TerugArkepoortTerug
 
Nummer:7
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 4 nr. tussen 869 en 870
Adres na 1871:tussen Rapenburg 116 en 118 en Salomonsteeg 2

Beschrijving:
Omstreeks 1850 was de poort volgens Salomon van der Paauw al gesloten. Volgens Bonboek Zevenhuis fol. 77-82 telde de poort elf huisjes; de poortbebouwing bevond zich in het bouwblok begrensd door Rapenburg, Herensteeg, Salomonsteeg en Nieuwsteeg. Er moeten ook toegangen zijn geweest vanaf de westzijde Nieuwsteeg, de oostzijde Herensteeg en de Salomonsteeg (wijk 4 nr. 757). Op buurtkaart 10 is de nauwe toegang tussen Rapenburg 116 en 118 (of Wijk 1 tussen nr. 896 en 870) goed zichtbaar.

In het Bevolkingsregister van 1854 en in de Volkstelling 1849 worden de huisjes niet vermeld; waarschijnlijk zijn het onbewoonde achterhuizen of bergingen geworden.
Wel wordt in 1872 Rapenburg 122 te koop aangeboden met een vrijen uitgang naar het Rapenburg door bij dit perceel behoorende Arkepoort. Kennelijk ging het om gedeeld eigendom van meerdere huiseigenaars aan het Rapenburg.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6614, Zevenhuizen)fol. 77-82 (zie ook fol. 67v, 75v)1642 na
Waarboek 67 7V 1730fol. 401730-05-27
Waarboek 67 7W 1731fol. 1281731-06-05
Waarboek 67 7X 1731fol. 861732-03-05

Vermelding in andere bronnen:
PDF Grondverkoop, bebouwing en grondinneming door Marijtie van Heesen (Concessies SAIII, inv.nr. 1534 nrs. 468 en 519)1693, 1706
krantenberichtLeidsch Dagblad1872-03-28
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x10