Kroniek oktober 2014

1. De PvdA-fractie stelt B en W schriftelijke vragen over het verbouwen van twee verouderde leegstaande bedrijfspanden tot studentenkamers op industrieterrein De Waard. Het gaat volgens Erica de Leeuw en Gijs Holla gepaard met veel juridische en planologische rompslomp. B en W willen meewerken aan het plan van ontwikkelaar Imbo Vastgoed uit Muiden om aan de Willem Barentszsstraat het studentencomplex Nova Zembla neer te zetten. Een groep bewoners van de nabijgelegen Tasmanstraat en Heemskerkstraat voert een handtekeningenactie tegen het plan, die op 23 oktober worden aangeboden aan voorzitter Cor Arnoldus van de Buurtvereniging Zeeheldenbuurt. ‘Prima als er meer woningen komen op het industrieterrein, maar tachtig studenten vlakbij matig geïsoleerde huizen, daar zijn we op tegen’, zegt een woordvoerder. De ondernemersvereniging op De Waard is tegen omdat het volgens voorzitter Ton van der Meer vele fouten staan in het bestemmingsplan en de parkeernorm ruim wordt overschreden. Officiële bezwaren tegen de komst van de campus moeten vóór 12 november bij de gemeente binnen zijn. Imbo Vastgoed besluit na gesprekken met buurtbewoners en de gemeente in 2015 met een gewijzigd plan te komen. De Buurtvereniging Zeeheldenbuurt stelt eisen. Een geluidsonderzoek is een voorname voorwaarde, staat in een brief aan de gemeente. En er moeten een beheerder en een aanspreekpunt bij het complex komen voor klachten. Verder moet worden voorkomen dat vuilnis zich ophoopt aan de Willem Barentszstraat. (Mare02-10, LD02/22/23-10, LD28-11).

1. Laura Weiss is de nieuwe conservator van de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg. Ze volgt Christian Greco op die directeur werd van het Egyptisch Museum in Turijn. Ze ondersteunt collega Maarten Raven bij zijn werk voor de opgraving van het museum in Sakkara. Weiss studeerde Egyptologie in Berlijn en Leiden en promoveerde in 2012 in Göttingen. Weiss werkte eerder bij de Radboud Universiteit Nijmegen, het Oriental Institute Museum in Chicago, het Ägyptisches Museum und Papyrussammlung in Berlijn en het Egypt Centre Museum in Swansea en bij het Museon in Den Haag. (LN08-10, WW15-10).

1. Zesdejaars student psychologie Pieter Krol (23) is de nieuwe voorzitter van de Universiteitsraad. Eerder was hij lid van de Christelijke Studentenfractie Leiden in de faculteitsraad Sociale Wetenschappen. Hij is ook duoraadslid voor de ChristenUnie in de gemeenteraad. (Mare02-10).

1. De Leidse schrijver Tion Chang publiceert zijn tweede boek ‘Klapklokjes’. Het bevat 63 verhalen. Vele ervan zijn grappig, kort, kernachtig, andere langer en diepgaander. ‘Ik had er plezier in ideeën te noteren. Observaties. Dingen die ik op straat zag. Rond mijn dertigste begon ik. Sinds mijn pensionering doe ik het intensief’. Changs diepgaander verhalen gaan over macht, politiek en religie. Het omslag is ontworpen door zijn zoon Leon Chang, die een opleiding Product Design volgt. Zijn eerste boek heette ‘Rollators’. (LD08-10).

1. Minister Melanie Schultz van Haegen en ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen geven op het schoolplein van basisschool De Zwaluw op ludieke wijze het startsein voor de ANWB Lichtbrigade in stelling. Die trekt in oktober langs 2.000 scholen waar fietsen worden gecontroleerd op verlichting, handvatten en remmen. De ANWB repareert ze meteen zodat de kinderen weer veilig de weg op kunnen. ‘Jaarlijks krijgen 9. 000 kinderen een ongeval waarbij ze in het ziekenhuis belanden doordat ze geen verlichting hebben op hun fiets. ‘Dat is veel te veel’, aldus Schultz. Een lange rij leerlingen passeert de controleurs. Hier en daar ontbreekt een goede reflector, een achterlicht of zit een handvat los. (Dichtbij01-10, WW08-10).

1. De bioscopen Trianon en Kijkhuis sluiten zich aan bij Cineville. Hetzelfde doen filmtheaters in Alkmaar, Schiedam en Zwolle. Er doen nu 33 filmtheaters in dertien steden mee. Voor 19 euro per maand kunnen pashouders onbeperkt naar de film. Via de website van Cineville is de pas te koop. De pashouder kan wekelijks uit ruim honderd films kiezen en gebruik maken van vriendenacties. Zo is ook het Leiden International Film Festival van 31 oktober tot en met 9 november gratis toegankelijk met de pas. (LD03-10, WW08/15-10).

1. Zo’n 85 procent van de bevolking maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen en het dreigend personeelstekort in de zorgsector. Zeven op de tien Nederlanders voelt zich door de overheid aan hun lot overgelaten. Zorgverzekeraars moeten veel meer opkomen voor hun patiënten en hun belangen en minder aandacht hebben voor winstdoelstellingen, vinden acht op de tien Nederlanders. Dat is onder meer het resultaat van onderzoek dat bureau Motivaction in opdracht van verzekeraar Zorg en Zekerheid uitvoerde op 15 september onder 91.000 respondenten. Verder zijn van 8 tot 11 september 519 mensen ondervraagd, zodat het onderzoek representatief is voor Nederland. Ton van Houten, voorzitter van de raad van bestuur, ‘Die 85 procent is erg hoog. Ik had tussen de 60 en 70 verwacht. Mensen hebben gezondheid hoog in het vaandel staan. Het heeft ook te maken met zoveel veranderingen achter elkaar. Maar we moeten bezuinigen. De vergrijzing heeft zijn weerslag op de zorgkosten. De laatste tien tot vijftien jaar stegen de kosten jaarlijks met zes tot zeven procent. Dat is meer dan de salarissen. Willen we de kosten ook voor onze jeugd betaalbaar houden, dan moeten we de zorg anders inrichten. Mensen moeten minder snel worden doorverwezen naar een ziekenhuis of instelling. Binnenkort start de publiekscampagne van het ministerie van VWS en daarna volgt er informatie vanuit de zorgverzekeraars en de gemeenten. We verwachten een flinke stroom aan reacties en vragen. Binnen onze organisatie hebben we capaciteit ingeruimd om iedereen te woord te staan. En we willen een klantenpanel oprichten, zodat we weten wat er speelt’. (LD01-10).

1. Het Diaconessenhuis en de Rijnland Zorggroep met ziekenhuizen in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn zijn officieel gefuseerd. Om te vieren dat er een nieuwe raad van bestuur is geïnstalleerd, krijgen alle patiënten en medewerkers een gebakje. De ziekenhuizen treffen nu voorbereidingen om beide organisaties in elkaar te schuiven. Op 1 januari is ook de juridische fusie een feit. ‘Het is voor ons een belangrijke dag’, aldus Marja Weijers van het Diaconessenhuis en Ron Treffers van de Rijnland Zorggroep. ‘We mogen nu van de overheid aan elkaar vertellen wat bijvoorbeeld een heupoperatie of een spataderbehandeling kost. De gegevens gebruiken we voor een efficiënte inkoop en het sluiten van contracten met zorgverzekeraars’. Formeel vormen de twee raden van bestuur nu een vierkoppige ‘personele unie’, die met inbreng van vele belanghebbenden de komende maanden een strategisch beleidsplan opstellen. Daarin staat onder meer op welke locatie welke specialistische ingrepen plaatshebben. Uiterlijk in 2020 moet het plan gerealiseerd zijn’. De nieuwe organisatie bestaat naast de drie ziekenhuizen uit het Alphense verpleeghuis Oudshoorn en het Leiderdorpse verpleeghuis Leytenrode. In totaal werken hier 231 medisch specialisten en 3.857 medewerkers. Zij draaiden vorig jaar een omzet van 286,7 miljoen euro. (Zie ook 09-10) (RTVW01-10, LD01-10, LN08-10).

1. Reisboekhandel Zandvliet aan de Stille Rijn start met een opheffingsuitverkoop. Op 27 december gaat de deur definitief dicht. In 1917 werd begonnen als katholieke kantoorboekhandel tegenover de pastorie van de Hartebrugkerk in de Haarlemmerstraat. Vanaf voorjaar 2015 wordt er een handwerkzaak geopend. ‘De verleiding was groot om nog drie seizoenen door te gaan om het eeuwfeest te vieren. Had gekund, want er zit nog steeds handel in gidsen, landkaarten en wereldbollen. Toch stoppen we er mee. Niet sentimenteel over zijn. Het is een weloverwogen besluit’, zeggen Klaas Zandvliet en zijn vrouw Yvonne. Zijn opa startte de boekhandel die eerst alleen schoolboeken, bijbels en kantoorartikelen verkocht maar evalueerde tot een algemene kantoorboekhandel. De zaak ging over op zijn twee zoons. Klaas en Yvonne waren als derde generatie niet van plan de zaak voort te zetten. Tot 27 maart 1977, een datum die hun leven drastisch veranderde. Bij de vliegramp op Tenerife, de grootste uit de nationale luchtvaarthistorie, kwamen hun oom met vrouw en drie kinderen om. ‘Ik heb nog jaren daarna zelf niet kunnen vliegen’, zegt Klaas Zandvliet. Het paar moest het intense verdriet verwerken maar ook besluiten om hun carrièreplannen te laten varen en de boekhandel voort te zetten. In 1990 werd het een reisboekhandel. Eerst aan de Breestraat, later aan de Stille Rijn achter de oorspronkelijke zaak aan de Haarlemmerstraat. ‘Klanten kwamen uit het hele land’, aldus Zandvliet. Zijn vrouw vult aan. ‘We waren er vaak zeven dagen per week mee bezig. We gingen naar beurzen en schakelden onze studerende kinderen in’. De reguliere boekhandel aan de Haarlemmerstraat werd in 1996 gesloten en het pand verhuurd. Op tijd werd een webshop geopend met 20.000 reisartikelen op voorraad. De 59-jarige Klaas werd recent een aantal maal zwaar ziek en hoewel het perspectief wat gunstiger is, besloot het paar te stoppen. Opvolgers zijn er niet; de drie kinderen kozen een andere weg. Volgend voorjaar gaan ze Europa verkennen per fiets. (WW24-09, LD04-03, HOZ26-10).

1. Kari Alitalo, winnaar van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor Geneeskunde 2014, houdt bij het LUMC een publiekslezing over zijn onderzoek naar de groei van lymfe- en bloedvatstelsels. Hij toont hoe we ziekten als kanker, lymfoedeem en hart- en vaatziekten in de toekomst beter kunnen bestrijden. (LD01-10).

1. Ron de Kloet, hoogleraar medische farmacologie in Leiden, krijgt de Golden Kraepelin Medal van het Max Planck Institute of Psychiatry in Duitsland. Hij krijgt een van de hoogste onderscheidingen in de psychiatrie omdat hij de werking van het stresshormoon cortisol in de hersenen ontrafelde. De Kloet draagt de medaille op aan zijn medewerkers. (LD01-10).

1. Het ‘Instituut voor geschiedenis’ neemt met een symposium afscheid van Donald Haks. Hij werkt sinds 2010 in Leiden als onderzoeker en docent vaderlandse geschiedenis. Daarvoor was hij directeur van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Het symposium heeft als thema Haks boek ‘Vaderland en vrede, 1672-1713’. (LD24-09).

1. Willem Adelaar wordt benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij krijgt de bijbehorende versierselen door burgemeester Henri Lenferink opgespeld in de Faculty Club aan het Rapenburg. Daar wordt gevierd dat Adelaar 43 jaar verbonden is aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1994 is hij hoogleraar Talen en Culturen van Indiaans Amerika. Hij geldt wereldwijd als een van de belangrijkste autoriteiten op het gebied van Zuid-Amerikaanse indianentalen. In zijn hele carrière kwam Adelaar op voor bedreigde talen en culturen in Midden- en Zuid-Amerika. Hij was de drijvende kracht achter het NWO programma ‘Bedreigde Talen’ waarmee hij de aandacht vestigde op de hoge snelheid waarmee wereldwijd 6.000 talen verdwijnen. Hij heeft twee prestigieuze buitenlandse eredoctoraten op zijn naam staan en kreeg talloze andere internationale onderscheidingen. Het door hem geschreven standaardwerk ‘The languages of the Andes’ uit 2004 wordt wereldwijd beschouwd als een klassieker. (Gem01-10, LD02-10, UL01-10, Mare09-10).

1. De Universiteit Leiden is met de 64ste plek de beste universiteit in Nederland op de jaarlijkse ranglijst van Times Higher Education. Delft bezet de 71ste plek, Rotterdam de 72ste en Wageningen de 73ste. Jaarlijks publiceert het magazine de mondiale top 200 van universiteiten. Nederland scoort traditioneel erg goed, maar moet dit jaar de derde plek in de ranglijst afstaan aan Duitsland. De VS leidt en het Verenigd Koninkrijk is tweede. Nederland staat met elf universiteiten in de top 200. ‘ Als je echt wilt pieken zou je de beste onderdelen van iedere Nederlandse universiteit moeten samenbrengen in één instituut', aldus voorzitter Karl Dittrich van de universiteitskoepel VSNU. Lijstaanvoerder is, net als vorig jaar, het Amerikaanse California Institute of Technology, gevolgd door de universiteiten van Harvard (VS) en Oxford (VK). Bij het opstellen van de lijst wordt gekeken naar onder meer onderzoek, onderwijs en internationale activiteiten. (RTVW01-10, LD03-10, UL07-10).

1. De Garenmarkt is propvol bij het Minikoraal met het maximale aantal scholieren van 3.500. Er staan honderden ouders omheen die komen kijken naar de verrichtingen van hun nageslacht. Al 21 jaar zingt burgemeester Van der Werf, in de persoon van Eric Filemon, met schoolkinderen liederen over het beleg en ontzet van Leiden. De groepen zeven en acht van de basisscholen in Leiden en omgeving worden hiervoor traditiegetrouw uitgenodigd. Ook de burgemeesters van Leiden en omliggende dorpen hebben een rol. Wilhelmus gekleed in fluorescerend geel en oranje of de Josephschool in het Leidse rood en wit zingen uit volle borst klassiekers als 'Het lied van Koppelstok de Veerman', en - aan het einde van het Minikoraal - het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. Jochem Myjer kijkt het glunderend aan. Over zes jaar mag zijn oudste meezingen. Voor de cabaretier zijn hit ‘La La La Leiden’ inzet stelt hij drie vragen. Wat is de leukste stad van Zuid-Holland, van Nederland is en van de wereld. ‘Leiden’ galmt het over het plein. (Sl01-10, RTVW01-10, LD02-10).

1. De traditionele Pleintaptoe is sinds vorig jaar vervroegd van 2 naar 1 oktober. De Garenmarkt is bijna de volle vijf uur goed gevuld. Op het tot Festival Plaza omgedoopte plein wordt opgetreden door Amigo, K&G en Jong K&G, afgelopen weekeinde nog winnaar van de Nationale Taptoe Jeugdmanifestatie. Vervolgens is het de beurt aan de Rijnsburgse Floraband, Da Capo uit Lisse en de Leidse Franciscusband, nationaal kampioen op de mars. De ‘afterparty’ is voor meervoudig wereldkampioen Kunst & Genoegen. (LD02-10).

1. De Leidse dj Armin van Buuren is de gevaarlijkste Nederlandse ‘cyber celebrity’. Als je op zijn naam zoekt, loop je het risico op een site terecht te komen die bijvoorbeeld een virus verspreidt, zegt computerbeveiliger McAfee. Internationaal is alleen komediant en presentator Jimmy Kimmel gevaarlijker. McAfee voert al acht jaar elk jaar onderzoek uit naar de gevaarlijkste bekende op internet. Cybercriminelen bedenken allerlei manieren om mensen naar sites te lokken waar malware op staat. Ze gebruiken vaak namen van bekende mensen, omdat internetters daar veel naar zoeken. (RTVW01-10).

1. Een van de oudste tabakswinkels van Nederland, het Havanahuis aan de Apothekersdijk, is omgedoopt tot ‘Leidse gelukswinkel’. Een klant kocht in de Gelukstrekking van de Staatsloterij een lot waarop 100.000 euro viel. ‘Mijn klant had een half lot’, aldus Johnny Mohansingh. In augustus won een andere klant al 500.000 euro en in mei won een van zijn klanten 35.000 euro in de Toto met een inleg van 1 euro’. (Sl02-10).

1. Het streefcijfer voor sociale woningbouw wordt verlaagd van dertig naar vijftien procent. Die ondergrens wordt vastgelegd in de Regionale Woonagenda Holland Rijnland. Het staat gemeenten vrij om meer betaalbare huur- of koophuizen te realiseren. Leiden streeft naar twintig procent sociale nieuwbouw en Voorschoten en Noordwijk houden vast aan de dertig procent De verlaging heeft te maken met grote verschillen in woningbehoefte in delen van Rijnland. In het noordelijke deel van de Bollenstreek en rondom Alphen aan den Rijn lijken veel meer goedkope huizen nodig dan elders. Daarom worden in drie subregio’s de komende tijd aparte aanvullende afspraken gemaakt. De verlaging vloeit ook voort uit grotere problemen bij de realisatie van sociale woningbouw. In voorgaande jaren lukte het veel gemeenten niet om aan hun opdracht te voldoen. Tijdens regionaal overleg in Leiderdorp hoopt wethouder Paul Laudy dat het hogere streefcijfer van Leiden niet leidt tot minder ambities elders: ‘We hopen dat de rest minimaal vijftien procent doet’. Katwijks burgemeester Jos Wienen is bezorgd: ‘Los van de nieuwbouw zie je dat de bestaande huurvoorraad flink verandert. Goedkope huizen worden bij elke mutatie een stuk duurder en woningcorporaties verkopen ook een deel van hun bezit’. (LD03-10).

((CV2. Cees Bergman (62), alias Rubberen Robbie, scoort begin jaren tachtig met de band Catapult een enorme hit met ‘3 Oktober’, een nummer dat na twintig jaar nog door de speakers knalt. Hij woont in Leimuiden met vrouw en kinderen. Al op zijn veertiende speelde Bergman in een band. ‘Ik was zwaar hippie. Lange haren en pony, het was helemaal in. 1973 begon het echte succes. Platenbaas Jaap Eggermont wilde er een glamrockband van maken. Dus trok ik een glitterpakje aan en ging ervoor. We maakten de ene hit na de andere. Echt zo'n boyband. Allemaal grietjes van 14 jaar achter je kont aan. De jongens kraakten een flat in de Merenwijk, en maakten daar hun thuishonk van. Eind jaren zeventig was de glamrock uit. Het nummer ‘Zuipen', opgenomen in het Leids Vrijetijds Centrum, werd massaal opgepikt door diskjockeys. Daarna begonnen we meer Leidse nummers op te nemen onder de naam Rubberen Robbie. Onze inspiratie deden we op in de Ficorobar, waar allemaal bouwvakkers en vrouwen met suikerspinhaar kwamen. De clips werden op Piraten TV tussen de pornofilms uitgezonden. Voor de platenzaak van Gé Hofenk stonden ze in de rij toen de plaat uitkwam in 1979. Ook het nummer ‘Nederlandse sterre die stralen overal’ stond nummer één. Het eerste optreden was in de Hut van Ome Henne en vijf jaar lang hadden ze groot succes. Het werd steeds carnavalesker, het was eigenlijk cabaret. We speelden typetjes’. De band kreeg het druk met het eigen productiebedrijf Cat Music en had veel succes met nummers voor onder anderen André Hazes. ‘Wij zijn echt kameleons geweest. Van glamrock, via punk, naar carnaval’. In mijn nieuwe band Van Beukestein kan ik eindelijk weer echt rocken. Ook ben ik bezig met een nieuw album. Met muziek maken zal ik nooit stoppen’. (LD02-10)).

2. Voor het eerst is een materiaal ontwikkeld dat meerdere verschillende mechanische eigenschappen kan aannemen. Leids natuurkundige Martin van Hecke en collega’s publiceren hun resultaten in Physical Review Letters. Van Hecke kreeg steun van zijn collega’s Bastiaan Florijn en Corentin Coulais. De hoogleraar organisatie van de wanordelijke materie, zegt: ‘Ons werk opent de mogelijkheid voor het ontwerpen van een breed scala aan programmeerbare materie. ’Het nieuwe, rubberen materiaal kan variëren van elastisch (stuiterend) tot plastisch (dempend), en ook van normaal elastisch (bij druk duwt het in) tot abnormaal (bij hoge druk zet het uit). Het materiaal heeft een zorgvuldig ontworpen patroon van ongelijke gaten en kan schakelen door het regelen van de druk op het materiaal. Metamaterialen worden onder meer toegepast bij geluid- en schokdemping. Van Hecke: ‘Dit is bijvoorbeeld interessant voor de automotive industrie. Daarnaast zijn er ook toepassingen voorstelbaar voor high-tech kleding en zelfs voor het ontwikkelen van zachte robots: de slimme, zachte materialen kunnen zowel de motoren, sensoren als het skelet van een nieuw soort robots vormen’. (UL07-10).

2. Twee inbrekers spuiten pepperspray en in de ogen van een 59-jarige bewoonster van de Zoeterwoudseweg. De vrouw betrapt de inbrekers als ze ‘s avonds thuis komt. Ze ziet dat een achterraam is opengebroken en belt de politie. Als ze naar de voordeur loopt, komt er een man het huis uit. Hij duwt haar richting achtertuin waar een tweede inbreker uit het kapotte raam springt. Daar spuiten ze de prikkende spray in haar ogen. De politie zoek getuigen. (RTVW03-10, LD04-10).

2. De Leidse promovendus cognitieve psychologie Roy de Kleijn spreekt op de conferentie ‘Vertrouwen in robots’ in Den Haag hoe hij en de Leidse hoogleraar algemene psychologie Berhard Hommel hebben meegewerkt aan het ontwikkelen van een robotmodel dat 500 keer sneller leert dan eerdere programma's. Ze deden dit samen met drie buitenlandse onderzoekers. Het programma codeert hoe mensen alledaagse handelingen verrichten als het zetten van een kopje koffie. ‘Eerdere robots konden dat alleen door een lang proces van trial and error uitvoeren’, aldus De Kleijn. ‘Het nieuwe model heeft een feedback-loop die geïnspireerd is door het menselijk brein. Om het model te maken werkten psychologen en computerwetenschappers samen. (LD01-10).

2. De Hortus Botanicus vernoemt een orchidee die in 2003 in Papoea-Nieuw-Guinea werd ontdekt, naar Jane Goodall. Zij is VN-vredesambassadeur en staat in de top-10 van de meest invloedrijke vrouwen ter wereld. De orchidee krijgt haar naam vanwege haar onafgebroken inzet voor het behoud van biodiversiteit en natuurbescherming. De dendrobium goodallianum bloeit slechts één dag en ruikt naar kokos. Zodra de orchidee bloeit, wordt hij achter glas getoond aan het publiek. (RTVW02-10, LN08-10).

2. Drie door de Haagse rechtbank uitgekozen taxateurs bepalen de waarde van de panden Breestraat 68 en Mandemakerssteeg 11. De gemeente wil beide panden in het Aalmarktgebied onteigenen en de rechtbank bepaalt de hoogte van de schadevergoeding die moet worden betaald aan de eigenaren. Een nieuwe stap in de langlopende onteigeningsprocedure. Breestraat 68 is een rijksmonument en beter bekend als 't Steentje, de cadeauwinkel van eigenares Amina van Rossum. Zij heeft zich altijd verzet tegen de sloop die een nieuwe winkelstraat mogelijk moet maken tussen Breestraat en Aalmarkt. Pogingen om haar uit te kopen, strandden. Dat geldt ook voor de Mandenmakerssteeg 11 van apotheker Robert Tjon Soei Len en Jeremy Bangs, directeur van het Pilgrim Museum aan de Beschuitsteeg. De laatste zegt er niet meer te wonen. (LD11-09).

2. Boekhistoricus Erik Kwakkel vond een zeldzame middeleeuwse boekenlegger in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Wereldwijd bestaan slechts 35 van zulke exemplaren. Vermoedelijk komt deze legger uit de 13de of 14de eeuw. Hij ziet eruit als een draaischijfje. Oorspronkelijk zat dit op een strook, maar dat ontbreekt in het Leidse exemplaar. Door de boekenlegger op de juiste manier te schuiven en te draaien kon de lezer precies een pagina, kolom en regel markeren om de volgende keer verder te lezen of aan te geven wat hij belangrijk vond. De duimafdrukken op het schijfje laten zien dat het veelvuldig is gebruikt. De legger wordt bewaard in de bijzondere collecties van de Universiteit Leiden. (UL07-10, LD08-10).

2. Illustrator Bas van der Schot wint de Inkspotprijs voor de beste politieke prent. In Nieuwspoort neemt hij de prijs in ontvangst van stripjournalist Joost Pollmann. Van der Schot tekent voor de Volkskrant, Vrij Nederland en het Leidse universiteitsblad Mare. (Mare09-10).

2/3. Rens Heruer en Eric Filemon worden ereburger van Leiden. De twee ontvangen de erepenning van de stad, die jaarlijks aan de vooravond van de viering van Leidens Ontzet wordt uitgereikt, in het stadhuis. Het duo verricht grote inspanningen voor de stad. Afzonderlijk maar ook samen. Zo schreven en componeerden zij in 2000 het Leids Volkslied. Filemon bekleedt diverse functies in het openbaar onderwijs en was voorzitter van de Stedenband Leiden Oxford, bestuurslid van de Leiderdorpse Hockeyclub Alecto, voorzitter van de Vrienden van Alecto en actief binnen de korfbalvereniging De Danaïden. Grote bekendheid verwierf hij als bestuurslid van de 3 October Vereeniging en bedenker van het Minikoraal. Al 22 jaar organiseert en leidt hij het Minikoraal. Ooit begonnen in de Groenoordhallen, later in het Van der Werfpark en sinds enkele jaren op de Garenmarkt waaraan duizenden basisscholieren meedoen. Talloze liederen heeft hij geschreven en op muziek gezet, die de herinnering aan Leidens Ontzet uit 1574 levendig houden. Heruer maakte achttien jaar deel uit van het bestuur van de 3 October Vereeniging tot 2005. Hij was er voorzitter van de Optocht- en Taptoecommissie, voorzitter Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot en van 2001 tot 2005 plaatsvervangend voorzitter. Hij is nog steeds de archivaris van de Vereeniging. Heruer was verder voorzitter van het bestuur van de openbare bibliotheek Leiden, columnist van ‘Het op Zondag’, lid van de jury van de Zilveren Veer (de regionale Leidse Cultuurprijs) en lid van de jury van het Rabobank Wensenfonds. Sinds 2013 is hij voorzitter van de Historische Vereniging Oud Leiden. De kletskop is een officieel Leids product, beweert burgemeester Henri Lenferink op de erepenningenavond. Hij baseert zich onder meer op een bericht uit het Leidsch Dagblad van 1 juli 1994 waarin bakker Van Dam verhaalt hoe hij de Leidse herkomst van de kletskop ontdekte in een 16de-eeuws vakblad voor de banketbakkerij. Daarin beschreef een student het beste koekje dat hij ooit gegeten had. Het recept klopt - al heetten ze in die tekst ’schorftenhoofden’ (schurftenhoofden). De burgemeester claimt de kletskop officieel omdat het Nederlands Bakkerijmuseum de theorie van Vam Dam ondersteunt. Bovendien heeft geen enkele andere stad de kletskop ooit geclaimd. (Gem02-10, LD03-10, Sl03-10).

2/3. Na 'crowdcontrol'-middelen als matrixborden en cameratoezicht zetten de gemeente en de politie een nieuw wapen in om de viering van Leidens Ontzet veilig te laten verlopen. Er is een app ontwikkeld voor smartphones waarmee de feestvierders gemakkelijk het feestprogramma kunnen opzoeken en een plattegrond raadplegen. Met het programmaatje is ook in één oogopslag te zien op welke plekken in de stad het zó druk is dat er geen bezoekers meer bij kunnen. Verder kan de app gebruikers ervan berichten te sturen. Burgemeester Henri Lenferink en politiebaas Joep Pattijn presenteren de app op 22 september. Hij wordt ruim 6.500 maal gratis gedownload via de App Store en Google Play. De politie kan er de drukte mee monitoren naast de beelden van de elf camera’s die op vitale plaatsen staan opgesteld. Kees Schouten en Marije de Jager van E-vision ontwikkelden een app voor de Koraalmuziek in het Van der Werfpark op 3 oktober. De Jager: ‘Kees zag elk jaar weer mensen zonder boekje of muziek. Dat is lastig als je wilt meezingen, maar bijna iedereen heeft een telefoon bij zich. Daarom hebben we alle teksten in de app Koraal+ gezet’. Als extra biedt de app ook de teksten van het Geuzenlied, In naam van Oranje en Leidens Ontzet. Downloaders kunnen dus ook bij de Reveillje op het Stadhuisplein meezingen. Op 2 oktober gaat de kermis open en kan men terecht in de Super Mouse, Beach Party, Adventureland, Happy Spider, Thriller en allerlei andere attracties met spannende namen. Het reuzenrad heet dit jaar Diamond Wheel, is 55 meter hoog en heeft dichte cabines. Om 15.74 uur is op het zogeheten Festival Plaza op de Garenmarkt de openingsvoorstelling ‘Een bijzondere reis’. Daarna volgen de hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht, Meer dan 6.000 hutspotmaaltijden gaan er doorheen. Daarvoor wordt 4.000 kilo aardappelen, peen en uien verwerkt door Emiel van Beek en zijn team van vier mensen. ‘Vorige week zijn we begonnen met het machinaal schillen. De uiteindelijke hutspot wordt traditioneel gemaakt in Wassenaar. De taptoe, het traditionele eerbetoon aan de helden uit 1574, trekt weer als een kleurig verlicht lint door het centrum. De jury bekroont na afloop De Zijl Zwemsport voor de beste presentatie. De vereniging rijdt met een opvallend waterpolobad met kinderen in de stoet mee. Hockeyclub Roomburg eindigt als tweede gevolgd door voetbalvereniging Docos. Op 3 oktober beleeft Leiden een ongekend plezierige viering. De bijna tropische temperaturen dragen bij aan de feestvreugde. De politie is bijzonder tevreden over het verloop. ‘Het is druk in de stad, maar voor de politie is het een rustige viering’, aldus woordvoerder Esther Toet. Er zijn onder meer de Reveill-je, de uitreiking van haring en wittebrood, de koraalzang, de herdenkingsdienst, straattheater, de optocht en afsluitend een vuurwerkshow. Zeven patiëntjes van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) van het LUMC zijn door de 3 October Vereeniging uitgenodigd om samen commissaris Jochem Meyer wittebrood uit te delen. Daarna gaan ze samen naar de kermis. Het wordt mogelijk een jaarlijkse traditie, hoopt directeur Liaan Jansen van W.A.-Kinderfonds. Leidenaren halen in de Waag 33.852 haringen en 8.850 ‘Geusjesbroden’ op. Veel meer dan vorig jaar. De Reveilll-je steen op het Stadhuisplein is gerestaureerd door de firma Marcelis, De steen uit 2002 werd voorzien van primer, de teksten werden opgefrist en van een milieuvriendelijke toplaag voorzien. De Vrienden van de Reveillll-je werd in 1988 opgericht. In de aanloop naar de viering hebben nog enkele bijzondere plekken een grote beurt gekregen. Zo is ook het standbeeld van Jan van Hout aan de kop van het Plantsoen opgeknapt. In het Van der Werfpark is het standbeeld van Pieter Adriaanszoon van der Werff in oude luister hersteld. Het bronzen beeld is helemaal opgepoetst en ook de voet is gerepareerd. Het mozaïek van planten rondom het beeld is ook onder handen genomen. Die perkjes beelden samen het wapen van Leiden uit. Trompettist Ronald Horstman blaast voor de 25ste en laatste maal de Reveille. ‘Het is een mooie mijlpaal. Als 15-jarig jongetje speelde ik met een kleine koppelband van K&G voor zeven uur ‘s ochtends wat gezellige muziek. Toen werd ik gevraagd of ik op mijn trompet de Reveilll-je wilde spelen. Voor ik het wist stond ik, in het bakje van de brandweerwagen (tegenwoordig een hoogwerker), op een paar meter van de grond’. Het is tijd om het stokje over te dragen’, aldus de 40-jarige Horsman. De Reveilll-je kan hij inmiddels dromen. Daar hoef ik niet meer voor te oefenen’. Na de opening op de trompet dirigeert Horsman al zeventien jaar de drumfanfare FBL. Die speelt zes liederen, waaronder het ‘Leidse volkslied’. Wie hem volgend jaar opvolgt is nog niet bekend. Horsman blijft wel dirigent van FBL. Rutger Veldhuyzen van Zanten (74) sinds begin jaren tachtig commissaris bij de 3 October Vereeniging krijgt de titel ‘haringmeester’. Geboren in Hillegom was hij van 1963 tot 2001 als bouwkundige werkzaam voor de gemeente Leiden, waar hij al vele jaren woont. De haringmeester vindt het niet nodig om vrouwen op te nemen in het mannenbastion de commissie Haring & Wittebrood en Hutspot. De dames delen tot dusver de haring uit en dat moet volgens hem zo blijven. De gymzaal van het Stedelijk Gymnasium is ‘s ochtends één grote schminkzaal. Ruim tien hobby- en professionele grimeurs leggen de laatste hand aan de 350 figuranten die meelopen in de optocht. Het thema is 'Op Reis' en het aantal kijkers langs de route wordt geschat op 100.000. Dat uit zich in een reis door de mens, tijd, fantasie, natuur en muziek. Trojanen, indianen, insecten uit 'Erik of het klein insectenboek', politieagenten en Stonehenge-stenen. De 75-jarige Philip uit Nieuwegein is present met zijn twee kleindochters. Hij loopt voor de 54ste keer mee. Minimaal een keer per maand bezoekt hij Leiden en haalt hij het Leidsch Dagblad en Het op Zondag. ‘Ik ben hier geboren. Meelopen is echt een ziekte. Eens had ik griep, toen ben ik naar de dokter gegaan voor een paar spuiten zodat ik toch kon meelopen’. Verder is onder meer wethouder Frank de Wit te zien in de gedaante van Kiss-gitarist Gene Simmons. Nieuw tijdens Leidens Ontzet: een is helikoptervlucht boven de feestvierende massa. Leiden Adventures organiseert vluchten van zeven, tien en vijftien minuten op 2 en 3 oktober. ’Vanaf de landingsplaats, op ongeveer tien minuten van de binnenstad, vlieg je binnen een minuut over Leiden’, aldus Rob Raasveldt, oprichter van Leiden Adventures. In de helikopter is plaats voor vier personen per trip. Raasveldt: ‘Het is toch iets anders dan een rondvaart door de grachten’. In café De Hut van Ome Henne wordt voor de derde maal een frikandelleneetwedstrijd gehouden. De winnaar eet twaalf frikandellen binnen tien minuten. In de nacht van 2 op 3 oktober deelt de politie negen bekeuringen uit voor rijden onder invloed. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren. Tijdens de viering melden zich ongeveer 150 mensen bij de EHBO. ‘We kijken terug op een zeer geslaagd en gezellig Leids Ontzet’, zegt een woordvoerder het Rode Kruis Leiden e.o.. Een groot aantal vrijwilligers bemannen de vijf EHBO-posten en daarnaast lopen hulpverleners ook op diverse plekken door de stad. Bovendien zijn ook hulpverleners van het Biketeam ingezet. De verwondingen zijn uiteenlopend: drank gerelateerd, maar ook kneuzingen, verstuikingen en snijwonden. (LD09/14/19/20/23/24/29-09, HOZ14/21-09, WW10-09, Sl22/23/25-09, Gem23-09, RTVW24-09, LN24-09, WW01/08-10, LN01/08-10, St01-10, LD01/02/03/04/07-10, Sl01/02/03/04-10, RTVW01/02/03/04-10, Dichtbij06-10).

