Steven Engelsman legt voorzitterschap HVOL neer

In verband met zijn gezondheid moet de voorzitter van de Historische Vereniging Oud Leiden, Steven Engelsman, noodgedwongen een forse stap terug doen in activiteiten. Om die reden heeft hij in de bestuursvergadering van 15 juni het voorzitterschap van Oud Leiden neergelegd. Vicevoorzitter Jan-Jaap de Haan neemt per direct het voorzitterschap tijdelijk waar. Een aantal taken wordt door de andere bestuursleden overgenomen.
 
“Ik betreur het enorm dat ik mijn voorzitterschap al na anderhalf jaar moet opgeven. Oud Leiden is bezig met enkele indrukwekkende vernieuwingen en is een vereniging die niet alleen kijkt naar het verleden, maar ook oog heeft voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de stad. Dat doen wij uiteraard niet alleen, maar in samenwerking met heel veel betrokken partijen. Het was spannend om leiding te geven aan het enthousiaste bestuursteam dat dit allemaal uitvoert. Werk dat natuurlijk gewoon doorgaat. Alleen zal ik er voortaan vanaf de zijlijn als gewoon lid van blijven genieten”, aldus scheidend voorzitter Steven Engelsman.
 
Het bestuur van Oud Leiden vindt het bijzonder jammer dat Steven Engelsman zich genoodzaakt ziet het voorzitterschap neer te leggen. De samenwerking verliep meer dan uitstekend, in een altijd ontspannen sfeer waarbij onder zijn bezielende leiding vele nieuwe wegen werden ingeslagen en vooral ook naar de toekomst werd gekeken. Maar vanzelfsprekend respecteert het bestuur Stevens besluit en koppelt dat aan grote dank voor zijn inzet de afgelopen periode.
 
Vanwege het noodgedwongen vertrek van Steven Engelsman wordt op korte termijn belangstellenden gevraagd te reageren op de openstaande vacature. Daarvoor verschijnen oproepen in onder meer onze digitale nieuwsbrief, Oud Leiden Nieuws en op de website. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart zal het bestuur, na een selectieprocedure, een kandidaat voordragen. Het laatste woord is dan aan de leden.

Vertrekkend voorzitter Steven Engelsman krijgt tijdens de bestuursvergadering bloemen voor zijn bewezen diensten.