IN MEMORIAM Mr. dr. Liesbeth J. van Soest-Zuurdeeg

Liesbeth van Soest-Zuurdeeg heeft een lange staat van dienst bekleed binnen de vereniging Oud Leiden (nu de HVOL). Toen zij in 1993 de taak op zich nam om het Leidse aandeel te leveren voor de ‘Korte Kroniek van Leiden en Omstreken’, was Oud Leiden voor haar niet nieuw. Haar man, Hendrik van Soest, was al vanaf 1978 lid van de Excursiecommissie en hij bekleedde van 1982-1990 het voorzitterschap van het bestuur van de vereniging.

Het werk aan de ‘Kroniek’ in het Leids Jaarboekje heeft zij vijftien jaar gedaan, tot 2007. Het was voor het bestuur de aanleiding om haar tot Lid van Verdienste te benoemen. Maar het zal niet de enige reden geweest zijn, want Liesbeth was op meer fronten actief binnen de vereniging. In 1994 trad zij toe tot het bestuur, waarvan zij tot 1998 deel uitmaakte. Haar speciale taak werd het verzorgen van de lezingen. Maar daar liet zij het niet bij. Zij had haar inbreng in tal van zaken en nam deel aan de discussie op een gedegen en vriendelijke manier.

Vanuit het bestuur werd zij in 1994 lid van de jury van de ‘Oud-Leidenprijs’ (toen een tweejaarlijkse prijs voor een artikel of zelfstandige publicatie betreffende geschiedenis van Leiden of Rijnland). Samen met een voorzitter en een vertegenwoordiger van de redactie van het Leids Jaarboekje werden de ingezonden stukken beoordeeld op hun merites, zoals de zorgvuldigheid van het onderzoek en de toegankelijkheid voor een breed publiek. Ook hier was zij scherp in de analyse en de vergelijking van de bijdragen. ‘Ook’, omdat zij vanwege dergelijke kwaliteiten als redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis benoemd is tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau (2017). Bij de introductie van de ‘Oud Leidenprijzen’ nieuwe stijl in 2015 trad zij met de gehele jury af, om plaats te maken voor nieuwe commissies.

Dat betekende niet het einde van haar liefde en belangstelling voor de HVOL. Samen met haar man bezocht zij nog talloze bijeenkomsten van de vereniging; toen dat niet meer op eigen gelegenheid ging, met taxivervoer. Op 30 mei jl. is zij na een kortstondig ziekbed overleden.