Oud-penningmeester Vereniging Jan van Hout krijgt koninklijke onderscheiding

28 april 2017 - Aan de vooravond van Koningsdag is Louise Tromp, voormalig penningmeester van de Vereniging Jan van Hout, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de onderscheiding uit handen van de burgemeester van Oegstgeest die haar uitvoerig prees voor haar jarenlange vrijwilligerswerk op allerlei gebied. In menig opzicht vervulde Louise Tromp een spilfunctie binnen de vereniging, die sinds 2015 haar werkzaamheden in HVOL-verband voortzet. Zij voerde onder andere het beheer van het T.N. Schelhaasfonds. Dit fonds is vernoemd naar de vroegere gemeentearchivaris en wordt aangewend voor subsidieverlening. Daarbij moet worden gedacht aan de restauratie van unieke documenten of de aankoop van boeken en archivalia waarin het budget van Erfgoed Leiden en omstreken (ELO) niet voorziet. Dankzij het goede fondsbeheer van Louise Tromp was het mogelijk om in de loop der jaren tal van documenten en unica aan te kopen en te restaureren, die voor de geschiedenis van Leiden en omgeving van grote betekenis zijn.
 
Mede door haar actieve inzet lukte het bovendien om ruim 15.000 euro in te zamelen voor de plaatsing van een gedenkteken op de grafplek van Jan van Hout in de Pieterskerk. De fondswerving was zo succesvol dat er nog geld over was voor de financiering van de boekuitgave Jan van Houts nalatenschap. Het boek van wijlen dr. Karel Bostoen (nog steeds voor slechts 2,50 euro bij de HVOL verkrijgbaar, kijk daarvoor hier) bevat niet alleen de scans van Van Houts oorspronkelijke testament, maar ook een transcriptie en een hertaling in modern Nederlands. Deze uitgave is met name binnen de kring van historici en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zeer goed ontvangen en gerecenseerd.

 

Foto: Wil van Elk.

Dirk van Eck: Tweede Leidse Salon

25 april 2017 - Het onderwerp van de tweede door de Dirk van Eckwerkgroep georganiseerde Leidse Salon op 2 april 2017 was de kraakbeweging in Leiden tussen ongeveer 1970 en ongeveer 1990. Hiertoe hielden twee student-onderzoekers, trainees van de docenten Bart van der Steen en Peter Burger, inleidingen over het onderzoek waarmee zij bezig zijn. Daarbij werd benadrukt dat de situatie in Leiden anders was dan die in Amsterdam, waarheen in die tijd alle aandacht ging. Daar was alles veel heftiger.

Inventarisatie snijramen en bovenlichten

13 april 2017 - De werkgroep Geveltekens timmert goed aan de weg en is voortvarend gestart met de inventarisatie van de snijramen en bovenlichten in Leiden; ook in feite zijn dit geveltekens. Het verhaal over deze mooie exemplaren kunt u vinden op http://tinyurl.com/kcyw3qh. De inleiding van deze pagina is verzorgd door Ben Veldstra.

        GT 1830 001       GT 1597 001       GT 1553 001

ELO verbetert zoekfunctie persoonsgegevens

11 april 2017 - De zoekfunctie op www.erfgoedleiden.nl is verbeterd. Wie nu op de website van Erfgoed Leiden zoekt naar historische persoonsgegevens, zal merken dat de zoekpagina gebruikersvriendelijker is. De lay-out aangepast en de viewer is verbeterd. Ook zijn nieuwe historische bronnen digitaal beschikbaar.

Processtukken Goeie Mie gevonden

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Goeie Mie 2.PNGLeids Dagblad 7 april 2017, Goeie Mie, dl. 2[Goeie Mie, dl. 2]???208 kB
Bewaar het bestand Goeie Mie 1.PNGLeids Dagblad 7 april 2017, Goeie Mie, dl. 1[Goeie Mie, dl. 1]???332 kB

Leids Dagblad 7 april 2017 - De Leids Universiteitsbibliotheek heeft dertien verloren gewaande onderzoeksrapporten gekregen die betrekking hebben op de Leidse gifmengster Goeie Mie.

Het gaat om kopieën van verslagen die de Leidse hoogleraar 'artsenijkunde' Eduard van der Burg (1833-1890) opstelde voor het openbaar ministerie. Hij bewees dat Mie haar slachtoffers met arsenicum vermoordde.

Nieuwsbrief 2017 april

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Nieuwsbrief HVOL april 2017.pdfNieuwsbrief april 2017[Historische Vereniging Oud Leiden - April 2017]???12277 kB

1 april 2017 - De digitale nieuwsbrief van april 2017 is verschenen met daarin onder andere de agenda voor de maanden april en mei, de foto’s die deze maand op de Leidse historische kalender te zien zijn, aandacht voor een van de vele geveltekens die Leiden rijk is en een mooie afbeelding uit de Beeldbank.

Kijk hier om u in te schrijven of om eerdere nieuwsbrieven te bekijken.