3. Zes hogescholen, waaronder Hogeschool Leiden, laten in 2015 een maximum aantal studenten toe bij twee disciplines. De numerus fixus ligt voor de biomedische opleiding lager dan het huidige aantal eerstejaars studenten, dat voor de opleiding chemie hoger. ‘We blijven groeien’, zegt John van der Willik, directeur Techniek. In Leiden gaat de opleiding chemie terug van 137 naar 109 eerstejaars. ‘Qua groei zijn wij een koploper en lopen daarom als eerste tegen een capaciteitsprobleem aan’, aldus Van der Willik, die benadrukt dat er nog zes hogescholen zijn waar deze studies zijn te volgen zonder numerus fixus’. Bij de biomedische opleidingen wordt het aantal plekken in 2015 450 lager dan de 1.580 studenten die dit jaar begonnen. Deze opleidingen groeiden de afgelopen tien jaar van 1.400 naar 2.400. Als dat doorgaat is er straks onvoldoende werk voor de afgestudeerde biomedisch analist. Kamerleden zijn boos omdat studenten misschien helemaal van de studie afzien en hebben minister Jet Bussemaker opgedragen met de hogescholen te praten. Volgens Van der Willik gaat het niet om techniekstudenten maar om bètastudenten. ‘Wij leiden op voor een beroep in een chemisch laboratorium. Juist in de chemie is de werkgelegenheid groot. De afgelopen tien jaar groeiden deze opleidingen met 200 procent. De zes hogescholen houden met de numerus fixus ruimte voor groei. Dit jaar stroomden er 781 studenten in. Volgend jaar 804’. (LD03-10).

3. Wielerploeg Swabo kijkt terug op een bijzonder geslaagd seizoen. Coureur Sjors Handgraaf: ‘ We hebben zeven overwinningen en 21 podiumplaatsen behaald. De combinatie van Swift (Leiden), Avanti (Alphen aan den Rijn) en RTV De Bollenstreek rijdt komend weekeinde de laatste wedstrijd, een criterium in Assendelft. Volgens Handgraaf, die ook de pr doet voor de ploeg en de website beheert, heeft Swabo boven verwachting gepresteerd. Hij noemt het ‘een grote stap vooruit’. (LD03-10).

3. Thil Hoogeveen en Cees van Wetten (zang), Wim Loos (accordeon), Jasper Loos (drums), Lucas Zoet (saxofoon) en Theo Tensen (contrabas), die samen ‘De Tranentrekkers’ vormen, stoppen er mee. In 1993 stond de feestband voor het eerst op het podium. Thil, Cees, Ruud van der Meer en Hans Voordouw begonnen. Na dik twintig jaar, inmiddels in een andere samenstelling, is de koek op ‘Wij danken het publiek dat ze ons zo lang hebben gedoogd’, grapt Van Wetten. ‘Toen Thil vijftig werd omschreef de bekende Leidse contrabassist Dolf del Prado het treffend: ze is niet direct een Maria Callas, maar ze heeft wel haar eigen ’a’. Een a die overigens net zo makkelijk een g wordt, als dat Thil beter uitkomt. Het laatste optreden is op het Hooglandseplein vlakbij de oefenzolder in De Branderij. (LD03-10).

3. Zanger/drummer Gösta van den Berg (55) en toetsenist Paul Meijaard (60) vormen al 35 jaar samen de feestband ‘De Rijnsons’ en hebben in Leiden al een ontelbaar aantal ‘bruiloften en partijen’ opgeluisterd met hun muziek. Zoals de pre-3 oktoberparty op 28 september in de Leidse Hout en op 2 oktober de rondgang van de 3 October Vereeniging langs de bejaardentehuizen. Na tien jaar optreden in café De Plantage tijdens de viering van Leidens Onzet kwam dit jaar een plotseling einde omdat de eigenaar dacht dat een van het twee was overleden. ‘Verkeerde bezuiniging’, oordelen de klanten. Wel merkt het duo dat de laatste jaren de economie zijn stempel drukt op de engagementen. In de herfst vertrekt het duo naar hun appartementen in Torremolinos en Alanya. ‘Verdiend met optredens en muzieklessen’, aldus De Rijnsons. (Tel03-010).

4. Voor alle oud-leerlingen van de Kooiparkschool wordt een reünie gehouden in buurtcentrum De Kooi. Oud-klasgenoten uit de periode 1955-1963 hielden in november 2011 ook al een reünie. (Sl01-09).

4. De universiteitsraad geeft een negatief advies over de vierjaarstermijn bij studie rechten. Het college van bestuur van de Universiteit Leiden legt dit advies naast zich neer. De raad is kwaad en eist een toelichting. De faculteit laat cijfers van studenten die langer dan vier jaar over hun bachelor doen vervallen. Ze moeten vakken uit het tweede en derde jaar opnieuw halen, zodat ze niet verder kunnen met de studie. Het college zegt in een brief de invoering uitvoerig te hebben besproken met de medezeggenschap binnen de faculteit en helder heeft gecommuniceerd naar studenten’. (Mare09-10).

4. Burgemeester Henri Lenferink van Leiden verricht onder grote publieke belangstelling de officiële heropening van dierenasiel Stevenshage aan de Kenauweg. Hondenschool ‘Dogstart’ geeft een demonstratie en reptielenopvang ‘PretMetRep’ laat dieren zien die niet in het asiel worden opgevangen. Schminkers toveren kinderen om tot prachtige dieren. Volgens beheerder Nicolette Bloemendaal zijn de capaciteitsproblemen voor de opvang van katten en honden opgelost. Het toenemende aantal afstandsdieren baart haar zorgen. De sloop en de herbouw duurde bijna een jaar en kostte een miljoen euro. Achterstallig onderhoud werd uitgevoerd en ruimte voor de dieren is uitgebreid met een extra verdieping. Er is ook een nieuw gedeelte bijgekomen met een opslagruimte en een fietsenstalling. Medio september konden de dieren in de nieuwe verblijven terecht. Het asiel vangt jaarlijks zo’n 1.000 katten en honden op uit Leiden en omgeving. (RTVW20-09, Sl22-29-09, LD27-09, Sl06-10, HOZ10-08, LD26-09, LN01-10, Dichtbij06-10, WW08-10).

4/5. Het Weekend van de Wetenschap trekt 130.000 bezoekers, die een kijkje nemen bij onderzoekscentra, musea, universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven. Vorig jaar kwamen 110.000 mensen naar de activiteiten, die worden georganiseerd door technologiemuseum NEMO in Amsterdam. Bij Naturalis wordt in een speciale testruimte geëxperimenteerd met plantenzaden. Met handschoenen aan kunnen bezoekers een deel van de vleugelcollectie onderzoeken. En er is een DNA-workshop. Wetenschappers vertellen over hun werk zoals meteorieten, de Amazone of microscopische zeebeestjes. In het Auditorium doet onderzoeker en dinokenner Anne Schulp uitgebreid verslag over de opgraving van de T. rex vorig jaar. Op 5 oktober is de prijsuitreiking van Wiki Loves Earth, de wedstrijd die eerder dit jaar door Wikipedia werd uitgeschreven. Het leverde 1.400 foto’s en geluiden, gemaakt in een van de twintig Nederlandse Nationale Parken. Staatssecretaris Sander Dekker is blij met de populariteit van de wetenschap. ‘Het is mooi te zien dat zoveel Nederlanders gebruik hebben gemaakt van deze unieke kans om een kijkje in de keuken te nemen’. (Dichtbij18-08, LD04-10, RTVW05-10).

4/5. Het Rijksmuseum van Oudheden viert het 60-jarig bestaan van de Kinderboekenweek met een roofvogeldag. Bezoekers worden langs twaalf roofvogels in de museumcollectie geleid, van valkenmummies uit het oude Egypte, de uil van Athena en de adelaar van Jupiter tot vogelbroches in de tentoonstelling ‘Gouden Middeleeuwen’. Experts vertellen over roofvogels en uilen en er zijn opgezette vogels te bewonderen. Op 5 oktober vertelt kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans ridderverhalen en hij leest voor uit zijn boek ‘Een olifant voor de keizer’. Conservator Annemarieke Willemsen leest voor uit haar Gouden Boekje over ‘Mo & Spits naar de middeleeuwen’. (Sl24-09).

5. Kees Verver (53), oud-voetballer van Roodenburg en trainer van MVKV is videodata-analist bij de Alkmaarse profclub AZ. Met oud-AZ-trainers als Louis van Gaal, Ronald Koeman, Dick Advocaat en Gertjan Verbeek kon hij het goed vinden. Geboren Leidenaar Verver: ‘Bij AZ worden ook trainingen opgenomen. Laatst deden we zelfs een test met een drone boven het veld. Van de tegenstander bekijken we altijd beelden van de laatste drie wedstrijden. Daarvan maak ik een samenvatting’. Per wedstrijd codeert hij zo'n 1.400 momenten, waarbij wordt gefilmd met een professionele camera voor een beter overzicht van het spel. In het AFAS Stadion heeft Verver een eigen kantoor met groot scherm waar de spelers en technische staf bijeenkomen om de wedstrijd te analyseren. Verver moest tot zijn spijt een uitnodiging van Van Gaal om als videodata-analist mee te gaan naar het WK in Brazilië afslaan. (HOZ05-10, Dichtbij06-10).

5. Groep 8 van basisschool Het Drieluik uit Almere overnacht in de tot bioscoop omgetoverde entreehal van het Rijksmuseum van Oudheden. Ze krijgen de exclusieve voorvertoning te zien van ‘Dummie de Mummie’, de verfilming van de populaire gelijknamige kinderboekenreeks van Tosca Menten. Vanaf 9 oktober draait hij in meer dan honderd bioscopen. De school wint de prijsvraag die door coproducent Nickelodeon is uitgeschreven. De wat gedateerde museumlaptop blijkt de ultramoderne dolby surround 5.2 van de film niet goed te ondersteunen, waardoor stemmen wegvallen. Als goedmakertje krijgen ze een bioscoopkaartje cadeau. Museumdocent Marein Meijer geeft een rondleiding aan de kinderen in pyjama en ter afsluiting is er een speurtocht. (LD06-10).

6. Job Cohen, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, maakt in een volle Hooglandse Kerk duidelijk dat het voor elk individu van belang is om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Cohen spreekt op de opening van het academisch jaar van de Honours Academy. Het publiek bestaat uit honoursstudenten en hun ouders, docenten, coördinatoren en vele andere betrokkenen bij het honoursonderwijs. Dit academisch jaar starten 95 studenten in het Pre-University College (PRE), 322 studenten met het Honours College (HC) en 89 Leiden Leadership Programme studenten (LLP). Cohen: ‘Toen ik studeerde vond ik een zes min het mooiste cijfer. Maar ik heb altijd veel gedaan naast mijn studie, in sport, muziek en bestuurswerk. Daar heb ik ook veel van geleerd’. Zijn advies: ga in gesprek met mensen waarvan je in eerste instantie denken dat die ‘anders’ zijn, want door contact leer je elkaar kennen. Vanuit zijn Thorbecke-leerstoel is hij betrokken bij de honours class ‘Changemakers in Leiden’ waar wordt gewerkt met projecten van het Stadslab Leiden. Tot slot reikt Willemien den Ouden de zogenoemde HA-ster uit, bedoeld voor een student of een docent die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het honoursonderwijs aan Marian Verhallen, coördinator van het HC Sociale Wetenschappen en docent-coach in het LLP. (UL07-10).

6. De Maresingel tussen de dam bij de energiecentrale en de Oude Herengracht is veranderd in een stinkend open riool. Een dikke laag rottend kroos vol vuilnis en broodresten jaagt omwonenden hun huizen in. ‘In de tuin zitten is er ondanks het prachtige nazomerweer niet bij, je gaat gewoon over je nek’, aldus een bewoonster van het Prins Hendrikplein die bij de gemeente aan de bel trok: ‘Ze zouden komen kijken’. De gemeente schakelt twee dagen het Leidsch Loonbedrijf in om het stinkende kroos te verwijderen. Met een duwbak en een kroosvanger worden de waterplantjes in een hoek bij de brug tussen het Prins Hendrikplein en het Huigpark verzameld. Een kraan schept het kroos uit het water, waarna een tweede grijper het in een vrachtwagen gooit. (Sl06/07/09-10, LD08-10).

6. VVD Leiden organiseert in de Branderij een Politiek Café met Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën. Hij praat er over de plannen voor een belastingherziening. Ook kijkt hij terug op Prinsjesdag. (Sl29-09).

6. Tot en met 12 oktober is het de Week van de Opvoeding. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden bestaat vijf jaar en heeft Robert van de Gaag gevraagd met zijn voorstelling Kramp, met liedjes en herkenbare situaties over de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Dat is op 8 oktober in het Leidse Volkshuis, aan de Apothekersdijk. In Leiden draaien, vier CJG’s. (Aanstaande) ouders en jongeren tot 23 jaar kunnen er gratis terecht voor alle grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien. (FeedGem30-09).

6. Burgemeester Henri Lenferink is tevreden met de uitspraak van de rechter in het kort geding dat Benno L. aanspande. De pedoseksueel moet zijn enkelband omhouden, maar die wordt niet uitgelezen in Leiden maar door de reclassering. Het Openbaar Ministerie nam dat eerder niet in de voorwaarden op. De rechtbank vond verder dat het omgangsverbod met kinderen ‘onzorgvuldig geformuleerd is’ en herschreven moet worden. Op 13 september gaat de rechtbank akkoord met de aangepaste voorwaarden. Zakelijk contact of dienstverlenende en functionele contacten voor dagelijks maatschappelijk verkeer zijn mogelijk. Benno L. mag bijvoorbeeld boodschappen afrekenen bij een minderjarige caissière. De voorwaardelijke invrijheidsstelling is volgens de rechter bedoeld om terugkeer naar de maatschappij goed voor te bereiden. Daarom is een stappenplan opgesteld waarbij hij een steeds grotere vrijheid kan verdienen en uiteindelijk naar Duitsland kan vertrekken. Burgemeester Lenferink hoopt dat L. deze route goed volgt om zo voortvarend naar zijn volledige vrijheid toe te werken. Het gebiedsverbod in Den Bosch en gemeenten waar slachtoffers wonen, blijft gehandhaafd. Volgens advocaat Van der Kruijs is hij nooit in het verboden gebied geweest en zal daar ook nooit komen. Dat wil hij zwart op wit vastleggen. (RTVW06/13-10, Sl06-10, Dichtbij13-10, LD07/14-10, Sl15-10).

6. Zo'n 650 jongeren uit de regio Leiden krijgen een extra steuntje in de rug om aan het werk te komen. Het Europees Sociaal Fonds heeft 2,5 miljoen euro gegeven om leerlingen van het speciaal- en praktijkonderwijs klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Met het geld worden stage- en werkervaringsplaatsen geregeld en worden jongeren met leer- en sociale problemen extra aangespoord hun papiertje te halen. Wethouder Marleen Damen is heel blij met het extra geld. 'We gaan de jongeren verder begeleiden naar werkervaring en werkgevers benaderen om ze te enthousiasmeren dit soort jongeren een kans te geven’. (RTVW06-10).

6. De bruggen aan de oostkant van de stad blijven vanaf 2015 veel vaker gesloten voor de scheepvaart om opstopping van het wegverkeer te voorkomen. Een geavanceerd systeem met apps en matrixborden moet daarvoor zorgen. Dat maakt de provincie, die de bruggen beheert, bekend. Volgens een regel die dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft scheepvaartverkeer voorrang op wegverkeer. Door de forse toename van het aantal auto's en pleziervaartuigen in de afgelopen decennia moesten de Zijlbrug, de Spanjaardsbrug, de Wilhelminabrug, de Stierenbrug en de Lammebrug steeds vaker open wat leidde tot forse files. Eind vorige eeuw trokken Leiden en Leiderdorp voor het eerst aan de bel. De provincie toonde zich lange tijd doof voor die oproepen maar enkele jaren geleden kwam er tijdens de spitsuren een voorzichtige beperking voor de schepen. Dat loste de dagelijkse files - in de zomerperiode - op onder andere Europaweg, Kanaalweg en Hoge Rijndijk niet op. De druk op de provincie nam toe. In navolging van een burgerinitiatief in Boskoop begon in Leiden de campagne ‘Hou die klep dicht’. Er wordt nu een nieuw computersysteem met de naam ‘vaarwegmanagement’ voorbereid, die het scheepvaart- en wegverkeer in de gaten houdt dat in 2015 in werking treedt. (LD06-10).

6. Atelier Kunst & Vliegwerk verhuist van de Sint Jorissteeg naar de Korevaarstraat 30. De meeste kunstenaars van de gehandicaptenorganisatie Gemiva-SVG trekken in bij hun collega’s van ’Uit de Kunst’. Daar blijven ze schilderijen maken en verkopen, al is de ruimte kleiner. Bij Uit de Kunst zijn ook al een kaarsen- en keramiekatelier en een kook- en bakgroep ondergebracht. Kunst & Vliegwerk bestaat al zo’n twintig jaar. Begeleidster Wilma Bink: ‘We moeten bezuinigen. Dit pand dat we huren, is financieel niet meer op te brengen. We hebben last van de recessie. Tot vijf jaar geleden konden we de huur ongeveer betalen uit de inkomsten van de schilderijenverkoop. Sindsdien draaien we verlies, dat door onze zorgorganisatie moet worden opgevangen’. (LD12-09).

6. In de regio Holland Rijnland moet dit jaar voor 539 asielzoekers met een vluchtelingenstatus in Zuid-Holland een woning worden gevonden. De toestroom uit landen als Syrië, Eritrea en Afghanistan is de afgelopen maanden fors toegenomen. Voor Leiden ligt dit aantal op 112. De meeste gemeenten liggen goed op schema blijkt uit het COA-overzicht per 1 september. Maar Nieuwkoop dat 26 vluchtelingen moet huisvesten heeft nog niets gerealiseerd. En ook Leiderdorp loopt met drie ondergebrachten op totaal 26 ver achter. (LD07-10).

7. Wethouder Robert Strijk zegt in een brief aan de gemeenteraad nog eens goed te kijken naar de buitengrenzen van het beoogde betaald parkeergebied. Wellicht moeten de wijken Bockhorst, Groenoord en de Hoven, bedrijventerrein de Waard en winkelcentrum Luifelbaan er buiten vallen. Ook komen er mogelijk speciale parkeerregels voor mantelzorgers, leden van (sport)verenigingen en worden meer groepen uitgezonderd. De raad bespreekt de plannen vanaf 9 oktober.

Ondernemers rond Rooseveltstraat en Trekvliet, en ook de winkeliers van de Luifelbaan zijn inmiddels een petitie begonnen tegen het plan omdat een referendum administratief en organisatorisch veel tijd en mankracht vergt. (LD07-10, WW08-10).

7. Hogeschool Leiden heeft zich na jaren ‘enigszins losgemaakt van de achterhoede’ blijkt uit de jaarlijkse Keuzegids HBO 2015 van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), waarin hogescholen worden vergeleken. Volgens de redactie, gevestigd aan de 3de Binnenvestgracht, kan het per studierichting nog steeds flink verschillen ‘welke school studenten het best begeleidt en aan een waardevol diploma helpt’. Bijna driekwart van de hbo’ers volgt een studie met ongunstige vooruitzichten op een baan in de komende jaren. Zo'n 45 procent volgt een opleiding met ‘slechte verwachtingen tot 2018’. Het gaat om studierichtingen als informatica, bedrijfskunde, fysiotherapie, toerisme en communicatie. Iets minder somber is het voor aanstaande bouwkundigen, accountants en kunstenaars, maar hun toekomstbeeld is nog altijd ‘matig’. Volgens directeur Frank Steenkamp bieden opleidingen tot medisch laborant, scheikundige, wiskundige en werktuigbouwkundige betere kansen. Ook de landbouw biedt goede perspectieven. Uitgeverij CHOI brengt ook keuzegidsen uit voor universiteiten en middelbare scholen. (LD07-10).

7. Gebouwen die de gemeente bezit vertegenwoordigen een totale waarde van 205 miljoen euro. Dat heeft wethouder Paul Laudy laten uitrekenen aan de vooravond van het vastgoeddebat in de gemeenteraad. Uit recent onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt dat de administratieve kant een rommeltje is. Volgens Laudy werden, ook door zijn voorganger, al stappen gezet om het vastgoed beter in kaart te brengen. Inmiddels is 85 procent van alle panden getaxeerd, voor 176 miljoen euro. De resterende vijftien procent wordt geschat op 29 miljoen. Een lijst van panden met hun waarde, weigert Laudy prijs te geven om potentiële kopers niet in de kaart te spelen. (LD07-10).

7. Leidenaar Sander Ten Napel (43), illustrator en beeldend kunstenaar, is de bedenker het kaartspel Puerto Diablo. Een historische reis in de 17de eeuw, langs havens waar opdrachten moeten worden uitgevoerd om het eindpunt te bereiken. ‘Ik organiseerde tien jaar rollenspellen, waarin we met een groepje 'Larpers' (Live action role players) een historisch 17de eeuws verhaal naspeelden. Maar op een gegeven moment was dat klaar. Toen ontmoette ik ontwerper Bert Menting met wie ik twee jaar aan het spel heb gewerkt’. Daaraan kunnen twee tot vijf personen meedoen. Het spel kent 180 kaarten met verschillende betekenissen. Ten Napel: ‘We gaan spelletjesbeurzen door het land af, om bekendheid te verwerven en het spel te verkopen’. (LD07-10).

7. De Leidse Hengelaarsbond vindt dat de gemeente te weinig werk maakt van de controle van (sport)vissers. ‘Handhaving heeft absoluut geen prioriteit’, zegt voorzitter Wouter Westerkamp. Hij kreeg zelfs geen reactie op het aanbod om via Sportvisserij Zuidwest Nederland gespecialiseerde opsporingsambtenaren in te zetten. Door gebrek aan controles zijn grote roofvissen in Leids water ‘vogelvrij’, meent hij. ‘Er mag bijvoorbeeld niet met kunstaas worden gevist, maar dat gebeurt op grote schaal. ‘Ik voer laatst op een zondag een rondje door Leiden en ik telde tijdens die tocht 32 bootjes met vissers die met kunstaas aan het snoeken waren’. Sportvisserij Zuidwest Nederland, waaronder de Leidse bond valt, heeft dertig BOA's (controleurs) maar de gemeente reageert niet op het aanbod. We zijn al vanaf 1946 bezig met brieven aan de gemeente om het vissen beter gereguleerd te krijgen. Het lukt ons niet om onze wensen goed onder de aandacht te krijgen’. Als voorbeeld noemt hij de recente nota over recreatief gebruik van het Leidse water. ‘In dat lijvige boekwerk staat welgeteld één regeltje over hengelsport. Terwijl onze bond 4.600 leden telt’, aldus Westerkamp. Met de Leidse visvergunning mag maar in een beperkt gebied in de stad worden gevist. In een reactie zegt de gemeente dat opsporingsambtenaren controleren op visvergunningen. Maar die controles zijn niet bijzonder intensief en het kunstaasverbod is volgens de controleurs niet te handhaven’. (LD07-10).

7. Winkelketen Halfords, bekend van onderdelen voor fietsen en auto's, is failliet verklaard. Het faillissement betreft 102 winkels en 536 medewerkers. Halfords vroeg het faillissement zelf aan. De oorzaak van het bankroet zou te wijten zijn aan veranderende marktomstandigheden en een moeizaam economisch klimaat.

In 2013 nam manager Peter Jan Stormessand de winkelketen over van de toenmalige eigenaar Macintosh Retail Group. De keten stond al sinds 2011 in de etalage, maar de verkoop duurde veel langer dan verwacht. Het hoofdkantoor in Veenendaal voerde een reeks bezuinigingsmaatregelen door en verbeterde de online verkoop. Toch kon een faillissement niet worden afgewend. Volgens de directie van Halfords zou een doorstart tot de mogelijkheden horen maar deskundigen betwijfelen dat gezien de geringe uitstraling. De beursgenoteerde retailgroep MacIntosh heeft nog voor miljoenen aan leningen uitstaan bij het failliete Halfords Nederland. De retailgroep verkocht de winkelketen destijds voor 1 euro. De vordering van Macintosh op Halfords is in de boeken gewaardeerd op 6,4 miljoen euro, laat Macintosh weten. De vestiging in de Haarlemmerstraat blijft gewoon open ondanks het bankroet. ‘Voor ons is er niets aan de hand’, meldt een medewerker. ‘Wij zijn een franchiseonderneming en kunnen gewoon blijven bestaan’. In totaal 28 franchiseondernemingen, in onder meer Leiderdorp, Zoeterwoude, Katwijk en Lisse, dragen dezelfde naam. Het filiaal aan het Vijf Meiplein is een van de 102 ‘eigen winkelvestigingen’. De kans dat die medewerkers op straat komen te staan is levensgroot. (RTVW07-10, LD08/09-10).

7. Zeker een derde van de reisbureaus van D-reizen en VakantieXperts gaat de komende drie jaar dicht. Met de sluiting van verliesgevende winkels wil het bedrijf weer uit de rode cijfers komen en toch marktleider blijven. Onder leiding van directeur Will van den Hoogen is het aantal winkels het afgelopen jaar drastisch gegroeid. D-reizen had 189 reisbureaus, waarvan zeven in een supermarkt van eigenaar Dirk van den Broek. Na het faillissement van OAD kwamen daar tachtig winkels van Globe bij. Van den Hoogen gelooft dat ondanks de opkomst van internetboekingen, de reiswinkels nog steeds een functie hebben. Op 1 januari 2015 gaan D-reizen en VakantieXperts (230 winkels) samen verder in de holding DR-T, die in Hoofddorp blijft. Bij de aankondiging van de fusie dit voorjaar werd al gezegd dat het aantal vestigingen zou worden geoptimaliseerd. Die sanering is urgent nu deze zomer de boekingen tegenvielen. Veel reisbureaus hebben een uitzonderlijk slecht jaar achter de rug. Van de ruim 500 winkels zijn er naar verwachting over drie jaar nog 350. Daarmee heeft het bedrijf nog altijd de helft van de Nederlandse reisbureaus. (LD08-10).

7. Na de Breestraat is er begonnen aan de opknapbeurt van het Gangetje. Tot en met 27 oktober is de straat afgesloten voor fiets- en laad- en losverkeer. Begin november komt de Korevaarstraat aan de beurt. (St08-10).

7. De Haagse rechtbank beslist dat een Utrechter maximaal twee brieven per maand mag sturen aan de gemeente Leiden. Voor elk extra verzoek moet hij een boete van 1.000 euro betalen. Hij moet ook de proceskosten van circa 1.500 euro betalen. Van 13 mei tot en met 17 juli 2014 stuurde hij 39 brieven aan de gemeente. Daarin vroeg hij informatie op over diverse onderwerpen, zoals de toeristenbelasting, de subsidieregeling voor zonnepanelen en het gemeentelijke prostitutiebeleid. De rechter geeft de gemeente gelijk dat de man misbruik maakt van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Die bepaalt dat burgers het recht hebben om te weten over welke informatie de overheid beschikt. Als een gemeente niet op tijd of onjuist reageert op zo'n verzoek, kan een burger een dwangsom eisen, die kan oplopen tot 1.260 euro. De gemeente eist dat hij in de aanhef met chocoladeletters vermeldt dat de brief over een WOB-verzoek gaat. ‘WOB-stalkers’ zijn een groeiend probleem voor gemeenten. Ze kosten het ambtelijk apparaat enorm veel tijd en vaak is het de indieners ook te doen om geld. Het zijn brieven van drie, vier kantjes, met lange teksten van Wikipedia geplukt. De Utrechtenaar stopte toen Leiden een rechtszaak aankondigde. ‘Hij schrijft zulke brieven nog steeds aan andere gemeenten’, zegt advocaat Coline Norde namens de gemeente. Hij vindt dat de veelschrijverij het ambtenarenapparaat onevenredig belast en dat de gedaagde de gemeente daardoor veel geld kost. De gedaagde is veertien dagen geleden niet zelf op de zitting maar laat zich vertegenwoordigen door Hagenaar Nicky Voorbach die ook een reputatie heeft op dit gebied. Volgens Voorbach is de aangeklaagde echt geïnteresseerd. Dordrecht daagde onlangs zo’n veelschrijver voor de rechter die de gemeente bijna een half miljoen euro per jaar kost. De ‘veelschrijver’ gaat in hoger beroep. zegt zijn advocaat Jacob van Schaik een dag later. De gemeente wil zeker nog twee ‘veelschrijvers’ aanpakken. (LD24/29-09, RTVW07/08-10, LD08-10).

8. De gemeente en iDOE stellen in november als beloning voor alle Leidse inzet 500 waardebonnen voor vrijwilligers beschikbaar. De bonnen kunnen verzilverd worden voor bijvoorbeeld een workshop, een cursus of een leuke activiteit in de stad. Er is van alles mogelijk, van een sportieve tot zeer ontspannen activiteit. De bon kan worden aangevraagd via http://www.i-doe.nl waarop ook de voorwaarden voor deelname vermeld staan. De bon wordt toegezonden, zolang de voorraad strekt. Wethouder Roos van Gelderen: ‘Vrijwilligers maken van Leiden een bruisende stad. Zonder hun inzet zou veel niet mogelijk zijn. Het is goed om hier eens bewust bij stil te staan, want het werk dat zij voor anderen en de stad verzetten is zeker niet vanzelfsprekend’. (Gem08-10, LD09-10, WW15-10, LN15-10, St15-10).

8. Leo Visser (54), de nieuwe hoogleraar infectieziekten die al ruim 20 jaar in het LUMC werkt, noemt ebola ‘een aardbeving op gezondheidsgebied’. De ziekte is volgens hem nog lang niet onder controle maar hoeven we niet bang te zijn. ‘Door armoede kan ebola om zich heen grijpen. Zo'n ziekte heeft hier geen kans’. Het LUMC heeft enkele isolatiekamers voor de opvang van mogelijke ebolapatiënten. De artsen en verpleegkundigen hebben speciale trainingen gehad over hoe ze te werk moeten gaan. ‘We werken in speciale pakken. Die moet je op een bepaalde manier uit doen, zonder dat je ze eigenlijk aanraakt. Dat was wennen. Die pakken kun je maar anderhalf uur aan. Ze zijn zwaar en warm. Na die tijd gaat je concentratie achteruit en kun je je werk niet meer goed doen. Artsen en verpleegkundigen werken altijd met zijn tweeën bij één patiënt in een isolatiekamer. Dat is om elkaar te controleren zodat er geen fouten worden gemaakt’. In West-Afrika zijn volgens Visser weinig artsen en verpleegkundigen omdat ze vaak zijn overleden aan de ziekte. ‘De voorzieningen en infrastructuur zijn slecht, en daar komen nog culturele problemen bij, zoals begrafenisrituelen die de ziekte verspreiden’. Dat de ziekte zo om zich heen heeft kunnen grijpen, verbaast Visser niet. Ook mensen daar zijn tegenwoordig mobieler. De uitbraak onderstreept volgens hem het belang van reizigersgeneeskunde. (LD08/24-10).

8. De Haagse rechtbank spreekt een 19-jarige Leidse mbo-scholier vrij. De officier eist twee weken eerder een werkstraf van 120 uur voor zijn aandeel in de overval begin dit jaar op een bewoonster van een flat aan de Agaatlaan. De drie meiden die de flatbewoonster overvielen en geld eisten, zijn nog niet opgepakt. Ze bedreigden haar met een mes. De Leidenaar zegt met de overval niets te maken hebben gehad en alleen maar te zijn meegegaan omdat hij zich een beetje verveelde en de ruzie heeft gesust. Volgens het OM had hij zich ook in de ruzie gemengd. Daarna zou hij het trio geholpen hebben toen ze wegvluchtten. Zijn advocaat vraagt ook om vrijspraak. (LD26-09, LD09-10).

8. De boxer die twee dagen eerder een zesjarig jongetje aanvalt in het Zeeheldenpark bij de Admiraal Banckertweg in De Waard wordt afgemaakt. De officier van justitie besluit dat de hond een spuitje moet krijgen. Volgens de eigenaar, die het dier pas kort heeft, was de hond losgeschoten van de lijn en viel de hond het voetballende jochie tot twee keer toe aan. Die raakt daarbij gewond in zijn gezicht en aan zijn hoofd en rug en moest worden geopereerd. Buurtbewoonster Caroline Vroon ziet het gebeuren. ‘Ik zat uit te rusten op het bankje en zag twee spelende kinderen het voetbalveld op rennen. Op een gegeven moment zag ik een loslopende hond, die het jongetje drie keer op de grond gooide. Het was heel erg. Ik heb een bebloed hoofd van het kind gezien en een schreeuwende man, die de hond van het kind probeerde af te krijgen. Gelukkig kwam er toen een man van de gemeente om het kind te redden’, aldus Vroon. ‘Ik kon niets doen, omdat ik mijn eigen hond bij mij moest houden. Gelukkig kon ik later wel 112 bellen en de ouders waarschuwen’. (Sl06/08-10, RTVW08-10, WW15-10).

