TerugElisabethspoortTerug
 
Nummer:77
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 3 nr. 547a-548
Adres na 1871:Nieuwe Brugsteeg 6

Beschrijving:
De poort wordt in het Huisnommerboek 1871 pas voor het eerst genoemd. Volgens het Bonboek Hogewoerd fol. 258vso-263vso bevond zich aan de oostzijde van de Vrouwensteeg (de oude naam van de Nieuwe Brugsteeg) geen poort, dus moet worden aangenomen dat de Elisabethspoort in de tweede helft van de 19e eeuw is ontstaan.
Bij raadsbesluit zijn de vier huisjes op 12-02-1923 onbewoonbaar verklaard. In 1927 verzoekt de eigenaar G.H. Holm aan B.& W. om de onbewoonbaarverklaring in te trekken en hem te compenseren voor gederfde huurinkomsten. Kennelijk worden woningen daarna ontruimd maar nog niet gesloopt, want in 1931 wordt een vergunning aangevraagd voor de vestiging van een palingrokerij aldaar.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1923-02-12
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1927-11-28
krantenberichtNieuwe Leidsche Courant1931-09-05
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
xxA414x41041031--4--