Kroniek mei 2015

1. De afdeling Hematologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het biotechnologisch farmaceutisch bedrijf Bellicum Pharmaceuticals sluiten een overeenkomst over samenwerking op het gebied van recent geïdentificeerde tumorspecifieke T-celreceptoren. Bellicum is geïnteresseerd in de ontwikkeling van deze immuuntherapie en financiert verder onderzoek. (LUMC07-05).

1. Het eerste zaalvoetbalteam van Simeko '82 speelt de laatste wedstrijd in zijn bestaan. Formeel houdt het op 1 juli op. Oprichter (en erevoorzitter) Aad Siera: ‘We lopen allemaal naar de vijftig. Dan is het een beetje einde verhaal’. Na de wedstrijd is er een toespraak van Hans van Marwijk, die samen met broer Herman de boegbeelden van de club waren. Simeko vierde zijn grootste successen met dit tweetal. De club werd opgericht bij Siera thuis, met twee toenmalige maten. De clubnaam is een combinatie hun achternamen: Siera-Mentink-Korver. ‘We werden niet eens gelijk toegelaten bij de KNVB. Er was een wachtlijst’. Massa's mensen kwamen kijken als er in de Groenoordhallen werd gespeeld. Met de komst van hoofdsponsor McDonald's kon Simeko naar de tweede divisie en braken gloriejaren aan. ‘We zijn 22 jaar lang het hoogste team van Leiden gebleven’, zegt Siera. In de piekjaren had de club acht teams, inclusief een vrouwentak. De neergang zette in de jaren negentig in, mede door het verbod van de opkomende amateurclubs in het zaterdagvoetbal om nog in de zaal te spelen. Siera’s eigen ‘wilde’ competitie met 33 teams in de Zijlhal blijft bestaan. ‘Ik stop pas op mijn zestigste. Dan is het mooi geweest’. (LD07-05).

1. De oorlog en de bevrijding herleven op de Hooglandse Kerkgracht. Onder de bomen wordt een tentoonstelling geopend met foto's uit het Leiden van 1940-1945. Het is de aftrap van herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten, die tot en met 5 mei duren. The Band of Liberation treedt op en bij het gedenkteken naast het weeshuis brengt de buurtvereniging een bloemenhulde. Historicus Hans Blom houdt in de Lutherse Kerk een toespraak over de vitaliteit van herdenken. De wijkraad Pancras-West ontdekt op 3 mei dat het bloemstuk dat zij op 1 mei plaatsten bij de gedenksteen is verdwenen. ‘Ik had gehoopt dat mensen respect zouden hebben, maar kennelijk hebben sommigen daar moeite mee’, zegt Jaap van Meijgaarden, voorzitter van de wijkraad. ‘De steen, geplaatst in 1945, werd eigenlijk door niemand opgemerkt. De wijkraad besloot er ter gelegenheid van zeventig jaar bevrijding aandacht aan te besteden. Dat hebben we gedaan in de vorm van een kleine bloemenhulde. Het is triest dat het zo afloopt’, aldus de voorzitter. (LD02/05-05).

1. De Zijl Bedrijven, het re-integratie en sociaal werkbedrijf, wil samen met het Schiedamse firma Prorest Catering een nieuw cateringbedrijf opzetten. ‘We hebben nu al een groot en sterk cateringbedrijf’, zegt directeur Bas van Drooge. ‘De zorg is dat dit door de nieuwe Participatiewet verdwijnt. Die gaat gepaard met bezuinigingen en opdrachtgevers willen steeds goedkoper, lekkerder, beter, sneller, mooier… Die race houd je we niet vol. Dat willen we voor zijn door te gaan samenwerken met een professionele cateraar, die dat wel kan’. Prorest catert voor zo'n 225 bedrijven en instanties, en is met een omzet van rond de 45 miljoen euro ongeveer even groot als heel DZB. Het nieuwe bedrijf moet meerdere doelen dienen. Als opleidingsplek voor vast werk bij Prorest, bijvoorbeeld, of als werkplek voor mensen die meer begeleiding nodig hebben voordat ze daar aan toe zijn. Het is in ieder geval de bedoeling dat alle huidige medewerkers van DZB Catering meeverhuizen’, zegt Van Drooge. (LD01-05).

1. De Boekenzolder, die begin 2015 dakloos werd, opent een nieuw onderkomen aan de Admiraal Banckertweg. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag kunnen bezoekers er weer boeken inleveren of uitzoeken. De afgelopen jaren was de stichting gevestigd aan de Middelstegracht. Het pand hadden de vrijwilligers in bruikleen van de gemeente. Vrijwilliger Sjaak van Rijn: ‘De gemeente steunt ons niet meer, dus we moesten zelf op zoek met makelaars. Omdat we geen budget hebben, moesten we ook fondsen werven’. Dat is gelukt. Met steun van Fonds 1818 en Leidse samenwerkende fondsen is de huur van het nieuwe pand voor bijna drie jaar veiliggesteld. Met donaties en een Vriendenclub willen de stichting de rest financieren. Van Rijn. ‘Zo sfeervol als het vorige pand is het niet’. De locatie heeft minder ‘toevallige aanloop’. Omdat het vlakbij de Voedselbank zit wil Van Rijn daarmee samenwerken, evenals met de buurtvereniging van de Zeeheldenbuurt. Leesclubjes, educatie en wellicht huiswerkbegeleiding. ‘Ooit waren boeken ons doel, nu meer een middel om te helpen en te verbinden’, zegt van Rijn. (LD02-05).

1. De PvdA maakt zich zorgen over de Leidse woningmarkt. Woordvoerder Helma Baart: ‘De wachttijden nemen toe, starters moeten vele jaren wachten. De reden is dat er steeds meer mensen voorrang krijgen op de wachtlijst. Ook het beleid dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en psychiatrisch patiënten doorgaans niet meer langdurig worden opgenomen, speelt een rol. Dreigende (en deels al ontstane) concentratie van mensen uit de urgentielijst leggen extra druk op delen van de stad. (Dichtbij01-05, WW13-05).
1. Nergens is Leiden is de lucht zo sterk vervuild als op en rondom de Europaweg. De dubbele asfaltbaan tussen Lammenschansplein en Zoeterwoude-Dorp is eigendom van de provincie, die van plan is de toegangsweg in de nabije toekomst ook nog te verbreden. B en W vragen de provincie of er maatregelen worden genomen. Half mei verwacht Zuid-Holland met een antwoord te komen. Het Leidse college kreeg de cijfers over 2013 nu pas onder ogen. Op veel plaatsen is de luchtverontreiniging afgenomen. Zeer waarschijnlijk door steeds schonere vrachtwagen- en automotoren. Toch zijn er nog plekken die dicht tegen de toelaatbare grens zitten of daar zelfs overheen schommelen, wat fijnstof en stikstofdioxide betreft. De uitkomsten over 2013 zijn het resultaat van computermodellen. In Leiden worden sinds kort ook op twee plaatsen 'ouderwets' met zogeheten buisjes de luchtverontreiniging gemeten: op de Hooigracht en rond de tunnelbuis bij station Leiden Centraal. Eind dit jaar wordt duidelijk of die overeenkomen met de computercijfers. (LD01-05, Sl01-05).

1. Burgemeester Henri Lenferink krijgt op de ‘trouwsteiger’ bij het stadhuis het eerste exemplaar van het boekje met de ‘Gedemptgrachtenwandeling’. Het Waterambacht Leiden maakte de historische stadswandeling. Veel Leidse grachten verdwenen, vanwege het vieze water of om het verkeer mee ruimte te geven. Het Rapenburg bleef dat lot bespaard nadat de gemeenteraad er in 1907 tegen stemde. Jan Wieles schreef het boekje samen met Piet de Baar en Bert de Jonge maakte de kaarten. De Baar. ‘Eind 19de begin 20ste eeuw werden de meeste wateren gedempt. Het water was vies: het stond in de zomermaanden stil, mensen deden hun was in het water, fabrieksafval werd erin geloosd en veel riolen mondden uit in de grachten. Eigenlijk waren het grote beerputten. Vooral wat nu de Van der Werfstraat is, was een enorme stinkgracht’. ‘Toen cholera-epidemieën honderden levens eisten, werden grachten dichtgegooid. Op het Levendaal was zo'n demping een feestje waard in de jaren '30. De bewoners waren de stank spuugzat. Er waren er zo’n tienduizend mensen op de been’. De Langegracht, in de jaren '60 gedempt voor het wegtransport. Ook de demping van de Lange Mare had zijn oorsprong in het drukke verkeer. In 1953 werd vanaf de Stille Rijn tot aan de Oude Vest de gracht dichtgemaakt. Scheepvaart was minder belangrijk dan wegverkeer. Dat de grachten de komende jaren weer open gaan, lijkt een illusie. ‘Het moet toevallig goed uitkomen. Grote bouwprojecten in de binnenstad zijn er nauwelijks omdat Leiden een historische beschermde stad is’, zegt Wieles. ‘Hopelijk raken mensen tijdens de wandeling onder de indruk van de enorme hoeveelheid water die Leiden kende en de sporen die daarvan nog zichtbaar zijn’, zegt De Baar. Volgens Wieles is het terugbrengen van de grachten vooral een kwestie van willen. ‘Graaf alle grachten open die de afgelopen 600 jaar zijn gedempt’. Lenferink wil dat best toezeggen: ‘Over 600 jaar zijn we klaar, maar ik weet niet wanneer we beginnen’. Iets serieuzer zijn de plannen om de Lange Mare ooit weer open te graven, maar geld is er voorlopig niet. Het wandelboekje is vanaf 11 mei voor €4,50 te koop bij Visitor Centre Leiden, boekhandels en Erfgoed Leiden en Omstreken. Leden van de Historische Vereniging Oud Leiden krijgen een gratis exemplaar bij het kwartaalblad ‘Oud Leiden Nieuws’. (LD01-05, Sl04-05).

1. Huurders van Centraal Wonen in de Stevenshof en de binnenstad dienen bij Portaal een petitie in tegen de aangekondigde huurverhoging van 2,5 tot 5 procent, terwijl het prijsindexcijfer niet meer bedraagt dan een procent. Daardoor komen huurders in de knel, aldus de opstellers. Dat zijn bewoners van de ‘Stadsoase’ op de hoek van Gerestraat en Gortestraat en ze krijgen de steun van de SP, GroenLinks en de PvdA. ‘Eén van de oudere bewoners van de Stadsoase is nu al de helft van haar AOW kwijt aan de huur. De huren worden voor steeds meer mensen onbetaalbaar’. Portaal zou, vindt medeopsteller Tomme Geraedts, een voorbeeld moeten nemen aan corporaties die de huur niet verhogen of alleen de inflatie volgen. De Huurdersbelangenvereniging van Portaal (HBV) uitte vorige maand ook kritiek op het huurbeleid van Portaal. Na de huurverhogingen in de afgelopen twee jaar van zo ‘n tien procent is een stijging boven de inflatie absoluut niet meer verantwoord', aldus de HBV. (LD01-05).

1. Uit wetenschappelijke kringen klinkt steeds nadrukkelijker de roep om steun en eerherstel van George Maat. Minister Ard van der Steur (Justitie) krijgt een protestbrief van vijftien hoog aangeschreven antropologen. Academici en collega’s zetten collega's aan om in actie te komen. Ook willen zij een onderzoekscommissie instellen voor hoor en wederhoor. De Leidse fysisch anatoom werd op non-actief gesteld nadat hij beelden van slachtoffers van de MH17-ramp had getoond bij een lezing voor medische studenten. De kern van alle adhesiebetuigingen is dat Maat heeft een lange en perfecte staat van dienst heeft. LUMC-geneticus Piero Giordano, tot voor kort voorzitter van de Nederlandse vereniging voor fysische antropologie zegt: ‘Wat hier gebeurt, is absurd, en hij verdient openbare excuses van de kant van deze enthousiaste aanvallers. George is een integere, toegewijde wetenschapper die de nieuwe generatie geneeskundigen uitstekend blijft opleiden. Hij heeft zijn hele leven gewijd aan een taak die weinigen willen oppakken: het identificeren van slachtoffers bij rampen. Natuurlijk zijn menselijke resten geen prettige aanblik, maar dat is de realiteit, die onderwezen moet worden’. De Leidse hoogleraar Jos van den Broek toont openlijk zijn verontwaardiging. Niet het optreden van Maat, maar dat van Van der Steur is volgens hem ‘buitengewoon ongepast en onsmakelijk’. ‘Maat is waarschijnlijk onze allerbeste forensisch expert, die onder de allermoeilijkste omstandigheden de allernaarste en allersmerigste zaken te verteren heeft gekregen. Hij doet dit werk niet voor zijn lol. Dat er tijdens de lezing een sensatiezoeker in de zaal zat, kon hij ook niet weten’. Ook de Leidse antropoloog Frederic Barge wil de barricade op. Hij is naamgever van het Forum, dat jaarlijks op het LUMC wordt gehouden over de ethische aspecten van de fysische en forensische antropologie. Maat zegt niet inhoudelijk te kunnen reageren. ‘Het is zeer frustrerend, maar mijn handen zijn van boven af gebonden. Feitelijk heb ik niets te verbergen, noch iets misdaan. Ik heb niets nieuws verteld. Alle beelden waren geanonimiseerd en de gezichten bedekt. Maar tegen een RTL 4-insluiper, die niet thuis hoorde bij een college voor studenten, is het slechts reageren achteraf’. (Zie ook 23-04). (LD01-05).

1. Dick de Vos (56) presenteert zijn boek ‘Dieren in de Stad’. Het is een bundeling van de columns die hij schreef voor het Witte Weekblad. Natuur populariseren voor een breed publiek is zijn missie. De Vos (56) is een natuurman. Zijn achternaam, zijn adres (Bosuilstraat), zijn hobby (gids bij natuurorganisatie IVN) en zijn politieke werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren. Alles wijst in dezelfde richting. Zijn huis vol staat met boeken over dieren en planten. Na een pijnlijke persoonlijke gebeurtenis in 1989 merkte hij de troostende werking van de natuur. ‘Daarna heb ik stukje bij beetje mijn kennis opgebouwd’, zegt hij. ‘Het begon met het meetellen van vogels. Later meldde ik me aan voor de IVN-gidsencursus. Zo kon ik jaar na jaar mijn kennis vergaren, en specialiseerde me in vogels. Vos ontwikkelde een eigen herkenmethode en legde die vast in het boek ‘Wat Zingt Daar?’ waarvan vier drukken verschenen. Ook het vervolg Vogelzang Nederland, loopt goed. Daarna schreef hij nog een paar kleinere boekjes, onder andere over roofvogels. Hij is geregeld op radio en tv te zien en was als ‘vogelfluisteraar in een educatief programma van de NTR. De Vos: ‘Dat de slechtvalk in Leiden voorkomt is heel bijzonder. De vogel is normaal gesproken niet in steden te vinden. Het is een uniek gezicht als hij van het ene gebouw naar het andere vliegt. Hier mag Leiden trots op zijn. De valk wordt gemiddeld 43 centimeter en kan in een duikvlucht een snelheid bereiken van 350 kilometer per uur. Daarmee is het de snelste vogel ter wereld’. Een zeer opmerkelijk dier in Leiden is de eekhoorn, volgens De Vos. Het knaagdier komt vooral voor in delen van Drenthe en Overijssel, maar is gesignaleerd in de buurt van station Leiden Centraal. ‘De zilvermeeuw vliegt in de winter vanuit Texel richting de Vismarkt aan de Nieuwe Rijn om eten te zoeken. De beesten zorgen ook voor veel overlast in de stad, omdat ze steeds vuilniszakken openpikken’. Maar De Vos ziet de ’prachtige vogel’ graag in de stad. ‘Na vier jaar is de vogel volwassen en zijn de kleuren van zijn vacht mooi zichtbaar. Met namen het grijze gedeelte lijkt heel erg op zilver. ’De vos rukt op vanuit de duinen en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een echt stadsdier. ‘Hij komt voor in de Leidse Hout, maar is ook al gesignaleerd aan de Oude Vest in de binnenstad’. Volgens het raadslid komt de ontwikkeling tot stadsdier door de aanleg van parken. ‘Ze worden zo keurig en netjes aangelegd dat er nauwelijks sprake meer is van een natuurgebied. Je moet de natuur zijn gang laten gaan en niet te veel pretnatuur maken in de stad’. De rivierdonderpad is volgens De Vos op onverklaarbare wijze in Leiden terechtgekomen. Normaal gesproken komen ze alleen voor in Zuid-Limburg, maar de laatste jaren zijn ze richting Zuid-Holland opgetrokken. ‘Ze leven van afval dat wordt gedumpt in het water’. Het boekje van 128 pagina’s wordt uitgegeven door Ginkgo en kost 12,95 euro. (Zie ook 22-05). (Dichtbij02-05, LD02-05, WW06/13-05).

1. Minister Jet Bussemaker van onderwijs redt ROC Leiden met maximaal 40 miljoen euro. Dat geld komt uit het reguliere mbo-budget. ‘Daarmee draagt de sector de kosten zelf. Deze middelen zullen onder strikte voorwaarden en gefaseerd worden verstrekt’, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Het geld is bedoeld om de onderwijskwaliteit op peil te brengen. Om te ontdekken hoe het mis ging bij ROC Leiden, stelt Bussemaker een onderzoekscommissie in onder voorzitterschap van Pauline Meurs, hoogleraar bestuur in de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en voormalig senator voor de PvdA. Bussemaker zegt maximale lering te willen trekken uit deze zaak. 
Met ingang van 1 juni wordt Ricardo Winter de nieuwe bestuursvoorzitter van ROC Leiden. Winter heeft ruime ervaring als onderwijsbestuurder en is elf jaar lid van de raad van bestuur van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland. Winter volgt Henk de Jong op, die begin november 2014 aantrad als interim voorzitter college van bestuur. De Jong en Lieteke Van Vucht Tijssen (interim lid CvB) blijven voorlopig bij ROC Leiden om te zorgen voor een goede overdracht. (Dichtbij01-05, LD02-05, RTVW01/02-05, Sll04-05).

1. Rivierduinen heeft na vier maanden weer een toezichthouder. Anne Lize van der Stoel (60) uit Amsterdam is benoemd tot voorzitter. De andere leden van de nieuwe raad van toezicht worden op 12 mei bekendgemaakt. De zeven leden van de raad van toezicht stapten in november 2014 op, na een conflict met de raad van bestuur. Een driekoppige commissie van wijzen werd aangesteld om de bestuurlijke rust bij de GGZ-organisatie terug te brengen en de financiën weer op orde te brengen. Ze hielden zich ook bezig met de benoeming van nieuwe toezichthouders. Nu de raad van toezicht compleet is, trekt de commissie van wijzen zich terug. De nieuwe toezichthouders beslissen of de raad van bestuur blijft bestaan uit Erik Laarhoven en Marjolein ten Kroode of dat er een derde persoon bij komt. De nieuwe voorzitter, VVD'er Van der Stoel, is onder meer lid van de Tweede Kamer en was waarnemend burgemeester van Teylingen. Nu heeft ze haar eigen bedrijf ‘Denk-Werk’. (LD02/13-05).

((CV. 1. Ferry Breedveld (65) neemt na negen jaar afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum. Breedveld hoopt een beetje terug te keren in zijn vakgebied: reumatologie en wil activiteiten oppakken vanuit zijn woning aan het Rapenburg of vanaf zijn bootje op de Kaag. Hij kocht het als studentenhuis waar zestien meisjes woonden. ‘Ik verdiende toen 2.800 gulden per maand en bij de ABN keken ze me vreemd aan. Van lieverlee zijn de meisjes vertrokken. Het is één van de succesverhalen van mijn leven geworden’. ‘In mijn functie sta je meestal alleen. Je zit boven op die apenrots’. Lonely at the top? Zo heb ik het nooit gevoeld. Natuurlijk ben ik soms de brenger van de slechte boodschap, zoals een paar jaar geleden. Toen stond ik vijf keer achter elkaar een volle collegezaal toe te spreken dat we veertig miljoen euro moesten bezuinigen. Ik sta daar alleen. Maar wel in een sfeer van vriendschappelijkheid, tegenover mensen die weten dat ik die boodschap nu eenmaal moet brengen’. ‘Ik heb aan de wieg mogen staan van de uitvinding van het moleculair antilichaam tegen reuma. Maart 1992 spoot ik het voor het eerst bij een patiënt in en 24 uur later, ik geloofde mijn ogen niet, had hij een transformatie ondergaan. Ik heb mensen gezien die met krukken liepen, maar die ze dankzij dit wondermiddel konden weggooien. Nee, helaas ben ik er niet de uitvinder van, die eer valt toe aan het Amerikaanse moederbedrijf van Centocor . Nu zie je geen enkele rolstoel meer in de wachtruimte bij de reuma-afdeling. Ooit hadden we veertig bedden in onze toenmalige reumakliniek Sole Mio in Noordwijk. Tegenwoordig staan er nul in het LUMC. Het doet me groot plezier dat de wetenschappelijke wereld rond reuma is veranderd. Want je wordt dokter, onderzoeker, om te vernieuwen’. ‘De spoedpost is je visitekaartje. Daarom hebben we de Eerste Hulpafdeling verbouwd en er een acute opnameafdeling met 24 bedden van gemaakt. Er is een nieuwe staf van zeven artsen, die daar permanent rondlopen’. Het LUMC krijgt meer zorgvraag dan we aankunnen. Deels door veroudering, maar ook kiezen steeds meer mensen voor een behandeling in een groter en academisch ziekenhuis. Wat mij betreft gaan we de complexe zorg hier meer concentreren. We moeten ophouden met het opereren van liesbreuken, galblazen en routineoperaties aan heupen. Daarvoor zijn er genoeg ziekenhuizen en privéklinieken, die veel meer volume maken en daardoor een betere prijs-kwaliteitverhouding kunnen leveren’. Breedveld verdient ruim 330.000 euro. ‘Een ton meer dan de huidige normering, die maximaal van een ministersalaris uitgaat. De discussie over de hoogte van salarissen is losgebarsten door de financiële crisis, waardoor er dingen misgingen bij de banken en woningcorporaties. Maar toen ik negen jaar geleden het aanbod kreeg om deze baan te nemen, was die er niet. Ik heb nooit onderhandeld. Ze hebben mij altijd volgens de norm betaald en een bonus krijg ik niet’. Zijn vrouw Mariette Horstink werkt bij het ministerie van justitie. (LD02-05)).

1. Willy (W.J.M.) Spaan (1954) wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij volgt Ferry Breedveld op die met emeritaat gaat. De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van het LUMC hebben positief geadviseerd over de benoeming. De raad van toezicht van het LUMC is zeer verheugd dat Spaan de thema’s uit de visie van het LUMC mede vorm wil geven: vernieuwing van zorg op basis van wetenschap, kwaliteit van zorg en medewerkersontwikkeling. De raad kent hem als een verbindende persoonlijkheid binnen en buiten de organisatie, met ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan zowel in het LUMC als in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Spaan werd in 2007 voorzitter van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en was eerder werkzaam als afdelingshoofd Medische Microbiologie in het LUMC en voorzitter van een van de vijf LUMC-divisies. Spaan deed zijn opleiding en promotie (cum laude) aan de Universiteit Utrecht. In 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar Virologie in het LUMC, een functie die hij ook nu nog bekleedt. In 2014 was Spaan Zorgmanager van het jaar. In de raad van bestuur zitten naast Spaan, Pancras Hogendoorn (tevens decaan) en Henk Gerla. (LUMC17-12-2014,Dichtbij17-12-2014, WW24-12).

1. Christoffel Klap is de nieuwe directeur-bestuurder van woningstichting Ons Doel. Hij wordt door de raad van commissarissen aangesteld voor anderhalf jaar. Klap volgt Ben Noorlander op die eind vorig jaar als directeur-bestuurder bij Ons Doel vertrok. Klap was van medio 2008 tot begin 2013 directeur van Portaal in Leiden. (Sl30-04).

1. De PvdA Leiden viert de Dag van de Arbeid in het Scheltemacomplex aan de Marktsteeg. Het programma staat in het teken van het thema ‘eerlijk werk’ en omvat onder meer een stadswandeling en een rondvaart. Verder is er een PvdA-panelgesprek met Kati Piri (Europarlementariër voor de PvdA), wethouder Marleen Damen en Joost Kaper van het FNV over eerlijk werk. Verder spreken partijleider Diederik Samsom en partijvoorzitter Hans Spekman. De dag wordt afgesloten met een groot feest. Het duo Joop & Jessica is op humoristische wijze maatschappijkritisch. Joop Visser wil niet meer aan zijn oude landelijk bekende artiestennaam Jaap Fischer herinnerd worden. Jessica van Noord heeft een cadeautje voor burgemeester Henri Lenferink. Hij krijgt de ‘Hij houdt zijn rug recht’-trofee en een cd. (Dichtbij22-04, LD23-04, LD05-05).

1. Merijn Tinga, dochter Jildou (8), zoon Fedde (5) en zijn vrouw Bregtje starten een zeereis van vijf maanden in Leiden. Het paar zeilde in 2009 al eens om Engeland heen. Jildou, die tijdens die trip twee jaar werd, zat toen ook aan boord van de ‘Longevity’. De vakanties viert het Leidse gezin steevast op het water. Het wordt een tocht langs zes hoofdsteden Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Helsinki, Talinn en Amsterdam maar de bewoonde wereld wordt zo veel mogelijk gemeden. Intussen jagen de Tinga's letterlijk en figuurlijk op plastic, op afval in zee en op de stranden. In 2014 was de kunstenaar veel in het nieuws als Plastic Soup Surfer. Op een kiteboard, van petflessen, doppen, visnetten en ander plastic afval maakte hij een tocht van 500 kilometer naar het Duitse eiland Borkum. Merijn schrijft op zijn nieuwe tocht blogs, er wordt gepraat over een lesmodule over duurzaamheid voor het vmbo en er is aandacht voor de Trash Hunter App van de Plastic Soup Foundation. Verder gaan twee studies van de Hogeschool Leiden het Plastic Jagers project als onderwerp gebruiken en is er een samenwerking met de wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen die onder andere gaat helpen met onderzoek en de contacten onderweg. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee geeft een duur micronet mee, waarmee de allerkleinste stukjes plastic worden ‘gevangen’. (LD02-04, LD01-05).

1. De mooiste én de lelijkste plekken van Holland Rijnland op de gevoelige plaat vastleggen. Dat is de inzet van een fotowedstrijd van het net opgerichte landschapsfonds Holland Rijnland. Tot 1 juni kan iedereen die plekken in de regio vastleggen. Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag & Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. (Sl20-04).

1. Bestuurder Marja Weijers verlaat de Alrijne Zorggroep. Ze wordt voorzitter van de raad van bestuur van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Weijers was zes jaar bestuurder van het Diaconessenhuis Leiden en na de fusie met het Rijnland Ziekenhuis op 1 januari, van de Alrijne Zorggroep. De raden van bestuur en toezicht betreuren haar vertrek, maar begrijpen haar keuze om als bestuursvoorzitter aan de slag te gaan. Weijers begon haar loopbaan als verpleegkundige. Daarna kreeg ze managementfuncties bij diverse zorginstellingen. Ook was ze directeur patiëntenzorg in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen voordat ze naar Leiden kwam. (LD14-01).

2. Na decennia met lange wachtlijsten lijkt het tekort aan studentenkamers in Leiden voorbij. Grootschalige nieuwbouwprojecten van studentenhuisvester Duwo en stabilisatie van het aantal uitwonende studenten door de invoering van het leenstelsel zijn hiervan de oorzaak, zegt voorzitter Sebastiaan de Groot van de Leidse Studenten Belangenorganisatie. Met 350 euro per maand voor een onzelfstandige kamer is Leiden nog altijd de op één na duurste studentenstad van Nederland, blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond. Daar kan de komende jaren verandering in komen, denkt De Groot. ‘Studenten zijn niet langer genoodzaakt alles aan te pakken wat voorbij komt. Ze kunnen meer shoppen voor een goede kamer’. Volgens hem zwakt de machtspositie van huisbazen af. Ook Duwo meldt in het jaarverslag dat Leiden de komende jaren ‘een situatie bereikt waarin het kwantitatieve woningtekort is ingelopen’. Duwo heeft dan ook bijna 1.300 nieuwe studentenkamers opgeleverd in 2014 en 2015. Dit is vooral in grootschaliger bouwprojecten zoals Leidse Schans, waar alleen al 645 kamers in gebruik worden genomen. Ook aan de Langebrug verrijst een project van 216 nieuwe kamers. Daartegenover staat de sluiting van Nieuweroord, met 250 woningen. Dat de nieuwe complexen relatief ver van het centrum liggen, wuift de voorzitter weg als een ‘erg Leidse zienswijze’. ‘Kijk eens naar Utrecht, of Delft. Daar zit je een half uur in de bus van je kamer naar de faculteit. In Leiden is alles maximaal 10 minuten fietsen. Dat is helemaal niks’. (Zie ook 28-04). (LD02-05).

3. In de Pieterskerk klinkt van half zes 's ochtends tot negen uur 's avonds gezang op initiatief van Peter de Groot, artistiek leider van het Egidius Kwartet. Hij startte enkele jaren geleden met het opnieuw uitvoeren van de Leidse Koorboeken. Van de acht zijn er zes bewaard gebleven in museum De Lakenhal. Er staan zo'n 350 composities in van hoge kwaliteit. Elk jaar nam hij met het Egidius Kwartet een boek onder handen. De liederen werden uitgevoerd en op cd gezet. Het ensemble is inmiddels aan het laatste liedboek toe. Het repertoire daaruit wordt ten gehore gebracht tijdens zeven concerten met de start in Leiden op 22 mei. De Getijdendag is een voorschot daarop. In de Pieterskerk klinkt gezang zoals dat tot 1572 gebeurde. Zeven keer per dag, 365 dagen per jaar, zong het zogeheten Zevengetijden College met tussenpozen van half zes 's ochtends (metten) tot negen uur 's avonds (completen). De Groot: ‘We hebben zo'n Getijdendag twee keer eerder nagebootst. De zangers vonden het erg leuk maar waren na één dag ook uitgeput. Het is echt een hondenbaan’. De Leidse stadsdichter Wouter Ydema leest om 14.30 uur een sonnettenkrans. 's Middags is er een speciaal kinderprogramma en de catering is ook in stijl: bier, wijn en oerbrood. (LD02/04-05, LN06/20-05, Dichtbij23-05, WW27-05).

3. Volgens wethouder Marleen Damen is het voormalige Nuon-terrein aan de Langegracht de beste plek voor de herhuisvesting van ambtenaren in 2020. Leegstaande kantoorgebouwen gebruiken en of het bestaande Stadsbouwhuis aan de Langegracht uitbreiden, zijn voor haar geen opties. Over vijf jaar gaat het oude belastingkantoor definitief dicht evenals de energiecentrale aan de Langegracht. Als het aan Damen ligt, verdwijnen de balies in het stadhuis en krijgt het atrium aan de Breestraat een nieuwe bestemming. De ChristenUnie en het CDA vinden dat Damen te snel van stapel loopt. Waarom is bijvoorbeeld het ROC-gebouw bij station Leiden Centraal geen optie? Volgens Damen de leegstand van dat gebouw in 2020 onzeker. En het stationsgebied valt af omdat het stadsbestuur daar graag bedrijvigheid en ondernemers wil vestigen, geen ambtenaren. De vrees voor extra parkeerdruk van de VVD laat de wethouder onderzoeken. De keuze voor het Nuon-terrein is een slag in het gezicht voor de initiatiefnemers die van het gebied een park willen maken met ateliers, expositieruimtes en ruimtes voor kleinschalige bedrijfjes. Ook de Vrienden van het Singelpark vrezen dat een nieuw stadskantoor de plannen voor een ‘groene verbinding’ tussen Leiden-Noord en het centrum frustreert. (LD03-05, Dichtbij05-05).

3. In alle dertig vestigingen van het Juridisch Loket, onder andere in Leiden, blijft het inloopspreekuur bestaan. Dat laat staatssecretaris Klaas Dijkhoff de Tweede Kamer weten. Het Juridisch Loket wilde het spreekuur schrappen en overgaan naar telefonische service. De Kamer vindt dat de meest kwetsbaren, die rechtsbijstand zoeken, hierdoor in het gedrang komen. SP en PvdA zijn tegen de afschaffing. Dijkhoff heeft daarop met de Raad voor de Rechtsbijstand een oplossing getroffen. Voor kwetsbaren blijft het mogelijk naar het loket te komen zonder eerst te bellen. (RTVW04-05).

3. De 12-jarige Leidse DJ Flor (Florent Labrujère) wint tijdens de talentenjacht Kunstbende Zuid-Holland in Den Haag de eerste prijs in de categorie dj. Hij gaat door naar de landelijke halve finale. Ook waren er eerste prijzen voor de Leidse Merel Drop in de categorie expo, en voor Sidney in de categorie dans. Zij gaan direct door naar de landelijke finale. Kunstbende is een landelijke talentenjacht voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar en bestaat 25 jaar. De halve finale voor dj’s is op 5 september in Club Air in Amsterdam en de finale is op 26 september in de Westergasfabriek in Amsterdam. (Sl04-05, LN06-05, WW13-05).

3. De zes rijtjeshuizen in het doodlopende straatje Rhijnvreugd aan het einde van de Hoge Rijndijk, hoeven niet te worden gesloopt. De woningen die direct langs snelweg A4 liggen, worden binnenkort verkocht. Rijkswaterstaat voorzag vijftien jaar geleden dat de huizen bij het verbreden en verdiepen van de snelweg in de weg zouden staan en werden gekocht. Gedacht werd dat ze door de lange leegstand en de intensiteit van de ingrijpende werkzaamheden er vlakbij rijp zouden zijn voor de sloop. Dat blijkt mee te vallen. ‘De invloed op de bouwkundige staat van de woningen is kleiner geweest dan was voorzien’, zegt Leanne Holthuizen van Rijkswaterstaat. ‘Een bouwkundig expert vond het niet nodig te zijn om ze te slopen’. De huizen zijn overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf, dat ze binnenkort via een Leidse makelaar verkoopt Intussen zijn de huizen antikraak verhuurd. (LD03-05).

4, Een maand lang staan de klokken van de Petruskerk aan de Lammenschansweg stil, maar sinds vorig weekeinde lopen ze weer. ‘De klokken werken volgens hetzelfde principe als een ouderwetse staartklok. Alleen worden de gewichten automatisch opgetrokken als ze een bepaald punt hebben bereikt ’, zegt Wilbert Hettinga van de beheercommissie. Als de gewichten weer opgetrokken zijn, zorgt een beveiliging ervoor dat het hijsmechanisme stopt. Die beveiliging liet het afweten, waardoor het loopwerk ontzet werd. Voor de reparatie moet in de toren een vijf meter hoge steiger worden gebouwd. Om al die materialen boven te krijgen bedenkt de beheercommissie een creatieve oplossing. De hele boel wordt op een aanhanger geladen en met een hoogwerker in een van de galmgaten gehesen. Het levert een bijzonder beeld op. (Sl04-05).