8. Erfgoed Leiden en Omstreken en het Centraal Bureau voor Genealogie CBG) organiseren in de Hooglandse Kerk het Famillement. Het geschiedenisevenement voor iedereen die zich bezighoudt met afstamming, de geschiedenis van families en bevolkingsgroepen trekt zo’n 2.000 belangstellenden. Het wordt geopend door wethouder Robert Strijk die aan Sandra Hu van Chinees Restaurant Woo Ping een banier overhandigt met daarop de stamboom van de familie Hu. Deze familie leidt al met de derde generatie het oudste traditionele Chinese restaurant in Leiden, dit jaar precies 60 jaar. De zeeman We Kiu Wu stapte in 1937 aan boord om de dienstplicht onder de Japanse bezetting te ontlopen en ging in Rotterdam van boord. Hij ging met koopwaar langs de huizen en was de grondlegger van het restaurant in de Diefsteeg. Het is een van de vijf familiebedrijven die al eeuwen actief zijn in de stad en de catering verzorgen. PS/theater verzorgt een doorlopende voorstelling over het familiebedrijf Lunchroom Snijers aan de Botermarkt waar Jacobus Snijers met zijn zoon Adrianus al in 1829 een banketbakkerij opende. De wortels van slagerij Van der Vooren aan de Doezastraat liggen in Warmond. Daar begon in 1837 Arie van der Vooren een slagerij in een woning die bekend staat als het Huisje van Jan Steen. In 1969 nam nazaat Petrus van der Vooren in Leiden een slagerij over. Inmiddels runt zijn zoon Piet sinds 1984 de ambachtelijke slagerij samen met zijn vrouw en hun zoon Menno. Duurzaam is het toverwoord en Van der Vooren maakt nog steeds hammen en worsten. Ook is het merendeel scharrelvlees. Drogisterij Boerhaave en de Warmondse zuivelboerij Sophiahoeve verzorgen ook al generaties lang de inwendige mens en zijn dan ook uitgenodigd om dit in de Hooglandse Kerk te doen. Verder zijn er lezingen, workshops en een thematische rondwandeling. Presentator Ben Kolster interviewt columniste Aaf Brandt Corstius over haar deelname aan het programma ‘Verborgen Verleden’. Dan zijn er nog boekenstalletjes, kunnen liefhebbers in familiearchieven duiken en kan men zijn licht opsteken bij onderzoeksteams. De eerste editie werd op 26 september 2012 in Maastricht gehouden en trok ruim 1.500 bezoekers. Ook vindt de uitreiking van de Nederlandse Prijs voor Genealogie plaats. Families met een gedegen kennis van de lokale geschiedenis doen mee aan de finale van de 4G-erfgoedquiz, wat staat voor drie generaties, één geschiedenis. De vragen gaan over gebeurtenissen, gebouwen, voorwerpen en archiefstukken uit het verleden. De voorrondes werden op 29 en 30 september op drie scholen in Katwijk, Oegstgeest en Leiden gehouden. Ruim zestig regionale, nationale en zelfs internationale verenigingen, stichtingen en instellingen presenteren zich. Er is ook een bijzondere veiling van boeken en prenten van Erfgoed Leiden en Omstreken en het Centraal Bureau voor Genealogie. Er worden honderd kavels geveild. Dubbele exemplaren uit de collectie van Erfgoed Leiden en het Centraal Bureau voor Genealogie, het landelijke centrum voor stamboomonderzoek en verwante wetenschappen, dat cursussen, workshops, lezingen en evenementen organiseert en naslagwerken, educatieve publicaties en het tijdschrift Genealogie uitgeeft. Veilingmeester is Arne Steenkamp van het Leidse Antiquariaat en Veilinghuis Burgersdijk en Niermans. Zo gaan een Rapenburg-serie, een complete set Leidse jaarboekjes 1904-2013, zeldzame boeken van Van Oerle en vele boeken over de Leidse historie van de hand. Aan het slot van de dag presenteert stadshistoricus Cor Smit de nieuwe website www.rijnlandgeschiedenis.nl van de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland. Daarop wordt de informatie gebundeld van negen historische verenigingen, stichtingen en werkgroepen, die zich met de lokale geschiedenis of plaatselijk erfgoed bezighouden. Zoals de Historische Vereniging Oud Leiden, Stichting Oud Zoeterwoude en Streekarchief Rijnlands Midden. Voor elke vereniging of instelling is een eigen pagina beschikbaar en de site maakt het ook mogelijk om ervaringen uit te wisselen (LD07-01-2013, LD25-07, Dichtbij10/25-09, RTVW16-09, WW24-09, HOZ28-09, Persber. ELO30-09, WW01/08-10, LN08/15-10, St01-10, LD06/07/08/09-10).

8. De bouw van de spoortunnel in de Kanaalweg wordt twee miljoen duurder dan eerder geraamd en kost nu 19 miljoen euro. Omdat het rijk voor een aanzienlijk deel garant staat en de gemeente voor zulke projecten een reservepotje heeft, levert het geen grote financiële problemen op. De Kanaalweg wordt in 2015 en 2016 anderhalf jaar afgesloten. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Europaweg en rijksweg A4. Om te voorkomen sluiproutes in de Professorenwijk ontstaan komen daar mogelijk tijdelijke afsluitingen. De tunnel krijgt fluisterasfalt als vloer. Fietsers, voetgangers en auto's moeten nu vier keer per uur wachten voor gesloten spoorbomen als een trein passeert. Dat aantal gaat de komende jaren stijgen doordat er meer treinen gaan rijden tussen Leiden en Utrecht. Ook komen er meer (studenten)woningen in de directe omgeving. De eerst spade gaat eind 2015 de grond in en het viaduct moet in 2017 gereed zijn. De tunnel loopt van de Lorentzkade naar het Kanaalpark. De Melchior Treublaan is straks afgesloten van de Kanaalweg. Belanghebbenden kunnen de komende weken laten weten wat zijn van de plannen vinden. (LD09-10).

8. NS zet op het traject Leiden-Utrecht sinds vorige maand langere treinen of dubbeldekkers in. Bij het OV-loket zijn sindsdien geen klachten meer over drukte op dit traject binnengekomen. Het kan er ook aan liggen dat Rover sinds begin september het Meldpunt Volle Treinen heeft. Sanne van Galen, woordvoerder van de Reizigersvereniging bevestigt dat Leiden - Utrecht een bekend probleemtraject was. ‘Vorig jaar oktober stond deze lijn op de tweede plaats in onze klachten top 10. Dit jaar niet meer. Via een app kan melding gemaakt worden of de reiziger kan zitten, moet staan of achterblijft op het perron. Ook kan de reiziger aangeven hoe lang hij of zij moet staan’. (LD08-10).

8. De Leidse schilder Rembrandt van Rijn heeft meer kunstwerken gemaakt dan eerder werd gedacht. Zeventig ‘nieuwe’ schilderijen zijn er de afgelopen jaren aan hem toegeschreven, schrijft Rembrandtkenner Ernst van de Wetering in het zesde en laatste deel van een omvangrijke overzichtscatalogus, die wordt gepresenteerd in het Rijksmuseum in Amsterdam, waar ook Rembrandts bekendste werk ‘De Nachtwacht’ hangt. Van veel van de zeventig schilderijen dachten kunstkenners eerder dat een leerling of een tijdgenoot ze had gemaakt. Dankzij nieuwe technieken, zoals röntgen- en infrarood onderzoek, konden onderzoekers concluderen dat de kunstwerken toch van de hand van de meester moeten zijn. De conclusies zijn van het Rembrandt Research Project, dat al sinds 1968 onderzoek doet naar de echtheid van Rembrandts werken. Voor de afsluiting van het 46 jaar durende kunstproject namen de kunsthistorici alle Rembrandts en twijfelgevallen nog eens onder de loep. Zijn oeuvre bestaat nu uit 340 schilderijen. (RTVW08-10).

8. Oud-profvoetballer Wout Holverda, die in 2013 de diagnose Alzheimer krijgt, praat bij Humberto Tan in het tv-programma RTL ‘Late Night’ over zijn ziekte. Hij werkt ook mee aan het programma ‘Muziekherinneringen’ dat SBS6 op 11 en 18 oktober uitzendt. De oud-Leidenaar vond het 'super om mee te werken' aan het SBS-programma, zegt hij. Ook over Late Night is hij enthousiast. ‘Het is grappig dat ze me toch weer weten te vinden’. In ‘Muziekherinneringen’, een programma voor dementerenden en hun dierbaren, vragen Alzheimer Nederland en SBS aandacht voor de ziekte en zamelen zij geld in voor wetenschappelijk onderzoek. Holverda ging met vriendin Jacqueline, kinderen Robin en Melissa en zijn schoondochter naar de studio. Hij koos onder andere ‘Radar Love’ van The Golden Earring en de klassieker ‘Paradise by the Dashboardlight’. (LD08-10, RTL08-10).

8. De vorige week failliet verklaarde firma Swets Information Services sleept boekhandel Jongbloed in haar financiële val mee. De juridische boekhandel, die onlangs introk bij De Kler aan de Breestraat, is ook bankroet. Jongbloed werd in 2013 door abonnementenbedrijf Swets, met meer dan 100 werknemers, overgenomen om een faillissement af te wenden. (LD08-10).

8. De provincie hoeft niet bij te springen om de financiële nood van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland (BJZ) te verkleinen. De Raad van State verwerpt het hoger beroep tegen beëindiging van de subsidie vanaf 1 januari 2015, wanneer de jeugdzorg naar gemeenten overgaat. Al in december 2012 is het stoppen aangekondigd. BJZ stelt dat de verplichting om tot 1 januari een groot deel van alle jeugdzorg uit te voeren, het onmogelijk maakt arbeids- en huurcontracten op te zeggen. Het rechtscollege vindt een opzegtermijn van twee jaar 'niet onredelijk'. In juli 2012 maakte de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport bekend dat een stelselwijziging in 2015 zou ingaan. BJZ gaat op 1 januari 2015 verder in afgeslankte vorm. Alle bureaus houden op te bestaan. Er komt een nieuwe rechtspersoon, een nieuwe organisatie, met een andere naam, die zich alleen nog bezig houdt met jeugdreclassering en -bescherming. Bij BJZ werken zo'n 650 medewerkers op acht verschillende locaties. (LD09-10).

8. Leiden is, als het om inbraken gaat, de veiligste stad van Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse risicomonitor van het landelijke Verbond van Verzekeraars op basis van CBS-cijfers en van de nationale politie over 2013. Er worden iets meer dan twee inbraken per 1.000 woningen gepleegd. In Breda, de onveiligste stad, ligt dat percentage op 8,6. In Leiden was ten opzichte 2012 sprake van een daling van 23 procent. Uit die landelijke cijfers blijkt dat vorig jaar 87.480 keer werd ingebroken, 240 keer per dag. Voor het eerst sinds 2009 is er een bescheiden daling. In Vinex-wijken ligt de inbraakkans vijftien procent hoger dan in andere wijken en buurten. Uit de cijfers blijkt ook dat inbrekers vooral actief zijn in de zomermaanden en op feestdagen. Volgens de Leidse politie, blijkt uit voorlopige cijfers over 2014, met 354 inbraken in de eerste negen maanden, dat de daling voortduurt. Toch zijn er nog enkele ‘hotspots’ waar relatief veel inbraken voorkomen. Burgemeester Henri Lenferink nuanceert de cijfers: het Verbond van Verzekeraars houdt geen rekening met studentenhuizen. Daar heeft Leiden er veel van en daar wordt vaak ingebroken. Omdat studenten vaak niet zijn verzekerd worden deze inbraken doorgaans ook niet aan verzekeraars doorgegeven. Verder telt de stad ook iets meer onverzekerden dan gemiddeld. Hij ziet wel een duidelijk verband met de maatregelen die in gang zijn gezet waardoor het aantal insluipingen en braakpogingen afneemt. Mogelijk speelt ook de campagne van de politie rond telefoonnummer 112 een rol. Dat kan ook gebeld worden bij verdachte situaties. (LD09/10-10).

8. De Leidens Ontzet app van politie en gemeente bleek eenvoudig te manipuleren. Gegevens tussen telefoon en politie werden onbeveiligd en onversleuteld verzonden. Mark Koek van QSec, werkzaam in IT-beveiliging, ontdekte het lek. Via de app kon de politie bijvoorbeeld berichten versturen naar gebruikers. Omdat het dataverkeer via een leverancier gaat en niet rechtstreeks naar de politie, komen de gegevens ook onversleuteld terecht bij een bedrijf in Engeland, bij Amazon in Amerika en bij het Duitse bedrijf dat de app ontwikkelde. Koek: ‘Elke vijf minuten stuurt de app locatiegegevens naar Duitsland’. Volgens Koek is de app onderdeel van een Europees onderzoek naar crowdcontrol: Socionocal. De politie stopt met het gebruik van de app: ‘Dit komt niet door het lek, het was al de bedoeling. De organisatoren en de gemeente dragen de verantwoordelijkheid voor de inhoud. De app is ook een datavreter. Het programmaatje verbruikte honderden mb's in de eerste oktoberdagen. Geen probleem als de telefoon was afgestemd op wifi, maar de kosten konden flink oplopen bij gebruik van het mobiele netwerk. Overleg van de politie met provider Ziggo, om het hele centrum tijdens Leidens Ontzet van gratis draadloos internet te voorzien, kwam niet op tijd rond. De politie testte de techniek eerder bij de Vierdaagse in Nijmegen, de kermis van Tilburg en rond de kroning in Amsterdam. De app vroeg ook al veel van de batterij. De raadsleden Frederik Zevenbergen (VVD) en Annemieke Strijers (D66) stellen direct schriftelijke vragen over het beveiligingslek. Zevenbergen, werkzaam voor Tweakers, een site waar technologie wordt getest en beoordeeld: ‘Laat dit een aansporing zijn bij een volgende app alles binnenstebuiten te keren zodat de privacy goed wordt beschermd’. Hij denkt dat de schade meevalt: ‘Iedereen weet dat een Leidenaar rond 3 oktober in het centrum of op de kermis is. Daar heb je geen app voor nodig’. (Zie ook 03/03-10). (LD09/10/11-10, Sl16-10).

9. Technolab Leiden houdt natuur- en techniekworkshops voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. De organisatie zet bedrijven die daarbij helpen in het zonnetje en krijgen een trofee in museum Boerhaave aan de Lange Sint Agnietenstraat 10. (LD08-10)

9. Het paardenweitje bij de Buys Ballotstraat, De Sitterlaan en de Van ’t Hoffstraat in de Professorenwijk moet na zestien jaar weg. Dat antwoorden B en W op de vragen van de Partij voor de Dieren. Begin augustus ontvingen de eigenaren van de dieren, waaronder Paula Buijn, bericht van de gemeente dat de weide in strijd is met het bestemmingsplan. Volgens juridisch adviseur Marco van Duijn ligt op de grond de bestemming ‘tuin’, daar mogen dierenverblijven staan. ‘Als de gemeente dit doorzet, gaan we naar de rechter’. Ook de stallen moeten worden gesloopt. Eigenaar van het terrein en de (op)stallen is ondernemer Jan Verbaan, die niet van plan is gehoor te geven aan het besluit van het stadsbestuur. ‘Dat landje is van een bedrijf waar ik bemoeienis mee heb en wordt gebruikt door m'n zwager. Die heeft nog nooit wat van de gemeente gehoord en ik ook niet’. Volgens Verbaan zijn paarden huisdieren en kan de gemeente het houden daarvan niet verbieden. De stallen staan er volgens Verbaan al 50 jaar. ‘Als de gemeente die wil slopen, doe ik aangifte van vernieling. De gemeente is gewoon helemaal het spoor kwijt’. Het gaat volgens Verbaan alleen om wateroverlast op het landje waar één bewoner over klaagt. ‘Ik kan dat oplossen door er zand op te storten. Maar dan loopt het water naar het laagste punt. Dat zijn de schuurtjes er omheen’ Volgens de gemeente klagen er twaalf omwonenden over stank-, geluid- en wateroverlast en ook over grote hoeveelheden vliegen. De gemeente zegt geen contact te krijgen met de eigenaar en wil eventueel met de eigenaar een stuk grond te ruilen of de grond aankopen. Op 11 september zegt de gemeente dat als Verbaan de stallen niet sloopt, hem een dwangsom van 15.000 euro wordt opgelegd. Verbaan zegt naar de rechter te stappen om die sloop te voorkomen. (LD09-10, LN15-10, Sl16-10, LD05-11, Sl11-11).

9. Bewoners van de Uilenhorst klagen steen en been over de renovatie van hun flat. Woningcorporatie Portaal zou onbereikbaar zijn voor hun klachten en bovendien zouden er fouten zijn gemaakt. ‘Het is een opeenstapeling van dingen waardoor we ons machteloos voelen’, zegt bewoner Koos Beij. ‘Ik krijg wel 125 euro van Portaal om schade in mijn woning te herstellen, maar dat is veel te weinig. Er is bij de renovatie van onze flat van alles mis gegaan. Mijn vrouw heeft er menig traantje om gelaten’. Portaal is in de Merenwijk bezig met een grote renovatie van 268 flatwoningen uit de jaren ’70. De huren worden na de renovatie niet verhoogd. ‘De uitvoerder doet zijn best, maar er is gewoon geen aanspreekpunt’, aldus Beij. ‘We willen een redelijke vergoeding voor de extra schade die we hebben.’ Heidy Otgaar heeft geld voor het verjaardagspartijtje van haar zoon Jason moeten lenen. De zes zegelboekjes van Albert Heijn die ze apart had gelegd, werden gestolen uit haar flat. Evenals een spelcomputer en heel veel spelletjes Tijdens de renovatie staan de voordeuren van de huizen twee weken lang alle dagen open. En soms ook 's avonds, ontdekte Otgaar. Ook de terugkeer naar huis ging allesbehalve gesmeerd. Ze ontdekte dat het ductape waarmee ze deuren van de slaapkamers had dichtgeplakt, weggehaald is. In de muur mét schildering op de slaapkamer van dochter Dylana zitten gaten die provisorisch zijn dichtgesmeerd. Een woordvoerder van Portaal belooft beterschap en vraagt mensen die schade hebben, dit te melden. (RTVW09-10, LD09-10, LN29-10).

9. Het herstel van de woningmarkt leidt er toe dat koopwoningen in Leiden duurder zijn geworden, waardoor huurders moeilijker kunnen overstappen op een koopwoning. Gemeenten zouden daarom meer nieuwbouwwoningen moeten laten bouwen, zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Doorstroming van huur naar koop is belangrijk omdat starters anders niet aan een woning kunnen komen. Goedkope nieuwbouwwoningen zouden dat moeten bevorderen, aldus de NVM. (RTVW09-10).

9. Leerlingen van de Haanstra basisschool bezoeken in het Rijksmuseum van Oudheden de kindertentoonstelling ‘IJstijd’. Ook wordt een levensgrote opgezette mammoet geïnstalleerd. Het transport en het opbouwen van het reusachtige dier wordt uitgevoerd door transportbedrijf ‘Mammoet Nederland BV’. De tentoonstelling is geopend vanaf 11 oktober tot 10 mei 2015. De expositie laat zien hoe mensen in de ijstijd van dierenhuiden kleding of vuur maakten, welke tekeningen op grotmuren werden gekrast of kunnen in een soort koelcel voelen hoe koud het in de ijstijd was. Samensteller is Luc Amkreutz, die zocht naar een goede balans tussen interactieve onderdelen en het puur informatieve element. De leerlingen volg Bor en Veer, twee 11-jarige kinderen die zo'n 20.000 jaar geleden leefden. Dit verhaal is speciaal voor de tentoonstelling geschreven door kinderboekenschrijver Harmen van Straaten. Replica’s van de mammoet en de sabeltandtijger zijn op de tentoonstelling te zien. Van Naturalis zijn ook opgezette dieren geleend, zoals een das, een bever en een sneeuwhaas. Verder is de Steen van Linne te zien. Deze steen werd gebruikt om vuur mee te maken en is in 1997 in Limburg gevonden door archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden. Op één zijde is een tekening ingekrast: een driehoek met lijntjes. Het is niet duidelijk wat het voorstelt, maar het is wel de oudste tekening van Nederland. (LN08/15-10, Sl09-10, LD10-10, Dichtbij10-10, HOZ12-10).

9. De nieuwe naam voor het Diaconessenhuis en het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn wordt bekend gemaakt: Alrijne Ziekenhuis. De ziekenhuizen vallen samen met buitenpoli Katwijk, Lisse en Sassenheim en de verpleeghuizen Leythenrode in Leiderdorp en Oudshoorn in Alphen onder de Alrijne Zorggroep. De namen Diaconessenhuis, sinds 1897, en Rijnland Ziekenhuis, sinds 1990 na een fusie met het toenmalige Elisabethziekenhuis en Rijnoord, verdwijnen. ‘We willen als één nieuwe organisatie naar buiten treden’, aldus woordvoerder Marije Harmsen. ‘Alrijne is gekozen uit 350 inzendingen van medewerkers. Het woordje Rijn kwam bij 22 van de ideeën naar voren, dus het was duidelijk dat we daar iets mee moesten. De nieuwe naam gaat 1 januari 2015 in: op het moment dat het Diaconessenhuis en de Rijnland Zorggroep juridisch fuseren. De Alrijne Zorggroep heeft een omzet van 300 miljoen euro en telt 231 specialisten en bijna 4. 000 medewerkers. (Zie ook 01-10). (LD10-10, Dichtbij10-10).

9. De VVD wil dat de gemeente een eind maakt aan de dubbele subsidie van de Weggeefwinkel. In 2012 verkocht de gemeente het complex aan de Middelstegracht 36 aan de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg. De SVK kreeg daarmee een nieuwe plek nadat ze eerder uit de kraakpanden aan de Koppenhinksteeg waren gezet. Om het pand te kunnen kopen verrekende de gemeente de koopprijs van 210.000 euro met de te ontvangen subsidies voor de komende twintig jaar aan de Fabel van de Illegaal en de Weggeefwinkel. De Weggeefwinkel zit niet in dit complex maar volgens de VVD voor een prikkie in een pand aan de Lammenschansweg. De VVD dient volgende week tijdens de raadsvergadering een motie in om daaraan een einde te maken. De Weggeefwinkel wil verhuizen naar kan daar nog niet terecht omdat de benodigde verbouwing nog niet is uitgevoerd. Voorzitter Hans Heerebout van de stichting: ’In de Koppenhinksteeg was de Weggeefwinkel één van de onderdelen binnen de Stichting Vrijplaats. Na de ontruiming van de Koppenhinksteeg zijn we een eigen stichting geworden. Geen vrijplaatsorganisatie meer dus, maar een onafhankelijk rechtspersoon, om in 2011 de gebruikersovereenkomst te kunnen ondertekenen voor de Lammenschansweg. We zaten daar al een jaar voordat de Vrijplaats tekende voor de Middelstegracht. We krijgen helemaal geen subsidie. En we zitten antikraak’. (Sl09-10, LD15-10)

9/10. Minister-president Mark Rutte is een van de sprekers op het tweedaagse symposium van de Veerstichting, dat wordt gehouden in de Pieterskerk. De stichting brengt verschillende generaties bij elkaar: 250 Studenten en 250 mensen uit onder andere het bedrijfsleven, de wetenschap en de sportwereld krijgen lezingen te horen en kunnen er netwerken. Thema is dit keer ‘Bevrijd van zekerheid’: over de samenleving waarin steeds meer onzeker lijkt te worden. Voorzitter is Ebru Umar. Sprekers zijn onder anderen Anne-Marie Blink, Feike Sijbesma, Joshua Cooper Ramo, Rik Torfs en Safak Pavey. De Veerstichting houdt sinds 1978 symposia. (LD09-10).

10. Oege de Jong van het ID College en John de Beijer van aannemersbedrijf Giesbers slopen het eerste muurtje van het voormalige gebouw van Hoogheemraadschap van Rijnland en het oude postkantoor tussen de Boommarkt en de Breestraat. Mei 2016 moet er een nieuwe schoolgebouw staan. Na deze symbolische start van de sloop, wordt er bij de buren van Hotel Nieuw Minerva nagepraat. Het nieuwe ID college, een mbo-opleiding, moet over twee jaar plaats bieden aan 2.500 leerlingen die nog verspreid zijn over drie locaties. De Jong: ‘Buurtbewoners hoeven niet te vrezen. We krijgen een binnenplaats waar leerlingen kunnen ‘chillen’. Van het postkantoor blijft alleen de gevel staan. ‘Het is een monument en past mooi in het straatbeeld’, zegt De Beijer. ‘Voor de uitbreiding van de fietsenkelder moet er gegraven worden. Grondwerkers en archeologen hebben het vooraf gecheckt en verwachten niets te ontdekken. Bij het slopen van een houten huisje van studentensociëteit Minerva, even verderop, bleek een oude olietank onder de grond te liggen’. De doorgang die door nieuwbouwplannen ontstaat tussen Boommarkt en Breestraat is officieel tot Kakelaarsteeg gedoopt. Of de nieuwe steeg vernoemd is naar een praatjesmaker of een klein vogeltje, meldt de gemeente niet. (LD11/14-10).

10. Het energieverbruik terugdringen, veel meer groen in de versteende stad aanleggen en de waterkwaliteit in grachten en singels verbeteren. Leiden gaat er alles aan doen om van de zeer lage klassering op de landelijke duurzaamheidsindex af te komen, zegt wethouder Frank de Wit op Dag van de Duurzaamheid. Op de Gemeentelijke Duurzaamheids Index, een ranglijst die alle gemeenten vergelijkt op zaken als milieu, gezondheid en economische kracht, eindigde gemeente eerder deze week op de teleurstellende 365ste plaats en houdt maar een handvol gemeenten onder zich. In de regio is Leiden allerlaatste. Als voorbeelden om fors op de ranglijst te stijgen noemt De Wit het verduurzamen van de stadsverwarming als de Eon-centrale over een paar jaar sluit. ‘We merken een toenemend elan onder bewoners om vaak buurt- of groepsgewijs gezamenlijk te investeren’. Daarmee doelt hij op het duurzaamheidsfonds, waaruit Leidenaars subsidie krijgen om hun woning te isoleren of zonnepanelen te plaatsen. Bovendien start het ‘Hier Klimaatstraatfeest’; een nationale energiebesparingswedstrijd. Inwoners strijden om de titel ‘beste klimaatstraat van Nederland’ en een feestbudget van 10.000 euro. De gemeente is sponsor, Gouden Ster-partner en werkt samen met Energiek Leiden om een succes te maken van het feest. Leidenaren krijgen bij deelname 1.000 bonuspunten. Inwoners moeten samen met de buren in actie komen. Zoals een gloeilampencontrole, een naden-en-kieren-speurtocht of een ontdooi-je-vriezer-estafette. Ook de sportclub, vereniging, vriendengroep of familie kunnen meedoen. De straat die tot en met 30 maart 2015 de meeste energie bespaart en de beste acties uitvoert om de buurt erbij te betrekken wint het feestbudget. De winnaar wordt half april bekend gemaakt. GroenLinks Leiden reikt voor de negende keer groene lintjes uit aan Leidenaren die zich inzetten voor een groenere en duurzamere stad. Aad van den Berg, Milieudefensie Leiden en Margje Vlasveld worden geëerd. Van den Berg was tot dit jaar als bestuurslid een van de drijvende krachten achter de Autovrije Zondag. Namens Milieudefensie Leiden neemt Pieter de Krom, 20 jaar actief voor die club, het lintje in ontvangst. Opgericht in 1986 stond de club aan de wieg van organisaties als de Bomenbond en de Stichting Broek- en Simontjespolder. Margje Vlasveld, oud-raadslid voor Leiden weer gezellig/De Groenen, is oprichter van de IDeeWinkel en was daar bijna tien jaar de drijvende kracht. Ze krijgt de oeuvreprijs. (Gem08-10, LN08/15-10, LD11-10, Sl11-10, WW15-10).

10. Bij de renovatie door Portaal van een huizenblok van 71 woningen aan de Ter Haarkade, Toussaintkade, Da Costastraat en Ten Katestraat klagen veel bewoners over herrie, stof en overlast. Het project moet dit jaar klaar zijn en daarom is haast geboden. ‘We geven geen zak geld, maar we nemen uw zorgen weg’ is de slogan van Portaal. Een bewoonster van de Ter Haarkade: ‘Er wonen veel sociaal zwakke mensen in het buurtje. Zij gaan kapot door de stress’.‘ Een ingewikkelde operatie’, zegt voorzitter Dick van der Weijden van speeltuinvereniging Westerkwartier, die in de klankbordgroep zat van de woningbouwvereniging. ‘Dak- en vloer- en spuwmuurisolatie, nieuwe dakkapellen, schoorstenen, kozijnen, ramen, voordeuren, keukens en badkamers. Er moet heel veel gebeuren en er bestaan geen bouwtekeningen meer. Omdat er elf verschillende typen huizen in dit blok staan worden de bouwers steeds voor verrassingen. Hij is blij dat de vooroorlogse bouw kon blijven staan. ‘We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken’, meldt Portaal-woordvoerder Corinne den Ouden. Er zijn woonbegeleiders en spreekuren. (LD11-10).

10. De gemeente trekt 700.000 euro uit om nog dit najaar het Bètaplein in te richten. Het moet een van de grootste pleinen van de stad worden, langs de Lammenschansweg. In het gebied tussen Kanaalweg en Lammenschansweg wordt aan de overkant van het immense ROC-gebouw gewerkt aan de studentencampus Yours. Verder is er het omstreden plan van de Alphense ontwikkelaar Green Real Estate voor een torenflat op de plek van de Ford-dealer. In totaal 2.000 woningen en kamers. In het midden van al die bouwsels komt het plein. Er kunnen evenementen worden gehouden en er wordt verder gedacht aan sport- en zitelementen, betontegels, afvalbakken, een eetcafé, een supermarkt, lichtmasten en verhoogde groene elementen. Het eerste deel moet in 2015 af zijn, twee jaar later wordt het geheel geopend, is het plan. De eerste stap is verplaatsing van de ROC-fietsenstalling, een operatie die circa 100.000 euro kost. Daarna wordt het westelijke gedeelte ingericht. Wat de totale kosten zijn is nog onduidelijk. De gemeente poogt medefinanciers te vinden. (LD10-10).

10. De tentoonstelling Geisha in Rijksmuseum Volkenkunde aan de Steenstraat wordt geopend. Floor Scholte, samensteller van de expositie, maakt korte metten met het vooroordeel dat een geisha wordt geassocieerd met prostitutie. ‘Naast de hoogopgeleide, gerespecteerde Japanse gastvrouw had je de courtisanes. Zeker in de jaren twintig, toen de geishaperiode haar hoogtepunt beleefde. Maar de dames van lichte zeden deden hun werk in de speciale vertierwijken en daar was geen theehuis met geisha's te vinden’. Het verschil was te zien aan de manier waarop de kimono is gestrikt. Een geisha heeft haar obi, de brede centuur, op haar rug gestrikt. De publieke vrouw draagt de strik op haar buik. Tegenwoordig is de geisha de hoedster van verfijnde tradities en etiquette, legt Floor uit.’ Zij is het levende symbool van hoffelijkheid, toewijding en schoonheid. Geisha betekent ‘vrouw van kunsten’. Sommigen bespelen zes instrumenten. De helft van de meisjes, die beginnen aan de vijfjarige opleiding, haakt af. Hoe aantrekkelijk alle lessen, bijvoorbeeld in dans, muziek en zang, ook zijn. Wat de geisha achter de deuren van het theehuis doet, wordt niet naar buiten gebracht. Dat blijft exclusief en besloten. ’Een geishahuis in Kyoto heeft onder meer een aantal kostbare kimono’s voor de tentoonstelling uitgeleend. De eigenares, de 30-jarige Yoshifumi-san, werkte mee aan video-opnamen. Ze vertelt onder meer over haar drijfveren en de offers die ze bracht in haar voortdurende zoektocht naar perfectie. Op de tentoonstelling zijn ook schilderingen, lakwerk, accessoires en muziekinstrumenten te zien. Verder is er een interactieve vragenroute. Bovendien organiseert het museum een uitgebreid programma van lezingen en evenementen, zoals een Ladies Night op 15 november. Binnenkort komt de eigenares van het geishahuis naar Leiden om de expo officieel te openen. De tentoonstelling is tot en met 6 april 2015 te zien. (LD10-10, HOZ12-10, Dichtbij12-10, Mare16-10).

10. Leiden steekt een half miljoen euro in het opknappen van het voormalige Academisch Bedrijven Centrum. Dit bedrijfspand gelegen, aan de Niels Bohrweg, achter de Wassenaarseweg op het Bio Science Park, wordt geschikt gemaakt voor startende ‘life science en health’-bedrijven. Op het park bevinden zich al enkele gebouwen waar kleine of beginnende bedrijven samen een groter pand bevolken. Het zogeheten ABC-gebouw is er een van, maar moet een stevige herinrichting ondergaan, vinden de gemeente en de Universiteit Leiden. Het pand, met 1.500 vierkante meter werkvloer, krijgt kantoorruimtes en aparte laboratoria. Leiden betaalt vijf ton mee, de universiteit een ongeveer even groot bedrag. Volgens een woordvoerster van Bio Partner, een stichting die zich sterk maakt voor huisvesting van beginnende life science firma's, is er veel vraag naar dit soort bedrijfsruimtes. (LD10-10).

10. Het Leidse ‘Centre for Human Drug Research’ wordt tweede in de verkiezing ‘Beste kantoorgebouw van Nederland’ van tijdschrift Intermediair. Het Noordwijkse Decos bezet plek drie. ASR in Utrecht veroverde de eerste plaats. (LD10-10).

