Kroniek augustus 2014

1. De historische vereniging Oud Leiden wil ’De stem van Leiden’ conserveren: levensverhalen van de gewone Leidenaar. In het verenigingsblad Oud Leiden Nieuws doen Herman Verlint en Cor Smit, van de werkgroep Dirk van Eck, een oproep om interviewers te vinden. Oud Leiden hoopt met het project de geschiedschrijving over de stad aan te vullen met de kennis die anders verloren gaat. In geschiedenisboekjes staan voornamelijk de hoofdlijnen en de gebeurtenissen uit het leven van bekende personen. ‘Over het leven van minder draagkrachtigen of minder ’belangrijke mensen’, kan men alleen iets te weten komen door met hen te praten, ze te interviewen’, aldus Smit en Verlint. ‘Een verzameling van individuele herinneringen geeft inzicht in het dagelijks bestaan en hoe mensen historische ontwikkelingen hebben ervaren. De universiteit is bereid trainingen en cursussen te ontwikkelen voor interviewers. De HVOL hoopt de verhalen onder te brengen bij Erfgoed Leiden en omstreken zodat het materiaal beschikbaar is voor onderzoek. (OLN01-08, LD05-08).

1. Het Leidsch Dagblad publiceert een jaar lang wekelijks een foto van stadsfotograaf Roelof Bosscher (45) over de Leidse singels. De eerste is van de stoep van het voormalige LD-gebouw, nu kantongerecht, aan de Witte Singel. Bosscher woont in Ter Aar, werd geboren in Hoogmade. Zijn ouders die in Sassenheim wonen zijn geboren en getogen Leidenaren. Die maakten hem ook attent op de benoeming van de Leidse Stadsfotograaf door een gelijknamige stichting. Hoewel hij zich laat aanmeldde werd hij toch uitverkoren. ‘Als er één stad is waarmee ik mij verbonden voel is het Leiden’, aldus Bosscher. Hij studeerde afgelopen jaar cum laude af aan de Fotoacademie met 250 foto’s van de leegstaande Bijlmerflat Kleiburg in Amsterdam. (LD25-07, LD01-08).

1. De verbreding van rijksweg A4 bij Leiden-Leiderdorp is bijna afgerond. De verkeerssituatie wijzigt in drie stappen. Op 9 augustus voegt het verkeer dat van de N446 richting Den Haag rijdt in op de A4 via een nieuwe tijdelijke oprit, net voor de Dwarswatering. De oprit wordt op 13 september verlegd tot na de Dwarswatering om direct aan te sluiten op de nieuwe hoofdrijbaan. Vanaf die datum rijdt verkeer richting Den Haag over een nieuw deel van de A4. De versmalde rijstroken krijgen een normale breedte vanaf de HSL tot aan fietsbrug Munnikenpolder. Vanaf dat punt tot aan de zuidzijde van de verdiepte ligging zijn er nog drie versmalde rijstroken. Op 11 oktober is de weg richting Amsterdam op het wegdeel ten noorden van de Oude Rijn tot aan de N446 (ter hoogte van Dwarswatering) gereed. De drie rijstroken krijgen dan hun normale breedte en de snelheid gaat naar 100 kilometer per uur. Automobilisten mogen sinds 31 juli weer harder dan 70 rijden op het gedeelte bij Roelofarendsveen nadat ’s nachts een spoedreparatie is uitgevoerd. De rest van de weg tot aan het Ringvaartaquaduct wordt dit najaar vernieuwd. (Sl01-08, LD02-08, FeedGem08-08, LN13-08, HOZ17-08).

1. De 56-jarige Peter van der Meij, woont sinds 1983 in Rijnsburg, en stopt na 36 jaar melkboer in Leiden te zijn geweest. Hij brengt zuivelproducten, bier en fris rond bij zijn klanten in de Merenwijk en Leiden-Noord en sinds elf jaar in Oegstgeest. Soms vervangt hij bij een klant een lamp, windt de klok op of post een brief. Van sommigen heeft hij zelfs een huissleutel. Van der Meij: ‘Er is een tijd van komen en gaan. Het beroep is gewoon niet meer van deze tijd’. Vanaf zijn tiende hielp hij een melkboer op woensdagmiddag en zaterdag voor een zakcentje. ‘Ik heb nog meegemaakt dat de melk getapt werd in pannen. Daarna kregen we plastic zakken melk en later glazen flessen’. In 1978 ging hij zelf als melkboer aan de slag. ‘Ik was twintig, kwam net van de middelbare detailhandelsschool en was op zoek naar werk toen er een ‘witte vlek’ ontstond tussen de Marnixstraat en de Koningsstraat. Daar was een melkboer gestopt. Ik werd invaller en in oktober kwam er toevallig nog een wijk vrij’. Van der Meij leende 10.000 gulden van melkproducent Menken om te starten. Joop, de melkboer waarvoor ik werkte, hielp me op gang. Daardoor kon ik geld lenen voor een aanhanger, een busje en twee garageboxen, een met koelcel. Ik ben begonnen met nog geen dubbeltje’. In 1978 kon Van der Meij al niet goed meer concurreren met de melkprijzen van supermarkten, maar voor klanten die niet wilden sjouwen was hij een uitkomst. In de hoogtijdagen bezocht hij wekelijks rond de 800 klanten en ging er per week 3.500 liter melk doorheen. Uiteindelijk hield hij er 550 over. Toen hij begon, telde Leiden zestig melkboeren. Ieder had zijn eigen gebied en elk jaar was er een vergadering in het Antonius Clubhuis. ‘Ik was altijd de jongste en dat ben ik nog. Ik zou zo weer melkboer worden. Het contact met klanten is het mooie aan mijn werk’. De leukste jaren vond Van der Meij de tijd dat zijn drie zoons meehielpen. Vorig jaar verdwenen de glazen flessen waar zijn vaste klanten juist zo dol op zijn. Volgens Van der Meij zit er verschil tussen melk uit glas en melk uit karton. Kenners proeven dat en het was ook beter voor het milieu. Ik zoek nu iets voor twee, drie dagen in de week. Mijn vrouw werkt ook drie dagen. Dan redden we het prima’. (LD30-07).

1. Het lustrum van Minerva laat ook na twee weken nog duidelijk zijn sporen na op het voormalige ROC-terrein aan de Ter Haarkade. Er hangt een penetrante geur en het ligt vol grofvuil en afval. Banken, stapels hout, autobanden en bierkratten liggen in bergen bij elkaar. De grond ligt bezaaid met plastic bekers. Het lukt de lustrumcommissie niet het vandaag veegschoon opleveren. Er dreigt een boete van verhuurder Villex. Céline Lemoine van Minerva erkent dat het ’een bende is’. De hoop dat een groep bouwvakkers de klus op tijd klaart is ijdel. Een vrijwilliger van de voetbalvereniging die hout komt halen is geschokt: ‘Als je zegt ’er is een tornado langs geweest’, geloof je het ook’. Ook het zwembad 'prijkt' nog op de binnenplaats van het voormalige schoolgebouw.
Binnen wordt door een groep bouwvakkers geschilderd en moeten nog enkele ruiten vervangen worden die zijn gesneuveld. De grote containers zijn wel gevuld met bouwmateriaal en los grofvuil. Minerva krijgt tot 6 augustus uitstel van Villex, die geen boete oplegt. (LD30-07, LD02/07-08).

1. De Rabobank in Leiden en Katwijk fuseren. Alle kantoren blijven open en het aantal medewerkers dat op zoek moet naar een nieuwe baan blijft beperkt tot maximaal tien. De ledenraden hebben inmiddels ingestemd met het samengaan. De huidige directievoorzitter van Rabobank Katwijk, Peter Mathot, krijgt de leiding. De Leidse directie-voorzitter René de Jong vertrekt bij de bank. (LD19-06).

1. Marie-Fleur Lobry (41) wordt de nieuwe regiodirecteur bij Reos, het landelijke non-profit ondersteuningsnetwerk voor eerstelijnszorg. Ze volgt Ernst de Kievit op die met pensioen gaat. Lobry werkte eerder als manager voor adviesbureaus K2 Next Gerneration en BMC Advies en Management. (LD05-06).

1. Zorgorganisatie Marente heeft een nieuwe topman. Gerrit-Jan Vos volgt interim-voorzitter Bernard Arnold op. Vos is sinds 2010 lid van de raad van bestuur van de MCA Gemini Groep in Noord-Holland. Deze zorgorganisatie bestaat uit twee ziekenhuizen: het Medisch Centrum Alkmaar en het Geminiziekenhuis in Den Helder die in 2008 fuseerden. Marente was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter. In 2013 vertrok Erna van der Pers na een conflict met de raad van toezicht over de te volgen koers. Marente is bezig met een reorganisatie als gevolg is van nieuw rijksbeleid. Budgetten slinken en er gelden strengere criteria voor opname. De cliëntenraad van zorgorganisatie Marente is tegen zijn komst. Hij zou te weinig afweten van ouderenzorg en geen goede toekomstplannen voor Marente hebben. De raad is ook ontevreden over een gebrek aan keuze uit kandidaten: ’We hebben slechts de beoordeling mogen geven over één kandidaat’. Vos krijgt op 1 september assistentie van Anneke Asberg in wie de raad wel vertrouwen heeft. Zij is sinds april 2011 directeur thuiszorg bij de Noord-Hollandse ouderenzorgorganisatie Omring. (LD08-05, LD28-06, LD14/17-07).

1. Coen Hagedoorn en Staefano Architecten winnen de ontwerpwedstrijd voor de nieuwbouw op het Lakenplein en omgeving. Omwonenden en toekomstige bewoners kozen er eind april al voor. Woningcorporatie Portaal stelde het besluit toen uit omdat de kosten van het plan nog niet duidelijk waren. (LD02-08).

1. Het stadsbestuur slaat door in zijn pogingen de binnenstad aantrekkelijker te maken. De ongebreidelde instroom van kleine horecazaakjes dreigt de winkels te verdrijven die ze juist zouden moeten versterken. Dat vrezen winkeliers in de binnenstad en de Leidse afdeling van Koninklijk Horeca Nederland (KHN). ‘Hoe minder regels er zijn, des te beter. Maar er is een kantelpunt. Dit gaat de verkeerde kant op’, zegt Ruud Witteman van KHN Leiden. Hij vindt dat de balans volkomen zoek is, nu het ene na het andere zaakje opent met drankjes en kleine etenswaren, in panden zonder horecabestemming. Maar wel met toestemming van de gemeente, die het winkelgebied ermee denkt te versterken. KHN en winkeliersvereniging Hartje Stad stuurden beide een brandbrief aan wethouder Robert Strijk. Het beleid slaat door volgens Witteman. ‘De natuurlijke gang van zaken is dat bij leegstand de huurprijzen zakken. Nu wordt het opgevuld met horeca. Ik ben bang dat mensen die voor de winkels komen, het gebied gaan mijden omdat ze alleen maar terrassen zien. ‘Ik ben geen doemdenker, maar op termijn is er geen winkel meer over aan de Nieuwe Rijn’.
Hein Martens, eigenaar van restaurant Dende staat opnieuw bij de rechter, de Raad van State ditmaal, om bezwaar te maken de vele vergunningen voor ’winkelondersteunende horeca’ van de laatste jaren. B en W beloven nu eerst te onderzoeken hoe groot de behoefte aan nieuwe horeca is. Martens: ‘Pas met meer parkeerplekken, grote winkelketens, betere bereikbaarheid en een gevarieerder winkelaanbod creëer je misschien behoefte aan al die extra horeca. Maar die dingen duren nog een paar jaar’. Een anonieme kroegeigenaar zegt in ‘Het op Zondag’ dat veel Leidse kroegen het moeilijk hebben. Brothers of Arms, De Belastingdienst, Pardoeza, Stampa, de Verleiding, de Leidse Lounge, Classics, De Zoop, de Droomfabriek, Sus Antigoon, Bacchus en The Jam hebben de laatste jaren al het loodje gelegd. Oorzaken: te weinig klanten, slechte financiën, overlast voor de buren, hoge vergunningkosten en bekeuringen alsmede de concurrentie van zuipketen en schuurfeesten. (LD02-08, HOZ03-08).

2. Het meest voorkomende woord in de Nederlandse spreektaal is 'eh...'. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden stelde een lijst samen met woorden die Nederlanders het vaakst uitspreken. Het speciale woordenboek telt 5.000 woorden en ook de meest geschreven woorden staan er in. Het woordje ‘de’ wordt het vaakst geschreven. Het boek dekt 95 procent van een willekeurige tekst of gesprek. Uit de lijst blijkt dat mensen vaker de woorden ‘groen’ of ‘geel’ zeggen dan ‘blauw’. En ook zeggen we vaker de woorden ‘hond’ en ‘vis’ dan ‘kat’. Maar nemen ook vaker het woord ‘zondag’ in de mond dan ‘dinsdag’. (NRC02-08, RTVW02-08).

2. Het Leiden International Film Festival organiseert een filmvoorstelling van de klassieker ‘Jaws’ op een scherm in de open lucht bij de Zijlpoort. ‘De Drijf In’ - waaraan vele boten meedoen - moet onze naamsbekendheid vergroten volgens Bastiaan Bakker van LIFF. Het is een aanvulling op de driedaagse openluchtbioscoop bij de Pieterskerk onder de titel Summer Special. (LD09-05, LD19-07, LN23-07, HOZ27-07, LD05-08, WW06-08).

((CV. 2. Babs van der Staak (42) duikt met grote regelmaat op in kranten, op radio en tv. Soms is ze zelfs twee keer op één avond op de buis, want programma’s als ‘Kassa!’ en ‘Radar’ weten haar te vinden. Ze draaft op om namens haar werkgever, de Consumentenbond, te vertellen wat ze vindt van te hoge beltarieven, misleidende etiketten op producten, abonnementen op sportscholen en tijdschriften die eindelijk per maand opzegbaar zijn. Een aantal keren heeft ze tv-kijkers opgeroepen om van energieleverancier te wisselen. Die uitspraak wordt haar door de energiebranche niet in dank afgenomen. ‘Dankzij de energieveilingen zijn er 250.000 mensen overgestapt. Zelf doe ik het ook ieder jaar. Kost een kwartiertje, dat is alles’. De Leidse volgde na het Stedelijk Gymnnasium een studie geschiedenis en propedeuse Italiaans aan de Universiteit Leiden. Ze werd onder meer reisleidster in Italië, managementassistente in Fortis Circustheater in Scheveningen en werkt tien jaar bij de Consumentenbond waarvan de laatste drie jaar als woordvoerder. Ze is getrouwd en moeder van Lara (9), Thomas(7) en Vincent(5). (LD02-08)).

2. De Britse Egyptoloog Barry Kemp, die al sinds 1977 de Britse archeologische missie leidt naar de oude stad Amarna, de hoofdstad van farao Achnaton (vader van Toetanchamon) houdt een lezing in het museum van Oudheden. Kemp geeft nooit lezingen, maar het Huis van Horus (de Egyptologie Academie) in Leiden heeft hem te weten strikken. Hij spreekt over de stad, de koning en de mensen rond 1350 voor Christus. Kemp.emeritus hoogleraar in Cambridge en Fellow of the British Academy. is volgens Janko Duinker van het Huis van Horus verplichte kost voor studenten Egyptologie, oudheidkunde en archeologie. ‘Hij schreef het standaardwerk ‘Anatomie van een beschaving’. Amarna was de hoofdstad van Egypte die werd verlaten. Daardoor heb je niet meerdere archeologische lagen over elkaar. Achnaton is door de Egyptenaren geschrapt van de lijst van Egyptische koningen omdat hij hervormingen in het geloof aanbracht. Kemp presenteert het nieuwste onderzoek naar de Grote Aton Tempel (800 bij 300 meter), een van de meest interessante en obscure religieuze gebouwen uit de geschiedenis van Egypte. (LD30-07, LD02-08).

