NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Naam of Patroniem  

 

G   p1561_naam_G p1561_naam_G

 

Ga  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Huych Claesz Gael Gasthuis Noordeinde 22 5 30 30-0-0 [wantsnijder]       [wantsnijder] Eig.             Huych Claesz Gael 22
Garbrant Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 151 261 6,5 6-10-0 zeepzieder aan de marenbrug     zeepzieder Eig.             Garbrant 1782
Baefgen Garbrantsdr Marendorp landzijde Koddensteeg 31 318 3,5 3-10-0           Eig.             Baefgen Garbrantsdr 2189
Baefgen Garbrantsdr Marendorp rijnzijde Donkersteeg 3 351 11 11-0-0   in een poortje       Eig.             Baefgen Garbrantsdr 2429
Dirckgen Garbrantsdr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 59 186 13 13-0-0   in sinte cristoffel       Eig.             Dirckgen Garbrantsdr 1254
Kathryn Garbrantsdr Kerkvierendeel Kerkhof 66 249 13 13-0-0   met heer steffen jansz priester elk een half jaar       Huur Melis van Oy, heer   deken rynlant       Kathryn Garbrantsdr 1697
Kathryn Garbrantsdr Kerkvierendeel Hooigracht 80 251 13 13-0-0           Eig.             Kathryn Garbrantsdr 1711
Marytgen Garbrantsdr Nieuweland Steenschuur 153 176 18 18-0-0 [drapierster]       [drapierster] Eig.             Marytgen Garbrantsdr 1182
Aelbrecht Garbrantsz Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 70 233 8 8-0-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Aelbrecht Garbrantsz 1578
Cornelis Garbrantsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 197 309 2,6 2-12-0 [drapier]       [drapier] Huur Adriaen, mr           Cornelis Garbrantsz 2123
Dirck Garbrantsz Overmare rijnzijde Marendorp 33 371 12 12-0-0 kuiper       kuiper Huur Kunera     Ysnout Jansz weduwe brouwer Dirck Garbrantsz 2579

 