10. Bij de nieuwbouw van offshorebedrijf Heerema Marine Contractors aan de Vondellaan wordt het hoogste punt bereikt. De vlag gaat in top op het vijftig meter hoge kantoorgebouw van 21.000 vierkante meter waar 1.600 mensen kunnen werken. CEO Jan Pieter Klaver van HMC en Coert Zachariasse CEO van de Detla Development Group planten de vlag. Het bouwproject, dat een jaar geleden start, wordt uitgevoerd door Delta Development Group en VolkerWessels. Het nieuwe complex staat nagenoeg op dezelfde plek als het oude hoofdkantoor van Heerema dat acht jaar leeg stond voordat het vorig jaar werd gesloopt. Vooral hoogte en omvang leverden voor aanvang veel bezwaren op. Naar verwachting wordt het gebouw in het vierde kwartaal van 2015 opgeleverd. (LD11-10, Dichtbij11-10, LN15-10, WW22-10).

10. In het Bio Science Park wordt de eerste paal van de Biotech Training Facility geslagen. Dit trainingscentrum leidt werknemers en studenten op in de life sciences. Het is het eerste scholingscentrum in de (bio)farmaceutische industrie van Nederland. Er wordt gewerkt volgens een kwaliteitssysteem voor de farmaceutische industrie. Projectleider Nettie Buitelaar: ‘Er zijn wereldwijd drie andere biofarmaceutische trainingscentra. We richten ons op productiemedewerkers uit bijvoorbeeld de biotechnologische industrie en ziekenhuisapotheken, maar ook op installatietechnici en inspectiemedewerkers. De trainingen starten in september 2015 en het accent ligt op de productie van geneesmiddelen en medisch-technologische producten, zoals stents (buisjes die bloedvaten openhouden). Veel aandacht wordt besteed aan het leren werken in cleanrooms en voldoen aan de strenge eisen die in een laboratorium gelden. Het drie verdiepingen tellende complex dat naast het Sylvius laboratorium komt te staan is ontworpen door Ector Hoogstad Architecten in Rotterdam en wordt gebouwd door BAM Utiliteitsbouw. Het moet in juni 2015 klaar zijn. (UL14-10).

10. Het voormalige architectuurcentrum RAP aan de Nieuwstraat wordt verbouwd tot het nieuwe centrum van het Kunsthuis, dat begin november wordt geopend. ‘We hebben straks ruim 500 vierkante meter tot onze beschikking, verspreid over meerdere verdiepingen. Meer expositiemogelijkheden en een mooie locatie voor onze vaste collectie’, zegt mede-eigenaar Henk-Jan Mulder. Samen met zijn broer begon hij uit liefhebberij kunst te verzamelen’ en opende ruim twaalf jaar geleden een kleine galerie aan de Korte Mare. ‘Er was direct veel interesse voor de collectie, maar wij merkten dat niet iedereen de aanschaf van een kunstwerk aandurfde’. Probleem is volgens Mulder grotendeels het prijskaartje dat eraan hangt. ‘Wij verkopen werken van een paar honderd, tot ruim 10.000 euro. Maar als je iets koopt, hoe zeker ben je dan dat je dat volgend jaar nog steeds mooi vindt? Smaak verandert en nieuwe kunst biedt zich aan’. Door de uitleenformule kunnen klanten al vanaf een paar euro per maand echte kunst in huis te halen. Het bedrag is grotendeels een spaartegoed, dat kan worden bij de aankoop. De broers openden ook Kunsthuizen in onder meer Delft, Alkmaar, Breda en Amsterdam en in Leiden werd verhuisd naar de Hartesteeg, waar bijna 300 vierkante meter beschikbaar is voor zowel de collectie als expositieruimte. De collectie bestaat voornamelijk uit schilderijen. Van nieuwe kunstenaars tot de gevestigde namen als Damien Hurst en Karel Appel. (LD10-10).

10 De Europese Commissie gaat onder voorwaarden akkoord met de overname van kabelexploitant Ziggo, die onder meer in Leiden actief is, door Liberty Global, moederbedrijf van UPC. Ziggo en UPC gaan verder onder de naam Ziggo. Het fusiebedrijf moet wel het eigen filmkanaal Film1 afstoten, omdat het anders een te sterke positie zou krijgen. (LD11-10).

10. Herman van Rompuy houdt in het Academiegebouw de Europalezing van de faculteit der Rechtsgeleerdheid. De vertrekkend voorzitter van de Europese Raad besteedt daarin bijzondere aandacht aan de rol van de Europese Unie vijf jaar na het Verdrag van Lissabon. Voorafgaand aan de lezing bezoekt hij de ministerraad in de Trêveszaal in Den Haag en benoemt premier Rutte hem tot Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau. Van Rompuy: ‘Over het begrip ‘Europese ruimte’, om te reizen, te handelen en mensen te ontmoeten, is veel nagedacht, maar over Europa als een plek voor thuisblijvers, mensen die een ‘Heimat’ zoeken, juist heel weinig. Daar betalen we nu de prijs voor’, zegt hij, verwijzend naar het populisme dat hij alom in Europa om zich heen slaat. Hij ziet ze als reactie op het gegroeide individualisme, de gedachte dat mensen er in het leven alleen voor staan. Hierin kan angst gemakkelijk worden verspreid. In zo'n klimaat is de ‘ander’ - in kleur, klasse of cultuur - al snel de vijand’. Van Rompuy stelt vast dat de nationale staten de globalisering en de vervreemding die er het gevolg van is, niet heeft kunnen tegenhouden. De Europese Unie heeft dat tot nu toe ook niet gedaan, maar het ligt in haar macht. Daarbij denkt hij niet zozeer aan bescherming van de verzorgingsstaat, nationale of regionale tradities en streekproducten. Dat is voor hem een taak van de lidstaten. De EU moet ‘meer solidair en socialer’ worden, zodat de burgers niet langer hoeven te vluchten in populisme. De lezing wordt voor de derde keer georganiseerd door het Leidse Europa Instituut. (LD09-07, LD11-10, UL14-10).

11. De Leidse studentenverenigingen hangen tijdens de Coming Out Dag, de regenboogvlag uit. Het is voor het eerst dat Minerva, Augustinus, SSR, Catena en Quintus meedoen aan dit evenement waarbij aandacht wordt gevraagd voor seksuele diversiteit. Het COC, de belangenvereniging voor homoseksuelen en lesbiennes, is blij met de deelname van de studenten. De vlag wappert ook bij de gemeente. Op het stadhuis zijn dat er zelfs drie. Bij het station wordt geflyerd en wethouder Roos van Gelderen borrelt met een aantal roze organisaties. Ook staat er een kraam op de markt bij het Stadhuisplein waar bezoekers kunnen meedoen aan een roze quiz. Een dag eerder tekent de wethouder de intentieverklaring dat de gemeente doorgaat met ondersteuning en subsidie voor de emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. De afgelopen zes jaar deed Leiden dit als Koplopergemeente al. (LD10/11-10, Dichtbij10- 10).

11. Met tien andere vrouwen vertrekt Carolijn Brouwer (40) uit de haven van Alicante om de wereld rond te zeilen. Voor het eerst doet er een vrouwenboot serieus mee aan de Volvo Ocean Race en de Leidse zeilster mag de snelheid van die boot (mede) bepalen. Ze laat haar zoontje Kyle (3) achter op de kade en stort zich op de loodzware race. Team SCA neemt het op tegen andere schepen, waar acht mannen de dienst uitmaken. ‘Iedereen denkt dat zo'n boot met alleen vrouwen niet goed zal gaan. De teamspirit, de maandenlange voorbereiding; dat wordt onze kracht. Het zijn avontuurlijke types. Die pluk je niet van de straat. We kennen elkaar door en door. Na anderhalf jaar lang samen zeilen ken ik van elk meisje haar plus- en haar minpunten’ zegt Carolijn Brouwer. Wereldkampioen in de laser-radiaal is ze al en aan de Olympische Spelen deed ze ook drie keer mee. Toch kiest ze voor het gevaarlijke avontuur. ‘Ik heb ooit geroepen dat ik het moederschap nooit met een leven als professioneel zeilster zou combineren. Daar kom ik nu op terug. Zeilen, dat is mijn passie’. Toch zal ze haar zoontje missen. ‘Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van die kleine gup,’ zegt ze. Haar zoontje reist haar samen met een nanny achterna. Bij elke stop van de race is hij er. ‘Dat was mijn voorwaarde om aan deze race mee te doen. Dat jochie is nu drie jaar en ik wil die belangrijke fase van zijn leven niet missen. Dankzij de goede zorgen van mijn nanny en mijn man kan ik dit doen’. (LD04-10).

11. Tot en met 8 november wordt het tweede Internationale Fotofestival Leiden gehouden met als thema ‘New Photographers’. Wethouder Marleen Damen opent het festival waar het werk van twintig talentvolle jonge fotografen wordt getoond. Het festival is een initiatief van de in 2013 opgerichte Stichting Talentvolle Fotografen door Hans Gillis en Pierre Luiten en biedt een podium aan nieuw talent. Een vakjury met voorzitter Wim van Sinderen, Maartje van den Heuvel, Rein Deslé, Jean-Jacques Almanza, Monique Beijaert, Christiane Kuhlmann en Koen Hauser uit Leiden, die dit jaar Fotograaf des Vaderlands is, selecteert twintig van de 273 inzendingen en stelt de openlucht-tentoonstelling samen. Eelkje Comjon uit Leiden is een van de negen uitverkoren Nederlandse fotografen. Zij toont een serie van jonge, moderne vrouwen in Iran. Fotografe Ted Oonk maakte een serie over haar zusje Pim, die het syndroom van Down heeft. En Henri Verhoef koos voor mannen met hun hond als statussymbool. De rest komt uit heel Europa en allemaal zijn ze niet langer dan vijf jaar geleden afgestudeerd aan een fotoacademie of fotovakschool. De winnaar, de 39-jarige Renate Beense uit Amsterdam met haar fotoserie ‘Gewoon pa’ krijgt 1.000 euro en in 2015 een solo-expositie. Volgens de jury tonen haar foto's humor en drama. ‘Haar serie valt op door eenheid in concept en uitvoering. Het is een sterk beeldverhaal dat emoties losmaakt en vragen oproept. Ze weet met de foto's de aandacht vast te houden’. Op prachtige wijze toont ze het leven van haar kettingrokende, gedichtenschrijvende, krantenverzamelende en naaktzonnende vader. ‘Als kind had ik er veel last van dat mijn vader anders was. Toen dacht ik vaak: had ik maar een gewone vader. Hij bracht me in skipak naar school en ging naakt zonnen in de tuin om daarmee mijn vriendinnen de stuipen op het lijf te jagen. Nu hoor ik vaak dat ik op mijn vader lijk. Dat is best schrikken’. De foto’s zijn te zien in Kunsthuis Leiden in de Hartesteeg. De winnares van vorig jaar, Marijke Groeneveld, toont haar werk in het monumentale pand van reclamebureau Just. Foto’s zijn ook te zien op een megagroot scherm op het Stadhuisplein, de Hooglandse Kerkgracht/Hooglandse Kerkplein en in de Nieuwstraat. Ook wordt het werk vertoond op Photoville New York. Het werk van twintig Amerikaanse fotografen is te zien op het Pieterkerkhof. Stadscafé Van der Werff wijdt een tentoonstelling aan de legendarische fotograaf Israel David Kiek (1811-1899). Tijdens het Verrassend Winkel Weekend op 25 en 26 oktober 2014 worden foto’s rijdend door de stad getoond op een bakfiets of winkelwagen met muziek van de K&G-fanfare. De mobiele tentoonstelling is in samenwerking met de Leidse Amateur Fotografie Vereniging. (Dichtbij20-07, WW30-07, HOZ17/31-08, Sl18-08, WW27-08, LD12-09, LN17-09, LD-special10-10, LN08/15-10, RTVW12-10, Dichtbij12-10, LD13/27-10,WW22-10, LN29-10).

11. Minifestival Coverbox viert in Qbus het 20-jarig jubileum en gaat ter gelegenheid daarvan terug naar de jaren tachtig en negentig. De bands die optreden zijn Mr Bigley, Morning View, de Leidse grungeband die binnenkort een debuut-cd hoopt te kunnen opnemen, WeCan Dance , Solid Brew en Breaking Days, opgericht in 2005 en afkomstig uit de Leidse regio. (LD08-10, WW08/10).

11. In museum De Lakenhal is tot en met 31 mei 2015 de tentoonstelling ‘Een deftige parade’ met portretten van streng kijkende heren en weinig frivole dames. Ze zijn uitgekozen door Rudi Fuchs, die sinds zijn studententijd onlosmakelijk met Leiden verbonden is. Hij studeerde er één jaar Nederlands en stapte toen over op kunstgeschiedenis. Zijn toenmalige hoogleraar Henri van de Waal nam zijn studenten vaak mee naar De Lakenhal. Fuchs noemt het daarom zijn 'moedermuseum'. Toen directeur Meta Knol hem vroeg als gastconservator voor een tentoonstelling, diepte hij uit het museumdepot 28 portretten op. Rudi Fuchs: ‘Ik geef direct toe: niet elk portret is een meesterwerk. Maar door ze bij elkaar te hangen, ontstaat toch een bijzondere reeks’. De kunstgoeroe, die onder meer directeur was van het Haags Gemeentemuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam, koos vooral portretten uit de 16de tot en met 18de eeuw. ‘In de 19de eeuw komt er meer kleur in portretten en worden er meer tierelantijnen afgebeeld. Dat leidt af van de essentie. Ogen en handen moeten het verhaal vertellen’. Er hangt ook een oude verweerde spiegel. Een grapje: zo hangt je eigen portret tussen de strenge dames en heren van weleer. Vreemde eend in de bijt ook het moderne portret van Rudi Fuchs dat in het trappenhuis hangt en van twee blauwe tl-balken is voorzien. Het is in 2005 door Karel Appel geschilderd. Fuchs: ‘Ik heb er acht keer voor geposeerd. Karel Appel was toen al ziek. Kort daarna is hij gestorven. Het portret werd geschonken aan het Van Abbemuseum in Eindhoven, het eerste museum waar Fuchs directeur werd. ‘Ik heb aan den lijve ervaren hoe het is om geportretteerd te worden. Dat is geen pretje’. (LD11-10, Sl10-10).

12. Henny Wiggers viert zijn zeventigste verjaardag met familie en vrienden. De zakenman achter de jeanszaken ‘Henny’s Rits’ vertrekt met acht rondvaartboten bij het Stadhuis met bijna 200 gasten om een feestje te vieren. In de Grote Beer wordt geborreld en treedt de Garcia Band op. Bij de tweede halte ‘Koetshuis de Burcht’, speelt de Escape Show Band en Tom Holswilder en zijn keukenbrigade verzorgen een uitgebreid buffet. Henny spoort de gasten aan als cadeau een gift aan het Ronald McDonaldhuis te doen. Een aantal vrienden regelt een optreden van Rubberen Henkie met een speciaal geschreven lied. (LD14-10).

12. In de reeks geschiedenisboeken over Leiden wordt een bijzonder exemplaar toegevoegd: een voorleesboek. In ‘Mijn stad Leiden’ staan achttien spannende verhalen over kinderen uit het verleden. Van Akke en het Romeinse kamp, Achmed de zoon van de valkenier van Graaf Floris, Lysbeth en de bouw van het Jeruzalemhofje, Betje en de ramp met het kruitschip en nog veel meer. De presentatie van het boek heeft plaats in het Rijkmuseum van Oudheden. Bekende Leidenaren als Paul van Meenen en wethouder Marleen Damen lezen uit het boek voor en auteur Ruud Spruit vertelt over de totstandkoming. (Dichtbij13-10, WW15-10, HOZ19-10).

13. De bibliotheken van BplusC stoppen met uitlenen van cd's en dvd’s en daarom worden ze voor een euro per stuk verkocht. In de doorgaans rustige hoofdvestiging in de Nieuwstraat leidt dat tot grote drukte. Tonny van Rijnswou, hoofd backoffice bij de bibliotheek, zegt dat een half jaar geleden daartoe is besloten vanwege de digitalisering. ‘Abonnees luisteren nu via Muziekweb, de site van de Centrale Discotheek Rotterdam. Die collectie heeft een landelijke functie en bestaat uit 300.000 cd's, evenzoveel lp's en 10.000 muziek-dvd's, de grootste van Europa. In totaal worden 8.000 cd's en 2.000 dvd's verkocht. Op het hoogtepunt waren dat er 12.000 respectievelijk 6.000. De bieb heeft ongeveer 25 jaar cd's uitgeleend. Aan de collectie boeken wordt voorlopig niet getornd, zegt Wilma Raaijmakers, teamleider informatie en advies bij BplusC. ‘Het worden er wel iets minder omdat we ook minder subsidie van het rijk krijgen. Zeker geen twintig procent’. (LD15-10).

13. Het voormalige fabriekspand van Tieleman & Dros aan de Middelstegracht wordt omgebouwd tot zestien wooneenheden. ‘Eind november wordt de overeenkomst getekend met de gemeente’ zegt Eric Amory, een van de initiatiefnemers. De toekomstige bewoners hebben zich verenigd in bouwgroep Woonfabriek. Ze mogen de woningen naar eigen inzicht inrichten maar de kernmerken van de industriële fabriek moeten bewaard blijven, zoals de stalen constructies. Ze worden bijgestaan door aannemer Vink Bouw, architect Gaaga en ingenieursbureau OntwerpJeWoning. De gemeente heeft het hofje dat achter het complex ontstaat, inmiddels een eigen officiële naam gegeven: de Gekroonde Haanpoort, met als onderkop ‘Zeepziederij 1740 -1936’. Volgens Amory kan de bouw voorjaar 2015 beginnen en wordt het complex een jaar later opgeleverd. (LD13-10).

13. De Haagse rechtbank veroordeelt een 32-jarige Leidenaar voor een kleine winkeldiefstal op 19 juni bij Albert Heijn aan de Kooilaan conform de eis van de officier van justitie tot vier maanden cel. Hij ging als een bezetene tekeer en riep: ‘Ik neem een mitrailleur mee en schiet jullie allemaal neer’. De drank- en drugsverslaafde heeft een psychiatrische achtergrond. Regelmatig is hij na een psychose opgenomen. Ook werd hij eerder veroordeeld voor winkeldiefstallen en een klein geweldsdelict. Niet genoeg voor een veelplegersmaatregel, een jarenlange combi-behandeling voor gedrags- en verslavingsproblematiek of verplichte opname in een psychiatrische kliniek. ‘Die diefstal pleegde hij vanuit zijn antisociale persoonlijkheidstrekken’, zegt de psychiater. Er wordt gewerkt aan opvang als hij vrijkomt. (LD01-10, LD17-10).

13. Voor vierdejaars vmbo-leerlingen uit Holland Rijnland word tot en met 17 oktober Beroep in Bedrijf georganiseerd. Leerlingen kunnen een van de ruim 60 deelnemende bedrijven of instellingen bezoeken en ervaren wat het werk in de praktijk inhoudt. Tevens wordt op 15 en 16 oktober de MBO Opleidingenmarkt gehouden in de Hooglandse Kerk. Onder meer hotels, bouwondernemingen, grafisch ontwerpbureaus, de jeugdgevangenis en technische bedrijven openen hun deuren. Maar ook fietsenmakers, slagers, een goudsmid en een meubelstoffeerder. Wethouder Marleen Damen: ‘Goed kijken naar de mogelijkheden is belangrijk. Het is een unieke kans’. Het is een initiatief van BV Leiden, Platform Arbeidsmarkt Katwijk (PAK), de VOA, Ons Platform en de gemeente Leiden met ondersteuning van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA). (Gem07-10).

14. Op de tweede verdieping van de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel wordt een nieuwe vleugel gebouwd, die bestemd is voor de nieuwe Asian Library. De al forse Aziatische collectie van de UB is sinds vorig jaar enorm gegroeid met de erfgoedcollectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. In juni verhuisden de boeken en het bijzonder materiaal van het KITLV, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, van de Reuvensplaats naar de UB. Daarmee is het een van de grootste Azië-collecties en de grootste collectie Indonesië-geschriften ter wereld: dertig kilometer boeken, tijdschriften, manuscripten, archieven, prenten en foto's. De UB viert de uitbreiding met een bijeenkomst waarop de plannen bekend worden gemaakt. Volgens directeur Kurt De Belder is het de bedoeling dat de vleugel in 2017 klaar is. Ook in het ondergrondse open magazijn komt een flinke Aziatische afdeling. De UB krijgt er ook ruimte bij in het Van Steenis Gebouw in het Bio Science Park, waar de faculteit archeologie sinds kort huist. In dat gebouw komt een groot depot waar 35 kilometer materiaal wordt opgeslagen dat het minst wordt gebruikt. Het moet begin 2016 klaar zijn. De bibliotheek zoekt nog partners en fondsen om de collectie uit te breiden, onder andere met nieuw, digitaal materiaal, dat niet op papier beschikbaar is. Ook wil de UB onderzoekers uit andere landen uitnodigen om onderzoek te doen in de Asian Library. Veel materiaal is uniek. De collectie bestaat uit handschriften, blokdrukken, foto’s, archieven, brieven, miniaturen en tekeningen, abklatschen (afwrijfsels), kaarten en oude gedrukte boeken maar ook geschreven informatie op bamboe, boomschors en palmblad. Verder ook heel veel digitaal materiaal en geluidsfragmenten, muziek, video, film, tv-uitzendingen, kranten, tijdschriften en grijze literatuur. De collecties zijn afkomstig uit tientallen Aziatische landen en de Westerse wereld. Het materiaal is geschreven in een veelvoud aan talen. De plannen voor de Asian Library worden op 15 oktober toegelicht. Adriaan van Dis spreekt over zijn persoonlijke reflecties op een Nederlands (post)koloniale jeugd en Indonesiëdeskundige Henk Schulte Nordholt interviewt Elizabeth Pisani over haar nieuwste boek Indonesia etc. Exploring the Improbable Nation. Pisani werkte meer dan 25 jaar als journalist en epidemioloog in Indonesië. Bij het gesprek met Pisani is ook David Henley betrokken, Leidse hoogleraar Contemporary Indonesia Studies. (UL14-10, LN15-10, LD16-10, Mare16-10).

14. Het kruispunt van de Ommedijkseweg en de Valkenburgseweg krijgt speciale fietsverkeerslichten. Dat besluit het stadsbestuur naar aanleiding van klachten. Op de kruising gebeuren geregeld ongevallen. Ook komen er borden die bromfietsers erop wijzen dat ze op de weg moeten rijden. (LD15-10, LN22-10 ).

14. Eén van de twee mannen, die op 10 oktober zwaar gewond raken bij een ongeluk op de bouwplaats van de Bèta Campus aan de Wassenaarseweg overlijdt. De 47-jarige man uit Waddinxveen was sinds het ongeluk comateus. Zijn collega ligt met verbrijzelde voeten in het ziekenhuis. De werknemers van een onderaannemer vielen vier meter toen een bouwkraan de steiger, waarop ze stonden, raakte en instortte. De arbeidsinspectie legt na het ongeluk de hele bouwplaats stil en inspecteurs doen er onderzoek. (LD15-10, Mare16-10, Dichtbij17-10, HOZ19-10).

14. Het Leidse dialect verdwijnt langzaam uit de samenleving. Woorden als bledder, parg en schriep komen over een halve eeuw niet meer voor in het Leidse vocabulaire, verwacht de Leidse taalwetenschapper Hans Heestermans. ‘Het onderwijs is beter dan 100 jaar geleden, waardoor het taalniveau van kinderen omhoog gaat. Op tv en in kranten en tijdschriften wordt ook goed Nederlands gebruikt. Bovendien speelt mee dat studenten uit het hele land naar Leiden komen’. Heestermans merkt dat Leidse kinderen moeite hebben met het herkennen van het dialect. ‘Laatst liet ik een jongen van twaalf jaar wat lezen uit het Leidse woordenboek. Hij begreep negentig procent van de woorden niet. Helemaal verdwijnen zal het accent niet. De kenmerkende Leidse ‘r’zal nog wel blijven vloeien’. Taalkundige Stephan de Vos ziet de toekomst van het Leids wat rooskleuriger in. ‘Het is niet meer de taal van de hele bevolking, maar in volksbuurten wordt nog echt Leids gesproken. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren spreken het kenmerkende taaltje met de rollende r’’, aldus De Vos. Bij een kleine steekproef op de Haarlemmerstraat worden de woorden van De Vos onderstreept. De winkelstraat barst van de Leidenaren bij wie de kenmerkende Leidse ‘r’ uit de mond rolt. ‘De Langegracht? Dat is daarrrrrroo’, zegt een oudere man. Even later zegt een vrouw met een kinderwagen dat bij haar in de familie ook nog flink Leids wordt gesproken. (LD14-10, Dichtbij17-10).

14. Er komt een enquête onder circa 10.000 Merenwijkbewoners over de vraag of twee toegangswegen Gooimeerlaan en IJsselmeerlaan een rotonde moeten krijgen bij de aansluitingen op de rondweg (Ketelmeerlaan). De T-splitsingen zouden aanvankelijk rotondes worden, maar de gemeente vond dat te duur en uit oogpunt van verkeersveiligheid onnodig. Enkele maanden geleden werden beide knooppunten ontdaan van één rijstrook en werden asfalt, belijning en verkeersborden vernieuwd. Dat leidde tot een storm van kritiek van buurtbewoners, winkeliers in de Kopermolen en een fors deel van de gemeenteraad. De raad besloot daarna dat er toch rotondes moeten komen. Wethouder Robert Strijk ziet het als een verkapte motie van wantrouwen tegen de verkeersdeskundigen, maar het kost ook tonnen meer. Nu komt er enquête waarin ook vragen worden gesteld over de leefbaarheid in de wijk en of er behoefte is aan een buurtvereniging. (LD15-10, LN22-10).

14. De gemeente wil het Wachtgebouw naast de Morspoort verkopen en heeft bedrijfsmakelaar Basis daartoe opdracht gegeven. ‘Een café met groot terras en veel lawaai, dat hoeft voor ons niet’, zegt John Marks van buurtvereniging De Put in de Oude Morsch. Hij prefereert een ‘maatschappelijke functie’, zoals een galerie, expositieruimte of atelier. Het voormalige kazernegebouw werd in de loop der jaren gebruikt door volksdansers, amateurfotografen, kunstenaars, filmclub, kinderopvang, dansschool en de buurtvereniging. De toekomstige bestemming is vrij. Basis verwacht vooral bieders uit de horecahoek. Met een plein ervoor, een historische poort ernaast, een plantsoentje erachter en de restaurants La Plancha en De la Soul als overburen, lijkt het een ideale locatie voor een restaurant. ‘Het is een gemeentelijk monument dus er gelden restricties bij verbouwing aan de gevel’, waarschuwt de makelaar. De huidige huurders hebben tijdelijke huurcontracten. (LD14-10).

14. Kris Huysman (18), student aan het ROC Leiden, doet mee aan het Europees Kampioenschap Broodbakken in Brussel. Hij vertegenwoordigt Nederland samen met Tim Boers (21), die onlangs zijn opleiding aan het Zadkine College in Rotterdam afrondde. Samen werken ze bij Bakkerij Vreugdenhil in Maasdijk. Bakkerij-docent Monique Rab van het ROC Leiden verwacht veel van haar leerling. Hij werd de afgelopen jaren vier keer regiokampioen broodbakken. Bij het NK eindigde hij altijd in de top drie, en in 2012 werd hij Nederlands Kampioen. (LD14-10).

14. De commissie bezwaarschriften van de gemeente vindt dat de dertig ‘rustieke recreatiewoningen met uitzicht over de weilanden’ niet gebouwd mogen worden in de Oostvlietpolder. B en W gaven er al vergunning voor, maar volgens de commissie zijn de huisjes in strijd met het bestemmingsplan. Ze staan inmiddels al te koop bij makelaar MW Housing in Haarlem. Volgens de vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder draagt het parkje bij aan ‘verstedelijking van de polder’. Volgens het bestemmingsplan mogen er op het stukje grond alleen volkstuinen worden aangelegd, met een tuinhuisje of een recreatieverblijf van veertig vierkante meter en een schuurtje of een stalletje van vijftien vierkante meter. De ontwikkelaar voegt die twee oppervlaktes bij elkaar. (Zie ook 28-09). (LD16-10).

14. Van de 21 Nederlandse Nobelprijswinnaars hadden er twaalf een band met Leiden. Voor het boek ‘Nobel op de Kaart’ zoeken Martijn van Calmthout en Jelle Reumer naar sporen van deze knappe koppen en vertellen erover tijdens een studium generale in het gebouw aan Cleveringaplats 1. Het bekendste voorbeeld is het Kamerlingh Onnes gebouw aan het Steenschuur. Hoewel het voormalige lab volledig is gerenoveerd zijn er nog sporen te vinden. Voor het gebouw staat een borstbeeld van Kamerlingh Onnes. In de gevel zit een steen uit 1922 die eraan herinnert dat hier in 1908 voor het eerst heliumgas vloeibaar werd gemaakt en zo het koudste plekje ter wereld (-269 graden Celsius) creëerde. Twee gebrandschilderde ramen met beeltenissen van Lorentz en Pieter Zeeman verhuisden naar het Huygens laboratorium en meetapparatuur van Kamerlingh Onnes en Lorentz wordt tentoongesteld in het Oortgebouw en Museum Boerhaave. Die apparatuur werd gemaakt door technici van de in 1901 door Kamerlingh Onnes opgerichte Leidse instrumentmakers School die nog steeds floreert. Ook apparatuur van Willem Einthoven, uitvinder van het elektrocardiogram (hartfilmpje), is in het bezit van Museum Boerhaave. Bovendien heeft het LUMC het lab voor experimentele vaatgeneeskunde naar Einthoven genoemd en staat bij de ingang van het Onderzoeksgebouw van het ziekenhuis een bronzen beeld van hem. Zijn graf bij het Groene Kerkje in Oegstgeest wordt nog steeds onderhouden door cardiologen van het LUMC. In de stad staan nog steeds woonhuizen van Leidens knapste koppen. Lorentz woonde aan de Hooigracht, Einthoven vlak bij het oude Academisch Ziekenhuis aan de Rijnsburgerweg en Kamerlingh Onnes woonde sinds 1904 in de markante gele villa aan de Haagweg. (LD01-10, UL190-08).

14. Universiteiten mogen van minister Jet Bussemaker maximaal 20 euro vragen aan late inschrijvers voor tentamens. Dat zegt zij tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Bussemaker reageert daarmee op Kamervragen van Paul van Meenen (D66) over de tentamenboete van 25 euro die de Leidse faculteit rechten in november wil invoeren. Eerder was al een boete van maximaal 75 euro ingesteld maar daar haalde Bussemaker eerder dit jaar al een streep door. Inschrijfkosten heffen mag niet volgens de Wet op het hoger onderwijs. Omdat het aantal studenten dat zich te laat inschrijft flink toeneemt, besloot het de faculteit toch een boete op te leggen. Het college van bestuur van de universiteit raadt de inschrijfkosten af, bleek op 13 oktober bij de universiteitsraadsvergadering. Maar het college heeft begrip voor de lastige situatie waarin opleidingen zitten. De 20 euro komt voort uit het overleg tussen de studentenorganisaties en de hoger onderwijskoepels. Van Meenen vindt de boete principieel onjuist en onwettig. Als de minister dit doorzet, vindt ze waarschijnlijk een meerderheid van de Kamer op haar weg. (Mare16-10).

14. Het EO-programma ‘Geloof & 'n Hoop Liefde’ komt tot en met 18 oktober vijf dagen uit Leiden. Er is aandacht voor de standvastigheid van de Leidse bevolking tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden toen het protestantse geloof tot bloei is gekomen. Boekenhistoricus Paul Hoftijzer (60) neemt de kijkers mee naar de Universiteitsbibliotheek. Presentator Herman Wegter ontmoet ook studente Maartje Bakermans die besloot om een Blauwe Zuster te worden, een soort non die zich inzet voor de maatschappij. Daarnaast zijn andere inspirerende Leidenaars te zien op NPO 2. (LD01-10).

15. Helmi van Gellecum opent op de Langebrug 85 opnieuw een tijdelijke kerstwinkel ‘Floreest’. Met decoraties van kusvisjes tot ballerina's en van Mariabeelden tot kerstbomen op cupcakes. Van een simpele kerstbal van 3,50 euro tot 80 euro voor een handgeblazen bal. Jarenlang runde ze een bloemenwinkel in het centrum. ‘Ik denk dat het een van de eerste pop-upstores ooit was. Toen noemden we het gewoon een tijdelijke winkel. Mijn publiek bestaat uit liefhebbers, mensen met een passie voor kerst’. De eerdere edities waren in de Breestraat. Van Gellecum gaat al in januari op zoek naar trends en bezoekt beurzen in onder meer Londen en Frankfurt. Op 5 november verricht Karin Bloemen de officiële opening. De diva staat de komende weken met een kerstshow op de planken en geeft daarvan een voorproefje. (LD14-10, Sl06-11).

15. Onderzoekers van het LUMC hebben aangetoond dat cafeïne de biologische klok van muizen beïnvloedt: hij wordt hierdoor gevoeliger voor licht. Naarmate muizen langer wakker zijn, neemt de neurotransmitter adenosine toe. Tegelijkertijd reageren ze minder op licht. Cafeïne hecht zich aan adenosine, waardoor de muizen alerter worden en meer op licht reageren. (LD15-10).

15. De Mantelaar een landelijk opererende bedrijf wil Leidse studenten die geneeskunde, psychologie of verpleegkunde studeren, een betaalde bijbaan bieden. Ze worden na screening gekoppeld aan ouderen die - tijdelijk - geen beroep kunnen doen op de hulp van familie, vrienden of buren. Deze ‘zorgstudent’ houdt de oudere voor 17,50 euro per uur gezelschap, maakt een wandeling, doet een boodschap of rijdt de man of vrouw naar de huisarts of het ziekenhuis. De Mantelaar is al actief in Amsterdam, maar wil uitbreiden naar andere studentensteden. Initiatiefnemer Titiaan Zwart is op zoek naar een geschikte coördinator. Commerciële bedrijven als De Mantelaar spelen in op de bezuinigingen in de zorg. (LD15-10).

15. De grootste collectie kleitabletten met spijkerschriftteksten van Nederland, 3.000 stuks, bevindt zich in Leiden. Het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten bezit de brieven en documenten uit de oudheid. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Nino is een aantal fraaie tabletten tot en met 3 mei 2015 te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Bijvoorbeeld de brief van een zoon aan zijn moeder uit 1875 voor Christus, gevonden in het Turkse Kültepe. Een kleitabletje verpakt in een envelopje van klei. Het Nino heeft hem opengewerkt. Deze brief is in de oudheid dus nooit gelezen. De kleitabletten zijn afkomstig uit de collectie van professor Böhl, een van de eerste directeuren van het Nino. In 1951 nam het Nino zijn collectie over. Böhl was filoloog - hij bestudeerde ‘dode’ talen. Tijdens zijn reizen kocht hij veel opgegraven voorwerpen, voor zichzelf, maar ook voor Oudheden. ‘In 1939 maakte Böhl een reis door Irak en Iran. Op die reis zoomen wij in’, zegt Carolien van Zoest van het Nino. ‘Böhl kocht objecten van handelaren. Net op tijd, want later dat jaar werd het exporteren van voorwerpen uit de oudheid een stuk moeilijker. Een museum dat nu een beeld of kleitablet wil aanschaffen, moet zeker weten dat het voor 1939 het betreffende land heeft verlaten, anders is aankoop verboden. Gevonden schatten worden nu in de landen zelf bewaard in magazijnen. Correct, maar niet altijd veilig. Het is hartverscheurend als je hoort dat zo'n magazijn geplunderd wordt’. Onder de vlag van het Nino loopt een opgraving in Tell Shemshara in Noord-Irak onder leiding van directeur Jesper Eidem. Het is er nu veilig en er wordt gezocht naar sporen van een paleis, een buitenpost van de Assyrische heerser Shamsi-Adad. De ruïneheuvel waarin zich de resten bevinden, kalft af doordat hij midden in een stuwmeer ligt. Op de tentoonstelling zijn hiervan beelden en maquettes te zien. Het instituut heeft een uitgebreide bibliotheek, die ook in de digitale catalogus van de Universiteitsbibliotheek staat. Het Nino is sinds 1982 aan de Witte Singel gevestigd in het complex van de universiteit. (Mare02-10, LD15-10, LN22-10, WW22-10).

15. Het Leidse farmabedrijf Pluriomics BV krijgt geld van Innovation Quarter, het dit jaar gestarte Zuid-Hollandse investeringsfonds van overheden en kennisinstellingen. Pluriomics kweekt menselijke stamcellen op tot kloppende hartcellen. Daarop kunnen nieuwe medicijnen uitgeprobeerd worden om te zien of ze hartritmestoornissen als bijwerking hebben. Die toets kan de gebruikelijke test op honden mogelijk overbodig maken en is bovendien goedkoper. Pluriomics deelde eerder dit jaar al mee in de Hugo van Poelgeestprijs, dat onderzoek beloont dat een alternatief kan zijn voor dierproeven. (LD15-10).

15. Gedeputeerde Staten maken een aantal wijzingen bekend in de plannen voor de Rijnlandroute, de weg die de A4 met de A44 verbindt. De provincie hoopt hiermee tegemoet te komen aan klachten van omwonenden en gemeenten. De provincie krijgt 238 reacties op het in maart gepresenteerde plan. De Europaweg wordt straks niet alleen verbreed, maar er komt ook een vier meter brede middenberm met bomen. De nieuwe Lammebrug wordt 5,50 in plaats van drie meter hoog en hoeft daardoor veel minder vaak open. Langs de Hofvlietweg is nu een vrijliggend fietspad ingetekend. Bij de aansluiting van de Rijnlandroute op de A44 komen een faunapassage met fietspad. Iets noordelijk is de knoop met de Plesmanlaan overzichtelijker gemaakt. Zo is besloten naast de Torenvlietbrug geen aparte fietsbrug te bouwen. Een aparte busbaan voor R-net gaat niet door, waardoor op de brug zelf ruimte is voor fietsstroken. Daardoor hoeft de Plesmanlaan niet zo breed te worden als aanvankelijk was gedacht. De Rijnlandroute wordt bij Valkenburg op twee meter diepte aangelegd, zodat omwonenden minder zicht- en geluidhinder krijgen. Op 5 november is een hoorzitting over het nieuwe plan en Provinciale Staten neemt in december een besluit. De provincie hoopt eind 2015 te kunnen beginnen met de aanleg. Dat hangt af van rechtszaken van tegenstanders die er zeker komen. De weg kost 839 miljoen euro. Het klopt niet dat Leiden geen extra geld wil steken in een betere inpassing van de Rijnlandroute. Dat zegt wethouder Robert Strijk naar aanleiding van de uitspraken van gedeputeerde Ingrid de Bondt. Pas als er uit de aanbesteding concrete offertes rollen waarin exacte bedragen staan, wil Strijk beslissen of daarvoor geld is. Twee Leidse wensen worden vooralsnog niet ingewilligd, aldus De Bondt. Er komt geen aansluiting onder de A4 door in plaats van een fly-over en ook wordt de nieuwe snelweg langs de Stevenshof niet op min zes meter aangelegd, maar op min vier meter. Strijkt hoopt dat aannemers straks in concurrentie veel lagere prijzen hanteren voor deze twee maatregelen om zo de opdracht binnen te halen. ‘We hebben er een substantieel bedrag voor over, maar dat nu noemen zou slecht zijn voor de onderhandelingen’, aldus Strijk. (RTVW15-10, LD16-10, Sl15/16-10, FeedGem16-10, Dichtbij17-10).

15. Het is niet meer mogelijk om via Fonds1818 korting te krijgen op de aanschaf van een Minibieb. Dat is een kastje met gratis boeken. Na een zeer succesvolle eerste ronde in mei en juni waren de Minibiebs in oktober binnen twee weken uitverkocht. Op meer dan 140 plekken in onder meer Leiden duiken de kastjes op. Wijkbewoners kunnen er niet alleen gratis boeken uithalen, maar ook inleggen. Het verschijnsel is overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar de Little Free Libraries een begrip zijn. (Dichtbij11-10, RTVW15-10).

15. Paul Hoftijzer houdt in het Academiegebouwaan het Rapenburg 73 de P.J. Bloklezing ter nagedachtenis aan de hoogleraar vaderlandse geschiedenis die 75 jaar geleden overleed. Een initiatief van de Historische Vereniging Oud Leiden samen met de Universiteit Leiden en het Leidsch Dagblad. Hoftijzer, bijzonder hoogleraar geschiedenis van het Nederlandse boek in Leiden, neemt de verhouding tussen wetenschappelijke uitgaven en leesvoer voor de gewone man onder de loep. ‘Het Leiden van de 17de en 18de eeuw bruiste van de boeken. Uitgeverijen, drukkerijen, boekbinders, boekverkopers, het wemelde ervan. Nu is dat anders. In Leiden was er altijd een groot verschil tussen de universiteit en de stad. In bepaald opzicht waren het gescheiden werelden. Dat gold ook voor boeken. Zeker in de 17de eeuw. In die tijd was 14 procent van de in Leiden gedrukte boeken in het Nederlands, en dus niet-wetenschappelijk. Wilde je in die tijd meetellen als wetenschapper, dan publiceerde je in het Latijn. Veertien procent is heel weinig. Het betekent niet dat de mensen in Leiden niet lazen. Boeken werden verhandeld door het hele land. Ze lazen dus boeken en pamfletten uit andere steden. Het is alleen heel moeilijk om te achterhalen welke boeken hier werden verkocht. Leidse drukkers die zowel in het Nederlands als in het Latijn drukten, bestonden nauwelijks. Achter de Haarlemmerstraat zaten mensen die wat schoolboekjes en psalmboekjes in het Nederlands lieten verschijnen. Dat waren maar een paar titels per jaar, daar kon je niet van leven. Ik vermoed dat ze er iets bij deden, bijvoorbeeld boekbinden. Anders werd het in de 18de eeuw. Meer mensen konden lezen en het belang van het Nederlandse boek nam toe. Er was meer behoefte aan vertier. Leidse drukkers kregen langzamerhand meer oog voor deze vraag. Uitgeven van academische verhandelingen was nog steeds hun hoofdtaak, maar sommigen begonnen er iets bij te doen. Zij zetten niet langer hun kaarten op één type boek. Anderen richtten zich volledig op het volk. Zoals Pieter van der Aa, de meest ondernemende uitgever die Leiden heeft gehad. Hij had een gouden hand in het verzinnen van formules. Zo gaf hij rond 1700 een serie van 130 reisbeschrijvingen uit. Had iemand één deeltje, dan wilde hij ze allemaal. Tegenwoordig zijn het weer flink gescheiden werelden: ‘lectuur voor het volk’ en wetenschappelijke werken. Uitgeverij Brill specialiseert zich volledig in academische uitgaven. Primavera Pers volgt nog de tendens uit de 18de eeuw en beweegt zich op het grensvlak van wetenschap en onderwerpen als cultuur en geschiedenis. (LD08-10).

15. Maria Pieternella Daalmeijer-Van der Zeeuw is 100 jaar. Zij groeit op als middelste in een Leidse gezin van drie dochters en trouwt op 19 mei 1943 met Johannes Nicolaas Daalmeijer. Zij krijgen een dochter. De eeuweling is wat doof en loopt moeilijk na een gebroken heup maar woont dankzij huishoudelijke hulp nog steeds zelfstandig. (HOZ19-10).

15. In Leiden zijn 222 volwassen veelplegers actief, criminelen die al voor meer dan tien misdrijven veroordeeld of verdacht zijn, waarvan 48 zeer actieve. Daarnaast vallen het aantal minderjarigen op die meer dan één misdrijf op hun naam hebben staan: Leiden kent 49 minderjarige ‘veelplegers’, dat is 73 procent meer dan het landelijk gemiddelde. Ook is het aantal minderjarige beginners in Leiden erg opvallend: 86 Leidse boefjes zijn recentelijk begonnen aan hun criminele carrière, dat zijn er 130 per 10.000 inwoners (78 procent meer dan het landelijk gemiddelde). Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws publiceert. Als het aan staatssecretaris Fred Teeven ligt krijgen de veelplegers een langere straf. Het gaat om een speciale straf die de rechter kan opleggen. Notoire criminelen hebben na deze ISD-maatregel (Inrichting Stelselmatige Daders) tien procent minder kans om weer in de fout te gaan dan veelplegers die een gewone straf krijgen. Teeven bekijkt of de maatregel kan worden uitgebreid. CDA-raadslid Roeland Storm stelt schriftelijke vragen over de hoge Leidse cijfers en beklaagt zich dat in het coalitieakkoord geen geld wordt geïnvesteerd in veiligheid. (RTL15-10, Dichtbij16-10, Sl28-10).

16. Oud-Leidenaar Fik Meijer (72), emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam, nu wonend in Oegstgeest presenteert zijn nieuwe boek ‘Muren van alle tijden’ in het Rijksmuseum van Oudheden. Het zijn 29 verhalen over belevenissen van zijn reisleiderschap. Hij is ook auteur van boeken met intrigerende titels als ‘Keizers sterven niet in bed’ en ‘De oudheid is nog niet voorbij’. Hij sprak veel met regisseur Niek Barendsen die de nieuwe historische tv-komedie ‘Welkom bij de Romeinen’ maakt. ‘Ik was verbaasd over wat Niek al wist over de Romeinen. Hij nam elke keer een script mee, dan las ik dat om te kijken of er feitelijke onjuistheden in stonden of om iets toe te voegen. Vervolgens ontstonden geanimeerde gesprekken. Wat ik er tot nu toe van gezien heb, daarvoor neem ik de pet af. Écht leuk. Hier en daar herken ik ook dingen die ik gezegd heb’. Meijer was zó enthousiast over het project dat hij zelf vroeg om een klein rolletje mee te mogen spelen. ‘Dat werd iets van dertig seconden. Mijn vrouw vond het stukje erg leuk’.' Hij speelt in aflevering 8 een Byzantijnse keizer met drie eunuchen. ‘Zolang de gezondheid het toelaat, werk ik door, bijvoorbeeld als academisch reisleider. Op 4 oktober vertrek ik voor een tiendaagse NRC-reis door de Méditerranée’. (LD02-10).

16. Het is de komende dagen op het congres Africa Works in Holiday Inn niet de bedoeling dat gasten elkaar de hand schudden maar met de ellebogen tegen elkaar tikken bij de begroeting.Vanwege de uitbraak van ebola heeft de organisatie voorzorgmaatregelen genomen. Er is geen sprake van een groot risico dat het virus wordt overgebracht, benadrukt organisatrice Marieke van Winden van het Afrika-Studiecentrum (ASC). Toch heeft de organisatie contact opgenomen met de GGD en worden de deelnemers waarvan 150 uit Afrikaanse landen komen, geïnformeerd over de ziekte. Voor de tweedaagse conferentie komen zakenmensen, ontwikkelingswerkers en beleidsmakers uit Europa en Afrika naar Leiden. Er hebben zich 650 gasten aangemeld die praten over actuele thema's in Afrika. Vooral economische ontwikkeling en handelsbetrekkingen zijn belangrijke onderwerpen. De Liberiaanse minister voor Julia Duncan-Cassell spreekte er over de ebola-uitbraak in Afrika. (LD16-10).

16. Holland Rijnland slaagt er niet in vóór 1 november contracten te sluiten met jeugdzorgaanbieders. Dat is de deadline die staatssecretaris Van Rijn daarvoor heeft gesteld. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorg.

‘Maar dat is niet zo erg’, zegt wethouder Roos van Gelderen, regionaal portefeuillehouder ‘sociale agenda’. Volgens Van Gelderen is zorgvuldigheid belangrijker dan op tijd contracten sluiten. ‘Het is belangrijk dat we als regio niet in de paniek schieten. We vertrouwen er op dat alles op tijd af is. De contracten worden waarschijnlijk in de eerste week van november getekend’.

Zorgaanbieders zijn het met haar eens. Robert Vermeiren, directeur van jeugdpsychiatrisch centrum Curium-LUMC: ‘We weten welke richting het uitgaat. We zijn al hard bezig met de voorbereiding op de nieuwe werkwijze’.

Ook Cardea is optimistisch. ‘De directie heeft het volle vertrouwen dat het tot een goed einde komt’, zegt een woordvoerder. (LD17-10).

16. Matthias Forrer wordt bij zijn afscheid als conservator Japan en Korea bij het Rijksmuseum van Volkenkunde benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. De uitreiking is in het Rijksmuseum van Volkenkunde door burgemeester Henri Lenferink. Vanaf 1984 vertolkte hij ook een belangrijke rol bij de samenwerking met andere volkenkundige musea in Nederland. De conservator maakte deel uit van het team dat in 2005 het Sieboldhuis in Leiden realiseerde en sinds 2002 bekleedt hij ook de Von Sieboldleerstoel van het Leids Etnologisch Fonds, wat is ingesteld ter bevordering van de samenwerking tussen Rijksmuseum van Volkenkunde en de Universiteit Leiden. In 2009 leidde Forrer de Japanse kroonprins rond in de stad en onderhield op wetenschappelijk vlak contacten met het Japanse Hof. Hij sluit zijn loopbaan af met de door hem zelf samengestelde tentoonstelling over de Japanse Geisha. In 1998 stond hij aan de basis van het Nationaal Aankoopfonds Volkenkunde, het eerste samenwerkingsverband voor museaal collectiebeleid in ons land. (Sl16-10, LD17-10, WW22-10).

16. Markus Altena Davidsen promoveert aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de Tolkienreligie, die zich baseert op de verhalen van de Britse fantasyschrijver J.R.R. Tolkien. Ook verklaart hij hoe fictie religieus kan worden. Aanhangers van de religie vormen volgens hem een, grotendeels online, netwerk van groepen en individuen die spirituele inspiratie putten uit de literaire mythologie van Tolkien, die vooral bekend is van de ‘The Lord of the Rings’ (1954-1955). De beweging kwam op in de jaren zestig en heeft tot op de dag van vandaag duizenden aanhangers over de hele wereld. Davidsen interviewde tientallen ‘Tolkiengelovigen’ en ontdekte dat maar een heel klein percentage de verhalen letterlijk neemt. (UL14-10, LD15-10, Mare16-10).

16. Zes jonge talenten binden de strijd aan in de tweede ronde van de talentenwedstrijd Jong Quite Quiet. De 20-jarige Sarah Laure is een van de kanshebbers. De Leidse studeert aan het conservatorium in Utrecht, maar kreeg haar eerste muzikale vorming op de Leidse muziekschool (inmiddels BplusC). ‘Ik heb alles gedaan: blokfluit, klarinet, dwarsfluit. Op mijn dertiende ben ik overgestapt naar de piano en dat bleek een blijvertje’. Ze werkt op zaterdag in de platenzaak Velvet. Organisator Hans van der Maas wil jong talent een podium bieden en wellicht een springplank naar een muzikale carrière. Ze spelen zes keer, worden beoordeeld door een jury, krijgen professionele begeleiding en aan het eind is er een winnaar. Bij de eerste aflevering zongen alle kandidaten twee liedjes. De jury vond dat daarbij iets te veel liefdesliedjes ten gehore werden gebracht en kregen daarom de opdracht een protestsong te schrijven. Sinds dit jaar studeer Laure ook geschiedenis aan de Universiteit Leiden en de Romeinse tijd inspireerde haar een lied over Julius Caesar te schrijven. (LD15-10).

15. Langs de Witte Singel, nabij de Kaiserstraat en Sterrenwachtlaan komen 33 nieuwe woningen. Dat maakt eigenaar Universiteit Leiden bekend. Projectontwikkelaar is de firma Janssen de Jong die vooral actief is in het zuiden en oosten van het land. Naast de Sterrewacht verrijzen twaalf herenhuizen met een tuin aan de singel en drie nieuwe cottagewoningen. In een nieuw flatgebouw, op de plek van de voormalige Van der Klaauwtoren, komen zeventien appartementen en een poortgebouw. Het ontwerp is van architectenbureau WAM uit Delft dat in 2012 in nauw overleg met de universiteit werd uitgewerkt. De al bestaande cottagewoningen blijven in bezit van de universiteit. Bij het teken van de bouwovereenkomst zegt Willem te Beest, vice-voorzitter van het college van bestuur: ‘De universiteit heeft alle vertrouwen in een kwalitatief hoogwaardige uitwerking van het plan’. De verkoop start binnenkort en de eerste paal gaat naar verwachting begin 2015 de grond in. De Sterrenwachtlaan blijft eigendom van de universiteit vanwege het bestemmingsverkeer naar de Sterrewacht en de andere universitaire gebouwen. Dit geldt ook voor de groene strook grond direct langs de singel waar het Sterrewachtpark wordt aangelegd. Dat gaat deel uitmaken het Leidse Singelpark. (UL16-10, LD17-10, Dichtbij17-10, LN22-10, HOZ26-10, WW29-10).

16. Zorgelijk noemt de CDA-fractie het grote aantal onverbeterlijke criminelen in de stad. Raadslid Roeland Storm bekijkt de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de aantallen veelplegers en meerplegers. Leiden scoort in alle categorieën bovengemiddeld: 86 minderjarige beginners, 49 minderjarige veelplegers, 556 volwassen beginners, 517 volwassen meerplegers en 222 volwassen veelplegers. ‘Enorme aantallen met een schrikbarend totaal van 1.430 criminelen’, aldus Storm. Hij wil dat burgemeester Henri Lenferink zich sterk maakt bij justitie om vaker de maatregel voor draaideurcriminelen op te leggen. (LD18-10).

16 Leiden is rijp voor een witte fietsenplan 2.0. Daar lenen de twee stations en de nieuwe studentencampussen (bij Lammenschans en Wassenaarseweg) zich uitstekend voor. Het is een van de ideeën die worden geopperd bij de algemene beschouwingen in de gemeenteraad. Pleitbezorger is Dick de Vos van de Partij voor de Dieren die wijst op het succes in een aantal (studenten)steden in onder meer Duitsland en België. In het centrum staan fietsen vast in afsluitbare rekken die via een app op de smartphone worden geopend en waarbij de fietser zich ook aanmeld. Later kan de fiets ook elders in de stad weer in een rek worden teruggezet. Leiden wordt er volgens hem ook veel duurzamer door. Vos oppert ook dat huiseigenaren die zonnepanelen op hun dak hebben, kraanwater hergebruiken en hun tuin niet betegelen, minder ozb zouden moeten betalen. Dat stimuleert milieuvriendelijke maatregelen, denkt de Vos. GroenLinks-raadslid Yvonne van Delft pleit voor een klimaatconvenant in Leiden. De ChristenUnie vraagt om meer aandacht voor daklozen, Leefbaar Leiden wil integratie terug op de agenda, de VVD verzoekt uitkeringsfraude hard aan te pakken en het CDA is voor uitbreiding van het cameratoezicht. (LD18-10).

16. De McDrive aan de Rooseveltstraat mag er komen van een meerderheid in de gemeenteraad. Wel moet het nabijgelegen kruispunt met de Voorschoterweg nog eens goed onder de loep worden genomen. Er zijn nu al geregeld opstoppingen en die situatie zal verergeren, verwacht CDA-raadslid Moniek van Sandick. ‘Dit is bepaald geen hoogwaardige ontwikkeling’, vindt SP-raadslid Han Dirks en Walter van Peijpe (GroenLinks) en Mart Keuning (ChristenUnie) zijn het daarmee eens. Dick de Vos van de Partij voor de Dieren: ‘Dit soort zaken past niet bij een duurzame gemeente’. Het afhaalrestaurant gaat naar verwachting in 2015 open. (LD18-10).

16. De tot vier jaar cel en tbs veroordeelde Leidenaar Imad B. (30) geeft in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof alsnog toe dat hij op 26 januari 2013 een studente verkrachtte. Bij de rechtbank hield hij nog vol dat hij niets te maken had met de brute verkrachting in een studentenhuis aan de Plantage. Daar trof de politie het slachtoffer onder het bloed aan. De rechtbank sprak van ‘verpletterend bewijs’ Inmiddels werkt hij mee aan onderzoeken door gerechtelijke psychiaters en psychologen om onder de tbs met dwangverpleging uit te komen. Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep wordt voortgezet. (LD17-10. RTVW17-10).

16. Een meerderheid van de gemeenteraad stemt in met de uitgangspunten voor de forse uitbreiding van het betaald parkeren. Voor stemmen D66, PvdA, VVD, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. Tegen zijn CDA en Leefbaar Leiden. Verder stelt de raad geld beschikbaar voor de voorbereiding. Er komt geen betaald parkeren in de Merenwijk, Stevenshof, Hoge Mors, Fortuinwijk, Roomburg, Meerburg en het Waardeiland. De gemeenteraad wil één zone, zodat met één vergunning in de gehele schil rondom de binnenstad kan worden geparkeerd. Verder verzoekt de raad twaalf zaken nader te onderzoeken. Zoals het gebruik van verenigingspassen en een systeem waarbij in de eerste bezoekuren gratis of tegen zeer gereduceerd tarief kan worden geparkeerd. Verder moet bekeken worden of het mogelijk is een apart parkeertarief in te voeren op bedrijventerreinen, bij winkels en rondom verenigingen buiten het centrum. Of een goedkopere bezoekerspas en een gebruiksvriendelijke afhandeling. Bovendien bepleit de raad de kosten voor een mantelzorgvergunning te verlagen naar 50 euro per jaar. Bovendien moet bekeken worden of de eindtijd kan worden vervroegen naar 19.30 uur en de zondag kan worden geschrapt. De gefaseerde start is medio 2015 gepland en moet na een jaar zijn afgerond. (Gem21-10, St22/29-10).

17. De gemeenteraad stelt ruim 24 miljoen euro beschikbaar voor de inkoop en uitvoering van Jeugdhulp. Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor vrijwel alle hulp en zorg aan jongeren en Leiden werkt samen met regiogemeenten in Holland Rijnland. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de hulpaanbieders. Zij kijken met de cliënt welke hulp het meest passend en dichtbij huis is. Voor vragen kan men terecht bij één van de vier Centra voor Jeugd en Gezin en bij de huisarts. De CJG’s worden uitgebreid met teams van professionele hulpverleners. De raad wil een stresstest uitvoeren om na te gaan of de jeugdzorg er klaar voor is. (Gem21-10).

17. Het zieke Georgische meisje Renata, dat eind 2012 van Nederland werd uitgezet naar Polen, overlijdt in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan de complicaties na een beenmergtransplantatie, meldt advocate Maureen Helgers-Crompvoerts, die de familie bijstaat. Renata leed aan leukemie. Het meisje, haar zus, ouders en oma vroegen in juni 2012 asiel aan in Nederland. Na een paar maanden werden ze uitgezet naar Polen, omdat ze daar eerst waren geweest. Volgens Europese verdragen hadden ze daar asiel moeten aanvragen. Bij aankomst in Polen bleek het toen 6-jarige meisje acute leukemie te hebben. Staatssecretaris Fred Teeven besloot na de ontstane ophef het gezin permanent terug te halen naar Nederland. (RTVW19-10, LD20-10).

17. De politie houdt samen met de Fietsersbond een verlichtingscontrole op de Beestenmarkt. Fietsers zonder verlichting kunnen kiezen voor een boete van 55 euro of het kopen een lampenset van 8 euro. De fietsersbond monteert 120 verlichtingssetjes op fietsen. (Sl20-10, LD21-10).

17. De laatste jaren is het aandeel personen dat een baan vond vanuit een bijstandsuitkering gedaald. In Leiden kwam in 2013 zeven procent van de bijstandsgerechtigden weer aan de bak. In 2007 was dat nog elf procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Leiden zit hiermee iets onder het landelijk gemiddelde. In heel Nederland vond 7,3 procent een baan in 2013. Dat is iets lager dan een jaar eerder, toen dat nog voor 7,9 procent gold. In Leiden was dit slechts zes procent, dus vergeleken 2012 is het percentage gestegen. Voor de economische crisis - in 2007 en 2008 - lag dit aandeel twee keer zo hoog. De VVD maakt zich zorgen en wil weten wat B en W doen om de trend te keren. (Dichtbij17-10, LD20-10, Sl21-10).

17. Dynah Dettingmeijer bereikt de volgende ronde van het RTL-tv-programma ‘The Voice of Holland’. De rechtenstudente stond in de battle-ronde tegenover voormalig CDA-kamerlid Sabine Uitslag, maar de 19-jarige Leidse trok aan het langste eind en wist een ticket voor de liveshow te bemachtigen. Met haar auditie gooide Dynah al hoge ogen. Haar vertolking van Prince’s ‘Kiss’ zorgde ervoor dat alle coaches omdraaiden. Uiteindelijk koos de 19-jarige, die tevens lid is van de Leidse studentenvereniging Minerva, voor Marco Borsato als coach. (Dichtbij21-10, HOZ26-10).

17. De fruitbuurt op het oude veilingterrein en de campuswijk tussen de Lammenschansweg en de Kanaalweg heten voortaan de wijk Cronestein. En er worden meer straten vernoemd naar groente en fruit. Zoals Andijviepad, Boerenkoollaan, Broccolibrug en Pastinaakplein. Dat stelt de gemeentelijke straatnaamcommissie voor. Daarvoor is een alfabetische lijst met 28 groentesoorten opgesteld. Ook zijn nog zeven fruitsoorten toegevoegd die nog niet voorkomen op het voormalige veilingterrein, zoals pompelmoes, kweepeer en banaan. Leidenaars kunnen bezwaar maken. (LD17-10).

17. Het Leids Universitair Medisch Centrum is zeer tevreden over de ‘sneldiagnose voor prostaatkanker’ die sinds een half jaar wordt aangeboden. Uroloog Henk Elzevier verwacht dat andere ziekenhuizen deze werkwijze overnemen. Voor bepaalde kankersoorten bestaan de sneldiagnoses al langer. Voorheen kon de patiënt pas na tien dagen terecht bij de specialist en liet de uitslag nog eens twee, drie weken op zich wachten. Met de sneldiagnose kan de patiënt binnen drie dagen in het ziekenhuis terecht voor onderzoek. Binnen een week weet hij of hij wel of geen prostaatkanker heeft. ‘We houden altijd enkele plekken tijdens ons spreekuur gereserveerd voor prostaatpatiënten’, zegt Elzevier. Bij het eerste consult worden meteen de vervolgonderzoeken gedaan. Bloed en weefsel gaan direct naar het laboratorium, zodat daar ook geen tijdverlies optreedt. Wordt een tumor vastgesteld, dan begint direct de behandeling. (RTVW17-10).

18. De extra foyerruimte voor de Leidse Schouwburg in het naastgelegen pand van BplusC aan de Oude Vest leidt tot een inniger samenwerking tussen Stadspodia (Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal) en BplusC (bibliotheek, muziekschool, Volkshuis en K&O). ‘We hebben veel met elkaar te maken’, zegt Willem van Moort, directeur BplusC. ‘Duizenden leerlingen en cursisten verdiepen zich in muziek of een andere kunstvorm. Ook bibliotheekbezoekers zijn in cultuur geïnteresseerd. Sommige jonge mensen die wij opgeleid hebben, komen later op het podium terecht’. Schouwburg-directeur Frans Funnekotter: ‘Het gaat om 45 vierkante meter maar de beleving wordt compleet anders. Er komt een einde aan alle opstoppingen. Architectenbureau Ten Bras Westinga, dat eerder de nieuwe entree van de Stadsgehoorzaal ontwierp, maakt het foyerontwerp. Leerlingen van BplusC mogen in ruil zo nu en dan het podium van de Stadsgehoorzaal of de schouwburg gebruiken. In de Kapelzaal programmeerde de schouwburg cabaret tot de brandweer dat begin deze eeuw verbood. Inmiddels is de zaal gerenoveerd en voldoet aan alle veiligheidseisen. Daarom gebruikt BplusC de zaal aan de Hazewindsteeg weer volop, onder meer voor lunchconcerten. Vandaag treedt er voor het eerst ook weer een cabaretier op: Carolien Borgers. Voor de try-out van haar programma ‘Zeker weten’ zijn alle negentig stoelen bezet. Er volgt nog zes keer een ‘Lachstof’ dit seizoen, onder anderen met Emilio Guzman en Yora Rienstra. (LD18-10).

((CV 18. Anna Ramirez (26) wilde van kinds af aan judojuf worden. Nu heeft ze in Leiden twee sportscholen. Haar Perzische ouders emigreren in 1986 naar Nederland vanwege de oorlog tussen Iran en Irak. ‘Ik mocht als kind alles doen wat ik wilde, als ik maar van de straat was’. Op het toppunt doet ze zeven, acht sporten tegelijk, korfbal, turnen, noem maar op. ‘Maar judo en jiujitsu: dat was mijn ding’. Als vierjarige begin ze bij de sportschool van Aad van der Luit in de Groenesteeg en krijgt zestien jaar les van sportschoolhouder Aarnoud van den Broeke. Vanaf haar zeventiende, als ze haar eerste dan haalt, staat ze zelf voor de groep. Bij de EK en WK jiujitsu voor junioren eindigt ze als derde en als senior wordt ze derde van Nederland. Haar man Alex, werkzaam in de computerwereld is haar financiële back-up bij de eerste sportschool in De Kooi. De tweede is sportschool ‘De Eendracht’, die 55 jaar bestaat en aan de Vondellaan zit. Ze heeft een dochtertje van 2,5 Almira en is zwanger van haar tweede kind. (LD18-10)).

18. De stichting Sinterklaas volgt het Sinterklaasjournaal en de nationale intocht om te bepalen hoe Zwarte Piet er in Leiden uit gaat zien. Het intochtcomité wil hiermee voorkomen dat het voor kinderen te verwarrend wordt, zegt Caroline Vonk van de stichting. Centrummanagement Leiden is verantwoordelijk voor het Huis van Sinterklaas in de Waag. Het werkt nauw samen met de stichting Sinterklaas in Leiden. Projectmanager Roy Zitman bevestigt dat ook zij de landelijke trends volgen. Zitman en Vonk verwachten geen demonstraties tegen Zwarte Piet in Leiden. ‘Het moet een feest voor de kinderen zijn, dat is voor ons het belangrijkst. Maar inmiddels is Sinterklaas een politiek beladen onderwerp geworden’. Volgens Vonk wordt de discussie veel harder gevoerd dan voorgaande jaren. ‘Soms wordt er heel respectloos op elkaar gereageerd door voor- en tegenstanders. Dat vind ik erg. Ga met elkaar in gesprek’. Medium Bep Monfils organiseert vanuit haar huis in de Lombokstraat op 29 november een stille tocht naar de Hema in de Haarlemmerstraat. Zo’n honderd personen hebben zich aangemeld om zwart geschminkt mee te lopen. Monfils: ‘Ik vind dat het feest moet blijven zoals het is. En daar hoort Zwarte Piet bij. Met discriminatie heeft dat niets te maken’. Ze is een aantal keer bedreigd via Facebook. Monfils: ‘Ik kreeg een aantal hele vreemde reacties.’ Dat ik overhoop gestoken word als ik een stap buiten de deur zet of dat ze de optocht gaan aanvallen, dat soort dingen. Ik heb het aan de politie laten zien en mede daardoor lopen er straks vier agenten mee tijdens de onschuldig bedoelde optocht. Dat is toch waanzin!? Deze discussie is volledig uit de hand gelopen!’ (LD18/31-10, Sl23-10, RTVW29-10, HOZ09-11, LD20-11).

18. Museum ‘Het Rembrandthuis’ toont tot en met 25 januari 2015 75 van de 1.500 17de-eeuwse tekeningen uit het bezit van de Universiteit Leiden onder de titel ‘Leiden viert feest’. Het betreffen meesterwerken van kunstenaars als Hendrick Goltzius, Rembrandt, Jan Lievens, Govert Flinck, Jan van Goyen, Cornelis Bega, Simon de Vlieger, Willem van de Velde de Oude, Adriaen van Ostade en Cornelis Dusart. Vele waren niet eerder voor een breed publiek te zien. De verzameling bestaat dit jaar precies 200 jaar. Twee eeuwen geleden kwam de universiteit in het bezit van een verzameling tekeningen en prenten, gelegateerd door de weduwe van Jean Theodoor Royer en is sindsdien door schenkingen en aankopen sterk uitgebreid. Belangrijke aanwinsten waren de particuliere verzamelingen van dr. A. Welcker in 1957 en van mr. A. Staring in 1969. De universiteit koopt nog steeds tekeningen aan, nu vooral van hedendaagse kunstenaars. Op de expositie zijn de belangrijkste genres vertegenwoordigd: bijbelse verhalen, landschap en zeegezicht, portret, scènes uit het dagelijkse leven, figuurstudies en planten en dieren. Tot de hoogtepunten behoort de studie die Rembrandt maakte als voorbereiding voor zijn etsen in 1638. Bijzonder is ook de grootste tekening van Rembrandts vriend Jan Lievens, getiteld Mucius Scaevola voor koning Porsenna. Leids van oorsprong zijn ook de portretten van een echtpaar door David Bailly. Onder de landschappen springen die van Jan Both en Anthonie Waterloo in het oog. Leendert van der Cooghen tekende in Haarlem een aandoenlijk jongenskopje, terwijl Cornelis Dusart satirische tekeningen van de katholieke clerus maakte. Bij de tentoonstelling verschijnt een boek onder redactie van Jef Schaeps en Jaap van der Veen waarin alle tekeningen worden beschreven en in kleur zijn afgebeeld. (UL14-10, LD18-10).

