Commissie Historisch Karakter van de Stad zoekt versterking

Deze commissie houdt zich bezig met de bescherming en behoud van monumenten, alsmede ontwikkelingen in het beschermd stadsgezicht (zowel de binnenstad als de zuidelijke schil). Hieronder vallen ook discussies over hoogbouw, duurzaamheid, autoluw, en herbestemmingen. 

Op de agenda staan onder andere nieuwe bouwplannen, gemeentelijke beleidsnota's en initiatieven die het historisch karakter van de stad versterken. De commissie vergadert ongeveer iedere 6 weken. Daarnaast bestaan de activiteiten uit het bezoeken van bijeenkomsten en reageren op bouw- en renovatieplannen. 

Van de leden vragen wij: 
- belangstelling voor monumenten, architectuur en/of archeologie 
- energie en vaardigheden om bij te dragen aan belangenbehartiging
- bij voorkeur aantoonbare kennis (door opleiding, beroep of hobby) en/of ervaring met architectuur, stedenbouw en/of monumentenzorg

Voor meer informatie of belangstelling neem contact op met Jan-Jaap de Haan op 06-20087613 of via voorzitter at oudleiden.nl