TerugJoosjespoortTerug
 
Nummer:130
Andere namen:Josefpoort
Scheepmakerspoort
Adres voor 1871:Wijk 8 nr. 220-221
Adres na 1871:Zuidsingel 20

Beschrijving:
De poort was gelegen achter wat nu de Havenkade is - om precies te zijn tussen Kalvermarkt en Kijfgracht. Er was een toegang aan de noordwestzijde van de Kijfgracht, maar ook een in- en uitgang vanaf en naar Zuidsingel 20.
Op de stadsplattegrond van 1826 is alleen sprake van een toegang aan de Zuidsingel tussen de percelen 219 en 223 en bevinden de percelen 220, 221 en 222 zich in de poort. Op de stadsplattegrond van 1879 is het terrein vrijwel geheel bebouwd met een scheepmakerij die in 1899 weer plaats heeft gemaakt voor een houtzagerij.
Het is opmerkelijk dat de poort niet door Salomon van der Paauw wordt genoemd en evenmin op buurtkaart 37 staat vermeld, maar weer wél in het Huisnommerboek 1871. Waarschijnlijk is ze daarna snel verdwenen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6632, Waardbon)fol. 481-?1642 na
Waarboek 67 6N 1703fol. 1611704-05-22
Waarboek 67 7K 1722fol. 4141723-02-02
Waarboek 67 7Q 1727fol. 121727-05-06
Waarboek 67 8Z 1751fol. 78 (Josephpoort)1752-05-05

Vermelding in andere bronnen:
Geref. OndertrouwregOO fol. 82v (Scheepmakerspoort)1742-10-13
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x