hier achteraen met de poort ende de helfte van de bornputh (zie Bonboek fol. 234).
Op de stadsplattegrond van 1826 is de poort goed te zien. Ze ligt tussen de nrs. 354 en 357, volgens de moderne huisnummering Uiterstegracht 51. De twee huisjes zijn met 355 en 356 genummerd.
De poort staat nog aangeven op de stadsplattegrond van 1879, maar in 1888 verscheen het laatste bericht.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 234v-235v1642 na

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1888-04-30
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1896-07-25
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x33xx