Rijk verleden, onzekere toekomst

Op woensdag 16 juni, 20.00 uur vindt in de Hooglandse Kerk een informatie- en discussiebijeenkomst plaats over de monumentale Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Hooglandse Kerkgracht. Een bijzonder monument, een van de 100 fraaiste kerken van ons land. Enkele jaren geleden is de kerk in het bezit gekomen van een projectontwikkelaar, die, nu hij de consistorie en de tuinen van de kerk heeft verkocht, in de kerk een boutique-hotel wil vestigen. Er is veel ruimte voor grote twijfel aan de zinvolheid van deze herbestemming. In een publieksbijeenkomst wil de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL), in samenwerking met de werkgroep Lutherse Kerk van de wijkvereniging Pancras-west, de mogelijkheden verkennen van een veel passender herbestemming van dit juweel. Tegelijkertijd valt te constateren, dat er meer aan de hand is in de directe omgeving. Zie bijvoorbeeld het initiatief voor een Stadsatelier in de Kaasmarktschool.

Na een inleidende schets van de stand van zaken rond de Evangelisch-Lutherse Kerk gegeven, met focus op het behoud en een zinvolle herbestemming van de kerk, tegen de achtergrond van het historisch karakter van de Hooglandse Kerkgracht en de wijk, volgen enkele korte voordrachten. Zo belicht Gregor Weber (Rijksmuseum) de monumentale waarde van de kerk en zal Mascha van Damme, een van de auteurs van het recent verschenen boek ‘Kerkgebouwen: 88 inspirerende voorbeelden van nieuw gebruik’ spreken over de toekomst van religieus erfgoed en de herbestemming van oude kerken. De deelnemers zal gevraagd worden om in kleine groepjes of breakout rooms deel te nemen aan brainstorm over de vraag wat je met een monumentale kerk kunt doen. De vice-voorzitter van HVOL, Jan-Jaap de Haan, sluit de avond af.

Op dit moment is nog niet duidelijk of deze bijeenkomst geheel digitaal of met een klein gehoor in de kerk en een livestream voor een groter publiek zal plaatsvinden. Meer informatie volgt op deze site en in de volgende nieuwsbrief.