De Stichting Gilde Leiden organiseert stads-, hofjes- en arrangementwandelingen. De medewerkers van de stichting treden op als stadsgids en voeren de wandelingen uit.