2. Met een nipt verschil van drie stemmen wint Catinka Kersten de Leidsch Dagblad-publieksprijs van de openluchttentoonstelling Beelden in Leiden aan de Hooglandse Kerkgracht. Ze krijgt een zogenoemde ’tombstone’ met inscriptie en een bos bloemen. Met 139 stemmen blijft zij Marleen Hartjes voor. Derde wordt Nadine Veldhuizen. Kersten maakte in beton vijf liggende mensfiguren, die ze tijdens het gieten in kisten plaatste. Het werk ’En iedereen hield de adem in tijdens die fractie van eeuwen’ is aangekocht door het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Op 5 augustus plaatst Beelden in Leiden het kunstwerk 'Cliff' van Tim Breukers op het terrein van het Stadsparkeerplan aan de Haagweg. Het werk werd verkocht tijdens de veiling begin juni en is aan het Stadsparkeerplan gedoneerd. De sculptuur bestaat uit twee stelcon platen met daarin een nogal merkwaardige combinatie van bekende en onbekende namen. ‘Omdat op het werk ook namen van Leidenaren staan hoort het werk hier thuis’, vindt bestuurslid Arjen Pels Rijck. In 2012 werd het werk van Yasser Ballemans, Praesidium Libertatis, geschonken aan het ROC, waar het een plek kreeg in de ontvangstruimte en in 2013 ging het werk Basis Construction III van Izaak Zwartjes naar Park Cronesteyn. (LD04/07-08, Sl05-08).

2/3. Roeiers van Die Leythe behalen bij de Coupe de la Jeunesse drie medailles. In het Franse Libourne pakt Jelle van Haasteren op de eerste dag in de dubbelvier het zilver, iets dat 15-jarige Karolien Florijn een dag later lukt in de skiff. Bram Meijer behaalt een bronzen plak in de dubbeltwee. (LD05-08).

3. Tuinvereniging OTV aan de Vlietweg wordt meermaals bezocht door een oehoe, een van de grootste uilensoorten ter wereld. Vermoedelijk gaat het om een jong exemplaar, gezien de lichte kleur van de veren. Het kan ook een ontsnapt exemplaar zijn, zegt OTV-secretaris Mia Iterson. (HOZ03-08, LD04-08).

3. Leonie van Noort wint op de NK openwater zwemmen op het IJsselmeer bij Hoorn de titel op de tien kilometer vrije slag. De 20-jarige Leidse tikt na 2:12,48 uur aan als eerste Nederlandse aan. De vierde wedstrijd in de Europacup kent een internationaal deelnemersveld. De Italiaanse Arianna Bridi is de snelste in 2:07,31 uur. De komende week doet ze mee aan het NK marathonzwemmen, 22 kilometer tussen Stavoren en Medemblik. Jasmijn Ruijgrok (De Zijl) wordt de vijfde Nederlandse. (LD04-08).

4. De nieuwe huiseigenaren van Groenoord, die de toezegging kregen dat de gemeente hun sloot zou aansluiten op de Slaaghsloot, moeten langer wachten voordat ze er met hun bootje op uit kunnen. Uit bodemonderzoeken is gebleken dat de grond waar de verbinding moet komen, verontreinigd is met hoge concentraties zware metalen aan de westelijke oever en asbest aan de oostzijde. De grond moet worden gesaneerd voor het water bij de woningen definitief aangesloten kan worden. Tot die tijd is het gebied afgezet en verboden terrein, staat in een brief aan de bewoners. De werkzaamheden moeten eind september klaar zijn. De waterwoningbewoners die bij aankoop van hun huis een gratis boot kregen worden extra gedupeerd. Ze konden kiezen uit een sloep ter waarde van 9.000 euro of 5.000 euro korting op meerwerk. Met de oplevering van de woningen werden de boten geleverd zonder dat de huiseigenaren dat wisten. Marcel Petrusma: ‘In het koopcontract stond, dat de sloot er voor 1 januari 2014 zou liggen. In 2012 en 2013 lagen er rekeningen op de mat van 500 euro voor de stalling van de boot. Is de gemeente of verkoper Ymere daarvoor verantwoordelijk? Ymere heeft er bij de gemeente meerdere malen op aangedrongen de sloten naar de Slaaghsloot te graven uit angst voor claims. Het hoogheemraadschap van Rijnland gaf de vergunning die liep tot 1 januari 2014. De gemeente blijkt al tussen 2002 en 2007 bodemonderzoeken in de omgeving van de Hallenweg te hebben laten uitvoeren waarbij zowel lichte als zware verontreinigingen zijn aangetroffen. Al eind vorige eeuw was duidelijk dat de grond rondom het voormalige Gevulei-terrein vervuild was. Acht gemeenten brachten hier hun afvalnaar toe, dat werd verwerkt door de gemeente. De vuilverbranding werd in 1990 gesloten na een vernietigend TNO-rapport over de luchtverontreiniging die uit de schoorsteen kwam. De uitstoot van zoutzuur was zeven keer hoger dan toegestaan en ook andere gevaarlijke stoffen, zoals dioxine waren in te grote hoeveelheden terug te vinden in de rook. Vanaf 1998 werd het terrein alleen nog gebruikt als vuilopslag- en overslagplaats. Bij de sloop werd het asbest bij de verbrandingsovens gesaneerd en ook de grond werd onder handen genomen. Onderzoeksbureau Oranjewoud concludeerde begin deze eeuw dat de grond rond de vuilverbranding zo goed gesaneerd was, dat er bewoning plaats kon vinden. In de omgevingsvergunning staat dat de sanering in 2013 nog niet als afgerond werd beschouwd. Bij het herinrichten van het gebied zou een vervolgsanering uitgevoerd moeten worden. In 2013 werd een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op de plek waar de sloten moeten komen. Daaruit blijkt dat de grond bij de westelijke watergang vervuild is met zware metalen als zink, lood, koper en barium. Volgens Rob Boogert, voormalig eigenaar van de legerdump die op het terrein was gehuisvest, liet hij de firma Lexmond destijds een bodemonderzoek doen waaruit bleek dat er aceton, zwavelwaterstof, PAK’s, accuzuur en nog meer in de grond zaten. De sanering zou een miljoen gulden kosten waarna hij het koopcontract liet ontbinden via de rechter. De gifgrond zou veroorzaakt zijn door voorgangers als Simon Kemp die ook verantwoordelijk was voor de gifbelt in Alphen aan den Rijn. In een reactie zegt de gemeente dat de plek is afgegraven en gesaneerd. De fracties van GroenLinks, D66 en de PvdA in de raad vragen B en W op 18 augustus waarom het college al sinds 2002-2007 wist van de bodemverontreiniging en deze kennis nooit met de raad en de bewoners heeft gedeeld. Ze willen dat er haast wordt gemaakt met het saneren en bewoners schadeloos worden gesteld voor de opslagkosten van hun ongebruikte boten. (LD05/13/14/16/19/21-08, Sl18-08, RTVW18-08).

4. Zo’n 200 Leidse kinderen van zes tot dertien jaar leven zich tot en met 15 augustus uit in het Magisch Jeugddorp aan de Voortschoterweg. De eerste week staat in het teken van Feest! en speelt zich voornamelijk af in de buitenlucht. Er worden hutten gebouwd en er zijn waterspelletjes. Op het programma staan verder toneelspelen, knutselen en sporten. De kinderen kunnen zelf naar Jeugddorp toekomen, maar kunnen ook gratis opgehaald en afgezet worden met een bus. De opstapplaatsen zijn bij verschillende buurtcentra. Een jaar geleden zag het er naar uit dat het jeugddorp zou ophouden te bestaan. De gemeente had de subsidie wegbezuinigd, kinderen konden ook in de wijken spelen tijdens de vakantie. Kinderen maakten spandoeken, haalden handtekeningen op en deden een beroep op de politiek. De gemeenteraad stelde alsnog geld beschikbaar tot en met 2016. Wel minder dan voorheen, maar dat wordt opgevangen met het inzetten van meer vrijwilligers en het aantrekken van sponsoren. Op 6 augustus verricht locoburgemeester Robert Strijk de officiële opening. (LN18-06, Dichtbij16-07, LN16-07, WW30-07, LD05/12-08, Sl06-08, FeedGem06-08, WW06/13-08, LN13-08).

4. Onderzoekers van het LUMC ontdekken dat de inwendige defilibrator tegen hartritmestoornissen mogelijk kan worden vervangen door een lichtgevoelig eiwit uit algen in combinatie met een lichtflits. Dat zorgt er voor dat het hart zelf een stroomstoot produceert en daarmee de ritmestoornis stopt. Het wordt beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Cardiovasculair Research. De onderzoekers kweekten een systeem van hartspiercellen en wekten daarin een ritmestoornis op. Daniël Pijnappels: ‘Na beschijning met led-lampjes kwam het normale ritme terug. Keer op keer’. Er moeten nog vele stappen worden gezet voordat het toepasbaar is bij patiënten. (LUMC04/28-08, LD06-08, UL19-08).

4. De gemeente past op verzoek van ondernemingsvereniging De Waard de brugopeningstijden voor scheepvaart van de Sumatrabrug en de Schrijversbrug aan. De openingstijden duren even langs als voorheen, alleen beginnen ze in beide spitsen een kwartier eerder en tijdens de lunch een half uur later. Verwacht wordt dat het verkeer beter kan doorstromen. De aanpassing is een proef en duurt tot eind 2014. In het weekeinde zijn er geen wijzigingen. Ondernemers op bedrijventerrein De Waard zijn blij met de verschuiving waarvoor ze tien jaar hebben gelobbyd. Parkmanager Evelijn Mikalsen krijgt een zelfs een flesje champagne van een verheugde ondernemer. Ze rekenen op minder langer files. (FeedGem04-08 Dichtbij05-08, LD09-08).

5. De Leidse Florent Labrujere (11), beter bekend als dj Flor is doorgedrongen tot de tv-auditie van het RTL-programma ‘Holland’s Got Talent’. Tijdens de audities verrast de jonge diskjockey de jury volkomen, zeker toen zijn leeftijd bekend werd. Vooral Gordon was verbaasd. Zijn vader is enorm trots: ‘Hij is zo enthousiast, hij doet het fantastisch’. Labrujere is opgeleid door de dj-docenten van de Rockademy in Leiden. Begeleider Colin Pichel: ‘Hij krijgt nu twee jaar les en is een groot talent’. Vanaf 23 augustus is het programma op tv, na de auditieronde volgen de live shows. De auditie van dj Flor wordt op 6 september uitgezonden. (Dichtbij05-08, LD06-08, Sl26-08, HOZ31-08, WW03-09, LN17-09).

5. Armin van Buuren haalt in de VS goud met zijn nummer ‘This Is What it Feels Like’. Het houdt in dat er ten minste 500.000 exemplaren van de single, die vorig jaar verscheen, over de toonbank gingen. ‘Als kind droomde ik er altijd van een nummer te maken dat een hit zou worden in de VS. Ik wil al mijn fans bedanken voor de steun voor dit lied’. In Nederland kwam het nummer op de tweede plek terecht van de Single Top 100 en stond 52 weken in de hitlijst. (RTVW06-08, LD07-08)

5. De Haagse rechtbank spreekt een 43-jarige student uit Wassenaar vrij van het sturen van dreigbrieven met woorden als ’kankerhond’ en ’kankerhomo’ aan de 67-jarige Arthur Elias, lid van de examencommissie van de Universiteit Leiden. Er zijn sterke aanwijzingen maar het overtuigend bewijs ontbreekt volgens de rechter. De hoofddocent recht krijgt op 22 augustus 2011 de eerste dreigbrief en er spat de zondag daarop een verfbom tegen zijn voordeur uiteen. De student zou het de docent kwalijk nemen dat hij was geschorst op verdenking van fraude en in 2012 een negatief studieadvies kreeg. Alle dreigbrieven kwamen vlak voor of na een stap in de juridische procedure, die de student daartegen aanspande. De in 1993 uit Iran gevluchte Wassenaarder zegt twee weken eerder niemand bedreigd te hebben en dat de toon in de brieven niet de zijne is. De officier van justitie acht de feiten bewezen omdat zijn dna-spoor op een postzegel werd aangetroffen en de data waarop de brieven waren bezorgd klopten en eiste twee weken eerder 180 uur werkstraf, drie maanden cel voorwaardelijk en een contactverbod. Het Openbaar ministerie tekent beroep aan tegen de uitspraak. De advocaat vindt de bewijzen ’minder dan minimaal’. De bedreigde is 45 jaar werkzaam bij de rechtenfaculteit en is voorzitter van de buurtvereniging Maredorp-De Camp en onder meer lid van drie beroepscommissies voor het bus- en taxivervoer. Hij is getrouwd met Sjaak Rovers en zegt zich niet eerder in zijn leven bedreigd te hebben gevoeld vanwege zijn homoseksuele geaardheid. (Sl23-07, LD23-07, Mare05-08, LD08/23-08, Mare04-09).

6. Burgemeester Henri Lenferink trekt de drank- en horecavergunning van Café Tanger in. Ook mogen er in de zaak aan de Brandts Buyskade en het Jacques Urlusplantsoen geen kansspelautomaten meer staan. In mei werd het café tijdelijk gesloten vanwege een schietincident. Uit onderzoek blijkt dat het café een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid. Het café staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Café Tanger, maar de oude naam Café Het Plantsoen staat nog op de gevel. In 2011 legt Lenferink zes maanden beperkte openingstijden op omdat er illegale pokertoernooien worden georganiseerd. In 2013 zijn klachten over geluidoverlast reden voor de eigenaar om, in overleg met de politie, de zaak enkele weken te sluiten. (FeedGem06-08, Sl06-08, RTVW06-08, LD07-08, Dichtbij07-08, LN13-08, WW13-08, HOZ17-08).

6. Rijkswaterstaat en minister Melanie Schultz van Haegen baseren zich op volstrekt achterhaalde groeimodellen bij de aanleg of verbreding van snelwegen. Dat zeggen Wim ter Keurs, voorzitter van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland en Jaap van Meijgaarden, voormalig plaatsvervangend directeur directie economie en vervoer van de provincie. Beiden zijn al jaren verklaard tegenstander van de Rijnlandroute. Volgens het duo wordt ten onrechte uitgegaan van het hoogste groeiscenario, in plaats van een lagere, realistische groei, zodat 335 miljoen euro op de weg kan worden bespaard. Beiden pleiten voor een herbezinning op de prognosemethodiek bij infrastructurele projecten. (Tr06-08, Sl06-08).

6. ’s Nachts wordt een vuurwerkbom naar een studentenhuis aan de Kaasmarkt gegooid waarbij de entree ernstig beschadigd raakt. Zes van de negen bewoners die thuis zijn gaan via hun balkon naar de buren en de straat op. De brandweer stelt een onderzoek in. Er raakt niemand gewond. ‘Al het glas is uit de voorpui geblazen en de sponningen zijn versplinterd. Het was een gigantische knal. Het glas lag tot bovenaan de trap naar de eerste verdieping’, zegt een van de studenten. Ook een geparkeerde auto loopt schade op. (Sl06-08, RTVW06-08, LD07-08).

