Agenda

Download als een iCal bestand
Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging Oud Leiden
Maandag 25 Maart 2024, 19:30

Alle onderliggende vergaderstukken - op de agenda voorzien van &-teken – zijn veertien dagen voor de vergadering te vinden op de HVOL-website onder het kopje Vereniging > ALV-stukken. Wij stellen het op prijs dat u vragen n.a.v. de agenda zoveel mogelijk vooraf indient, uiterlijk op 20 maart. De vragen kunnen worden gemaild naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De beantwoording volgt tijdens de vergadering.

Agenda

1. Opening door de voorzitter Gerda van den Berg

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart 2023 (&)

4. Algemeen jaarverslag 2023 (&)

5. Financiële aangelegenheden (&)

  • Jaarrekening 2023
    • Verslag Financiële Commissie (decharge aan de penningmeester voor het gevoerde beheer en aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid)
    • Benoeming nieuw lid Financiële Commissie (staande de vergadering)
  • Begroting 2024

8. Wat verder ter tafel komt

9. Rondvraag

10. Sluiting

Gevolgd door een lezing

Locatie Stadsfoyer van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Leiden
Inloop vanaf 19.00 uur