Zorgen over toekomst Kaasmarktschool

Het raadsbesluit over de Kaasmarkt roept gemengde gevoelens op bij Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL). Hoewel we blij zijn dat de historische zichtlijn vanaf de Middelweg niet wordt volgebouwd, zijn er ook zorgen. Die betreffen de toekomst van de Kaasmarktschool. Dit monument verdient een hoogwaardige herbestemming. Het plan van de gebruikers verzekerde in ieder geval dat dit prachtige monument publiek toegankelijk zou blijven. Het college van burgemeester en wethouders wil echter gaan voor “marktconforme biedingen”. Wij vrezen dat dit ten koste gaat van de unieke sfeer van het gebouw.

Het bestuur van de HVOL spreekt dan ook de hoop uit dat het college alsnog alles in het werk zal stellen om ten minste het hoogwaardige karakter van dit bijzondere pand te eerbiedigen in het verdere verloop.

Op de website van Sleutelstad staat een uitgebreid artikel over de plannen van het college.