Boek over Leidse namen

 

Boek Piet31 maart 2017 - De afgelopen jaren heeft taalkundige Piet van Sterkenburg gewerkt aan het analyseren en verklaren van de Leidse achternamen. Het resultaat van deze klus, waarbij hij zo'n 30.000 achternamen heeft bestudeerd, is een flink boekwerk over de achternamen in Leiden. Behalve de herkomst en betekenis van de Leidse achternamen bevat het boek ook enkele honderden afbeeldingen en biografieën van mensen die in de loop van de tijd iets voor de stad hebben betekend.

De winkelprijs is 29,95 euro. HVOL-leden kunnen het boek echter via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor 25,00 euro (exclusief eventuele verzendkosten) bestellen.

 

20 mei: Fietstocht naar Wassenaar

29 maart 2017 - Wassenaar ontstond op een van de strandwallen (oude duinen) die parallel aan de kust lopen. De eerste bebouwing aan het dorpsplein ontstond rond 600 N.C. Het gebied was deel van een Franse Marke. De naam Wasnar betekent waarschijnlijk: bij het drassige gebied. Deze naam werd waarschijnlijk aanvankelijk gegeven aan een burcht van de Heren van Wassenaar die werd aangelegd op het tegenwoordige Burchtplein.

Oud Leiden Nieuws Maart 2017

Bijlage(n):
Bewaar het bestand OLN 2017-1.pdfOud Leiden Nieuws 2017-1 (maart 2017)[Oud Leiden Nieuws 2017-1 (maart 2017)]???4390 kB

15 maart 2017 - Het eerste nummer van deze jaargang van Oud Leiden Nieuws is weer verschenen met onder andere artikelen over de Leidse walstoepen, monumentale kunst in Leiden Zuid-West en het Leidse station. Verder het jaarverslag over 2016, een verslag van het eerste Leidse salon en nieuws over lezingen en excursies.

Kijk hier voor eerdere nummers van Oud Leiden Nieuws.

Tweede Leidse Salon op zondag 2 april 2017

Dirk van Eck salon 1Vaak gaat het bij geschiedenis om zaken uit een lang vervlogen verleden. Maar bij ‘andere tijden’ kunnen we ook denken aan gebeurtenissen die zich dertig, veertig, vijftig jaar geleden hebben afgespeeld. Zo heeft de kraakbeweging veel stof doen opwaaien. Niet alleen in grote steden als Amsterdam, maar ook in Leiden werden tal van leegstaande panden gekraakt om huisvesting te bieden aan woningzoekenden. Dat had veel te maken met de heersende woningnood. Vaak waren de krakers jongeren, maar ook gezinnen die geen kans zagen om langs reguliere weg een woning te vinden.

De kraakbeweging was de uitdrukking van het verzet tegen leegstand en speculatie en had daardoor bijna vanzelfsprekend een politiek, links karakter. In de beeldvorming – vooral gestoeld op wat er zich in bijvoorbeeld Amsterdam afspeelde – overheerst dat het bij krakers om radicale, militante actievoerders gaat. De vraag is of dat hoofdstedelijke beeld klopt bij wat er in kleinere gemeenten als Leiden gebeurde. Hoe politiek was de Leidse kraakbeweging? Wat voor mensen kraakten er eigenlijk en waarom precies?

In Leiden is het begin van de kraakbeweging niet los te zien van huurdersacties tegen sloop, verpaupering en huurverhogingen, acties die in Leiden op grote schaal plaatsvonden. In de jaren tachtig richtten de Leidse krakers hun pijlen behalve op leegstaande oude panden – van kleine woonhuizen tot leegstaande herenhuizen, kantoren en fabrieken – ook op dure nieuwbouwcomplexen met veel leegstand.

De kraakbeweging maakt net als het georganiseerde huurdersprotest onlosmakelijk deel uit van de Leidse sociale geschiedenis. Bovendien kan worden vastgesteld dat beide bewegingen invloed hebben gehad op het gemeentebeleid.

Onder leiding van dr. Bart van der Steen wordt op dit moment bij de vakgroep geschiedenis van de Leidse universiteit de Leidse kraakbeweging in kaart gebracht. Hij en zijn medewerkers zullen op deze salonbijeenkomst meer vertellen over dat onderzoek en willen daar graag met anderen over van gedachten wisselen.

Bart van der Steen studeerde geschiedenis aan de Leidse Universiteit en promoveerde aan het European University Institute in Florence. Daar deed hij internationaal vergelijkend onderzoek naar kraken en politiek geweld in West-Europa tussen 1980 en 1990. In verband daarmee verbleef hij enkele semesters in Hamburg en Kopenhagen. Ook was Van der Steen hoofdredacteur van Kritiek, het Jaarboek voor Socialistische Discussie en Analyse en is hij bekend als boekrecensent voor de NRC.

De bijeenkomst vindt plaats in de historische ambiance van diaconaal centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44b; inloop vanaf 13.30 uur, start bijeenkomst 14.00 uur.

Om te bereiken dat de gespreksdeelname zo breed mogelijk is, willen wij het aantal bezoekers tot maximaal 25 mensen beperken en is aanmelding vooraf dringend gewenst. Belangstellende HVOL-leden dienen zich voor of uiterlijk op 1 april 2017 op te geven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..