Ge  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aernt Geerloffsz Overmare rijnzijde Rijn 88 378 7 7-0-0 lindewever       lindewever Huur Dirck Lourys           Aernt Geerloffsz 2634
Geertgen Vleeshuis Diefsteeg 62 58 5 5-0-0     Jan Otten weduwe   Huur Claes Heyndricxz weduwe         Geertgen 382
Geertgen Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 127 257 5,2 5-4-0           Huur Ael     Claes, mr     Geertgen 1758
Geertgen Nieuweland Poortje 82 167 2,92 2-18-6           Huur Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude           Geertgen 1111
Geertgen Levendaal Levendaal 20 220 8 8-0-0     Claes Vranckenz weduwe   Eig.             Geertgen 1484
Gerryt, coman Rapenburg Slichsteeg 258 123 3,25 3-5-0 steenplaatser       steenplaatser Huur Claesgen Poortier           Gerryt, coman 807
Gerryt, mr Rapenburg Noordeinde 269 124 13 13-0-0 hoefslager       hoefslager Eig.             Gerryt, mr 818
Willem Gerryt Huyghensz Vleeshuis Breestraat 16 51 17 17-0-0           Huur Adriaen Willemsz           Willem Gerryt Huyghensz 336
Annetgen Gerrytsdr Over 't hof Vollersgraft 34 65 4,5 4-10-0           Huur Jacob van der Does           Annetgen Gerrytsdr 421
Baertgen Gerrytsdr Burchstreng Burchstreng 31 228 28 28-0-0           Eig.             Baertgen Gerrytsdr 1539
Beatris Gerrytsdr Burchstreng Burchstreng 15 226 40 40-0-0     Dirck Jansz, jonge weduwe   Eig.             Beatris Gerrytsdr 1523
Dieuwer Gerrytsdr Marendorp landzijde Mare, oostzijde 2 315 6 6-0-0           Huur Gerryt Andriesz   timmerman       Dieuwer Gerrytsdr 2160
Geertruyt Gerrytsdr Overmare landzijde Kuipersteeg 6 381 5,85 5-17-0           Huur Jan Pietersz   kuiper       Geertruyt Gerrytsdr 2653
Gerrytgen Gerrytsdr Kerkvierendeel Middelweg 103 254 5 5-0-0           Eig.             Gerrytgen Gerrytsdr 1734
Grietgen Gerrytsdr Overmare landzijde Stommen steeg 54 388 2,6 2-12-0           Eig.             Grietgen Gerrytsdr 2701
Jannetgen Gerrytsdr Hogewoerd Coenensteeg 108 193 1,62 1-12-6           Huur Huych Dircxz, mr   barbier       Jannetgen Gerrytsdr 1303
Jannetgen Gerrytsdr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 73 233 5 5-0-0   tot haar lijf       Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Jannetgen Gerrytsdr 1581
Jannetje Gerrytsdr Gasthuis Bornsteeg 52 8 4,217 4-4-5           Huur Kathryn van der Bochorst           Jannetje Gerrytsdr 52
Kathryn Gerrytsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 98 295 0 0-0-0           Huur Bouwen Pietersz           Kathryn Gerrytsdr 2024
Kathryn Gerrytsdr Nicolaasgracht Gansoorde 15 284 25 25-0-0 coman       coman Eig.             Kathryn Gerrytsdr 1941
Kuneer Gerrytsdr Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 229 344 3 3-0-0           Eig.             Kuneer Gerrytsdr 2386
Lucie Gerrytsdr Overmare rijnzijde Steeg 100 379 7 7-0-0           Eig.             Lucie Gerrytsdr 2646
Lysbeth Gerrytsdr Overmare landzijde Stommen steeg 58 388 1,62 1-12-6           Huur Neeltgen Lucasdr           Lysbeth Gerrytsdr 2705
Machtelt Gerrytsdr Kerkvierendeel Hooygraft 18 243 6,5 6-10-0           Eig.             Machtelt Gerrytsdr 1649
Machtelt Gerrytsdr Nieuweland Steenschuur 157 177 9 9-0-0           Huur Aecht weduwe   Abraham Jacobz     Machtelt Gerrytsdr 1186
Marytgen Gerrytsdr Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 98 327 5,2 5-4-0           Eig.             Marytgen Gerrytsdr 2256
Marytgen Gerrytsdr Gasthuis Vrouwensteeg 81 13 0 0-0-0           Huur Aechte Cornelisdr           Marytgen Gerrytsdr 81
Marytgen Gerrytsdr Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 63 187 6 6-0-0           Huur Griete     Claes Vrancken weduwe   Marytgen Gerrytsdr 1258
Marytgen Gerrytsdr Over 't hof Rapenburch 151 82 4 4-0-0           Huur Falide Bagynen           Marytgen Gerrytsdr 538
Marytgen Gerrytsdr Rapenburg Steenschuyr 106 101 10 10-0-0 drapierster       drapierster Eig.             Marytgen Gerrytsdr 655
Sybrant Gerrytsdr Rapenburg Cellebroersgraft 77 97 4 4-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Sybrant Gerrytsdr 626
Abraham Gerrytsz Wanthuis Breestraat 78 29 9 9-0-0           Eig.             Abraham Gerrytsz 201
Adriaen Gerrytsz Nicolaasgracht Vest 232 314 3,25 3-5-0           Huur Claes   dekker       Adriaen Gerrytsz 2158
Adriaen Gerrytsz Rapenburg Noordeinde 289 127 7 7-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Adriaen Gerrytsz 838
Adriaen Gerrytsz Rapenburg Nonnensteeg 191 112 4 4-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Adriaen Gerrytsz 740
