NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Beroep  

 

B   p1561_beroep_B p1561_beroep_B

 

baggerman  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Job Claesz Rapenburg Zandt 250 122 4 4-0-0 baggerman       baggerman Eig.             Job Claesz 799
Jan Dircxz Marendorp landzijde 't Padmoes, andere zijde 208 341 3 3-0-0 baggerman       baggerman Eig.             Jan Dircxz 2366

 

bagijn  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Marytgen Willemsdr Overmare landzijde onze Vrouwen kerkhof 107 396 0 0-0-0 bagijn       bagijn Huur Vrouwenkerk           Marytgen Willemsdr 2754

 

bakker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Annetgen Rapenburg Cellebroersgraft 36 90 0 0-0-0 bakkers eigenaar op de vliet     bakkers Huur Govaert   coman       Annetgen 585
Claes Anthonisz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 131 331 5,85 5-17-0 bakker       bakker Huur Marie Augustyns           Claes Anthonisz 2289
Jacob Anthonisz Wanthuis Rijn 59 26 22 22-0-0 [bakker]       [bakker] Eig.             Jacob Anthonisz 182
Jan Barentsz Nicolaasgracht Middelste gracht 42 288 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Barentsz 1968
Lambrecht Barentsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 52 185 24 24-0-0 bakker     weduwe bakker Eig.             Lambrecht Barentsz 1247
Cornelis Vranckenz [van den Berch] Marendorp rijnzijde Oude Rijn 111 364 14 14-0-0 bakker       bakker Huur Claes Jan Claes Alewynsz           Cornelis Vranckenz [van den Berch] 2537
Jan Heyndricksz [van der Does] Wanthuis Rijn 48 25 25 25-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Heyndricksz [van der Does] 171
Adriaen Engelsz Gansoorde - 7 263 20 20-0-0 bakker       bakker Eig.             Adriaen Engelsz 1793
Jaspar Gerrytsz Rapenburg Vliet 116 102 9 9-0-0 bakker       bakker Eig.             Jaspar Gerrytsz 665
Pieter Willemsz [van Goten] Wanthuis Vismarkt 14 21 42 42-0-0 bakker 2 huizen voor en achter     bakker Eig.             Pieter Willemsz [van Goten] 137
Jan Gysbertsz Wanthuis Rijn 36 24 28 28-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Gysbertsz 159
Dirck Heyndricxz Nieuweland Vliet 118 172 10 10-0-0 bakker       bakker Eig.             Dirck Heyndricxz 1147
Jan Jacobsz Nieuweland Vliet 116 172 11 11-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Jacobsz 1145
Jannetgen Vleeshuis Sint Barbarasteeg 51 56 6 6-0-0 bakster       bakster Huur Sint Barbaren Convent           Jannetgen 371
Jannetgen Marendorp rijnzijde Marendorp 55 357 20 20-0-0 bakkersweduwe   Heyndrick Adriaensz weduwe bakkersweduwe Eig.             Jannetgen 2481
Erm [Jansdr] Overmare rijnzijde Marendorp 30 370 22 22-0-0 [bakker]   Huych Cornelisz weduwe [bakker] Eig.             Erm [Jansdr] 2576
Jan Jansz Rapenburg Vliet 126 103 15 15-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Jansz 675
Jan Jansz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 3 179 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Jansz 1198
Thomas Jansz Gansoorde - 1 263 30 30-0-0 bakker frans cornelisz bakker half jaar     bakker Eig.             Thomas Jansz 1787
Engebrecht Joostensz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 58 163 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Engebrecht Joostensz 1087
Jan Joostensz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 76 166 6 6-0-0 bakker [, korenmeter]       bakker [, korenmeter] Eig.             Jan Joostensz 1105
Jan Korsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 215 210 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Korsz 1410
Cornelis Lambrechtsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 139 197 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Cornelis Lambrechtsz 1334
Aernt Cornelisz [de Man] Wanthuis Rijn 66 27 29 29-0-0 bakker       bakker Eig.             Aernt Cornelisz [de Man] 189
Jan Martynsz Wanthuis Rijn 54 26 26 26-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Martynsz 177
Marytgen Marendorp landzijde Mare, oostzijde 11 316 7,5 7-10-0 bakster 3/4 jaar, cornelis herbersz alias cornelis van leyden 1/4 jr     bakster Huur Jan Cornelisz den deen           Marytgen 2169
Jaspar Melthen Zevenhuizen Sonneveltsteeg 32 139 7 7-0-0 bakker       bakker Eig.             Jaspar Melthen 922
Neeltgen Gansoorde Hooigracht 88 275 18 18-0-0 bakkersweduwe   Jan Heyndricxz weduwe bakkersweduwe Eig.             Neeltgen 1874
Geertgen Jansdr van Oyen Nieuweland Steenschuur 160 177 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Geertgen Jansdr van Oyen 1189
Claes Pietersz Rapenburg Noordeinde 272 125 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Claes Pietersz 821
Joost Pietersz Gansoorde - 6 263 60 60-0-0 [bakker/brouwer] 3 huizen     [bakker/brouwer] Eig.             Joost Pietersz 1792
Pieter Pietersz Gansoorde Hooigracht 124 279 10 10-0-0 bakker, [wever]       bakker, [wever] Eig.             Pieter Pietersz 1910
Florys Pouwelsz Wolhuis Nobelstraat 36 38 18 18-0-0 bakker       bakker Huur Adriaen Barentsz           Florys Pouwelsz 257
Aernt Schoudten Overmare rijnzijde Vrouwensteeg 60 374 12 12-0-0 bakker       bakker Huur Pieter Symonsz kinderen bakker       Aernt Schoudten 2606
Jan Splintersz Burchstreng Burchstreng 26 227 28 28-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Splintersz 1534
Jacob Lambrechtsz [Sunt] Marendorp landzijde Marendorp 143 333 13 13-0-0 bakker       bakker Eig.             Jacob Lambrechtsz [Sunt] 2301
Balthen Symonsz Zevenhuizen Steenschuur 62 143 0 0-0-0 bakker leeg     bakker Eig.             Balthen Symonsz 952
Balthen Symonsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 91 362 12 12-0-0 bakker       bakker Eig.             Balthen Symonsz 2517
Jaspar Cornelisz [Vesaneveld] Nicolaasgracht Oude Rijn 84 293 18 18-0-0 bakker       bakker Eig.             Jaspar Cornelisz [Vesaneveld] 2010
Aernt Wollebrantsz Overmare landzijde Marendorp 114 397 14 14-0-0 bakker       bakker Eig.             Aernt Wollebrantsz 2761