6. Bij biotechnologie bedrijf Crucell wordt hard gewerkt aan een vaccin tegen het dodelijke virus ebola. Het bevindt zich nog in de preklinische fase, maar de data zien er veelbelovend uit. Het middel is al op apen getest. Crucell verwacht het middel eind 2015 of begin 2016 op mensen te kunnen testen. Maria Pau, hoofd van de onderzoeksprogramma's naar virale vaccins verwacht dat een vaccin vooral wordt ingezet voor bescherming van hulpverleners en familieleden van een patiënt en mogelijk om verdere verspreiding van de ziekte te stoppen. ‘Geneesmiddelen en vaccins moeten altijd zorgvuldig en uitvoerig getest worden. Gemiddeld duurt het zo'n tien jaar als er vooraf voldoende kennis is, anders nog veel langer. Bij ebola zijn de extra complicerende factoren dat de ziekte zeldzaam is en er steeds nieuwe varianten opduiken. Ons onderzoek was in 2006 al erg ver, maar er bleek dat het mogelijk onvoldoende effectief zou zijn. Daarom is het terug naar ‘de tekentafel’ gegaan. Ik denk dat het nog tot na 2020 duurt voor ons preventieve multivaccin goedgekeurd is’. Het ebolavirus is vaak dodelijk. Tot nu toe zijn meer dan 1.700 mensen besmet geraakt in West-Afrikaanse landen als Liberia, Guinee en Sierra Leone. Van hen zijn er 932 overleden. Crucell besluit het vaccin in ontwikkeling nog niet in te zetten zoals het Canadese experimentele medicijn Zmapp om geen valse verwachtingen te wekken. (LD06/15-08, FD08-08, RTVW08-08).

6. De Protestantse gemeente Leiden (PgL) brengt het aantal fulltime predikanten terug van zes naar vier. ‘De landelijke teruggang in leden en vergrijzing, zie je ook in Leiden. We krijgen minder geld binnen’, zegt Cent van Vliet, voorzitter van de kerkenraad van de Leidse Binnenstadsgemeente (LBG) en betrokken bij het opstellen van het vierjarig beleidsplan voor de PgL. In de nieuwe opzet krijgen drie gemeenten een halve predikantsplaats. Er komt meer onderlinge samenwerking en er zijn minder pastorale uren. Bij het verdelen van de predikanten werd gekeken naar het aantal leden, het aantal kerkgangers, inkomsten, aantal gevers en belijdenissen, dopelingen en trouwerijen en begrafenissen. In de binnenstad en Marewijk zijn veel jonge gezinnen, de buitenwijken zijn grijzer. Naast forse bezuinigingen richt de PgL een vitaliteitsfonds op met 200.000 euro voor gemeenschappelijke projecten zoals een kinderbijbelmusical. Iedere geloofsgemeenschap kan er aanspraak op maken. Wie samenwerkt, krijgt extra punten. Foort van Oosten, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, is blij met de uitkomst van het beleidsplan. ‘We moeten ons niet alleen naar binnen richten, maar ook naar buiten. De kerk moet haar mening laten horen. Daarvoor leent het fonds zich goed’. (LD06-08).

7. Het aantal wapenvergunningen dat in 2013 is afgegeven in Leiden bedraagt 254. In 2007 kregen nog 300 Leidenaren zo’n vergunning, meldt de politie. (HOZ10-08).

7. Parfumerie Mooi verdwijnt na vijf jaar uit het station Leiden Centraal. De winkelketen heeft besloten het contract met NS dat op 1 oktober afloopt niet de verlengen. Volgens marketing manager van Mooi, Léonie Prins, heeft de NS andere doelstellingen dan in 2008. Destijds wilde NS in Leiden een ’beauty & health-domein’ op het station waarin Mooi goed zou passen. Het was een testmodel voor zes stations. Ook de komst van Rituals had invloed op Mooi, waar voorheen veel Rituals producten werden verkocht. Dat de meeste stationswinkels in Leiden van het eigen retailbedrijf zijn, is volgens het vervoersbedrijf toeval. ‘Er is plaats voor andere ondernemers’, zegt woordvoerder Inge Rijgersberg. Ze moeten wel passen binnen de doelstellingen. (LD07-08).

7. De Rijnland Zorggroep maakte in 2013 een winst van 8,4 miljoen euro. Volgens Arnoud Weermeyer, lid van de raad van bestuur wordt het bedrag als financiële buffer gereserveerd. Van de groep maakt onder meer het regionale Rijnland ziekenhuis in Leiderdorp en een aantal verpleeghuizen deel uit. In 2012 was de winst 5,9 miljoen en een jaar eerder 6,8 miljoen. (LD08-08).

8. De fusie tussen het Diaconessenhuis Leiden en de Rijnland Zorggroep, waartoe het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn behoort, is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Eerder ging ook al de Autoriteit Consument en Markt (ACM) akkoord. De bestuurders zijn blij en zeggen te kunnen blijven voldoen aan de steeds strengere kwaliteit- en volumenormen. Binnenkort treffen de organisaties voorbereidingen voor de integratie in 2015. De poliklinische en basis ziekenhuiszorg blijft op alle drie locaties aanwezig. (Sl08-08, LD09-08, WW20-08).

9. Galeriehoudster Isabelle Riffon is op zoek naar sieraden met Leiden als thema. Tot en met 26 september mag iedereen een ontwerp van twintig bij twintig centimeter opsturen. De wedstrijd valt samen met de Leidse versie van ’The Big Draw’, een tekenfestival ter ere van de 20ste Kunstroute in Leiden. Riffon: ‘Ik had een ketting met zilver en bloedkoraal gemaakt voor een expositie in Zweden. Fotograaf Pim Rush merkte de gelijkenis met de sleutels van het stadswapen op. Zo kwam ik op het idee om een ontwerpwedstrijd te organiseren. Tijdens de kunstroute zijn de inzendingen te zien in de galerie aan de Pieterskerk-Choorsteeg. Bezoekers vormen de jury en kiezen twee winnaars. Een tot 14 jaar, en daarboven. Zij krijgen hun eigen sieraad cadeau. (LD09-08, HOZ17-08).

9. Na twee jaar is de verbouwing en uitbreiding van het Rijnlands Revalidatie Centrum aan de Wassenaarseweg vrijwel afgerond en in gebruik genomen. Hoofd technisch dienst Gerben Posthumus: ‘We waren letterlijk uit ons jasje gegroeid. Het aantal medewerkers is sinds 2003 gegroeid van 260 naar 500. De uitbreiding beslaat 2.000 vierkante meter waarmee het totaal op 11.500 vierkante meter komt. Het aantal verpleegdagen ligt rond de 14.000. De noodgebouwen verliezen langzamerhand hun functie en maken deels plaats voor parkeerplekken. De oude ingang is vervangen door een nieuwe. De hart/longrevalidatie kreeg een nieuwe en lichtere trainingsruimte. De vierpersoonskamers zijn opgesplitst in twee tweepersoonskamers en de kamers voor de kinderartsen zijn vergroot. Ook de oefenruimte voor jonge kinderen is sterk verbeterd. (LD09-08).

9. Tussen de stations Leiden Centraal en Utrecht Centraal is tot en met 17 augustus geen rechtstreekse treinverbinding. Treinreizigers krijgen te maken met een langere reistijd en een aangepaste dienstregeling. ProRail werkt aan een omvangrijke vernieuwing van het knooppunt Utrecht. Dat karwei moet eind 2016 klaar zijn. Er zijn dagelijks 400 mensen aan het werk om aan de noordkant van Utrecht Centraal ruim twee kilometer spoor te vernieuwen en het aantal wissels te verminderen. (RTVW08-08).

9. Bij een aanrijding in de tunnelbak van de A4 bij Leiden raken drie mensen gewond. De botsing ontstaat doordat een rood kruis boven een van de rijstroken wordt genegeerd. Die rijbaan richting Amsterdam is bijna een uur afgesloten omdat er fietsen van een auto vallen. Eerder op de dag is bij knooppunt Ypenburg de A4 in dezelfde richting al enkele uren dicht nadat een busje op een 'peilwagen' botst. Daarbij vallen vijf gewonden. (Sl09-08, RTVW09-08, Dichtbij09-08).

9. De Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging plaatst een mobiele klimwand op het Stadhuisplein. Kinderen vanaf zes jaar en hun ouders hebben na een klauterpartij een riant uitzicht. (Dichtbij11-08, WW13-08).

10. Bij de wereldkampioenschappen roeien voor junioren in het Duitse Hamburg zorgt Jeroen Oortwijn (18) van Die Leythe voor een sensatie door met de Junioren Holland Acht de zilveren medaille te veroveren. Het is ook een flinke opsteker voor de Leidse bondscoach Ronald Florijn, die naast de acht nog drie boten in de finale heeft. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Nederlandse acht erin slaagt op het podium te komen. Oortwijn is euforisch na afloop van de race. Bij het EK voor junioren in mei, greep het achttal net naast de medailles. Hij schrijft het succes onder meer toe aan de loodzware trainingen. Dertien maal per week. Oortwijn stapt over naar Nereus in Amsterdam, waar hij medicijnen studeert. (LD11-08).

11. Hanneke Slagter (20) verruilt Nederlands kampioen ZVL voor de Hongaarse topclub Dunaújváros. Twee jaar geleden zou ze naar San José gaan, in Californië, om daar in een waterpoloteam van een universiteit te gaan spelen. Slagter had een half jaar te lang niet gestudeerd waardoor de Amerikaanse universiteit haar niet mocht toelaten. Afgelopen week werd al bekend dat de Leidse vereniging international Vivian Sevenich (21) kwijtraakt aan de Italiaanse club Messina. Zij vertrekt - na acht jaar ZVL - eind augustus naar Sicilië. Trainer-coach Koen Plasmeijer spreekt van een ‘aderlating’ maar verwacht veel van de jeugdinternationals Femke An en Lynn Joustra (LD11/12- 08).

11. Burgemeester Henri Lenferink is van plan de aangevraagde drank- en horecavergunning van Dubai Lounge aan de Nieuwe Beestenmarkt te weigeren. Het 'tapas- en waterpijpcafé' zou niet voldoen aan de eisen. Sinds 1 februari 2014 is er een nieuwe ondernemer die het in november 2013 geopende Dubai Lounge exploiteert. Zolang de aanvraagprocedure loopt mogen er geen dranken worden verstrekt en geen kansspelautomaten worden gebruikt. Ook het terras moet gesloten blijven. (Dichtbij11-08, FeedGEm11-08, Sl11-08, RTVW11-08, LD12-08. WW13-08).

11. Ruim 3.400 eerstejaarsstudenten doen mee aan de El Cid-week, de Leidse introductieweek die tot en met 15 augustus duurt. Voor het eerst doen naast studenten van de Universiteit Leiden ook 600 hbo-studenten van de Hogeschool Leiden mee. Minderjarige deelnemers mogen geen alcohol drinken en zijn te herkennen aan een andere kleur polsbandje. De mentoren krijgen een cursus over de gevaren van alcohol en om het alcoholbeleid te handhaven. Voorzitter Pieter Bol: ‘Het programma moet vanwege de recorddeelname op enkele punten worden aangepast. De opening is verhuisd van de Hooglandsekerk naar de Lammermarkt. Verder zijn zowel de champagnebrunch als de barbecue over twee locaties verspreid. In het Universitair Sportcentrum kunnen 700 studenten overnachten en bij de Hogeschool Leiden staat een tent met 300 slaapplekken. Die wordt na een dag ontruimd wegens overvloedige regen waarna de slapers verhuizen naar het sportcentrum. De rest slaapt bij studentenverenigingen, medestudenten of particulieren. Op 12 augustus staat een bonte verzameling aan stands op de informatiemarkt op de Nieuwe Rijn en de Botermarkt. Sport-, studie- en studentenverenigingen, politieke partijen en horeca, presenteren zich. Het programma op 13 augustus: sport, collegetour en workshops is opgedeeld in drie tijdvakken. Het Leids Eerstejaarsfestival is op 14 augustus in park Landskroon vlakbij Corpus. Bol: ‘Dat Oegstgeester park leent zich er beter voor dan Vlietlanden waar het afgelopen jaar was. Bovendien kunnen we er twee uur langer doorgaan. Tot 22 uur. De opzet is vrijwel gelijk: Een groot podium met bandjes, informatiekraampjes van studentenverenigingen, attracties en lekker liggen in het gras’. Gregor Salto, de Handsome Poets, The Flexican & MC Sef, Huminal, Weekend Warriors, Barry Badpak en Sharon Doorson treden er op. Het opening- en eindfeest is in danssalon ‘In Casa’ met fluorescerende armbanden, hoofdtooien en neonverf op de gezichten. (LD24-05, RTVW02/06/11-08, LD03/11/12/13/14/15/19-08, Dichtbij11/18-08, Sl11/12-08, HOZ17-08, UL19-08, WW20-08).

12. De gemeente biedt Rafaël Cala Rodriguez, eigenaar van dansschool Salsiando, een onderkomen aan de Flevoweg aan. Daar heeft hij weinig aan, zegt de dansleraar. Sinds de gemeente zijn dansschool aan de Haarlemmerweg in mei sloot, heeft hij geen inkomsten meer. Zijn huis en zijn auto zijn al verkocht. ‘Mijn droom wordt kapot gemaakt’, aldus Rodriguez die in 2013 verhuisde van gebouw Scheltema naar de Haarlemmerweg. Na een jaar bleek dat een dansschool op het bedrijfsterrein volgens het bestemmingsplan niet mag. ‘Het verbouwen van de ruimte aan de Flevoweg en de verplichte brandveiligheid- en geluidtesten kosten duizenden euro's. En ik heb helemaal geen geld meer’. Rodriguez staat aan de rand van een faillissement. Achttien jaar had hij een goedlopende dansschool. ‘Als de dansschool in september niet open kan, ben ik failliet. Ik ben ten einde raad’. Op 23 augustus protesteren cursisten van de school met dansen op het Stadhuisplein en rond de balies van het stadhuis tegen de gemeente. (LD12/25-08).

12. Biotechnologiebedrijf Prosensa krijgt 5 miljoen euro van de Amerikaanse non-profit organisatie CureDuchenne. Het geld wordt gebruikt om de ontwikkeling van een medicijn tegen de spierziekte Duchenne te versnellen. Ook wordt de subsidie ingezet voor de ontwikkeling van een tweede Duchenne-medicijn, naast het leidende medicijn in ontwikkeling drisapersen. Wereldwijd lijden circa 300.000 jongeren aan de dodelijke spierziekte, met name jongens. Patiënten belanden veelal in het begin van hun tienerjaren in een rolstoel. Op latere leeftijd is vaak beademing nodig. Weinig patiënten worden ouder dan 30 jaar. In 2004 ontving het Leidse bedrijf, dat sinds vorig jaar een beursnotering heeft in de VS, al 1,4 miljoen euro subsidie van CureDuchenne. (Dichtbij12-08, LD13-08).

12. Een misstap, verspreking of gemiste muzieknoot haalt mensen uit hun ritme. Daardoor vertragen we, melden Leidse psychologen in het Journal of Neuroscience. ‘Vanwege een oeps-fout-reactie zijn de hersenen even afgeleid’, ontdekt wetenschapper Rudy van den Brink met stagestudent Syanah Wynn. In lopen, praten en muziek maken zit een ritme. Hersenen produceren dan een golfpatroon dat met dit ritme in de pas loopt. Dankzij de overeenkomst in ritmes voeren mensen activiteiten snel en nauwkeurig uit. Toch maken we soms een fout. ‘De hersenen zijn even afgeleid door zo’n fout. Daardoor verschuift het hersenritme en raakt het uit de pas met het prikkelritme. Dan kost het meer tijd om de nieuwe prikkel te verwerken’, concludeert Van den Brink. ‘In de verre toekomst kan dit van belang zijn voor de behandeling van aandoeningen als adhd’. (UL12-08, RTVW14-08).