18. Kinderverpleegkundige Franny Slingerland (55) werkzaam bij het

LUMC is genomineerd voor de Mooi Mens Verkiezing 2014. Bij deze verkiezing worden zorgmedewerkers met hun eigen initiatief in het zonnetje gezet. Slingerland start de Stichting Franniez, dat begon met de Franniez-spiraal; een spaarsysteem voor chronisch zieke kinderen. Elke keer als een kind een behandeling krijgt of een opsteker kan gebruiken, krijgt het een onderdeel van de spiraal. Franniez hoopt in januari 2015 de eerste exemplaren uit te delen. Er wordt gewerkt aan de financiering, zodat de kinderen niet voor de spiraal hoeven te betalen. Op mooimensverkiezing.nl kan iedereen stemmen op Slingerland of een andere genomineerde. Op 8 november wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de Inspiratiedag voor de Zorg van de stichting IZZ Anita Witzier reikt de prijs uit. (LUMC15-10. LD18-10, HOZ19-10).

18. Vanaf augustus is er door aannemer ‘AH Vrij’ hard gewerkt in Polderpark Cronesteyn, dat een strook groen verloor vanwege de verbreding van de A4. Volgens Stafe van den Berg van Stadsingenieurs kreeg Leiden er iets moois voor terug. Op andere plekken in het park komen bomen terug. Er zijn nieuwe sloten gegraven en binnenkort komen de grienden, een typisch Hollands cultuurschap. Het is nog even wachten tot het plantseizoen voor de wilgen aanbreekt. Het grondwerk is al gedaan. En passant is ook een nieuw stuk mountainbikepad aangelegd. Het grootste park van Leiden is ongeveer negentig hectare groot en ligt in de Kleine Cronesteynse polder, ook wel Knotterpolder genoemd. Ingeklemd tussen de A4, het spoor naar Alphen, het Rijn-Schiekanaal en de Europaweg. Het gebied kwam in 1975 in handen van de gemeente en zeven jaar later werd het aangelegd naar een ontwerp van Evert Cornet. Het kent veel verschillende leefgebieden: polder met weilanden en sloten, maar ook jonge bospercelen en struiken, een reigerkolonie die zetelt op de elzen van voormalige kwekerijen, grienden, een moerastuin en een bos met resten van een oud landgoed. Door al die verschillende biotopen kent het de grootste soortenrijkdom van alle Leidse parken. (LD18-10).

18. Een kleine 4.000 mensen nemen een kijkje in de nieuwe tunnelbak van de A4 bij Zoeterwoude, die deels onder de Oude Rijn doorloopt. Vanaf 29 oktober wordt de nieuwe tunnelbak in gebruik genomen en eind december is de hele verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden afgerond. Wethouder Robert Strijk en zijn collega’s Kees Wassenaar (Leiderdorp) en Ton de Gans (Zoeterwoude) onthullen de naam van het aquaduct over de verdiepte A4. Op 6 mei kozen B en W van Leiderdorp in overleg met collega's in Leiden Limes-aquaduct als naam omdat zij meer bekendheid willen geven dat de Rijn ooit de noordgrens van het Romeinse rijk vormde. De onthulling is onderdeel van de laatste open dag in de tunnel richting Amsterdam. Eind oktober is dat deel klaar en gaat het open voor het verkeer. (RTVW18-10, LD16/20-10, LN22-10, WW22-10, HOZ26-10).

18. De Leidse espressobar Borgman Borgman eindigt als zesde in de koffietest van het AD. ‘Koffiedrinken is hier een feestje’, luidt de conclusie van het testpanel. Op meer dan honderd adressen werd de koffie getest. De Urban Expressobar in Rotterdam kwam als beste uit de bus met een 10 als gemiddelde. Borgman Borgman scoort een 9,5 voor de gewone koffie, een 10 voor de cappuccino en een 9,5 voor de espresso. De koffietent is sinds anderhalf jaar gevestigd aan de Nieuwe Rijn en wordt gerund door vader en zoon Borgman. ‘We willen ons onderscheiden als koffiebrander en als barista’, zegt vader Rien De espressobar serveert een eigen melange. (LD21-10).

18. Bij boekhandel Van Stockum in de Breestraat wordt een buste van Arthur Rimbaud officieel onthuld ter ere van zijn 160ste geboortedag op 20 oktober. Stadsdichter Jaap Montagne doet dat samen met literatuur- en kunstliefhebber Frank de Wever. De turbulente jonge dichter was een symbolist. Enkele jaren geleden is op initiatief van een groep Leidenaars een gedicht van hem onthuld op een muur in Parijs. Het beeld is van Jeroen Spijker. De Leidenaar maakte eerder busten van Gerrit Komrij, Simon Vinkenoog, Marten Toonder, Ramses Shaffy, Pim Fortuyn en het eerste staatsieportret van Koning Willem-Alexander. Van de Franse filosoof Charles de Montesqieu maakte hij een borstbeeld voor de universiteit van Tilburg. (LD18-10).

18/19. Leidenaar Kristiaan de Boer verlies in de finale van het regionale toernooi van de Stichting Regio Darts van de Hagenaar Marcel Blik. Een dag eerder wordt het partcentrum De Zijl een koppeltoernooi gehouden. (WW22-10).

19. Romantiek en avontuur staan centraal in het kaartspel ‘Puerto Diablo’ dat Leidenaar Sander ten Napel (47) samen met Amsterdammer Bert Menting op de markt wil brengen. Ten Napel, kunstschilder, illustrator en docent, is een groot liefhebber van spellen. Op de kaarten staan piraten, avonturiers en allerlei andere kleurrijke figuren. ‘Spelenderwijs worden mensen geconfronteerd met historische plaatsen in Noord-Amerika en het Caribisch gebied en gebeurtenissen uit de 17de eeuw. Ten Napel heeft een atelier in een markant pand aan de Hoge Rijndijk. Hij ontwerpt ook rekwisieten voor toneel en decorstukken voor films. Veel ervaring deed hij op met het opzetten van thematentoonstellingen voor musea en attractieparken. Programmeur Bert Menting dacht het logische verloop van het spel uit, dat bestaat uit 180 kaarten en kan worden gespeeld door twee tot vijf personen. Het duurt ongeveer dertig minuten per persoon. (HOZ19-11).

19. Leiden en Oegstgeest hebben een fietsroute uitgezet langs bomen die een rol spelen in het werk van Jan Wolkers. De schrijver en beeldend kunstenaar overleed precies zeven jaar geleden en groeide op in Leiden. De fietstocht gaat onder meer langs de tulpenboom in de Hortus Botanicus. Wolkers was erg onder de indruk van de woudreus die in de herfst opvallende gele bladeren had. Hij schreef erover: ‘Ze lijken wel met een gewiekst schaartje geknipt’. Hij nam een stek mee naar zijn huis op Texel. Zijn laatste schilderij is geïnspireerd door de boom en hangt in museum De Lakenhal. De weduwe van Wolkers Carina maakt de speciale fietstocht met luisteraars van het radioprogramma ‘Vroege Vogels’. Zij reikt ook de Jan Wolkers Prijs in het Pesthuis van museum Naturalis uit voor het beste natuurboek van het jaar. Dat is ‘De Gierzwaluw’ van Remco Daalder. De Amsterdamse stadsbioloog beschrijft daarin ‘de vogelste aller vogels’. Hij verzamelde een jaar informatie over de geheimzinnige vogel die volgens de schrijver ‘in alles te snel gaat voor de mens, met een vliegsnelheid boven de 100 km, een paring die in een paar seconden voorbij is en gierende geluiden maakt die je tien keer moet vertragen om de details te kunnen horen’. (RTVW19-10, LD20/21-10).

19. Armin van Buuren is de op twee na beste dj van de wereld. Daarmee zakt de Leidenaar één plaats op de DJ MAG Top 100 ten opzichte van vorig jaar. De dj-ranglijst wordt bekendgemaakt tijdens het Amsterdam Dance Event in de Amsterdam Arena. De Nederlander Hardwell werd voor het tweede achtereenvolgende jaar verkozen tot beste dj. Van Buuren won de prestigieuze prijs in 2007, 2008, 2010 en 2012. Ook Tiësto uit Breda pakte de prijs drie keer. De Top 100 staat vol met Nederlandse dj’s. Zo staan er vier Nederlandse dj’s in de top 5 en 31 in de top 100. Het Haagse dj-duo Blasterjaxx staat 13de, Dash Berlin uit Den Haag staat 14de en Leidenaar Dyro 27ste. (RTVW19-10).

20. De gemeente onderzoekt tot voorjaar 20215 of er zonnepanelen mogen komen op historische panden in de binnenstad. Hoewel dat nu verboden is, vindt een flink deel van de gemeenteraad dat het op plaatsen, die niet in het zicht liggen, mogelijk moet zijn. Volgens GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe hoeft duurzaamheid niet altijd ten koste te gaan van cultuurhistorische waarde. Voor centrumwijken met een geringe waarde, zoals de Oranjegracht en omgeving vindt hij het zelfs prima. ‘Er staan veel sociale woningbouw uit de jaren tachtig en het zou prima zijn als de woningbouwcorporatie daar zonnepanelen zou plaatsen’. Ook in de zogeheten ‘zuidelijke schil’ (Tuinstad, Staalwijk en deel Professorenwijk) wordt tot nu toe monteren van zonnepanelen mondjesmaat toegestaan. Dat moet voortaan ruimer worden beoordeeld, vinden GroenLinks, ChristenUnie, CDA, SP en Partij voor de Dieren. De Historische Vereniging Oud Leiden is verontrust over het welstandonderzoek omdat het niet eenvoudig te bepalen is wat precies wordt bedoeld met ‘geringe cultuurhistorische waarde’. (LD20-10).

21. Op Hogewoerd 73 zijn moeder Gaitrie Badal en haar twee dochters Angelique en Sofita in augustus de eetzaak Maha Roti Queen begonnen. De gerechten zijn geïnspireerd op de Surinaamse, Javaanse en Hindoestaanse keuken. Angelique: ‘Mijn moeder stond op veel grote festivals met haar gerechten. Het was altijd haar droom om voor zichzelf te beginnen, koken is haar passie. De Surinaamse keuken staat bekend om de pom met kipfilet, in de Hindoestaanse keuken zie je veel roti kip en de Javaanse keuken serveert veel nasi en bami. We combineren deze drie keukens’. Op de kaart staan ook rijstgerechten en snacks zoals gevulde bara, bakkabana, saoto soep, bapao en saté. De familie Badal gebruikt bij de bereiding een eigen kruidenmix genaamd massala. De zaak richt zich op het afhalen van maaltijden maar in het snookercentrum aan de overkant, kan ook worden geluncht. (LD21-10).

21. In Leiden staan weinig kantoren leeg. Een nieuwe beleidsvisie vindt wethouder Robert Strijk daarom niet nodig. In vergelijking met 52 andere steden staat Leiden op de tweede plek, wat leegstand betreft met maar negen procent. Daarvoor zijn de Plesmanboulevard, Bio Sciencepark, Centrum-Schipholweg en het Kanaalpark bekeken. De eerste drie zitten in de lift. Daarbij doet de gemeente al veel, als het gaat om het herbestemmen van lege kantoren, zoals op het Kanaalpark. Bovendien zegt Strijk in een brief aan de raad, dat ook als het gaat om winkels, Leiden er redelijke tot goed afkomt op vergelijkingslijstjes. (LD21-10).

21. Ruud de Gunst van De Gunst Juwelier aan de Nieuwe Rijn is bezig met restauratiewerk aan het pand dat stamt uit 1900 en in 1960 voor het laatst werd verbouwd. De zaak bestaat 35 jaar en gaat half november weer open. De winkel wordt twee keer zo groot, de oorspronkelijke Jugendstilgevel wordt gerestaureerd, er komt een hoger plafond met historische elementen, een tuin met uitzicht op de Burcht en een open haard uit 1880. (LD21-10).

21. Er moeten niet alleen mooie gedichten op blinde muren worden geschilderd, maar ook bekende natuurkundige formules om Leiden als kennisstad te promoten, vindt fysicus Yvo van Vulpen. Het idee is van hem en zijn collega Sense Jan van der Molen. Hij wijst er op dat aan het begin van de vorige eeuw grote geleerden als Albert Einstein en Niels Böhr geregeld in Leiden op bezoek kwamen bij professor Ehrenfest aan de Witte Rozenstraat. ‘En dan zijn er nog de Nobelprijswinnaars Lorentz en Kamerlingh Onnes. Leiden heeft een grote rol gespeeld in de natuurkunde en ik merk toch een gebrek aan eerbetoon’. Het initiatief wordt omarmd door Museum Boerhaave. Directeur Dirk van Delft: ‘Natuur- en wiskunde is ook taal. En de symbolen, Griekse letters en formules zijn van een geweldige schoonheid, ook typografisch. Wij willen hier zeker over nadenken’. Een woordvoerster van de universiteit laat zich ook positief uit.

Ben Walenkamp, de man achter de gedichten, vindt het ook ‘een bijzonder goed idee’. Hij kan zelfs plekken bedenken waar de formules moeten komen. ‘In Nieuw Leyden of in de Professorenwijk. Daarvoor moeten fondsen of een bijdrage van de universiteit en gemeente te vinden zijn’. (LD21-10).

22. In de Kooi gaan de komende weken 91 woningen tegen de vlakte in de Driftstraat, Atjehstraat, Lombokstraat, Timorstraat en de Parkstraat. In eerste instantie zouden ze gerenoveerd worden, maar uit onderzoek van de woningcorporatie bleek dat dit voor deze huizen geen optie is. Er is veel wateroverlast geweest in deze straten. In principe keren de huidige bewoners terug in de nieuwe woningen. Bewoners vrezen een hogere huur. (Dichtbij22-10).

22. Op de kinderboerderij in de Marenwijk wordt ‘De Pauwenveer’ geopend. Het is een winkel met tweedehands kinderkleding en kunst en gebruiksartikelen gemaakt door deelnemers aan De Haardstee, dat zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. (HOZ19-10, WW29-10).

22. Sensoor Zuid-Holland Noord weet een jaar zonder subsidie te overleven. De gemeenten, waaronder Leiden nemen de subsidiëring vanaf 2015 over. Tot 1 januari 2014 kreeg de telefonische hulp aan mensen in de Leidse regio en de Bollenstreek jaarlijks 220.000 euro subsidie van de provincie. Vanaf die datum verdween ‘maatschappelijke dienstverlening’ uit het takenpakket van de provincie. De twee beroepskrachten gingen onbetaald door. Onlangs gunde de Vereniging Nederlandse Gemeenten na een aanbesteding de ‘anonieme hulp op afstand’ in bijna het hele land aan Sensoor. De organisatie verandert. ‘Leiden heeft straks geen eigen manager meer. Maar de vestiging blijft’, zegt vertrekkend directeur Van der Tuin. (LD22-10).

22. De Universiteit Leiden en Treeway BV gaan samenwerken in de strijd tegen ALS. Het Leiden Academic Center for Drug Research (LACDR) en het bedrijf optimaliseren de methode om testpersonen met de ziekte een bepaald medicijn te geven en een ander deel een placebo. Treeway is opgericht door Bernard Muller en Robbert Jan Stuit. Beide ondernemers hebben de diagnose ALS gekregen. Ze willen het onderzoek naar de ziekte versnellen door samenwerking te zoeken met onderzoekscentra over de hele wereld. Treeway heeft inmiddels een kandidaat-medicijn ontwikkeld. (LD22-10).

22. Alle Leidse sportverenigingen kunnen gratis een verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen voor trainers en leiders die met jeugdige leden omgaan. Een verplichting wil het stadsbestuur niet. De omgang met jongeren blijft een verantwoordelijkheid van de sportclubs. Volgens sportkoepel NOC*NSF heeft maar een derde van alle sportverenigingen een vertrouwenspersoon en er worden nog in weinig gevallen VOG's aangevraagd. Op vragen van VVD-raadslid Juliette Gilissen zeggen B en W dat er bij het derde Leidse Sportcongres, begin november, extra op wordt gewezen. Daarna houdt de gemeente nog enkele informatiebijeenkomsten voor lokale sportbestuurders. (LD22-10).

22. Het per direct stoppen met gedogen van rokers in eenmanszaken en rookruimtes in cafés kleiner dan 70 vierkante meter, na een uitspraak van de rechter, zal leiden tot boetes, overlast en faillissementen. Dat vrezen uitbaters van kleine cafés, die zich overvallen voelen door het algemene rookverbod in alle cafés vanaf vandaag. Anthony Johannes Vermond van Café Rembrandt: ‘Ik heb een wand geplaatst en een ventilatiesysteem laten aanbrengen. Allemaal voor niets en ik kan de kosten nergens verhalen. Ik mag geen overkapping maken. Dit gaat me veel omzet kosten’. Marina Bosman, voorvechtster tegen het rookverbod en voormalig uitbaatster van Ons Cafeetje verwacht dat door de boetes cafés sluiten. (LD23-10).

22. De gemeente en Amina van Rossum, eigenaresse van cadeauwinkel ‘Het Steentje’ aan de Breestraat 68 sluiten een deal. Onteigening is hiermee voorkomen. Ook voor het pand Mandemakerssteeg 11 is een schadeloosstelling overeengekomen. Volgens wethouder Paul Laudy is er iets meer betaald dan bij een eventuele onteigening. Niets staat de plannen voor de nieuw aan te leggen Catharinasteeg tussen Breestraat en Aalmarkt nog in de weg. In augustus gaf de rechter al toestemming om het monumentale pand te slopen. Het Steentje is per direct gesloten. Van Rossum wil geen commentaar geven. (Zie ook 02-10). (Sl22-10, LD23-10).

22. De universiteiten van Leiden, Delft, en de campus Den Haag moeten met elkaar verbonden worden door een speciale fietsroute: het Sciencepad. De PvdA biedt het plan voor zo'n verbinding aan aan het provinciebestuur. De partij hoopt ermee te bereiken dat meer mensen op de fiets naar het werk gaan. De universiteiten delen veel projecten met elkaar en de medewerkers hoeven dan niet meer met de auto te pendelen. Bovendien zou het Sciencepad ook een toeristische attractie moeten worden. De PvdA denkt aan informatieborden over de kennisinstellingen langs de route. En gezinnen met kinderen zouden uitstapjes op de fiets kunnen maken. Het pad moet beginnen bij Estec in Noordwijk en vandaar naar het Bio Science Park en het LUMC in Leiden. Vervolgens de Velostrada volgen, de sinds enkele jaren bestaande fietssnelweg van Leiden naar Den Haag die min of meer langs het spoor loopt. Via de campus Den Haag van de Leidse universiteit koerst het pad af op de TU Delft. Eindbestemming is Rotterdam, met het Erasmus Medisch Centrum en de Erasmus Universiteit. Statenlid Petra Smits heeft de provincie gevraagd haar plan over te nemen dat met relatief weinig aanpassingen te verwezenlijken is. De partij fietst de route zelf en komt dertien plekken tegen waar verbeteringen nodig zijn. De route zou volledig in een kleur geasfalteerd moeten worden. Borden moeten aangeven hoe ver het is naar de volgende universiteit of kennisinstelling. Het Sciencepad moet een proeftuin worden van nieuwe technieken op het gebied van asfaltering, verlichting en waterberging. Behalve gewone fietsen zouden ook e-bikes en ligfietsen de ruimte moeten krijgen. (RTVW22-10, LD25-10, Mare30-10).

23. Een auto in de Zuster Meijboomstraat gaat in vlammen op. De politie gaat uit van brandstichting. Twee auto’s die in de buurt geparkeerd stonden, lopen ook schade op. De politie zoekt getuigen. (RTVW23-10, Dichtbij23-10).

23. Op 1 december moeten vier tuinen van volkstuinenvereniging OTV aan de Vlietweg leeggeruimd zijn voor de aanleg van een wandelpad in de Oostvlietpolder, dat de Vlietlanden en Cronesteyn met elkaar verbindt. OTV is niet van plan de van de gemeente gehuurde grond zonder slag of stoot af te geven. Annemarie van der Vlist, een van de gedupeerden: ‘Het meest steekt de volkstuinders dat het nieuwe pad niet over de grond loopt die zij moeten afstaan’. Mia van Iterson, secretaris OTV: ‘Het is frustrerend. Omdat de gemeente bij het gemaal achter de tuinen moet kunnen komen, wordt dat verplaatst voor veel geld. Van der Vlist heeft al een aantal keer nestelende ransuilen in de bomen van haar tuin mogen verwelkomen. ‘Er zit hier veel bunzingen, hermelijnen en vleermuizen’. Ook de Leidse Bond van Amateurtuinders is tegen de plannen. Voorzitter Annemarie Polvliet: ‘We wachten nog altijd op de 5,5 hectare compensatie die in 1998 is toegezegd. In juni/juli was er een motie om daar haast achter te zetten. Het eerste wat we daarna horen is dat er tuinen weg moeten’. Van Iterson hernieuwde in 2011 een tienjarig contract voor het parkeerterrein. ‘De gemeente wil nu de helft ervan terug. Ze denderen zo over de afspraken heen’. (LD25-10).

23. Zoeterwoude gaat er vanuit dat Leiden de Willem van der Madeweg in de toekomst zal verbreden, zegt het gemeentebestuur bij de Raad van State, in de zaak tegen bewoners van de Stadshouderslaan. Die vrezen dat hun laan veel te veel verkeer te verwerken krijgt. In de Meerburgerpolder langs rijksweg A4 wil Zoeterwoude honderden nieuwe huizen, kantoren en winkels bouwen. Voor het verkeer van en naar die nieuwe wijk, is een viaduct over de A4 aangelegd, die aansluit op de Willem van der Madeweg. De tweede toegangsweg vanaf de Hoge Rijndijk loopt via de Stadhouderslaan. Volgens Zoeterwoude rijdt straks tien procent van alle verkeer via die weg. In 2015 zo’n 500 ’verkeersbewegingen’ per dag in 2015 oplopend tot 3.900 in 2025. En omdat de rest via de Willem van der Madeweg rijdt stelt de Raad van State de gemeente Zoeterwoude in het gelijk. Leiden houdt nu geen rekening met een verbreding van die weg maar als het echt te druk wordt, ligt er een afspraak dat Leiden die weg verbreedt en Zoeterwoude meebetaalt. Mocht er veel meer verkeer door de Stadshouderslaan rijden dan wordt dat met extra drempels, borden en andere maatregelen ontmoedigt. (LD25-10).

23. Donatus, de kerken- en monumentenverzekeraar, liet bij tientallen gebouwen een risico-inventarisatie uitvoeren door ArtRisk Consult. De Pieterskerk eindigt met stip op één op grote afstand van nummer twee. Volgens directeur Simon Kadijk van Donatus is er gekeken naar tal van onderwerpen. ‘Van hele simpele dingen als zijn er genoeg brandblussers tot sleutelplannen. Maar ook naar het gebruik, de installaties en het onderhoud. Qua omvang is het één van de grootste kerken van Nederland. Bovendien wordt het gebouw commercieel gebruikt, wat andere risico's met zich mee kan brengen dan uitsluitend kerkgebruik’. Volgens Kadijk krijgt de Pieterskerk een 7,5. Het hoogst van allemaal. Een 10 wordt nooit gegeven. Directeur-bestuurder Frieke Hurkmans ziet hard werken beloond. ‘Toen ik vier jaar geleden begon, hadden we net een imposant grote restauratie achter de rug. We hebben toen de bedrijfsvoering verbeterd. Er is veel gedaan aan digitalisering, zodat heel snel te zien is hoe verschillende bedrijfselementen presteren. Als partijen verliesgevend zijn, beslissen we die niet meer te doen of anders aanpakken. (LD23-10).

24. Café De Suyckerkist aan de Herenstraat wordt vroeg in de ochtend overvallen. De politie houdt kort daarna een 22-jarige Leidenaar aan. Hij bedreigt een medewerker met een mes en eist geld, dat de medewerker geeft, waarop de overvaller wegrent in de richting van de Zoeterwoudesingel. De man wordt snel in de buurt aangehouden met het geld. (Dichtbij24-10, Sl24-10, LD25-10).

24. Reizigers, die gebruikmaken van streekbussen, betalen de komende jaren minder voor losse kaartjes. De prijs moet uiteindelijk ongeveer gelijk worden aan de gemiddelde ritprijs met de ov-chipkaart. De regeling geldt niet voor het stadsvervoer. Dat besluit het provinciebestuur en de SP, die er lang voor pleit, is er gelukkig mee. Het losse kaartje is nu soms bijna twee keer zo duur. Statenlid Lies van Aelst: ‘Onbetaalbaar voor veel ouderen en gezinnen met kinderen. Ook prikkelen ze bepaald niet om de auto vanwege het milieu te laten staan’. Om het gebruik van kaartjes te ontmoedigen en mensen te prikkelen een chipkaart aan te schaffen is er destijds voor gekozen. Daar is nu geen reden meer voor: Reizigers die nu nog geen ov-chipkaart hebben, schaffen er ook geen een meer aan, denkt Van Aelst. Waar Arriva rijdt, gaat de verlaging direct in. In de rest van de Leidse regio wordt de verlaging stapsgewijs ingevoerd. Hoe groot de kortingen worden bepalen busmaatschappijen en de vervoerspecialisten de komende tijd. (RTVW24-10, LD25-10, Sl27-10).

24. Eigenaar Mark Siera van platenzaak ‘Velvet Music’ aan de Nieuwe Rijn organiseert de komende maanden concerten. Op 27 oktober doet hij dat in Scheltema aan de Marktsteeg samen met de mensen achter Jazzed Up. Trompettist en componist Takuya Kuroda, onder contract bij jazzlabel Blue Note’ geeft er zijn enige concert in Nederland. Op 7 november is er een nieuw initiatief: Velvet ’s nachts. De winkel is ’s avonds open en op het programma: staan Yori Swart, Case Mayfield, Sarah Laure en Maarten van den Hoonaard (Glossy Jesus). De vijfde editie van Peel Slowly and See is op 19 december in het nieuwe poppodium Gebr. De Nobel met de bands Hallo Venray en The Kevin Costners. (LD24-10).

24. Buurtbewoners van het Islamitisch Centrum Leiden (ICL) aan de Ter Haarkade willen in een rechtszaak de bouw alsnog stilleggen. Volgens Martijn Meijers heeft de gemeente ‘de boel belazerd’. Meerdere berekeningen zijn gebaseerd op verkeerde cijfers en de provincie is daar ingetuind. Meijers: ‘In de berekening van de windvang is de minaret van twintig meter niet meegenomen. Ook is geen rekening gehouden met de grondhoogte, die zo ‘n 65 centimeter boven Nieuw Amsterdams Peil ligt. De molen aan de Haagweg krijgt veel minder wind dan toen het oude ROC-gebouw er stond. Ook zijn er zorgen over het aantal parkeerplaatsen. Volgens Meijers wordt dat berekend aan de hand van het aantal gebedsplekken. ‘De gemeente heeft de vrouwenverdieping niet meegerekend. De 110 parkeerplekken zijn er te weinig, het zouden er minimaal 240, maar idealiter 308 moeten zijn. Dan is er nog de kritiek op de supermarkt op het terrein. Meijers: ‘Als ze ook levensmiddelen verkopen, is er sprake van vervalste concurrentie met supermarkten. Omdat het een religieus centrum is, zijn er financiële voordelen’. De negatieve gevoelens vallen mee, zegt PvdA-raadslid Gijs Holla. Volgen hem neemt het betaald parkeren, dat binnenkort wordt ingevoerd, veel van dat probleem weg. ‘Wat ik in de wijk hoor houdt geen verband met racisme’. Jos Olsthoorn van GroenLinks: ‘Niet iedereen identificeert zich met de criticasters die nu veelal het woord lijken te krijgen’. Hij verwacht dat de moskee uiteindelijk kan zorgen voor meer sociale cohesie. Volgens de gemeente zijn alle procedures netjes doorlopen, wat is bevestigd door de rechter’. (LD24/27-10).

24. Leiden en omgeving heeft vanaf medio 2015 een Centrum Seksueel Geweld (CSG). Waar het centrum komt is volgens coördinator Carlijn de Roos van het Psychotraumacentrum GGZ Rivierduinen nog niet bekend. ‘Het streven is om met twee van de drie diensten (politie, medische zorg en de psychosociale hulpverlening) onder één dak te laten werken. Slachtoffers kunnen zich al melden op het telefoonnummer 071-8908400. De Roos verwacht dat slachtoffers van verkrachting en aanranding eerder hulp zoeken. Ingrijpen binnen 72 uur is volgens haar vooral belangrijk voor het behandelen van eventuele seksueel overdraagbare aandoeningen, ongewenste zwangerschap en voor de opsporing van daders. In Utrecht, Nijmegen en Limburg bestaat al zo’n centrum. (LD27-10).

24. De Hooglandse Kerk viert in 2015 het 700-jarig bestaan. Een redactiecommissie maakt voor een boek een selectie uit de foto's die Leidenaren kunnen insturen. Het zijn Rutger Veldhuyzen van Zanten (voorzitter tentoonstellingscommissie), Paul de Tombe, Ruud Breedveld en Hans Karstens (voorzitter redactiecommissie). Het boek verschijnt in september 2015. Intekenen kan vanaf november via info@ kerkelijkbureauleiden.nl. Wie herinneringen heeft aan de Hooglandse Kerk of materiaal daarover heeft en dat (tijdelijk) beschikbaar wil stellen voor de tentoonstelling of het boek kan dit melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief: Wim Timmers, Morsweg 152, 3232 ER Leiden. (Dichtbij 24-10, HOZ26-10).

24. Het Halloweenfeestje in de De Ruyterstraat voor de kinderen uit de Zeeheldenbuurt wordt ontsierd door het optreden de gemeentelijke afdeling Handhaving. Die haalt een hek en een paar borden weg en draagt de bewoners op een versierde partytent op het trottoir af te breken of te verplaatsen naar eigen terrein. Er waren borden bij een paar parkeerplaatsen gezet met het verzoek er niet te parkeren. Kinderen hebben die borden verplaatst. ‘We hadden ze zo terug kunnen zetten maar ineens stonden er vijftien man van handhaving en politie in de straat’, aldus een van de bewoonsters. Die borden werden ingeladen en de partytent, die er al de hele zomer stond en nooit een probleem was, moesten we afbreken. Alle versiering moest weg’. Bewoners vroegen de gemeente vergeefs voor een paar uurtjes een uitzondering te maken. Volgens de gemeente was er geen ontheffing gevraagd en de hulpdiensten konden er niet door. (LD25-10).

25. Walhalla bv mag het grote kantoorpand Kanaalpark 143 verbouwen tot 54 startersappartementen. Omdat er geen bezwaren zijn ingediend geeft de gemeente een vergunning voor de transformatie. De verbouwing kan in de loop van 2015 starten. Op het Kanaalpark, langs de Kanaalweg en nabij de spoorbaan Leiden-Utrecht, is leegstand een groot probleem. Zeker sinds onlangs de firma's Nem Energy en Avery Dennison er vertrokken. Daarom staat de gemeente toe dat er ook andere functies dan bedrijvigheid mogen komen. Investeerder SNS Reaal verkocht het grote tweevleugelige pand uit 1991 dit jaar aan vastgoedbeheerder Walhalla. De appartementen worden zo’n 55 vierkante meter groot en krijgen twee of drie kamers, keuken en badkamer. Het pand heeft zes bouwlagen en onder meer een parkeergarage voor 41 auto's. De twee vleugels komen uit op een centrale entree met trappenhuis en liften. Een ander kantoorpand op het park is al omgevormd tot bedrijfsverzamelgebouw met onder meer een fitnessstudio en een lunchroom. Op de grens van het park en de studentencampus in aanbouw, maken twee kantoorpanden plaats voor de torenflat Greentower mits er geen bezwaren zijn. (LD25-10).

25. De enige nog bestaande bv uit de keten van bedrijfjes die behoorden tot het Leidse installatiebedrijf Energiq, is failliet verklaard. Daarmee verdwijnt het laatste restje van de omvangrijke Leidse firma. De Energiq-groep, met hoofdkwartier aan de Zaalbergweg, ging begin vorig jaar failliet. Daardoor kwamen 102 werknemers op straat te staan. Later werd bekend dat energiebedrijf Eneco bepaalde onderdelen overnam. Tot verbazing van curator Henri Bentfort, van het Haagse advocatenbureau DVDW, is één bv-tje van Energiq het bankroet indertijd ontsprongen. Dat is nu ook door de rechtbank failliet verklaard. (LD25-10).

((CV 25. Corinne Hofman (55) is één de meest gelauwerde wetenschappers aan de Universiteit Leiden en wint de ene na de andere prijs. Haar vader zat in de diplomatieke dienst en vanaf haar zesde woont ze in het buitenland totdat ze in Leiden gaat studeren. ‘Ik heb altijd al archeologie willen studeren. Leiden was een bewuste keuze, ik kon er mijn doctoraal halen en me specialiseren in de volkeren en cultuur van Indiaans-Amerika. Het is een zware baan die ik heb. Naast onderzoek en veldwerk ben ik ook nog decaan van de faculteit. Echtgenoot Menno Hoogland werkt ook in de archeologie, meer osteo-archeologisch, de studie naar menselijke botten. Hij heeft zijn eigen specialiteit, maar gaat al dertig jaar mee op veldwerk. Vroeger waren we als gezin vier, vijf maanden per jaar weg voor ons onderzoek. Onze zoon Yann (nu 24) was er ook altijd bij. Nu zitten we per jaar een week of twintig in het buitenland. Ze won

de Spinozaprijs, de hoogste prijs in wetenschappelijke kringen (2,5 miljoen euro) en een soort Nobelprijs voor Nederland. ‘Ik ben nu op een leeftijd dat de rimpels oprukken. Dat komt ook door al die maanden per jaar dat ik in de Caribbean in de brandende zon dat veldwerk aan het doen ben. Dan ga je 's avonds niet met een potje crème in de weer. Het leven is dan heel basic. Ontbijten, werken, slapen. Alleen in de weekenden ga ik los. Dan sta ik hele avonden te dansen. Dat is voor mij ook sport. Ik ben gewoon een mens. Maar wel iemand die heel strikt is in het halen van deadlines. Afspraak is afspraak. Dat moet ook wel, als je bij een faculteit met 130 werknemers zit. Anders kun je al die ballen ook niet in de lucht houden’. (LD25-10)).

