Kroniek december 2014

1. De Universiteit Leiden verwacht in 2016 een tekort van 2,2 miljoen euro. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting 2015-2018, die in de universiteitsraad wordt besproken. Een jaar later loopt het tekort zelfs op tot 5,9 miljoen euro. Pas in 2018 wordt er weer een positief resultaat verwacht van 2,8 miljoen euro. De cijfers voor 2015 zijn nog wel positief: plus 6 miljoen. De tekorten ontstaan onder andere door de invoering van het leenstelsel. Het schrappen van de basisbeurs zorgt dat er op termijn geld vrijkomt voor meer investeringen in het hoger onderwijs. Maar de universiteit moet de kwaliteitsinjectie eerst voorfinancieren. En dat hakt er flink in. Verder investeert de universiteit fors in nieuwbouw. De bouw van het bètacomplex en de verbouwing van het Wijnhavenpand van de faculteit Campus Den Haag zijn al geruime tijd aan de gang. Maar ook Geesteswetenschappen gaat op de schop. In de begroting tot 2018 is 35 miljoen euro gereserveerd voor een nieuw onderkomen voor deze faculteit. Volgens de raad ziet de begroting er goed uit, stijgt het marktaandeel aan eerstejaars studenten maar zitten vele onzekerheden in de begroting. Het leenstelsel moet nog door de Eerste Kamer en zelfs als minister Jet Bussemaker dat voor elkaar krijgt, staat nog niet vast of al de uitgespaarde studiefinanciering geld naar de universiteiten stroomt. Ook kan het mogelijk niet halen van alle prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs nog roet in het eten gooien. Vicevoorzitter van het college van bestuur Willem te Beest meldt dat de verhuizing van de biologen van het Sylviusgebouw niet doorgaat. Ze krijgen gezelschap van collega’s die nu nog in het Van Steenisgebouw zitten. (Mare04/11-12).

1. De sloop van de landingsbanen van voormalig vliegveld Valkenburg begint. Bouwbedrijf Heijmans pakt de kilometerslange start- en landingsbanen aan. Het voormalige marinekamp krijgt komende jaren een volledig nieuwe bestemming. Er worden 5. 000 huizen gebouwd en er komt een recreatiegebied. Over 15 tot 20 jaar moet dit gerealiseerd zijn. De ondergrond van de oude banen wordt afgegraven en gesaneerd en ook op de huidige banen rijden freesmachines om de bovenste laag asfalt te verwijderen. De oude banen zelf zijn al lang geleden opgeruimd, maar de fundering ligt er nog. Voor de afvoer van het puin is het wachten op een vergunning om een nieuwe op- en afrit op de provinciale weg N206 - ter hoogte van het viaduct bij Valkenburg - te mogen gebruiken. Belangstellenden krijgen op 31 januari de laatste gelegenheid om de sloop van dichtbij te bekijken. De Theaterhangar valt buiten het ontmantelingsgebied. De musical ‘Soldaat van Oranje’ loopt nog zeker tot en met september 2015 door. (RTVW05-12, LD09-12).

1. Wilco van Dijk wordt bijzonder hoogleraar Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag aan de Universiteit Leiden. De leerstoel is een initiatief van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). (Mare04-12).

1. Hein Verspaget (1952) wordt hoogleraar biobanking in het LUMC. Hij is de eerste hoogleraar in Nederland, die zich specifiek richt op de opslag en hert beheer van patiëntmateriaal voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Voor onderzoek naar oorzaken van ziektes en behandelingen is dit materiaal onmisbaar. In het LUMC liggen zo’n 200.000 monsters in de centrale vriezers die sinds 2008 van zo’n 5.500 donoren sinds zijn verzameld. Biobanken hebben de laatste tien jaar een enorme vlucht genomen. Verspaget is ook landelijk coördinator biobanken van Parelsnoer, een initiatief van alle acht universitair medische centra in Nederland. Verspaget studeerde celbiologie in Wageningen. Hij promoveerde in 1987 in Leiden op onderzoek naar chronische darmontstekingen. Vanaf 1979 is hij werkzaam als staflid/onderzoeker op de afdeling Maag-Darm-Leverziekten van het LUMC. (LUMC26-11).

.1. De gemeente en de stichting Vrienden van het Singelpark sluiten een convenant over samenwerking om de aanleg van het Singelpark te realiseren. Tegelijk met de ondertekening is er ook een bestuurswisseling. Voor scheidend voorzitter Majella de Spaey is het haar laatste officiële daad. Zij wordt opgevolgd door Conny Broeyer. Burgemeester Henri Lenferink tekent namens de gemeente. (Sl02-12, LD09-12, LN10-12).

1. Hieu Nguyen verkoopt al dertig jaar Vietnamese loempia’s op de zaterdagse warenmarkt. Haar ‘caravan’ heeft een vast plekje bij de Koornbeursbrug. (HOZ01-12).

1. Het ontwerp van de nieuwbouw van De Lakenhal valt niet bij iedereen in de smaak. Voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen. Walter van Peijpe, raadslid GroenLinks en binnenhuisarchitect: ‘Het is een zorgvuldig, eigentijds en gedurfd ontwerp. Niet mooi of lelijk. De architect heeft er heel goed over nagedacht. Het ontwerp sluit aan bij het eigentijdse museum dat De Lakenhal wil zijn. Het oude deel wordt zorgvuldig gerestaureerd. Ik snap de heftige reacties. Men schrikt van de schaal en maat. Maar Leiden heeft heel veel architectuurstijlen’. PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla: ‘Negentig procent van het ontwerp vind ik fantastisch: het plein aan de Oude Singel, het museumcafé. Alleen de gevel aan de Lammermarkt vind ik extreem lelijk. Leiden heeft een historische binnenstad. Dit gebouw past niet in die omgeving. Het pand doet me denken aan een kasteel uit een fantasyfilm. Op het Bio Science Park zou het niet misstaan. Dit gebouw wordt van gemeenschapsgeld betaald. Ik ben voorstander van een opiniepeiling via een referendum bij de Statenverkiezingen in maart. Ik houd te veel van Leiden om dit toe te staan’. Ronald Knappers, voorzitter van het Rijnlands Architectuur Platform: ‘Een intrigerend en interessant ontwerp dat met zorg en vakmanschap is gedaan. Dat de achterkant van De Lakenhal een gesloten indruk maakt is logisch. De entree blijft aan de Oude Singel. Overigens had een tweede ingang aan de Lammermarkt niet misstaan. Merkwaardig dat sommige mensen zo heftig reageren. De Stadsgehoorzaal en V&D zijn ooit ook tussen de kleine pandjes gebouwd. Niets nieuws onder de zon’. Yasmin Korselius, coördinator marketing Gebr. de Nobel: ‘Het ontwerp doet me denken aan Gaudi. Het heeft een Zuid-Europese uitstraling. Zo'n gebouw zou ik eerder in Barcelona dan in Leiden verwachten. Maar ach, als Gebr. de Nobel hebben wij ook een excentriek uiterlijk. Lang niet iedereen vindt onze gevel van cortenstaal aan de Lammermarkt mooi’. Oud-wethouder cultuur Jan-Jaap de Haan: ‘De toelichting van de architecten maakt duidelijk dat er heel goed over nagedacht is, met tal van Leidse verwijzingen. De rol van de politiek is volgens mij om hier niet de smaak leidend te laten zijn, maar om te toetsen aan bouwvolume, welstand en programma van eisen. De Leidse architect Piet van Veen is enthousiast over het ontwerp: ‘Goed idee, ik zeg ja!’. Ook de Leidse NRC-journalist Gijsbert van Es, verbonden aan Stadslab, is positief. ‘Mooi idee, mooi uitgewerkt’ noemt hij de verwijzing naar het industriële verleden van de stad: ‘Afschuwelijk, wát een lelijk ding, lager graag, is dit een moskee? en het lijkt wel een trekharmonica’ is een kleine greep uit de negatieve reacties op twitter. Ook de politiek laat zich niet onbetuigd. CDA-raadslid Joost Bleijie, ook stadshistoricus: ‘Dit lijkt meer op een uitvaartcentrum dan op een museum waarin de Leidse historie een plek heeft’. Hij pleit voor een passende bijnaam. Naar goed Rotterdams gebruik. Dat is de stad waar architecten-trio Happel Cornelisse Verhoeven dat het ontwerp maakte vandaan komt: ‘De Leidse Trekzak’, is zijn eerste voorzet. Directeur Meta Knol en hoofd publiekszaken Minke Schat zijn onverminderd enthousiast over het ontwerp. Op het pleidooi voor een groot museumcafé aan de straks groene Lammermarkt reageert Schat, dat het bouwkundig lastig is: ‘We hebben er voor gekozen om de entree in het oude gebouw te houden. In het stadshart’. Knol vindt het mooi dat er zo veel over het project wordt gesproken. ‘Zo hoort het ook. Toen in Parijs de Eiffeltoren werd gebouwd, was de stad te klein: zoiets paste daar toch beslist niet. Of het Groninger Museum, hetzelfde verhaal. En daar is heel veel voor gesloopt. Nu wordt het omarmd, is dit het paradepaardje van de stad. Wij krijgen straks een museum met twee gezichten. Aan de kant van de Oude Singel het oude historische gezicht en aan de kant van de Lammermarkt het nieuwe gezicht’. Ninke Happel, die samen met haar collega's van het Rotterdamse architectenbureau Happel Cornelisse Verhoeven tekende voor de nieuwe vleugel aan de Lammermarkt, vindt het gek dat er zo weinig wordt gepraat over het deel van de plannen dat gaat over de restauratie en verbouwing van de oude Lakenhal, de Harteveltzaal en de Papevleugel. ‘De gemeente vond dat de Lammermarkt een stevig gebouw nodig heeft, het volume stond vast. Het idee om een massaal gebouw naast kleine woningen te bouwen neer te zetten, is beslist niet nieuw. Op tal van plekken in de historische binnenstad van Leiden staan forse fabrieksgebouwen broederlijk naast wevershuisjes’. (Zie ook 28-11 en 24-01-2015). (Dichtbij28-11, Sl01/04-12, LD02/06-12, St10-12).

1. Leiden heeft een nieuwe straatpastor: Folly Hemrica. Zij biedt dak- en thuislozen die daaraan behoefte hebben, een luisterend oor. Naast predikant is Hemrica ook kunstenares. Een bijzondere combinatie, die zij hiervoor bij het justitiepastoraat inzette als geestelijk verzorger. Zij volgt Paul Brommet op die deze functie vier jaar bekleedde. Als justitiepastor combineerde ze zeventien jaar haar kunstenaarschap met het predikantschap en organiseerde vele kunstprojecten met gedetineerden. Een van haar eerste acties was met Sinterklaas toen ze chocoladeletters uitdeelde in het Leidse Inloophuis. Haar functie wordt gefinancierd door een aantal Leidse kerken. Eenmaal per maand wordt een oecumenische kerkdienst georganiseerd. Hemrica: ‘Maar ik dring niemand het geloof op’. (Sl01/16-12, Dichtbij17-12, WW24-12, LN24-12, LD21-01-2015).

1. Rob Broersma en Olaf Boon willen nog dit jaar starten met de kweek van oesterzwam en shiitake op koffiedik. Broersma ontvouwt het plan in Scheltema, tijdens het ‘Groene IDeeCafé’, een tweewekelijkse avond over duurzame plannen. ‘Stadslandbouw is belangrijk om de link met gezond en eerlijk voedsel terug te krijgen’. Hij brengt zijn visie eerder in de praktijk met een moestuin bij de meelfabriek. Olaf Boon, afkomstig uit de horecawereld, is onder de indruk en stelt voor samen iets op te starten. ‘We kwamen al vrij snel uit op paddenstoelen. Het is een goede vleesvervanger, rijk aan eiwitten en vitamine. En makkelijk te kweken’. Dat gebeurt in een kelder van 200 vierkante meter in het centrum. ‘We mogen die locatie gratis gebruiken’. Horecaondernemers gaan de paddenstoelen afnemen en leveren ook de koffieprut. Wat hij nog mist is een bakfiets om de oogst energieneutraal en snel rond te brengen. Gunter Pauli met zijn ideeën om iets waardevols maken uit eerder waardeloze zaken, stond model. De eerste oogst is begin 2015 gepland. Eerst vijf tot tien kilo per week. ‘Daarna kunnen we de productie opschalen en meer soorten kweken’. (LD02-12).

1. Laura van Klink is de nieuwe parttime regiomanager van VNO-NCW Rijnland. De inwoner van Oude Wetering was er tot nu toe secretaris en maakt zich met name sterk voor ruimte voor bedrijven en bereikbaarheid. Zo is zij onder meer betrokken bij de lobby voor de aanleg van de Rijnlandroute tussen de A4 en A44. Ze is jarenlang werkzaam voor de Kamer van Koophandel blijft voor de KvK ook actief. VNO-NCW Rijnland heeft zo'n 160 leden en verzorgt jaarlijks twee netwerkbijeenkomsten waar ondernemers elkaar maar ook potentiële klanten, leveranciers en partners ontmoeten. Behalve de lobby voor het verbeteren van het regionale vestigingsklimaat, werkt VNO-NCW samen met het Bio Science Park om de verdeling van Europese subsidies transparanter te maken. (LD21-11).

1. De Haagse rechtbank veroordeelt vier mannen die op 27 mei café ‘Het Plantsoen’ aan de Brandts Buyskade overvielen tot celstraffen van twee tot drie jaar. De zwaardere vonnissen zijn voor twee verdachten die ook hebben geschoten bij de overval. Vier ex-Joegoslaviërs (25, 29, 37,46 jaar) reden vanuit België, waar ze nu wonen, naar Leiden. Ze zouden geweten hebben dat in Het Plantsoen geregeld om vele duizenden euro’s werd gepokerd. Toen ze aan de deur van het café morrelden bleken er nog tien mensen binnen te zijn. Die keerden zich tegen de indringers waarna er twee keer door de vluchtende overvallers werd geschoten. De politie achtervolgde een Volkswagen Touareg, waarmee de verdachten probeerden te ontkomen. Bij de Van der Waalsstraat arresteerden agenten er drie. In Den Haag plukten ze de nog twee inzittenden van de weg. Een 50-jarige Leiderdorper zou de vier overvallers naar het café, ook bekend als koffiehuis Tanger, hebben begeleid. Hij zegt geregeld in de horecazaak te zijn om te kaarten. ‘Ik leef van het gokken’, vertelt hij op de zitting maar ontkent iets met de overval te maken te hebben. Het OM eist tegen de Leiderdorper, die eerder is veroordeeld wegens overvallen, tot een celstraf van 2,5 jaar wegens medeplichtigheid. De rechtszaak tegen de vierde ex-Joegoslaaf dient pas later. De veroordeelden blijven ontkennen dat ze naar Leiden waren gekomen om het café te overvallen. Ze zouden alleen naar Nederland zijn gekomen om wapens te kopen. (RTVW17-11, LD18-11, RTVW01-12, LD02-12).

2. Met mobiele klimaatkasten en gietertjes water redt museum De Lakenhal het absolute topstuk uit haar collectie: ‘Het Laatste Oordeel’ van Lucas van Leyden. Het sterk verouderde en reeds lang afgeschreven klimaatsysteem gaf volgens directeur Meta Knol de geest in de zaal waar het drieluik op houten panelen, staat tentoongesteld. ‘Het is enorm gevoelig voor een klimaatval, temperatuur en luchtvochtigheid moeten absoluut stabiel zijn. Als de panelen krimpen, springen meteen de barsten in de verf. Bij zo'n storing is er geen tijd te verliezen. Toen ze op haar werk kwam, zag ze meteen dat het weer mis was. Een dag later is het opnieuw raak in een andere belangrijke tentoonstellingszaal: de Grote Pers. Daar hangen onder andere de panelen van Isaac Claesz. van Swanenburg over textielnijverheid. Het klimaatsysteem stamt uit begin jaren '70. Vervanging is steeds uitgesteld in afwachting van de verbouwing Knol. ‘Vóór mij hebben vijf directeuren er hun tanden op stuk gebeten’. (LD05-12).

2. Visser 't Hooft Lyceum biedt vanaf het volgende schooljaar de gymnasiumopleiding uitsluitend tweetalig aan. Ook havo-leerlingen kunnen ervoor kiezen. Het is de eerste havo in de regio die deze keuze biedt. Steeds meer hbo-opleidingen worden in het Engels aangeboden, maar havo-leerlingen blijken die taal lang niet altijd voldoende te beheersen. Daarin wil het ‘Visser’ verandering in brengen. ‘Er is een enorm verschil tussen iemand zijn eindexamen laten halen, of iemand leren de taal te denken, spreken en schrijven’, zegt Remme van der Nat, docent geschiedenis en coördinator van een aantal tweetalige activiteiten op de school. Een handvol havo-leerlingen kreeg de afgelopen jaren al les in Engels en Nederlands. ‘Dat waren leerlingen die meer aankonden of in het buitenland hadden gewoond. Zij sloten voor het tweetalig onderwijs aan bij een vwo-klas’, aldus interim-directeur Co Huisman.

Ook voor de mavo-afdeling denkt de school aan meer onderwijs in het Engels. De school telt 1.300 leerlingen en moet volgens bestuursvoorzitter Karin van Oort vanwege het tweetalige karakter stabiel boven de 1.500 leerlingen zitten. Onder meer vanwege de druk die dat meebracht trad directeur Truus de Haan halverwege dit jaar af. Huisman volgde haar op. ‘Onze slagingspercentages zijn fantastisch, maar we staan zo nog niet bekend. Dat moet eerst veranderen voordat we kunnen groeien’. (LD02-12).

2. Hifi Studio Number One aan de Korevaarstraat is genomineerd voor de titel Hifi Winkel van het Jaar 2014. In 2012 eindigde het bedrijf van vader Rick en zoon Vincent van Nimwegen als beste van Zuid-Holland. Op 13 en 14 december vult de winkel samen met vijftien importeurs de lobby van hotel Holiday Inn aan de Haagse Schouwweg met hifi-apparatuur en zijn er demonstraties. (Sl02-12).

2. ‘Koop alleen kaarten van mensen die je kent en die je vertrouwt’. Die waarschuwing geeft Gebr. de Nobel nadat de organisatie van de nieuwe poptempel, die op 4 december de deuren opent, ontdekt dat er een handeltje is ontstaan in kaarten voor de optredens van onder andere Blaudzun tijdens het openingsweekeinde. Online zijn kaartjes uitsluitend te koop via www.gebrdenobel.nl. en bij de winkels Plato in de Vrouwensteeg en Velvet aan de Nieuwe Rijn. (Sl02-12, WW10-12).

2. Mark van Egmond, bekend als Master of Ceremony MVE, is genomineerd voor de Drum and Bass Arena Awards 2014. De master of ceremony werd geselecteerd in de categorie Best Newcomer MC. Hij staat op de shortlist samen met negen andere kandidaten die drum and bass-muziek maken, een subgenre van dance. De 23-jarige Leidenaar denkt een goede kans te maken. Tot 17 november konden fans op hem stemmen. De officiële bekendmaking vindt plaats tijdens de ceremonie op 2 december in Londen. Van Egmond organiseert al zes jaar drum and bass-evenementen in Leiden met de Leidsche Breakbeat Community (LBC). In het nieuwe poppodium Gebr. De Nobel is op 27 december een nieuwe editie met onder anderen Joe Ford, LAXX en Xilent. (Sl13-11, Dichtbij15-11).

2. De spoedpost van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgt een nieuwe opzet. Bij de huisartsenpost wordt de eerste selectie van binnenkomende patiënten gemaakt, die zich melden de spoedeisende hulp. De voorzitters van de raden van bestuur van de Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland, de Doktersdienst Duin & Bollen en het LUMC tekenen daarvoor een intentieverklaring. Door de nieuwe opzet hoeft de patiënt niet onnodig gebruik te maken van dure medische faciliteiten. Een deel kan voor hulpverlening terecht bij een huisartsenpost. Voor extra zorg van het ziekenhuis is spoedeisende hulp beschikbaar. Voordat de nieuwe spoedpost een feit is, moet de huidige afdeling worden verbouwd. (RTVW04-12, LD04-12, Dichtbij04-12, WW10-12).

2. Uit een ‘verrassingscontrole’ op vijf middelbare scholen in Leiden en omgeving blijkt dat scholieren weinig te verbergen hebben. Samen met de scholen opent de politie onaangekondigd 3.300 kluisjes. Het is ze te doen om illegaal vuurwerk, maar er wordt nog geen rotje gevonden. Politiewoordvoerder Bobby Markus. ‘We vonden welgeteld één zakje wiet, een heel kleine hoeveelheid. Dat is in beslag genomen en de scholier gaat naar Bureau Halt’. (LD03-12).

2. Het Stedelijk Gymnasium wil bij het gebouw aan de Fruinlaan nieuwe lokalen bouwen om de groei van de school op te vangen. Omdat het gebouw een monument is, buigt de afdeling Monumenten en Stedebouw zich over het verzoek. Het gymnasium maakt de laatste jaren een onstuimige ontwikkeling door. Aan de Nieuwe Marnixstraat in Leiden-Noord werd enkele jaren geleden de dependance Socrates geopend. De gemeente stemde onlangs in met een nieuwe uitbreiding daarvan. B en W willen binnenkort met het schoolbestuur om tafel om te horen wat de toekomstplannen zijn’, zegt wethouder Frank de Wit. De gemeente financiert in 2015 ook nog een fors scholenproject in de Merenwijk. De drie aan het Broekplein gevestigde basisscholen (Tweemaster, Meerpaal en Zijlwijk) gaan daar niet op in een nieuw gezamenlijk complex, maar kiezen ervoor de bestaande panden op te knappen en met enkele nieuwe lokalen uit te breiden. Kleinere verbouwingen aan basisschool Arcade aan de Octavialaan (wijk Roomburg) en de herinrichting van een gymnastieklokaal aan het Kiljanpad zijn ook in het budget voor 2015 opgenomen. (LD03-12).

2. De hoogleraren Eveline Crone, Naomi Ellemers, Judi Mesman en Ineke Sluiter protesteren tegen een afbeelding in de onlangs verschenen nota 'Wetenschapsvisie 2025' van het ministerie van Onderwijs. Daarin staat een portretgalerij afgedrukt van topwetenschappers: uitsluitend mannen, en uitsluitend bèta's. ‘Dat had ook anders gekund’, aldus de vier professoren van Universiteit Leiden. Aan het eind van de visie staat een paragraaf over vrouwen in de wetenschap: ‘Impliciete vooroordelen bij zowel mannen als vrouwen zouden heel goed (een deel van) de achterblijvende aantallen vrouwen in de wetenschap kunnen verklaren’. Ook die zin maakt Ellemers boos. ‘Een schoolvoorbeeld van impliciete vooroordelen. Zo'n paragraaf komt pas nadat we de zogenaamd echt belangrijke dingen al hebben gehad’. Ellemers maakte met haar collega's een alternatieve eregalerij. (UL02-12, RTVW02-12, LD03-12).

2. De woontoren die Green Real Estate bij ROC Lammenschans wil bouwen wordt geen 70, maar 58 meter hoog. Bovendien komt hij iets verder van de spoorlijn Leiden-Utrecht te staan en wordt hij uitgevoerd in rode baksteen. De onderkant van de toren wordt iets forser maar er komen ruim dertig appartementen minder in dan eerst de bedoeling was. Dat is het voorlopig resultaat van protesten en onderhandelingen van actiecomité ‘Nee tegen de toren’ tijdens een bijeenkomst van het Rijnlands Architectuur Platform, over allerhande ontwikkelingen in de stad in het Scheltema-complex. Wijkbewoner Joost Vullings en stadsstedenbouwer Maarten Schmitt vinden allebei dat het nog wel iets minder hoog mag. Actievoerder en wijkbewoner Joachim van Diest zegt na afloop blij te zijn dat veel is bereikt: ‘Er loopt nog een enquête in de wijk om te kijken wat bewoners er nu van vinden’. (LD03-12).

2. De raad van toezicht van Rivierduinen stapt en bloc op en bestuurder en financieel expert Erik Laarhoven blijft toch. De Centrale Cliëntenraad, Familieraad en de Ondernemingsraad reageren positief op deze ontwikkelingen bij de GGZ-instelling. Een driekoppige commissie van wijzen gaat zich bezighouden met de werving en selectie van nieuwe toezichthouders. Dick de Lange (Familieraad), OR-voorzitter Johan Stouten en Bart Smith, coach van de Centrale Cliëntenraad zeggen dat het voor Rivierduinen beter is dat de toezichthouders zijn vertrokken na de vertrouwensbreuk die begin november ontstond tussen de toezichthouders en het bestuur. Twee van de drie bestuurders, Laarhoven en Cecile Gijsbers van Wijk zouden op 1 januari opstappen. De derde bestuurder, Marjolein ten Kroode, heeft besloten te blijven. Volgens

Stouten is de continuïteit van de zorg niet in gevaar. De banken dreigden de geldkraan dicht te draaien als de raad van bestuur was opgestapt. Voor de raad van toezicht zat er niets anders op, dan op te stappen, valt op te maken uit een interne mededeling van de Ondernemingsraad aan de 2.000 medewerkers en enkele anonieme bronnen. Volgens de OR maakte het ingrijpen van de banken duidelijk dat de continuïteit van Rivierduinen op het spel stond. Dat banken zich met een bestuurscrisis bemoeien, komt bijna nooit voor, zegt een woordvoerder van GGZ Nederland. De banken weigeren commentaar. Rivierduinen moet in 2015 5 miljoen euro aan inkomsten inleveren. Dit jaar bedroeg de omzet 190 miljoen euro. Het gevolg is dat er plannen zijn voor het schrappen van 100 van de 1.760 fulltime banen. Ze komen bovenop de 140 die medio dit jaar werden geschrapt. Waarover werd geruzied is officieel nooit bekend gemaakt. Mogelijk ging het over het tempo waarin de reorganisatie moet plaatsvinden. Wethouder Roos van Gelderen heeft nog voor kerst een gesprek met directie en bestuur. Medio januari wordt een standpunt van de OR verwacht. Half december komt de OR bovendien met een standpunt over de verdwijning van 100 arbeidsplaatsen. In hoeverre de crisis invloed heeft op de fusieplannen met Curium-LUMC weet directeur Robert Vermeiren niet: ‘De samenwerking tot nu toe is goed’. (LD03/13-12).

3. Ombouwen van huizen tot apart verhuurde kamers leidt volgens de PvdA in steeds meer wijken tot overlast. De partij wil dat er wordt ingegrepen en dat er een stop komt op het uitgeven van de benodigde vergunningen. Klachten over ‘verkamering’ komen uit de binnenstad, de Mors, Transvaal, de Zeeheldenbuurt, de Tuinstadwijk en de Professoren- en Burgemeesterswijk. De voornaamste klachten gaan volgens de PvdA over geluidoverlast en het parkeren van fietsen en auto's. De kamers worden vaak verhuurd aan studenten of arbeidsmigranten.

Er zouden grenzen gesteld kunnen worden aan het aantal per straat. Raadslid Arjen Liemburg: ‘In andere steden, zoals Groningen, heeft deze aanpak goed gewerkt. Met de komst van de campus bij Lammenschans, het nieuwe studentencomplex aan de Langebrug en het ombouwen van kantoren naar kamers wordt voldaan aan de vraag naar studentenkamers. (RTVW04-12, HOZ07-12, LD09-12).

3. Juf Jannie is de bekendste juf van Nederland. Een grote paarse bril, een woeste rode bos met krullen. Ze staat niet echt voor de klas maar verschijnt op de iPad van basisschoolleerlingen. De app is een regelrechte onderwijshit. De Leidse onderwijzeres Vanesa Alberga en haar man Tayari begonnen vier jaar geleden met het maken van apps toen Vanesa ontdekte dat er eigenlijk geen goede leer, lees- en rekenapps waren. ‘We hebben maandenlang filmpjes op You Tube bestudeerd’, zegt Vanesa. ‘Tayari programmeert en ik maak de illustraties. We zijn een beetje overdonderd door het succes. Het gaat zelfs zo goed dat ik mijn baan als juf heb kunnen opzeggen, zodat ik me helemaal kan storten op Juf Jannie’. (RTVW03-12).

3. De provincie trekt 920.000 euro extra subsidie uit om historische objecten onder handen te nemen. Het gaat om rijksmonumenten die aan alle voorwaarden voldoen voor subsidie, maar niets kregen omdat de pot leeg was. Ruim 79.000 euro gaat naar de begraafplaats Groenesteeg. Ook profiteert een aantal kerken en molens. (RTVW03-12, LD04-12).

3. De Universiteit Leiden investeert de komende jaren 1,4 miljoen euro in de productie van nieuwe online cursussen. In 2015 en 2016 worden er vijftien nieuwe MOOCs (Massive Online Open Courses) en tien nieuwe SPOCs (Small Private Online Courses) ontwikkeld. Online cursussen zijn wereldwijd niet meer weg te denken uit het universitaire onderwijs. MOOCs worden niet alleen door studenten gebruikt maar ook vaak door professionals. De Universiteit Leiden heeft sinds 2013 zes online cursussen ontwikkeld: vijf MOOCs en één SPOC. De MOOCs op het internationale platform Coursera hebben in totaal meer dan 200.000 deelnemers uit 186 verschillende landen getrokken; gemiddeld zijn dit ongeveer 10.000 deelnemers per maand. (Dichtbij03-12, HOZ07-12, UL04012, WW10-12).

3. Een 34-jarige man uit Voorschoten die op de Europaweg te voet vlucht nadat hij een ravage veroorzaakt waardoor de weg urenlang afgesloten is, meldt zich later die dag bij de politie. Bij de aanrijding waarbij vier auto’s zijn betrokken, raakt een 34-jarige vrouw uit Leidschendam gewond. Zij klapte met haar auto op een lantaarnpaal en moest door de brandweer uit het voertuig worden geknipt. De politie vermoedt dat de aanrijding ontstond na een verkeersruzie. De man wordt aangehouden en blijkt ook nog een aantal openstaande boetes te hebben. Maar hij wordt in tegenstelling tot de melding van de politie niet opgepakt. De familie van het slachtoffer is daarover verbolgen (RTVW03-12, Sl03/04-12, Dichtbij03-12, LD0410-12).

3. Wethouder Paul Laudy meldt dat het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers voorspoedig verloopt: De ene na de andere verdwijnt in de bodem. De afgelopen weken zijn de wijken Transvaal, Haagweg-Noord, Stationsgebied, Vreewijk, Tuinstadwijk, Burgemeesters- en Professorenwijk voor het overgrote deel van ondergrondse containers voorzien. Laudy: ‘Samen met bewoners bekijken we steeds wat in een bepaalde straat de meest logische plek is voor de containers. Als dat kan, want in de grond zitten allerlei kabels en leidingen’. Nog voor de kerst hebben veertig medewerkers de buitenste ring van het centrum voorzien van ondergrondse containers: in totaal 151. Een kwart van het totale aantal. In het eerste kwartaal van 2015 komen de resterende 85 ondergrondse containers in het oudste deel van de binnenstad. Aansluitend worden de bovengrondse wijkcontainers in de Zeeheldenbuurt, de Merenwijk en Slaagwijk vervangen. Alles bij elkaar is Leiden straks 600 ondergrondse containers rijker. Er komen ook ondergrondse prullenbakken zodat parken schoner blijven. Bovendien is de plaatsing op drukke momenten in de zomer van grote rode plastic containers overbodig. In een later stadium worden ook de grote ‘inzameleilanden’ met grote containers voor glas, papier en textiel vervangen door ondergrondse exemplaren. Laudy: ‘We werken er heel hard aan, om vóór het komende meeuwenseizoen geen vuilniszakken meer op straat te hebben. Dat is onze insteek, want dat betekent een vermindering van zwerfvuil op straat en dus een enorme kwaliteitsverbetering voor het straatbeeld’. Omdat er in steeds oudere Leidse ondergrond wordt gegraven, wordt het in maart 2015 interessant voor Erfgoed Leiden en omstreken. Zij kijken op 28 van tevoren geselecteerde graaflocaties mee tijdens de werkzaamheden. Archeologe Chrystel Brandenburg verheugt zich vooral op de ‘big bags of goodies’ die na de opgravingen worden uitgezeefd, al laten vondsten zich nooit voorspellen. ‘Het is voor ons een unieke kans’. De gemeente nodigt geïnteresseerden uit om bij een aantal graafwerkzaamheden te komen kijken. (Sl03-12, RTVW18-12, St24-12, Gem24-12, LN31-12).

3. De Homo erectus op Java gebruikte al een half miljoen jaar geleden schelpen als werktuigen en als ondergrond voor graveringen. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Leiden in het blad ‘Nature’. ‘Tot nu toe werd aangenomen dat het maken van dit soort graveringen voorbehouden was aan de moderne mens (Homo sapiens) in Afrika, vanaf zo'n 100.000 jaar geleden’, aldus José Joordens van de faculteit Archeologie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de Homo erectus op Java 430.000 tot 540.000 jaar geleden al graveringen maakte. De schelpen behoren tot de collectie van de Limburgse arts en onderzoeker Eugène Dubois. Deze ontdekker van de Homo erectus verzamelde op Java honderden fossiele schelpen. De bewuste schelp lag al sinds het eind van de 19de eeuw in het depot van het museum. De wetenschappers ontdekten dat de krassen in de bovenkant niet ontstaan zijn door verwering, maar dat het zigzagpatroon een half miljoen jaar geleden moet zijn aangebracht door de Homo erectus. Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit Leiden en Naturalis, samen met collega's van de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit. Uit onderzoek blijkt verder dat de vroege mensachtigen de schelpen van zoetwatermosselen heel slim openmaakten door er een gat in te boren met een haaientand. Ze boorden precies op de aanhechtingsplaats van de spier die de schelpkleppen gesloten houdt. Deskundigen maken hieruit op dat de vroege mensachtigen een goede kennis hadden van de anatomie van schelpdieren. Van de schelpen werden werktuigen gemaakt. Volgens onderzoeker Frank Wesselingh van Naturalis zeggen de krassen op de schelp veel over de ontwikkeling van de mens. ‘De oermens blijkt dit dus ook al te kunnen, niet alleen de moderne mens’. Grote vraag is wat de driehoekjes op de schelp voorstellen. Wesselingh: ‘Mogelijk wilde iemand iets moois maken of was het vandalisme. Of het was de eerste versie van een iPhone, de iSchelp’. (Dichtbij04-12, RTVW04-12, LD04/05-12, UL03-12, WW10-12, LN10-12, Mare11-12).

3. Historicus Henk Looijesteijn publiceert het boek ‘Hofjes als paleizen’ in opdracht van stichting Landelijk Hofjesberaad, waarin hij het hoe en waarom van het stichten van hofjes beschrijft. De auteur: ‘Leiden bloeide in de 16de en 17e eeuw door de textiel industrie. De nieuwe rijken begonnen hofjes te stichten. Ze waren vaak kinderloos. De huizen waren niet bedoeld voor echte armen, maar voor mensen uit de lagere middenklasse die niet in het armenhuis terecht wilden komen als ze oud werden. Soms stelden de eigenaren heel specifieke eisen. Zo was het voor de bewoners van de Samuel de Zee's hof aan de Doezastraat verplicht naar de wekelijkse catechisatie te luisteren, die de dominee kwam geven. Ook de rijke en ongetrouwde Eva van Hoogeveen stelde bijzondere eisen aan de bewoners van haar hofje in de Doelensteeg. Op een ingelegde steen in de gevel staat dat het hofje alleen voor kuise vrouwen bestemd is. Om er te mogen wonen moest soms 300 gulden betaald worden, wat toen een jaarsalaris was. Maar als je er eenmaal woonde, zat je goed. ‘De mensen kregen turf en brood uitgedeeld. Ook ontvingen zij soms wat zakgeld van de regent’. Veel hofjes werden er in de loop van de tijd afgebroken of vernieuwd, maar Leiden en Haarlem bewaarden veel van de oude pracht en praal. Dorine van Hoogstraten, auteur van het tweede hofjesreeksboek ‘Open en besloten’ ziet veel potentie in het hofje als moderne woonvorm: ‘De groep alleenstaanden in onze samenleving groeit sterk. Jonge starters willen niet in een vinexwijk wonen, maar in een wat kleiner huis in de stad, een beetje tussen de mensen. Een hofje is dan ideaal’. Als erfgoedspecialist bestudeerde ze de sociologische functie van hofjes. ‘Het is in om duurzaam te leven en om meer te delen met elkaar. Het gemeenschappelijke aspect van een hofje past daar goed bij. De twee boeken zijn verkrijgbaar bij uitgeverij H. de Vries en Van Stockum, of online te bestellen. (LD03-12).

3. De Nationale Wereld Gehandicapten Dag wordt voor het eerst in Leiden gehouden en geopend aan de Gabriël Metzustraat 4. Het gaat om het leggen van contact tussen mensen met en zonder beperking en begint met een informatiemarkt. Vervolgens zijn er debatten over onder andere leven met technologie en gehandicaptenzorg na 2015. Daarna is er een lunch. Vervolgens rennen hardlopers van Running Blind naar het stadhuis en wordt een brief aan B en W overhandigd. Sportverenigingen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen maar ook individuele burgers, ondernemers, wetenschappers en politici verspreid over heel Nederland organiseren allerlei activiteiten. De afgelopen twee jaar werden er geen nationale edities gehouden door een gebrek aan sponsoren. Dit jaar sponsort de gemeente het evenement. De Dirk Kuijt Foundation geeft financiële steun aan alle regionale activiteiten. (Sl27-11).

3. Op het Tanegashima Space Center in Japan wordt ruimtesonde Hayabusa 2 gelanceerd. Het moet in 2018 landen op de door de ruimte scherende asteroïde 1999-JU3 van slechts 800 meter groot. Het Leidse bedrijf Cosine leverde belangrijke componenten voor dit Japans-Duitse project. ‘De opdracht is ons op het laatste moment gegeven. We moesten erg snel werken, echt vanuit het niets’, zegt Cosine's projectleider Marco Esposito..' Het bedrijf leverde Optical Proximity Sensors voor de lander van de ruimtesonde, de Mobile Asteroid Surface Scout ( MASCOT). Dat deel van het ruimteschip moet op de asteroïde landen en kan zich met de sensoren verplaatsen over het oppervlak van de asteroïde en moet monsters mee terugnemen naar de aarde. (Dichtbij05-12).

4 Madelon Braeksma en Jan Elijzen van de winkel ‘Maf by Madelon’ in de Breestraat zijn 25 jaar ondernemer. Verkoopster Marion Driessen organiseert een surpriseparty voor klanten, familie en wethouder Robert Strijk is aanwezig. Hij prijst het duo om enkele jaren geleden een nieuwe zaak te openen. (LD09-12).

3. Op 60-jarige leeftijd overlijdt Tom Brinks. Geboren en getogen in Leiden. Zijn vader had een juwelierswinkel. Hij werkte als verpleegkundige bij Heelkunde, de Kinderkliniek, was hoofd van de Babyafdeling en kindercardiologie in wat nu het LUMC heet. Hij was vakbondsman in hart en nieren en actief voor de buurtvereniging. (LD17-01-2015).

4. Zorggroep Gemiva-SVG heeft ‘tevredenstellende afspraken’ gemaakt met het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland. Beide partijen zijn akkoord over de hulpverlening aan gehandicapten in 2015 in de Leidse regio, de Bollenstreek en de Rijnstreek. Gemiva-directeur Gerard Gerding: ‘We leveren een bijdrage aan de nieuwe jeugd- en gezinsteams, die in alle gemeenten op 1 januari starten. Ook zijn goede afspraken gemaakt over de tarieven en capaciteit in onze logeerhuizen en ons kindercentrum de Walnoot’. De opvangcapaciteit in de logeerhuizen en de Walnoot aan de Brahmslaan blijft grotendeels behouden. In Voorschoten komt een nieuw logeerhuis, Vlietlande, dat twee andere locaties vervangt: Zandzegge in Leiden en de Dolfijn in Leiderdorp. (LD05-12).

4. De gemeente past nog dit jaar de inrichting van de Diamantlaan en omgeving aan. De gemeenteraad riep wethouder Robert Strijk afgelopen zomer op werk te maken van de verkeersveiligheid. In overleg met omwonenden zijn maatregelen afgesproken. Bij de kruising Diamantlaan - Opaalstraat komt een zebrapad. Door de bestrating deels te vervangen door ‘groenvlakken’ worden voetgangers naar de nieuwe oversteekplek geleid. Ook op de kruising met de Smaragdlaan wordt de bestrating aangepast zodat de bocht duidelijker wordt. Bij het winkelcentrum komen accenten in de bestrating om oversteekplekken en fietspad beter aan te geven. Om iets aan te snelheid van het verkeer te doen gaat de politie vaker controleren en ook wordt er af en toe een display opgehangen dat weggebruikers op hun snelheid attendeert. Ook wordt er strenger toegezien op laden, lossen en parkeren. (Sl04-12, LD05-12).

4. Het nieuwe muziekcentrum Gebr. de Nobel wordt officieel geopend. Negen jaar nadat de politieke initiatiefnemers Jan-Jaap de Haan (CDA) en Marije van den Berg (PvdA) hun raadsvoorstel voor een opvolger van het LVC indienden. Begin 2006 werd het plan aangenomen en niet veel later stond het duo voor het eerst op een van de plekken, die voor het popcentrum in beeld waren: Een vervallen fabriekshal tussen de Marktsteeg en de Lange Scheistraat. ‘Letterlijk tussen de dode duiven en muren waaruit varens groeiden’, herinnert De Haan zich, die de openingshandeling verricht. Met een druk op de knop start hij een lichtshow in de grote zaal waar 750 mensen in kunnen. Naast die imposante zaal met balkons en rookruimtes die uitkijken op het podium, is er ook een kleine zaal voor zo'n 200 bezoekers. De Engelse band Will and The People, bekend van het nummer 'Lion in the morning sun', mag het poppodium inwijden. Verder treden Beans & Fatback en Great Minds op voor een uitverkocht huis. Een dag later volgt het ravefeest Doorgedraaid en een optreden van Blaudzun op 6 december. De monumentale gevel in de Marktsteeg is in tact gebleven en in de Lange Scheistraat is een cortenstalen gevel verrezen. Binnen zijn oude en nieuwe elementen gecombineerd en via allerlei doorkijkjes met elkaar verbonden. Zoals nieuwe toiletten van oude baksteen. In de foyer zijn de oude spanten en ramen zichtbaar. De kleine zaal heeft geen vast podium en kan op diverse manieren worden gebruikt. De grote zaal ademt volgens directeur Ruud Visser de sfeer van een soort mini-Paradiso. Daaronder ligt een inpandige fietsenstalling. De panden van De Nobel-complex werden in 1850 gebouwd door de Tras- en Pleisterfabriek van Paternotte. Het is via een luchtbrug lang verbonden geweest met het zustergebouw. In 1893 kwam het bedrijf in handen van Cornelis Wassenaar die het liet moderniseren. Vanaf 1913 werden er elektromotoren geplaatst bij de productie van dekens. Het einde van de fabriek kwam onverwacht in 1958 bij gebrek aan orders. De firma De Nobel kocht het daarna en vestigde er een handel in lompen en oude metalen. Na 1987 diende het nog enige tijd als opslagplaats voor een duivensportvereniging en als repetitieruimte voor een fanfareorkest. Een deel was een paar jaar in gebruik als cultureel centrum annex café De Droomfabriek. Op 17 oktober krijgt de exploitant de sleutel en kan worden begonnen met de inrichting. Het muziekcentrum moet toegroeien naar zo’n 70.000 bezoekers per jaar. (Zie ook 06-08). (LD05-09, RTVW10-09, St17-09, WW22-10, LD21/26-11, St23-11, RTVW04-12, LD03/05-12, Mare04-12, Sl05-12, Dichtbij09-12, WW10-12, St10-12).

4. Modeketen en kledinggroothandel Mexx wordt door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. Curator Frits Kemp van Fort Advocaten bevestigt dat. De keten telt in Europa 315 winkels, waaronder veel franchisenemers en een aantal outletwinkels. Bij het concern werken zo’n 1.500 mensen waarvan een derde in Nederland. Volgens de curator hebben zich inmiddels twee buitenlandse kandidaten gemeld die interesse hebben. De Nederlander Rattan Chadha is oprichter van het kledingmerk, dat in 1986 ontstaat door het samenvoegen van Moustache (voor mannen) en Emmanuelle (voor vrouwen). In India geboren en opgegroeid kwam hij in 1971 naar Nederland en staat vier decennia later in de Quote 500 op plek 39. In 2006 verlaat hij het bedrijf . Binnen vijf jaar keldert de omzet van een miljard naar 350 miljoen euro. Mexx wordt door het Amerikaanse Liz Claiborne (LCI) opgekocht, dat het in 2011 verkoopt aan de Gores Group. Medewerkers van de financiële afdeling op de Industrieweg in Voorschoten reageren geschokt. Het bedrijf had jarenlang zijn hoofdkantoor in de voormalige zilverfabriek van Kempen en Begeer, die voor miljoenen werd verbouwd. In 2008 verhuisde het hoofdkantoor naar Amsterdam. Het distributiecentrum, in het voormalige Leidsch Dagblad-pand aan de Rooseveltstraat zat, verhuisde in 1999 naar de Industrieweg in de Voorschotense Dobbewijk en zit daar nog altijd. De Leidse Ineke Knoppers maakte het allemaal mee. Ze werkt er 29 jaar met veel plezier: ‘Het is zo'n leuk bedrijf. Het is langzaam bergafwaarts gegaan. Eigenlijk sinds Rattan Chadha wegging’. Ook voor FNV Bondgenoten kwam het faillissement als een complete verrassing. ‘Wij hebben het ook in de krant moeten lezen’, zegt Nico Meijer, bestuurder van de vakbond. (Zie ook 29-01-2015). (LD05/06-12)

4. Een gloednieuwe kantoortoren van elf verdiepingen en een bijbehorende parkeergarage verrijzen, als het aan de gemeente en projectontwikkelaar Kolonos ligt, aan het begin van de De Heyderweg. Een aantal bewoners van de nabij gelegen flat aan de Drususlaan, vreest dat daardoor het weidse uitzicht eraan gaat. ‘Het gebouw kan net zo goed wat minder hoog worden en wat breder. Dan blijft het aantal vierkante meters gelijk, zegt René Geers, een van de bewoners. Kolonos wil op het bedrijventerrein Roomburg een bestaand en verouderd bedrijfspand slopen en vervangen door nieuwbouw. De directie van de Reeuwijkse projectontwikkelaar betreurt dat planologische (inspraak)procedures, zoals de benodigde wijziging van het bestemmingsplan, een snelle realisatie in de weg zitten. Het beoogde kantoorgebouw steekt boven de heuvel uit die tussen de woonwijk en het bedrijventerrein ligt. Ook de gemeente Zoeterwoude heeft bedenkingen geuit omdat bewoners van de nieuwe wijk Verde Vista, langs rijksweg A4, ook op de toren uitkijken. B en W zijn het met de bezwaren niet eens en blij met de forse investering. Ze willen het bestemmingsplan aanpassen en zijn van plan het bouwontwerp goed te keuren. (LD04-12).

4. Vijf winkeliers zijn de afgelopen negen maanden beboet omdat ze een te groot terras hadden of stoepborden op straat zetten, maakt burgemeester Henri Lenferink bekend. De gemeente kondigde begin dit jaar aan dat er extra zou worden gecontroleerd op terrassen, stoepborden en andere verboden reclame-uitingen in de binnenstad. De ambtenaren trokken er 500 keer op uit.

(LD04-12)

4. Hanepoelpad, Kleipoelpad, Koppoelplaats en Vennemeerstraat zijn de vier nieuwe straatnamen in het Houtkwartier. Daar staan veel nieuwbouwplannen op stapel en zijn de straten naar meren en plassen op en rond De Kaag genoemd. (LD04-12).

4. Alle Leidse middelbare scholen gaan leerlingen uit de brugklas screenen op onderpresteren en eventueel begeleiden. Slimme kinderen op de basisscholen krijgen aangepast onderwijs, in de klas en zo nodig in een wekelijkse plusklas. Ook richten de scholen de Leidse Academie voor Talentontwikkeling (LATO) op. Dit wordt een kennisbank voor docenten. Het zijn plannen uit De Leidse Aanpak, waarmee het onderwijs zich inspant voor de vijftien procent ‘slimmerds'. Besturen van het basis- en voortgezet onderwijs in Leiden en omgeving zetten daarvoor met wethouder Frank de Wit hun handtekeningen onder een serie afspraken. Op 26 januari sluiten ook kinderopvang, Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden zich aan. Scholen uit de Duin- en Bollenstreek kunnen meedoen als ze dat willen. De uitvoering wordt betaald met geld dat de regionale samenwerkingsverbanden van scholen krijgen voor ‘passend onderwijs’. (LD03-12).

5. De 11-jarige Mikki Heinis presenteert haar debuutroman ‘Geboeid’. Twee jaar geleden won ze het Leidsch Dagblad Pennetje. Het boek is een thriller over Dante, Nina en Sascha, drie jongeren die een stuk ouder zijn dan Mikki zelf.

Hoe kun je schrijven over achttienplussers als je elf bent? ‘Ik denk dat ik in mijn hoofd wel wat ouder ben. Ik kan eerlijk gezegd niet wachten tot ik zelf die leeftijd heb. Mijn ouders mochten het pas lezen toen het af was. Van de uitgeverij hoefde ik maar een paar dingen te veranderen. De enige die mij geholpen heeft, is de moeder van een vriendinnetje. Zij gaf tips over hoe ik het moest aanpakken: eerst een soort raamwerk maken, een tijdlijn. Dat heb ik gedaan’. Ze begon ooit met een verhaal over een zeemeermin en een schat. Toen was ze zes. Over ‘Geboeid’ deed ze zo'n vijf maanden. ‘Door het Leidsch Dagblad Pennetje heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Een jury vond me goed, zo'n bevestiging geeft een boost’. (LD05-12).

5. Paul F. van der Heijden wordt op 1 maart 2015 voorzitter van het algemeen bestuur van het instituut Clingendael. Hij neemt deze functie over van dr. Bernard Bot, die na acht jaar aftreedt. Van der Heijden (1949) is hoogleraar internationaal arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij was daar van 2007 tot 2013 rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur. Van der Heijden is wetenschapper, bestuurder en rechter. Verder is hij onder meer actief in de International Labour Organization (ILO), waar hij nu voorzitter is van een commissie die klachten beoordeelt over schending van fundamentele arbeidsrechten in de lidstaten. De ILO is onderdeel van de Verenigde Naties. Clingendael is een onafhankelijke stichting en bekend als denktank en opleidingsinstituut voor internationale betrekkingen en doet onderzoek op onder meer het terrein van veiligheid, Europa en specifieke conflictgebieden. (UL05-12, Sl09-12, Mare05-03-2015).

5. De Leidse dj Armin van Buuren sluit zijn wereldtournee ‘Armin Only Intense tour ‘ af in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij maakt het nieuws bekend op 19 juli tijdens een optreden op dancefestival Electronic Family in het Amsterdamse Bos. Van Buuren begon zijn tournee in november 2013 met twee shows in de Ziggo Dome. Vervolgens toerde hij door 22 landen, onder meer Amerika en Brazilië. (RTVW20-07).

5. Op 77-jarige leeftijd overlijdt Hans van Bellen. Hij had onder meer een kapperszaak aan de Stationsweg. De uitvaartplechtigheid is op 11 december in het Groene Kerkje in zijn woonplaats Oegstgeest. (Zie ook 01-11). (LD08/09-12).

6. Stamcellen van patiënten met zeldzame genetische afwijkingen verzamelen, doet het LUMC al een aantal jaar. Deze week leverde dat kennis op over cellen die erfelijke hartstoornissen kunnen helpen voorkomen die relatief veel voorkomen bij families in de Leidse regio. Christine Mummery en Milena Bellin onderzochten uit stamcellen gekweekte hartcellen. ‘Voor hen is af te leiden dat zij bepaalde medicijnen niet mogen krijgen, ook al hebben ze nu geen symptomen’, legt Mummery uit. Uit het onderzoek bleek bovendien hoe een al bestaand medicijn, dat een andere toepassing had, hartritmestoornissen kan onderdrukken. ‘Wellicht kunnen we op den duur ook preventief medicijnen voorschrijven ter voorkoming van hartritmestoornis in die families’, hoopt Mummery. (LD06-12).

6. In de Haarlemmertrekvaart mogen voorlopig geen nieuwe woonboten komen. Ook niet als boten die er nu liggen verdwijnen. Toch is er volgens het stadsbestuur geen sprake van een uitsterfbeleid. De maatregel wordt van kracht omdat de plannen voor het gebied nog niet zijn uitgewerkt. De gemeente wil dat het hele gebied rond Trekvaartplein, Haarlemmerweg en Haarlemmertrekvaart op de schop gaat. Het gaat om het gebied op en rond het woonwagencentrum, tennisclub Unicum en de Oegstgeestse woonwijk Poelgeest. Onderdeel van de plannen is een opknapbeurt van de walkanten en het vernieuwen van leidingen en rioleringen in de grond. (LD06-12).

6. Het bestuur van de Oranjevereniging Leiden breidt in 2015 uit met een lid van studentenvereniging Quintus. De organisatie van Koningsdag werd altijd gedaan door vier vaste bestuursleden en twee jaarlijks wisselende leden, van studentenverenigingen Minerva en Augustinus. Nu komt er een derde studentenlid bij. Quintus wil meer betrokken zijn bij evenementen in de stad. Trudy Kwik, secretaris van de Oranjevereniging, werkte al samen met Quintus. De vaste bestuursleden blijven gemiddeld drie jaar aan. De drie studenten rouleren jaarlijks omdat de besturen elk jaar wisselen. Ze hebben vaste projecten, om de overdracht makkelijker te maken. Minerva zorgt traditioneel voor de aankleding van molen de Valk en voor het muziekconcours. Augustinus is belast met het kinderspelenfestival op het Gerecht. Quintus krijgt de nieuwe taak om interactieve musea zichtbaar te maken voor kinderen. (LD06-12).

6. Met de opening van de drijvende ijsbaan op de Nieuwe Rijn bij het stadhuis begint het Centrummanagement met de ‘Winter wonder weken’. Een week later gaat ernaast de drijvende kerstmarkt open en staat tot en met 23 december op het Stadhuisplein een nostalgische kermis. De ijsbaan is open tot en met zondag 4 januari. Het publiek kan er dagelijks terecht van 10.00 tot 21.00 uur. Met Kerstmis en oud en nieuw gelden andere tijden. De kerstmarkt is geopend tot en met 21 december en is dagelijks geopend van 12.00 tot 21.00 uur (zondag 21 december tot 18.00 uur). Iedere dag zijn er muzikale optredens. Op 12 december wordt de kerstboom bij Annie’s aan de Hoogstraat ontstoken door wethouder Robert Strijk. In 2015 kom er mogelijk een grote, kunstzinnige kerstboom op een centrale plek. Dat is het idee van het B en W na vragen van raadslid Dick de Vos (Partij voor de Dieren). De kerstboom wordt ontworpen door één of meer lokale kunstenaars. Jaarlijks zet de gemeente twee grote echte bomen neer: bij Annie’s en op het plein van de Beestenmarkt. Het plaatsen, inclusief het huren van een hoogwerker en de ‘feestelijkheden rondom de ontsteking’ kost 20.000 euro. In januari verdwijnen de twee reuzen weer en worden hergebruikt als biobrandstof. De Vos vroeg twee permanente naaldbomen te planten en die rond kerst op te tuigen. Volgens het stadsbestuur is dat een dure klus en is de kans groot dat de bomen op hun nieuwe plaats doodgaan. Vandaar dit alternatief. De enige kerstmarkt van Nederland op het water trekt het eerste weekeinde vele duizenden mensen. Die bekijken kersttierelantijntjes in de versierde chalets, drinken een glühwijntje, bezoeken de nostalgische kermis op het Stadhuisplein of trekken een baantje op de ijsbaan. Ruim vijftig kinderen in felgele outfits met vuilprikkers zorgen erop 17 december voor dat de kerstmarkt er weer schoon uitziet. Wethouder Roos van Gelderen neemt poolshoogte en reikt een oorkonde uit aan de basisschoolkinderen als blijk van waardering. De kinderen maken deel uit van de BeestenBende, een initiatief van thuiszorgaanbieder Florence, en ruimen normaal elke maand op in hun eigen wijk. Het resultaat is een flink aantal zakken zwerfafval. Na de opruimronde kunnen de kinderen schaatsen op de ijsbaan. De BeestenBende is door het SBS-programma ‘Het Beste Idee van Nederland’ verkozen als beste zwerfafvaloplossing van Nederland. (LD06/09/15/16/19/30-12, Dichtbij08-12, WW10/17-12, LN10-12, Sl18/21-12, HOZ28-12).

6. Lunchroom ‘Vooraf en Toe’ aan de Botermarkt heeft geen probleem met de hygiëne. Dat zegt de eigenaar na een slechte beoordeling op de app ‘Horeca inspectiekaart’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Bij een inspectie in juli bleek alles in orde, maar dat is volgens de eigenaar Hadi Abdi niet goed verwerkt in de app. ‘Nog nooit ik een slechte score gekregen. Dit is niet goed voor de naam van mijn zaak en kost mij klanten’. De NVWA reageert dat de app iedere zes weken wordt bijgewerkt en onderzoekt de klacht. RTVW06-12).

6. Blaudzun (1974) geeft het allereerste concert in Gebr. de Nobel, het nieuwe poppodium in de Marktsteeg. Van Blaudzun, de artiestennaam van Johannes Sigmond, verscheen eerder dit jaar het album ’Promises of no man’s land’.

Al ruim vier maanden was het openingsfeestje uitverkocht. Op 11 december volgt Birth of Joy en een dag later staat Niels Geusebroek geprogrammeerd en op 20 december Peter Pan Speedrock. (LD07-05, Sl07-05, Mare08-05, WW14-05, LN28-05, Sl30-07, WW06-08).

7. Een foutje in het verkeer zorgt ervoor dat een 25-jarige Leidenaar betrapt wordt met een kofferbak vol illegaal vuurwerk. De man rijdt met 42 super Cobra’s en 150 stuks ander illegaal vuurwerk op de Willem de Zwijgerlaan en negeert er een keerverbod. Toevallig ziet de politie dat en geeft de man een stopteken. Omdat hij zich nerveus gedraagt besluiten ze zijn auto te onderzoeken en vinden ze het vuurwerk. De man is aangehouden en het vuurwerk is in beslag genomen. (RTVW08-12, Dichtbij09-12) .

7. In het Verfhuis aan de Herenstraat waar onder meer laminaat en zonwering wordt verkocht, woedt korte tijd een brand. Door het vuur in de werkplaats moeten de bovengelegen woningen worden ontruimd. Niemand raakt gewond. De brand is snel onder controle. Ook wordt een deel van de Herenstraat afgesloten. De brand gooit roet in het eten van ondernemer Frank Scheffer. Slechts een maand na de herinrichting moet de winkel de deuren alweer sluiten. Waarschijnlijk loopt de plaatsing van vloeren en gordijnen geen vertraging op. ‘Over een weekje hoop ik weer wat klanten te kunnen ontvangen’. Scheffer vermoedt dat er kortsluiting was of een telefoonlader oververhit is geraakt. (Dichtbij07-12, LD08-12, Sl08-12).

((CV 8. Damesmodewinkel Heerenleed aan de Breestraat 108 bestaat bijna 25 jaar. De zussen Wilma en Astrid zijn de eigenaressen. Ze komen uit een gezin van vier zussen en één broer. Geboren in Voorschoten maar volledig getogen in Leiden. Wilma studeerde korte tijd Frans en Astrid ging naar de Modevakschool. Beiden liepen stages, ontwierpen en maakten de eigen kleding en woonden op kamers in de Breestraat. Astrid ging in de thuiszorg en maakte ’s avonds etalages. Wilma werkte bij de ANWB op de Stationsweg. Totdat ze besloten samen een winkel te openen toen de Reformwinkel stopte. Hun broer opperde de naam Heerenleed. Ze wonen nu binnen de singels maar apart. (Sl08-12)).

8. Michael van der Meer stuurt een brief aan de gemeenteraad namens de buurtverenigingen Roomburg, Meerburg, Waardeiland en de Professorenwijk. Die vinden extra verkeer op de Willem van der Madeweg vanuit de Zoeterwoudse nieuwbouwwijk Verde Vista onwenselijk. De drukke route tussen Leiden en de rijkswegen A4 en N11 - via Hoge Rijndijk en Willem van der Madeweg - staat tijdens de spits bomvol. Bestuurders in Leiden en Zoeterwoude kwamen in 2002 overeen dat verkeer van en naar de nog in aanbouw zijnde Zoeterwoudse wijk, wordt geleid via de Willem van der Madeweg en een inmiddels aangelegd viaduct over de A4. Dat is nu nergens meer voor nodig, vinden de buurtverenigingen. Verkeer van en naar Verde Vista kan prima via de Zoeterwoudse Stadhouderslaan of bedrijventerrein Grote Polder rijden. De benodigde brug voor die laatste oplossing ligt er al. De Leidse gemeenteraad besluit 2015 of het de oude afspraak nakomt. Volgens de Zoeterwoudse wethouder Kees den Ouden profiteren ook Leidenaars van de nieuwe aansluiting. (LD08-12).