13. Groene Hart Cruises bestaat vijftien jaar. Het voormalige Leidse rondvaartbedrijf Slingerland werd overgenomen door het echtpaar Hans en Sonja Bosma, dat daarvoor verhuisde van Harderwijk naar Leiden. Eerst woonden ze op het kleinste scheepje Jolanda S. dat drie jaar geleden werd vervangen door de modernere Ambiance. Na een huis aan de Hoge Rijndijk wonen ze nu nabij de ligplaats van de Olympia aan de Zijldijk. De rederij verzorgt minicruises vanuit Leiden door het Groene Hart. (LN13-08).

13. Treinreizigers tussen Alphen en Leiden Lammenschans hebben vier uur lang meer dan een uur vertraging als de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal beschadigd raakt nadat een boot zich klem vaart onder de brug. De provincie stuurt direct een team monteurs. De schipper beweert door groen licht te zijn gevaren. De brug, die op afstand wordt bestuurd, zou te vroeg zijn gesloten. Camerabeelden moeten uitsluitsel geven. (Sl13-08, RTVW13-08, LD14-08).

13. De politie nam in juli vijftig zedenzaken in behandeling. In juli 2013 waren dat er nog geen dertig. Volgens districtschef Joep Pattijn wordt de stijging onder meer veroorzaakt door een exhibitionist die Leiden actief is bij studentenhuizen en een handtastelijke wielrenner in de Bollenstreek. In twee Leidse wijken is volgens Pattijn nog geen sprake van dalende woninginbraken: de Stevenshof en de Mors. Uit cijfers over de eerste vier maanden van dit jaar blijkt dat deze wijken hotspots zijn. Pattijn wijst twee oorzaken aan. Het zijn al wat oudere wijken, waar bij veel woningen het hang- en sluitwerk niet van de beste kwaliteit is en de kozijnen in veel gevallen óók aan een onderhoudsbeurt toe zijn. Verder is er - vanwege de bevolkingssamenstelling – een kleinere bereidheid tot burgerparticipatie dan in andere delen van Leiden. Oplettende burgers zijn volgens hem een belangrijke factor voor de dalende misdaadcijfers. Het aantal gepleegde misdrijven daalde de eerste vier maanden met 12 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2013: 5.267. In het hele district daalde het aantal woninginbraken met 27 procent tot 386. In die periode werden 73 verdachten opgepakt, tegen 57 in 2013. (LD14/16-08)

13. De Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming haalt een grote groep verwaarloosde en ondervoede dieren weg uit een woning. Het gaat om 26 katten, drie honden, tien stinkdieren en een fret. De beesten lopen rond in hun eigen ontlasting, zitten onder de viezigheid en vlooien en hadden ‘enorme honger’. Volgens een inspecteur van de Dierenbescherming hangt in de woning een ’ondraaglijke stank’. Een dierenarts is ruim vier uur bezig met het controleren en behandelen van de dieren. Voor een kat en een kitten komt de hulp te laat. De inspectie komt de misstand op het spoor na een telefoontje over enorme stankoverlast. Tegen de 53-eigenaresse is proces-verbaal opgemaakt. Zij moet ook de kosten betalen van de herplaatsing. (RTVW14-08, Dichtbij14-08, Sl14-08, LD15-08).

14. Rogier Jansen is de nieuwe basketballer bij Zorg en Zekerheid Leiden. Het is met afstand de meest besproken tweejarige transfer van deze zomer. De spelverdeler werd de afgelopen seizoenen steevast uitgejouwd in de Vijf Meihal. Zelfs werd hij op een spandoek huilend afgebeeld. De 74-voudig Oranje-international is er niet van onder de indruk. De Amerikaan William David Felder Junior (23) begint in de Vijf Meihal aan zijn eerste overzeese profavontuur. De powerforward/center moet de ploeg van Eddy Casteels van lengte en kracht onder de borden voorzien. Felder heeft naam gemaakt in het Amerikaanse collegebasketbal. De voorbije twee seizoenen speelde hij voor Miami (Ohio) Redhawks. Met Worthy de Jong, Mohamed Kherrazi en Kasper Averink is de kern behouden gebleven. Daarnaast zijn Rogier Jansen, Jeroen van der List en jeugdinternational Floris Versteeg contractueel vastgelegd. (LD15-08, LN20-08).

14. Merijn Tinga, de Leidse Plastic Soup Surfer slaagt er niet zijn surftocht van 500 kilometer langs de hele Nederlandse kust naar het Duitse Borkum te volbrengen. Op het strand van Ameland stopt hij er mee nadat hij twee keer eerder in het Belgische Knokke op zijn twintig kilo zware surfboard te zijn gestapt. Een dag later start Tinga in Katwijk waar hij om tien uur ’s avonds aankomt en gaat op weg naar IJmuiden. ‘Ik ben helemaal kapot’, zegt de Leidenaar als hij er na ruim 400 kilometer mee kapt. ‘Mijn enkels zijn dik van de klappen die je maakt met zo’n zwaar board. Mijn voet zijn ontveld en ik kan alleen nog maar achteruit de trap af. Ik heb slecht geslapen en had vannacht koorts’. (LD09/11/13/15-08, RTVW11-08, LN20-08).

14. Zes appartementen van een flat aan het Pergolesipad worden ontruimd vanwege een gaslek, dat ontstaat bij sloopwerkzaamheden. Nadat energieleverancier Liander het gat heeft gedicht mogen de bewoners weer terug. (Sl14-08, Dichtbij14-08, LD15-08).

14. Het aantal dak- en thuislozen dat om een logeerplek vraagt, neemt toe. ‘Dat we zelfs in deze zomerweken nog slaapplaatsen moeten verloten, is een teken aan de wand’, reageert bestuursadviseur Ellen Molenaar van De Binnenvest. Deze organisatie biedt verschillende vormen van opvang en begeleiding in Leiden, Alphen aan den Rijn en Katwijk aan. ‘Bij sommige mensen kan in korte tijd werkelijk alles tegen zitten’, aldus Rina Beers, beleidsmedewerker van de Federatie Opvang (de brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang). Bij de federatie zijn 75 leden aangesloten. Met elkaar goed voor honderden opvanglocaties in ons land. Ook jongeren behoren steeds vaker tot de groeiende groep nieuwe daklozen. Ze zijn weggelopen, komen uit de gevangenis en zijn daarna niet opgevangen of staan op straat vanwege grote financiële moeilijkheden. (LD13-08).

14. Ziekenhuisbacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica vormen een groeiend probleem. De Leidse antibiotica-expert Gilles van Wezel gaat samen met collega Michael Richardson en met experts van het LUMC en Naturalis op zoek naar nieuwe antibiotica in het gif van slangen en schorpioenen. Daarvoor krijgt hij 1,4 miljoen euro van het bedrijfsleven en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Tot dusver zoekt de farmaceutische industrie vergeefs. ‘Van giftige dieren weten we dat ze antibiotica gebruiken om hun gifklieren te beschermen tegen infecties. Die gaan we nader onderzoeken met nieuwe technologie’, aldus Van Wezel die zoekt naar onbekende stoffen met een sterke antimicrobiële werking. Gif wordt langs synthetische weg in grotere hoeveelheden gemaakt zodat die getest kunnen worden. (UL19-08).

14. Uitspraak Haagse rechtbank tegen twee Leidse broers van 21 en 16 jaar die een scheidsrechter bij een zaalvoetbalwedstrijd in de sporthal aan de Opaalstraat een dubbele kaakbreuk en een zwaar gekneusde neus toebrachten. Tegen de oudste eist het openbaar ministerie twee weken eerder 113 dagen gevangenisstraf, waarvan 30 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Verder wordt een schadevergoeding geëist en wil het OM dat hij onder toezicht van de reclassering blijft en een agressietraining gaat volgen. Volgens de officier van justitie is hij schuldig aan openlijke geweldpleging. Geen uitspraak gepubliceerd. (LD01-08).

15.’Leidse Lente’ heet de nieuwe culturele hotspot aan de Haagweg 4. Galeriehoudster en kunstenares Diana Lepelaar en Jeanette Plaizier openen het galerie-café binnenkort in de oude ambachtsschool. Aan de voorzijde van het gebouw komt bovendien een terras. Lepelaar: ‘We willen hier een podium creëren waar makers bijvoorbeeld muziek, kunst of poëzie tentoon kunnen spreiden’. Elke zes weken wordt er van tentoonstelling en thema gewisseld. Daaromheen worden programma’s gebouwd zoals lezingen, films, workshops en muziek. Lepelaar startte haar atelier in 2011 en Plaizier runde er evenementenbureau De Partij. Tevens is er een stichting opgericht die als cultureel servicebureau ‘Centraal’ gaat opereren vanuit de galerie. (Dichtbij15-08, HOZ17-08).

15. De Universiteit Leiden is met plaats 77 de op een na hoogst genoteerde Nederlandse universiteit in de Shanghai Ranking, de ranglijst van 500 beste universiteiten ter wereld. In de ranking, die officieel de Academic Ranking of World Universities (ARWU) heet, staan verder de Universiteit Utrecht (57), de Rijksuniversiteit Groningen (82) en de Vrije Universiteit Amsterdam (100). Tot de belangrijkste criteria behoren het aantal publicaties van medewerkers van een universiteit in wetenschappelijke tijdschriften zoals Nature en Science, en het aantal onderscheidingen zoals Nobelprijzen en Fields Medals (een soort Nobelprijs voor de wiskunde) voor medewerkers en afgestudeerden. Sinds jaar en dag staat de Amerikaanse Harvard University bovenaan. Cambridge is op nummer 5 de best presterende Europese universiteit. Tegelijkertijd worden ook rankings per onderzoeksveld gepubliceerd. De Universiteit Leiden staat in de top 100 met Clinical Medicine & Pharmacy (30) en Social Science (76-100). In de ranglijst voor een (beperkt) aantal wetenschappelijke disciplines staat Leiden voor Physics in de groep 51 tot 75. (UL19-08, Sl20-08).

15. De woonwagencultuur staat op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Woonwagenbewoners trekken steeds vaker groepsgewijs naar campings om daar in een stacaravan een groot deel van het jaar door te brengen. Op de officiële standplaatsen wordt het steeds moeilijker hun traditionele levenswijze vol te houden. Dat zegt de Leidse woonwagenbewoner Wim van Esch die merkt dat gemeenten vaak een uitsterfbeleid volgen en wagens vervangen door kunststof chalets. (LD14-08).

16. Zwembad De Vliet aan de Voorschoterweg loopt in de nacht van 15 op 16 augustus bijna helemaal leeg. Medewerkers ontdekken ’s ochtends dat er het waterniveau 70 centimeter is gezakt. Er blijkt zo’n haf miljoen liter weggelopen te zijn. Na reparatie wordt het zwembad weer volgepompt. Op 20 augustus gaat De Vliet weer open als het nieuwe water bijna tot 22 graden is opgewarmd. Manager Henri de Boer van Sportbedrijf Leiden zegt dat het zwembad een technisch probleem had. Een niet goed functionerende afsluiter van een filter was de oorzaak. ‘We konden de afsluiter zelf vervangen. Kosten zijn er dus niet’, meldt een woordvoerster. Abonnementhouders kunnen zonder bijbetaling zwemmen in zwembad De Zijl. (Sl16/18/19-08, LD18/19/20-08, RTVW18/20-08).

16. In het onbemande pompstation Jongeneel aan de Stevenshofdreef staan sinds kort twee industriële wasmachines en een droger. Zo’n 30 tot 45 minuten voor een was en het drogen duurt tien minuten tot een half uur. In de ene wasmachine past tot vier kilo, in de ander en de droger kan tot achttien kilo. Annemieke en Mattijs Jongeneel bedachten die extra service voor hun klanten. ‘Een restauranthouder wast zijn tafellinnen bij ons en er komen veel mensen met dekbedden, de enorme vakantiewas of paardendekens. Inclusief wasmiddel is het tarief 11 euro’. (LD18-08).

16. Oud-profvoetballer Tin de Cler vindt het hoog tijd dat in Leiden ernst wordt gemaakt met fusies van vrijwel alle verenigingen. De oud-speler van onder meer Ajax, AZ, Feijenoord en het Nederlands elftal betreurt dat zijn jeugdliefde Lugdunum is afgegleden tot in de kelder van het amateurvoetbal. Hij stelt voor het aantal clubs in enkele jaren terug te brengen van twaalf naar zes. Als fusiepartner van Lugdunum ziet in Roodenburg een goede kandidaat. Sentimenten hoeven wat hem betreft niet in de weg te staan. De Cler wil na zijn operatie aan een liesbreuk terugkeren als trainer. (LD16-08).

((CV. 16. Madelon Smit-den Blanken (67) uit Voorschoten is al jaren de drijvende kracht achter ’GildeSamenspraak Leiden’, dat in de regio al zo’n 1.200 buitenlanders en streekgenoten samenbracht. ‘Toen ik ermee begon, had ik geen idee waar ik me in stortte. Ik las dat in meer dan zestig steden vrijwilligers mensen uit het buitenland helpen de taal te leren. Omdat in de buurt zo’n project nog niet bestond, nam ik heel impulsief contact op met het landelijk bestuur. Ik stortte me in het diepe. Na een artikeltje in de krant stond mijn telefoon roodgloeiend. Van buitenlanders, maar ook van organisaties als Vluchtelingenwerk, Inburgering, het Talencentrum. Die stonden allemaal te popelen om mensen aan te melden’. De eerste jaren was ze soms veertig, vijftig uur per week in touw. ‘We hadden de tijd mee en het geluk dat Gerda van den Berg wethouder was. Iedere keer als ze buitenlanders het inburgeringscertificaat gaf, zei ze: ’U denkt nu dat u klaar bent, maar het begint nog maar net. Hier in de hal staat GildeSamenspraak Leiden. Daar kunt u zich inschrijven om een taalmaatje te vinden, waardoor u onze taal pas echt gaat leren’. Nou, ze stroomden toe’. Madelon: ‘We hebben zo’n 1.200 ’anderstaligen’ ingeschreven met meer dan 160 verschillende nationaliteiten. In die acht jaar hebben we bijna 600 vrijwilligers aan hen gekoppeld. De meeste matches gaan één, anderhalf jaar door. We geven geen lessen. Ze gaan samen aan de slag. Het is erg belangrijk dat het klikt. Er ontstaan vaak hechte vriendschappen’. Volgens Madelon is het gilde een geoliede machine geworden met een fantastisch team coördinatoren’. Ze studeerde rechten in Leiden, haar man overleed op 46-jarig leeftijd en heeft twee zoons: Michiel (37) en Folkert (35). Ze hield aan het werk Iraanse schoondochter over. (LD16-08))

16. Van de vijf kersenboompjes die Japanse zusterstad Nagasaki de stad in maart cadeau deed voor een plekje in het Rembrandtpark staan er nog maar enkele overeind. Ze werden door Teruo Nakamura en zijn Leidse collega wethouder Frank de Wit geplant naast de plaquette die er uitleg over geeft. Ze zijn gesneuveld door vandalisme. De schade is ontdekt tijdens een reguliere inspectieronde en het tekort wordt in het najaar aangevuld. (LD18-08).

