Beeldbankvrijwilligers bijeen

23 maart 2019 - Bij de voorjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van de Beeldbank vertelde Henk van der Sterre over de adviesgroep die zich bezig houdt met het vastleggen van de auteursrechten op de afbeeldingen op de Beeldbank. Eric Palmen, historicus en hoofdredacteur van Biografieportaal en verbonden aan het Eye Film Instituut Nederland, heeft de groep geadviseerd en een database ontwikkeld. Een groep van zeven vrijwilligers is sinds december informatie aan het verzamelen over fotografen en uitgeversmaatschappijen. De resultaten worden in die database geplaatst. Met behulp van een beslisboom wordt uiteindelijk het auteursrecht vastgelegd.

Vervolgens ging Kees van der Laken in op het project van de digitalisering van de Holvastcollectie. Na veel vertraging is er besloten tot het uitvoeren van een pilot van 25.000 beelden, dit in overleg met het bedrijf VDH dat de beelden gaat scannen. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig die gaan selecteren en beschrijven.

Een mooi slot van de middag vormde Hans Middelkoop die uit zijn zeer rijke fotografie-verzameling, in ruim veertig jaar opgebouwd, een klein deel over stereofotografie, vaak nu 3D-fotografie geheten, op de tafels had uitgestald. Hij vertelde dat mensen vaak denken dat dit iets moderns is, terwijl het al rond 1850 is begonnen. Hans toonde zich bereid mensen die het 3D-fotograferen willen leren, hierbij te helpen. De aanwezigen genoten duidelijk van het materiaal.