Adriaen Gerrytsz Nieuweland Poortje 79 166 5,2 5-4-0 poppenmaker 2 kamers     poppenmaker Huur Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude           Adriaen Gerrytsz 1108
Adriaen Gerrytsz Gansoorde Middelste gracht 76 273 5,2 5-4-0           Huur Gerryt Cornelisz   bezemmaker       Adriaen Gerrytsz 1862
Adriaen Gerrytsz Gasthuis Breestraat 3 3 30 30-0-0           Eig.             Adriaen Gerrytsz 3
Claes Gerrytsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 70 165 10 10-0-0 geltelibber 2 huizen     geltelibber Eig.             Claes Gerrytsz 1099
Claes Gerrytsz, mr Vleeshuis Noordeinde 39 54 15 15-0-0           Eig.             Claes Gerrytsz, mr 359
Cornelis Gerrytsz Nieuweland Lange raamsteeg 48 161 3,9 3-18-0           Huur Frans Gerrytsz Pool erven         Cornelis Gerrytsz 1077
Cornelis Gerrytsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 87 294 6 6-0-0 lindewever       lindewever Huur Garbrant Jansz           Cornelis Gerrytsz 2013
Cornelis Gerrytsz Rapenburg Cellebroersgraft 34 90 5 5-0-0   eigenaar op de vliet       Huur Govaert   coman       Cornelis Gerrytsz 583
Cornelis Gerrytsz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 85 361 4,55 4-11-0           Huur Pieter Jansz   houtkoper       Cornelis Gerrytsz 2511
Cornelis Gerrytsz Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 59 69 12 12-0-0   in sint joris 1/4 jaar, jacob bruneel wijlen schout van de kaag 1/4 jaar, ael gysbrechtsdr 1/2 jaar       Huur Claesz erven kuiper       Cornelis Gerrytsz 446
Cornelis Gerrytsz Gansoorde Hooigracht 89 275 16 16-0-0 lijmzieder half jaar, half jaar leeg     lijmzieder Huur Adriaen Dircxz Marck   coman       Cornelis Gerrytsz 1875
Cornelis Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 197 205 12 12-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Cornelis Gerrytsz 1392
Cornelis Gerrytsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 131 258 4 4-0-0 blazer       blazer Huur Philips van Noorde           Cornelis Gerrytsz 1762
Cornelis Gerrytsz Rapenburg Zandt 233 120 3 3-0-0           Eig.             Cornelis Gerrytsz 782
Cornelis Gerrytsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 78 166 4,87 4-17-6 schuitvoerder       schuitvoerder Huur Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude           Cornelis Gerrytsz 1107
Dirck Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 198 208 12 12-0-0 glaasmaker       glaasmaker Eig.             Dirck Gerrytsz 1393
Dirck Gerrytsz Rapenburg Cellebroersgraft 90 99 4 4-0-0 korenmeter       korenmeter Eig.             Dirck Gerrytsz 639
Dirck Gerrytsz Wolhuis Vollersgraft 61 41 15 15-0-0 wijnverlater       wijnverlater Huur Willem Jansz Bick           Dirck Gerrytsz 282
Dirck Gerrytsz Rapenburg Nonnensteeg 192 113 3 3-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Dirck Gerrytsz 741
Dominicus Gerrytsz Wanthuis Rijn 23 22 32 32-0-0 [goudsmid]       [goudsmid] Huur Ael Coedycx           Dominicus Gerrytsz 146
Frans Gerrytsz, heer Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 122 256 12 12-0-0 presbyter       presbyter Eig.             Frans Gerrytsz, heer 1753
Gerryt Gerrytsz Wanthuis Breestraat 81 29 10 10-0-0 snijder       snijder Huur Jan Martynsz   bakker       Gerryt Gerrytsz 204
Gerryt Gerrytsz Zevenhuizen Steenschuur 109 149 7 7-0-0 verversknecht       verversknecht Eig.             Gerryt Gerrytsz 999
Gysbert Gerrytsz Burchstreng Nieuwstraat 86 235 8 8-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Gysbert Gerrytsz 1594
Harman Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 117 194 6 6-0-0 colffmaicker       colffmaicker Eig.             Harman Gerrytsz 1312
Harman Gerrytsz Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 68 187 4 4-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Harman Gerrytsz 1263
Heyndrick Gerrytsz Zevenhuizen Steenschuur 119 151 0 0-0-0   klein huisje       Eig.             Heyndrick Gerrytsz 1009
Heyndrick Gerrytsz Zevenhuizen Steenschuur 118 151 0 0-0-0           Eig.             Heyndrick Gerrytsz 1008
Heyndrick Gerrytsz Zevenhuizen Nieuwsteeg 82 146 9 9-0-0 verversknecht in een poortje     verversknecht Eig.             Heyndrick Gerrytsz 972
Heyndrick Gerrytsz Nieuweland Steenschuur 139 175 7 7-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Heyndrick Gerrytsz 1168
Heyndrick Gerrytsz Kerkvierendeel Hooigracht 81 251 7 7-0-0 glaasmaker       glaasmaker Eig.             Heyndrick Gerrytsz 1712
Hubrecht Gerrytsz Rapenburg Cellebroersgraft 61 94 3,85 3-17-0           Huur Jherusalem Armhuis           Hubrecht Gerrytsz 610