16. De C1000-supermarkt aan het Diamantplein sluit en wordt omgevormd tot Jumbo. Het is de derde Jumbo-winkel in Leiden. Vanaf 3 september kunnen de inwoners van het Morskwartier terecht in de nieuwe winkel. De 800 m2 tellende Jumbo krijgt onder meer een versplein. Klanten van C1000 in Winkelcentrum Diamantplein konden vanaf 30 juli verhuiszegels sparen. Na de verbouwing kunnen zij hun spaarkaart bij de nieuwe Jumbo inleveren voor een boodschappenpakket van 60 euro. De medewerkers gaan mee naar Jumbo en er komen nieuwe medewerkers bij. De eerste 300 klanten krijgen een bos bloemen en tot en met 7 september krijgen alle klanten die meer dan 25 euro besteden een appeltaart. Filiaalmanager is Jelmer Hessling. Het is het 442ste Jumbo-filiaal in Nederland. (Sl09-07, WW09-07, WW13-08, LN27-08, HOZ31-08).

17. Atlete Tessa van Schagen (20) beleeft weinig plezier aan de EK atletiek in Zürich. Ze kwalificeerde zich niet voor individuele nummers. Op de enige afstand waarvoor zij zich plaatst, de estafette 4 x 100 meter, komt ze niet echt in actie omdat de eerste loopster Madiea Ghaloorer er niet in slaagt het stokje door te geven aan Dafne Schippers maar valt. Daardoor wordt de run voortijdig afgebroken. Van Schagen zou de derde loopster zijn. (LD20-08, LN20-08).

18. De Leidse schrijfster Ciska van der Horst brengt haar eerste boek op de markt. Haar debuut ‘Ivy’ gaat over een bijzonder meisje. Haar ouders zijn om het leven gekomen en een zwaar begin op school en nachtmerries maken haar leven er niet makkelijker op. Het is een avontuur vol liefde, spanning, verdriet, draken en actie. Ivy is uitgegeven door boekscout. (Dichtbij18-08, LD17-09).

18. SP wil dat de gemeente optreedt tegen ‘spookbewoners’. In vragen aan B en W zegt de partij dat Leidenaars bewust of onbewust niet opgeven wanneer ze naar elders verhuizen. Daardoor krijgen huurder of kopers van hun leeggekomen woningen hoge aanslagen omdat hun adres veel meer mensen staan ingeschreven. De SP vraagt zich af of nalatigen kunnen worden beboet. (LD19-08).

18. Studentenverenigingen hebben voldoende vrijwilligers. ‘Voor sommige functies krijgen we wel zestig aanmeldingen’, zegt Rex van der Plas, voorzitter van Augustinus. ‘Vroeger werd er eerder gedacht: dat doe ik er even bij. Nu wordt er meer gepland. Dit jaar haal ik tachtig in plaats van zestig punten, zodat ik volgend jaar tijd heb om in een commissie te zitten’. In september 2015 wordt het leenstelsel ingevoerd. Dan vervalt de studiefinanciering als gift. ‘Het is lastig te zeggen of we daar iets van merken’, zegt voorzitter Timo Korstenbroek van SSR. ’Voorlopig nog niet in elk geval’. Ook bij studentenroeivereniging Njord merken ze weinig van een tekort waar veel sportclubs wel mee kampen. Voorzitter Leonore Albers: ‘We vertellen nieuwe leden vooraf wat ze te wachten staat’. (LD18-08)

19. Zo’n 250 kinderen van locaties voor buitenschoolse opvang (bso) uit Leiden en wijde omgeving komen naar het sportterrein van Leiden Atletiek voor een bootcamp en andere sportieve activiteiten. Sporten, bewegen, en tussendoor gezond eten en drinken. ‘Voor de bso-locaties van Smallsteps (voorheen B4Kids en Catalpa) wordt deze ’Dag van de Gezondheid’ waarschijnlijk een jaarlijks terugkerend evenement in de strijd tegen overgewicht’, aldus initiatiefnemer Michael van Kooperen. (LD20-08).

19. De sluiting van de poortjes op de stations Leiden Centraal en Voorschoten komt naderbij. In Woerden en zeven andere stations wordt vanaf vandaag een proef gehouden waarbij gratis doorgang wordt verkregen met een ov-chipkaart waarop voldoende saldo staat. Wie binnen een uur het station weer verlaat en uitlogt verliest geen saldo. Volgens Eric Trinthamer van NS kunnen mensen zonder ov-pas straks een passagekaart bij de gemeente aanvragen. De strijd tussen NS en gemeente - die geen poortjes wil - nog altijd niet beslecht. Er wordt tussen beide partijen nog steeds gesproken. Op De Vink, Lammenschans, Sassenheim, Hillegom, Voorhout en Alphen aan den Rijn komen geen poortjes. NS wil 82 station ‘afsluiten’. ‘De kans dat de reiziger onderweg een poortje tegenkomt is dan negentig procent’, zegt Trinthamer. (LD11/20-08).

19. Biotechbedrijf ProQr Therapeutics zoekt naar een medicijn tegen taaislijmziekte. Het Leidse bedrijf probeert daarvoor 75 miljoen dollar binnen te krijgen op Wall Street en de strijd aan te gaan met marktleider Vertex Pharmaceuticals. ProQr staat aan de vooravond van de eerste testfase van QR-010, dat patiënten laat inhaleren en zich richt op het verbeteren van de longfunctie via reparatie van een defect gen. Mensen met taaislijmziekte hebben een lagere levensverwachting. ProQr is mede opgericht door Henri Termeer, eerder directeur bij het Leidse Genzyme, dat ook werkt aan medicijnen tegen taaislijmziekte. (LD20-08).

20. Lucinde Wiersema (16) vertegenwoordigt ons land tot en met 24 augustus op het Europees jeugdkampioenschap voor doven en slechthorenden in het Turkse Trabzon. De Leidse atlete blijkt op haar zevende volledig doof te zijn en communiceert via gebarentaal. Ze zit op Het Waterland, de praktijkschool in Leiden en krijgt hulp van een tolk. Vandaag vliegt ze samen met de Rotterdamse Elaine den Exter en een ploegleider van de KNDSB, de dovensportbond. Ze doet mee op vijf onderdelen, speerwerpen, hoogspringen, ver springen, kogelstoten en de 200 meter. (LD20-08)

20. B en W zien af van het voorstel van UVS om de bouw van een nieuwe tribune, kantine en kleedkamers te combineren met de bouw van enkele sportzalen. Op vragen van D66-raadslid Aad van der Luit zegt het college dat UVS nergens aan wil meebetalen. De sportzalen zijn voor de middelbare scholen in de buurt en voor basketbalclub BS Leiden. Medegebruik door UVS is onhandig en ongewenst, aldus B en W. ‘Wat de communicatie van de gemeente betreft ben ik nog niet tevreden’, aldus Van der Luit. ‘Maar wat UVS aangaat, kan ik leven met de antwoorden’. UVS, BS Leiden en de wijkvereniging Houtkwartier willen nog voor de commissiebehandeling van 11 september van het ontwerp bestemmingsplan Kikkerpolder de gemeenteraad overtuigen van een alternatief dat voor alle partijen acceptabel is: 'Bouw meer gymzalen in de Kikkerpolder, combineer dat met verbeterde voorzieningen voor UVS en maak een waardevolle landschappelijke inpassing’ UVS heeft met ruim 50 teams al jaren behoefte aan verbetering van de sportvoorzieningen in de Kikkerpolder. BS Leiden zoekt al jaren één thuishonk, met zoveel mogelijk trainingsruimte. En de wijkvereniging probeert de groeiende verkeersdruk in de wijk te beperken. Op 4 september houdt de wijkvereniging een bijeenkomst waar het alternatief wordt gepresenteerd en de gemeente komt uitleggen waarom ze door wil met de huidige plannen. (LD21-08, Dichtbij27-08, WW03-09, LD04/13-09).

20. Het Leidsch Dagblad organiseert samen met Rijnsburgse Boys in sportpark De Middelmors in Rijnsburg een benefietwedstrijd voor oud-profvoetballer Wout Holverda (56). Lucky Ajax en Sparta Legends spelen er en de oud-profs uit Amsterdam winnen met 4-2. Scheidsrechter is Pieter Vink uit Noordwijkerhout. De wedstrijd levert 5.500 euro op voor Alzheimer Nederland. Holverda kreeg vorig jaar de diagnose Alzheimer. Bij het duel geniet de Leidenaar, maar is ook aangedaan. Vooral wanneer Peter van der Zwan, bestuurslid van de supportersvereniging van Sparta, hem toespreekt. De oud-voetballer is opgetogen over de opbrengst: ‘Daar ben ik hartstikke blij mee. Geweldig’. De veiling na de wedstrijd brengt 4.025 euro op. Ajax, Sparta, de KNVB, het Leidsch Dagblad, basketbalclub ZZ Leiden en Rijnsburgse Boys stellen daarvoor items ter beschikking. Ajax doneert ook nog eens 1.000 euro. Een loterij levert 295 euro op. Holverda straalt: ‘Ik vind het geweldig dat ze dit voor me doen. Echt klasse’. In het shirt van zijn geliefde Sparta speelt hij korte tijd mee en krijgt applaus bij het eerste balcontact. Na rust mag hij een strafschop nemen. De hoofdrolspeler schiet met links naast. Vlak voor tijd maakt hij de eretreffer, met rechts. Geëmotioneerd gaat hij door een erehaag van Spartanen en Ajacieden van het veld. Hij speelde twaalf jaar betaald voetbal, waarvan zes bij Sparta in Rotterdam en ook bij Fortuna Sittard en HFC Haarlem en werd een keer geselecteerd voor het Nederlands elftal. In zijn jeugd speelt Wout, die in Leiden-Noord opgroeit, voor Roodenburg. Soms voetbal hij nog bij de veteranen van Docos. Omdat hij geen auto meer mag rijden hebben fans een haal- en brengservice georganiseerd van en naar Sparta. Op 31 mei is een portret van hem te zien in het KRO-programma ‘De Wandeling’ op Nederland 2. (LD22-05, WW28-05, WW04-06, Sl19-08. LD06/15/19/20/21/22-08, RTVW21-08, WW27-08, HOZ31-08).

20. Goedkope leasefietsen die Het Warenhuis wil verhuren is oneerlijke concurrentie voor de lokale fietsenbranche, vindt Daan Sloos, fractievoorzitter van Leefbaar Leiden. De kringloop is onderdeel van de sociale werkvoorziening, die gebruikt maakt van door de gemeente verwijderde fietsen. Het Warenhuis wilde fietsen verhuren voor 50 euro per jaar (met een borg van nog eens 50), inclusief gratis reparaties. Sloos vraagt B en W ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid in de bestaande fietsenhandel niet in gevaar komt. (LD20/21-08, Dichtbij21-08, WW27-08).

20. De politie rolt een hennepkwekerij op in de Marnixstraat. Agenten treffen op de eerste verdieping van een woning 536 hennepplanten aan. De plantjes zijn verspreid over drie kamers. Ook werd een pot met 15 stekplantjes aangetroffen. De kwekerij en de apparatuur wordt vernietigd. (Sl21-08, Dichtbij21-08).

20. Verzetsstrijdster Atie Visser overlijdt een maand na haar 100ste verjaardag. In 2011 komt ze in het nieuws omdat ze in een brief aan burgemeester Henri Lenferink bekende de directeur van de HCW Felix Guljé te hebben doodgeschoten in 1946. Visser zat in de Tweede Wereldoorlog als koerierster onder de valse naam Karin bij de knokploeg van Marinus Post. Ze overviel onder meer distributiekantoren. Daarvoor kreeg ze in 1982 het Verzetsherdenkingskruis en de Veteranenspeld. Naast haar ondergrondse werk zat de geboren Rotterdamse ook bij de Politieke Opsporingsdienst (POD), die 'foute' Nederlanders opspoorde. Na de oorlog liquideerde ze Guljé, die voor de nazi's zou hebben gewerkt. Zijn bedrijf zou een brug hebben gerepareerd die door het verzet was vernield en voor de Duitsers van strategisch belang was. Met twee anderen van het verzet ging Visser in juni 1946 naar het huis van Guljé in de Van Slingelandtlaan. Ze belde aan en schoot hem dood in de deuropening. Later bleek dat Guljé joodse onderduikers in huis had. Tegen de burgemeester zei ze dat ze de moord niet zou hebben gepleegd, als ze meer over haar slachtoffer had geweten. (RTVW23-08).

20. Hans Kretzschnar sluit zijn antiquariaat op de hoek van de Jan Vossensteeg en de Van de Werfstraat. Hij verkocht zijn complete boekenbezit. De bekende Leidenaar - met alpinopet - stond jarenlang ook op de warenmarkt met een boekenstal. (EN20-08).

20. Na een hartinfarct daalt de nierfunctie twee keer zo snel als bij normale veroudering. Extra visolie in de voeding remt deze snelle achteruitgang. Dat blijkt uit onderzoek dat met subsidie van de Nierstichting is uitgevoerd binnen de Alpha Omega Trial die wordt gecoördineerd door Wageningen Universiteit. ‘Visolie wordt lokaal omgezet in signaalstoffen, zoals prostaglandinen, die mogelijk gunstig zijn voor het nierfilter, waardoor de nieren beter zouden kunnen werken’, zegt medeonderzoeker Erik Giltay, epidemioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. Maar er wordt ook gedacht een effect op de bekleding van de bloedvaten of op de mitochondriën, de energiecentrales van de cel. De in het onderzoek gebruikte dosis visolie staat gelijk aan het eten van de aanbevolen hoeveelheid van twee keer (vette) vis per week. Capsules met visolie of met op algen gebaseerde omega-3-vetzuren zijn een goed alternatief. (LUMC28-08).

20. Sporting Trigon is, onder strikte voorwaarden, bereid om het korfbalterrein aan de Zoeterwoudsesingel op te geven zodat tennisclub Roomburg er een nieuw complex kan inrichten. ‘Maar eerst moet het stadsbestuur een duidelijke korfbalvisie opstellen’, zegt voorzitter John Beekman. Tennisclub Roomburg kan er drie banen meer aanleggen dan nu langs de Kanaalweg. En als de verhuizing rond is, kan hockeyclub Roomburg - die al jaren nieuwe leden moet weigeren - een extra kunstgrasveld aanleggen waar nu nog wordt getennist.
Volgens voorzitter Beekman wordt zaalkorfbal steeds belangrijker en pleit hij voor een nieuwe korfbalhal. ‘Wij liggen niet op voorhand dwars, maar vinden dat de 1.300 korfballers die Leiden telt, niet de dupe van veranderingen mogen worden. (LD21-08).

21. De Leidse firma FashionQlub neemt voor een niet bekendgemaakt bedrag de website shopvip.com over. Het online-bedrijf, met de hoofdvestiging aan de Harteveltweg, was al eigenaar van onder meer Goeiemode.nl. Shopvip.com, dat onlangs failliet ging, was een besloten ‘shoppingcommunity’ met rond een miljoen leden. FashiobQlub verkoopt bekende modemerken met korting. (LD21-08).

21. Buurtrestaurant Resto van Harte opent op twee locaties in Leiden een ontmoetingsplek voor jong en oud. Manager Alexandra Weststrate: ‘Je kunt er bijpraten met wijkgenoten, Soms treden lokale artiesten op of vertegenwoordigers van wijkorganisaties vertellen over activiteiten in de wijk. De kennismakingsprijs voor een driegangendiner is vier euro voor volwassenen en twee euro voor kinderen tot en met twaalf jaar. De vestigingen zijn is Topaz Zuydtwijck, Aaltje Noordewierlaan 50 en Slaaghwijk, Valkenpad 34-36. Resto VanHarte biedt vrijwilligers en stagiairs kansen om (weer) aan het werk te gaan. Die helpen met boodschappen doen, het voorbereiden van gerechten, afwassen en opruimen. Maar ook met de organisatie van feestelijke of interessante activiteiten. (Dichtbij21-08).

21. De paarden- en geitenstal op het grasland tussen de Buys Ballotstraat, De Sitterlaan en de Van ’t Hoffstraat moet binnen twaalf weken weg zijn van de gemeente. Hoewel het weiland al zestien jaar in gebruik is door de paarden van Paula Buijn, wijst de gemeente in een brief dat het strijdig is met het bestemmingsplan. De eigenaren zoeken een goed onderkomen voor twee bejaarde geiten, een paard, twee pony’s en een shetlander. De Partij voor de Dieren vraagt de gemeente om opheldering. Buijn is teleurgesteld dat klagers uit de omgeving niet eerst bij haar zijn geweest voor overleg: ‘We worden gewoon weggepest. De stallen staan er al sinds 1953. In april spraken we met de gemeente. Er zou een gesprek volgen met de klagers, maar dat is nooit gebeurd. Als het vee niet weg is moet ik 15.000 euro betalen’. Een paar jaar geleden werden de paarden mishandeld, ze vindt geregeld glas, en iemand probeerde de beesten te vergiftigen door batterijen, wc-eend en chloortabletten in het water te gooien. Anonieme buurtbewoners zeggen dat het vies en modderig is, het er stikt van de vliegen en het terrein te klein is en de stallen er slecht aan toe zijn. (RTVW22-08, Sl22-08, LD23-08).

21. Zanger Theodoor uit Leiden is genomineerd voor een Buma NL Award in de categorie ‘Beste talent’. Hij heeft Susanna Veldmeijer en Henk Dissel als opponent. Theodoor (21) is een jaar bezig met professioneel zingen. In augustus 2013 bracht hij onder het platenlabel D-River Music zijn debuutsingle ‘Ik ben van jou’ uit. Die kwam in de single top-100 op plek 69 binnen. Volgens zijn management ziet Theodoor de nominatie als een bekroning. De awards worden 18 september voor de vijfde maal uitgereikt tijdens Buma NL in Den Bosch. (RTVW21-08).

21. Onderzoekers van Naturalis en deskundigen van de Universiteit Utrecht ontleden een dode walvis die een dag eerder vijf kilometer voor de kust van Katwijk drijvend wordt aangetroffen door de bemanning van de SCH 7, een kleine vissersboot. 's Avonds is het dier naar het strand van Scheveningen getrokken door de Katwijkse reddingboot ‘De Redder’ van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De bijna 17-meter lange vinvis stierf een plotselinge dood, concludeert de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit van Utrecht na onderzoek. Maag en darmen zaten vol. Dat duidt niet op een lang ziekteproces. Achter de ribben vinden pathologen enkele verbrijzelde ruggenwervels, wat er op zou kunnen wijzen dat de vinvis het slachtoffer is geworden van een aanvaring. Steven van der Mije van Naturalis, die de ontleding leidt, noemt ook een aanval van een orka of een botsing met een kade als mogelijke verklaring. Het dier was vrij jong. ‘Naturalis zal de walvis niet zelf prepareren. Het museum heeft er niet de juiste spullen voor. De kop alleen is al 4.5 meter lang en 2.5 meter breed. Per vrachtwagen gaan de botten naar een speciaal prepareerbedrijf in het midden van het land. Door het natuurlijke rottingsproces moeten de laatste stukjes vlees en weefsel van het skelet verdwijnen. Daarna moet het karkas nog een aantal maal gespoeld worden. Dit proces neemt zo’n twee maanden in beslag. Als het skelet schoon is keert het naar Leiden terug. Daar wordt het gerepareerd om daarna eventueel tentoongesteld te worden. (LD21/22-08, Sl20/21-08, RTVW20/21/22-08, Dichtbij21-08).

22. Koos Moenen overlijdt - na een langdurig ziekbed - op 80-jarige leeftijd. Hij was meer dan dertig jaar lid van muziekvereniging K&G. Moenen was enkele jaren bestuurslid materiaal en verleende vele jaren hand- en spandiensten in de materiaalploeg bij evenementen, repetities en optredens. Jarenlang was hij de grote man achter het inzamelen van oud papier ten bate van de clubkas. In 2007 kon K&G de repetitieruimte aan de J.C. de Rijpstraat van de gemeente kopen mede door de bijna 100.000 euro die Moenen met het jarenlang inzamelen bij elkaar bracht. Bij de lintjesregen in 2000 werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. In 2004 werd hij ook erelid van K&G. (Sl25-08, LD26-08).

22. De uitnodigingen voor de Veiligheidsmonitor vallen bij de 600 deelnemers op de mat. Leiden is een van gemeenten die meedoen aan het onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, overlast in de buurt, en het optreden van gemeente en politie. De resultaten worden in maart 2015 verwacht. Leiden gebruikt de uitkomsten bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau van de Statistiek. (Gem20-08, LD25-08, LN27-08, WW27-08, HOZ31-08).

22. Toeristen, expats en andere buitenlandse gasten krijgen geregeld een bekeuring als ze in het centrum parkeren bij een blauw verkeersbordje met een witte ’P’ en ‘vergunninghouders’ erop. Het probleem speelt al bijna twintig jaar maar de gemeente wil het dit najaar definitief oplossen. In 1997 klaagde al een hoteleigenaar dat zijn Duitse en Engelse gasten geregeld op de bon gaan. Volgens de gemeente vallen de borden onder het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens waarvan niet mag worden afgeweken. Een woordvoerder van het ministerie van infrastructuur zegt dat het elke gemeente vrijstaat om informatieborden ter verduidelijking te plaatsen. (LD22-08).

22. Het plaatsen van de ondergrondse vuilcontainers heeft soms wat voeten in aarde. Zo stuitte de graafploeg van GP Groot vier weken geleden aan de Kaiserstraat op een historische kademuur. Projectleider Donald Nagel: ‘Voor de betonnen constructie maken we een gat van 3.20 meter diep. Ondanks de proefboringen en proefsleuven hadden we die muur nooit gezien. De afdeling archeologie van de gemeente is bij het project betrokken en kijkt soms met de ploeg mee. Begin 2015 zijn we in Pieterswijk, daar zullen we ook veel vinden. Net als andere wijken in en rond het centrum’. Nagel hoopt over vier weken de containers in de Kaiserstraat te kunnen plaatsen. (LD23-08).

22. Op 1 januari 2014 staan in Nederland 7,9 miljoen personenauto’s geregistreerd. Een kwart eeuw terug waren dat er nog maar 5 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In Leiden reden er begin dit jaar 36.871 auto's rond. Minder dan een op de drie Leidenaars. Dat staat in schril contrast met enkele plaatsen in de regio waar bijna de helft van de inwoners een eigen auto heeft, zoals Wassenaar, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Hillegom en Lisse. Hoe groter de stad, des te kleiner het aantal auto’s per hoofd van de bevolking, zo blijkt uit de ranglijst. Wellicht komt het omdat het openbaar vervoer in steden fijnmaziger is en er meer jongeren in de stad wonen. Het CBS geeft toe dat het slechts gist naar oorzaken. (Dichtbij22-08, LD27-08).

22. Anneke van Aken-Tasman overlijdt. Zij was jarenlang betrokken bij de afdeling Leiden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen /Vrouwennetwerk. Ook was zij landelijk actief. (LD26-08).

23. Bij een brand in een woning aan de Molenstraat worden vier huizen ontruimd. De bejaarde bewoner wordt gered door zijn oplettende overbuurvrouw Kimberley. Ze merkt de brand als eerste op en helpt hem uit zijn woning: ‘Hij stond helemaal in een hoekje. Ik ben gelijk aan de slag gegaan. Dat moest wel want de vlammen waren enorm’. Hij wordt uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij rook had ingeademd. Bovenbuurman Ben vlucht naar het balkon en wordt geholpen door de brandweer. Ook omwonenden moeten uit voorzorg een veilig heenkomen zoeken. De brandweer heeft het vuur snel onder controle en schade blijft beperkt. (Dichtbij23-08, RTVW23-08, Sl23-08LD25-08).

23/24. In de Oostvlietpolder worden de Leidse Hooidagen gehouden. Het Zuid-Hollands Landschap organiseert het evenement voor de tweede keer. Bij de start vertoont de buitenbioscoop van het Het Leids Film Festival ’Short term 12’. Verder staat de komedie ’Midnight in Paris’ van Woody Allen op het programma bij Stal ’t Vogelhoff aan de Vlietweg 80. Op beide dagen bouwen kinderen een tipi, hakken hout en stoken een vuurtje. Verder zijn er excursies, speurtochten en workshops om het platteland beter te leren kennen. Elza Hoeve, het laatst melkveebedrijf van Leiden, aan de Vlietweg 82 houdt open huis. (LD22/23/25-08, Dichtbij25-08, WW27-08, HOZ31-08).

24. Onderzoekers uit Leiden, Eindhoven en Nijmegen zijn er onder leiding van de Universiteit Wageningen in geslaagd om een kunstmatig virus te ontwikkelen. Dit kan gebruikt worden om in de toekomst nieuwe generaties medicijnen langs natuurlijke weg ‘in te pakken’ en af te leveren in zieke cellen. De ontdekking is gepubliceerd in Nature Nanotechnology. De onderzoekers denken vooral aan therapieën om genetische defecten te corrigeren. Traditionele medicijnen bestaan uit relatief kleine moleculen die meestal zonder al te veel moeite op de plaats terecht komen waar ze moeten zijn. Dat gaat lastiger met nieuwere typen medicijnen die worden ontwikkeld en die bestaan uit grote biomoleculen zoals eiwitten en nucleïnezuren, bouwstenen voor DNA. De Leidse inbreng komt van de natuurkundige Daniela Kraft. Zij ontwikkelde samen met Willem Kegel (Universiteit Utrecht) en Paul van der Schoot (TU Eindhoven) een theoretisch natuurkundig model dat het vormingsproces van een natuurlijk virus, Tabaksmozaïekvirus, beschrijft. (UL26-08).

24/31. Bij de WK Roeien op de Amsterdamse Bosbaan behalen de zeventig Nederlandse deelnemers in de veertien Olympische onderdelen slechts één medaille. Er doen zestig landen mee en Nederland heeft met 21 ploegen de grootste equipe ooit. Vier Leidse deelnemers komen aan de start. Nicole Beukers van Njord in de vrouwen dubbeltwee, Boudewijn Roëll van Asopos de Vliet in de mannen acht, Marie Anne Frenken van Njord in de lichte vrouwen skiff en Sebastiaan van Kints van Njord in de lichte mannen acht. De Holland Acht eindigt als laatste in de serie en komt twee dagen later in de herkansing niet verder dan de vierde plek. In de B-finale eindigt de Oranje-acht als tweede. Beukers plaatst zich met partner Inge Janssen voor de halve finale na een zege in de herkansing. Het duo mist de grote finale maar worden In de B-finale in 6.49,13 sec. eerste. Frenken wordt in de halve finale vierde en plaatst zich niet voor de finale. (LD23/26/28-08, LD01-09, LN03-09).

24. Acht jonge Leidenaren organiseren het ‘Wildernis festival’ bij de Tuin van de Smid in park Cronesteyn. Ze kwamen vorig jaar tijdens het Leids filmfestival op het idee. Via crowdfunding haalde de organisatie in juli ruin 3.5000 euro op. Milou Laan, een van de initiatiefnemers, doet met Vincent van der Voort de muzikale programmering vanuit een tijdelijke kantoorruimte aan de Aalmarkt. Een kleinschalig, groen festival met een intieme sfeer waarbij het concept belangrijker is dan grote namen. Met 600 bezoekers is het festival uitverkocht. De hooischuur is omgebouwd tot hoofdpodium, er is een blotevoetenveld en naast het kippenhok een tweede podium. De dieren van het kinderboerderijtje logeren tijdelijk elders. De workshops zijn milieugericht: Vincent: ‘We hebben statiegeldbekers, biologisch bier en een leuke oplossing voor alle sigarettenpeuken. En bezoekers maken mooie dingen van afval. Bands als Sväva, Ziek, The Sonic Mondays, Bells of Youth, Cheaters, My Baby en singer-songwriters als Bird on the Wire en T.S. Eliot Appreciation Society en de band Dizzy Fingers treden op en Beans & Fatback sluit de avond af. In het kinderdorp geschminkt worden met eco-schmink, knutselen met gerecycled papier, leren koorddansen, een theaterspel geïnspireerd op het vossenspel of brood bakken op een kampvuur. Sjaak van de Geijn laat met zijn stagiairs het vak van de smid zien. Marjo Buijs stelde een theaterprogramma samen. (LD02/21/23/25-08, LN20-08, HOZ24-08).

25. Joop Dijkman (1933-2014) overlijdt. Hij was van 1976 tot 1998 hoogleraar longziekten bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Zijn speciale aandacht had longemfysemm. Na zijn emeritaat verhuisde hij naar Nijmegen. (Cicero LUMC 21-10).

25. Het treinverkeer tussen Leiden en Schiphol is urenlang onmogelijk door storingen. Tussen Leiden, Haarlem en Schiphol zorgde een stroomstoring voor problemen. Tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid was een seinstoring de boosdoener. Op het traject tussen Woerden, Breukelen, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Waddinxveen was een wisselstoring. (RTVW25-08).

25. De bomen die in maart werden gekapt bij het Sylvius-laboratorium op het Bio Science Park kosten de Universiteit Leiden 63.687 euro. Volgens de gemeente zijn er dertien bomen illegaal omgehaald met een waarde van 4.899 euro per stuk. De universiteit had geen vergunning aangevraagd en de Bomenbond Rijnland trok bij B en W aan de bel. Het college stelde de universiteit in juli in de gelegenheid alsnog een vergunning aan te vragen. Dat werd geweigerd omdat het terrein geen openbare ruimte zou zijn en de bomenverordening niet van toepassing is. De gemeente is het daar niet mee eens en eist dat de universiteit het bedrag stort in het bomenfonds. De Bomenbond vindt ook dat de bomen in de openbare ruimte stonden. Op gronden van de universiteit staan duizenden bomen en het aanvragen van kapvergunningen en de daaraan verbonden herplantplicht kost de universiteit tonnen per jaar. Advocaat Marco van Duijn zegt dat de Bomenbond tevergeefs op deze onduidelijke regel gewezen en bepleit dat de verordening alsnog wordt aangepast. (Sl25-08).

25. De Leidse Weggeefwinkel is tijdelijk teruggekeerd aan de Lammenschansweg 6, na een gedwongen vertrek van zo’n twee maanden. Alle spullen werden tijdelijk opgeslagen bij stichting Vrijplaats aan de Middelstegracht, waar de winkel wordt gevestigd als de verbouwing klaar is. De winkel is toegankelijk voor iedereen en er mogen vijf artikelen per keer worden meegenomen. (LD25-08).
25. Als de opknapbeurt van de Breestraat niet op tijd klaar is, brengt de gemeente de straat provisorisch op orde zodat de taptoe, de optocht en andere festiviteiten van Leidens Ontzet kunnen doorgaan. Een juridisch probleem rond de gemeentelijke aanbesteding zorgt voor vertraging. Mark van Praag, voorzitter van de winkeliers vereniging vreest vooral voor het gedeelte richting Garenmarkt. ‘De gevolgen zijn voor winkels en winkelend publiek niet te overzien’ Mocht de klus op 2 oktober niet zijn geklaard dan wordt de Breestraat ‘dichtgeklinkerd’ voor de 3 oktoberfeesten, laat de gemeente weten. (LD25-08).

25. De samenwerkende Leidse zwemverenigingen, LZ 1886, de Leidse Watervrienden, de Zijl Zwemsport, en de Leidse Reddingsbrigade organiseren samen met Sportbedrijf Leiden en de Eerste Leidsche EHBO brigade de 39ste Leidse zwemvierdaagse in de zwembaden ‘de Zijl’ en ‘de Vliet’. Tot en met 29 augustus zwemmen zo’n 550 deelnemers vier avonden steeds 500 meter. Volgens secretaris Karel Caron is het vooral op 27 augustus druk in de buitenbaden vanwege het fraaie weer. Een batig saldo gaat naar een goed doel. (Sl05-08, LD23/28-08, HOZ31-08).

26. Bij de tentoonstelling ’Gerrit Dou, the Leiden Collection from New York’ in De Lakenhal wordt het echtpaar Tiny en Mia Kwappenberg uit Oirschot als 40.000ste verwelkomd. Ze worden door directeur Meta Knol in de bloemen gezet en krijgen een privérondleiding van conservator Christiaan Vogelaar. Het paar wordt vergezeld door hun in Leiden wonende kleindochters Anke en Kim. De expositie is nog tot en met 31 augustus zien. Daarna gaan de schilderijen terug naar de privécollectie van een rijke zakenman in New York. (Sl26-08, LD27-08).

26. Bewoners van de nieuwbouwwijk op het terrein van de voormalige Groenoordhallen en hun buren in de oude wijk Groenoord-Noord lopen geen gezondheidsrisico, nu er bij graafwerkzaamheden giftig materiaal is gevonden. De gemeente weerspreekt in een brief aan de bewoners ten stelligste dat de grond onder de woningen verontreinigd is. Het valt in de categorie ‘Klasse Wonen’ ‘De grond onder uw tuin is dus ook geschikt om bijvoorbeeld zelf groente en fruit voor consumptie te kweken’, aldus de gemeente. Er worden geen uitspraken meer gedaan wanneer de twee verbindingen van de waterwoningen naar de Slaaghsloot bevaarbaar zijn. De vervuiling bij de westelijke watergang - hier zitten zware metalen in de grond - was al langer bekend. De vervuiling bij de oostelijke sloot - asbest - was ondanks bodemonderzoek een verrassing, die aan het licht kwam bij het graafwerk. Een dag later worden op een voorlichtingsavond de brief toegelicht en vragen van bewoners beantwoord. De gemeente belooft dat de sloten in Groenoord ‘de schoonste van Leiden worden’. Wethouder Paul Laudy zegt toe dat het terrein tussen beide sloten extra wordt onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Verder baggert het hoogheemraadschap van Rijnland de aansluitende Slaaghsloot uit. (Zie ook 04-18). (LD26/28-08)

26. Bij de herinrichting van de Breestraat krijgt slechts het deel tussen het stadhuis en het Gangetje een blindengeleidestrook met geribbelde straattegels. Het eerste deel is volgens de gemeente geen onderdeel van de hoofdroutes voor blinden en slechtzienden, die het station, de parkeergarages en het kernwinkelgebied met elkaar verbinden. Dat is in overleg met het Platform Gehandicapten Leiden gegaan. Er is bewust gekozen voor een simpel netwerk die gebruikers makkelijker kunnen onthouden. Volgens Wim Duinker van het platform zijn er op het traject tussen station Leiden Centraal en de Haarlemmerstaat nogal wat problemen op te lossen. Op veel plekken wordt de strook ineens onderbroken en liggen soms de klanktegels (metalen tegels met ronde noppen) verkeerd. Op de Haarlemmstraat staan nog steeds allerlei uitstallingen en fietsen op de strook. (Sl26/27-08, LD29-08).

26. Henri Lenferink wil graag door als burgemeester van Leiden. Dat zegt hij in het tv-programma ‘Een Vandaag’ waar hij toelicht hoe hij de komst van Benno L. naar Leiden heeft aangepakt. Dat zou hij nu anders doen. Meer open. Lenferink had niet moeten worden opgezadeld met Benno L., zegt Pieter van der Kruijs, advocaat van de veroordeelde pedoseksueel, in een reactie op zijn uitspraken op tv. Hij pleit voor het oprichten van een speciale commissie door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Ze zouden dit soort zaken uit de politiek moeten houden’, aldus Van der Kruijs. De commissie zou moeten beoordelen of het geoorloofd is om ergens een pedoseksueel te huisvesten. De vraag of hij - nu hij tegen het einde van zijn tweede termijn als burgemeester aanloopt - nog eens zes jaar burgemeester wil blijven in Leiden beantwoordt hij ‘dat dat wel mooi zou zijn’. Eerder zei hij daar tijdens de zomervakantie eens goed over na te willen denken. De Haagse politiek ziet hij in elk geval niet zitten: ‘Dat is niets voor mij. Ik ben echt een lokale bestuurder en Leiden is zo mooi. Geen andere stad lokt mij van hier’, een regel uit het Leidse volkslied citerend. (Een vandaag26-08, Sl26-08, RTVW27-08, LD27-08).

27. De Leidse stadshistoricus Cor Smit (60) promoveert aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘De Leidse Fabriekskinderen’. Waarom niet in Leiden? Smit: ‘Jaren geleden ben ik eerst gaan praten bij de vakgroep in Leiden. Zij liepen niet direct warm. Mijn uiteindelijke promotor in Utrecht kende ik nog uit mijn studententijd. Zijn enthousiasme was doorslaggevend. Door te focussen op Leiden kon ik veel factoren bij mijn onderzoek betrekken. Met een landelijk onderzoek had ik me meer moeten beperken. Leiden is dus vooral een case voor een groter geheel maar kent een paar specifieke zaken die interessant zijn: de textielnijverheid is er voor Nederlandse begrippen vroeg geïndustrialiseerd. De industrialisatie had zich hier al grotendeels voltrokken toen de discussie over kinderarbeid losbarstte. In 1860 was 40 procent van de textielarbeiders al voor zijn of haar tiende aan het werk gegaan. Drie jaar later zag je nauwelijks nog negen- en tienjarigen in fabrieken. Dat kwam niet door veranderingen in het productieproces: het was écht een respons op het publieke debat. Maar tien jaar later, aan de vooravond van de invoering van het Kinderwetje van Van Houten (1874) waren er al weer een stuk meer elfjarigen aan het werk. Die wet, die fabriekswerk onder de twaalf verbood, was dus echt nodig om hen de fabrieken uit te krijgen. Na de invoering werkten er toch nog veel 12-jarigen. Sterker nog: rond 1900 werkten er veel meer 12- tot 16-jarigen dan vijftig jaar eerder. In 1901 kwam de leerplichtwet. Kinderen moesten tot hun dertiende onderwijs volgen. De schooldeelname was hoog, maar als 98 procent onderwijs volgde, wil dat niet zeggen dat iedereen z’n school ook afmaakte. Pas toen de wet in 1911 werd bijgesteld, werd kinderarbeid echt teruggedrongen. Mijn onderzoek brengt in kaart welke krachten werkzaam zijn. Wetgeving is belangrijk. Maar zolang er armoede is, blijft de aanzuigende werking van de vraag naar goedkope arbeid bestaan. Verder is het bieden van een goed alternatief belangrijk. Beroepsopleidingen boden rond 1900 bijvoorbeeld geen écht perspectief voor jonge werkers. Wat Nederland betreft zijn we te ver doorgeschoten met het afbouwen van de regelgeving. Een derde van de 13- tot 15-jarigen zegt dat hun schoolwerk lijdt onder krantenwijken, vakkenvullen of klussen tussen de bollen. Diezelfde percentages zag je in de jaren negentig opduiken in Franse en Engelse onderzoeken’. (Mare18-09).

27. Het Nederlands basketbalteam plaatst zich in een zinderende Vijf Meihal voor het EK in 2015 tegen Montenegro. Bewust houdt bondscoach Toon Van Helfteren zijn spelers niet op de hoogte van uitslagen in de andere poules. Pas als de voorsprong in het slotkwart terugloopt tot negen punten, maakt hij duidelijk dat het verschil boven de vijf moet blijven. Dat lukt. Trots hoort hij dat de NOS-verslaggever hem de redder van het Nederlands basketbalteam noemt. Op de eerste trainingsdag begin juli komen slechts negen van de 45 spelers opdagen. Toch wint het team net twaalf spelers op 10 augustus de eerste wedstrijd tegen en in Bulgarije. Een week later wordt In Montenegro een even verbluffende als historische 60-65 zege geboekt. Geradbraakt keert het team terug in de Vijf Meihal na een vlucht met een oude Fokker zonder beenruimte. Alsof er niets aan de hand is, wordt Bulgarije een dag later geklopt. Op 23 augustus wordt op Cyprus de uitwedstrijd tegen Israël een klap. Oranje wordt weggespeeld (83-60). (LD30-08).

27. De Leidse jurist Frank King stopt met het adviseren van de tegenstanders van Zwarte Piet. King is de vele bedreigingen aan zijn adres zat. Ook kost het hem veel te veel tijd. Zijn advieswerk wordt overgenomen door mensenrechtenadvocaat Wil Eikelboom. De Leidenaar kreeg te maken met scheldpartijen en bedreigingen, vooral via e-mail, die soms betrekking hebben op zijn jeugd. King heeft Surinaamse ouders en kwam als kind naar Nederland. ‘Dan stond er in zo’n e-mail dat ik maar net als mijn voorouders op een 17de-eeuws slavenschip moest worden gezet’, vertelt hij. King vindt dat de anti-ZwartePietenbeweging veel succes heeft geboekt. ‘De rechter heeft klip en klaar vastgesteld dat Zwarte Piet racistisch is en dat kan niemand meer negeren. Zwarte Piet moet worden aangepast. De zwarte kleur moet weg. En het kroeshaar. Het einde van Zwarte Piet is ingeluid’. King is ook failliet. Hij heeft grote problemen met de Belastingdienst maar het bankroet heeft volgens hem niets te maken met de bedreigingen. De jurist laat weten dat hij druk bezig is met een doorstart van King Immigration Lawyers and Mediators. (AD27-08, Sl27-08, RTVW27-08, LD30-08).

27. Leidse archeologen graven al een paar jaar in West-Friesland naar vondsten uit de bronstrijd. Bij het ‘Farmers of the coast’ wordt onderzocht hoe boeren langs de kust leefden van 2.000 tot 800 jaar v.Chr. Ze houden een open dag en bezoekers kunnen praten met de archeologen, hun vondsten bekijken en een eigen vondst meenemen. Een rondleiding - deels met een bootje - en een fototentoonstelling zijn onderdeel van de dag. (UL26-08).

((CV 27. Frits Plessen (79) werd in Zwolle geboren en volgde in Dutsland en Zwitserland een opleiding uurwerktechniek. Op 19-jarige leeftijd was hij de jongste rijksgediplomeerde horlogemaker van Nederland. Na de militaire dienst en wat omzwervingen opende hij in 1958 op het Bevrijdingsplein in Zuid-West een juwelierszaak Verder begon hij een eigen klokkenfabriek Athos (vernoemd naar de hond, een doberman, die zijn zaak bewaakte) aan de Kenauweg waar hij zijn 800 modellen maakt van klassiek tot modern. Aan de Gerrit van de Veenstraat in Zuid-West heeft hij een showroom. Athos is ook een gecertificeerd opleidingsbedrijf en heeft geregeld stagiairs van de vakschool Schoonhoven over de vloer. Zijn twee dochters zitten in de zaak als verkoopsters. (LD27-08)).

28. Astma komt minder vaak voor bij mensen die al op jonge leeftijd geïnfecteerd zijn met bepaalde wormen. Hermelijn Smits (1971) onderzoeker op de afdeling Parasitologie van het LUMC bekijkt of het mogelijk is op basis van moleculen van de worm een behandeling voor astma te ontwerpen. Uit Afrikaanse veldstudies blijkt dat kinderen die de worm Schistosoma, ook wel Bilharzia genoemd, bij zich dragen minder allergische klachten hebben’, aldus Smits. Geïnfecteerden hebben meer cellen die ontstekingsreacties onderdrukken. De wormen zorgen er zo voor dat ze soms wel tien jaar in het lichaam kunnen blijven leven. Smits onderzoekt welke stoffen hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat gebeurt deels in Gabon, waar Schistosoma veel voorkomt. Het onderzoek wordt op de voet gevolgd door het Longfonds. De resultaten kunnen ook interessant zijn voor andere allergische aandoeningen en auto-immuunziektes. Met een eerdere Veni-subsidie (2006) ontdekte ze het belang van B-cellen bij het tolereren van wormen door het lichaam. (UL28-08).

28. Eind 2014 moet de bouw op het terrein van de voormalige Meelfabriek aan de Zijlsingel starten. Het omvat 55 studentenwoningen langs de Waardgracht in opdracht van studentenhuisvester DUWO/SLS. Ze zijn ontworpen door het Haagse architectenbureau Jen Splinter. Een oud gebouw moet daarvoor eerst worden gesloopt. Daarna volgt volgens directeur conceptontwikkeling Margot Simons zo snel mogelijk aan de Zijlsingel de bouw van een Fitness & Spa. Door de forse vertragingen in de uitvoering is de vermaarde Zwitserse architect Peter Zumthor afgehaakt. Simons: ‘We zijn niet ontevreden over zijn werk tot nu toe. Maar we willen echt aan de slag. Het heeft allemaal al zo lang geduurd. Zumthor heeft maar een klein architectenbureau en is bovendien de zeventig gepasseerd. Deze klus is gewoon te groot. Het gaat om meer dan 40.000 vierkante meter woon- en werkruimtes’. Het stokje is overgenomen door David Chipperfield Architects. Het bedrijf van de Britse architect is actief over de hele wereld, maar de Meelfabriek doet zaken met de Berlijnse vestiging. In 2011 won hij de European Union Prize for Contemporary Architecture met zijn ontwerp voor het Neues Museum in Berlijn dat hij daarna herbouwde in samenwerking met Julian Harrap Architects uit Londen. Harrap is geen onbekende in Leiden. Het bureau tekent in Leiden voor de restauratie van De Lakenhal. De belangstelling voor wonen of werken in het complex is volgens Simons onverminderd groot: ‘We krijgen nog steeds elke week tien tot vijftien inschrijvingen. In totaal zijn het er al meer dan 2.400. We laten geïnteresseerden zo snel mogelijk laten weten waar ze aan toe zijn’. (Sl27-08, LD06-09).

28. De Universiteit biedt het voormalige Pathologie Laboratorium aan de Wassenaarseweg 62 te koop aan. Het gebouw dateert uit 1925 en maakt deel uit van het Boerhaavegebied dat wordt getransformeerd tot woonwerkgebied. (LD28-08).

28. Rijexamenkandidaten hebben in Leiden de grootste kans om met een roze pasje naar huis te gaan, blijkt uit cijfers over 2014 van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). In het examencentrum Leiden slaagt 52,4 procent van de kandidaten voor hun rijexamen. Dat is ruim 10 procent hoger dan bij het examencentrum in Rijswijk. Ook Goudse examenkandidaten scoren slechter: daar slaagt 48,6 procent. In Rotterdam is dat slechts 38 procent. Landelijk slaagt de helft van de kandidaten voor zijn examen. Het aantal succesvolle rijexamens is de afgelopen vijf jaar licht gestegen: in 2009 was het nog 46,7 procent. (RTVW28-08).

28. De A44 bij Leiden is enkele uren dicht nadat zes wagens op elkaar botsen. Er zijn elf inzittenden bij het ongeluk betrokken. Niemand raakt ernstig gewond. Door het ongeluk loopt het verkeer op de A4 ook vast. Daar staat op het hoogtepunt tien kilometer file voor Zoeterwoude Rijndijk. (RTVW28-08).

28. De gemeente heeft elf van de vijftien verzoeken om in 2015 overtollige kleding te mogen inzamelen een vergunning geweigerd. Op de lijst met afvallers staan Aktie ’68, Fonds Gehandicaptensport, Jantje Beton, Orange Babies en nog zeven gegadigden. ‘We kunnen ze niet allemaal een vergunning geven. Dan wordt de spoeling te dun. Wie nu afvalt, komt de komende jaren aan de beurt’, aldus een woordvoerder. Tot de vier gelukkigen in 2015 behoren de stichting War Child en het Ronald McDonald Kinderfonds. Nancy Haanappel van het laatste fonds: ‘Ik werkte in het verleden bij Amnesty International dat ook kleding inzamelde en dat leverde flink wat op. Dat liep toen via opkopers en daar haalden we veel geld vandaan’. De stichting Kici, die onder meer doneert aan het Rode Kruis, haalde in 2013 voor 1,3 miljoen euro op aan kleding en oude schoenen. Organisaties en instanties kunnen zes weken bezwaar aantekenen. (LD28-08).

28. De aanpak van jihad-ronselaars speelt al langere tijd, maar de laatste twee maanden is het onderzoek intensiever, zegt Jelle van Buuren, veiligheidsonderzoeker aan de Universiteit Leiden, in een reactie op de arrestatie van drie Haagse ronselaars. ‘We konden het merken aan allerlei acties van de autoriteiten’. Volgens hem duurde dit onderzoek langer omdat er eerst zorgvuldig bewijs moest worden verzameld. Van Buuren benadrukt dat maar weinig mensen in Nederland actief ronselen. ‘Je moet niet denken dat er hier duizenden IS-aanhangers rondlopen. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen een harde kern, die zeer bevlogen is en overtuigd van het eigen gelijk en een grotere groep die om uiteenlopende redenen zich aangetrokken voelt tot zo’n fenomeen’. (RTVW28-08).

28. Karl Dorrepaal stopt na nacht jaar als teamassistent bij basketbalvereniging Zorg & Zekerheid Leiden. Hij is teleurgesteld over het gebrek aan waardering. Voorzitter Marcel Verburg betreurt het besluit. Ook Raoul Staathof keert niet terug als assistent coach. (LD29-08).

29. Ilse Koolhaas (17) en Brigitte Sleeking (16) van ZVL spelen in Jong Oranje tegen Amerika tijdens het jeugd WK waterpolo in Madrid voor een plek in de halve finale. (LD29-08).

29/30/31. Tijdens het Verrassend Winkelweekeinde dat als thema ‘Fashion en Dans’ heeft, draait een negen meter hoog reuzenrad in de Pieterskerk. Ook is de trans van de kerk open en staan er in het schip een grote schommel en een rodeostier. Voor de kleintjes is er een springkussen. In het Pieterskerkcafé is op beide dagen live muziek van singer-songwriters in samenwerking met BIGGG! Smallband Festival. Op het Pieterskerkplein wordt de tweede editie van Rrrollend Leiden gehouden. Het foodfestival wordt opgeluisterd met diverse optredens van muzikanten. Op het Gerecht wordt een Vintage-markt gehouden. In de Leidse Hout zou tegelijkertijd het ProefPark Leiden worden gehouden door organisator Sjors van Wezel. ‘Twee evenementen met foodtrucks in hetzelfde weekend in dezelfde stad kan ik de ondernemers niet aandoen. Ik trek me terug in het belang van hen’. Van Wezel betreurt de gang van zaken. ‘In november heb ik aangegeven dat ik het laatste weekeinde van augustus nog een editie van Proefpark wilde doen. Nu komt Rollend Leiden ineens precies dat weekend, terwijl zij eerst in september een weekend zouden doen’. Volgens Van Wezel steunt Streetfood Nederland, de belangenclub voor verkopers van etenswaren vanuit foodtrucks zijn zienswijze. (Sl7-05, Sl12-06, LD12-06, Sl26/27-08, Dichtbij27-08, WW27-08, RTVW30-08, LD30-08).

30. Jan Stroomer (1990) presenteert zijn cd ‘Art Nouveau’ in de voormalige zusterflat Nieuweroord. Met een aantal kunstenaars huist hij op de begane grond van het pand aan de Rijnsburgerweg. Schilder Gijs Donker heeft er zijn atelier. Regisseur Katelijne Udo de Haes repeteert er met een theatergroep. En Jan Stroomer geeft in zijn muziekstudio les in zang, piano en gitaar en schrijft er zijn liedjes. Op het album staat The Stream als bandnaam. Stroom: ‘Soms treed ik solo op, maar nu staan we met elf muzikanten op het podium, inclusief strijkers, blazers en backing vocals. Daarmee kunnen we het rijke geluid creëren dat ook op de cd staat’. Het album doet denken aan symfonische popgroepen als Queen, Genesis en Kayak, die in de jaren zeventig furore maakten. (Dichtbij28-08, LD30-08).

30. Met de onthulling van een acht meter hoog kunstwerk op de Ommedijkseweg protesteren honderden personen tegen de aanleg van de Rijnlandroute. Het werk van de beeldend kunstenaars Lamp Wouda en Sjef Oltheten bestaat uit drie metalen palen die uitlopen in een draaiend punt. Het komt op een plek waar de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en A44 moet komen. Wie wil, kan een vlaggetje met daarop een zin of kreet op het kunstwerk plaatsen. De onthulling maakt deel uit van de manifestatie ’Keerpunt Rijnlandroute’ vlakbij het Valkenburgse Meer. De grond is van Ceciel Smit en kunstenaar Lamp Wouda. Wouda heeft er zijn technisch atelier en bouwt aan kunstobjecten. Smit: ‘We hopen dat de politiek alsnog afziet van deze zinloze weg. Rapporten met verkeersprognoses waarop de aanleg van de weg is gebaseerd, zijn verouderd. Er rijden veel minder auto’s’. Er is live muziek van onder meer ’t Valies en Vetschiller. Ketel Haezer speelt de ’langsdesnelwegvoorstelling’ EAKI. Egon Snelders leest voor uit eigen werk. Daarnaast zijn er diverse sprekers onder wie Wim ter Keurs van het bewonersgroepenoverleg Rijnlandroute en GroenLinks-voorzitter Rik Grashoff. Ter keurs: ‘Verzet heeft wel degelijk zin. Als de provincie haar plannen doorzet, heeft ze nog heel wat hindernissen te overwinnen en procedures te doorlopen voordat er ook maar één schop de grond in kan’. (LD28-08, RTVW30-08, LD01-09).

30. De afgelopen dagen zijn op diverse plekken in de stad stickers opgedoken met op de achtergrond een man met een bivakmuts, de tekst ’we are all ISIS, Islamic State of Iraq & Sham’ en een facebookverwijzing. Die pagina is al uit de lucht. De gemeente verwijdert de stickers. Volgens Abdel Bouzzit, vicevoorzitter van het bestuur van Islamitisch Centrum Imam Malik, is het niet de eerste keer. ‘Medio juli hebben we het ook gemeld bij de politie’. Onderzoek naar de herkomst heeft tot nu toe niets opgeleverd. Een politiewoordvoerder: ‘Wij zijn alert op uitingen in welke vorm dan ook’. De Islamitische gemeenschap wil een transparant beeld naar de maatschappij scheppen en hopen zo invloeden van partijen als IS buiten de deur te houden. Bouzzit zegt nooit te maken hebben gehad met jongeren die in de ban raken van geradicaliseerde figuren. PvdA-raadslid Abdelhaq Jermoumi: ‘De Islamitische gemeenschap in Leiden heeft hier niets mee te maken. Haatzaaiers gooien olie op het vuur, terwijl wij de situatie willen de-escaleren’. (LD30-08).

30. Bezoekers van het LUMC hoeven vanaf eind september niet meer nat te regenen als ze van de parkeergarage naar het ziekenhuis lopen of andersom. Er wordt gewerkt aan een overdekte ‘gaanderij’ van circa 100 meter. Twee rijen zuilen en een met sedum beplant dak in de vorm van twee wijzende vingers leiden de bezoeker naar de ingang van zowel het ziekenhuis als de parkeergarage. ‘De vingers verbeelden een toereikende hand die met vertrouwen wordt gegeven’, zegt ontwerper Queeste architecten uit Den Haag. Op het dak liggen druppelvormige daglichtkoepels, die ’s nachts worden verlicht. (LD30-08).

30/31. Leonie van Noort wint het Nederlands kampioenschap op de vijf kilometer vrije slag in het openwater. De Leidse zwemster: ‘Ik passeerde een aantal mannen die vijf minuten eerder gestart waren’. Haar eindtijd in het Wilhelminakanaal in Oirschot was 1.05,43 uur. Op de twee dag wint Suzanne Brummel de 3.000 meter schoolslag. De zwemster van LZ 1886 blijft clubgenote Moniek Heemskerk voor. (LD01-09).

30. Op 82-jarige leeftijd overlijdt pianist, componist en dirigent Henk Briër. Zijn loopbaan in de muziek begon na zijn eindexamen piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij gaf les, begeleidde koren en schreef muziekrecensies voor het Vrije Volk en de Nieuwe Leidse Courant. Tot hij als dirigent van het onder meer door hem opgerichte Jeugdkamerorkest Leiden ook dirigent werd van de Stem des Volks. Briër, alttijd met een sjaaltje om zijn nek gedrapeerd, woonde aan het Plantage waar hij zijn vleugel vaak bespeelde. Hij werd onderscheiden met de Gouden Speld van de gemeente Leiden en was ook Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bij zijn feestconcert ter ere van zijn 50-jarig jubileum traden kamerorkest Madrigalesco, het Jeugdkamerorkest Leiden, Blazersensemble Maryas en het Nederlands Madrigaalkoor op. Als componist schreef hij onder meer opdrachtstukken voor de VARA en luchtige composities voor het Metropole Orkest. De laatste jaren werd het stiller rondom de musicus. Er waren steeds minder uitvoeringen onder zijn leiding. Zijn vrouw Henny Ravestein, die bij de concerten vaak een voortrekkersrol vervulde, overleed enkele jaren geleden. Hij wordt op 5 september bijgezet op het kerkhof van het Groene Kerkje in Oegstgeest. (LD02/03-09).

30. In het voormalige pand van ramsjboekhandel De Slegte aan de Breestraat 65-74 start ‘Even open’, het creatieve warenhuis van Leiden. Zestien creatieve Leidse geesten onder wie ‘hoofdbewoner’ Wim Kuin exposeren, ontwikkelen, verkopen en performen er. Mede-initiatiefnemer is Peen En Ui en het Cultuurfonds Leiden en een aantal andere fondsen brengen geld voor de huur bijeen. De afgelopen acht dagen is het pand ingericht als pop-up store nadat op 22 augustus het huurcontract is gesloten. (LD27-08).

30. Elke zaterdag staat hij op het Diamantplein met zijn ’Uitje’: Jordy de Orgelman. En donderdags, als hij niet naar school hoeft, op de Stevenshofmarkt. De 13-jarige Leidenaar wil later orgelbouwer wil worden. In het mini-orgel, gebouwd door zijn opa, staat een cd-speler waarop Jordy Pastoor zijn muziek draait. Hij was een jaar uit de running nadat zijn moeder overleed en zijn vader niet goed met het verdriet kon omgaan. ‘Nu gaat Jordy de straat op om alle ellende te vergeten’, zegt zijn tante Samantha. Oom Erik, de broer van Jordy’s overleden moeder: ‘Even de zinnen verzetten’. Jordy komt uit een familie van draaiorgelfanaten. Opa - van moeders kant - was een orgelbouwer. ‘Hij kwam uit de Mirakelsteeg en daar hadden ze vroeger allemaal een bijnaam. De Uil, daarom heet mijn orgeltje: Het Uitje’, zegt Jordy. Oom Erik en de vader van Jordy zijn ook draaiorgelman. De Leidse marktkoopman Illias El Marsse steunt Jordy nadat er een kritische ingezonden brief over zijn orgeltje verscheen in het weekblad ‘Het op Zondag’. Op 16 september krijgt een nieuw orgeltje cadeau waarvoor Ilias 2.000 euro heeft ingezameld. Het orgel heet Olijfje omdat Ilias met olijven op de markt staat. Samen vieren ze feest bij orgelbouwer Fabian Krul. Hij had een mooi klein exemplaar staan, dat hij een paar winters geleden in zijn werkplaats bouwde. Krul weet nu al Jordy nooit meer van zijn fascinatie voor draaiorgels afkomt. ‘Je raakt er aan verslingerd en dat gaat nooit meer over. Het is een ziekte’. (LD30-08, HOZ24/31-08, RTVW16-09, Dichtbij17-09, LD17-09, HOZ21-09, Tel29-09).

31. Op het braakliggende terrein aan de Surinamestraat wordt de eerste editie van het Noorderliefde Festival gehouden. Het komt voort uit de samenwerking van het Summerjazz Festival, het Cultuurfonds en bouwbedrijf Heijmans. ‘Spinvis’ opent het festival en wordt afgesloten door ‘Typhoon’. Verder is er straattheater, een cultureel podium met dansacts en het optreden van twee Leidse bands. Singer-songwriters Swing lo’en Port Of Call zijn te zien in de moskee Minar Sinan aan de Nieuwe Marnixstraat, die speciaal voor de gelegenheid open is voor festivalgangers. Organisator Jeroen Sprangers hoopt het pop-up festival jaarlijks op een andere plek in Leiden-Noord te houden. Het idee is om bewoners van de buurt en de rest van Leiden met elkaar te verenigen en mensen buiten de wijk kennis te laten maken met de buurt. Glenn de Randamie, oftewel Typhoon, spelen graag in Leiden. Vroeger in het LVC, begin juni op Summerjazz en laatst nog in de Leidse Schouwburg’. Op het bouwterrein staan ook twee caravans met in de één ‘Troubamour’, een soort museum en rariteitenkabinet en in de ander de voorstelling van ‘Buurvrouw en Buurvrouw’. Dj's Strik & Strak draaien tussen de acts door en ‘Boozy’, de kracht achter de Haagse literaire komedieshow ‘Puur gelul’ brengt een portie Haagse humor naar Leiden. (LN13-08, LD16/28-08, HOZ17-08, Dichtbij18-08, RTVW31-08, LD01-09, WW03-09).

31. Bram Onderwater neemt na bijna 39 jaar afscheid van de Leidse brandweer. Sinds 2009 heeft hij steeds een extra jaartje bijgetekend. Uniek, zegt kazernecommandant Kees van Nierop. Na zijn militaire dienst wist hij zeker iets in de hulpverlening te willen doen. Zijn vrouw Cisca bracht hem op het idee bij de brandweer te solliciteren. In de loop van de jaren was hij present bij een aantal spectaculaire uitslaande branden zoals in een schoenenwinkel in de Donkersteeg en de interieurzaak van Bentveld op de Nieuwe Rijn. In 2005 raakten twee collega’s ernstig gewond bij een explosie in een bedrijf aan de Flevoweg. Onderwater is de laatste jaren bijna steeds actief als chauffeur. (LD14-08).

31. Een jaar nadat vrijwilligers van Milieudefensie in Leiden begonnen met goed voedsel uit afvalcontainers halen, concludeert Pieter de Krom dat nog steeds veel te veel eetbaar voedsel wordt weggegooid. De organisatie intensiveert de strijd tegen de weggooicultuur, zegt hij in het Groen Idee Café in Scheltema. Een van de acties is het houden van diners voor supermarktmanagers, dit najaar, dankzij 1.000 euro subsidie van Fonds 1818. (LD02-09).