Fotowedstrijd 'De schoonheid van het Leidse water'

aalmarktTegelijk met Sail Leiden 2018 is op 27 juli de fotowedstrijd 'De schoonheid van het Leidse water' gestart. Deze wedstrijd is een onderdeel van het project ‘Opschoning van het Leids water’ in het kader van het Programma Binnenstad 2018 van de gemeente Leiden. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) en het Waterambacht Leiden (WAL), in samenwerking met de gemeente Leiden. De wedstrijd eindigt op zaterdag 15 september 2018.

Inwoners van Leiden en de Leidse regio kunnen deelnemen met maximaal drie foto’s die gestuurd moeten worden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een onafhankelijke jury zal na de sluitingsdatum beslissen over de toekenning van drie verrassende prijzen, die uiteraard met het Leidse water te maken hebben. De prijsuitreiking geschiedt op 17 oktober 2018 tijdens een watersymposium van het WAL.

REGLEMENT FOTOWEDSTRIJD ‘DE SCHOONHEID VAN HET LEIDSE WATER’

De wedstrijd maakt deel uit van het project ‘Opschoning van het Leids water’ in het kader van het Programma Binnenstad 2018 van de Gemeente Leiden.
 
Artikel 1. De fotowedstrijd wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) en het Waterambacht Leiden (WAL), in samenwerking met de gemeente Leiden, hierna te noemen ‘de organisatoren’. De wedstrijd begint op 27 juli 2018 en eindigt op zaterdag 15 september 2018 om 23:59.
 
Artikel 2. Gerechtigd tot deelname zijn inwoners van Leiden en omgeving, voor dit reglement is dat het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Bestuursleden van de HVOL en het WAL alsmede leden van de jury mogen niet deelnemen. Deelnemers jonger dan 18 jaar behoeven
schriftelijke goedkeuring voor hun deelname door hun ouders of voogden. Door hun deelname aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van dit reglement en de beslissingen van de jury en de organisatoren. Dit wedstrijdreglement zal worden gepubliceerd op de websites van de HVOL en het
WAL. 
 
Artikel 3. Iedere deelnemer mag (maximaal) drie foto’s inzenden. Inzending dient per e-mail te geschieden als bijlage in .JPG-formaat van maximaal 4MB per foto naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De foto’s dienen aantoonbaar in 2018 te zijn genomen en mogen niet ‘gefotoshopt’ of anderszins bewerkt zijn. De foto’s mogen niet indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden. Foto’s die niet aan die criteria voldoen dingen niet mee naar de prijzen.
 
Artikel 4. De deelnemer verklaart door deelneming dat hij de maker is en alle rechten op de foto bezit. Indien er personen op de foto staan afgebeeld verklaart de deelnemer dat hij de toestemming van deze personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer vrijwaart de organisatoren
voor eventuele schadeclaims. 
 
Artikel 5. Een onafhankelijke jury beslist over de winnaars. De organisatoren accepteren het oordeel van de jury, tenzij zij een beroep moeten doen op artikel 3, voorlaatste zin.
 
Artikel 6. Er zijn drie verrassende specifiek Leidse water-gerelateerde prijzen te winnen: een hoofdprijs, een tweede prijs en een derde prijs.
 
Artikel 7. De prijsuitreiking zal geschieden op 17 oktober 2018 tijdens een watersymposium van het WAL. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zal de prijsuitreiking plaatsvinden tijdens de dies van de HVOL op 3 november 2018. De prijswinnaars zullen van tevoren op de hoogte worden gesteld
van het feit dat zij een prijs hebben gewonnen, zonder specificatie van welke prijs dit is (eerste, tweede of derde).
 
Artikel 8. De gemeente Leiden, de HVOL en het WAL verwerven het onbeperkte recht de prijswinnende foto’s om niet te gebruiken voor publicaties in welke vorm dan ook.
 
Artikel 9. De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade naar aanleiding van deelname aan deze wedstrijd of de uitreiking van de prijzen.
 
Artikel 10. Over wedstrijdreglement, verloop van de wedstrijd en prijsuitreiking kan met de organisatoren niet worden gecorrespondeerd.