Jacob Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 218 210 18 18-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Jacob Gerrytsz 1413
Jacob Gerrytsz Hogewoerd Sint Barbarensteeg ene zijde 204 208 5,2 5-4-0   per week 0-2-0       Huur Aernt Gerryt Eeuwoutsz           Jacob Gerrytsz 1399
Jacob Gerrytsz Wolhuis Breestraat 20 35 33 33-0-0 luitspeler, [drapenier]       luitspeler, [drapenier] Huur Jacob Claesz kinderen houtkoper       Jacob Gerrytsz 241
Jan Gerrytsz Rapenburg Cellebroersgraft 56 93 6 6-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Jan Gerrytsz 605
Jan Gerrytsz Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 101 237 11 11-0-0 hoeymaker       hoeymaker Huur Claes Huygenz   bontwerker       Jan Gerrytsz 1609
Jan Gerrytsz Marendorp rijnzijde Marendorp 70 359 4 4-0-0 lijndraaier       lijndraaier Eig.             Jan Gerrytsz 2496
Jan Gerrytsz Overmare rijnzijde Korte mare 54 373 8 8-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Jan Gerrytsz 2600
Jan Gerrytsz Marendorp landzijde Mare 110 328 14,5 14-10-0 kuiper       kuiper Huur Jan van Rossem, jonge           Jan Gerrytsz 2268
Jan Gerrytsz Rapenburg Noordeinde 276 125 12 12-0-0 wielmaker 2 huizen     wielmaker Eig.             Jan Gerrytsz 825
Jan Gerrytsz Nieuweland Slopje 126 173 3 3-0-0 schuitvoerder       schuitvoerder Eig.             Jan Gerrytsz 1155
Jan Gerrytsz Gasthuis Rijn 82 13 20 20-0-0           Huur Jan van Leyen           Jan Gerrytsz 82
Jan Gerrytsz Rapenburg Aftergraft 185 111 4 4-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Jan Gerrytsz 734
Jaspar Gerrytsz Rapenburg Vliet 116 102 9 9-0-0 bakker       bakker Eig.             Jaspar Gerrytsz 665
Job Gerrytsz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 239 345 3 3-0-0           Eig.             Job Gerrytsz 2396
Martyn Gerrytsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 140 259 16 16-0-0 franchynmaker       franchynmaker Huur Jan Willemsz   bierdrager       Martyn Gerrytsz 1771
Michiel Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 85 190 8 8-0-0 glaasmaker       glaasmaker Eig.             Michiel Gerrytsz 1280
Oth Gerrytsz Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 66 70 11,5 11-10-0 goudsmid       goudsmid Huur Nicolaas van Berendrecht   schout van leiden       Oth Gerrytsz 453
Pieter Gerrytsz Gansoorde Middelste gracht 59 270 6 6-0-0           Huur Quyrin van Bancken           Pieter Gerrytsz 1845
Pieter Gerrytsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 77 166 6 6-0-0 scheepmaker       scheepmaker Huur Jan Joostenz   bakker       Pieter Gerrytsz 1106
Pieter Gerrytsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 160 304 5 5-0-0 [smid]       [smid] Eig.             Pieter Gerrytsz 2086
Pieter Gerrytsz Kerkvierendeel Hooigracht 89 252 8 8-0-0 droogscheerder       droogscheerder Eig.             Pieter Gerrytsz 1720
Pieter Gerrytsz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 76 324 3,5 3-10-0           Eig.             Pieter Gerrytsz 2234
Pouwels Gerrytsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 116 297 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Pouwels Gerrytsz 2042
Quyrin Gerrytsz Overmare rijnzijde Rijn 71 375 6 6-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Quyrin Gerrytsz 2617
Steven Gerrytsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 124 257 6,5 6-10-0 kuiper eigenaar in den aerent     kuiper Huur Willem Schuyten, mr           Steven Gerrytsz 1755
Steven Gerrytsz Overmare landzijde Mare 3 381 6 6-0-0 [timmerman]       [timmerman] Huur Baeff Verbel           Steven Gerrytsz 2650
Vranck Gerrytsz Gansoorde Middelste gracht 79 273 4,86 4-17-3           Huur Hieronimus Martynsz, mr           Vranck Gerrytsz 1865
Vranck Gerrytsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 44 184 9 9-0-0 schoenmaker     weduwe schoenmaker Eig.             Vranck Gerrytsz 1239
Willem Gerrytsz Hogewoerd Coenensteeg 89 190 4 4-0-0 messenmaker       messenmaker Eig.             Willem Gerrytsz 1284
Willem Gerrytsz Marendorp landzijde Marendorp 189 339 12 12-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Willem Gerrytsz 2347
Ysbrant Gerrytsz Rapenburg Noordeinde 314 130 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Pietersz Prins           Ysbrant Gerrytsz 863
Marytgen Gerytsdr Rapenburg Noordeinde 268 124 16 16-0-0 coman       coman Eig.             Marytgen Gerytsdr 817
Gysbert Gerytsz, heer Burchstreng Coornbrugsteeg, ene zijde 96 236 15 15-0-0 kannunnik       kannunnik Eig.             Gysbert Gerytsz, heer 1604