 

bakkersknecht  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Job Jansz Gansoorde Middelste gracht 29 266 6 6-0-0 bakkersknecht       bakkersknecht Eig.             Job Jansz 1815

 

baljuw rijnland  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem van Palensteyn Nieuweland Oosterlingplaats 19 157 34 34-0-0 baljuw rijnland       baljuw rijnland Eig.             Willem van Palensteyn 1048

 

baljuws dienaar  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gerryt Cornelisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 172 305 8 8-0-0 baljuws dienaar       baljuws dienaar Huur Willem Aerntsz   brouwer       Gerryt Cornelisz 2098
Cornelis Joostensz Nicolaasgracht Veststeeg 184 307 5,5 5-10-0 baljuws dienaar       baljuws dienaar Eig.             Cornelis Joostensz 2110

 

ballemaker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Willemsz Rapenburg Noordeinde 279 126 7 7-0-0 ballemaker       ballemaker Eig.             Adriaen Willemsz 828

 

barbier  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen, mr Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 99 237 13 13-0-0 barbier       barbier Eig.             Adriaen, mr 1607
Barent, mr Kerkvierendeel Hooygraft 15 242 7 7-0-0 barbier       barbier Eig.             Barent, mr 1646
Huych Dircxz, mr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 110 193 8 8-0-0 barbier       barbier Huur Claes Martynsz   schoenmaker       Huych Dircxz, mr 1305
Cornelis [Gysbertsz], mr Gansoorde Hooigracht 117 278 8 8-0-0 barbier, [chirurgijn]       barbier, [chirurgijn] Eig.             Cornelis [Gysbertsz], mr 1903
Jan Meynertsz, mr Marendorp landzijde Marendorp 125 330 12 12-0-0 [barbier]       [barbier] Eig.             Jan Meynertsz, mr 2283
Symon Pietersz [van der Mije], mr Burchstreng Burchstreng 12 226 18 18-0-0 [barbier]       [barbier] Eig.             Symon Pietersz [van der Mije], mr 1520
Pieter, mr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 212 210 9 9-0-0 barbier       barbier Eig.             Pieter, mr 1407
Wouter, mr Wanthuis Breestraat 91 30 10 10-0-0 barbier       barbier Eig.             Wouter, mr 214

 

beddenmaakster  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jaepgen Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 118 256 6 6-0-0 beddenmaakster       beddenmaakster Eig.             Jaepgen 1749

 

beeldensnijder  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Barentsz Overmare rijnzijde Marendorp 15 368 10 10-0-0 beeldensnijder       beeldensnijder Eig.             Adriaen Barentsz 2561
Jan Pietersz Zevenhuizen Nieuwsteeg 65 144 9 9-0-0 beeldensnijder       beeldensnijder Eig.             Jan Pietersz 955

 

bewaarder  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gerryt Jansz Abbenbrouck Marendorp landzijde Koddensteeg 26 318 12,35 12-7-0 [bewaarder] 4 kamers     [bewaarder] Eig.             Gerryt Jansz Abbenbrouck 2184

 

bezemmaker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Annetgen Rapenburg Zegersteeg 40 91 3,25 3-5-0 bezemmaaksters       bezemmaaksters Huur Gerryt, heer   priester       Annetgen 589
Annetgen Rapenburg Cellebroersgraft 65 95 5,2 5-4-0 bezemmakers       bezemmakers Huur Louwerys Allaertsz   bode       Annetgen 614
Claes Overmare rijnzijde Steeg 85 377 3 3-0-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Claes 2631
Gerryt Cornelisz Gansoorde Oude Rijn 84 274 15 15-0-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Gerryt Cornelisz 1870
Gerryt Cornelisz Gansoorde Oude Rijn 83 274 0 0-0-0 bezemmaker nieuw huis     bezemmaker Eig.             Gerryt Cornelisz 1869
Jacob Heyndricxz Nieuweland Steenschuur 141 175 6,5 6-10-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Jacob Heyndricxz 1170
Claes Jacobsz Overmare rijnzijde Marendorp 23 369 6 6-0-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Claes Jacobsz 2569
Quyrin Jansz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 114 365 8 8-0-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Quyrin Jansz 2540
Frederick Quyrinsz Overmare landzijde Marendorp 95 394 9 9-0-0 bezemmaker half jaar, femmetgen weduwe gerryt jansz half jaar     bezemmaker Huur Cornelis           Frederick Quyrinsz 2742
Dirck Symonsz Hogewoerd Poortje 155 199 5 5-0-0 bezemmaker       bezemmaker Huur Goossen Jansz van Hardewyck           Dirck Symonsz 1350
Dirck Symonsz Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 132 196 2,5 2-10-0 bezemmaker       bezemmaker Eig.             Dirck Symonsz 1327

 

bidster  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Neeltgen Cornelisdr Over 't hof Sint Pieters kerkhof 139 80 7 7-0-0 [bidster]       [bidster] Eig.             Neeltgen Cornelisdr 526

 

bierdrager  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Martyn Cornelisz Nicolaasgracht Middelste gracht 43 288 14 14-0-0 bierdrager half jaar, symon jansz boomgaardman half jaar     bierdrager Eig.             Martyn Cornelisz 1969
Pieter Cornelisz Overmare rijnzijde Marendorp 9 368 5 5-0-0 bierdrager       bierdrager Huur Neeltgen   vogelkoopster       Pieter Cornelisz 2555
Willem Cornelisz Rapenburg Vliet 124 103 7 7-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Willem Cornelisz 673
Cornelis Dircxz Gasthuis Noordeinde 29 6 10,5 10-10-0 bierdrager       bierdrager Huur Pouwels Willemsz           Cornelis Dircxz 29
Pieter Dircxz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 125 257 2 2-0-0 bierdrager schuur     bierdrager Eig.             Pieter Dircxz 1756
Pieter Dircxz Kerkvierendeel Hooygraft 6 241 24 24-0-0 [bierdrager] 2 huizen     [bierdrager] Eig.             Pieter Dircxz 1637
Govert Florysz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 92 362 8 8-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Govert Florysz 2518
Cornelis Fransz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 51 185 9 9-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Cornelis Fransz 1246
Jeroen Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 154 303 9,5 9-10-0 bierdrager half jaar, heyndrick loyen half jaar     bierdrager Huur Philips Heyndricxz   schoenmakersknecht       Jeroen Jansz 2080
Cornelis Jansz Moyt Hogewoerd Levendaal 238 213 8 8-0-0 [bierdrager]       [bierdrager] Eig.             Cornelis Jansz Moyt 1433
Gerryt Ottenz Kerkvierendeel Hooygraft 10 242 6,5 6-10-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Gerryt Ottenz 1641
Willem [Aerntsz] Ruuckrock Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 24 63 10 10-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Willem [Aerntsz] Ruuckrock 411
Jan Willemsz Kerkvierendeel Hooigracht 79 251 8 8-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Jan Willemsz 1710
Pieter Willemsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 34 245 5 5-0-0 bierdrager       bierdrager Eig.             Pieter Willemsz 1665

 

blauwverver  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Martyn Huygenz Zevenhuizen Steenschuur 57 143 60 60-0-0 blauwverver       blauwverver Eig.             Martyn Huygenz 947
Quyrin Claes Garbrantsz [van Strijen] Nieuweland Steenschuur 159 177 45 45-0-0 blauwverver met de blauververye     blauwverver Eig.             Quyrin Claes Garbrantsz [van Strijen] 1188

 

blazer  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Gerrytsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 131 258 4 4-0-0 blazer       blazer Huur Philips van Noorde           Cornelis Gerrytsz 1762

 

bode  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Quyrin Claesz Wanthuis Breestraat 70 28 13 13-0-0 bode       bode Eig.             Quyrin Claesz 193
Gerryt Dircxz Over 't hof Diefsteeg, ene zijde 28 64 7 7-0-0 bode       bode Eig.             Gerryt Dircxz 415
Jan Evertsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 216 210 7 7-0-0 bode met de bus       bode met de bus Eig.             Jan Evertsz 1411
Jacob Jacobsz Wolhuis Vollersgraft 57 40 14 14-0-0 bode       bode Eig.             Jacob Jacobsz 278
Jacob Jacobsz Wolhuis Boomgaardsteeg 65 42 0 0-0-0 bode leeg     bode Eig.             Jacob Jacobsz 286

 

boekbinder  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan van der Haegen Wolhuis Breestraat 1 33 24 24-0-0 boekbinder       boekbinder Huur Griete Ripperts           Jan van der Haegen 222
Adriaen Thysz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 195 205 6 6-0-0 boekbinder       boekbinder Eig.             Adriaen Thysz 1390

 

boekprinter  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aefgen Burchstreng Kerkhof 111 238 10 10-0-0 [boekprintersweduwe]   Pieter Jansz weduwe [boekprintersweduwe] Eig.             Aefgen 1619
Jan Mathysz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 47 246 20 20-0-0 boekprinter 2 huizen     boekprinter Eig.             Jan Mathysz 1678

 

boekwerker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Jacobsz Burchstreng Nieuwstraat 108 238 7 7-0-0 boekwerker       boekwerker Eig.             Pieter Jacobsz 1616

 

bogemakers  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Joosgen Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 145 198 5 5-0-0 bogemakers       bogemakers Eig.             Joosgen 1340

 

bommenaar  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aernt Claesz Hogewoerd Coenensteeg 97 191 3,25 3-5-0 [bommenaar]       [bommenaar] Huur Evert   metselaar       Aernt Claesz 1292

 

bontwerker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Pieter Heyndricxz Zevenhuizen Nieuwsteeg 69 144 12 12-0-0 bontwerker       bontwerker Eig.             Pieter Heyndricxz 959
Claes Huygenz Nicolaasgracht Middelste gracht 39 287 10 10-0-0 bontwerker       bontwerker Eig.             Claes Huygenz 1965
Jan Pietersz Zevenhuizen Sint Pieters kerkhof 138 153 0 0-0-0 bontwerker de bewoner is bewaarder     bontwerker Huur Domproost Te Utrecht           Jan Pietersz 1028
Jacob Willemsz Zevenhuizen Kersteeg 10 136 12 12-0-0 bontwerker       bontwerker Eig.             Jacob Willemsz 900

 

boomgaardman  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Andries Allaertsz Burchstreng Burchstreng 36 229 11 11-0-0 boomgaardman       boomgaardman Eig.             Andries Allaertsz 1544

 

borduurwerker  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Wigger Harmansz Vleeshuis Breestraat 26 52 11 11-0-0 [borduurwerker]       [borduurwerker] Eig.             Wigger Harmansz 346
Ulryck Vleeshuis Varkenssteeg 59 57 0 0-0-0 borduurwerker huurder is bankroet, eigenaar is failliet, half jaar jan gysbrechtsz     borduurwerker Huur Philips van Sonnevelt           Ulryck 379

 

borstelman  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Heyndricxz Overmare rijnzijde Rijn 89 378 9,5 9-10-0 borstelman       borstelman Eig.             Jan Heyndricxz 2635
Jan Heyndricxz Kerkvierendeel Hooygraft 19 243 7 7-0-0 borstelman       borstelman Eig.             Jan Heyndricxz 1650

 

boterkruier  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 211 311 5,5 5-10-0 boterkruier       boterkruier Eig.             Jan Jacobsz 2137

 

bouman  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Martyn Aerntsz Nieuweland Molensteeg, ene zijde 95 169 9 9-0-0 bouman 2 huizen     bouman Eig.             Martyn Aerntsz 1124
Mees Aerntsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 4 315 6 6-0-0 bouman       bouman Eig.             Mees Aerntsz 2162
Ysbrant Aerntsz Marendorp landzijde Marendorp 186 338 12 12-0-0 bouman       bouman Eig.             Ysbrant Aerntsz 2344
Adriaen Heyndricxz Gansoorde Middelste gracht 56 270 15 15-0-0 bouman       bouman Eig.             Adriaen Heyndricxz 1842
Cornelis Jacobsz Marendorp rijnzijde Marendorp 66 359 20 20-0-0 bouman       bouman Eig.             Cornelis Jacobsz 2492
Cornelis Jacobsz Nieuweland Vliet 137 174 14 14-0-0 bouman       bouman Eig.             Cornelis Jacobsz 1166
Gerryt Jacobsz Marendorp landzijde Marendorp 152 334 10 10-0-0 bouman       bouman Eig.             Gerryt Jacobsz 2310
Cornelis Jansz Overmare landzijde Marendorp 122 398 24 24-0-0 bouman 3 huizen     bouman Eig.             Cornelis Jansz 2769
Dirck Jansz Nicolaasgracht Middelste gracht 55 289 7 7-0-0 bouman       bouman Eig.             Dirck Jansz 1981
Michiel Jansz Rapenburg Rapenburch 331 133 10 10-0-0 bouman       bouman Eig.             Michiel Jansz 880
Symon Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 173 306 4,55 4-11-0 bouman       bouman Huur Willem Aerntsz   brouwer       Symon Jansz 2099
Thys Jansz Marendorp landzijde Marendorp 185 338 15 15-0-0 bouman in de groove poort     bouman Eig.             Thys Jansz 2343
Arys Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 158 304 7 7-0-0 bouman       bouman Eig.             Arys Pietersz 2084
Aelbrecht Sandersz [van Quakenbos] Marendorp landzijde Marendorp 188 339 14 14-0-0 bouman       bouman Eig.             Aelbrecht Sandersz [van Quakenbos] 2346
Jacob Symonsz Overmare landzijde Camp 66 389 6,5 6-10-0 bouman       bouman Eig.             Jacob Symonsz 2713
Dirck Jasparsz [van Vesaneveld] Overmare landzijde Marendorp 127 398 18 18-0-0 bouman       bouman Eig.             Dirck Jasparsz [van Vesaneveld] 2774
Mouryn Cornelisz [Vesaneveld] Marendorp rijnzijde Marendorp 44 356 14 14-0-0 bouman       bouman Eig.             Mouryn Cornelisz [Vesaneveld] 2470
Pieter Willemsz Zevenhuizen Steenschuur 100 148 11 11-0-0 bouman     weduwe bouman Eig.             Pieter Willemsz 990

 

brandewijnman  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Jansz Zevenhuizen Volresgraft 14 137 5 5-0-0 brandewijnman       brandewijnman Huur Lysbeth Wiggers       weduwe   Cornelis Jansz 904
Lyntgen Overmare rijnzijde Steeg 97 379 3,9 3-18-0 brandewijnwijf half jaar, annetgen jansdr half jaar     brandewijnwijf Huur Claes Claesz Moy   wagenaar       Lyntgen 2643
Claes Rutgaerts Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 168 305 7 7-0-0 brandewijnverkoper       brandewijnverkoper Eig.             Claes Rutgaerts 2094

 

broeder  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Jansz Rapenburg Rapenburch 7 85 15 15-0-0 broeder       broeder Eig.             Adriaen Jansz 556

 

brouwer  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Marytgen Adriaensdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 90 362 160 160-0-0 brouwersweduwe   Huych Willemsz weduwe brouwersweduwe Eig.             Marytgen Adriaensdr 2516
Cornelis Adriaensz Overmare rijnzijde Marendorp 44 372 10 10-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Cornelis Adriaensz 2590
Cornelis Adriaensz Overmare rijnzijde Marendorp 47 372 8 8-0-0 brouwer schuur     brouwer Eig.             Cornelis Adriaensz 2593
Willem Aerntsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 174 306 16 16-0-0 brouwer schuur     brouwer Eig.             Willem Aerntsz 2100
Jan Dircxz [van der Burch] Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 2 179 80 80-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Jan Dircxz [van der Burch] 1197
Kunera Overmare rijnzijde Marendorp 31 370 96 96-0-0 brouwersweduwe   Ysnout Jansz [van der Nes] weduwe brouwersweduwe Eig.             Kunera 2577
Willem Aerntsz [van Dam] Burchstreng Burchstreng 30 228 70 70-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Willem Aerntsz [van Dam] 1538
Jan Dircxz Hogewoerd Stynsteeg 219 210 12 12-0-0 brouwer turfschuur, half jaar, eigenaar half jaar     brouwer Huur Cornelis Claesz   rugenbrouwer       Jan Dircxz 1414
Gerryt Fransz Doe Marendorp rijnzijde Marendorp 48 356 42 42-0-0 brouwer, [drapenier]       brouwer, [drapenier] Eig.             Gerryt Fransz Doe 2474
Anthonis Fransz [van Dusseldorp] Nieuweland Steenschuur 158 177 50 50-0-0 brouwer, [drapenier]       brouwer, [drapenier] Eig.             Anthonis Fransz [van Dusseldorp] 1187
Jacob Jansz van der Graft Nieuweland Steenschuur 151 176 45 45-0-0 [brouwer]       [brouwer] Eig.             Jacob Jansz van der Graft 1180
Egbert Gerrytsz [van der Hal] Overmare landzijde Marendorp 74 390 100 100-0-0 brouwer met brouwerij     brouwer Eig.             Egbert Gerrytsz [van der Hal] 2721
Egbert Gerrytsz [van der Hal] Overmare landzijde Spijkerboorsteeg, andere zijde 84 392 0 0-0-0 brouwer stal leeg     brouwer Eig.             Egbert Gerrytsz [van der Hal] 2731
Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] Wolhuis Steenschuur 41 38 130 130-0-0 [brouwer]       [brouwer] Eig.             Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] 262
Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] Hogewoerd Crauwelsteeg, andere zijde 133 196 0 0-0-0 [brouwer] leeg huis met erf     [brouwer] Eig.             Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] 1328
Willem Jan Reyersz [van Heemskerk] Burchstreng Burchstreng 10 226 120 120-0-0 [brouwer]       [brouwer] Eig.             Willem Jan Reyersz [van Heemskerk] 1518
Aeltgen Jacob Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 119 256 10 10-0-0 brouwers       brouwers Huur Cornelis Pietersz Paedts           Aeltgen Jacob 1750
Neeltgen [Jansdr] Gansoorde - 5 263 84 84-0-0 brouwersweduwe   Gerryt Egbertsz [van der Hal] weduwe brouwersweduwe Eig.             Neeltgen [Jansdr] 1791
Frans Jansz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 1 351 80 80-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Frans Jansz 2427
Gysbert Joostensz Hogewoerd Steenschuur 222 211 211 211-0-0 brouwer half jaar, de eigenaar half jaar, brouwerij met huis     brouwer Huur Cornelis Claesz   brouwer       Gysbert Joostensz 1417
Claes Lambrechtsz Marendorp landzijde Koddensteeg 27 318 0 0-0-0 [brouwer] 3 kamers     [brouwer] Eig.             Claes Lambrechtsz 2185
Claes [Adriaensz] van Leeuwen Vleeshuis Breestraat 31 53 14 14-0-0 [brouwer]       [brouwer] Huur Huych Claesz           Claes [Adriaensz] van Leeuwen 351
Cornelis Claesz [van Leeuwen] Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 1 179 60 60-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Cornelis Claesz [van Leeuwen] 1196
Frans van Leeuwen Overmare rijnzijde Marendorp 41 372 126 126-0-0 brouwer 4 maand gebrouwen     brouwer Eig.             Frans van Leeuwen 2587
Adriaen Dirck [Ottensz van Meerburg] Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 6 179 60 60-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Adriaen Dirck [Ottensz van Meerburg] 1201
Pieter Pietersz Paedts, [jonge] Zevenhuizen Steenschuur 52 142 24 24-0-0 [brouwer, drapenier]       [brouwer, drapenier] Eig.             Pieter Pietersz Paedts, [jonge] 942
Rycklant Burchstreng Oude Rijn 52 231 54 54-0-0 brouwersweduwe   Frans Jansz weduwe brouwersweduwe Eig.             Rycklant 1560
Joost [Adriaansz] van Sonnevelt Nicolaasgracht Gansoorde 8 284 112 112-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Joost [Adriaansz] van Sonnevelt 1934
Joost [Maartensz] van Sonnevelt Nicolaasgracht `s Duvels hoorn 18 285 0 0-0-0 [brouwer] 4 kamers     [brouwer] Eig.             Joost [Maartensz] van Sonnevelt 1944
Joost [Maartensz] van Sonnevelt Nicolaasgracht `s Duvels hoorn 19 285 0 0-0-0 [brouwer] 3 huizen     [brouwer] Eig.             Joost [Maartensz] van Sonnevelt 1945
Jacob Thomasz [van Swieten] Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 26 243 100 100-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Jacob Thomasz [van Swieten] 1657
Jacob Thomasz [van Swieten] Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 135 258 10 10-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Jacob Thomasz [van Swieten] 1766
Frans Jansz [de Vliet] Nicolaasgracht Uiterste gracht 201 309 6 6-0-0 brouwer turfschuur     brouwer Huur Cornelis Jansz   meelman       Frans Jansz [de Vliet] 2127

 

brouwersknecht  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Anthonisz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 79 324 7 7-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Jan Anthonisz 2237
Dirck [Heyndricxz] Breetvelt Nicolaasgracht Uiterste gracht 144 301 7 7-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Dirck [Heyndricxz] Breetvelt 2070
Cornelis Dircxz Rapenburg Noordeinde 264 124 5 5-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Cornelis Dircxz 813
Harman Dircxz Gansoorde Middelste gracht 18 265 9 9-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Harman Dircxz 1804
Jan Harmansz Overmare rijnzijde Rijn 57 374 6 6-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Jan Harmansz 2603
Jan Heyndricxz Nieuweland Vliet 124 173 8 8-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Jan Heyndricxz 1153
Jan Jacobsz Burchstreng Kerkhof 118 239 10 10-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Huur Florys van Thol, mr           Jan Jacobsz 1626
Dirck Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 153 303 6 6-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Huur Aernt Claesz erven         Dirck Jansz 2079
Dirck Jansz Marendorp landzijde Marendorp 146 333 13 13-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Dirck Jansz 2304
Martyn Jansz Overmare landzijde Marendorp 87 393 8 8-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Martyn Jansz 2734
Jorys Lenaertsz Rapenburg Steenschuyr 108 101 8 8-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Jorys Lenaertsz 657
Willem Willemsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 126 257 7 7-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Huur Jan Lambrechtsz   metselaar       Willem Willemsz 1757
Wouter Woutersz Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 122 298 3 3-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Wouter Woutersz 2048

 

B   p1561_beroep_B p1561_beroep_B

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl