Kroniek april 2015

1. Architect Hans Bakker besteedt vijf jaar aan de restauratie van de oude drukkerij Eduard IJdo op de hoek van de Koppenhinksteeg en de Hooglandse Kerkgracht. Er komen negen nieuwe appartementen en een winkel verdeeld over vier verdiepingen die in april worden opgeleverd. De appartementen kosten 250.000 tot 500.000 euro. Sommige kopers voegen twee appartementen samen. Nadat de drukkerij failliet ging, werd het pand in 1969 gekraakt en werd bekend als krakersbolwerk Vrijplaats Koppenhinksteeg. De gemeente verkocht het complex in 2008. ‘Het stond op instorten en moest eerst een goede fundering krijgen’, zegt Bakker ‘Daarna bleven we tegen onaangename verrassingen aanlopen. Rotte kozijnen, verzakte vloeren, een onbruikbaar dak, noem maar op. Soms wist ik echt niet waar ik moest beginnen. Maar ik wilde alles tot in de details opknappen. Zo'n mooi oud monument wil je doorgeven aan latere generaties’. (LD17-02).

1. Henri Versteeg (40) is benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder celbiologie van de bloedstolling. Hij doet vooral onderzoek naar de relatie tussen trombose en kanker. ‘Het lijkt erop dat kankercellen het bloedstollingssysteem kapen en gebruiken om hun eigen groei en verspreiding te bevorderen. Alvleesklierkanker en hersentumoren leiden vaak tot trombose, borstkanker bijvoorbeeld veel minder vaak. Hoe dat precies werkt weten we nog niet. Een van de ideeën is dat tumorcellen een molecuul produceren dat de bloedstolling aanzet. Versteeg studeerde biologie in Utrecht. Hij promoveerde in 2003 aan het AMC. Na een paar jaar in het buitenland kwam hij in 2007 met een Veni-subsidie naar het LUMC. In 2010 ontving Versteeg een Vidi-subsidie voor zijn onderzoek. (LUMC07-05).

1. De veertien samenwerkende gemeenten in de Leidse regio, Bollenstreek en Rijnstreek komen bijeen om te beraadslagen over een korting van minstens tien miljoen euro op hun budget voor jeugdzorg in 2016. In 2017 dreigt daar nog zo'n zeven miljoen euro bij te komen. De gemeenten stuurden in februari al een brandbrief naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het dreigende onheil. Voor dit jaar is de jeugdhulp gezamenlijk ingekocht. Alle aanbieders van jeugdhulp zijn gecontracteerd die al actief waren in het gebied. Patiënten kregen voor 2015 een ‘zorggarantie’. Mogelijk stappen ze daar vanaf om meer grip te krijgen op de uitgaven. Bij de uitvoering van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) kiezen de gemeenten daar nu ook al voor. De toestroom van nieuwe cliënten blijkt groter dan verwacht. Het komt ook vaker dan verwacht voor dat kinderen uit de regio elders in Nederland hulp krijgen. Op 22 april wordt duidelijk welke keuzes de gemeenten voor 2016 maken als concrete voorstellen worden besproken tijdens extra overleg. (LD25-03, Gem26-03).

1. Wethouder Marleen Damen maakt bekend dat het sociale werkbedrijf DZB in 2014 meer dan 300 werkzoekenden met een uitkering aan een baan heeft geholpen. DZB biedt aan 1.100 WSW-medewerkers werk. Daarvan zijn ruim 400 bij reguliere bedrijven aan het werk, iets meer dan in 2013. Financieel draaide DZB meer dan 1 miljoen euro beter dan begroot en boekte een positief bedrijfsresultaat van 150.000 euro. Directeur Bas van Drooge is blij dat DZB voor het eerst in ruim vijftien jaar zonder gemeentesteun kon opereren. DZB hoort daarmee bij de kwart bedrijven in de sector met een positief exploitatieresultaat. De afgelopen drie jaar heeft DZB haar financiële bedrijfsresultaat met 2,5 miljoen verbeterd en eerdere kortingen op de rijkssubsidie opgevangen. DZB wil de komende jaren ondernemers intensiever helpen om meer mensen met een beperking werk te bieden, zoals de nieuwe Participatiewet vraagt. (Gem02-04, LN08/04).

1. De meter, de achternaam en het wetboek, zijn drie zaken waarin de erfenis van Napoleon in Nederland te herkennen is. Omdat het 200 jaar geleden is dat Napoleon definitief van het Europese toneel verdween, organiseert het historische tijdschrift ‘Leidschrift’ een symposium over ‘de erfenis van Napoleon in Europa’. Lotte Jensen, Georg Kastner, Matthijs Lok en Henk Kern, spreken over de invloed van Napoleon op Nederland, Oostenrijk, Frankrijk en Rusland in het Lipsiusgebouw aan de Cleveringaplaats 1. Leidschrift viert dit jaar het 30-jarig jubileum. (Sl23-03).

1. De nieuwe terraswet bindt de horeca aan strikte regels: geen kleur, geen plastic en geen zijwand. Tafels, stoelen en banken moeten zijn uitgevoerd in ongekleurd hout, riet, of rotan, al dan niet met een metalen frame. Kunststof is verboden. Meubilair mag geen afschermende werking hebben en heeft een open zij- en achterkant. Er geldt zelfs een ‘gepaste tint’ voor plantenbakken, prullenbakken, verlichtings- en verwarmingsobjecten en menukaartstandaard. Bijvoorbeeld de standaardkleur voor objecten in de openbare ruimte is donkergrijs, of de donkergroene kleur van de Leidse Lantaarn. Felle, fluoriserende of primaire kleuren zijn verboden. Permanente zijwanden, nagelvaste parasols en eventuele andere objecten zijn alleen toegestaan met een omgevingsvergunning. Voor terrassen op het water zijn zulke zaken helemaal verboden. Vanaf 1 april gaat de gemeente de twee jaar geleden ingevoerde wet streng handhaven. Woordvoerder Sietske van Rijn: ’Als het terras niet wordt aangepast dan kan een dwangsom worden opgelegd. Er zijn geen vaste bedragen voor. We maken per keer een afweging’. Hein Martens heeft de roodzwarte stoelen van Dende aan de Nieuwe Rijn al vervangen. ‘Ik had geen zin in een confrontatie bij het begin van het terrasseizoen. Maar het heeft me aardig wat gekost. Ongeveer 75 euro per nieuwe terrasstoel, en ik heb er 85 staan. Ook de tafelbladen zijn vervangen’. Ook Kitty Turk van het Praethuys heeft haar terras aangepast. Enkele massieve houten banken bij de gevel stonden, heeft ze weggedaan, drie andere worden aangepast. D66 stelt er op 4 februari schriftelijke vragen over en heeft bedenkingen tegen een aantal regels. Martens vindt dat rijkelijk laat omdat het terrasbeleid al twee jaar van kracht is. Overigens een wet waarover de raad mocht niet stemmen omdat het een collegebevoegdheid is. Hij denkt nog steeds dat het college niet beseft wat het aanricht. Nilles Raken (City Hall en Stadscafé van der Werff) hoopt dat er alsnog een publieke discussie ontstaat. ‘Die eenheidsworst willen we niet. Dat komt Leiden niet ten goede’. Twintig terrassen neemt de gemeente de komende maand nauwkeurig onder de loep om te kijken of de regels niet te streng zijn, antwoorden B en W op vragen van de D66-fractie. Over aanpassing van de regels wordt half mei besloten, als de gemeente met Horeca Nederland overlegt. (Dichtbij01/09-02, HOZ01-02, LD05-02, WW11-02, Sl17-03, LD07/18-03, LN25-03).

1. De Trekvlietbrug krijgt in oktober nieuw en stroever asfalt en wordt aan beide kanten de vangrail tussen de weg en de fiets- en voetpaden met anderhalve meter verlengd. Dat gebeurt mede naar aanleiding van ongevallen die er relatief vaak gebeuren bevestigt de provincie, eigenaar van de brug. Volgens de provincie worden de ongevallen vaak veroorzaakt doordat automobilisten er te hard rijden. Aan weerzijden van de brug over De Vliet geldt een adviessnelheid van 50 kilometer per uur, óp de brug mag niet harder worden gereden dan 30. Aan die plotselinge overgang, houden veel automobilisten zich niet. Het werk wordt in het weekeinde en tijdens de nachtelijke uren uitgevoerd. (LD01-04)

1. Commissaris van de Koning Jaap Smit installeert de 55 leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland die op 18 maart werden gekozen. Smit is optimistisch over de samenwerking. ‘Ik denk dat het een beetje gaat lijken op de vorige Staten want er zijn alleen wat kleine verschuivingen geweest. Maar er zitten goede leden in de Staten dus ik kijk uit naar samenwerking’. Voor VVD-lijsttrekker Floor Vermeulen is het een feestelijke dag. Zijn partij verloor twee zetels maar blijft de grootste partij in Zuid-Holland en neemt daarom het voortouw in de formatiebesprekingen. De informateur heeft geadviseerd om het huidige college van VVD, D66, CDA en SP voort te zetten. Een dag eerder wordt afscheid genomen van 32 van de 55 Statenleden, die niet zijn herkozen. Alfred Blokhuizen (GroenLinks), Eduard Schuringa (VVD) Marijke Kleijweg (GroenLinks) worden benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Hans Démoed (CDA) krijgt later een koninklijke onderscheiding in zijn woonplaats. (RTVW01-04).

1. Uitspraak tegen Teunis S. (68) uit Vlaardingen die op 25 februari 2014 bij het uitrijden van de Hoogvlietgarage aan de Kaardesteeg niet goed bij de kaartjesautomaat kon. Z'n voet slipte van de rem op het gaspedaal van zijn auto die zich door de slagboom boorde en buiten een fietser (64) raakte die 25 meter werd meegesleurd. De Leidenaar loopt zwaar hersenletsel op en heeft spraakproblemen en een verlamde arm. Het OM eiste een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur en een rijontzegging van een half jaar. Geen uitspraak gepubliceerd. (LD20-03).

1. Zorg- en welzijnsorganisatie Libertas Leiden maakt bekend dat van de 685 medewerkers bij 95 het dienstverband wordt gekort tot maximaal 15 of 18 uur. Vijftien medewerkers verliezen hun baan. De vakbonden, die op 31 maart met het personeel spraken gaan niet akkoord met het sociaal plan. ‘Het is veel te mager en biedt te weinig mogelijkheden voor omscholing naar een andere baan’, zegt bestuurder Hilde ter Doest (AbvaKabo/FNV). ‘Worden mensen die minder dan vijf uur werken ontslagen zonder UWV-vergoeding dan moet Libertas die uren betalen. Nu doen ze dat maar voor de helft’. ‘Als we structureel verlies blijven lijden komt de continuïteit van onze organisatie in gevaar’, schrijft voorzitter van de raad van bestuur Ineke van der Zande op 25 maart aan alle medewerkers. Libertas Leiden sloot 2014 af met een tekort van ruim 1 miljoen euro. Door de veranderingen in de zorg vanaf 1 januari is het budget dit jaar ook nog eens circa 1,3 miljoen euro lager. Vorig jaar kreeg Libertas nog 26,1 miljoen van het rijk. Bovendien moeten zorginstellingen aan steeds hogere kwaliteitseisen voldoen en daarom investeren in hoger gekwalificeerd personeel. De klappen vallen bij de Robijnhof, de Parelvissers, de Lorentzhof, Het Gebouw, de thuiszorg en bij de bedrijfsondersteuning’. Vakbondsbestuurder Ter Doest vreest dat de ontslagen personeelsleden niet snel ander werk vinden. ‘Het gaat hier om de groep verzorgenden en helpenden in de laagste functieniveaus. Die worden overal wegbezuinigd’. ‘Ik vind het verschrikkelijk. Maar wat ik niet heb, kan ik niet uitgeven’, zegt Ineke van der Zande. ‘Mensen moeten langer thuis blijven wonen. We raken dus klanten kwijt. We bouwen het aantal plaatsen in onze zorgcentra al sinds 2010 af. Vijf jaar geleden hadden we nog 277 plaatsen, in 2014 waren het er nog maar 220 en over drie jaar is er nog maar plek voor 169 mensen. Een afname van maar liefst 41 procent’. In 2011 had Libertas Leiden nog 944 mensen in dienst, nu 610. Van der Zande betreurt de weigering van de vakbonden: ‘Veel van hun wensen hebben we kunnen honoreren. Zoals de langere herplaatsingstermijn. Wie voor maximaal vijf uur ontslag krijgt, betalen wij de uren voor de helft, terwijl we dat niet verplicht zijn. We hebben 1,2 miljoen euro gestoken in het reorganisatieplan. Een faillissement moet voorkomen worden’. (LD25-03, LD02/-3-04, Dichtbij02-04, WW08-04, LN15-04).

1. Het aantal incidenten met verwarde personen in Leiden is het afgelopen jaar licht gedaald. In 2014 kwamen er 574 meldingen binnen over overlast door die groep. Een kleine daling van 4,5 procent ten opzichte 2013. Dit blijkt uit cijfers die de journalistieke datadienst Local Focus via de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft verkregen bij de politie. Landelijk is er sprake van een stijging van ruim 14 procent. In totaal werden agenten in 2014 bijna 60.000 keer afgestuurd op incidenten met verwarde of overspannen personen, zo'n 8.000 keer meer dan een jaar eerder. Het is onduidelijk of de toename te maken heeft met het feit dat meer mensen met psychische problemen thuis worden behandeld. Minister Edith Schippers schreef een week eerder dit mogelijk verband te onderzoeken. Volgens politiechef Ruud van Es van Leiden-Noord is een verklaring dat dak- en thuislozen sinds een paar jaar niet meer op het Papegaaisbolwerk terecht kunnen en de stad in trekken. Hij noemt ook toenemende financiële problemen, waardoor spanningen ontstaan. Bovendien hebben grote steden vaak meer aantrekkingskracht op dak- en thuislozen. ‘Op de grens van Leiden en Oegstgeest is een kliniek voor mensen met psychiatrische stoornissen. Krijgen ze ontslag en hebben ze geen huis om naartoe te gaan, dan zullen ze er eerder voor kiezen om in Leiden te gaan zwerven dan in Oegstgeest’. GGZ-organisatie Rivierduinen herkent het probleem. Geneesheer-directeur Emile Barkhof wijst ook op de bezuinigingen in de zorg. Bovendien worden steeds meer mensen met een psychische stoornis thuis behandeld in plaats van in een kliniek. ‘Dat, gaat nog niet altijd goed. Het vergt een andere aanpak. Met de gemeente, woningcorporaties, GGD, huisartsen en politie zoeken we naar oplossingen’. In Den Haag worden verwarde personen door de politie meteen doorverwezen naar de GGZ, dat op hetzelfde bureau is gevestigd. 89 procent kan direct worden doorgeplaatst naar een passende vorm van zorg’. Van Es: ‘Nu kunnen we alleen de mensen die willen meewerken, en die geen alcohol of drugs hebben gebruikt, naar Rivierduinen sturen. Daarmee vallen veel mensen af. Die belanden toch in een politiecel’. (Dichtbij01-04, LD17-04).

1. De Willem van der Madeweg langs de A4 bij Roomburg moet mogelijk toch worden verbreed naar twee keer twee rijbanen. Het stadsbestuur sluit dat niet uit in een verklaring aan de gemeenteraad. Na maandenlange onderhandelingen sloot Leiden enkele weken geleden een akkoord met Zoeterwoude. Er werden stukjes grond uitgewisseld, maar het oude verkeersplan bleef overeind. De weg, die de Hoge Rijndijk verbindt met de snelwegen N11 en A4, krijgt binnenkort halverwege een nieuwe aftakking richting Meerburgerpolder en daarmee ook extra verkeer vanuit Zoeterwoude. Het stadsbestuur heeft tot nu toe altijd volgehouden dat de huidige twee rijstroken voldoende ruimte bieden om de becijferde extra stroom gemotoriseerd verkeer te verwerken. B en W zeggen nu dat verbreding denkbaar is. Bijvoorbeeld als die weg een andere rol in het stedelijke vervoersnetwerk moet vervullen. Jaap Stokking, de kersverse voorzitter van wijkvereniging Roomburg, vindt dat gelet op de leefkwaliteit er van een verdubbeling geen sprake kan zijn. (LD02-04).

1. Rob Hartings (55) wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van Reos, een organisatieadviesbureau voor artsen. Hij volgt Aja van Gemeren op. Hartings is lid raad van bestuur Youké in Amersfoort. Hij heeft als bestuurder en toezichthouder ervaring met veranderingen in de zorg. Verder is hij toezichthouder bij Stichting Kram, een organisatie voor jeugd-GGZ in de Zaanstreek en voorzitter van de Landelijke Vereniging Spoedhulp Jeugd Nederland. (LD02-04).

1. Het schooltuinseizoen wordt officieel geopend door kinderen van de basisschool De Singel en wethouder Frank de Wit. Dat gebeurt door paadjes te trappen rondom de tuintjes op het complex van de Distelvlinder in de Tuin van Noord. De leerlingen zullen de tuintjes aan het Joop Vervoornpad verzorgen tot de herfstvakantie. In totaal krijgen 664 kinderen, verdeeld over 28 groepen, een schooltuintje op vijf complexen. Behalve de Distelvlinder zijn dat Akkerdistel in polderpark Cronesteyn, Distelvink in de Stevenshof, Melkdistel in het Matilopark bij nieuwbouwwijk Roomburg en Zilverdistel achter Zorgcentrum Rijn en Vliet aan het Aaltje Noorderwierlaan. Kinderen en ouders kunnen er ook na schooltijd en op zondag terecht. De Vereniging van Leidse Schooltuinen bestaat sinds 1926 en werkt samen met vrijwilligers en donateurs. (LD02-04, WW08-04).

1. Van de 41 winkelgebieden en -straten in de regio zijn er 30 ‘toekomstvast’ als zij zich een specifiek profiel aanmeten. Dat blijkt uit de presentatie van de eerste resultaten van een analyse die het Retail Management Center (RMC) maakt voor 150 winkeliers en politici in gebouw Level aan de Bargelaan. Volgens RMC-directeur Huib Lubbers is het een discussiestuk voor de in ‘Economie071’ samenwerkende ondernemers van Leiden, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiderdorp en Katwijk. Wethouder Robert Strijk denkt dat de ‘afvallers’ moeten nadenken over hun identiteit. Overigen ontkomt volgens RMC geen enkel winkelgebied aan verandering. (Zie ook 1 juni). (LD02/04-04, LN08/04).

1. Er start een campagne om ondernemers te wijzen op de subsidieregeling ‘praktijkleren’ om het zorgwekkende tekort aan stageplaatsen voor mbo'ers in de Leidse regio te verminderen. Door het grote aanbod van scholieren, de afname van werkgelegenheid en een aantal structurele wijzigingen in de zorg, vallen leerlingen buiten de boot. In antwoord op vragen van GroenLinks en CDA, zeggen B en W een duidelijke voorkeur bij bedrijven te zien: ‘Zij willen alleen de beste studenten op niveau 3 of 4. Er is nauwelijks capaciteit om studenten van niveau 1 en 2 te begeleiden. Volgens het UWV zijn er door de decentralisatie en de daarmee gepaard gaande bezuiniging minder banen. Dat betekent minder personeel en ook minder stageplaatsen. In Leiden geldt bovendien forse concurrentie door zorgopleidingen bij het ID-College, ROC Leiden en het Mondriaan. De gemeente bood in 2014 zelf 143 stageplekken aan. Mogelijkheden voor uitbreiding worden onderzocht. (Sl24-03, LD27-03).

1. Twee privéklinieken openen de deuren aan de Mary Beystraat 5 in het wijkje Vlietpoort. Kliniek Vrijdag richt zich op botox, injectables en huidverbeterende behandelingen. Huidkliniek De Vliet is gespecialiseerd in veelvoorkomende huidproblemen, zoals acne, rosacea, couperose, zweetoksels, beenvaatjes, tatoeages verwijderen, definitief ontharen, kalknagels en pigmentvlekken. (LD07-04, WW15-04, WW13-05).

1. De penningmeester van de SP Sander Zwart heeft de complete spaarpot van de partij verduisterd, zo'n 34.000 euro. Van dat bedrag is 10.000 euro van de afdeling en 24.000 euro van de fractie. De SP kwam er drie maanden geleden achter en heeft sindsdien geprobeerd om afspraken te maken over terugbetaling. Omdat dat niet lukte is de SP naar de politie gestapt. De partij hoopt het geld via de strafzaak alsnog terug te krijgen. Extra pijnlijk is dat de partij was gewaarschuwd. De man vloog er eerder uit bij COC omdat hij ook daar in dezelfde functie de kas achteroverdrukte. ‘Toen hij bij ons penningmeester werd, zijn ze zo vriendelijk geweest ons te bellen’, zegt SP-fractievoorzitter Van der Kraats. ‘We hebben toen een gesprek gehad en dat verliep zo dat we er toch vertrouwen in hadden. We zijn te naïef geweest en hebben hem te weinig gecontroleerd’. Er waren wel wat vraagtekens rond wazige verantwoordingen en betalingsproblemen in de vier jaar dat de man penningmeester was, maar uiteindelijk kwam het steeds goed, stelt Van der Kraats. Ook bij de kascommissie kwam de verduistering niet boven water.
Volgens Van der Kraats komt de fractie daardoor niet direct in problemen. Er zijn geen betalingsachterstanden. Wel moest nog ruim 20.000 euro aan ongebruikte fractievergoeding worden teruggestort. ‘Daarover moeten we, met de aangifte in de hand, verantwoording afleggen’. (RTVW01-04, Sl01-04, LD02-04, Dichtbij02-04, HOZ05-04).

2. Zo’n tachtig studenten, docenten, bestuurders en beleidsmakers houden bij de Universiteit Leiden de themabijeenkomst ‘Student en arbeidsmarkt’. Het moet bijdragen aan een plan van de universiteit om de overgang van studenten naar de arbeidsmarkt te begeleiden en te verbeteren. Vicerector Simone Buitendijk zegt de razendsnel veranderende markt in kaart te willen brengen, evenals de vaardigheden die de student van morgen nodig heeft. Zoals carrièreplanning in het onderwijs en meer aandacht voor contact met werkgevers tijdens de opleiding (onder meer stages). Ook om studenten beter te informeren onder meer via de nieuwe website Leiden University Career Zone. Er kunnen ideeën worden aangedragen waarvan vicevoorzitter Willem te Beest de beste presenteert. (UL07-04).

2. Een nieuwe test voorspelt de kans dat een foetus het syndroom van Down heeft veel beter dan de nu gebruikelijke combinatietest. Dat blijkt uit een internationale studie waarover Amerikaanse en Zweedse onderzoekers rapporteren in the New England Journal of Medicine. Ook de afdeling Verloskunde van het LUMC leverde gegevens aan. Dick Oepkes, hoogleraar Verloskunde en Foetale Therapie, verwacht dat de nieuwe test, de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT), in het screeningsprogramma wordt opgenomen. De test analyseert losse fragmenten DNA van de foetus in het bloed van de moeder. Is daar in verhouding veel DNA bij van chromosoom 21, dan is de kans groot dat de foetus is aangedaan. Het syndroom van Down berust namelijk op aanwezigheid van drie in plaats van twee exemplaren van dit chromosoom. De test ontdekt vrijwel elk geval en is er bij een positieve uitslag meestal een afwijking bij de foetus. De NIPT is nog duurder, maar de prijs daalt sterk. Doordat veel minder vruchtwaterpuncties en vlokkentesten nodig zijn, vallen de totale kosten lager uit. Bijkomend voordeel is dat de test al vanaf de tiende zwangerschapsweek uitvoerbaar is. De combinatietest is alleen mogeloijk tussen elf en veertien weken. (UL07-04, LD08-04, LUMC07-04).

2. Tijdens de Wereld Autismedag in het Autismecafé aan het Arubapad 2 gaat de documentaire ‘Iemand zoals ik’ in première. Birsen Basar, een Turks-Nederlandse vrouw met autisme, die eerder meedeed aan het tv-programma ‘The Undateables’ is de maakster. Zij ging in Turkije opzoek naar lotgenoten. ‘Van buiten is er vaak niets aan autisten te zien. Sommigen hebben een hoog IQ. Daardoor ontstaat er onbegrip, omdat mensen niet snappen dat ze anders kunnen reageren’, zegt Greet Meesters, gesprekleider en één van de oprichters van het Autismecafé. Kinderen met autisme kunnen zich wel verplaatsen in de gedachten van een ander, maar raken sneller overprikkeld door andermans emoties. Dat leidt tot meer agressie. Dit zijn de nieuwste inzichten uit het onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe van de Universiteit Leiden en haar collega’s. Ze onderzoekt meerdere jaren de ontwikkeling van kinderen met autisme met Centrum Autisme en het Leo Kannerhuis. Rieffe: ‘Het is belangrijk dat jongeren met autisime eerst beter leren hoe ze de eigen emoties kunnen reguleren, voordat ze zich richten op de emotie van een ander’. (UL31-03, LD01-04, LN01-04).

2. Marlies Lammers uit Leiderdorp opent in het voormalige pand van reisboekhandel Zandvliet aan de Stille Rijn 13 een ‘miniwarenhuis voor handwerkers’. Ze is de eerste ondernemer waarin het Leids Startersfonds geld steekt. Eind 2014 richt een groep Leidse ondernemers die coöperatie op voor starters, die geen geld bij de bank kunnen lenen. Zo willen ze de leegstand in de stad tegengaan. Lammers opent de zaak ‘Meet & Make’ samen met wolwinkel Ribbels en kralenwinkel Lucies. ‘Het worden drie shops in één, een plek waar handwerkers terecht kunnen voor allerlei materialen. Er worden ook workshops gegeven en je kunt er koffie drinken’. Sjaak Scheffer van het Leids Startersfonds: ‘Handwerken is heel populair en wij hebben de indruk dat ze een goede ondernemer is. We zijn erg enthousiast’. Ze kreeg een lening tussen de 10.000 en 50.000 euro, brengt eigen geld in en presenteert een vernieuwend concept. (LD23/31-03).

2. Het Band Talent Leiden Festival, een podium voor jonge Leidse bands, wordt gehouden in Gebr. De Nobel. Negen bands treden er op: Aces Of Spades, Alzheimer, Christopher's Soul, Innovation, No Future Kids, Sandpaper Kiss, Shotgun Diplomacy, Stalking Aphrodite en Vacuous Me. De leeftijd van de leden varieert van 12 tot 18 jaar en hun genre van metal tot hiphop. Het avondvullende programma wordt gepresenteerd door acteur en muzikant Joris Lutz. Volgens voorzitter Arjen Bakker, een van de initiatiefnemers, is het idee in 2013 ontstaan. Bands die door de eerste selectie komen krijgen gratis coaching door Popschool Leiden en BplusC. Ze krijgen ook de kans op te treden bij andere evenementen, zoals Werfpop. (LD20-03).

2. Gebouw Level bij station Leiden Centraal kan binnenkort uit de steigers, die passanten sinds de zomer van 2013 beschermen. Kort na de opening van het gebouw braken een paar glazen gevelplaten, die in stukjes naar beneden vielen. Eigenaar Green Real Estate en de gemeente zijn het eens over een oplossing voor het probleem. De gevelpanelen aan de Bargelaan en aan het plein aan de zeezijde van het station worden opnieuw tot hoge temperatuur verhit, de ultieme test voor het opsporen van zwakke plekken. Na die behandeling zouden de risico's gereduceerd zijn tot aanvaardbaar niveau. (Gem01-04, Sl01-04, LD02-04, LN08/04, WW15-04).

2. De plannen voor de woontoren Greentower, bij het gebouw van ROC Lammenschans, krijgen groen licht van de gemeentelijke commissie. Ontwikkelaar Green Real Estate doet begin dit jaar een forse aanpassing aan het ontwerp, waardoor de toren geen 70, maar 58 meter hoog wordt. Nog lager, zoals de buurt wil, ziet de ontwikkelaar niet zitten. Het alternatieve plan voor een Joppensztoren, dat een architect in opdracht van het wijkcomité ‘Nee tegen de toren’ maakte, krijgt onvoldoende steun. Wel neemt Green Real Estate de naam Joppensztoren mogelijk over voor de nieuwe woonflat. Binnenkort zitten Green Real Estate, wethouder Laudy en leden van het actiecomité weer om tafel. Woordvoerder Joost Vullings wil de hoogte van de toren weer ter sprake brengen, maar volgens Laudy is dat een gepasseerd station. Wel wil de wethouder de buurt betrekken bij een hele serie andere keuzes die nog gemaakt moet worden. Materiaalkeuze, de plek van de balkons en bijvoorbeeld de entree van de parkeergarage. Vullings en zijn comité wachten de gesprekken af, maar kondigen een gang naar de rechter aan als de maximale hoogte geen 48 meter wordt. Het CDA kondigt aan een amendement in te dienen met die hoogte als grens, maar zal geen meerderheid krijgen in de raad. (Sl03-04, LD04-04).

2. De aanwijzingen zijn er, maar het overtuigende bewijs niet, vindt de Haagse rechtbank. Daarom wordt de 30-jarige Peter van den H. vrijgesproken van het gooien van een vuurwerkbom in het portiek van een studentenhuis aan de Kaasmarkt op 6 augustus 20124. Hij wordt wel veroordeeld voor stalking van één van de bewoonsters, een studente met wie hij een relatie had. Het vonnis luidt vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. De officier van justitie eist twee weken eerder twintig maanden waarvan zes voorwaardelijk. In de proeftijd van twee jaar, die ook werd opgelegd, mag hij niet in de buurt van de studente of van de Kaasmarkt komen. En hij moet haar 2.000 euro betalen voor de ellende die hij veroorzaakte. Volgens de rechtbank bewijzen cameraopnamen dat hij die nacht in Leiden was maar is er onvoldoende bewijs dat hij op de Kaasmarkt was. Zelf zegt hij naar Leiden te zijn voor een bezoek aan een prostituee. De verdachte gaf de stalking toe. ‘Ik was helemaal de weg kwijt’. Hij bestookte haar bijna twee jaar met duizenden sms'jes en honderden soms dreigende telefoontjes. Ondanks gesprekken met de wijkagent in zijn woonplaats bleef hij doorgaan met het achtervolgen van zijn ex. Zij leed enorm onder de affaire. ‘Moedeloos, radeloos, machteloos’, las haar advocate voor. (LD20-03, LD03-04).

2. Er moet een Engelstalige basisschool komen ook al is daar geen behoefte aan om Leiden als internationale kennisstad te profileren, schrijft wethouder Frank de Wit aan de gemeenteraad. Onderzoek uit 2014 wees uit dat ouders uit de regio die Engelstalig onderwijs voor hun kinderen wensen, naar de Elckerlyc aan de Klimopzoom in Leiderdorp gaan, die de vraag moeiteloos aan kan. De Wit heeft er voorlopig 50.000 euro voor over. Marton de Pinth en Karin van Oort, bestuursleden van de twee grootste Leidse onderwijskoepels steunen hem. ‘Er zijn steden die kleiner zijn dan Leiden, en er twee of zelfs drie hebben’, aldus Van Oort. De Pinth vult aan. ‘In andere steden doen nieuwe internationale scholen het goed en wordt de vraag naar Engelstalig onderwijs ruimschoots overtroffen’. Maar een meerderheid de raad vindt dat overbodig want er is onvoldoende vraag naar, zo bleek uit onderzoek. Het geld kan worden besteed aan het verbeteren van het Engels op alle Leidse basisscholen, vindt het PvdA-raadslid Martijn Otten. Er wordt wel naar een compromis gezocht. Bijvoorbeeld door aan het bestuur van Elckerlyc te vragen of die een dependance in Leiden wil openen. ‘Roekeloos, onhandig, zonde van het gemeenschapsgeld en een schoolvoorbeeld van bestuurlijke willekeur’, reageert Paul Mos, directeur-bestuurder Elckerlyc. Hij wijst op de 20.000 euro die is uitgegeven aan onderzoek. (LD28/31-03, LD07-04).

2. Kooyker opent na een verhuizing van Breestraat 93 naar Breestraat 89. Willeke van der Meer nam de 152 jaar oude boekhandel in 2014 over na het faillissement van Polare. Het pand in de stijl van de Amsterdamse School is een maatje kleiner: 200 vierkante meter tegen 800 op de vorige locatie. Op 29 maart is er een literair en muzikaal programma samengesteld om na 27 jaar afscheid te nemen van de huidige winkel. Tussen 13.30 en 15.30 uur zijn er optredens van dichters en jazzmuzikanten. Er wordt onder meer poëzie voorgedragen door de nieuwe stadsdichter Wouter Ydema en zijn voorganger Jaap Montagne. Ook de dichters Gideon Roggeveen en Han Ruijgrok laten van zich horen. De muziekblokken worden verzorgd door Ingi Bjarni Skúlason (piano) en Jelle Willems (gitaar). Op 4 april, de dag van de officiële heropening door wethouder Robert Strijk, zijn er ook diverse optredens. (LD26-03, LD07-04, Sl08-04).

2. Het ontwerp voor de nieuwbouw en restauratie van Museum De Lakenhal is aangepast. Zo de openingen in de buitenmuur aan de Oude Singel geschrapt, blijkt tijdens een discussieavond in het Scheltema-complex in de Markststeeg.

De glazen overkapping op het voorplein gaat weg en het Rotterdamse architectenbureau Happel Cornelisse Verhoeven bedacht gaten in de muur passanten meer betrekt bij het museum. Op het plein komt onder meer het terras, dat bij het nieuwe museumcafé hoort. Woordvoerster Minke Schat: ‘We hebben nader onderzoek gedaan en onder meer met monumentenzorg en de welstandscommissie gesproken. Het is de laatste muur bij zo'n voorhof in Nederland, die nog helemaal intact is. Het is te rigoureus om daar openingen in te maken. Uit respect voor het authentieke erfgoed laten we de muur heel’. Het meest spraakmakende deel van de plannen is de nieuwbouw aan de zijde van de Lammermarkt. De Wassenaarse architect Kees van der Hoeven oordeelt dat er wringt in de verhoudingen. Zijn Leidse collega Fons Verheijen valt over de grijze bakstenen. ‘Die trekken vaak vervuiling aan en ik ben bang dat er lelijke vuilstrepen ontstaan’. Andere aanwezigen vragen zich af of De Lakenhal niet nog drastischer moet worden aangepakt. Daarbij werd op de Papevleugel gewezen, die in 1921 werd aangebouwd aan de kant van de Lange Scheistraat. Zo zegt de Leidse architect Peter van Swieten: ‘Misschien moeten we nu de kans pakken om deze lelijke vleugel ook af te breken. Het is een zielige vertoning. Het ziet eruit als de hoofdingang, maar kan die ambitie helemaal niet waarmaken’. (LD04-04).

2. Leden van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling krijgen een presentatie over de plannen met de Lammermarkt. Ook kunnen belanghebbenden hun zegje doen. Zoals oud-wethouder Hans van Dam die bepleit dat gebruikers van het Singelpark straks langs het water kunnen wandelen, onder de Valkbrug door. Sociaal onveilig, zo’n overdekte tunnel vlakbij de nachtopvang voor daklozen, vindt niet alleen de wijkvereniging, maar ook wethouder Laudy. Door zo’n onderdoorgang wordt de brug ook hoger, komt pas verderop op het plein weer op het normale straatniveau wat ruiimte kost. Er volgt nu een ontwerpfase waarin allerlei zaken verder worden uitgewerkt. Rutger Engelhard, co-voorzitter van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt, zegt dat de wijk weinig vertrouwen heeft in de veiligheid en de verkeersdruk die de nieuwe parkeergarage op de Lammermarkt straks oplevert. Er komen fors meer auto's die in allerlei berekeningen en verkeersmodellen niet zijn meegenomen. Mers Wittwer, voorzitter van de Belangenvereniging Haagwegkwartier maakt zich zorgen over de veiligheid in haar buurt. Naast technische aanpassingen van de verkeerssituatie, ingebracht door reizigersvereniging Rover, en een plan om ook fietsers onder de Valkbrug door te laten rijden, is er nog een opvallend burgerinitiatief. Stichting Beeld in Leiden ziet graag in 2017 de plaatsing tot stand komen van Vierkant in Vierkant, een beeld van Theo van Doesburg. Het beeld stond eerder, in hout uitgevoerd, op het Stationsplein en zou een definitieve plek op de Lammermarkt kunnen krijgen. Wethouder Paul Laudy reageert dat de Lammermarkt heeft al een iconisch monument heeft: Molen de Valk. Rondom de molen verandert het een en ander. De hekken en bosschages verdwijnen. Er worden wandelpaden aangelegd, zodat het terrein toegankelijk wordt ook als het museum gesloten is. (Sl03-04, LD04-04).

2. De onderwijsinspectie maakt bekend dat ROC Leiden bij vijf opleidingen niet meer zelfstandig examens mag afnemen. De examinering komt niet in gevaar want die gebeurt nu onder de verantwoordelijkheid van het ID College. Drie andere opleidingen worden ‘zeer zwak en met onvoldoende examenkwaliteit’ genoemd, maar hier grijpt de minister nog niet in. De onderwijsinspectie deed de onderzoeken eind 2014 en lichtte ROC Leiden eind januari in. Dat was voor interim-directeur Henk de Jong reden om toenadering met het ID College te zoeken. De overname staat gepland voor komend voorjaar. (LD03-04).

3. Premier Mark Rutte is een van de vele prominenten die de ‘Matthäus passion’ in de Pieterskerk bijwoont. Verder zijn onder anderen aanwezig: de ministers Stef Blok, Jet Bussemaker, Ad van der Steur en de oud-ministers Ivo Opstelten en Onno Ruding, ABNAmro-topman Gerrit Zalm, commissaris van de koning Jaap Smit, oud-eurocommissaris Nellie Kroes, oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen, de burgemeesters Henri Lenferink en Jan Hoekema (Wassenaar), D66-fractieleider Alexander Pechtold, CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma en PvdA-senator Marleen Barth. Het Bachkoor Holland voert het muzikale lijdensverhaal van Jezus van Johann Sebastian Bach elk jaar uit onder leiding van Gijs Leenaars. Het koor wordt begeleid door het Concertgebouw Kamerorkest en bijgestaan door het Haags Matrozenkoor. (Sl03-04, Tel04-04, LD04/07-04, HOZ05-04, WW08-04).

3. Op Goede Vrijdag wordt in de binnentuin van BplusC locatie Nieuwstraat de voorstelling ‘Het Gerecht’ opgevoerd. Een combinatie van poëzie en muziek, met als thema de kruisweg van Christus. In dertig minuten wordt het hele verhaal verteld, vanuit een nieuw en fris perspectief. Wouter Ydema, de kersverse stadsdichter, biedt deze voorstelling belangeloos aan samen met Stichting Leids Literair Landschap en BplusC. Het wordt omlijst met trompetimprovisaties van componist en trompettist Leonard Evers. (BpluC01-04, LN01-04. LD02-04).

3. Kleine kinderen collecteren, doen klusjes en bouwen met ballonnen een hele grote aap. Bij station Leiden Centraal zamelen kinderen geld in Voor het jeugdprogramma ‘Zapp Your Planet’ van het Wereld Natuur Fonds. De landelijke actie van het WNF staat dit jaar in het teken van de Orang-Oetan.
Twee teams strijden onder leiding van presentatoren Ron Boszhard en Dolores Leeuwin met een groot aantal ballonnen zo snel mogelijk een enorme Orang-Oetan, inclusief boom te bouwen en dat trekt veel bekijks. Op 9 mei produceert Zapp een marathonuitzending uit van tien uur met de Orang-Oetan als thema. (Sl03-04, LD04-04, Dichtbij07-04).

3. De brandweer redt twee katten bij een brand in een huis aan de Boeierwerf in de Merenwijk. Er vallen geen gewonden maar de rook richt veel schade aan. De brand ontstaat in de meterkast terwijl de bewoners niet thuis zijn. De dierenambulance brengt de katten naar een dierenarts. (Sl03-04, Dichtbij03-04, LD04-04.).

3. De renovatie van winkelcentrum Stevensbloem is opnieuw uitgesteld. Dit keer gooit een ongelukkig geplaatst transformatiehuisje roet in het eten. Dat staat in het winkelcentrum en moet verplaatst worden voor de verbouwing. Het verleggen van kabels en leidingen moet door de nutsbedrijven worden gedaan. Ontwikkelaar Urban Interest heeft inmiddels een aannemer geselecteerd en de werkzaamheden beginnen in de derde week van mei. De gemeente had al eerder het licht op groen gezet, maar Urban Interest was nog niet klaar. ‘We hebben de vergunningen binnen, maar zijn nog in onderhandeling met de aannemer’. In februari maakt de gemeente bekend dat het renoveren nog die maand zou beginnen. Eerder werd de start van de verbouwing al een aantal keer uitgesteld. De eerste plannen dateren al van 2006. De gemeente en Urban Interest gaan heel laks met de situatie om volgens Arno van Laarhoven van Van Laarhoven Optiek. (LD03-04, Sll2-04).

3. Wijkvereniging Transvaal vreest dat de grote parkeerproblemen terugkeren in de buurt achter het voormalige belastingkantoor. Volgens woordvoerster Ingeborg Hansen is dat een gevolg van plannen om de zone voor betaald parkeren fors uit te breiden. ‘Ook inwoners die ver buiten de singels wonen moeten straks een vergunning aanvragen om in hun buurt te kunnen parkeren.
Maar met die vergunning kunnen ze hun auto ook in Transvaal neerzetten. Als ze een bezoekje aan de binnenstad brengen of bij het station moeten zijn. Dan is Transvaal weer terug bij af’. Volgens haar biedt de grote parkeergarage, tegenover de Morspoort geen soulaas .’Die garage staat nu al grotendeels leeg. Als in de directe omgeving parkeren goedkoper wordt, wordt het een zooitje’.
(LD03-04).

3. Een animatie over de Leidse kruitramp is onderdeel van de nieuwe tv-serie de ‘IJzeren Eeuw’ van NTR en VPRO, die vanaf vandaag te zien is. De korte film is gemaakt door het Leidse Infofilm. In de nieuwe serie, gepresenteerd door Hans Goedkoop, wordt de Nederlandse geschiedenis van de 19de eeuw behandeld. Een eeuw waarin Nederland zich langzaam ontwikkelde tot een moderne industriële natie. Naast de serie is er een website, een tentoonstelling en komt er een boek. Op 12 januari 1807 ontplofte een kruitschip op de plek waar nu het Kamerlingh Onnesgebouw en het Van der Werfpark zich bevinden. De ramp kostte aan 151 mensen het leven en maakten velen dakloos. Koning Lodewijk Napoleon bezocht daags na de ramp de stad. Het Leidse Infofilm van de broers Roger en Robert Busschots maakt vaak animatiefilms voor onder andere Leidse musea. (LD23-03).

3. Het tweetalig onderwijs op de middelbare school doet het goed. Dat blijkt uit de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar. Het Visser 't Hooft begint met een tweetalige havo en verwachten daardoor groei. De school biedt al tweetalig onderwijs op de andere niveaus. Het Stedelijk Gymnasium heeft 350 aanmeldingen, 50 minder dan vorig jaar. Het Bonaventuracollege aan de Burggravenlaan groeit voor het tweede achtereenvolgende jaar flink, van 220 naar 240 brugklassers. De school nadert hiermee de grenzen van het gebouw volgens directeur Eduard Nagel. Dit in tegenstelling tot de locatie Mariënpoelstraat. Hoewel de school hoog scoort in diverse onderzoeken, zakt het aantal aanmeldingen ten opzichte van vorig jaarm van 205 naar 180. Het Visser 't Hooft aan de Kagerstraat krijgt komend jaar 165 brugklassers: 15 meer dan dit jaar. De school is blij verrast na een aantal moeilijke jaren. ‘Ik had niet gedacht dat het nu al zou aantrekken’ aldus interim-directeur Co Huisman. Opvallend is de daling bij het Da Vinci aan de Kagerstraat: van 181 naar 156. De school maakt zich geen zorgen en verwacht nog flink wat aanmeldingen. De school heeft elk jaar vrij veel na-inschrijvingen. De overige aanmeldingen met tussen haakjes die van vorig jaar zijn: Vlietland College 184 (200), Driestar College, 145 (141), Marecollege: 120 (100). (LD04-04).


3. De stichting Bevrijding Leiden maakt samen met Erfgoed Leiden (ELO) een smartphone-app over de Tweede Wereldoorlog. Daarin is een kijkje mogelijk achter veertig Leidse gevels waar tijdens de oorlog iets bijzonders gebeurde. Zoals het drukken van illegale kranten, het helpen van Joden en anderen onderduiken en het vervalsen van persoonsbewijzen en bonnen om dit alles mogelijk te maken. De app is binnenkort te vinden in de AppStore en de Play Store. In ‘Achter de gevels’ liggen onder meer de Breestraat, het Van der Werfpark en de Joodse synagoge aan het Levendaal op de route. De wandeltocht is vooral bedoeld om scholieren op een aantrekkelijke manier les te geven over de oorlog. De stad viert en herdenkt de bevrijding van 1945 dit jaar groots met festiviteiten in de eerste week van mei. (LD04/09-04, LN08-04. Dichtbij08-04, Sl10-04).

((CV.4. Dolf Groenewegen (53) is geboren en getogen in Voorschoten maar woont nu in Leiden. Bijna 25 jaar geleden werd hij eigenaar van het Katwijkse strandpaviljoen Willy Zuid en dertien strandhuisjes. ‘Ik ben vanaf m'n vijftiende in de horeca werkzaam. Want op school werd het nooit wat. Het interesseerde me niet en ik was er te rusteloos voor’. Als kind was hij al bevriend met de kinderen van Arie en Truus van der Valk (de grondleggers van de gelijknamige hotel- en restaurantketen) en ging er werken. Hij begon als afwasser bij De Gouden Leeuw, liep in allerlei ‘Toekanbedrijven’ rond en eindigde in 1990 als bedrijfsleider van hotel Goes, waar hij vijf jaar zat. Zijn vrouw Dorothé is een echte Leidse en hoorde dat Theo Lange het zat was en Willy Zuid wilde verkopen. Vier weken later waren ze eigenaar. Groenewegen: ‘Ik spreek de taal van de echte Katwijkers niet, sterker: ik versta ze niet eens. Ik ben niet één van hen en zit hier met mijn strandtent een beetje aan de buitenkant. Ze hebben op het strand allemaal hun eigen, vaste honk waar ze altijd zitten. Ik ben misschien ook een beetje te…. te vrijgevochten voor ze. Hij bouwt elk jaar met veel plezier het paviljoen en de strandhuisjes weer op hoewel de gemeente Katwijk permanente aanwezigheid toestaat. ‘Je begint steeds weer helemaal opnieuw. De hele zomer zit ik hier. Dit is dan mijn leven, zeven dagen per week, van 's morgens negen tot 's avonds elf uur. Vanaf 1 oktober kan ik pas weer afspreken met vrienden of naar verjaardagen toe’. Zijn vrouw doet de boekhouding en de reserveringen van de huisjes, we hebben een heel duidelijke taakverdeling. Ik zit hier. Die huisjes zitten al acht jaar voor honderd procent vol. Niet normaal. Ik zou er nog wel een aantal in het buitenland willen neerzetten’. Hij heeft drie dochters: Robin (24), Nikki (19) en Zoë (10). (LD04-04)).

4. Radio Veronica zendt van acht uur 's ochtends tot vier uur 's middags alleen maar muziek van The Beatles uit. Dat gebeurt vanaf de Beat-Meet, de verzamelaarsbeurs die jaarlijks wordt gehouden in het voormalige Antonius Clubhuis, Best Western City Hotel, aan de Lange Mare. Beatlesfans snuffelen er tussen cd's, lp's, dvd's, boeken, bladen en memorabilia van ‘The Fab Four’.
Dj Bart van Leeuwen die de uitzending met Silvan Stoet verzorgt: ‘Wij hebben een geschiedenis met The Beatles. Op 29 februari 1972 was de toenmalige zeezender Veronica het eerste radiostation ter wereld, dat een dag lang alleen muziek van The Beatles draaide. Zoiets was nooit eerder vertoond’ De inmiddels 60-jarige dj kwam zelf pas een jaar later bij Veronica, maar herinnert zich dat hij die dag aan de radio gekluisterd zat. In de hedendaagse popmuziek hoor ik nog steeds de invloed van The Beatles. Coldplay bijvoorbeeld. The Beatles hebben zo'n 300 liedjes gemaakt, nog los van alle soloplaten. Nu staat Paul McCartney weer in de hitparade met Kanye West’. Japanner Saito Kiyoshi (43) uit Hiroshima komt al vijftien jaar naar Leiden. Twee keer per jaar stapt hij in het vliegtuig om deze beurs mee te maken. Eerst als bezoeker, nu als standhouder met een kartonnen doos met Japanse elpeess en tijdschriften van de band. Na de beurs wordt in drie cafés Beatles-muziek gespeeld. Yorick van Norden in café In de Marenpoort, Willem Bodhi in Lemmy’s Biercafé en Xavier Baudet in Estaminet Schommelen. (LD04/07-04).


4. In de Hortus Botanicus wordt aan de Witte Singel gewerkt aan de aanleg van een Chinese kruidentuin, die over twee weken klaar is voor beplanting. Het is een cadeau, dat de hortus in 2013 kreeg van haar vriendenstichting en is gemaakt door tuin- en landschapsbureau Copijn. De nieuwe kruidentuin past goed bij de plantencollectie en bij de Japanse tuin, die 25 jaar geleden aangelegd is toen de Hortus 400 jaar bestond. Woordvoerder Hanneke Jelles: ‘Een mooie mijlpaal bij ons 425-jarig bestaan. Verwacht geen koepeltjes en pagodes. Het is een eigentijds ontwerp met een Chinese sfeer. Vaste tuinplanten uit die regio sieren de buitenste gedeelten van de tuin. Bijvoorbeeld chrysanten en wilde rozen en even verderop een bijzondere ‘zakdoekjesboom’. De binnenste bedden krijgen een wisselende beplanting met kruiden uit de Chinese gezondheidsleer. De hortus wil bezoekers daarmee over de achtergrond van de Oost-Aziatische medicinale planten vertellen. De tuin komt op de plaats van de eerdere groente- en kruidentuin en wordt 400 vierkante meter groot. Vanaf de Witte Singel zijn de grote bamboepalen al te zien. De paden met kleine steentjes en de ruisende en ritselende bamboe maken straks de sfeer compleet. De officiële opening is in oktober, als de planten volgroeid zijn. (LD04-04, Mare16-04).

4. Scouting Sint Jozef opent haar nieuwe clubhuis. Afgelopen tien jaar zochten de padvinders naar een nieuwe locatie. Een oude loods in het archeologisch park Matilo werd de afgelopen maanden omgebouwd tot nieuw onderkomen. Bij het openingsfeest zijn de voorzitters Myriam Beck en Wouter van der Heyden aanwezig en wethouder Roos van Gelderen onthult de nieuwe naam van het clubgebouw met het doorknippen van een grote rode strik: ‘De Hopper’. Sint Jozef woonde lange tijd in bij de Sint Jozefkerk in de Alexanderstraat. (Sl02/07-04, LD03/07-04, WW08-04, LN08/04, HOZ12-04).

((CV. 4 Esther Ouwehand (38), Tweede Kamerlid voor de Partij van de Dieren, woont in Leiden. In Katwijk is ze geboren, getogen en gevormd. Hobby’s zijn hardlopen en muziek (metal, hardrock en punk). Heeft een LAT-relatie. Zij was junior marketingmanager voor jongerentijdschriften bij Sanoma Uitgevers en doet haar intrede bij de partij als coördinator op het partijbureau. ‘Sinds 2006 hebben we twee zetels in de Tweede Kamer, maar onze strijd voor meer aandacht voor dierenwelzijn is nog maar net begonnen. De noodzaak om op een andere, respectvollere manier met dieren om te gaan, maakt deel uit van de fundamentele koerswijziging waarvoor wij hartstochtelijk pleiten. Het huidige economische systeem is failliet. Het drijft op uitputting en overbelasting van de aarde. Niet economische groei, maar het leefbaar houden van de aarde moet centraal komen te staan. Die boodschap, ónze boodschap, is genegeerd, verketterd en bevochten, maar uiteindelijk zullen we winnen. Al was het maar omdat er geen alternatief is’. Ze riep het Meldpunt Gifklikker in het leven voor mensen die zich zorgen maken over bespuitingen op bollenpercelen in hun omgeving. Bij ons gevecht tegen de bio-industrie, ons pleidooi voor minder vleesconsumptie en onze strijd tegen het gebruik van wilde dieren in circussen, zie je iedere keer weer datzelfde mechanisme in werking treden: eerst worden we genegeerd, dan uitgelachen en dan bestreden. Maakt niet uit, we laten ons niet uit het veld slaan. Ik heb weinig geduld, maar een groot uithoudingsvermogen’. Ze komt uit een christelijk gezin met socialistische trekjes en was zestien toen ze op tv een reportage over veetransport zag. ‘Daarna heb ik nooit meer vlees gegeten. Ik was de enige thuis, want mijn ouders zagen iedere dag een stukje vlees als een verworvenheid. Inmiddels zijn ze wat ouder en eten ze minder vlees. Het vlees dat mijn moeder koopt is bovendien biologisch’. (LD04-04)).

5. De Leidse Dennis Oudshoorn (15) en de Leiderdorpse Romy de Cuba (14) worden wereldkampioen twirlen op het WK in Italië. Het duo staat eerste paasdag in de finale in de categorie junior duet. ‘De finale was niet heel erg spannend meer. We stonden al in de top drie, dan is de druk ervan af’, zegt Romy. ‘De overwinning is bijzonder, want meestal wint Amerika’. Toch werden de wereldkampioenen niet groots onthaald bij terugkomst. ‘Vrienden en familie reageerden heel leuk, maar verder leeft het niet. Veel mensen kennen de sport niet. Ze denken dat het majorette is, met een stokje zwaaien. Maar twirling gaat veel meer om techniek en niveau. Je traint er heel hard voor en bereid je weken voor. En dan krijg je de vraag wat het nou eigenlijk is’. Ze traint vier keer per week en volgt ook een dansopleiding. Oudshoorn was al vier Europees kampioen en behaalt bij het WK nog twee derde en drie tweede plaatsen. Hij is beizg met de vooropleiding dansen bij DC-Dance in Katwijk. (LD11-04, HOZ19-04, WW22-04).

5. De jaarlijkse studentenroeiwedstrijd Varsity is op lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. Dat maken het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) en de Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond bekend. De wedstrijd, die elk jaar door de Utrechtsche Studenten Roeivereniging Triton op het Amsterdam-Rijnkanaal georganiseerd wordt, geldt als de belangrijkste en meest in het oog springende roeiwedstrijd van het jaar. Studenten dragen bolhoedjes en wandelstokken, zooien met elkaar, gooien met kluiten modder en bier en de winnaars worden door naakte zwemmers onthaald. De 132ste editie wordt gewonnen door het Rotterdamse Skadi en het Leidse Njord is tweede. (LD07-04, Mare16-04)

5. Bloemen uit Nederland sieren met Pasen voor de dertigste keer het Sint-Pietersplein in Rome. Die traditie dreigde te verdwijnen doordat het kabinet het Productschap Tuinbouw op 1 januari 2015 ophief. De belangenorganisatie voor de bloemensector bekostigde al die jaren de bloemen op het plein bij het Vaticaan. Daarna kregen de drie promotie-organisaties Bomen, Bloemen en Bollen onenigheid wie de bloemen zou moeten betalen. Bloemenbureau Holland uit Naaldwijk en bloembollenorganisatie iBulb uit Hillegom nemen tot 2018 de kosten voor hun rekening. De pauselijke ceremoniemeester Marini laat weten ‘Siamo contissimi’ te zijn, ofwel zeer tevreden. De Leidse bloemenarrangeur en initiatiefnemer Charles van der Voort had vooraf aangekondigd een streep onder de traditie te zetten als het te magertjes zou tonen. Via-via kwamen hij en zijn broer Nic in 1985 in contact met een pater die in Rome woonde en goede contacten had met de paus. Zo kwam het dat zo’n dertig arrangeurs uit Leiden en de Bollenstreek elk jaar naar Rome vertrokken om het plein te versieren, voor het ‘Urbi et orbi’ van de paus. Op 31 maart werd de bloemenvracht van kweker Bart Bergman geladen en gezegend door pastoor Rochgus Franken en op 2 april vertrok de hele groep naar Rome. Marc Eijsackers van het Bloemenbureau: ‘De paasviering is een wat vreemde eend in de bijt. Het is een overblijfsel van vroeger waaraan we vasthouden, maar wel met minder geld dan voorheen’. Sponsoring in natura door kwekers wordt bemoeilijkt omdat het economisch slecht gaat. Dit jaar liep bovendien het contract met het Vaticaan af. Op 4 april ’s avonds is het team klaar met het verfraaien van het plein. Van der Voort: ‘Het was weer geweldig. Het viel me alles mee. Met wat we bij ons hadden, konden we er iets prachtigs van maken’. Paus Franciscus bedankte niet als zijn voorgangers in het Nederlands voor de bloemen, maar in het Italiaans. Van der Voort. ‘Dat wordt door de journalisten vertaald en zo hoort de hele wereld dat de bloemen uit Nederland komen. Nog meer uitstraling dus’. (LD21-02, RTVW31-03, LD31-03, Dichtbij01-04, RTVW04-04, LD08-04).

5. Een busje brandt uit in de Atjehstraat. De brandweer blust het vuur. Het is een bedrijfswagen van DZB Partycatering. Er werden geen sporen van brandstichting gevonden. Mogelijk ging het om een technisch mankement (RTVW05-04, Sl08-04).

5. Op eerste paasdag staan zo’n negentig kraampjes op de Original market bij Museum Volkenkunde aan Steenstraat 1. Handgemaakte voorwerpen, fair trade, vintage, duurzaam en eigen ontwerp worden er verkocht. Bovendien zijn er twee foodcourts ingericht met huisgemaakte lekkernijen. Het a capella kwartet ‘Lovers Lane’ treedt op. Per kraam doneert Original een euro aan de Stichting Sjaki-Tari-Us, die zich inzet voor het begeleiden en opvoeden van kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking op Bali (Indonesië). Volgens organisator Andrea Manus zijn er naar schatting 6.300 bezoekers. (NVH31-03, LN01-04, LD07-04, WW08-04).

6. Niet het originele Leidse oorlogsmonument, maar een replica staat centraal tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Dat maakt de stichting Dodenherdenking bekend. Voorzitter Ton Kohlbeck spreekt van ‘een unieke situatie’. De herdenking moet worden verplaatst omdat vlakbij de plek van het monument bij molen De Valk de ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd. Als alternatieve locatie is het plein voor de Pieterskerk aangewezen. Aanvankelijk was het de bedoeling om het gevaarte van de Lammermarkt naar het Pieterskerkplein te verplaatsen, maar daarvan is afgezien. ‘Een complete verhuizing van beeld, sokkel en fundering bleek te duur’, aldus Kohlbeck. De replica, een kopie gemaakt door een gespecialiseerd bedrijf volgens moderne 3D-technieken, komt met de rug naar het Pelgrimshofje te staan. De kopie verdwijnt, met inachtneming van de bloemenhulde, in een gemeentelijk depot om in 2016 nog één keer te worden gebruikt. (Sl06-04, LD08-04).

6. Exact 70 jaar geleden overleed de Leidse hoogleraar volkenrecht Ben Telders. Hij was één van de opstellers van ‘Het Leidsche Senaatsprotest’ op 31 oktober 1940 waarin hij met toenmalig rechtendecaan Rudolph Cleveringa streed tegen de Ariërverklaring (niet-joodverklaring). Jos van den Broek, hoogleraar wetenschapscommunicatie bij de Universiteit Leiden, organiseert ter nagedachtenis een kranslegging. Hij en rechtendecaan Rick Lawson houden een korte toespraak bij het voormalige woonhuis van Telders aan het Rapenburg 45. Het huis waar ook Beatrix woonde in haar studententijd. Leden van het Volkenrechtelijk Dispuut prof. mr. B.M. Telders leggen een krans. Later dit jaar volgt nog een bredere herdenking in het Groot Auditorium van de universiteit.

Telders was een van de leidende figuren achter het protest tegen het ontslag van joodse collega’s. Op 26 november 1940 hield Cleveringa zijn beroemde rede tegen dit ontslag. Telders bood nog aan in zijn plaats die rede te houden, omdat hij - in tegenstelling tot zijn decaan - ongehuwd was. Op 18 december werd Telders door de Duitsers opgepakt. Op 6 april 1945 stierf hij in Bergen-Belsen op 42-jarige leeftijd aan vlektyfus. (Sl06-04, LD07-04)

6. Een open rondvaartboot waar de passagiers als moderne galeislaven zelf voor de aandrijving moet zorgen. Die ‘Doordouwer’ wordt op de Oude Rijn ten doop gehouden door De Leidse Rederij. De klassieke sloep uit 1958 werd twee jaar geleden in vervallen staat aangetroffen op de Hollandse IJssel. Het is uitgerust met een nog origineel handvoortstuwingsapparaat. Aan boord bevinden zich acht handels die door duo’s tegenover elkaar met een duw-trek-beweging worden bediend. Het schip is sindsdien in eigen beheer gerestaureerd. Naast het originele apparaat beschikt de ‘Doordouwer’ over een fluisterstille elektromotor. Het schip kan vanaf dit zomerseizoen worden gehuurd voor vaartochten over de grachten en singels. (LD07-04, Sl13-04).

7. Ontwikkelaar Van Wijnen Projectontwikkeling West en belegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance hebben het voorlopige ontwerp van het eerste deel van het Rijnsburgerblokplan aangepast. Er zijn 45 extra woningen toegevoegd deels ter vervanging van kantoorruimte zodat het totaal op 173 komt. Ook is de hoogte van twee van de drie woontorens aangepast. De toren aan de kant van de stad wordt verlaagd tot 47 meter. Die aan de kant van station Leiden Centraal juist hoger: 53 meter. Alle torens krijgen een eigen kleur en een eigen top. De sloop van de bestaande bebouwing start direct na de zomer. Het gaat om het voormalige kantoor van de Kamer van Koophandel, het pand van de Rabobank, het gebouw waar Expose Your nu nog onderdak vindt en de Club 70 fietsenstalling. Aan de kant van het Schuttersveld gaat de gekraakte kantoorflat tegen de vlakte. Op basis van het advies van de stedenbouwkundig supervisor Maxwan Architects & Urbanist hebben B en W de aanbevelingen voor een definitief ontwerp vastgesteld. Het is het eerste bouwplan in de totale herontwikkeling van het gebied rondom station Leiden Centraal. Het gebouw aan het Stationsplein krijgt ruim 50.000 vierkante meter aan woon-, winkel- en kantoorruimte. Verdeeld over een ‘sokkel’ van vier tot vijf lagen en drie torens van verschillende hoogtes. In het hart komen 198 parkeerplaatsen. Ook worden 300 fietsenstallingsplekken ingeruild voor 100 plekken voor buitenmodelfietsen. In totaal komen er 4.800 plekken in de publieke fietsenstalling met een opening aan de stationszijde. Begin juni wil de gemeente het ontwerp bestemmingsplan af hebben. De bouw moet begin 2016 starten. Als het bestemmingsplan definitief is krijgt de projectontwikkelaar maximaal twee jaar om 75 procent van de kantoortoren te verhuren, voor de bouw van fase twee start. (Gem07-04, Sl08-04, LD09-04, HOZ12-04).

7. Leiden krijgt vanaf volgend jaar 1,5 miljoen euro minder uit het Gemeentefonds. Het rijk heeft de criteria op basis waarvan de hoogte van de uitkering wordt vastgesteld opnieuw tegen het licht gehouden en bij dat ‘groot onderhoud’ gaat er meer geld naar dunbevolkte gemeenten met een groot buitengebied. Dat gaat ten koste van dichtbevolkte gemeenten als Leiden. (Sl08-04, LN15-04).

7. De toerit van de A44 in Leiden richting Amsterdam is drie avonden en nachten dicht in verband met wegwerkzaamheden tussen 21.00 uur en 05.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via Oegstgeest. De voormalige busbaan op de Plesmanlaan wordt ingericht als extra rechtsaf-strook. Hierdoor moeten er straks minder files staan en kunnen mensen sneller de A44 op. In december is de vluchtstrook al omgebouwd, maar nu wordt de belijning aangebracht. (RTVW07-04, Dichtbij07-04).

7. Een grote dag voor komiek Jochem Myjer. De Leidenaar staat de komende vijf weken in een uitverkocht Carré met zijn voorstelling. Op zijn Facebookpagina schrijft hij: ‘Vandaag gaat mijn grootste jongensdroom in vervulling. Het plafond is bereikt, ik loop op wolkjes, heb vlinders op plaatsen waar ik dacht dat ze niet bestonden’. Hij begon als 19-jarige student met optredens in jeugdhonken, tot aan kleine zalen in schouwburgen. De komiek krijgt meer publiek tijdens zijn show Adéhadé, die werd uitgezonden door de VARA. (RTVW07-04, Dichtbij07-04, Sl08-04, LD10-04).

7. De herintroductie van Leidato in 2014 krijgt dit jaar geen vervolg. Elles van Goozen, een van de organisatoren, heeft de naam verkocht aan de nieuwe initiatiefnemer Louis Stokman. In 2016 moet het volgens hem lukken als is het moeilijk een locatie te vinden in Leiden. In 2014 werd de Leidato gehouden in een van de hangaars van vliegveld Valkenburg. (LD07-04, Dichtbij07-04).

7. De grafzerk van Anna Cornelia van Gogh-Carbentus, de moeder van schilder Vincent van Gogh, is terecht. Ze werd op 2 mei 1907 op begraafplaats Groenesteeg begraven en sinds de jaren negentig lag er op haar graf een replica van de originele gedenksteen. ‘Tot onze grote verbazing is het origineel een paar weken geleden teruggevonden’ aldus Lodewijk Kallenberg, voorzitter van De Stichting tot instandhouding Begraafplaats Groenesteeg stichting. Ze verhuisde in 1889, vier jaar na het overlijden van haar man, van Brabant naar Leiden. Na een aantal jaar in Den Haag te hebben gewoond, keerde ze twee jaar voor haar dood terug naar de Sleutelstad. Haar schoonzoon, een rijke kalkbrander uit Leiderdorp betaalde haar rustplaats en uitvaart. Kallenberg las in de Leidse Courant van 5 mei 1990 dat de gemeente de originele steen in het najaar van 1989 heeft weggehaald omdat de belangstelling voor de begraafplaats te groot werd. Kallenberg kreeg onlangs een telefoontje van de man die de renovatie leidt, dat het origineel was aahgetroffen in een kist met gebroken gedenkstenen. ‘We hebben er meteen voor gezorgd dat de steen weer op de juiste plek is geplaatst’. Begraafplaats Groenesteeg werd in 1813 opgericht nadat Napoleon het begraven van mensen in kerken had verboden. Anderhalve eeuw werd er begraven, maar vanaf de jaren '70 werd er lange tijd niets aan de rustplaats gedaan. Pas begin jaren negentig heeft de gemeente als nieuwe eigenaar de begraafplaats gerestaureerd. (LD07-04).

7. De omstreden invoering van betaald parkeren in de buitenwijken is een kwartaal vertraagd, meldt wethouder Robert Strijk. Aanvankelijk zou in oktober fasegewijs worden begonnen met de Professorenwijk als eerste stuk van het nieuwe gebied. Dat is opgeschoven naar 1 januari 2016. ‘Het geeft ons, wat de aanvraag van vergunningen betreft, nét iets meer tijd en geeft ook net iets meer rust’, aldus Strijk. Verdere invoer in andere schilwijken rond het centrum volgen medio en eind in 2016. De invoering van betaald parkeren is gekoppeld aan de opheffing van de blauwe zones. Uitgifte van de werknemersvergunning via de werkgever vergt meer tijd en leidt tot een eerlijker en evenrediger verdeling. Het gebruik van private parkeerterreinen kan zo ook beter gestimuleerd worden, meent hij. Omdat de inspraakprocedure nog moet starten, lijkt het B en W niet raadzaam nog voor de zomer de verordeningen in de gemeenteraad te bespreken. Het streven is nu de voorschriften in september aan de raad voor te leggen. Volgens Strijk heeft het uitstel geen financiële consequenties. Door het uitstel komt de planning voor invoering van het digitaal parkeren, dat in oktober 2016 van start moet gaan, in een aantal stadsdelen dicht bij elkaar te liggen. Na oktober 2016 hoeft men geen kaartje of vignet meer achter de voorruit te leggen/plakken. Plaats en tijd van de parkeerde auto wordt door de automobilist ingevoerd in een computer en een langsrijdende scanauto controleert of hij geregistreerd heeft. De parkeervergunningen worden per jaar uitgegeven. Voor 2016 moeten ook nog allemaal nieuwe parkeerautomaten worden aangeschaft. Die hebben een levertijd van drie maanden. (Gem07-04, LD08-04, Sl08-04, HOZ12-04, NVH14-04, LN15-04, St13-05)

7. Wouter Leeuwenburgh stapt naar de Raad van de State om te eisen dat de gemeente Leiden voorlopig stopt met alle activiteiten die de aanleg van een alternatieve Rijnlandroute in de weg zouden kunnen staan. Zoals de tunnel die op de Plesmanlaan ter hoogte van het Bio Science Park moet komen. Volgens de Voorschotenaar moet de hoogste bestuursrechter eerst een uitspraak doen over de negentig beroepen die zijn ingediend tegen de Rijnlandroute, vermoedelijk in september. De ingenieur civiele techniek Is ervan overtuigd dat er betere alternatieven zijn en wil dat ze worden onderzocht. Hij heeft zelf zes alternatieve tracés bedacht die via boortunnels met aantakkingen onder Leiden doorgaan. Volgens de landsadvocaat woont Leeuwenburgh te ver van het tracé en mag hij geen bezwaar maken. Over twee weken hoort hij of zijn beroep ontvankelijk is. (LD08-04).

7. Het lege bedrijfsgebouw aan de Willem Barentszstraat 1-5 mag van B en W toch geschikt worden gemaakt voor 80 tot 85 studentenwoningen. Eind 2014 laat initiatiefnemer Imbo Vastgoed uit Muiden nog weten het ontwerp ‘Nova Zembla’ te willen herzien, na weerstand uit de Zeeheldenbuurt. Vooral vanuit de Heemskerk- en de Tasmanstraat komt verzet. Na een handtekeningenactie schaart ook de buurtvereniging zich achter de bewoners. Die club eist een geluidonderzoek en een beheerder, mocht het complex er komen. Ondernemers op industrieterrein De Waard staan evenmin te juichen. De bedrijven zijn niet tegen bewoning als wapen tegen leegstand, maar wijzen erop dat het industrieterrein met allerlei parkeer- en verkeersproblemen kampt die eerst opgelost moeten worden. Leo Hartman, woordvoerder van de ondernemersvereniging, noemt de goedkeuring ‘het begin van het einde’. ‘Als je wonen eenmaal toestaat, verliest het industrieterrein z’n functie’. De ondernemersclub maakt bezwaar en stapt zo nodig naar de rechter. De gemeente zegt in een reactie dat het gaat ‘om een specifieke ontwikkeling, die geen gevolgen heeft voor de rest van het bedrijventerrein’. Verder meldt Leiden dat de studentenkamers zonder gemeenschappelijke ruimte geen reden geven tot overlast, zoals de buurt vreest. Een beheerder, meerdere uitgangen en een fietsenstalling in het gebouw moeten dat verder voorkomen. (Gem07-04, LD08-04, Sl08/10-04, LN15-04).

7. Het Juridisch Loket aan de Bargelaan stopt met advies via de balie. Zonder afspraak binnenlopen kan niet meer. Bellen kan wel. Dat geldt ook voor de 29 andere vestigingen waar mensen met een laag inkomen terecht kunnen voor juridisch advies. Volgens woordvoerder Sanne Hazenberg werd het steeds drukker, maar moest het loket het tegelijkertijd doen met minder personeel. ‘Er waren enorme wachtrijen’. Maandelijks lopen er zo'n 600 mensen binnen met een hulpvraag. ‘Zo'n 85 procent kunnen we helpen, de rest verwijzen we door naar advocaten of schuldhulpverlening’, zegt Hazenberg. Advocaat Rogier Kamphuis vreest dat het laagdrempelige niveau verdwijnt. En een telefoontje kost 25 cent per minuut. Collega Miriam Kreulen gaat ervan uit dat mensen het loket blijven vinden. (Dichtbij27-03, LD28-03).

7. De vernieuwde gratis stadsgids ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’ verschijnt. De gids geeft actuele informatie over, en een overzichtelijke presentatie van het toeristische aanbod. Naast feiten en geschiedenis vinden bezoekers aan de stad in dit Nederlands-Engelse boekje ook informatie over musea, monumenten, horeca, varen, winkelen en praktische tips. Met de plattegrond is de weg simpel te vinden. De stadsgids heeft een groter formaat en telt meer foto’s dan de vorige versie. Er staan drie wandelroutes in die samen één grote stadswandeling vormen. (NVH07-04, LN15-04).

7. In de Turkse provincie Antalya is de 26-jarige Monique S. uit Leiden opgepakt omdat ze zich zou willen aansluiten bij terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), meldt het Turkse persbureau Anadolu Agency. De Leidse ‘Twitterjihadist’ Shabir Burbani kende haar niet persoonlijk, maar zegt dat ze af en toe op hem reageerde via sociale media. ‘Ik vond haar wel wat verdacht en vaag, vertrouwde het niet en nam wat afstand’. Ze werd gearresteerd in een hotel in de badplaats Colakli, vlakbij Antalya. Hier zou ze hebben gewacht op mensen die haar zouden meenemen naar Syrië. Volgens persbureau ANP werd ze gezocht door Interpol. Sinds 7 april is ze weer in Nederland en een dag later wordt ze vrijgelaten. Ze ontkent stellig naar Syrië te willen afreizen. Op social media had ze contact met mensen die radicale standpunten uitdragen. Achteraf zegt ze dat ze naïef is geweest, zelfs een beetje dom. De gemeente geeft op 9 april een korte verklaring over de affaire die overeenkomt met Monique's eigen verhaal. Daarin staat dat ze ‘een kwetsbaar persoon’is. ‘De wijkagent en de burgemeester hebben haar persoonlijk gesproken, maar ze vertelde alleen op vakantie te willen naar Turkije. Er was op dat moment geen aanleiding voor strafrechtelijk ingrijpen. De volgende dag kreeg de politie informatie over haar plan om iemand te ontmoeten bij de Syrische grens’. Monique bevestigt dat ze vorige week vrijdag vlak voordat ze naar Schiphol zou gaan de burgemeester en twee agenten op bezoek kreeg die haar vroegen naar haar reisdoel. Ze zegt contact te hebben met een Koerdische jongen in Irak en ze denkt dat die vriendschap er toe geleid heeft dat ze is opgepakt. Achteraf heeft ze veel verdriet over het Turkse avontuur. Haar vrienden - zegt ze - hebben haar laten vallen. ‘Alleen mijn ouder steunen me nog. Als ik wist hoe dit zou aflopen, was ik nooit gegaan’. (Dichtbij07/10-04, LD09/10-04).

7. Op een kunstbeurs in Brussel heeft het Rijksmuseum van Oudheden voor 120.000 euro een zeldzaam Egyptisch reliëf gekocht. Het wordt een van de pronkstukken van de nieuwe Egyptische afdeling in het museum. ‘Een plaatje’, noemt conservator Maarten Raven de aanwinst. Het stamt uit de vierde eeuw voor Christus en het museum heeft weinig uit die periode. Ook de thematiek van het reliëf is volgens Raven bijzonder. Afgebeeld is scheppergod Chnoem, die op het punt staat de wereld te creëren. Meestal zitten reliëfs met Chnoem, herkenbaar aan zijn ramskop, nog onverbrekelijk vast in de wand van een Egyptische tempel. Dit granieten object is 32,5 centimeter hoog. Het Mondriaan Fonds, de Bank Giro Loterij en het museum betalen elk eenderde van de aankoopsom. Tot en met 10 mei is de nieuwe aanwinst te zien in de hal van het museum. Daarna sluit het Rijksmuseum van Oudheden tot 2016 voor een verbouwing. (RTVW07-04, Sl07-04, Dichtbij07-04, LD08-04, NVH09-04, HOZ12-04).

8. Zonne-energiebedrijf Rooftop Energy start met de aanleg van het grootste zonnepanelenproject van Leiden op het dak van bedrijfsverzamelgebouw Nieuwe Energie. Anne Marieke Schwencke bedacht het plan in 2012, toen ze huurder werd in het gebouw aan de 3e Binnenvestgracht|: ‘Het dak ligt pal op het zuiden, heeft een perfecte hellingshoek’. Stichting EnergiekLeiden en woningcorporatie Portaal waren enthousiast. De 300 panelen leveren circa 70.000 kilowattuur, genoeg voor twintig huishoudens. De bedrijven in het gebouw gebruiken nu nog een stuk meer. Eind april is de installatie klaar. Portaal, eigenaar van het gebouw, neemt de stroom af. Rooftop Energy regelt alles: de bouw, ontwikkeling, financiering en exploitatie. Schwencke: ‘We krijgen een landelijke subsidie omdat zonnestroom op zich nog duurder is dan gewone stroom. De meerkosten worden daarom aangevuld door subsidie de komende vijftien jaar’. (LD01-04).

8. Na de paasdagen puilen de glasbakken en papiercontainers op diverse plekken in de stad weer uit. Volgens wethouder Paul Laudy is dat voor het laatst want op 16 april presenteert hij een verbeterplan verzamelcontainers. Voor papier moeten gemiddeld 428 Leidenaren één container delen, landelijk ligt dat op 522 bewoners. Voor glas geldt dat 415 inwoners een container delen, landelijk ligt dat gemiddelde op 480. Er zou dus meer ruimte in de Leidse containers moeten zijn. Alleen met plastic scoort Leiden slechter. Dat ligt namelijk op 2.448 inwoners per container, terwijl in Leiden gemiddeld 3.293 inwoners een container moeten delen. Eén van de maatregelen, die straks worden ingevoerd, is om knelpunten sneller aan te pakken. Daarbij heeft de gemeente een lijst van twintig locaties opgesteld. (LD08-04).

8. De brede coalitie voor een nieuwe bestuursperiode bij het hoogheemraadschap van Rijnland is gesmeed. De vier grootste partijen - VVD, CDA, Water Natuurlijk en PvdA - hebben een akkoord gesloten met de twee grootste ‘geborgde fracties’ (voor de categorieën bedrijven en ongebouwd). Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat uit vijf gekozen leden, die samenwerken met dijkgraaf Gerard Doornbos. Het zijn: Hans Pluckel (VVD), Marco Kastelein (CDA), Martine Leewis (Water Natuurlijk), Jeroen Haan (PvdA) en Sjaak Langeslag (fractie ‘ongebouwd’). De nieuwe coalitie heeft een hoofdlijnenakkoord voor 2015-2019 opgesteld dat voortborduurt op het beleid van de afgelopen vier jaar. (LD08-04).

8. Terwijl andere kerken leeglopen, groeit de Josephkerk aan de Herensingel. Na een terugval vijftien jaar geleden, is het weer even druk als twintig jaar geleden. Steeds meer gezinnen met jonge kinderen weten de kerk te vinden. Zij zeggen de kerk te waarderen vanwege het conservatieve, traditionele karakter. Cijfers sinds de komst van als conservatief bekend staande pastoor Jeroen Smith in 2001 bevestigen dat. De groei geldt in mindere mate ook voor de Lodewijkskerk aan het Steenschuur. Maar vanwege de ligging trekt die kerk minder jonge gezinnen. Op een gemiddelde zondag zitten er zo'n 170 parochianen in de Josephkerk. ‘Tien jaar geleden waren dat er zeventig’, aldus Smith. Ín het landschap van katholiek Nederland is dit een flinke groei’. Er zijn ook mensen bij die niet gelovig waren en zich als volwassene bij de katholieke kerk hebben aangesloten. Religie-zintuig Martijn Steysel is zo iemand. ‘Ik ben in 2004 betrokken geraakt bij de parochie en een jaar later gedoopt’. Paul van der Lee sloot zich ruim vier jaar geleden met zijn gezin aan, toen hij in Leiden kwam wonen. ‘We kozen voor deze kerk omdat er veel ruimte is voor kinderen’. (LD08-04).

8. Een kwart van de klanten van Ziggo heeft na de fusie met UPC problemen ondervonden met televisie kijken. Ze beklaagden zich onder meer over het opnieuw instellen van de zenders en een haperend beeld met blokken en strepen.

Ook waren er problemen met de ontvangst van TV West. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond. Ruim veertig procent van de ondervraagden klopte aan bij de klantenservice. Een op de vier problemen werd niet opgelost. De Consumentenbond wil dat Ziggo zich aan zijn belofte houdt om alle problemen op te lossen. (NOS08-04, RTVW08-04).

8. Leerlingen uit havo/vwo 2 van het Bonaventuracollege staan in de finale van Artcadia maar vallen niet in de prijzen. Voor deze landelijke techniek- en kunstwedstrijd verzinnen zij vliegende stofzuigers, die de verontreinigde lucht zuiveren. De finale, waaraan nog tien andere scholen meedoen, wordt gehouden in Eindhoven. Het Jan van Brabant College uit Helmond wint met het ontwerp ‘Bouwmaterialen in de toekomst’. In 2009 won het Visser 't Hooft Lyceum deze wedstrijd. (LD16-01, LN21-01, Artcadia09-04).


9. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangt samen met het Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Radboud UMC en het Universitair Medisch Centrum Groningen 1,25 miljoen euro van de Nierstichting voor onderzoek naar afweerreacties die ernstige nierziekten veroorzaken. Vier onderzoeksgroepen participeren in dit consortium, met het LUMC als aanvoerder. Doel is betere diagnoses te kunnen stellen zodat nieuwe behandelingen effectiever ingezet kunnen worden. Projectleider is Cees van Kooten: Het consortium start medio 2015 en gaat vier jaar aan de slag. (LUMC09-04).

9. Op 72-jarige leeftijd overlijdt Willem Visscher, de oudste kroegbaas van Leiden. Hij was samen met zijn vrouw Greet het gezicht van Café 't Centrum, in de volksmond bekend als Van Melzen. Hij nam de volkskroeg op de Nieuwe Beestenmarkt toen hij dertig jaar was over van zijn schoonvader. ‘Greet en ik zijn echte horecamensen. Als ik 's avonds in de zaak ben en het hele circus komt binnen, dan geniet ik’, zei hij ooit in een interview. In 1997 overleed zijn dochter - topbasketbalster Margreet Visscher - op 30-jarige leeftijd. Hij raakte zwaar in de lappenmand vanwege reuma, maar voelde zich dankzij twee nieuwe heupen, twee schouderoperaties en vijf ingrepen aan een knie toch weer zo goed opgelapt, dat hij zijn geliefde plek achter de toog weer innam. Een zware tijd was ook de in zijn ogen onrechtvaardige sluiting van maanden, in 2013, die de burgemeester hem oplegde na een politie-inval. Zuur van al die tegenslag werd hij niet. ‘Heerlijk om met mensen te zitten, een beetje te praten en een kaartje te leggen’, zegt hij bij de heropening in augustus van dat jaar. Zijn zoon liep zich toen al warm om het café over te nemen, maar Willem wilde het graag nog een paar jaar volhouden, tot het eeuwfeest van de kroeg. Van Willem Visscher wordt in besloten kring afscheid genomen. ‘Dat was zijn uitdrukkelijke wens. Willem is altijd tussen de mensen geweest, die laatste stap wil hij in alle rust zetten’, zegt zijn vrouw Greet. (LD11-04).

9. De gemeenteraad besluit definitief tot de aanleg van het Leeuwenhoekpark in het Bio Science Park, tussen het LUMC en Naturalis. Er komt een groot waterbassin, omgeven door essen. Grand Café De Stal krijgt van de gemeente ook de ruimte om uit te breiden. Aanlegkosten 1,6 miljoen euro. Dick de Vos van de Partij voor de Dieren is allesbehalve enthousiast: ‘Ik heb de artistieke impressie gezien: een soort groene woestijn met sprietjes van bomen. Maar de rietkragen en bomen die er stonden zijn weggehaald. Dat is natuurlijk van de gekken: dat je bomen weghaalt om er nieuwe bomen neer te zetten. Op het Bio Science Park is een enorme kaalslag bezig en daar willen we een eind aan maken. Kappen met kappen’. ‘De zoveelste keer dat bomen worden gekapt voordat de vergunning daarvoor is verstrekt. Hoe gaan we dat voortaan voor eens en voor altijd voorkomen’, vraagt raadslid Ashley North van Groenlinks zich af. Wethouder Robert Strijk erkent dat er fouten zijn gemaakt. ‘Vooruitlopend op het besluit zijn 65 bomen gekapt zonder opdracht van de gemeente. De verantwoordelijke aannemer had dat nooit mogen doen’. Strijk is verder blij: ‘Ik denk dat het een heel mooi park wordt. Na het broedseizoen worden de laatste bomen weggehaald om later dit jaar te beginnen met de inrichting van het park’. Hij krijgt wel een raadsmotie aan zijn broek waarin hij wordt verplicht om te voorkomen dat nog langer bomen zonder vergunning worden gekapt. Als het aan de ondernemersvereniging Bio Science Park ligt, blijft ‘De Stal’ in handen van de gemeente. Mocht het lunchrestaurant ooit wordt overgedaan aan een commerciële uitbater, dan dreigt de bedrijvenclub zijn ‘substantiële’ bijdrage in te trekken. Het wordt sinds 2009 gerund door de Leidse sociale werkvoorziening De Zijl Bedrijven (DZB), die er een succesvol leerwerkbedrijf van maakte. Er zijn de afgelopen jaren meer dan honderd Leidenaars via De Stal aan een reguliere horecabaan geholpen. Daarom mag het gebouw binnenkort voor 150.000 euro worden uitgebreid. Met een grotere keuken en een groter terras in het vernieuwde park. De fracties van CDA en VVD vinden dat ook commerciële partijen in staat zijn een leerwerkbedrijf draaiende te houden. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad kiest opnieuw voor het gemeentelijke leerwerkbedrijf. (Sl10-04, LD11-04).

9. De provincie zet een stevige rem op de bouw van nieuwe winkels. De adviescommissie detailhandel velt binnenkort strenge oordelen over elk nieuw bouwplan. Met als doel: het voorkomen van bouwen voor leegstand. Gemeenten sluiten nog te vaak deals, omdat detailhandel vaak de kosten van woningbouw of andere zaken moet opbrengen. Dat willen de provincie voorkomen. Als voorbeelden noemt woordvoerder Dirk-Jan de Vink discussies over uitbreiding van Winkelhof in Leiderdorp, de nieuwe supermarkt op de grens Leiden/Zoeterwoude en de vergroting van Leidsenhage in Leidschendam. Zuid-Holland kampt met een gemiddelde winkelleegstand van dertig procent. Dat komt overeen met het landelijke gemiddelde en wordt onder meer veroorzaakt door stijgende internetverkopen. (LD10-04).

9. De renovatie en uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) in Leiden-Zuidwest valt vijf miljoen euro duurder uit dan begroot. De totale kosten lopen op tot 27 miljoen euro. Extra veiligheidsmaatregelen door aangescherpte eisen zijn daar deels aan debet. Het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland keurde in september 2013 een renovatieplan goed en trok daarvoor 22 miljoen euro uit. Eind 2014 is een aannemer voor het project langs de Voorschoterweg gevonden en een nieuwe rekensom gemaakt. De verenigde vergadering wordt gevraagd in te stemmen met een aanvullend krediet van vijf miljoen. De kans op nieuwe budgetoverschrijdingen is klein, verwacht het dagelijks bestuur. De aard en omvang van sommige werkzaamheden is echter nog niet bekend. Inspecties moeten meer duidelijkheid geven over de staat van diverse onderdelen als ze buiten bedrijf zijn. De huidige capaciteit van de pompen (4.400 kubieke meter afvalwater per uur) is niet toereikend omdat de aanvoer van verontreinigd slib 1.000 kuub hoger ligt. (LD09-04).

9. De gemeente krijgt vanaf 2016 per jaar waarschijnlijk anderhalf miljoen euro minder van het rijk. Dat tekort komt het hardst aan bij de brandweer Hollands-Midden, omdat de lagere rijksbijdrage vooral het potje voor regionaal veiligheidsbeleid treft. Bij een eerdere herberekening van het Gemeentefonds, had de stad nog een meevaller van 3 miljoen euro. Dat geld zit versleuteld in de begroting 2015-2018. Maar na de nieuwste berekening is er van de meevaller nog maar de helft over. In mei is het definitieve bedrag bekend. Leiden zegt dekking voor dit gat te vinden in een nieuwe verdeling van de deelnemersbijdragen van de regionale brandweer. Leiden heeft direct bezwaar gemaakt tegen de plannen van de minister omdat meer geld gaat naar de veelal kleinere, dunbevolkte gemeenten terwijl het beleid van het kabinet zich richt op de rol van steden en stedelijke regio's als aanjager van de economie. ‘Het kabinet wilde juist inzetten op grotere steden. Daar gaat deze herijking volgens Leiden recht tegen in’. (LD09-04).

9. Voor de oude slangentoren van de brandweer aan de Langebrug in Leiden wordt nog altijd een nieuwe bestemming gezocht. Eigenaar en studentenhuisvester Duwo wil voor 1 mei een duidelijk voorstel hebben, anders wordt de toren gesloopt. Eind 2014 werd de toren voor één euro te koop aangeboden. Geïnteresseerden moesten wel met een goed en rendabel plan komen. Een eerdere aanvraag voor een sloopvergunning werd afgewezen door de gemeente, omdat Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) en Historische Vereniging Oud Leiden protest aantekenden. Volgens Duwo-directeur Michiel Ensink is dit protest zinloos: ‘Er zijn altijd mensen die het een mooi gebouw vinden en het willen behouden, maar als het niet rendabel en niet haalbaar is, dan houdt het op en moet je als stad ook afscheid durven nemen’. Sinds april vorig jaar ligt er een serieus plan voor een bed and breakfast, maar ook dit idee heeft vertraging opgelopen. ‘We zijn al een tijdje in gesprek met meerdere partijen, maar we wachten nog op een definitief voorstel’, aldus Ensink. Voorzitter Gerard van Hees van STIEL wil de toren graag behouden. ‘Het is een prachtig deel van Leiden, zeker ook omdat de vorm van de oude kerk nog steeds zichtbaar is. Duwo moet zich meer als een Leidse organisatie opstellen en voor de stad opkomen’. Van Hees verwacht dat er snel duidelijkheid komt over de nieuwe bestemming. ‘Architect Jelle Verheijen heeft onlangs een fantastisch plan ingediend om er een boekentoren van te maken. Dit plan ligt er al een tijd, maar begint nu definitief vorm te krijgen. STIEL staat achter dit voorstel’. (LD09-04).

9. Bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad is een aantal bijzondere archeologische vondsten gedaan. De meest spectaculaire is gedaan in de Papengracht. Hier werd de zwaar gefundeerde muur van de kapel van het voormalige Barbaraklooster aangetroffen. Volgens historische bronnen zou deze kapel pas na 1441 gebouwd zijn. De bakstenen van de kapelmuur dateren echter uit de 14e eeuw wat duidelijk maakt dat er voor die tijd ook al sprake moet zijn geweest van een groot gebouw. Was dit een voorloper van de kapel? Analyse van de vondsten moet leren hoe oud de muur precies is. Op de Kaasmarkt konden archeologen vaststellen hoe breed de Rijn in het verleden was. De grote zakken met grond die er uitgegraven zijn, worden binnenkort gezeefd en kunnen informatie opleveren wanneer begonnen werd met het versmallen van de oevers. (Gem09-04).

9. GroenLinks wil dat de gemeenteraad zich opnieuw buigt over het plan om de exploitatie van het Muziekhuis en concertzaal Qbus per 1 mei over te doen aan BplusC. Volgens raadslid Ashley North krijgt de Stichting Muziekhuis Leiden subsidie van de gemeente. In een uitvoeringsovereenkomst staat wat het Muziekhuis daarvoor moet doen zoals het organiseren van concerten (in de Qbus). In de nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en BplusC zou die eis niet meer staan. Een wijziging van beleid dus. Volgende week wil North de kwestie bespreken in de raadscommissie. In de raadsvergadering van 30 april komt er dan alsnog een voorstel om de exploitatie bij de huidige stichting te laten. Wordt dat voorstel verworpen dan kan BplusC een dag later de exploitatie overnemen. (Sl10-03, LD18-04).

9. ‘Doorbraak’ kondigt hardere acties aan tegen de werkvoorziening voor mensen met een uitkering bij De Zijl Bedrijven. De actiegroep zegt zich niet meer te houden aan het gebiedsverbod voor de directe omgeving van DZB aan de Le Pooleweg. ‘We eisen betere toegang tot informatie over dwangarbeid en willen net als alle andere Leidenaren gewoon gemeentelijke terreinen op kunnen om met dwangarbeiders te praten’, aldus de actiegroep. De groep kondigt aan scherpere en onverwachte acties te voeren tegen die - in onze ogen - onwettige flyer-, plein- gebouw- en begeleidingsverboden. Op 7 april zou zich een incident hebben voorgedaan. (LD09-04).

9. De gemeenteraad beslist over drie ‘green deals’. Van de twintig scholen die deel uitmaken van een landelijk project van de organisatie Natuur&Milieu, staan er zeven in Leiden. Er wordt samengewerkt met Rooftop Energy om het scholen makkelijk te maken op zonne-energie over te stappen. Dat bedrijf regelt de vergunningen, installatie, bekostiging en onderhoud, in ruil voor een maandelijkse vergoeding. Ook is voor scholen die meedoen een lespakket ontwikkeld dat ingaat op duurzame energie. Afgelopen week zijn bij vrije school Mareland 94 panelen geïnstalleerd, goed voor zeventig procent van de energiebehoefte. Directeur Willem de Koning: ‘De actie past binnen onze schoolvisie om kinderen te leren verantwoordelijk met natuurlijke grondstoffen om te gaan’. Zonnecentrales op hun schooldak hebben ook Apollo, De Brug, Dukdalf, Lucas van Leyden, Elckerlyc, en Leo Kanner. (LD08-04).

9. Studentenuitzendbureau Mise en Place organiseert het eerste ‘besturendiner’in de Pieterskerk. De partycateraar en leverancier van horecapersoneel voor congressen en evenementen heeft ook ideële oogmerken: verbinden en vrienden maken. Regiomanager Patrick van der Peet verwacht zo’n honderd gasten. Uitgenodigd zijn bestuurders van gemeente, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, LOI, NTI, studenten- en studieverenigingen en het bedrijfsleven. Ze kunnen er eten, drinken, discussiëren en netwerken. Het inhoudelijke deel verzorgt de Veerstichting, die jaarlijks een symposium houdt met sprekers over een actueel thema. Voorzitter Alexander Kiers en ‘thematicus’ Maurits Bredius bedenken ook stellingen waarover de gasten kunnen discussiëren. (LD30-03).

9. De woontoren achter station Leiden Lammenschans komt er en wordt 58 meter hoog. Dat besluit een ruime raadsmeerderheid. Ontwikkelaar Green Real Estate is niet van plan de woontoren met 144 appartementen GreenTower te noemen. Dat het Joppensztoren wordt, zoals het afgewezen alternatief van de wijk bepleitte, lijkt niet waarschijnlijk. Wethouder Paul Laudy wil een geheel nieuwe naam. De PvdA vindt het volkshuisvestelijk belang zwaarder wegen dan de bezwaren van omwonenden. Het CDA stemt tegen, net als GroenLinks, de ChristenUnie, de Groep Kok en de Partij voor de Dieren. De VVD is blij dat de toren nu gebouwd kan worden. ‘Wat ons betreft had hij ook wel 70 meter mogen zijn’, zegt fractievoorzitter Frederik Zevenbergen. Daan Sloos van Leefbaar Leiden wilde zelfs wel een toren van 200 meter hoog. Omdat de woningnood in Leiden nu eenmaal nog steeds hoog is. Het CDA-amendement om de hoogte te begrenzen tot 50 meter werd verworpen. Volgens Laudy betekent lager ook breder wat betekent dat er meer dure liftschachten moeten komen. Bovendien brengen de hoogste appartementen het meest op. Bewoners en de projectontwikkelaar buigen zich samen over vorm, maat en kleur van de toren is de wens van Laudy want hij wil dat partijen met elkaar in gesprek blijven. Op 16 april praat de gemeente over de parkeergarage, de balkons en de materialen. (Sl10-04, LD11-04, NVH16-04, St15-04).

9. Twee mannen van 69 en 70 jaar uit Leiden en Rotterdam zijn vorige week opgepakt voor smokkel van 165 kilo coke met een straatwaarde van zeker 6 miljoen euro. Ze verstopten de drugs tussen flessen limonadesiroop. De dozen met limonadesiroop kwamen 30 maart aan bij de haven in Rotterdam in een container uit Suriname. De douane ontdekte de cocaïne bij een controle. De lading werd 2 april opgehaald en naar een loods in Zoetermeer gebracht. Daar greep het arrestatieteam in en werd de eerste verdachte aangehouden. De ander werd later in Leiden opgepakt. De drugs zijn meteen vernietigd. De rechter-commissaris in Rotterdam besluit op 8 april dat het duo nog zeker twee weken vast blijft zitten. (Dichtbij09-04, RTVW10-04).

9. Het schoolgebouw aan de Burggravenlaan bestaat 100 jaar. Dat wordt gevierd met een boek over de geschiedenis van het monumentale gebouw. Wethouder Paul Laudy krijgt het eerste exemplaar van directeur Eduard Nagel van het Bonaventuracollege, de huidige ‘bewoner’. Het gebouw werd in 1915 geopend als Hogere Burgerschool (HBS), heette later ‘het Rembrandt’ en was het eerste ontwerp in Leiden van de beroemde architect Willem Dudok. Na de jaren '60, met noodlokalen op het schoolplein en ruimtegebrek door de naoorlogse geboortegolf, besloot de gemeente tot een grote opknapbeurt en nieuwbouw. In afwachting hiervan werd het leegstaande gebouw een paar jaar ernstig verwaarloosd. Mede door de slechte staat besloot de Rembrandt Scholengemeenschap te verhuizen. Het Bonaventuracollege, dat in die tijd kampte met ruimtegebrek en niet kon uitbreiden in Leiderdorp, pakte deze kans om zich te vestigen in het monument. Vanaf 1979 zit ‘het Bona’ aan de Burggravenlaan en als het aan directeur Nagel ligt, gaat de school er voorlopig ook niet weg. Het gebouw ademt volgens hem stijl, klasse en historie en de ruimtes kunnen perfect worden gebruikt als leslokalen. Eind vorige eeuw werd er een nieuwe ruimte aan de school gebouwd en ook de leslokalen zijn aangepast. Zo is het oude gymlokaal omgebouwd tot een mediatheek. ‘We hebben een aantal dingen gerenoveerd, maar we proberen wel de oude sfeer en historie van dit gebouw te behouden. En ik denk dat dit aardig lukt’, aldus de directeur. (LD10-04).

10. De Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie wil de Stadswerf Trekvliet aan de Zoeterwoudseweg op volledig duurzame wijze laten fungeren. Het hele bedrijventerrein en de daar aangemeerde boten moeten straks op zonne- en windenergie draaien. Naast een werf moet er ruimte komen voor onder andere een elektricien, loodgieter en een buurtcentrum. Peter Wieberneit, één van de initiatiefnemers: ‘Het idee is om op dit stukje Zoeterwoudseweg als proef het eerste CO²-neutrale bedrijfsterrein in Leiden op te richten. Met projecten als een klimaatneutrale trekschuit met zonnepanelen en een elektrische sloephaven tot een distributiecentrum met een hybride duwboot en elektrische auto’s voor het vrachtvervoer’. Hij hoopt nog dit jaar de financiering voor de aankoop van het terrein rond te krijgen, onder meer met hulp van de Triodosbank en via crowdfunding. (Sl10-04).

10. De laadpaal voor elektrische auto's aan de Garenmarkt 1a behoort tot de tien meest gebruikte publieke oplaadpunten van het land. Maar liefst 1. 142 ‘laadbeurten’ hadden daar in 2014 plaats. De ranglijst wordt gepubliceerd door de stichting Evnetnl dat zo'n 1.800 laadpalen in Nederland beheert. Het zijn de palen die tot 2013 door de stichting e-laad als proefproject geplaatst werden in publieke ruimte. De paal aan de Garenmarkt staat op de negende plaats. De nummer één staat in Utrecht. Daar werd zelfs 1.487 keer stroom ‘getankt’. (LD10-04).

10. De Horeca Groep neemt restaurant ‘De Volharding’ aan de Haven over. De Leidse eetgelegenheid gaat in juni weer open. De Horeca Groep is al eigenaar van restaurant City Hall, stadscafé Van der Werff en partycentrum La France in Oegstgeest. ‘Het wordt een plek waar je kunt eten en drinken met een ‘lay back-sfeer’; zegt Rob van Wijnen van de groep. De Volharding werd in februari bankroet verklaard, nadat het restaurant bijna twee jaar daarvoor was geopend. (LD10-04).

11. In een studentenpand aan de Lokhorststraat breekt op een zolderkamer brand uit. Zeven bewoners kunnen het pand tijdig verlaten. Een loopt door het vuur een brandwond op. De slachtoffers zijn in het koffiehuis op het Gerecht opgevangen. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. De bewoners zijn gewaarschuwd door een rookmelder en hebben eerst zelf nog een bluspoging gedaan. (Dichtbij11-04, Sl11-04, RTVW11-03, LD13-04, Mare16-04).

11. De gemeente stelt vijftig procent subsidie beschikbaar voor de aanleg van een duurzaam dak. Die subsidie kan individueel niet worden aangevraagd en daarom richt Groene Daken een collectief op om de subsidie mogelijk te maken. Het is een duurzaam project dat werd opgezet om samen met de overheid om zoveel mogelijk platte daken te creëren met vetplantjes erop en zo een bijdrage leveren aan het milieu. Duurzaam Leiden, een afdeling van de gemeente, steunt het idee met een campagne. Michiel Janssen, initiatiefnemer, wil bewoners graag helpen met de subsidieaanvraag. ‘Het is vaak veel papierwerk en mensen vinden dat toch ingewikkeld’. Hij benadrukt dat de bewoners zelf voor 7 mei de eerste stap moeten zetten. (LD11-04, Dichtbij16-04).).
11. Het project om historische gevels in oude luister te herstellen, is een succes. Steeds meer eigenaren van winkelpanden in de binnenstad doen een beroep op de subsidiepot. Die is steeds vroeger in het jaar leeg: dit jaar al in maart. Sinds 2009 zijn zestig puien hersteld. Zoals het pand Breestraat 169. De blauwpaars geglazuurde tegeltjes met bloemmotief zaten al lang tegen de gevel maar witte platen, met daarop groot de letters 'Multi-Office', trokken alle aandacht naar zich toe. Onlangs haalde de eigenaar de platen weg en bracht het in lijn met de verhoudingen van vroeger. Opeens springen de prachtige tegeltjes in het oog. Binnenkort worden de ontbrekende nagemaakt en bevestigd. Volgens Monique Roscher, projectleider historisch stadsbeeld bij Erfgoed Leiden maakte de gemeente in 2009 een inventarisatie van 150 panden waarbij oude pracht schuil af gaat achter snel plaatwerk. Die inventarisatie is waarschijnlijk niet compleet. Een pui wordt niet altijd volledig naar oorspronkelijk beeld teruggebracht. ‘Vanwege wildplassen willen mensen liever geen portieken meer. Dat accepteren we’. Aan de Nieuwe Rijn 7 heropende Ton de Gunst eind 2014 zijn juwelierszaak, na een ingrijpende verbouwing. De winkelpui werd hierbij teruggebracht in oude staat. Het hardsteen werd ontdaan van witte verf. Het bord aan de voorkant werd weggehaald en ontbrekende stukken plint werden aangebracht. De jugendstiltracering in het raam werd nagemaakt voor de ramen in het portiek. ‘Het is mooier geworden dan ik verwacht had’, zegt Ton de Gunst. Er is één nadeel: voor zo'n prachtige pui past geen rolluik. Dus moet het personeel elke avond de etalage leeghalen, want het rolluik staat in de winkel, achter de etalage. ‘Dat heb ik er voor over’. (LD11-04).

11. Leiden dreigt een bijzonder kunstwerk uit de Wederopbouwtijd te verliezen. Een ’sgraffito’ van kunstenaar Lex Horn (1916-1968), dat hangt in een trappenhuis van het Clusius Laboratorium, wordt komende week gesloopt. Volgens kunsthistorica Yteke Spoelstra, specialist in kunst uit de naoorlogse periode, is ’Compositie van elementen uit de alchemie’ uitzonderlijk fraai. ‘Het behoort volgens haar tot de top van de Leidse naoorlogse monumentale kunstwerken. Sgraffito’s zijn reliëfs, die gemaakt zijn van laagjes gekleurd beton. De kunstenaar maakt zijn afbeeldingen door het overbodige beton weg te krabben. Het besluit om het Clusius Laboratorium te slopen, viel al in 2009. De gemeente vond toen dat ‘documentatie’ van het kunstwerk voldoende was. De dochters Linda en Meinke Horn hoorden pas vlak voor Pasen van de sloopplannen. Linda: ‘Een betonreliëf op de buitenmuur, dat ook van mijn vader is, wordt wel verwijderd en herplaatst, maar binnen in het gebouw is nooit gekeken’. Horn maakte het reliëf in de winter van 1959-1960. Hij liet zich inspireren door de beeldtaal van De Stijl en door het expressionisme. Er zijn afbeeldingen, die verband houden met de alchemie: een blaasbalg, een zandloper, ‘een kolf in vlammen en rook’, een eenhoorn en een tandwalvis. Sgraffitotechniek bestaat sinds 1890, maar was vooral in de periode van de Wederopbouw twintig jaar populair. In een ultieme reddingspoging zoeken de zussen contact met projectontwikkelaar Vorm, die het Clusius Laboratorium van de Universiteit Leiden kocht. Meinke: ‘Hier hebben wij tot nog toe de meeste sympathie ontmoet. Vorm heeft zelfs berekend wat uitname moet kosten en komt uit op 55.000 euro. Na publikatie van het sloopplan slaat de Bond Heemschut bij de gemeente alarm. De werkgroep Monumentale Kunst van de bond zet zich in voor het behoud van naoorlogse kunstwerkenn. Kunsthistoricus Norman Vervat van de werkgroep: ‘Gebouwen uit de Wederopbouw worden in hoog tempo gesloopt. Vaak zijn ze ook niet erg interessant, maar de kunst ín die gebouwen is vaak wel bijzonder’. Ook raadslid Walter van Peijpe voert actie tot behoud. Stedelijk Museum De Lakenhal, dat nu pas van het bestaan op de hoogte is, is een onderzoek begonnen, zegt woordvoerster Milou van Oene. Alleen de Universiteit Leiden zegt dat het ‘elke bemoeienis of invloed’ heeft verloren na verkoop aan Vorm Bouw. Spoelstra zou het kunstwerk graag terugzien in een ander universitair gebouw: ‘Het heeft een explicatiefunctie die past bij een universitair laboratorium. Het verbeeldt immers op een symbolische manier elementen uit de alchemie en is in bredere een symboolvoor de ontwikkeling van de totale wetenschap. Op 21 april buigen B en W zich opnieuw over de kwestie. Dochter Meinke Horn meldt op 23 april dat projectontwikkelaar Vorm de betonnen muren uit het trappenhuis laat zagen, in opdracht van de gemeente, die de kosten - 55.000 euro - betaalt. De Bond Heemschut neemt voorlopig het eigenaarschap op zich en betaalt de kosten van vervoer en een jaar opslag op het terrein van een voormalig garagebedrijf aan de Rijnsburgerweg. Restaurator Raymond Bervoets verpakt ze in houten kisten. Woordvoerder Norman Vervat van Heemschut prijst op 24 april de rol van wethouder Robert Strijk. Leiden heeft ongeveer vijftig kunstwerken uit de Wederopbouw (1945-1965) die onderdeel uitmaken van een gebouw. Dat blijkt uit een inventarisatie van de werkgroep ‘Monumentale kunst uit de Wederopbouwperiode’ van de Historische Vereniging Oud Leiden. Veel van die kunstwerken, zoals reliëfs, glas-in-lood of glas-in-beton zijn te vinden in scholen. Lang niet al die kunstwerken zijn bedreigd. Voorzitter Peter Lamboo van de werkgroep maakt zich wel zorgen over een gevel van gebrandschilderd glas-in-beton in het trappenhuis van het voormalige Belastingkantoor op het Stationseplein en over een reliëf van Peter Struycken in de voormalige MTS op de hoek Dieperpoellaan-Kagerstraat. Struycken maakt sinds 1969 kunst met computers. Voor de MTS maakte hij in 1966 een rood-zwart reliëf dat beweging uitdrukt. Het is sindsdien wit overgeschilderd. (Zie ook 18-05). (LD11/14/22/24/25-04, Sl20/23-04, LN29-04, LD13-06).

11. In een uitverkochte evenementenhal van Holiday Inn wordt het eerste Hollands Live feest georganiseerd door Rob Raasveldt en Richard Neuteboom van All2Entertain in samenwerking met FM Events. Het thema was Wesley Klein & Friends. Tal van muzikale vrienden van Wesley treden op zoals Wolter Kroes, Sieneke, Frans Duijts en Wesly Bronkhorst. De presentatie is in handen van John Medley. (LD15-04).

11. Erwin Slierings wil met zijn tijdloze lamp de markt veroveren. De 28-jarige Leidse ondernemer deed de Hotelschool en volgde een master marketing aan de VU. ‘Daarna werkte ik bij een heel leuke startende onderneming. Maar toen deze werd verkocht, hield het voor mij op’. Wel werd het idee voor zijn eigen bedrijf geboren. ‘Ik maakte al mooie meubels. In het huisje van mijn ouders in Frankrijk besloot ik een lamp te maken uit een boomstam’. Zijn vader hielp hem met het prototype. Slierings deed marktonderzoek en vond drie winkels die zijn lamp wilden verkopen. In december 2014 richtte hij zijn bedrijf ‘Hello Boom’ op. Een zoektocht naar geschikt materiaal komt uit bij teakhout. ‘Dat heeft een mooie uitstraling en is goed bewerkbaar. Omdat hij een boomstam nodig had, kwam hij terecht bij een Friese houthandelaar, die teak importeert vanuit Costa Rica. November 2014 ging hij er zelf kijken. ‘Ik wilde weten of het allemaal verantwoord is. Het is er heel goed geregeld. De teakplantages zorgen er voor een soort natuurlijke oversteekplaats voor de wilde dieren. Mijn ontwerp is eenvoudig, strak, eigenzinnig en tijdloos. Vooral in de zakelijke markt zie ik heel veel potentie’. (LD11-04).

11. Buurtcentrum Matilo viert het 40-jarig bestaan met een groot feest. Initiatiefnemers zijn Suze van der Weijden en Paul Kikkert. Paul werkt sinds 1981 als vrijwilliger in het buurtcentrum. Suze is sinds 1997 besmet met het ‘vrijwilligersvirus’ zoals zij het zelf noemt. Gemiddeld besteden ze beiden meer dan 20 uur per week aan hun vrijwilligerstaken. De 67-jarige Paul vervulde tot 1993 een bestuursfunctie binnen het buurthuis en vertegenwoordigde hij de ondernemers in de wijk. Daarnaast was hij bestuurslid van muziekvereniging Matilo tot 1995. Nog steeds organiseert en coördineert hij de biljartavonden en is inzetbaar op alle vlakken. Suze (61) hielp ooit mee met de Koninginnespelen, bleef vervolgens hangen en stortte zich op tal van activiteiten. Die zorgen volgens het duo voor een groot saamhorigheidsgevoel in de wijk. In 1981 werd het houten gebouw omgeruild voor een nieuw karakteristiek pand. Het buurthuis is onderdeel van Libertas Leiden dat gymgroepen, het Sociale Wijkteam en ontmoetingsactiviteiten onderdak verschaft. Tijdens het jubileumfeest ia er een modeshow, treden dj's Decoy en Sistersun en band ‘de Smarties’op. (Dichtbij01-04, WW01/08/15-04, HOZ05-04, NVH07-04, LN08-04).

12. Ter gelegenheid van de 100ste sterfdag van Goeie Mie houdt voormalig Lakenhal-conservator Ingrid Moerman een lezing in de aula van de historische Begraafplaats Groenesteeg. De Leidse vergiftigde tussen 1880 en 1883 meer dan honderd buurtgenoten. Zevenentwintig overleden ook. De gifmengster gebruikte arsenicum tekeer om zo onder andere verzekeringsgeld van de overledenen op te strijken. In 1885 werd zij veroordeeld tot levenslang verblijf in een tuchthuis in Gorinchem. Daar stierf zij op 11 april 1915 op 75-jarige leeftijd. Moerman raakte als historicus gefascineerd door Maria Swanenburg, de echte naam van Goeie Mie, en deed onderzoek naar haar leven. Zij gaf naar aanleiding van dat onderzoek enkele kleine publicaties uit. Zij studeerde in Leiden geschiedenis. Har Meijer neemt na negen jaar afscheid als voorzitter van de Stichting tot behoud Begraafplaats Groenesteeg. Hij wordt opgevolgd door Lodewijk Kallenberg. Het absolute hoogtepunt was voor de oud-huisarts de ‘herbegrafenis’ van Diederik van Leyden Gael in het lustrumjaar 2013. De vele bekende Leidenaren zoals bijvoorbeeld burgemeester Henri Lenferink en cabaretier Jochem Myjer die meeliepen in de historische begrafenisstoet en al het publiek langs de route en op de begraafplaats zal hij nooit meer vergeten. (Sl31-03, NVH02-04, LN08-04, WW08-04, LD11/14-04).

12. De recreatieve Leidse Loop tegen Kanker levert 6.088 euro op. Organisator is de 13-jarige Isa Scholten die het geld inzamelt voor Alpe d'Huzes, de Franse berg waar zij in juni tegenop wandelt. Isa had leukemie maar is genezen verklaard. De loop over drie of zes kilometer start bij het Vlietland College aan de Apollolaan. (LD07/15-04, HOZ12-04, Dichtbij13-04).

12. Woningcorporatie en ontwikkelaar Portaal houdt de eerste Instawalk. Tijdens de wandeling fotograferen de circa zeventig deelnemers de architectuur in de stad en het uitzicht vanaf het dak van het gebouw van Skyline aan de Willem de Zwijgerlaan. Organisator is Maarten Walraven. Volgers beleven de Instawalk mee via de app. De wandeling is zo’n 2,5 km lang en loopt door de binnenstad en de wijk Nieuw Leyden. Het Koetshuis de Burcht is het startpunt. Kopers van de Skyline-woningen, die in de route zijn opgenomen, zijn apart uitgenodigd. (NVH07-04, LN08-04, LD13/14-04). 
13. De Zijlpoort, staat binnenkort weer strak in de lak. Het monument uit 1667, eigendom van de gemeente, krijgt een verfbeurt. De schilder die de klus uitvoert, hanteert de kwast vanaf een hoogwerker. (LD15-04, Sl16-04).

13. In Amsterdam moeten alle rondvaartboten over tien jaar elektrisch zijn. De gemeente Leiden heeft zulke plannen vooralsnog niet. Maar drie rederijen zetten dit voorjaar hun eerste stappen in de wereld van elektrisch varen. Rederij Bootjes en Broodjes heeft een nieuwe, grote aluminium rondvaartboot laten bouwen. Al sinds het begin heeft het bedrijf van Tinus Jacobs een volledig elektrische vloot, maar tot nu toe bestond die uit verhuursloepen en twee kleinere toerboten. Dankzij het aluminium is de nieuwe boot veel lichter dan gebruikelijke rondvaartschepen. Ook Rederij Schuitjevaart krijgt deze week zijn eerste elektrisch aangedreven rondvaartboot. Schipper Koene Parmentier: ‘Het is een zeer zeldzame oude boot, die helemaal in originele staat gerestaureerd werd door Bart Vermneer met hulp van Parmentier. Omdat ik een voorstander ben van duurzaamheid wilde ik een elektrische motor in plaats van een diesel’. De dertien meter lange Utrechtse aak draagt de toepasselijke naam ‘Stille Kracht’. Hij vaart de boot in zes uur naar Leiden. ‘Dat houdt ie makkelijk vol, met twaalf accu's’. Gebouwd in 1917 is het volgens Parmentier de enig nog varende Utrechtse Aak in Nederland. De boot is dertien meter lang en biedt ruimte aan 30 personen. Parmentier heeft - uit pure liefhebberij - ook menig uurtje in de restauratie gestoken. De klus duurde al met al ruim een half jaar en de metalen bodemplaten zijn met nagels aan elkaar geklonken. De Leidse Rederij neemt een week eerder ‘Doordouwer’ in de vaart. Een elektrische rondvaartboot, goedgekeurd voor 50 personen. Daaf Sloos noemt de boot een experiment. Verder houdt de rederij het bij de huidige ‘hypermoderne dieselmotoren’ die nog niet aan vervanging toe zijn. ‘Als we nieuwe boten of motoren nodig hebben is elektrisch zeker als optie’, aldus Sloos. Rederij Rembrandt aan de Beestenmarkt moet niets weten van elektrisch varen. ‘Wij hebben schone gereviseerde diesels’, zegt woordvoerder Sonja Bierenbroodspot. ‘Met elektrische boten heb je misschien geen emissie in de stad maar bij de centrales wel’. Sjaak Veringa van rederij ‘Oude Rijn’ houdt het ook bij diesel: ‘Elektrisch varen is leuk maar bij een historisch schip, zoals ik heb, is het niet rendabel. Die zijn namelijk erg zwaar, dan zijn er ontzettend veel accu's nodig om genoeg vermogen te hebben’. Bovendien is het bij zulke zware boten niet beter voor het milieu, legt Veringa uit. Het produceren en op termijn vervangen van de accu's is dan meer belastend dan de uitstoot van een moderne motor. Voor elektrisch varen moet je een zo licht mogelijke boot bouwen, met weinig waterverplaatsing en vooral erg veel vaaruren maken. (Zie ook 06-03). (LD13/15-04, Sl15-04, NVH20-04, WW22-04, LN22-04).

13. Het aantal klanten van de Voedselbank Leiden e.o. is vorig jaar voor het eerst flink gedaald. Eind 2013 had de voedselbank 462 klanten, het jaar erop 416. Dat staat in het jaarverslag van de bank die pakketten verstrekt in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. De daling is opvallend. Landelijk steeg het aantal klanten van voedselbanken met 11 procent. Secretaris Gerrit Nieuwenhuis heeft geen idee waar de afname vandaan komt. ‘Wij noteren niet waarom mensen weggaan’. Nieuwenhuis heeft niet het gevoel dat de armoede in Leiden afneemt. ‘Het aantal pakketten dat wordt verstrekt, schommelt nogal. In 2014 verhuisde de voedselbank naar een groter pand in de Willem Barentszstraat. Nieuwenhuis schat in dat er ook verborgen armoede is en er mensen zijn die zich schamen om naar de voedselbank te gaan. (LD13-04).

13. Het Scholieren Filmfestival start in het Lido-theater aan de Steenstraat met de film ‘l Origins. Tot 17 april neemt iedere dag een andere middelbare school de organisatie voor zijn rekening. Het festival vertoont een internationaal programma met diverse premières. Het idee komt voort uit het educatieve platform van het Leiden International Film Festival. De organisatie ligt in handen van vijf Leidse scholen: Visser 't Hooft Lyceum, Da Vinci College, Bonaventura College en vestigingen Athena en Socrates van het Stedelijk Gymnasium. De scholieren zijn zelf verantwoordelijk voor de programmering tot het zoeken van sponsors en van het ontwerpen van de posters tot de kaartcontrole op de avonden zelf. Overdag zijn er besloten voorstellingen voor scholieren, ’s avonds is het festival open voor iedereen. (HOZ15-03, RTVW13-04, LD14-03).

13. Nanette Ris is de nieuwe directeur van Stadspodia Leiden. Zij volgt Frans Funnekotter op, die na vier jaar een nieuwe baan vond in zijn woonplaats Haarlem. Hij wordt er directeur Hart, wat BplusC hier is, maar dan zonder de bibliotheek. Op zijn afscheidsreceptie in foyer van de de Stadsgehoorzaal wordt zijn opvolger geïntroduceerd. Zij noemt zich ‘verandermanager in de culturele sector’ en blijft als interim-directeur minimaal een half jaar in Leiden. Ris is sinds 1979 actief in de podiumkunsten. Ze werkte onder meer voor theatergezelschap De Paardenkathedraal, muziekcentrum Vredenburg en de Comedytrain in Amsterdam. Stadspodia bestaat uit de Stadsgehoorzaal, Aalmarktzaal en Leidse Schouwburg. Bart van Mossel blijft er artistiek directeur. Op de afscheidsreceptie van Funnekotter zijn onderen anderen oud-wethouder Jan-Jaap de Haan, cultuurmakelaar Michael Roumen, centrummanager Erwin Roodhart en Leiden Marketingdirecteur Martijn Bulthuis aanwezig en spreken BV Leiden-voorzitter Erna Kortlang en wethouder Marleen Damen. (Sl14-04, LD16/21-04, Dichtbij22-04, WW22-04, HOZ26-04).

14. De Zoeterwoudse firma Th. Lubbe Reizen heeft het gehandicaptenvervoer in de Leidse regio overgedaan aan vervoersbedrijf Connexxion. Volgens directeur Kees Lubbe gaat zijn bedrijf op 1 mei verder als touringcarbedrijf. Een aantal personeelsleden komt bij de overgang op straat te staan maar er is afgesproken dat ze mogen solliciteren bij Connexxion. Het familiebedrijf werd in 1961 opgericht. De term Lubbebusje was lang een veelgebruikt en een beetje badinerend begrip. Aanleiding is de verloren aanbesteding bij stichting Gemiva, waar Connexxion 25 ritten overneemt. Taxi Brouwer uit Noordwijk neemt Taxicentrale Oegstgeest over. TCO ging onlangs failliet en de curator zocht branchegenoten die het Oegstgeestse familiebedrijf wilden. TCO blijft in naam bestaan, opereert ook deels vanuit Oegstgeest en de familie Akse blijft bij de bedrijfsleiding betrokken. (LD14-04, Sl14-04, HOZ19-04, WW22/29-04).

14. Restaurant 149 Bites & Drinks aan de Breestraat 149 moet daags na het eenjarig bestaan surseance van betaling aanvragen. Over een eventueel bankroet wordt begin juli gesproken door de schuldeisers. Een financiële redding zit er niet meer in voor hoveniersbedrijf Van Vliet Groenprojecten aan de Rooseveltstraat. De Haagse rechtbank heeft een definitief faillissement uitgesproken. (LD15-04).

14. Criminelen die een deel van hun straf thuis uitzitten met een enkelband, gaan minder snel opnieuw de fout in dan veroordeelden die in de cel tzitten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). De Leidse hoogleraar criminologie Arjan Blokland die het onderzoek deed, pleit voor een nieuwe discussie over de enkelband. Het voorstel om elektronische detentie vaker toe te passen, heeft het in Nederland vorig jaar niet gehaald. Blokland: ‘Jammer dat de discussie verstomd lijkt. Het is de moeite waard om het als alternatief opnieuw te onderzoeken’. De onderzoekers vergeleken in België een groep van ruim 900 veroordeelden met een enkelband met een even grote groep gewone gevangenen. Ze waren ook vergelijkbaar in leeftijd, geslacht, delict en eerdere gevangenisstraffen. Het aantal heropsluitingen van ex-gevangenen na elektronische detentie bleek daar in de eerste vijf jaar lager dan na ‘gewone’ gevangenschap. Van de enkelbandgroep kwam vijf procent binnen één jaar opnieuw in de cel. Van de groep gedetineerden uit de gevangenis, was dit 18 procent. Vijf jaar na vrijlating was 24 procent van de elektronisch gedetineerden minimaal een keer opnieuw opgesloten, tegen 46 procent van de ex-gevangenen.
Volgens Blokland zijn onder elektronisch toezicht veroordeelden beter in staat om hun werk, huis of relatie te houden. (LD15-04).

14. Ontwikkelingspsycholoog Margot Schel heeft een Rubiconfinanciering gekregen. Daarmee gaat ze aan het Karolinska Institute in Zweden onderzoek doen naar logische puzzels als voorspellers van wiskundevaardigheden bij kinderen. NWO bekroont nog zeventien wetenschappers met de beurs. Schel was de enige van de Universiteit Leiden dit jaar. In januari promoveerde ze op een onderzoek naar zelfcontrole en hoe die vaardigheid zich ontwikkelt bij kinderen en adolescenten. (UL14-04, Mare16-04).

14. De 89-jarige oud-Leidenaar Anton de Grijs, die nu door het leven gaat als Tony Degrys treedt elke weekeinde als straatmuzikant op bij de markt in Fremantle, een havenstadje onder Perth in het westen van Australië. De ambtenaar verruilde in 1951 Leiden voor Australië, nadat hij daarvoor drie jaar als militair in Indonesië had gediend. ‘Nederland was erg arm na de Tweede Wereldoorlog en daarom besloot ik te emigreren’. Hij werkte als ambtenaar voor de Australische overheid en in zijn vrije tijd was hij pianist in bands en was als straatmuzikant met zijn accordeon te zien op verschillende plekken in het land. Dat laatste doet hij al ruim twintig jaar en is een lokale bekendheid geworden. in de trein- en metrostations van Fremantle en Perth maakt hij op een foto reclame voor het lokale openbaar vervoerbedrijf van Perth. Heimwee naar Leiden heeft hij niet. Hij bezoekt Nederland geregeld, de laatste maal in 2012. Anton wil wel in contact komen met oud-klasgenoten van de RK Mulo school aan het Vrouwenkerkhof van 1939-1942 en de HBS aan de Mariënpoelstraat van 1942 tot 1946. (LD14-04).
14. Op de plek van de failliete ‘Koetjes en Kalfjes’ aan de Breestraat 18 opent het nieuw restaurant ‘Just Meet’ de deuren. De eigenaren Luis Vicente en George Jasper leren elkaar kennen bij restaurant Allemansgeest. Daarvoor doen ze ervaring op bij Restaurant Savelberg, Brasserie NL, Woods, De Zwetheul en andere gerenommeerde restaurants. Jasper staat in de keuken en Vicente is de gastheer. Vicente: ‘We hebben altijd al een drang gehad om iets voor onszelf te beginnen. Het klikte tussen ons, dus we besloten de stap te wagen. We staan allebei volledig achter dit concept’. ‘Vlees is onze specialiteit', zegt chef-kok Jasper. ‘In het restaurantgedeelte staat een rijpkast waar het vlees kan drogen, het principe van 'dry-aged vlees is uniek in Leiden. Uit die kast komen entrecôte, ribeye en côte de boeuf. Andere steaks zijn sucade, staartstuk, bevette, short rib en ribeye. Vicente: ‘Niet de meest gangbare stukken vlees dus die je op andere menukaarten tegenkomt’. Op de kaart staan ook vegetarische- en visgerechten. Bij Just Meet kan ook worden geluncht en geborreld. (LD14-04).

14. Uit onderzoek van Joyce Endendijk van de Universiteit Leiden blijkt dat jongens bij de opvoeding harder worden aangepakt dan meisjes. Dit leidt volgens haar tot agressief gedrag bij jongens. Jongens krijgen vaker te maken met ouders die commanderen, dreigen en fysiek straffen. Met name vaders grijpen vaker fysiek in door bijvoorbeeld hun zoon vast te pakken of tegen te houden. Binnen een jaar resulteert dit in meer agressie. De manier waarop moeders hun kinderen opvoeden blijkt niet te leiden tot meer agressie. Het verschil waarop meisjes en jongens worden opgevoed komt volgens Endendijk doordat ouders hun kinderen willen aanpassen aan de toekomst die zij voor hun kind in de maatschappij zien. Zoons moeten daarin een dominante, assertieve en mannelijke rol innemen terwijl dochters worden aangemoedigd een verzorgende, behulpzame en vriendelijke plek in te nemen. In vier jaar tijd bezocht Endendijk samen met wat collega’s 390 gezinnen met twee kinderen. Zij bekeken de wijze waarop ouders hun kinderen opvoeden. Bijvoorbeeld wat zij doen wanneer een kind ongehoorzaam is. (UL14-04, RTVW15-04, Dichtbij15-04).

14. De spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal, nabij de Melchior Treublaan en Kanaalweg, blijft tot 20 april dicht voor scheepvaart. Medewerkers van de provincie voeren werkzaamheden uit die de bediening van de spoorbrug verbetert. Schepen met een doorvaarthoogte tot 2.40 meter kunnen er ongehinderd passeren. De provincie waarschuwt dat het werk voor buurtbewoners lawaai kan opleveren. Verder moet de beroepsvaart een alternatieve route nemen. Het treinverkeer wordt er niet door gehinderd. (LD20-02).

15. De straten in de Kooi zijn het podium van de muziektheaterroute Noorderling. Theatermakers van het stadsgezelschap PS|Theater brengen er muziek ten gehore. Het publiek trekt met een koptelefoon op door de buurt en maakt zo kennis met de wijk en haar verhalen. Tijdens de route worden het dak van Het Gebouw, de vijver van het Kooipark en de Mimar Sinan Moskee bezocht. Rian Evers, Julia Schmitz en Tijs Huys vertellen het verhaal van drie ‘families’ in de Kooi: de echte Kooienaren, de bewoners die vanuit een ander land naar de wijk zijn gekomen en de gloednieuwe bewoners. In eerste instantie lijken ze heel verschillend, maar eigenlijk hebben ze veel gemeen, blijkt tijdens de voorstelling. De drie en radiomaker René verzamelden eerder verhalen over de wijk met ‘De Atlas op Het Plein’. Noorderling speelt tot en met 19 april en van 22 tot en met 26 april. Per avond kunnen er vijftig mensen mee. De voorstelling start op Kooiplein. (Sl16-04, LD16-04).

15. Stef van Campen maakt stadskaarten op basis van straatnamen. Eerst van zijn woonplaats Haarlem en vervolgens van Den Haag. Toen hij daarop leuke reacties kreeg, besloot hij Leiden op te pakken. Het is volgens hem lastig alle straten bij benadering op de juiste locatie te plaatsen en te bepalen welke straten er wel en niet op de afbeelding komen. Soms past niet alles. Letters kunnen ook weer niet te klein worden, want dan zijn ze niet meer te lezen op het canvasdoek. Van Campen verwacht geen miljonair te worden. Hij sloot een leuke deal met een drukker. Het is nu bezig om Rotterdam en Maastricht in kaart te brengen. ‘Leiden tot nu toe wel het mooist, door de aanwezigheid van de kronkelende grachten’. De 31-jarige Haarlemmer werkt bij een transportbedrijf en drukt de plattegronden op canvas af voor 40 euro. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld de eigen straat een afwijkende kleur te geven. (Dichtbij15-04, HOZ19-04, LD25-04, WW13-05).

15. De gerestaureerde ophaalbrug bij de Morspoort wordt weer in elkaar gezet. De grootste en zwaarste brugdelen worden op hun plaats gehesen. Ruim op tijd om op 17 april de duizenden lopers te dragen die deelnemen aan de jaarlijkse Singelloop. De zwaar versleten historische brug werd vorige maand uit elkaar gehaald en op locatie gerenoveerd. Gemotoriseerd verkeer werd de afgelopen weken omgeleid via de Steenstraat. Een smalle loopbrug voor fietsers en voetgangers diende naast de poort tijdelijk ter vervanging. Met de terugkeer is het renovatieproject nog niet af. Na de singelloop wordt de brug weer gedeeltelijk uit elkaar gehaald om de laatste klusjes af te ronden. Zo zijn enkele balken van de dragers ook toe aan vervanging. De onderhoudswerkzaamheden zijn volgens planning op 24 april afgerond. Op 8 juni viert wethouder Paul Laudy het opleveringsfeestje op het Rijksmonument. Hij sluit de brug en rijdt er daarna met een Oldtimer overheen. De fundering en de damwanden zijn hersteld en de oorspronkelijke kleuren en het mechaniek van handmatig openen- en sluiten zijn teruggebracht. (Dichtbij15-04, LD11/16-04, Sl16-04, Gem08-06, LD09-06, Sl09-06, NVH09-06, LN10-06).

15. De lange flat aan de Agaatlaan wordt volledig energieneutraal zonder huurverhoging. Dat is het plan van woningcorporatie Portaal, waaraan de gemeente wil meewerken. Vrijwel zeker wordt er veel gebruik gemaakt van zonnepanelen en isolatiemateriaal. Daarover is Portaal nog in overleg met de huurders van de 230 woningen. Op de website www.agaatlaan.nl is een digitale ideeënbus geopend. Portaal hangt samen met aannemer VolkerWessels de naam Stroomversnelling aan het project. Aanvang en omvang worden later dit jaar bekendgemaakt. (Gem15-04, LD16-04).

15. De winkelvoorraad van de Weggeefwinkel aan de Lammenschansweg gaat in de ‘uitverkoop’. Dat wil zeggen: er is even geen limiet meer aan wat mensen mee naar huis mogen nemen. De richtlijn: maximaal vijf 'dingen' en tien boeken is losgelaten vanwege de verhuizing naar de Vrijplaats aan de Middelstegracht. De oude Praktijkschool, waar de winkel ‘anti-kraak’ zit, is verhuurd aan het Stedelijk Gymnasium. ‘We zijn 18 april voor het laatst open.’ zegt voorzitter Hans Heerebout van de stichting Weggeefwinkel Leiden. De opening in de Vrijplaats is medio mei. (LD15-04, Dichtbij15-04).

15. In de Caeciliastraat wordt een oude waterput gevonden. Op de hoek met de Lange Lijsbethsteeg gaat de graafmachine de grond in voor de plaatsing van ondergrondse containers. ‘In het begin leek het erop dat we niet echt iets zouden vinden’, zo zegt gemeentearcheoloog Chrystl Brandenburgh. ‘ Maar achteraf bleken we een oude waterput te hebben blootgelegd .We gaan ook al het slib en de klei die is opgegraven onderzoeken. Alles wordt door een zeef gehaald en hopelijk vinden we nog het een en ander’ . In de binnenstad van Leiden worden 125 vuilcontainers geplaatst. Op 26 plekken zoeken archeologen naar verborgen schatten. (RTVW15-04).

15. De finale van de Willie Wortel Wedstrijd is in Museum Boerhaave aan de Lange St. Agnietenstraat 10. Kanshebbers in de uitvinderswedstrijd zijn dit jaar de Lantaarnsensor, Douchetimer, Spinnenvanger en Anti Vuile Schoenen Spray. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Technolab Leiden die 161 inschrijvingen kreeg. Uiteindelijk mochten veertig teams door naar de volgende ronde: zij maakten hiervoor een minifilmpje waarin ze betoogden waarom hun uitvinding beslist op de markt moet komen. Uit de filmpjes koos de jury twaalf uitvindingen voor naar de finale. Een bedrijf helpt ze om een prototype te bouwen. Na de bekendmaking van de winnaars van de WWW Kanjer, de Willie, het Lampje en de Publieksprijs zijn alle prototypes nog tot eind april te zien in Boerhaave. (NVH02-04, LN08/04).

16. In molen De Valk is een feestje ter gelegenheid van de nieuwe website, die is gemaakt samen met Erfgoed Leiden en Omstreken. Joris Germs is verantwoordelijk voor de inhoud. Hij en molenaar Hennie van der Lelie kijken toe als wethouder Robert Strijk de website officieel in werking stelt. Behalve uitleg over de historie, openingstijden en foto's, heeft de site ook een webcam waarmee je over Leiden uitkijkt. (LD21-04, LD22-04).


16. Maarten van Leeuwen promoveert aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar het taalgebruik van de politici Geert Wilders, Ella Vogelaar en Alexander Pechtold. Hij analyseerde 47 parlementaire toespraken tussen 2004 en 2009 en ontdekt dat Wilders vanaf 2007 veel minder bijzinsconstructies als ‘ik vind dat..’ gebruikt. De afname valt samen met het moment dat zijn politieke ideeën volgens politicologen radicaler worden. In zijn proefschrift richt de Leidse taalbeheerser zich op de vraag hoe stijl bijdraagt aan politieke beeldvorming. Ella Vogelaar, minister in het kabinet Balkenende IV, stond bijvoorbeeld bekend als een wollig spreekster. Van Leeuwen laat zien dat deze indruk onder meer het resultaat was van haar gebruik van woorden als ‘hierdoor’ of ‘daarmee’ waarbij ze niet duidelijk maakte waar die woorden op sloegen. Ook bouwde Vogelaar haar zinnen dikwijls ingewikkeld op en gaf ze geen sprekende voorbeelden. Dat laatste doet Wilders, die juist bekend staat om zijn heldere taalgebruik, veelvuldig. ‘Hij haalt concrete voorbeelden aan om zijn punt te illustreren. Bijvoorbeeld door een opmerking als ‘Henk en Ingrid betalen voor Achmed en Fatima’ Hierdoor is het voor iedereen duidelijk waarover hij het heeft. Ander opvallend verschil met Vogelaar is dat Wilders systematisch spreekt van ‘de Nederlanders’ ‘de islam’ en ‘de Haagse politiek’. Van Leeuwen: ‘Hiermee suggereert hij eenduidige, heldere categorieën, terwijl er in werkelijkheid binnen zo’n groep veel meer diversiteit is.’ Vogelaar gebruikte minder vaak lidwoorden, sprak van ‘mensen’ of ‘jonge moslima’s’ en liet dus groepen onbepaald. In een andere analyse vergeleek Van Leeuwen Wilders’ taalgebruik met dat van D66-voorman Alexander Pechtold. Wilders heeft jarenlange ervaring op het Binnenhof, maar hij wekt de indruk een politieke buitenstaander te zijn. Pechtold wordt juist getypeerd als een politieke insider. Het taalgebruik van beide politici draagt hieraan bij, zo toont Van Leeuwen aan. ‘Pechtold spreekt zijn collega’s meer dan Wilders direct aan met ‘u’, waardoor hij meer dan Wilders suggereert met zijn collega’s in onderling gesprek te zijn.’ Van Leeuwen: ‘Als Pechtold jargon gebruikt, legt hij dat niet uit. De insiders hebben dat ook niet nodig. Wilders legt jargon wél uit. Zo richt hij zich primair tot een gehoor buiten het politieke bedrijf’. (UL14-04, Mare16-06, LD29-04).

16. CDA, GroenLinks, PvdD, PvdA en SP (samen de grootst mogelijke minderheid in de gemeenteraad) willen met gemeentegeld HR-ketels plaatsen in ruim 300 sociale huurwoningen. Dat scheelt fors op de energierekening. De gemeente heeft voor duurzame woningverbeteringen het Duurzaamheidsfonds. Uit een evaluatie van het fonds, waarover de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid vergadert, blijkt dat in de pot nog 3,2 miljoen euro zit. Daarvan is het afgelopen anderhalf jaar 92.000 euro uitgekeerd. De vijf stellen voor het fonds te splitsen. Een deel voor particulieren en bedrijven die willen investeren in een duurzaam huis. Een ander deel, ruim 750.000 euro, voor het verduurzamen van sociale woningen. Een nieuwe cv kost circa 5.000 euro. De helft wordt normaliter betaald uit een huurverhoging van 25 euro per jaar. Die verhoging kan met elke 500 euro subsidie met vijf euro naar beneden. Als het college besluit om elk huis voor 2.500 euro te subsidiëren, betalen bewoners geen huurverhoging en profiteren ze ook van lagere energiekosten. Haaks op het plan staat het idee om meer huurwoningen aan te sluiten op stadsverwarming. (LD16-04, Sl21-04).

16. De gemeente mag de nesten van broedende meeuwen niet meer verstoren. Dat beslist de rechtbank in Amsterdam, meldt de stichting Faunabescherming die met de Akkmaarse Vogelwerkgroep een rechtszaak heeft aangespannen. Leiden had samen met Alkmaar en Haarlem een ontheffing van het Rijk gekregen om meeuwenoverlast te bestrijden door onder meer eieren te vervangen door nepeieren of ze met olie te bewerken zodat ze niet uitkomen. Die ontheffing is volgens de rechtbank in strijd met de wet. Met minstens twee van de vier meeuwensoorten gaat het qua broedaantallen slecht in Nederland. Ook broeden tussen deze meeuwensoorten kleine aantallen van de zeldzame zwartkopmeeuw en volgens deskundigen zijn de eieren van deze meeuw niet te onderscheiden van de andere eieren. ‘We hebben hier nog nooit een zwartkopmeeuw aangetroffen’, zegt stadsbioloog Frits van der Sluis. De rechter was ook niet te spreken over het ‘onderzoek’ dat de drie gemeenten aanvoerden als reden voor de ontheffing. Volgens Van der Sluis is er de afgelopen jaren heel serieus gekeken of er verschuivingen van broedgebieden waren. In 2014 werden 430 eieren weggehaald. ‘Wat het effect daarvan was is moeilijk te meten. Misschien komen er op andere plekken wel meer uit. De gemeente moet doorgaan met preventieve maatregelen zoals de ondergrondse vuilcontainers. Daardoor is er minder voedsel voor de meeuwen. De gemeente zegt in een reactie het vonnis eerst goed te willen bestuderen en overleg te plegen met Haarlem en Alkmaar. Leiden, maar ook steden als Den Haag en Delft, kampen met overlast door meeuwen. Ze scheuren vuilniszakken open en laten een ravage achter op straat. Er is alles geprobeerd, van gele vuilniszakken en het rapen van eieren tot valken en woestijnbuizerds die de meeuwen moeten verjagen. In de stad is een paartje slechtvalken gesignaleerd dat met succes aan het broeden is. Meeuwen blijven graag uit hun buurt. (Zie ook 26-05). (RTVW16-04, Dichtbij16-04, LD17/18-04, Gem21-05).

16. Op de Lammermarkt komen bij de toekomstige herinrichting nauwelijks bomen. Dat heeft de gemeente afgesproken met de 3 October Vereeniging omdat die in de weg staan als de kermis rond Leidens Ontzet op het plein neerstrijkt. Op de Breestraat blijken bomen lastig in bakken te passen en gevelgroen stuit op allerlei bezwaren bij de vastgoedeigenaren. Voorlopig komen er alleen voor de zomer ‘hanging baskets’ aan de lantaarns, Ook de Papengracht krijgt de eerder gevraagde bomen niet. Een door de gemeenteraad aangenomen motie om bomen in de volle grond te plaatsen wordt niet uitgevoerd door het college. Er zou geen enkele plek te vinden zijn waar dat kan. (Sl16-04).

16. Een vrachtwagenchauffeur van de afdeling Beheer van de gemeente ramt het spoorwegviaduct op de Oegstgeesterweg. Het ligt in ieder geval niet aan de hoogte van de vrachtwagen of de hoogte van het viaduct, zegt een woordvoerder. De chauffeur raakt niet gewond, wel is er schade aan de vrachtwagen. Er vallen enkele betonplaten naar beneden waardoor het verkeer geruime tijd gestremd is. De treinen kunnen blijven rijden. (RTVW16-04, Dichtbij16-04, LD17/18-04).

16. Mohammed Nidalha uit Leiden, vader van Syriëganger Reda, wil de Nederlandse staat aanklagen. Zijn 19-jarige zoon Reda is vorig jaar juni in het geheim naar Syrië vertrokken. Volgens Mohamed had Nederland hem gemakkelijk kunnen terughalen, net zoals ze dat ruim een week geleden met de Leidse Monique S. hebben gedaan. Hij is stomverbaasd hoe laconiek het Openbaar Ministerie zich hierin opstelt. ‘Reda heeft me een paar weken geleden gezegd dat hij nooit meer terug komt. Het is heel erg. Zijn moeder slaapt nauwelijks meer sinds zijn vertrek vorig jaar juni. Alleen maar huilen’. Zijn zoon werd op de heenweg tot twee keer toe opgepakt in Turkije omdat hij de grens naar Syrië wilde oversteken. Nederland heeft twee weken de tijd gehad om Reda op te halen uit Turkije. Mohamed onderzoekt nu hoe hij met negen andere ouders van Syriëgangers de staat kan aanklagen. ‘Hij was een gewone jongen, die naar de discotheek ging en van meisjes hield’ , zegt zijn vader. Toch vertrok hij om zich aan te sluiten bij de gewapende strijd tegen het Syrische leger. Van de één op de andere dag veranderde hij van een gewone jongen in een geradicaliseerde moslim. Mohamed Nidalha voedde zijn kinderen niet islamitisch op. Reda radicaliseerde niet in een moskee, of via foute vrienden, maar via internet, weet Nidalha. Hij zou gebrainwasht zijn door de jihadronselaar Abu Jihad, uit Syrië. Vorig jaar zomer vertrok hij om ‘kleine kinderen en verkrachte vrouwen te helpen’ , zo vertelde hij via de telefoon aan zijn zus op de dag dat hij naar Turkije vertrok. Nidalha komt direct in actie als zijn dochter hem het nieuws vertelt. ‘Ik ben naar de politie gestapt, maar die konden niets doen’ Aangezien zijn zoon meerderjarig is, mag hij reizen waarheen hij wil, werd hem verteld. Reda zit inmiddels in Raqqa, de hoofdstad van IS. Het Openbaar Ministerie zegt in een reactie dat het zich samen met de politie en gemeenten inzet om iedereen tegen te houden die vertrekt.’Als iemand heimelijk vertrekt, dan houdt het op’. (LD16-04, RTVW15-04, Dichtbij14-04, WW22-04, LD23-05).

16. Studenten verpleegkunde van het ROC Leiden mogen deze zomer toch afstuderen. In januari ontstond commotie toen de vierdejaars te horen kregen dat het niet kon omdat de school een nieuwe wettelijke norm over het hoofd had gezien. De studenten krijgen wel meer les. Zij gaan tot het einde van het jaar twee dagen per week naar school. (LD16-04).

16. ‘Kermisbaas’ Jan Boots leest in Hotel Leiden, onder het toeziend oog van voorzitter Martijn du Prie van de commissie Lunapark van de Drie October Vereeniging, de 421 biedingen voor een plekje op 's lands tweede grote kermis voor. De bouw van de parkeergarage onder de Lammermarkt is een aanslag op de inkomsten van de 3 oktoberkermis. Voor een plekje op de Molenwerf en de Langegracht bieden exploitanten al snel drie of vier keer zoveel als voor een attractie op Schuttersveld of Stationsweg. Per attractie gaat het vaak om duizenden euro's. Uitbaters van attracties willen er allemaal graag bij zijn op 2 en 3 oktober. Voor de cakewalk, het spookhuis, de lucky crane, de botsautootjes zijn er tientallen biedingen. Een van de weinige kramen waarbij de commissie niets te kiezen heeft, is die waar bananen met slagroom worden verkocht. Daarvoor is maar één bieding gedaan. Net als voor 's werelds grootste, 90 meter hoge ‘freefall tower’. Voor de commissie begint het puzzelen en voor eind mei moeten de leden er uit zijn. Eén van die tradities is, dat er aan de Molenwerf een reuzenrad staat. Die wordt, in de nabijheid van de bouwput, gehandhaafd.
Du Prie: ‘Als wij geen substantiële attracties kunnen plaatsen, valt deze formule als een kaartenhuis in elkaar’. (LD17-04).

16. Een stadskantoor op het voormalige Nuon-terrein aan de Langegracht in 2020, is volgens veel raadsleden nog geen uitgemaakte zaak. Ze zeggen over te weinig informatie te beschikken en vinden dat B enW eerst met buurtbewoners en de Vrienden van het Singelpark moet praten. D66-fractieleider Jeffrey van Haaster verwijt wethouder Marleen Damen ‘gebrek aan participatie’. ChristenUnie en CDA willen onderbouwd zien waarom alternatieven zijn afgevallen. GroenLinks vraagt om een duurzaamheidsonderzoek naar nieuwbouw versus verbouwing van bestaande panden. Die partij wil inwoners betrekken bij de vraag wat er met de begane grond van het stadhuis moet gebeuren, als de ambtelijke organisatie straks is vertrokken. De suggestie voor een prijsvraag haalt het niet, maar alle partijen zien wel iets in een burgerinitiatief om het monumentale stadhuis een nieuwe functie te geven. (LD18-04).

16. Het plan voor twee rotondes in de Merenwijk is van de baan. Wethouder Robert Strijk mag van de gemeenteraad met zijn ambtenaren een goedkoper alternatief bedenken. Bijna twee jaar geleden werden de knooppunten aan het einde van de twee toegangswegen Gooimeerlaan en de IJsselmeerlaan versmald. Dat leidde tot klachten en ergernis, ook in de gemeenteraad. Die droeg Strijk afgelopen zomer in een motie op er aan dan maar twee rotondes aan te leggen.
Dat zag en ziet de wethouder niet zitten. Dus vroeg hij eerder deze maand of er een alternatief mag worden bedacht en ontworpen. Daar gaat een ruime raadsmeerderheid schoorvoetend mee akkoord als het maar aantoonbaar veiliger en goedkoper is dan rotondes en de huidige situatie. D66, GroenLinks, SP, CDA, Leefbaar Leiden en Groep Kok komen Strijk tegemoet. Verbree (VVD) vraagt of het allemaal nog voor de zomer kan. Dat lukt niet. Bewoners en deskundigen zijn het niet eens over de oplossing.(LD18-04, NVH20/23-04, LN22-04, Sl23-04).

16. Biotechbedrijf Galapagos bereidt een beursgang aan de Nasdaq in de VS voor. De Leidse onderneming heeft al noteringen in Brussel en Amsterdam. Het aandeel noteert 31,70 euro, terwijl investeerder Van Herk Groep eerder instapte op een koers rond de elf euro. Topman Onno van de Stolpe verwacht dat in Amerika meer risicokapitaal beschikbaar is. Hij mikt op een opbrengst van 150 miljoen dollar. Verder lonkt, dankzij positieve testresultaten ook een licentiebetaling van 200 miljoen dollar door farmaceut Abbvie, die het reumageneesmiddel op de markt brengt. Galapagos, dat een kleine miljard euro waard is op de beurs, verwacht dat het reumamedicijn in 2018 of 2019 naar de patiënt gaat. Het bedrijf is al tien jaar bezig met het ontwikkelen van dat medicijn. Niet alle bioitechbedrijven zijn succsvol. Zo verloren beleggers in het verleden veel geld verloren met investeringen in Pharming en Octoplus. (LD17-04, Tel17-04)

17. Achttien sirenes zorgen op het Stadhuisplein vijf minuten voor een oorverdovende herrie. Voor de vijfde week op rij maken politiemensen hun ongenoegen kenbaar over de stroef lopende cao-onderhandelingen.’Ons bod van 3,3 procent verhoging is niet buitensporig hoog’, aldus Sebastiaan Veelenturf van de politievakbond. ‘Op 22 april organiseren we een landelijke langzaamaanactie. Met zestig kilometer per uur rijden politiewagens als protest in colonne over de snelwegen’. De regionale politiebureaus gaan 23 april dicht als protest. Tussen 13.00 uur en 15.00 uur is dienstverlening zoals het opnemen van aangiftes onmogelijk. De agenten blijven wel beschikbaar voor noodhulp. De uren worden volgens de bonden gebruikt voor (achterstallig) administratief werk zoals het opmaken van proces-verbalen en het opnemen en verwerken van internetaangiften. (LD18-04, RTVW18-04).

17. Bestuurlijke versnippering kost de Leidse regio jaarlijks tot twee miljard euro aan inkomsten en 10.000 banen. Een fusie van zes gemeenten zou ‘omvangrijke, positieve gevolgen voor de stadseconomie hebben’, becijfert de Leidse emeritus hoogleraar Ton van Raan in een rapport dat hij en onderzoeksbureau Decisio schreven voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ‘Als het aantal inwoners in een stad verdubbelt, lijkt het logisch dat de economische prestaties verdubbelen. Maar gemiddeld genomen is er vijftien procent extra groei, hebben Amerikaanse onderzoekers in 2010 vastgesteld. Netwerken worden groter en krachtiger. Ze omvatten meer mensen, die intensiever samenwerken aan één doel en die in staat zijn om meer hulpbronnen te rekruteren. Schaalvergroting heeft voordelen: de lonen, het bruto stedelijk product, het aantal banen, octrooien, onderzoeksinstituten en het culturele leven krijgen een extra duwtje in de rug. Schaduwzijden: criminaliteit, verkeersproblemen en verspreiding van ziekten nemen ook vijftien procent meer toe. Toch ziet Van Raan in de effecten een sterk argument om Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk in één gemeente te laten opgaan. Op 27 mei overleggen ze in Oegstgeest over de bestuurlijke toekomst in de regio. Voor Van Raan is het duidelijk dat ook Katwijk bij die besprekingen moet worden betrokken. De zes gemeenten samen tellen ruim 260.000 inwoners. (LD17-04).

17. Er is geen aantoonbaar verband tussen de bouw van de moskee aan de Ter Haarkade en de incidenten die de laatste tijd plaatsvonden in de omringende buurt. Dat zegt minister Ard Van der Steur in antwoord op vragen van PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch. Enkele bewoners die tegen de bouw van de moskee waren, beweren dat sinds begonnen is met de bouw, zij stelselmatig in hun persoonlijke levenssfeer worden aangepakt door groepen niet Nederlandse jongeren. Van der Steur: ‘De politie in Leiden en het OM hebben mij meegedeeld dat er meermalen per jaar vernielingen, zoals het ingooien van ruiten, plaatsvinden in de buurt waar de moskee gebouwd wordt. Het betreft elke keer een andere woning en het zijn niet alleen de woningen van tegenstanders van de bouw’. De daders zijn onbekend en het motief is onduidelijk, maar een verband tussen de moskeebouw en de vernielingen is niet aangetoond. Uit politiecijfers blijkt overigens dat het totaal aantal vernielingen in de betreffende wijk Haagweg-Noord ongeveer gelijk is gebleven sinds de bouw van de moskee, laat Van der Steur weten. In dezelfde periode is sprake van een daling van het aantal bij de politie geregistreerde bedreigingen. Burgemeester Henri Lenferink liet in februari al weten dat er geen verband is. (LD17-04, Dichtbij17-04).

17. In Leiden wordt voortaan naast de jaarlijkse stadsenquête ook een wijkpeiling gedaan, besluit het stadsbestuur. De stadsenquête wordt binnenkort voor de dertiende maal gehouden. Een ‘blind’ geselecteerde groep Leidenaars beantwoordt daarin vragen over onder meer het lokale verkeer, huisvuil, cultuur en milieu. De nieuwe wijkenquête gaat meer over onderwerpen als zorg, participatie en de sociale wijkteams. Beide vragenlijsten zijn telefonisch, digitaal of schriftelijk te beantwoorden. (St15-04, LD17-04).


17. Leiden krijgt een centrum voor ziektepreventie en behandeling op maat. Burgemeester Henri Lenferink verricht de opening in museum Corpus in Oegstgeest. In het centrum werken twee instituten van de Universiteit Leiden samen: het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) en het Instituut Biologie Leiden (IBL). Er wordt onderzoek gedaan, dat is gericht op de stofwisseling om ziekten als kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Het gaat om metabolieten, chemische stoffen die in cellen van planten en dieren worden gemaakt, zoals aminozuren, glucose en adrenaline. Hoogleraar analytical bioscience Thomas Hankemeier denkt dat het onderzoek een belangrijke doorbraak is voor het preventief bestrijden van ziektes. Het centrum werkt voor het LUMC en het Erasmus Medisch Centrum, klinieken in de VS en bedrijven op het Bio Science Park. (LD17/18-04).

17. Rijkswaterstaat wil de brug over de Oude Rijn in de A44 vanaf juli dicht houden. De Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV) vreest dat hierdoor vervoersproblemen ontstaan. Openstaande orders van bedrijven als Oostingh Staalbouw, Haasnoot Bruggen en ESA-Estec komen mogelijk in gevaar door het besluit. Voor de aanleg van de Rijnlandroute wordt de huidige beweegbare vervangen door een nieuwe, die weliswaar iets hoger ligt, maar niet meer open kan. De nieuwe moet in 2022 klaar zijn. De beroepszaak van de KOV loopt nog.
Volgens de provincie gaat het om gepland onderhoud. Door de scharnieren niet te vervangen, wordt een enorme kostenbesparing bereikten en is ook het geluidprobleem voor omwonenden opgelost. (LD17-04).

17. De Haagse rechtbank veroordeelt de Leidse Omar S. (25) conform de eis van de officier van justitie tot TBS en een celstraf van twee jaar. Het openbaar ministerie vindt hem te gevaarlijk om nog in een gewone psychiatrische ziekenhuis behandeld te worden. Vorig jaar stak de verwarde jongeman al haast een medepatiënt in het tehuis van GGZ-instelling Rivierduinen in Oegstgeest dood met een ‘Rambo-mes’. Opsluiting in een TBS-kliniek lijkt de enige oplossing voor de verwarde man uit een Somalische vluchtelingenfamilie. ‘Ik ben hier gekomen voor vrijspraak. Bewijs het maar’, zegt hij uitdagend tegen de rechtbank. Volgens Omar had de medepatiënt zichzelf gestoken toen de beide mannen met elkaar in gevecht raakten. Bewakingsbeelden spreken een andere taal. (LD04/21-04).


17. Leidse woningcorporaties zijn bezorgd over de steeds langere wachtlijsten voor goedkope huurhuizen omdat de gemeente steeds meer vluchtelingen moet huisvesten. Het aantal asielzoekers met een voorlopige verblijfsvergunning, dat recht heeft op woonruimte, is groter dan ooit. De corporaties willen dat de gemeente nadenkt over alternatieve huisvesting, zoals leegstaande kantoren of verzorgingstehuizen. Vanwege de toename van asielzoekers, vooral uit Syrië, moeten er dit jaar ruim 200 een huis krijgen. Een verdubbeling vergeleken met 2014. Portaal, De Sleutels en Ons Doel trekken aan de bel, omdat ‘gewone’ woningzoekenden buiten de boot dreigen te vallen. ‘Wij vragen geregeld bij de gemeente om aandacht voor deze problematiek’, zegt woordvoerster Corinne den Ouden van Portaal. ‘De druk op de sociale woningmarkt is al fors’. Ook De Sleutels, bij monde van Saskia Mijnders, erkent dat en ziet de wachtlijsten langer worden. Woordvoerder Erik Olijerhoek van Ons Doel zegt ook mensen met een lager inkomen graag aan een betaalbaar huis te helpen. Dat wordt steeds moeilijker. De gemiddelde wachttijd voor een huurhuis in het gebied van Holland Rijnland, waaronder Leiden valt, bedraagt ruim 5,5 jaar. Wethouder Roos van Gelderen (SP) zegt op zoek te zijn naar een gezamenlijke opvangplek voor asielzoekers en illegalen. (LD17-04).

17. De Prinsenhoek, de flat die wordt gebouwd op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en Gooimeerlaan, kan de hoek om. In het gedeelte van de flat aan de Willem de Zwijgerlaan is de uiteindelijke vorm goed herkenbaar. Aan het deel langs de Gooimeerlaan moet nog worden begonnen. Het is een project van woningcorporatie De Sleutels, die er 178 appartementen bouwt. (LD17-04).

17. Minister Melanie Schultz van Haegen geeft het startschot voor de 40ste Singelloop. Ze is net teruggekeerd uit Zuid-Korea. Om precies één over half acht starten ruim 5.500 enthousiaste lopers. Een nieuw record. Bij afwezigheid van Vincent Mensen en Noah Schutte zegeviert Flores Weverling, trainingsmaatje van de twee meest recente winnaars. Hij werd in 2014 tweede en draagt startnummer 1. ‘Ik heb me gespaard voor het tweede deel. Bij de UB plaatste ik een versnelling en ik draaide als eerste het Noordeinde op. Niemand kon volgen’, aldus Weverling. Bij de vrouwen wint Inge Heus: ‘Ik doe aan triatlon bij ZVL en normaal heb ik altijd verplichtingen op vrijdagavond. Maar nu was ik vrij en kon ik meedoen. Ik had het gevoel dat ik over het parcours vloog. Je wordt gewoon vooruit geschreeuwd’. De jubileumloop levert 22,504,90 euro op voor goede doelen. De organisatie selecteerde er uit tientallen aanmeldingen zes die de opbrengst mogen delen. Dat zijn woonzorgcentrum/verpleeghuis Topaz Haagwijk, de Merel Foundation, logeerhuis De Vlietlande, AquaHortus, Activiteitengroep Visueel Gehandicapten en manege Moedig Voorwaarts. De minister deelt de cheques uit. De geselecteerden krijgen dit jaar het vriendelijke verzoek om een handje te helpen tijdens het drukbezochte evenement. In 1976 was de eerste aflevering. Destijds was de start bij het oude Leidsch Dagbladgebouw aan de Witte Singel, waar nu het kantongerecht zetelt. Tegenwoordig vertrekt de Singelloop vanaf de Langegracht. De Stevenshofschool is al voor de vijfde keer van de partij blijkt uit de speciaal voor de gelegenheid gedrukte T-shirts. ‘We lopen met ruim honderd leerlingen mee’, zegt meester Robbert. De Leidse Singelloop wordt traditioneel georganiseerd door Leidsch Dagblad in samenwerking met de Leidse Politie Sport Vereniging LPSV. Gertjan van Geen volgt in het Singelloop-bestuur oud-voorzitter Leen van Iwaarden op. De chef van de sportreacties van Leidsch en Haarlems Dagblad wordt de eerste voorzitter van buiten LPSV. Supermarkt Dirk levert gratis 1.250 sinaasappels voor de lopers. (LD10/16-02, LD04/03, LD15/16/17/18/29-04, WW08/22-04, Sl18-04, RTVW18-04, Dichtbij18-04).

17. Leiden heeft geen plaatselijke vestiging meer van de Belastingdienst. Het kantoor aan de Willem de Zwijgerlaan sluit. Daarmee komt een einde aan de Belastingdienst Holland Midden, zoals het officieel heette. De meeste van de 168 Leidse belastingambtenaren verhuizen naar het kantoor van de dienst in Hoofddorp. De sluiting is onderdeel van een grote bezuinigingsoperatie. Vorig jaar gingen er al zes dicht, dit jaar nog eens negen. In heel Nederland blijven maar twintig kantoren over. Volgens de dienst kan dat heel goed, omdat veel contact met de klanten digitaal plaatsvindt. Mensen in de Leidse regio die vragen hebben over belastingzaken moeten voortaan de Belastingtelefoon bellen. Wie een medewerker op een kantoor wil spreken, moet naar Hoofddorp of Den Haag. Ook daarvoor kan een afspraak worden gemaakt. (LD11-04).

17. De Leidse Amateur Fotografen Vereniging exposeert in de hal van Burgerzaken in het Stadhuis foto's over de herinrichting van de Breestraat. Het materiaal is tot medio juni te bezichtigen. De expositie is het resultaat van een project van de LAFV-werkgroep Documentaire Fotografie, waarbij de herinrichting op de voet werd gevolgd en vastgelegd. In totaal meer dan 1.250 foto's. Tijdens de expositie is een selectie van twintig te zien, waaronder ook enkele foto's van net vóór en na de herinrichting, zodat de verschillen goed te zien zijn. De fotografen zijn Shanka Abeeysekere, Henk Aschman, Eelke de Boer, Simon Duindam, Jannie de Groot, Marcel Schikhof en Bert van de Ven. (NVH23-04).

17. Leidse tatoeëerders zijn kritisch over het op 16 april gepubliceerde onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarin staat dat ongeveer een derde van de inkt die in ons land wordt gebruikt voor tatoeages, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) bevat die kankerverwekkend kunnen zijn. ‘Belachelijk’, zegt Rene Douwes van Black and White Tattoo Studio aan de Valeriusstraat. ‘Bij een tatoeage kan dat geen kwaad. Als je achter een bus loopt krijg je tweehonderd keer meer binnen. Ik tatoeëer honderden mensen, die mankeren allemaal niks’. De Belangenbehartiging voor Tatoeëerders en Piercers (BVTP) noemt de waarschuwing ‘een storm in een glas water’. ‘Eerder onderzoek van onder meer de NVWA wees uit dat er juist geen rechtstreeks verband is aangetoond’, zegt woordvoerder Hugh Stoffers. Ook tatoeëerder Wim Honsbeek die een studio heeft in de Janvossensteeg, vindt het allemaal zwaar overtrokken. ‘Als je rookt kan je ook kanker krijgen’. Marvin Yorks van River of Ink vindt het NVWA-onderzoek wel een goede zaak. ‘Wij hebben liever dat er strenge controles zijn. Je weet niet wat de risico’s zijn’.' De tatoeëerder aan de Rooseveltstraat koopt zijn inkt in Ter Aar. ‘Zij worden streng in de gaten gehouden’. Volgens Yorks ligt het probleem vooral bij de mensen die thuis tatoeëren en geen vergunning hebben. Hij schat dat er een stuk of twintig in Leiden zijn. Sommigen gebruiken verkeerde inkt of het is niet hygiënisch genoeg. De NVWA adviseert consumenten alleen in zee te gaan met studio's die een vergunning van de GGD hebben. Maar volgens de BVTP zegt deze vergunning niets en is deze te makkelijk verkrijgbaar. Daarom bepleit de organisatie Europese hygiënerichtlijnen en onaangekondigde inspecties. (LD18-04).

17. De Heemskerkstraat in de Zeeheldenbuurt bereikt als enige van de 19 deelnemende Leidse straten de finale van de verkiezing van Beste Klimaatstraat van Nederland. De leiding is in handen van van Jeroen Schrama (34), duo-raadslid voor de Partij voor de Dieren. ‘Ik ben bezig de wijk energieneutraal te maken. Er is een informatieavond gehouden voor wijkbewoners over isolatie en energieopwekking. We willen de wijk snel zo energieneutraal mogelijk maken’. Op 5 januari startte de tweede fase van de energiebesparingswedstrijd. De straat die tot 1 april de meeste energie bespaart en de beste acties uitvoert om de buurt te betrekken bij energiebesparing wint 10.000 euro voor een feest in de straat. Het Klimaatstraatfeest loopt tijdens het stookseizoen omdat dan de meeste energie kanworden bespaard. Na 1 februari 2015 gaan alleen de 150 beste straten door. Op 31 maart 2015 eindigt de competitie. De Julianaweg in Utrecht wordt de uiteindelijke winnaar. In totaal doen 2.292 straten mee. (Dichtbij05-01, WW07-01, LD19-01, Sl17-03, GemUtrecht17-04).

17/18. De toekomst van botanische tuinen ligt in de bescherming van biodiversiteit. Dat zegt secretaris Paul Smith van Botanic Gardens Conservation International (BGCI) op het tweedaagse symposium ‘Botanische tuinen in een veranderende wereld’ in de Leidse Hortus Botanicus. Planten die zijn bedreigd of zelfs uitgestorven, kunnen vanuit universiteitstuinen in nieuwe omgevingen worden uitgeplant. Smith gaf als voorbeeld de Mulanje cipres in Malawi. Deze boom, die uitstekend timmerhout levert, groeit alleen nog op de Mchese-heuvel. Door houtkap, die nog doorgaat, is hij bijna uitgeroeid. ‘Zo zijn er duizenden soorten’, aldus Smith. ‘Botanische tuinen moeten zich over deze planten ontfermen en nadenken over manieren om ze terug te geven aan de natuur’. Hij waarschuwt ook dat de wereld voor zijn voedsel afhankelijk is van acht granen en vier knollen. ‘Eén ziekte in tarwe en de mondiale voedselproductie loopt ernstig gevaar’. Wilde rijst-, graan- en knolsoorten kunnen volgens hem worden gekruist met bestaande gewassen zodat ze sterker en productiever worden. Daar zijn ook nieuwe voedselbronnen te vinden. Nederland telt nog 24 botanische tuinen. Sommige zijn klein en kwetsbaar, maar met de oprichting van de NVBT staan ze al iets sterker. Tot en met 2017 krijgt de NVBT vijf miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij om te onderzoeken hoe de tuinen nieuw publiek kunnen trekken. Projectleider Joke 't Hart put inspiratie uit de museumwereld, die er de afgelopen jaren in slaagde om met aansprekende tentoonstellingen miljoenen mensen te trekken. (LD18-04).

18. De twee Leidse platenzaken, Velvet en Plato, bouwen een feestje in het kader van Record Store Day. Dit initiatief van onafhankelijke platenwinkels wordt voor de zesde keer gehouden. Er komen dit jaar ongeveer 500 speciale edities van platen uit op die dag. Dat varieert van Frank Sinatra tot Iggy Pop en Bob Marley. Mark Siera, eigenaar van Velvet Music aan de Nieuwe Rijn: ‘We draaien veel omzet, maar zeker zo belangrijk is dat mensen weer eens een platenzaak binnenlopen. Ze ontdekken dat het een beleving is en ik hoop dat ze vaker terugkomen’. In zijn winkel trapt harpiste Lavinia Meijer af en zijn er optredens van onder meer de Leidse band Glossy Jesus, Orgel Vreten, Broeder Dieleman en Matt Simons. Plato in de Vrouwensteeg heeft mini-concerten in de winkel. Pauw, de meest gevraagde band tijdens de Popronde, begint. Daarna volgen onder andere Ellen ten Damme en Sue the Night. 's Avonds wordt een afsluitend feest te geven in het nieuwe poppodium Gebr. de Nobel. In de grote en de kleine zaal zijn optredens van Glossy Jesus, Green Hornet, The Miseries, zZz, Sue the Night en The Afterpartees. (LD17-04).

18. Yaël Vinckx (Zie ook CV) presenteert haar derde boek ‘De oorlog van mijn moeder’ bij boekhandel Van Stockum in de Breestraat. Ze heeft zich daarvoor de afgelopen jaren uitgebreid verdiept in de geschiedenis van haar familie. Het heeft al 25 jaar in haar hoofd gezeten, maar andere klussen gingen voor: haar werk voor NRC Handelsblad en in het verlengde daarvan twee non-fictieboeken over mensensmokkel en Joegoslavië. Ze nam haar moeder als uitgangspunt. Die maakt als klein meisje de oorlog mee in Vlissingen, Scheveningen, Arnhem en Amsterdam. Telkens moet ze vluchten of wordt ze geëvacueerd met haar moeder en haar oudere broer. Haar vader Carl Brainich von Brainich-Felth wordt in 1942 met andere marineofficieren opgesloten in een krijgsgevangenkamp en keert pas na de bevrijding terug. De rust is van korte duur. De marine stuurt hem al snel naar Nederlands-Indië, waar de opstand tegen de koloniale Nederlanders steeds heftiger wordt. Het gezin volgt na enige maanden. Het wordt een roerige tijd. ‘Met mijn moeder ben ik naar alle plekken uit haar oorlogsjeugd geweest. Daardoor kwamen de verhalen los. De meeste kende ik alleen als grappige anekdote, maar er ging vaak veel leed achter schuil. Op de plek waar ze in Park Sonsbeek in Arnhem een luchtaanval meemaakte, staat nu een brasserie. Toen we daar aan de koffie zaten, borrelden als vanzelf de herinneringen op. Mijn dochter was vaak mee. Dat waren bijzondere momenten met drie generaties vrouwen uit één familie. Het waren de beste geschiedenislessen ooit’. Terug naar Indonesië wilde haar moeder beslist niet. De pijnlijke herinneringen zaten nog te veel in de weg. Voor Vinckx was het echter een must. ,,Ik moest het land ruiken, proeven en voelen. In mijn leven heb ik veel gereisd, maar in Azië was ik nog nooit geweest. Het Nederlands-Indië van toen bestaat niet meer. Jakarta met zeventien miljoen inwoners voelde als de hel op aarde. Mijn moeder zou het niet meer herkend hebben. Ze was tien jaar toen ze er arriveerde. Nu had ik mijn dochter van tien bij me. Dat werkte goed. Zij kijkt met andere ogen. Zij verbaasde zich over de bloemen in de bomen en de kikkers in het gras. Zulke waarnemingen heb ik mijn moeder toegeschreven.''
Daarom noemt ze haar boek ook geen non-fictie, maar nadrukkelijk een familieroman. Vinckx geeft sinds 2014 cursussen in het schrijven van familiegeschiedenissen. ‘In elke familie schuilt een verhaal. Maar niet iedereen heeft de discipline en het talent om daar een mooi boek van te maken. De grootste fout die schrijvers in spe maken is dat ze familieleden willen sparen. Het is slecht voor de creativiteit om jezelf censuur op te leggen. Daar wordt een boek dodelijk saai van. Ik heb niemand gespaard. Het boek verschijnt bij uitgeverij Cossee en kost 19,90 euro. (LD14-04)

((CV 18. Yäel Vinckx in 1968 geboren in Hazerswoude is journalist, schrijver en presentator. Ze werkt bij NRC Handelsblad op diverse redacties en was correspondent in het voormalige Joegoslavië. Ze schrijft ook voor bladen als Elle en HP/De Tijd. In Leiden presenteert ze de culturele talkshow Podium Pitch en geeft workshops, familiegeschiedenis schrijven. Ze is moeder van twee kinderen en woont met haar partner, dj Mark Kneppers, een prachtig pand in de binnenstad van Leiden. (LD14-04)).

18. Het project OmaLief wordt bekroond met de landelijke Compassieprijs 2015. Het is een initiatief van de Turks-islamitische stichting Fatih. Sinds mei 2014 brengen Turkse jongeren wekelijks een bezoekje aan bewoners van het verzorgingshuis Haagwijk. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een organisatie die verbinding legt tussen groepen in de samenleving die niet vanzelfsprekend met elkaar in contact komen. ‘Omalief legt deze verbinding in meerdere opzichten: tussen oud en jong én tussen de Turkse en de Nederlandse cultuur’, aldus de jury. De prijsuitreiking vindt plaats in de Jacobikerk in Utrecht. OmaLief bestaat inmiddels ook in andere steden. (RTVW18-04, Dichtbij20-04).

18. De vrouwen van taltennisvereniging Scylla worden kampioen van de eredivisie. Debutant Taverna wordt met 1-5 verslagen. Domelsa Basie en Marlotte Staps zijn heer en meester, alleen Marie Depuydt laat een punt liggen. (LD20-04).

18. Deejaytalent Miss Nicky heeft een exclusief contract getekend bij Dutchdjbooking.com onderdeel van Melvin Jakobs Productions.. Ze is de dochter van de bekende Leidse organisator en deejay Paul Louwers. Volgens kenners heeft ze een perfect gevoel voor de house- en dancescène. Maar ook het draaien van danceclassics beheerst ze. Onlangs trad ze op tijdens de Ibiza Experience in de Heineken Music Hall. Op 28 april wordt haar eerste officiële track ‘On the One’ wereldwijd worden gereleased en is dan bij meer dan 350 downloadportals wereldwijd te koop. (Dichtbij18-04, HOZ19-04).

18. Springpop beleeft zijn 23ste editie. ‘Voor de laatste keer in Qbus’, zegt organisator Willem Gressie. Het festival richt zich op rockbands die eigen muziek spelen. Vijf bands spelen er met veel vernieuwende muziek. De Leidse band Sneu doet de openingsact. De groep bestaat zeven jaar en brengt Nederlandstalige teksten in een rockjasje. Daarna volgt Sink the Bismarck, een vijfmansformatie die sinds 2010 succesvol aan de weg timmert. Zo wonnen ze de Grote Prijs van de Haarlemmermeer en de Grote Prijs van de Bollenstreek. De band Raptor is begin 2014 opgericht door voormalig Intwine-gitarist Jon Symons en speelt melodische en melancholische muziek. De vijf muzikanten van Harvest Road zijn beïnvloed door country- en bluesmuziek. De Leidse metalband Suffix, die al sinds 2003 bestaat, sluit af. (HOZ05-04, WW08-04, LN08-04, LD14-08).

18/19. Museum Boerhaave start tijdens de museumweek de nieuwe tentoonstelling Mix Match. Het Anatomisch Museum van het LUMC geeft op 19 april een ‘medische' excursie’ waarbij anatomische preparaten de mens in gezonde en zieke toestand tonen. Naturalis biedt op 18 en 19 april extra activiteiten rondom de T. rex. Kinderen kunnen met het prehistorische beest op de foto en er is een dinospel. In het Rijksmuseum van Oudheden zijn er diveese tentoonstellingen en speurtochten voor kinderen. Ook museum De Lakenhal organiseert op 18 en 19 april extra activiteiten. In de Hortus Botanicus zijn op beide dagen voorstellingen van muziektheater Tulpmania. In Japanmuseum SieboldHuis zijn twee exposities ‘Zijden Pracht. Kimono's uit de Kubota-collectie’ en ‘Textiel: Reflectie op de Siebold-collectie’'. In Museum Volkenkunde zijn gratis rondleidingen die aansluiten aan bij het Museumweek thema ‘Ons echte goud’. De toegangsprijs is in het weekeinde verlaagd naar één euro. (LD15-04, LN15-04, Sl16-04, Dichtbij18-04).

18/25. Leiden doet mee aan de Nationale Sportweek. Er worden dagelijks diverse activiteiten georganiseerd onder meer op het wielerparcours De Bult aan Willem van der Madeweg 1 door wielervereniging Swift en wandeltochten door de Leiden Road Runners Club in park Cronesteyn. (St15-04,Gem17-04, LN22-04).

19. Bij een schietpartij in een woning aan de J.P. Coenhof raakt een 24-jarige man ernstig gewond en overlijdt korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie verricht vier aanhoudingen: drie Leidse mannen en een vrouw uit Rijswijk. Daarbij zouden de broer en neef van het slachtoffer zijn. Een traumahelikopter landt op het grasveld tussen de flats langs de Willem de Zwijgerlaan en de omgeving wordt afgezet. Een dag later doet de politie er nog geruime tijd onderzoek. Niet alleen wordt de woning doorzocht, ook in de nabije omgeving wordt naar sporen gezocht. De politie zet een ‘team grootschalige opsporing’ van circa 25 man in. De 24-jarige Angelo Frank wordt op 23 april door zijn familie en vrienden herdacht met een bijeenkomst in het Huigpark die door honderden personen wordt bijgewoond. Luisterend naar de muziek en een drankje uit de partytent. Opvallend veel aanwezigen dragen sokken en slippers. Precies zoals Angelo het gewild zou hebben, zegen nabestaanden en vrienden. Zij eren een vrolijke vent, met het hart op de goede plek en die wanneer het maar even kon te vinden was in het Huigpark. Basketballend op sokken in een paar Adidas-slippers. Zijn familie op Curaçao is overweldigd door alle steunbetuigingen en besluiten dat Angelo dicht bij zijn vrienden in Nederland wordt begraven. Uit een inzameling wordt de vlucht van zijn ouders en de uitvaart bekostigd. Twee van de vier verdachten worden op 22 voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het gaat om Leidenaren van 20 en 29 jaar. De 20-jarige verdachte is in bewaring gesteld voor veertien dagen. De 29-jarige verdachte wordt vrijgelaten. Eerder al gebeurt dat met een 21-jarige vrouw uit Rijswijk en een 24-jarige man uit Leiden. De broer van Frank schrijft op Facebook dat het om een ongeluk met een pistool ging. ‘Ik was erbij en heb alles meegemaakt. Ik was bij hem tot zijn laatste adem. Hij overleed in mijn armen. Praat niet wat je niet weet’. (Sl19/20/21/22/23-04, RTVW19/20/21/22/24-04, Dichtbij19/21-04, LD20/21/22/23/24-04, LN22-04, NVH23-04).

19. Met een massale zonnegroet wordt de eerste editie van het Yogafestival geopend bij Scheltema in de Marktsteeg. Santa Hissink, Dounia Bouzoubaa en Autora, zijn de initiatiefnemers. Hissink: ‘Zeven jaar geleden waren er een stuk of vijf yogascholen in Leiden. Nu zijn er tussen de dertig en veertig hier in de omgeving. Het lijkt alleen maar meer te worden. Yoga biedt een moment voor jezelf waarbij je niks hoeft, maar wel actief bezig bent. Ook voor mij geeft het rust, en bewustwording van mijn gedachten. Het is nauw verbonden met mindfulness, waarvoor ook een workshop op het festivalprogramma staat. Deze Oosterse techniek leert de aandacht op een specifieke manier te richten. Er is ook een yoga lifestyle markt, met kraampjes met gezond eten, zoals vegan cakes, slowjuices en kokoswater, yogakleding en sieraden. In totaal trekt het evenement zo'n 350 yogaliefhebbers. (LD20-01, WW28-01, RTVW03-02, HOZ08-02, Dichtbij10-02 ,LD23-03, LD20-04, HOZ26-04).

19. Honderd deelnemers laten in de Merenwijk hun talenten zien en horen tijdens ‘Kunst Uit Eigen Stal’. Het nieuwe wijkfestival speelt zich af op 25 locaties, in huiskamers, tuinen, parkjes en op de voorplecht van de Zijlpont. Ook buurtcentrum Op Eigen Wieken, Radius en kerkelijk centrum De Regenboog openen hun deuren voor creatief en cultureel talent. Het programma biedt exposities van 34 schilders, tekenaars, grafici en fotografen, zeventien keramisten en tien handwerkers inclusief poppendokter. Ruim twintig muzikanten treden op evenals een musicalgroep, een dansgroep, verteltheater en een goochelshow. Bezoekers kunnen zelf aan de slag in diverse workshops. Ook de speciale app ‘Wanderen’ is onderdeel van het programma. Op het plein bij ‘Op eigen Wieken’wordt de demonstratie van de Leeuwendans druk bezocht. ‘Het valt onder Choy Li Fut, een stroming binnen de Kung Fu’', aldus Yudai, instructeur bij de Hong Ying Wuguan vereniging. Poppenmaakster en dokter Liesbeth van Marion opent de deuren van haar poppenatelier ‘Vlijtig Liesje’. ‘Ik doe dit al dertig jaar en ik ben de enige hier in Leiden en omstreken’. Het project is een idee van Sylvia Bos en Hansje Huson. ‘Het idee is om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen en elkaars talenten te leren kennen. Plezier, positiviteit en verwondering kenmerken deze dag’, aldus Bos. (Dichtbij08/19-04, WW15/22-04, LN15-04, LD20-04).

19. Voor de achtste keer wordt de Ladieswalk gehoden. Deelnemers kunnen na de start bij Museum Volkenkunde kiezen tussen een flinke tocht (tien of twintig kilometer) en een korter rondje (vijf kilometer) met een stadsgids. Dit jaar is het thema voor de langere routes kruip-door sluip-door. Met name steegjes in het centrum worden aangedaan, waarna de wandeling van twintig kilometer verder gaat buiten de stad. Een deel van het inschrijfgeld gaat naar Inloophuis Scarabee, een ontmoetingsplaats voor iedereen die geconfronteerd is met kanker. Willemien van Lint van Prokwadraat is één van de organisatoren. (NVH07-04, LN08/04, HOZ12-04, Dichtbij15-04, WW15-04).

20. PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla wil dat er opgetreden wordt tegen het foutparkeren op de Bargelaan achter station Leiden Centraal. Bij de herinrichting van het stationsgebied aan de Zeezijde is een grote middenberm ontstaan die nu wordt gebruikt als ‘kiss & ride’. Dat levert, volgens de PvdA, gevaarlijke situaties op omdat voetgangers onverwacht oversteken en het busverkeer belemmeren. De PvdA zou het liefst zien dat de stenen middenberm wordt voorzien van groen zoals bomen en planten, maar is bereid eerst te kijken of strengere handhaving effect heeft. Als dat niet lukt wil de fractie fysieke maatregelen om er parkeren onmogelijk te maken. (Sl20-04).

20. De Zeeheldenbuurt viert drie feestjes. Er wordt een 17de-eeuws schip aan een gevel in de Trompstraat onthuld. Een maand of tien heeft kunstenaar André Sas gewerkt aan de vijf meter lange replica van de Aemilia. Het beroemde vlaggenschip van luitenant-admiraal Maarten Tromp tijdens de vernietiging van de Tweede Spaanse Armada door de Nederlandse vloot tijdens de zeeslag bij Duins in 1639. Sas maakte het schip in opdracht van Portaal. Eerst wordt de 200 kilo zware boot uit de tuin van zijn atelier aan de Van Speykstraat getild, vervolgens hangt bouwbedrijf Huurman het ter hoogte van de eerste verdieping aan de gevel van het leegstaande pand aan de Trompstraat 20. Sas: ‘Ik denk dat ik er in totaal meer dan duizend uur aan heb gewerkt’. Aan de voorkant is de Hollandse Leeuw niet teruggekeerd. ‘Op veler verzoek heb ik op de voorkant een mooie zeemeermin met grote tieten gemaakt. Dat was in die tijd niet echt gebruikelijk bij oorlogsschepen, maar je moet luisteren naar wat mensen graag willen zien’, aldus Sas. Over twee jaar moet het kunstwerk verdwijnen. De gemeente gaat het pand dan renoveren en weer bewoonbaar maken. ‘s Middags legt Sas er de laatste hand aan ’s avonds wordt het schip officieel gedoopt door voorzitter Pieter Dool van de huurdersbelangenvereniging van Portaal in de Zeeheldenbuurt, die Sas een handje hielp.Hij kruipt daarvoor in de rol en de kleding van admiraal Tromp. Voorafgaand opent wethouder Marleen Damen het nieuwe wijkkantoor Het Behouden Huys aan de Trompstraat 32. Aansluitend tekenen Portaal en Bewonerscommissie De Zeehelden een convenant over de toekomst van de woningen. (Sl15/20/21-04, LD16/21-04, Dichtbij21-04, HOZ26-04, WW29-04, LN29-04).


20. De gemeente wil rederij Rembrandt afschepen met een ‘fooi van 2.000 euro’, om de schade te compenseren die het rondvaartbedrijf afgelopen winter leed door de drijvende ijsbaan en kerstmarkt op de Nieuwe Rijn. Dat betoogt Sonja Bierenbroodspot van Rembrandt bij de Raad van State. Zij eist 17.000 euro, wat volgens de gemeente een veel te hoog bedrag is. Ze vindt dat Rembrandt de dupe is van een plannetje van het gemeentebestuur en twee horecaondernemers. Volgens Erwin Roodhart van het Leidse Centrummanagement zijn er voldoende alternatieve vaarroutes zoals over de Oude Rijn. Andere reders hebben geen bezwaar en zij kunnen gewoon mensen bij de ijsbaan en kerstmarkt afzetten. Daarvoor hebben we speciaal pontons neergelegd. De Raad van State wil weten waarom de ijsbaan er niet net zo lang ligt als de kerstmarkt, die maar negen dagen duurt. Dat is volgens de Leidse advocaat niet lucratief genoeg. ‘De aanleg van een ijsbaan kost 50.000 euro, die kosten zijn er alleen uit te halen als die vier weken blijft liggen’. De Raad van State doet binnen twaalf weken uitspraak. (Sl17-04, LD21-04).

20. Een schuur aan de Rhijnhofweg, op de grens van Leiden en Oegstgeest, brandt volledig uit. Omdat er mogelijk gasflessen aanwezig zijn, houdt de brandweer rekening met explosies, maar die doen zich niet voor. De gemeente doet onderzoek omdat er allerlei afval is aangetroffen en een grote hoeveelheid kunstmest. (RTVW21-04, Sl21-04, LD21-04).

20. De groot moefti van Egypte Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam bezoekt de Universiteitsbibliotheek Leiden. Hoewel de arabisten, juristen en islamologen van de Universiteit Leiden de hoogste geestelijke van de soennitische islamitische wereld eerbiedig ontvangen, noemt journaliste Rena Netjes Allam hem op Twitter een ‘doodstraffenmoefti’. De hoogste Egyptische islamitische geestelijke geeft leiding aan het instituut Dar Al-Ifta in Caïro, dat ‘fatwa's’, leefregels voor islamieten op alle terreinen maakt. Sinds de oprichting in 1895 zijn er ruim 12.000 fatwa’s uitgevaardigd, die zijn verzameld in een encyclopedie van veertig delen. Een paar daarvan krijgt directeur Kurt de Belder van de UB ten geschenke. Shawki Allam is in Europa om goodwill te kweken voor de islam. Hij vindt dat de moslimsamenleving ‘meer open moet staan voor het westen’ en draagt uit dat moslims ‘niet uit zijn op het ondermijnen van westerse waarden’. Integendeel, zegt hij in zijn dankwoord in de UB, westerse waarden en wetten zijn verenigbaar met die van de islam. De moefti gaf zijn goedkeuring gaf aan de veroordeling van honderden aanhangers van de moslimbroederschap na de staatsgreep van president Abdul Fatah Al-Sisi. Het organiserend comité van LUCIS, de Leiden University Centre for the Study of Islam and Society, doet alle moeite om controverse te vermijden. Hoogleraar Petra Sijpesteijn verlegt de aandacht naar de manuscripten die de universiteit sinds 1613 heeft verzameld, toen Thomas Erpenius (1584-1624) de eerste hoogleraar Oriëntalistiek werd. De moefti is onder de indruk: ‘Ik had nooit gedacht dat hier zulke diepe inzichten en zoveel geleerdheid zou zijn’. Volgens islamkenners is zijn macht vergelijkbaar met die van de paus. (LD21-04, UL21-04, Mare23-04).

20. Op de Lammermarkt zijn bij graafwerkzaam voor de bouw van de ondergrondse parkeergarage historische vondsten gedaan. Archeologen hebben mogelijk de muur van een 15de-eeuws kloostergebouw gevonden. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid geven. Tot nu toe werden nooit sporen gevonden van kloosters in dit deel van de stad. De muur bestaat uit roodbruine, vierkante steentjes, die mogelijk uit de 13de eeuw stammen. ‘Ze zijn hergebruikt, want de muur stamt uit de 13de eeuw, dat weten we zeker’, zegt René van der Mark van archeologisch bureau Baact. Zeker is dat de muur ouder is dan de er naast gevonden kelder van een 17de-eeuws huis. Dat versterkt het vermoeden dat deze muur ooit op een kloosterterrein stond. In de 15de eeuw bevonden zich aan de Steenstraat drie kloosters: het St. Margarethaconvent (1404-1458), het St. Maria Magdalenaklooster (1458-1542) en het St. Aegtenklooster (1432-1553). De terreinen strekten zich uit naar het oosten. Dus in de richting van de huidige Lammermarkt. Stadsarcheoloog Chrystel Brandenburgh is enthousiast. ‘Als we onder de muur een fundering van houten palen aantreffen, dan is dat heel mooi. Hout is goed dateerbaar. En wellicht vinden we aardewerk’. Er worden foto's en tekeningen gemaakt en daarna wordt de grond met de stenen afgegraven. Op het terrein wemelt het van de waterputten. ‘Dit gebied alleen al telt er een stuk of zestig’, aldus Van der Mark. Ze waren nodig voor drinkwater omdat het grachtwater te vies was om te drinken. Daar dreef de ontlasting in, die er via goten vanuit de huizen in terecht kwam. Ook die goten zijn bij de opgravingen aangetroffen. Verder zijn een paar houten tonnen gevonden. Andere vondsten zijn aardewerk, glaswerk, en insignes uit de 15de eeuw. De archeologen begonnen op 7 april en werken nog door tot 8 mei. De buitenwand van de garage is inmiddels klaar. Een cirkel van beton, 30 meter de grond in, 1.20 meter dik. In de bouwput wordt het afgevoerde zand direct vervangen door water. Op grote pontons komen onder meer graafmachines te staan. Als het graafwerk klaar is en het water is weggepompt komt er een enorme kraan op de bodem te staan om de prefab-onderdelen te plaatsen. De zandafvoer gaat via een vijf kilometer lange buis op de bodem van de Rijnsburgersingel, de Morssingel, een stukje Rijn en komt dan bovengronds via de Rijn en Schiekade en de Trekvliet naar de Vlietweg 58. Daar wordt het opgespoten op een weiland. De 61.000 kuub zand is meer de welkom in de langzaam verzakkende Oostvlietpolder. Het voorkomt dat zo’n 50 vrachtwagens per dag de stad door moeten. (Sl21/22-04, LD23-04, WW13-05).

21. In het pand tegenover zijn muziekschool Rockademy aan de Morsweg 55f opent eigenaar Colin Pichel in maart een hal om te lasergamen. ‘Mijn guns werken met een infraroodstraal, een echte laser is hartstikke gevaarlijk voor je ogen. En nu heb je geen gedoe met een onhandig harnas’. Je kunt met een groepje een half uur de hal afhuren. (LD21-04).

21. Hormonale veranderingen bereiden vrouwen tijdens hun zwangerschap voor op het ouderschap. Bij vaders is dat niet of minder het geval. Kunnen we vaders sensitiever maken voor hun baby door een gedragsgerichte interventie of door het toedienen van hormonen? Hoogleraar gezinspedagogiek Marian Bakermans-Kranenburg van de Universiteit Leiden gaat dat onderzoeken met een ERC Advanced Grant. Het onderzoek heeft grote maatschappelijke relevantie, vindt zij. Het vergelijkt methodes om de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van hun kinderen te vergroten. (UL21-04).

21. Het omvangrijke verkeersplan, dat eerder dit jaar werd gepresenteerd, heeft 149 bezwaren, op- en aanmerkingen opgeleverd. Die zijn afkomstig van 32 organisaties, buurtverenigingen, buurgemeenten en individuele Leidenaars. Toch voeren B en W maar tien veranderingen door in het ‘mobiliteitsplan’. Het betekent dat als het aan de gemeente ligt, de Leidse rondweg er komt. Met daarin opgenomen de Rijnlandroute aan de zuidkant van de Stevenshof. En het plan om van Plesmanlaan, Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan één lange doorgaande weg te maken naar Leiderdorp. Binnen die Leidse ring houdt de gemeente ook vast aan enkele ingrijpende maatregelen, zoals het afsluiten van de Spanjaardsbrug aan het einde van de Lage Rijndijk, het deels sluiten van de Rijnzichtbrug bij de Morsweg en het zoeken naar een tweede toegangsweg voor het Waardeiland. Dat, en nog een handvol veranderingen, moet ervoor zorgen dat de binnenstad autovrijer wordt en er meer ruimte en aandacht komt voor openbaar vervoer en fietsers. Bewoners van de Maredijk vrezen dat de Schipholweg een racebaan wordt, de ondernemers op industrieterrein De Waard missen een tweede ontsluitingsweg voor hun bedrijven en wijkvereniging Pancras-West vraagt - niet voor het eerst - of de Hooigracht een dertig-kilometerzone kan worden. Er zijn ook positieve bijdragen. Zo vindt de Fietsersbond het prima dat de Spanjaardsbrug wordt afgesloten en gezamenlijke wijkclubs in de binnenstad juichen een vrachtwagenverbod in het centrum toe. Later dit voorjaar komt de gemeenteraad aan bod. (LD22-04, St06-05).

21. De politie is op zoek naar de eigenaar van een aantal sieraden, waarvan het vermoeden bestaat dat deze gestolen zijn. Het zou gaan om sieraden ‘met een grote waarde’. In december bood iemand de sieraden aan bij een juwelier in Leiden. De rechtmatige eigenaar is onbekend. (Dichtbij21-04, RTVW21-04).

21. De Haagse rechtbank verklaart Etam Groep Retail, moedermaatschappij van modeketens Miss Etam en Promiss, failliet. Het hoofdkantoor staat in Zoetermeer. Duidelijk werd na een surseanceperiode vanaf 9 april dat Etam haar schuldeisers niet kon betalen. De inmiddels lopende onderhandelingen over een doorstart gaan door. De winkels blijven in afwachting daarvan open dankzij een boedelkrediet van de banken. De aangestelde bewindvoerders Pierre van Voorst en Martijn Vermeeren zijn benoemd als curator. Meerdere partijen hebben een dag eerder een overnamebod ingediend. De circa 2.000 personeelsleden krijgt de komende zes weken hun salaris en vakantiegeld betaald via de loongarantieregeling van uitkeringsinstantie UWV. De eerste Etam-winkel werd in 1923 geopend, in Amsterdam. In eerste instantie bestaat de collectie vooral uit dameskousen. Later komen er meer filialen. In 1970 verandert de keten de naam in Miss Etam, om zich meer te richten op een jongere doelgroep. Promiss bestaat sinds 1994 en richt zich op de 'stijlvolle en actieve Nederlandse vrouw'. Etam is de laatste tijd onder meer bekend vanwege zijn collectie grote maten. Er zijn 140 Miss Etam-winkels (waaronder een op de Hoogstraat) en 60 Promiss-zaken. Recent is twee keer fors gereorganiseerd. In januari schrapte Etam nog honderd banen op het hoofdkantoor. Etam zei toen ook meer werk te gaan maken van de verkoop via de eigen webshop en die van Wehkamp en Otto. In 2013 verloren 140 mensen hun baan. Financieel directeur Frits van Peski is interim-topman nadat John van der Ent vertrok. Die is sinds kort de nieuwe baas van warenhuisketen V&D. Het bedrijf is nog altijd in handen van oprichtersfamilie Korijn. Op 9 april vrezen Handel en CNV Dienstenbond al dat de modeketen het in zijn huidige omvang niet gaat redden. ‘Etam kampt met grote financiële problemen, heb ik begrepen van de directie. De banken en de eigenaar willen er geen geld meer in steken’, zegt FNV-bestuurder Ron Peters. CNV vindt het een veeg teken dat Etam het niet volhoudt in de retailmarkt. ‘Miss Etam wint al jaren op rij consumentenprijzen. Ook op e-commercegebied timmert het concern goed aan de weg. Als zo'n gewaardeerd bedrijf het dan niet meer redt, dan vrees je voor andere formules, aldus bestuurder Martijn den Heijer. (LD10/15/22-04, RTVW09/21-04).
21. Een ongehoorzame zoon wordt door zijn ouders meer fysiek aangepakt dan een ongehoorzame dochter. Fysiek straffen leidt op den duur tot agressiever gedrag. Dat blijkt uit het onderzoek van pedagoge Joyce Endendijk van de Universiteit Leiden. Uit de overzichtsstudie die Endendijk uitvoerde op basis van 126 bestaande onderzoeken, bleek dat vaders en moeders meer negatieve gedragsregulerende strategieën (zoals commanderen, dreigen en fysiek straffen) gebruiken bij jongens dan bij meisjes. Tot nu toe was echter onduidelijk welke rol deze verschillen in opvoeding spelen in de ontwikkeling in gedrag van jongens en meisjes. Om dat te weten te komen bezocht zij vier jaar lang jaarlijks 390 gezinnen met twee kinderen. (UL21-04).

21. Vier buurtbewoners maken bezwaar tegen de verbouwing van het pand aan de Scheepmakerssteeg 4. In een brief aan de gemeenteraad staat dat het witte huisje al op prenten uit 1646 voorkomt. Bewoners hoopten dat de welstandscommissie de verbouwing zou afwijzen, maar dat gebeurde tot hun verbazing niet. Volgens de omwonenden van de steeg tussen Rapenburg en Herensteeg ontstaat meer schaduw als de verbouwing doorgaat. Ook het uitzicht verandert en het schept volgens het kwartet ‘een gevaarlijk precedent’. De lokale politiek buigt zich 23 april over de brief en de bezwaarcommissie doet dat later dit voorjaar. Even verderop in de Schoolsteeg maken andere buurtbewoners om dezelfde redenen bezwaar tegen de beoogde bouw van zes appartementen. (LD21-04).

21. De Haagse rechtbank oordeelt dat twee Alphense leerlingen (17 en 21 jaar) van het ID College weer direct toegang moeten hebben tot de school. Ze waren van school gestuurd omdat ze softdrugs zouden hebben verhandeld. Het duo ontkende dat en de rechter vindt dat het bewijs van de schoolleiding onvoldoende is. (LD18/23-04).

21. De gemeente doet het pand aan de Hoge Rijndijk 152 in de verkoop. Het woonhuis nabij de Wilhelminabrug was aangekocht voor de bouw van een brug tussen Kanaalweg en bedrijventerrein De Waard als onderdeel van de omstreden Ringweg-Oost. Nu dit plan is geschrapt, heeft de gemeente het huis dat mogelijk in de weg zou staan, niet meer nodig. (LD22-04, LN29-04).
21. De landelijke finale van Famelab wordt gehouden in Museum Boerhaave. Een wedstrijd waar negen jonge wetenschappers hun onderzoek in drie minuten presenteren aan een niet-academisch publiek. Drie komen er uit Leiden. Orthopedagoge Marcia Brandenburg-Goddard intoduceert haar onderzoek naar autisme. Biologe Michelle Spierings licht haar onderzoek naar geluid onder water toe en masterstudent Ryan Bogaars spreekt over nieuwe oplosmiddelen.
De zaal zit vol en ook de cameraploegen van de NTR zijn aanwezig voor het tv-programma ‘Kennis van Nu’, dat een dag later wordt uitgezonden op NPO2. Museum Boerhaave is partner van het project. Directeur Dirk van Delft in zijn openingsspeech: ‘De moderne wereld kan niet zonder wetenschap. Dat staat gelijk aan innovatie’. Brandenburg-Goddard wint zowel de NTR-publieksprijs als de juryprijs. Ze mag in juni haar onderzoek presenteren op de internationale finale van Famelab op het Cheltenham Science Festival, waar Famelab ooit begon en nu meer dan 5.000 deelnemers uit 25 landen telt. (LD22-04, Sl22-04, Mare23-04, UL28-04).

21. Wethouder Frank de Wit en hoogleraar Huub de Groot van de Universiteit Leiden onthullen een prototype van de innovatieve waterstofgenerator bij het Mobiliteitscentrum aan de Haagweg. Studenten van de Leidse Instrumentenmakersschool (LiS) ontwikkelden de generator met Leidse organisaties en bedrijven om zonne-energie makkelijk en goedkoop op te slaan. De Universiteit Leiden leverde de expertise en de gemeente financierde het duurzaamheidsproject. Het geproduceerde waterstof kan straks gemengd met aardgas gebruikt worden voor de busjes van Stadsparkeerplan Leiden. Na een welkomstwoord door directeur Chris Verplancke van het Duurzaam Mobiliteitscentrum, schetst De Groot de fundamentele verandering in de energievoorziening die er aan komen. ‘Het kunnen opslaan van zonne-energie in waterstof is daarin een cruciale stap. Het is nu nog een pilot op kleine schaal, maar het begin is er’. In het project werken de Universiteit Leiden, Airbus Defence & Space, Leidse instrumentmakers School (LiS), gemeente Leiden, Groen Vervoer, Duurzaam Mobiliteitscentrum (Stadsparkeerplan Leiden), Hydron Energy, Everest Coatings en Holland Rijnland samen. Verder leveren InnovationQuarter en de Technische Universiteit Delft een belangrijke bijdrage. Volgens exploitant Key Poll van de aardgaspomp ‘is het mooie dat je aardgas op allerlei manieren kunt gebruiken en mengen’. Zo bestond zijn brandstof al deels uit biogas, afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie. Vanaf vandaag kan hij één procent waterstof bijmengen. Daarvoor gebruikt Poll een tweede kleine generator, die stroom uit zonnepanelen gebruikt om waterstof te maken. De zonnecellen van een paar vierkante centimeter groot zijn ‘ingewikkelde’ ruimtevaartcellen, afkomstig van het bedrijf Airbus Defence and Space. Poll wil ook gebruik maken van de pieken in het stroomnetwerk. Daarvoor heeft hij de tweede generator. Hij verwacht op den duur ‘overtollige’ stroom tegen lagere tarieven te kunnen inkopen. ‘Bijvoorbeeld van windmolens, die 's nachts vrolijk draaien terwijl er weinig stroom wordt afgenomen. Tot wel dertig procent waterstof, kan ik zonder problemen bijmengen in het aardgas. De auto's van mijn klanten rijden er net zo lekker op’. (Gem22-04, LD22-04, Sl23-04, NVH23-04, Mare23-04).

22. Het bijna tien jaar oude kunstwerk van Joost Haasnoot en Merijn Tinga dat de komende maanden hangt in de hal van het stadhuis zorgt voor opschudding. Tinga: ‘Ik werd op het matje geroepen. De officiële opening dreigde niet door te gaan’. Het kunstproject is een soort klimwand met handafdrukken van bekende Leidenaars zoals Diederik Samsom die een rode roos vasthoudt, komiek Jochem Myjer met een muziekinstrumentje, medium Bep Monfils met een engeltje en drag-queen Christine Carrington met een dildo in zijn handen. Dat wordt aanstootgevend gevonden. Tinga die vindt dat kunst moet prikkelen is toch akkoord gegaan met het afdekken van Carringtons handen met een door zijn vrouw gehaakte roze muts . (LD22-04, Sl22-04, RTVW22-04, Dichtbij22-04).