4. De curatoren van Etam Groep Retail bereiken een overeenkomst over een doorstart van de winkelketens Miss Etam en Promiss met een consortium van investeerders uit de detailhandel. Ze gaan verder onder de vleugels van Roman & Stern, de retailer van de damesmodezaken Steps en Superstar. Etam werd in april door de rechtbank in Den Haag failliet verklaard. Het personeel is op de hoogte gesteld en alle winkels blijven vooralsnog gewoon open. (LD05-05, RTVW05/07-05).

4. De bestrijding van radicalisering en jihadisme krijgt de komende drie jaar topprioriteit. Dat blijkt uit het nieuwe, gemeentelijke Integraal Veiligheidsplan voor de jaren tot en met 2018. Bij een nieuw IVP kiezen de politieleiding en de burgemeester steeds nieuwe doelen waarop de aandacht speciaal wordt gevestigd. Dat was de afgelopen tijd de categorie ‘overvallen en straatroof’. In Leiden zakte het aantal van 61 in 2011 naar 29 in 2014. Daarom is het de komende jaren niet langer een ‘beleidsprioriteit’ bij de politie. Het aantal gevallen van huiselijk geweld daarentegen, schommelt in Leiden al enige tijd rond de 650 per jaar en neemt niet noemenswaardig af. Daarom blijft het ook de komende jaren een aandachtspunt. Dat geldt ook voor woninginbraken hoewel Leiden met 504 gevallen in 2014 laag scoort ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Hetzelfde geldt voor overlast door jongeren en horecagelegenheden. Geweld tegen werknemers met een publieke taak is nieuw op het lijstje met topprioriteiten. Ook nieuw zijn de overlast door gestalde fietsen en de drukte op de wateren. Derde nieuwkomer ‘radicalisering en jihadisme’. De gemeente houdt een kleine groep extra in de gaten. De gemeenteraad beslist later over het prioriteitenlijstje. (LD05-05, Dichtbij07-05).

4. De raad van toezicht van ROC Leiden is niet van plan om op te stappen, ook al suggereert minister Jet Bussemaker van onderwijs dat. ‘Opstappen zou ik niet rationeel vinden. Dat is een emotioneel besluit’, aldus voorzitter René van Leeuwen. De raad voelt zich overvallen door de mededeling van de minister. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze ‘een heroriëntatie op de samenstelling en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht wenselijk acht’. Van Leeuwen: ‘Dat is voor ons zó uit de lucht komen vallen. Hierover is vooraf geen overleg geweest. Als iemand kritiek heeft, dan hoor ik het graag zelf’. Hij vindt kritiek op ‘zijn’ raad onterecht. Daarin zitten nog twee leden uit de tijd waarin de desastreuze vastgoeddeals werden gemaakt. ‘Ik ben voorzitter sinds 1 juni. Wij hebben vanaf dat moment alleen maar goede dingen gedaan’. In november 2014 werd bestuursvoorzitter Jeroen Knigge ontslagen omdat hij de financiële problemen door de deals niet snel genoeg oploste. Opvolger Henk de Jong bereikte lagere huisvestingskosten en breidde overname door het ID College voor. Bij ROC Leiden heerst grote blijdschap en tevredenheid nu de toekomst van de mbo-instelling is veiliggesteld. ‘We zijn heel blij met het vertrouwen van de minister’, zegt Karin Harkema, woordvoerder van bestuursvoorzitter Henk de Jong. Patrick Veldt, voorzitter van de studentenraad: ‘Dit is een opluchting. Nu hebben we als instelling meer tijd om de zaak op orde te krijgen’. ROC Leiden blijft tot 2018 zelfstandig bestaan. Volgens Van Leeuwen is het allerminst zeker dat de 40 miljoen euro toegezegd rijkssteun nodig zijn. Vanaf 1 juni wordt Ricardo Winter bestuursvoorzitter van ROC Leiden. Hij volgt de interimmers Henk de Jong en Lieteke van Vucht Tijssen op en bereidt ROC Leiden voor op de overname door het ID College. Als het ID College in 2018 ROC Leiden overneemt, moet het hoofdkantoor volgens de commissie fusietoets onderwijs van de nieuwe mbo-instelling in Leiden komen. Nu opereert het ID College nog vanuit Gouda. ‘Onderwijsstad Leiden ligt meer voor de hand dan Gouda’. De commissie adviseert ook tot het oprichten van een Leidse Adviesraad die het contact met de stad onderhoudt. Ook moet er een derde lid worden toegevoegd aan het nu twee man sterke college van bestuur. Die wordt verantwoordelijk voor de gevolgen van de fusie. De kans bestaat dat de commissie de fusie in 2018 alsnog blokkeert. Nu is er volgens voorzitter Fons van Wieringen geen alternatief. Ouders, studenten en personeel zijn nauwelijks geraadpleegd. Bestuurders van het Mondriaan College (Den Haag), ROC Nova College (Haarlemmermeer) en ROC Midden Nederland (Utrecht) vragen zich af of de voordelen van een faillissement voldoende zijn afgewogen. Zij vinden dat het ministerie hen eerder had moeten betrekken bij het probleem. Dan had ROC Leiden wellicht opgeknipt kunnen worden en verdeeld over de vier scholen. Er zou dan geen enorme fusieschool ontstaan en er bleef meer keuzevrijheid voor studenten over. (LD05/06-05).

4. De jaarlijkse herdenkingsdienst trekt dit jaar een volle Pieterskerk. De stichting Leidse Dodenherdenking verplaatst de jaarlijkse bijeenkomst - die traditioneel in de Marekerk wordt gehouden - naar deze veel grotere kerk. Burgemeester Henri Lenferink spitst zijn openingswoord toe op de parallellen met het heden. Met name noemde hij de oorlog in het Midden-Oosten, met de opkomst van Islamitische Staat (IS) als uitwas. Om uit te komen bij de vluchtelingen die Europa binnenkomen, of willen komen met alle verdrinkingsdoden waarmee dat gepaard gaat. En voor wie het klimaat volgens de burgemeester zo is verhard is dat we ze in Nederland niet eens bed, brood en bad gunnen. ‘Ik ken een aantal vluchtelingen met hun schrijnende verhalen persoonlijk’, zei Lenferink. ‘Ze kunnen geen kant uit.’ Niet zonder bitterheid sloot hij af: ‘Het morele kompas dat we voor de Tweede Wereldoorlog hanteren, zouden we nu ook goed kunnen gebruiken’. Het studentenkoor Collegium Musicum zingt, begeleid door het orkest, delen uit het Requiem van Brahms, in een hertaling van Jan Rot. ‘Van lijf dat liefheeft, leeft en lacht, tot lijk bekranst met bloemen’. En: ‘Levend zijn de doden, zolang wij hen herdenken’. Rector magnificus van de Universiteit Leiden Carel Stolker somt indrukwekkende getallen op. ‘270 Joodse Leidenaars kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog om. 663 Leidse studenten, docenten en alumni trof hetzelfde lot. Zestien medewerkers van de universiteit mochten van de Duitse bezetter hun werk niet meer doen omdat ze Joods waren: dertien medewerkers en drie hoogleraren’. Stolker hamert erop dat we nadenken voor we iets roepen. ‘Wat een academicus tot een academicus maakt, is dit: het uitgestelde oordeel’. Maar ook: op het juiste moment de juiste beslissingen nemen, en niet blijven hangen in twijfel. Jip Stam, praeses van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV), de koepel van Leidse studentenverenigingen, gaat in op het toenmalig studentenverzet, dat mede leidde tot sluiting van de universiteit. De protestrede van de Leidse decaan Rudolph Cleveringa tegen het ontslag van zijn joodse collega’s door de Duitse bezetter, is het centrale onderwerp van de Dodenherdenking. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Cleveringa zijn rede hield omdat hij diep was geraakt door het ontslag van zijn leermeester, de vermaarde civilist Eduard Meijers. Familieleden van Meijers, Cleveringa en van de eveneens protesterende hoogleraren Van Holk en Barge zijn aanwezig bij de herdenking. Aansluitend is er een stille tocht, die begint en eindigt bij de kerk. Op het Pieterskerkplein staat tijdelijk een replica van het originele bevrijdingsmonument bij Molen de Valk. Vanwege de bouw van een parkeergarage is hier geen ruimte voor een herdenking. Bij dit tijdelijke monument worden de (landelijke) twee minuten stilte in acht genomen, waarna het defilé plaatsvindt. De stille tocht wordt kort onderbroken ter hoogte van het Academiegebouw om een krans te leggen bij het herdenkingsmonument op de binnenplaats. Het monument herinnert aan de protestredes van Rudolph Cleveringa, Ton Barge en Lambertus van Holk. Aan de replica van het herdenkingsmonument dat op het Pieterskerkplein staat is in Winterswijk twee weken gewerkt. Voor 10.000 euro rolde zij uit de printer van Palio Technology Center, het bedrijf van Henk ten Dolle en Willy Scholten. Met foto's konden zij het in 3D printen. De hardstenen sokkel kostte 6.000 euro. Laagje voor laagje is het oorlogsmonument uit kunststof opgebouwd. Op 3 mei werd het verankerd op een sokkel op het Pieterskerkplein. ’Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat het kan’, zegt Rens Heruer. ‘Prachtig’, vindt ook voorzitter Ton Kohlbeck. Dit beeld een meter kleiner dan het origineel, kun je het in je eentje optillen en is het plastic beschilderd met bronslak. De replica blijft tot vrijdag 8 mei op het plein staan. Waarschijnlijk wordt het in 2016 weer gebruikt. Bij het monument aan de Haagsche Schouwweg worden 51 jonge militairen herdacht die rond het vliegveld Valkenburg zijn gesneuveld bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940. Spreker is Bram Stemerdink, oud-minister van Defensie. In De Kooi worden bij de Naald de door verraad omgekomen verzetsmensen, met name de leden van de voormalige Woningbouwvereniging De Eendracht herdacht. Daar spreekt wethouder Marleen Damen. (Zie ook 25-01). (LD27-01, UL28-04, Gem01/06-05, NVH28-04, LN29-04, St29-04, LD02/05-05, Dichtbij02-05, Sl04/05-05, UL04-05, WW13-05).

5. In de stromende regen ontsteekt burgemeester Henri Lenferink met enige moeite het bevrijdingsvuur in de Doezastraat ter hoogte van de Koepoortsbrug.. Lord Mayor Mohammed Abbasi en verschillende andere gasten uit Oxford zijn daarbij aanwezig. Hij bedankt de renners en de bevolking voor het warme onthaal. Twaalf lopers van de Leiden Road Runners Club brengen het vuur na de 108 kilometer durende tocht naar Leiden samen met zes Britse, in recente oorlogen gewond geraakte, oud-militairen uit Oxford mee. Sinds 1948 wordt het bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken. In de loop der jaren is de bevrijdingsvuurestafette uitgegroeid tot een nationaal evenement. Het bevrijdingsvuur is afkomstig uit de stad Bayeux, de eerste stad die vanaf de stranden van Normandië bevrijd werd. Het is tevens het startsein voor de Bevrijdingsbraderie op de Doezastraat en de Herenstraat. (LD24-04, NVH28-04, LN29-04, LD05/12-05, Sl05-05).

5. Leiden viert Bevrijdingsdag met twee muziekfestivals, een foto-expositie en oorlogsfilms. Trudy Kwik, een van de organisatoren: ‘Wij hebben in Leiden geen echte traditie met de viering van Bevrijdingsdag. Maar het kan toch niet zo zijn dat er zeventig jaar na de bevrijding in Leiden niets gebeurt’. Op 1 mei wordt afgetrapt. op de Hooglandse Kerkgracht met de opening van een foto-expositie over de Tweede Wereldoorlog. Het Leids Film Festival heeft vier oorlogsfilms geselecteerd, die van 1 tot en met 5 mei in het Kijkhuis worden vertoond. De tweede editie van Noorderliefde vindt plaats op het op het braakliggende terrein naast het Kooiplein, waar in 2016 een nieuw woon- en winkelgebied wordt opgeleverd. Dit festival trekt 1.500 bezoekers, merendeels jongeren. Het bouwterrein is door aannemer Heijmans beschikbaar gesteld. Met subsidies van Fonds 1818, Cultuurfonds Leiden en het WOZ-fonds treden Splendid, Sarah Jane en De Staat op. De opening wordt verzorgd door de lokale bluegrassband The Cannonball Johnsons. Op het Rapenburg is er 's avonds een nieuw festival. Acteur Pierre Bokma leest op het overdekte podium met de Nederlandse, Britse, Amerikaanse en Canadese vlag, de Cleveringa-rede voor. Met het podiumorkest van Kunst & Genoegen treden Barbara Straathof, Wesley Klein en Lodewijk van Gorp op. Dirigent René Leckie zocht liedjes uit, die een muzikale reis van 1945 tot 2015 vormen. Van ‘Trees heeft een Canadees’ tot ‘Lalala Leiden, het door Myjer geschreven Leidse volkslied. Klein: ‘Ik mag eindelijk weer eens Leids zingen. Ik heb er veel moeite moeten doen om het af te leren’. Straathof, bekend van ‘The voice of Holland’, zingt onder andere ‘Que sera sera’ en ‘Why tell me why’. Lodewijk van Gorp, achtergrondzanger bij Marco Borsato, vertolkt repertoire van Phil Collins en Frank Sinatra. Samen sluiten ze af met de evergreen ‘We'll meet again’ van Vera Lynn. In het voorprogramma zitten de Leidse dj Flor en Reinier Sijpkens, trompettist en kleinkunstenaar. Daarna volgt een bloemlezing uit het oorlogsdagboek van Leidenaar Han de Wilde, voert Asuka Watanabe een speciale bevrijdingsdans uit en treedt Ruth Jacott op. Op 3 mei is er op het plein bij de Burcht bevrijdingsjazz door de Big Band van de 82-jarige Frits Landesbergen en de Bill Baker Big Band. Op 4 mei is in de schouwburg een speciale theatervoorstelling met acteurs uit ‘Soldaat van Oranje, de musical’. Op Bevrijdingsdag zelf is er de traditionele braderie in de Doezastraat. In het Academiegebouw is een symposium over vrijheid. Op vijf pleinen zijn allerlei sportactiviteiten. (Zie ook 01-05). (Sl26-03, Sl30-04, LD30-04, WW29-04, Sl04-05, LD05/06-05, UL06-05, Dichtbij07-05).

5. Astma komt minder voor bij kinderen die opgroeien op een boerderij. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum. Stof van de boerderij kan de beschermlaag van de longen versterken en herstel na schade bevorderen. Het Longfonds brengt het nieuws naar buiten op Wereld Astma Dag. In Nederland hebben een half miljoen mensen astma, onder wie 100.000 kinderen. Het team van Luciën van der Vlugt vond aanwijzingen dat het afweersysteem zich anders ontwikkelt als het in aanraking komt met bacteriën, schimmels en gisten van dieren. Michael Rutgers, directeur van het Longfonds zegt ‘dat we veel kunnen leren van het boerderijstof voor behandelingen in de toekomst’. (RTVW05-05, LUMC07-05).

5. Lundi, het smalste restaurant van Leiden aan de Turfmarkt gaat verder als Bar&Bas. ‘Na een paar zeer succesvolle jaren met Lundi vond ik het tijd voor iets nieuws’, zegt eigenaar Bas van Bakel. Hij richt zich op iets snellere service en iets minder chique gerechten. ‘De prijzen gaan wat omlaag, maar niet de kwaliteit’. Bar&Bas is dinsdag tot en met zaterdag open van 15.00 tot 1.00 uur en op zondag tot 22.00 uur. (LD05-05).

5. De Leidse vierdejaars studenten geneeskunde Chava Ramspek en Vera Asscher besluiten na vier weken stage in het kinderziekenhuis in Kathmandu in Nepal te blijven. Hun vakantiereis naar Pokhara, 200 km van de hoofdstad, onderbreken ze als de aardbevingen beginnen. Ze sluiten zich aan bij een collectief van ‘locals’ en reizigers, dat hulp aan kleine dorpen coördineert vanuit een lokaal restaurant. Asscher: ‘We hadden het gevoel dat we iets moesten doen om de mensen te helpen die minder geluk hadden’. Ramspek: Het collectief vraagt wat mensen het hardst nodig hebben en hoe de staat van de weg is. Die goederen worden gebracht door met een jeep, truck of zelfs een helikopter’. Via Facebook heeft het duo aan vrienden om donaties gevraagd. Inmiddels is er 6.419 euro binnen. Van de eerste 900 euro kochten de Leidse studentes vorige week al 1.225 kg rijst, 390 kg linzen, 33 kg zout en 4 kg kurkuma. Het zijn de ingrediënten voor het traditionele gerecht ‘daal bhat’, dat Nepalezen drie keer per dag eten. Genoeg om 7.515 mensen te voeden. De voorraad is op transport gegaan naar moeilijk bereikbare dorpjes. ‘De afgelopen dagen hebben we voornamelijk medische benodigdheden gekocht, zoals verband, betadine, ORS en antibiotica’, laat Ramspek weten. ‘De eerste lading medicijnen is met een team van artsen en verplegers vertrokken naar het Dhading-gebied. Daar slapen mensen al ruim een week buiten, in regen en kou’. Op 8 mei vliegt het tweetal naar India voor de rest van hun reis die eindigt op 16 juni. De vrienden in Pokhara zetten hun werk voort. (LD05-05, Mare20-05).

5. Een internationaal onderzoeksteam, met daarin drie Leidse astronomen Rychard Bouwens, Marijn Franx en Ivo Labbé, hebben het verst weg gelegen sterrenstelsel tot nu toe bekend gevonden. Het onderzoeksteam staat onder leiding van Pascal Oesch van Yale University. Het sterrenstelsel stamt uit de tijd dat het heelal nog maar vijf procent van zijn huidige leeftijd had. Het bevindt zich 13 miljard lichtjaar van de aarde. Dat betekent dat het licht van het heldere sterrenstelsel pas na 13 miljard jaar de aarde bereikt. Astronomen kunnen dit soort onderzoek alleen doen met de grootste telescopen ter wereld. In dit geval werd de ruimtetelescopen Hubble en Spitzer en de meest geavanceerde telescoop die op Aarde staat, de Keck-telescoop op Hawaï gebruikt. Marijn Franx, één van de drie Leidse astronomen, vindt het vooral verrassend hoe helder het gevonden sterrenstelsel is. De astronomen kijken uit naar de lancering van een nieuwe telescoop in 2018, de James Webb. Dan kunnen ze nog veel beter informatie verzamelen over de ontwikkeling van het heelal. De nieuwe afstandsmeting bevestigt dat het sterrenstelsel in rap tempo nieuwe sterren aan het vormen was, zo’n tachtig keer sneller dan het tempo waarin onze Melkweg dat nu doet. Rychard Bouwens benadrukt het belang van onderzoek aan stelsels in deze vroege periode van het heelal. ‘Het heelal onderging op dat moment belangrijke veranderingen. De wolken van neutraal waterstof tussen de sterrenstelsels veranderden in een heet, geïoniseerd plasma. Het bevestigt dat er in de babytijd van het heelal al zware sterrenstelsels waren, maar toont ook aan dat ze totaal andere fysische eigenschappen bezaten dan de huidige sterrenstelsels om ons heen’. (UL06-05, RTVW06-05, Sl06-05, LD06-05).

5. De Leidse emeritus hoogleraar taalkunde Geert Booij is benoemd tot erelid van de Linguistic Society of America (LSA). Booij is gespecialiseerd in morfologie, de leer van woordstructuur en woordvorming. Hij focust zich vooral op Germaanse en Romaanse talen. De LSA bestaat sinds 1924 en is opgericht om de wetenschappelijk onderzoek naar taal te bevorderen. (LD06-05).

5. Veel Nederlanders hebben last van (werk)stress. Een veelgehoorde klacht is dat ze veel piekeren. Ze maken zich continue zorgen over gebeurtenissen op het werk en hebben moeite om deze zaken los te laten. De Universiteit Leiden is bezig met een wetenschappelijk onderzoek naar werkbeleving. De onderzoekers zoeken deelnemers die betaald werk verrichten. Het onderzoek vindt volledig online plaats. (Dichtbij06-05).

6. De snackbar Friet Enzo aan de Korevaarstraat zakt aanzienlijk op de ranglijst van de jaarlijkse AD-friettest. Volgens het testpanel heeft de zaak met een nieuwe eigenaar qua bediening en aan uitstraling flink ingeboet. Hoewel de patat nog wel goed beoordeeld wordt (cijfer: 8,5) staat de snackbar op plek 36. Dit terwijl de friettent vorig jaar nog op plek vier stond. (AD06-05, Dichtbij06-05).

6. D66-raadslid Aad van der Luit eist duidelijkheid over het nieuwe zwembad in een reeks vragen aan B en W. De voormalige sportambtenaar bij de gemeente, vraagt ook hoe het zit met de ijshal, een topsporthal, verplaatsing van de hockeyvelden van Roomburg en de financiële problemen van sommige sportclubs. En hoeveel mensen gebruik maken van welke velden. (LD07-05, SDl08-05).

6. Het ebolavaccin van het Leidse bedrijf Janssen is waarschijnlijk in september klaar voor gebruik. De eerste testen op proefpersonen zijn inmiddels afgerond. Janssen denkt als de hele testprocedure is afgerond binnen een jaar vijf miljoen vaccins te kunnen leveren. Zo’n 400.000 reageerbuisjes met het vaccin, liggen klaar, maar een groot deel wordt de komende maanden gebruikt voor de laatste klinische testen. Hoofdonderzoeker Maria Pau kondigde in 2014 aan dat het testen op mensen pas eind 2015 zou kunnen plaatsvinden, maar het proces verloopt sneller dan gedacht. Vanaf januari is het vaccin in Oxford en de VS getest op tientallen proefpersonen. Onderzoekers zijn inmiddels gestart met de tweede fase, waarin honderden gezonde vrijwilligers geïnjecteerd worden met het vaccin. De snelle akkoorden van (inter)nationale gezondheidsorganisaties zijn uniek en dragen bij aan de versnelling van het proces. Het onderzoeksteam van Janssen bestaat uit meer dan honderd onderzoekers op verschillende plekken in de wereld en werkt dag en nacht aan het vaccin. Ook de farmaceutisch bedrijven GlaxoSmithKline en NewLink Genetics zijn bezig met de ontwikkeling van een vaccin. Deze bedrijven testen het vaccin al in West-Afrika. ‘We gaan ook die richting op’, zegt Pau. Johnson & Johnson, het Amerikaanse moederbedrijf van Janssen, investeerde vorig jaar 200 miljoen dollar in de versnelling. Het Nederlandse vaccin onderscheidt zich van de andere vaccins doordat het bestaat uit twee componenten. Eerst wordt een immuunreactie opgewekt tegen de proteïne die om het ebolavirus heen zit, daarna wordt een tweede component ingespoten om het immuunsysteem te versterken. (LD06-05, LN06-05).

6. Alphons Siebelt (57) heeft zich verdiept in de duizenden Leidse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog en schrijft daarover een boek. Bij boekhandel Kooyker houdt hij een lezing samen met Hans Blom. Hoeveel steun kregen zij in een stad als Leiden, waar een aantal onderduikorganisaties actief waren? In de loop van de bezetting bracht een groot aantal oproepen en maatregelen Nederlander ertoe ‘onder te duiken’. De eerste grote groep onderduikers waren de Joden. Na juli 1942 is zeker een kwart van de Leidse Joden ondergedoken. De Joden, enkele uitzonderingen daargelaten, moesten zich volledig verborgen houden voor de buitenwereld. Maar de grootste groep onderduikers, zo vanaf het midden van 1943, bestond uit mannen die zich probeerden te onttrekken aan tewerkstelling in Duitsland. Deze groep onderduikers kon vaak blijven deelnemen aan het openbare leven, maar moest wel praktisch en financieel gesteund worden door de illegaliteit. Dit boek gaat over de hulp aan de omvangrijke groep van duizenden onderduikers. Siebelt brengt voor het eerst nauwkeurig in kaart hoe die steun was geregeld in Leiden, waar een aantal onderduikorganisaties actief was. Centrale vraag is wat deze Leidse onderduikorganisaties hebben betekend voor de onderduikers in Leiden. Siebelt bestudeerde zeer uiteenlopende bronnen en geeft een duidelijk beeld van de bijzondere maatregelen van de bezetter, van de mensen die deze probeerden te ontduiken en de inventiviteit van degenen die hen daarbij hielpen. (LN29-04, Dichtbij30-04, LD06-05).

6. De Leidse dakloze Sander S. (23) wordt door de Haagse rechtbank voor zware mishandeling veroordeeld tot vier maanden cel omdat hij in op 7 januari op de Valeriusstraat een vrouw een trottoirtegel in het gezicht gooide. Om te voorkomen dat hij nieuwe slachtoffers maakt, moet de Leidenaar zich ook laten behandelen. Het slachtoffer raakte gewond aan neus en jukbeen. Een paar weken eerder had S. de vrouw ook al opgezocht en met tegels haar ramen ingegooid. Aanleiding voor de agressie was een ruzie die het slachtoffer zou hebben met een familielid van S. De deskundige stelde na onderzoek vast dat er een flinke kans bestaat dat hij weer in de fout gaat. Tijdens een gesprek zou hij hebben gemeld dat hij een volgende keer ‘iemand dood maakt’. Hij zou zwakbegaafd zijn en lijden aan ADHD. (LD23-04, LD07-05).

6. SGP-Kamerlid Kees van der Staaij opent het door studenten gerunde restaurant Happietaria in gebouw Nieuwe Energie. Klanten kunnen er vier weken terecht en de opbrengst van 24.000 euro gaat naar een goed doel: de ondersteuning van vrouwelijke ondernemers uit landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Happietaria is doordeweeks tot 5 juni geopend. Er is regelmatig live muziek in het restaurant aan de 3e Binnenvestgracht 23. Gasten bepalen zelf hoeveel zij extra betalen voor het goede doel. Twee ervaren koks leiden de keuken en de rest doen vrijwilligers van NSL, Panoplia, Ichthus en Gomarus. (LD02/09-05, Sl04-05, Dichtbij06-05, Sl13-07).

6. Zoeken naar een huurhuis kost in de regio Holland Rijnland gemiddeld 5,5 jaar. Voor de populaire eengezinswoning met tuin is dat zelfs 6,5 jaar en een galerijflatje nog altijd 4,5 jaar. Dat blijkt uit het rapport over 2014 van Holland Rijnland Wonen. De woningcorporaties in de koepel - die bestaat uit de Bollenstreek, de Leidse en de Alphense regio - hebben samen 70.000 sociale huurwoningen. Dat is vrijwel gelijk aan het aantal mensen in het gebied dat eind 2014 stond ingeschreven als woningzoekende. In 2014 kwam maar zo'n vier procent beschikbaar voor verhuur. Rogier van der Laan, directeur van Woondiensten Aarwoude en bestuurslid van Holland Rijnland Wonen: ‘Veel mensen blijven zitten waar ze zitten. Dat komt voor een deel door de regel dat sociale woningen alleen verhuurd mogen worden aan mensen met een inkomen tot 34.678 euro. Mensen die meer verdienen moeten kopen of een huis huren in de vrije sector en dat kunnen ze soms niet betalen. Die zitten dus min of meer gevangen in hun huis’. In 2014 reageerden er 13.500 ‘zoekers’ op aangeboden huurhuizen. Van hen kreeg zo'n vijftien procent een woning toegewezen. De vraag is het grootst in Leiden. Daar reageerden gemiddeld 89 mensen op een huis. De samenvoeging van de verdeelsystemen op 1 april 2014 leidde volgens Van der Laan niet tot grote veranderingen in de wachttijden. Van de 2.124 huizen die Holland Rijnland Wonen tot nu toe verhuurde, gingen er 1.699 naar ‘gewone’ woningzoekenden en 455 naar mensen met een urgentie en asielzoekers. (Sl06-05, LD07-05, WW13-05).

7. Piet de Boer (83) biedt met zijn vrouw, zoon en dochter een kunstwerk aan in Westerbork. Het is een grote bronskleurige plaquette met een dikke houten lijst, dat de Leidse kunstenaar maakte ter nagedachtenis aan de 270 Leidse joden die in 1943 werden weggevoerd. Zijn werk wordt in het voormalig kamp in Drenthe opgenomen in de permanente tentoonstelling. De Boer: ‘Het wordt te vol in huis. Ik wilde het weg doen, maar mijn dochter had het idee dat het werk goed zou passen in Westerbork, waar ze een nieuwe barak hebben en twee nieuwe treinwagons’. Dat bleek te kloppen. De Boer belde het voormalige kamp, stuurde een paar foto's op en werd vrij snel teruggebeld door de conservator dat hij het werk graag wilde hebben. ‘Ik was zeer vereerd’, aldus de kunstenaar. Het werk van gips was oorspronkelijk voor de stad Leiden die op zoek was naar een Joods monument. De Boer viel buiten de selectie. De koffers van de Israëlische kunstenaar Ram Katzir kregen in 2010 een plek in de binnenstad en herinneren sindsdien aan de gebeurtenissen van 1943. Op de plaquette staan een man, vrouw en kind voordat ze worden weggevoerd in een veewagon. Het kind sleept een popje achter zich aan. (LD07-05).

7. Mensen met een laag IQ - naar schatting 350.000 tot 1,6 miljoen Nederlanders - worden gauw bedot of misbruikt. Zodra ze begrijpen wat er is gebeurd, doen ze niet gemakkelijk aangifte. Dat blijkt uit onderzoek van lector Hendrien Kaal en docent/onderzoeker Nienke Spaan van het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. Zij verrichtten dit onderzoek op verzoek van het ministerie van veiligheid en justitie. Mensen met een IQ tussen de 50 en 85 maken twee keer zoveel kans als iemand met een gemiddelde intelligentie om slachtoffer te worden van een delict, aldus Kaal en Spaan. Wil het slachtoffer aangifte doen, dan kan dat in niet dringende gevallen alleen op afspraak. In een gesprek hebben ze vaak moeite om in korte tijd een samenhangend verhaal te vertellen, bewijs te leveren en duidelijk te maken hoeveel schade ze hebben geleden. Ze komen door hun afwijkende gedrag niet altijd over als een betrouwbare persoon. Dit leidt er toe dat de politie niet altijd zin heeft om de aangifte op te nemen en de zaak op te pakken, zeggen de onderzoekers. Komt er een zaak, dan moet het slachtoffer soms nog een tweede keer verhoord worden. Die begrijpt dat niet en vraagt zich af of de politie hem de eerste keer niet geloofde. De vragen zijn soms ook ingewikkeld waardoor de tweede verklaring niet identiek is. Tijdens het proces worden ze niet goed geïnformeerd over het verloop. Men is niet in staat zelf vragen te stellen, brieven worden niet geopend en worden ze wel gelezen dan worden ze niet begrepen. In de rechtszaal worden ze geconfronteerd met de verdachte. Dat maakt de slachtoffers nerveus. Nogal eens ontkent de ‘dader’ zomaar wat er gebeurd is. Het boze slachtoffers kan daar niets mee omdat gezwegen moet worden tijdens de behandeling. Als op het einde er iets gezegd mag worden, komt door de spanning het verhaal er vaak gebrekkig uit. Dat leidt weer tot een lagere straf dan het slachtoffer verwacht had. De teleurstelling en frustratie is daarom groot. (LD08-05).

7. De verkeerssituatie in de wijk Nieuw Leyden is onduidelijk en daardoor gevaarlijk. Veel automobilisten gebruiken het fietspad als rijbaan. Daarom eisen bewoners maatregelen, in het buurtje nabij Willem de Zwijgerlaan en Marnixstraat. Volgens bewoner Daan van der Zon uit de Wattstraat stuift zeker tien keer per dag een automobilist over de Pascalstraat. Hij wil paaltjes aan het begin, einde en op de twee toegangswegen van de Pascalstraat. Maar de gemeente wil die niet. Paaltjes doen afbreuk aan het wijkaanzicht en Leiden wil juist van alle paaltjes af. In een reactie meldt de gemeente dat er wordt gekeken hoe de situatie veiliger kan worden gemaakt. (LD08/09-05).
7. Onderwijsbestuurder Kristel Baele (1959) wordt zes maanden interim-voorzitter van de Hogeschool Leiden naast Agnita Mur. Zij leidde de hogeschool alleen na het vertrek van Paul van Maanen, die in september 2014 bestuurder werd bij het ROC Midden-Holland. Er is gekozen voor een interim-voorzitter omdat de sollicitatieprocedure voor een vaste voorzitter langer duurt dan voorzien. In een eerste sollicitatieronde bleek geen van de kandidaten geschikt. De hogeschool heeft een gebouw aan de Zernikedreef, maar bestaat uit zes ‘domeinen’, variërend van een antroposofische pabo tot een opleiding Bio-informatica. Baele, van oorsprong een Vlaamse, werkt sinds 1981 als bestuurder op Nederlandse universiteiten en hogescholen. Zij was van 2008 tot maart 2014 lid van het college van bestuur van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Daarnaast heeft ze veel nevenfuncties, onder meer bij Nuffic, het VSB Fonds, de Politieacademie, de hogeschool Van Hall Larenstein en de Onderwijsraad. (LD08-05, WW27-05).

7. Er komen borden te hangen langs Leidse waterwegen met symbooltjes die aangegeven wat strikt verboden is. Vaartuigen mogen niet harder varen dan zes kilometer per uur. Bovendien mag de schipper niet onder invloed van alcohol verkeren en versterkte muziek aan boord mag niet over het dragende wateroppervlak schallen. Gebeurt dat toch dan delen de (water)politie of opsporingsambtenaren bekeuringen uit. Die boetes zijn fors. De combinatie van varen en drinken kost minimaal 290 euro. Hard varen, levert een aanslag op van minimaal 90 euro en op harde muziek staat een bekeuring van 140 euro. In ernstige gevallen kan de rechter besluiten de boetes te verhogen. De gemeente kondigde eerder al aan iets te willen doen aan de anarchie op het steeds drukker wordende water. Als aanvulling laat de gemeente weten dat beroepsvaart (vooral rondvaartboten) altijd voorrang heeft op de pleziervaart. Verder mag lang niet langs elke kade, grachtwand of oever worden aangelegd. ‘Zo houden we in Leiden het water veilig en gezellig: iedereen vaart daar wel bij’, luidt de slogan. (St07-05, LD08-05, Dichtbij08-05).

7. De politie plaatst camerabeelden van het dagelijkse werk online. Agenten uit het korps gaan hun werkzaamheden filmen met kleine GoPro-camera's. Doel is om de burgers een kijkje te geven in de keuken van de politie. De dagelijkse werkzaamheden worden gefilmd. Als voorproefje is al een kort filmpje op Facebook geplaatst. (RTVW07-05, Dichtbij08-05, Sl08-05).

