Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden
Commissie Onderwijs
Volgend Jaar

Commissieleden
(Naam)
Functie van tot Link
1 Akkeren-Straathof M.C. van lid 1978-09-05 1982-09-07
2 Amptmeyer H. lid 1974-03-18 1974-09-03
3 Beekenkamp C. lid 1938-11-14 1939-09-05
4 Beijen L. lid 1978-09-05 1980-09-08
5 Bemmelen J.M. van lid 1939-09-05 1941-09-01
6 Bruyn G.J. de lid 1964-02-10 1966-09-06
7 Cornelisse S.V. lid 1972-06-26 1973-09-03
8 Cornelissens J.A.M. lid 1970-09-01 1972-06-26
9 Dam H. van lid 1972-04-10 1974-09-03
10 Dee E.N. van lid 1978-09-05 1982-09-07
11 Dijk A. van lid 1950-03-27 1958-09-02
12 Dijk D.J. van lid 1949-09-06 1950-08-12
13 Dijk D.J. van lid 1945-11-12 1949-09-06
14 Dongen-van der Linden H.C.M. van der lid 1978-09-05 1982-09-07
15 Drijber J. lid 1953-09-01 1958-09-22
16 Duyverman J.P. lid 1958-10-13 1970-09-01
17 Duyverman J.P. voorz. 1970-09-01 1974-09-03
18 Elzenga C. lid 1978-09-05 1982-09-07
19 Es J.G. van lid 1927-09-06 1934-09-03
20 Geelkerken-Brusse I. lid 1962-11-05 1974-09-03
21 Geertsema W.J. lid 1950-08-28 1952-03-03
22 Gerkema F. lid 1970-09-01 1974-03-18
23 Goslinga T.S. lid 1935-09-03 1938-11-02
24 Goudswaard-Knipscheer S.A.Th. lid 1953-03-30 1953-09-01
25 Groeneveld T. lid 1929-09-02 1939-09-05
26 Harmsen P.S. lid 1958-09-02 1962-10-15
27 Hendriks D. lid 1945-11-12 1946-09-11
28 Hill F. lid 1966-09-06 1969-12-15
29 Hoekema J.Th. lid 1978-09-05 1980-09-08
30 Hoeven D. lid 1978-09-05 1980-09-08
31 Hoeven D. lid 1970-09-01 1974-09-03
32 Idenburg P.J. lid 1940-09-05 1941-09-01
33 Jong M. de lid 1970-09-01 1972-09-18
34 Jongeleen A.J. lid 1945-11-12 1946-03-25
35 Key M. lid 1937-03-22 1939-09-05
36 Knuttel J.A.N. lid 1946-09-11 1949-09-06
37 Koole C. lid 1939-09-05 1941-09-01
38 Koopmans W.H. lid 1966-09-06 1969-11-24
39 Kuyper W. lid 1973-06-04 1974-09-03
40 Lijten J. lid 1965-05-24 1970-09-01
41 Meester E. lid 1958-09-02
42 Meijer L.F. lid 1978-09-05 1979-03-15
43 Meijnen J.B. lid 1927-09-06 1935-03-06
44 Oosterman B.D. lid 1970-09-01 1974-09-03
45 Passchier H. lid 1978-09-05 1979-09-01
46 Perquin Th.H. lid 1945-11-12 1946-09-11
47 Peype [Pijpe] D.C.J. van lid 1970-09-01 1972-04-10
48 Reede M.H. de lid 1935-03-25 1939-09-05
49 Romijn A.J. lid 1930-03-17 1931-09-01
50 Sannes S. voorz. 1962-09-04 1970-09-01
51 Schaik J.C. van voorz. 1949-09-06 1962-09-04
52 Schaik J.C. van lid 1945-11-12 1949-09-06
53 Schoneveld A.J. lid 1934-09-03 1935-09-03
54 Seters-Banen E.W. van lid 1972-04-10 1974-09-03
55 Stralen J.M. van lid 1950-10-09 1954-12-19
56 Stroink P.L. lid 1973-09-03 1974-09-03
57 Tepe A.F.L.M. voorz. 1927-09-06 1941-09-01
58 Tesselaar J.J.P. lid 1946-04-15 1946-09-11
59 Tesselaar D.J. voorz. 1978-09-05 1980-05-13
60 Traa-van der Burg H. van lid 1945-11-12 1946-09-11
61 Veenendaal J. lid 1939-09-05 1941-09-01
62 Verwey M.G. lid 1927-09-06 1929-09-02
63 Vos J.M. lid 1931-09-01 1937-01-18
64 Vos M.B. lid 1949-09-06 1950-07-20
65 Vos M.B. lid 1946-09-11 1949-09-06
66 Vroomen W.J.M. de lid 1969-11-24 1970-09-01
67 Wessels Th.H. lid 1972-09-18 1974-09-03
68 Wiertz J.W.J. lid 1958-09-02 1965-05-24
69 Wilmer Th.B.J. lid 1927-09-06 1941-09-01
70 Wilmer Th.B.J. lid 1949-09-06 1950-02-21
71 Wilmer Th.B.J. lid 1946-09-11 1949-09-06
72 Woudstra C.J. lid 1949-09-06 1958-09-02
73 Woudstra C.J. lid 1946-09-11 1949-09-06
74 Zonnevylle M. lid 1978-09-05 1982-09-07
75 Zunderman jr. H. lid 1958-09-02 1966-09-06
76 Zunderman jr. H. lid 1969-12-15 1970-09-01
77 Zunderman jr. H. lid 1970-09-01 1974-09-03
Commissieleden
(Datum)
Functie van tot Link
1 Es J.G. van lid 1927-09-06 1934-09-03
2 Meijnen J.B. lid 1927-09-06 1935-03-06
3 Tepe A.F.L.M. voorz. 1927-09-06 1941-09-01
4 Verwey M.G. lid 1927-09-06 1929-09-02
5 Wilmer Th.B.J. lid 1927-09-06 1941-09-01
6 Groeneveld T. lid 1929-09-02 1939-09-05
7 Romijn A.J. lid 1930-03-17 1931-09-01
8 Vos J.M. lid 1931-09-01 1937-01-18
9 Schoneveld A.J. lid 1934-09-03 1935-09-03
10 Reede M.H. de lid 1935-03-25 1939-09-05
11 Goslinga T.S. lid 1935-09-03 1938-11-02
12 Key M. lid 1937-03-22 1939-09-05
13 Beekenkamp C. lid 1938-11-14 1939-09-05
14 Bemmelen J.M. van lid 1939-09-05 1941-09-01
15 Koole C. lid 1939-09-05 1941-09-01
16 Veenendaal J. lid 1939-09-05 1941-09-01
17 Idenburg P.J. lid 1940-09-05 1941-09-01
18 Dijk D.J. van lid 1945-11-12 1949-09-06
19 Hendriks D. lid 1945-11-12 1946-09-11
20 Jongeleen A.J. lid 1945-11-12 1946-03-25
21 Perquin Th.H. lid 1945-11-12 1946-09-11
22 Schaik J.C. van lid 1945-11-12 1949-09-06
23 Traa-van der Burg H. van lid 1945-11-12 1946-09-11
24 Tesselaar J.J.P. lid 1946-04-15 1946-09-11
25 Knuttel J.A.N. lid 1946-09-11 1949-09-06
26 Vos M.B. lid 1946-09-11 1949-09-06
27 Wilmer Th.B.J. lid 1946-09-11 1949-09-06
28 Woudstra C.J. lid 1946-09-11 1949-09-06
29 Dijk D.J. van lid 1949-09-06 1950-08-12
30 Schaik J.C. van voorz. 1949-09-06 1962-09-04
31 Vos M.B. lid 1949-09-06 1950-07-20
32 Wilmer Th.B.J. lid 1949-09-06 1950-02-21
33 Woudstra C.J. lid 1949-09-06 1958-09-02
34 Dijk A. van lid 1950-03-27 1958-09-02
35 Geertsema W.J. lid 1950-08-28 1952-03-03
36 Stralen J.M. van lid 1950-10-09 1954-12-19
37 Goudswaard-Knipscheer S.A.Th. lid 1953-03-30 1953-09-01
38 Drijber J. lid 1953-09-01 1958-09-22
39 Harmsen P.S. lid 1958-09-02 1962-10-15
40 Wiertz J.W.J. lid 1958-09-02 1965-05-24
41 Zunderman jr. H. lid 1958-09-02 1966-09-06
42 Duyverman J.P. lid 1958-10-13 1970-09-01
43 Sannes S. voorz. 1962-09-04 1970-09-01
44 Geelkerken-Brusse I. lid 1962-11-05 1974-09-03
45 Bruyn G.J. de lid 1964-02-10 1966-09-06
46 Lijten J. lid 1965-05-24 1970-09-01
47 Hill F. lid 1966-09-06 1969-12-15
48 Koopmans W.H. lid 1966-09-06 1969-11-24
49 Vroomen W.J.M. de lid 1969-11-24 1970-09-01
50 Zunderman jr. H. lid 1969-12-15 1970-09-01
51 Cornelissens J.A.M. lid 1970-09-01 1972-06-26
52 Duyverman J.P. voorz. 1970-09-01 1974-09-03
53 Gerkema F. lid 1970-09-01 1974-03-18
54 Hoeven D. lid 1970-09-01 1974-09-03
55 Jong M. de lid 1970-09-01 1972-09-18
56 Oosterman B.D. lid 1970-09-01 1974-09-03
57 Peype [Pijpe] D.C.J. van lid 1970-09-01 1972-04-10
58 Zunderman jr. H. lid 1970-09-01 1974-09-03
59 Dam H. van lid 1972-04-10 1974-09-03
60 Seters-Banen E.W. van lid 1972-04-10 1974-09-03
61 Cornelisse S.V. lid 1972-06-26 1973-09-03
62 Wessels Th.H. lid 1972-09-18 1974-09-03
63 Kuyper W. lid 1973-06-04 1974-09-03
64 Stroink P.L. lid 1973-09-03 1974-09-03
65 Amptmeyer H. lid 1974-03-18 1974-09-03
66 Akkeren-Straathof M.C. van lid 1978-09-05 1982-09-07
67 Beijen L. lid 1978-09-05 1980-09-08
68 Dee E.N. van lid 1978-09-05 1982-09-07
69 Dongen-van der Linden H.C.M. van der lid 1978-09-05 1982-09-07
70 Elzenga C. lid 1978-09-05 1982-09-07
71 Hoekema J.Th. lid 1978-09-05 1980-09-08
72 Hoeven D. lid 1978-09-05 1980-09-08
73 Meijer L.F. lid 1978-09-05 1979-03-15
74 Passchier H. lid 1978-09-05 1979-09-01
75 Tesselaar D.J. voorz. 1978-09-05 1980-05-13
76 Zonnevylle M. lid 1978-09-05 1982-09-07
77 Meester E. lid 1958-09-02

 

pid : 1346,   fid : 1346

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout