TerugTraanpoortTerug
 
Nummer:267
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. naast 569 en naast 499
Adres na 1871:Middelstegracht 103, Uiterstegracht 118

Beschrijving:
Salomon van der Paauw omschrijft de poort als aan de oostzijde van de Middelstegracht bij het Vleerbruggetje in wijk 7 naast 569.
In Waarboek 7F fol. 86 wordt gesproken over de verkoop van een huis tegenover de Vleeresteeg, genaamt het Traanschip met nog een huysje daaraan behorende tot een turfschuur gebruykt wordende. Kennelijk heeft het poortje haar naam ontleend aan een huisnaam. Het Traanschip wordt ook op een plattegrondje uit de Collectie Bodel Nijenhuis aangegeven.
Blijkens Waarboek 6Y fol. 126 had de Traanpoort ook een in- en uitgang aan de westzijde van de Uiterstegracht.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 89-90v 1642 na
Waarboek 67 6Y 1716fol. 1261715-01-29
Waarboek 67 7F 1720fol. 86 (Traanschip)1721-01-16

Vermelding in andere bronnen:
Geref. OndertrouwregDD fol. 39v1703-10-13
Geref. OndertrouwregPP fol. 1491749-03-15
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x