 

Gh  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gysbert Marendorp landzijde - 257 347 3 3-0-0 schoenmaker loywerf     schoenmaker Eig.             Gysbert 2414

 

Gi  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gillis Vleeshuis Noordeinde 44 55 5,75 5-15-0 trommelslager       trommelslager Huur Sint Barbaren Convent           Gillis 364
Marytgen Gillisdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 176 306 5,2 5-4-0           Huur Jan Dircxz   houtzager       Marytgen Gillisdr 2102
Marytgen Gillisdr Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 249 346 3,25 3-5-0           Huur Claes Harmansz   tapper       Marytgen Gillisdr 2406
Adriaen Gillisz Wanthuis Breestraat 88 30 10,5 10-10-0 [runtmolenaar]       [runtmolenaar] Huur Reyer Adriaensz           Adriaen Gillisz 211
Anthonis Gillisz Marendorp rijnzijde Marendorp 52 357 4 4-0-0 zeemtouwer       zeemtouwer Eig.             Anthonis Gillisz 2478
Cornelis Gillisz Gansoorde Middelste gracht 65 271 5 5-0-0           Eig.             Cornelis Gillisz 1851
Gillis Gillisz Wolhuis Wolsteeg 93 47 5,85 5-17-0           Huur Lysbeth Claes van Haerlem, Van           Gillis Gillisz 314
Karel Gillisz Overmare rijnzijde Rijn 77 376 8 8-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Karel Gillisz 2623
Marcus Gillisz Levendaal Levendaal 21 220 11 11-0-0           Huur Anthonis Cornelisz   timmerman       Marcus Gillisz 1485
Pieter Gillisz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 237 345 5 5-0-0 witmaker       witmaker Eig.             Pieter Gillisz 2394
Vranck Gillisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 212 311 4,5 4-10-0           Eig.             Vranck Gillisz 2138

 

Go  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Claes Jansz de Goede Marendorp landzijde Marendorp 122 330 30 30-0-0 [olieslager]       [olieslager] Eig.             Claes Jansz de Goede 2280
Adriaen Dircxz Gool Gansoorde Hooigracht 132 280 17 17-0-0 [verver]       [verver] Huur Claes van Lindenburch           Adriaen Dircxz Gool 1918
Claes Dircxz Gool Zevenhuizen Steenschuur 61 143 21,5 21-10-0 [drapier]       [drapier] Huur Jan Claes Egmont           Claes Dircxz Gool 951
Cornelis Dircxz Gool Kerkvierendeel Nieuwstraat 73 250 20 20-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Cornelis Dircxz Gool 1704
Cornelis Gysbertsz [Gool] Kerkvierendeel Hooigracht 87 252 12 12-0-0 [snijder]       [snijder] Huur Dirck Jacobsz van Montfort           Cornelis Gysbertsz [Gool] 1718
Gerryt [Claasz] Gool, heer Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 49 247 16 16-0-0 [kannunnik]       [kannunnik] Eig.             Gerryt [Claasz] Gool, heer 1680
Pieter Dircxz [Fransz] Gool Burchstreng Burchstreng 45 230 26 26-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Pieter Dircxz [Fransz] Gool 1553
Gerryt Goossensz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 143 260 7 7-0-0           Huur Petronelle Gysbrechtsdr           Gerryt Goossensz 1774
Jacob Jacobsz Gootcoop Burchstreng Oude Rijn 66 232 10 10-0-0           Huur Kors Michielsz           Jacob Jacobsz Gootcoop 1574
Pieter Willemsz [van Goten] Wanthuis Vismarkt 14 21 42 42-0-0 bakker 2 huizen voor en achter     bakker Eig.             Pieter Willemsz [van Goten] 137
Jan van der Goude, heer Marendorp landzijde Mare 112 328 11 11-0-0           Eig.             Jan van der Goude, heer 2270
Pietertgen Govertsdr Over 't hof Diefsteeg, andere zijde 44 66 5 5-0-0           Huur Christoffel Evertsz   snijder       Pietertgen Govertsdr 431
Adriaen Govertsz Rapenburg Slichsteeg 252 122 30 30-0-0 zeepzieder       zeepzieder Huur Ael Havics           Adriaen Govertsz 801
Claes Govertsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 140 301 4,55 4-11-0           Huur Pouwels Aelbrechtsz           Claes Govertsz 2066
Claes Govertsz Hogewoerd Levendaal 241 213 11 11-0-0 meester voller       meester voller Huur Aernt Gerryt Eeuwoutsz           Claes Govertsz 1436
Willem Govertsz Overmare landzijde Marendorp 91 393 10 10-0-0 hoedenmaker       hoedenmaker Eig.             Willem Govertsz 2738