7. De Leidse stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) hielp vorig jaar meer asielzoekers voor minder geld. Het aantal hulpvragers steeg van 85 in 2013 naar 122 in 2014, de kosten gingen met 27.000 euro omlaag naar 146.000 euro. Voorzitter Hilde Jansen: ‘Asielzoekers moeten sinds vorig jaar een contract tekenen. Daarin staat onder meer dat zij zelf nadenken over en werken aan hun toekomst en dat de ondersteuning van de stichting niet langer dan zes maanden duurt. En ze moeten een kleine tegenprestatie leveren voor de hulp die ze krijgen, zoals klein onderhoud aan de huizen waar ze onderdak krijgen en het onderhoud van de tuin bij het kantoor van de stichting. Ze begrijpen ook dat we mensen niet eindeloos in de opvang kunnen houden. Dat je op een gegeven moment moet zeggen: nu is het afgelopen’. De toename wordt vooral veroorzaakt door vluchtelingen uit Burundi, Soedan, Somalië, Irak en Iran. De STUV vangt steeds meer alleenstaande mannen op en steeds minder gezinnen.
STUV denkt dat de kosten de komende tijd stijgen omdat Leiden van plan is bed, bad en brood te blijven bieden aan uitgeprocedeerden. De stichting voert die regeling uit. In Leiden zou het kunnen gaan om tientallen mensen. Jansen: We hebben nu alleen de vijf bedden boven ons kantoor aan de Rijnsburgerweg’. Twee kerken houden voorlopig uit eigen zak ook de opvang gaande. Het is geen officiële taak van de kerken, maar we kunnen ook niemand in de kou laten staan’, vindt Gerrie Schreuder, voorganger van de Volle Evangeliegemeente die samenwerkt met de ‘Bakkerij’, het dienstverleningscentrum van de Protestantse gemeente Leiden en de Rooms Katholieke kerk. Zijn gemeente vangt nu vijf mensen op en wil dat tot december doen. ‘We huren een kamertje, zorgen voor kleding en leefgeld. Het kost ons tot wel 30.000 euro per jaar. We hebben de intentie om af te bouwen’. Ook de Bakkerij blijft voorlopig opvangen. ‘Tot de opvang bij Stuv voldoet’, zegt coördinator Ton Snepvangers van het centrum. De Leidse moskeeën bieden geen opvang. (LD08/09-05).

7. In de Hortus Botanicus aan het Rapenburg doopt prefect Paul Kessler een eigen tulp: de ‘Garden of Clusius’. De kwekers in de Bollenstreek bieden de universiteitstuin de bolbloem aan ter gelegenheid van het 425-jarige bestaan. De eerste hoogleraar botanie Carolus Clusius bracht destijds de tulp naar Nederland en dus, redeneert Bollenstreek Regiomarketing, ‘zonder Clusius geen Bollenstreek’. De tulp, die nu nog TC136 heet, is veredeld in het testcentrum voor siergewassen in Hillegom, uit diverse botanische soorten. De ‘zeer rijk bloeiende tulp’ gaat rond 10 mei open en is vijftien tot twintig centimeter hoog. De bol is eigendom van bloemkwekerij W. van Lierop & Zn. in Anna Paulowna die de soort over een jaar of vijf met tienduizenden op de markt wil brengen. De bloemblaadjes zijn zachtroze, het hart geel en de grillige bladeren slank en verspreidt een zware saffraangeur in de zomerkas. Meer dan honderd bollen zijn er niet van deze tulp. De nieuwe tulp is beschreven en geregistreerd door taxonoom Saskia Bodegom van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Daarmee is de tulp één van de 5.000 cultivars die de KAVB heeft geregistreerd. Daarvan staan er 3.000 in de ‘referentietuin’. (LD06/08-05, Sl08-05, WW13-05, LN13-05).

8. Berfin Karabag opent aan de Breestraat 95 ‘House of Graces’, ofwel Huis van Schoonheid. In het pand zijn een kapsalon en een city spa gevestigd. In 2003 nam zij House of Graces van de vorige eigenaar over. Toen zat de kapsalon en spa nog op de Hooigracht. In 2011 verhuisde de zaak naar de Nieuwe Rijn, daar was alleen ruimte voor een kapsalon. ‘Ik miste de wellness en ook onze klanten bleven ernaar vragen’, zegt Karabag. ‘Alles onder één dak is veel leuker. En dit pand is zo mooi. Het lijkt wel een museum, het trekt de aandacht van veel voorbijgangers’. De hammam onderin het pand is de enige van Leiden en biedt de klant de stoomkamer of een massage en scrub. (LD12-05).

8. De 3 oktoberoptocht start dit jaar op de Zoeterwoudsesingel en loopt via Witte Singel en Noordeinde naar Breestraat en Levendaal en wordt daar ontbonden. Eindpunt van het parcours is de Hoge Rijndijk, voorheen het startpunt. ‘We zijn eens een keertje tegendraads’, zegt voorzitter Michiel Zonnevylle van de 3 October Vereeniging tijdens de jaarvergadering in het Academiegebouw aan het Rapenburg. Het thema van de complete viering sluit daarop aan: ‘De wereld op z’n kop’. Verwacht wordt dat door de drastische maatregel de kans op de zo gevreesde gaten in de optocht aanzienlijk kleiner wordt. Door de route met 400 meter in te korten, tien procent van de totale lengte, hoopt de vereniging ook tegemoet te komen aan de klacht van de muziekkorpsen dat de route te lang is. De bouw van een parkeergarage bij de Lammermarkt heeft gevolgen voor de kermis. Die wordt kleiner omdat een flink deel van het plein niet beschikbaar is. Niet alle grote attracties kunnen daarom een plekje krijgen, maar een aantal aansprekende is er ook dit jaar weer bij. Het reuzenrad staat gewoon op de vertrouwde plek. De reuzenzweefmolen ‘Around the World’ krijgt waarschijnlijk een plek bij station Leiden Centraal. Doordat de kermis iets kleiner is dan normaal en alle exploitanten toch graag naar Leiden willen komen, zijn er vaak hogere bedragen geboden. De financiële schade valt daardoor mee. De commissies die de verschillende hoofdonderdelen van de viering van Leidens Ontzet organiseren ontvouwen de komende weken hun plannen apart om zo meer aandacht te krijgen. Het ledenbestand nadert de 15.000, de viering in 2014 bracht mede door het goede weer een recordaantal bezoekers naar de activiteiten en ook financieel gaat het de Vereeniging voor de wind. Er is zelfs al een potje gemaakt, met meer dan een ton daarin, voor de jubilea van 2016, 2024 en 2032. Zonnevylle wordt herbenoemd als voorzitter. Komiek Jochem Myjer stopt als uitdeler van haring- en wittebrood. (LD09/16-05, Sl09-05, Dichtbij12-05, LN13-05, WW20-05).

8. De karakteristieke woning in de Scheepmakerssteeg 4 mag voorlopig niet worden verbouwd. Na bezwaren uit de buurt overweegt de gemeente de vergunning in te trekken, blijkt tijdens de behandeling in de gemeentelijke bezwaarcommissie. De eigenaar kreeg aanvankelijk toestemming van de gemeente. Maar volgens een kwartet buurtbewoners is sprake van een beschermd stadsgezicht, in de steeg tussen Rapenburg en Herensteeg. Beide partijen zetten onlangs hun opvattingen uiteen, tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad. Ook daar wezen de buurtbewoners op het historische karakter van de omgeving. Als deze verbouwing wordt toegestaan, maakt dat wellicht de weg vrij voor nog meer huiseigenaren in de binnenstad om te verbouwen. Het witte huisje stond al op de kaart van Blaeu uit 1646 ingetekend. ‘Met de nieuwe bouwhoogte wordt de prachtige achterliggende Pieterskerk en de bomen aan het Begijnhof aan het zicht onttrokken. Waarom hebben wij eigenlijk een welstandcommissie in Leiden?’, vraagt een omwonende zich eerder woedend af. De bewoner/eigenaar wilde eerst op de begane grond uitbreiden. De gemeente weigerde dat, omdat zij het historisch groen in de tuin wilde behouden. Daarna is samen met een architect en in overleg met de afdeling Bouwen & Wonen, de welstandscommissie en ‘Beschermd stadsgezicht’ een nieuwe tekening gemaakt. De huidige hoogte van het pand is 8.15 meter en die zou 11.10 meter worden. (NVH30-04, LN29-04, LD11-05).

8. De 48-jarige Leidenaar Rob Mentink wordt vermist. Hij fietst om ongeveer 20.30 uur in de richting van Park Cronesteyn en daarna wordt niets meer van hem vernomen. De politie start een uitgebreide zoekactie en maakt op 10 mei met een helikopter overzichtsfoto's van het park op zoek naar aanknopingspunten. Bij de Hooghkamerbrug over de Korte Vliet wordt op 18 mei zijn lichaam in het water gevonden door een schipper. Een dag eerder doet de politie in het park nog een vergeefse zoektocht met speurhonden. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. (Sl10/15/18-05, RTVW10/18-05, Dichtbij10/17/18-05, LD11/19-05).

8. Bij winkelketen V&D komen vrouwen centraal te staan en het assortiment van het noodlijdende bedrijf gaat op de schop. Deze strategie moet het warenhuis uit de problemen helpen, maakt het concern bekend. V&D verloor de afgelopen jaren terrein als het om dameskleding en lifestyle-artikelen gaat. Daar moet verandering in komen door collecties vaker te vernieuwen om zo actueel te blijven. Ook de inkoop wordt meer afgestemd op de regionale behoefte, de bedrijfsleiders krijgen daarin meer ruimte. De warenhuisketen ging eerder dit jaar bijna failliet. Een reddingsplan, waarin de huren flink verlaagd worden en het personeel salaris inlevert, moet de toekomst van V&D veiligstellen. Over die loonmatiging wordt nog onderhandeld. V&D lijdt al jaren verlies, maar topman John van der Ent denkt het warenhuis al in 2017 winstgevend te kunnen maken. Ruim een maand geleden begon V&D met het peilen van de meningen van klanten en medewerkers. Daar kwamen duizenden suggesties uit. Sommige vernieuwingen worden snel zichtbaar zoals samenwerking met fashionbloggers en het gebruiken van restaurantmerk La Place voor de verkoop van kookgerei. Volgens retaildeskundigen zijn de plannen veel te mager. Strateeg Paul Moers: ‘Deze plannen gaan V&D absoluut niet uit het moeras trekken. Het is erg leuk dat je meer wilt inzetten op bijvoorbeeld vrouwen, maar daar red je het niet mee. Er moet echt een masterplan komen’. Ook retailspecialist Cor Molenaar gelooft er niets van dat V&D er zo snel bovenop kan komen. ‘Als je zoveel jaren achtereen met verlies draait, dan moet je drastisch ingrijpen. Ze gaan het wat oppoetsen en sturen vooral in het assortiment, meer niet’. Molenaar verwacht dat investeerder Sun Capital binnen twee jaar de boel verkoopt. (RTVW08-05, LD08/9-05).

8. Wijklab Tuinstad Staalwijk, waarin bewoners samenwerken om de wijk leuker, socialer, duurzamer, veiliger en beter te maken gaat van start. Eerder dit jaar organiseerde Stadslab Leiden met een aantal actieve bewoners twee brainstormsessies om te zien welke ideeën er leefden in de wijk en of er behoefte was aan een Wijklab. De sessies leverden een schat aan ideeën op en genoeg enthousiaste bewoners die ermee aan de slag wilden. Tijdens de kick-off worden nieuwe ideeën gedeeld en de bestaande ideeën uitgewerkt tot een actieplan. De bijeenkomst is in het Centrum Fysiotherapie & Wetenschap aan de Herenstraat 39. (Sl09-04, Dichtbij16-04, LN06-05).

8. De Haagse rechtbank veroordeelt de 22-jarige Leidse scooterrijdster tot een werkstraf van 90 uur en een rijverbod van een half jaar. Vorig jaar maart veroorzaakte ze een ernstig ongeval op de Langegracht doordat ze een andere scooterrijder geen voorrang verleende. De man kwam daarbij ten val en liep botbreuken en een spierscheuring op. Een jaar na het ongeval kampt hij nog steeds met pijnklachten. Tijdens de zitting twee weken eerder eiste justitie een geldboete van 1.000 euro en een rijverbod van twee maanden. Tijdens de strafzitting is de dader afwezig. (LD09-05).

8. De Leidse dj Armin van Buuren en rapper Mr. Probz uit Zoetermeer hebben hun krachten gebundeld. De single ‘Another You’ die vandaag officieel uitkomt, staat direct op de 29ste plaats binnen in de Top40. Op Spotify ging Another You twee weken geleden al in première. Daar is het nummer al ruim 7,1 miljoen keer beluisterd. De twee artiesten ontmoetten elkaar vorig jaar tijdens de Buma Awards in Nederland. Armin ontving de prijs voor de meest gedraaide plaat op de Nederlandse radio. De hitsingle Waves van Mr. Probz is net uitgekomen. De twee artiesten bleven contact houden. Mr. Probz bezocht afgelopen zomer de studio van de dj om een korte, ruwe versie te laten horen. Armin ging ermee aan de slag om er een volwaardige single van te maken. In Hilversum worden extra vocalen opgenomen met een live orkest. Armin: ‘Mr. Probz en ik konden van begin af aan fantastisch met elkaar opschieten, ondanks dat wij muzikaal zo verschillend zijn. Ik denk dat wij elkaar aanvullen en dat wij beiden onze sterke punten meenemen in de studio. Dat is precies wat Another You zo speciaal maakt en ik hoop écht dat iedereen de plaat geweldig vindt’. (RTVW29-03, RTVW08-05).

9. De politie arresteert in Leiden twee mannen van 23 en 36 jaar die in Delft een caravan stalen, maar per ongeluk ook de 29-jarige eigenaar uit Rijswijk meenamen. De man is bezig in zijn caravan als hij tot zijn verbazing merkt dat die ineens begint te rijden. Twee mannen hebben zijn caravan achter hun auto vastgemaakt en gaan er vandoor zonder te weten van de ‘verstekeling’. Vanuit de caravan schijnt de eigenaar met een zaklantaarn in de spiegels van de auto. Daardoor ontdekken de dieven hem. Ze stoppen op de vluchtstrook van de A13 en maken de caravan snel los. Vervolgens gaan ze er vandoor. De eigenaar geeft hun kenteken door aan de politie. Op 20 mei komt het duo voor de rechter. (RTVW11/12-05, Dichtbij11/12-05, Sl11-05, LD13-05, WW20-05).

9. ‘Terug naar Leiden en Oegstgeest, fietsen en wandelen met Jan Wolkers’, is de titel van het boekje van Peter van Zonneveld. De presentatie is bij boekhandel Van Stockum in de Breestraat 113. Voorafgaand daaraan maakt de auteur een wandeling van anderhalf uur door het Leiden van Wolkers. ‘In zijn roman ‘Kort Amerikaans’ speelt Leiden de meest prominente rol en heeft Wolkers zijn eigen oorlogservaringen verwerkt’, zegt Van Zonneveld, die tot 2013 verbonden was aan de Universiteit Leiden. Het verhaal begint in de Breestraat. De auteur maakte de wandel- en fietsgids al in 2005, het jaar dat Jan Wolkers met ‘Zomerhitte’ het boekenweekgeschenk schreef. ‘Ik heb toen gelukkig nog met Wolkers kunnen overleggen. Zaken die hij niet precies meer wist, heb ik kunnen ophelderen door bijvoorbeeld in de burgerlijke stand te duiken. Mijn boek is nooit meer herdrukt’. Op verzoek van uitgeverij Rubinstein heeft hij nu een geactualiseerde versie gemaakt. De as van Jan Wolkers ligt begraven onder een tulpenboom bij zijn huis op Texel. In de jaren zeventig kreeg hij een stekje van de tulpenboom, die Herman Boerhaave nog heeft geplant op landgoed Oud Poelgeest’. De auteur leidt de lezer onder meer ook langs De Lakenhal, waar het laatste schilderij van Wolkers hangt. Het is geïnspireerd op de blaadjes van de tulpenboom. Het boekje kost 9,95 euro. (LD08-05).
9. Naturalis Biodiversity Center brengt de flora en fauna van Caribisch Nederland in kaart. Onderzoekers en studenten beginnen in juni met het inventariseren van de biodiversiteit op Sint Eustatius. Voor het zeeleven werkt Naturalis samen met de Stichting Anemoon die de koralen, algen, krabben en vissen onderzoekt. In september en oktober geven de Universiteit Leiden en Naturalis op Sint Eustatius een cursus ‘Tropische biodiversiteit en veldmethoden’ aan masterstudenten. Studenten gebruiken die cursus om planten, mossen, schimmels en insecten te inventariseren. Hoewel de eilanden al bijna 400 jaar bij Nederland horen, is van de flora en fauna tot nu toe weinig bekend. (LD09-05).

((CV 9. Tjeerd Scheffer (61) is een van de zes zoons van echtpaar dat een brillenzaak had aan de Vij Meilaan. Hij is (mede)oprichter van Leiden Marathon, de Stichting Rembrandt, basketbalvereniging ZZ Leiden en de Road Runners Club. Hij was jaren directeur van Leiden Promotie en VVV Holland Rijnland. Last but not least was Tjeerd vier jaar raadslid. Vorig jaar moest hij kiezen tussen het pluche en zijn baan als topsportcoördinator. En hoezeer het hem ook speet: dat werd de sport. Voor al zijn verdiensten werd hij begin dit jaar bij de uitreiking van de Leidse sportprijzen geëerd met de oeuvreprijs. Op industriegebied De Waard werkt hij samen met zijn vrouw Mok (54) een jaar lang aan de Leidse marathon gesteund door twaalf medewerkers en stagiaires.

De marathon trekt op 17 mei het recordaantal van 15.000 lopers en daarvoor zijn 1.200 vrijwilligers in touw. ‘Ik heb helemaal geen opleiding. Op m'n zestiende ben ik al het huis uitgegaan. Ik was in die tijd echt een hippie, met lang haar en al, en organiseerde van alles. Popconcerten bijvoorbeeld in de Stadsgehoorzaal. Het popfestival Pink-In vanuit vormingscentrum Troef. Ik rolde toen al van het een in het ander’. Hij heeft uit een eerder huwelijk twee zoons: Bo (31) en Sean (26). (LD09/11-04)).
9. Ondanks een 2-0 overwinning op Kagia degradeert het zaterdagelftal van Roodenburg onder leiding van trainer Patrick Heijmans van de derde naar de vierde klasse. Eerder speelde de ploeg zeven seizoenen in de derde klasse en kort in de tweede klasse. Het zondagteam eindigt na een 0-8 nederlaag tegen ASW onderaan in de vierde klasse. (LD11-05, LN13-05).

9. Voor het eerst worden planten en kruiden uit de Kweektuin Singelpark bij station Leiden Centraal geplant in het toekomstige Singelpark: het Huigpark, langs de Maresingel. Buurtbewoners gaan samen met de Vrienden van het Singelpark aan de slag. Er worden vogelhuisjes beschilderd en opgehangen en er komen bijenhotels. Met steigerhout worden plantvakken voor kruiden gemaakt. ‘Een idee van de buurt’, aldus Jan Willem Broekema, woordvoerder van de Singelparkvrienden. Buurtbewoners nemen zelf ook kruiden en bloeiende planten mee. De gemeente levert de aarde in de plantvakken en vult de houtsnippers onder de speeltoestellen aan. (LD08-05, Sl07/10-05).
9. De eerste regionale oefening voor de reddingsbrigades in de veiligheidsregio Hollands Midden heeft plaats. Doel is om de leden van de brigades van Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk en Waddinxveen met elkaar te laten kennismaken en hun kennis op het gebied van varend redden met elkaar te delen. Er wordt een route gevaren die start en eindigt in de Doeshaven via de Dwarswatering, ’t Joppe, de Zijl en de Oude Rijn. (Sl08-05, LD11-05).

9/10. Onder de naam Romeinse Limes Zomer worden de komende maanden in de Leidse regio festiviteiten met een Romeinse tintje gehouden. Dit weekeinde is de eerste editie. Tom Hazenberg die een archeologisch adviesbureau heeft, is initiatiefnemer. Een Romeins koekje bij de koffie, een vaartocht over de Oude Rijn, optredens van gladiatoren en een tentoonstelling over Romeinse vondsten uit de regio. De verdedigingslinie Limes vormde 2.000 jaar geleden de noordgrens van het Romeinse rijk. Elk tweede weekeinde van de maand tot en met september, worden evenementen georganiseerd. Onder meer het Rijksmuseum van Oudheden, het Archeologisch Park Matilo bij de nieuwe wijk Roomburg en het Archeon in Alphen doen mee. Ook probeert hij het bedrijfsleven erbij te betrekken. (LD21-04).

9/10. Leiden telt negen molens, maar vijf ervan worden al sinds 2005 onderhouden door Philip Pijnnaken (42). Ook in de wijde omgeving kampen molenaars met gebrek aan opvolging. Op Nationale Molendagen hopen zij bezoekers enthousiast te maken voor hun werk. Pijnnaken: ‘Je hoopt de jeugd enthousiast te maken. Maar het gaat niet alleen om het laten draaien van de molen. Ook het terrein moet onderhouden worden’. Een nieuwe molenaar volgt een opleiding van ongeveer anderhalf jaar en doet aansluitend zowel een regionaal als een landelijk examen. Het molenaarschap vraagt toewijding en doorzettingsvermogen. ‘Wie hoogtevrees heeft, moet er niet aan beginnen’, zegt collega Jack Bouma van molen De Geregtigheid in Katwijk. ‘Af en toe moet je toch die wieken in’. Over de toekomst van de molens zijn niet alle molenaars positief. Pijnnaken constateert dat de Leidse molens vanwege hun stedelijke ligging minder populair zijn dan die op het platteland. Pieter Hellingen, molenaar van de Grote Molen uit Zoeterwoude-Rijndijk, ziet ook wel dat het geen 'hobby van een grijze generatie' moet worden, maar blijft optimistisch.

(LD08-05).

10. GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn is genomineerd voor de titel ‘Groenste Politicus van 2015’. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Natuurmonumenten. Hij is onder meer voorgedragen omdat hij wist te bereiken dat de gemeente geen sloten meer uitbaggert tijdens het broedseizoen. Van 20 april tot en met 3 mei kon op alle genomineerden worden gestemd. De drie kandidaten met de meeste stemmen staan in de finale op 10 mei en een jury - bestaande uit leden en medewerkers van Natuurmonumenten - kiest de winnaar.

Dat wordt Marianne Thieme, fractieleider van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. De andere finalisten zijn Liesbeth van Tongeren (Groen Links) en Ernest de Groot (Water Natuurlijk). Algemeen directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten reikt de prijzen uit. (Sl30-03, persber. Natuurmonumenten11-05).

11. De Leidse tandarts, schrijver en schilder Paul Dentz (73, pseudoniem van Arnoud van der Vorst) publiceert zijn nieuwe boek ‘Nader tot Napoleon’.

Twaalf publicaties heeft hij inmiddels op zijn naam staan en een dertiende, over eilanden, is in voorbereiding. 'Nader tot Napoleon' is Dentz’ derde boek over de ‘kleine Franse generaal’. Dentz beperkt zich tot miniatuurtjes: puntige, helder geschreven opstellen over bijvoorbeeld de Steen van Rosetta, de dood van generaal Jean Baptiste Kléber, de oversteek van de Berezina, het paleisje Malmaison, zijn verbanning naar Elba en natuurlijk over de laatste zes ontluisterende jaren op Sint Helena. Het boek verschijnt bij uitgeverij Aspekt en kost 19,95 euro. (LD11-05).

11. Voetgangers hebben voorrang op een zebrapad. Maar niet als wandelaars tussen ‘kanalisatiestrepen’ oversteken. Jos Olsthoorn (GroenLinks) stelt hierover vragen aan B en W omdat hij vreest dat in de stad de veilige zebrapaden steeds meer moeten wijken voor oversteekplaatsen tussen kanalisatiestrepen, die voetgangers geen enkele bescherming bieden. Volgens Veilig Verkeer Nederland is de status van kanalisatiestrepen voor veel weggebruikers onduidelijk. En als ter plaatse de verkeerslichten niet werken, is de verwarring compleet. Olsthoorn constateert dat ook veel zebrapaden weggesleten zijn. De gemeente belooft alle versleten zebrapaden en fietssymbolen in mei, juni en juli te vernieuwen. (NVH11-05, LN13-05).

11. ‘Verwonderingspaspoort’ heet een nieuw educatief kinderproject dat vanaf 1 januari 2016 voor alle Leidse basisschoolkinderen toegankelijk moet zijn. Met een subsidie van 62.000 euro van de gemeente en een ton van het Mondriaan Fonds kunnen in een digitaal paspoort virtuele stempels worden verzameld. Die verdienen ze met onderzoekactiviteiten op school, buiten, thuis of in musea. Vanaf 2018 moet het project op eigen benen staan. De opdrachten zijn gericht op een onderzoekende houding bij kinderen. Voor het project werken musea Naturalis en Boerhaave, Hortus Botanicus, de Pabo van de Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, Technolab Leiden en het Wetenschapsknooppunt samen. In september start de proef op vijf scholen: Woutertje Pieterse, St. Joseph, OBS Anne Frank, Lucas van Leyden en De Singel. (LD11-05).

11. Het Rode Kruis in de regio Leiden heeft een nieuwe voorzitter. Henny Keereweer (58) wil in zijn nieuwe functie de zichtbaarheid van de vrijwilligersorganisatie vergroten. De afdeling bestaat uit ruim 180 vrijwilligers. Zij verlenen noodhulp en sociale hulp aan de inwoners van de hele regio. Bij evenementen, zoals de marathon, Koningspelen en de 3 oktober viering, zijn er altijd eerste hulpverleners op de been. Keereweer vindt dit van onschatbare waarde. ‘Het lijkt vanzelfsprekend dat zij altijd klaar staan voor iedereen. Maar dat is het niet. De organisatie bestaat compleet uit hardwerkende vrijwilligers, die zich soms met gevaar voor eigen leven inzetten. Zij verdienen veel waardering’. Kereweer heeft ervaring als bestuurder in de lokale politiek en bij vrijwilligersorganisaties. Tot maart 2014 was hij voorzitter van de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Naast deze activiteiten is hij ook werkzaam als advocaat en mediator. (Persber. Rode Kruis 11-05, LD12-05, Sl12-05, Dichtbij12-05, WW20-05).

11. Na een jaar training sluit een groep politievrijwilligers het leerjaar af met een hele serie scenario’s die ze ook in de dagelijkse politiepraktijk kunnen tegenkomen. Een lastige klant in de horeca, een overspannen persoon die voor overlast zorgt, een zwerver in het park, een aanrijding, een echtelijke ruzie en een persoon te water. Aan de oefening in de omgeving van het Van der Werfpark en de Garenmarkt doen ook brandweer, ambulancedienst en reddingsbrigade mee. (Sl11-05, RTVW11-05).

11. Het Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg sluit zeven maanden. ‘Het is bittere noodzaak’, zegt museumdirecteur Wim Weijland. ‘Het asbest op twee plekken moet van de overheid voor 2018 verwijderd zijn. De raamnissen op de eerste verdieping zijn omkleed met asbest. Ook achter de natuurstenen platen langs de muren in de Tempelzaal zit asbest. Omdat hier publieksfuncties als entree, kassa, winkel en horeca zitten moeten we noodgedwongen sluiten’.

Het museum grijpt de sluiting aan voor een verbouwing. Door de indeling te veranderen, ontstaat meer ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en wordt de looproute beter. De Klassieke Wereld verhuist naar de twee zalen waar nu tijdelijke exposities zijn. De omloop op de eerste etage wordt de nieuwe plek voor wisseltentoonstellingen en groeit van 500 tot 800 vierkante meter. Het museum viert in 2018 zijn 200-jarig bestaan. Fasegewijs moeten dan alle afdelingen zijn vernieuwd. Bij de heropening in december is de Griekse afdeling aangepakt. Daarna volgen de vaste tentoonstellingen over het oude Egypte (2016) en de Romeinse Tijd (2017). De sluiting biedt het museum ook de gelegenheid de komende maanden heel veel objecten uit te lenen aan andere musea. Zo gaan er 500 Egyptische voorwerpen naar Bologna en 250 naar Québec. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam leent 150 Griekse objecten.
Vijftig dierenvoorwerpen uit de collectie komen juist terug naar Leiden voor een expositie over dieren, magie en symboliek. De museumshop verhuist op 1 juni tijdelijk naar de Nieuwe Rijn 26, waar nu nog galerie Van der Vlist is gevestigd.

Eigenaar Hans van Scheijndel: ‘Voor galeries is het een moeilijke periode. Ze vallen met bosjes om. Ook bij mij komen mensen niet meer vanzelfsprekend op kunst af. Ik ga mij de komende maanden bezinnen op de toekomst. Misschien moet ik op zoek naar een nieuwe formule’. Museumdocenten gaan lessen geven op scholen in het hele land. Achter de schermen is een grootscheeps restauratieproject van de Griekse vazen gestart, dat doorloopt tot eind 2015. De verbouwing wordt betaald door het Rijksvastgoedbedrijf - de eigenaar van het gebouw - en het Ministerie van OCW. De nieuwe inrichting van de museumzalen financiert het museum zelf, mede uit de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij. (Sl09-04, NVH09-04, RTVW09-04, Dichtbij09-04, LD10-04, HOZ12-04, LN15-04, Dichtbij11/21-05, RTVW11-05, WW13-05, LD20-05).

11. De wijkraden van Stevenshof en Roomburg willen af van stadsverwarming. Tenzij de gemeente de kosten ervan aanzienlijk kan laten zakken. Dat schrijven de buurtclubs in een brief aan de gemeenteraad. In beide wijken zijn woningen vijftien jaar aangesloten oude stadsverwarmingsnet. Eerder dit jaar werd bekend dat de gemeente de stadsverwarming vanaf 2020 wil aansluiten op de nog aan te leggen warmterotonde Zuid-Holland. Dan sluit de E.On-centrale aan de Langegracht. Stadsverwarming is een stuk duurder dan een reguliere gasaansluiting en verwarmingssysteem doordat het vastrecht hoog ligt.

Bovendien kunnen klanten niet kiezen voor een aanbieding van een concurrent omdat er maar één leverancier is. De wijkraden betreuren niet bij de overeenkomst met de ‘Botlekwarmte’ te zijn betrokken. Ook wijzen ze op serviceflat Schouwenhove nabij de Plesmanlaan, waar eerder dit jaar de stadsverwarming is vervangen door een eigen warmtesysteem dat aanzienlijk goedkoper blijkt te zijn. Als dat zo is, willen de inwoners van de wijken ook zoiets. In Leiden zijn in totaal 13.000 huishoudens en 200 bedrijven aangesloten op de lokale stadsverwarming. De ferme, landelijke stijging van het vastrecht was begin in 2014 ook al onderwerp van discussie in de gemeenteraad, die later deze maand wordt herhaald. PvdA-fractieleider Gijs Holla vindt ook dat de prijzen omlaag moeten. Hij wil dat de gemeente samen met de wijken en de corporaties optrekt. Op 4 juni bespreekt de gemeentelijk commissie het vraagstuk. Wijkvertegenwoordigers Daniel Hake van Stevenshof en Jaap Stokking van Roomburg delen daar hun kennis en ervaringen met de raadsleden. Stokking: ‘Voor de inwoners van de Stevenshof en Roomburg loont het niet zuinig te stoken met stadsverwarming. Bij de zuinigste huishouden is 67 procent van hun verwarmingskosten vastrecht’. (LD12-05, NVH09-06, LN10-06).

12. Een groot en grondig onderzoek, dat 335.000 euro kost, moet in september duidelijk maken of de busterminal kan worden verplaatst van de voorkant naar de achterzijde van station Leiden Centraal. De gemeente wil het plein waar nu de bushaltes staan, volbouwen met kantoren en woningen. Aan de achterkant ligt een groot ongebruikt grasveld, eigendom van de universiteit, dat wordt omzoomd door de gebouwen van het LUMC. Er wordt vooral gekeken of allerlei nieuwe verkeersstromen, die ontstaan ook veilig worden. Eerst moet bekeken worden of de hele reeks nieuwe busstroken wel past naast een groot ziekenhuis. En of de remise langs het spoor en achter de Boerhaavelaan nog bruikbaar is. Op de Sandifortdreef en de Albinusdreef staat het verkeer nu al vaak vast. (Gem12-05, LD13-05, NVH18-05, LN20-05).

12. Corinne Hofman, hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied, is gekozen tot een van de zestien nieuwe leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hofman, ook decaan van de faculteit Archeologie, is volgens de KNAW een van de meest vooraanstaande archeologen ter wereld. Met haar onderzoek wil ze het verhaal over de kolonisatie van de Amerika’s aanvullen vanuit het perspectief van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking. Ze combineert daarvoor innovatieve archeologische methoden met inzichten uit de alfa-, beta- en gammawetenschappen. Met deze integratie van benaderingen herschrijft ze de geschiedenis van een complex gebied. Haar werk is origineel en vernieuwend, en heeft grote maatschappelijke relevantie. Zij verwierf een imposante reeks wetenschappelijke erkenningen, waaronder een Vidi- en een Vici-subsidie van NWO, de Merianprijs voor vrouwen in de wetenschap van de KNAW, een ERC Synergy Grant (samen met Willems, Davies en Brandes), en in 2014 de NWO Spinoza Premie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

In september 2015 worden de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd in het Trippenhuis van de KNAW in Amsterdam. (UL12-05, Mare21-05).

12. De relatie van Freek Vonk en tv-presentatrice Eva Jinek is uit. Dat bevestigt de Leidse tv-bioloog op Facebook. ‘Ik ben hier heel erg verdrietig over’, zegt Vonk. ‘Vanwege mijn vele reizen en onze chaotische levens zijn wij niet in staat geweest het leven op te bouwen zoals wij dat graag wilden. We zijn zeker niet met ruzie uit elkaar en ik houd met heel mijn hart van haar. Dat zal altijd zo blijven. Daarom doet het me pijn dat het ons niet is gelukt’. Vonk en Jinek leerden elkaar eind 2012 kennen toen de bioloog te gast was in de talkshow Jinek. Vonk werd vorig jaar door lezers van National Geografic Junior uitgeroepen tot grootste avonturier van Nederland. Hij is bekend van diverse tv-programma's, waarin hij de confrontatie met gevaarlijke dieren niet schuwt. (RTVW12-05, LD13-05, Tel13-054).

12. In de binnenstad houdt de Dienst Bewaken en Beveiligen van de Landelijke Eenheid van de politie een oefening. De bedoeling is om een VIP veilig langs een aantal plekken te loodsen. Onderweg worden ook een aantal incidenten in scène gezet. Boven de stad hangt lange tijd een politiehelikopter, die de oefening volgt. De vrouw die moet worden beveiligd, stapt bij de Blauwpoortsbrug uit een auto om omringd door veiligheidsmensen de stad in te gaan. Ondanks flyers weet lang niet iedereen dat het om een oefening gaat. Zo ontstaat paniek bij een moeder met kind die V&D getuige zijn van de overmeestering van een man die met waterballonnen de VIP probeert aan te vallen. De VIP wordt ook door de beveiligers resoluut een winkel aan de Haarlemmerstaat in gewerkt, die bij de winkelier de nodige schrik teweeg brengt. De oefening is ten einde als na een opstootje op de Pelikaanstraat de VIP in een gereedstaande wagen is geduwd. (LD13-05, Sl13-05).

12. Het Leids Universitair Medisch Centrum krijgt ruim zes miljoen euro subsidie van de EU voor onderzoek naar borstkanker. In nauwe samenwerking met het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam - dat ook zes miljoen euro ontvangt - gaat het LUMC rekenmodules ontwikkelen waarmee het vrouwen een meer persoonlijke risicoschatting op borstkanker kan geven. Ook werkt het LUMC aan een betere afstemming van de behandelmogelijkheden op de specifieke situatie van een patiënt. Het LUMC gaat onder leiding van Peter Devilee het DNA-materiaal van 30.000 borstkankerpatiënten en 30.000 gezonde proefpersonen vergelijken. Zo willen de onderzoekers bepalen welk genetisch profiel de kans op borstkanker verhoogt. Zij richten zich met name op zeldzame erfelijke afwijkingen. In het project, dat vijf jaar duurt, werken dertien EU-onderzoeksgroepen en vier onderzoeksgroepen uit de VS, Canada en Australië samen. De universiteit van Cambridge ontwikkelt de rekenmodule. (RTVW13-05, LD15-05, LUMC21-05).

12. Met de Europese Advanced Grant-subsidie gaat Andrew Webb, hoogleraar Radiologie (LUMC), proberen MRI-scanners nog verder verbeteren. Hij mikt op een betere beeldkwaliteit en wil een deel van de hardware opnieuw ontwerpen. Het LUMC heeft sinds 2008 de sterkste machine in huis die verkrijgbaar is, met een magneetveld van 7 Tesla. Deze ‘7T’ brengt zelfs het slakkenhuis van het oor of een oogtumor gedetailleerd in beeld. Hij hoopt bijvoorbeeld de prostaat nog beter in beeld te kunnen brengen. Of een foetus in de baarmoeder. (LUMC19-05).

12. Met het onthullen van een impressie van de nieuwe winkelstraat in het ‘gat van Van Nelle’ aan de Aalmarkt, starten wethouder Paul Laudy en Charles Scholten directeur van ontwikkelaar ASR het bouwproject Catharinasteeg. Er komen 5.700 m² winkels, deels over meerdere verdiepingen. In de nieuwe binnentuin (het Catharinahof) is ruimte voor cultuur en horeca met terrassen. Boven een deel van de winkels komen 21 sfeervolle, grotendeels appartementen in monumentale panden. Deze panden worden gerenoveerd en gerestaureerd en veelal verweven met nieuwbouw. Samen met de nieuwe Catharinabrug ontstaat een logische winkelroute tussen de Breestraat en de Haarlemmerstraat. Op het Waaghoofd komt een terras. Volgens Scholten is het enthousiasme bij retailers en geloof in het project groot. Dat blijkt uit feit dat al 91 procent is verhuurd, nog voordat er begonnen is. Eind april is door Beelen Sloopwerken B.V. gestart met sloopwerkzaamheden. Voor de realisatie van de nieuwe steeg sloot ASR een overeenkomst met de Leidse aannemer Du Prie. Het plan is een ontwerp van Rijnboutt Stedenbouw en Landschap Architecten. Er komt één nieuwbouwpand aan de ingang van de steeg. Vanaf een nieuwe brug loopt het winkelend publiek straks van de Haarlemmerstraat naar de Breestraat, om via de V&D en de terrasjes aan de Nieuwe Rijn weer terug te wandelen, aldus technisch manager van het project Remco van der Heijden. De geveltjes rechts van de steeg, naast de Stadsgehoorzaal, blijven bestaan. Er komen kleine winkels in met woonstudio's erboven. Daarachter komt een doorgang, van de steeg naar de tuin van de Stadsgehoorzaal. Deze ‘Catharinahof’ wordt openbaar. Langs de rechterkant van de steeg komt kledingwinkel Via Mio, in het oude poppodium LVC. De winkel bezet daarmee het oudste pandje van het project. ‘Naarmate we de steeg verder doorbreken, komt langzaam de oude gevel bloot’, legt Jan Oudeman, directievoerder van architect Rijnboutt, uit. ‘Aan de hand van oude raamopeningen bepalen we waar de nieuwe ramen aan de steeg komen. We hakken stuc weg en kijken wat er achter vandaan komt. Het doorbreken gebeurt onder streng toezicht van bouwhistorici. Het monumentale pand achter Breestraat 70 heeft een bijzondere trap die in zijn geheel wordt omgedraaid. Dat wordt ook met de toekomstige winkelier besproken. Dat is de charme van dit bouwproject’. (Gem12-05, LD13/19-05, Sl13-05, Dichtbij13-05, WW20-05).

12, De gemeente neemt deel aan het Coöperatief Leids Startersfonds. Het fonds heeft een vermogen van 300.000 euro plus een ton die de gemeente inlegt. Doelen van de coöperatie zijn het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap. De gemeente neemt geen zitting in het bestuur en de provincie moet nog instemmen. (Gem12-05, Sl13-05, WW20-05, St20-05).

12. Vanaf 1 januari 2016 worden de activiteiten van kringloopbedrijf het Warenhuis voortgezet door de Stichting het Warenhuis 2016. De gemeente richt de stichting op en de gemeenteraad wordt gevraagd om de inzameling van wit- en bruingoed en huisraad en het beheer van verwijderde fietsen van station Leiden Centraal te gunnen aan de stichting. Het Warenhuis werkt nu nog de vlag van de Gevulei en biedt werk aan zo’n 110 mensen die moeilijk aan de slag komen. (Gem12-05).

12. Leiden bezet de 50ste plaats op de nationale misdaadmeter die het AD jaarlijks publiceert. Daarmee is de centrumgemeente verreweg het hoogst geklasseerd in de eigen regio. In 2014 stond Leiden op plek 56 en in 2013 op plek 48. De Leidse politie noteerde het afgelopen jaar 503 inbraken, elf verkrachtingen, vijftien aanrandingen, 317 bedreigingen, 543 autokraken, 137 drugsdelicten, 811 gevallen van vandalisme en 216 keer werd iemand gerold. Het aantal zedenmisdrijven is licht gezakt (van 34 in 2013 naar 30 in 2014) en er vonden het afgelopen jaar aanzienlijk minder straatroven plaats in Leiden (21 n in 2014 ten opzichte van 46 in 2013). Ook de aangiftes van autodiefstallen, bedreigingen, mishandelingen en vernieling zijn afgenomen. In 2014 werd er negen keer aangifte gedaan van een overval (aantal is gelijk aan 2013). Net als in de rest van Nederland dalen de criminaliteitscijfers. Amsterdam, Maastricht en Rotterdam vormen de nationale top drie. De ranglijst is samengesteld door het aantal aangiften bij de politie van tien soorten misdrijven af te zetten tegen het inwonertal. (AD12-05, Dcitbij13-05, LD13-05).

12. Met een lezing over het vroege christendom geeft de Amsterdamse hoogleraar Bas ter Haar Romeny in de Hooglandse kerk het startschot voor een reeks activiteiten rond het 700-jarig bestaan van kerk. Hij spreekt over Sint Pancras - op zijn naamdag - die in de derde eeuw na christus leefde en slachtoffer werd van de Romeinse christenvervolging. In Leiden refereren de wijken Pancras-oost en Pancras-west aan hem, en daarin staat ook de Hooglandse kerk. Er volgen nog een expositie, een kindermusical, diverse concerten (op 17 mei door Schola Gregoriana uit Noordwijk), een jubileumboek en een jubileumdienst op 13 september, de officiële datum. (LD13-05, WW13-05).

12. FC Twente verbreekt na dit seizoen het samenwerkingsverband met de Leidse eersteklasser UVS. De noodlijdende eredivisieclub moet op korte termijn vele miljoenen euro's bezuinigen. UVS werd vierenhalf jaar geleden door FC Twente uitverkoren als samenwerkingspartner. Het Leidse talent Sven Verlaan maakte de overstap naar de club uit Enschede. Hij is er profvoetballer geworden, maar moet vertrekken. (LD13-05).

12. Dit jaar kregen al 41 eigenaars van bootjes, sloepen en schepen een bekeuring omdat hun vaartuigen op een verboden plaats waren aangemeerd of omdat ze het water of oever vervuilden. De ‘vaartuigen in overtreding’ worden gefotografeerd en de kiekjes staan in de wekelijkse Stadskrant. In de tussentijd worden de boten afgevoerd naar het gemeentelijke depot nabij de Haagsche Schouwweg. Melden de eigenaren zich na dertien weken nog niet dan worden de boten vernietigd of verkocht. (LD12-05).

12. Museum Boerhaave start een driejarige samenwerking met het Rijksmuseum Twenthe. De directeuren Dirk van Delft (Museum Boerhaave) en Arnoud Odding (Rijksmuseum Twenthe) ondertekenen een overeenkomst om zich te verdiepen in het thema mens en technologie onder de noemer ‘Project Frankenstein’. Het beroemde boek uit 1818 van Mary Shelley, over de noodlottige creatie van een kunstmatig mens, is nog altijd relevant volgens het museum. ‘Onze tijd kenmerkt zich door het razende tempo waarmee nieuwe technologieën ons overspoelen. Enerzijds vestigen we onze hoop op innovatie en zijn we trots op onze vindingrijkheid. Anderzijds is er de permanente vrees om 21ste-eeuwse monsters van Frankenstein te baren’. Het project start op 7 november tijdens het Festival van de Verbeelding in Enschede. Voor de jaren daarna zijn workshops, tentoonstellingen en symposia gepland, met twee parallelle overzichtstentoonstellingen in 2018 als finale. (Sl13-05, LD16-05, LN20-05).

12. Topaz heeft een ‘Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad’. De medewerkers in de VVAR geven het bestuur gevraagd en ongevraagd adviezen over de ouderenzorg. Van de ziekenhuizen heeft 85 procent al een ‘VVAR’. Bij ouderenorganisaties zoals Topaz staat de benoeming van een adviesraad nog in de kinderschoenen. Slechts twaalf procent van de verpleeg- en zorgcentra heeft een 'VVAR'. Topaz is actief in Leiden, Voorschoten en de Duin- en Bollenstreek. (LD15-05).

12. De gevelsteen met de naam van dichter en schrijver Willem Bilderdijk keert terug in de stad. De steen, die zich oorspronkelijk bevond aan de Garenmarkt 6 kwam na de afbraak van het pand terecht in het depot van Erfgoed Leiden en Omstreken. Willem Bilderdijk woonde op verschillende adressen in Leiden. Eén daarvan was de Garenmarkt. De Werkgroep Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden heeft zich ingespannen voor herplaatsing bij de hoofdbibliotheek van BplusC in de Nieuwstraat. Bij de onthulling vertelt Neerlandicus Rick Honings, auteur van de biografie van Bilderdijk, het een en ander over de dichter. (LD09-05, LN13-05, Sl18-05).

13. Een oud duoraadslid Anand Soekhoe en een oud fractieassistent van Leefbaar Leiden maken zich zorgen over de besteding van de fractiegelden door raadslid Daan Sloos. Het duo zegt nooit te hebben gezien waar het geld gebleven. ‘Sloos zei de ene keer dat er geen recht op geld was en de andere keer dat het op was’. Nummer 3 op de lijst, Peter Barendse, zou na de verkiezingen penningmeester worden maar trok zich terug omdat hij geen inzage kreeg in de besteding. Soekhoe: ‘Toen bekend werd dat Hans Hendriks gefraudeerd heeft is hij van de lijst afgehaald. Maar Sloos onderhield nog steeds contact met hem terwijl door een ieder binnen de partij was afgesproken dat hij dat niet zou doen. Ook is onduidelijk wanneer de externe accountant de besteding van de fractiegelden gecontroleerd heeft’. Zij zullen de gemeente vragen de besteding, jaarlijks zo’n 4.000 euro, onder de loep te nemen. Volgens de griffie was er nooit aanleiding in te grijpen bij Leefbaar Leiden. De partij voldeed aan de geldende regels. Sloos: ‘Natuurlijk en ik heb ook een keer teruggestort’. Soekhoe en consorten denken dat hij het grotendeels in eigen zak stak. (Dichtbij13-05, LD20-05).

13. Het hoogheemraadschap Rijnland gaat de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen subsidiëren. Mensen die aan het water wonen en hun oever willen aanpassen, kunnen voor 1 juli een aanvraag indienen. Om een oever natuurvriendelijk te maken, moet een bestaande steile oever veranderd worden in een flauw talud. Dat geeft dieren en planten alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat. Voor het verbouwen geldt een normbedrag van 65 euro per meter. Voor particulieren wordt dat bedrag voor 100 procent vergoed, tot een maximum van 30.000 euro. (LD13-05, RTVW13-05).

13. Een 53-jarige vrouw uit Noordwijk overlijdt nadat ze met haar scooter tegen een slagboom van de Zijlbrug op de Willem de Zwijgerlaan rijdt. Waarom de vrouw de slagboom over het hoofd zag is onduidelijk. Mogelijk is ze verblind door de laagstaande zon. (RTVW13-05, Sl13-05, Dichtbij13-05, LD15-05).

13. De Pieterskerk staat tot en met 16 mei in het teken van textiel. Er zijn exposities, demonstraties en workshops op het gebied van textielkunst. Maar er is ook een educatief programma voor scholieren en een symposium in Museum Volkenkunde. De Haagse textielkunstenaar Lichel van den Ende opent het festival. Hij maakt buitenissige kostuums van allerlei stoffen gebruikt af en toe ook opgezette dieren in creaties. Met een groot aantal kunstenaars maakte hij in 2009 in Zoetermeer de langste bruidsjurk ter wereld. Met de sleep van ruim 2.400 meter haalde hij het Guinness Book of Records. In de Pieterskerk maakt hij een creatie, die ‘Selfcantus’ heet. De jurk wordt tijdens het festival vervolmaakt met geborduurde lapjes. Voor de expositie ‘Water-Land'’ zijn 175 wereldwijde inzendingen gejureerd. De overgebleven topstukken zijn in de kerk tijdens het festival te zien. Voor het project 'Rode Loper' werken verschillende Leidse kunstenaars samen. Op zo’n 35 locaties in de stad zijn speciale textielprojecten, zoals in museum Volkenkunde, het Sieboldhuis en de Hortus Botanicus. Via de textielroute zijn alle locaties met elkaar verbonden en de Meelfabriek is het startpunt. Bizon Bike geeft hier vandaan een fietstour van circa een uur waarin de hoogtepunten van het festival voorbij komen. Op 16 mei verzorgen onder andere textielprofessionals Lenneke Langenhuijsen, Barbara Broekman en Marian Bijlenga een lezing tijdens de conferentie over Textieldesign in Nederland. De Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum (STIDOC) organiseert het festival voor het vijfde jaar op rij. Burgemeester Henri Lenferink reikt bij de opening aan textielconsulent Hannie Spierenburg een koninklijke onderscheiding uit. Ze wordt benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De Haagse stond aan de basis van het eerste Textielfestival in 1997 in Arnhem. Daarna was ze intensief betrokken bij alle volgende festivals. Spierenburg zet zich al haar hele leven in om textiel wereldwijd als kunstvorm erkend te krijgen. Ze was 21 jaar actief lid van het European Textile Network. (LD22-04, LD09/15-05, Gem13-05, Sl13-05, LN13-05).
13. Hoogleraar Jouke de Vries krijgt bij zijn afscheid van de Universiteit Leiden de erepenning van Den Haag. Hij ontvangt het ereteken uit handen van burgemeester Jozias van Aartsen, voor zijn verdiensten als directeur van de Haagse Campus van de universiteit. De geboren Fries vertrekt naar de universiteit Groningen, waar hij decaan wordt van de faculteit in Leeuwarden.
De 54-jarige De Vries was vanaf 1999 hoogleraar bestuurskunde in Leiden. Datzelfde jaar zette hij de nieuwe campus in Den Haag op. De school, naast het Centraal Station, is een van de zeven faculteiten en richt zich op politiek, bestuur en internationaal recht. Onder leiding van De Vries groeide de Haagse opleiding naar 3.500 studenten. Hoogleraar en oud-politicus Jaap de Hoop Scheffer zingt zijn collega toe met een zelf geschreven afscheidslied. Hij betreurt het vertrek van De Vries, die in Leiden rector kon worden maar koos voor een terugkeer naar zijn Friesland. (LD15-05).

13. De vierde editie van de openluchttentoonstelling ‘Beelden in Leiden’ heeft als thema ‘Botanica’ en is dit jaar op twee plekken: op de Hooglandse Kerkgracht en in de Hortus Botanicus. Tijdens de vierde editie tot en met 2 augustus staan op de Hooglandse Kerkgracht weer tien beelden van jonge Nederlandse beeldhouwers. De meesten zijn net afgestudeerd aan een kunstacademie. Curator Feiko Hoekstra selecteerde dit jaar: Anna Barbara Kolbe (25), Guido van der Linden (25), Guust Persoon (24), Jordan Herregraven (25), Kevin Bauer (27), Maaike Knibbe (27), Marit Zandbergen (39), Marleen Hartjes (29), Miriam Knibbeler (33) en Twan Berendsen (27). Marleen Hartjes won vorig jaar met haar bed van beton de Frans de Witprijs van de jury en bij de publieksprijs eindigde ze als tweede. Daarom mag zij nogmaals meedoen. Luuk van Binsbergen (27) deed in 2014 ook mee. Hem is nu gevraagd een werk te plaatsen in de tuin van advocatenbureau Geelkerken Linskens. ’Veel kunstenaars die bij ons zijn begonnen, zijn inmiddels doorgebroken’, zegt voorzitter Joque Mulder. De babyneushoorn op de kop van de Hooglandse Kerkgracht is de publiekslieveling. Dit beeld van Miriam Knibbeler wordt onafgebroken gefotografeerd en veelvuldig op social media geplaatst. De jury onder voorzitterschap van Jop Ubbens kiest voor een wat abstracter en minder toegankelijk beeld. De Frans de Witprijs, vernoemd naar de Leidse beeldhouwer, gaat naar Maaike Knibbe voor haar sculptuur ‘No problem’. Kunststof afgietsels van allerlei bladvormen, die zij in de Hortus botanicus aantrof. Haar constructie hangt aan vier touwen tussen de bomen. Omdat de Hortus Botanicus in Leiden 425 jaar bestaat, wordt samengewerkt met de botanische tuin. Vicevoorzitter Arjen Pels Rijcken: ‘Ze waren meteen enthousiast. Er staan een paar tijdelijke sculpturen’. Zoals twee grote bloemstillevens van Linda Nieuwstad langs de singel bij de Sterrewacht en in de Winterkas. Nieuwstad stelde haar eerste ‘bloemstuk’ tentoon in 2011 in de galerie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Dat werd haar doorbraak. Bij een bezoek aan de hortus om inspiratie op te doen is één kunstenaar gefascineerd door het patroon van een boomstam. Beelden in Leiden organiseert op 9 juni een veiling onder leiding van veilingmeester Jop Ubbens, directeur van Christie’s, waar belangstellenden in de Lutherse Kerk bieden op hun favoriete kunstwerk. Op 28 juni is ook de eerste Frans de Wit-lezing en op 30 en 31 mei is er een kinderkunstmarkt. (Zie ook 09-06 en 02-08). (LD04-02, UL04-05, Sl10/14-05, LD12/13/19-05, WW20-05).

14. Nederlandse gemeenten hebben tienduizenden kunstwerken in depots liggen, waar het publiek ze niet kan zien. In Leiden bijvoorbeeld liggen 350 kunstwerken stof te vangen, in Katwijk 35 en in Zoeterwoude 15. De werken zijn gekocht in de tijd dat het Rijk een speciale regeling had voor kunstenaars, tussen 1956 en 1987. Dat blijkt uit een enquête van het programma Nieuwsuur onder 193 gemeenten. Die hebben bij elkaar 55.000 kunstwerken in bezit, waarvan 42.000 opgeslagen zijn op zolders of in depots en kelders. Rotterdam heeft de meeste: 15.000 stukken. Groningen heeft er 13.444 en Den Haag had er ooit 40.000 maar heeft die allemaal verkocht, weggegeven of vernietigd. Leiderdorp had er ooit 24, maar heeft die ook weggedaan. De Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) werd in 1987 afgeschaft omdat die te duur werd. D66-raadslid Susannah Herman stelt B en W vragen over wat de gemeente van plan is met de 350 kunstwerken. (Zie ook 12-06). (Nieuwsuur14-05, RTVW14-05, LD18-05, Sl18-05, Dichtbij18-05).

14. De muzikanten van K & G 3 openen op Hemelvaartsdag het Hutspop-festival op de Beestenmarkt samen met de Hutspop Vocals. Het zonovergoten muziekfestijn in het centrum wordt goed bezocht. Een reeks bands, waaronder Woungblood en April Fools, treedt op en de Haagse coverband Midnight Men sluit af. Hutspop muzikanten en vocalisten worden door loting bij elkaar gebracht en krijgen de opdracht bepaalde nummers in te studeren. Na een paar weken oefenen laten ze horen wat ervan gemaakt is. De presentatie is in handen van drag queen Christine Carrington en Gerlinde Vliegenthart. De drie beste bands staan op 27 juni in de finale op het Stadhuisplein. Alle opbrengsten gaan naar de Hutspop Cultuur Foundation, die kinderen uit minder bedeelde gezinnen de kans geeft muziekonderwijs te volgen. (LD15/19-05).

14 Het Groningse Donar schakelt Zorg en Zekerheid Leiden uit in de halve finale van de play-offs basketbal. Voor de vierde keer zijn de Groningers de baas en Leiden komt niet verder dan twee zeges. Vooral in de duels drie en vier geeft de haperende aanval de doorslag. Leiden vecht in Groningen als een leeuw, maar is niet in staat het alles-of-nietsspel van twee dagen eerder uit de kast te halen. Over de instelling van zijn ploeg heeft coach Eddy Casteels niets te klagen. ‘Het beste team heeft gewonnen’, geeft hij na afloop toe. ‘Wij kunnen niet tevreden zijn met dit seizoen’. ZZ Leiden probeert in het derde kwart nog wat terug te doen en komt even op gelijke hoogte: 54-54. Maar met tien punten op rij in het begin van het laatste kwart trekken de fysiek sterkere Groningers de wedstrijd naar zich toe. Het wordt uiteindelijk 77-71 in Groningen. (RTVW14-05, LD15/16-05, NVH18-05, Dichtbij19-05, WW20-05).

14/16. Alle Leidse waterscoutinggroepen – 15 deelnemers - doen mee aan de Kaagcup. Het zijn de verenigingen Jan van Galen Groep, Lodewijksgroep, Paulusgroep en The Ventures. De andere deelnemers komen uit de regio’s Den Haag, Westland, Duin- en Bollenstreek, Rijn en Veen, Gouda, Haarlem en Rotterdam. In het Hemelvaartsweekeinde trekken zo’n 1.300 waterscouts met circa 300 boten naar de Kagerplassen om deel te nemen aan de 40se editie van het jaarlijkse zeil- en kampeerevenement. (LD06-05, Sl07-05, WW13-05)

15. Het aantal vernielingen en bedreigingen in de wijk rond de Ter Haarkade is de afgelopen maanden niet toegenomen. Dat antwoordt burgemeester Henri Lenferink op basis van politiecijfers, op vragen van het raadslid Tomas Kok.
Kok beweerde dat er in het Haagwegkwartier, sinds bekend is geworden dat er een grote moskee komt, een stijging in de cijfers te zien zou zijn. Dat voorstanders van de moskee zich schuldig zouden maken aan pesterijen, daarvoor is volgens de burgemeester geen enkele aanwijzing. (LD16-05).

15. De kritiek op de rol die Leiden heeft gespeeld in het ROC-debacle is ongefundeerd, zeggen B en W in een reactie op een briefwisseling met het ministerie van onderwijs. In het onderzoek dat het ministerie door bureau PriceWaterhousCooper in 2014 liet uitvoeren naar de financiële problemen van het ROC, staat stevige kritiek op de gemeente. Zo scheepte de gemeente het ROC op met een onrendabele parkeergarage. De gemeente reageert dat een groot gebouw nu eenmaal een parkeergarage moet hebben, rendabel of niet. (LD16-05).

15. De gemeente onderzoekt op korte termijn het invoeren van eenrichtingsverkeer en een vrachtwagenverbod op de Zijlsingel. ‘De geluidsnormen bij de woningen langs de singel worden overschreden’.
zegt Sandra van der Voort van de wijkvereniging in de Zeeheldenbuurt. ‘Het is de enige toegangsweg voor onze buurt. Er wordt te hard gereden en er staan vaak files’. De gemeentelijke verkeersplannen die staan opgesomd in de mobiliteitsnota en de Leidse Ring betekenen dat het aanzienlijk drukker wordt op de bochtige weg die nu al 13.000 auto's en vrachtwagens per etmaal verwerkt. Er is weliswaar een apart fietspad gepland in plaats van een -strook, maar de maximum snelheid voor auto's gaat er van 30 naar 50 kilometer per uur. Woonbootbewoners langs de singel en de Zeeheldenbuurt vrezen die vernieuwing. Van de Voort: ‘Die snelheid moet er juist uit worden gehaald. En de Schrijversbrug moet écht minder vaak opengaan. Vier keer per uur in het vaarseizoen is te veel’. De wijkvereniging oppert een ‘knip in de Zijlsingel te maken of eenrichtingsverkeer in te voeren’. Die inbreng blijkt goed te vallen bij een aanzienlijk deel van de gemeenteraad, dat bij wethouder Robert Strijk aandringt op een onderzoek. Strijk en zijn gemeentelijke verkeersdeskundigen wijzen erop dat het dan zeer waarschijnlijk veel drukker wordt, verderop bij de Hooigracht. (LD15-05, NVH26-05, LN27-05).

15. De gemeente stelt 1,83 miljoen euro beschikbaar voor vier verbeteringen in de Zeeheldenbuurt. Het wijkparkje krijgt een opknapbeurt, er komen meer bomen, er worden buurtactiviteiten georganiseerd en er wordt een buurthuis ingericht. Buurtbewoners stelden een wijkvisie op die als basis diende. (LD16-05).

15. Het is naar eigen zeggen de oudste slagerij van Leiden. De winkel van Ed Nozeman in de Van 't Hoffstraat in de Professorenwijk viert dit jaar zijn 125-jarig bestaan. Zo'n 26 jaar geleden nam hij het bedrijf van zijn vader over. Die het weer van zijn vader overnam. In 1890 begon de slagerij op de Hogewoerd. Er is volgens Nozeman veel veranderd in het slagersvak. Het assortiment breidde uit, het vlees kon beter worden gekoeld. ‘Toen ik begon bestonden de kant-en-klaarmaaltijden nog niet’. Hij kan zich nog goed herinneren dat hij de eerste hutspotmaaltijden verkocht voor 3 oktober. ‘Dat was veertig kilo. Inmiddels gaat er honderd kilo over de toonbank’. De consumenten kiezen bewuster’. Vorig jaar nog maakte hij met zijn klanten een fietstocht naar zijn koeienboer in Zoetermeer om te laten zien waar hij zijn biefstukjes haalt. Zijn motto is: ‘Alles kan bij Nozeman’. Hij en zijn vrouw Sandra Nozeman vinden dat het slagersvak wordt ondergewaardeerd maar verwachten dat het snel verandert. (NVH15-05, LN20-05).

15. Leiden krijgt een nieuwe Groene Kaart, een nieuwe bomenverordening en een nieuw Bomenregister. Die moeten voorkomen dat bomen door overijverige aannemers worden omgezaagd voordat de vereiste kapvergunning is afgegeven. Dat zeggen B en W in antwoord op vragen van GroenLinks-raadslid Jos Oltshoorn. Hij constateerde onlangs dat er voor het derde jaar op rij illegaal is gekapt: 65 bomen nabij het Pesthuis voor de aanleg van een nieuwe vijver. En eerder op diverse plekken in Leiden-Noord. Ben W hoopt met de maatregelen het probleem de komende jaren uit de wereld te helpen. Bovendien is er 1,3 miljoen euro beschikbaar voor het planten van nieuwe bomen. (LD15-05).

15. De bouw van de eerste protonenkliniek in Nederland is begonnen. Het behandel- en onderzoekscentrum HollandPTC komt in Delft en is een initiatief van het LUMC, Erasmus MC in Rotterdam en de TU in Delft. Vanaf medio 2017 kunnen kankerpatiënten voor deze therapie in Delft terecht en hoeven ze niet naar het buitenland. Protonentherapie is veel gerichter dan gewone bestraling, waardoor behandeling op lastige plaatsen mogelijk is en minder ernstige bijwerkingen optreden. Behalve op mensen met kanker, richt het nieuwe HollandPTC zich op (klinisch) wetenschappelijk en technologisch onderzoek en op onderwijs. (LD15-05).

15. ‘Niet zoveel schade, maar vooral heel veel angst’, typeert Yme Gorter de impact van de tweede beving in Nepal. De 26-jarige Leidenaar is sinds de eerste beving in de regio en organiseert hulpkonvooien naar de meest getroffen dorpen. ‘Mensen hebben geen idee wat er nog gaat gebeuren. De lokale bevolking durft de bergdorpen niet in. De chauffeur die ons konvooi zou rijden is te bang. De wegen zijn te slecht, infrastructuur is niet gebouwd op aardbevingen’. De smalle bergpaden zijn net anderhalve auto breed. Toch houdt angst Gorter niet tegen om mee te gaan. ‘Ik wil erop toezien dat de goederen de dorpen bereiken’. (LD15-05).

15. De verbrede en deels verdiepte A4 wordt op 17 juni officieel geopend, maar nu al overweegt Rijkswaterstaat een onderzoek naar mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren. Ondanks de verbreding keerde de A4 ter hoogte van Zoeterwoude en Leiderdorp in 2014 terug in de file top-tien. De snelweg kreeg bij de afslag Zoeterwoude weefvakken, om in- en uitvoegend verkeer van elkaar te scheiden. Toen daar de eerste maanden vaak files stonden en ongelukken gebeurden, zei Rijkswaterstaat dat automobilisten er ‘even aan moesten wennen’. Maar dit weekeinde is de weg een jaar open en de problemen nemen niet af. Raadsleden in Leiderdorp menen dat bij de aanleg een ontwerpfout is gemaakt. Rijkswaterstaat erkent dat er problemen zijn met de doorstroming tijdens de spits en zoekt naar een oplossing. (LD15-05).

15. Het Regionaal Archief Leiden (RAL) gaat toch auteursrechten betalen voor het online krantenarchief na een slepend conflict. De auteursrechtenorganisaties Lira en Pictoright winnen in december 2014 een rechtszaak tegen de gemeente waarop onderhandelingen starten die leiden tot een akkoord. Het RAL maakte de afgelopen jaren 750.000 pagina's van alle sinds 1720 verschenen plaatselijke en regionale kranten gratis toegankelijk op het internet. De vergoeding die Lira en Pictoright vroegen, wilde de gemeente niet betalen. De kranten hadden toestemming gegeven en het archief had zijn best gedaan alle freelance fotografen en journalisten te benaderen. De rechtbank vond dat niet voldoende en gelastte het RAL alle artikelen en foto's van freelancers van het internet te halen, op straffe van een dwangsom die kon oplopen tot 250.000 euro. Journalisten die vrijwillig afzagen van een vergoeding voor hun op internet gepubliceerde werk, spraken over ‘de rovers’ van Lira. Die organisatie noemde de gemeente en het RAL op haar beurt ‘saboteurs’, omdat zij zich niet aan de Auteurswet hielden. De ‘saboteurs’ zijn nu overstag. De juridische procedure kostte Leiden al tienduizenden euro's. Leiden wilde Lira en Pictoright aanvankelijk niet betalen, omdat de 'tienduizenden euro's' die dat zou kosten beter gebruikt konden worden voor het verder digitaliseren van de collectie. ‘Zondegeld’, oordeelde toenmalig wethouder Jan-Jaap de Haan. De auteursrechtenorganisatie is blij met het akkoord. ‘Het krantenarchief blijft voor iedereen online beschikbaar en de rechten van de makers worden gerespecteerd’, aldus Lira. Ook voor de jaren dat het archief al online is, betaalt Leiden een niet bekendgemaakte afkoopsom. De gemeente vindt dat de huidige Auteurswet onvoldoende rekening houdt met ontwikkelingen op digitaal gebied en wijst de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op de problemen voor gemeenten en dringt aan op een wetsherziening. (Gem19-05, LD20-05).

15. De stichting Dodenherdenking Leiden denkt serieus na over definitieve verplaatsing van het vrijheidsmonument bij Molen De Valk. Na de dodenherdenking op het Pieterskerkplein krijgt het bestuur erg veel reacties van mensen die deze plek mooier vinden dan de Lammermarkt. ‘Het is voor ons nu geen vanzelfsprekendheid meer dat het beeld na de herinrichting van de Lammermarkt op dat plein blijft staan’, aldus voorzitter Ton Kohlbeck. ‘De kunststof replica van het beeld op het Pieterskerkplein was van een adembenemende schoonheid. Alsof ze er altijd al gestaan heeft. Al die reacties dwingen ons er toe om er serieus over na te denken of we het beeld definitief kunnen verplaatsen. We vergaderen hierover binnenkort en zullen de gemeente advies geven. Het verhoogt de attentiewaarde van het plein geweldig. Dat hadden we niet voorzien’. Het beeld van Pieter Starreveld uit 1957 krijgt als de parkeergarage klaar is een nieuwe plek op de Lammermarkt. De kosten daarvan zijn niet bekend. Verplaatsen naar het Pieterskerkplein kost 100.000 tot 200.000 euro. (LD15-05).

15. Surveillerende agenten ontdekken ´s avonds drie paarden op de Vlietweg zonder ruiters. De agenten volgen de dieren naar de Europaweg waar enkele automobilisten de paarden maar net kunnen ontwijken. Met een tweede politie-eenheid kunnen de paarden vlak na de brug over de A4 worden tegengehouden. Daar gaan ze er weer vandoor. Uiteindelijk lukt het met hulp van passanten om de rijbaan te blokkeren en de paarden te vangen. De eigenaar wordt gealarmeerd en helpt ook een handje. Met een trailer worden de jonge paarden vervoerd. De eigenaar rijdt zelf op het derde paard naar huis. (RTVW16-05, LD16-05, Dichtbij16-05).

16. Leiden is nog steeds niet helemaal gifvrij, als het gaat om de onkruidbestrijding. Dat zegt SP-raadslid Alexandra van den Berg, die ontdekte dat er op de sportvelden bij Leiden Atletiek nog steeds Roundup wordt gebruikt. De dienst Stedelijk Beheer zei juni 2014 in een presentatie voor de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid dat het gif niet meer werd gebruikt. Van den Berg: ‘Ik ben daar van geschrokken. Het is gewoon troep’. Roundup wordt in de stad voor onkruidbestrijding op straat niet meer gebruikt. Vorig jaar stapte de gemeente volledig over op andere (mechanische) methodes. Voor november 2017 staat landelijk een verbod op professioneel gebruik op sport- en recreatieterreinen en in parken gepland. (LD16-05).

16. De bouw van de zestien huizen en zeventien appartementen op het braakliggende terrein aan de Witte Singel naast de Sterrewacht, start voor de zomer. Voor de woningen hebben zich volgens makelaar Wim Graal meer dan 200 serieuze gegadigden gemeld, terwijl een drievoud daarvan eerder op de open dag afkwam. ‘Inmiddels is meer dan tweederde verkocht en kan de bouw beginnen’. De stormloop toont aan dat er een grote behoefte is aan woonruimte in het hogere segment in de binnenstad. De appartementen in de Keysertoren lopen in prijs op van drie ton tot 725.000 euro voor de penthouses op bovenste drie van de acht etages. De twaalf stadswoningen aan het water gaan voor bijna acht ton van de hand. De drie cottagewoningen daarachter kosten vier ton en de poortwoning kost 340.000 euro. De bouw neemt naar verwachting een jaar in beslag. (LD16-05).

16. De Leidse kinderopvangorganisatie ‘De Kinderhaven’ houdt samen met organisatiebureau Bijzonder Goed Geregeld een kinderrun van vijf kilometer, daags voor de Leiden Marathon. Dit omdat de kinderrun van de marathon zelf naar de avond is verplaatst. De start is op het terrein van de Leidse Ren- en Toervereniging Swift. De Witte Singel ter hoogte van Reuvensbrug, Kastanjelaan, Jan van Houtkade, Herenstraat en Koninginnelaan zijn tijdelijk afgesloten voor alle verkeer.(LS23-04).

17. David Braithwaite (1970) is benoemd tot hotelmanager van Hilton Garden Inn Leiden, en volgt daar Sjoerd Sybesma op. Milan Arandelovic, Area General Manager Benelux Hilton Worldwide: ‘David vult de laatste lege stoel binnen het Nederlandse team van hotelmanagers en general managers. Zijn brede internationale ervaring in een aantal van Hilton's toonaangevende hotels alsook zijn ervaring buiten de hotellerie, zullen van grote waarden zijn in Leiden’. (Dichtbij17-05).

17. De Leidse marathon viert zijn 25-jarig bestaan. De winnaar van de klassieke afstand van 42.195 meter is evenals in 2014 de Keniaan David Rutoh in een tijd van 2 uur 17 minuten en 27 seconden. In 2014 zette hij een parcoursrecord neer 2.13,22 maar dat was door de stevige wind niet haalbaar. Landgenoot David Marus wordt tweede (2.24,23) en de Nederlandse Geordie Klein wordt verrassend derde (2.40, 24). ‘Gaaf om zo dicht bij zulke professionele Keniaanse lopers in de buurt te komen. Ik wilde me kwalificeren voor de militaire wereldspelen in oktober in Korea. Dat is gelukt’. De eerste vrouw op de marathon is de Zuid-Afrikaanse Christiana Skosana (3.00,15). Door opspelende blessures is ze teleurgesteld over haar tijd. Jolien van Hooff (3.10.40) en Alieke Hoogenboom uit Roelofarendsveen (3.21.23) worden tweede en derde. Peter Akerboom (65) is meer dan tevreden wanneer hij na vier uur en dertien minuten arriveert. Net als Frans Claes loopt hij voor de vijfentwintigste keer mee. Bart van Nuenen wint de halve marathon. Met 1:04.35 steekt hij met kop en schouders boven de rest van het deelnemersveld uit. Mike Teekens finisht twee minuten later (1.06,30) voor Olfert Molenhuis (1.07,27). Bij de vrouwen wint Stefanie Bouma in 1.18,11 voor Ingrid Versteegh (1.19, 01) en de Leidse Patty den Ouden (1.19,21), die pas sinds twee jaar meestrijdt om de prijzen. Sinds drie maanden traint zij op topsportcentrum Papendal. Op de tien kilometer bij de mannen zijn de Kenianen Titus Kirwa (29:18) en Loius Ndiema (19:25) oppermachtig en bij de vrouwen houdt niemand Beatrice Cherono bij. De eerste Leidse nightrun over vijf kilometer een dag eerder telt zo’n 1.600 deelnemers. Winnaar wordt Jasper Boot in 16 minuten en 15 seconden. Tijdens de marathon worden 22 mensen opgevangen met klachten als uitdroging, flauwte en suikertekort meldt het Rode Kruis. De hulporganisatie spreekt van een geslaagde inzet met ruim dertig vrijwilligers. Voor het jubileumevenement, met de start op de Breestraat en de finish op de Vismarkt, wordt traditioneel een groot gedeelte van de stad afgezet. De wijken Vreewijk, Cronesteyn, Burgemeesterwijk en Transvaalbuurt zijn grotendeels onbereikbaar. De route loopt door Leiderdorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Zoeterwoude-Dorp en Kaag en Braassem. Het 101ste Genie Bataljon van de Koninklijke Landmacht legt noodbruggen aan over de Oude Rijn bij de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude en over de Rijnsburgersingel. Dit op last van de gemeente om de voetgangers makkelijker van en naar het station te laten lopen. Op de medailles van de zondagsafstanden (alle afstanden behalve de 5 kilometer) staat 16 in plaats van 17 mei. De organisatie had bij een fabriek in China de medailles besteld. Bij aankomst bleken de data op de exemplaren voor de zondagsafstanden niet te kloppen. Het was toen al te laat om nieuwe prijzen te bestellen. Deelnemers die toch een medaille met de juiste datum willen, kunnen die per e-mail opvragen. Voorafgaand aan het startschot wordt samen met Topsport Leiden en het Leiden International Film Festival het Leiden Sport Film Festival gehouden. Op 14, 15 en 16 mei zijn in het Kijkhuis zestien films over sport te zien. Onder meer de Oscarwinnaar Chariots of Fire en de wielerkomedie Ventoux worden gedraaid. Ook zal, voor het eerst in Europa, de basketbalfilm Muse over Kobe Bryant vertoond worden. Organisator van de Leiden Marathon, Tjeerd Scheffer, belooft dat als het een succes wordt, de eerste editie in 2016 een vervolg krijgt. De gemeente biedt Scheffer een start- en finishtegel in de Breestraat aan vanwege het jubileum. (LD11/15/16/18/19-05, Sl06/13/15/18/19-05, WW13/20-05, LN13/20-05, Gem15/05, RTVW15/17/18-05, Dichtbij15/18-05).

17. Op 90-jarige leeftijd overlijdt Bob Pieter Hageman, oud-directeur van de Rijks Geologische Dienst. Hij was koninklijk onderscheiden als ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. (LD23-05).

17. Oud-GroenLinks-wethouder Jan Laurier houdt de Dirk van Eck-lezing over een veranderd Leiden. Laurier gaat hierbij vooral in op de veranderde sociaal-economische omstandigheden van de stad en haar bewoners. Na discussie met het publiek wordt de bijeenkomst afgesloten met een borrel in museum De Lakenhal. De lezing wordt, sinds het opheffen van de stichting met dezelfde naam, jaarlijks georganiseerd door de Historische Vereniging Oud-Leiden (HVOL). De Dick van Eckstichting maakt daarvan onderdeel uit. Dirk van Eck (1867-1948) was een overtuigde sociaaldemocraat die tijdens zijn studie in Leiden getroffen door de omstandigheden van de arbeiders en hierdoor veranderde hij van liberaal in socialist. Hij heeft zich als lid en voorzitter van de SDAP-fractie in de gemeenteraad jarenlang ingezet voor verbetering van de levensomstandigheden van zijn stadgenoten. (Sl11-05, LN13-05).

18. Wethouder Paul Laudy geeft het startschot voor de bouw van het nieuwe woonwijkje Churchillpark op de voormalige voetbalvelden van LFC en Unitas, langs de Boshuizerkade. Dat gebeurt onder het toeziend oog van Heleen Aarts, directeur gebiedontwikkeling van projectontwikkelaar Amvest en Bianca Seekles, directeur van bouwer Era Contour. Het Churchillpark ligt bij de Toussaintkade en grenst aan de Churchilllaan. Amvest laat er 30 huur- en 26 koopwoningen bouwen. De koopwoningen kosten 279.500 tot 323.500 euro. De huurwoningen in de vrije sector kosten zo ‘n 1.100 euro per maand. ‘Van vloeren tot wanden en van dakelementen tot deuren en kozijnen, het komt kant en klaar uit de fabriek rollen. Je kunt het zien als een legodoos met bouwelementen’ , zegt Mirjam Groothuis van Era Contour. ‘Op grote vrachtwagens worden de delen naar de bouwplaats gereden en daar in elkaar gezet’ . Het verschil met bestaande prefabhuizen zit in het ontwerp en de voorbereiding. ‘We hebben al nagedacht over wat goede plattegronden en de beste elektra-installaties zijn. De ontwerpen hebben verschillende variaties voor verschillende doelgroepen, aldus Groothuis. ‘In het uiterlijk zijn er ook geen grote verschillen. De buitenkant is van gewone baksteen, dat is iets dat we nog gewoon op de bouwplaats doen’. ‘We bouwen het Churchillpark in twee fasen’, zegt Maarten Janssen, gebiedsontwikkelaar bij Amvest. ‘De eerste is nu in aanbouw en de tweede fase zijn we nog aan het bedenken’. Met het oude ROC-gebouw aan de Ter Haarkade wordt nog niets gedaan. Op de Dag van de Bouw op 13 juni, is de bouwplaats open en kunnen bezoekers een kijkje nemen. Eerder was al bekend dat de straten in de nieuwe buurt naar Nederlandse schrijvers worden genoemd, net als in de bestaande wijk ernaast. (LD07/23-05, Sl18-05, LN20-05).

18. De intercity van Utrecht naar Leiden rijdt over een vrouw heen zonder dat zij daardoor gewond raakt. De vrouw ligt tussen de rails. De machinist ziet haar en remt ruim tevoren af, maar de trein rijdt nog 40 meter over de vrouw heen. De vrouw wilde bij de spoorwegovergang in de Kanaalweg zelfmoord plegen, maar bedacht zich, volgens de politie. De vrouw is naar een crisisopvang gebracht en wordt ondersteund door de hulpdiensten. De trein kan na drie kwartier zijn weg vervolgen nadat - volgens protocol - een andere machinist de besturing overneemt. (Dichtbij18-05, Sl19-05, LD19-05).

18. De Universiteit Leiden organiseert samen met Unesco in de Stadsgehoorzaal de conferentie ‘The Heritage Heist’ over de bescherming van cultureel erfgoed. Aanleiding zijn de recente vernietigingen van oude kunstschatten in het Midden-Oosten door IS, zoals het 3.300 jaar oude Assyrische Nimrod. ‘De vernielingen door Islamitische Staat zijn vreselijk, maar de schade aan cultureel erfgoed door bijvoorbeeld de kunsthandel is veel groter’, zegt de Leidse historica Petra Sijpesteijn. Veilinghuizen als Sotheby's en Christie's weigerden medewerking aan de bijeenkomst. ‘Dat is niet zo vreemd. Ze zitten volop in deze handel’, aldus Sijpesteijn. De Syrische stad Palmyra werd deze week op het nippertje behoed voor de beeldenstormers van IS. Hikmat Basheer al Aswad betitelt de vernielingen in Nimrod als ‘cultureel terrorisme’. Hij is Irak ontvlucht , waar hij directeur van het grote museum in Mosul was. Daar zag hij doelbewuste vernietiging van talloze cultuurschatten binnen en buiten de museummuren. Geroofde schatten uit zijn museum zijn volgens hem ook verpatst aan Europese kunsthandelaren. Hij pleit voor een spoedige grote internationale conferentie waar politici en experts een ‘werkplan’ maken om de vernietiging te stoppen. De deelnemers - waaronder veel archeologen, juristen en erfgoedbeschermers - discussiëren alvast over de aanpak. ‘Er zijn geen simpele oplossingen’, erkent Willemijn den Ouden, hoogleraar staats- en bestuursrecht en decaan van de Honours Academy die de conferentie mede organiseert. ‘Maar niets doen is geen optie’. Het vernietigen van erfgoed is volgens de VN een oorlogsmisdaad. ‘Dat is ooit vastgelegd in een herenakkoord tussen staten’, zegt de Nederlandse Unesco-voorzitter Andrée van Es. Het aanwijzen van cultureel erfgoed kan volgens haar averechts werken omdat het doelwit wordt in een conflict en maakt de schatten nog waardevoller. IS verdient waarschijnlijk miljoenen aan geroofde kunst. Volgens Sijpesteijn was de schade door schatzoekerij, archeologie, landbouw, irrigatie en mijnbouw door de eeuwen heen veel ernstiger dan wat IS nu doet. ‘Wat IS doet is stuitend, maar vernietiging van erfgoed is van alle tijden. De katholieke kerk heeft bijvoorbeeld geschriften van Sappho en bijna alle synagogen in Andalusië verwoest’. De Leidse archeoloog Diederik Meijer groef jarenlang oudheden op in Syrië en Irak en zag met lede ogen hoe de opgravingen werden geplunderd. Met Interpol stelde hij lijsten op om te voorkomen dat handelaren de geroofde voorwerpen in het Westen te gelde konden maken. ‘Iedereen moet alert zijn’, zegt hij. Sjeng Scheijen, slavist, wetenschapper en docent van Universiteit Leiden spreekt over de beladen kwestie rond kunstschatten uit de Krim die zich nog steeds bevinden in het Allard Pierson Museum. Het museum, onderdeel van de UvA, exposeerde de unieke collectie vorig jaar. Het gaat om ruim duizend gouden voorwerpen, speciale lakdoosjes, grafzerken en stenen. (UL19-05, D06/11/19-05, Mare21-05).

18. Van de 87 Vidi-onderzoekssubsidies die NWO toekent gaan er zes naar Leiden. In totaal werden 509 aanvragen ingediend. Zij ontvangen een subsidie van maximaal 800.000 euro. De Leidse laureaten zijn Millan Allan van het Leidsch Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een unieke microscoop die een resolutie op het niveau van een enkel elektron heeft. Jorg Meyer van het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek doet onderzoek wat er gebeurt op atomaire schaal en de vorming van planeten. Damian Pargas van het Instituut voor de Geschiedenis van Slavenvluchtelingen in Noord-Amerika kijkt naar de migratie- en assimilatie ervaringen van slavenvluchtelingen in de periode 1800-1860. Richard Davis van het LUMC, afdeling anatomie en embryologie, wil met gekweekte hartspiercellen, ontwikkeld uit menselijke stamcellen, achterhalen welke genen de ernst van een aangeboren hartritmestoornis vergroten of juist verkleinen. Joris Rotmans van het LUMC afdeling nierziekten, doet onderzoek naar een innovatieve methode waarbij in het lichaam van de patiënt een nieuwe bloedvat groeit in plaats van in het laboratorium. Geoloog Martin Rücklin van Naturalis gaat met röntgentechnologie en 3D-technieken de vroege evolutie van tanden bij fossiele vissen onderzoeken. Een Vidi subsidie stelt onderzoekers die al een aantal jaren onderzoek doen in staat een nieuwe onderzoeklijn te ontwikkelen en één of meer onderzoekers aan te stellen. (UL18-05, Mare21-05, LUMC19-05, LD03-06, LUMC03-06).

18. Burgemeester Henri Lenferink huldigt tijdens de jaarlijkse bruidsparendag in de Hooglandse Kerk 44 echtparen. Die vieren dit jaar hun 60- of 65-jarig jubileum. Eén paar viert zijn 70ste huwelijksdag en het echtpaar Buitendijk-De Mooij is zelfs al 75 jaar samen. (LD19-05).

18. Zo’n 280 leden van studentenvereniging Augustinus doen een week vrijwilligerswerk. Ze koken in het Ronald McDonaldhuis, wandelen, bingoën of bloemschikken met bejaarden uit verzorgingstehuizen en onderhouden graven op begraafplaats Zijlpoort. Bestuurslid Sandra Putting (24), studente psychologie en rechtsgeleerdheid en de Goede Doelencommissie organiseren de ‘Week van Inzet in Leiden’ om eenzaamheid, armoede en ziekte te verlichten, de aanblik van de stad te verbeteren en andere vrijwilligers te steunen in hun activiteiten. Augustinus organiseert elk jaar onder meer een daklozendiner en een straatfeest voor buurtbewoners met Koningsdag. Dit jaar komt daar een sportdag voor lichamelijk gehandicapten bij, samen met de Rabobank. (LD18-05).

18. Initiatiefnemer Jessica Zwartjes en tientallen vrijwilligers hebben een bloemen- en plantenveldje ingericht aan de Zoeterwoudsesingel om Leidenaren te laten kennismaken met biologische landbouw. Donateurs maken het initiatief mede mogelijk. Ze mogen delen in de oogst en onder begeleiding wekelijks komen plukken gedurende het oogstseizoen. Op 25 mei houdt Het Zoete Land een picknick en kan het publiek een kijkje nemen. Bosui, radijsjes, sla groeien er en vogelverschrikker Henri houdt toezicht. Voor Zwartjes is Het Zoete Land de realisatie van een droom. Opgeleid tot diëtiste en biologisch-dynamische boerin is ze al jaren professioneel met voeding bezig. ‘Door Leidenaren bij het project te betrekken hoop ik hen bewust te maken van het belang van een gezonde bodem en hen te stimuleren vaker groente en fruit op tafel te zetten. Dat eten mensen nog te weinig, vooral kinderen’. (NVH18-05, LN20-05).

18. De beweging ‘Nieuwe Universiteit Leiden’ ziet af van het plan om een nieuwe universitaire partij te stichten. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de actievoerders voor meer universitaire democratie en het college van bestuur van de universiteit. De beweging had al drie voorlopige kandidaten met filosofiestudent Lourens te Beest als lijsttrekker. In een verklaring zeggen de actievoerders ‘dat meer te bereiken is als wij geen onderdeel worden van het universitaire bestel’. Deze week kunnen studenten van de universiteit stemmen voor een nieuwe Universiteitsraad. Zeven partijen dingen naar de kiezersgunst - vier voor studenten en drie voor personeelsleden. Gemiddeld ligt de opkomst op 20 tot 25 procent, maar na de protesten kan hij dit jaar hoger uitpakken. (Mare26-03, LD27-03, LD19-05, Mare21-05).

18. De redding van het sgraffito van kunstenaar Lex Horn in het Clusius Laboratorium aan de Wassenaarseweg is nabij. Sloopbedrijf Kruiswijk denkt nog anderhalve week nodig te hebben om de drie betonmuren uit het trappenhuis los te snijden. Ook opslag van het muurreliëf uit 1960 is geregeld, zegt technisch adviseur Johanna Jacobs van de werkgroep Monumentale Kunst van de Bond Heemschut. ‘We kunnen beschikken over een loods bij het Huygens Laboratorium en over een terrein aan de Rijnsburgerweg van projectontwikkelaar IMMO’. Omdat de betonmuren, inclusief dubbele bewapening, erg zwaar zijn, is een voordeel dat de opslagplaatsen dichtbij het laboratorium zijn. De uitname gebeurt onder leiding van restaurator Raymund Bervoets uit Breda, die ook de balustrade van de Oude Sterrewacht herstelde. Betonboorder Wilbert Boom is druk met het maken van gaten, waardoor een met stalen ringen versterkte kabel wordt getrokken die de muur lossnijdt uit de constructie. Het sgraffito van Lex Horn (1910-1965), getiteld ‘Compositie van elementen uit de alchemie’ is een belangrijk kunstwerk uit de Wederopbouwperiode (1945-1965). (Zie ook 11-04). (LD19-05).
18. Gemeenteraadsleden Helma Baart (PvdA) en Julian van der Kraats (SP) zijn bezorgd over de hoge huren van sociale woningen. Zij willen dat B en W de woningbouwcorporaties Portaal en De Sleutels aanspoort tot lagere verhogingen per 1 juli en kwetsbare groepen ontziet. Leiden telt 16.000 huurwoningen waarvan er 3.200 boven de ‘aftoppingsgrens’ komen te liggen. Daarboven wordt geen of slechts gedeeltelijk huurtoeslag gegeven. Die is voor een alleenverdiener met een bescheiden inkomen bij een huur van 500 euro ongeveer 150 euro. De maximale toegestane huurverhoging is inkomensafhankelijk en bedraagt 2,5 tot 5 procent. Uit gegevens van Portaal Leiden blijkt dat voor huishoudens met inkomens tot 34.229 euro met een huur tot 618,24 euro de huur verhoogd wordt met 2 procent. De Sleutels verhogen de huur met 1, 2, 2,5 of 3 procent afhankelijk van inkomensklassen. Voor huishoudens met een inkomen meer dan € 43.786,- verhogen de corporaties de huur over het algemeen met 5 procent. Eerste bewoners betalen vanwege ‘oude rechten’ vaak minder dan latere bewoners. Nieuwkomers zijn al gauw 100 tot 150 euro meer kwijt. De laatste drie jaar stegen de huren al met 12 procent. ‘Het water staat sommige huurders tot de lippen’, zeggen Baart en Van der Kraats. Het college wil - naar Amsterdams voorbeeld - de mogelijkheid van een vangnet onderzoeken. Een tijdelijke voorziening voor huurders die door ziekte, werkeloosheid of tijdelijk inkomen worden getroffen. (NVH18-05, LN20-05).

18. Er geen speciaal banenplan voor werkloze niet-westerse allochtonen, antwoorden B en W op vragen van de PvdA. De gemeente doet al haar best om inwoners zonder werk de arbeidsmarkt op te helpen. En aangezien het percentage niet-westerse allochtonen op het totaal aantal werklozen aanzienlijk is, bedient de gemeente die doelgroep ruim voldoende, zo redeneert het stadsbestuur. In Leiden had in 2014 een van elke 35 autochtonen een bijstandsuitkering. Van de niet-westerse allochtonen was dat één op de acht. Er worden wel taallessen gegeven. Ook wil het college geen specifiek meldpunt instellen. Daarvoor is het bestaande Bureau Discriminatiezaken bedoeld. (LD18-05, NVH18-05).

18. Het kost de Universiteit Leiden steeds meer moeite om lesprogramma's te maken voor deeltijdstudenten. Er zijn bijna niet meer voldoende studenten om het deeltijdonderwijs betaalbaar te houden. Dit blijkt tijdens een discussie over het jaarverslag over 2014 van de universiteit in de Universiteitsraad. In 2002 telde Nederland nog 19.000 deeltijdstudenten, in 2014 was dit aantal gedaald tot circa 9.000. ‘Bedrijven zijn overgestapt op andersoortige cursussen: meer intern, korter en zakelijker. Minder mensen hebben er behoefte aan om een academische opleiding van begin tot eind te volgen’, zegt Simone Buitendijk van het college van bestuur. De Landelijke Studentenvakbond LSVb zei vorig jaar in een adviesrapport dat deeltijdonderwijs onvoldoende wordt afgestemd op kenmerken en behoeften. (LD20-05).

18. Het terrein tussen het LUMC en station Leiden Centraal verandert het komende half jaar in een glooiend graslandschap. Er komt een fiets- en looproute door het terrein van het station naar het Hippocratespad, dat onder andere naar het Onderzoeksgebouw en naar Naturalis leidt. De werkzaamheden beginnen en duren tot oktober. (LUMC19-05, LD20-05, LD15-08).

18. Doordat het alarm van een in de Liviulaan geplaatste lokscooter afgaat, houden agenten in de Briniostraat een 16-jarige Leidse verdachte aan. Hij wordt gestoord bij het demonteren van enkele onderdelen. De politie ziet hem wegrennen en zet de achtervolging in. Diverse onderdelen blijken te zijn losgehaald en verwijderd. (Dichtbij19-05).

18. Het van oorsprong Leidse vrouwennetwerk TopFem krijgt een internationale tak. In Londen en New York zijn al netwerken opgezet, in andere Europese steden functioneren TopFem-leden als ambassadeur en houden ze vacatures en evenementen in de gaten. ‘We proberen internationaal carrièremogelijkheden aan te bieden. Voornamelijk in Europa vanwege werkvisa’, zegt oprichter Maaike Riesthuis. TopFem werd in 2011 opgericht door twee Leidse studenten die behoefte hadden aan een ‘sterk netwerk voor vrouwen’. ’Er zijn organisaties die zich inzetten voor vrouwen aan de top, maar niet specifiek voor studenten en starters’, vult bestuurslid Suzanne den Engelse aan. ‘We koppelen jonge, ambitieuze studenten en starters aan een man of vrouw die werkzaam is op het gebied waarvoor zij ook ambitie hebben. (LD18-05).

19. Ricardo van Rhijn is door statistiekenbureau Opta opgenomen in het beste elftal van dit seizoen in de Eredivisie. De bij Docos opgegroeide verdediger uit Leiden is dit seizoen goed voor 80 voorzetten, 53 succesvolle tackles en 90 uitverdedigende acties. Ricardo van Rhijn beleefde bij Ajax een stabiel seizoen op de rechtsbackpositie. Het elftal bestaat verder uit Cillessen; Veltman, Botteghin, Willems, Vejinovic, Ziyech, Chery, Traoré, De Jong en Depay. (Dichtbij19-05).

19. De wedstrijdroeisters Willemijn Sneep en Janette van der Linden van Njord worden in hun dubbel twee op de Vliet bij de Lammebrug overvaren door een vrachtschip en komen met de schrik vrij. Een automobilist ziet het gebeuren en belt de hulpdiensten. Sneep: ‘We kwamen net onder de brug door en we hielden netjes stuurboord. Toen we omkeken, was er ineens dat schip. We konden niks meer doen, het was in een seconde gebeurd’. De boot werd onder het vrachtschip gezogen, de roeisters ook. ‘Mijn ploeggenootje kon er snel onder vandaan komen, ik had minder geluk. Ik ben een heel eind onder het schip getrokken’. Haar grootste angst was, dat ze in de schroef zou belanden. ‘Gelukkig kon ik voordat ik daar was, los komen. Onze boot niet. Die is helemaal vermalen. Alleen een bankje en een riem hebben we kunnen redden’, zegt Sneep, die voor controle naar het ziekenhuis moest maar inmiddels weer thuis is. Frits de Vries van Koninklijke Schuttevaer, de brancheorganisatie voor de beroepsbinnenvaart. ‘De roeiverenigingen hebben deze vaarwegen, die ook voor de beroepsvaart belangrijk zijn, al vele tientallen jaren. Zij zeggen: wij hebben het recht om hier te roeien. Maar er is een groot verschil met toen. De huidige vrachtschepen zijn heel veel groter dan vroeger. Zo'n groot, zwaar schip reageert heel traag. Als er ineens een roeiboot opduikt, kun je niets meer doen. Je kunt alleen maar hopen’. Hij wijst in het algemeen op het convenant veilig varen dat in 2013 tussen Schuttevaer, acht roeiverenigingen en de provincie is afgesloten. Ook voorzitter Floris Duvekot van Njord noemt het convenant: ‘Wij dragen felgekleurde hesjes. Op de kant fietst een coach mee, die de boel in de gaten houdt. We drukken onze roeiers op het hart om het gevaar niet op te zoeken en dat ze zoveel mogelijk stuurboord wal varen. Wij roeien naar Leidschendam en naar de Watertoren, routes waar ook veel vrachtschepen komen. Ik heb wel eens het idee dat ze op volle snelheid Leiden passeren. Misschien is het iets om nog eens naar de afspraken te kijken en de maximum snelheid voor vrachtschepen te verminderen bij Leiden. De combinatie vrachtverkeer en recreatievaart is gewoon niet prettig. We zullen nooit dikke vrienden worden maar proberen alles te doen aan veiligheid’. (RTVW19-05, Dichtbij19-05, LD20/28-05, Mare21-05).

19. Op de A4 botsen tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam vier auto's op elkaar als een eend met kuikentjes de weg oversteekt. Er raakt niemand bekneld maar de schade is groot. (RTVW19-05, Dichtbij19-05, LD20-05).

19. De Leidse schrijfsters Gerda Bosman en Corlijn de Groot bieden in hun nieuwe boek ‘De tuin als lusthof en slagveld’ een andere blik op tuinieren..
Bosman is wetenschapsjournalist bij de NTR en erg nieuwsgierig naar het ontstaan en de ontwikkeling van de natuur. ‘Het is eigenlijk een onpraktisch boek met darwinistische theorieën. Het maakt het tuinieren leuker, maar of je vingers er groener van worden valt te betwijfelen. Er staan wel heel praktische tips in zoals het klonen van planten’. Tijdens het graven, snoeien en schoffelen is haar eigen bostuin komen veel vragen op. Ze wil weten waarom een plant zich op een bepaalde manier gedraagt. ‘Voor het boek heb ik veel deskundigen gesproken en zij komen met verrassende nieuwe inzichten’. In het kleurrijke en rijk geïllustreerde boek komt de seksualiteit in de natuur geregeld ter sprake.

Bosman en collega-wetenschapsjournalist De Groot zetten een aantal jaar geleden het digitale platvorm de Groene Vinger op, bedoeld voor zowel fanatieke als startende tuiniers. Het boek kost 24,95 en euro en verschijnt bij Scriptum. (LD19-05).

((CV 19. Eigenaar Robert-Jan van Haagen van De Bruidshoek aan de Vrijheidslaan is getrouwd met Marloes. Zij is een van de twee dochters van Wil Alkemade, de oprichtster die vroeger in de gelijknamige slagerijen op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en in de Beatrixstraat werkte. Begin jaren ’80 loopt de omzet fors terug door de komst van supermarkten. Ze ontdekt dat er handel zit in tweedehands trouwjaponnen en benadert adverteerders om de japonnen bij haar in consignatie te geven. Op 4 februari 1986 opent Wil haar winkel waarin alle koelvitrines zijn vervangen door trouwjurken. Het wordt zo’n succes dat Wil besluit ook nieuwe japonnen te gaan verkopen. Die keus leidt tot de bijna tien jaar geleden geopende vestiging aan de Vrijheidslaan. Robert-Jan: ‘Marloes heeft een dagtaak aan het maken van afspraken, het bestellen van de trouwjurken en controleren van de leveringen, het beantwoorden van vragen, ze geeft tips en stelt gerust’. Robert-Jan is leraar natuurkunde als hij Marloes ontmoet via een hockeyvereniging. Ze woonden jaren in Leiderdorp en nu in Roelofarendsveen. Ze hebben dertig personeelsleden en winnen in 2014 de Dutch Wedding Award voor beste trouwwinkel. Sinds 2009 wordt ook tijdelijk een winkelpand op de hoek van de Langegracht en de Pelikaanstraat gehuurd als outlet, die zus Angela runt. (Sl19-05)).

19. Voorlezen stimuleert bij baby’s vanaf acht maanden de taalontwikkeling. Dat zegt de Leidse pedagoge Heleen van den Berg in haar proefschrift waarop zij promoveert aan de Universiteit Leiden. Bij het voorlezen krijgen ze met complexere taal te maken dan tijdens het eten, spelen en naar bed brengen. Het effect is al na vijftien maanden meetbaar. Na 22 maanden onderscheiden de jong voorgelezen baby’s/peuters zich nog meer. Door hun taalontwikkeling te blijven stimuleren neemt ook hun belangstelling voor verhaaltjes, liedjes en rijmpjes snel toe. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect waardoor de woordenschat van de kleintjes sneller blijft groeien. Dit geldt vooral voor prikkelbare kinderen die snel huilen, wat een negatief effect heeft op de taalontwikkeling. Van den Berg onderzocht het programma BoekStart, een initiatief van de Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek dat inmiddels landelijk is ingevoerd. Jonge ouders kunnen, als hun kind drie maanden oud is, in de bibliotheek gratis een koffertje ophalen met twee boekjes, waarvan een met een cd met liedjes, en een gratis babylidmaatschap van de bibliotheek. (UL12-05).

19. B en W maken met bewoners rond het Muziekhuis aan de Middelstegracht nieuwe afspraken over sluitingstijden en eventuele geluidoverlast. Met de vorige exploitanten en bijbehorende poppodium Qbus werd een aantal jaar geleden een convenant gesloten over de tijdstippen waarop het centrum dicht moest zijn. Die strenge regels lagen aan de basis van de financiële tekorten van het Muziekhuis, zo beweerde de stichting, die inmiddels is vervangen door cultuurkoepel BplusC. Met die organisatie en de buurtbewoners zijn de regels opgesteld. (Gem19-05, LD20-05).

19. De eerste twee vernieuwingsprojecten op het terrein van de voormalige meelfabriek aan de Zijlsingel lopen spaak. Het plan voor een wellnesscentrum met zwembad en parkeergarage aan de kant van de Oosterkerkstraat is door de gemeente afgekeurd. En tegen de komst van een studentencomplex met 57 kamers aan de zijde van de Waardgracht bestaan nog veel bezwaren in de aangrenzende buurt. ‘De plannen gaan niet in de ijskast, maar lopen wat vertraging op. We bekijken of deze vertraging gevolgen heeft voor onze garantstelling’, meldt de gemeente. Het gaat om een half miljoen euro dat de plannenmakers kwijtraken als de bouw niet in 2015 begint. ‘Om te voorkomen dat we vertraging oplopen, hebben we het huidige plan laten verlopen en komt er een nieuw’, zegt Margot Simons van Meelfabriek bv. Dat is de firma van projectontwikkelaar Ab van der Wiel, die de meelfabriek inmiddels zeventien jaar bezit. Simons hoopt de aangepaste plannen binnenkort te presenteren, zodat er deze zomer toch wordt begonnen. (LD20-05).

19. Het Houtkwartier krijgt een tweede riool om de grondwateroverlast bij Boerhaavelaan, Mariënpoelstraat en Rijnsburgerweg tegen te gaan. Het project kost enkele tonnen. Bij de Oegstgeesterweg en de Rijnsburgerweg wordt gekeken naar de verkeerssituatie. Volgens de buurtvereniging zijn meer en veiliger oversteekplaatsen nodig en de gemeente laat dat nu onderzoeken. Als laatste gemeentelijk toezegging bekijkt een extern bureau of de relatie het de wijk niet onnodig werd verstoord bij de presentatie van de vele bouwplannen en het vervolg daarop. ‘De participatie verliep wat moeizaam’, zegt bestuurslid Ronald Dahlmeijer. (Gem19-05, LD21-05).

19. De vrouwen ZVL verliezen voor zo’n 600 toeschouwers in het vierde play-off-duel de landstitel waterpolo van GZC/Donk, dat al 3-1 voor stond in de serie en zich voor de tiende keer in de clubgeschiedenis tot kampioen mocht kronen. De Leidse vrouwen komen snel op achterstand. Binnen een paar minuten staat er al 0-4 op het scorebord. ZVL wordt op alle fronten afgetroefd door de Goudse vrouwen. ’Verdedigend was het niks en ook aanvallend konden we geen potten breken. Dan houdt het al snel op’, verzucht coach Koen Plasmeijer. Bij rust is de stand al 2-9 en bij het eindsignaal staat er 7-13 op het scorebord. (LD20-05, Dichtbij21-05, WW27-05, LN27-05).

20. Het failliete hotel-restaurant De Beukenhof aan de Oegstgeesterweg wordt omgebouwd voor bewoning door meerdere huishoudens, zoals een complex met seniorenwoningen. Eigenaar Erwin Rozendal wil voorkomen dat het gebouw en de directe omgeving verpauperen. Ideeën voor een doorstart zijn op niets uitgelopen. Bij de gemeente Oegstgeest ligt inmiddels de vergunningaanvraag die het mogelijk maakt om de horecabestemming te wijzigen in een woonbestemming. (LD20-05).

20. Fietsers op de Broekweg, het lange fietspad in de Merenwijk, krijgen voorrang. Dat beslist de gemeente omdat de voorrangsregels er niet duidelijk zijn. Binnenkort worden er borden geplaatst. (St20-05, LD23-05)

20. ‘Studentenbureau’ een uitzendbureau voor studenten, roept tijdens de ‘Dag van de Stagiair’ het Leidse stagebedrijf Jacobs Engeneering uit tot stagebedrijf van 2015. Stagiair van het jaar werd Thom van Dorst die BMKB studeert aan de Fontys Hogeschool in Tilburg en zijn stage bij Arcade ICT vervulde. (Sl21-05, RTVW20-05).

20. Voor de ondergrondse vuilcontainers worden in de binnenstad 125 diepe gaten gegraven. De grond uit 25 van die gaten wordt door Erfgoed Leiden en archeologische adviesbureau RAAP onderzocht op sporen van bewoning. Kinderen mogen op de Garenmarkt vandaag en op 27 mei helpen zoeken in de grond die is opgegraven en worden beloond met een oorkonde, een balpen en een muntje. Volgens stadsarcheoloog Chrystel Brandenburgh is de vangst van de dag een minuscuul stukje aardewerk uit de tiende eeuw. Een driehoekje met zijden van nauwelijks een centimeter, met een dun lichtrood streepje er overheen. (RTVW20-05, Gem21-05, LD21-05, WW20-05, LN20-05, St27-05, WW03-06).

20. De Universiteit Leiden gaat alle gegevens die uit onderzoek zijn verkregen, openbaar maken. Onderzoekers van andere universiteiten kunnen die data gebruiken voor eigen onderzoek en om Leidse studies te controleren en te herhalen. Rector magnificus Carel Stolker noemt het vrijgeven spannend. ‘Open is écht open, maar er moet wel een intellectueel eigenaarschap zijn op de databases en de bestanden’. De Universiteitsbibliotheek is gevraagd de data te verzamelen en te beheren. (LD20-05).

20. De Korevaarstraat wordt aangepast om meer ruimte te maken voor auto’s en bussen. Die zitten elkaar nu vooral op drukke momenten in de weg waardoor opstoppingen ontstaan. Bij de herinrichting is er een middenberm aangelegd, waarvoor het verkeer elkaar niet meer kan inhalen. Bussen staan daardoor geregeld in de file van auto’s die rechtsaf willen slaan om de Hoogvliet parkeergarage in te rijden. De afgelopen maanden stonden er op drukke momenten verkeersregelaars om voor een vlotte doorstroming te zorgen. Na de aanpassingen kunnen de bussen weer gewoon langs de auto’s rijden. Tijdens de werkzaamheden moeten auto’s via de Sint Jorissteeg de parkeergarage bij de Hoogvliet supermarkt inrijden. (Sl22-05, St20-05, LD23-05).

20. De kleinere kermis rond Leidens Ontzet levert de 3 October Vereeniging geen financiële tegenvaller op. De gemeente compenseert de vereniging voor de mogelijk lagere omzet die wordt veroorzaakt door de bouw van de Lammermarkt-parkeergarage. Het kermisterrein is daardoor in elk geval dit jaar, maar mogelijk ook nog in 2016, een stuk kleiner en dat betekent dat er minder pacht binnenkomt. Van de pacht die de kermis opbrengt, betaalt de 3 October Vereeniging de viering en herdenking van Leidens Ontzet. Volgens bestuurslid Martijn du Prie staan sommige attracties op een andere plek. Superzweefmolen ‘Around the World’ krijgt een plekje bij station Leiden Centraal. Het reuzenrad staat wel op z’n vertrouwde plek. (Zie ook 08-05). (Sl22-05).

20. De 13-jarige Fleur Mentink, leerling van 2VWO, treedt vanaf eind mei op in de succesvolle musical Billy Elliot in het AFAS Circustheater Den Haag. Zij kruipt in de huid van Susan Parks, één van de balletmeisjes. Susan is een wat onhandig meisje; danst niet altijd zoals het hoort en wordt geregeld door de balletjuf, mrs Wilkinson, tot de orde geroepen. ‘Ik vind het een heerlijke rol om te spelen. Ik dans, ballet en tap, en ik mag ook acteren en zingen’. Aan de strenge auditieprocedure deden 600 meisjes mee. Fleur danst al vanaf haar vijfde jaar. Ze begon met klassiek ballet, maar al snel breidde ze dat uit met andere dansstijlen. Nu danst ze zo'n tien uur per week bij Dansstudio Sonja in Sassenheim; modern, tap, musical, klassiek ballet, hiphop en in de talentklas komen ook andere stijlen aan bod. Er zijn in totaal vier groepen ‘balletgirls’, die elkaar afwisselen in de musical. Je mag als kind, jonger dan 16 jaar, maximaal 24 dagen per kalenderjaar op de bühne staan. (Dichtbij20-05, WW21-05).

20. In de subsidiepot die winkeliers stimuleert hun puien in oude staat te brengen, wordt binnenkort extra geld gestort door de gemeente. Dat maakt wethouder Paul Laudy bekend tijdens de jaarlijkse Ondernemersborrel, die gehouden wordt in het Holiday Inn. Steeds meer winkeleigenaren doen er een beroep op. Dit jaar was de pot zelfs in maart al leeg. Hij neemt ook de gelegenheid te baat om de honderden aanwezige ondernemers op te roepen iets te doen aan allerlei schreeuwerige reclameborden voor prachtige oude gevels.
Geestelijk vader is oud-wethouder Alexander Geertsema (VVD) die in 2005 op de proppen kwam met een aantal andere manieren om monumentale gebouwen en met name de binnenstad in oude luister te herstellen, zoals een waaier met ‘historisch verantwoorde kleuren’. (LD22-05).

20. De stalen balken van de Marebrug krijgen door een hogedrukspuit weer de frisse blauwgroene kleur. De firma Gebr. Griekspoor is de ophaalbrug uit 1954, die de Lange Mare met de Korte Mare verbindt aan het opknappen, komende maanden. Ook de Grote Havenbrug, de Haagsche Schouwbrug en de Schrijversbrug worden het bedrijf opgeknapt. (LD21-05).

21. Een fors deel van de gemeentelijke raadscommissie blijft tegen de sluiting van de ov-poortjes op station Leiden Centraal. Dat standpunt verandert niet of nauwelijks als NS en wethouder Robert Strijk binnenkort samen een oplossing aandragen voor voetgangers die door de stationspassage willen lopen. GroenLinkser Jos Olsthoorn: ‘Hoe verschrikkelijk en belachelijk geweld tegen NS-personeel ook is, de poortjes zijn geen adequaat middel om dat tegen te houden’. Maar NS zegt dat de recente sluiting van de poortjes op Rotterdam CS aantoonbaar leidde tot minder zwartrijders en overlast. Daarom benadrukt een NS-woordvoerder twee dagen eerder dat het plan voor de sluiting nog steeds overeind staat. Wel voegt hij daaraan toe dat eerst met het stadsbestuur een oplossing moet worden bedacht voor de stroom passanten. Volgens NS is het waarschijnlijk dat die overeenstemming nog voor de zomer wordt bereikt. Strijk houdt het erop dat er nog steeds intensief overleg wordt gevoerd. Of er een aparte passage komt en welke relatie er met de winkeltjes op het station wordt gelegd, daarover laten de beide partijen zich niet uit. Wat GroenLinks betreft komen er alleen uitcheckpaaltjes. SP'er Julian van der Kraats sluit zich daarbij aan: ‘Het station is een belangrijke voetgangerspassage is. Daarom heeft de gemeente destijds ook meebetaald aan het station. Wat ons betreft blijven de poortjes gewoon open, net als op Schiphol’. Roeland Storm (CDA) wijst er op dat het gaat om een openbare weg die NS niet zomaar kan afsluiten. Ook D66 en de PvdA blijven erbij dat er een eerst een alternatief moet zijn voor passanten. In feite kan NS alleen op de VVD rekenen. Raadlid Dorien Verbree: ‘De aanpak van zwartrijden en onveiligheid in trein en op het station vragen helaas om deze maatregel’. Strijk meldde in maart nog dat als NS tot sluiting overgaat, de gemeente de gewraakte poortjes op kosten van NS laat verwijderen. (LD19/23-05, Dichtbij19-05, WW27-05).

21. De gemeentelijk raadscommissie vindt dat het plan voor een nieuw stedelijk jongerencentrum aan de Middelstegracht terug moet naar de ‘tekentafel’. Een meerderheid vindt 800.000 euro te duur en 100.000 euro voor een website te prijzig. Wethouder Roos van Gelderen moet een andere oplossing verzinnen. De Pancrat was een buurthuis waarvan de geraamde exploitatie niet rondkomt terwijl weinig jongeren zeggen er behoefte aan te hebben. ‘Acht ton voor 135 likes Facebook vinden wij te veel’, zegt Julius Terpstra (CDA). Hij krijgt bijval van de ChristenUnie en Groep Kok. De VVD vindt dat in ieder geval de website uit het voorstel moet worden gehaald. ‘Het is beter dat Van Gelderen de ton op zak houdt en een Facebookpagina opzet, adviseert raadslid Juliette Gilissen. De PvdA - altijd tegen een jeugdcentrum, vindt deze plannen prima. Martijn Otten: ‘Het is geen jongerencentrum maar een zorgloket met een jongerenfunctie. En er komen ook peuteropvang en sociale wijkteams in. GroenLinks is voorstander van een jongerencentrum, maar niet in deze vorm. Wethouder Van Gelderen houdt vast aan haar gehavende voorstel en agendeert die in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. (Zie ook 02-06). (LD23-05, Sl26-05, LN27-05).

21 De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Leiden-Oegstgeest (VVP) heft zich per 1 januari 2017 op. Dat hebben de leden besloten. Er is geen aanwas van jonge leden en het is ook niet gelukt vrijwilligers te vinden voor de bestuursfuncties. ‘Erg jammer, maar onvermijdelijk’, zegt voorzitter Lammert Leertouwer (83). Kerst 2016 kunnen de leden voor het laatst naar hun eigen kerkdienst in het Dorpscentrum in Oegstgeest. Leertouwer: ‘Het ís onvermijdelijk. Er is geen aanwas, en de leden worden zó oud... er is gewoon gebrek aan menskracht. Er zijn nog zo'n honderd leden, maar ook dat duurt niet zo heel lang meer, vrees ik’. Leertouwer nam de voorzittershamer over van Gé Eegdeman om het opheffingsproces in goede banen te leiden. ‘Hij kreeg steeds meer taken en was hij zo met de vereniging vergroeid dat het heel emotioneel voor hem zou zijn geweest als hij de opheffing zelf had moeten doen’. De komende maanden wordt bekeken of sommige activiteiten op eigen benen verder kunnen. Daarvoor heeft de VVP een goed gevuld steunfonds. Pastoraal werker Gerrie Kooijman-van Andel gaat in 2017 als ouderling aan de slag bij de Protestante Gemeente Oegstgeest. (LD21-05).

21. Nederland heeft er een Leeuwenhoek-microscoop bij. Onderzoek bij Museum Boerhaave wijst uit dat een onooglijk 17de-eeuws instrumentje uit een Britse collectie zilveren poppenhuisattributen een authentieke microscoop is die de Delftse lakenhandelaar Antoni van Leeuwenhoek 1632-1723) in de Gouden Eeuw maakte. Ze zijn zeer zeldzaam en meestal van messing. Het exemplaar is aangekocht door Planetarium Zuylenburgh in Oud-Zuilen. Zijn systematische en uitgebreide reeksen van waarnemingen maken Van Leeuwenhoek tot de grondlegger van de microbiologie. De autodidact, publiceerde zijn grensverleggende waarnemingen in het toptijdschrift de Philosophical Transactions van de Engelse Royal Society. De nu ontdekte microscoop vergroot 248 keer. Daarmee is het de op één na krachtigste die bewaard is gebleven. De nu geïdentificeerde Leeuwenhoek brengt het aantal wereldwijd bewaard gebleven exemplaren op elf. Museum Boerhaave heeft er vier. Om na te gaan of het zilveren instrument een echte Leeuwenhoek is, vergeleek het museum in zijn restauratieatelier het met vijf Leeuwenhoekjes van onverdachte herkomst. De vondst wordt op 2 juni in het museum officieel aan het publiek gepresenteerd en is daar zes weken te zien zijn. De onthulling bijgewoond door zo’n 150 belangstellenden wordt ingeleid met een lezing van Huib Zuidervaart, wetenschapshistoricus aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. Vervolgens geeft Tiemen Cocquyt, conservator van Museum Boerhaave, een toelichting op het door hem gecoördineerde onderzoek. De microscoop is ter beschikking gesteld door kunsthandelaar Bert Degenaar. Kopen was geen optie voor Boerhaave. Cocquyt: ‘Als museum moet je keuzes maken en in dit geval zijn we blij dat wij het Leeuwenhoekje hier een aantal maanden in het museum hebben’. De microscoop is verzekerd voor het gigantische bedrag van 500.000 euro. Degenaar wilde eerst onderzoek laten doen naar de echtheid van de microscoop. Boerhaave voerde het onderzoek uit, met een positief resultaat. Volgens Cocquyt is een Leeuwenhoekje nog nooit zo grondig onderzocht als dit specifieke exemplaar. Het belang hiervan weegt misschien nog wel zwaarder dan een potentiële toename in bezoekers. ‘Door dit onderzoek staan we op de frontlinie van alles wat er in het ‘Leeuwenhoek-wereldje’ gebeurt. In een Delftse gracht is vorig jaar bij graafwerk voor de spoortunnel mogelijk nog een microscoop van Anthonie van Leeuwenhoek uit de bagger gehaald. Het gaat om een koper microscoopje niet groter dan een creditcard. Het is gevonden in de Delftse Hout, waar grachtenbagger is achtergelaten. Via veilingsite Ebay belandde het toen nog ondefinieerbare instumentje bij een Spaanse verzamelaar. De echtheid wordt onderzocht op de Universiteit van Cambridge. Daar weet onderzoeker Brian Ford het zeker: dit is een échte Van Leeuwenhoek. Dat zou blijken uit de ‘grondplaat’ en het feit dat de microscoop met de hand gemaakt is. (Sl21-05, RTVW21/29-05, Dichtbij21-05, LD22/30-05, VK29-05, LD03-06).

21. De wereldberoemde primatologe en natuurbeschermster Jane Goodall (81) wordt in de Hortus Botanicus geëerd met een naar haar genoemde orchidee. Deze ‘Dendrobium goodallianum’ bloeit slechts één dag en ruikt naar kokos en blijft tijdens de ceremonie veilig in een kas van de hortus. Er is er maar één van op de wereld. De plant werd in 2003 gevonden door het toenmalige hoofd kassen Art Vogel van de Hortus Botanicus. Hij deed die vondst in een bos dat zou worden gekapt - het was ‘redden wat er te redden viel’. In totaal verzamelde Vogel 7.500 orchideeën in Papoea-Nieuw-Guinea. De meeste waren al eerder beschreven, maar Dendrobium goodallianum is nieuw. De plant bloeit drie keer per jaar. De bloemen worden zorgvuldig in alcohol geconserveerd. De meeste worden bewaard in de collectietoren van Naturalis, maar het museum stuurt ook bloemen op naar andere herbaria in de wereld. Goodall ‘Deze plant is wild, 'zoals God hem heeft gemaakt’. De Engelse dankt haar roem vooral aan haar ontdekking dat chimpansees werktuigen maken. De laatste jaren wijdt ze zich aan natuurbescherming. Vorig jaar publiceerde zij het boek ‘Seeds of hope: wisdom and wonder from the world of plants’. Het boek is nog niet vertaald. Er was al een orchidee naar haar vernoemd en ook een roos, maar dat waren gekweekte soorten. Ze is vier dagen in ons land op uitnodiging van het Jane Goodall Instituut Nederland. Er is een ‘meet en greet’ voor haar bewonderaars, die daar 50 euro voor neertellen inclusief lunch. Aansluitend geeft Goodall een lezing, waarin ze waarschuwt voor de ‘afschuwelijke dingen’ die mensen de natuur aandoen, maar waarin ze zich ook optimistisch toont. (LD08/22-05, Dichtbij11-05, UL12/26-05, WW20-05).

21. Leiden telde begin 2013 ongeveer 500 miljonairs. Omgerekend zo’n 0,8 procent van het totale aantal huishoudens. Dat meldt het CBS in het rapport ‘Miljonairs in cijfers’. Vergeleken met ‘rijke’ buurgemeenten Wassenaar (8,6 procent is miljonair) en Oegstgeest (3,3 procent is miljonair) telt Leiden weinig zeer rijke inwoners. (Dichtbij21-05, RTVW21-05, LD22-05).

21. Het onderwijs bij het ROC Leiden is na de nieuwbouw veel slechter geworden, meldt de Volkskrant die de hand legde op een vertrouwelijk onderzoek naar de financiële problemen bij de onderwijsinstelling, die begin dit jaar aan wanbeleid ten onder ging. Oorzaak waren ambitieuze vastgoedprojecten, waardoor er veel te veel geld naar huisvesting ging. Om kosten te besparen werden klassen vergroot. Ook werd er niet meer geïnvesteerd in het aannemen van docenten. Ter vergelijking, waar goed presterende mbo-instellingen 70 procent van de winst uitgeven aan personeel, liep dat aandeel in Leiden terug tot 60 procent. In het schooljaar 2011/2012 scoorde 27 procent van de opleidingen onvoldoende, in 2012/2013 was dat 40 procent. Op die opleidingen zat 56 procent van de studenten. (VK21-05, RTVW21-05).

21. De Universiteit Leiden zit, samen met die van Utrecht en de Amsterdamse universiteiten, in de Europese top 25. Dat blijkt uit de ‘Leiden Ranking 2015’, die jaarlijks wordt gemaakt door het CWTS, het Centre voor Science and Technology van de universiteit. De Leiden Ranking meet het aantal publicaties van een universiteit en de mate waarin die worden geciteerd in andere artikelen. Britse en Zwitserse universiteiten domineren de top 25. Wereldwijd staat de Universiteit Leiden op plaats 52 in de top 100 en is daarmee de eerste Nederlandse universiteit in de ranking. Vorig jaar stond de universiteit een plek lager. De top 10 wordt gevormd door Amerikaanse Universiteiten; alleen de nummer 10 komt uit Israël. In de Nationale Studenten Enquête 2015 scoort de Universiteit Leiden volgens haar studenten over de hele linie een dikke voldoende als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. De enquête werd ingevuld door 8.304 Leidse studenten, een derde van alle studenten. Ze beoordelen hun studie op aspecten als: inhoud, docenten, studiebegeleiding en wetenschappelijke vaardigheden. Op veel punten liggen de scores hoger dan vorig jaar. Minder tevreden zijn ze over studiebegeleiding, kwaliteitszorg (het terugkoppelen van enquêteresultaten en maatregelen aan studenten) en de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Ook de informatievoorziening over onder meer studievoortgang, regels en procedures, toetsen en beoordelingen kan beter, vinden ze. (LD21-05, UL26-05).

21. De gemeenteraad blijft bezorgd over het ROC Leiden. Het aantal inschrijvingen voor komend schoolseizoen is met een kwart is gedaald door de voortdurende negatieve publiciteit over het onderwijsdebacle. PvdA'er Martijn Otten: ‘Het is bijna cynisch om te moeten opmerken dat Leiden over de beste universiteit van het land beschikt en de slechtste mbo-instelling’. In een rapport van PriceWaterhouseCooper staat dat de gemeente de financiële neergang heeft versneld door het ROC onder meer op te zadelen met een onrendabele parkeergarage. Dat ontkent het stadsbestuur fel. De plannen dat het ID College de concurrent zou overnemen zijn inmiddels achterhaald en wil ROC Leiden toch zelfstandig blijven bestaan. Raadsleden hopen dat de financiële puinhoop wordt opgeruimd en het onderwijsniveau stijgt. ‘Ik begrijp de frustratie dat wij daar als stad weinig aan kunnen doen'’, aldus wethouder Frank de Wit. Het ROC heeft verzocht om de woz-aanslagen wat te verlagen en een bijdrage te leveren aan de geplande fietsenstalling. Bovendien moet de mbo-instelling opdraaien voor een extra asbestsanering in een voormalig ROC-pand. Ook daarvoor ligt er een verzoek voor een donatie van de gemeente. Een brief van interim-bestuurder Henk de jong van ROC Leiden schoot wethouder Frank de Wit in het verkeerde keelgat. Op 10 april zegt De Jong een ‘dreigbrief’ aan het college dat als er niet betaald wordt het ROC Leiden naar de rechter stapt en het faillissement aanvraagt. De gemeente zou het pand aan de Lammenschans moeten kopen of huren van eigenaar Green. Volgens het reddingsplan zouden ministerie en gemeente allebei circa 20 miljoen voor hun rekening moeten nemen. Na de weigering stelde het ministerie 40 miljoen beschikbaar. De Jong wordt opgevolgd door Ricardo Winter die bij ROC Amsterdam vandaan komt.

(Sl22-05, LD23-05, Dichtbij28-05, WW03-06).

21. De Leidse band Villeneuf presenteert in poptempel Gebr. De Nobel zijn nieuwe album. Zanger Michiel van Poelgeest: ‘Onze muziek is natuurlijk via iTunes en Spotify te koop. Maar om toch iets tastbaars te hebben, hebben we de Haagse kunstenaar Julian Sirre gevraagd een zeefdruk te maken bij onze muziek. Wie daarvan voor 15 euro een exemplaar bestelt, krijgt er een code bij om de liedjes van ons album te downloaden’. Villeneuf timmert sinds een jaar of vijf aan de weg. De band komt voort uit Junior Eats Alone, een andere Leidse popformatie. Junior Eats Alone speelde emotionele rock, een beetje à la Pearl Jam. Villeneuf is opgeschoven richting dansbare popmuziek. Opvallend is het gebruik van synthesizers. Na het eerste album in 2012 maakte Villeneuf een vliegende start. De band schopte het tot de finale van de Grote Prijs van Nederland en trad op in ‘De wereld draait door’. De frontman schat dat hij zo'n honderd dagen in zijn studio in de voormalige zusterflat Nieuweroord heeft doorgebracht om nieuw materiaal te schrijven. Dat leverde dertien liedjes op.
Na een discussie met de rest van de band zijn vijf liedjes in de prullenbak beland. Een album moet een eenheid zijn, vindt de zanger. ‘In de thematiek van de liedjes, in het gebruik van de akkoorden, maar vooral in de keuze van de instrumenten’. De mellotron werd gebruikt voor het album ‘You and me galaxy’. Dat is een elektrisch muziekinstrument met op magneetbanden opgenomen geluiden, die via toetsen geactiveerd worden. Onder meer The Beatles, David Bowie en The Moody Blues gebruikten het in hun muziek. 
De nieuwe Leidse stadsdichter Wouter Ydema introduceert de band bij het relaeseconcert en draagt een aantal gedichten voor. (Sl15/28-05, LD16-05).

22. Het project Omalief uit Leiden wordt een landelijke organisatie. Woordvoerder en leider Mustafa Kus wil daarnaast ook professionaliseren. ‘Want dat kan één Mustafa, die er zeventig uur in de week mee bezig is, niet runnen met een handjevol vrijwilligers’, aldus Kus. Omalief gaat om Turkse jongeren die één keer per week op bezoek gaan en maatjes worden met vereenzaamde ouderen. ‘Heel Nederland’ is volgens Kus al naar zijn project komen kijken. Daarom wil hij het ook in andere steden opzetten. Kus zoekt steun bij de gemeente, hoewel hij daarbij nadrukkelijk niet vraagt om geld. Later dit jaar wordt duidelijk hoe Leiden Omalief helpt. (LD23-05).
22. VVD, D66, CDA en SP presenteren het provinciale coalitieakkoord ‘Slimmer, schoner en sterker’. Zuid-Holland moet de best bereikbare provincie worden en flink inzetten op het verbeteren van werkgelegenheid. Verder wordt veel geld opzij gezet voor andere vormen van energiewinning dan fossiele brandstof. En dat in combinatie met een belastingverlaging, eenmalig 40 miljoen voor extra groen en behoud van fijnmazig openbaar vervoer op het platteland.
Het moet allemaal komen uit een intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het energiefonds van 100 miljoen euro moet leiden tot nieuwe duurzame manieren van energieopwekking, zoals geothermie of waterkrachtcentrales. In de Leidse regio kunnen het Bio Science Park en de Universiteit Leiden rekenen op de vorsende blik van de provinciebestuurders. Want onder meer daar moet de zo gewenste innovatie vandaan komen. Zuid-Holland steekt daarvoor onder meer 15 miljoen euro extra in de vorig jaar begonnen provinciale investeringsfonds Innovation Quarter. Partners en gemeenten worden opgeroepen er ook extra geld in te steken. Om het midden- en kleinbedrijf te stimuleren, trekt de provincie nog eens 14 miljoen euro uit. Om de kwaliteiten van het Groene Hart te versterken wil de coalitie samen met Utrecht en Noord-Holland een nieuwe, samenhangende visie bedenken. Wat openbaar vervoer betreft gaat de coalitie onverminderd door met R-net, het netwerk van ‘hoogwaardig openbaar vervoer’. Een ambitie voor het OV is, dat de tarieven de komende vier jaar niet stijgen. Hooguit mag de prijs van kaartjes aan de inflatie worden aangepast. Tegelijkertijd wil de coalitie dat ook in dunbevolkte gebieden een fijnmazig netwerk blijft bestaan, bijvoorbeeld met bedrijfs- en buurtbusjes. De nieuwe gedeputeerden maken zich sterk om het kantorenoverschot terug te dringen en dreigen de regie over te nemen als dat gemeenten en regio's niet lukt. Omdat de vraag naar en het aanbod van goede, betaalbare koop- en huurwoningen nogal uit elkaar liggen willen GS daarover in gesprek met corporaties en gemeenten. Het nieuwe college bestaat uit commissaris der koning Jaap Smit, Rik Janssen (SP), Floor Vermeulen (VVD), Jan Herman de Baas (interim provinciesecretaris, Han Weber (d66) Adri Bom Lenstra (CDA) en Rogier van de Sande. De Leidse VVD’er krijgt voor de tweede keer plaats de portefeuille financiën en is bijzonder ingenomen dat de provinciale belastingen, de opcenten, worden verlaagd. ‘Dat is volgens mij nog nooit eerder gebeurd’. De komende vier jaar nemen de lasten voor Zuid-Hollanders in totaal met 40 miljoen euro af. Nieuw in zijn portefeuille is ‘organisatie en bestuur’. Het betreft onder meer de samenwerking met andere gemeenten en provincies en discussies over gemeentelijke fusies. Op 27 mei wordt het college geïnstalleerd. (Sl22-05, RTVW22/27-05, LD23-05).

22. De provincie heeft NS en ProRail opdracht gegeven om te onderzoeken of een kwartierdienst op de lijn Leiden-Utrecht ook mogelijk is zonder de aanleg van een dubbelspoor. In plaats daarvan zouden er voor 2018 passeerplekken moeten komen bij Hazerswoude en Bodegraven. Op het traject moet in beide richtingen twee keer per uur een intercity en twee keer per uur een sprinter rijden. Het gedeelte Leiden-Alphen is storingsgevoelig en er moet geregeld worden gewacht op een tegenligger. Floor Vermeulen, vanaf 27 mei gedeputeerde verkeer, denkt dat het haalbaar is. De NS heeft de ambitie om er in de toekomst ‘spoorboekloos’ te rijden. Dat wil zeggen elke tien minuten een trein beide kanten op. Maar Prorail gaat over de infrastructuur. (LD23-05, RTVW27-05).

22. Vier Leidse studentes pedagogische wetenschappen pogen bevolkingsgroepen in de Slaaghwijk nader tot elkaar te brengen. De multiculturele wijk profileert zichzelf als ‘vreedzame wijk’ en de Brede School Merenwijk stelt dit thema centraal in de lessen. Omdat het thema buiten de school niet leefde besluit de stichting Move de studenten te vragen een project op te zetten dat kinderen de gelegenheid geeft om elkaar te ontmoeten.
In buurthuis ‘Op eigen wieken’ worden vier wijklessen geven voor kinderen van 10 tot 12 jaar. (LD22-05).

22. Leren opereren in de baarmoeder met een oefenbuik kan in het LUMC. Gynaecoloog Suzanne Peeters ontwikkelde een trainingsprogramma om gespecialiseerde ‘foetaal chirurgen’ levensecht de operatie van ongeboren kinderen te laten oefenen. Het LUMC is het enige ziekenhuis in Nederland dat ongeboren kinderen behandelt via een kijkoperatie in de baarmoeder. Wereldwijd is het zelfs het expertisecentrum op het gebied van de behandeling van het ‘tweelingtransfusiesyndroom’. Bij TTS ontvangt de ene helft van de tweeling te veel bloed, de ander te weinig. De behandeling bestaat uit het dichtlaseren van bloedvatverbindingen tussen de twee ongeboren baby's.
In 64 procent van de operaties overleven beide kinderen. In Nederland zijn er jaarlijks 50 tot 70 patiënten met het TTS. Ze komen allemaal naar het LUMC voor behandeling. Een chirurg moet een operatie jaarlijks een minimaal zo'n twintig keer doen om kwaliteit te kunnen leveren. Op 12 juli worden de cursus samen met collega's uit Leuven en Toronto gegeven in Washington in de VS. (LD22-05).

22. Sparkie, Guus, Bella en Roetsj, heten de vier jonge slechtvalken in de nestkast op de E.ON-centrale aan de Langegracht worden geringd. De kast, die er sinds 2010 hangt, bleef een aantal jaar leeg. Het ouderpaar vliegt af en aan met gevangen prooi, voornamelijk stadsduiven. In de nestkast zijn óók de resten van een halsbandparkiet en een grutto gevonden. Het is allemaal te volgen via de webcam in de nestkast. Zij zijn ook gewogen door Martin Mollet en een collega-vrijwilliger van Slechtvalk Werkgroep Nederland. ‘Een mooi broedsel. Het mannetje is goed op gewicht, de drie vrouwtjes zitten een ietsje onder het gemiddelde, maar niet zorgwekkend. Inmiddels zijn ze 27 dagen oud. Met 42 dagen vliegen ze uit en worden nog vier tot acht weken gevoed door de ouders’. Op 9 juni meldt fotograaf en vogelliefhebber Taco van der Eb dat de vier jongen het nest hebben verlaten en af toe en een vogeltje krijgen toegeschoven van de ouders. Ze vliegen steeds beter. Met de slechtvalkenpopulatie ging het vorige eeuw heel slecht in Nederland. De dieren hadden erg te lijden gehad van het insectenbestrijdingsmiddel DDT, dat in 1973 werd verboden. Sinds de jaren '90 van de vorige eeuw is er een gestaag stijgende lijn te zien.(Zie ook 01-05). (LD22-05, LD09-06).

22. Nejla Bekdur en Asiye Gedik, twee net afgestudeerden geneeskunde aan de Universiteit Leiden presenteren hun eerste boek. Ze richten in 2009 de Turkse studentenvereniging Biruni op en winnen in 2012 de Innovatie Prijs van het Leidse Ondernemersfonds voor hun inspanningen om studenten en ondernemers aan elkaar te verbinden. Het boek ‘Vleugels in de lucht’ gaat over hun ervaringen als ondernemende studenten. Beiden zijn van Turkse komaf, maar het boek gaat over Nederland maar met een ‘Turks kleurtje’. Bekdur werkt inmiddels als arts in het LUMC en beide vrouwen zijn bestuurders van de jongerenafdeling van de internationale Turkse ondernemersvereniging Müsiad.
Ze willen allebei in het ziekenhuis werken, maar ook actief blijven als ondernemers. ‘Een kliniek, dat is ons doel’, zeggen ze beiden. (LD20-05, UL26-05).

22. Internetbureau Kees maakt gratis de nieuwe website voor Stichting Europdonor, de Nederlandse stamceldonorbank in Leiden. Het Leidse bureau helpt de stichting in het kader van de jaarlijkse Goede Doelenactie. Achttien medewerkers en de stichting werken samen om de website wordstamceldonor.nl te vernieuwen. De donorbank hoopt met de actie meer donoren te werven dan vorig jaar (20.000). (LD19/23-05).

22. De Haagse rechtbank beslist dat er nader onderzoek moet volgen of Mohammed B. (21) uit Rozenburg, die op 30 juli een 61-jarige Leidse snorfietster aanreed op de Willem de Zwijgerlaan, door rood reed. Twee weken eerder wordt een half jaar rijontzegging en een werkstraf van 100 uur geëist wegens schuld aan zwaar lichamelijk letsel. De snorfietster brak haar rechterheup door de botsing met de zwarte Volkswagen van de verdachte. De vrouw moest worden geopereerd en zit nog steeds in de ziektewet. B. reed volgens meerdere getuigen door rood maar zelf beweert hij dat het licht voor hem op groen stond. De rechtbank laat het OM nu technische stoplichtgegevens opvragen die uitsluitsel moeten geven of verdachtes verhaal klopt. Daartoe is het onderzoek weer heropend. Eerder al werd hij twee keer veroordeeld wegens rijden zonder rijbewijs. (LD09-23-05).

22. Tot en met 7 juni vindt het festival Signatures Cultuurweken Leiden plaats. Met een scala aan culturele evenementen. De opening is in de Hooglandse kerk met een gratis concert door harpist Lavina Meijer en Carel Kraayenhof op de bandoleon en voorproefjes zoals de Leidse Hofjesconcerten. Verder staat op het programma: Beelden in Leiden: (13 mei tot en met 2 augustus - Hooglandse Kerkgracht). Jonge beeldhouwers presenteren het thema ‘Botanica’, Schemerstad: (22, 23 en 24 mei - Vertrekpunt Apothekersdijk). Evenement langs vijf voorstellingen op en langs het Leidse water. Leidse Hofjesconcerten: (23, 24 en 25 mei - Leidse hofjes). De mooiste Leidse hofjes bieden een podium aan aanstormend en gevestigd muzikaal talent. Festival Openluchthotel van Fields of Wonder: (23, 24 en 25 mei - Stadspark De Burcht). Het park wordt omgetoverd tot het grootste pop-up hotel van Nederland. Museumnacht Leiden: (Zaterdag 30 mei). Een opwindende avond in de meeste Leidse musea. De Leidse Olympus: (Zondag 31 mei - Burchtplein). Een programma met de top van Nederlandse schrijvers, dichters en musici. Leiden International Film Festival Summer Special: (4, 5 en 6 juni - Pieterskerkplein). Drie dagen lang een openluchtbioscoop. SummerJazz Festival: (Zondag 1 juni - Leidse Hout). Nationale en internationale topartiesten spelen swing en soul en lokale ondernemers zorgen voor lekkere hapjes. (Dichtbij19-04, Sl11-05, LN20/27-05, LD21/23-05, WW27-05).

