Verbetering Oud Leiden Nieuws december 2022

In Oud Leiden Nieuws, dat een dezer dagen in uw brievenbus zal vallen, is een fout geslopen. Op pagina 33 staat dat de lezing over de 100-jarige Leidsche Amateur Fotografen Vereniging op maandag 5 december zal plaatshebben. Dat klopt niet. 

De lezing wordt gegeven op donderdag 15 december, om 20.15 uur in het Telders- of Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73. Meer informatie over deze lezing staat in onze agenda.