Bestuur Oud Leiden draagt Gerda van den Berg voor als voorzitter

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) is blij met Gerda van den Berg een geschikte kandidaat-voorzitter te hebben gevonden. Zij zal door het bestuur worden voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2023. Als Gerda wordt benoemd, is zij de eerste vrouw in deze functie.

De vacature ontstond op 15 juni, toen bekend werd dat Steven Engelsman zijn functie om gezondheidsredenen ter beschikking stelde. Sindsdien neemt Jan-Jaap de Haan het voorzitterschap tijdelijk waar. Tegelijk is er een procedure gestart om een geschikte opvolger te vinden. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten, waarin vooral is gevraagd naar hun band met de stad, hun standpunten ten aanzien van de strategische agenda van de HVOL en eventuele persoonlijke speerpunten. De Haan: “Gerda is energiek en daadkrachtig, heeft ideeën over het bereiken van nieuwe doelgroepen en is bovendien al langere tijd lid van de vereniging. Om die redenen past zij perfect in het profiel.”

Voordracht aan Algemene Ledenvergadering
Het bestuur draagt Gerda van den Berg voor aan de ALV als meest geschikte kandidaat voor het voorzitterschap. Gerda is zeer betrokken bij de stad: zij was onder meer directeur van Woningcorporatie De Sleutels en wethouder Financiën, Welzijn en Onderwijs bij de gemeente Leiden. Gerda heeft in Leiden gestudeerd en woont in de Leidse binnenstad. Verder is zij actief bij het Rode Kruis, vereniging Het Plantsoen, en is toezichthouder bij het primair onderwijs in Oegstgeest en bij de Stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis in Leiden. Gerda zegt over Oud Leiden: “De HVOL is een leuke vereniging met veel actieve vrijwilligers. Ik zet me er graag voor in.”