8. Het is onduidelijk waardoor de plotselinge ernstige verslechtering van de waterkwaliteit in de sloten en waterpartijen bij de Nieuwe Marnixstraat in Leiden-Noord wordt veroorzaakt. De gemeente nam monsters en liet eind vorige week weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Wel zijn er alvast maatregelen genomen om verdere schade te voorkomen. Zo is een deel van het gescheiden rioolsysteem afgesloten en er wordt schoon buitenwater ingelaten in de Tuin van Noord, zodat het watersysteem ververst. Omwonenden klaagden begin vorige week over plotselinge stankoverlast. Het water in de sloten was ineens pikzwart. (LD04/05/08-12, LD06-01-2015).

8. Een groep Leidse ondernemers richt een coöperatie op die geld investeert in vernieuwende bedrijven. Startende ondernemers die geen lening kunnen krijgen bij de bank, kunnen vanaf januari aankloppen bij dit Leidse Startersfonds. Zo willen ze de leegstand tegengaan. Dertien ondernemers investeren 25.000 euro in het fonds en dat aantal kan volgens initiatiefnemer Sjaak Scheffer nog groeien. Ook de gemeente steunt het plan en gaat er volgens Scheffer waarschijnlijk geld in steken. Starters kunnen hun idee voor een winkel of horecagelegenheid indienen, dat moet voldoen aan een aantal voorwaarden. ‘Mensen moeten eigen geld inbrengen, een businessplan hebben en de investeringscommissie moet na een ‘pitch’ iets zien in het idee. We moeten het gevoel hebben dat we met een echte ondernemer te maken hebben’. Het idee ontstond anderhalf jaar geleden toen Scheffer door de stad fietste. ‘Het viel me op dat er vrij veel lege winkels waren’. Tegelijkertijd kende hij ook veel mensen die een winkel wilden beginnen, maar het financieel niet rond kregen. Afhankelijk van het idee kunnen ondernemers 10.000 tot 50.000 euro lenen’. De participanten doen volgens Scheffer vooral mee vanuit ideële overtuiging. ‘Ze hebben wat met de stad’. (LD29-11, Sl05-12, LN10-12, WW17-12).

9. Het Leidse bedrijf Prosensa wint de internationale Scrip award ‘Beste biotechonderneming 2014’. De awards van het online nieuws- en analytisch medium Scrip zijn een soort Oscaruitreiking in de farmaceutische wereld en worden zeer serieus genomen. ‘Een grote eer en een erkenning van de toewijding en al het werk van het Prosensa-team’, zegt directeur Schikan. (LD10-12).

9. Dak- en thuislozenopvang ‘De Schuilplaats’ heeft na drie maanden nog steeds geen nieuwe locatie gevonden. Medeoprichter en arts Arthur Niggebrugge vreest vooral het lot van de illegalen die er elke week kwamen om er eten, kleding, medische zorg en een praatje te krijgen. ‘Voor deze mensen valt weer een hulpfactor weg, terwijl er al zo weinig was’. Elke week kwamen in totaal zo'n 250 daklozen en verslaafden naar het verlaten Rijnlandgebouw aan de Boommarkt. Op zijn brief met een noodkreet aan wethouder Roos van Gelderen is nog geen antwoord gekomen. De ChristenUnie riep onlangs B en W op een ‘bed-, bad- en broodopvang’ te creëren voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente wil eerst weten wat de aard en de omvang is van de groep illegalen, meldt een woordvoerder. Harry Westerink van de Fabel van de Illegaal ziet wekelijks tientallen bij hem aankloppen. Saskia Craenen van Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) schat het aantal ongedocumenteerden op honderd in de Leidse regio. Af en toe kunnen illegalen terecht voor een maaltijd bij Diaconaal Centrum de Bakkerij en de God Centre-kerk. Maar volgens Westerink is dat niet voldoende. ‘Er is een verarming van de zorg aan de gang’. Niggebrugge hoopt dat de gemeente hen tegemoet komt in de huur van een pand aan de Lammenschansweg. De gemeente zegt dat wordt onderzocht wat de kosten zijn om het gebouw tijdelijk geschikt te maken. (LD09-12).

9. Staatssecretaris Wilma Mansveld stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van hoogwaardig OV-net en de introductie van het keurmerk Randstadnet (R-net) rond Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Noordwijk. De rijksbijdrage komt bovenop de 200 miljoen die door provincie, regio’s en gemeenten wordt geïnvesteerd. Gedeputeerde Ingrid de Bondt: ‘Binnenkort gaan de eerste R-net-bussen in de provincie rijden. Met deze rijksbijdrage wordt onder meer ook de eerste R-net-treinverbinding mogelijk, tussen Alphen aan den Rijn en Gouda’. Met de bijdrage van het Rijk wordt ook een R-net-busverbinding tussen Leiden-Katwijk-Noordwijk gerealiseerd en worden extra Sprinters ingezet op het hoofdspoor tussen Leiden en Utrecht. Met deze sprinters ontstaat op deze lijn (samen met de Intercity’s) een kwartierdienst. (Zie ook 14/16-12). (RTVW09-12, Sl09-12, LD10-12, WW17/24-12).

9. Marc Witteman (53) wordt burgemeester van de Stichtse Vecht. De gemeente is in 2011 ontstaan uit een samenvoeging van Breukelen, Loenen en Maarssen en heeft zo’n 63.000 inwoners. De gemeenteraad besluit hem voor te dragen bij minister Ronald Plasterk. De benoeming gaat eind januari in. Twee maanden voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Witteman is gedeputeerde in de provincie Flevoland en maakt zijn termijn net niet vol. Voordat Witteman in 2010 naar Flevoland vertrok, was hij namens de PvdA wethouder in Leiden. Het is de tweede keer dat Witteman het ambt van burgemeester gaat bekleden. Eerder was hij waarnemend burgemeester van Warmond totdat die gemeente bij een herindeling in 2006 werd samengevoegd met Sassenheim en Voorhout tot de nieuwe gemeente Teylingen. ‘Het spreekt voor zich dat ik dit besluit ervaar als bijzonder eervol’, schrijft Witteman op zijn Facebook-pagina. (Sl09-12, LD11-12).

9. Een 17-jarige jongen wordt aangehouden met 39 nitraatbommen in zijn rugtas. In de buurt van de Jan Luykenlaan wordt een harde knal gehoord. Getuigen kunnen een goed signalement geven aan de politie van twee jongens, die zwaar illegaal vuurwerk aan het afsteken zijn. Even later ziet de politie de jongens lopen. Omdat het zwaar en illegaal vuurwerk is, wordt de jongen naar het politiebureau gebracht. (RTVW10-12, Dichtbij10-12).

9. Minister Ivo Opstelten is aanwezig bij het tankstation Aurora langs de A4 bij Leiderdorp waar Total Nederland een proef afsluit met Live View. Met dit camerasysteem bindt het bedrijf de strijd aan met overvallers. Het aantal berovingen van tankstations is de afgelopen jaren gedaald omdat steeds minder mensen contant afrekenen. General Manager Benoît Ortegat van Total Nederland: ‘Elke overval is er één teveel en maakt een onuitwisbare indruk op de mensen die het overkomt. Een traumatische ervaring die je niemand gunt’. Total Nederland rust, na een proef in 22 tankstations, alle 360 benzinestations uit met Live View. Met dit camerasysteem kan de politie live meekijken in de tankstations. Medewerkers kunnen met één druk op de knop het alarm activeren. Via een particuliere meldkamer worden de livebeelden zo nodig doorgezet naar de meldkamer van de politie. (Sl09-12, RTVW09-12, LD10-12, HOZ28-12).

9. Het meisje met de parel van schilder Vermeer heeft geen parel in haar oor maar een stuk gepolijst tin of een stukje glas als oorsieraad. Dat beweert de Leidse sterrenkundige Vincent Icke in het populairwetenschappelijke tijdschrift ‘New Scientist’. Conservatoren van het Mauritshuis geven hem gelijk. Er was al eerder twijfel over de oorbel. De oorhanger is te groot en reflecteert het licht op een manier die een echte parel uitsluit. Vermeer gaf zijn schilderijen geen vaste namen mee. Het doek stond ook bekend als ‘Het meisje met de tulband’. De parel in de titel dook pas in 1995 op in een catalogus. De film 'Girl with the pearl earring', over het meesterwerk van Johannes Vermeer met een hoofdrol van Scarlett Johansson, heeft eigenlijk de verkeerde titel, net als het boek van Tracy Chevalier dat aan de film vooraf ging. Het Mauritshuis past de naam niet aan. (LD09-12, RTVW09-12, Mare11-12).

9. Op het terrein van de oude gasfabriek aan de Langegracht verrijst vanaf februari 2015 de eerste fase van het Energiepark, onderdeel van het kilometers lange Singelpark. Nog voor de zomer is het klaar en worden de monumentale panden hersteld. De vervuilde grond is diep uitgegraven. Oude gashouders, teer en andere vervuiling worden weggehaald en de gaten met schone grond opgevuld. ‘Het gaat heel voorspoedig. De sanering is in januari klaar’, zegt Ernest Pelders, projectleider namens de gemeente. Daarna komen er gras en bomen op het bolwerk langs de singel, en een meer ‘industriële’ bestrating met berken en ander groen op het terrein langs de Langegracht. De parkeerplekken bij de kantoren komen deels terug. Een aantal hekken verdwijnt, zodat vanaf de Langegracht naar het water van de Maresingel kan worden gewandeld. Pelders: ‘Het is een begin, geen eindresultaat. Het Energiepark gaat zich stapsgewijs meer ruimte toeeigenen’. De tweede fase volgt wellicht nog in 2015. De gemeente wil de vervallen historische panden aan het Papegaaisbolwerk laten opknappen. Tijdens brainstormsessies hebben zich allerlei mensen gemeld die er een bedrijf willen vestigen. De gemeente kijkt vooral of het bedrijf past bij de omgeving. Aan de rand van het Energiepark, in gebouw Nieuwe Energie, is stichting De Binnenvest gehuisvest, met opvang en dagbesteding voor dak- en thuislozen. In een volgende fase beoogt het Energiepark er twee toegangswegen bij: een via de dam in de singel, en een via de 3e Binnenvestgracht. Pelders: ‘Het park krijgt dan een openbaar karakter. Het is de bedoeling dat de singelparkroute doorloopt tussen de gebouwen van de energiecentrale van E-ON. Ook de Maresingel krijgt een groener gezicht. Vanaf medio 2015 komt er een 30-kilometerzone. De rijbaan wordt smaller, de bermen breder. Uiteindelijk komt daar een promenade met meer bomen en groen. (LD10-12).

9. PVV-Kamerlid Machiel de Graaf krijgt geen antwoord op een serie vragen over ‘allochtone organisaties in Leiden’ die hij via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur aan de gemeente stelde. Burgemeester Henri Lenferink vindt dat de partij overvraagt en wil er geen extra ambtelijke capaciteit meer in steken: ‘We hebben de vragen globaal beantwoord, maar dat vindt de PVV niet genoeg’. Volgens de gemeente kan de PVV veel van de gevraagde informatie prima zelf opzoeken in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of in de Stadsgids. Het PVV-kamerlid wil van de gemeente een gedetailleerd overzicht van alle migranten-, allochtone en multiculturele organisaties in Leiden. Ook de namen en adressen van organisaties op etnisch-culturele grondslag, overlegorganen en netwerkorganisaties. Evenals een overzicht van alle scholen en andere instanties op islamitische grondslag, koffiehuizen en moskeeën. Verder vroeg De Graaf hoeveel ambtelijke capaciteit Leiden inzet om ‘allochtone organisaties’ te ondersteunen of om hun (aan)vragen te verwerken en welke personeels- en andere kosten daarmee gemoeid zijn. Als laatste wil de PVV openbaarmaking van geweigerde subsidies op grond van activiteiten met een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap. Het stadsbestuur schrijft: ‘Met uw verzoek brengt u ons ernstig in verlegenheid. U vraagt ons het hemd van het lijf, maar uw verzoeken zijn voor ons niet goed hanteerbaar en in die vorm niet beschikbaar. Volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur hoeft de overheid alleen informatie te verstrekken waarover ze beschikt. Het speciaal opstellen van bijvoorbeeld lijsten en overzichten hoeft niet. (Gem090-12,Sl10-12, LD11-12, LN17-12).

10. Volkstuinvereniging Ons Buiten in Leiden-Noord en kunstenares Ludy Feyen bouwen een wilgenprieel op een stuk braakliggende grond op het volkstuinencomplex Ons Buiten. De gemeente heeft toestemming gegeven om met de bouw van de ontmoetingsplaats , waar ook een waterpomp en zonnecollectoren moeten komen, te beginnen. Een aantal tuinders heeft daarvoor een deel van de vervuilde grond schoongemaakt. Volgens voorzitter Corrie Bink moet het grondwater op Ons Buiten gefilterd worden. De tuinvereniging gaat proberen met de 5.000 euro uit het Wensenfonds van de Rabobank de benodigde spullen aan te schaffen. Bink: ‘We willen een ecologische zone aanleggen met een paddenpoel, een kindervijver en kunsttuinen’. Veertig nieuwe buurttuintjes moeten de rest van het stuk grond vormgeven. De Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA red.) is over het stuk grond in overleg met de gemeente’, aldus Bink. ‘De gemeente is verantwoordelijk. Zij moeten zorgen dat het schoon wordt. Het stuk ligt al vijf jaar braak en het schoonmaken van dat kleine stukje kostte dagen’. Vijf jaar geleden ontstond het idee om een fietspad met bruggen en hekken over de volkstuinen aan te leggen tussen de Slaaghwijk (Merenwijk) en de Hoven (Noorderkwartier). Maar Ons Buiten kwam in opstand, mede omdat er tuintjes moesten wijken. Na veel gesteggel werd het plan omgezet in een goedkoper wandelpad. Maar de bijdragen van rijk, woningcorporatie Portaal en het regionale groenfonds trokken hun bijdrage in, waardoor de gemeente vier ton meer kwijt zou zijn. Eind september besliste een meerderheid van de gemeenteraad dat er te weinig draagvlak is voor het wandelpad onder de tuinders. Door te stoppen met het project is de gemeente de 800.000 euro aan plankosten kwijt. (LD11-12).

10. ‘Tulp Initiatief’, met onder andere de Hogeschool Leiden, de Universiteit Leiden, het Leidse expertisecentrum Genomics Generade, en Leek Tulips uit Berkhout, wordt opgericht om de problemen rond de kweek van de bloem te onderzoeken. Remko Offrinkga van het instituut biologie van de universiteit krijgt de leiding om na te gaan of een versnelde vermeerdering van tulpenbollen door eiwittherapie helpt om de kwaliteit en kwantiteit van de soorten te verbeteren. Zijn kennis over de ontwikkelingsgenetica van planten wordt daarbij ingezet. Het onderzoek past goed bij Generade, dat kennis over miljoenen dieren, planten en schimmels verzamelt en dit jaar werd opgericht. (LD10-12).

10. Shahin Nasiri (28), student wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en afkomstig uit Iran, wint de Peter Baehr Prijs 2014. De stichting voor vluchteling-studenten UAF reikt de prijs uit op de dag van de mensenrechten. Nasiri wil onderzoeken wat vrijheid betekent vanuit het standpunt van een vluchteling. Aan de prijs is 10.000 euro verbonden om de winnaar te laten promoveren. De prijs eert hoogleraar Peter Baehr, een voorvechter van mensenrechten, die van 1999 tot 2006 voorzitter was van het UAF. (LD10-12).

10. De Universitaire Bibliotheken Leiden hebben de bibliotheek van Menno ter Braak aangekocht via een geldinzamelingsactie. De boeken van de criticus en commentator bevonden zich al in het pand aan de Witte Singel, maar waren nog geen eigendom van de UBL. De boeken worden opgenomen in de catalogus en kunnen vanaf dat moment worden opgevraagd. (LD10-12).

10. Bewoners van de Leidatoweg in Groenoord zijn ontevreden met de aanpassingen aan de kruising met de Stedenspelstraat en de Evenementenlaan, die de gemeente een week eerder presenteert. Jelte de Grood, bewoner en woordvoerder van de Leidatoweg, oppert een oplossing als compromis voor de vijfpuntskruising tijdens een bewonersbijeenkomst in het najaar. Volgens De Grood komt er veel verkeer over de Leidatoweg naar de sportschool, het bedrijventerrein en het partycentrum. Na de afwijzing van de gemeente zijn de bewoners op zoek naar mogelijkheden om toch een aparte ontsluiting naar de Gooimeerlaan te krijgen. (LD10-12).

10. Een meerderheid van Provinciale Staten gaat akkoord met het inpassingsplan voor de Rijnlandroute, de weg tussen de A4 en A44 door Voorschoten. Alleen GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid stemmen tegen. Bij een hoofdelijke stemming zijn 37 politici voor en 13 tegen. Volgens PvdA-Statenlid Martin Loose gooit de provincie bijna 900 miljoen euro in het water door de weg aan te leggen. De Rijnlandroute zou niet meer nodig zijn, omdat het autogebruik de komende jaren veel minder toeneemt dan verwacht. Loose probeert de Statenleden vergeefs te overtuigen met cijfers en grafieken. In het debat wordt gevraagd om de bruggen in het tracé door Katwijk beweegbaar te maken voor de recreatie- en beroepsvaart. Ondernemers vrezen miljoenenschade als de bruggen vast worden. Gedeputeerde Ingrid de Bondt zegt toe na de aanbesteding de aannemer te vragen wat het kost om de bruggen alsnog te laten bewegen. Rijkswaterstaat wil de Torenvlietbrug, over de Rijn bij het transferium A44, de komende zeven jaar dichtlassen om miljoenen euro's te besparen op onderhoud. De provincie moet nog instemmen met dat verzoek, maar volgens De Bondt is dat geen punt. Groot onderhoud is dan niet meer nodig voordat de Rijnlandroute wordt aangelegd met een nieuwe, bredere brug. De Bondt ontkent, zoals sommige statenleden vrezen, dat ze daarmee straks goedkopere vaste bruggen wil rechtvaardigen. Op verzoek van het CDA zal de provincie ook vragen om extra aandacht voor de betrokkenheid van bewoners van het gebied waar de weg door heen gaat. De vergadering wordt bijgewoond door tientallen inwoners, die zich tegen de Rijnlandroute zullen blijven verzetten. Zij hopen dat de Raad van State alsnog een streep door het plan haalt. De Bondt is blij: ‘We kunnen ons richten op de realisatie’. Voor het rijksdeel stelt de minister een zogeheten tracébesluit vast, de verwachting is dat dit besluit in december wordt genomen. Het bedrijfsleven is verheugd over het besluit. Volgens Jan Versteegh, voorzitter van VNO-NCW Rijnland is het van grote betekenis voor de bereikbaarheid van de regio. Frans Ponsioen, voorzitter van Bedrijfsleven Rijnland noemt het een ‘mijlpaal’ na een jarenlange strijd. (RTVW10-12, LD11-121, Sl11-12, WW17-12, HOZ28-12).

10. Het Dierenmeldpunt voor vermiste en gevonden dieren in Leiden en regio bestaat niet meer. Oprichter Toos Pietersen kan het financieel niet meer volhouden. Het meldpunt bracht vermiste dieren en baasjes via een website bij elkaar. Pietersen: ‘Ik heb dit vrijwilligerswerk bijna 18 jaar gedaan, de stichting is samen met mijn man opgezet. Maar toen hij vier jaar geleden overleed door een medische fout werd het voor mij moeilijk om door te gaan. Zijn overlijden viel mij heel zwaar en ik had ook minder inkomsten. Toen hij nog leefde kon er nog wel eens wat geld bijgelegd worden. Maar nu kan dat gewoon niet meer. Mijn kosten per maand? Telefoon: 66 euro, porto 20 euro, website 36 euro. En dan nog de advertenties in de gemeentegids, Kamer van koophandel, enzovoort. De inkomsten van het dierenmeldpunt zag ik steeds lager worden. Ik heb het laatste anderhalf jaar veel bijgelegd. Het hart voor dieren zal bij mij op de goede plaats blijven zitten’. (Dichtbij11-12).

10. Kleine boekhandels vinden het terecht dat de gratis Boekenzolder na zeven jaar op 23 december sluit. De gemeente steunde de zolder jarenlang door geen huur te vragen voor de locatie, maar het pand wordt nu verkocht. De eigenaren van Mayflower bookshop, antiquariaat Klikspaan en veilinghuis Burgersdijk en Niermans vinden die steun ‘oneerlijke concurrentie’. Sander Zwart van Mayflower is er tegen dat boeken gratis worden weggegeven met steun van de gemeente. De omzet van zijn winkel aan de Hogewoerd zou daardoor met 25 procent zijn gedaald. Het aanbod dat ze Engelse boeken voor me apart wilden houden sloeg hij af: ‘Onethisch, tegenover de mensen die ze in goed vertrouwen komen brengen’. Ook Aad van Maanen, van antiquariaat Klikspaan in de Nieuwstraat onderschrijft de bezwaren van Zwart. ‘Als de gemeente zo'n initiatief faciliteert met gratis ruimte, schaadt ze de mensen die met de boekenverkoop hun brood verdienen’. Zelf zegt hij weinig last te hebben van de concurrentie omdat hij vooral wetenschappelijke literatuur verkoopt, die bij de boekenzolder weinig te vinden is. ‘Het geeft een heel verkeerd signaal af aan het publiek’, vindt de eigenaar van boekhandel Burgermans en Nierdijk aan de Nieuwsteeg. ‘Als de boekenzolder commercieel draait, zou ik alles prima vinden’. Secretaris Ilja Mottier betreurt de sluiting en spreekt de ‘oneerlijke concurrentie’ tegen. ‘De meeste boeken worden eerst aangeboden bij tweedehands winkels. Als zij die boeken niet willen, komen ze bij ons. De 60.000 boeken mogen tot uiterlijk mei 2015 in het pand opgeslagen blijven. (LD10/17/18-12, Mare18-12).

10. Zeven eeuwen lang - van de 13de tot en met de 20ste eeuw - bepaalt de productie van wollen lakense stoffen de identiteit van de stad. In de hoogtijdagen werden er meer dan 180 verschillende stoffen geproduceerd, waarvan 80 procent werd geëxporteerd. De aangehechte keurmerken in de vorm van lakenloodjes zijn later in alle werelddelen teruggevonden. Museum De Lakenhal blaast nieuw leven in deze geschiedenis met een serie ontwerpopdrachten voor Nieuw Leids Laken. Tot 2017 wordt aan vijf kunstenaars/ontwerpers opdracht gegeven om een nieuwe wollen stof te ontwikkelen die de officieel geregistreerde merknaam ‘Leids Laken’ zal dragen.

Beeldend kunstenaar Christie van der Haak krijgt als eerste een opdracht Ze maakt acht proefstoffen, geïnspireerd op patronen uit de textielcollectie van het museum. Daaruit kiest het museum met de steun van zo’n 3.500 bezoekers, twee stoffen om in grote oplage te produceren: een rijke veelkleurige wollen stof en een lichtere, zachte grijs/roze variant. (LN10-12).

10. De 72-jarige Ton Lommers van het Instituut voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) wint de Leidse Vrijwilligersprijs 2014. Hij ontvangt de onderscheiding uit handen van wethouder Roos van Gelderen in de Burgerzaal van het stadhuis en het bijbehorende bronzen beeldje van beeldhouwer Piet de Boer en een waardebon. Lommers krijgt de prijs voor zijn jarenlange inzet onder meer bij de opleiding van natuurgidsen. Hij schreef zeven natuurboekjes voor het IVN. Verder zette hij zich in voor de Vereniging Leidse Schooltuinen en was medeoprichter van de Stichting de Bloeiende Kip en is bestuurslid van het Vicariaat in de Merenwijk. Lommers was jarenlang lid van de stedenband Leiden-Juigalpa. Hij is gepensioneerd directeur van de Pacellischool, waar hij tot 2005 veertig jaar werkte. Toen op zijn 27ste begon was hij het jongste schoolhoofd van Zuid-Holland. De Aanmoedigingsprijs voor jongere vrijwilligers tot en met 27 jaar gaat naar Nathalie Walraad. Ze is al jarenlang zeer actief als vrijwilliger bij zwemvereniging De Zijl. Walraad is er gediplomeerd leskracht, assistent-coördinator, KNZB-waterpolotrainer en scheidsrechter bij wedstrijden van de jeugdteams. De nieuwe Organisatieprijs is voor de Stichting Gilde Samenspraak Leiden. Deze organisatie helpt sinds 2006 met zo'n 600 vrijwilligers bijna 1.200 mensen met een taalachterstand. Genomineerd voor de Vrijwilligersprijs zijn ook de vrijwilligers van het Ronald McDonald Huis en huiskamer Leiden. Zij bieden al 21 jaar een ‘thuis ver van huis’ aan ouders van ernstig zieke kinderen. Ook Jan de Knegt, al vanaf zijn vierde lid van gymnastiekvereniging CGV Jahn, was genomineerd. Hij werd al jong vrijwilliger en de laatste tien jaar is hij voorzitter van de vereniging. Hij was voortrekker van Gymsport basisonderwijs/het grote gymfeest en van freerunning Leiden. Voor de organisatieprijs waren ook de Dierenambulance/Vogelopvang Leiden e.o. genomineerd. De organisatie levert al veertig jaar eerste hulp aan zieke en gewonde dieren en de opvang van vogels. Derde kandidaat was de Stichting VTV Centrum Leiden, die activiteiten verzorgt voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor de Aanmoedigingsprijs waren ook genomineerd Elsemieke Koole die zich inzet voor kinderen bij de scouting van de Mauritsgroep met een verstandelijke en lichamelijke beperking, en Robbin van Wijk, penningmeester bij de rugbyclub DIOK. (St15-10, Dichtbij26-11, LN26-11, Sl27-11,Sl11-12, Dichtbij11-12, LD11/16/27-12, FeedGem11-12, HOZ14-12, LN17-12).

10. Het kunstwerk Ode aan Rembrandt van Jan Wolkers is op zijn definitieve plek gezet. Zijn weduwe Karina Wolkers draait samen met wethouder Paul Laudy de bouten aan, waarmee het kunstwerk is verankerd. Negen jaar geleden werd het kunstwerk op het Stationsplein neergezet. Tijdelijk, want de beoogde plek aan de zeezijde was nog niet klaar. Daar moest toen onder andere nog een ondergrondse fietsenstalling gebouwd worden. Nu het plein bij de Bargelaan klaar is en ook de bankjes geplaatst zijn, kon het kunstwerk naar zijn nieuwe plek. ‘Met de punt naar de zee, en, dat snap ik ook wel, ook richting Oegstgeest’, aldus Karina Wolkers. Het Stationsplein is door de verplaatsing een stukje minder mooi geworden, vindt Laudy: ‘Daar gaan we op termijn ook wat aan doen’. Misschien wordt het ontwerp van de fontein ‘Vierkant in Vierkant’ van Theo van Doesburg weer uit de kast getrokken. Een voorbeeld van de in Leiden kunststroming ‘De Stijl’, die in 2017 een eeuw geleden werd opgericht. Al ruim twintig jaar ijveren liefhebbers om dat ontwerp een plekje te geven op het Stationsplein. (Sl10-12, LD11-12, LN17-12).

10. Vaccins toedienen met micronaalden kunnen een pijnloos alternatief worden voor conventionele dikke injectienaalden. Koen van der Maaden (30) ontwikkelt hiervoor nieuwe strategieën en promoveert daarop. Hij maakte naalden die een vaccin goed binden in een licht zure oplossing en makkelijk afgeven in een neutrale omgeving, zoals de huid. Hij kreeg er patent op hoewel toepassing nog ver weg is. Belangrijkste voordeel is dat het vaccin of geneesmiddel een droge vorm heeft en veel langer houdbaar is. Ook ongekoeld. Ander voordeel is dat micronaalden alleen door de bovenste huidlaag, de dode hoornlaag, prikken. Ze raken geen zenuwbanen en bloedvaten zodat injectie pijnloos is en zonder ongemak. Micronaalden hoeven niet duurder te zijn dan conventionele injectienaalden. Hij probeerde het uit met het eiwit ovalbumine (een modelvaccin) op muizen die een verwachte immuunreactie vertoonden. De vaccins van de toekomst zien eruit als klittenband. Pas als je inzoomt, kun je zien dat er nog steeds naalden aan te pas komen. Afhankelijk van het type zijn ze één tot minder dan een tiende millimeter lang. Toekomstbeeld is dat een fabrikant enorme stickervellen met micronaaldvaccins produceert. Iedereen zet een plakkertje bij zichzelf, en zo kun je heel de wereld vaccineren zonder dat er één verpleegkundige aan te pas komt, aldus Van der Maaden. Onderzoekers werken al een jaar of tien aan de ontwikkeling van micronaalden. Het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) houdt zich ermee bezig, maar ook kleine, innovatieve bedrijven zoals MyLife Technologies zien er brood in. (UL04-12, Mare11-12, LD19-02).

10. Makelaar Wim de Leeuw wordt op een bijeenkomst van de BV Leiden uitgeroepen tot ‘Machtigste Man van Leiden 2014’. Hij volgt Robert Strijk op die vorig jaar door de ondernemers op de eerste plaats van de top 50 werd gezet. De Leeuw eindigde in 2013 op plek vier. De ondernemersvereniging BV Leiden organiseert de wedstrijd sinds enkele jaren samen met het blad Leiden IntoBusiness. Hoogste vrouw op de lijst is BV Leiden-voorzitter Erna Kortlang. Wim de Leeuw dankt zijn verkiezing aan zijn betrokkenheid bij een hele serie Leidse activiteiten: De Slag om Leiden, de wijnactie ‘Issoria by Eradus’ voor Hospice Issoria, Zorg en Zekerheid Leiden Basketball en BV Leiden. ‘Waar mogelijk levert hij op persoonlijke titel of met zijn bedrijf een bijdrage. De Leeuw is een echte ondernemer en heeft de laatste jaren met zijn bedrijf scherp aan de wind gevaren. Hij plukt daarvan nu de vruchten, de huizenmarkt herstelt zich en de verzekeringstak profiteert van de economische opleving’. De Leeuw is blij met de titel hoewel hij de term ‘macht’ niet bij hem vindt passen. ‘Bij alles wat ik doe, mag ik samenwerken met geweldige mensen die zich samen met mij met hart en ziel inzetten, maar vaak niet in de spotlights staan’ . Wim de Leeuw is eigenaar van De Leeuw Makelaardij, Verzekeringen en Hypotheken. Verder is hij betrokken bij Topsport Leiden en sinds kort bij het Leids Startersfonds. Burgemeester Henri Lenferink is tweede op de lijst. Los van zijn invloed als burgemeester en als voorzitter van regionaal orgaan Holland Rijnland, roemt Leiden Into Business hem om de manier waarop hij in de zaak Benno L. overeind bleef ‘waar anderen zouden buigen’. ‘Lenferink is een zekere factor, de rust zelve’. Nummer drie is Ton van Houten, de grote baas van verzekeraar Zorg en zekerheid. Daarbij speelt een rol dat de verzekeraar voor drie jaar bijtekende als hoofdsponsor van ZZ Leiden. ‘Zeer belangrijk voor Leiden en het Leidse bedrijfsleven’. Verder wordt de wijze waarop Van Houten zijn bedrijf runt geprezen. (Sl11-12, LD11/16-12, Dichtbij11-12).

10. De Bruidshoek is verkozen tot de beste bruidswinkel van Nederland. De winkel aan de Vrijheidslaan wint de Dutch Wedding Award in de categorie bruidsmodezaak. (RTVW10-12, Dichtbij12-12, HOZ18-01).

10. Het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stopt op 26 maart 2015 met de theorie-examens in de 3 Octoberhal. Kandidaten moeten naar Rijswijk of Haarlem. Eerst zou de sluiting al op 1 januari zijn. De medewerkers vinden het jammer, maar houden hun baan op andere CBR-centra waar geleidelijk een minder fraudegevoelige systeem wordt ingevoerd. De klassikale examens met grootbeeldschermen worden vervangen door individuele examens op een pc. Kosten: 7 miljoen euro. CBR brengt het aantal theoriecentra terug van 32 naar 22. Leiden was jaarlijks goede zo'n 18.000 examenkandidaten. Razma Djamal is leidinggevende in het restaurant in de sporthal dat veel klanten verliest. Daarom komt er een nieuw concept zodat gasten er ook kunnen dineren. Een nieuwe chef-kok komt Surinaamse maaltijden bereiden. Van 23 tot 30 december wordt de keuken en het interieur aangepast en krijgt het restaurant een naam. (LD11-12).

10. In Engeland zijn drie vrienden verhoord die in april met Wayne Davies Leiden bezochten voor een korte vakantie. Davies - een 22-jarige jongen uit East-Grinstead - bleek overleden na een nacht stappen in studentendiscotheek Hifi in de Vrouwensteeg. Zijn familie leefde meer dan een week lang in grote onzekerheid over zijn lot terwijl duikers en honden naar hem zochten. Op 30 april bleek dat hij te water was geraakt en verdronk. De familie heeft nooit vrede gehad met de conclusie van de politie dat zijn dood een ongeluk was. Onder andere broer Dean drong er op aan om de vrienden van Wayne aan de tand te voelen. ‘De drie hebben hun verklaringen afgelopen week telkens weer veranderd. Hun verhaal klopt ook niet met de bewakingsbeelden die de politie heeft gezien’, zei hij in april. De jongens zijn verhoord in Horsham volgens de lokale East-Grinstead Courier. Zij zeggen nu dat ze bepaalde dingen hebben verzwegen omdat ze niet wilden dat de familie zich zorgen maakte. Volgens de camerabeelden bij Hifi vertrok Wayne 's nachts samen met één van de jongens, Adam. Die heeft steeds beweerd dat hij in zijn eentje naar het hotel is gegaan. Nu zegt hij zich niets te herinneren totdat hij bijkwam in het water van de Rijn. Hij is er zeker van dat hij geweten zou hebben als hij samen met Wayne te water was geraakt. Het natte pak van Adam hebben de jongens nooit verteld aan de familie maar wel aan de Leidse politie. De eindconclusie van het onderzoek is nog onduidelijk. (LD13-12).

11. De gemeente zet op oudejaarsdag geen extra mensen in om te handhaven op de beperkte tijden dat er vuurwerk mag worden afgestoken. ‘Het betekent dat niet dat iedereen maar zijn gang kan gaan. We zeggen niet dat we niet handhaven’, aldus de gemeente. Het kabinet verkort de afsteektijden om vuurwerkoverlast te beperken. In plaats van 10.00 uur mag pas vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Overtreding wordt bestraft met 100 euro boete. (LD11-12).

11 De gemeente wil met negentien stadspartners de binnenstad op de kaart zetten. Meer bezoekers, meer bestedingen en meer waardering zijn de doelen. VVD-raadslid Margreet van Wijk-Meijer stelt co-financiering van acties voor om die eenvoudiger te kunnen betalen. Nu is 135.000 euro gereserveerd maar Van Wijk vindt dat de partners ook zouden kunnen bijdragen. De VVD wil al dat geld in een fonds stoppen zodat niet elk plan door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. GroenLinks en ChristenUnie willen voorkomen dat plannen van minder daadkrachtige partijen het niet halen omdat zij de co-financiering niet rond krijgen. GroenLinks vreest dat ondernemers hun winst vergroten door investeringen in hun bedrijf met co-financiering rond krijgen. Wethouder Robert Strijk stelt voor 100.000 euro uit te trekken voor activiteiten met co-financiering en 35.000 te reserveren voor spontane acties. (LD13-12).

11. Het college van bestuur van de Universiteit Leiden bespreekt komende week de toekomst van het WitteSingelDoelen-complex.‘De maximale ruimtebehoefte is groter dan het beschikbare budget’, zegt Jolanda Riel, portefeuillehouder bedrijfsvoering van de faculteit geesteswetenschappen. De Universiteitsbibliotheek en het Arsenaal blijven staan. Het complex omvat verder de gebouwen Lipsius, Johan Huizinga, Reuvensplaats, P.J. Veth en de gebouwen ten noorden en zuiden van de UB aan de Witte Singel. Riel: ‘Totale nieuwbouw is niet te betalen, dus wordt het een mengvorm. Als het college tot een conceptbesluit komt, start de planvorming in januari 2015. Als eerste wordt het P.J. Veth-gebouw aan de Nonnensteeg, naast het Academiegebouw gerenoveerd. Dat wordt als wisselpand gebruikt om medewerkers en studenten van het WSD-complex tijdens de verbouwing onderdak te verschaffen. In de conceptbegroting is tot 2018 35 miljoen euro gereserveerd voor het project. (Mare11-12).

11. Archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden hebben in Jordanië een 2.700 jaar oud heiligdom ontdekt. Het is een rechthoekig gebouw met een podium. Volgens de archeologen gaat het om het eerste heiligdom uit de late IJzertijd dat in de Jordaanvallei is opgegraven. Het museum deed de opgravingen in oktober en november, samen met archeologen van de Jordaanse Yarmouk Universiteit. Op de nederzettingsheuvel Tell Damiyah vonden de archeologen vijftien beschilderde terracottabeeldjes van paarden en vrouwen. De archeologen hopen te kunnen verklaren waarom de nederzetting, ondanks de geringe omvang, van groot belang was voor het Assyrische Rijk tussen de 10de en 7de eeuw voor Christus. Het heiligdom van acht bij zes meter had bepleisterde kleitichel muren. Het dak was van houten balken en klei. Het lijkt door brand verwoest. In de Jordaanvallei is niet eerder een religieus gebouw gevonden uit deze periode. Vanwege de ligging op een kruispunt van belangrijke handelswegen en bij een oversteekplaats van de Jordaan vermoeden de archeologen dat niet alleen de lokale bevolking hier kwamen bidden, maar ook reizigers. Een van de paardenbeeldjes werd gevonden in een offerstandaard van terracotta. Ook werden er scarabeeën, zegels en aardewerk uit Egypte en Irak aangetroffen. Dat duidt op een internationaal karakter van het heiligdom. (RTVW11-12, LD12-112).

11. De Leidse astronomen Frans Snik en Michiel Rodenhuis leverden de techniek aan voor het kunstwerk ‘Rainbow Station’. Een grote geprojecteerde regenboog op de buitenkant van het Centraal Station van Amsterdam, dat 125 jaar bestaat. ‘Rainbow Station’ is bedacht en ontworpen door Studio Roosegaarde. Het bureau wilde een echte regenboog maken door het witte licht van een felle lamp uiteen te rafelen, zoals een natuurlijke regenboog ontstaat uit zonlicht. Met een tralie, een voorwerp dat straling scheidt op basis van golflengte in rechte regenbogen. Omdat de regenboog de stationsboog moest volgen werden de astronomen ingeschakeld. Samen met optica-onderzoekers van de North Carolina State University ontwikkelden zij een nieuw soort tralie. De technologie waarmee ze dit deden, gebruiken ze vooral om exoplaneten (planeten rond andere sterren dan de zon) te onderzoeken. ‘Het was van groot belang dat het meeste licht uit de projector in de regenboog op de stationsboog terecht komt’, aldus Frans Snik. ‘Er mag geen ‘leklicht’ zijn dat de machinisten verblindt. Met allerlei polarisatie-trucs is dat gelukt. Snik: ‘Wij zijn gewend aan nachtwerk. Maar 's avonds laat in de kou op Amsterdam CS met innovatieve techniek aan de slag was bijzonder om mee te maken. We hebben zo ook onze technologie een stap verder kunnen brengen. En het is een mooie kans om op een andere manier een maatschappelijke toepassing te vinden voor ons sterrenkundig onderzoek’. De regenboog is tot eind 2015 elke avond na zonsondergang een paar minuten te zien. Wanneer precies is net als bij een echte regenboog een verrassing. (UL16-12, Mare18-12).

11. Rudi Westendorp (55) wordt benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Henri Lenferink speldt hem de versierselen op bij zijn afscheid van Leiden in de Marekerk. Westendorp wordt op 2 januari hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit van Kopenhagen. In Leiden groeide hij uit tot het boegbeeld van de emancipatie van de ouderenzorg, als hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing, die hij in 2008 oprichtte. Dit centrum zet zich in voor het vitaal houden van ouderen. Het denken over de zorg voor ouderen is in vijftien jaar radicaal veranderd. Westendorp: ‘Voor het eerst wordt er vanuit de mens geredeneerd. Eindelijk wordt er uitgegaan van de kracht van ouderen en gekeken naar hun individuele noden en vragen. Ik zie dit als de emancipatie van mensen op leeftijd. Lang leve de crisis. Die heeft ons gedwongen op een andere manier naar de ouderenzorg te kijken. We waren gewend dat ouderen in onze verzorgingsstaat in de watten werden gelegd. Ze hoefden niets meer zelf te doen. Dat klinkt mooi, maar na een tijdje kwam iedereen er achter dat je dan eigenlijk niets meer zelf mag doen. Zo verloren mensen hun gevoel van waardigheid, maar ze konden ook niet meer terug’. De nieuwe directeur is Joris Slaets, sinds 1999 hoogleraar ouderengeneeskunde in Groningen. Slaets studeerde geneeskunde in Leuven en promoveerde in Rotterdam. (LUMC12-12, LD12/17-12, LN17-12, WW17-12).

11. Koning Willem Alexander opent het Nationaal Militair Museum in Soesterburg. Het gloednieuwe museum combineert de collecties van het voormalige Militaire Luchtvaart Museum uit Soesterberg en het Legermuseum uit Delft. Dat laatste, inmiddels opgeheven museum, nam in 1986 het Leidse legermuseum en de complete collectie daarvan over, die veertig jaar lang in het Pesthuis stond. Het museum staat op de voormalige vliegbasis. De krijgsmacht pakt flink uit voor de openingsceremonie in het museum, dat alle topstukken uit de Nederlandse militaire historie herbergt, zoals een Leopard-tank en een F-16. Het NMM opent de deuren in een feestelijk openingsweekeinde samen met Park Vliegbasis Soesterberg op 13 en 14 december. (LD20-11, LD12-12).

11. Innolife, een consortium waarvan het Leids Universitair Medisch Centrum deel uitmaakt, krijgt 2,1 miljard euro voor onderzoek naar veroudering en vernieuwingen op gezondheidsgebied. Het geld komt van het European Institute of Innovation and Technology. Jacqueline Ton, adviseur Europese onderzoeksubsidies van het LUMC: ‘Het LUMC doet onderzoek naar mobiliteit en de relatie tussen de hersenfunctie en hart- en vaatziekten. Met de subsidie willen we vernieuwing niet binnen de kliniek houden, maar juist ook bij de huisarts en thuis brengen. Bijvoorbeeld mensen langer mobiel houden of helpen er een gezondere leefstijl op na te houden. Ook het bedrijfsleven in het Bio Sciencepark is erbij betrokken’. De geldverstrekker financierde eerder al drie grote consortia op andere terreinen. Recent is het vakgebied ‘gezondheid’ er bijgekomen. Innolife is een Europees samenwerkingsverband van 144 Europese bedrijven en (universitaire) zorg- en kenniscentra. In Nederland heeft de Medical Delta (LUMC, Erasmus Medisch Centrum, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam) zich aangesloten. Verder komt 40 tot 70 miljoen euro beschikbaar voor RawMatters waaraan partners uit 20 Europese landen deelnemen, waaronder de Universiteit Leiden, de TU Delft en TNO. De wetenschappers zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden voor duurzaam gebruik, winning, hergebruik of vervanging van grondstoffen, ook wel ‘raw materials’ genoemd. (UL12-12, Sl11-12, LD12/15/17-12).

12. ‘Bewegen in het Groen’ een samenwerking van de gemeente, de GGD en het Instituut voor Natuureducatie, start met hulp van vrijwilligers het planten van een griend in polderpark Cronesteyn. De aanleg van de wilgenakker wordt betaald uit gelden voor natuurcompensatie door de verbreding van de snelweg A4. De wilgentenen worden gebruikt voor hutten en tunnels op groene schoolpleinen en in natuurspeeltuinen. (LD01-12, LN03-12).

12. Leerlingen van het Visser 't Hooft Lyceum overnachten op de school aan de Kagerstraat om het 95-jarig bestaan van de school te vieren. Deelnemers uit de bovenbouw laten zich sponsoren voor minimaal 10 euro per persoon. De opbrengst wordt verdubbeld door een stichting en gaat naar de Leidse voedselbank. De nacht wordt gevuld met alternatieve lessen. ‘Er zijn allerlei workshopachtige lessen zoals djembé trommelen en een les over de wereldvoedselproblematiek, compleet met insecten eten’, vertelt Heleen Bleijie, een van de organisatoren. En er is geregeld een sportieve warming-up om wakker te blijven. De bijeenkomst wordt afgesloten met een sober ontbijt. Leerlingen uit de onderbouw zetten zich overdag in voor de voedselbank. Eerste en tweede klassen houden een fancy fair. Derdeklassers gaan de wijken Leidse Hout, Merenwijk en Professorenwijk in met bolderkarren om huis aan huis etenswaren in te zamelen en staan bij de Albert Heijn aan de Kooilaan en de supermarkt Dirk aan de Langegracht. (LD06-12).

12. Fik Meijer houdt in de Pieterkerk de 43ste Huizinga-lezing. De classicus en emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis gaat in op de vraag hoe het denken van de Romeinen over de Carthagers zich ontwikkelde vanaf het moment dat ze hen versloegen in een zeeslag. Rome werd ook de winnaar in de beeldvorming, want de Romeinen onderstreepten vooral de punten waarop ze zich onderscheidden van de Carthagers. De Huizinga-lezing is een eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga. Hij overleed in 1945. Sinds 1972 wordt de lezing gehouden. Dit jaar is het Rijksmuseum van Oudheden medeorganisator. (LD22-10, Mare30-10, LN05-11).

12. Café Midi ontvangt uit handen van centrummanager Erwin Roodhart de award voor ‘Het Lekkerste Broodje van Leiden 2014’. De prijs bestaat uit een beker en een cadeaubon. Het is de derde keer dat de broodjesverkiezing is georganiseerd. Café Midi kwam in 2012 ook als winnaar uit de bus. Vorig jaar won Better Bagels. Dit jaar geeft het broodje met gerookte heilbot voor de jury de doorslag. In negen etablissementen werd de lunch beoordeeld. Op een gedeelde tweede plaats eindigen Better Bagels en Roos. Die laatste is een nieuwkomer in de lijst. De jury is sowieso erg te spreken over de kwaliteit van alle genuttigde broodjes: ‘De middenmoot is echt goed. De beste drie onderscheiden zich vooral op versheid en smaak’. Mede-eigenaresse Karin van Iterson van Café Midi: ‘Het is een kroon op ons werk. We zijn er heel blij mee’. Compagnon Brahim Lazaar belooft dat het broodje heilbot terug komt op de in een nog lekkerder versie. Volgens centrummanager Erwin Roodhart draagt de verkiezing bij aan het culinaire imago van Leiden. Andere bezochte adressen zijn: Mamie Gourmande, Bocconi, De Boterham, Olive Land, Us Bertus en Borgman en Borgman. De verkiezing is een initiatief van de Leidse communicatiebureaus MediaAdvice en Van Enk Communicatie. (Sl12-12, Dichtbij12-12, LD16-12, WW17-12).

12. ROC Leiden is volgens de ‘Keuzegids mbo 2015’ de slechtste ‘brede’ mbo-school van Nederland. In maart nam het nog de voorlaatste plek in. Een schril contrast met het doel om in 2018 de beste ROC van het land te zijn. Vrijwel elke studie van ROC Leiden is volgens de keuzegids ondermaats. Waar voor de meeste studierichtingen het landelijk gemiddelde van de ROC’s tussen de 50 en 65 punten ligt (uit maximaal 100), laat het ROC Leiden een flinke lijst zien met rapportcijfers tussen de 30 en de 50. Enkele scores zijn zelfs nog lager. De opleiding mediavormgeving vormt het trieste dieptepunt met een score van 18. De school scoort al een aantal jaar beroerd en erkent ook dat er problemen zijn. Die liggen lang niet altijd in de kwaliteit van het onderwijs zelf. ROC Leiden worstelt met bestuursproblemen - de directeur werd onlangs de laan uitgestuurd - administratieve problemen en de gevolgen van de dure nieuwbouw. ‘We betreuren het natuurlijk’, zegt een woordvoerster. ‘Onze opdracht is goed onderwijs te bieden onder goede omstandigheden. Dat hebben we onvoldoende weten waar te maken. Maar er wordt hard gewerkt om de kwaliteit weer op niveau te krijgen. We hopen de basis binnen een jaar op orde te hebben. Dan zijn we een flinke stap op weg’. Ook het ID College – dat niet in staat was te reageren - scoort niet best. Het is de vierde van onderen op de 43 namen lange ranglijst. De mbo-school scoort met veel opleidingen tussen 40 en 50 punten, en heeft er maar enkele onder zitten. Een forse uitschieter is Logistiek met 25 punten. Aan de andere kant is het ID College met de opleidingen ‘Kok’ en ‘Brood en banket’ de nummer 1. ROC Mondriaan zit weer twee plekjes hoger op de ranglijst en heeft met veel opleidingsrichtingen scores tussen 50 en 60. Ook daar is 'Logistiek' de uitschieter naar beneden, maar dan met 33 punten. Bij mbo-vakscholen scoort De Leidse Instrumentmakersschool als altijd bijzonder goed. De school staat net als begin dit jaar op de tweede plek. Het Wellantcollege bevindt zich in de middenmoot in het lijstje van ‘groene scholen’. (LD13-12).

12. Studentenhuisvester Duwo start volgende maand met de nieuwbouw aan de Langebrug. Afgelopen week werd de overeenkomst gesloten met aannemer Van Rhijn Bouw uit Katwijk. Op de voormalige locatie van de Sociale Dienst en de brandweerkazerne komen 216 studentenwoningen. Verdeeld over vier gebouwen en in groepen van drie tot vijf met een gezamenlijke keuken. In totaal zijn er zestig groepen. De kamers hebben een oppervlakte van 15 tot 17 m2. Het ontwerp is van Dick van Gameren architecten. Het plan werd zomer 2013 al goedgekeurd maar de start van de bouw werd uitgesteld, onder meer in verband met archeologische vondsten op het terrein. Ook stapten omwonenden naar de rechter en later naar de Raad van State. In een van de gebouwen wordt het gevelbeeld van de oude Petruskerk teruggebracht, gemaakt uit nieuwe materialen. De St. Petruskerk stond vroeger op de plaats van de gesloopte brandweerkazerne, maar brandde in 1933 af. De studentenwoningen moeten eind 2016 gereed zijn. Eerder renoveerde Duwo aan de Langebrug al het rijksmonument op de hoek met het Steenschuur. Daarin kwamen 35 studentenstudio’s. (Sl12-12, RTVW12-12, LD15-12, LN24-12).

12. De driekoppige jury, Carien Janssen van Raay van Fonds 1818, Marijn Kramp redactiechef van het Leidsch Dagblad en Bart van Mossel van Stadspodia Leiden kiezen uit 112 inzendingen, 21 projecten, die een geldprijs krijgen om een project te financieren in het kader van jaarlijkse Herfstpremies.

Van Mossel: ‘Het is me opgevallen wat een belangrijk kapitaal al die vrijwilligers vormen. De effecten van een terugtrekkende overheid zijn groot en dan moet je het echt van deze mensen hebben’. Directeur Boudewijn de Blij van Fonds 1818: ‘De jury koos er voor dit jaar enkele kleine aanvragen te belonen met 300 euro in plaats van de gebruikelijke 1.000, 5.000 of 10.000 euro’. Die hoofdprijs wordt in de wacht gesleept door de Maredijkbuurt. Hun uitgebreide wijkplan bestaat uit een flink aantal activiteiten. (LD13-12).

13. In het Best Western Hotel aan de Lange Mare wordt het eerste Philippe Brood symposium gehouden. Leidenaar Brood werd in 1998 VVD-kamerlid en overleed in 2000 aan een hartstilstand. In 1999 hield hij een lezing die leidde tot een doorstart van de JOVD Leiden. Om die reden eert de JOVD hem. Op het symposium spreken onder meer de ministers Ivo Opstelten, Stefan Blok en Eerste Kamer-voorzitter Heleen Dupuis. (Sl12-12).

13. Milieudefensie Leiden organiseert in Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn ‘Taste the Waste’, een dinerbuffet met voedselproducten die 'over de datum' zijn en doorgaans de vuilnisbak in gaan. De organisatoren laten zien dat het voedsel dat we weggooien, vaak nog goed eetbaar is. Organisator Pieter de Krom toont een fles zonnebloemolie, waarvan de houdbaarheidsdatum al negen jaar verstreken is, maar waarmee nog steeds wordt gekookt. Een extreem voorbeeld, maar ook zuivel, rijst en pasta zijn volgens de organisatoren nog te eten na de houdbaarheidsdatum. ‘Je moet ruiken in plaats van naar de datum kijken’, zegt kok Tony Macaroni. De Britse kok, die voorheen bij De Vrijplaats werkte, heeft de regie in handen in de keuken. Voor ‘Taste the Waste’ worden groente, fruit en andere etenswaren gedoneerd door kleine supermarkten. Grote ketens als Albert Heijn en Hoogvliet willen niet meedoen aan het project. ‘Ze zijn bang dat het hun imago schaadt’, zegt De Krom. (LD15-12).

13. Het Leidse PS/ theater wint de prijsvraag die de gemeente uitschrijft voor de bouwdoeken rond de Lammermarkt. Tijdens de twee jaar durende bouw van de parkeergarage worden portretten van acht bewoners en werknemers als puzzelstukjes voor het 300 meter lange bouwdoek geplaatst. Het project wordt gepresenteerd en op 21 februari 2015 onthuld. Als eerste is molenaar Hennie van der Lelie van De Valk aan de beurt. (LD06-12, LD20-02-2015).

13. Willem J.H. Willems (64) overlijdt na een kort ziekbed. Hij was een vooraanstaand specialist op het gebied van de Provinciaal-Romeinse archeologie en leidend in het internationaal erfgoedbeleid. Hij onderhield een wereldwijd netwerk onder andere door zijn lidmaatschap van talloze internationale erfgoedcommissies. Van 2006 tot 2013 was hij decaan van de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden, die zich in die periode ontwikkelde tot internationaal vooraanstaand onderwijs- en onderzoeksinstituut. Hij heeft de leerstoelgroep Archaeological Heritage Management opgericht en tot een groot succes gemaakt. Vanaf 2013 was Willems betrokken bij het prestigieuze ERC-Synergy-project Nexus 1492, dat de gevolgen van de kolonisatie van het Caribisch gebied onderzoekt, bij het Europese Search-project en het Heritage Values-project. (UL16-12, LD17-12, Mare18-12).

13. De zeventig chalets van de drijvende kerstmarkt op de Nieuwe Rijn gaan open tot en met 21 december tot 18.00 uur. Het zijn er twintig meer dan in 2013. Ook heeft de kerstmarkt een binnenhaven gekregen zodat rondvaartboten de markt in kunnen varen. Bij Visitors Centre Leiden is de Leidse kerstbal te koop voor drie euro of vier voor een tientje. De opbrengst gaat naar de Voedselbank Leiden. De vorige editie trok meer dan 100.000 bezoekers. (Dichtbij16-10, WW22-10, HOZ30-11, Sl12-12).).

13. Fractievoorzitter Ron Hillebrand is vrijwel zeker lijsttrekker voor de PvdA bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. De kandidatencommissie zet de Leidse oud-wethouder van 2000 tot 2006, op de eerste plaats van de voorlopige kieslijst. Van 1991 tot 2002 was hij raadslid in Leiden. De leden nemen op een congres op 13 december een besluit over de kandidaten. Van de huidige PvdA-statenleden staat er nog maar één in de top-10 van de lijst: Anne Koning. (RTVW24-11).

((CV. 13 Betty van der Schaaf (85), tot haar pensionering onderwijzeres, is op 18 december te zien in de productie ‘The House’ van De Veenfabriek in het nieuwe Gebr. De Nobel-popcentrum. En vanaf januari 2015 zit ze bij SBS in een nieuwe tv-serie ‘Wie goed doet...’. Regisseurs en castingsbureaus weten de Leidse te vinden. Een jaar of zestien geleden kwam ze via een vriendin bij theater Imperium terecht. Daar zochten ze figuranten voor de tv-serie ‘Oud Geld’, die voor een deel in Leiden zou worden opgenomen. Betty wordt direct aangenomen: ‘Sinds die tijd komt er iedere keer weer wat uit de hemel vallen. Er zit ook een opgaande lijn in, want van figurante ben ik opgeklommen tot actrice en fotomodel. Zo leid ik een heel gevarieerd leven. Telkens speel je weer een andere rol en je weet nooit van tevoren welke. Geen idéé waar ik volgende week sta. Het streelt de ijdelheid dat ik nog steeds word gevraagd. Laatst voor een bedrijfsfilmpje over jonge mariniers in opleiding. Voor ‘The House’ heb ik een hele dag in Brussel rondgelopen met de camera op me gericht, zonder iets te zeggen. Het moest allemaal van mijn mimiek komen. Da's best pittig’. In de serie ‘Wie goed doet…’ moet Betty als ‘afhankelijk oudje’ onwetende voorbijgangers om hulp vragen. ‘Dat is puur improviseren, want je weet niet hoe mensen reageren, en daar moet ik dan weer op inspelen’. Ze deed ook mee aan ‘Benidorm Bastards’, de serie waarin ouderen jonge mensen voor de gek houden. En verder speelde ze mee in series als Baantjer, Keizer en De Boer Advocaten en Juliana, films als Nova Zembla en tv-commercials voor Douwe Egberts, Daihatsu en ING. ‘Ik heb geen broers, geen zussen en geen kinderen. Maar ik ben niet zielig. want het leven heeft mij daardoor heel andere kansen gegeven. Ik moet altijd stand-by staan met de juiste kleding, sieraden, tasjes, zorgen dat ik er verzorgd uitzie. Je moet bereid zijn om heel vroeg op te staan. Onze generatie is heel anders dan die van onze ouders en grootouders. Wij willen ook een modieuze bril en moderne kleding’. Ze werkt bovendien als vrijwilliger bij Radius, waar ze 75-plussers adviezen over gemeentelijke regels geeft. (LD13-12).

14. De Geologische Activiteiten (GEA) Kring Rijnland nodigt gastsprekers uit voor jaarlijkse Leidse Winterlezingen die tot en met februari 2015 maandelijks in museum Naturalis worden gehouden. De vereniging kent de werkgroepen paleontologie, mineralogie en geologie. Volgens voorzitter Rob Hekkenberg en penningmeester Rob Visser hebben de meeste leden een werkplaats thuis. Meer dan de helft van de 42 leden woont in Leiden of directe omgeving. Velen van hen zijn amateur, maar er zijn ook vier geologen lid bij de GEA Kring Rijnland. (LD09-12).

14. Al om 6.30 uur klinkt in de Schaatshal aan de Vondellaan het startschot voor de vijfde editie van 'De 1.000 Rondjes van Leiden'. Zeven uur en 19 minuten later is het de Rijnsburger Jan-Pieter Tensen die als eerste de 220 kilometer erop heeft zitten. Hij won ook in 2012 en 2013 de beker. Tweede - en tevens laatste - wordt de Leidenaar Bert Breed. Twee anderen geven na 600 tot 700 rondjes op. ‘Maar ook dat is een prestatie’, zegt Willem van Vliet, een van de organisatoren. In totaal verschijnen zo’n 100 deelnemers aan de start. De meesten schaatsen de 1.000 rondjes in estafettevorm. IJsvereniging Leiden is het snelste team en wint de 'Goede Doelen Gouden Schaats'. Het publiek schaatst op de binnenbaan of doet mee aan een clinic curling. Een dweilorkest en koek-en-zopie zorgen voor een echte ijssfeer. Het bijeen geschaatste sponsorgeld - bijna 3.600 euro – gaat naar het Willem Alexander Kinderfonds van het LUMC. Het individuele record staat op 6 uur en 9 minuten, gereden door Jos Dohle in 2011; het snelste Team M2 had zes minuten langer nodig. De afgelopen vier jaar werd 27.000 euro bij elkaar gereden. (Sl02-12, HOZ14/21-12, LD10/15-12, Dichtbij15-12, WW17-12).

14. De nieuwe busdienstregeling van Arriva gaat in. Dagelijks rijden er weer zo'n 735 bussen door de gerenoveerde Breestraat en Korevaarstraat. Er gelden nieuwe verkeersregels. Zo mogen de bussen niet harder van 15 km per uur rijden, geldt er een inhaalverbod en wordt de straat verboden toegang voor gewoon autoverkeer. De stadsbuslijn 3 rijdt voortaan via de Jan van Houtkade, Witte Singel en Noordeinde om de universiteitsgebouwen in de Academiewijk beter bereikbaar te maken. De buslijnen 30 en 31 Leiden-Katwijk krijgen een begin- en eindhalte op het Estec-terrein. Verder veranderen de namen van de eindbushaltes Vossenbes in de Merenwijk en Hubrechtsplein in Leiderdorp. De eerste heet Leiden Merenwijk en de laatste Leiderdorp Oranjewijk. Arriva bekijkt op verzoek van het stadsbestuur of de omroepstem ‘Loesje’ in de bussen die door Leiden rijden, hun tekst ook in het Engels kunnen uitspreken. ‘Leiden wordt steeds internationaler’, meldt wethouder Robert Strijk. Het bulkt van de arbeidsmigranten terwijl de Universiteit Leiden en bij de bedrijven op het Bio Science Park veel studenten en medewerkers werken, die in ieder geval de Engelse taal machtig zijn. Ook het toeristische aspect speelt een rol. Met de nieuwe dienstregeling verandert in de Breestraat ook de bevoorrading van de winkels. Laden en lossen mag alleen nog tussen 5.30 uur en 7.00 uur en tussen 9.00 uur en 11.00 uur. In de afgelopen weken heeft de aannemer nog een keer de hele Breestraat gecontroleerd om oneffenheden te herstellen zoals straatwerk, repareren van verzakte stoepranden en de aansluiting van de blauwe stoepen op de panden. Die kregen ook een speciale behandeling. Ze werden met nanotechnologie geïmpregneerd zodat het vuil zich niet meer hecht aan de stenen. Een speciale coating op het straatmeubilair moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld graffiti en stickers makkelijk kunnen worden verwijderd. Voor enkele nieuwe bankjes was dat al te laat. Binnen een dag na plaatsing werden ze al bespoten met graffiti. De feestelijke heropening was op 28 november. De PvdA constateert dat lijn 3 al de tweede stadslijn binnen een paar jaar is, die niet meer via de Breestraat rijdt. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt raadslid Gijs Holla. Volgens hem dient de Breestraat vanuit alle wijken rechtstreeks te bereiken zijn. Om de universiteitscomplexen in de Academiewijk beter te ontsluiten Holla vindt hij het logischer een regionale bus de singelroute te laten rijden omdat die reizigers doorgaans station Leiden Centraal als einddoel hebben. Holla vraagt in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid op 16 december of wethouder Robert Strijk zich wil inzetten om deze ontwikkeling terug te draaien. (Zie ook 09/16-12). (Sl13/22-11, LD15/25/29-11, WW26-11, Dichtbij27-11, St10-12, Dichtbij12-12, LD17-12).

14. De politie houdt in de Noachstraat een 17-jarige jongen aan die met zwaar illegaal vuurwerk in de weer is. Hij heeft 61 stuks illegaal nitraatvuurwerk bij zich en wordt verhoord op het politiebureau. (Sl16-12).

14. Maatregelen tegen vogelgriep zijn om middernacht versoepeld. Ook in het westen van het land mogen pluimveehouders weer dieren naar hun stallen brengen. Staatssecretaris Sharon Dijksma maakt dat bekend. De afgelopen twee weken zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Met uitzondering van de 10-kilometergebieden gelden overal dezelfde maatregelen. De regio-indeling komt te vervallen. Wel blijven de scherpe hygiëneregels van kracht. Op de naleving daarvan wordt met onaangekondigde controles toegezien. Ook blijft het verzamelverbod en de ophok- en afschermplicht van kracht, net als de speciale regeling voor mensen die pluimveebedrijven bezoeken. Transportwagens mogen maximaal één pluimveebedrijf per rit bezoeken. Daarna moeten ze opnieuw gereinigd en ontsmet worden. De vogelgriep brak half november uit. De griep is waarschijnlijk door wilde eenden overgebracht. Besmette bedrijven liggen in Hekendorp, Ter Aar, Kamperveen en Zoeterwoude. Hier blijven de 10-kilometerzones gelden met daarbinnen een totaal vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven. (Dichtbij14-12, RTVW15-12, LD15-12).

15. Gedeputeerde Ingrid de Bondt geeft bij bushalte Meerpolder in Zoetermeer. het startsein voor de nieuwe buslijn 400 naar station Leiden Centraal. Het is de eerste bus van het Zuid-Hollandse deel van R-net. Een netwerk van ‘hoogwaardig openbaar vervoer’ dat uiterlijk in 2028 in de hele Randstad moet rijden. Bussen, treinen, metro's en trams in een roodgrijze uitvoering die reizigers snel en comfortabel op hun Randstedelijke bestemming brengen. Dienstregelingen worden op elkaar afgestemd, er komen vrije busbanen en waar mogelijk krijgt het openbaar vervoer voorrang op kruispunten. Bij enkele nieuwe bushaltes op lijn 400 - zoals bij het transferium bij Zoeterwoude – wordt een proef genomen met zonnepanelen om stroom aan het elektriciteitsnet te leveren. Ook komen er oplaadpunten voor elektrische fietsen. In deze regio moet het netwerk in 2018 goeddeels gereed zijn. De infrastructuur binnen Leiden moet nog worden aangepast. Een vrije 'corridor' voor de bus door de stad duurt naar verwachting tot 2022. In 2015 gaat Interliner 370 van Alphen aan den Rijn naar Schiphol op in het netwerk. Het aantal bussen in de spitsuren wordt dan verhoogd van zes naar acht. In 2016 is de sprinterverbinding tussen Alphen aan den Rijn en Gouda aan de beurt. Er komen nieuwe haltes en de trein wordt een ‘light train’, die bovendien in de spits vaker gaat rijden. Een overblijfsel van de in 2010 gesneuvelde Rijn Gouwe Lijn. Ook in 2016 is de buslijn Noordwijk-Voorhout-Sassenheim-Schiphol voorzien. In 2018, ten slotte, staat de bus Leiden Centraal naar Katwijk en Noordwijk op de planning. (Zie ook 09/14-12). (LD16-12, Dichtbij17-12, WW24-12).

15. De faculteit rechten van de Universiteit Leiden schrapt het plan om twintig euro inschrijfkosten op te leggen aan studenten die zich heel laat inschrijven voor een tentamen. De regeling is te controversieel, zo blijkt tijdens de faculteitsraadsvergadering. Na Kamervragen eerder dit jaar over de tentamenboete verbood minister Jet Bussemaker eerst de inschrijfkosten. Vervolgens stond ze toch weer maximaal twintig euro toe. Maar een deel van de Kamer was daar weer op tegen. ‘Het is een beetje een tobberig dossier’, erkent rechtendecaan Rick Lawson. ‘De regeling is nu dat studenten die zich nog niet hebben ingeschreven, dat tot een dag voor het tentamen alsnog kunnen doen bij het Onderwijs Informatie Centrum op de faculteit’, zegt Pauline Schuyt van het rechtenbestuur. Het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Pas in september 2015 wordt een nieuwe regeling ingevoerd. De faculteit hanteert ook in het collegejaar 2015-2016 een numerus fixus in van 1.050 eerstejaars. De zusterfaculteiten doen dat waarschijnlijk niet. Het rechtenbestuur erkent dat zij een risico neemt maar noemt het besluit de enige reële keuze. (Mare18-12).

15. De winkeliers aan de vernieuwde Korevaarstraat vinden de weg ’chaotisch en gevaarlijk’. Nu er weer ruim 700 bussen rijden is volgens hen de chaos compleet. Ook vinden ze dat er te weinig parkeergelegenheid is voor klanten en leveranciers nu de plekken voor de winkels zijn verdwenen. Paul Schouten van MediPoint, uitleenpunt van zorg- en verpleegartikelen, heeft mede daarom besloten zijn winkel naar Zoetermeer te verhuizen. Parkeerplekken voor de winkels zijn een brede stoep geworden. Laden en lossen is moeilijker geworden. Veel automobilisten weten niet hoe ze op de Nieuwe Rijn moeten komen. Pas bij het verbodsbord is te zien dat ze niet kunnen doorrijden naar de Breestraat. Officieel moeten ze via het Levendaal, langs de Joodse synagoge, naar de Steenschuur rijden, om daar het kruispunt richting Nieuwe Rijn over te steken. Maar veel automobilisten negeren het verbodsbord. ‘Het is wachten op het eerste ongeluk’, aldus Roy Breel van Schoenmakerij Breel. Op het vernieuwde gedeelte van de Korevaarstraat worden tot 5 januari 2015 verkeersregelaars ingezet om automobilisten de weg te wijzen. Zij staan er maandag tot en met zaterdag van zeven uur 's ochtends tot zes uur 's avonds. Ze leggen de nieuwe verkeerssituatie uit en delen flyers uit. Een verkeersregelaar vreest voor de verkeersveiligheid op het stukje weg, waar dertig bussen per uur rijden. ‘Fietsers schieten langs de bussen heen over de stoep. Ik denk dat het nog een keer mis gaat’. Op 29 december krijgen bewoners in de omgeving van de Korevaarstraat een bewonersbrief, die hen informeert over de nieuwe verkeerssituatie. (LD15/29-12).

15. De Hogeschool Leiden aan de Zernikedreef is een groot deel van de dag gesloten door een stroomstoring die rond 7 uur 's ochtends wordt ontdekt. Rond 15 uur kunnen studenten en personeel er weer terecht. De oorzaak is een kapotte transformator in een extern trafohuis. Die zou normaal gesproken dertig jaar mee moeten gaan, maar begaf het al na tien jaar. Energieleverancier Liander heeft een nieuwe geïnstalleerd. (Dichtbij15-12, LD16-12).

15. De opbrengst van de 39ste Singelloop is goed besteed. Dat blijkt uit de enthousiaste verhalen van de vertegenwoordigers van vijf goede doelen. De bakfiets die de stichting Speciaal Onderwijs Leiden kon aanschaffen springt eruit. Stage-coördinator Nelleke Ruijters van de stichting Speciaal Onderwijs Leiden probeert de aanwinst (met trapondersteuning) uit voordat zij leerlingen van de Korte Vliet School (zeer moeilijk lerende kinderen), mytylschool De Thermiek (leerlingen met ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen) en Auris College (leerlingen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden en slechthorendheid) ermee op pad stuurt. Ze krijgen eerst les van iemand van wielervereniging Swift, daarna een certificaat en gaan dan pas op pad via vastomlijnde routes. Veiligheid staat voorop. Zo leren leerlingen koerierswerk te doen. De stichting Scouting Regio Midden Holland schafte een kabelbaan aan die in gebruik wordt genomen tijdens regionale scoutingwedstrijden in april.

Stichting De Bloeiende Kip heeft de kinderboerderij in de Merenwijk opgeknapt en zorgboerderij Catrina's Hoeve in Oud Ade kocht een veilige en ruime Canadese kajak. Bij het Katwijkse verpleeghuis Topaz Overduin is de kale gang van het pand aan de Nachtegaallaan veranderd in een overdekte boulevard. Een andere afdeling kon extra iPads voor de bewoners aanschaffen. De 40ste editie van de Singelloop is op 17 april 2015. Organisator Dick Ruigrok van de Werve ziet het aantal deelnemers stijgen maar is enkele trouwe sponsors kwijtgeraakt. Het inschrijfgeld moet omhoog van drie naar vier euro. (LD15-12).

15. Het CDA belegt in restaurant Dok 2 aan de Haven een bijeenkomst voor alle Leidenaars, die iets te zeggen hebben over het parkeerplan van het college. De partij blijft zich verzetten om in 2015 in een ruime schil om het stadscentrum betaald parkeren in te voeren. De laatste versie wordt een dag later in de raadscommissie besproken en eind december neemt de gemeenteraad de finale beslissing. CDA-raadslid Roeland Storm: ‘De collegepartijen hebben geen aandacht voor wat de mensen in de stad er eigenlijk van vinden. Als we wat willen veranderen, dan moet dat nu’. (LD13-12).

15. Het water in de vijver tussen de moskee in Leiden Noord en het Stedelijk Gymnasium is zwart en het stinkt. Vissen gaan dood en de gemeente heeft geen idee wat de oorzaak is. Daarom wordt de vijver leeggepompt. Daarna worden er bodemmonsters genomen voor verder onderzoek. Voor de kerst is de vijver weer gevuld, zo belooft de gemeente. Al sinds begin december klagen omwonenden over de stank bij de Nieuwe Marnixstraat. (Zie ook 08-12) (Sl12-12, LD15-12).

15. Directeur John van Helder neemt na 33 jaar afscheid van de basisschool St. Joseph. Onder zijn leiding is het leerlingenaantal gegroeid van 250 naar 850. Ter ere van zijn vertrek wordt een ballonnenwedstrijd gehouden en wordt het schoolplein naar hem vernoemd. Op 18 december geven de leerlingen een concert in de Hooglandse Kerk en wordt hij die dag uitgezwaaid op het schoolplein. (HOZ07-12).

15. De Raad van State beslist dat er een supermarkt mag komen in de nieuwe Zoeterwoudse wijk Verde Vista in de Meerburgerpolder. De gemeente Zoeterwoude wil naast het nieuwe complex van voetbalvereniging Meerburg de voormalige polder langs de A4 bebouwen met huizen, kantoren en een supermarkt. De provincie en de gemeente Leiden zijn tegen de komst van de supermarkt omdat die de komst van nieuwe en bestaande winkels in de wijk Roomburg bedreigt. Omdat het bezwaarschrift te laat is ingediend door de provincie heeft de Raad van State zich niet inhoudelijk met het beroep en de klachten beziggehouden. (Sl16-12, LD16-12).

15. De gemeente heeft flatgebouwen onderzocht in de Apollolaan, Beethovenlaan, Boerhavelaan, Brahmslaan, Kennedylaan, Diamantplein, Haagweg, Hoge Rijndijk, Lammenschansplein, Opaalstraat, Topaasstraat, Van Vollenhovenplein en de Vivaldistraat op mogelijke constructieve problemen. Bij de Haagweg en het Van Vollenhoveplein bleken die er ook te zijn, antwoorden B en W op vragen van de SP. Bij de Haagwegflat zijn stalen balken onder de balkons aangebracht waardoor ze weer veilig zijn. Aan het Van Vollenhoveplein is nog geen oplossing. Daar zijn delen van de galerij afgesloten. Op korte termijn wordt ook daar een permanente oplossing gerealiseerd. De SP maakte zich zorgen over de veiligheid van twaalf flats, nadat Omroep West meldde dat er mogelijk problemen zijn met de ophanging van de balkons bij sommige flats uit de jaren 60 en 70. De afgelopen jaren deden zich ernstige ongelukken voor in Maastricht en Leeuwarden doordat balkons naar beneden stortten. Het leidde tot onderzoeken in het hele land naar bouwconstructies van balkons en galerijen. ’We hebben drie jaar geleden nog alle flats met aangestorte balkons speciaal onderzocht’, aldus een woordvoerster van Portaal. Dat was aan de Hoflaan, Titus Brandsmalaan en Corantijnstraat. Die bleken in orde’. Flats van De Sleutels werden twee jaar geleden aan een bouwtechnisch onderzoek onderworpen. Ook daar kwam niets ondeugdelijks aan het licht. (RTVW15-12, Sl16/18-12, LD16/18-12, LN24-12).

15 De oprit naar de A44 richting Amsterdam is vier avonden vanaf 21.00 uur tot 05.00 uur afgesloten. De busbaan op de Plesmanlaan wordt ingericht als extra rechtsafstrook. Ook zal de bestaande vluchtstrook op de A44 worden omgebouwd tot rijstrook. De bus rijdt tussen het overige verkeer, maar krijgt voorrang bij de stoplichten. De maatregelen zijn genomen om het fileleed op de Plesmanlaan op te lossen. (RTVW15-12).

15. Orthopedagoog Annemieke Mol Lous, lector passend onderwijs aan Hogeschool Leiden, promoveert in Nijmegen op onderzoek naar depressiviteit bij kinderen. Door spelende kinderen te observeren blijkt dat depressieven anders spelen dan niet-depressieven. Ze spelen minder en vooral minder symbolisch. Ook reageren ze heftig verstoord als ze geconfronteerd worden met verdriet in het spel. Hun verstoorde emoties tasten de kwaliteit van het spel aan. Bij niet-depressieve kinderen helpt spel juist om de emoties weer op een rijtje te krijgen. Mol Lous wil leerkrachten helpen om depressieve kinderen te herkennen. Volgens haar kan dat, met de tips die zij voor leerkrachten heeft, tijdens het spel in de klas. Hoe jonger dit ontdekt wordt, hoe beter het is voor de ontwikkeling van het kind. ‘Leerkrachten kunnen een kind helpen door suggesties te doen in het spel, om het zo te leren omgaan met emotionele situaties. Werkt dat niet voldoende, dan kan dat met de intern begeleider en de ouders worden besproken’. (LD16-12).

15. het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) maakt het lelijkste woord van het jaar bekend. De tien kandidaten zijn: participatiesamenleving (woord van het jaar in 2013), oudjes, ‘Oh my god’, yolo en selfie zijn genomineerd.

De winnaar wordt op 15 december bekendgemaakt. Het Leidse instituut verzamelt en beschrijft de Nederlandse taal- en woordenschat vanaf de zesde eeuw. (LD09-12).

15. Tijdens het concert van kamerkoor Collegium Musicum neemt orkestdirigent Quentin Clare met de eerste Symfonie van Mahler na tien jaar afscheid van zijn Collegium Musicum Orkest. (LD17-12)

15. Wethouder Paul Laudy en projectmanager Peter Gossink van de aannemerscombinatie Dura Vermeer - Besix openen het informatiecentrum aan de Lammermarkt 35. Het vormt de officiële start van de bouw van de ondergrondse parkeergarage met zo'n 1.000 plekken. ‘U gaat last van ons krijgen. Dat is niet te voorkomen. Maar ik weet zeker dat u ook onder de indruk zult zijn’, zegt Gossink. In het centrum kunnen omwonenden en belangstellenden terecht met al hun vragen. De afgelopen weken is het bouwterrein gereed gemaakt, zijn de weg en het fietspad verlegd en is er een tijdelijk parkeerterrein aangelegd langs de Rijnsburgersingel. In februari start de ‘echte’ bouw van de ondergrondse garage voor 525 auto's, met 22 meter de diepste van Nederland. Eerst worden er damwanden tot 30 meter diepte geslagen. Vervolgens worden de wanden gegoten. Begin 2017 moet de garage worden opgeleverd en verkast het hele bouwcircus naar de Garenmarkt voor de tweede ondergrondse garage. PS Theater onthult op een van de doeken rondom de bouwplek een portret van de molenaar van De Valk. Er volgen nog zeven portretten van bewoners, bedrijven en instellingen en er wordt een muzikaal theaterportret gemaakt met voorstellingen in theater De Atlas aan de Lammermarkt. (Sl16-12, LD12/16-12), LN17-12, WW17-12, St31-12).

16. Buurtverenigingen in Leiden Noord blijven zich verzetten tegen de invoering van betaald parkeren in hun wijken. Het stadsbestuur wil in 2015 in een aanzienlijk deel van de stad parkeergeld heffen. Alleen wijken als Stevenshof en Merenwijk blijven ervan verschoond. Na eerdere protesten zijn er al diverse uitzonderingen en aanpassingen gedaan. De gemeenteraad buigt zich opnieuw over de heikele kwestie en neemt later deze maand een definitief besluit. ‘Politieke partijen houden zich aan bestuursakkoorden, niet aan verkiezingsbeloften’, aldus een verklaring van de buurtverenigingen. Noord neemt het VVD en SP kwalijk dat zij eerst tegen betaald parkeren waren maar er nu toch mee instemmen. De wijkclubs uit Groenoord, Noorderkwartier en De Kooi roepen de raad op de vergevorderde plannen toch te dwarsbomen. ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. (LD16-12).

16. De 20-jarige Manasse Muyselaar heeft zijn eigen fietsenzaak aan de Stadspolderweg. Na de opleiding fietstechniek aan het ROC ging hij op zoek naar een baan. Al vijf jaar had hij werkervaring opgedaan tijdens stages bij fietsenwinkels. Samen met zijn vader, die net was ontslagen, bedachten ze het plan voor de nieuwe fietsenzaak. Ze besloten hun passie voor techniek samen te voegen. Zijn vader volgde een cursus fietsreparatie, schreef een businessplan en huurde eind mei de winkelruimte. Het was de bedoeling dat ze samen de winkel zouden runnen, maar zijn vader kreeg last van reuma. Nu is Manasse alleen verantwoordelijk voor de reparaties en doet zijn vader de boekhouding. ‘Ik ben ik erg blij dat ik niet meer in loondienst werk. Het geeft me een groot vrijheidsgevoel. Het is wel elke maand spannend of we financieel goed zitten’. Binnenkort gaat hij flyers uitdelen in Groenoord en de omliggende wijken om meer klanten te werven. (LD16-12).

16. Raadslid Han Dirks en bestuurslid Ruben Verhasselt van de SP zijn voor Stichting Kifaia op bezoek in Gaza. De Leidse stichting zet zich in om het leven van mensen met een handicap in Palestina te verbeteren. Doel van hun bezoek is om de zorg ter plekke te helpen verbeteren. Ze houden een blog bij over hun bezoek. Door een hersenbeschadiging bij de geboorte, gebruikt Dirks bij lange afstanden zelf ook een rolstoel. Verhasselt vertaalt Hebreeuwse en Jiddische boeken. (LD16-12).

16. Voor de tweede keer binnen korte tijd is er schade ontstaan aan de skatebaan in Leiden Noord. De kinderkopjes rond de skatebaan laten los. Ze werden aangebracht toen het vroor. Mogelijk is daardoor het cement niet goed uitgehard. Ook het dijkje rond de skatebaan is aan het verzakken waardoor er grote kieren ontstaan. (Sl16-12).

16. Een 37-jarige man wordt aangehouden omdat hij ontucht zou hebben gepleegd met een minderjarige. Hij wordt ook verdacht van handel in verdovende middelen. De man wordt gearresteerd in zijn huis aan de Paramaribostraat. De politie hield ook een 52-jarige man uit Leiderdorp aan. In zijn huis aan de Langendijkdreef zou de ontucht hebben plaatsgevonden. Hij wordt ook verdacht van twee woningovervallen aan de Wevershof op 27 april en 23 november. Agenten nemen onder meer telefoons, een digitale camera en een computer in beslag. (RTVW17-12, Sl18-12, Dichtbij17-12, LD17-12).

16. Tijdens de jaarwisseling mag er geen vuurwerk worden afgestoken in de parken Leidse Hout en Cronesteyn. Dat besluit de gemeenteraad op initiatief van GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD). Deze zogeheten ‘vuurwerkvrije zones’ zijn volgens de raad goed te handhaven. Ook is er nog genoeg tijd om de verboden te communiceren naar burgers, zodat zij weten dat vuurwerk in die parken niet is toegestaan. Een voorstel van de PvdD om ook de omgeving van het dierenasiel in de Stevenshof aan te wijzen, en eventueel nog de omgeving van het LUMC, vindt burgemeester Henri Lenferink te ver gaan en onwerkbaar worden. Hij wil dat er landelijk richtlijnen komen. De ChristenUnie (CU) wil daarop vooruitlopen en in het voorjaar - als ook het verbod in de twee parken wordt geëvalueerd - plannen maken voor een groot Leids evenement met Oud en Nieuw. Er zal geen noodverordening van kracht zijn tijdens de oudejaarsnacht. Wel liggen er noodverordeningen klaar, die na toezegging van de burgemeester per direct kunnen ingaan. Twintig potentiële ordeverstoorders krijgen een brief van de burgemeester met daarin een dwangsom. Maakt de ontvanger zich schuldig aan overlast of het verstoren van de openbare orde, dan moet de dwangsom worden betaald. ‘Handen af van onze hulpverleners’ is het landelijke signaal dat ook in Leiden wordt gegeven. Bij incidenten wordt altijd aangifte gedaan en eventuele schade wordt op de daders verhaald. Een deel van de hulpverleners loopt daarom met camera's op de kleding of helm rond.

(RTVW17-12, Sl17-12, Dichtbij17-12, LD17/24-12, Gem18-12, WW24-12, LN24-12).

17. Bij de ijsbaan op de Nieuwe Rijn presenteert staatssecretaris Jetta Klijnsma. samen met wethouder Marleen Damen het eerste exemplaar van het magazine ‘10 jaar Bbz’ (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Deze regeling ondersteunt mensen die vanuit een uitkering een bedrijf willen starten. Enkele van die ondernemers zijn aanwezig bij de presentatie, waaronder een bedrijf in schaatsartikelen. Wethouder Roos van Gelderen zet even later een aantal kinderen in het zonnetje. Sinds kort heeft ook Leiden een afdeling van de Beestenbende. Dit is een leefbaarheidsproject waarbij basisschoolkinderen het zwerfvuil in hun eigen omgeving opruimen. Ditmaal op en rond de Kerstmarkt en daarvoor ontvangen ze een oorkonde. (LD24-12).

17. Een gala bij Holiday Inn, zeepjes verkopen, dansworkshops of simpelweg de achterban om geld vragen. Het zijn enkele ideeën die aan bod komen op de startbijeenkomst van de actiegroep die het Leidse Centre for Collective Learning and Action (CCoLA) van de grond probeert te krijgen om in de regio 100.000 euro op te halen voor door ebola getroffen Afrikaanse landen. Met name voor onderwijsondersteuning van kinderen uit getroffen gezinnen. Joseph Seh van CCoLA maakt met geïnteresseerde organisaties een actieplan. Zo bieden vanuit Leiden het Africa Study Centre en studentenvereniging Quintus hun hulp aan. (LD17-12).

17. Van de huidige Nederlandse profvoetballers zijn er vijf opgeleid in Leiden. Dat blijkt uit onderzoek van de website Tussen de Linies. Het gaat om drie spelers van UVS, één van Lugdunum en één van Docos. Ex-Docos-speler Ricardo van Rhijn (23) is de bekendste. Als 12-jarige verdediger vertrok hij naar Ajax, terwijl ook Feyenoord en ADO Den Haag interesse hadden. Inmiddels speelde Van Rhijn al 128 wedstrijden voor Ajax en kwam hij acht keer uit voor het Nederland elftal. De drie oud-UVS’ers zijn Alvin Fortes (via het Finse PS Kemi naar RKC Waalwijk), Sven Verlaan (speelt nu in Jong FC Twente) en Stanley Elbers (debuteerde bij ADO, speelt nu bij Helmond). Ook Erik Falkenburg (via onder andere Sparta Rotterdam en AZ naar NAC Breda) speelde bij UVS, maar hij begon bij VV Oegstgeest. Lugdunum leverde Randy Wolters. Via FC Utrecht, FC Emmen en FC Den Bosch belandde de inmiddels 24-jarige aanvaller bij VVV Venlo. (Dichtbij17-12, WW24-12).

17. Pepijn Hendriks (37) is de op één na beste tijdens het Groot Dictee der Nederlandse Taal. De Leidenaar, die werkt als eindredacteur, heeft slechts acht fouten in het dictee, dat is geschreven door Hagenaar Bart Chabot. Hendriks moet alleen de 21-jarige student cultuurwetenschappen Randy van Halen uit Dordrecht voor zich dulden. Die maakt maar zeven fouten. De 49-jarige Iris Hensel uit Den Haag eindigde, samen met Madeleine van der Hoff uit Utrecht, op de gedeeld derde plaats met tien fouten. De beste BN'er is NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. Hij maakte dertien fouten. (RTVW18-12).

17. Wethouder Paul Laudy opent de nieuwe skate- en speelplek op het Broekplein langs de Veluwemeerlaan in de Merenwijk. De plek kwam tot mede tot stand door ideeën van kinderen uit de buurt. Het park zou feestelijk geopend worden met een professionele skatedemonstratie maar die gaat niet door wegens de regen. (LD15/18-12, Sl18-12, LN24-12).

17 Het Leidse bedrijf, Prijsvergelijken.nl, is verkozen tot beste vergelijkingswebsite van 2014. Het RTL7-programma ‘De Succesfactor’ deelt ieder jaar de Succesawards uit. In de laatste uitzending kunnen kijkers hun stem uitbrengen voor het bedrijf met de grootste succesfactor. Edwin Jonker start in 2010 met het platform, dat vergelijkingen biedt op het gebied van internet bellen & tv, mobiel en abonnementen, sim only autoverzekeringen en zorgverzekeringen. Zijn motto is: ‘Maak het simpel, dan wordt je begrepen!’ Dit is goed te zien op de website, waar klanten eenvoudig hun keuzes kunnen aanvinken. Iedere werkdag is er van 20.00 tot 22:00 uur een livechat met een team, dat alle vragen beantwoordt vanuit het kantoor. Consumenten die op een ander tijdstip een vraag hebben, worden binnen 24 uur geholpen. Ook klanten zelf helpen de site beter te maken. (Dichtbij17-12).

17. De politie vindt 2.995 kilo illegaal vuurwerk in een schuur aan de Vlietweg. Een 31-jarige Voorschotenaar wordt opgepakt. Het gaat onder meer om nitraten, cobra’s, vlinderbommen, mortieren en lawinepijlen. Al het vuurwerk is in beslag genomen. (RTVW18-12, Sl17/18-12, Dichtbij18-12, LD19-12, HOZ21-12).

17. Erfgoed Leiden mag de Leidse regionale kranten niet op internet voor iedereen openbaar maken. Dat is in strijd met het auteursrecht, oordeelt de Haagse rechtbank. De 750.000 krantenpagina's die nu op de webpagina van Erfgoed te raadplegen zijn, moeten er vanaf worden gehaald. Dat de betreffende kranten toestemming hebben gegeven voor het op internet zetten van de artikelen is volgens de rechtbank niet van belang. De auteursrechtenorganisaties Lira en Pictoright spanden een procedure aan tegen de gemeente, omdat die niet wenst te betalen voor het online zetten van alle Leidse kranten die sinds 1720 verschenen. Lira vertegenwoordigt de financiële belangen van freelance journalisten, Pictoright van fotografen. Ze leverden de rechtbank een lijst met tien namen van freelancers, die zich door het archief tekort gedaan voelen. De rechtbank begrijpt dat Erfgoed Leiden de krantenpagina's heeft gedigitaliseerd. De papieren zouden anders onder de handen van de kijkers verkruimelen. Maar ze op het internet zetten gaat een stap te ver. Mensen die er belangstelling voor hebben, kunnen ze raadplegen op computers in ‘de gebouwen van het archief’, vindt de rechtbank. Leiden had de kwestie kunnen oplossen door met Lira en Pictoright een overeenkomst te sluiten. Dat had tienduizenden euro's gekost. Nu is Leiden dat geld ook kwijt, want de rechtbank veroordeelde de gemeente ertoe de kosten die Lira en Pictoright hebben gemaakt voor de procedure te vergoeden. Dat is ruim 45.000 euro. Als Erfgoed Leiden niet binnen drie maanden alle artikelen en foto's van personen, die zijn aangesloten bij de twee auteursrechtenorganisatie van het internet haalt, moet zij een dwangsom van vijf euro per artikel of 1.000 euro per dag betalen, met een maximum van 250.000 euro. Ook moet de gemeente binnen drie maanden opgave doen van alle openbaar gemaakte werken van leden van Lira en Pictoright. De rechtbank wees een eis om schadevergoeding aan Lira en Pictoright van de hand, maar stelde wel dat de tien aangesloten journalisten, die in de dagvaarding zijn genoemd recht hebben op schadevergoeding van 500 euro per dag (tot een maximum van 50.000 euro). De auteursorganisaties zijn blij met de uitspraak. De gemeente is teleurgesteld en bekijkt of het zinvol is beroep aan te tekenen. (Villamedia18-12, RTVW19-12, LD20-12, HOZ28-12).

17. Het walvisachtige dier dat aanspoelt op het Zeeuwse Schouwen-Duiveland is vrijwel zeker een griend, meldt de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht na onderzoek van het dier. Het gebeurt vrijwel nooit dat een griend op de Nederlandse kust aanspoelt. Onderzoekers nemen aan dat het zeezoogdier is gestikt door een vis van dertig centimeter, die in de keel vastzat. Het jonge dier is 3.81 meter lang en weegt 410 kilo. Het skelet wordt schoongemaakt en gaat daarna naar de collectie van het natuurhistorisch museum Naturalis. (LD20-12)

18. Projectontwikkelaar Intercontinental Estate begint met de sloop van het voormalige Piet Kerkhof-filiaal aan de Haarlemmerweg. Op de locatie, inclusief de parkeerplaats, verrijst nieuwbouwproject De Vaart. Dit plan bestaat uit één appartement, vier studio's en negen rijtjeshuizen. Schoenen- en kledingzaak Piet Kerkhof had er jaren een grote winkel, verhuisde twee jaar geleden naar Leiderdorp, maar niet lang daarna ging het concern failliet. Om nieuwbouw mogelijk te maken, hebben de gemeente en de Haarlemse ontwikkelaar twee kleine stukjes grond van enkele tientallen vierkanten meters geruild. Op één na, zijn alle woningen inmiddels verkocht. (LD19-12).

18. Het aantal studenten dat in Leiden woont neemt minder snel toe dan eerder werd voorspeld omdat door het nieuwe leenstelsel meer studenten thuis blijven wonen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau ABF in samenwerking met de Universiteit Leiden, de Leidse Hogeschool, de gemeente en studentenhuisvester Duwo. Andere opvallende uitkomst is dat het kamertekort terugloopt tot rond de 1.000 in 2020. Dat zijn er nu nog bijna drie keer zoveel. De afname wordt onder meer veroorzaakt door de afronding, in 2015, van campus (Y)ours, beter bekend als De Leidse Schans. Naast dit project voor 1.900 studentenkamers bij de Lammenschansweg komen circa 300 studentenkamers aan de Langebrug, 100 op het terrein van de Meelfabriek en een nog onbekend aantal bij de Wassenaarseweg. Een complex aan de Waardgracht gaat binnenkort dicht.

Steeds meer 'Leidse' studenten wonen in Den Haag op kamers omdat ze er bij de dependances onderwijs volgen. Leiden telt 28.000 studenten, van wie een derde op kamers woont. Universiteitsblad Mare becijfert dat In Leiden 14,5 procent van alle kantoren leeg staat. In totaal 92.200 vierkante meter, genoeg om ruim 4.000 studenten te huisvesten. De gemeente bekijkt wat de mogelijkheden zijn. ‘Als B en W een aanvraag goedkeurt en er geen bezwaren komen, kan er na vier à vijf maanden begonnen worden met de verbouwing’, zegt PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla. In het YNS-gebouw, op de hoek van het Stationsplein waar op de begane grond Jumbo zit, zouden veel studenten gehuisvest kunnen worden. In 2012 tekenden woningbouwcorporatie Ymere, de NS en de gemeente daarover een akkoord en reserveerde de gemeente een miljoen euro. Omdat Ymere financieel in zwaar weer zit, gaat het plan niet door en wordt het pand te koop aangeboden aan de gemeente. Maar wethouder Paul Laudy vindt de vraagprijs te hoog. In het oude ROC-gebouw aan de Toussaintkade worden wel lokalen omgebouwd tot studentenkamers door Villex Vastgoedbescherming. Ook het oude Anatomiegebouw bij het LUMC wordt verbouwd. Daarnaast komt er een nieuwe woontoren met woningen voor onderzoekers en promovendi. Voor een aantal panden is een omgevingsvergunning verleend, zodat de verbouwing kan starten. Dat geldt voor het voormalige Stedelijk Gymnasium aan het Noordeinde, de plek van de gesloopte brandweerkazerne aan de Langebrug, het kantoorgebouw tegenover de Albert Heijn aan de Hooigracht en bij de Meelfabriek aan de Zijlsingel. Aan de Herensingel moeten appartementen komen voor ‘werkende jongeren’. Als alles doorgaat leveren de verbouwingen 642 kamers en woningen op, waarvan 452 voor studenten. Nog geen vergunning is er voor het bedrijvencentrum aan de Verbeekstraat 11-21 wat 5.000 vierkante meter aan woonruimte kan opleveren. Ook voor kantoren aan het Kanaalpark en de Verbeekstraat 1 en 2 zijn vergunningen aangevraagd voor appartementen voor starters en expats. (LD18-12, Mare18-12, LN24-12).

18. Johan Weima (55) sluit zijn draaiorgelboekenwinkel in de Haarlemmerstraat nabij het Havenplein. Hij zet zijn zaak voort in Hoogkarspel. Weima: ‘Ik had meer ruimte nodig en wilde vrijer wonen. Mijn business is niet plaats gebonden’. Het pand met de monumentale houten pui, dat meer een werkplaats of atelier was is verkocht aan een investeerder. Zijn paar honderd klanten weten hem op zijn nieuwe plek ook te vinden, verwacht Weima. Hij is nog de enige in Nederland, die fulltime draaiorgelboeken maakt en ervan kan leven. De handvol collega's doen er allemaal ‘iets naast’. Dat veel orgeldraaiers stoppen vanwege hun leeftijd vindt Weima jammer. ‘De orgels komen stil te staan of worden verkocht aan hobbyisten. Ook verzamelaars in het buitenland tonen vaak interesse. Ik krijg steeds meer bestellingen uit Duitsland’. Weima bezit zelf een ‘dansorgel’. ‘Die komt éénmaal per jaar buiten, voor de jaarlijkse Leidse draaiorgeldag’. Voor onbepaalde tijd heeft hij hem in bruikleen gegeven aan een museum in Haarlem. (LD04-02-2015).

18. Buitenlanders die hun auto in Leiden verkeerd parkeren, komen daar niet meer mee weg. De gemeente neemt twee belastingdeurwaarders van de firma's Tobias Beheer uit Doorn en PB Groep uit Rijswijk in de arm die boetes en bekeuringen over de grens gaan innen. Hoeveel deze operatie oplevert is nog onbekend. Parkeerwachters konden tot nu toe bekeuringen uitschrijven wat ze wilden, de boetes bleken oninbaar. Het gaat hoofdzakelijk om boetes van Duitsers, Belgen en Polen. (LD18-12).

18. Volgens onderzoek van Atlas voor Gemeenten heeft ons land nog te veel gemeenten. De organisatie publiceert een nieuwe kaart, waarop Nederland in 57 gemeenten is verdeeld in plaats van de huidige 393. Er zou een Leidse supergemeente ontstaan gevormd door Leiden, Leiderdorp, Teylingen, Noordwijk, Katwijk, Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Voorschoten, Oegstgeest, Lisse en Hillegom met 397.564 inwoners. Atlas voor Gemeenten stelt dat de arbeidsmarkt en reikwijdte van voorzieningen de grenzen van de huidige gemeenten overstijgen. Dat bemoeilijkt efficiënt lokaal bestuur. Een onderzoek wijst erop dat steeds meer taken van het rijk naar gemeenten worden overgeheveld. Daarom zijn er nieuwe bestuurlijke grenzen nodig. In de atlas, die voor de tiende maal verschijnt, worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. (Sl18-12, Dichtbij18-12, WW24-12, HOZ28-12).

18. De gemeente en De Zijl Bedrijven (DZB) nemen een nieuw elektrische scooter- en wagenpark in gebruik. De 22 elektrische scooters en zeven elektrische bestelbusjes vervangen de oude diesel- of benzinevoertuigen. Het park is verder uitgerust met oplaadpalen en zonnepanelen. Wethouder Frank de Wit overhandigt de sleutels aan de gebruikers. Dierverzorger De Geus van Kinderboerderij Merenwijk is de eerste. De Wit wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. (Sl18-12, WW24-12, HOZ28-12, St31-12).

18. Twee avondwinkels en één supermarkt hebben alcohol verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Dat blijkt uit controles van de gemeente bij zes kleine supermarkten. De betrokken winkeliers hebben een waarschuwing gekregen, bij een nieuwe overtreding krijgen ze een boete van 1.360 euro. De ondernemers waren vooraf ingelicht over de controle waarbij een figurant, jonger dan 18 jaar, werd ingezet. Sinds 1 januari is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de controle. (RTVW18-12, Sl18-12, Dichtbij18-12, LD19-12, WW24-12, HOZ28-12, LN31-12).

18. Het stadsbestuur legt contact met collega’s in Haarlem om te achterhalen waarom de criminaliteitscijfers daar beduidend lager liggen dan in Leiden.

Landelijke cijfers over veelplegers, eind vorige maand door RTL Nieuws verzameld, lieten zien dat Leiden in diverse categorieën boven het landelijk gemiddelde zit. De CDA-fractie wilde van burgemeester Henri Lenferink weten hoe dat komt en wat eraan wordt gedaan. Lenferink reageert dat als er een lijstje met louter steden wordt gemaakt, Leiden zeker geen koploper is. Maar als het om minderjarige veelplegers gaat, scoort Leiden opvallend hoog: 130 per 10.000 inwoners, terwijl dat er in Haarlem maar 41 zijn. Het stadsbestuur besteedt ook extra aandacht aan de reeks inbraken in de wijk Stevenshof. (LD19-12).

((CV18. Koen is de vierde generatie Van Berge Henegouwen in hetzelfde vak en werd geboren boven de winkel aan de Aalmarkt. Nu is de zaak al acht jaar aan de Lange Mare gehuisvest. Hij had nooit de intentie om de elektronicazaak over te nemen. Het bedrijf start in 1919 met de verkoop van huishoudelijke apparatuur. Koen’s overgrootvader begon met het aanleggen van verlichting en verwarming in de Professorenwijk. Daarna kwam er geluid bij. Eerst uit patofoons later kwamen er radio's bij. De grondlegger overlijdt op slechts 40-jarige leeftijd. Zijn vrouw zet de zaak voort gesteund door de zoons Loe en Jacques. In de jaren ’50 kwam de zwartwit televisie met antenne-ontvanger op de markt. Behalve het toestel afleveren, werd ook de antenne op het dak gemonteerd. En ’s avonds kwam de monteur nog even de zenders instellen want overdag waren er geen uitzendingen. In de jaren 70 nam Koens vader Jacques het steeds groeiende bedrijf over en is zijn zoon Koen al weer drie jaar de eigenaar. Hij stuurt zes fulltimers aan en is zelf het meest tussen de tv’s te vinden. Plannen om van de Lange Mare weer een échte gracht te maken vindt hij top. Ik woon hierboven en dan krijg ik vanzelf een grachtenpand’. (Sl18-12)).

18. Door in één keer 3,5 miljoen euro af te boeken, zet het stadsbestuur een streep onder het Stadsgehoorzaalfiasco van vijf jaar geleden. Tijdens de prijzige verbouwing ging hoofdaannemer Hillen & Roosen failliet en bleek dat de gemeente opdraaide voor meer dan drie miljoen euro. Het gevolg van een contract, dat eerder door de aannemer met toenmalig wethouder Marc Witteman sloot en waarvan gemeenteraad noch andere wethouders op de hoogte waren. Het echec betekende indirect het einde van de loopbaan van Witteman in Leiden. Hij werd later toch gedeputeerde in Flevoland en is nu in de race voor het burgemeesterschap van Stichtse Vecht. (LD18-12).

18. Op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken is de voortgang van de restauratie van historische winkelpuien in de binnenstad te zien. Sinds 2009 stimuleert de gemeente een project om de winkelpanden in oude staat te herstellen. Op een interactieve kaart staan foto’s voor en na het herstel. Ook zijn bouwhistorische onderzoeken te lezen. Vanaf 1 januari kunnen ondernemers en pandeigenaren een subsidieaanvraag voor 2015 bij de gemeente indienen. (Sl18-12).

18. Patiënten met een ernstig herseninfarct herstellen beter en sneller als het afgesloten bloedvat snel opengemaakt wordt met een katheter. Dat blijkt uit onderzoek van een grote groep neurologen, radiologen en neurochirurgen. De bevindingen zijn gepubliceerd in de ‘New England Journal of Medicine’. Een herseninfarct heeft vaak ernstige gevolgen, zoals spraakstoornissen en verlamming. Zonder acute behandeling raakt bijna de helft van alle patiënten zwaar gehandicapt. Tot nu toe krijgt iemand met een infarct standaard via de arm een middel ingespoten dat stolsels oplost. Dit werkt slechts bij een op de tien patiënten. Bij de nieuwe methode wordt met een prik in de lies een dunne katheter in een bloedvat gebracht. Deze katheter wordt opgeschoven tot in de afgesloten slagader in de hersenen. Vervolgens wordt het stolsel via de katheter verwijderd. Aan het onderzoek in negentien ziekenhuizen deden 500 patiënten mee. Per jaar komen zo‘n 2.000 patiënten in aanmerking voor de nieuwe behandeling. Het LUMC leverde een grote bijdrage door veel patiënten aan het onderzoek te laten deelnemen. Leidse projectleiders waren Marianne van Walderveen (radiologie) en Marieke Wermer (Neurologie). Het onderzoek is grotendeels gefinancierd door de Hartstichting. (LUMC18-12).

18. De gemeenteraad draagt Henri Lenferink voor bij de Kroon voor een derde ambtstermijn van zes jaar als burgemeester. Aan het einde van de laatste raadsvergadering van het jaar komt de raad nog een half uur bijeen om zonder de burgemeester in het geheim over zijn voordracht te praten. Daarna volgt de witte rook. Voor de burgemeester is dubbel feest. Op 19 december gaat hij een geregistreerd partnerschap aan met zijn Bianca. Een unanieme voordracht lijkt niet waarschijnlijk omdat raadslid Tomas Kok van de Groep Kok via zijn vorige partij Leefbaar Leiden een motie van wantrouwen indiende omdat Lenferink besloot pedofiel Benno L. in Leiden te blijven huisvesten. Andere partijen prezen de burgemeester juist vanwege de in die kwestie getoonde standvastigheid. Een speciale commissie, bestaande uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad, sprak met een groot aantal mensen die in hun werk met de burgemeester te maken hebben. De herbenoeming gaat in mei 2015 in. Voor die tijd brengt de Commissaris van de Koning een advies uit aan minister Ronald Plasterk, die vervolgens een besluit neemt en Lenferink voor herbenoeming voordraagt bij Koning Willem-Alexander. Lenferink liet zich in oktober ontvallen dat hij na twaalf jaar burgemeesterschap graag ook nog een derde en laatste termijn van zes jaar wil aanblijven. ‘Ik ben steeds meer van de stad gaan houden’, zei de in Delden geboren oosterling van PvdA-huize toen. ‘Het zindert en het is oogsttijd. Daar wil ik bij zijn’. Lenferink was op 11 maart 2003 de winnaar van het burgemeestersreferendum. Hij versloeg VVD'er Harry Groen ruimschoots. Bij zijn aantreden liet hij weten dat hij van plan was lang in Leiden te blijven. D66-raadslid Jeffrey van Haaster, voorzitter van de commissie herbenoeming, moet zijn eigen opvatting voor zich houden maar zegt een meerderheid van de raad graag met hem verder wil: ‘Lenferink had de wens om ook inwoners te polsen over zijn herbenoeming. Dat bleek niet te combineren met de formele geheime procedure’. (Sl19-12, Gem19-12, RTVW19-12, LD20-12, LN24/31-12, St24-12).

18. De gemeenteraad stemt in met de wijkvisie en het uitvoeringsprogramma voor de Zeeheldenbuurt tot 2025. Het bevat onder meer plannen voor de woningen van Portaal, de ontwikkeling van de Meelfabriek, het Singelpark en de ontsluiting van bedrijventerrein de Waard. De gemeente stelt een projectleider aan die samen met de wijkbewoners, woningcorporatie Portaal en maatschappelijke organisaties als Libertas en Radius werkt aan de realisering van de doelstellingen. De raad gaat ook akkoord met het Programmaplan Binnenstad 2015-2019. Dit programma streeft drie doelen na: meer bezoekers, meer bestedingen en meer waardering. Er zijn vier ambities geformuleerd: het verbeteren van de gastvrijheid, een schone en veilige binnenstad, aantrekkelijk en compleet aanbod op het gebied van cultuur(evenementen), winkels en horeca en verbeteren van de kwaliteit van de openbare en gebouwde ruimte. De raad neemt een motie aan om een stimuleringsfonds voor de binnenstad in te stellen. (Gem19-12, St24-12).

18 De gemeenteraad neemt een aantal besluiten over het nieuwe parkeerplan.

Er komt één vergunningzone voor bewoners in de schilwijken. Bewoners uit de binnenstad mogen ook parkeren in de schil. In het centrum en stationsgebied worden de tijden voor betaald parkeren niet gewijzigd. In directe schil om het centrum moet van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.30 uur worden betaald. Voor gebieden in de buitenring valt de zaterdag af. In de schilwijken kost een bezoekersvergunning per huishouden straks 50 euro per jaar en kunnen.

maximaal 100 kraskaarten per jaar voor 4 uur worden gekocht voor één euro per stuk. Verder gaat het college aan de slag met de verzoeken op het gebied van extra handhaving, de kosten van een mantelzorgvergunning (50 euro per jaar), het ontwerp van de betaalpalen en de evaluatie van het aantal benodigde parkeerplaatsen in de schilwijken. Bij die evaluatie wordt bekeken of er parkeerplaatsen opgeheven kunnen worden ten behoeve van speelplekken en groen. Voor parkeren bij winkels, bedrijven en verenigingen in de buitenring stelde B en W voor om het eerste uur 10 eurocent te rekenen. Op voorstel van de VVD is dit aangepast naar 10 eurocent per twee uur. ‘Want een bezoekje aan de sportclub, op muziekles of een winkelcentrum duurt nu eenmaal langer dan één uur’, aldus VVD-raadslid Dorien Verbree. Gevolg van deze, en enkele andere veranderingen in de opzet, scheelt Leiden tot wel zeven miljoen euro, waarschuwt wethouder Robert Strijk. Hoe hoog het bedrag uitpakt, wordt pas duidelijk als het systeem is ingevoerd. Het CDA, tegenstander van het project, wijst op een rapport van bureau Royal Haskoning. Daarin staat dat de noodzaak is gestoeld op ondeugdelijke onderzoeken. Strijk: ‘We lossen wel een probleem op waarmee duizenden Leidenaars te maken hebben’. In het voorjaar 2015 beslist de raad definitief over de plannen. (Gem19-12, LD22-12, St24-12).

18 Voor tien zwerfjongeren komen er in 2015 opvangplekken. ‘De Binnenvest’ stelt daarvoor 230.000 euro beschikbaar. Dat zegt wethouder Roos van Gelderen in het Radio 1-programma ‘1 op straat’. ‘Teleurstellend’, vindt Roxanne Hiensch van de stichting Jongeren in Nood, die een half jaar geleden aan de bel trok bij de gemeente. De stichting vindt dat er een opvanglocatie moet komen voor de naar hun schatting 200 tot 300 zwerfjongeren in de stad. ‘Hiermee los je het probleem niet op. Voor tien jongeren misschien wel, maar wat zeg je tegen alle anderen?’, reageert Hiensch. Ellen Molenaar van de Binnenvest is wel blij met de toezegging: ‘Nu kunnen we de eerste stappen zetten. Al is het maar een druppel op een gloeiende plaat’. De Binnenvest denkt bij de crisisopvang niet aan één pand, maar aan losse opvangplekken waar jongeren individueel worden geholpen. (LD20-12, Sl23-12).

18. Galerie & Kunstuitleen Kunsthuis Leiden van de broers Henk-Jan en Bart Mulder opent haar nieuwe kunstcentrum aan de Nieuwstraat 35. Om de hoek van de huidige locatie in de Hartesteeg. De voormalige garage van Blonk bood de afgelopen tien jaar onderdak aan het Rijnlands Architectuur Platform dat in maart van dit jaar verhuisde naar een nieuw onderkomen bij de Meelfabriek aan de Oosterkerkstraat. Na een flinke verbouwing kan het publiek er op bijna 600 m2 ruim 9.000 kunstwerken van 150 kunstenaars gratis bezichtigen. Met een solo-expositie bijt Daniel Martin onder de titel ‘I never lost you’ de spits af van een serie tentoonstellingen. De broers leerden hem 2,5 jaar geleden als jong talent kennen. In zijn atelier aan Haagweg 4 hebben ze een aantal keren met hem gepraat om zijn werk inhoudelijk sterker te maken. Het gaat om portretten van mannen en vrouwen met soms gehavende gezichten. Verder hangen er schilderijen van Damien Hirst, Selwyn Senatori, Casper Faassen en Jan Cremer. Henk-Jan Mulder: ‘We hebben bijna twee keer zoveel vloeroppervlakte en kunnen de kunst veel mooier presenteren’. Andere reden van de verhuizing is dat de SNS-bank het huurcontract beëindigde van de vorige locatie. ‘De bank vertrekt van die plek en wij waren onderhuurder’. De gemeente heeft het hoekpand verkocht en het RAP moest er uit. De nieuwe eigenaar verhuurt dat pand aan de broers. Mensen kunnen er terecht voor beeldende kunst in allerlei prijsklassen. Er kan worden gekocht of gehuurd. ‘Lenen haalt drempels weg. Voor een bescheiden bedrag heb je echte kunst aan de muur. Je bouwt bovendien een kooptegoed op’. (Sl16-12, LN17-12, LD03-01-2015).

18. Oegstgeest neemt de Klinkenbergerplas over van de provincie. De zorg voor de waterkwaliteit en mogelijk bodemverontreiniging blijft bij het hoogheemraadschap van Rijnland. De prijs is één euro plus een afkoopsom van zo'n 900.000 euro voor het beheer voor vijftien jaar. Op 1 januari 2015 is de overdracht. Ook het Valkenburgsemeer, de Kagerzoom, het Ghoybos en het Kevereiland gaan over in gemeentelijke handen. Onder de noemer ‘Samen voor Groen - Leidse Ommelanden’ geeft de provincie 20 miljoen euro uit om de gebieden een kwaliteitsimpuls te geven. (LD19-12, WW24-12, LN24-12).

19. De Leidse hoogleraar Marijke van der Wal (65) krijgt bij haar pensionering een koninklijke onderscheiding. Na afloop van haar afscheidscollege wordt ze benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Ze wordt internationaal erkend als een vooraanstaand en toonaangevend wetenschapper op het gebied van de historische taalkunde van het Nederlands. Vanaf 1975 is zij verbonden aan Universiteit Leiden. In 2006 werd ze bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands. De leerstoel was een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Ze werd bekend door haar ‘sailing letters’. De Engelsen namen veel Nederlandse schepen en de kostbaarheden aan boord in beslag, inclusief alle papieren. Zo’n 38.000 brieven kwamen in het nationale archief van Kew (Engeland) terecht. Brieven geschreven door Nederlanders uit alle lagen van de bevolking. Deze brieven laten zien hoe gewone mensen over alledaagse dingen in alledaags taalgebruik schreven naar hun geliefde overzee of omgekeerd. Dat taalgebruik werd in het project ‘Brieven als Buit’ voor het eerst systematisch onderzocht. Hierdoor is er een veel beter beeld ontstaan hoe het Nederlands in de 17de en 18de eeuw werd geschreven en gesproken. Ze blijft nog een paar dagen per week actief bij de universiteit , want de taal van het verleden, en dan met name de sociale kant ervan, is haar passie. (UL19-12, LD22-12, LD16-01).

19. Sportjournalist en Leidsch Dagblad-columnist Jaap Visser neemt het nieuwe boek van raadslid, organisator, sportman en collega van Het op Zondag’, Aad van der Luit, in ontvangst in restaurant de Engelberthahoeve. In ‘Luit lachen met Aad’ staan zijn beste levenswijsheden en grappigste moppen en verhalen. ‘Heb uw buurman lief, maar laat de heg staan’, is er één van. Zo'n dertig jaar geleden begon hij met het verzamelen. ‘Met een groep vrienden ga ik vaak lunchen, dan proberen we elkaar steeds af te troeven met moppen en sterke verhalen. Ook krijg ik inspiratie op straat’. Enkele duizenden zijn in ordners opgeslagen. Op Facebook plaatste hij er de afgelopen tijd wat om te kijken hoe erop werd gereageerd. Een uitgever vroeg hem de beste te bundelen. In eerste instantie zou een scheurkalender worden met elke dag een mop of levensles. Uiteindelijk werd gekozen voor de boekvorm. De opbrengst van het vijfde boek gaat naar het Ronald McDonaldhuis. Bij het feestje zijn onder meer oud-voetbalinternational Wim Rijsbergen, ex-voetbaltalent Houssin Bezzai die nu maatschappelijk werker in Leiden is, kunstenares Barbara van Druten, sportschoolhouder Anna Ramirez, de schrijfsters Miep Smitsloo en Marleen Hogendoorn, fotograaf Hielco Kuipers en een aantal raadsleden aanwezig. (Sl19-12, HOZ20-12, Sl22-12, LD24-12, WW24-12, LN31-12).

19. Leiden, Teylingen, Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Zoeterwoude en de federatie van agrarische natuurverenigingen De Groene Klaver verlengen het samenwerkingsverband Leidse Ommelanden tot 2020. De gemeenten werken samen aan het behoud en toegankelijk maken van het landschap in de Leidse regio. Ook komen er aantrekkelijke (fiets- en wandel)verbindingen tussen en via het Singelpark van Leiden en de vier omringende oer-Hollandse landschappen (Duin- en Bollenstreek, Duin, Horst en Weide, Hollands Plassengebied en Wijk en Wouden). De provincie en regio Holland Rijnland stellen samen 17 miljoen euro beschikbaar om de plannen uit te voeren. Voorzitter wethouder Frank de Wit: ‘We werken vanuit één visie en samenhangend programma die stad en land duurzaam met elkaar verbinden, zoals het rondje Kaag en het Ghoybos’. (Gem22-12, LD24-12, LN24-12).

19. John van den Helder (62) neemt na 33,5 jaar afscheid als directeur van de St. Josephschool. Hij vocht voor het voortbestaan van het krimpende schooltje en maakte de groei mee van 130 tot ruim 800 leerlingen nu. In 1981 begon hij met zes klassen na zes jaar als leerkracht in Voorhout te hebben gewerkt. In die tijd sloten de Paus Johannesschool in Zuidwest en de Sint Petrusschool aan de Lorentzkade. Die leerlingen kwamen deels naar de St. Josephschool. Het nieuwe schoolgebouw telt verschillende verdiepingen en een aantal pleinen. Van den Helder: ‘De grens is met 31 groepen bijna bereikt. We gaan geen noodlokalen neerzetten. En we willen geen overvolle klassen. We hebben een wachtlijst. De komende drie jaar richten we ons op talentonderwijs voor alle kinderen. Ik woon vlakbij, naast de Petruskerk. Mijn vrouw werkt ook op deze school’. Zijn opvolgster is Monica Tolenaar’. In de hal van de school hangen tientallen tekeningen gemaakt door leerlingen van het vertrekkend schoolhoofd. Afgebeeld als kerstman of spiderman. Er wordt een concert gegeven in de Hooglandse Kerk, er worden ballonnen opgelaten en het schoolplein wordt naar hem vernoemd. (LD17-12, LN24-12).

19. Het Haagse gerechtshof legt een 35-jarige Voorschotenaar drie jaar en drie maanden gevangenisstraf op en zes maanden voorwaardelijk. Zijn 28-jarige maatje krijgt drie jaar cel. Voor de kick maakte het duo op 23 oktober 2011 een vuurwerkbom vast aan een flitspaal aan de Voorschoterweg en rennen daarna weg. Het Openbaar Ministerie eist eerder in hoger beroep vier jaar cel tegen de hoofdverdachte, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Zijn handlanger, die een kleinere rol speelde, moet van de aanklager drie jaar de cel in. Twee leden van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en een rechercheur raakten ernstig gewond bij het ontmantelen. Ze liepen oogletsel en gehoorschade op. Een van de EOD’ers verloor bovendien een hand en een deel van zijn onderarm. De explosie deed zich voor toen het sein ’veilig’ al was gegeven. De bom had de kracht van acht handgranaten. Als het duo de lont had aangestoken zou het apparaat in scherven zijn ontploft. In dat geval hadden de verdachten de knal waarschijnlijk niet overleefd. De 35-jarige leest aan het eind van een zes uur durende zitting bij het hof een briefje voor. ‘Dit had ik nooit gewild’. Zijn compagnon sluit zich bij hem aan: ‘Sorry voor alles, maar daar hebben die mensen niets aan’. In 2012 werden ze veroordeeld tot 40 en 34 maanden cel. Zowel het OM als de verdachten waren daartegen in beroep gegaan. Het hof vindt dat beiden verantwoordelijk zijn voor de ontploffing. ‘Door zo'n explosief op die plek op te hangen, was te voorzien dat anderen ermee bezig zouden gaan’, aldus de rechter. Hoewel er enkele onvolkomenheden waren in de procedure die de EOD'ers volgden, meent het hof niet dat die foutjes mede oorzaak zijn van de ontploffing. ‘De EOD is een professionele organisatie, die er op is gericht schade en gevaren zoveel mogelijk te voorkomen’. Het duo maakt op 12 januari 2015 bekend hun veroordeling door de hof aan te vechten bij de Hoge Raad. (LD28-11, LD19-12, WW24-12, LD13-01).

20 De Leidse zanger Ray van der Heiden (29) is te zien in het SBS6-programma ‘The winner takes it all’ als René Froger. Hij deed ook al eens mee met ‘Beat it’, een soort spelshow en aan ‘Bloed, zweet tranen’ dat vanaf januari 2015 wordt uitgezonden. ‘Vanaf mijn zeventiende zong ik altijd in de kroeg. Mijn sound is altijd als die van Froger’. Hij neemt het op tegen Johan de Gelder. Wie zijn idool het beste imiteert gaat door naar de volgende ronde. ‘Je verdient met elke gewonnen ronde een leuk zakcentje en de uiteindelijke winnaar krijgt 25.000 euro’. Het stemmende publiek bepaalt wie er doorgaat. (LD20-12).

20. De lichtkoepel op het voormalige Hotel Du Lion d'Or aan de Breestraat 24 wordt begin 2015 gerestaureerd. ‘Dat is hard nodig’, zegt architect Machiel Wagenaar, die de restauratie begeleidt. ‘De ramen staan op instorten, het zink is heel slecht’.' Het gebouw werd jarenlang gebruikt door de Stadsbank Leiden. Momenteel wordt het verhuurd aan kleine bedrijven. Het monumentale pand is in 1860 gebouwd en in 1918 sloot het hotel de deuren. De windvaan die bij de bouw op de koepel werd gezet, lag toen al zo'n veertig jaar op zolder, maar is incompleet. ‘We onderzoeken of het haalbaar is deze windvaan te herstellen’, aldus Wagenaar. (LD20-12).

((CV 20. Freek Vonk (31) bioloog, wetenschapper en tv-presentator, deed van 2000 tot 2006 de studie biologie aan de Universiteit van Leiden en promoveerde op het nut van slangengif in 2012. Hij is als onderzoeker verbonden aan Naturalis en woont in Amsterdam samen tv-presentatrice Eva Jinek. Voor BNN verbleef hij in 2014 2,5 maand in Australië en voor het tv-pogramma ‘Freeks wereld’ nog eens. ‘Subsidies binnengesleept, promovendi begeleid en heel veel bij ‘De wereld draait door’ gezeten. De voorbereiding van het University College, dat vorige week op tv 1,5 miljoen kijkers trok, kostte veel tijd, net als de voorbereidingen voor de liveshows. Dan heb ik mijn eigen wetenschappelijke werk nog. Heel hectisch allemaal’. Freek liet onder meer de meest giftige spin, een Zwarte Weduwe, over zijn arm lopen. Volgens hem bijt ze alleen als ze zich moet verdedigen. De liveshows, twee in Rotterdam, twee in Amsterdam waren bijna meteen uitverkocht. ‘Als kind was ik altijd buiten met beestjes bezig. Kikkers en stekelbaarsjes vangen, altijd ravotten langs sloten, soms belandde ik er in. Ik raakte voor het eerst gebiologeerd door slangen toen ik een jaar of veertien was. Een broer van een vriendje had thuis slangen. Zodra ik de eerste vasthield, was ik verliefd. Er ging een wereld voor me open. Ik haalde alle boeken er bij. Na een tijdje vond mijn moeder het goed dat ik thuis ook slangen ging houden. Zo is het allemaal gekomen’. Vijf jaar geleden kwam hij voor het eerst bij de talkshow ‘De Wereld Draait Door’ op tv. Ik melkte er een slang en ik dacht dat het eenmalig zou zijn. Maar ze vroegen me terug, en dat gebeurde steeds vaker. Het is fijn om Eva als partner te hebben die weet waar je het over hebt. Qua wetenschap zitten Eva en ik in een heel ander gebied, maar we werken allebei bij de televisie, dus kennen we dat wereldje. En we delen de passie voor de natuur’. (LD20-12)).

20. Het door onderzoekers van het Naturalis Biodiversity Center ontdekte skelet van een Tyrannosaurus rex komt naar Leiden. Een jaar nadat de crowdfundingactie ‘een tientje voor T.rex’ startte is de benodigde vijf miljoen euro bij elkaar. Op 19 december stond de teller nog op 4,4 miljoen euro. De laatste zes ton werden geschonken door directeur Pieter Zwart van webwinkelbedrijf Cool Blue. Vanaf 2016 is de dinosaurus voor het eerst in volle glorie te bewonderen in het Pesthuis, het huidige entreegebouw van Naturalis. En twee jaar later krijgt de dino een ereplaats in het fors uitgebreide museum. Tienduizenden donateurs, onder wie veel kinderen, gaven één of meerdere tientjes. Tientallen bedrijven en particulieren verbonden hun naam aan een bot van T. rex. Fondsen en ook gemeente Leiden leverden onlangs een fikse financiële bijdrage. Directeur Edwin van Huis van Naturalis: ‘Het is ongelooflijk dat het sterkste, meest meedogenloze roofdier dat ooit op aarde rondliep, naar Nederland komt. Wij zijn de enige buiten Noord-Amerika die deze legendarische dinosaurus onderdak bieden. Wim Pijbes, directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam noemde haar zelfs ‘de Nachtwacht van de Natuurhistorie’. Onderzoekers van Naturalis groeven het skelet op in september 2013. Het fossiel bleek één van de meest complete skeletten van een T. rex, die ooit is gevonden. Bovendien is het in een zeldzaam goede staat. Waarschijnlijk was het een oud vrouwtje. Het dier is twaalf meter lang en behoort tot de top drie van best bewaarde T. rex-skeletten, die ooit zijn opgegraven. Vijftig procent van de botten is teruggevonden. Vrijwel alle grote botdelen zijn er; alleen de staartpunt, de onderste delen van de achterpoten en de voorpootjes ontbreken. Opmerkelijk is ook de vondst van gastralia, buikribben, die volgens paleontoloog Anne Schulp moesten voorkomen dat de buik ‘rondklotste’. Schulp hoopt dat onderzoek de komende jaren nog veel vragen kan beantwoorden. ‘We onderzoeken elk bot nauwkeurig. De schedel wordt binnenkort onderzocht in een reusachtige industriële CT-scanner. Het Black Hills Institute in Sout Dakota gaat de botten prepareren, verder verstevigen en monteren in een frame. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de T. rex een avontuurlijk leven heeft gehad. Het rechter kuitbeen en een van de ribben laten vergroeiingen zien, die wijzen op een botbreuk of een infectie. Ook in de kaken zijn stevige verwondingen te zien. Aan de rechter bovenkaak vonden de paleontologen een infectie en aan de linker onderkaak vier gaten, die wel waren genezen. Schulp ‘Mogelijk is dit gat veroorzaakt door de beet tijdens een paring’. Op de snuit vonden de onderzoekers ook nog eens een rijtje diepe krassen, die bij de dood van het dier niet waren genezen. Die verwondingen zijn zeker gemaakt door de tand van een andere T. rex. De T. rex is gevonden door de Nederlandse Michele Lunstad, die al 46 jaar in Montana woont. Samen met haar (Amerikaanse) man Blaine werkt zij op het honderd vierkante kilometer grote boerenbedrijf, die in de Hell Creek-formatie ligt. In deze aardlagen uit het Krijt duiken veel dinofossielen op, waarnaar het echtpaar in hun vrije tijd zoekt. Hoewel Naturalis nog niet wil zeggen hoe het dinoskelet gaat heten is het traditie dat het fossiel wordt vernoemd naar de vinder: Michele. Het Leidse museum verwacht dat T. rex een publieksmagneet wordt. Het museum hoopt op een verdubbeling van de bezoekersaantallen. Op 21 december is in het tv-programma KRO Brandpunt op NPO 2 de zoektocht naar T. rex te zien. (Sl20-12, Dichtbij20-12, RTVW20-12, KRO21012, LD22/23-12, LN24-12, HOZ28-12).

20. Twee derde van de patiënten in de regio Zuid-Holland Noord heeft nog geen toestemming gegeven om medische gegevens uit te wisselen. Huisartsen en apothekers, verenigd in het samenwerkingsverband Sleutelnet, roepen iedereen op dat voor 1 januari te doen. Daarna hebben hulpverleners zonder toestemming van de patiënt geen toegang meer tot de gegevens bij andere zorgverleners. ‘Voor het goed beoordelen van de medische situatie is het belangrijk dat wij inzage hebben in iemands dossier’, zegt huisarts De Kanter van Gezondheidscentrum Stevenshof in Leiden. ‘Hebben we geen toestemming, dan moeten we de medische achtergrond ter plekke zelf achterhalen. Dat kost tijd en de kans op fouten neemt toe’. (LD20-12).

20. Twintig jaar korfballen de tweelingzussen Tessa en Debbie van Alphen (25) samen in een team bij Pernis. Dit seizoen vertrok Debbie naar Fiks, Tessa bleef bij Pernix. Vandaag staan ze voor het eerst tegenover elkaar in de Oegstgeestse Voscuyl. Bij Pernix is hu vader Tom voorzitter en moeder Margit doet het wedstrijdsecretariaat en oudere broer René speelt er en houdt zich bezig met scheidsrechterszaken. Toch zocht Debbie haar heil afgelopen zomer bij Fiks in Oegstgeest. ‘Door mijn werk als fysiotherapeut kon ik een avond niet trainen. Ik mocht niet in de selectie spelen als ik maar één keer per week zou trainen. En naar het derde wilde ik niet’, vertelt ze. Fiks traint op andere avonden en daar was ze meer dan welkom. Ze heeft het er naar haar zin. Pernix staat gedeeld eerste in de eerste klasse en hoopt op een tweede opeenvolgende titel. Fiks heeft pas vier punten verzameld en vreest voor degradatie. (LD19-12).

21. De stichting ‘Leiden Helpt’ deelt kerstpakketten uit aan minderbedeelden. De afgelopen weken werden daarvoor producten ingezameld bij verschillende supermarkten. In 2013 startte Ron Flippo een boodschappenactie voor Leidenaren, die van een minimuminkomen leven. Die actie verliep zo goed dat Flippo de stichting in het leven riep. ‘We hebben vorig jaar een vrouw heel blij gemaakt, zo blij dat ze iets terug wilde doen. Zij heeft er nu voor gezorgd dat we 36 computers kunnen weggeven aan arme kinderen’. (Sl01-12).

21. Op 92-jarige leeftijd overlijdt kruidenier Jan Bavelaar van ‘Comestibles van Kamp’ aan de Hooigracht. Vanaf midden jaren vijftig tot eind jaren tachtig in de vorige eeuw runt hij de zaak met koper beslagen kassa. In 1950 begon hij als bedrijfsleider in een klassieke AH-bedieningswinkel. Daarna zijn eigen bedrijf waar de hele familie meewerkte. Het gezin verhuisde van naast, naar achter, naar boven de zaak. Alles draaide om de winkel. Als hij wordt hij uitgekocht blijft hij in Leiden wonen, maar begint in Waddinxveen een nieuw bedrijf. Op 65-jarige leeftijd neemt zoon Philip de zaak over, maar Jan is nog altijd als eerste aanwezig. Als Philip alleen verder gaat, heeft een Waddinxveens Verzorgingshuis een inpandig levensmiddelenwinkeltje. Na zijn 83ste wordt de dagelijkse autorit van huis naar werk hem teveel. Hij moet wat zijn lust en zijn leven is loslaten. (LD07-02).

21. Buurthuis de Pancrat aan de Middelstegracht sluit op 1 januari zijn deuren.

De buurt komt de laatste maal bijeen voor het jaarlijkse kerstfeest. De animo voor de kaart- en sjoelmiddagen liep al langere tijd terug en jongeren kwamen er nauwelijks. Met de sluiting verdwijnt het laatste buurthuis uit de binnenstad. Welzijnsorganisatie Libertas heeft de huur van het pand opgezegd. Volgens Ferdinand Lubberts van Libertas was het gebouw ernstig verouderd en ongeschikt voor de groepen die er kwamen. De activiteiten zijn ondergebracht bij andere buurthuizen. ‘Voor de wijk is het niet het grootste probleem’, zegt Wil Pet (80), vrijwilliger van het eerste uur en penningmeester van wijkvereniging ‘Tussen de Rijnen’. Samen met haar man Cor (85) kwam ze zo'n 28 jaar geleden in de wijk wonen, een jaar later werd de Pancrat naast hun huis gevestigd. De Thuiszitters, oudere mensen met een verstandelijke beperking, kwamen er drie keer per week bijeen en gaan naar het buurtcentrum in de Kooi. Peuterspeelzaal Floddertje blijft er wel gevestigd. Pet: ‘Ik heb de verbouwing van bedrijvengebouw naar buurtcentrum meegemaakt. In de jaren negentig zaten er met kerst 124 mensen bingo te spelen’. Het buurthuis dankt zijn naam aan de nabijgelegen Hooglandse Kerk waarvan de kapel gewijd is aan de heilige Pancratius. (LD22-12, HOZ28-12, Dichtbij06-01-2015, WW07-01-2015).

22. De Haagse rechter verwerpt de bezwaren van de bewonersgroep tegen de bouw van het Islamitisch centrum aan de Ter Haarkade. Volgens de rechter zijn de juiste procedures gevolgd en is ook de toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan op tijd aangevraagd en verleend. Volgens de bewoners zou de moskee, vooral de minaret, te veel wind wegvangen voor de molen d'Heesterboom aan de Haagweg en de wieken schaden. De gemeente vroeg een ontheffing aan bij de provincie en kreeg die. Omdat bewoners geen belang in de molen hebben, is hun protest niet ontvankelijk. Ook de berekening van het aantal parkeerplaatsen klopt volgens de rechter. De bewoners zeggen de strijd te staken. Een woordvoerder zegt dat hij, maar ook andere bewoners, hun huis te koop zetten en verhuizen. ‘We geven het op’. Het aantal bezoekers zal volgens de rechter ook niet hoger zijn dan de stichting vooraf heeft aangegeven. (LD23-12).

22. De Leids/Haagse rockband ‘Sink the Bismarck’ wint de Grote Prijs van de Bollenstreek. In de finale bij Gebr. de Nobel verslaan ze vijf andere acts. Tot grote verbazing van zanger Koen Nederhof. ‘Omdat er twee acts waren die wij eigenlijk veel beter vonden. ‘12.04’, dat zijn vrienden, en Matt Winson, een heel goede singer-songwriter die we het graag hadden gegund. Ik denk dat het onze show was die de doorslag gaf voor de jury’ . Sink the Bismarck brengt vrij stevige muziek in een hoog tempo. Op het eind zijn er nog twee man over op het podium, de rest staat in de zaal. ‘We kennen elkaar van de middelbare school en hebben nu allemaal een baan, maar het blijft leuk om op vrijdagavond bij elkaar te komen in de oefenruimte met een biertje erbij’. Ze wonnen eerder dit jaar ook de popprijs Haarlemmermeer. (LD24-12).

22. De Leidse musea hebben een succesvol jaar achter de rug. Wethouder Robert Strijk, de voorzitter van Leiden Museumstad Dirk van Delft en de directeur van Leiden Marketing Martijn Bulthuis verwelkomen in museum Boerhaave de miljoenste bezoeker van een Leids museum in 2014. Echtpaar Ingrid Kaagman en Teade Walma uit Utrecht en hun vier kleinkinderen Olivia, Jaz, Silver en Kick worden verrast. Wie precies de miljoenste is wordt niet helemaal duidelijk. Is het opa, oma of een van de kleinkinderen? Zij ontvangen een ‘Ontdek Leiden arrangement’en een bos bloemen. (LD15/30-12, Sl22-12, LN24-12).

22. De Rooms-Katholieke gemeenschap brengt ook dit jaar de kerken in kerststemming. Kerststallen zijn te bewonderen in de St. Petruskerk, de H. Antoniuskerk, de Hartebrugkerk, de Maria Middelareskerk, H. Laurentiuskerk en de St. Jans Onthoofding. De kribbe is in alle kerken leeg tot op kerstavond het kindje Jezus erin wordt gelegd. In diverse kerken wordt het ‘Kindje Wiegen’ georganiseerd voor de kleinsten. De Josephkerk aan de Herensingel heeft weer de grootste kerststal gebouwd, die te zien is op 26 en 27 december. Kinderen kunnen een puzzelroute volgen naar de stal. De kerk bevat ook het ‘Vredeslicht’, een kaars die ontstoken is aan de vlam bij de geboortekerk in Bethlehem. De levensgrote stal en de bijbehorende tien figuren en dieren. Vrijwilligers waren in november al begonnen met de opbouw. Afgelopen jaar heeft het Amsterdamse wassenbeeldenmuseum de meer dan honderd jaar oude beelden gerestaureerd. De kerststal is tot en met zondag 11 januari te zien. In de oude stookruimte van de Hartebrugkerk is het Devotionaliamuseum Greccio geopend op 21, 25, 28 december en 4 januari. De ruimte herbergt een enorme hoeveelheid kerststallen, glimmende kruisbeelden, Mariabeeldjes en andere devotionalia. Eigenaar Jan van Loon is elk jaar een paar dagen bezig met het plaatsen van de kleine kribbetjes, de beelden en het stro. De stalletjes komen uit de hele wereld en gemaakt van glas, gips, hout, plastic, steen en riet. Een Afrikaanse stal gemaakt van maïs, een stal gemaakt van een vogelkooi, alle soorten en maten staan erbij. ‘Ik heb er zelfs één die gemaakt is door een moslim uit Burkina Faso’, zegt Van Loon. Ook is het museum eigenaar van drie grote panelen waarop een kersttafereel is afgebeeld. Van Loon: ‘Toen de absis in 1897 was gebouwd, hingen deze linnen doeken voor de ramen. Ze zijn vier meter hoog. In 1935 werden de panelen weggehaald, waarna ze 75 jaar op de zolder lagen te verstoffen. We hebben ze zorgvuldig gerestaureerd’, aldus Van Loon. (LD17/20/27-12, LN24-12).

23. De Haagse rechter beslist dat Gamal, de straatkrantverkoper van de Albert Heijn aan de Hooigracht, de kerstdagen in het detentiecentrum moet doorbrengen. Tijdens een rechtszitting op 22 december blijkt dat de Egyptenaar - een bekend gezicht voor veel Leidenaars - op verzoek van de Immigratie en Naturalisatiedienst is opgepakt, omdat hij niet kwam opdagen op een afspraak met deze dienst. Gamal en zijn advocate, Hilde Bruggeman, maken duidelijk dat hij heeft geprobeerd om die afspraak op 30 oktober te verzetten omdat hij die dag ook een afspraak met zijn psycholoog had vanwege geestelijke problemen. De vreemdelingendienst weigerde een andere datum te prikken. Gamal is vlak na zijn bezoek aan de psycholoog opgenomen in de crisisopvang. Hij dacht daarna dat hij een nieuwe uitnodiging zou krijgen van de IND en meldde zichzelf niet. De straatkrantverkoper zelf zit als een dood vogeltje naast zijn raadsvrouw in de rechtszaal. De vertegenwoordigster van de staatssecretaris vindt dat Gamal in het Detentiecentrum in Rotterdam moet blijven. ‘Het risico dat hij zich onttrekt aan toezicht is te groot’, zegt ze. Op 23 december is er een eerste hoorzitting over de nieuwe asielaanvraag van Gamal. En daarnaast loopt er nog een uitzettingsprocedure. Gamal staat al zeker veertien jaar bij de supermarkt. Hij krijgt steun van vele buurtbewoners onder wie Anke Zuithof en huisarts Abel Boels. Op 20 december komen bezorgde buurtbewoners en klanten van Albert Heijn aan de Hooigracht op de Kaasmarkt bijeen. Zij protesteren tegen de uitzetting van Gamal. (Sl16/19/20-12, LD16/17/23/24-12).

23. Het Leidse coachprogramma School's Cool krijgt in 2015 15.000 euro van Stichting Kinderpostzegels. Bij het project van JES Rijnland voor kinderen die de overstap maken van groep 8 naar de brugklas krijgen vijftien leerlingen een persoonlijke coach die helpt bij het plannen van hun huiswerk en leert hoe ze kunnen leren. Het programma voorkomt dat zij voortijdig afhaken of onnodig afzakken naar een lager schoolniveau. (LD23-12).

23. In Atelier & Galerie Isabelle Riffon in de Pieterskerk-Choorsteeg is een nieuw Leids sieraad te bewonderen. Het zijn manchetknopen in de vorm van een boterham, met daarop een haring. De 12-jarige Alex Weterings ontwierp ze. Hij was een van de bijna 100 deelnemers aan een ontwerpwedstrijd. De knopen zijn te koop voor 145 euro. Riffon maakt ook een aantal speldjes voor op een jasje, volgens hetzelfde ontwerp. Die kosten 45 euro. Volgend jaar komt er een hanger bij. (LD23-12, LN31-12).

23. De 10-jarige Leidse turnster Anna Fakkel plaatst zich voor de Oranje Jong Talent Selectie van de turnbond KNGU. Anna turnt bij de Amsterdamse eredivisievereniging Turnz Amsterdam Gymnastics. Juliëtte Pijnacker, club- en plaatsgenoot van Anna, wist zich op een eerder moment al te plaatsen voor de elite equipe van de Nederlandse turnbond. Anna Fakkel stapte in september over van Nieuw Brunhilde naar Turnz. Niet alleen wist zij zich te plaatsen voor Jong Oranje, ook bij de districtswedstrijd behaalt ze een derde plaats die directe toegang tot de kwart finale van het NK betekent. (Dichtbij23-12).

23. Winkelketen Halfords maakt toch een doorstart in afgeslankte vorm. De franchisenemers nemen 24 van de ruim honderd winkels over van de failliete boedel. Van negen overige filialen worden de voorraden overgenomen. Dit maken de curatoren bekend eind december en januari bekend. De franchisenemers bezaten al 28 filialen en hebben dit aantal met de aankoop verhoogd tot 52 verkooppunten. Daarnaast hebben ze onderdelen van het hoofdkantoor gekocht om met een sterk afgeslankte centrale organisatie de keten aan te sturen. De nieuwe organisatie, die wordt aangestuurd vanuit Veenendaal biedt werkgelegenheid aan circa 250 voormalige medewerkers. Halfords, bekend van onder meer fietsen en autoaccessoires, ging in oktober failliet. De keten had zo'n 130 filialen en 536 mensen in dienst. (LD24-12, LD28-01-2005).

23. Ruim twintig muzikanten die Qbus en het aangrenzende Muziekhuis een warm hart toedragen protesteren met een lied tegen de dreigende sluiting van de oefenruimtes en de concertzaal aan de Middelstegracht. Volgens initiatiefnemer Deef den Hartoog van het lied ‘We laten ons niet kisten’ wil de groep laten zien ‘wat we allemaal in huis hebben: talent, hard werken en iets realiseren waar we trots op zijn; Beheerder Hans van Polanen heeft het nummer ingezongen en is online te beluisteren. (LD23-12, Sl23-12, RTVW23-12).

23. De inzamelingsactie voor kinderen van de Voedselbank van wijkagent Eric van Dommelen van Leiden-Zuid loopt goed. De 400 stuks van het benodigde luxe broodbeleg heeft hij ruim gehaald. Dat zijn vruchtenhagelslag, jam, chocopasta, pindakaas en hagelslag. Via Twitter en het Leidsch Dagblad deed hij zijn oproep. ‘De kracht van social media is bewezen. Ik krijg zoveel lieve reacties’, zegt Van Dommelen. In een ophoudruimte op het politiebureau aan de Vijf Meilaan staan de spullen opgeslagen. Vandaag is de laatste uitdeeldag voor de kerstdagen. (LD16-12).

23. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft kritiek op het hartchirurgisch team van het LUMC. Voorjaar 2015 moet uit stukken blijken dat de Leidse chirurgen zich voortaan aan de regels houden. De meeste zaken gaan goed. Chirurgen zijn bevoegd en bekwaam, personeel wordt op tijd bijgeschoold en patiënten zijn doorgaans tevreden. Het Hartcentrum scoort medisch gezien zeer goed. Zo had het LUMC in 2013 het laagste sterftecijfer voor veelvoorkomende ingrepen als een bypass-operatie, een aortaklepvervanging of de combinatie van beide. De grootste kritiek van de inspectie richt zich op het bijhouden van dossiers. Dit scoort op vrijwel alle onderdelen matig tot onvoldoende. ‘Uit het dossier is meestal op te maken dat met de patiënt is gesproken en dat er een akkoord is over een ingreep, maar het besprokene is niet terug te vinden’. Het LUMC ontkent dat er geen afspraken over reanimatie worden gemaakt. ‘Die informatie te vinden is in het dossier’, aldus het ziekenhuis. De definitieve ontslagbrief en het verslag uit de operatiekamer zijn te laat klaar waardoor belangrijke informatie in het dossier te lang ontbreekt, merkt de inspectie verder op. De inspectie vindt daarnaast dat de professionaliteit en samenwerking te wensen overlaat. De laatste keer dat het team op kwaliteit werd beoordeeld, stamt uit 2008 terwijl dat elke vijf jaar moet gebeuren. Het ziekenhuis heeft inmiddels een nieuwe visitatie aangevraagd. De afdeling voldoet ook niet aan de meldplicht van calamiteiten, stelt de inspectie. In vier jaar is er geen enkele gemeld, maar die zijn er wel geweest. Het LUMC belooft beterschap en zegt dat ze intern uitgebreid zijn besproken om de zorg verder te verbeteren. (LD23-12, Sl23-12).

23. De paaltjes die moeten voorkomen dat auto's en vrachtwagens het Vijf Meiplein oprijden, functioneren al zeker drie jaar niet naar behoren. Klachten van de winkeliers daarover haalden tot nu toe niets uit, maar vragen vanuit de PvdA-fractie heeft er mede toe geleid dat wethouder Paul Laudy actie onderneemt. ‘Er komt vanaf 1 januari een oplossing’, zegt hij. (LD24-12).

23. De Haagse rechtbank veroordeelt de 20-jarige Leidenaar Mohammed M tot een werkstraf van 240 uur en tien dagen gevangenisstraf plus tachtig dagen voorwaardelijk en ontzegging van de rijbevoegdheid voor twee jaar. De tien dagen zat hij al in voorarrest uit. De officier van justitie eiste twee jaar cel en vier jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Op 15 juni reed hij het 16-jarige Leiderdorpse meisje Nina dood op de Kanaalweg. Hij reed met 105 kilometer per uur waar 50 kilometer is toegestaan. De beroepschauffeur werkte bij een taxibedrijf en was bezig met een opleiding tot rijschoolhouder. Op de fatale avond had hij een Fiat Punto van een vriend geleend en was hij op weg naar een vriend in Leiderdorp. Nina, die bij de oversteekplaats bij het spoor de weg op reed, heeft de auto niet kunnen zien aankomen. M. had niet gedronken, geen drugs gebruikt, zat niet aan de telefoon en pleegde eerder geen verkeersovertredingen. De officier denkt dat hij iets verzwijgt over de aanloop naar de fatale klap. De rechtbank heeft met de hoogte van de straf rekening gehouden met de schuldgevoelens van de jongeman. ‘Hij zal moeten leven met het besef dat hij de dood van een kind op zijn geweten heeft’, aldus de rechter.

Er zijn vermoedens over een racewedstrijd. In een bomvolle zaal zijn bij de behandeling en de uitspraak meer dan zestig familieleden en vrienden van Nina aanwezig. Het vonnis is een klap in het gezicht van de familie van het slachtoffer. Ze verlaten ontroostbaar de rechtszaal. M. en zijn advocaat zijn niet naar de rechtbank gekomen om de uitspraak te horen. Hij wordt niet veroordeeld voor doodslag en ook niet voor roekeloosheid maar voor grove schuld omdat er bewijs ontbreekt voor andere vergrijpen dan alleen veel te hard rijden. Voor Nederland (VNL) stelt Kamervragen over het vonnis. De tweemansfractie vindt de straf veel te laag. ‘Onbehoorlijk’, vindt de fractie dat de dader niet aanwezig is tijdens de uitspraak. De fractieleden Louis Bontes en Joram van Klaveren stapten in april uit de PVV en gingen samen verder. (RTVW11/24/25-12, LD12/24/27-12, Sl12-12, Dichtbij12/24-12, WW17-12).

23. Horecagelegenheid ‘De Stal’ in het Van Leeuwenhoekpark wordt aanzienlijk groter. Voor de verbouwing trekt de gemeente 115.000 euro uit. Het gebouwtje, dat wordt omgeven door grote complexen van LUMC en Naturalis aan de Darwinweg, dankt de naam aan de beroemde, gekloonde stier Herman (1992-2004) die er verbleef. Na zijn dood werd het een ontmoetings- en informatiecentrum voor de bedrijven in het Bio Science Park. Vanaf 2009 is het omgevormd tot een leerwerkproject. ‘Het wordt te klein, we willen meer mensen kunnen opleiden’, zegt bedrijfsleider Koos Koelewijn. Hij is van de sociale werkvoorziening en re-integratiebedrijf De Zijl Bedrijven, dat De Stal runt. Het wordt ook verhuurd voor feesten en partijen. Het terras wordt uitgebreid en ook de directe omgeving ondergaat vanaf 2015 een grote verandering. (LD24-12).

24. Het Rijksmuseum van Oudheden kan terugkijken op een uitstekend jaar. Het museum aan het Rapenburg kreeg nooit eerder zoveel bezoekers over de vloer, blijkt uit een inventarisatie van persbureau ANP. Ook het Gemeentemuseum in Den Haag, het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Spoorwegmuseum in Utrecht telden een recordaantal bezoekers. Volgens Siebe Weide, directeur van de Museumvereniging, profiteren musea nog steeds van het ‘kroonjaar 2013’. Toen floreerden musea door de vele heropeningen. ‘Die piek is nog niet over. Mensen zijn nog steeds nieuwsgierig.’ Ook de kwaliteit van de tentoonstellingen is hoog, vindt Weide. ‘De musea hebben daarmee klassewerk geleverd Ze toonden niet alleen bling bling, maar er was ook verdieping’’ . Best bezochte museum was het Rijksmuseum in Amsterdam, waar bijna 2,5 miljoen mensen een kaartje kochten. (RTVW24-12).

24. De Raad van State gebiedt de gemeente in een uitspraak het bestemmingsplan van de voormalige ambulancepost aan de Pesthuislaan aan te passen. Binnen een half jaar moet de gemeente een nieuwe besluit nemen over de bestemming van de grond. Bas van Dijk, directeur van Jobo de Bouwers, is blij met de uitspraak. De gemeente en Van Dijk gaan binnenkort in gesprek over de toekomst. Jobo de Bouwers is sinds 2008 erfpachter van het stuk grond en de ambulancepost. De post werd 31 december 2011 door de hulpdiensten verruild voor een nieuwe voorziening aan de Vondellaan naast en achter de ijshal, wat de weg vrijmaakte voor nieuwe bebouwing. Jobo wilde op de grond ’Bio Science gerelateerde’ kantoren bouwen, maar de gemeente had in de bestemmingsplannen het perceel inmiddels de bestemming ’groen - ambulancegebouw’ gegeven. Bas van Dijk had al een huurder gevonden voor de kantoren, maar kon niet beginnen met bouwen. De gemeente zal er binnen tien jaar, wanneer de nieuwe bestemmingsplannen doorgegeven moeten zijn, geen groen aanleggen omdat het geen eigenaar is van de grond. Dat woog de rechter mee. Ook mag er geen ambulancegebouw komen, want er is maar één post per gebied toegestaan. De gemeente wil er graag een groenstrook aanleggen om het Singelpark en Park Naturalis te verbinden. Volgens de gemeente was de aanpassing onder tijdsdruk ontstaan en wilde het ’conserverend handelen’, maar dat is volgens de rechter geen reden. Staatsraad Lex Michiels spreekt tijdens de behandeling op 24 november van een ‘ongemakkelijke situatie’. De gemeente vindt dat de projectontwikkelaars met de koop een risico hebben genomen. De VVD-fractie in de gemeenteraad vond de aanpassing van het bestemmingsplan destijds vooral ’ondernemertje pesten’. (LD26-11, LD27-12).

24. Stichting voor dak- en thuislozen de Schuilplaats viert op kerstavond feest in het Driestar College. ‘We zijn blij dat de school de deuren opende voor ons. Nu kunnen wij toch nog met onze jongens kerstfeest vieren’, zegt Arthur Niggebrugge, medeoprichter van de stichting. Al tien jaar regelt hij met een groep vrijwilligers maaltijden en medische zorg voor dak- en thuislozen.

De Schuilplaats is sinds september dakloos en zoekt een nieuw onderkomen. Daardoor kwam het jaarlijkse kerstdiner in gevaar. Dankzij het Driestar College kon de Schuilplaats de daklozen verrassen met een feestelijke maaltijd, kerstliedjes en een kerstpakket. (Zie ook 09-12). (LD27-12).

24. De viering van kerstnacht in de Pieterskerk is een echte Leidse traditie. Dit jaar zingt mezzosopraan Hanneke Tichelaar. Vanwege de grote belangstelling zijn er twee nachtdiensten: om 20.30 uur en om 22.30 uur. Beide vieringen hebben dezelfde inhoud en samenstelling. Voorganger is Ad Alblas. Voor de tweede nachtdienst zijn toegangskaarten nodig die gratis zijn af te halen. (Dichtbij10-12, LN17-12, WW17-12, HOZ21-12).

26. Ondanks de verbreding van de Rijksweg A4 bij Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp is dit gedeelte in de fileranglijst gestegen van plek 36 naar acht. Landelijk verminderde de filedruk tussen 2007 en 2012, lengte maal duur met vijftig procent. Dit jaar stonden en evenveel files op de snelwegen als in 2013.

(LD27-12).

26. Voor de 29ste maal verzorgt de Stichting Ouderen Kerst-In een feest voor senioren vanaf 55 plus in de Regenboog in de Merenwijk. De koffie, lunch en het diner worden muzikaal omlijst. (HOZ07-12, WW10-12).

27. De politie is er zeker van dat de 54-jarige Voorschotenaar wiens lichaam wordt aangetroffen in het water van een botenloods aan de Vlietweg niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Of het een noodlottig ongeval of eigen keuze was, weet de politie niet. Hij werd voor het laatst gezien op een kerstborrel in een café aan de Middelweg. Daar vertrok hij op 19 december rond 23 uur, maar kwam niet thuis in Voorschoten aan. Zijn familie sloeg alarm toen hij een dag later niet op een afspraak verscheen. De Vliet ligt in het verlengde van het Rijn-Schiekanaal, waar hij mogelijk te water is geraakt. (LD22/29-12, Sl27/28/29-12, RTVW27/28-12, Dichtbij27-12,LN31-12).

27. Burgemeester Henri Lenferink van dat Benno L. nog steeds onvoldoende stappen zet in zijn behandeling. Dat zegt hij over de zedendelinquent in een interview voor het jaaroverzicht van Omroep West. Lenferink heeft ‘af en toe’ contact met hem. Niet zo heel lang geleden hebben ze elkaar gesproken. ‘Dan merk je dat hij zich opgesloten voelt’. De burgemeester voelt er aanvankelijk weinig voor terug te blikken op de hectiek rond Benno L.: ‘Dat verhaal kennen we nu wel. Leiden is veel meer dan dat. Het is ook die stad met die grootste plannen voor de Singel. En de stad die zo stabiel uit de verkiezingen kwam. In veel gemeenten waren er grote verschuivingen. In Leiden bleef het rustig. Dat is fijn. Dat is precies wat de stad nodig heeft’. Lenferink sprak tijdens bewonersbijeenkomsten in maart met mensen die vroeger zelf werden misbruikt. ‘Die overigens lang niet altijd tegen zijn komst waren’. Hij beantwoordde vragen van boze inwoners die al heel lang op een woning wachten. ‘Zo van: Waarom krijgt Benno L. direct onderdak, en ik niet?’, legt hij uit. Hij zegt nooit aan de komst van Benno L. te hebben getwijfeld. ‘Ik heb wel gedacht: Ik weet niet of wij deze situatie kunnen volhouden. Zeker op die zondag in maart, toen het heel heftig was’. Zijn inschatting was en blijft dat de veiligheid voor inwoners van Leiden niet in het geding is (geweest). (RTVW27-12).

27. Na een paar jaar minder goed gescoord te hebben, is Bakker Van Maanen met vestigingen in onder meer Leiden terug in de oliebollentop, blijkt uit de jaarlijkse oliebollentest van het AD. De bollen scoren dit jaar een top 20-notering en krijgen het cijfer 8,5. Van Maanen maakt een ‘smakelijke oliebol met een lekker knapperige korst’, schrijft het testpanel. ‘Ook goede vulling en prima mondgevoel’. In 2001 en 2007 was Van Maanen de beste van Nederland.

Bakkerij Tijsterman in Oegstgeest krijgt plaats 26 van de 159. Leiden moet het doen met een notering op plek 87 voor de gebakkraam aan de Kennedylaan. (AD27-12, LD29-12, Dichtbij29-12).

27. De Leidsche Breakbeat Community (LBC) feesten zijn terug in Leiden. Er zijn bijna 700 kaartjes verkocht voor het feest in het gloednieuwe Gebr. de Nobel. Daarmee was het nieuwe poppodium zo goed als uitverkocht.

Sinds de laatste editie van Champion Sound op 6 juli 2013 in het LVC, had LBC geen clubavond meer georganiseerd in Leiden. ‘Het was voor ons echt een coming home party’, aldus Mark van Egmond (organisatie LBC, alias MC MVE). De dj’s Laxx, Joe Ford en Xilent zijn de belangrijkste namen van de avond. ‘Het ging van dubstep naar trap en naar drum and bass’, legt LBC-organisator Alexander Witschge uit. Er wordt vrolijk op los gedanst en de meeste muziek slaat goed aan bij het publiek. Doordat de rookruimte op het tweede balkon te lang open stond, ging het brandalarm af en gingen de lichten aan en de muziek uit. De Leidse DJ Luuk Bos (alias Lifecycle) mag aftrappen. Bos was voorheen bedrijfsleider bij het oude LVC. ‘Ik heb er vanavond van genoten te zien dat wat er anderhalf jaar geleden was, nog steeds is’. De volgende clubavond is Kaputt op 14 februari. Op die avond draaien onder anderen de dj’s Habstrakt en Aero Chord. (Sl30-12).

27. De 10-jarige musicalster Fleur Hogeboom staat tweemaal per maand op het podium van het Circustheater in Scheveningen in ‘Billy Elliot’. Met alle trainingssessies en balletlessen is het een druk leven voor de jonge Leidse. ‘We leven hier thuis allemaal op het schema van Billy’, zegt moeder Saskia Hogeboom. Na amper een half jaar trainen speelt Fleur één van de vijf Debbie's in Billy Elliot. De musical vertelt het verhaal over de 11-jarige Billy die opgroeit in een mijnwerkersmilieu tijdens de Britse mijnwerkersstaking van 1984-85. Billy's vader denkt dat zijn zoon op boksen zit maar hij traint met een balletdocente voor de auditie van de Royal Ballet School in Londen. De dochter van de balletdocente en één van de meisjes uit de balletklas is Debbie. Ze is een pittig ding dat stiekem, zonder dat ze daar zelf aan toe wil geven, een oogje heeft op Billy. Broer Tim deed auditie voor de rol van Billy en kwam ver, maar was te oud. Wel zei hij: ‘Fleur, dit is echt wat voor jou’. In juli kreeg Saskia een mailtje dat ze met spoed een nieuwe ‘Debbie’ zochten, ging het snel. Hetzelfde weekeinde deed ze haar eerste auditie. ‘Eerst moest ik me voorstellen en een aantal gekke scènes spelen. Daarna kwamen de danspasjes’, zegt Fleur. Saskia: Het ging zo goed dat de Engelse regisseur vroeg om die danspasjes voor te doen voor de andere auditanten’. Diezelfde week deed ze een tweede auditieronde en kreeg de rol. Dat betekende drie tot vier keer per week naar Amsterdam rijden om te oefenen. Direct door uit school. Op doordeweekse dagen van twee tot acht uur en hele dagen in het weekeinde. In een schoolverklaring staat dat Fleur eerder weg kan en later mag beginnen. ‘Een avondshow duurt van half 8 tot half 11, Dan lig ik meestal niet voor 12 uur in mijn bed’. In november was haar eerste optreden. Voor de rol moet Fleur twee hoge vlechten in, ook moest ze een pony laten knippen. De drie canvassen met de jongere Fleur in tutu boven het bed in haar slaapkamer, de Billy Elliot-map met de tekst op het nachtkastje en Chantal Janzen als grote voorbeeld: allemaal getuigen van een grote gedrevenheid. Maar op school en balletles is ze gewoon Fleur. (LD27-12).

27. Antje en Piet van Bohemen staan voor de laatste keer op de warenmarkt en nemen afscheid met een hapje en drankje. De poeliersfamilie verkoopt er al 64 jaar wild en gevogelte. ‘Het is genoeg geweest, we gaan lekker uitrusten en met pensioen’, zegt Antje. Ook zwager Leo stopt er mee. Twee andere broers, onder wie Sjaak en zijn vrouw Anja, gaan tot augustus door om de overname soepel te laten verlopen. De zaak wordt overgenomen door hun neef Mitch Sprinkhuizen, die al zes jaar meewerkt. Sjaak: ‘Mijn vader begon in de jaren vijftig met drie kratten kippen. Die verkocht hij in een tent op de markt, terwijl mijn moeder met de zes zonen thuis bleef. Vier gingen later ging hij in het bedrijf werken. Kleindochter Ilona: ‘De kippen en hazen werden gewoon geslacht in de schuur. We zaten bij opa terwijl hij duiven plukte. Ook knuffelden we de konijnen, die kort erna werden geslacht. Het was voor ons de gewoonste zaak van de wereld’. In de Stompwijkse uitsnijderij wordt de hele week hard gewerkt om de producten klaar te maken voor de marktdagen. Alles wordt ambachtelijk geproduceerd. Vooral tijdens de kerst zijn er extra handen nodig. Dan werkt de hele familie mee. ‘Vroeger gaven wij de dominee, de boekhouder en de burgemeester stukken wild voor het kerstdiner. De jagers kwamen het wild 's nachts vaak nog brengen en dronken dan een borrel met ons. Dat waren leuke tijden’, herinnert Antje zich. ‘Onze hazenpeper is in de kerstperiode erg populair. Pas kwam er zelfs iemand helemaal uit Alphen door de regen gefietst om hem te halen’. Ook is de poelier gespecialiseerd in eigengemaakte salades. ‘Toeristen in Leiden komen vooral af op de grill. Dan leggen we met handen en voeten uit wat we verkopen, op zijn Stompwijks’, lacht Sjaak. De Leidse mark hebben ze zien veranderen. ‘De sfeer is wat harder geworden. Mensen staan met hun mobiel en zijn haastig. Gelukkig hebben we vaste klanten, die altijd een praatje komen maken’. Nieuwe eigenaar Mitch staat te trappelen om te beginnen aan de overname. ‘Ik ga minstens door totdat het bedrijf honderd jaar bestaat’. (LD12-12).

28. Op 58-jarige leeftijd overlijdt Els van Lunteren. Zij was jarenlang voorzitter en secretaris van korfbalvereniging KZ. Ze speelde in het eerste twaalftal van Zuiderkwartier, een vereniging die in 1992 met Ons Eiland samensmolt tot KZ Leiden. Van die fusieclub was ze van 2004 tot 2010 voorzitter. ‘We hebben nooit op het hoogste niveau gespeeld, dus we hebben geen beroemde korfballers’, zei ze bij het 75-jarig jubileum in 2008. Een jaar later werd zij lid van een door KZ Leiden en De Danaïden ingestelde stuurgroep om een fusie tussen de verenigingen voor te bereiden. Een jaar later gingen de leden akkoord en ging Van Lunteren verder als secretaris. Ze maakte zich sterk voor nieuwe kunstgrasvelden en het nieuwe clubhuis. Haar dochter Christel speelt in de hoofdmacht. Twee jaar geleden werd ze ziek. Op 5 januari werd ze gecremeerd. (LD07-01).

28. Het Leiden International Film Festival (LIFF) organiseert voor het eerst een winter special. Er worden twee films vertoont in Het Kijkhuis en is er live muziek en glühwein. De eerste film, It's a Wonderful Life, is een kerstklassieker van Frank Capra met James Stewart. Daarna draait Fargo, een komische misdaadfilm van de gebroeders Coen. (Sl18-12).

29. Mohammed Bin Talal, de berooide Saoedische prins die al bijna een half jaar op het Stationsplein ‘woonde’ is opgehaald door de politie. Volgens een woordvoerster van de gemeente de politie contact met hem gehad naar aanleiding van het winterprotocol. ‘Deze regeling biedt dak- en thuislozen tijdens de koude periode een veilig en warm onderkomen. Uit privacy-overwegingen doet de gemeente geen mededelingen waar hij verblijft. Bin Talal meldt het Leidsch Dagblad dat het goed met hem gaat. ‘Maar ik niet blij dat ik wordt vastgehouden. Ik wil eruit’. De gemeente en de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen boden hem een paar keer een appartement aan, maar de prins weigerde. Zijn leven op straat, zei hij, was een soort protest. Aan zorg had Bin Talal bij het Leidse station geen gebrek. (LD31-12).

29. In Leiden duurt de strijd tussen de gemeente en NS over de omstreden incheckpoortjes op station Leiden Centraal nog twee jaar. Dat vindt de vakbond voor spoorwegpersoneel onacceptabel. Die ziet de maatregel tegen zwartrijden en ongeregeldheden in treinen en op stations liever vandaag dan morgen ingaan.

Voorschoten is een van de 26 plaatsen waar het afgelopen halfjaar de ‘poortjes’’ wel in gebruik zijn genomen. Daar is door de kaartjesmachine en de poortjes geen NS'er meer nodig. Er volgens nog 56 stations. Leiden heeft als bijzonder probleem dat de gemeente er fel op tegen is. Want de onderdoorgang op het Leidse station vormt een voorname wandelweg tussen binnenstad en diverse universiteitsgebouwen aan de achterkant van het gebouw. Die route dreigt door de metalen hekjes letterlijk te worden gedwarsboomd. (AD29-12, LD30-12).

30. De Leidse musea trekken in 2014 een recordaantal bezoekers. Museum Naturalis ontvangt de 300.000ste bezoeker. Een recordaantal sinds de opening in 1998. Edwin van Huis, directeur van Naturalis, is erg blij: ‘Dit is de kers op de taart na al het mooie nieuws dit jaar’. De familie Van Meer en Van Helten uit Bergen op Zoom maken de 300.000 vol en krijgen een taart, presentjes en vrijkaarten. Het Rijksmuseum van Oudheden verwelkomt op 19 december de 200.000ste bezoeker. Mevrouw Marya van Empel uit Baarn wordt, samen met haar echtgenoot Martijn, door directeur Wim Weijland onthaald met bloemen en cadeaus. Nooit eerder werd de grens van 200.000 gepasseerd. Het beste jaar tot nu toe was 2013, met een bezoekersaantal van 173.000. In 2014 zijn er acht tijdelijke tentoonstellingen te zien, waaronder Petra, Wonder in de woestijn, Gouden Middeleeuwen en de huidige expositie Carthago. Met ruim 90.000 bezoekers vestigt het rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en de geneeskunde Boerhaave ook een bezoekersrecord. ‘De vernieuwing van het museum, gericht op publieksverbreding, werpt zijn vruchten af”, aldus directeur Dirk van Delft. Het vernieuwde Anatomisch Theater blijkt een publiekstrekker. Museum De Lakenhal registreert dit jaar ruim 65.000 bezoekers, ruim 7.000 meer dan een jaar eerder. Vooral de tentoonstelling van werk van fijnschilder Gerrit Dou was een klapper: 42.000 mensen komen er op af. ‘Na de restauratie willen we structureel op 70.000 zitten, met uitschieters naar de 100.000’, zegt Minke Schat van het museum. Museum Volkenkunde trok 160.000 bezoekers. ‘Een all-time record. In 2008 zaten we nog op 80.000’, aldus marketingdirecteur John Sijmonsbergen. Voor alle Leidse musea samen is het ook een recordjaar. Wethouder Robert Strijk verwelkomt op 22 december in Museum Boerhaave de miljoenste bezoeker van een Leids museum in 2014. (Zie ook 22-12). (Sl30-12, Dichtbij30-12, LN31-12, LD02-01, LN07-01).

30. Cardea moet inkrimpen door veranderingen in de jeugdzorg, maar blijft jeugdzorg aanbieden in Leiden en de regio, Alphen aan den Rijn en in de Duin- en Bollenstreek. Toch zijn de contracten van 23 tijdelijke medewerkers niet verlengd en is één vaste medewerker ontslagen. De gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben contracten getekend met Cardea om via de gemeentelijke jeugd- en gezinsteams jeugd- en opvoedhulp te bieden. Liesbeth Gort: ‘Er is veel gebruik gemaakt van interne mobiliteit’. We houden rekening met een verdere inkrimping in de toekomst. Gezien de komende bezuinigingen door het Rijk is het niet ondenkbaar dat voor 2016 gedwongen ontslagen aan de orde komen’. (RTVW30-12).

30. Alle Ziggoklanten in de regio moeten het in het eerste kwartaal van 2015 even stellen met een zwart televisiescherm. Het kabelbedrijf voert een mega-operatie uit om de netwerken van UPC en Ziggo - die recent fuseerden - gelijk te trekken. ‘Mensen moeten daarom het netwerk opnieuw instellen. Dat is te vergelijken met de handelingen die je verricht als je een nieuwe tv koopt of een nieuwe decoder krijgt’, aldus een woordvoerder van Ziggo. ‘Je moet een frequentie en netwerk-id invullen. Die versturen we per brief twee weken voor het uur ‘u’. Mocht dat toch niet lukken, dan stuurt de kabelmaatschappij de leden van hun speciale hulpdienst het veld in. Ziggo test de omschakeling eerst in de Friese gemeente Gorredijk, die 13.000 huishoudens telt. Als het slaagt introduceren we het in rap tempo in grotere gebieden. Wanneer Zuid-Holland aan de beurt is, is nog niet te zeggen. Ziggo heeft landelijk 2,7 miljoen klanten. In de regio Haaglanden telt Ziggo ongeveer 330.000 klanten. Om de overlast te compenseren, krijgen de Ziggo-klanten er extra HD-kanalen bij en zijn alle regionale omroepen in alle provincies beschikbaar. (RTVW30-12, LD03-01).

30. De politie rolt in de Charlotte de Bourbonhof een wietplantage op na klachten over stankoverlast. In de woning worden 200 tot 300 planten gevonden. Drie Leidse mannen - 20, 21, 27 jaar – worden aangehouden. (LD31-12).

30 De Leidse Binnenstadindex komt voor 2014 uit op 109, maakt het gemeentebestuur bekend. Het cijfer geeft aan hoe het economische klimaat in het centrum er voorstaat Het indexcijfer wordt opgemaakt aan de hand van 33 verschillende indicatoren, verdeeld over vijf hoofdthema's: arbeidsmarkt, bereikbaarheid, stadskwaliteit, verdienvermogen en vestigingsklimaat. Bij deze jaarlijkse vergelijking wordt uitgegaan van 2008, toen de huidige economische crisis begon. De binnenstadindex van dat jaar is op honderd gesteld. In 2013 was een positieve score 106. (LD31-12).

30. De actie voor nieuwe stamceldonoren is een groot succes, zegt de stichting Europdonor. Ongeveer 17.000 mensen melden zich aan als nieuwe donor. Ter vergelijking: in 2013 meldden zich over het hele jaar 4.000 nieuwe donoren. Er is een groot tekort aan stamceldonoren, ook omdat de kans op een match tussen patiënt en donor klein is: 1 op de 50.000. Maar voor bijvoorbeeld sommige leukemiepatiënten is stamceltherapie de enige hoop. Europdonor is de Nederlandse stamceldonorbank, en is gevestigd in Leiden. De actie start na een oproep voor Melissa van Wamel bij onder andere Omroep West. Donoren moeten rekening houden met een wachttijd van twee tot vier weken, laat Europdonor weten. Ze ontvangen een registratiesetje waarmee je wangslijm afneemt. Het duurt daarna zes weken voordat de mogelijke donoren zijn getypeerd. (RTVW30-12, RTVW08-01-2015).

30. De voortgang van artrose kan worden afgeremd door een gen te blokkeren. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en collega's van de Katholieke Universiteit Leuven in het blad ‘Annals of the Rheumatic Diseases’. Het resultaat is een grote stap in de richting van een nieuw medicijn voor verouderingsgerelateerde artrose. Aangetoond is dat door het zogenaamde DIO2-gen uit te zetten bij muizen het artroseproces geremd wordt. ‘In menselijke celmodellen hebben we iets soortgelijks gezien’, zegt onderzoeksleider Ingrid Meulenbelt van de afdeling Moleculaire Epidemiologie. Mensen met een variant van het gen maken meer DIO2-eiwit aan dat er voor zorgt dat kraakbeencellen worden vervangen door botcellen. Meer dan één miljoen mensen in Nederland hebben artrose, zowel jonge als oudere. Voor het vervolgonderzoek moeten nog financiële middelen gevonden worden. (UL15-01).

30. D66, PvdA en GroenLinks willen een onafhankelijke klachtenpersoon voor de zorg. Begin 2014 gaf vrijwel de hele raad al aan de functie in het leven te willen roepen, maar B en W hebben nog geen gehoor gegeven aan die oproep. Omdat op 1 januari 2015 de gemeente een groot aantal zorgtaken op zich neemt is er volgens de drie partijen alle reden om een onafhankelijk punt op te richten waar burgers met vragen en klachten terecht kunnen. Omdat de grootste veranderingen in de tweede helft van 2015 starten willen de partijen het initiatiefvoorstel in het eerste kwartaal indienen. (LD30-12, Dichtbij02-01).

31. Het Druckerfonds heeft in 2014 het recordbedrag van 158.000 euro toegekend aan projecten in Leiden en directe omgeving. In 2013 was dit nog 134.000 euro. Het fonds kreeg 112 aanvragen, waarvan er zestig geheel of gedeeltelijk werden gehonoreerd. Projecten waaraan werd bijgedragen zijn een nieuwe koel- en vriesinstallatie voor de Voedselbank; een nieuwe keuken voor De Uitdaging in Leiden Noord; de lichtjesparade van het Centrummanagement Leiden; de Kinderrechtenweek in Leiden en het project ‘Morgen zeg ik het’ van COC Leiden. De afgelopen tien jaar heeft het Druckerfonds uit de beleggingsopbrengsten van haar vermogen gemiddeld 160.000 euro per jaar bijgedragen aan projecten. Teruglopende huuropbrengsten van het onroerend goed en de dalende renteopbrengst van obligaties nopen het Druckerfonds in 2015 haar budget terug te brengen naar 110.000 euro. Evenals in voorgaande jaren overlegt het Druckerfonds met andere vermogensfondsen, die Leiden tot hun werkgebied rekenen. Het fonds steunt vooral eenmalige en vernieuwende projecten op sociaal-cultureel terrein en voor projecten ter bevordering van de sociale cohesie van de samenleving. (Dichtbij31-12).

31. Een foto van Ton Borsboom uit Nieuwegein is door het dagblad Cobouw genomineerd als de beste bouwfoto van het jaar. De opname werd gemaakt aan de Wassenaarseweg bij het voormalige Anatomiegebouw van de universiteit waar een campus met 166 woningen voor promovendi en onderzoekers verrijst. Het plan is ontworpen door architectenbureau Van Gameren, in opdracht van Stichting Boerhaave en wordt uitgevoerd door hoofdaannemer Coen Hagedoorn Bouw. Op de foto slijpt een medewerker van Vlasman Sloopwerken uit Alphen aan den Rijn aan de ijzerstaven van de funderingspalen van de woontoren die twaalf etages hoog wordt. (LD31-12).

31. Danssalon In Casa sluit na twintig jaar de deuren en daardoor vallen vier ontslagen. De discotheek, inclusief de legendarische voorganger Koets-O-Theek in de Kruisstraat, heeft zo'n 45 jaar bestaan. Echt druk was het er de afgelopen jaren niet meer. Alleen speciale feesten trokken periodiek nog een volle zaal. Veel discotheken kampen met een terugloop of zijn de afgelopen jaren verdwenen. Volgens directeur Leo Kamphues trok zijn danssalon in totaal zo'n 5 miljoen bezoekers. Dat hij stopt heeft meerdere redenen. Los van de terugloop heeft In Casa er sinds enkele weken een concurrent bij: Gebr. de Nobel. Volgens In Casa is dat oneerlijke concurrentie omdat de opvolger van het LVC door de gemeente wordt gesubsidieerd. Ook het feit dat de locatie de komende jaren slechter bereikbaar is door de bouw van de Lammermarkt-parkeergarage kost volgens de oprichter klanten. ‘Het is triest, maar concurreren met zwaar gesubsidieerde buren en het oneerlijke gemeentelijke vergunningenbeleid kunnen wij niet’. Kamphues zegt te balen van het beleid van de gemeente en van de enorme bouwput voor de deur: ‘Het uitgaanspubliek zal dit baggeren door de modder tot 2017 niet waarderen’. Critici zeggen: Waar je vroeger in de rij moest staan op donderdag, vrijdag of zaterdag was In Casa de afgelopen tijd vaker dicht dan open. Ook in het jaar dat het LVC dicht was en Gebr. de Nobel nog in aanbouw was wist In Casa niet te profiteren van het gat in het uitgaanssegment in Leiden. Een alcoholvrije tienerfuif vormt het officiële einde. ‘Een oud bedrijfsleider organiseert feesten voor die doelgroep en had er nog eentje tegoed’, verklaart zoon Sven Kamphues. ‘Ik heb wel gedacht aan een spetterend afscheidsfeest met vaste gasten van weleer. Afsluiten met een big bang. Maar mijn vader wilde daar niet aan. Het zit hem diep. Als gezin hebben we er ziel en zaligheid in gestoken, mijn vader voorop. Dit is zijn ’kindje’. De studentenavond op donderdag was altijd de klapper. Achthonderd man over de vloer en buiten een rij tot om de hoek. Het was zo populair dat er massaal gefraudeerd werd met In Casa-kaarten. We namen heel wat valse passen in beslag. Door de jaren heen hebben we alle grote dj’s gehad. Armin, Tiësto, Hardwell’. Loes en Freek, het bejaarde echtpaar, bemande jarenlang de toiletten. Sven: ‘Ze behoorden tot het interieur, iedereen kende ze’. In een schriftelijke reactie zegt de gemeente te betreuren dat In Casa de deuren sluit omdat het altijd een beeldbepalende discotheek was’. ‘Het gemeentebestuur beseft dat er mogelijk een overlap is tussen commerciële organisaties en andere organisaties die muziekfeesten aanbieden, zoals Gebr. de Nobel. Vanuit de gemeente zijn wij waakzaam om directe concurrentie met de commerciële horeca zo veel mogelijk te voorkomen’. Zo licht de gemeente toe dat tijdens activiteiten en voorstellingen er vaak samenwerking gezocht zal worden met commerciële horeca via arrangementen. Ook zal er gewerkt worden met marktconforme tarieven voor toegangs- en drankprijzen en komen feesten die mogelijk direct concurreren met de markt alleen zeer incidenteel voor. (LD24/27/30-12, Sl23-12, RTVW24-12. Dichtbij24-12).

31. Na de witkruintapuit en de woestijngrasmus is er in de regio opnieuw een vrij zeldzame vogel gesignaleerd. In de Merenwijk wordt een Siberische tjiftjaf gespot. Het beestje, dat broedt ten oosten van de Oeral en normaal overwintert van Irak tot India, duikt slechts heel af en toe in West-Europa op. (LD02-01).

31. Leidenaar Abdessamad O. (18) is door de Haagse rechtbank conform de eis van het openbaar ministerie veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor een brandstichting en drie inbraken. Een camper op de Admiraal Banckertweg brandde op 9 juni 2014 's nachts, na een explosie, helemaal uit. Een half uur voor de brand kocht de Leidenaar bij een benzinetankstation op de Lammenschansweg een aansteker, aanmaakblokjes en een jerrycan vol benzine. Dezelfde spullen werden na de brand ook bij de camper gevonden. Dat de Leidenaar die spullen had aangeschaft voor de barbecue bij een vriend zoals hij zelf zei, geloofde de rechtbank niet. Ook aan drie inbraken in Leiden en Voorschoten achtte de rechtbank hem schuldig. Wel werd de Leidenaar wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van het in brand proberen te steken van een geparkeerde auto op de Clara Visserplaats. De Leidenaar moet na zijn vrijlating een verplichte ‘dagbestedingsbehandeling’ ondergaan, bepaalde de rechtbank. (LD20-12, LD02-01).