25. De A4 bij Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude is een zesbaanssnelweg. Na vijf jaar is de verbreding en verdiepte ligging onder de Oude Rijn voltooid. De tunnelbak richting Amsterdam van het Limesaquaduct gaat om 03.30 uur open. Tot nu toe reed het verkeer in beide richtingen nog door de tunnelbak richting Den Haag. Met het openstellen van de tweede is de wegverbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden bijna voltooid. De verdiepte ligging richting Den Haag wordt nu omgebouwd naar de eindsituatie. Verder werkt ‘Combinatie A4 Burgerveen-Leiden’ vanaf 27 oktober aan de middenwand. Die klus duurt circa vijf weken. Vervolgens vindt onder andere asfalteerwerk plaats en wordt de rijstrookindeling heringericht. Het project wordt in december officieel afgerond. Eind jaren vijftig splitste de aanleg van de A4 Leiderdorp in twee delen. Ook kwam er een flinke verhoging dwars door het dorp omdat er een hoge brug over de Oude Rijn werd aangelegd. Het dorp zag hoe de snelweg steeds drukker en vervuilender werd. In 2009 begon één van de grootste bouwprojecten van Nederland. De A4 gaat nu onder het water van de Oude Rijn door. Waar voorheen in beide richtingen in de spits lange files stonden, kan het verkeer nu goed doorstromen. Een man die vlak naast de snelweg woont, is opgelucht. ‘Wij horen nu bijna niks meer. De herrie is zeker met 80 of 90 procent afgenomen’. (RTVW24/27-10, Sl30-10, WW05-11).

26. De organisatie van het Verrassend Winkelweekend organiseert dat in winkels als V&D, State of Art en Mango fotografen het winkelend publiek gratis op de foto zetten. Voor de kleinsten is er een speciale fotoset in BplusC locatie Nieuwstraat, waar ze als hun favoriete kind-ster op de foto kunnen. Daarmee haakt het programma in op het fotofestival en een rijdend fotocorso. Een lint van tien billboardfietsen met foto's, muzikaal begeleid door Jong K&G, trekt door de binnenstad. De foto's zijn gemaakt door LAFV-leden en hebben deels een Leids tintje. Cynthia van der Brugge van LAFV: ‘Het idee is uit nood geboren. Het is voor een amateurclub niet makkelijk om een betaalbare expositieruimte op een goede locatie te vinden. Zo rees het idee om met een mobiele tentoonstelling zelf het publiek op te zoeken, en aan te sluiten bij andere evenementen’. In de hal bij Van de Leur op Breestraat 117 is een expositie van de LAFV met foto's uit de Breestraatserie van voor de herinrichting, zoals de drukte, stilte, feestkraampjes en de bussen. De fotografen zijn: Eelke de Boer, Bert van de Ven, Pierre Luiten, Henk Aschman en Jannie de Groot. (HOZ26-10, Dichtbij26-10, WW29-10, HOZ02-11).

26. Mayflower English Bookshop (Hogewoerd 107, Leiden) houdt een themamiddag rond dichter Dylan Thomas. Een dag later is het 100 jaar geleden dat de Engelsman werd geboren. Dichter Leo van Zanen staat vooral stil bij zijn Religious sonnets, uit de bundel ‘Twenty-five poems’. Thomas schreef ook verhalen en toneelteksten, waarvan het bekendste ‘Under milkwood’ is. In oktober 2003 bracht stichting Tegenbeeld op de gevel van Lage Rijndijk 96 zijn gedicht ‘Was there a time’ aan. (LD20-10).

26. Clint Eastwood, David Lynch, Tim Burton, Jim Jarmusch en Martin Scorsese. Vijf Amerikaanse filmregisseurs die hij bewondert, tekende Maurice Braspenning op de muren van de leegstaande Meelfabriek. ‘Iconen uit de hedendaagse filmwereld. Ik bewonder ze om hun films en ze hebben alle vijf ook nog eens een markante kop’, aldus de Leidse kunstenaar. Eerder maakte hij al een portret van de Zwitserse architect Peter Zumthor. Die zou de Meelfabriek onder handen nemen, maar is inmiddels aan de kant geschoven. Van de totstandkoming zijn filmpjes gemaakt mede dankzij Alexander Mouret, directeur van het Leids Film Festival. In twee à drie minuten is van een verweerde muur een sprekend portret gemaakt in zwart- en grijstinten. Met name de ogen trekken de aandacht. ‘Een spuitbus met autolak’, verklapt de kunstenaar. Alle filmpjes zijn van bijpassende muziek voorzien, onder meer van La Boutique Fantastique en Kraak & Smaak. Het Leids Film Festival, dat 31 oktober start, heeft een programma met de titel ‘American Icons’ waarbij de filmpjes worden getoond met vervolgens een speelfilm van de betreffende regisseur. (LD23-10).

26. Har Meijer stopt als voorzitter van de begraafplaats Groenesteeg. Hij wil de handen vrij hebben voor lezingen en een nieuw boek. Hij trad in 2006 aan en zijn opvolger is nog niet bekend. (HOZ26-10).

26. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) organiseert de jaarlijkse wetenschapsdag. Thema is ‘Maak kennis in het LUMC!’ Op het Leidse Plein - in de centrale hal en bij het Boerhaaveplein in het LUMC - presenteren meer dan 25 afdelingen zich. Van Radiologie tot Maatschappelijk Werk. In de vrolijke gele standjes praten onderzoekers, dokters en verpleegkundigen bezoekers bij over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zijn er lezingen in de collegezalen en is het Anatomisch Museum geopend. Er kan onder meer een virtuele reis gemaakt worden door alle holten van het hart. Ook kunnen zaken worden bewonderd als een kunstgehoororgaan en testen bezoekers hoe goed het eigen gehoor is. Bijzonder is een demonstratie van een operatie van een nog ongeboren kind met een levensecht simulatormodel. De lezing over ebola van moleculair viroloog Eric Snijder is bomvol. ‘Het einde van de mensheid? Ik denk het niet. Ebola is vaker uitgebroken en bedwongen. Het is veel minder besmettelijk dan bijvoorbeeld mazelen of pokken, ziektes waarmee de mensheid eeuwenlang leefde. Met genoeg mankracht, middelen en veiligheidsmaatregelen is ook ebola het hoofd te bieden’. Bezoekers hijsen zich in een virologenpak, compleet met luchtmasker en beschermende kledij. (Sl15-10, UL14-10, LD22/27-10, WW22/29-10, LUMC23-10).

27. Leidenaar Aad van den Ouweelen toont zijn grote schaatsverzameling in gebouw ‘De Vergulde Wagen’ van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn aan de Van Boetzelaerstraat. De tentoonstelling vertelt het hele verhaal over recreatief en sportief schaatsen in de regio. Oude oorwarmers, ijspriemen, stempelkaarten, schaatsboeken: Van den Ouweelen heeft op veel bijzonderheden de hand weten te leggen. ‘Het begon met een oude aardappelkist vol verroeste schaatsen. Ik zocht op Marktplaats een paar voor mijn zoon en kon toen die hele kist voor een prikkie mee krijgen. 's Avonds liep ik te schuren en te poetsen en vanaf dat moment wilde ik meer’. Dat was in de jaren zeventig, inmiddels staat zijn zolder vol. Zoals een koninginnenschaats, een soort Friese doorloper met haksteun, die zijn naam dankt aan Wilhelmina, die de schaats als prinsesje ombond. Of een Hollandse krulschaats. De voetstapel (het houten stuk waar de schoen op rust) vioolvormig en de punt sierlijk in een krul. ‘Hoe rijker je was, hoe meer krullen je schaats had’. In totaal zijn er ruim 25 verschillende paren (houten) schaatsen te zien en hangen er unieke schaatskaarten en oude foto's van ijsvermaak. (LD27-10).

27. Zo'n 15.000 foto's en heel veel wachten. De Leidse amateurfotograaf Arne Wossink had er wat voor over om een timelapse te maken van de sleutelstad. Dat is een filmpje waarin foto's van een bepaalde plek, die vlak na elkaar genomen zijn, achter elkaar worden geplakt. Dat filmpje wordt heel erg versneld, zodat het lijkt als of je de tijd voorbij ziet vliegen. Arne vertelt: ‘Ik stel mijn camera zo in dat 'ie iedere paar seconde een foto maakt. Zelf ga ik er dan met een goed boek of een muziekje naast zitten, om de wacht te houden’. Arne leerde Leiden kennen toen hij er aan de universiteit archeologie studeerde. ‘Ik vind het een ontzettend mooie stad. Er zijn genoeg leuke plekjes om met m'n camera vast te leggen’. Zoveel zelfs dat hij 50.000 foto's maakte. (RTVW27-10).

27. De meting van fijnstof door duizenden Nederlanders met een smartphone is van waarde geweest, meldt de Universiteit Leiden na analyse van de metingen. In de zomer van 2013 deden duizenden Nederlanders mee aan het experiment om op heldere dagen met hun smartphone fijnstof te meten met een speciaal iSPEX-opzetstukje. Het systeem werkt nauwkeurig en kan volgens deskundigen een waardevolle aanvulling vormen op professionele metingen en is relatief goedkoop. Met het apparaatje konden de deelnemers foto's maken van de blauwe lucht en het fijnstof dat in de lucht zat. ‘Zo konden we waardevolle gegevens verzamelen op plaatsen die niet worden gedekt door de professionele meetapparatuur’, zegt teamleider Frans Snik. Meer kennis over fijnstof is belangrijk om het effect op bijvoorbeeld gezondheid, vliegverkeer en klimaat te kunnen bepalen. (RTVW27-10, LD28-10).

27. Tien docenten/onderwijsvernieuwers worden geïnstalleerd als fellow van de net opgerichte Leiden University Teachers’ Academy. Met deze Academy wil de Universiteit Leiden waardering uitdrukken voor de docent-in-hart-en-nieren en de onderwijsvernieuwing een impuls geven. Vicerector Simone Buitendijk verwacht dat de Academy de kwaliteit van het onderwijs zal bevorderen. (UL28-10).

27. In de Engelbertha Hoeve wordt een cheque van 9.029 euro uitgereikt aan de hospice Issoria. Het geld werd bijeengebracht door de verkoop van wijn die speciaal voor Issoria is gemaakt door Michiel Erades in Nieuw-Zeeland. Zijn vader had tot 1982 een bloemisterij in de Haarlemmerstraat en verhuisde met zijn gezin naar Nieuw-Zeelanden en werd er wijnboer. Van elke verkochte fles Eradus Sauvignon Blanc in Leidse restaurants kwam twee euro ten goede aan Issoria. (LN22-10, HOZ26-10, HOZ02-11, LD04-11, WW05-11).

27. Veel studenten bij de universiteiten komen voorlopig moeilijk aan een baan. Vooral economen, juristen en bedrijfskundigen zullen vermoedelijk niet zo snel werk vinden. Dat blijkt uit de Keuzegids Universiteiten 2015 van het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie in Leiden. Daarin staan, naast opleidingsbeschrijvingen en kwaliteitsgegevens van de universiteiten, ook de ‘baankansen’ tot 2018. De vooruitzichten voor studenten letteren, sociale wetenschappen, natuurwetenschap of bouwkunde zijn wat minder ongunstig maar niet goed. Elektrotechniek, werktuigbouwkunde, tandheelkunde, theologie of informatiekunde geven de grootste kans om na de universitaire opleiding een baan te vinden. Universiteit Leiden wordt, van de zes klassieke universiteiten in Nederland, als beste beoordeeld in de Keuzegids. Leiden telt vijf topleidingen: Biomedische wetenschappen, Griekse en Latijnse taal en cultuur, Liberal Arts & Sciences: Global Challenges, Wijsbegeerte en Wiskunde. De eerste twee zijn volgens de gids uitblinkers. Toch geeft de Leidse hoofdredacteur van de gids, Frank Steenkamp, aankomende studenten de tip ook eens een universiteit buiten de Randstad te bezoeken. ‘Zo heel goed zijn de Universiteit van Leden en Amsterdamen de Vrije Universiteit namelijk niet. Gespecialiseerde universiteiten in Enschede, Tilburg, Groningen en Maastricht bieden vaak vergelijkbare opleidingen met meer contacturen, up-to-date studiefaciliteiten en betere docenten. Steevast blijkt dat algemene, klassieke universiteiten lager scoren op studenttevredenheid dan kleine, gespecialiseerde. Een grote kan kosten delen en schaalvoordelen behalen maar de praktijk is vaak: bureaucratie, lange lijnen en neuzen die allemaal een andere kant op staan. Wie een techniek, geneeskunde of wis- of natuurkunde wil studeren, kan overal in Nederland terecht. Die opleidingen staan aan de top in Europa. Wie een taal wil leren, een kunst- en cultuurstudie of kunstgeschiedenis wil doen, kan zich misschien beter inschrijven aan een buitenlandse universiteit. Het is veel gevraagd om als 17-, 18- of 19-jarige op kamers te gaan in Londen, Parijs of New York’. aldus Steenkamp. Het is in zijn ogen verbazend hoe de letterenfaculteiten in Leiden, Utrecht, Nijmegen en Amsterdam het onderwijs uit hun vingers hebben laten glippen. ‘Docenten doen er vaak al 25 jaar hetzelfde en de cultuur is er niet supersprankelend’. (RTVW28-10, LD28-10, UL28-10).

27. Tom Porte en Joris Salvini beginnen in Leiden en omgeving met zorgbedrijf Cario Studenten Thuishulp. De 19-jarige tweedejaars studenten commerciële economie aan de Hogeschool Leiden willen binnen een jaar een landelijk netwerk op poten zetten. Porte: ‘Uit ons onderzoek bleek dat steeds meer ouderen liever of gedwongen thuis blijven wonen en dat er behoefte is aan thuishulp. In juni begonnen we met de voorbereidingen. We hebben geflyerd in Oegstgeest en op 30 oktober volgt Leiden. Wie zich aanmeldt, krijgt een intakegesprek. We zeggen nooit ‘nee’, want als we de hulp zelf niet kunnen leveren, regelen we iemand. We zijn nu met z’n vijven. Studenten kunnen via onze website solliciteren op een vacature. We eisen niet dat ze een geneeskundestudie doen maar moeten wel feeling hebben met de omgang van ouderen. Iedere student moet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen’. Volgens Porte kan de student een boodschap doen, iets schoonmaken of gewoon een goed gesprek voeren. We hebben ook een student die heel handig is met computers. Hij kan helpen met het aansluiten van de tv, zenders instellen en er uitleg over geven. Wil iemand een grote schoonmaak in zijn huis, dan kunnen we een schoonmaakbedrijf regelen. Dat geldt ook voor een taxi, een betrouwbare klusjesman of slotenmaker. Voor 20 euro per maand kan iemand klant worden en ons dag en nacht bellen. Regelwerk zit in dit bedrag. Gaan wij naar iemand toe, dan ligt het op ongeveer 15 euro per uur. De studenten krijgen, afhankelijk van hun leeftijd, een zakcentje. We zijn in overleg met zorgverzekeraars om de hulp onder de basisverzekering te laten vallen’. (LD29-10).

27. Raadslid Tomas Kok en duo-raadsleden Wesley Friedhoff en Matthijs de Ridder stappen uit de fractie van Leefbaar Leiden. Ze gaan verder als Groep Kok. Daan Sloos (71) is nog het enige raadslid namens Leefbaar Leiden. Het trio stapt op wegens het functioneren van Sloos. Volgens Kok hebben eerdere gesprekken niet geholpen. ‘Met iemand die zijn stukken niet leest, zijn debatten niet voorbereidt en zijn afspraken niet nakomt, kunnen wij niet langer werken’, aldus Kok, die de stap geen kiezersbedrog vindt. ‘Ik ben met voorkeursstemmen gekozen en heb recht op die zetel’ . ‘De samenwerking is vanaf het begin niet goed verlopen’, zegt Sloos. ‘Kok wil voor zichzelf beginnen en is daarom uit de partij gestapt’. Volgens Sloos was hij een tijdje uit de roulatie door hoge bloeddruk ‘Daarom heb ik wat debatten moeten laten schieten. Dat Kok dit als reden voor vertrek noemt is voor zijn rekening’. Volgens hem was er inhoudelijk ook verschil van mening: ‘Zij werken ook voor de PVV en zijn nogal op de islam gefocust. Ik heb een mildere visie over de islam dan zij’. ‘Ik ben opgelucht’, zegt de nestor van de gemeenteraad. ‘Ik ga nieuwe mensen zoeken om mij te helpen en dan ga ik weer fluitend verder. Kok trad op de voorgrond in de kwesties rond Benno L. en de nieuwe moskee. Het Journaal, Pauw en Witteman: het was een prima manier voor die jonge jongen om zich te profileren. Maar mede daardoor werd ik langzaam overal buiten gehouden en uiteindelijk gevraagd om op te stappen. Kok is een briljant student, een dossiervreter ook en misschien ooit een goed politicus. Al moet hij niet beweren, dat hij met voorkeurstemmen is gekozen, want dat is niet zo. Ik wens ze het allerbeste’. Opvallend is dat duo-raadslid Matthijs de Ridder op 2 april het webadres www.groepkok.nl vastlegde. Twee weken nadat Kok op 19 maart zijn zetel haalde. (RTVW27-10, Sl27/28-10, Dichtbij28-10, LD28/29-10, Mare30-10, LN05-11).

28. De reizende expositie ‘Signs of solidarity: the Dutch against apartheid’ wordt geopend in de hoofdbibliotheek van BplusC in de Nieuwstraat met toespraken van burgemeester Henri Lenferink, de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Bruce Koloane en hoofdredacteur Bart Luirink van ZAM Magazine. Luirink was betrokken bij de opzet en woonde tot voor wee jaar in Zuid-Afrika. In de jaren zeventig maakte hij deel uit van de antiapartheidsbeweging. De expositie toont de Nederlandse bijdrage in de strijd en met name de dertig jaar voor de afschaffing. Lenferink was indertijd een middelbare scholier, maar herinnert zich vaak de onrust in Zuid-Afrika in de media werd belicht. Speciaal voor Leiden zijn foto's toegevoegd van Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City. (LD29-10).

28. De gemeente biedt initiatiefneemster Linda Bovenlander van ‘Sinterkerst’ het oude pand van de Voedselbank in de Willem Barentzstraat aan. De vrijwilligers kunnen op 3, 4, 17 en 18 december cadeaus te geven aan mensen die zelf geen geld hebben om iets extra's te doen met de feestdagen. Bovenlander kan niet meer in de clubruimte van Amigo terecht. Er zouden zich zo'n 500 klanten van de voedselbanken in Leiden, Roelofarendsveen en Katwijk hebben ingeschreven. (LD03/28-10).

28. Regio Zuid-Holland organiseert een reeks informatieavonden over de Rijnlandroute, de toekomstige weg tussen de A4 en A44. De provincie toont aanpassingen na de bezwaarronde op het ontwerp. Vandaag bij LTTV Scylla aan de Voorschoterweg 6F, een dag later in De Terp in Valkenburg en op 30 oktober in hotel-restaurant Het Haagsche Schouw. (LD24-10).

28. Winkeliers en eigenaar van de Kopermolen binden de strijd aan tegen leegstand en mogelijke verpaupering. De sluiting van kantoorboekhandel annex bank en postagentschap Cazemier, nadat de Haagse rechtbank vorige week het faillissement uitsprak, betekent een gevoelige klap voor het winkelcentrum. ‘Maar er komen nieuwe winkels en activiteiten. En het parkeren blijft gratis’, zegt bestuurslid Erik Hauwert van de winkeliersvereniging. Jamin, de Witte Prijzenslager, de Zwarte Wolf en schoenenzaak Den Elzen vertrokken de afgelopen maanden om uiteenlopende redenen. Hauwert is daar niet blij mee, maar hoopt dat voor de kerstdagen vervangers zijn gevonden. Kruitvat verhuist naar een grote pand en er hebben zich een cadeauwinkel en een chocolaterie gemeld. Verder zijn er plannen voor nieuwe bewegwijzering en kerstverlichting, een nieuwe website en nieuwe activiteiten waarvoor een nieuwe organisatie in de arm is genomen. Eigenaar van de Kopermolen, Van der Vorm Vastgoed, heeft een festiviteitencoördinator aangesteld voor het winkelcentrum. Woordvoerder René Voortmeijer is optimistisch. ‘We werken aan een oplossing van de leegstand. Uit onderzoek blijkt dat de bezoekersaantallen stabiel zijn, vooral door de aanwezigheid van de supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Lidl. We blijven in de Kopermolen geloven’. De gemeente is van plan straten, stoepen, plantenbakken en parkeerplekken te herschikken en te verfraaien. (LD28-10).

28. De Dierenbescherming is blij met de nieuwe vereenvoudigde regels voor hondenbezitters. Honden mogen in parken en op groenstroken voortaan van 10 tot 17 uur vrij rondlopen. Hun baasjes zijn wel verantwoordelijk voor het opruimen van uitwerpselen. Volgens de Dierenbescherming zijn daarvoor extra afvalbakken nodig. En bij losloopgebieden moeten hekken komen zodat viervoeters moeten niet zomaar de weg op kunnen rennen. Verder meent de Dierenbescherming dat de gemeente ook zou moeten wijzen op hondengedrag- en opvoedcursussen. Die zijn niet verplicht, maar wel aan te bevelen. (LD28-10).

28. De Dierenbescherming neemt een verwaarloosde hond in beslag. De eigenaar is langere tijd afwezig en had de Amerikaanse Stafford-Boxerkruising thuis achtergelaten en een verzorger aangesteld. Via 144 melden mensen hun zorgen over de gezondheid van de hond. Toen inspecteurs een kijkje namen, was de verzorger niet aanwezig. Enkele jaren geleden werd de hond ook zorg onthouden door dezelfde eigenaar. De inspecteurs lieten een waarschuwing achter en brachten de eigenaar op de hoogte. Toen er na 48 uur nog niet was gereageerd haalde inspecteurs de hond uit huis, brachten hem naar een dierenarts en daarna naar een opvangadres. De oren en poten van het dier waren ontstoken en opgezet, ook schudde de hond continu met zijn hoofd. Het openbaar ministerie moet beslissen of de hond terug mag of naar een nieuw baasje gaat. De eigenaar krijgt een rekening voor de zorg en mogelijk ook een boete. (LD29-10, Dichtbij31-10, HOZ02-11).

28. In de Zeeheldenbuurt zijn de sloopplannen voor 98 woningen goedgekeurd door het stadsbestuur en start het verhuisproces, zegt woningcorporatie Portaal. Er is veel belangstelling voor de nieuwbouw op het Lakenplein, aan de overkant van de Zijlsingel. Huurders hebben voorrang bij de verdeling van die woningen. Volgens Jo Verhoeven van bewonerscommissie De Zeehelden zijn er nog veel onduidelijkheden zoals de hoogte van de huur en de servicekosten. Er is ook interesse voor de ‘Oosterhof’, een seniorencomplex dat in het blok Oosterstraat-Evertsenstraat-Van Speykstraat wordt gebouwd. Volgens Portaal gaat het om 35 woningen, die samen met de huurders worden ontwikkeld. Dat geldt ook voor de nieuwe eengezinswoningen aan de Evertsenstraat en de Van Speykstraat. (Gem04-11, LD06-11, HOZ09-11, Sl10-11).

28. De herinrichting van de Lammermarkt kost geen vier, maar 7,6 miljoen euro. Daarvoor zijn aan het project twee nieuwe onderdelen toegevoegd; de bouw van een nieuwe Valkbrug en de gedeeltelijke herinrichting van de Nieuwe Beestenmarkt. De Lammermarkt is nu nog kaal parkeerterrein in de schaduw van molen de Valk. Dat maakt burgemeester Henri Lenferink bekend. Dit najaar start de bouw van een ondergrondse parkeergarage en komt er een ‘hoogwaardig cultuur- en evenementenplein’ dat in 2017 af moet zijn. Het ‘groene’ plein maakt straks deel uit van het singelpark. Maar er komen ook evenementen en concerten. Bovendien keert de kermis er jaarlijks rond 3 oktober terug. Langs het nieuwe plein rijden veel bussen richting station Leiden Centraal omdat de Breestraat op termijn geheel busvrij wordt gemaakt. Ook daarom wordt de hoekige Valkbrug, die al jaren zijn huidige, tijdelijke vorm heeft, vervangen door een solide oeververbinding. De aansluiting op de Nieuwe Beestenmarkt krijgt een nieuw aangezicht. De haltes voor touringcars aan de Molenwerf vervallen tijdelijk. Vanaf 31 oktober is de noordelijke halte al buiten gebruik, op 15 november volgt de zuidzijde. De bussen zullen naar verwachting tot eind 2016 - begin 2017 gebruik maken van de haltes aan de Korevaarstraat (korte stops van maximaal 15 minuten) en station Lammenschans (voor de langere stops). Als de garage klaar is keren de busparkeerplaatsen aan de Molenwerf terug. (Sl28-10, LD30-10).

28. Bouwvakkers zijn bezig om de huisjes die tegen de Hooglandse kerk staan om te bouwen tot studentenkamers en appartementen. Gesteggel met de gemeente over de vraag of de pandjes monumentaal zijn, hield de aanpak op. Dat waren alleen de gevels. Er achter waren de huisjes al lang doorgebroken. Volgens Ruud Breedveld, projectleider namens de kerk, vormde de vondst van asbest juni een tweede obstakel. Het kostte 70.000 euro om de asbesthoudende vloeren op de verdiepingen te laten verwijderen. Er komen vijf kamers met gezamenlijke keuken en badkamer, vier eenkamer-appartementen en drie tweekamer-appartementen. Een aantal kamers krijgt bovendien een vide. ‘Het is niet groot, maar heel mooi en knus’, belooft Breedveld. De inschrijving bij het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente in Leiden begint waarschijnlijk in november. Breedveld: ‘Vijftien jaar geleden heb ik ervoor gepleit om de huisjes niet te verkopen zoals bij de Pieterskerk is gebeurd. Daar plukt de kerk al jaren de vruchten van: verhuur brengt meer op dan geld op de bank Bovendien kan een deel van de pandjes bij het kerkgebouw worden getrokken. De verhuur van de kerk is zo succesvol, dat er extra ruimte nodig is. Daarom wordt de vochtige binnenplaats overkapt en verbouwd tot zaal. Zoals eerder is gedaan aan de andere kant, waar de Tuinzaal in het Hooglandse Huys is ontstaan. En er komen toiletten bij’. (LD28-10).

29. ‘Het lijk bij de Keukenhof’ heet het nieuwe boek van de Leidse schrijver en dichter Cees van Hoore (1949). Het werk van de oud-journalist van het Leidsch Dagblad gaat over het leven van de Belgische schrijver Jean Gustave Schoup (1893-1944). Een literair talent maar ook een meester in list en bedrog. ‘Ik ben als een terriër in de archieven gedoken’ aldus Van Hoore die min of meer toevallig in aanraking kwam met Schoups vergeten literaire meesterwerk 'In Vlaanderen heb ik gedood!'. De roman is een felle aanklacht tegen het oorlogsbedrijf. Volgens Van Hoore had hij kunnen uitgroeien tot een schrijver van betekenis, maar sloeg een weg in die leidde naar de misdaad. Hij blijkt een ziekelijke leugenaar en stelt zaken mooier voor dan ze zijn. Hij vervalst een diploma van de universiteit van Leuven en geeft zich uit als advocaat. Ook geeft hij zich uit voor diplomaat, bankdirecteur en grootgrondbezitter. In de Tweede Wereldoorlog licht hij verzetslieden op door ze te doen geloven dat hij gevangen zittende verzetsstrijders kan laten vrijkopen. Het verzet betaalt hem veel geld maar dat steekt hij in eigen zak. Van Hoore vond in het archief van het ministerie van justitie een dikke dossiermap over Schoup. Na een artikel in het Leidsch Dagblad in 1999 zocht hij vergeefs contact met zijn zoon en schoondochter. De dossiers zijn destijds overgebracht naar het Nationaal Archief, maar die van Schoup bleek er onvindbaar. Hij werkte zo'n drie jaar aan de publicatie en kreeg hulp van een kleindochter van een belangrijke verzetsstrijder. Uit diens dagboeken blijkt dat Schoup uiteindelijk in de omgeving van de Keukenhof in Lisse door het gewapend verzet met vijftien kogels is geliquideerd door Hendrik Jan Scheffer. Eerder dit jaar verscheen van Van Hoore zijn gedichtenbundel ‘De sneeuw blijft nergens op zee’ bij uitgeverij De Contrabas. (LD29-10).

29. De voorstelling ‘Van Gogh spreekt’ beleeft de première in de Leidse Schouwburg. Omdat er pas enkele tientallen kaarten zijn verkocht, mogen mensen gratis naar binnen en achteraf in een envelopje doen wat ze het waard vonden. ‘Het is de eerste keer dat we iets dergelijks doen’, zegt Lisa Groot van Stadspodia. Acteur Porgy Franssen kruipt in de huid van Theo van Gogh. Het is op 2 november tien jaar geleden dat hij werd vermoord. (LD28/31-10, RTVW28-10, LN29-10).

29. Buurtbewoners bekijken en reageren op de plannen voor een nieuw jongerencentrum en een verenigingsgebouw voor de ijsclub aan de Dobbedreef in de wijk Stevenshof. Tussen het tenniscomplex en de landijsbaan verdwijnt daarvoor het huidige onderkomen IJsvereniging Rijndijk - Hoge Mors, een bouwkeet die al jaren aan vervanging toe is. De jongerenontmoetingsplaats in een woning aan de Mary Zeldenrustweg verdwijnt ook. Een eerdere bewonersbijeenkomst werd overschaduwd door allerlei problemen die hangjongeren in de wijk veroorzaakten en die door burgemeester en politie categorisch werden ontkend. Wat tot ergernis leidde bij bewoners. Die storm is geluwd. De nieuwbouw bestaat uit ongebruikte noodlokalen van een school in de Merenwijk. Het jeugdcentrum is bedoeld voor activiteiten zoals internet, spelletjes, koken, sport, huiswerkondersteuning en voorlichtingsbijeenkomsten en wordt met hekken afgeschermd van het schaatscomplex. Extra parkeerplaatsen vindt de gemeente niet nodig. Naar verwachting kan de bouw in 2015 starten. (LD27-10).

29. Tot 12 december komen acht gastschrijvers naar Leiden voor de viering van de dertigste Verwey-lezing. Het zijn Nina Polak, Hassan Bahara, Philip Huff, Hanna Bervoets, Yannick Dangre, Franca Treur, Niña Weijers en Kira Wuck. Een nieuwe generatie schrijvers van rond dertig jaar presenteert zich. Schrijvers van nu die vaak samenwerken. In kolommen van tijdschriften, op festivals en in revolutionaire, vaak in digitale vormen. Hetzelfde geldt voor lezers die zich verenigen in leesclubs terwijl zij hun mening over boeken delen op Facebook, en laten zien en horen op literaire feesten en festivals. Sinds 1985 kwamen er 29 gastschrijvers naar Leiden. Befaamde schrijvers die drie maanden per jaar onderwijs aan de Leidse universiteit gaven, van Gerard Reve tot Joke van Leeuwen. De jubileumlezing wordt een Verwey-leesclub op 20 november. Na de start in het Academiegebouw aan het Rapenburg vertrekken acht schrijvers naar acht locaties, waar ze iets scheppen dat geen tekst is, en al helemaal geen manifest, maar dat wel kenmerkend is voor hen allen en vooral ook voor hun lezers. De acht verzorgen de komende maanden een wekelijkse gastcolumn in universiteitsblad Mare en er is een schrijfwedstrijd. Niña Weijers, Hanna Bervoets en Yannick Dangre kiezen het beste Verwey-verhaal van maximaal 3.000 woorden en maken dat op 20 november bekend. (UL14-10, WW22-10, HOZ26-10).

29. De provincie wil dat gemeenten zich meer inspannen voor hergebruik van leegstaande kantoren. Ze vindt dat de regio Holland Rijnland nog te weinig doet op dit vlak. Gedeputeerde Govert Veldhuijzen zegt in een brief dat de regio zijn beleid moet aanscherpen, zo mogelijk schrapt in nieuwbouwplannen, en dat voor 1 juli 2015 vastlegt in een nieuwe ‘kantorenstrategie’. Hij vraagt om specifieke plannen voor leegstaande objecten, die (al dan niet tijdelijk) een nieuwe bestemming krijgen of worden opgeknapt. De provincie wil grote gemeenten ondersteunen met ‘leer- en werktrajecten’. De kantorenstrategie van Holland Rijnland uit 2012, bevat nog te veel nieuwbouwplannen, vindt Veldhuijzen. Zo twijfelt hij aan de realisatie van het Rijnsburgerblok, tegenover station Leiden Centraal. De gedeputeerde wil op korte termijn met Leiden en het regiobestuur overleggen over dit plan in relatie tot de kantorenleegstand op de vlakbij gelegen kantorenlocatie Schuttersveld/Schipholweg. Wethouder Robert Strijk zei een week eerder nog niet te willen tornen aan nieuwbouwplannen voor kantoren. Volgens hem zijn nieuwe regels of beleid niet nodig, omdat Leiden een kantorenleegstand van negen procent heeft: een stuk lager dan elders. De leegstand in Holland Rijnland bedroeg begin dit jaar ruim 230.000 vierkante meter, ofwel zo'n vijftien procent van het totale aanbod. Van alle lege panden staat een derde meer dan vier jaar leeg. Op 1 januari was bijna 50.000 vierkante meter kantoren in aanbouw. Het Economisch Instituut voor de Bouw voorspelde deze zomer dat in 2040 zo'n twintig procent van alle kantoorgebouw in Zuid-Holland ‘incourant’ is. (LD29-10).

29. De voormalige wasserij De Arend aan de Herensingel wordt in november gesloopt en maakt plaats voor 24 huurappartementen. Alleen de monumentale schoorsteen uit 1910 blijft bewaard en wordt opgeknapt. Die vormt straks het middelpunt van de gezamenlijke tuin van het nieuwe complex. Eerst moet het gespecialiseerde Leidse bedrijf Van Diemen de in het gebouw aanwezige asbest verwijderen. Ook de bodem moet grondig gesaneerd worden. De vervuiling is zo ernstig dat de nieuwe woningen een speciale, luchtdichte vloer krijgen. Tot 2030 wordt de gesteldheid van de bodem jaarlijks onderzocht. Volgens een schatting van projectontwikkelaar Ecoplicity uit Oegstgeest wordt het nieuwe complex, dat is ontworpen door architectenbureau JSA, eind 2015 opgeleverd. De Arend dateert van 1835 en stond toen op Zoeterwouds grondgebied. De firma werd tot 2004 gerund door de broers Theo en Wils de Goede, de vijfde generatie wasbazen. Omdat wasserijen vroeger naar vogels werden genoemd, is de naam De Arend bedacht, zo vertelde het duo bij hun afscheid. Door de slechte staat van het pand, de vervuilingen in de bodem en een paar kraakacties, raakte het duo hun pand jarenlang aan de straatstenen niet kwijt. Exact tien jaar na hun pensionering gaat hun fabriekje alsnog tegen de grond. (LD29-10, Sl13-11).

29. De redactie van de HMG-dagbladen, waaronder het Leidsch Dagblad valt, dreigt met acties als de directie de voorgestelde bezuinigingen handhaaft. In een plenaire redactievergadering steunen 150 redacteuren de actieplannen. Van de 226 redactieleden komen er 150 bijeen in Alkmaar. De directie wil in 2015 vijftien arbeidsplaatsen schrappen en 675.000 euro bezuinigen op de externe redactiekosten. Het contract met de Persdienst van Wegener wordt beëindigd en de HMG-kranten gaan artikelen uit De Telegraaf gebruiken. De redactie en hoofdredactie willen de arbeidsplaatsen behouden en de ruimte krijgen om de Telegraaf-artikelen te bewerken. De vergadering vraagt de hoofdredactie direct met de raad van bestuur van de Telegraaf Media Groep (TMG) te praten om de meerjarenbegroting van tafel te krijgen. Ook bereidt de redactieraad acties voor wanneer de eisen niet worden ingewilligd. Daarmee spreekt de vergadering impliciet uit geen vertrouwen meer te hebben in het overleg met HDC-directeur Tim Klein. Volgens berichten in Adformatie staat diens functie op de tocht, omdat de raad van bestuur van TMG van hem af wil. Behalve het Leidsch Dadblad vallen ook de in Leiden verschijnende huis-aan-huisbladen het Witte Weekblad en Het op Zondag onder HMG. (Sl30-10, NVJ30-10).

29. De uitslag van de ziekenhuistest van weekblad Elsevier noemt het Rijnland Ziekenhuis ‘uitermate teleurstellend’. Het ziekenhuis, met vestigingen in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn, krijgt een zeer lage score in de jaarlijkse test in samenwerking met bureau SiRM, dat onderzoekt welke ziekenhuizen de meest patiëntgerichte, veiligste en meest effectieve zorg bieden. Op een maximale score van vier krijgt Rijnland er één. ‘Het oordeel is relatief, omdat je wordt vergeleken met ziekenhuizen om je heen’ zegt een woordvoerder. Ze vindt het jammer, omdat het een ‘hele zichtbare’ score is. ‘Mensen krijgen een bepaald beeld van jouw ziekenhuis en dat kan een verkeerd beeld zijn’. Het Diaconessenhuis scoort twee en het LUMC ook één. ‘Voor de patiënten zijn we blij met de inzichtelijkheid die zulke lijsten bieden’, zegt een LUMC-woordvoerder. Op transparantie scoort het LUMC vier van de vijf te behalen punten. (Elsevier29-10, LD31-10).

29. Een grote studie, waarbij gegevens van 40.000 mensen onder de loep zijn genomen, heeft twee nieuwe genvarianten aangewezen, die van invloed zijn op de werkzaamheid van statines. Dat publiceren onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Queen Mary University in Londen in ‘Nature Communications’. Veel patiënten met een te hoog cholesterolniveau slikken statines, die het ‘slechte’ LDL-cholesterol met meer dan de helft kunnen verlagen. Dit kan de kans op hartziekten sterk verkleinen. De cholesterolverlagende statines werken echter niet bij iedereen even goed. Twee ontdekte genvarianten blijken naast twee eerder bekende deze verschillen in werkzaamheid tussen individuen deels te verklaren. Wouter Jukema (LUMC): ‘Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe we deze kennis kunnen inzetten in de patiëntenzorg’. (UL06-11).

29. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum, de Universiteit van Twente en het Erasmus MC in Rotterdam, proberen een menselijke long te maken uit een chip. Deze nieuwe methode kan een uitkomst zijn voor patiënten met longaandoeningen zoals COPD of taaislijmziekte. De nieuwe chip is maar een paar centimeter groot. De onderzoekers plakken er levend longweefsel aan. Daarna stapelen ze een aantal chips op elkaar en die weefsels kunnen groeien tot een long van normale grootte. Als de proef lukt, kunnen de onderzoekers over een aantal jaar het weefsel van patiënten gebruiken. Ze kunnen een nieuwe long dan aanpassen op een individuele patiënt en zijn transplantaties wellicht niet meer nodig. Dat duurt nog vijf tot tien jaar. (RTVW29-10).

30. De Popronde strijkt weer neer in Leiden met bijna dertig liveoptredens. Het rondreizende en gratis toegankelijke festival start in The Duke of Oz aan de Oude Singel met de Amsterdamse band Bixby. Verder zijn er optredens in andere cafés, maar ook in platenzaak Velvet, muziekpodium Q-Bus en de Vrijplaats aan de Middelstegracht. De afterparty is in Scheltema aan de Marktsteeg waar de Rotterdamse band De Skaggerz speelt en Friends of the Family. (LD25-10, HOZ26-10, Dichtbij27-10,03-11).

30. Aan de vooravond van het Leids Film Festival gaat de film ‘Where the keys cross’ in bioscoop Trianon in première. Producent Nigel Langdon was acht jaar bezig met de vijf uur durende rolprent in twee delen. De Londenaar met een Leidse vriendin wilde de film maken in volledige vrijheid zonder producent en zonder geldschieters. Langdon tekent voor de productie, de regie, het script, het geluid, de opnametechniek en de montage. Hij is trots op het resultaat dat met beperkte middelen werd gerealiseerd. ‘Ik kom vijftig miljoen tekort en een crew met tientallen assistenten. Een ‘small problem’ dat me niet heeft weerhouden’. Dat hij het project heeft voltooid is volgen hem te danken aan de inspirerende samenwerking met Pieter van Santen, die de hoofdrol van geheim agent speelt in Leiden met het stadswapen ‘where the keys cross’. Pieter speelt een antiheld en alles in de film moet de kijker met een knipoog te bezien. De film is Engelstalig ook al zijn de acteurs Nederlandse amateurspelers. Bij wijze van dekmantel doet Van Santen zich voor als jazzpianist. In werkelijkheid is hij ook docent aan de muziekschool van BplusC verbonden. Daar begon ook hun samenwerking. Na een avond in de kroeg vroeg hij zijn pianoleraar om de hoofdrol in zijn film te spelen. Het zou hem maar vijf dagen kosten. Van Santen: ‘Het zijn de langste vijf dagen in mijn leven geworden. In de afgelopen acht jaar heeft het werken aan de film een veelvoud daarvan gekost’. Het gaf hem de mogelijkheid om op film zijn eigen composities op piano uit te voeren. Langdon beschikt over circa 320 uur materiaal, waarvan zeer veel werd weggelaten. Zowel Langdon als Van Santen zijn domineeszoon. Opgegroeid op het platteland in een huis van 22 kamers, waarvan er 's winters slechts één verwarmd was, werd Langdon gevormd door de vele verhalen die zijn ouders voorlazen. Tegenover zijn bijna zeventig personages plaatst hij opvallend vaak dieren die als waarnemers van menselijk gedrag een speciale rol krijgen toebedeeld. Met animatietechnieken, een terrein waarvoor Langdon in Engeland met een mastergraad professioneel is opgeleid. En alles met één camera, die vooral in close ups de scherpste beelden oplevert. Er zijn opnamen gemaakt in onder meer Engeland, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Finland en Denemarken. En vooral ook in Leiden, zoals in de Hooglandse Kerk, jazzcafé The Duke, op de Burcht, de Engelse pub aan het Noordeinde, de muziekschool en aan de Leidse grachten. (LD25-10).

30. De Adviescommissie Cultuurhistorie buigt zich over de vraag wie de eigenaar is van een archeologische vondst in de stad. De vinder, de eigenaar van de grond of de gemeente. Veel is al bij wet geregeld. Wie een nieuwbouwproject of stevige renovatie start is verplicht om eerst een archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Vondsten belanden meestal in een provinciaal depot. Aanleiding is onder andere Marc Tipton. De Engelsman liep afgelopen voorjaar wekenlang ongestoord met zijn metaaldetector rond op het terrein langs de Witte Singel bij de Sterrewacht. De emmertjes vol munten die hij verzamelde, met exemplaren uit de 17de eeuw erbij, schonk hij voor een deel aan het Museum van Oudheden. Maar Tipton ontkende niet dat hij ook enkele munten verkocht. Nu er een concreet bouwplan ligt voor het gebied komt er een echt bodemonderzoek. De commissie bespreekt ook de aanwijzing van de Burchtheuvel tot archeologisch rijksmonument door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. ‘Dat is een extra waarborg’, aldus de rijksdienst. (LD24-10, Sl28-10).

30. Het Leidse bedrijf Condi Food wint de prestigieuze Herman Wijffels Innovatieprijs in de categorie ‘voedsel en agricultuur’. Het speciale camerasysteem dat het bedrijf ontwikkelde voor de voedselindustrie wordt uit 595 inzendingen gekozen als meest kansrijke en duurzame innovatie. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die duurzame innovaties in de maatschappij introduceren. Medeoprichter Marco Beijersbergen: ‘Het is een bevestiging dat we goed bezig zijn. Het systeem stelt de versheid van vis automatisch en objectief vast. De hyperspectrale camera’s zijn destijds ontwikkeld voor de ruimtevaart. André Kuipers gebruikte een camera van Cosine, moederbedrijf van Condi Food, om foto's van de aarde te maken vanuit de ruimte’. Het bedrijf besloot dezelfde camera's kleiner en goedkoper te maken en in te zetten in de voedselindustrie. Het eerste systeem werkt bij Schmidt Zeevis uit Rotterdam. De vis gaat via de lopende band door de camera en keurt de vis op bijvoorbeeld de kleur van de kieuwen, de helderheid van de ogen en de glans van de huid en vergelijkt die met gegevens van verse vis. Zo kan tot acht uur nauwkeurig worden bepaald wanneer de vis gevangen is. Het is stukken goedkoper en effectiever dan op het oog bekijken of er iets mis is. Mensen zien slechts de primaire kleuren rood, groen en blauw, de camera ziet honderden kleuren’, aldus Beijersbergen. Als buitengewoon hoogleraar experimentele natuurkunde bij Universiteit Leiden probeert hij een verbinding te leggen tussen de wetenschap en de maatschappij. ‘We zijn ook bezig met de detectie van bacteriën en schimmels’. Cosine werkt voor de landbouw tevens aan een camera in een satelliet die vertelt hoeveel je moet bemesten en wanneer je moet sproeien. (RTVW28-09, LN01-10, LD02/06/31-10, WW08-10, RTVW03-11, LN05-11).

30. Leiden volgt in november het goede voorbeeld van andere steden met de aanstelling van fietscoaches. In het centrum lopen medewerkers van de gemeente op zaterdag door de stad en lossen fietsmisstanden op. Ze verplaatsen tweewielers die op de geleidestrook voor slechtzienden staan, halen fietsen weg die stegen blokkeren, zijn omgevallen of tegen glazen etalages leunen. Buurtvereniging Pieterswijk en de VVD-fractie spreken van overlast vooral rond de wekelijkse zaterdagmarkt. De gemeente haalt rekken weg bij ’t Gangetje en plaatst nieuwe op plekken waar dat geen hinder geeft. Ook komen er extra rekken bij de Steenschuur en langs de Nieuwe Rijn voor 300 fietsen. (LD30-10, LN05-11).

30 Aan het begin van de Veilingkade ligt een balk in het water zodat bootjes er niet meer in of uit kunnen. Het ‘botenkerkhof’, zoals de plek door sommige bewoners wordt genoemd, moet weg, vindt eigenaar De Raad Vastgoed. ‘Het ziet er niet fraai uit en levert gevaarlijke situaties op’, zegt Ian van Duijvenbode van De Raad. Een bewoonster uit de Meloenstraat vindt de actie niet bevorderlijk voor de wijk. Jarenlang konden bootjes er zonder vergunning aanleggen. Volgens hem is inmiddels meer dan de helft weggehaald. De houten balk moet ‘wildparkeerders’ weren. ‘Mensen die bij ons bekend zijn, kunnen een sleutel krijgen, aldus Van Duijvenbode. Nico Breedeveld: ‘Ik weet niet waar ik naartoe moet met mijn roeiboot en Draco. Een ligplaatsvergunning van de gemeente duurt door de lange wachtlijst twee jaar’. (Zie ook 26-09). (LD30-10).

30. Leidenaars met een laag inkomen of een bijstandsuitkering krijgen eenmalig een extra bijdrage van 70 tot 100 euro van de gemeente. Dat staat in de Wet Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Op laaginkomen.nl is te zien wie er recht op heeft. Aanvragen kan tot 31 december met het formulier op www.leiden.nl/minimabeleid. (LD30-10).

30. Wilbert Devilee begon in 2005 met het fotograferen van straathoeken in de binnenstad. Dat resulteerde in 2009 in de website Panorama Leiden. Zijn vrouw Louise voegt de historische verklaring van de straatnamen toe. Devilee: ‘Ik vind het leuk om te fotograferen en zocht een interessant onderwerp. Uit onderzoek bleek dat mijn familie al sinds 1600 in Leiden woont. Een prachtige stad, dus ben ik stadsgezichten gaan vastleggen zoals je die normaal nooit ziet. Ik maak een stuk of zeven foto's en bewerk die vervolgens tot een beeld, zodat je tegelijk in beide straten kan kijken. Al die foto's geven een mooi tijdsbeeld van het begin van de 20ste eeuw. Sommige mensen zeggen wel eens: wat jammer dat daar net een auto staat. Maar dat hoort er juist in. Dat dateert de foto’. Hoeveel foto's Devilee al heeft geschoten weet hij niet. ‘In ieder geval de hele binnenstad en inmiddels ben ik bezig met de buitenwijken. De Kooi en de Zeeheldenbuurt staan al op de website. Het komt ook nooit af, want er verandert altijd weer iets’. (Zie ook 31-10). (LD30-10).

30. Margot Lodewijk en Jacqueline Bustraan schrijven vanaf 2011 verhalen over de geschiedenis van Leiden voor kinderen van zes tot tien jaar. Lodewijk, tekstschrijver en historica: ‘We hebben er nu een stuk of tien waarvan we de meeste hebben voorgelezen op basisscholen. Uiteindelijk moet er een boek komen’, vult onderwijskundige Bustraan aan. Het duo probeert over elke tijdsperiode een verhaal te maken. De feiten die er in staan moeten kloppen, vindt Bustraan. Het idee begon met het kinderboek 'Lang geleden… De geschiedenis in 50 voorleesverhalen' van Arend van Dam & Alex de Wolf. (LD30-10).

30. Huurders van sloopwoningen in de Leidse regio krijgen meer rechten bij het vinden van vervangende huisvesting. Hun positie is sinds april verslechterd, door het schrappen van een aantal voorrechten in de huisvestingsverordening. Op advies van een regionale ‘urgentiecommissie’ repareert regiobestuur Holland Rijnland de verordening op korte termijn. Voorgesteld wordt stadsvernieuwingsurgenten hun inschrijftijd bij aanvaarding van een nieuwe woning te laten behouden. Ook komt er een aangepaste ‘rangordebepaling’ in de toewijzing van huizen aan huurders die voor sloop moeten wijken. Of de terugkeergarantie in ere wordt hersteld, is nog een punt van discussie. ‘Die kun je ook goed via de woningcorporaties regelen dacht Holland Rijnland maar in de praktijk bleken heel weinig huurders er gebruik van te maken. De commissie denkt een schriftelijke garantie voordelen biedt, omdat dit drempelverlagend werkt bij verhuisplannen. (LD30-10).

30. Gedeputeerde Han Weber draagt 2.500 dozen met archeologische vondsten van de provincie Zuid-Holland symbolisch aan de gemeente Leiden over in het Rijksmuseum voor Oudheden. Als symbool van de transfer heeft Weber een chocolade replica van een ruitermasker bij zich. Het origineel is destijds gevonden nabij de nieuwbouwwijk Roomburg. De voorwerpen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen zijn in Leiden opgegraven en vanaf 1947 door de provincie in depot bewaard. De gemeente had geen plek om de schilden, vazen, messen en serviezen onder te brengen, maar heeft nu een nieuw depot. De collectie wordt na de verhuizing eerst in kaart gebracht door deskundigen. Daarna zijn de archeologische vondsten te zien in een studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken aan de Boisotkade. Een deel wordt getoond in museum Oudheden aan het Rapenburg en een deel in het Alphense Archeon. (RTVW29-10, LD30-10, WW05-11, LN05-11).

30. Raadsleden krijgen een presentatie van de nieuwe buscorridors waaraan de gemeente en de provincie werken. De Stationsweg en de Steenstraat worden busvrij en die bussen rijden straks via het Schutterveld en de Molenwerf. Deels op een aparte busbaan. Bij de Lammermarkt rijdt een deel via de Turfmarkt naar de Breestraat, terwijl een ander deel de nieuwe busroute volgt via de Hooigracht en de Langegracht. Ook die twee straten worden opnieuw ingericht om het extra busverkeer goed te kunnen verwerken. Met dit zogeheten HoLa-tracé wordt de Breestraat ontlast. Daar verdwijnt op termijn ongeveer de helft van alle bussen. Als dat is gebeurd, wordt het nieuwe asfalt vervangen door mooie klinkers. Anders ontstaat er door trillingen die de bussen veroorzaken schade aan de monumenten. De komende maanden praat wethouder Robert Strijk met alle betrokkenen langs de nieuwe busroutes. Op de Hooigracht worden mogelijk alle bomen gekapt als er geen of minder plek is om te parkeren. Ook voor de Langegracht zijn er meerdere opties. Die variëren van kleinere aanpassingen tot ingrijpende veranderingen. Bijvoorbeeld ook hier het kappen van alle bomen en het aanleggen van een vrije busbaan in het midden van de weg met aan weerszijde nieuwe bomen en ventwegen met klinkers. De nieuwe busverbinding naar Katwijk en Noordwijk loopt niet via het Bio Sciencepark en voorlopig ook niet via de Wassenaarseweg. De nieuwe betacampus die de Universiteit Leiden er voor honderden miljoenen bouwt, maakt dat onmogelijk. Bustrillingen kunnen de metingen verstoren die onderzoekers er straks uitvoeren. (Sl31-10, LN05-11).

30. Leiden houdt tien coffeeshops. Een meerderheid van de raad zet in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een punt achter het ‘uitsterfbeleid’. Het was een hard punt voor het CDA bij de collegeonderhandelingen in 2010: Leiden had twaalf coffeeshops en het moesten er acht worden. De afgelopen vier jaar zijn er twee gesloten. New Tmes in de Beschuitsteeg en GOA aan de Korte Mare. Dat is genoeg volgens de Leidse Vereniging van Cannabis Detaillisten (LVCD) en D66 die steun krijgt voor een motie om het daarbij te laten. CDA’er Roeland Storm vindt dat ‘ongelofelijk’. ‘De Leidse wietlobby stuurt een brief en D66 zet die een op een om in een motie’. Grootste bezwaar van het CDA is het hoge gehalte van de werkzame stof THC in de wiet. ‘Met vijftien procent THC is een Leidse joint gewoon harddrugs’. Als het aan Storm ligt, gaat het aantal shops terug naar nul. CU-fractievoorzitter Mart Keuning heeft ook niks met drugs, maar vindt helemaal verbieden geen oplossing: Burgemeester Henri Lenferink vindt het huidige aantal prima. Er is weinig overlast en dat zou kunnen veranderen als er meer coffeeshops zouden moeten sluiten. De VVD twijfelt nog of ze voor of tegen zal stemmen. Ook de PvdA heeft nog geen definitieve keuze gemaakt, maar staat wel positief tegenover het voorstel. De overige partijen zijn voor. Van de SP mag het aantal zelfs weer stijgen. Van GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn mag het aantal zelfs wel weer terug naar twaalf. (Sl31-10, LD01-11).

30. Gemiva en De Haardstee sluiten zich aan bij Mantelzorgakkoord Leiden. Wethouder Roos van Gelderen en Van Teijlingen van de Wouw (Gemiva) en Wesselman (De Haardstee) tekenen de overeenkomst. In het akkoord staan de afspraken over de wijze waarop cliënten en hun sociale vangnet worden ondersteund zodat de kans op overbelasting van mantelzorgers zoveel mogelijk wordt verkleind. Het Leids Mantelzorgakkoord bestaat nu uit vijftien partijen. Eerder traden de Leidse Vereniging van Mantelzorgers, Bureau Informele Zorg, ActiVite, stichting Radius, Libertas Leiden, stichting Topaz, MEE ZHN, stichting Kwadraad, GGD HM, GGZ Leiden e.o., Woonzorgcentrum 't Huis op de Waard, R.K. Zorgcentrum Roomburgh en de gemeente al toe. (Dichtbij30-10).

30. De Kinderboerderijen Actief Toer levert de Kinderboerderij Merenwijk 2.082 euro op. Albert Heijn in de Merenwijk ondersteunde de actie met ponyritjes voor hun klanten en het verkopen van biologische producten. Van het geld wordt een ontdek-survivalpad aangelegd en een mini-ponykar aangeschaft. (Gem30-10, St05-11).

30. In Leiden worden de eerste diploma’s uitgereikt van de cursus kinderoppasser, die speciaal voor 13 tot 16-jarigen wordt georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In drie avonden leren geïnteresseerde tieners de meest basale dingen, zoals een boekje voorlezen, de baby op bed leggen en misschien nog een keertje troosten. Er wordt geleerd hoe je een luier veilig verschoont op een commode, wat moet je doen als een kind ontroostbaar is, een verdwaalde kraal in zijn neus stopt of het vertikt zíjn tanden te laten poetsen. Verder spelletjes om kinderen zoet te houden en waar moet je op letten als je met een kind op stap gaat. Dingen die volgens Thalia Romani de Wit, coördinator van het CJG-opvoedcursusbureau, vroeger terloops werden opgepakt. ‘Toen waren de families groter en deed je ervaring op met zusjes en nichtjes et cetera. Nu kunnen ze die ervaring bij ons opdoen’. De twaalf beschikbare plaatsen waren zo bezet. (RTVW27-10).

31. Het parkeerterrein aan de Haagweg heeft 250 plekken minder omdat de huur van is opgezegd omdat er een woonwijk komt. Directeur Chris Verplancke kon het terrein eind 2011 tijdelijk huren. ‘Dat gebruikten we vooral voor touringcars, campers en bijvoorbeeld busjes en vrachtwagens van marktkooplui’. Voor de campers is een tijdelijke oplossing in de maak. Touringcars kunnen voorlopig hun passagiers afzetten bij de Garenmarkt. Ook bij station Leiden Lammenschans wordt een plek gerealiseerd waar de touringcars kunnen parkeren. Als de ondergrondse parkeergarages in gebruik zijn, ziet wethouder Robert Strijk het terrein van de Stichting Stadsparkeerplan Leiden als prima ‘overloopterrein’ bij evenementen. (Sl30-10, Sl04-11).

31. Het aantal klanten van de regiotaxi in de regio Holland Rijnland daalt het afgelopen halfjaar met zo’n 9.000 ten opzichte van 2013. Dat is voor het eerst in het vierjarig bestaan. De taxi’s worden vooral gebruikt door ouderen en mensen met een beperking dat het aantal klanten afneemt. Volgens samenwerkingsverband Holland Rijnland komt dat niet omdat passagiers sinds 1 januari een hogere eigen bijdrage moeten betalen. Wel geven gemeenten minder snel een indicatie voor de regiotaxi en zijn ze minder genegen taxikosten te betalen die door de zorgaanbieder moeten worden betaald. Sommige gemeenten beperken het aantal zones dat klanten mogen reizen. Ruim vier procent wordt meer dan een kwartier te laat opgehaald, maar dat valt binnen de kwaliteitsmarges die gelden. De wachttijd aan de telefoon van gemiddeld vijftig seconden zit ook op het gewenste niveau. De circa 30.000 ritten die per maand worden gereden gaan meestel naar een zieken- of verzorgingshuis. De top drie zijn het Rijnland Ziekenhuis, het LUMC en het Diaconessenhuis. (LD31-10).

31. De Leidse Voedselbank bestaat bijna tien jaar. In die tijd groeide het aantal huishoudens in Leiden en de Bollenstreek dat wekelijks een gratis voedselpakket krijgt, van ongeveer 30 naar 850. De voorziening begon in het SP-pand in de Marnixstraat. Om het eerste decennium af te sluiten wordt een politiek café gehouden over de Voedselbank. Sprekers zijn Thijs Coppus, fractiemedewerker in de Tweede Kamer en Friederike de Raat van de Voedselbank. (Dichtbij23-10, WW29-10).

31. BVA Auctions, een van de grootste online veilingbedrijven van Nederland, opent een nieuwe vestiging aan de Rooseveltstraat en de eerste veiling begint met een kijkdag. De ruim 400 kavels bestaan uit een grote verscheidenheid aan goederen. Stapels autobanden, motoren, rijen badkuipen, tapijten, dozen vol gitaren, elektrische sigaretten, iPhones, douchecabines en laminaat. Voor het pand op het bedrijventerrein staan kleine tractoren. Halverwege de dag zijn alle 100 veilingboekjes op. BVA Auctions is gespecialiseerd in openbare verkoop, executieverkoop en online veilingen van roerend goed afkomstig van sluiting of faillissement van bedrijven. Begin 2014 is het bedrijf betrokken bij de veiling van de complete inboedel en inventaris van het gerenommeerde Jansenbinders, dat was gevestigd aan de Rooseveltstraat. In het pand van het failliete boekbindbedrijf is BVA Auctions gevestigd. De Leidse vestiging is een van de eerste van het bedrijf in de Randstad. ‘Het is belangrijk dat we in het westen van het land ook een ophaallocatie hebben. Dat is voor klanten prettiger’, aldus Wim Schimmel, directeur marketing. ‘Wij organiseren zo'n zeventig tot tachtig veilingen per week door heel Nederland. Zeventig procent van de spullen is tweedehands, de rest is nieuw’. BVA Auctions verwacht dit jaar minstens één miljoen kavels te verkopen. Schimmel: ‘Online veilen is ontzettend populair. Onze omzet is de afgelopen jaren verdrievoudigd. De eerste Leidse online veiling duurt tot 5 november. (LD29-10, LD01-11).

31. De film ‘Whiplash’ opent de negende editie van het Leiden International Film Festival, die tot en met 9 november duurt en start met een gala in bioscoop Trianon. De film viel op diverse festivals in de prijzen. Centraal staat een jonge jazzmuzikant, die de ambitie heeft om de beste drummer te worden. Tijdens het festival wordt de op 9 februari overleden Jan Boer herdacht met de vertoning van zijn favoriete films. Boer was zeer belangrijk voor de Leidse filmwereld. ‘Zonder hem had het festival onmogelijk kunnen worden wat het vandaag is’, zegt de organisatie. Voor de films zijn online geen kaarten te koop. Volgens Boer was reserveren ‘een moderne manier van voordringen’. Zijn zoon, als locatiemanager nog betrokken, koos ‘Samurai’ van Akira Kurosawa, zijn favoriete regisseur, ‘Death in Venice’ met Jans lievelingsacteur in de hoofdrol: Dirk Bogarde en de spaghettiwestern ‘My name is nobody’ met Henry Fonda. Het festival werkt dit jaar samen met de organisatie Fight Cancer. Op 5 november is de première van ‘Sequoia’. De competitiefilm vertelt het verhaal van de 23-jarige Riley, een jonge vrouw met kanker, die zelfmoord wil plegen, maar door een onverwachte ontmoeting op andere gedachten wordt gebracht. De film wordt ingeleid door actrice en ambassadrice van Fight Cancer Jolanda van den Berg, die op haar 27ste bleek kanker te hebben. De opbrengst van de speciale première is bestemd voor kankeronderzoek. (LD01-10, Dichtbij23-10, RTVW27-10, WW29-10, LD30-10, Sl30-10, Mare30-10, LD01-11, Dichtbij01-11, WW05/12-11).

31. De kerstmarkt en de ijsbaan op de Nieuwe Rijn blijven een onverteerbaar punt voor ‘Rembrandt’. De rederij staat met de gemeente voor de Raad van State in een spoedzitting en er loopt ook een bodemprocedure. Volgens het rondvaartbedrijf lopen touroperators weg als de boten in de feestmaand niet door de Nieuwe Rijn kunnen varen. Sonja Bierenbroodspot van de rederij noemt de Apothekersdijk wel een goede plek. Dan varen de boten via de Herengracht de Nieuwe Rijn op en maken ze bij het waterplein voor Annie's een draai om vervolgens hetzelfde stukje weer terug te varen. Advocaat Bob van der Veldt die de rederij bijstaat, spande de bodemprocedure aan en vraagt ook een voorlopige voorziening voor deze winter. ‘Die ijsbaan levert niks extra's op voor de binnenstad. De rederij wil best iets inleveren maar niet de hoofdprijs’. (LD24-10).

31. De gezondheidszorg benut het menselijk vermogen om betere gezondheid te realiseren onvoldoende. Samenwerking met andere disciplines als de psychologie krijgt te weinig aandacht. Hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden, Andrea Evers pleit in haar oratie daarom voor volledige inzet van het menselijk potentieel. Het immuunsysteem is volgens haar direct te beïnvloeden via psychologische processen. Innovatieve behandelingen zijn nodig om daar profijt van te hebben. Deze kennis kan direct worden toegepast in de reguliere gezondheidszorg. Stimulering van interdisciplinair onderzoek, onderwijs en zorg is noodzakelijk. Evers schetst de grote kloof tussen wat aan kennis bestaat in de wetenschap en wat daarvan in de zorg wordt toegepast. Zo kan het effect van een antidepressivum of een pijnstiller even groot zijn als dat van een placebopil. Het vertrouwen dat de arts uitstraalt zou de behandeling kunnen optimaliseren en mogelijk nadelige gevolgen als bijwerkingen verminderen. De mogelijkheid voor eigen inbreng is volgens Eversvaak nog gering, terwijl zorgkosten en zorgvraag steeds toenemen. (UL28-10, LD29-10).

31. Musicalgezelschap Otis bestaat 25 jaar en presenteert tot en met 2 november een compilatie van musicals in Stadstheater in Zoetermeer. (WW29-10).

31. De hoge flat tussen Boerhaavelaan en Mariënpoelstraat in het Houtkwartier wordt over een half jaar gesloopt. Dat zijn de gemeente en de stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave overeengekomen. Ook enkele lagere, lange flatgebouwen en een paar huizen in de directe omgeving, gaan tegen de vlakte. Voor de 141 woningen die verloren gaan, komen er 200 terug. De stichting, die promovendi huisvest, is eigenaar van de flats die matig zijn geïsoleerd en waarin zich ook asbest bevindt. Samen met woningcorporatie Ons Doel is een plan gemaakt voor circa 200 woningen. Huurappartementen vormen daarvan het leeuwendeel. Als het nieuwe complex er staat, knapt de gemeente de omgeving van Boerhaavelaan en Van Swietenstraat op, zoals straten, stoepen, parkeerplaatsen en binnentuin. De stichting renoveert ook het voormalige anatomiegebouw aan de Wassenaarseweg. Daar komen, deels in het bestaande gebouw en deels in nieuwbouw, 166 nieuwe woningen. Die zijn in eerste instantie bedoeld om de bewoners op te vangen uit de te slopen flats. De buurtvereniging heeft al enige tijd ernstige bedenkingen en bezwaren tegen de vele nieuwbouw die ten koste gaat van de leefbaarheid in de wijk. (LD31-10).

31. De Petrus en Paulus Parochie luidt de noodklok. De katholieke kerk zit diep in de rode cijfers en roept de 5.000 gezinnen op een extra tientje te storten. Volgens vicevoorzitter Wilbert van Erp gaat het om circa 100.000 euro. ’We zijn niet gelijk failliet maar er moet iets gebeuren. De uitgaven stegen de afgelopen jaren licht, terwijl de inkomsten juist afnamen’. Daarom stuurden de pastoors een brief naar hun parochianen. Bij de fusie van de kerken in 2012 bleven zaken verborgen. Volgens Van Erp is het niet vreemd dat bij de fusie niet naar financiën is gekeken. ‘We gingen samen vanwege het teruglopende aantal kerkgangers. We deden het voor de vitaliteit, niet voor het geld’. Van Erp heeft vertrouwen in de toekomst van de kerk: ‘De rol van de kerk verandert, maar is er nog steeds’. (LD01-11).

31. Bouwbedrijf Heijmans, woningcorporatie De Sleutels en de gemeente geven het startsein voor de vijfde fase van het Kooipleinplan. Er worden een openbare parkeergarage, circa 3.300 m2 winkelruimte en 5l sociale huurappartementen en vier rijwoningen gerealiseerd. Ook komen er 50 appartementen voor een particuliere belegger en 20 koopwoningen. In de nieuwe winkelruimte komen onder meer een supermarkt van Hoogvliet, een bakker en een viswinkel. De oplevering is gepland voor begin 2017. (WW12-11, LN12-11).