22. Op 57-jarige leeftijd overlijdt ‘de koning van de salsa’ Leonard Haim José Martina. Met zijn danspartner leert Monique Struch vele honderden mensen swingen en brengt de salsa naar Leiden. Martina - geboren op nieuwjaarsdag 1958 in Amsterdam - is 34 als hij in het Leidse café De Tregter een salsacursus volgt. Hij blijkt een natuurtalent en begint in 1992 de Caraïbische dansschool ‘Dos Bailadores’ (twee dansers). Martina ligt opgebaard zijn dansschool aan de Perzikweg 2 waar iedereen afscheid van hem kan nemen. Bij Martina openbaarde zich drie maanden geleden de ziekte kanker. (LD26-05, Sl27/28-05).

22. Tot en met 24 mei is het water in de binnenstad drie avonden het domein van ‘Schemerstad’. Op de Apothekersdijk schepen de gasten in op zo'n beetje alle rondvaartboten die Leiden rijk is. Ook particuliere bootjes mogen tegen betaling meevaren om te genieten van vijf minivoorstellingen langs het water. Bij de Haven treden twee muzikanten en de flamencodanseres van Compañia A4 op. Bij de Zijlpoort duikt op de walkant bij de begraafplaats een man op met een kruiwagen, een schep en een kruis. Hij lijkt iemand te gaan begraven. Plots komt er een vrouw omhoog en wordt er een duet gedanst. Cabaretier John Schleipen treedt op het Arsenaalplein op. Bij de Hortus Botanicus is in het groen een constructie is gebouwd van allemaal raamkozijnen. Het Blauwe Uur, een jaarlijks terugkerende deelnemer aan Schemerstad, verzorgt hier een show van licht, muziek en kleuren. Het Rapenburg is de laatste halteplaats. De eigenaars hebben het zogeheten Rode Huis, een bed & breakfast naast het Academiegebouw, beschikbaar gesteld. (LD26-05, Gem28-05).

22. Met Pinksteren worden er ruim 200 gratis concerten gegeven op diverse buitenlocaties, voornamelijk in hofjes. Bijna alle muzikanten zijn professionals, afkomstig van het conservatorium. Diverse muziekstijlen komen aan bod. Zo is er een route met klassieke/oude muziek, jazz, volksmuziek en Spaanse muziek. Een unieke gelegenheid voor het publiek om nieuwe muziek én onbekende plekjes in de stad te ontdekken. Initiator en artistiek leider van de zevende editie van de Hofjesconcerten is Michiel van Westering. ‘Ik ben er indertijd mee begonnen omdat ik de stad wilde gebruiken als podium. Gezien de vele monumenten is Leiden daar erg geschikt voor. Wanneer je mooie muziek hoort op een mooie plek, heeft dat een toegevoegde waarde’. De keuze voor hofjes was snel gemaakt. ‘De akoestiek is goed in zo'n ommuurde ruimte, het geluid blijft hangen. Bovendien heerst er een rustige en intieme sfeer’. Bijzonder aan het programma dit jaar is dat er concerten bij zijn voor jonge kinderen. ‘Ik zag het publiek steeds verder vergrijzen en wilde de liefde voor muziek doorgeven aan jongere generaties’. Hoogtepunt is het openingsconcert van de zevende editie op 22 mei in de Hooglandse Kerk met Lavinia Meijer en Carel Kraayenhof. De volksmuziek is eerste pinksterdag in het Schachtenhof aan de Middelstegracht. Het Trio C tot de derde speelt er klezmer- en balkanmuziek. In het Katrijn Maartensdochterhof aan de Pasteurstraat geeft Opera Dolleboelja een theatrale muziekvoorstelling speciaal voor kinderen. Het Trio La Faville vertolkt werken van Bach, Telemann, Dieupart en Vivalidi in het Barend van Namenhof aan de Hoefstraat. Vivienne Aerts treedt met haar NYC Experiment in het Sint Jacobshof aan de Doezastraat op. In het Van Assendelft-hof aan de Langegracht. speelt de cellist Sietse-Jan Weijenberg werken van Bach, maar ook van de Japanner Bunraku. Gezien de bezuinigingen is onbekend hoe lang de hofjesconcerten nog gratis worden aangeboden. De beslissing hierover ligt bij de gemeente als hoofdsponsor. Van Westering wil ook hofjesconcerten in andere steden introduceren. Zo had hij onlangs contact met geïnteresseerden in Oxford, waarmee Leiden een stedenband heeft. (NVH11-05, LN13-05, LD21/26-05).

22. Acht fietsroutes van en naar de ommelanden van Leiden krijgen een flinke opknapbeurt. Wethouder Frank de Wit stelt een half miljoen euro beschikbaar om fietspaden beter met elkaar te verbinden. De plannen bestaan al sinds 2013. De provincie en koepel Holland-Rijnland betalen mee. Er worden informatieborden neergezet en rotondes en onderdoorgangen opgeknapt. De fietstunnels gaan bovendien onderdeel uitmaken van een kunstproject. De Wit trekt nog eens 80.000 euro extra uit voor het knelpunt bij het Matilopark bij de wijk Roomburg. Op de hoek van het Kasteelhof en de Julius Ceasarpad ontbreekt een stuk fietspad. Door naast het voetpad ook een fietspad te leggen en borden te plaatsen, wil De Wit alle onduidelijkheid wegnemen. Eind 2015 wil het stadsbestuur de doorsteek bij het voormalige NUON-terrein van de Langegracht naar de Maresingel opleveren. Een fietsverbinding over de Vliet richting Roomburg en naar de Oegstgeestse wijk Poelgeest laten nog even op zich wachten. (LD22-05).

22. Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden stapelt maatregel op maatregel in een poging om het rendement van studenten verder op te krikken. Een bindend studieadvies in het tweede jaar, beperking van de geldigheidsduur van tentamens, verplichte scriptieseminars, tentamenboetes, het beperken van het recht op herkansing - dit alles wordt de Leidse studenten te veel. De studentenpartijen in de Universiteitsraad schrijven in een brandbrief aan het bestuur dat het roer om moet. Volgens studentraadslid Jan van der Voet van Studentengroepering Leiden (SGL) is minister Jet Bussemaker al verder opgeschoven in de richting van de studenten dan het bestuur. De brief is ondertekend door de studentenpartijen SGL en BeP. Ook CSL, de Lijst Vooruitstrevende Studenten, het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) hebben hun handtekening gezet. De LKvV vindt dat de studiedruk activiteiten buiten de studie bijna onmogelijk. maakt. (Mare21-05, LD22-05).

22. In de Hortus Botanicus wordt de tentoonstelling ‘Beschermde Planten’ geopend. In 23 andere botanische tuinen worden in dit kader ook planten belicht die met uitsterven worden bedreigd. In elke tuin worden tien planten getoond met een felrode lijst bij hun naambordje. Van de duizenden bedreigde planten op de wereld worden zo uiteindelijk 240 bedreigde soorten onder de aandacht gebracht. Klimaatverandering, overexploitatie, verdroging en overbemesting, houtkap of landhonger vormen de bedreigingen. De kleine Zweedse Kornoelje is één van de tien planten die in Leiden onderdeel is van de tentoonstelling. De andere negen planten staan in de tropische publiekskassen, omdat ze leven in een warmer klimaat. De Reuzenaronskelk, een belangrijk pronkstuk uit de collectie is daar één van. In het wild vind je de grote plant alleen op het Indonesische eiland Sumatra en ook de Reuzenaronskelk is in de loop der jaren zeer zeldzaam geworden. De tentoonstelling loopt tot 22 december 2015. (LD20-05).

22. Museum De Lakenhal gaat verhalen van de Lammermarkt verzamelen.
‘In de vier pandjes die worden gesloopt in verband met de verbouwing hebben door de eeuwen heen mensen gewoond, zegt Nicole Roepers. ‘Vanaf 1611 waren het arbeidshuisjes, maar later ook winkeltjes. Op nummer 29 schijnt ooit een kroeg te hebben gezeten. In dat pand troffen we nog mooie tegeltjes aan’.
Meest bekend in het rijtje is waarschijnlijk de inmiddels gesloten seksshop. Maar ooit zat op dat adres een keurige melkwinkel’. Hun verhalen worden verzameld onder de noemer ‘Kronieken van de Lammermarkt’. Het museum heeft journalist Sebastiaan van Loosbroek opdracht gegeven zoveel mogelijk verhalen op te tekenen. Elke week zet hij een nieuw interview online. Inmiddels heeft hij de buurtbewoners Albert Nijhuis en Evert van der Ploeg geïnterviewd. Ze zijn te lezen via de website van De Lakenhal en via Facebook. Mensen kunnen zelf verhalen en foto's toevoegen. (LD22-05, WW03-06)

22. Het Egidius Kwartet sluit in de Pieterskerk het omvangrijke project rond de Leidse Koorboeken af. De boeken stammen uit de 16de eeuw en er werd dagelijks uit gezongen. Toen de Beeldenstorm over Nederland raasde en Rooms-Katholieke bezittingen werden vernield, werden ze in veiligheid gebracht. Van de oorspronkelijke acht boeken zijn er zes bewaard gebleven. Ze liggen in De Lakenhal. Artistiek leider Peter de Groot: ‘Onder musicologen waren ze wel bekend. Er wordt in de muziekgeschiedenis vaak aan gerefereerd. 
Ik hoop dat die verdwenen twee ooit nog eens boven water komen’. Sinds 2009 was hij dagelijks bezig met de in totaal zo'n 350 composities. Het zesde koorboek, Codex F, telt een groot aantal complete missen. Daarvan wordt er één uitgevoerd, zoals gebruikelijk was rond 1570. Met alles er op en er aan: gregoriaans, polyfonie, kaarsen en bellen. In 2009 nam Peter de Groot zich voor niet te rusten voordat alle zes koorboeken tot klinken zijn gebracht: op cd, maar ook live. Elk jaar verscheen er een dubbel-cd en gaven de zangers een reeks concerten, steeds uit een volgend koorboek. De première is in Leiden en daarna volgen concerten in Zutphen, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Alkmaar en Vlissingen. De Groot: ‘Ik heb prachtige muziekstukken ontdekt. Soms was het of ik als ontdekkingsreiziger een onbekende Egyptische piramide binnenkwam. Zoveel moois kwam ik tegen. Door mijn werk is het materiaal nu ook beschikbaar voor amateurkoren. Ik hoop dat het nog vaak gezongen wordt’. (Zie ook 03-05). (LD22-05).

22, Het COC Leiden, de belangenvereniging voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders, heeft weer een bestuur. De algemene ledenvergadering kiest acht nieuwe bestuursleden. Het afgelopen half jaar was er een interim-bestuur actief van twee personen, Michiel Hoogkamer en Rogier van der Linden, die samen met een grote groep vrijwilligers voor de continuïteit zorgden. Van der Linden blijft voorlopig ook aan in het nieuwe bestuur. De vereniging moet beslissen of het pand aan de Langegracht wordt aangehouden. De gemeente verdubbelt de huur en zet daar mogelijk subsidie tegenover, maar die moet elk jaar opnieuw worden toegekend en dat zorgt voor onzekerheid. Voorzitter is voormalig GroenLinks-raadslid Jan-Thijs Nieborg,. Penningmeester is Paul van Cleef en pastoor Paul Brommet van de Oud-Katholieke Kerk is de nieuwe secretaris. Het bestuur bestaat verder uit Femmy van der Hulst (PR), Nicole Menke (projecten), Ivo van Spronsen (politiek en diversiteitsbeleid), Rogier van der Linden (horeca) en Youri Hagemann (vrijwilligersbeleid). (Sl23-05).

22. Het Visser 't Hooft Lyceum verslaat het Stedelijk Gymnasium in de finale van het vijfde Leidsch Debat Festival in de raadzaal van het stadhuis. Andere deelnemers zijn het Mare College, Vlietland College en Visser 't Hooft Lyceum. 
De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Het Debatbureau om de debatcultuur op Leidse scholen te stimuleren. De leerlingen debatteren onder meer over de juiste aanpak van pesten, handhaving van de alcoholwetgeving in Leiden Ook is er een speechcontest, dat wordt gewonnen door Merlijn van het Visser 't Hooft Lyceum. De jury bestaat uit de raadsleden Joost Bleijie, Ashley North en Ries van Walraven. Gespreksleider is Frits Bloemberg. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818 en de gemeente. (NVH26-05, Sl28-05).

23. Langs De Vliet in Leiden organiseert de Leidse Hengelaarsbond een viswedstrijd voor de deelnemers van VTV Club 58. Elk jaar organiseren Jaap Brandt en Lucas Zirkzee deze wedstrijd voor hengelaars met een verstandelijke beperking. Drieëndertig deelnemers zitten samen met evenzoveel begeleiders langs het water en slaan 47 vissen aan de haak, die direct worden teruggezet.

Voor iedereen is er een T-shirt en een kampioensstandaardje en is er maaltijd met polonaise toe. (LD26-05).
23. Met een rommelmarkt wordt de grote verhuisoperatie van Het Huis op de Waard afgesloten. Het huidige complex van het verzorgingshuis aan de Kaarsenmakerstraat ondergaat een grote verbouwing, die ruim elf miljoen euro kost en anderhalf jaar duurt. Het gebouw krijgt aparte ingangen en aparte keukens voor de vier geformeerde woongroepen. Bovendien verrijzen ‘op het dak’ 41 huurappartementen. Ze worden zó gebouwd dat ze later weer om te vormen zijn voor meer intensieve zorg. Bewoners en personeel krijgen onderdak in de huizen Liduina en Mariëngaarde in Warmond. Voor typisch Leidse gebeurtenissen als de viering van 3 Oktober, de Peurbakkentocht en de zaterdagse markt worden pendelbusjes ingezet. Directrice Lies Zuidema: ‘Het gebouw is gedateerd. Overal zit nog enkel glas. Verder zijn niet alle ruimtes even makkelijk rolstoeltoegankelijk te maken en de indeling van het pand maakt het vormen van kleine woongroepen niet eenvoudig’. Het Huis op de Waard werd in 1783 gesticht als een gereformeerd opvanghuis voor ‘oude lieden’. In 1973 werd het huidige U-vormige complex opgeleverd in de hoek tussen Nieuwe Rijn, Oranjegracht en Minnestraat. Met een fraaie, grote binnentuin als pronkstuk van het geheel. ‘Die wordt straks wat kleiner maar wel blijft bestaan’, zegt Zuidema. Het Huis op de Waard is een zelfstandige instelling met circa tachtig oudere bewoners. Alzheimerpatiënten maken een substantieel deel uit. 
Het huis is nu nog een soort afgesloten eiland. De directie wil straks meer contacten met de omliggende wijk. De centrale keuken wordt nadrukkelijk opengesteld en het medisch team haalt de banden met de buurt aan. (LD09-05, Dichtbij14-05, WW20-05).

23. De Leidse spelgroep Phoenix organiseert de eerste speldag in het nieuwe onderkomen in het gebouw van stichting Radius bij winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk. Phoenix werd in 2004 opgericht om oude bordspellen in een nieuw jasje te steken en nieuwe gezelschapsspellen te ontwikkelen. De club bestaat volledig uit vrijwilligers en brengt liefhebbers uit heel Nederland samen om in een gemoedelijke sfeer te spelen. In totaal bezochten in 2014 1.176 spelers de avonden. Voorzitter Rob Thijssen: ‘Met een mix van oude en nieuwe spellen strijden de deelnemers van verschillende leeftijden tegen elkaar. Bovendien geeft de vereniging demonstraties aan scholen en bedrijven. (LD07-05).

24. De achtste editie van de Japanmarkt op eerste pinksterdag beslaat meer dan 400 meter met culturele en culinaire waren. Kris Schiermeier, directeur van het Japanmuseum SieboldHuis, opent de markt waarbij ook Masaru Tsuji, de ambassadeur van Japan, aanwezig is. De markt staat dit jaar in het teken van de kimono, de traditionele Japanse kledij. Daarmee wordt aangehaakt bij de lopende tentoonstellingen in het SieboldHuis (‘Zijden pracht’) en Museum Volkenkunde (‘Geisha’). Bij de kraampjes kan worden geproefd van sushi, takoyaki en sake. Ook zijn er typisch Japanse producten te bewonderen als bonsaiboompjes en gedrukte prenten. Niet alleen het traditionele Japan heeft er een plek maar ook de hedendaagse cultuur van cosplay, manga en animaties. Bezoekers kunnen op de foto met hun favoriete stripfiguurtjes. Op de binnenplaats van het SieboldHuis zijn muziekoptredens. (LN13/20-05, Dichtbij21-05).

24/25. Met Pinksteren organiseert Fields of Wonder voor de zesde keer het Openlucht Hotel. Gastvrij biedt de stad op vijf locaties een overnachting in de openlucht aan. De Burcht vormt ook het hart van het hotel, waarmee Leiden voor één nacht wordt omgetoverd tot het grootste pop-up hotel van Nederland. Een locatie voor twee met ontbijt kost 100 euro’. Drie dagen lang staat deze locatie bol van kunst, design, dans, muziek en theater. Bijzonder dit jaar zijn de internationale artiesten uit Cirque du Soleil, de koperblazerssectie van The Kyteman Orchestra en de nieuwe Stadsdichter Wouter Ydema. Tot slot brengt Fields of Wonder in samenwerking met Jamie de Groot en Anne van Veen een geheel nieuwe voorstelling. Hoogtepunt zijn de blazers van K.O Brass. Elk bed is door een kunstenaar ontworpen. José den Hartog maakte een soort bedstee van bamboe. Andere locaties zijn onder meer Speeltuin de Doorbraak, park Cronesteijn en de privétuin van de Kaasmarktschool. Productieleider is Marjolein Prinse. (Dichtbij15-05, NVH18-05, LD21/26-05, LN20-05WW20-05).

24. Voetbalclub Gol Sport degradeert na één seizoen in de zondag derde klasse naar de vierde klasse. In Stolwijk wordt met 3-2 verloren na een voorsprong met 2-0. Lugdunum dwingt promotie naar de derde klasse af via een 2-1-zege op PGSVogel na verlenging. Oud-prof Tim de Cler speelt ondanks een spierscheuring het twee uur durende duel uit. Zijn broer Henk is trainer van de Leidse club. (LD26-05, LN27-05).

25. Een benedenwoning in de Seringenstraat wordt verwoest door een uitslaande brand. Het vuur is kort na middernacht ontdekt. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De brandweer had het vuur snel onder controle, een aantal omliggende woningen is tijdelijk ontruimd. Naar de oorzaak wordt onderzoek gedaan. In de straat worden nieuwe huizen gebouwd, overal staan hekken waardoor de ruimte voor de brandweer erg krap is. ‘Ik ben erg geschrokken en heb niet meer geslapen’, vertelt een buurman. ‘Mijn vriendin maakte me wakker. Er was herrie op straat. Er wordt gebouwd in de wijk, dus ik dacht dat er op de bouwplaats dingen werden gestolen’. De 36-jarige bewoner wordt bij thuiskomst gearresteerd door de politie. De reden is onbekend evenals de oorzaak van de brand. Hij zou een verslaafd zijn en al eerder voor problemen hebben gezorgd. (Sl25/26/27-04, RTVW25/26-05, Dichtbij25/26-04, LD27-05).).
26. Zo’n vijftig studenten van ROC Leiden kunnen door een cyberaanval op het netwerk van de school geen herexamen doen via internet voor de commerciële opleidingen. ‘De aanval is gelijk onderschept en in quarantaine geplaatst. Het netwerk heeft er nooit volledig uitgelegen, het heeft alleen traag gewerkt’, aldus de school die al eerder slachtoffer was van een zogeheten DDoS-aanval, maar heeft geen idee wie achter de acties zit. In de loop van de week kunnen de leerlingen het examen overdoen. (LD27-05, RTVW27-05, Dichtbij27-05).

26. In de Parkstraat in de Kooi breekt ’s nachts brand uit in een bestelbus van Post NL. Of er sprake is van brandstichting is nog niet duidelijk. De technische recherche onderzoekt dat nog. Een maand eerder vliegt er om de hoek, in de Atjehstraat, ook al een busje in brand. (Sl26-05, Dichtbij26-05).

26. Café Midi aan de Steenstraat heet nu Abel. Her is vernoemd naar ontdekkingsreiziger Abel Janszoon Tasman (1603-1659). Coördinator Thomas de Jong, heeft ook een zoontje dat Abel heet. Hij werkte acht jaar bij Midi. In 2014 nam Volkenkunde de exploitatie van het museumcafé over en een paar weken geleden ook van het cafeetje voor het museum. De thee van Het Klaverblad komt onder andere uit Bolivia, China, India en Zuid-Afrika. De koffie uit Rwanda wordt gebrand in Den Haag bij branderij Boon. De Jong vindt het belangrijk dat er met lokale ondernemers wordt samengewerkt. Zo komt de beenham van slager Van der Zon, het brood van Us Bertus, de sapjes van De Olmenhorst en de munt van Mabroek. De mensen van Het Singelpark gebruiken het café als clubhuis. (LD26-05).

26. CDA-raadslid Roeland Storm vraagt B en W waarom in Leiden zoveel verwarde mensen op straat lopen. Het ergert hem dat het college bij de beantwoording veel aandacht besteedt aan de werklast die het de politie brengt. In 2014 kreeg de politie 574 meldingen over verwarde personen op straat, dat is 34 procent meer dan landelijk gemiddelde. Het gemeentebestuur meent dat de aanwezigheid van veel en/of grote GGZ-instellingen waarschijnlijk van invloed is op het aantal meldingen. Met steeds meer patiënten die extramuraal behandeld worden, stijgt de kans op meer overlast. Er loopt een proef om verwarde personen direct naar de GGZ (Rijnveste/Sandifortdreef) te brengen voor beoordeling en/of behandeling. Maar dat loopt niet gladjes, geven B en W toe, omdat deze instellingen bepaalde voorwaarden stellen. Zij moeten bekend zijn met de cliënt, hij moet niet onder invloed zijn en zich coöperatief gedragen. Anders worden ze eerst een tijdje opgesloten in een politiecel. Als een GGD-arts komt, wordt de cliënt verwezen, behandeld of opgenomen. In Den Haag is de GGZ - bij een melding - op het politiebureau aanwezig. Het overgrote deel wordt direct doorgeplaatst naar een passende vorm van zorg. ‘Waarom kan dat in Leiden niet?’, vraagt Storm zich af. (NVH26-05).

26. Leiden maakt bekend een kort geding aan te spannen bij de Amsterdamse rechtbank, tegen het verbod om meeuweneieren weg te halen. De afgelopen jaren halen medewerkers van de gemeente eieren uit nesten op daken weg en vervangen ze vaak door namaakexemplaren. Daarvoor gaf het ministerie van economische zaken speciale toestemming. Een aantal milieu-instanties maakte daartegen bezwaar en kreeg gelijk van de Amsterdamse rechtbank. Leiden trekt samen op met Alkmaar en Haarlem waar hetzelfde probleem zich voordoet. (Zie ook 16-04). (Gem26-05, Dichtbij26-05, LD27-05, RTVW27-05, Sl28-05, LN27-05, NVH02-06, LN03-06).

26. Het Bos van Bosman moet zijn huidige vorm behouden, bepleiten de gezamenlijke wijkverenigingen, die door het stadsbestuur zijn gevraagd advies uit te brengen over het project Nieuweroord aan de Rijnsburgerweg. ‘We willen zo weinig mogelijk verandering aan het bos, want er blijft daarnaast voldoende ruimte over voor bebouwing’, aldus Friso Versluis. De gemeente wil van het bos een park maken en de twee al jaren ongebruikte en overwoekerde tennisbanen als bouwgrond aanmerken. Dat zou 1,3 miljoen euro kunnen opbrengen. Volgens Versluis kunnen de tennisbanen worden opgeruimd en ingezaaid en twijfelt hij sterk aan het geraamde bedrag. ‘Ook de rest van het bos tussen Blauwe Vogelweg, Wassenaarseweg en Rijnsburgerweg moet met rust worden gelaten. Het heeft, een hoge natuurwaarde, met bosuil, ijsvogel en vijf soorten vleermuizen’. In juni debatteert de gemeenteraad over Nieuweroord en het bos. (LD26-05).

26. Bij een landelijke actiedag tegen growshops doet de politie invallen op drie adressen. Een loods aan het Utrechtse Jaagpad, een pand aan de nabijgelegen Rijnstroomstraat waar jarenlang een growshop was gevestigd en een pand in de Ververstraat. Bij de actie worden twee verdachten aangehouden: een 40-jarige man uit Voorhout, de eigenaar, en een 38-jarige klant uit Leiden. Bij de doorzoekingen zijn onder meer strijkzakken, weegschalen, droogrekken, kweekbakken en ventilatoren in beslag genomen. Volgens de politie gaat het om een vrachtwagen vol materiaal en een zeer groot bedrag in contanten. De politie had het bedrijf bij een eerdere controle in maart gewaarschuwd. De eigenaar wist dat er een tweede controle zou volgen maar had geen maatregelen genomen. Sinds maart is het verboden om spullen te verkopen of diensten te leveren aan hennepkwekerijen. Op andere plekken in het land zijn nog eens negen verdachten aangehouden bij in totaal 27 invallen. (Dichtbij26-05, Sl27-05, LD28-05).

26. De succesvolle beursgang van biotechbedrijf Galapagos op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq is ook voor directeur Onno van de Stolpe één groot avontuur. De afgelopen weken geeft hij presentaties aan institutionele investeerders in New York, Boston, Baltimore en Californië. ‘Sommige ‘fidelities’ hebben een triljard dollar onder beheer’. Hij vloog in een privéjet van de bank en werd rondgereden in ‘Obama-auto's’. Galapagos geeft 7.532.499 aandelen uit en haalt daarmee 316,7 miljoen dollar (278,7 miljoen euro) op. ‘Het is de grootste beursgang van een biotechbedrijf in de VS in de afgelopen tien jaar’. Het Leidse bedrijf is gespecialiseerd in medicijnen tegen auto-immuunziekten. Met het medicijn filgotinib, dat de progressie van reuma stopt en ervoor zorgt dat patiënten pijnvrij blijven, is het bedrijf het verst gevorderd. In totaal hebben al 900 patiënten het middel geslikt tijdens fase 2-klinische testen in Slovenië. Het werkt snel, heeft geen bijwerkingen en blijft ook op de lange termijn goed werken. Het verraste Van de Stolpe niet dat 98 procent van de patiënten het medicijn wilde blijven doorslikken. Filgotinib moet in 2018 op de markt komen. Galapagos werkt nauw samen met de Amerikaanse farmaceutische reus Abbvie, die Filgotinib in licentie mag verkopen. Abbvie betaalt grif want de markt voor medicijnen tegen reuma is de grootste ter wereld: er gaat jaarlijks 25 miljard euro in om. ‘Als we filgotinib op de markt weten te brengen, krijgen we één miljard dollar als ‘milestone’ en royalty's tussen de 12 en 22 procent’, zegt Van de Stolpe. Zijn enige zorg is dat Abbvie een eigen reumamedicijn eerder op de markt brengt, dan gaat de lucratieve deal niet door. ‘Maar wij zijn verder’, zegt hij. Inmiddels richt Van de Stolpe zich ook op taaislijmziekte. In totaal zijn er 80.000 mensen op de wereld met deze dodelijke ziekte. Patiënten worden zelden ouder dan 40. Het grootste probleem is dat het medicijn uit drie componenten bestaat, die elkaar niet mogen dwarszitten en die veilig en actief moeten zijn. De eerste stof, GLPG1837, wordt nu getest op veiligheid. Ook zoekt Galapagos naar een medicijn tegen Colitis ulcerosa (chronische darmontsteking). (LD29-05).

27. De tentoonstelling ‘Geisha’ is de succesvolste in de geschiedenis van het Museum Volkenkunde. De expositie trekt vanaf 10 oktober 2014 ruim 100.000 bezoekers. Wegens de grote belangstelling is de tentoonstelling al eens met anderhalve maand verlengd. Het museum werkte voor dit project samen met een geishahuis in Kyoto, waardoor een uniek kijkje achter de schermen van dit Japanse stijlicoon wordt geboden. Speciaal voor deze expositie waren reportages gemaakt over drijfveren, offers en de zoektocht naar perfectie. De volgende grote tentoonstelling vanaf 25 juni gaat over machtige dieren. (LD27-05, Sl27-05, WW03-06).

27. Architecten Katja Hogenboom en Jasper Felsch zijn de ontwerpers van de nieuwe inrichting van de UB Leiden en de bouw van de Asian Libary op de tweede verdieping van het gebouw aan de Witte Singel. Ze zijn ook betrokken bij de verhuizing van 37 kilometer boeken naar het Van Steenisgebouw aan de Einsteinweg. In de Asian Library huisvesten de Universiteit Leiden en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde hun omvangrijke Aziatische collecties. Die zijn zelfs nog gegroeid na de overname van een deel van de opgedoekte bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Hogenboom wil van de openbare stellingkasten in de UB een stedelijke huiskamer maken, met loungeplekken waar studenten en onderzoekers zich thuis voelen, zonder geïsoleerd te zijn. Maar er komen ook individuele werkplekken waar mensen in stilte kunnen studeren. De Asian Library wordt licht, met veel glas. (LD27-05).

27. Hanno Pijl, hoogleraar diabetologie bij het LUMC, voert een verbeten strijd tegen industrieel bewerkte voeding, dat teveel suiker, zout en loze calorieën bevat. Volgens hem krijgt de Nederlander zo’n vijftig kilo suiker per jaar binnen. ‘Je kunt het zo gek niet bedenken of er zit suiker in: bewerkt vlees, pindasaus en natuurlijk brood’. Volgens Pijl kunnen we makkelijk zonder al die zogenaamde 'snelle', makkelijk verteerbare koolhydraten leven. Onze voeding zou moeten bestaan uit groente, fruit, noten, vis, vlees en olijfolie. Hij wordt hierin gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die op basis van onderzoek heeft vastgesteld dat onze suikerinname terug moet naar tien procent, het liefst vijf procent. ‘Snelle suikers veroorzaken glucosepieken in het bloed, die veroorzaken ontstekingsreacties die op den duur onze bloedvaten en andere weefsels beschadigen’. Het werkt net als cocaïne en alcohol verslavend. (LD27-05).

27. Leiderdorp moet substantieel bijdragen aan de toekomstige Leidse ring. Dat vindt een aanzienlijk aantal Leidse raadsleden evenals wethouder Robert Strijk. De Leidse Ring is een plan waaraan Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hebben samengewerkt om een rondweg te creëren, die grotendeels over bestaande straten en wegen loopt. Een ruwe kostenraming komt uit op 100 miljoen euro. Het oostelijke deel van die rondweg, loopt over Leiderdorps grondgebied. Vanaf de Leidse Willem de Zwijgerlaan gaat het verder over de Leiderdorpse Oude Spoorbaan, langs de wijk Leyhof, en daarna gaat het rondje verder via de provinciale weg N446 naar de A4. Het project vervangt het oude plan van de Ringweg Oost, dat via De Waard zou aansluiten op de Zijldijk. Daar was Leiderdorp fel op tegen. Nu Leiderdorp wel instemt vindt Leiden dat Leiderdorp daaraan ook ‘naar draagkracht’ moet meebetalen. Op 15 juni wordt het plan in de gemeenteraad van Leiderdorp besproken. (LD27-05)

27. Boetes voor het op straat zetten van vuilniszakken moet omhoog, schrijft de VVD-fractie in een brief aan het stadsbestuur. Bewoners in de binnenstad moeten ze in de ondergrondse containers dumpen, waarvan er inmiddels ongeveer 160 zijn. Niet iedereen doet dat waardoor er toch rommel op straat komt. De liberalen willen dat gemeentelijk opsporingsambtenaren er extra op letten. (LD27-05).

27. Bij de regionale omroepen verdwijnen 150 tot 180 banen. Dat is het gevolg van een ingrijpende herstructurering, waarbij de dertien regionale omroepen moeten samengaan in één mediabedrijf. Het moet in 2017 een besparing van 17 miljoen euro opleveren op het rijksbudget van 170 miljoen euro. De regionale omroep krijgt één bestuur. Daaronder vallen vijf clusters van omroepen. Zo vormen RTV Rijnmond en Omroep West één cluster in Zuid-Holland. Binnen de clusters moet samengewerkt worden op het gebied van techniek en personeelszaken. Uitgangspunt van het hervormingsplan dat de omroepen aanbieden aan staatssecretaris Sander Dekker, is dat de merken in stand gehouden worden. De dertien autonome redacties blijven door hun eigen hoofdredacties aangestuurd. Jack de Vries, voorzitter van stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking, laat weten het plan zo snel mogelijk te willen uitvoeren. (RTVW27-05, LD28-05).

27. De Nederlandse Transplantatie Stichting, gevestigd in Leiden, meldt dat in 2014 271 mensen na overlijden organen afstonden voor transplantatie. 537 mensen deden dat bij leven. In beide gevallen is dat een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit het jaarverslag. Het aantal mensen dat na overlijden organen afstond, is het hoogste aantal ooit. Het aantal transplantaties bij leven steeg met drie procent ten opzichte van 2013. In het Leids Universitair Medisch Centrum zijn vorig jaar 128 transplantaties uitgevoerd. (RTVW27-05, LD28-05).
27. De verbinding tussen Doelengracht en de Hortus Botanicus gaat Brugmansplaats heten. Het is de vernoeming van Sebald Justinus Brugmans, arts, botanicus en hoogleraar in meerdere natuurwetenschappen en een belangrijke man voor de hortus. Dat stelt de Leidse straatnaamcommissie voor. Brugmans (1763-1819) was in de napoleontische periode rector magnificus van de Leidse universiteit. Hij zorgde er in 1816 voor dat de hortus fors kon uitbreiden: de oppervlakte van de tuin verviervoudigde. (LD28-05).

27. De sportklas van de Leidse pabo, die sinds drie jaar bestaat, krijgt landelijk navolging. Het projectteam onder leiding van de Hogeschool Leiden ontvangt 1,2 miljoen euro subsidie om de sportklas de komende drie jaar uit te breiden naar zes andere leerkrachtopleidingen in Nederland. Projectleider Monique van Ark. ‘Alle groepsleerkrachten op een basisschool hebben een eigen extra taak. Zo is er ook een rekencoördinator en iemand voor techniek of handarbeid. Onze sportklas leerlingen kunnen er straks voor zorgen dat een gezond en sportief beleid wordt gevoerd. Zoals voorlichting over tussendoortjes, roken en alcohol, of het traktatiebeleid. Maar ook de sportdag die al 25 jaar hetzelfde is, nieuw leven inblazen’. De Leidse sportklas werkt samen met lokale sportverenigingen en scholen. (LD27-05).

27. De Leidse Reddingsbrigade gaat het gebruik van 06-polsbandjes stimuleren. De bandjes zijn op werkdagen tussen 17.45 uur en 19.30 uur gratis op te halen aan de balie van de binnenbaden. Zo’n bandje kan voorkomen dat een kind zoek raakt. Niet alleen in een zwembad, maar ook rond recreatieplassen of aan het strand. In de zomer worden op het strand en bij recreatiegebieden jaarlijks gemiddeld zo'n 900 kinderen na een vermissing met de ouders herenigd. (WW27-05, Dichtbij28-05).