22. De sluiting van concertzaal Qbus op 1 mei betekent niet het einde van de Qbus-programmering. Muziektempel Gebr. de Nobel biedt initiatiefnemer Hans van Polanen een sponsorovereenkomst aan waarmee het programma in het nieuwe poppodium kan worden voortgezet. Het gaat om 5.000 euro waarmee in de rest van 2015 tien concerten georganiseerd worden in Gebr. de Nobel. ‘De gewaardeerde concertprogrammering blijft hiermee behouden voor de stad. We kijken uit naar de nieuwe samenwerking’, zegt directeur Ruud Visser van Gebr. de Nobel. Eind van het jaar evalueren beide partijen de samenwerking en wordt bepaald of die ook in 2016 wordt voortgezet. Het eerste Qbus-concert is gepland op 10 mei. (Sl22-04, RTVW22-04, LD23-04, Dichtbij24-04, HOZ26-04, WW29-04).

22. Het Instituut voor Natuur en Duurzaamheid Leiden (IVN) heeft zestien nieuwe jeugdbegeleiders. Die zijn nodig vanwege de groeiende vraag vanuit scholen, ouders en kinderen naar begeleide natuuractiviteiten. (LD22-04).

22. De actie van sterrenkundestudent Alex Pietrow, voor het behoud van ‘Einsteins wasbak’ heeft succes. Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit besluit om de wasbak uit het oude Kamerlingh Onnes Laboratorium aan het Steenschuur een plek te geven in de nieuwbouw van de Bètacampus. Tot die tijd blijft de wasbak - die beroemde Leidse natuurkundigen voor de Tweede Wereldoorlog gebruikten voor sponswater - op zijn plek in de De Sitterzaal, in het huidige Kamerlingh Onnes Laboratorium. Er komt een bordje bij, om bezoekers te wijzen ‘op deze bijzondere wasbak’, zo schrijft het faculteitsbestuur aan Pietrow. (LD22-04, Mare23-04).

22. Kinderen leren meer van digitale prentenboeken dan van traditionele statische boeken. Vooral taalzwakke kinderen begrijpen een verhaal beter dankzij bewegende beelden. Maar interactieve spelletjes werken juist verstorend. Dat concludeert pedagoog Zsofia Takacs die op dat onderzoek promoveert aan de Universiteit Leiden. Ze deed literatuuronderzoek en maakte een kwantitatieve samenvatting van 43 afzonderlijke studies. In deze onderzoeken werden verhalen aangeboden via zowel een traditioneel prentenboek als in digitale vorm. (UL21-04).

22. Het nieuwe dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland kan aan de slag. De heemraden worden door de Verenigde Vergadering benoemd en het coalitieakkoord voor de komende vier jaar wordt vastgesteld. Hans Pluckel (VVD) blijft verantwoordelijk voor financiën en kust. Marco Kastelein (CDA) neemt veiligheid over van Thea de Roos. Martine Leewis (Water Natuurlijk) volgt Hans Schouffoer op met de taak gezond water. Jeroen Haan (PvdA) krijgt de verantwoording voor de waterketen en Sjaak Langeslag (‘ongebouwd’) treedt in de voetsporen van Aad Straathof met ‘voldoende water’. VVD, CDA, Water Natuurlijk en de PvdA zijn met de twee andere fracties goed voor zestien van de dertig zetels in de Verenigde Vergadering. (LD28-03, LD17-04).

22. De gemeente geeft 120.000 euro subsidie aan het onderzoeksproject 'De eerste 30 miljoen woordjes'. Orthopedagogen Adriana Bus, Karienke Kegel en Heleen van den Berg gaan dit uitvoeren. Met het project willen zij het taalaanbod dat jonge kinderen krijgen verbeteren samen met JES Rijnland. (LD22-04).

22. Hans van der Veen heeft vijftien gedichten van J.J. Slauerhoff in het Duits vertaald. Eerder vertaalde de Leidenaar vooral poëzie van Leidse dichters als Cees van Hoore en Anton Korteweg. Hij raakte geïnteresseerd in het werk van Slauerhoff door fadozangeres Cristina Branco, die een aantal van zijn gedichten op muziek zette. De oud-docent Duits koos zijn vijftien favoriete gedichten en die zijn gebundeld in ’Desperado zu Wasser und zu Land'. Het eerste exemplaar is voor Eva Biesheuvel. (LD22-04).

23. ‘De toekomst zal veel beter zijn’ is de titel van een nieuw boekje waarmee Turkse en Nederlandse Leidenaars terugblikken op vijftig jaar Turkse gemeenschap in Leiden en Leiderdorp. In de Burgerzaal van het stadhuis wordt het boek, een initiatief van de Stichting Güney, die ondersteuning en advies biedt op het gebied van onderwijs en persoonlijke ontwikkeling, gespresensteerd. De auteurs Cor Smit en Rob Manders laten mensen van het eerste uur aan het woord. De titel is een uitdrukking van de verwachting waarmee de ‘gastarbeiders’ naar de nieuwe stad kwamen. Het boekje kost 14,95 euro (ISBN: 9789492165046) en is een uitgaven van Erato. (LD23-04).
23. In het Noorderplantsoen bij Molen de Valk werden in 2014 op proef vaste prullenbakken vervangen door ‘afvaleilanden’ bij de ingangen. De resultaten zijn zo goed, dat de gemeente de proef uitbreidt naar de stadsparken: De Put, Van der Werfpark, het Plantsoen, Katoenpark, Ankerpark, Blekerspark en Huigpark. Bekeken wordt of de afvaleilanden op de juiste plek staan en hoe groot de afvalbakken moeten worden. De huidige van 50 liter zijn snel vol en de grotere pizza- of lunchdozen passen er niet goed in. De afvaleilanden die nu geplaatst worden, bestaan uit twee aan elkaar gekoppelde grijze kliko’s van 240 liter. Die hoeven minder vaak geleegd te worden en het deksel verhindert dat meeuwen afval eruit trekken. (Gem23-04, RTVW23-04, St22-04, Dichtbij24-04).

23. Studentensociëteit Minerva en uitgeverij Koninklijke Brill herdenken de Leidse academiedrukker Christoffel Plantijn (1520-1589). Van 1576 tot en met 1585 werkte en woonde hij in de Vrouwensteeg. Vijftig jaar geleden werd bij de heropening van de, zes jaar eerder afgebrande, sociëteit een plaquette in de zijmuur van de sociëteit aangebracht ter herinnering van Plantijn. Zijn nazaat Graaf Reynald Moretus Plantin verricht de onthulling van de gevelsteen, die de afgelopen weken is schoongemaakt en ingekleurd met bladgoud. Samen met de ambassadeur van België Chris Hoornaert en Minerva-preases Christiaan de Vries. De Vrouwensteeg staat vol studenten, reünisten, belangstellenden en hoogwaardigheidsbekleders om de door Britt Nelissen herstelde plaquette te bekijken. Ook de voorzitter van de Eerste Kamer, hoogleraren en directeur Herman Pabbruwe van de Koninklijke Brill zijn aanwezig. Door hun drukkerij kon de Universiteit Leiden wetenschappelijke literatuur drukken die in heel Europa werd gelezen. Het droeg bij aan de faam van een beginnende universiteit. Met de komst van Plantijn begon een grote bloei van Leiden als stad van boekdrukkers en uitgevers. Ook Koninklijke Brill heeft zijn wortels in die tijd. Als onderdeel van de herdenking houdt boekhistoricus Paul Hoftijzer in Minerva een lezing over Plantijn en zijn opvolger Franciscus Raphelengius aan de hand van brieven die zij stuurden aan familie en bekenden. De van oorsprong Frans-Antwerpse boekdrukker Plantijn werkte ook voor de Staten-Generaal. Praeses De Vries wijdt ook de opgeknapte bibliotheek in het sociëteitsgebouw in Volgens bestuurslid Frédérique Richert was de vloer gekrast, stonden boeken niet op volgorde in de kast en zaten restanten bitterballen aan het plafond. Raampjes konden niet meer dicht, radiatoren ontbraken, gordijnen waren vies en vaal… het was vergane glorie. De ‘studeermeubels’ die Minerva kreeg van de universiteit na de verhuizing van de UB naar de Witte Singel, hebben nu stopcontacten en LED-verlichting. Raamkozijnen, gordijnen, stoelbekleding, alles is uitgevoerd in sjiek academisch groen. De zaal heeft wifi. De boekenkast begint bij 'Aafjes' en eindigt bij 'Zeno'. In twee nieuwe vitrines staan de topstukkern uit de 200-jarige geschiedenis. Twintig personen kunnen er studeren. Volgens De Vries hebben verenigingen die alleen gelegenheid bieden om te borrelen in een tijd van bindende studieadviezen en prestatieleningen geen toekomst meer. Comfortabele raamstoelen in de grote sociëteitszaal zijn nu voorbehouden aan studenten die aan het bindend studieadvies hebben voldaan.
(Sl31-03, LD03/28-04, LN08/04, Sl24-04).

23. De gemeenteraad besluit in de kwestie rond het tekort aan velden van hockeyclub Roomburg dat wethouder Frank de Wit het plan terugneemt en opnieuw bekijkt. De hockeyclub ziet vooralsnog alle onderzochte varianten voor uitbreiding sneuvelen vanwege de te hoge kosten. Buurtbewoners vreesden dat het groene deel van hun park zou worden aangetast door ‘oprukkende sportverenigingen’. Klaas-Jan Doeven, indiener van een alternatief plan om het hele park langs de Kanaalweg een sportieve groene functie te geven, concludeert dat zijn ‘ideetje uit de losse pols’ veel te serieus is genomen. Het mist financiële dekking en stuit op verzet in de Professoren- en Burgemeesterswijk. Volgens de raad liggen er duidelijke afspraken. Het noordelijke deel van het Roomburgerpark moet groen blijven en er mogen geen nieuwe sportvelden bijkomen, want er is elders genoeg ruimte. Er zijn voetbalvelden waarop niet of nauwelijks wordt gespeeld. De hockeyclub wil niet verhuizen omdat het zegt een echte wijkverenigingte zijn. De Wit moet voor de zomer een nieuw onderzoek uitvoeren. Hockeyvereniging Roomburg blijft nog even in haar ‘nachtmerrie’ zitten, zoals voorzitter Roelof Hor de situatie omschrijft. De Vrienden van het Roomburgerpark zijn klaar voor de strijd om de groene zone langs de Kanaalweg te vergroten. Ze kiezen in een bezwaarschrift de aanval met het voorstel dat de hockeyclub de biezen moet pakken en ergens anders in Leiden een hoofdkwartier moet zoeken. (LD22/25-04).

23. De Haagse rechtbank spreekt de 23-jarige Katwijker Andy S. vrij die op 3 september 2014 de 28-jarige Leidenaar Hasin Tahiri zou hebben ontvoerd en hem in Leidschendam zou hebben doodgeschoten. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De officier van justitie eiste twee weken eerder dertien jaar gevangenisstraf tegen hem. Ook een 28-jarige medeverdachte tegen wie drie jaar cel was geëist, is vrijgesproken. Niemand heeft de schietpartij gezien, maar er is een getuige die kort voor het schieten de mannen zag. Een auto stond ‘s avonds midden op de rijbaan van de Kastelenring stil, met de portieren open en drie mannen renden langs deze getuige. Het slachtoffer rende voorop. Nadat de mannen de getuige waren gepasseerd, hoorde deze een schot. De twee mannen gingen er vandoor. De één in de auto, de ander te voet. Die laatste was volgens de officier van justitie Andy S. die enkele minuten later in de omgeving werd aangehouden. Fettah B. meldde zich enkele dagen later bij de politie. Het slachtoffer vertelde voordat hij overleed agenten dat hij was ontvoerd en hij stak daarbij twee vingers op. Volgens de officier om aan te geven dat er twee daders waren. De rechtbank heeft wel vastgesteld dat de twee verdachten achter het slachtoffer zijn aangerend. Eén van hen heeft het schot gelost waardoor het slachtoffer is geraakt. Maar het staat volgens de rechtbank niet vast dat het de 23-jarige Katwijker is, die heeft geschoten. De nabestaanden zijn verbijsterd, de weduwe barst in huilen uit, familie en vrienden schreeuwen verwijten naar de rechtbank en verlaten boos de zaal. ‘Houden jullie die uitspraak maar!’,
De rechtbankpresident is zichtbaar van haar stuk. ‘Wij weten dat u door het verlies van Hasin een groot verdriet lijdt’, zegt ze eerder tegen de nabestaanden. ‘Jullie zorgen ervoor dat het moorden doorgaat’', roept een van de nabestaanden naar de rechtbank. (LD04/24-04, HOZ12-04, Dichtbij23-04).

23. De hoogleraar anatomie en fysische antropologie George Maat, die tot zijn pensionering in 2011 was verbonden aan de Universiteit Leiden en in het bijzonder het LUMC is uit het identificatieteam van de vliegramp van de NH17 boven de Oekraïne gezet. Daarbij kwamen 198 Nederlandse passagiers om het leven. Aanleiding zijn de lezingen die hij in Maastricht gaf voor studenten, maar die via Facebook ook te bekijken waren voor buitenstaanders. Tot ontsteltenis van nabestaanden werden daar foto's getoond van menselijke resten die in Oost-Oekraïne zijn gevonden. Hij ging ook in op de oorzaak van de ramp (een raket) en stelde dat de cabine niet hoog in de lucht uit elkaar was gespat, maar onbestuurbaar neerstortte. Hij had kritiek op de mensen die vanachter een bureau bedachten om het onderzoeksgebied desnoods af te graven en te zeven: onzinnig omdat het gebied zo groot is als de gemeente Utrecht. Tot op heden zijn twee slachtoffers niet geïdentificeerd. Maat kreeg een berg kritiek over zich heen. ‘Heden doorloop ik de afkoelfase. Geen interviews’, laat hij weten. In een schriftelijke verklaring bood hij zijn excuses aan. De Leidse patholoog-anatoom gaf een jaar geleden al een openbare lezing waarbij hij slachtoffers toonde van de vliegramp bij Tripoli, waarbij 103 doden vielen onder wie 70 Nederlanders.
Maat deed onderzoek naar de skeletten die in de Pieterskerk lagen en constateerde dat de mensen vanaf de Romeinse tijd tot het begin van de 19de eeuw alleen maar waren gekrompen. Tijdens een ander onderzoek constateerde hij dat in de graftombe in Rijnsburg niet de resten lagen van Floris V, zoals altijd was gedacht. Hij was betrokken bij onderzoeken naar de massagraven in Kosovo, Nederlandse soldaten die omkwamen in Afghanistan, de vuurwerkramp in Enschede, de tsunami in Thailand en de vliegramp in Tripoli. De besnorde man, altijd met een vlinderdasje om, gaf op vragen van studenten toe dat de onderzoekers nooit contact mogen hebben met nabestaanden. Dat zou het werk te zeer beïnvloeden. In zijn afscheidsinterview met het Leidsch Dagblad vertelde hij dat zijn drijfveer juist is om van zoveel mogelijk slachtoffers de identiteit te achterhalen, zelfs als ze compleet zijn verbrand of verast. (Zie ook 01-05). (LD24-04).

23. Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt is blij met de plannen van het stadsbestuur om ambtenaren in de wijk te huisvesten. Covoorzitter Rutger Engelhard: ‘Dat geeft een belangrijke kwaliteitsimpuls aan onze wijk’.

Wethouder Marleen Damen praat met de vereniging over de plannen. Tijdens dat gesprek staat vooral parkeren hoog op de agenda. ‘Wij willen graag meedenken, al weten we dat het belang van Leiden dat van deze wijk ruimschoots overstijgt’, aldus Engelhard. De kritiek richt zich op de keuze voor het ‘Nuon-terrein’. Volgens hem is de huisvesting voor ambtenaren ook te regelen als het kantoorpand Langegracht 70 wordt gebruikt. Daarin zitten nu corporatie de Sleutels en Liam. ‘Het Singelpark moet uitgangspunt worden van de nieuwbouw of uitbreidingsplannen van het huidige Stadsbouwhuis en niet andersom’. (LD23-04).

23. De Plantage wordt als de plannewn doorgaan eind dit jaar afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er kan nog wel worden geparkeerd. Met deze maatregel hoopt de gemeente dat op het drukke kruispunt waarop Plantage, Zijlsingel, Levendaal (Plantagelaan) en Hoge Rijndijk nu uitkomen, het verkeer beter, sneller en veiliger doorstroomt. De gemeente is bezig het hele gebied rond het Levendaal te asfalteren en voert tegelijkertijd enkele verkeersverbeteringen uit. Het asfalteren begint direct na Leidens Ontzet in oktober. ‘Een recept voor ongelukken’, reageert Rob Erdbrink van buurtcomité Hogewoerd op het plan. ‘Op zich is het een nobel streven, maar de gemeente ziet een groot detail over het hoofd’. Dat is dat veel vracht- en autoverkeer op Hogewoerd en Plantage straks moet keren vanwege de afsluiting. En dat uitgerekend op een van de drukste fietsroutes van Leiden. Erdbrink verwacht ongelukken en schrijft namens de buurtvereniging een brief aan de gemeenteraad. (LD24-04, LD01-05).

23. In de regio Leiden, Den Haag, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Gouda start een regionaal netwerk om de zorg voor hart- en vaatpatiënten te verbeteren. Cardiologen werken hierin samen met huisartsen, patiënten, zorgverzekeraars en zorgmanagers. Als eerste wordt de zorg voor de snel groeiende groep van patiënten met pijn op de borst verbeterd. Cardioloog Greetje de Grooth (LUMC), een van de initiatiefnemers vindt dat die zorg in 2016 moet zijn gerealiseerd. ‘We willen dat ziekenhuizen en huisartsen adequaat informatie uitwisselen en dat direct de juiste diagnostiek wordt toegepast. Dat voorkomt tijdverlies en onnodige kosten’. In 2020 moet die regionale aanpak er voor alle hart- en vaataandoeningen zijn. (LUMC23-04).

23. Wethouder Frank de Wit ondertekent bij basisschool Sint Joseph aan de Oppenheimstraat met acht schoolbesturen de eerste Leidse Green Deal. Rijk, gemeenten en scholen willen met de deal een impuls geven aan de verduurzaming van onderwijsgebouwen. Dat zorgt voor een beter binnenklimaat en leidt ook tot minder energieverbruik en meer gebruik van ‘hernieuwbare’ energie (energie uit zon, wind, water en biomassa). Bij de keuze van de maatregelen worden het schoolteam, leerlingen en hun ouders intensief betrokken. (LD22-04, Gem24-04, Sl23-04, NVH30-04).

23. Een hoog cholesterolgehalte vergroot ook bij hoogbejaarden de kans op overlijden. Dat ontdekten onderzoekers van het LUMC en het Erasmus MC in Rotterdam tot hun verbazing. Eerder leek het erop dat een te laag cholesterol bij deze groep juist ongunstig was. De verklaring voor de eerdere bevindingen is waarschijnlijk dat lage cholesterolspiegels vaker voorkomen bij zieke mensen, die daardoor dus weinig eten. Het onderzoek werd gedaan onder de deelnemers aan de ‘Leiden 85+ Studie’ en de ‘Leiden Lang Leven Studie’, een onderzoek onder 420 langlevende Nederlandse families. Volgens Iris Postmus van het LUMC verdient het geven van medicijnen bij een gezonde 85-plusser met een te hoog cholesterol een overweging. (LUMC23-04, LD28-04, UL28-04).

23. Het bijenhotel in de Oostvlietpolder mag blijven, besluit een meerderheid van de gemeenteraad. Een paar jaar geleden werd besloten de polder als groene zone te behouden en dat er niet mag worden gebouwd. Een voorstel van imkers Peter van Proosdij en Marcel Betgen voor een nieuwe bijenstal in de polder, werd gehonoreerd door de gemeente en het Zuid-Hollands Landschap. Het gebouwtje staat er inmiddels dertien maanden. Maar volgens het bestemmingsplan is de stal illegaal, ontdekte de gemeente zelf. Op voorstel van wethouder Paul Laudy en met steun van de raad wordt tegen het bijenhotel niet opgetreden. Van Proosdij is opgelucht. ‘Ik ben heel erg blij met het besluit. We hebben hard gevochten om dit voor elkaar te krijgen. We waren verrast dat we weg moesten, maar de gemeente heeft de fout hiermee rechtgezet’. Alleen Laudys eigen VVD blijft strikt in de leer. Het bouwwerkje is illegaal en moet dus weg van de liberalen, want anders kunnen ongewenste andere bouwsels, in de toekomst niet worden bestreden. Het project werd door crowdfunding gefinancierd en door bouwtechniekscholieren van ROC Leiden in elkaar gezet. Acht bijenvolken vonden er uiteindelijk een nieuw onderkomen en er liggen plannen voor nóg een bijenstal, maar dan aan de andere kant van de polder. Een vergelijkbare situatie deed zich onlangs voor in de wijk Transvaal. Op verzoek van de bewoners kwam er een nieuwe fietsparkeerplaats in de buurt, maar later ontdekte de gemeente dat de eigen creatie illegaal was. Daarvoor gaf de raad ook achteraf toestemming. (Sl23-04, LD14/25-04, Sl14-04).

23. Wethouder Frank de Wit geeft samen met leerling Erica van Rhijn (13) het startsein voor de nieuwbouw van het Driestar College en basketbalvereniging BS Leiden met het heien van de eerste paal. Erica valt die eer te beurt omdat zij een wedstrijd won waarin geraden moest worden hoeveel meter paal er geheid moet worden om de nieuwe school te dragen. Erica gokte met 5.700 meter heel dicht bij de werkelijkheid: 5.825 meter (met 332 palen). ‘Mijn vader werkt in de bouw’, biecht de winnares eerlijk op. Het bouwwerk moet bij de start van schooljaar 2016/2017 klaar zijn voor gebruik. De reformatorische school heeft nu in het voormalige ROC-gebouw aan de Eijmerspoelstraat 27 lokalen en straks 22 die ook iets kleiner zijn. Het ontwerp is van Architectenburo Roos Ros Architecten en past met de bakstenen gevels in het Houtkwartier. Voor BS Leiden wordt de accommodatie de hoofdlocatie en zij krijgen een eigen kantine in het gebouw. Volgens directeur Geert Snoep zit de school nu te ruim in zijn jas: ‘Praktijklokalen zijn straks ook voor theorievakken te gebruiken. Keyboards voor muziekles kunnen in de tafels worden verzonken, zodat er ook theorieles kan worden gegeven. Het lokaal voor handel & administratie en het computerlokaal voegen we samen. De energierekening gaat waarschijnlijk flink omlaag. Het huidige pand, in de jaren zestig gebouwd voor mbo-onderwijs, lekt aan alle kanten warmte. De energierekening was in 2014 ondanks de zachte winter 90.000 euro’. Het Driestar College komt pal naast het Da Vinci College te staan. De verdiepingen steken uit ten opzichte van de begane grond en ‘hangen’ boven de toegang tot het plein van het Da Vinci. Tegen het Driestar College komen twee sporthallen met elk twee zalen te staan. De school krijgt een ingang op de begane grond, maar heeft er alleen een fietsenstalling. Leslokalen komen op de eerste, tweede en derde etage. Het schoolplein komt op de eerste verdieping, op een bovengrondse parkeergarage die buiten schooltijd ook door sporters te gebruiken is. De school heeft nu 450 leerlingen, grotendeels uit Katwijk, en zakt volgens de prognoses de komende jaren naar zo'n 430. Mocht de school toch groeien dan kan de fietsenstalling worden omgebouwd tot lokalen. Het is het tweede onderdeel van het bouwplan Dieperhout. Later dit jaar worden daar de eerste huizen opgeleverd. (LD01-04, HOZ26-04, Gem24-04, NVH28-04, LN29-04, WW29-04, St29-04).

24. Burgemeester Henri Lenferink reikt in de Hooglandse Kerk tijdens de jaarlijkse lintjesregen aan veertien Leidenaars een koninklijke onderscheiding uit. Lid in de Orde van Oranje-Nassau worden Kees (C.P.M.) van den Aarsen (64). Hij is 25 jaar bestuurslid van Speeltuinvereniging Vogelwijk. Hij beheert daarnaast de site, werft fondsen, zorgt voor beveiliging van het verenigingsgebouw en maakte de vereniging energieneutraal door zonnepanelen te plaatsen. Verder zorgde Van den Aarsen als redactielid dertien jaar voor de lay-out van wijkkrant ‘De Praatvogel’: Yilmaz (S.Y.) Arikdogan (75). is sinds 1994 chauffeur van het gehandicaptenvervoer Swetterhage in Zoeterwoude. Eerst reed hij elke twee weken op zaterdagmorgen een busje cliënten naar Jespa, de sportinstuif in Leiderdorp. Sinds zijn pensioneren chauffeert hij meerdere dagdelen per week en rijdt hij ook ouderen of mensen met een beperking met de Sterbus van Stichting Radius. Pieter (P.J.J). Arts (80) is sinds 1997 vrijwilliger bij Zorgcentrum Topaz Groenhoven. Hij bezorgt onder andere de maaltijden, assisteert bij activiteiten en verricht onderhoud. Ook hielp hij tien jaar bij zeven kinderdagverblijven. Verder zet hij zich al zeventien jaar in voor de interkerkelijke oud papier actie. Ton (A.A.E.) Bakker (57) is hoofd Facility Management bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij is al meer dan 35 jaar verbonden aan de Show- en Marchingband Amigo en erelid. Hij was vrijwilliger, bestuurslid en jarenlang zakelijk manager. Ook richtte Bakker het tweede orkest van Amigo op. Hij is daarnaast medeorganisator van de internationale taptoe en commissaris van de Optocht- en de Taptoecommissie van de 3 October Vereeniging; Marga (M.J.D.) Bakker (67) was 25 jaar vrijwilliger en scriba bij de Protestantse Kerk Leiden en voorzitter van Cultureel Centrum Oude Vest en de Leidse Hoed alsmede CDA-gemeenteraadslid van 2006 tot 2007. Tegenwoordig is ze gastvrouw bij inloophuis Scarabee en vicevoorzitter van de Leidse Studenten Ekklesia; Leen (L.M.) Bijkerk (68) bekleedt sinds 1993 diverse bestuursfuncties bij de Stichting Vrienden van de Willem van den Bergh, een zorginstelling voor verstandelijk beperkten in Noordwijk. Voor studentenvereniging Quintus is hij sinds de oprichting penningmeester van de stichting die bar en sociëteit exploiteert; John (J.B.J.) van den Helder (62) was directeur van de basisschool St. Joseph tussen 1981 en 2014. Ook zet hij zich al 25 jaar in voor de KWF Kankerbestrijding en is hij oprichter van het koor Schola Nostalgia; Hilde Jansen (72) zet zich al meer dan veertig jaar in voor mensen in een moeilijke positie. Illegalen, uitgeprocedeerde asielzoekers, chronisch zieken, dak- en thuislozen, slachtoffers van de apartheid in Zuid-Afrika of onderdrukten in Chili. Van 2002 tot 2010 was ze PvdA-gemeenteraadslid en 20 jaar de motor van de Internationale Vrouwendag in Leiden; Ton (A.A.M.) Lommers (72) is sinds 1978 lid van de Klankbordgroep Natuur- en milieueducatie voor het onderwijs en in die sector actief op provinciaal en landelijk niveau. Bijna 30 jaar zette hij zich in voor de landelijke Natuurgidscursus. Ook werft hij geld voor de Kinderboerderij in de Merenwijk en voor natuureducatie in de regio; Henk Middelkoop (72) heeft een lange staat van dienst als diaken en vrijwilliger bij diverse kerkgemeenten. Hij organiseerde maaltijden, bezocht alleenstaanden, is hulpkoster, lid van de jubileumcommissie 50 jaar Vredeskerk en was nauw betrokken bij de renovatie van die kerk. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden Ria van der Lecq (64). Haar grootste verdiensten liggen in het onderwijs. Ze was PvdA-raadslid van 1986 tot 1990. Als initiatiefneemster en directeur van de School Liberal Arts and Sciences (LAS) ontwikkelde ze dit nieuwe onderwijsconcept en oogstte respect en waardering in de universitaire wereld; John Olivier (64) is al decennia een van de belangrijkste adviseurs van B en W. Ook was hij jarenlang juridisch adviseur van de stichting SieboldHuis, medeoprichter en bestuurslid van de stichting begraafplaats Rhijnhof, bestuurslid van stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave en medeoprichter van het Leidsch Juridisch Genootschap. Officier in de Orde van Oranje-Nassau wordt Hans (J.L.A.) Heestermans (72). Hij was voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en redacteur van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Daarnaast was hij bestuurslid van het genootschap Onze Taal en zette hij zich bijna twintig jaar in voor steun aan de Lakenhal. Hij is drager van de Gouden Erespeld van de gemeente. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw wordt Carlo (C.W.J.) Beenakker (54). De hoogleraar is een van Nederlands meest vooraanstaande wetenschappers in Theoretische Natuurkunde. Ook is hij een belangrijke theoretische fysicus op het gebied van de gecondenseerde materie, won een groot aantal internationale wetenschappelijke prijzen en is auteur van meer dan 300 - hoog aangeschreven - publicaties. (Gem24-04, LD25-04, UL28-04, Dichtbij28-04, WW29-04, St29-04).

24. Stadspodia Leiden presenteert de programmering voor het seizoen 2015-2016 voor de Leidse Schouwburg, de Stadsgehoorzaal en de Aalmarktzaal. De zomerperiode wordt benut voor verbouwingen. De Stadsgehoorzaal krijgt een nieuwe hijsinstallatie. Bij de schouwburg staat BplusC een aantal vierkante meters af, zodat de foyer groter wordt. De entree wordt vernieuwd en de kassa verdwijnt. Artistiek directeur Bart van Mossel: ‘Er worden weinig kaarten meer verkocht. Bijna alles gaat via internet. Vanaf 8 september komt er één centrale kassa in de Stadsgehoorzaal. De Breestraat wordt steeds drukker, dus wij denken dat kaartverkoop daar meer op zijn plek is dan op de Oude Vest’. De populaire serie ‘Bloedverwanten’ is na drie seizoenen op tv op 26 en 27 september in de schouwburg te zien. Uit de originele cast doen Derek de Lint, Saskia Temmink, Tanja Jess en Henriëtte Tol mee. Na die première toeren ze door de rest van Nederland. Het past in de trend om bezoekers naar het theater te lokken met titels die zij al kennen. Boeken en films die hun succes bewezen hebben, krijgen een nieuwe versie op de planken. Adriaan van Dis brengt zijn roman ‘Ik kom terug’ op het podium met Olga Zuiderhoek in de rol van zijn moeder. Aan schrijvers als Godfried Bomans en Leo Vroman worden voorstellingen gewijd, net als aan de romanfiguur Eline Vere. Van de klassieker ‘Oeroeg' van Hella Haasse wordt muziektheater gemaakt. Die voorstelling gaat in november in première in de Leidse Schouwburg. Er zijn komend seizoen nog een stuk of tien andere premières in Leiden. Op muzikaal vlak Leonie Meijer en Sven Ratzke bijvoorbeeld, maar ook toneelstukken als ‘Vrouwen van later’ (met Nelly Frijda) en ‘Snowden’ over de omstreden klokkenluider. Ook de cabaretvoorstelling van Onno Innemee en Kees Torn gaat van start in de Schouwburg. Voor Leidenaar Innemee een thuiswedstrijd en voor Torn een terugkeer op het toneel. Een ander bijzonder duo maakt zijn come-back: Mini & Maxi. Paul de Leeuw en Anne-Wil Blankers zijn voor het eerst samen op het toneel te bewonderen in ‘Moeders en zonen’ die ook in première gaat in Leiden. Bart van Mossel: ‘Dit stuk was een enorm succes op Broadway. Het gaat ook over de aidsproblematiek.’ Een nieuw genre is het theatercollege. Op het podium van de schouwburg verschijnen onder anderen astronaut André Kuipers en fotograaf Hans Aarsman. ‘Het is een beetje universiteit in het theater’. Ook popmuziek krijgt een plek in de programmering. Er zijn concerten van onder anderen Tim Knol, 3JS, Jacqueline Govaert, Stef Bos en Gare de Nord. Bløf-zanger Paskal Jakobsen en Simon Keizer (de helft van Nick & Simon) gaan allebei op de solotour. Jenny Arean en Marijn Brouwers vormen juist samen een gelegenheidsduo. De kaartverkoop begint op 1 mei. Theater Ins Blau staat niet meer in de seizoensbrochure van Stadspodia Leiden maar het theater aan de Haagweg brengt een eigen gids uit. Bart van Mossel: ‘We werken wel samen maar de kaartverkoop en de marketing neemt Ins Blau in eigen hand om zich beter profileren’. Directeur Kees van Leeuwen over het nieuwe programma: ‘Het is een menu met zowel lichte als stevige kost. Het programma bestaat uit vaste bespelers als het Volksoperahuis, Hotel Modern en Het Volk en jonge aanstormende talenten. Cabaret is beter vertegenwoordigd dan in eerdere seizoenen. Zo doet Niet Uit Het Raam (NUHR) er een leesvoorstelling, die een maand later als try-out in de schouwburg te zien is. (LD24-04).

24. ROC Leiden en ID College fuseren en bouwen een nieuwe school in Leiden. Het ROC verlaat in 2018 het gloednieuwe gebouw Level bij station Leiden Centraal en mag het gebouw bij station Lammenschans zonder koopplicht huren voor een lager tarief. Dat maakt het interim-bestuur bekend op een personeelsbijeenkomst. Na maanden overleg zijn ministerie van Onderwijs, vastgoedeigenaar Green Real Estate en ID College het eens geworden over de manier waarop het onderwijs van ROC Leiden kan worden gered. De school kwam in ernstige financiële problemen door de bouw van twee immense schoolgebouwen in Leiden die niet alleen veel te duur waren, maar door hun indeling ook nog eens ongeschikt voor het mbo-onderwijs. Twee maanden geleden besloot collega mbo-instelling ID College het noodlijdende ROC over te nemen. ROC Lammenschans wordt verbouwd, zodat goed onderwijs mogelijk is. Green laat de koopverplichting vervallen en past de huur aan aan mbo-conforme tarieven. Elders in de stad wordt bovendien een nieuwe, doelmatiger ingerichte school gebouwd, zo is besloten. De locatie is nog niet bekendgemaakt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) belooft financiële steun om de school uit de ergste nood te helpen en de onderwijskwaliteit weer op peil te krijgen. Hoeveel is nog niet bekend, maar naar verluidt betaalt het ministerie de komende jaren de huur. Het optimisme bij de interim-directie is groot, blijkt uit een brief aan de medewerkers. ‘De continuïteit van onderwijs is gegarandeerd en de financiële problemen van ROC Leiden zijn definitief voorbij’, schrijven interim-voorzitter Henk de Jong en interim-bestuurslid Lieteke van Vucht Tijssen. ‘ROC Leiden en ID College gaan de komende jaren intensief samenwerken aan onderwijskwaliteit en bereiden zich tegelijk voor op een volledige integratie van beide scholen in de toekomst’. Door samenvoeging met het ID College ontstaat een mbo-instelling met zo'n 20.000 leerlingen. Het ID College heeft er 11.000, waarvan 2000 in Leiden. ROC Leiden heeft 9.000 studenten. (LD25/27/29-04).

24. Leiden kan komende jaren rekenen op veel meer toeristen omdat vanuit Amsterdam bewust buitenlandse bezoekers worden doorgestuurd. ‘We horen vaker dat Amsterdam te vol zit, maar dat nu nadrukkelijk ook Leiden wordt genoemd, is fantastisch’, zegt Rosalie Keizer van Leiden Marketing. Volgens berekeningen groeit het aantal toeristen dat ons land aandoet het komende lustrum naar twintig miljoen per seizoen. Dat zijn er twee miljoen per jaar meer dan nu. ‘Amsterdam bezwijkt bijkans onder de toeristen’, meldde Jos Vranken namens de landelijke toeristenorganisaties in het AD. Lange rijen voor populaire musea en een overvolle binnenstad dragen volgens hem niet bij aan positieve benadering. Daarom wordt Nederland voortaan gepresenteerd als één groot stedelijk gebied. Potentiële bezoekers worden voortaan ook op succesnummers buiten de hoofdstad gewezen. Daarbij wordt de Leidse binnenstad expliciet genoemd. Centrummanager Erwin Roodhart is ook verguld. ‘Fantastisch nieuws natuurlijk. En laten we eerlijk zijn: Leiden ligt ook maar op twintig minuten van Amsterdam. Dat vinden ze in het buitenland een afstand van niks. De musea en dat Leiden op Amsterdam na de meeste grachten heeft draagt eraan bij dat we meer in het oog springen. Daar moeten we handig gebruik van maken.'' (LD25-04).

24. De Leidse volkstuinverenigingen bestaan 75 jaar en vieren dat jubileum met een borrel in Koetshuis de Burcht. De Bond van Amateurtuinders (LBA) nodigt de leden van de zes tuincomplexen - Roomburg, Cronestyen, Zonneveld, Ons Buiten, Oostvliet en OTV – uit. Voorzitter Gerard Verhagen van het Zonneveld, opgericht in 1942, is trots op zijn club. ‘Wij zijn een van de oudste tuinverenigingen van Nederland. We hebben 90 leden die allemaal een prachtige tuin bijhouden’. Verhagen heeft zelf een stuk grond van bijna 250 vierkante meter en geniet elke dag weer. ‘Tuinieren gaat niet vanzelf. Elke dag moet ik het bijhouden en ben ik aan het schoffelen. Zeker in deze tijd van het jaar ben ik bijna twee uur per dag bezig in mijn tuin. Maar het levert ook wat op. Ik maak de lekkerste tomaten van heel Nederland’. Nico van der Heijden is al sinds 1969 lid van het Zonneveld: ‘Ik werk altijd met een groot plezier. Vroeger was er nog de noodzaak om groente en fruit te produceren voor de rest van de familie. Nu heb ik ook nog veel groente en fruitteelt, maar is het vooral een hele leuke hobby’. (LD25-04).

24. De jaarlijkse klimijzerprijs wordt in het kader van het Europese Jaar van het Erfgoed uitgereikt aan het echtpaar Van Exter voor de restauratie van de schoorsteen van bakkerij Tijsterman aan de Oude Rijn. (LD20-04).

24. In het Leidse Volkshuis wordt een lezing georganiseerd over dagboeken die zijn bijgehouden in de Tweede Wereldoorlog. Bart van der Boom van de Universiteit Leiden vertelt over de bijzonderheden van deze ooggetuigenverslagen uit bezettingstijd. De lezing vindt plaats vanwege de herdenking van 70 jaar bevrijding en de presentatie van het boek: ‘Oorlogsdagboek van Han de Wilde 1940-1945’. Als plaatsvervangend wijkhoofd van de Luchtbeschermingsdienst was De Wilde betrokken bij de rampenulp, zoals het bombardement op het station. Ook hielp hij mee bij de voedseldistributie en gaf hij voorlichting over schuilkelders en verduistering. Hierdoor was hij in staat op nauwgezette wijze verslag te doen van Leiden in bezettingstijd. Han de Wilde was eigenaar van een winkel in de Breestraat, maar zijn bekendheid in de Sleutelstad verwierf hij vooral door zijn bestuurslidmaatschap van de 3 Octobervereeniging en na de oorlog als voorzitter van Volksuniversiteit K&O. Else (81) en Hetty (70) de Wilde krijgen in het Volkshuis aan de Apothekersdijk bij de presentatie het eerste exemplaar van het boek over het oorlogsdagboek van hun vader. Van het bestaan wisten zij tot voor kort niets af. Toen Han de Wilde aan zijn dagboek begon wilde hij ‘van dag tot dag vastleggen wat de eenvoudige, gewone burger van den oorlog dacht, wat hij ervan ondervond en hoe het leven er uitzag onder den Duitschen druk’. Twaalf schoolschriften schreef hij vol. Op 20 mei 1940 luidt de allereerste zin: ‘Nederland in oorlog’. Dat hij pas tien dagen na de inval van de Duitsers begint, geeft volgens hem goed weer hoe ‘spannend, benauwend, en verrassend’ die anderhalve week was. De laatste aantekeningen maakt hij niet op 5 mei 1945, maar op 15 augustus, wanneer ook Japan zich overgeeft. Helemaal aan het eind noteert hij: Vrede! In een nawoord hoopt hij dat de lezer niet nog een keer de Duitse druk in al zijn zwaarte zal voelen, maar ook beseft dat vrijheid een zeer kostbaar goed is dat elke dag en ieder uur genoten moet worden’. Als seecretaris van Kunst en Ontspanning organiseerde hij bevrijdingsfeesten en schreef toneelstukken. Het dagboek van De Wilde komt terecht in het stadsarchief, waar het veel wordt geraadpleegd. Hij schrijft over de internationale, nationale en plaatselijke toestand. Wanneer op de vroege vrijdagochtend van 10 mei 1940 vliegtuigen over Leiden vliegen, denkt hij nog dat het om een oefening gaat en verwenst ‘die idioten’ die hem en zijn gezin uit de slaap houden. In september 1940 meent hij zeker te weten dat Duitsland spoedig de strijd verliest en laat merken de Duitsers te haten. Om dat gevoel te kanaliseren maakt hij veelvuldig gebruik van ironie. ‘Het wordt steeds vrolijker’, schrijft hij, als vanaf 25 juli 1944 de cafés om negen uur in de avond moeten sluiten. Op 13 december 1944 beklaagt De Wilde zich over de gebrekkige reddingsacties na de mislukte bombardementen van de geallieerden op 10 en 11 december. De Wilde en andere vrijwilligers van de luchtbeschermingsdienst willen helpen, maar worden weggestuurd. Hij spreekt er schande van. Op 5 mei 1945 hangt De Wilde als eerste de vlag in de Breestraat uit en richt zijn etalage in met documenten uit zijn geheim archief. Opvallend is dat De Wilde nauwelijks schrijft over zijn privéleven. Hij rept niet over zijn oudste dochter die illegale blaadjes in haar kousen stopt en naar de Van den Brandelerkade brengt. En dat zij daar met haar nichtje Ineke dekking zoekt in een vreemd huis als de geallieerden de nabijgelegen spoorbrug bombarderen. Ook zegt hij niets over het vervalsen van zijn geboortedatum waardoor hij niet naar Duitsland hoeft om te werken. In het nawoord schrijft hij: ‘Ik heb niets meegemaakt. Ik heb steeds te eten gehad, ik heb niet in de gevangenis of in het concentratiekamp gezeten - ik schaam me er bijna voor - en ik ben niet afgeranseld, beledigd of geniepig geslagen door NSB'ers of Grüne Polizei. Ik heb geen gefusilleerde of gegijzelde familieleden gehad. Mijn bedrijf is wel achteruitgegaan, doch niet volledig gekraakt. Niets van dit alles, dat maar al te goed bekend is aan zo ontzaglijk velen’ Han de Wilde, getrouwd met Anna Maria ‘Antie’ Molt, woonde aan de Breestraat 93, boven de winkel. (Sl20-04, LD25-04, WW06-05).

24. De digitale dienstverlening van de gemeente is uitmuntend. Op de ranglijst van 403 gemeenten van onderzoekbureau Ernst & Young, staat Leiden tweede achter Den Haag. Het bureau onderzocht in 2014 hoe bedrijven en inwoners producten digitaal kunnen aanvragen en ontvangen. Dat gebeurt meestal via de website en er is onder meer gekeken naar de effectiviteit. Het bureau maakt alleen de vijftien beste bekend en weigert gemeenten te noemen waar dat middelmatig of zelfs slecht gebeurt. Een woordvoerster van de gemeente vindt het een ‘fantastische opsteker’. (LD25-04).

24. ‘Lichtvervuiling is een groot, en toch onbekend probleem’, zeggen jongeren van GroenLinks. Ze hebben via een lichtsafari door het centrum de vervuiling in kaart gebracht. Hinderlijk voor bewoners omdat het de nachtrust verslechtert, wat invloed heeft op de gezondheid. Ook bij dieren wordt het dag-nachtritme beïnvloed volgens GroenLinks, waardoor zij in de war kunnen raken. Volgens de groep is een goed idee is om meer gebruik te maken van tijdschakelaars en dimmers, zodat borden vanzelf uitgaan en de hoeveelheid licht wordt aangepast aan de hoeveelheid omgevingslicht. ‘Gezien de 680 lux die het stadhuis uitstraalt 's avonds laat, lijkt er nog wel wat werk aan de winkel’, aldus de groep. (Dichtbij24-04, HOZ26-04).

24. Het LUMC is voor de derde keer verkozen tot meest aantrekkelijke werkgever non-profit volgens het jaarlijkse onderzoek van uitzendbureau Randstad onder ruim 16.500 werkenden en niet-werkenden tussen de 18 en 65 jaar. Zij geven aan welke van de ruim 350 grootste organisaties in Nederland zij kennen (maar ze werken er niet) en beantwoorden vragen over hoe zij die organisatie als werkgever zien. Het LUMC won de prijs ook al in 2011 en 2012. De afgelopen twee jaar wonnen het ministerie van binnenlandse zaken en TNO in de non-profitsector. (LUMC24-04, LD27-04).

24. De politie pakt vijf man op in verband met handel in gestolen goederen en drugs na een inval een dag eerder bij een garagebedrijf aan de Gerrit van der Veenstraat, achter het Vijf Meiplein. Daar worden drugs en vuurwerk aangetroffen en ontvreemde buitenboordmotoren en gestolen auto's. Ook overtrad het bedrijf milieuregels. Alle aangetroffen goederen zijn verhuisd naar een depot. Het ging om een vooraf gecoördineerde actie. (LD25-04, Dichtbij24-04, S26-04).

24. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen een deel van de Koningsspelen in Leiden bij. Ruim 1.200 leerlingen van de Anne Frank, de Zwaluw, de Morskring, de Stevenshof, de ELS en de groepen 7 en 8 van Mareland, 't Klankbord, Telders en Pacelli ontbijten in de 3 Octoberhal aan de Smaragdlaan, samen met het koninklijk paar. Ze worden geflankeerd door Rianne Bakermans (11) en Noah van der Kroft (13) van basisschool ELS. ‘Máxima vraagt om een bekertje sinaasappelsap en adviseert de kinderen een appel te nemen, Willem-Alexander vraagt hoe de Citotoets ging. Rianne: ‘Als je eenmaal met hem praat merk je dat het een heel gewone man is. Het was geweldig. Dit is iets waarvan je nooit had gedacht dat je het zou meemaken. Ik moest gewoon bijna huilen’. Na het ontbijt gaat het feestje buiten verder, onder leiding van zanger en presentator Tim Douwsma. ‘Dus doe maar één, twee, drie, ja lekker dansen geeft je energie’, zingt het koor van Kinderen voor Kinderen en de leerlingen hebben van tevoren geoefend en swingen mee. Studenten van de pabo van Hogeschool Leiden begeleiden op de velden van VV Leiden groepjes kinderen bij skippyballen, paaltjesvoetbal en estafette lopen. Het mediacircus - pakweg vijftig fotografen en cameramannen - heeft daar weinig oog voor. Hen gaat het vooral om het juiste shot van het koningspaar dat op het voetbalveld langs spelende kinderen wordt geleid door gymleraren Paul van Ark (Morskring) en Matthijs Feenstra (Woutertje Pieterse en Leidse Houtschool). Het duo nam vorig jaar met gymdocent Hans Kallenberg van ROC Leiden het initiatief om de Koningsspelen groots op te zetten in Leiden. De Koningsspelen zijn een blijvertje in Leiden. ‘Het is nuttig voor alle deelnemers’, vindt Monique van Ark van de Pabo-sportklas. ‘Tweedejaars studenten leren kinderen te begeleiden, ouderejaars leren coördineren’. Richard Krajicek, initiatiefnemer van de Koningsspelen, is de hele ochtend aanwezig. ‘Zoals het hier gaat, daar hoopten wij op. Leiden is echt een goed voorbeeld voor de Koningsspelen. We hopen op een vliegwieleffect’ . In andere delen van de stad helpen zo'n 1.000 studenten van ROC Leiden, de sportpabo van Hogeschool Leiden, het Leonardo College en het Bonaventuracollege aan de Burggravenlaan zo’n 8.000 kinderen op 40 sportvelden bij de sport- en spelactiviteiten. De Koningsspelen werden voor het eerst georganiseerd in 2013 in het kader van de inhuldiging van Willem-Alexander. Elke basisschool mag zelf bepalen hoe de spelen worden vormgegeven. De landelijke coördinatie is in handen van de Johan Cruyff Foundation en de Richard Krajicek Foundation. Voor de Koningsspelen in 2015 hebben 5.403 basisscholen met in totaal ruim 1,1 miljoen leerlingen zich ingeschreven. Volgens Jan Breedeveld, een van de organisatoren in Leiden en voorzitter van de Leidse Sportfederatie worden de spelen nergens zo massaal gevierd als in Leiden. Het evenement wordt over twee dagen ‘uitgesmeerd’ om alle kinderen een plekje te gunnen. ‘Republikein zijn en je kind naar de koningsspelen moeten sturen omdat je anders de leerplichtwet breekt’. Met dat dilemma kampen de circa 6.000 leden van het Nieuw Republikeins Genootschap volgens de Leidse voorzitter Anjo Clement. Wethouder Frank de Wit laat na ontvangst van de e-mail van Clement - met een verzoek om ontheffing - weten dat de leerplicht onverkort van toepassing is. ‘Als een school activiteiten aanbiedt die deel uit maken van het reguliere aanbod, dan vallen die onder de leerplicht en worden er controles gehouden. Of het nu gaat om een museumbezoek, sportactiviteiten of de Koningsspelen’. (Sl24/30-03, RTVW24-03, LD25-03, HOZ29-03, LD14/25/28-04, Dichtbij15/23/24-04, HOZ19-04, WW22/29-04, St22/29-04, Sl24-04, NVH28-04, LN29-04).

((CV 25. Ronald Brus wil oncoloog worden maar belandt in de wachtrij voor de opleiding radiotherapie in Groningen. Hij gaat ‘tijdelijk’ bij de farmaceutische industrie aan de slag. ‘Voor ik het wist, was ik medisch directeur van een bedrijf in München daarna naar Forest Laboratories in New York’. Terug in Nederland belandt hij bij Crucell in Leiden. Hij werd er CEO en staat aan de wieg van biotechbedrijf Galapagos. Hij heeft geen spijt dat hij geen praktiserend arts is geworden. ‘Ik denk dat we met Crucell meer mensenlevens hebben gered. We verkochten tenslotte honderd miljoen vaccins tegen de vijf belangrijkste kinderziektes aan de Verenigde Naties. De kindersterfte is gedaald, er zijn miljoenen kinderen gered’. ‘Een nieuw medicijn ontwikkelen, duurt vijftien jaar en kost een miljard euro. De eerste pilletjes zijn peperduur. Maar dat hoeft niet. Het kan goedkoper en sneller. Bij de verkoop van Crucell aan het Amerikaanse Johnson and Johnson stopte hij zijn miljoenen in ‘myTomorrows’ Daarmee maakt hij nu onbereikbare medicijnen bereikbaar met steun van de beste Europese durfinvesteerders' als Balderton Capital en Sofinnova Partners. Hij ontdekte dat de weg van reageerbuis naar patiënt veel te lang duurt. ‘Ons model is niet veel anders dan marktplaats of makelaar in medicijnen. Wij maken het mogelijk. We zijn geen patiënten aan het overhalen, we maken geen reclame. Alles gebeurt via de arts en dat moet ook zo blijven’. Het patentrecht is na vijftien jaar nog maar zeven jaar geldig. Als je er een jaar van afhaalt, heb je acht jaar om terug te verdienen’. Als de iPhone een medicijn was, zou deze volgens Brus nooit op de markt zijn gekomen. ‘Want er was angst voor van alles, voor hersenbeschadigende straling. In de medicijnenwereld was niemand die iPhone gaan doorontwikkelen’. Er moet dus meer innovatie komen. Daarom zit myTomorrows in een omgeving die high-tech mensen aantrekt. (LD25-04)).

25. Marcel Verburg blijft voorlopig interim-voorzitter van de Federatie Eredivisie Basketball (FEB) en combineert dat met het voorzitterschap basketballclub Zorg en Zekerheid Leiden. Verburg nam in december 2014 op verzoek van de eredivisieclubs tijdelijk de leiding over nadat het complete FEB-bestuur was opgestapt. Aanleiding was onenigheid over een doorstart van het failliete Den Helder. Verburg: ‘Het functioneert nu goed’. Hij heeft niet de ambitie om blijvend aan het roer te staan van de eredivisiefederatie. ‘Maar in deze is het goed dat de clubs even nauw betrokken zijn’. Ondanks de opleving van het nationale team beleeft het Nederlands basketbal barre tijden. De bond is financieel noodlijdend en de eredivisie heeft het historische dieptepunt bereikt van acht deelnemende clubs. (LD25-04).

25. De FNV houdt open huis in het nieuwe vakbondscentrum aan de Van der Helmlaan, nabij de Rooseveltstraat. Op 1 januari fuseerden de bonden Abvakabo, Bouw, Bondgenoten en Kiem tot één FNV. De lokale tak wil met de nieuwe huisvesting de lokale bevolking en politiek beter bereiken en de werkwijze in de regio verbeteren. ‘Eigenlijk hadden we deze stap al een aantal jaar terug moeten zetten’, zegt voorzitter Jan Mennema van de afdeling Rijnstreek Leiden. Ook de regio's Bollenstreek en een deel van Alphen aan de Rijn vallen onder het vestigingskantoor. Er worden bijeenkomsten gehouden voor doelgroepen als werklozen, zzp'ers, senioren en hbo'ers boven de 45. Ook komt er een café met lokale politici. De regio telt 23.000 leden. De nieuwe organisatie is nu nog klein en onderbezet, maar als het aan Mennema ligt, komt daar snel verandering in: ‘Onze ambitie is om uit te groeien naar een fulltime bezetting en tot een echt vakbondshuis’. (LD22-04).'

((CV 25. ‘Het mooiste aan reizen, is thuiskomen’, zegt Herman van der Velde, oprichter van de Leidse reisorganisatie Djoser. Hij maakt tientallen reizen per jaar maar is nergens liever dan thuis in Oegstgeest. Dit jaar bestaat zijn reisorganisatie dertig jaar. Aan stoppen denkt de 53-jarige directeur nog lang niet. Djoser zetelt in een monumentaal pand aan de Breestraat. In 1985 organiseerde de toenmalige student Egyptologie zijn eerste reis naar Egypte vanuit zijn studentenkamer aan de Pelikaanhof. Nu heeft hij 35 medewerkers en organiseert reizen naar zo'n honderd landen. In 2014 voor zo'n 18.000 reizigers. Die waren goed voor een omzet van ruim 40 miljoen euro. In 2005 verkocht hij Djoser voor ruim 22 miljoen euro aan het Britse Holidaybreak maar bleef actief als directeur. In 2011 werd Holidaybreak overgenomen door reisorganisatie Cox & Kings. Omdat de visies uiteenliepen kocht Van der Velde in 2013 Djoser terug. Welk bedrag hij betaalde, wil hij niet vertellen. Leiden kent met reisorganisaties als het voormalige NBBS, de Treinreiswinkel, Riksja Travel en Djoser een rijke geschiedenis in de reisbranche. Van de Velde: ‘Het is een broeinest. Zeker voor een kleine stad als Leiden. Het heeft misschien iets met de universiteit te maken. Met alle talen die aan de universiteit worden gegeven, is Leiden naar de wereld gericht’. Hij ziet de toekomst van de reiswereld rooskleurig in. Internet gooit daarbij geen roet in het eten. ‘Je hebt meer concurrenten, maar het biedt ook heel veel mogelijkheden. Zolang er maar een meerwaarde aan een reisorganisatie zit, blijven mensen ermee reizen. Die meerwaarde zit hem bij Djoser in vrijheid, blijheid.We willen niet alles van A tot Z regelen. Je hoeft niet iedere avond met een groep uit eten waarbij één iemand altijd het hoogste woord heeft aan tafel. Wij zijn er voor mensen die meer van een land willen zien dan het gangbare’. (LD25-04)).

25. Smalspoormuseum Stoomtrein Katwijk Leiden is een stoomlocomotief rijker. Aannemersbedrijf Groot & Zoon uit De Woude draagt de trein ‘Sandra’ officieel over aan het museum bij het recreatiegebied aan het Valkenburgsemeer. Met 5,4 ton is het de lichtste stoomlocomotief die het museum bezit. De trein - die voorheen ‘Willy’ heette - werd in 1922 gebouwd door Orenstein & Koppel en is sinds 1929 in het bezit van Groot & Zoon. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de trein in de Noordoostpolder gebruikt door de bezetters. Na de oorlog was de locomotief zwaar verwaarloosd en onderging een flinke opknapbeurt. Pas in de jaren '70 werd de stoomlocomotief als monument neergezet bij het station in Purmerend. In 1981 kreeg het museum in Valkenburg de locomotief in bruikleen. De trein kreeg in 2007 de nieuwe naam ‘Sandra’, naar de kleindochter van schenker Groot. De stoomlocomotief is in Nederland de enige trein van dit type die nog rijdt. In het Nationaal Railregister heeft hij de A-status voor mobiel erfgoed. (LD29-04).

25. Het Bloemencorso van de Bollenstreek heeft als thema ‘200 jaar koninkrijk’. Voorzitter Leo van der Zon: ‘Leiden is nieuwkomer met twee praalwagens van de gemeente en de Veenfabriek. De stad wil ook een rol spelen als het contract met Haarlem na 2017 afloopt. Als Haarlem afhaakt kun je ook denken aan een rondje Bollenstreek inclusief Leiden’. Hij vindt dat Leiden thuishoort in het Bloemencorso, omdat er historische banden zijn. Zo werd de eerste tulp ooit in de 16de eeuw gekweekt door arts en botanicus Carolus Clusius in de Hortus Botanicus’. Ondanks dat het corso één grote vrijwilligersorganisatie is (zo’n 1.200), stijgen de uitgaven. Vooral de veiligheidskosten: van 2.500 euro in 2010 naar 147.000 euro. Vorig jaar hebben we dat kunnen terugbrengen naar 85 mille en dat wordt het ook dit jaar. (LD27-01, RTVW03-02).

25. De oude Harmonie in de Breestraat organiseert samen met het bedrijf ‘Nixs is the future’ het eerste alcoholvrijee feest. Het idee is om dit evenement maandelijks te houden voor jongeren van 14 tot 18 jaar. De Harmonie, was altijd dé uitgaansgelegenheid voor jongeren. Maar vanwege het opschroeven van de alcoholleeftijd naar 18 plus heeft het café te moeilijk. De zalen liepen leeg en de omzet bleef achter. ‘Veel slechter dan nu kan het niet worden’, zegt Ben Luykx, eigenaar van de Harmonie en nog een paar kroegen. ‘Nix is the future’ is een studenteninitiatief van Freek de Romijn (21) en Steven de Snoo (22). De Leidenaren werken al jaren in de Leidse horeca. ‘Er zijn natuurlijk de FRIS-feesten op locaties als de Arena. Maar er moeten ook feesten op kleinere schaal komen voor jongeren die in hun eigen stad uit willen’ aldus De Snoo. Er is al gesproken met wethouder Roos van Gelderen die zich zeer positief uitsprak over het initiatief. Ook Nanda van Beest, beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente, is vol lof: ‘Wij faciliteren daarom ook graag wat promotie en dragen ons steentje bij waar mogelijk’. (LD27-03).

25. In het Kamerling Onnesgebouw aan het Steenschuur worden opnamen gemaakt voor de film ‘Negeri van Oranje’, die grotendeels in Nederland speelt. Het verhaal gaat over vijf Indonesische studenten die in Nederland een hechte vriendenclub vormen. De film is gebaseerd op een gelijknamige, op werkelijkheid gebaseerde roman die in 2012 en 2013 een bestseller was in Indonesië. Eén van de schrijvers, Annisa Rijadi, studeerde tussen 2006 en 2008 in Leiden. Het verhaal speelt deels ook in Utrecht, Rotterdam en Wageningen en in Praag. De Indonesische producent Falcon Pictures besteedde de Nederlandse werkzaamheden uit aan Mata Hari Media in Amsterdam. (LD27-04).


25/26. In de voormalige Meelfabriek aan de Zijlsingel wordt de eerste editie van het Food & Lifestyle festival gehouden. Met kraampjes vol kledingstukken en accessoires, poffertjes, gepofte aardappelen en wilde gans. Centraal staat een hippe, ronde bar met een fontein die water tot dertien meter de lucht in kan spuiten. De organisatoren Anne-Floor van Bockhove en Sander Guijt: ‘Het blijkt dat de combinatie van fashion met etenskraampjes goed werkt. Je ziet dat de bezoekers het leuk vinden om langs de kraampjes te lopen en te blijven hangen voor een hapje, drankje en muziek’. Voor de muziek werken zij samen met de Katwijkse muziekschool ‘House of Music’. Die biedt behalve bandjes en luisterplezier ook de mogelijkheid om zelf een instrument te pakken en mee te jammen. Editie twee en drie staan op de planning voor eind mei en juni. (LD27-04).

26. Hans van Polanen heropent het Warmondse café annex kunstlokaal De Oude School, dat hij overneemt van de vorige failliete eigenaar Patrick de Vogel. Van Polanen is in Leiden bekend als programmeur van het Muziekhuis en als voormalig directeur van Qbus. Van Polanen: ‘Ik heb de zaak na de overname tijdelijk dicht gedaan, vanwege het overlijden van mijn moeder en het einde van Qbus. Iedereen kan er terecht voor een goeie kop koffie en een broodje’. Hij houdt vast aan veel kunst en cultuur in De Oude School, die al door het leven ging als ‘kunstlokaal’. De Leidse schilders Peter Willemse en Gijs Donker gaan er als eersten exposeren. En ik wil ook graag muziekoptredens’. Inkomsten verwacht hij vooral van grote groepen, zoals verjaardagen en condoleances. Patrick de Vogel, kwam vorige maand financieel in de knel. Zijn Leidse restaurant De Volharding aan de Haven ging failliet, waarna hij ook in problemen kwam met overige horecazaken. De Vogel had drie Warmondse horecazaken -Wapen van Warmond, Oude School, Bar de Saloon - en een restaurant in Rijnsburg, De Roos. Alle zaken zijn inmiddels verkocht. Het Wapen van Warmond en De Roos hebben inmiddels een doorstart gemaakt op naam van Nathalie de Vogel. Bar de Saloon is verkocht aan Hans Versluijs en Marco Molloy. De Horeca Groep neemt De Volharding aan de Haven over en gaat naar verwachting in juni weer open. (LD24-04).

26. Historicus en journalist Jury Smit geeft een lezing in het kapelletje van begraafplaats Zijlpoort over katholiek Leiden in de 19de eeuw. Hij doet al tien jaar onderzoek naar katholieke elitefamilies in het begin van de 19de eeuw in Amsterdam. ‘Toen ik daarmee bezig was, ontdekte ik dat er veel verbanden zijn met Leiden. Daar heb ik me de laatste jaren ook op gericht’. Vooral vanaf 1830 is er volgens hem veel gebouwd door de katholieken. Zoals de Hartebrugkerk (Coeliekerk) in de Haarlemmerstraat, de Petruskerk aan de Langebrug (in 1933 afgebrand) en de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk (Mon Père-kerk) aan de Haarlemmerstraat (inmiddels ook verdwenen). Smit: ‘Dat was bijzonder omdat het eerder rond 1800 niet makkelijk was om rooms-katholiek te zijn. Vanwege het verbod op Katholieke erediensten na de tachtigjarige oorlog. Lodewijk Napoleon, in 1810 koning van Holland, zag het nut van de katholieken in. Hij wilde de godsdiensten gebruiken om van Nederland een eenheidsstaat te maken. In 1807 werd tijdens de beroemde kruitramp een groot deel van de binnenstad verwoest, waaronder de katholieke schuilkerk. Lodewijk Napoleon liet de Saaijhal, nu de Lodewijkskerk, herinrichten als katholieke kerk. In Leiden kwam er weer meer armenzorg door katholieke kloosters. Er werden scholen gebouwd en in 1828 kwam er een katholieke begraafplaats bij de Zijlpoort. (LD22-04).

26. Vandaag en op 3 en 10 mei worden stadswandelingen georganiseerd met het thema ‘Leiden in de Tweede Wereldoorlog’. Gids is Alphons Siebelt, auteur van diverse artikelen en boeken over Leiden in oorlogstijd. De tochten voeren langs bekende en minder bekende panden en plaatsen, waar over gebeurtenissen uit de oorlogsjaren wordt verteld. Er zijn twee wandelingen: in de ochtend krijgt de wandelaar een algemeen beeld over Leiden in de oorlogsjaren. Start- en eindpunt is het Van der Werfpark. De middagwandeling heeft als thema: ‘Verdwenen Joods leven’. Startpunt is de Beestenmarkt en eindpunt het voormalig Joods weeshuis in de Roodenburgerstraat. (NVH20-04, LN22-04).

26. ‘Het op Zondag’ verschijnt voor de laatste maal in Leiden. Het doek voor de zondagskrant valt door een nieuwe reorganisatieronde bij de Telegraaf Media Groep. Daarmee komt een einde aan meer dan dertig jaar zondagskranten in Leiden, ooit begonnen met Nieuwsweek. Als op 30 augustus 1992 de eerste ‘Het op Zondag’ verschijnt kijkt op de voorpagina de 35-jarige Olaf Hoenson de lezers zelfverzekerd aan. 'DIT IS HET!', staat in chocoladeletters boven zijn foto. Dit was het!, klinkt het nu, want het blad stopt na precies 1.180 edities. Met koppen als: Blijft Leiden blowen? Joop en Kees op de vuist. Goeie Mie morsdood, iedereen is belazerd! brengt ‘Het op Zondag’ jarenlang spraakmakende onderwerpen. De inhoud was op het randje, en soms er net overheen. Zoals het verhaal over roekeloze buschauffeurs. Er waren in korte tijd een paar ongelukken met een NZH-bus, waarbij op de Breestraat iemand zijn been verloor. Er werd toen een buschauffeur met piratenhoed op de voorpagina gezet, met een prikkelende tekst erbij. Dat mocht niet van de rechter. Er kwam een rectificatie. Een andere keer lag het zondagsblad in de clinch met de krakerswereld. Werd er stront door de brievenbus gegooid en met een molotovcocktail naar het kantoor gesmeten. In haar bestaan bracht ‘Het op Zondag’ vele rubrieken, gemaakt door een groot aantal medewerkers. De meest populaire werd geschreven door de lezers zelf, de Hartsbrieven. Ze stonden er vanaf het begin in. Uiteindelijk werden bijna 20.000 brieven geplaatst. Vooral in volkswijken als De Kooi, Noord en de Mors was deze pagina populair. De brieven waren vaak uit het hart geschreven, inclusief krom taalgebruik en taalfouten. De liefde was onderwerp nummer 1. Er werden vrouwen ten huwelijk gevraagd, afspraakjes gemaakt en vetes uitgevochten. Soms werd gewezen op een buitenechtelijke relatie, zelfs op kinderen die een andere biologische vader hadden. Het was zaak daar discreet me om te gaan, en niet zelden werden brieven geweigerd of anoniem gemaakt. De laatste jaren kwamen ook andere onderwerpen aan bod. Misstanden in de gemeente bijvoorbeeld. Zoals klachten over hondenpoep, troep op straat of hangjongeren. Er werden zelfs oproepen gedaan met betrekking tot schade aan auto's, of getuigen van aanrijdingen of vechtpartijen. Een apart onderdeel vormde de verloren of gestolen spullen. Tijden veranderen en daarmee ook de informatievoorziening, zo laat de uitgever weten. Een krant op zondag blijkt in de praktijk nauwelijks toegevoegde waarde meer te hebben. ‘Het op Zondag’ brengt voortaan het nieuws onder bij het Witte Weekblad, dat op woensdag verschijnt. Ook sommige rubrieken krijgen hier een plekje. De grote en leukste nieuwsverhalen blijven ook te vinden op dichtbij.nl. (Sl16-04, Dichtbij16-04, HOZ19/26-04).

26. De kweektuin van het Singelpark krijgt een Koningsbank. Wethouder Frank de Wit onthult het kunstwerk, dat geheel bedekt is met mozaïeken en werd gemaakt door Tanya Spijker en Marieke de Goede. Dit tweetal maakte in 2011 ook de Leidse Social Sofa die nu nog aan de voorzijde van het station staat. De Leidse kunstenares Pollie Hogenboom heeft de Koningsbank ontworpen. Kinderen zijn uitgenodigd als prinses of prins verkleed te komen, piraten en ridders. De drie origineelst verklede kinderen winnen een mozaïek workshop. Na de onthulling is er een muzikale bijdrage van de Brass Band van Open. De Koningsbank is tot stand gekomen dankzij een aantal subsidies van de gemeente en met sponsoring van het Druckerfonds en in samenwerking met de Oranjevereniging Leiden. Het Singelpark moet een aaneengesloten botanisch stadspark worden langs de oude singels. (Sl16-04, LN22-04).

26. De jaarlijkse herdenking ‘Blijvend Gedenken’ van Het Beraad Herdenking Jodenvervolging wordt gehouden in de Hooglandse Kerk. Tijdens deze gedenkdienst vertelt Peter Hein (1939) over zijn ervaringen als ondergedoken kind en de hereniging met zijn ouders na de oorlog. Hierover schreef hij ook een boek: ‘Het zesde jaar’. ‘Na de bevrijding voelde het alsof hij opnieuw bij zijn ouders moest onderduiken. Een speelbal van het lot, zo ervoer Hein zijn eigen leven van destijds. Uiteindelijk is de relatie hersteld, maar dat heeft wel even geduurd. Ik ken verscheidene lotgenoten bij wie dat nooit meer is goed gekomen’. Volgens Hein was er ook na de oorlog veel antisemitisme. Daarna spreekt Leo Levie (1947) over zijn ouders en jeugdherinneringen die hem nooit hebben losgelaten. Deze spelen zich in en rondom Leiden af, waaronder het Joods weeshuis. De sprekers zijn volgens Truus de Haan van het Beraad Herdenking Jodenvervolging niet voor niets gekozen. ‘Degenen die de oorlog zelf hebben meegemaakt, zijn er binnenkort niet meer. Daarom moeten we deze verhalen koesteren, het zijn verhalen uit de eerste hand’. Muzikaal wordt de herdenking omlijst door chazan Ken Gould, Hester Groenleer en Matthias Havinga. (Sl31-03, LD23-04, RTVW26-04, LD26-04).

27. Hoe meer woorden baby's horen, hoe beter een kind leert praten. De Universiteit Leiden gaat dit jaar onderzoeken hoeveel Leidse ouders tegen hun kind praten en hoe ze hun taalaanbod kunnen verbeteren. De gemeente steekt 120.000 euro in het project. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat kinderen van zwijgzame ouders als ze drie jaar zijn 30 miljoen woorden minder gehoord hebben dan kinderen van ouders die veel praten. Leids onderzoek toont aan dat een kind van vijftien maanden minder woorden kent als het niet dagelijks wordt voorgelezen. De Leidse orthopedagogen Adriana Bus, Carienke Kegel en Heleen Van den Berg willen inzicht krijgen in het taalgedrag van ouders en een praktisch plan maken voor Leidse hulpverleners, zodat dit onderzoek meer gezinnen met jonge kinderen kan helpen. Aan het onderzoek doen zestig ouders met hun baby mee. Zij worden geworven voor de consultatiebureaus. De ouders krijgen drie keer een woordenteller ter beschikking, die ze bevestigen aan het shirt van hun kindje. Deze teller meet een dag lang hoeveel woorden er tegen of rondom het kindje gezegd worden, en hoeveel het kindje terugbrabbelt. ‘We horen niet wat er gezegd wordt’, benadrukt hoogleraar orthopedagogiek Bus. Verder willen de onderzoekers bekijken of ze ouders kunnen leren om meer met hun kind te praten, als dat nodig is. Bij coaching kunnen instellingen als consultatiebureaus of JES Rijnland ouders mogelijk helpen. (LD27-04).

27. Anno 2015 is de Leidse Koningsdag een volwassen evenement. Op de Breestraat kun je bij de kindervrijmarkt over de hoofden lopen. Op het Pieterskerkplein barst het tropische muziekfeest Caribbean Kingsday los. Elders in het centrum treden bandjes en dj's op. Het bestuur van Oranjevereniging Leiden trekt samen met burgemeester Henri Lenferink, zijn partner Bianca Engelberts en Leidse Glibber Emile van Aelst die als chroniqueur optreedt, naar de buitenwijken. Naar het feest bij Speeltuinvereniging Westerkwartier bijvoorbeeld met Hollandse muziek en een groot springkussen. ‘Een Oudhollands feest’, zegt Dick van der Weijden van de speeltuin. Secretaris Trudy Kwik van Oranjevereniging ontbijt bij Quintus, zingt het volkslied mee op de Koornbrug, woont de Carribean Queensday en de prijsuitreiking van het Gouden Petje bij, gaat per boot naar het feest in de Professorenwijk en naar de kinderspelen op het Gerecht. ‘Vroeger waren er veel activiteiten in de wijken - zoals Groenoord en de Professorenwijk - maar in de binnenstad gebeurde er niet zo veel. Sinds een aantal jaar is dat écht veranderd. Je hoeft niet meer naar Amsterdam’. Burgemeester Lenferink: ‘Er zijn enorm veel mensen op de been, met name in het centrum is het evenement veel drukker geworden. Maar ook in de Professorenwijk hebben ze met het Oranjeplein enorm uitgepakt’. (LD28-04).

27. Met een optreden in ‘zijn’ stad Leiden sluit dj Armin van Buuren Koningsdag af. Hij doet dat op de Garenmarkt waar de hele dag tijdens het dancefeest ‘City Moves’ onder anderen Dannic, Dubvision en Jochen Miller optreden..’Dit is de enige keer dat ik op de fiets naar m'n werk kan', zegt de dj. ‘Mijn cadeautje voor de stad’, Van Buuren het jaarlijkse optreden. In 2003 trad hij voor het eerst op tijdens, destijds nog, Koninginnedag. Omdat op de Lammermarkt de bouw van de parkeergarage aan de gang is verhuist het dancefeest dit en volgend jaar naar de Garenmarkt. Het concert was altijd gratis maar nu is er een entreeprijs van 15 euro. De organisatie spreekt van een nieuw feestje, wat de toegangsprijs zou verklaren, maar het is wel een grote teleurstelling voor de Leidse fans. De kaartverkoop startte op 27 februari. Het concert is alleen voor 18-plussers toegankelijk. Volgens Van Buuren heeft het alcoholverbod tot 18 jaar daar niets mee te maken, maar is er op de Garenmarkt een capaciteitsprobleem. Dayenne Mulder zegt van organisatore Alda Events zegt met de ticketprijs quitte te spelen en verdient Armin er helemaal niets aan.

Een groep van 236 mensen tekende in 2012 de petitie tegen het evenement op de Garenmarkt. De geluidoverlast zou groot zijn, en ook zorgde de drukte voor veel hinder in de wijk. Jan Pieters, voorzitter van wijkvereniging Pieterswijk, heeft zich bij het besluit neergelegd. ‘We vinden het jammer dat het feest hier weer komt. De kindervrijmarkt die ervoor in de plaats kwam, was heel gezellig. Maar de gemeente heeft beloofd maatregelen te nemen tegen de hinder die het feest voor ons veroorzaakt’. (LD13-02, HOZ15-02, WW18-02, Dichtbij25-02, Sl25-02, LD26/27-02, HOZ01-03, WW04-03, LN04-03, LD02-04, LN22-04, RTVW27-04).

27. De koning zo groot als een zoutkorrel. Een beeldje van Willem-Alexander dat nauwelijks met het blote oog te zien is. Burgemeester Henri Lenferink krijgt het op Koningsdag aangeboden door Willem te Beest, vicevoorzitter van de Universiteit Leiden en voorzitter van Bio Science Park Leiden. Het bedrijf Idris Solutions aan het Hildebrandspark van de Leidse student moleculaire celbiologie Hans Peter Mulder en de Delftse student lucht- en ruimtevaarttechniek Peter Wiegman maakte het micro-3D-portret. ‘Zonder microscoop kan iemand met goede ogen nog net zien dat het een hoofd is. Met een microscoop kun je echt Willem-Alexander zien’, zegt Mulder. Het beeldje is een voorbeeld van een nieuwe techniek waarbij een speciale printer wordt gebruikt. Deze kan om orgaancellen heen printen met lichaamsvriendelijke stoffen, die door het lichaam niet worden afgestoten. Voor dit portret is plastic gebruikt. Studenten van de Leidse instrumentenmakers School maakten een instrumentje van glas, metaal en elektronica waarin het mini-beeldje in oranje licht te zien is. Het wordt tentoongesteld in het stadhuis. (RTVW23-04, LD24-04, UL28-04).

28. Het bollenasiel bij Hoeve Cronesteijn is een groot succes. De bak bij de ingang van de boerderij zit elke dag vol met potjes uitgebloeide narcissen, hyacinten en blauwe druifjes. Initiatiefneemster Margreeth van Dam, die op het idee kwam om de bolbloemen in te zamelen, is verrast. Cliënten van de Gemiva-SVG Groep die er dieren verzorgen en de tuin bijhouden, hebben er een taak bij. Er staan inmiddels ook inzamelbakken bij Swetterhage in Zoeterwoude en bij activiteitencentrum Gading in Leiderdorp. In de herfst verdwijnen alle bollen in de grond rondom de hoeve, in de tuin van Swetterhage en bij De Walnoot, het dagcentrum van Gemiva voor kinderen in Leiden. (LD28-04).

28. De Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) kan het niet met nog minder mensen. Sinds zes gemeenten en het hoogheemraadschap vijf jaar geleden er hun belastinginning en woz-bepaling onderbrachten, is het aantal ambtenarenbanen gehalveerd tot circa 85. ‘We zijn qua fte's nu absoluut klaar’, zegt directeur Lidy van Kesteren. BSGR haaldein 2014 de bezuinigen die zij kreeg opgelegd, blijkt uit de jaarstukken. Van de 2 miljoen euro ‘winst’ krijgen de nu acht samenwerkende gemeenten (waaronder Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Wassenaar en Voorschoten) en het hoogheemraadschap 1,6 miljoen euro retour. De resterende 4 ton gaat in de pot voor zaken als vertrekregelingen en werk-naar-werkondersteuning. Er heerst een angstcultuur op de werkvloer, zeggen enkele (oud-)medewerkers die anoniem willen blijven. ‘Iedereen is bang dat hij de volgende is. Van Kesteren gaat meedogenloos te werk. Je hoeft maar dít fout te doen en je vliegt eruit’, zegt een van hen. Enkele oud-medewerkers bevestigen dat gevoel, maar stellen dat het in hun situatie net even anders lag. Ook zijn zij terughoudend uit angst dat het leidt tot problemen in hun huidige situatie. Van Kesteren zegt dat die angstcultuur er een paar jaar geleden was, toen de ambtenaren die meeverhuisd waren naar de BSGR opeens commercieel moesten concurreren. ‘Het werk is ontzettend veranderd en dat kon niet iedereen. In die vijf jaar is maar één iemand echt ontslagen’. Om de komende jaren te kunnen concurreren, mikt BSGR op kwaliteit en uitbreiding. ‘Qua tarief redden we dat niet, ook omdat we een wat ouder team hebben. Als je ziet wat sommige commerciële partijen vragen, kan ik me niet voorstellen dat ze dat volhouden’. (LD28-04).

28. De Lammermarkt kan geen mooi groen park worden, als de parkeergarage eronder klaar is zegt wethouder Paul Laudy. Volgens hem wordt ongeveer de helft van het plein (circa 32.000 vierkante meter) verhard met mooie klinkers. Vooral aan de kant van de Rijnsburgersingel komen bomen, bosschages en grasplaggen. Een fors deel van de gemeenteraad vindt dat te weinig. Volgens Laudy zijn het de 3 oktoberkermis en het optreden van dj Amin van Buuren die dat in de weg staan. ‘Het zijn de kleinere, ongeveer vijftien festiviteiten die in de zomermaanden staan gepland. Want gras kan twee grote evenementen wel aan. Maar nog eens vijftien feestjes niet. Dat wordt een te zware belasting en ontstaat al snel een modderpoel’. (LD28-04).

28 Woningcorporatie Portaal start met de bouw van de flats Burcht en Poort. Ze komen op de hoek van Willem de Zwijgerlaan en Pasteurstraat, pal naast de al enige tijd in aanbouw zijnde flat Sterrenwacht. Het drietal maakt deel uit van project Skyline Next. De gele flats richting Haarlemmertrekvaart vormen het oorspronkelijke Skyline-project. Portaal denkt circa drie weken nodig te hebben om de heipalen de grond in te krijgen. (LD27-04, NVH28-04, LN29-04).

28. De Maori's uit Nieuw-Zeeland zijn terug in Leiden. Ze vieren het eerste lustrum van de ceremoniële overdracht van de Waka Taua (Maori kano) aan Museum Volkenkunde in 2010. De Waka wordt op traditionele wijze door de Maori's te water gelaten. De viering vindt plaats in aanloop naar het Maori-weekend op 2 en 3 mei met demonstraties houtsnijden. Ook is te zien hoe Maori vrouwen zonder weefgetouw de mooiste mantels maken. Er zijn actieve workshops, bijvoorbeeld Haka: een combinatie van zang en dans met stampende voeten, rollende ogen en een uitgestoken tong. Het weekend wordt afgesloten met een Hangi, een traditionele Maori maaltijd, die ondergronds wordt bereid. (LD25-04, Sl28-04, WW29-04, LN29-04, NVH30-04).
28. De gemeente organiseert een debat over twee wijzigingen in de Welstandsnota: welstandsvrij bouwen en zonnepanelen. Het wordt gehouden bij het Regionaal Architectuur Platform (RAP) in de Meelfabriek, Oosterkerkstraat. (Gem20-04, LD21-04, St22-04).

28. Er tekent zich in de Leidse politiek een brede meerderheid af om uitgeprocedeerde asielzoekers toch van bed, bad en brood te voorzien. Dat blijkt uit een rondgang langs de politieke partijen in de raad. Van de grote partijen is alleen de VVD blij met het akkoord dat de twee regeringspartijen hebben gesloten. Daarin staat dat alleen de grootste steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht nog tijdelijke opvang blijven aanbieden. De grootste partij, D66, staat nog steeds vierkant achter de in november aangenomen motie van de ChristenUnie, waarin Leiden besloot door te gaan met het voortzetten van de verstrekking van een aantal basisvoorzieningen. De partij vraagt op 23 april in de raadscommissie aan burgemeester Henri Lenferink of hij er ook nog steeds zo over denkt. Fractievoorzitter Jeffrey van Haaster noemt de argumenten van zijn fractie: ‘Het is inhumaan om basishulp aan deze groep kwetsbare mensen te ontzeggen. Bovendien is het een taak van de gemeente, ook als verantwoordelijke instantie voor de openbare orde, om die basishulp te blijven bieden’. Op die lijn zit ook het CDA. Duoraadslid Julius Terpstra zegt dat het beleid weliswaar gericht moet zijn op terugkeer, maar de uitvoering moet lokaal gebeuren: ‘Het is echt niet zo dat Leidse illegalen nu naar Den Haag vertrekken voor bed, bad en brood’. VVD-fractievoorzitter Frederik Zevenbergen kan goed leven met het Haagse akkoord: ‘Hulp voor wie werkt aan terugkeer, niet voor mensen die de uitspraak van de rechter weigeren te accepteren. Want dat wordt nog weleens vergeten in de discussie. Het is de rechter die beslist, niet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)’. Fractievoorzitter Mart Keuning van de ChristenUnie: ‘De oplossing van het kabinet is helemaal geen oplossing’. Dat vindt ook Tomas Kok van de Groep Kok. Zei het om een heel andere reden: ‘Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd. Dus het land uit. Ook dit akkoord regelt geen directe uitzetting’. Kok richt zijn pijlen op ‘partijen als D66: ‘Het zijn zulke partijen die te pas en te onpas de rechtstaat erbij halen, maar nu puntje bij paaltje komt en tot aan de hoogste rechter is besloten dat deze immigranten het land dienen te verlaten, hebben ze daar maling aan’. Dick de Vos van de Partij voor de Dieren wil niet alleen zorgen voor opvang, maar ook de oorzaak wegnemen: ‘We moeten stoppen met het plunderen van Afrika. En geen vlees importeren uit een verdrogend Brazilië’. Ook de SP vindt dat de gemeente moet doorgaan met het geven van bed, bad en brood aan vluchtelingen zonder verblijfsstatus. SP-raadslid Ries van Walraven: ‘De halfslachtige afspraken van VVD en PvdA lossen niets op. Die zijn alleen bedoeld om de val van het kabinet te voorkomen. Ook de GroenLinks, Leefbaar Leiden, de PvdA en de SP willen dat Leiden zich niks aantrekt van het in Den Haag gesloten akkoord. ‘Als Leiden wordt gekort, dan vechten we dat maar aan’, aldus Yvonne van Delft van GroenLinks. PvdA'er Gijs Holla: ‘Als de overheid ons wil dwingen dat niet te bieden, dan betaal ik gewoon een boete’. Klaas de Vries van het CDA sluit zich daarbij aan. ‘Wij geloven niet in zes kerngemeenten waarin mensen worden opgevangen. De opvang kan het beste op lokaal niveau. Dus ook in Leiden, conform het standpunt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten’. B en W bespreken de consequenties van het kabinetscompromis over de opvang op 28 april en op 30 april wordt een interpellatiedebat gehouden op verzoek van de VVD. De standpunten blijven ongewijzigd. (Zie ook 29 april). (Sl23-04, Dichtbij23-04, Sl24-04, LD24-04, RTVW24-04, LD01-05, Sl04-05).

28. Het stadsbestuur presenteert een plan voor de bouw van zeven nieuwe bruggen, die ook voor het Singelpark, de wandelroute langs de singels, nodig zijn. Er moet één groene route komen om de binnenstad heen, die de diverse parken langs het water met elkaar verbindt. De grootste nieuwe oeververbinding komt direct naast de Zijlpoort te liggen over het water van de Oude Rijn. Het wordt een brug die open kan omdat grote schepen die langs de singel aanmeren hun draai moeten kunnen maken. Voor de bouw verdwijnen de populieren langs het Ankerpark misschien. De kans bestaat dat er ook een bruggetje komt van de Havenkade naar het Ankerpark. Dan kunnen mensen een rondje rond de passantenhaven wandelen. Ook komen er bruggen bij onder meer Utrechtse Veer, Arsenaalplein en tussen Huigpark en Blekerspark. Tussen de Kaarsenmakersstraat en het Utrechtse Veer, komt ook een brug die open kan. Zeker een woonboot moet hiervoor wijken. De Hortus Botanicus maakt ook prominent deel uit van de parkplannen. Maar doordat bezoekers moeten betalen voor bezoek aan de historische tuin, gaat de wandelroute van het Singelpark er omheen. Om dat mogelijk te maken wordt vanaf de Sterrewacht en de 5de Binnenvestgracht een doorgang gemaakt, dwars door het naar professor Veth genoemde gebouw. Dat klassieke pand aan de Nonnensteeg wordt grondig door de universiteit opgeknapt. De Universiteit Leiden nuanceert het tunnelplan. ‘Het besluit valt uiterlijk over enkele maanden’, aldus een woordvoerster. Eventueel komt er een loopbrug om het gebouw heen, over de 5de Binnenvestgracht. Ook voor het Reuvensgebouw langs de Witte Singel is de oplossing nog niet duidelijk. Het pand waarin het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en wijsbegeerte huizen, staat pal aan de oever. De universiteit overweegt dit te slopen, als onderdeel van een nieuwbouwplan voor de letterenfaculteit. Mocht dat niet gebeuren, dan komt er een wandelvlonder langs het pand over het water. De architect staat voor een flinke uitdaging omdat de bruggen niet te veel aandacht mogen afleiden van het water en de bijzondere gebouwen in het beschermd stadsgezicht. De Vrienden van het Singelpark zijn blij. ‘Dat je straks echt een rondje singels kunt lopen, is fantastisch’, aldus Jan Willem Broekema, bestuurslid communicatie. Hoeveel miljoen de gemeente kwijt is wordt binnenkort duidelijk als de gemeenteraad zich over de plannen buigt. (Gem28-04, Sl28-04, LD29-04, LD01-05).

28. Van de ruim honderd Leidse studenten die bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) online hun huur checkten betaalde in 2014 92 procent teveel. Namelijk 117 euro per maand. Alleen in Amsterdam zitten studenten nog verder boven de norm. Die is vastgesteld op twaalf euro per vierkante meter ’onzelfstandige woonruimte’. De Leidenaren zitten daar zes euro per vierkante meter boven. Volgens voorzitter Tom Hoven is de problematiek van de te hoge huren nog altijd aan de orde van de dag en moeten verhuurders harder worden aangepakt: ‘Zeker in steden als Amsterdam, Utrecht en Leiden moeten stappen ondernomen moeten worden om de cijfers minstens op gelijk niveau te krijgen met andere studentensteden’. Uit onderzoek blijkt verder dat in 2014 de onzelfstandig wonende student gemiddeld 314 euro per maand betaalt, dat is 55 euro te veel. In Amsterdam betaalt 89 procent te veel, in Utrecht 90 procent en in Leiden 92 procent. (Zie ook 02-05). (Tel28-04, RTVW28-04, LD28/29-04, WW06-05).

28. De Universiteit Leiden maakt ruim vijftig apparaten toegankelijk voor andere universiteiten en bedrijven. Een lijst van apparatuur wordt gepubliceerd op een site met de naam Open Access Research Infrastructure (OARI). De universiteit wil hiermee het gebruik stimuleren, de bezettingsgraad verhogen en voorkomen dat vergelijkbare apparaten onnodig worden aangekocht. Ook hoopt de universiteit dat rondom het gebruik nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Andere universiteiten krijgen ook de gelegenheid om hun met publiek geld betaalde onderzoeksapparatuur via OARI aan te bieden. (UL28-04, LD29-04).

28. Buurthuis De Pancrat aan de Middelstegracht wordt binnenkort verbouwd tot een stedelijk jongerencentrum, maken B en W bekend. Kosten: circa acht ton. In het centrum voerden bingo's, cursussen en peuteropvang de boventoon. Dat laatste blijft en krijgt onder meer gezelschap van ‘jongerenknooppunt’ ExposeYour, een organisatie die nu nog tegenover station Leiden Centraal is gevestigd, maar daar weg moet. Ook het jongerenwerk en het sociaal wijkteam, dat nu nog aan de Kaarsenmakerstraat is gehuisvest, komen naar De Pancrat in een poging om alle organisaties in één centraal gebouw onder te brengen. Zorgorganisatie Cardea en onderwijsinstellingen ROC en ID College hebben eveneens hun handtekening onder het projectplan gezet. ‘Mensen moet eenvoudig kunnen binnenlopen en elkaar ontmoeten’, voorspelt de gemeente. In De Pancrat kunnen kwetsbare jongeren hulp krijgen, maar er wordt ook bijles gegeven en sport- en cultuurdeelname gestimuleerd. Het jongerencentrum wordt later dit jaar geopend. De verbouwing, die drie maanden in beslag neemt, kost 560.000 euro. Volgens de gemeente staan de wijkvereniging en buurtbewoners er niet negatief tegenover. ‘Dat klopt’, zegt voorzitter Hans Ranselaar van de buurtvereniging ‘Tussen de Rijnen’. ‘De daklozenopvang zat daar ook in de buurt, dus we zijn wel wat gewend. We verwachten geen overlast en als dat toch gebeurt, melden we dat aan de gemeente’. (Gem28-04, LD30-04).

28. De politie rolt een hennepkwekerij op in een pand aan de Sumatrastraat. Agenten nemen er een kijkje nadat diverse buurtbewoners melden dat ze de boel niet vertrouwen. Op de tweede etage treft de politie een kweekruimte aan met 230 hennepplanten. De planten zijn vernietigd en de apparatuur is in beslag genomen. (Sl28-04, RTVW29-04, LD30-04, WW06-05).

28. Juwelier Rob van Gerner heeft een muur uit 1250 weten te behouden in het jugendstilpand op de hoek van de Breestraat en de Maarsmansteeg. Tijdens de verbouwing van de kelder tot opslagruimte stuitte hij op een oud stuk muur. Na anderhalf jaar overleggen met gemeente en stadsarcheologen kreeg de ondernemer toestemming om een muur uit 1350 weg te halen. Daarachter stond nog eens een muur van honderd jaar ouder. ‘In eerste instantie was ik er helemaal niet blij mee. Ik wist dat het weer vertraging van de bouw betekende’. Inmiddels realiseert hij zich dat hij een bijzonder stukje Leiden in huis heeft. In samenwerking met de gemeente is de muur opgetakeld en is een nieuwe vloer in de kelder gestort. Vervolgens werd de oude muur weer teruggeplaatst. De muur is geen museumstuk geworden, maar als de nieuwe winkel open is, laat Van Gerner het geïnteresseerden graag zien. Het stuk muur is van de oude beltoren, één van de eerste stenen bouwwerken uit Leiden. De bel in de toren werd geluid als er brand was. Omdat de toren en de plaats beschreven zijn in oude archieven, weten de archeologen zeker dat het om een stuk van de beltoren gaat. (RTVW28-04).

28. Krijgt Leiden gok- en speelhallen en kleine casino's? Die vraag leggen B en W binnenkort voor aan de gemeenteraad. Leiden is de grootste stad van Nederland waar gokken is verboden. Maar in exact honderd lokale horecagelegenheden staan wel fruitautomaten. En er is een officieel paardenwedkantoor aan de Hoge Rijndijk gevestigd. Bij de gemeente melden zich geregeld ondernemers die een speelautomatenhal willen beginnen. Tot nu toe stuiten ze op een hardnekkig ‘nee’. Toch willen B en W de discussie nieuw leven inblazen omdat Holland Casino wordt geprivatiseerd en gokken via internet vrijwel zeker wordt gelegaliseerd. Bovendien laten regiogemeenten als Wassenaar, Alphen, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout en Lisse het wel toe. De voor- en nadelen zijn opgesomd in de nota ‘Gokje wagen in Leiden?’ Daarin staat onder meer dat als Leiden dat toestaat, het toezicht erop streng moet zijn en het personeel een speciale opleiding moet volgen. Hoe de stemverhouding in de gemeenteraad uitpakt, is nog niet te voorspellen. Zowel CDA als PvdA hebben zich in het recent al eens negatief uitgelaten over het versoepelen van de lokale gokregels. (Gem28-04, Sl29-04, LD30-04, LN06-05).

28. Burgemeester Henri Lenferink stelt evenals voorgaande jaren een alcoholverbod in voor het Kooiplein in Leiden Noord. Het verbod geldt van 30 april 2015 tot en met 25 oktober 2015. Hij besluit voor dezelfde ook tot een samenscholingsverbod rondom de voetbalkooi tussen de Arendshorst, de Buizerdhorst en de Reigerhorst in de Slaaghwijk tussen 22.00 uur en 07.00 uur. (Gem28-04, RTVW30-04, Sl30-04, LD01-05, Gem01-05, Dichtbij30-04, WW06-05).

28. De enige smid die Leiden nog rijk was, smeedt niet meer. Sjaak van de Geijn (57) laat dit najaar de blaasbalg en het aambeeld in de smidse aan de Oude Varkenmarkt rusten.. ‘Na een aanwezigheid vanaf de twaalde eeuw dooft het smidsvuur in Leiden. Geen vuurwerker meer binnen de singels’, zegt de ‘Man van Staal’. Sjaak en zijn vrouw Barbera leggen zich volledig toe op de verdere uitbouw van de Tuin van de Smid in Polderpark Cronesteyn. ‘De werkzaamheden zijn breder, er zijn meer Hollandse luchten en het beter beter vol te houden tot m’n zeventigste’, aldus Van de Geijn, die lang verggefs zocht naar een overname-kandidaat. ‘Na bijna 25 jaar is het een lastig besluit geweest, maar ik moet ook stoppen. Op doktersadvies. Het wordt gewoon te zwaar’.Wat vindt hij zelf de mooiste smeedwerken die hij in Leiden achterlaat? ‘De restauratie van het Burchthek was wel erg aansprekend. En ook het werken met collega Jörg Euteneuer. Samen maakten we de stoeppalen op de hoek van de Nieuwe Rijn en de Langestraat. Maar ik kan ook gewoon trots zijn op kleine reparaties’. (Sl28-03, LD30-04, LD13-06).

28. Het vwo van het Marecollege vertoont te veel mankementen. De onderwijsinspectie noemt de opleiding ‘zwak’ in een recent rapport. De vrije school aan de Sumatrastraat wordt daarom in de gaten gehouden.De eerste tegenvallende resultaten werden in 2012 zichtbaar: de uitslagen van de eindexamens waren slecht en er zat een te groot verschil tussen de examencijfers en de cijfers voor het schoolexamen. Pas toen de examencijfers een jaar later weer slecht waren, gingen de alarmbellen rinkelen op de school, aldus de inspectie. ‘Maar de maatregelen die daarna werden genomen zijn weinig gericht’. De school heeft daarom externe hulp ingeroepen. Volgens rector Bart van Dam lopen de beoordelingen voor de schoolexamens en het eindexamen uiteen omdat er in het schoolexamen van de vrije school afwijkende onderdelen voorkomen, zoals kunstzinnige opdrachten. ‘We werken er aan om dat te veranderen, want we willen voldoen aan het oordeel van de inspectie', aldus Van Dam. De school moet in alle leerjaren vaker extern genormeerde toetsen afnemen, om te controleren of kinderen het juiste leren. Het Marecollege heeft ruim 500 leerlingen, waarvan zo'n 60 in de vwo-bovenbouw. (LD29-04).

29. Bij Naturalis wordt onder leiding van burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp de startbijeenkomst gehouden van de Groene Cirkel Bijenlandschap. In de Leidse ommelanden gaat dit samenwerkingsverband van de provincie, Heineken en Alterra maatregelen nemen om de bijen te beschermen. Het gaat vooral om wilde bijen, waarvan ruim 360 soorten zijn. Rijkswaterstaat doneert 10.000 euro aan het Zuid-Hollands Landschap om een deel van de Elfenbaan bijvriendelijk in te richten. Met het geld worden onder meer heesters aangeplant, zodat er meer voedsel en beschutting komt voor de wilde bij in het gebied tussen de N11 en de spoorlijn Leiden-Utrecht bij Zoeterwoude. (Sl30-04).

29. ‘Digitale Factuur’ is een marktleidend bedrijf van Ravi Chotkan, geboren in Amsterdam en na zijn studie Informatica aan de Hogeschool Leiden blijven hangen in Leiden. In 2010 won hij de ‘gouden factuur’ - een belangrijke vakprijs - en kwamen grote klanten als Aegon en de Belastingdienst aan de deur. Het inkoopsysteem van de fiscus komt bij Digitale Factuur vandaan. De extra uitzendkrachten die de telefoonlijn bemannen in drukke tijden. De vrachtwagens vol blauwe enveloppen. Ze worden allemaal gefactureerd via Chotkan's systeem.
Chotkan: ‘Ik ben er ingerold. Ons programma sloeg toevallig aan, ik werd vanzelf in een ondernemersrol gedwongen. Tijdens mijn studie liep ik stage bij het webdesignbureau van Tijmen van Dobbenburgh en daarna bleef ik af en toe voor hem werken. Tijmen had veel ervaring in ondernemen en was tien jaar ouder. Hij hielp me anders naar mijn product te kijken’. Al snel zette Van Dobbenburgh zijn bedrijf op een laag pitje om zich samen met Chotkan op het digitaal factureren te storten. Een goede zet, zo bleek. ‘We hebben continu het gevoel gehad dat er uit het bedrijf nog veel meer te halen valt’. Inmiddels telt Digitale Factuur tien tot vijftien werknemers. Ontwikkelaars, vormgevers, helpdesk- en administratiemedewerkers. ‘Samen met medeoprichter Tijmen van Dobbenburgh bepaal ik de langetermijnvisie. Ik doe daarnaast alles eigenlijk. De support, ontwikkelen van nieuwe software’. De jonge ondernemer is nog heel wat van plan. Het aantal aanmeldingen verdubbelen. Prominenter zijn in Leiden. Sponsoren binnen de stad. En samenwerken met accountantskantoren. Want hij merkt: klanten vinden het ‘eng’ om achter hun geld aan te zitten. ‘Dan maken we een systeem dat dat voor hen doet. Wij zijn IT-ers, zo simpel is het. Ik neem bijna nooit vrij. Ik vind werken niet vermoeiend, het gaat automatisch en geeft me juist energie’. (LD29-04).

29. Leiden blijft uitgeprocedeerde asielzoekers niet alleen bed, bad en brood bieden, zij krijgen van de gemeente ook begeleiding. B en W leggen daarmee het kabinetsbesluit om de opvang tot vijf gemeenten en Ter Apel te beperken, naast zich neer, wordt meegedeeld aan de gemeenteraad. Ten eerste omdat onduidelijk is of het landelijke beleid werkt, en vluchtelingen naar een opvanggemeente afreizen. Ten tweede is Leiden ervan overtuigd dat alleen vertrouwen een terugkeer bespreekbaar en succesvol maakt. ‘Het opbouwen van dit vertrouwen gaat het best wanneer de opvang wordt georganiseerd in de omgeving waar de mensen verblijven’. Burgemeester Henri Lenferink stelt in de hoorzitting van de Tweede Kamer dat het kabinet het grote sociale netwerk van vluchtelingen niet actief inzet om terugkeer te bewerkstelligen. Hij vreest zelfs dat het kabinetsbesluit ertoe leidt dat het netwerk wordt ingezet om ‘onder te duiken’. ‘Denken dat er geen illegalen zijn, is niet vruchtbaar’ houdt hij de Kamerleden voor. Lenferink bepleit behoud van de huidige opvang. ‘Als je dat afbreekt, raken we van de regen in de drup’. Nu zijn er zestien plekken in Leiden om uitgeprocedeerden op te vangen, daarvan zijn er dertien bezet. Volgens berekeningen moeten er twintig plaatsen komen. (Zie ook 28-04). (Sl29-04, LD30-04, LD02-05, LN06-05,, Gem06-05).

29. Ernst Barthen, eigenaar van de firma's Huurmaat en Riool.nl, presenteert de bouwplannen voor zijn bedrijfsterrein aan de Hallenweg. Daaraan gingen jarenlange onderhandelingen met de gemeente vooraf. ‘Het gaat om een eerste impressie’, benadrukt hij. Voor het gebied tussen de voormalige Groenoordhal en de waterzuivering was een grondruil nodig. In de nieuwe buurt, en in het bijzonder de bewoners van de Zaalsportstraat storen zich aan het uitzicht op de dixies op het terrein. Volgens Barthen ligt er nu een akkoord waarin alleen nog ‘punten en komma's’ op de juiste plaats moeten worden gezet. In het plan worden de grieven van buurtbewoners voor een groot deel weggenomen. ‘Het heeft een heel andere uitstraling en functie’, benadrukt de eigenaar. ‘Ik wil nog wat ruimte voor nieuwe kleinschalige bedrijvigheid. Daarvoor is nog flink wat overleg met de gemeente nodig zijn’, verwacht hij. Daarom is nog onduidelijk wanneer de plannen worden uitgevoerd. (LD30-04)

29. Drie geneeskundestudenten van de Universiteit Leiden zijn ongedeerd bij de zware aardbeving in Nepal. Ze kunnen blijven in de stad Pokhara, laat een woordvoerder weten. ‘Er is contact geweest en het gaat goed met ze’. Met regelmaat zijn er ook studenten van de faculteit Geesteswetenschappen op uitwisseling of stage in Nepal. Maar op dit moment niet. ‘Een gelukkig toeval’, vindt de woordvoerder. Voor toekomstige stages wordt afgegaan op het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. (LD30-04).
29. De firma Leids Hart is door de Haagse rechtbank failliet verklaard. Het bedrijf was in Leiden bekend omdat het, gevestigd op de hoek van de Volmolengracht en Langegracht, al enige jaren alternatieve 3 Octoberkleding uitbracht. Ook I love Leiden T-shirts, truien en hoodies, en de Jochemsjas van komiek Jochem Myjer, behoorden tot het assortiment van het reclamebureau. Het is onbekend waardoor het bankroet is veroorzaakt en of een doorstart mogelijk is. (LD30-04).

29. Exploitante Maria Riethoven (43) van het café ‘Leidsche Marie’ verliest de spoedprocedure tegen het besluit van burgemeester Henri Lenferink, die haar horecavergunning vergunning intrekt per 1 mei. De Haagse bestuursrechter oordeelt dat de burgemeester terecht bang is dat de vrouw criminele inkomsten voor investeringen in haar café aanwendt, of dat er nieuwe strafbare feiten worden gepleegd. Het café mag worden gesloten. Half april meldde ze op facebook nog trots dat haar café de tweede plaats haalde op een lijst van gezelligste kroegen van Leiden. En dat nog geen jaar nadat zij het voormalige cafe Shooters in de Doelensteeg had overgenomen. Maar ze is nu ingehaald door haar ‘criminele verleden’. Twee eerdere veroordelingen wegens fraude, waarvan zij de schade niet terugbetaalde, doen haar vooralsnog de das om. De vrouw ontkende een dag eerder via haar advocaat Linda Rijsdam dat het voormalige Shooters door haar was overgenomen ‘met geld van vrienden’. Maar volgens het advies van Landelijk Bureau Bibob (LBB), de ‘integriteitswaakhond’ van Justitie voor bestuursorganen, gaf Maria onvoldoende inzicht in haar financiële handel en wandel. Zo ontbraken er schriftelijke stukken en kon zij ook anderszins geen duidelijkheid verschaffen over de herkomst van sommige bedragen. Maria werd in 2005 tot een werkstraf veroordeeld voor hennepteelt. In 2007 en 2009 kwamen daar nog eens forse gevangenisstraffen bij wegens belasting- en bijstandsfraude. Die straffen zijn uitgezeten. Maar de sociale dienst Leiden claimt voor de twee fraudes van haar bijna 70.000 euro, waarvan nog steeds niets is betaald. De Leidse zegt die vorderingen eenvoudigweg niet te kennen, maar de bestuursrechter vindt die simpele ontkenning niet genoeg door haar onderbouwd. Voor Leidsche Marie is er op internet een online petitie te vinden, waarop bijna 200 handtekeningen zijn verzameld. Op 12 juni houden sympathisanten een demonstratie voor het Stadsbouwhuis aan de Langegracht waar het beroep wordt behandeld. De politie grijpt niet in hoewel er geen vergunning was aangevraagd. (LD29/30-04, RTVW30-04, WW06-05, LD13-06).

29. Joop Volker maakte drie maquettes van de Hooglandse Kerk die elk een fase in de bouwgeschiedenis tonen. Die begon 700 jaar geleden: een jubileum dat met vele activiteiten wordt gevierd. Op één daarvan, een expositie in de kerk zijn de maquettes vanaf 5 juni te zien. Hij baseerde zich op het boek ‘St. Pancras op het Hogeland’ van B.N. Leverland uit 2000. Eerst was het doosvormig houten kapelletje. Dat heb ik in één middag nagemaakt. De tweede versie is van halverwege de geschiedenis, een stenen gebouw waarvan de toren en het middenschip nu nog bestaan. De derde is de Hooglandse Kerk zoals die nu is. ‘Als je om de kerk loopt, zie je hem niet goed. De straten zijn smal en er zijn huizen omheen gebouwd. Vanaf de Burcht of de Meelfabriek zie je hem compleet. En als je naar deze maquette kijkt. Het is nooit voltooid en ziet er geamputeerd uit. Er was destijds geen geld meer om het af te maken. Voor de grap heb ik hem alsnog afgemaakt, op basis van mijn fantasie’. Die voltooide versie maakt Joop zichtbaar door een opzetstuk op de maquette te plaatsen. De toegevoegde toren en het verlengde middenschip mogen dan aan Joops fantasie ontsproten zijn, ze maken het gebouw tot een harmonisch geheel. Zo zouden de oude bouwplannen er echt uitgezien kunnen hebben. Bij elkaar werkte Joop zo'n honderd uren aan de maquettes. ‘Ik doe dat op regenachtige zondagmiddagen. Dan zet ik een cd van de Leidse Cantorij op. Die Engelse koormuziek vind ik prachtig. Het brengt me helemaal in de sfeer van de kerk’. Van oorsprong is Joop timmerman in Katwijk. Hij woonde vlak bij de witte Oude Kerk en maakte er tien keer een maquette van. Later verhuisde hij naar Leiden en werkte bij de brandweer. Bij het maken van de maquettes had hij daar nog profijt van. ‘We oefenden vaak bij de Hooglandse Kerk. Met de autoladder - 30 meter hoog - konden we precies tot het balkon in de gevel van de kerk komen. Dus wist ik dat dat 30 meter was en kon ik ook de overige afmetingen bepalen’. (LD29-04).

29. Er worden drie kunsthorsten geplaatst in de bomenrij aan de Wassenaarseweg. Vorig jaar broedde mogelijk een boomvalk in een boom aan de Ehrenfestweg die gekapt wordt. Men hoopt met de horsten een nieuwe broedlocatie voor de boomvalken te hebben gecreërd. Dick de Vos, raadslid voor de Partij voor de Dieren, dankt de gemeente voor de plaatsing. ‘Een mooi gebaar en ik hoop dat ze niet op het oude nest gaan zitten. De nieuwe zitten op een veel betere plek tussen de weilanden. Boomvalken eten namelijk uitsluitend vliegende prooien als libellen die boven de slootjes tussen de weilanden vliegen’. In juli 2016 blijkt dat een van de imitatienesten is bezrt door boomvalkjes. (Sl29-04, LD28-07-2016).

29. Het bestuur van het Regionaal Architecten Platform Leiden is vernieuwd Bestuursvoorzitter Ronald Knappers vcrtrekt en binnenkort ook Klaartje Gimbrere. Drie nieuwe bestuursleden voegen zich bij voorzitter Peter van Swieten. Het zijn Co Vrouwe, manager vastgoed & ontwikkeling bij woningstichting Ons Doel, Henk Hartzema, supervisor van het Bio Science Park en eigenaar van Studio Hartzema in Rotterdam en Niek Hoogwout, advocaat, gespecialiseerd in bouw- en aanbestedingsrecht en al jaren actief voor RAP Leiden. (Persber. RAP29-04).

29. De studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen van Universiteit Leiden staat op de negende plaats in de QS World University Rankings. Onderwijsadviesbureau QS publiceert de nieuwe ranglijst ‘QS World University Rankings by Subject 2015’. De Universiteit Leiden noemt het ‘een uitzonderlijke prestatie’. Bio Farmaceutische Wetenschappen heeft een gemiddelde score van 89.9, wat goed is voor de zesde plaats binnen Europa. Ook de Leidse universitaire studies Biologie, Natuurkunde en Sterrenkunde behoren tot de beste 100 ter wereld. (Sl30-04, LD01-05).

30. Het inleveren van afgedankte elektrische apparaten loopt terug. Dat blijkt uit cijfers van stichting Wecycle, waarmee de meeste gemeenten in de Leidse regio samenwerken. Leiden noteerde in 2014 5,6 kilo per inwoner. Dat is 2,2 kilo meer dan gemiddeld in ‘zeer sterk stedelijk’ gebied. Toch glijdt Leiden net langzaam af, want in 2010, het eerste jaar waarvan de stichting cijfers heeft, lieten de Leidenaren nog 6,3 kilo per persoon noteren. (LD01-05).

30. De renovatie van zorgcentrum Lorentzhof is begonnen. ‘Ik ben ontzettend blij dat het eindelijk zo ver is’, zegt voorzitter Ineke van der Zande van de raad van bestuur van eigenaar Libertas Leiden. Het eerste plan voor vervanging van het verouderde verzorgingshuis is al meer dan zeven jaar oud. De veertig jaar oude Lorentzhof was - met zijn 118 éénkamerappartementen, kleine badkamers en slechte isolatie - al jaren uit de tijd. Eind 2007 werd een plan gepresenteerd voor sloop en nieuwbouw, dat samen met woningbouwvereniging Ons Doel zou worden uitgevoerd. Er zou een heel nieuw gebouw komen, met een restaurant, een bibliotheek, een winkeltje en een internetcafé. Slepende juridische procedures zorgden voor jaren uitstel en moesten de bakens worden verzet. Het oude gebouw blijft nu staan en wordt grondig gerenoveerd. Er komen vijf groepswoningen met elk acht plaatsen voor dementerende ouderen, 27 appartementen voor ouderen met lichamelijke klachten en een aantal voor kort verblijf. Tegen de bestaande gevels worden goed geïsoleerde nieuwe gevels gezet. Alle appartementen krijgen een balkon, het restaurant een ‘groen’ dak met lichtkoepels. De ingang aan de kant van de Zoeterwoudsesingel wordt vernieuwd en aan de kant van de Lorentzkade komt er een entree bij. Als alles volgens plan verloopt, is het werk in juni 2016 klaar. Dan kunnen de bewoners, die in mei vorig jaar naar Rijn en Vliet verhuisden, terug naar hun vertrouwde stek. (LD01-05, Sl01-05).

30. LCKV Jeugdvakanties bestaat 95 jaar en Nico van Hasselt is met zijn 91 jaar volgens de archieven de alleroudste LCKV'er. ‘Eigenlijk wilde ik helemaal niet mee, ik woonde net in Leiden en had nog nooit van de vereniging gehoord. Totdat mijn oudere neef Han me vroeg zijn plekje als hoofdofficier over te nemen. Dat deed je in die tijd gewoon. Maar de eerste vergadering, bij een staflid thuis op de Korevaarstraat, was meteen al heel gezellig’. Tussen 1947 en 1959 ging Nico van Hasselt tien keer mee als hoofdleider. ‘Toen de tentchefs ‘u’ tegen mij gingen zeggen, ben ik ermee gestopt’. Eind jaren 40 begeleidde hij een kamp met uitsluitend jongens - tegenwoordig zijn de kampen gemengd - en waren er maar een paar terreinen in Nederland. Nu zijn het er acht, verspreid over de Benelux en Frankrijk. Er is ook opvallend veel gelijk gebleven. ‘Wat wij veel deden is spellen op het terrein of in het bos, veel wandelen en liedjes zingen, rond het kampvuur. Regen werd door mij niet erkend. Het hele programma ging gewoon door als ik de leiding had, al kwam het met bakken uit de lucht. Weliswaar in zwembroek’. LCKV is opgericht als christelijke organisatie om arme kinderen een vakantie te bieden: de Leids Christelijke Kampeervereniging. ‘De kinderen moesten hun tent iedere ochtend netjes aan kant maken. Ja, we hielden ze heel strak. Wil je met z'n allen iets bereiken, dan moet er discipline zijn’. Zijn vrouw herinnert zich vooral de thuiskomst. ‘Hij kwam altijd enorm uit zijn humeur terug van die kampen, omdat hij dan weer mee moest doen met het normale leven’. Oftewel, de bekende ‘kampkater’. (LD30-04).

30. Meta Knol, directeur van Museum De Lakenhal, opent de LUMC-tentoonstelling ‘Verwoest Huis’ waar tot en met 14 juni fotowerken van Marjan Teeuwen (1953) uit de periode 2007-2015 te zien zijn. De expositie toont onder meer haar werk in veertien portiekwoningen in Amsterdam Noord. Vloeren zijn scheef gezet of verzakt; wanden zijn er deels of volledig uitgeslagen. Voordat gebouwen en huizen gesloopt worden, brengt beeldend kunstenaar Marjan Teeuwen ze een laatste ode door ze grondig te verbouwen. Ze stript, sloopt en breekt af. Daarna bouwt ze de ruimte volgens een nieuw perspectief weer op: ze laat vloeren zakken, kiepen of knakken en bouwt nieuwe wanden van verzaagd sloopmateriaal. Het resultaat is een modern stilleven van puin, gips, hout, baksteen en beton waarin strakke, rustige lijnen en schijnbare chaos elkaar complementeren. Binnenkort verrijst haar zesde architectonische installatie, in een pand aan de achterzijde van museum De Lakenhal aan de Lammermarkt. ‘We gaan een grote restauratie en verbouwing tegemoet’, zegt projectleider en conservator moderne kunst Nicole Roepers. ‘Daarvoor moeten helaas vier historische pandjes uir rond 1900 wijken. Als eerbetoon aan de geschiedenis van die gebouwen hebben we haar gevraagd om er een kunstinstallatie te bouwen’. Ze werkt samen met een vaste timmerman en een aannemer en twee studenten van de kunstacademie staan haar bij. Teeuwen maakte eerder foto’s van huiskamers vol opgestapelde spullen. Het zijn persoonlijke voorwerpen in felle kleuren: boeken, schoenen, mappen en kleren, maar ook schuursponsjes. De zwaartekracht lijkt geen vat te hebben op haar constructies. (LUMC13-04, Mare23-04, LD07-05).

30. De restauratie op begraafplaats Groenesteeg is na elf maanden klaar en symbolisch heropend door wethouder Frank de Wit, Marijke van Dobben de Bruijn namens de provincie en Lodewijk Kallenberg van de Stichting tot instandhouding begraafplaats Groenesteeg. Een grote groep belangstellenden krijgt daarna een rondleiding langs de graven van de ‘Leidse elite’. De graven en het groen zijn aangepakt zodat de begraafplaats in oorspronkelijke sfeer is hersteld. Wethouder De Wit: ‘Het eerste onderdeel in het Singelpark is afgerond. Je waant je hier in een andere wereld’. De monumentale begraafplaats is aangelegd op een oude verdedigingsgordel. Eind 18de eeuw verloren die bolwerken hun beschermingsfunctie en ontstonden er geleidelijk nieuwe functies. Sinds 1813 is de locatie ingericht als begraafplaats. In 1975 werd de ‘Groenesteeg’ officieel gesloten en in 1978 kreeg de begraafplaats de beschermde status als Rijksmonument. De gemeente kreeg de begraafplaats in 1981 in eigendom. (Gem30-04, Sl01-05, Dichtbij01-05, WW06-05, LN06-05, St06-05).

30. De voorzitter van de Vertrouwenscommissie D66'er Jeffrey van Haaster maakt bekend dat Henri Lenferink is herbenoemd tot burgemeester van Leiden voor zes jaar. Op 18 december 2014 besloot de gemeenteraad op voordracht van de commissie hem de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie voor te dragen. Bij Koninklijk Besluit van 12 maart 2015 is Lenferink met ingang van 15 mei 2015 opnieuw benoemd. De Leidse gemeenteraad ontvangt het besluit met overgrote instemming en applaus. De 58-jarige PvdA'er Lenferink was wethouder in Arnhem toen hij zich in 2003 kandidaat stelde voor het burgemeesterschap van Leiden. Dat werd hij na een overwinning op VVD'er Harry Groen, bij een van de eerste burgemeestersverkiezingen van Nederland. Sindsdien heeft Lenferink geregeld gezegd dat hij verknocht is geraakt aan de stad. Een vertrouwenscommissie van raadsleden, die daarvoor nodig is, gaf in december 2014 een positief advies aan het ministerie. (Gem01-05, Sl01-05, RTVW01-05, Dichtbij01-05, LD02-05, WW06-05, LN06-05, ST06-05).

30. Na een musical gaat de Leidse groep Barry Badpak een film maken. Met Barry, The Voice en Dikke B. in de hoofdrol. De rolprent moet over ongeveer een jaar uitkomen. Met een productiemaatschappij wordt aan het script gewerkt met rare capriolen, bier en foute grappen. De film wordt in Leiden opgenomen met de eigen soundtrack. (LD30-04, RTVW01-05).

30. De originele schedel van de Tyrannosaurus rex die Naturalis Biodiversity Center in de VS opgroef, wordt gemonteerd in het frame dat de fossiele botten zichtbaar moet maken. Bezoekers, die de dino uit de oertijd in Naturalis 2016 komen bekijken, krijgen de kans om het originele fossiele materiaal tot in detail te bezichtigen. Een T. rex is een ‘kop op poten’, zegt paleontoloog Anne Schulp in het debatprogramma ‘Naturalis After Dark’. Het blijkt lastig te zijn om een stabiel frame te maken dat die lichaamsvorm goed weergeeft. Amerikaanse natuurhistorische musea vervangen de schedel daarom door een plastic exemplaar. Schulp denkt dat Naturalis zo'n constructie wel kan maken. Het veldwerk in Montana verliep volgens Schulp gladjes. Het opgravingsterrein ligt in de badlands, maar ook hier is de bewoonde wereld niet ver weg. Er was 3G voor de smartphone en Billings, een stad met 110.000 inwoners en een internationaal vliegveld, lag om de hoek. Het mooiste was dat de T. rex prachtig uit het zand kwam, zonder veel gebik of gehak. ‘De grootste ergernis was dat afstromend regenwater het voorste deel van de snuit uit de heuvel had gespoeld en dat koeien die botten hebben platgetrapt’. (LD02-05).

30. Bewoners van de wijk Noordvest-Molenwijk krijgen hun zin. Er komt geen onderdoorgang bij de vernieuwde Valkbrug, in aanloop naar de eveneens vernieuwde Lammermarkt. De vrees dat zo'n tunneltje, bij de Rijnsburgersingel, een verzamelplaats voor zwervers en drugsverslaafden wordt, vindt gehoor bij wethouder Paul Laudy. Bovendien zijn de kosten hoog en vereist zo'n onderdoorgang veel technisch vernuft. Hij zoekt voor het plein wel naar ‘maximale vergroening’. ChristenUnie en GroenLinks roepen op om niet alleen aan de rand, maar ook op het plein bomen te planten. Ook dat zegde de wethouder toe. En er komt een dubbele bomenrij aan de Nieuwe Beestenmarkt. .
De wens van het CDA om de Lammermarktgarage ook toegankelijk te maken uit de richting van de Nieuwe Beestenmarkt, haalt het niet. Volgens de wethouder halen de auto's die draai niet. Geen partij stemt tegen Laudy's plan. (LD02-05, St06-05).

30. Het studentenblad ‘Mare’ brengt een speciale editie uit die geheel gewijd is aan de Tweede Wereldoorlog. De redactie ging op zoek naar de laatste getuigen uit die tijd. Zoals Willy Hijmans, die direct na de bevrijding zijn maten en de rector optrommelde bij het Academiegebouw. Omdat hij het tijd vond dat de universiteit weer open ging. Ook werd gekeken wie er behalve de vermaarde Cleveringa nog meer een heldenstatus verdienen: Van zingende spionnen tot jenever stokende piloten. Verder aandacht voor de onafscheidelijke broers Jan en Huib Drion, die het doe-het-zelf-blaadje ‘De Geus onder studenten’ maakte dat uitgroeide tot spreekbuis van het academische verzet. Om het duo te eren is de ‘krant’ - inclusief de vormgeving - aan hen opgedragen. Andere vragen die worden beantwoord zijn: wie waren er fout of goed? Kun je archeologie bedrijven in voormalige concentratiekampen? Wat heeft coffeeshop ’t Leidseplein met onderduiker te maken? En wat gebeurt er als je een week uitsluitend bloembollen eet? Tenslotte Het Wonder Van Valkenburg, waar de musicalcarroussel Soldaat van Oranje oneindig rondjes blijft draaien. Nog steeds zijn er bezoekers die tijdens de voorstelling weglopen, zegt een medewerkster, omdat het te dichtbij komt’. (Mare30-04).