 

Gr  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jacob Jansz van der Graft Nieuweland Steenschuur 151 176 45 45-0-0 [brouwer]       [brouwer] Eig.             Jacob Jansz van der Graft 1180
Jan Jacobsz van der Graft Burchstreng Burchstreng 43 229 28 28-0-0 [lakenkoper]       [lakenkoper] Eig.             Jan Jacobsz van der Graft 1551
Ysaac Symonsz van der Graft Hogewoerd Steenschuur 221 211 25 25-0-0 [wantsnijder] half jaar 12,5 gulden, ander half de eigenaar toen brouwerij leeg stond     [wantsnijder] Huur Cornelis Claesz   brouwer       Ysaac Symonsz van der Graft 1416
Ysaac Symonsz van der Graft Vleeshuis Breestraat 7 50 33 33-0-0 [wantsnijder] half jaar, half jaar leeg     [wantsnijder] Huur Cornelis X Jansz van Veen, mr           Ysaac Symonsz van der Graft 327
Grauwe Susteren Convent Marendorp landzijde Duizend raadsteeg 220 343 0 0-0-0           Eig.             Grauwe Susteren Convent 2378
Aeltgen van Griecken Marendorp landzijde Mare, oostzijde 1 315 7 7-0-0           Huur Gerryt Andriesz   timmerman       Aeltgen van Griecken 2159
Aeltgen van Griecken Gansoorde Groenesteeg 38 267 5,2 5-4-0           Huur Ael           Aeltgen van Griecken 1824
Gysbert van Griecken Marendorp rijnzijde Marendorp 38 355 12 12-0-0           Huur Frederick Adriaensz   snijder       Gysbert van Griecken 2464
Grietgen Wolhuis Wolsteeg 92 46 7 7-0-0 vroumoeders half jaar, gerryt korstantsz half jaar     vroumoeders Huur Frans Jansz           Grietgen 313
Grietgen Gansoorde Middelste gracht 24 266 6 6-0-0     Claes Govertsz weduwe   Eig.             Grietgen 1810
Grietgen Nicolaasgracht Korte Groenesteeg 120 298 5 5-0-0     Adriaen Thassen weduwe   Eig.             Grietgen 2046
Grietgen Hogewoerd Poortje 62 186 13 13-0-0     Claes Vrancken weduwe   Eig.             Grietgen 1257
Grietgen Nicolaasgracht Gansoorde 6 283 11,5 11-10-0 lindeweversweduwe   Jan Pietersz weduwe lindeweversweduwe Huur Adriaen Heyndricxz   houtkoper       Grietgen 1932
Grietgen Rapenburg Veststeeg 216 117 5,5 5-10-0     Pieter Symonsz weduwe   Eig.             Grietgen 765
Lenaert Willemsz [Grootveld] Overmare landzijde Marendorp 135 399 14 14-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Lenaert Willemsz [Grootveld] 2782
Grote School Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 69 70 0 0-0-0           Huur Stad Leiden           Grote School 456

 

Gu  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen [Guertsz] Wanthuis Rijn 17 22 29 29-0-0 zeepzieder       zeepzieder Huur Huych Willemsz           Adriaen [Guertsz] 140