27. Moeten Leiden en zijn buurgemeenten nog inniger samenwerken? Of moeten ze fuseren tot één groot Leiden? Dat is het onderwerp van een speciale conferentie voor raadsleden uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten. Oegstgeest is initiatiefnemer. Dat gemeentebestuur werd recent met een groot aantal (financiële) problemen geconfronteerd en werd de vraag gesteld of de gemeente nog zelfstandig kan blijven. De gemeenten hebben er al een aantal keer in beslotenheid over gesproken. (Zie ook 17-04). (LD28-03).

28. De gemeenteraad bespreekt het rapport van de Rekenkamercommissie over de uitvoering van de Participatiewet. Doel van de wet is om meer mensen aan het werk te krijgen en als werken niet mogelijk is, ervoor te zorgen dat men actief blijft in de maatschappij. Lodi van Brussel (D66) vindt dat B en W meer moeten doen. Hij dwingt met zijn voorstel af dat wethouder Marleen Damen actiever wordt. Naast werkloze Leidenaren met een uitkering via de UVW ontvangen 3.845 inwoners een bijstandsuitkering uit de gemeentekas. Daarvan krijgen 2.847 langer dan een jaar zo’n uitkering. Daartoe behoren er 886 mensen die vrijgesteld zijn van arbeid. In de gemeenteraad, spitst de discussie zich toe op deze laatste groep. D66 vreest een geleidelijk stijging van enkele honderden cliënten van de sociale dienst per jaar. En die stijging bestaat uit overwegend moeilijk plaatsbare werknemers. Damen ontkent de cijfers niet, maar kondigt geen maatregelen aan. Een raadsmeerderheid van D66, VVD, CDA en groep Kok steunt D66. (NVH02-06, Dichtbij02-06, St03-06, LN03-06).

28. Op de openluchttentoonstelling Beelden in Leiden is het kunstwerk ‘Intoxication’ van Twan Berendsen beschadigd. Van het polyester vrouwenbeeld hebben vandalen een arm afgebroken. ‘Ongelooflijk triest’, zegt Joque Mulder, voorzitter van de expositie. ‘Zo erg dat mensen dit doen, maar we laten ons niet uit het veld slaan. We hebben nog even overwogen om het beeld een mitella te geven’. De kunstenaar haalt het beeld een dag later op. Hij hoopt het hersteld te hebben voor de veiling op 9 juni. (LD30-05).

28. De komst van Ikea naar Leiderdorp blijft onzeker. De Zweedse meubelgigant zegt dat de zaak nog steeds in onderzoek is. Er is een team druk bezig, waarbij zij nauw contact met de gemeente hebben. Overigens is hetzelfde scenario aan de gang in Zaanstad, ook daar is de komst van IKEA uitgesteld. (LD28-05, Dichtbij29-05).

28. De gevels van een aantal woningen aan de Korevaarstraat, krijgen extra geluidisolatie. Die is nodig als de ondergrondse garage aan de Garenmarkt klaar is. Bij de in- en uitgang van de parking komt een geluidscherm, maar die geeft volgens computerberekeningen onvoldoende bescherming. Het graven aan de Garenmarkt, voor 425 parkeerplaatsen, begint in de loop van 2016. Twee jaar geleden kwamen bij de gemeente 113 schriftelijke protesten binnen tegen de bouw. Dat aantal is bij de tweede inspraakronde, eerder dit jaar, teruggebracht tot zeven die vooral ‘nut en noodzaak’ betwijfelen. B en W willen het plan doorzetten. Met de gevelmaatregelen is volgens de gemeente in het budget rekening gehouden. Op het straks autoloze Garenmarktplein mogen jaarlijks twaalf evenementen worden gehouden. Daartegen maakten buurtbewoners en -vereniging ook bezwaar. (LD28-05).

28. Leiden doet het bijzonder goed in de allerlaatste editie van de Atlas voor Gemeenten. De onderzoekers keken dit jaar naar de voordelen die oude monumentale steden hebben ten opzichte van steden zonder geschiedenis. Leiden staat op nummer drie in de top tien van meest monumentale steden in Nederland. Maastricht en Amsterdam staan op één en twee, Dordrecht en Haarlem op vier en vijf. Vooral oude steden profiteren op dit ogenblik van voorzichtige economische voorspoed en een toeloop van hoog opgeleide jongeren. ‘Het kan te maken hebben met de aanwezigheid van een universiteit, of met een historisch gegroeid voorzieningenniveau’, schrijven de onderzoekers van de atlas. ‘Maar het zou ook te maken kunnen hebben met de monumentale woon- en werkomgeving in die steden. Jonge mensen ontmoeten elkaar graag in een monumentale binnenstad’. De onderzoekers denken dat het aantal monumenten indirect óók van belang is voor het vestigingsklimaat voor bedrijven. ‘Steden met veel monumenten zijn in trek bij hoogopgeleide, creatieve mensen die de voorraad human capital vergroten waar bedrijven weer op af komen’. Boven de vijftig procent scoort Leiden als het gaat om de hoogopgeleiden als percentage van de beroepsbevolking. Daarmee staat de stad op vier in de lijst van vijftig gemeenten. De werkloosheid ligt onder het gemiddelde en het aantal banen in de stad is ondanks crisis de afgelopen tien jaar flink gegroeid. (LD29-05).

28. ‘Zelfredzaamheid van ouders is steeds belangrijker in de huidige maatschappij’, zegt onderzoeker Carolien Gravesteijn (49 en moeder van drie pubers) in het boekje ‘Ouderschap in ontwikkeling’, dat zij uitbrengt bij haar lectorale rede. ‘Mijn boodschap is dat niet alle aandacht moet uitgaan naar opvoedadviezen, maar dat vooral geïnvesteerd moet worden in het welzijn van ouders’. Twee jaar is ze als lector verbonden aan Hogeschool Leiden. In januari startte ze met het onderzoek ‘Leuker voor later’. Het project volgt ouders vele jaren intensief, in samenwerking met de gemeente Leiden. Gravesteijn wil ouders vanaf de zwangerschap volgen tot het moment waarop het kind 24 jaar is. Ze weet zich gesteund door onder anderen hoogleraar pedagogiek Micha de Winter en psycholoog René Diekstra. Diekstra: ‘Dat ouders veel weten en begrijpen van opvoeden betekent nog niet dat hun kinderen zich beter ontwikkelen. Er zijn tal van factoren die de ontwikkeling van een kind beïnvloeden. Opvoeding is daar slechts één van’. Volgens de lector is onze samenleving te veel op school en kind gericht. Leraren moeten zich niet te veel profileren als deskundigen, vindt ze. ‘Het gaat om samenwerking. Vroeger voedden we uitsluitend op met de Bijbel van dokter Spock, nu verdrinken we in adviezen in rubrieken in bladen, programma's op tv, websites en bijna wekelijks een nieuw opvoedboek. Dat helpt allemaal niets. Ouders worden er nog onzekerder van dan ze al zijn’. (LD28-05, LD09-06).

28. Drogisterij Van Harteveld wint de Klankbordprijs 2015, die wordt toegekend aan een onderneming die het beste is omgegaan met de adviezen van Ondernemersklankbord. Dat is een organisatie die door een landelijk netwerk van voormalige ondernemers belangeloos advies geeft aan winkeliers en kleine bedrijven. De publieksprijs ging naar Shopmarkt bv uit Hillegom. Tot de genomineerden behoorden Sebra Sports Leiden, Fates Leiden, Shopmarkt bv Hillegom, MatchForce Voorschoten en Van Harteveld. De jury bestaat uit Ramses Braakman (Hart voor de Zaak), Suzanne Lubbe (Grant Thornton) en René de Jong (Economische Agenda Leidse regio). Wethouder Marleen Damen reikt de prijs uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in de ruimte van ‘Move your Skills’ aan het Bètaplein bij de Lammenschansweg. (LD29-05).

28. De gemeenteraad buigt zich over de plannen voor een ringweg rondom het centrum en de verkeersstromen erdoor. VVD en PvdD, normaliter elkaars tegenhangers op milieu en verkeer, omarmen de plannen van wethouder |Robert Strijk. Dorien Verbree (VVD) is erg blij met de 100 miljoen euro die in asfalt worden geïnvesteerd en neemt een taart mee voor Strijk. Een plan waarin volgens CDA en ChristenUnie een exacte financiële onderbouwing ontbreekt. Dick de Vos (PvdD) steunt beide plannen vanwege de ruime aandacht voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers in de stad. Natuurlijk verlegt De Vos accenten: liever geen autoluwe, maar autovrije stad en parkeergarages voor fietsen. Strijk dankt een aantal ambtenaren bij naam voor hun inzet in de afgelopen twee jaar. De plannen worden verder uitgewerkt maar de eerste bestuurlijke paal is geslagen: alleen het CDA stemde tegen de ring rondom de stad en met Groep Kok tegen de Mobiliteitsnota. De raad vraagt via een motie en een amendement aandacht voor de bewoners van het Noorderkwartier en de oversteekbaarheid van de Willem de Zwijgerlaan. Bovendien zal worden onderzocht of een groene golf op de Leidse Ring mogelijk is. (LD30-05, St03-06).

28. Er wordt al een tijdje hard gewerkt op de voormalige locatie van meubelzaak Hein Chrispijn tussen de Hoge Rijndijk en het Utrechtse Jaagpad. Op die plek, door de ontwikkelaar omgedoopt tot Rijnbocht, worden 36 huurappartementen gebouwd en zes luxe eengezinswoningen. Vanmiddag wordt de start van de bouw gemarkeerd met de onthulling van een gevelsteen. (Sl28-05).

28. De eigenaar van een appartement aan de Kanaalweg en de bewoners van een huis aan diezelfde weg, krijgen respectievelijk 17.000 en 3.900 euro planschade uitgekeerd. De gemeente betaalt maar declareert dat geld volgens afspraak bij de bouwers en projectontwikkelaars Vorm en Ballast Nedam. Beide bedrijven zijn druk bezig met de bouw van een studentencampus tussen Lammenschansweg en Kanaalweg. Leidse Schans en Yours zijn de twee door elkaar gebruikte namen voor het nieuwbouwcomplex. Het gaat om honderden studentenkamers. Eigenaar en bewoners van Kanaalweg 155 en 165 lieten bureau Thorbecke nagaan of zij recht hebben op een vergoeding vanwege de massale bouw in hun ‘achtertuin’. Of nog meer huiseigenaren langs de Kanaalweg planschade eisen, is onbekend. (LD29-05)

29. De musical ‘Soldaat van Oranje’ viert in oktober het vijfjarig jubileum en is dan de langstlopende musical in Nederland. Op het Rapenburg waar het verhaal zich voor een groot deel afspeelde lijkt het of Erik Hazelhoff Roelfzema (de Soldaat van Oranje) met zijn studievrienden even zijn teruggekeerd op zijn studentenkamer boven het huidige café Barrera. Speciaal voor het lustrum maakt fotografe Patricia Steur een korte fotoshoot met de cast voor en in het bekende pand. (LD02-06).


29. Wethouder Marleen Damen biedt de jaarrekening 2014 aan de vicevoorzitter van de gemeenteraad Margreet van Wijk aan met een saldo van 8,7 miljoen euro. Dit resultaat is grotendeels ontstaan omdat eerder geplande uitgaven voor diverse projecten in 2014 nog niet gedaan zijn, maar op een later moment wel verwacht worden. Daarom wordt de raad voorgesteld om de budgetten voor die projecten te reserveren en aan de algemene reserve te onttrekken. Damen: ‘Helaas hebben we te maken met enkele financiële tegenvallers, zoals de lagere ozb-opbrengsten uit vastgoed (niet-woningen) en het reeds eerder aangekondigde tekort op de exploitatie van gemeentelijk vastgoed. Tegelijkertijd kunnen we vaststellen dat de financiële positie van Leiden goed is en dat we een gezonde uitgangspositie voor de komende jaren hebben’. Er is het afgelopen jaar veel in gang gezet en veel in de stad gerealiseerd. De Breestraat is prachtig opgeknapt en het Muziekcentrum Gebr. De Nobel opende zijn deuren. De bouw van de parkeergarage aan de Lammermarkt is gestart en de eerste ondergrondse containers zijn geplaatst. Er is hard gewerkt aan de voorbereiding op en de invoering van de nieuwe taken waarvoor de gemeente vanaf 1 januari 2015 door decentralisaties verantwoordelijk voor werd. De nieuwe sociale wijkteams gingen in 2014 van start. Ook konden meer Leidenaren een beroep doen op financiële steun door de uitbreiding van het minimabeleid. Het duurzaamheidsfonds voor lokale initiatieven kreeg meerdere aanvragen en kon vijftien verzoeken honoreren. Het BioScience park kreeg opnieuw een impuls met de oprichting van het Biotech Training Facility, het eerste scholingscentrum in de (bio)farmaceutische industrie van Nederland’. Twee opmerkingen heeft de accountant en die volgt de gemeente ook op. De eerste betreft herstructurering van het woonwagencentrum aan het Trekvaartplein. Dat miljoenenproject, dat ook nog vier ton duurder uitpakt dan geraamd, wordt nu nog uit diverse potjes betaald, maar dat moet voortaan uit één bron komen. Tweede onderwerp is het Wernink-terrein langs het spoor bij de Amphoraweg. Daar komen geen studentenhuizen zoals eerder was gedacht, maar dat hoeft Leiden toch niet als een verlies in te boeken. Ook blijkt dat een aantal projecten (financieel) niet kon worden afgesloten. Over Het Gebouw aan het Arubapad, steggelen aannemer en gemeente over de akoestiek en de toegang voor minder validen. (Gem29-05, Dichtbij29-05, LD30-05, Sl02-06, NVH02-06, LN03-06, WW03-06).

29. De Hogeschool Leiden mag zich als eerste onderwijsinstelling van Nederland ‘klimaatneutraal’ noemen. Bestuurslid Agnita Mur daarvoor een certificaat uitgereikt van oud-premier Jan Peter Balkenende, tijdens de landelijke conferentie SustainaBul op de Hogeschool. Daarbij werd de ranglijst van hogescholen en universiteiten op het gebied van duurzaamheid bekend gemaakt. De eerste plaats op de lijst is de Universiteit van Wageningen. Tweede werd de Hogeschool Utrecht voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden behoort teleurstellend niet tot de vijftien beste. De Hogeschool Leiden haalde een zesde plek. ‘Sinds de nieuwe vleugel in 2003 werd gebouwd hebben we ons gericht op isolatie, en het besparen van energie’, zegt Ed van Oudheusden, coördinator milieu van de Hogeschool. ‘We zijn overgeschakeld op stadswarmte in plaats van aardgas, gebruiken zo zuinig mogelijke apparatuur, een systeem voor warmte-koude opslag en groene daken op de aula en de eerste verdieping’. Het energieverbruik wordt continu in de gaten gehouden met een tiental tussenmeters in het gebouw. De ingekochte stroom is afkomstig uit windenergie. Om het ophalen van afval te verminderen heeft de school perscontainers. Werd vuil eerst dagelijks opgehaald, nu komt de afvalwagen eens per anderhalve week. Het papier hoeft nog maar eens per twee maanden opgehaald te worden. Ondanks de verdrievoudiging van het aantal studenten in veertien jaar wist de school zo de CO2 uitstoot terug te dringen van 3.400 ton in 2008 naar 2.845 ton het afgelopen jaar. Vanaf medio februari staat een week een houten huisje in de school met de naam 'Green Office'. Het reist de volgende weken langs alle afdelingen van de hogeschool. Studenten doen vanuit verschillende opleidingen onderzoek naar duurzaamheid en werken voor die opdrachten vanuit het groene kantoor. Naast het huisje staat een digitale ideeënmuur waar studenten en medewerkers via een app ideeën en wensen op kunnen plaatsen. (LD13-02, LD30-05).

29. Zo'n tachtig ouderen uit 't Huis op de Waard zijn deze week naar Warmond verhuisd. De ene helft woont in Mariengaerde, de andere in Liduina, dat grotendeels leeg stond en licht is opgeknapt. De kamers kregen nieuwe vloerbedekking en gordijnen. Sommige nieuwe bewoners zijn verguld met hun nieuwe stek, anderen moeten nog wennen: ‘De een vindt de nieuwe kamer heel groot en de nieuwe omgeving heel mooi. Dementerenden hebben nog wat moeite om hun kamer te vinden’. Huize Liduina telde nog zeventien bewoners, die wachten op een nieuw onderkomen in Sassembourg in Sassenheim. Hun verhuizing is een paar maanden vertraagd. De Leidenaars blijven zo'n anderhalf tot twee jaar in Warmond. ActiVite, eigenaar van Liduina, wil na vertrek van de Leidse ouderen van het Warmondse verzorgingshuis af. Ook Mariëngaerde, van Marente, verliest zijn functie. Veel zorginstellingen stoten verzorgingshuizen af, omdat financiering van verblijf in een tehuis steeds moeilijker wordt. (Zie ook 23-05). (LD02-06)

29. Nauwelijks een half jaar geleden balanceert Nico van der Meij (36) op het randje van de dood. Net op tijd kreeg de Leidenaar twee nieuwe longen, die hem het leven redden. ‘De dag na de operatie kwam ik bij. Eind van de middag ademde ik voor het eerst zelfstandig. Ademen zonder te hoesten. Zonder benauwd te zijn. Ik heb mijn leven weer terug’. Dat hij nog leeft, dankt Van der Meij aan die onbekende man of vrouw die zijn of haar longen beschikbaar stelde. Op 1,8 en 15 juni om 22.05 uur op NPO1 is zijn verhaal te zien in het nieuwe NCRV-programma ‘Deel je Leven’. Joris Linssen volgt daarin mensen die een transplantatie krijgen of daar nog op wachten. De NCRV pikte zijn blogs op en vroeg of hij wilde meewerken aan het programma. ‘Omdat onze doelen met elkaar overeen komen, zei ik ja’. De programmamakers volgden Van der Meij sinds juni 2014 tot een maand geleden. Al kort na zijn geboorte blijkt dat cystic fibrosis heeft, ofwel taaislijmziekte. De ongeneeslijke ziekte met een levensverwachting die nu op 40 jaar ligt, gaat onder meer gepaard met hoesten, opgeven van slijm en luchtweginfecties. In zijn jeugd had hij er weinig last van. ‘Op mijn 27ste belandde hij voor het eerst in het ziekenhuis met een longinfectie en verloor in drie weken tijd tien kilo gewicht. Zes jaar geleden werd hij afgekeurd voor zijn werk als verzekeringsadviseur toen hij nog maar een longfunctie van 25 procent had. In 2013 adviseerde zijn arts hem na te denken over longtransplantatie. ‘Je komt in een gevarenzone. Eén infectie en je kunt overlijden’. Een jaar geleden kreeg hij het groene licht voor de transplantatie. ’Het positieve is dat hoe zieker je bent, hoe hoger je op de lijst komt te staan’. In december ging het heel slecht en werd hij overgeplaatst van het ziekenhuis in Den Haag naar het UMC in Utrecht. ‘Ik werd aangesloten op een kunstlong en een week lang in slaap gehouden. En van de wachtlijst gehaald omdat ik een transplantatie toch niet zou overleven’. Toch knapt hij op en nog diezelfde maand zijn er twee longen vervangen. De operatie slaagt en de Leidenaar knapt zienderogen op. Eind januari verliet hij het ziekenhuis. Inmiddels heeft hij een longfunctie van 77 procent. Door training kan dat percentage nog omhoog. ‘Ik kan weer fietsen, autorijden en boodschappen doen. Mijn droom om ooit weer een wandeling over het strand van Katwijk te maken, waar ik vandaan kom, is uitgekomen’. (Dichtbij29-05, LD30-05).

29. ‘De Wereld Draait Door’ organiseert voor de tweede keer een pop-up Museum in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Schrijfster/cabaretière Paulien Cornelisse gaat in het depot van Museum Volkenkunde op zoek naar ‘vergeten’ kunstwerken. Ook laat Matthijs van Nieuwkerk zijn in Leiderdorp geboren schoondochter Carice van Houten een zaal inrichten met werk uit het Kröller-Müller Museum. (DWDD20-05, Dichtbij22-05, LD22-05).

29. De werkzaamheden voor de renovatie en uitbereiding van winkelcentrum de Stevensbloem starten volgens ontwikkelaar Urban Interest (UI) eind juni. Inmiddels is aannemer Bouwgroep Moonen voor de klus geselecteerd. Een exacte startdatum is nog niet bekend, omdat de werkzaamheden van bijvoorbeeld de nutsbedrijven (kabels en leidingen) binnen de planning moeten passen. Tijdens de werkzaamheden is het winkelcentrum gewoon open. Urban Interest probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat is niet altijd mogelijk, want binnen en buiten het gebouw blijft bijna niets op de plaats. (Gem29-05, LD30-05, LN03-06, NVH04-06).

30. Een fors aantal bewoners van de Horsten in de Slaaghbuurt van Merenwijk heeft nog steeds klachten na de renovatie door woningcorporatie Portaal in 2014. Daarom is de SP een enquête gestart. ‘We kregen een reeks zeer uiteenlopende klachten te horen’, zegt raadslid Han Dirks. ‘Waterschade, boorgaten, tocht, enzovoort. Bewoners moesten soms weken wachten op een emmertje verf’. De SP'er voegt er direct aan toe dat een deel van de bewoners tevreden is maar dat is een minderheid. Alle klachten worden binnenkort aan Portaal aangeboden. ‘De klachten zijn ons bekend en ook wij zijn bezig met een huis-aan-huis-enquête. Maar laat de SP vooral komen met hun inventarisatie’, aldus Portaal. (LD30-05).

30. Op de ‘Dag van het Morspark’ wordt een eerste aanzet gegeven voor de vernieuwing van het park. ‘We willen bijvoorbeeld bollen planten en vogelhuisjes ophangen’, zegt een van initiatiefnemers, Josse Popma, mede-eigenaar van architectenbureau Popma & ter Steege. Het Morspark moet een onderdeel worden van het ‘Morslint’, een wandelroute door de wijk die openbare plekken met elkaar verbindt. Een groep buurtbewoners en instellingen uit de Hoge Mors kwam zo'n tweeënhalf jaar geleden met dat plan en inmiddels begint dat steeds meer vorm te krijgen. In juni horen de initiatiefnemers of het project op steun van de gemeente kan rekenen. Het groen is volgens Popma versnipperd en niet herkenbaar als park. (LD20-05, Sl26-05).

30. De zevende Museumnacht Leiden kent een bijzondere programmering en telt het recordaantal van 20.469 museumbezoeken. Het Nachtpad blijkt een goede aanvulling op het programma. Op diverse plekken klinkt akoestische muziek van Antoinette en The Vander Weirds. Ook de BigBlue, de vinvis in het Rapenburg, is niet te missen. De vuurshow op de Beestenmarkt maakt de sensationele avond compleet. Dertien studenten van studentenvereniging Quintus vormen de organisatie. Op de Beestenmarkt geven wethouder Frank de Wit en cabaretière Janneke de Jager het officiële startschot. Het aanbod varieert van een geurige rondleiding in Museum De Lakenhal tot de oxygenbar van Corpus in het Scheltema Complex. Nieuw is de deelname van Erfgoed Leiden en Omstreken en Molen de Valk. In het Archiefgebouw volgen ruim 700 bezoekers een spooktocht door de donkere depots en bij Molen de Valk wordt ‘De tik van de molen’ gespeeld en genieten 1.077 bezoekers van het uitzicht over Leiden by night en andere molenaarskluchten. Aardbeien met paddenkwijl en alles over bloedzuigertherapie zijn enkele ingrediënten van de Museumnacht in Museum Boerhaave. Japanmuseum SieboldHuis haalt speciaal voor deze avond kimono's naar Leiden, die gedragen worden door modellen. Er komen 2.495 bezoekers en ruim 4.200 personen genieten van de sensationele BoomBoom in Hortus Botaniscus Leiden. Een van de bomen is omgetoverd tot een interactieve boom die reageert op bewegingen en geluiden van bezoekers. In het Museum Volkenkunde wordt de geschiedenis van Kamasutra besproken. De nieuwe zonnekijker van de Oude Leidse Sterrewacht is ook te bewonderen. De Museumnacht kent een paar nieuwkomers. Oudheden doet wegens een verbouwing ditmaal niet mee. Museum Corpus uit Oegstgeest krijgt een plek in het Scheltemacomplex in de Marktsteeg. Als de musea hun deuren sluiten, gaat poppodium Gebr. de Nobel open voor de afterparty. (Dichtbij30-03, LD19-05, LN20/28-05, Dichtbij21-05, Mare21-05, Sl28-05, LD01-06, NVH02-06, Dichtbij01-06, WW03-06, LN03-06).

30. Voetbalclub FC Rijnland promoveert naar de derde klasse na een 1-2-zege op Toofan in Den Haag. Twee weken eerder wordt al gewonnen van UDO in de kampioenpoule. (LD01-06, LN03-06).

30. Negen boten en twee waterscooters van de politie houden een grote controle op de vaarwateren in Katwijk, Teylingen, Voorschoten, Leiden, Leiderdorp en Leidschendam. Ook de provincie, de belastingdienst en de douane doen mee. Er worden zestig boten gecontroleerd. De politie schrijf bekeuringen uit, één voor overtreding van de vaarsnelheid, één voor een ontbrekend vaarbewijs en één voor het niet aan boord hebben van reddingsvesten. Negen schippers krijgen een waarschuwing. Eén persoon betaalt ter plekke een belastingschuld van 2.069 euro.

30/31. Twee jonge turnsters van Nieuw Brunhilde worden in het Groningse Leek kampioen van Nederland. Emily Aubry (10) behaalt haar titel op brug en Britte van Egmond (10) wordt kampioen op de evenwichtsbalk. Het turnweekeinde staat in het teken van de meerkamp en toestelfinales niveau Nationaal 3 en de halve finales Nationaal 1. Rosalie Kramp eindigt als twaalfde en clubgenote Anna Bakker plaatst zich als zesde voor de finale. Zij plaatst zich ook voor de toestelfinales op dat onderdeel, die gehouden worden in Ahoy Rotterdam op 20 en 21 juni. (Dichtbij01-06, LD03-06, WW03-05, LN03-06).
30/31. De Nacht van de Fooi die in Leiden en dertien andere steden wordt gehouden, brengt 75.000 euro op. Een recordaantal van 570 kroegen, restaurants en andere uitgaansgelegenheden doet aan de elfde editie mee, meldt de organisatie. Het personeel staat één dag en één nacht alle fooi af voor het goede doel. Motto is ‘Keep de Change, Change the World’ (hou het wisselgeld, verander de wereld) en het startsein wordt gegeven op het Stadhuisplein. Studenten organiseren diverse activiteiten. De opbrengst gaat naar vijf kleinschalige, duurzame ontwikkelingsprojecten, waaronder ‘Knowledge for Children’ en Stichting ‘Geefeenkoe’. (RTVW31-05, WW03-06, LN03-06).

30/31. Nicole Beukers van Njord wint bij de Europese Kampioenschappen in het Poolse Poznan met de nationale vrouwen dubbelvier een zilveren medaille. De Leidse roeister had met Chantal Achterberg, Inge Janssen en Carline Bouw een zeer goede eindsprint na een traag begin. Bij de wereldkampioenschappen in het Franse Aiguebelette, begin september, wacht een nieuwe confrontatie met de winnende Duitsers. Clubgenoot Sophie Souwer behaalt ook zilver met de vrouwenacht. Leidenaar Boudewijn Röell van roeivereniging Asopos eindigt met zijn Holland Acht teleurstellend als zesde en laatste. (LD01-06, Sl01-06, Mare04-06).

30. De derde editie van het Leids Amateurkunst Festival wordt gehouden in de Stadsgehoorzaal. Deelnemende koren en ensembles hebben Scandinavische muziek ingestudeerd. Bij eerdere edities stond een Nederlandse componist centraal. Artistiek adviseur Rozemarijn Kalis: ‘In Noord-Europa is zingen veel meer ingebed in de volkscultuur dan bij ons’, vertelt de Leidse zangeres en dirigente. In het Nationaal Jeugdkoor had ze ooit repertoire gezongen van de Finse componist Pekka Kostiainen en dat was haar goed bevallen. ‘Hij schrijft mooie vocale muziek voor koren. Zijn composities zijn wel hedendaags, maar toch harmonisch en daardoor lekker in het gehoor liggend’. Hij was vereerd door haar verzoek om speciaal voor het Leidse festival een slotcompositie te schrijven. Kostiainen liet zich laten inspireren door ‘O Leyda Gratiosa’, een lied van de Leidse componist Cornelis Schuyt (1557-1616). ‘Hij heeft de veertien tekstregels van het madrigaal letterlijk gebruikt’, aldus Kalis, die hem thuis in Finland bezocht. Zijn tien minuten durende muziekstuk voor symfonieorkest en koor beleeft in Leiden zijn wereldpremière. Kostiainen geeft twee dagen masterclasses aan deelnemende koren en orkesten. Er doen scholen mee, er is een open podium en er zijn verrassingsacts. (LD29-05).

((30. Trudy Kwik (53), van beroep evenementenorganisator, is daarnaast onder meer bestuurslid van de Oranjevereniging en de Stichting 5 Mei. Ze werkte twintig jaar als manager bij DHL maar zocht de uitdaging in zelfstandig ondernemen. Veertien jaar geleden begon ze voor zichzelf. ‘Van die beslissing heb ik geen seconde spijt gehad. De vrijheid, dat creatieve, daar word ik gelukkiger van dan dat politieke gedoe waar je als werknemer vaak in belandt. Nu bepaal ik zelf welke kant ik op ga. Ik ben allergisch voor mensen die een ander niet zien staan omdat ze hoger in rang zijn. Die zich te goed voelen om als gelijke met de man van de straat om te gaan’. Het evenement Rrrollend Leiden is als een grapje begonnen na acht jaar in het bestuur van Leiden Culinair te hebben gezeten. Alexander van Nimwegen ‘de marketingdokter’ kwam met het fenomeen ‘rollende keuken’: foodtrucks, die het hele land door rijden met de meest bijzondere hapjes en drankjes. In Azië, New York zie je ze overal. Vorig jaar mei en augustus voor het eerst op het Pieterskerkplein. Dit jaar gaan we twee keer in de herhaling. Nu rollen we het concept uit over twaalf andere steden’. Ze is al 33 jaar samen met echtgenoot de Romijn, en heeft een zoon Freek (21). Haar vader was Henny Kwik. ‘Ik heb veel van hem geleerd, wat het organisatorische betreft en de liefde voor de jazz. Door hem heb ik ook veel mensen leren kennen. Als kind ging ik altijd al met hem mee op pad. Hij zat in de gemeenteraad en deed veel in en voor Leiden. Hij was ook de oprichter van Summerjazz en wijkvereniging ‘Actief’ in Leiden Zuidwest en organiseerde vroeger Bevrijdingsfeesten in de Stadsgehoorzaal. ‘Afgelopen Koningsdag liep ik namens de Oranjevereniging samen met Henri Lenferink de wijken af. En net als pappa heb ik nu een bevrijdingsfeest georganiseerd. Hij heeft het stokje echt doorgegeven’. (LD30-05)).

30/31. De tweede editie van ‘Open’ in het kader van de de Signatures Cultuurweken Leiden biedt een gratis toegankelijk programma midden in de stad. Vanwege de overvloedige regen op de tweede dag vallen diverse evenementen letterlijk in het water Er is een Kinderkunstmarkt op de Hooglandse Kerkgracht met diverse workshops, een Oude Ambachtenmarkt in de Haarlemmerstraat, een Boekenmarkt in de Nieuwstraat, een Life-Stylemarkt op het terrein van de voormalige Meelfabriek aan de Zijlsingel en de Space Scooterrace op de Beestenmarkt die wordt georganiseerd door de Richardo van Rhijn Foundation en mede dankzij een optreden van Monsif zo’n 100 bezoekers trekt. Foodtrucks van Rrrollend Leiden staan op het Pieterskerkplein. De Leidse Olympus speelt zich op 31 mei af op een podium bij het Burchtplein met dichters, schrijvers en musici. Voor de derde editie zijn onder anderen Huub van der Lubbe, Maaike Ouboter en Nico Dijkshoorn gestrikt. Het programma is samengesteld en wordt gepresenteerd door de Leidse schrijver Onno Blom. Van der Lubbe brengt met Ilja Leonard Pfeiffer en Onno Blom een hommage aan de overleden dichter Gerrit Komrij. Nico Dijkshoorn speelt een thuiswedstrijd. Er rijdt beide dagen een speciale bus door het centrum. (LD28-05, NVH23-04, Sl28-05, Dichtbij29-05, WW27-05, LN27-05, LD01/02-06, Dichtbij01-06, WW03-06).

31. 'Spinkind' heet de theaterproductie van BplusC gebaseerd op het gelijknamige jeugdboek van de Leidse schrijfster Jacqueline Zirkzee. Het stuk gaat in première met twee middagvoorstellingen in het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk. Projectleider/initatiefneemster Ita de Hes leverde een ruwe versie van het script en liedteksten. Claudia Berman (regie/muzikale leiding) ging hiermee aan de slag. Aan het omvangrijke project nemen de Springplank, de Arcadeschool, de Merenwijkschool, de Viersprong en de Singel deel. Van elke school spelen leerlingen mee, elke school heeft een eigen uitvoering en een eigen Spinkindlied. Centraal staat een kerngroep spelers, die op alle scholen optreedt. Zij oefenden wekelijks bij BplusC met Claudia Berman. Van de acht volwassen spelers is een deel ervaren, een deel beginnend. Daarnaast acteren vier leerlingen uit Bermans musicallessen bij BplusC. Het decorontwerp is van Thijs Gerritsen. Zes leden van barokmuziekgezelschap The (Broken) Concert spelen muziek, gekozen door Frans Schröder en Ciska Mertens. ‘Spinkind’ speelt zich af in Leiden in 1650, met zijn lakenindustrie en herkenbare plaatsen als de Burcht, de Lakenhal. Centraal staat een weeshuis. (LD06-05).
31. Het Rijksmuseum van Oudheden opent een tijdelijke Museumshop aan de Nieuwe Rijn 26. Op 11 mei sloot het museum vanwege een verbouwing, herinrichting en sanering tot medio december. Een deel van de collectie is ondergebracht in de voormalige Galerie Van der Vlist. De shop biedt onder meer boeken over onderwerpen uit het museum, glas, keramiek, dvd’s, replica’s, ansichtkaarten en andere cadeauartikelen. (Zie ook 11-05) (Sl01-06, RTVW01-06, Dichtbij05-06).

31. Oud-Leidenaar Wim van Duivenbode, wordt voorafgaand aan de wielerronde de ‘Hel van Voerendaal’ geridderd vanwege zijn verdiensten voor de wielersport. Hij organiseerde jarenlang wielerkoersen en was lange tijd consul. Ook organiseerde hij in Leiden jarenlang het sportcafé en verzorgde in het Leidsch Dagblad de sportrubriek ‘Duiventil’. Tien jaar geleden verhuisde hij naar Limburg. (LD03-06).