 

Gy  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aeltgen Gysbertsdr Over 't hof Vollersgraft 93 73 4 4-0-0   half jaar       Eig.             Aeltgen Gysbertsdr 480
Barbartgen Gysbertsdr Rapenburg Kolfmakerssteeg 10 86 0 0-0-0           Eig.             Barbartgen Gysbertsdr 559
Geertgen Gysbertsdr Marendorp landzijde Marendorp 170 336 5,5 5-10-0           Eig.             Geertgen Gysbertsdr 2328
Kathryn Gysbertsdr Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 171 110 2,5 2-10-0           Eig.             Kathryn Gysbertsdr 720
Syburch Gysbertsdr Marendorp landzijde Mare, oostzijde 8 316 6 6-0-0           Eig.             Syburch Gysbertsdr 2166
Adriaen Gysbertsz Levendaal Levendaal 8 218 3 3-0-0 voller       voller Eig.             Adriaen Gysbertsz 1472
Aernt Gysbertsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 112 194 5,5 5-10-0 lindewever       lindewever Huur Jan Ysbrantsz alias Proper   messenmaker       Aernt Gysbertsz 1307
Bonifaes Gysbertsz Nicolaasgracht Gansoorde 2 283 9 9-0-0 smid       smid Eig.             Bonifaes Gysbertsz 1928
Cornelis Gysbertsz Nicolaasgracht Middelste gracht 41 288 7,5 7-10-0 lindewever       lindewever Eig.             Cornelis Gysbertsz 1967
Cornelis Gysbertsz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 165 109 3 3-0-0           Eig.             Cornelis Gysbertsz 714
Cornelis [Gysbertsz], mr Gansoorde Hooigracht 117 278 8 8-0-0 barbier, [chirurgijn]       barbier, [chirurgijn] Eig.             Cornelis [Gysbertsz], mr 1903
Fop Gysbertsz Nieuweland Oosterlingplaats 24 158 18 18-0-0           Eig.             Fop Gysbertsz 1053
Gerryt Gysbertsz Wanthuis Rijn 64 27 18 18-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Gerryt Gysbertsz 187
Gerryt Gysbertsz Marendorp landzijde Steeg 260 348 3 3-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Gerryt Gysbertsz 2417
Goossen Gysbertsz Vleeshuis Vollersgraft 66 59 10 10-0-0   huurder in de werelt       Huur Cornelis van Veen, mr           Goossen Gysbertsz 386
Gysbert Gysbertsz Wanthuis Rijn 63 27 20 20-0-0           Eig.             Gysbert Gysbertsz 186
Hubrecht Gysbertsz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 126 195 3,57 3-11-6           Huur Barbar Boytgens           Hubrecht Gysbertsz 1321
Jacob Gysbertsz Overmare landzijde Camp 67 389 6,5 6-10-0   eigenaar aan de coornbrugge       Huur Jan Gysbrechtsz   bakker       Jacob Gysbertsz 2714
Jan Gysbertsz Kerkvierendeel Nieuwstraat 70 250 6 6-0-0 [snijder] drie kwart jaar, is overleden, een kwart jaar marytgen willemsdr 0-30-0     [snijder] Huur Anthonis Cornelisz   timmerman       Jan Gysbertsz 1701
Jan Gysbertsz Wanthuis Rijn 36 24 28 28-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Gysbertsz 159
Jordaen Gysbertsz Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 190 205 6,5 6-10-0   per week 0-2,5-0       Huur Marie Witten           Jordaen Gysbertsz 1385
Pieter Gysbertsz Wanthuis Rijn 31 23 20 20-0-0   [in de scheenhoet]       Eig.             Pieter Gysbertsz 154
Reyer Gysbertsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 9 316 10 10-0-0 leertouwer       leertouwer Eig.             Reyer Gysbertsz 2167
Reyer Gysbertsz Wanthuis Breestraat 96 31 14 14-0-0           Eig.             Reyer Gysbertsz 219
Symon Gysbertsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 33 183 10 10-0-0 wielmaker       wielmaker Eig.             Symon Gysbertsz 1228
Thyman Gysbertsz Nicolaasgracht Oude Rijn 79 293 16 16-0-0 coman       coman Eig.             Thyman Gysbertsz 2005

 

G   p1561_naam_G p1561_naam_G

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl