Kroniek juni 2015

1. Martin Taphoorn is benoemd tot hoogleraar neuro-oncologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) maar blijft ook werken bij MCH Bronovo in Den Haag. Beide ziekenhuizen starten onlangs het Universitair Kankercentrum Leiden-Den Haag (UKC) waarin zij intensief samenwerken. Het centrum richt zich op patiënten met darm-, borst- en huidkanker. Voor elke kankersoort werkt een gespecialiseerd team van artsen en verpleegkundigen op beide locaties aan de beste behandeling. Het plan is om neuro-oncologie er ook onder te brengen. (LUMC04-06).

1. Basisscholen, culturele instellingen die zich bezighouden met educatie en de gemeente, ondertekenen een convenant om het cultuuronderwijs te verbeteren. Dat gebeurt door wethouder Frank de Wit in de Vrije School Mareland. Leerlingen van de Eerste Leidse Schoolvereniging omlijsten het signeren met presentaties wat cultuur voor hen betekent. (Gem04-06, NVH04-06, LD09-06, St10-06).

1. Een scooter en een auto komen op de kruising van de Valkenburgseweg met de Ommedijkseweg in botsing. De bestuurder van de scooter raakt daarbij gewond. De kruising is omstreden door de vele ongelukken. Op 24 juni raakt een wielrijder op hetzelfde kruispunt licht gewond na te zijn aangereden door een auto. De geplande verkeerslichten worden nog voor bouwvakvakantie geplaatst, laat de gemeente weten. (Dichtbij01/25-06, Sl01-06, WW03-06, LD27-06).

1. De Universiteit Leiden wil vanaf het studiejaar 2016-2017 een masteropleiding Medische Farmacie aanbieden. Het aantal eerstejaars farmaciestudenten daalt sinds 2012. Daarom adviseren de universiteiten van Groningen en Utrecht, die beide een apothekersopleiding hebben, negatief. Zij vrezen dat hun opleidingen met minder studenten verliesgevend worden. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs moet beslissen. Het Leiden Academic Centre for Drugs Research heeft een hoog aangeschreven opleiding Bio-Farmaceutische wetenschappen met 200 eerstejaars studenten, maar leidt tot nu toe geen apothekers op. Het vakgebied Farmacie en Farmacologie van de Universiteit Leiden hoort bij de beste tien ter wereld. (Zie ook 25-06). (LD01-06, Sl01-06, Dichtbij04-06, LUMC02-06, Mare11-06).

1. In de voormalige Meelfabriek opent Escaperoom de deuren. Leiden heeft zo een eigen editie van het populaire teamuitje. Groepen van maximaal zeven deelnemers moeten samenwerken om puzzels op te lossen en codes te kraken die nodig zijn om te ‘ontsnappen’. Eventueel krijgen de speurders een hint via een portofoon. ‘De escaperoom heeft een goede verhaallijn waarin de historie en de plannen van de fabriek terugkomen’, zegt eigenaar Marcel Benedictus. Op de betonnen wanden van de ruimte zijn vaag een aantal cijfers zichtbaar, een gat in de dikke betonnen muur vormt een verstopplek en door aan de originele katrollen te draaien, zijn codes te kraken. Onder de vlag van zijn evenementenbureau Bizon Events ontwierp hij het teamuitje. De Bizon Bike Company, die fietstochten organiseert is gevestigd in het poortgebouw van de fabriek. (LD12-05)

1. Boekhandel De Kler aan de Breestraat opent in de winkel een antiquariaat. De voorraad en inkoop van gebruikte boeken wordt verzorgd door Jurgen Looijestijn, die ruim 27 jaar inkoper en bedrijfsleider was bij De Slegte. (HOZ26-04, WW29-04, LD09-06).

1. De gemeente kondigt aan vanaf 1 juni geen vuilniszakken in de binnenstad meer op te halen omdat alle afvalcontainers ondergronds zijn. De meeste bewoners krijgen op 30 mei hun pasje, maar bij vrijwel niemand werkt die nog. Gevolg: mensen laten hun vuilniszak achter op en naast de containers. Projectleider Donald Nagel neemt poolshoogte en laat toch een vuilniswagen uitrukken om zakken op te halen. Hij vertrouwt erop dat alles goed komt, het pasjesprobleem is een kwestie van afstemmen met de leverancier van de systemen. De gemeente zegt circa honderd vragen te hebben gekregen van mensen bij wie hun pas nog niet werkte. Het blijkt dat deze passen nog niet zijn verwerkt in de computer. Komende nacht verwerkt de computer een update en morgen moeten alle passen naar behoren werken. Dat niet alles meteen goed gaat, verbaast wethouder Paul Laudy niet: ‘Als je een nieuw systeem invoert is het een illusie om te denken dat alles meteen op de eerste dag goed gaat’. De komende dagen verwacht Laudy dat het steeds beter gaat. Tot die tijd blijven de vuilniswagens gewoon hun rondjes door het centrum rijden: ‘We laten de vuilniszakken die nu nog niet in de containers zijn gegooid natuurlijk niet op straat liggen’. Laudy kondigt aan dat de handhaving de komende tijd opgevoerd zal worden. In eerste instantie krijgen mensen uitleg of een waarschuwing, later worden er ook boetes uitgedeeld. Een aparte categorie vormen ondernemers in het centrum die hun afval tot nu toe illegaal aanboden als huisvuil. Zij krijgen ok geen pasje. Voor hun bedrijfsafval moeten ze een afvalcontract met de gemeente sluiten. Papier- en glasbakken staan vooralsnog bovengronds. Dat geldt ook voor textiel en deels voor kunststof. In maart 2014 plaatste de gemeente de eerste container op de Garenmarkt. Veertien maanden later is het project bijna gereed. Wethouder Paul Laudy is tevreden over de soepele gang van zaken bij de plaatsing: ‘Door de containers zijn we af van het beeld van opengescheurde zakken, is er minder zwerfvuil en is de kwaliteit van de openbare ruimte van onze mooie historische binnenstad flink verbeterd. Wij hebben inmiddels bijna 160 ondergrondse containers geplaatst, die nauwelijks opvallen in het straatbeeld. Echt een prachtig resultaat’. Er zijn nog tien plekken zonder ondergrondse containers. Er ontbreken twee containers op de Lange Mare, twee op het Rapenburg, een op de Uiterstegracht, een op de Pieterskerkgracht en drie op de Van der Werfstraat. Daarom worden tijdelijk bovengrondse containers neergezet die op 2 juni zijn te gebruiken. Volgens René Vallentgoed, bewoner van de Druckerstraat is die binnen een dag vol omdat er veel winkels in de buurt zitten, De gemeente zegt toe de problemen voor half juli op te lossen en in die tussentijd de elf bovengrondse containers dagelijks te legen. Eind 2015 moeten er ruim 1.500 bovengrondse containers uit beeld zijn verdwenen. (Zie ook 16-06). (Gem20/29-05, RTVW20-05, Dichtbij21-05, LD22/30-05, St20-05, WW27-05, Sl27-05, LN27-05, Gem01/02/03-06, LD02-06, Sl02/05-06, Dichtbij02-06, Mare04-06).

1. Bij de verkiezingen voor de Universiteitsraad brengen van de 24.875 stemgerechtigde studenten er 5. 216 hun stem uit, een opkomstpercentage van 21, iets lager dan vorig jaar. Voorzitter Pieter Krol: ‘Ik had iets meer verwacht, maar het zat er kennelijk niet in. De uitkomst is vergelijkbaar met die van andere jaren’. De liberale Studenten Groepering Leiden (SGL) behaalt een derde zetel en wint daarmee de verkiezingen. De fractie is even groot als die van de Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS). Bewust en Progressief (BeP) verliest een zetel en gaat als eenmansfractie verder. De Christelijke Studentengroepering Leiden (CSL) behoudt haar ene zetel in de U-raad. De Universiteit Leiden houdt ook verkiezingen voor de dienst- en faculteitsraden. Niet overal wordt gestemd, omdat het aantal plaatsen gelijk is aan het aantal kandidaten. (LD03-06, Mare04-06).

1. Met een eerste schop in de grond beginnen de werkzaamheden om een einde te maken aan de wateroverlast in de Oude Kooi. De komende tijd wordt het riool afgekoppeld en worden er tijdelijke maatregelen genomen, terwijl in de wijk een polder wordt aangelegd. (Sl02-06).

1. De uitbreiding van de foyer van de Leidse Schouwburg begint. Buurman BplusC staat daarvoor 70 vierkante meter van de eigen ruimte af. BplusC-directeur Willem van Moort, overhandigt de sleutel aan Nanette Ris, sinds kort algemeen directeur van Stadspodia Leiden (de koepel van schouwburg en Stadsgehoorzaal). ‘We gaan nog beter met elkaar samenwerken. Leerlingen van BplusC mogen voortaan vier keer per jaar de schouwburg of de Stadsgehoorzaal gebruiken voor een uitvoering. Ook verzorgen wij vaker de educatie rond voorstellingen en concerten. Volgens Van Moort moet de klus in drie maanden geklaard zijn. Als in september het nieuwe seizoen begint, moet het publiek van de nieuwe foyer gebruik kunnen maken’. Aan de gevel verandert niets, maar de entree wordt ruimer. De kassa verdwijnt en gaat naar de Stadsgehoorzaal aan de Breestraat Het ontwerp van architect Maaike Westinga. ‘Nu wurmen bezoekers zich door de smalle gang naar de garderobe en moeten dezelfde weg terug om een kopje koffie te halen. Daarom wordt de garderobebalie een kwartslag gedraaid en komt er meer ruimte om een drankje te halen. Het moet meer een caféachtige uitstraling krijgen’, zegt de architect. Ris vult aan: ‘Ik hoop dat ons publiek straks na afloop van een voorstelling wat vaker blijft hangen’. (LD02-06).

1. De drie moskeeën in Leiden trekken naar buiten voortaan samen op. In de Turkse moskee Mimar Sinan aan de Curaçaostraat presenteert Abdelhamid Bouzzit van van Islamitisch Centrum Imam Malik aan de Nieuwe Marnixstraat het Moskeeënplatform Leiden. ‘Mensen of organisaties die iets over ons willen weten kunnen voortaan op één adres terecht’. Ook moskee Al Hijra, nu nog gevestigd aan de Rembrandtstraat maar over een tijdje aan de Haagweg, doet mee. ‘We hebben alle drie een eigen cultuur en een eigen identiteit, maar ook een groot raakvlak’, zegt Bouzzit. ‘We spelen allemaal een maatschappelijke rol en zijn betrokken burgers die zich inzetten voor hun stad’. Bij de presentatie zijn vertegenwoordigers van scholen, maatschappelijke organisaties, wijkagenten, en burgemeester Henri Lenferink en wethouder Roos van Gelderen aanwezig. Volgens Lenferink heeft de gemeente de band met de islamitische gemeenschap nodig nu de spanningen tussen islamieten en niet-islamieten zijn toegenomen. ‘Integratie is een zaak van lange adem. Vlamingen en Walen die in de 15de eeuw naar Leiden kwamen, trouwden honderd jaar later ook nog in eigen kring’. Voorzitter Ad Alblas van de Leidse Raad van Kerken noemt de oprichting van het platform een ‘historisch moment’. ‘Het is een signaal naar de samenleving: wij moskeeën van Leiden hebben één lijn. Wij stellen eenheid boven verdeeldheid en respect boven strijd’. Alblas geeft de drie voorzitters huiswerk mee. Hij geeft ze het boek dat hij met predikante Christiane Berkvens schreef over twaalf begrippen - zoals vrede en rechtvaardigheid - die in Bijbel en Koran voorkomen: ‘De catechismus van de compassie’. Hij vraagt de besturen het komende jaar twee keer een uur aan een hoofdstuk te besteden en de bevindingen te melden. (LD02-06, LN10-06).

2. Met de aanhouding van een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats denkt de politie tenminste vijftien gevallen van oplichting te hebben opgelost. Als ‘dakdekker’ zou hij door het hele land ouderen hebben opgelicht. Bij de politie zijn aangiftes binnengekomen uit onder meer Leiden, Rijswijk, Voorschoten, Leidschendam, Weesp, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Houten. De verdachte ging steeds op dezelfde manier te werk: hij belde aan bij oudere mensen, deed zich voor als dakdekker en had een defect aan het dak geconstateerd, terwijl hij met werkzaamheden in de buurt bezig was. Hij bood aan dat direct te repareren voor 600 tot 1.000 euro. Zijn verhaal was zo overtuigend, dat de meeste mensen hem geloofden. In veel gevallen reed hij zelfs met hen mee om het geld te halen. Als hij vervolgens ‘het benodigde materiaal ging kopen’, kwam hij niet meer terug. De man werd op 21 mei in Tilburg aangehouden. De man is eerder veroordeeld en heeft nog een straf open staan. De Leidse recherche doet onderzoek. Er zijn al vijftien aangiften binnen, maar de politie houdt er rekening mee dat er mogelijk nog meer gedupeerden zijn. (Dichtbij02-06).

2. De Leidse tv-bioloog Freek Vonk heeft samen met supermarktketen Albert Heijn een spaaractie ontwikkeld. Onder de titel ‘Op avontuur met Freek Vonk’ kunnen klanten 160 stickers van dieren verzamelen. Bij 10 euro aan boodschappen krijgen klanten vier dierenstickers met interessante weetjes van Vonk. (RTVW02-06).

2. Een groep ondernemers onderzoekt de mogelijkheden voor een ‘Event Center’ aan de Lammenschansweg. Op de plek waar nu nog bouwmarkt Gamma is gevestigd, zou een chique hal moeten komen die geschikt is voor concerten, congressen en sportwedstrijden. Basketbalvereniging ZZ Leiden zou er in willen participeren. Een goede horeca-afdeling, voldoende tribuneplaatsen en een ruimte voor een business-lounge zijn voorwaarden voor de club. Topsportcoördinator Tjeerd Scheffer hoopt dat het cenrum er komt. Mocht dat niet doorgaan, dan wil hij dat ZZ Leiden alsnog terecht kan in de nieuwe Vijf Meihal. Daarom moet in zijn ogen bij het ontwerp rekening gehouden worden met bijvoorbeeld de mogelijkheid om mobiele tribunes te plaatsen. (Sl02-06).

2. Burgemeester Henri Lenferink trekt de drank- en horecavergunning, de vergunning voor twee kansspelautomaten en de terrasvergunning van L.A. City aan de Zijlsingel in. Reden is dat de vergunninghouder niet van onbesproken gedrag is, terwijl goed gedrag een voorwaarde is. Advocaat René Sangers dreigt de gemeente namens zijn cliënt met een schadeclaim. De eigenares kreeg op 19 mei een brief dat de maatregel op 22 juni ingaat. ‘De clientèle zal de horeca-inrichting mijden nu het nu al is gepubliceerd’, zegt de advocaat in een brief aan de gemeente. Hij meldt dat er nog tijd en ruimte was om in een voorlopige voorziening de rechter te vragen het besluit terug te draaien. ‘Cliënte betwist met klem dat zij niet van onbesproken gedrag zou zijn’, aldus de advocaat die vindt dat de goede naam en reputatie van de eigenares onnodig door het slijk worden gehaald. (Gem01-06, RTVW01-06, Dichtbij01-06, LD02/03/11-06).

2. De schedel van de T. rex van Naturalis is de afgelopen dagen onderzocht in het Duitse Fraunhofer Institut in het Beierse Fürth. Deze instelling voor toegepast onderzoek beschikt over een krachtige industriële CT-scanner, waarmee een 3D-beeld van het fossiel kan worden gemaakt. Naturalis meldt na afloop dat de schedel puntgaaf is en verwacht dat de scan onder meer gegevens oplevert over fijne botstructuren in de oogkas en over de vorm en de omvang van zijn hersenen. Het kwetsbare fossiel is gescand in de kist waarin hij na de opgraving in augustus 2013 is gelegd. Na de vondst is de schedel gefixeerd met gips en in een bedje van folie en purschuim in de kist gelegd. Het fossiel wordt nu geprepareerd in het Black Hills Institute in Hill City, South Dakota. Aan de schedel konden de preparateurs nog niet beginnen, omdat ze niet precies wisten wat ze konden verwachten. Na de scan is de schedel met kist naar Nederland getranspoteerd voor een ‘optreden’ in het programma RTL Late Night. Paleontoloog Anne Schulp geeft een toelichting en ook subsidiegever Pieter Zwart van internetbedrijf CoolBlue is in de studio. Naturalis toont replica van de schedel van ‘Stan’, die in 1987 werd gevonden in South Dakota, en waarvan tientallen afgietsels zijn gemaakt. In 2013 was een replica van Stan te zien in de hal van station Leiden Centraal. Na de uitzending gaat de schedel terug naar de V.S. TNT zorgt voor vervoer van de kostbare vracht. De komende tijd worden de botten in het Black Hills Institute verder geprepareerd, verstevigd en in een metalen frame gemonteerd. In het tweede deel van 2016 is het skelet van T. rex gereed. (Sl02/05-06, LD02/03-06, NVH02-06, RTVW02-06, Dichtbij02-06, LN03-06 ).

2. De busperrons verplaatsen van de stadskant naar de zeezijde van station Leiden Centraal is een slecht plan vinden de drie wijkverenigingen in de directe omgeving omdat de Rijnsburgerweg dan veel te druk wordt. De buurtclubs in Houtkwartier Vogelwijk en Raadsherenbuurt houden een peiling onder de leden en bewoners of zij er ook zo over denken. Volgens het trio kost verplaatsing veel belastinggeld dat beter aan andere doelen kan worden besteed. Er ontstaan allerlei gevaarlijke situaties met fietsers en voetgangers, die busroutes moeten kruisen. En het zijn vooral scholieren die op en rond de Rijnsburgerweg fietsen. Ook zijn volgens de drie verenigingen problemen te verwachten bij de Posthof-rotonde waar nu al veel problemen zijn en files staan. Bovendien moeten – als NS de ov-poortjes sluit veel voetgangers om het station heen lopen. Verder ontstaat een probleem bij de hoofdingang van het LUMC. Daar gaan taxi's, bussen en automobilisten, die patiënten bij het ziekenhuis afzetten, elkaar lelijk hinderen. Kortom: er verdwijnen knelpunten bij de Stationsweg en omgeving, maar er komen er minstens zoveel bij aan de andere kant van het station. De gemeente wil op de plek van de huidige busperrons woning- en kantoorcomplexen laten bouwen die inkomsten genereren. In september presenteren een stuurgroep en een onderzoeksbureau hun oordeel over de geplande verplaatsing. (LD03-06).

2. De Bomenbond wil dat het Leidse Glibberbal op 21 juni wordt geschrapt. Volgens de bond is het populaire evenement in het Huigpark slecht voor de bomen en is het zeer onwenselijk dat een recreatief stadsgebied en een doorgaande fietsroute drie dagen worden afgesloten. Dat staat in een korte brief die de bond aan het stadsbestuur richt. In een reactie daarop zegt de gemeente extra hekken te willen plaatsen rondom het groen. Het Glibberbal is een Leidse variant van het Tros tv-programma Te Land, Ter Zee & In de Lucht. In het bezwaarschrift staat: ‘In 2013 zijn er door de wethouders De Wit en Strijk tijdens Boomplantdag dure bomen geplant. Daarvan is de helft tijdens de vorige versie van het bal gedood door verdichting van de grond’. Een woordvoerster van het Glibberbal reageert dat juist goed op het groen van het park wordt gelet en bijvoorbeeld perkjes worden afgezet. Ze betwijfelt zeer of de dood van de bomen door het Glibberbal is gekomen. (LD02/03-06).

2. Chrystel Brandenburgh, archeologe bij Erfgoed Leiden en Omstreken, woont ’s nachts in kou en regen op de Breestraat de graafwerkzaamheden bij ter hoogte van het stadhuis voor twee ondergrondse containers. De bodem geeft mogelijk iets meer prijs over het ontstaan van Leiden. Tot nu toe zijn er bewijzen dat de stad sinds de 12de eeuw bestaat. Maar in een paar oude manuscripten staan ook aanwijzingen dat de stad er al eerder was. ‘Dit is een heel belangrijke plek. Het hoogste punt van de Breestraat. Begin jaren tachtig zijn ter hoogte van het bordes opgravingen gedaan waaruit heel veel nieuwe kennis voortkwam. Nu stuiten de archeologen eerst op een gemetseld muurtje. ‘Niet zo oud’, roept Karin Wink van archeologisch adviesbureau RAAP. Ze ziet het aan het formaat van de bakstenen. Als de graafmachine van aannemer G.P. Groot een stukje dieper graaft, wordt ineens een zwarte laag grond zichtbaar. Er worden houten paaltjes gevonden, maar ook dierlijke botresten en scherven. Ze maken onderdeel uit van de dijk die in de 12de eeuw langs de Rijn werd opgeworpen. Het dijklichaam bestaat uit diverse lagen. Op 3,5 meter diepte is de onderkant nog niet bereikt. Daarom worden met de handboor monsters genomen om toch een stukje van het alleroudste Leiden te pakken te krijgen. Wat die vertellen is nog onduidelijk. Brandenburg: ‘Het kost nog maanden onderzoek. Maar ik weet zeker dat we dán een prachtig verhaal kunnen vertellen’. (LD03-06).

2. Vicerector Simone Buitendijk vindt niet dat de Universiteit Leiden studenten de duimschroeven aandraait: ‘Negentig studiepunten in twee jaar is geen draconische maatregel’. Studentenpartijen beklagen zich eind mei over de rendementsmaatregelen van het college van bestuur. Buitendijk zegt in het verleden geen goede ervaringen te hebben opgedaan met studenten die in alle vrijheid konden beslissen wat ze wilden studeren en in welk tempo. ‘De grote meerderheid weet niet zo precies wat ze wil. Studenten hebben zoveel keuzemogelijkheden. In het verleden merkten we dat ze gingen ‘zwemmen’. We raakten ze kwijt. Het ging niet goed’. Naar de tijd dat langstudeerders tien jaar over hun studie deden, verlangt Buitendijk niet terug. ‘Een werkgever zal dat ook niet als een pluspunt zien en ze wil voorkomen dat studenten afhaken. Ze wijst er op dat de prestatieafspraken van 2012 nog steeds gelden en in 2016 worden geëvalueerd. In 2000 konden universiteiten nog zo'n 19.000 euro per student per jaar aan onderwijs besteden. Nu is dat 13.000 euro. ‘Het aantal studenten is gegroeid, maar het budget is niet meegegroeid. Toch moet de universiteit goed onderwijs bieden. Mijn grootste zorg is de werkdruk van docenten en het effect hiervan op studenten’. Minister Jet Bussemaker beloofde half mei honderden nieuwe docenten in het hoger onderwijs, maar de vicerector betwijfelt of dat veel verschil maakt. (LD03-06, Mare04-06).

2. Edwin van der Heide met zijn magnetenbedrijf McNetiq is ‘Starter van het jaar’ in de regio Rijnland. Hij wint in de Leidse Schouwburg de finale van de jaarlijkse LEF-wedstrijd. Na een spervuur van vragen over ondernemerschap geeft hij de drie concurrenten het nakijken. Stephan van Schie van SPT Benelux BV (energie uit daglicht) heeft duchtig genetwerkt sinds de voorronde en zijn presentatie verbeterd. Robert Ensel en Bart Houtkoop van Energyproof, (in energieadviezen) wijzen in een degelijk verkoopverhaal op de proefballonnetjes op netwerksite Linkedin waarmee ze met hun bedrijf begonnen. Jitse Krol van Batavia Coffee (culinair interessante ijskoffie) laat tijdens een speelse voordracht graag de term ‘toegang tot het netwerk’ vallen. Ook winnaar Edwin van der Heiden spreekt over het belang van netwerken. De kaarten lijken geschud totdat rasondernemer Erik de Vlieger zich ermee bemoeit en indringende vragen stelt. Aan Energyproof: ‘Jullie zijn gestart in de tijd van de baas? Hoe ga je dat bij je eigen mensen voorkomen?’ Aan Dutch Coffee: ‘Jullie produceren 800 liter per dag? Ik ken een café waar er 800 liter per uur doorgaat. Hoe willen jullie zo winst maken?’ Aan SPT: ‘Hoe bescherm je de exclusiviteit van je product?’ Tegen McNetiq: ‘Jij maakt in een jaar van 80.000 euro 365.00 euro. Moet ik jou geloven?’Andere vragen gaan over het thuisfront, hobby's, de rol van de overheid en de eventuele verkoop van het bedrijf. De Vlieger waarschuwt: ‘Ondernemen kan ook pijn lijden zijn’. (WW27-05, LD04-06, WW10-06).

2. Annemarie Meijer is benoemd tot hoogleraar immunobiologie. Ze doet onderzoek naar de mechanismes van de afweer tegen besmettelijke ziektes, zoals tuberculose en buiktyfus. Meijer studeerde in Leiden en promoveerde in 1993 aan de Universiteit Leiden. In 2003 werd ze universitair docent. Op 21 september spreekt de nieuwe hoogleraar haar oratie uit. (UL02-06, LD03-06).

2. Vier vooraanstaande vrouwelijke Leidse hoogleraren noemen zichzelf sinds deze week Athena's Angels. In navolging van Charlie's Angels uit de klassieke tv-serie strijden ze tegen onrecht - in hun geval ongelijke behandeling van vrouwen op de universiteit. Eveline Crone is bekend als hersenwetenschapper die licht wierp op het puberbrein. Ze is lid van de prestigieuze wetenschapskoepel KNAW, een positie die je alleen op uitnodiging krijgt als beloning van grote wetenschappelijke prestaties. Naomi Ellemers is hoogleraar sociale psychologie. Ze bestudeert genderstereotypes en de balans tussen werk en privé. Ook zij is lid van de KNAW. In 2010 kreeg ze een Spinozapremie.
Ineke Sluiter is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, ondermeer gespecialiseerd in ‘waarden en normen in de oudheid’. In 2010 kreeg ze een Spinozaprijs. Ook zij is lid van de KNAW. Judi Mesman is hoogleraar gezinspedagogiek, gespecialiseerd in onder meer gender en opvoeding. Ze is wetenschappelijk directeur van het instituut Pedagogische Wetenschappen.

Honderden e-mails krijgen ze, en 30.000 websitebezoekers in twee dagen. Mesman; ‘Op de universiteit zijn er niet veel mensen meer die ronduit zeggen dat vrouwen minder kunnen. Maar als je de kwestie aan de orde stelt, wordt dat al snel ervaren als gezeur. Je hoort dan: we hebben toch al gelijke kansen voor man en vrouw? Terwijl onderzoek laat zien dat we er nog lang niet zijn. Als je op een bijeenkomst van hoogleraren wordt aangezien voor serveerster, dan is het niet vreemd dat je op den duur je eigen kansen lager inschat, minder enthousiast bent, minder solliciteert. Een vrouw die zich ambitieus opstelt is een bitch, een man een briljant talent. Ongelijke behandeling is geen Leids fenomeen. Het speelt bij alle Nederlandse universiteiten. Dat wij hiermee zijn begonnen komt door onze onderlinge chemie’. (LD05-06, UL09-06).

2. De Spaanse modeketen Mango opent eind 2016 een vestiging van 800 m2 in de Catharinasteeg met onder meer een speciale afdeling voor kinderen. Die nieuwe modesteeg in het Aalmarktgebied wordt de komende tijd aangelegd. Vorige maand begon de bouw. De vestiging van Mango wordt één van de grootste in Nederland en beslaat twee etages. Ontwikkelaar ASR Vastgoed tekent een huurcontract voor tien jaar met. Cees de Jong, bij Mango verantwoordelijk voor de uitbreiding van het concern, toont zich zeer verheugd met de deal: ‘Het project, de locatie en deze afmetingen sluiten perfect aan bij onze strategie’. De Mango-winkel in de Haarlemmerstraat wordt een outlet. Mango heeft circa 2.650 winkels in 108 landen en wil doorgroeien naar zo’n 3.500 vestigingen. (Sl03-06, LD04-06, RTVW05-06, Dichtbij05-06).

3. Van Wijnen Projectontwikkeling B.V., de gemeente en woningbouwvereniging De Sleutels tekenen een intentieovereenkomst voor de bouw van 51 appartementen op de Van Voorthuijsen-locatie in Leiden-Noord.

Dat gebeurt op de vastgoedbeurs Provada. De overeenkomst gaat over fase drie van de totale woningbouwontwikkeling op deze locatie. Van Wijnen Haarlemmermeer B.V. bouwt de appartementen. Op de Provada in Amsterdam wordt ook het contract getekend door de firma Thunissen en de gemeente. Thunissen koopt een braakliggend stuk grond aan de Gabriël Metzustraat, in de wijk Groenoord-Noord. Het is de bedoeling daar veertien huizen te bouwen. Dezelfde dag tekenen de gemeente en de Combinatie Parkeergarages Leiden Dura Vermeer–Besix het contract voor de bouw van de ondergrondse parkeergarage Garenmarkt. Al eerder werd na aanbesteding de bouw aan de combinatie gegund en werden de eerste ontwerpen gepresenteerd. Met het tekenen van dit contract is de samenwerking voor de bouw van de Garenmarktgarage definitief. Wethouder Paul Laudy: ‘Ik kijk uit naar het moment dat de schop in de grond kan. Nu wordt er al druk gebouwd aan de garage onder de Lammermarkt, die begin 2017 klaar is. Daarna gaan we in volle vaart door op de Garenmarkt. Wanneer deze in 2019 haar deuren opent, hebben we twee hoogwaardige garages aan de randen van het centrum. Dit maakt het bezoekers van onze mooie stad nog aantrekkelijker hier te komen’. Het contract houdt in dat de bouwcombinatie het ontwerp verzorgt, vervolgens de garage bouwt en vijftien jaar onderhoudt. Het biedt straks plek aan 425 auto’s verdeeld over vijf parkeerlagen. Zowel de inrit als de uitrit van de garage ligt in de Korevaarstraat en de voetgangersentree komt aan de rand van het plein. (Zie ook 04-06). (LD03/04-06).

3. Leiden is onder eigen inwoners een zeer geliefde stad, blijkt uit het derde Steden & Streken Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 12.750 Nederlanders. Leidenaren zijn vooral trots op hun historische binnenstad en het uitgebreide horeca-aanbod. Maastricht is onder bewoners de meest geliefde stad van Nederland. De top tien ziet er daarna als volgt uit: 2. 's-Hertogenbosch (98), 3. Groningen (96), 4. Leeuwarden (96), 5. Utrecht (95), 6. Leiden (94), 7. Breda (94), 8. Delft (94), 9. Haarlem (93) en 10. Nijmegen (93)

Vooral in de drie grootste steden hebben de inwoners veel op hun stad aan te merken. (Dichtbij03-06, WW10-06).

3. De drogisterij Dirk in het pand aan de Langegracht 3 heeft plaats gemaakt voor een filiaal van Trekpleister. Dat gebeurt ook met een aantal andere Dirkx-filialen. (WW03-06).

3. De gemeente scoort goed op het gebied van digitale dienstverlening en staat op plek acht van de tien beste digitale dienstverleners onder de gemeenten. Deloitte onderzoekt daarvoor in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken 55 producten. Voor burgers 31 en 24 voor ondernemers. De lijst wordt aangevoerd door Den Haag (1), Rotterdam (2) en de gemeente Molenwaard (3). Op provinciaal niveau staat Zuid-Holland op plek 10 van de top 12. Bij de waterschappen staat het Hoogheemraadschap van Rijnland op plek 15 van de 23 waterschappen. Meldingen over zaken in de openbare ruimte zijn met 95,8 procent het meest volwassen, zo blijkt uit de rapportage. Voor bedrijven is dat de Verklaring Omtrent Gedrag (97,3 procent).

(Sl03-06).

3. Op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat burgmeester Henri Lenferink in de top tien is geëindigd van beste bestuurder van 2014. Al in januari nam de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb de hoofdprijs ontvangst. Vandaag wordt de hele top 50 bekend gemaakt. Wethouder Robert Strijk en de Leiderdorpse wethouder Michiel van der Eng (beiden D’66) staan ook bij de beste vijftig. (Sl03-06).

3. De in maart vorig jaar geredde taxus die in de tuin van het centraal bureau van de Universiteit Leiden aan het Rapenburg is in nood. De boom moest wijken omdat de gemeente en de universiteit ter ere van de kroning van Willem-Alexander een linde wilden planten. Een rijtje vlaggenmasten moest worden verplaatst om ruimte te maken. Een spontaan gevormde fanclub van CDA Leiden, GroenLinks en de Vrienden van het Singelpark zette een reddingsactie op touw. De boom kreeg een naam (Titus) en een eigen Twitter-account. Op 12 maart 2014, Nationale Boomfeestdag krijgt de taxus een nieuwe plek in het Marepark bij Nieuw Leyden. Geert Crielaard, één van de initiatiefnemers, ziet dat de boom steeds bruiner wordt. ‘Titus maakt geen nieuwe naalden aan. We geven hem extra water en voedingsstoffen en hopen er het beste van’. Vorige week werd Koen Haer beëdigd als duoraadslid voor GroenLinks. Eén van zijn eerste daden is het strooien van voedingskorrels bij Titus. (Sl03-06)

3. In het LUMC zijn onlangs een paar heel bijzondere patiënten opgenomen. Vijf mummies gingen in de avonduren door de CT-scanner. Wetenschappers willen graag weten wat zich onder de zwachtels van het Zuid-Amerikaanse mummies uit de collectie van museum Volkenkunde bevindt. De mummies zijn 500 tot 3.000 jaar oud, maar verder is er weinig bekend. Openknippen van de windsels is onethisch. Vandaar de scans. Archeoloog Maria Ordoñez Alvares is gestart met de analyse en hoopt informatie te vinden over de culturele gebruiken rondom het overlijden, de manier waarop deze mensen leefden en waaraan ze stierven. (LD03-06).

3. De cao-onderhandelingen van de politie zitten nog steeds muurvast. Daarom is de eenheid Den Haag - waaronder ook de Leidse regio, de Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek vallen - aan de beurt voor een estafettestaking. Het bureau aan de Langegracht is van 11 tot 12.15 uur gesloten. Ook in Katwijk en Alphen zijn tijdelijke sluitingen. Volgens Sebastiaan Veelenturf van politiebond ACP blijft tijdens de sluitingen noodhulp (112) beschikbaar. Maar er worden geen aangiftes opgenomen en verhoren worden ook stilgelegd. Hij telt ruim 130 politiemensen die gehoor geven aan de oproep om het werk neer te leggen en naar de bijeenkomst gaan waar hardere acties worden bepleit. Tot en met eind volgende week worden ledenraadplegingen gehouden en dan wordt er een knoop doorgehakt. Zo denken de bonden er bijvoorbeeld over om zich helemaal terug te trekken uit het moeizame reorganisatieproces, dat naast de cao-onderhandelingen bij de Nationale Politie loopt. Een ander actiemiddel zou zijn om deze zomer geen grote evenementen te begeleiden. ‘We hebben nu tien weken lang op een fatsoenlijke manier actie gevoerd en dat leverde geen enkel resultaat op’, aldus Veelenturf. (LD02/04-06).

3. Een aantal fietsenstallingen aan de centrumkant van station Leiden Centraal wordt verplaatst. In verband met de sloop en herontwikkeling van de locatie Rijnsburgerblok verdwijnt de fietsenstalling op het Club70-terrein op 10 juni. De fietsenrekken worden verplaatst naar de Trafolocatie achter de bussen. De grote fietsenstalling naast het Visitor Center, ook wel bekend als het ‘Gat van Van de Putte’, wordt gefaseerd gesloten. (Sl03-06, St03-06, WW10-06, St24-06).

3. De Leidse promovenda Marcia Brandenburg-Goddard (30) is één van de 27 finalisten van het internationale wetenschapsfestival FameLab in het Engelse Cheltenham maar valt niet in de prijzen. De neuropsychologe is de enige Nederlandse deelnemer. Zij ‘picht’in drie minuten haar onderzoek naar autisme voor een jury van overwegend Britse geleerden. Brandenburg-Goddard was op 21 april de winnares van de Nederlandse finale in museum Boerhaave. FameLab is een onderdeel van het Cheltenham Science Festival, dat wordt georganiseerd door dagblad The Times en The British Council. (Zie ook 21-04). (LD30-05, LD10-06).

3. Molens in heel Nederland dreigen in verval te raken door een gebrek aan geld. De eigenaren komen elk jaar samen vijf miljoen euro tekort voor onderhoud en restauratie. Dat blijkt uit het rapport dat vereniging De Hollandsche Molen aanbiedt aan het ministerie van OCW. De vereniging ondervroeg 195 eigenaren over zaken als financiën, organisatie en exploitatie van hun molen. ‘We willen voorkomen dat Nederland afstevent op een landelijk icoon in verval’, zegt directeur Leo Endedijk. Leiden deelt in de malaise. De stad telt negen molens. Zes daarvan zijn eigendom van de gemeente en molenaar Philip Pijnnaken beheert die op één na allemaal. ‘Voor goed onderhoud heb je ongeveer 15.000 euro per jaar per molen nodig’, berekent hij. En de gemeente zet er aanzienlijk minder voor opzij. ‘Leiden wil er eigenlijk wel vanaf en heeft ze in 2007 ook te koop gezet. Ik heb met een andere molenaar voorgesteld een Leidse Molenstichting op te richten om de molens over te nemen. Maar over een startkapitaal en jaarlijkse bijdragen zijn we het tot nu toe nooit eens geworden’.
In de tussentijd is volgens Pijnnaken een zorgelijke achterstand in het onderhoud ontstaan. ‘Een kleine lekkage levert meer schade op dan het onderhoud dat die lekkage had kunnen voorkomen’. De molenaar, ooit de jongste van Nederland, hoopt dat de Leidse discussie door de landelijke aandacht in een stroomversnelling raakt. De Rijnlandse Molenstichting beheert het leeuwendeel van de molens in de regio. Voorzitter Wim Bos: ‘Wat het dagelijks onderhoud betreft, zit het wel goed. Maar een nieuw rietdek kost al gauw 80.000 tot 100.000 euro. Kind van de rekening zijn vaak de wat meer afgelegen molens, die niet makkelijk donateurs trekken. Een molen is niet zomaar een monument, het is een machine die moet blijven werken’. (LD04-06).

3. Het herstel van de arbeidsmarkt zet door, maar niet iedereen profiteert daarvan. In de financiële dienstverlening, de zorg, de industrie en bij de overheid verdwijnen komende jaren naar verwachting nog duizenden banen.
Uitkeringsinstantie UWV rekent erop dat het aantal banen in Nederland dit jaar voor het eerst in drie jaar weer toeneemt. Niet alleen de export trekt de kar. Ook de investeringen van bedrijven nemen weer toe. Dit leidt er toe dat het aantal lopende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland met bijna duizend (-8,9 procent) zal afnemen. In de leeftijdsgroep 15-34 jaar wordt de sterkste afname van de WW verwacht, het aantal 55-plussers met een uitkering neemt in 2015 nog licht toe, om in 2016 iets te krimpen. Met name deze groep blijft een moeilijke positie op de arbeidsmarkt houden. In Holland Rijnland verwacht het UWV een vergelijkbare werkgelegenheidsontwikkeling als landelijk. Sectoren die het meest profiteren van de economische groei zijn de groothandel, de specialistische zakelijke dienstverlening, de overige zakelijke dienstverlening en de horeca. In de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg, de industrie, het openbaar bestuur en landbouw, bosbouw en visserij blijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid achter. Onder invloed van het economisch herstel neemt de beweeglijkheid op de arbeidsmarkt toe. UWV voorspelt dat er dit jaar 779.000 vacatures ontstaan in Nederland. Een toename met 68.000 ten opzichte van 2014. En in 2016 neemt het aantal vacatures zelfs toe tot 848.000. Voor de crisis waren dit er ruim een miljoen. (LD04-06).

3. Eigenaar Edwin Van der Klaauw opent in de Haarlemmerstraat 124 de ijssalon ‘Un Dolce Bacio’. Het geheel gerenoveerde pand met houten gevel staat ter hoogte van de Donkersteeg. (LN03-06)

3. In winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk openen Mark en Annemarie Feltz een Primera-filiaal. Het duo runde van 1993 tot 2012 een Expo-filiaal in het winkelcentrum Stadshart in Zoetermeer. (LN03-06).

3. De Ringvaart Regatta viert het 40-jarig bestaan. Het is een van de langste onafgebroken roeimarathons ter wereld. Deelnemers startten in Leiderdorp en moeten via Amsterdam, Haarlem en Lisse naar Delft. Het idee voor de eendaagse monsterrace over 100 kilometer ontstond in 1976. Toen werd de Leidse studentenroeivereniging Njord als lustrumactiviteit door het 100-jarige Delftse Laga uitgedaagd voor zo'n tocht. De eerste deelnemers starten om 6.20 uur en er doen 148 boten mee. (RTVW03-06).

4. Asghar Seyed-Gohrab, universitair hoofddocent Perzische Taal en Literatuur, onthult het eerste muurgedicht in de Perzische taal. Jan Willem Bruins, die voor de Stichting Tegen-Beeld alle muurgedichten op de Leidse gevels schilderde, had daarvoor slechts enkele dagen. De muur kwam vorige week pas beschikbaar en deze week is de Iraanse dichter Mohammed-Reza Shaffi Kadkani, die het gedicht schreef enkele dagen in Leiden voor een congres. Het is het 111de Muurgedicht in Leiden en wordt door de schrijver zelf ondertekend. (NVH09-06, LN10-06).
4. Dj Armin van Buuren presenteert de remix van de titelsong van de HBO-serie ‘Game of Thrones’ tijdens zijn radiohow ‘A state of trance’. Hier luisteren wekelijks 33 miljoen mensen naar. Zijn remix is uitgebracht op label Armind, onderdeel van platenmaatschappij Armada Music. Het originele is door Ratin Djawadi gecomponeerd. ‘Het leidt altijd tot uitzinnige reacties wanneer ik het nummer draai in mijn dj-sets’, aldus de Leidse dj. (LD07-06).

4. Noel de Miranda en Sven Miog zijn onderzoekers van het LUMC die dit jaar twee miljoen euro mogen verdelen uit het KWF/Alpe d’Huzesfonds. De tiende editie van de inzamelingsactie op de Franse Alpe d’Huez wordt vandaag gehouden. De Miranda onderzoekt hoe immunotherapie gebruikt kan worden om darmkankerpatiënten te behandelen. Het immuunstelsel wordt gestimuleerd, zodat het lichaam kankercellen zelf kan opruimen.’Miog buigt zich over de chirurgische behandeling van alvleesklierkanker. Nu wordt er nog te vaak door de tumor heen gesneden bij een operatie, waardoor er tumorcellen kunnen achterblijven. Met nieuwe beeldvormende technieken wil hij ervoor zorgen dat artsen tumor- en gezonde cellen beter van elkaar kunnen onderscheiden zodat de tumor helemaal wordt verwijderd. Het Amsterdamse AMC is de derde partij waar geld naartoe gaat. (LD03-06).

4. Rens Heruer krijgt uit handen van locoburgemeester Frank de Wit een koninklijke onderscheiding in de Pieterskerk in verband met zijn pensionering. Hij wordt bevorderd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Zo’n 43 jaar geleden begint hij als docent bij de Paulus Scholengemeenschap. Nu neemt hij afscheid als directeur van het Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM) en als adviseur van het College van bestuur van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Als OHM-directeur ondersteunde hij meer dan dertig schoolbesturen in de regio. Daarnaast adviseerde hij het SCO-bestuur bij fusies en samenvoegingen. De Wit roemt alles wat hij voor de stad heeft gedaan en nog steeds doet. Zo was hij achttien jaar bestuurslid van de 3 October Vereeniging Leiden. Bij zijn afscheid in 2005 kreeg hij een koninklijke onderscheiding en in 2014 ontving hij samen met Eric Filemon de erepenning van de stad Leiden. Op dit ogenblik is hij onder anderen voorzitter van de Historische Vereniging Oud Leiden. (Gem04-06, LD05-06, Sl05-06, LN10-06, Dichtbij12-06).

4. FC Rijnland, vv Leiden en korfbalclub Crescendo willen fuseren maar de gemeente werkt dat in de wijk Morskwartier volgens het Leidse CDA-duoraadslid Julius Terpstra tegen. ‘Onbegrijpelijk. In de Sportnota staat dat clubs moeten indikken en samen moeten kijken naar gedeelde sportcomplexen. Dat is een opdracht waaraan deze clubs voldoen. En dan gooit de gemeente de deur in het gezicht van deze clubs dicht’. Terpstra stelt daarom een reeks schriftelijke vragen aan wethouder Frank de Wit. ‘Doodzonde’, vindt Jasper de Jong, bestuurslid van Crescendo. Twee jaar geleden benaderden de voorzitters Ed Immink (vv Leiden) en Wim Pikaar (FC Rijnland) het bestuur van Crescendo al met de vraag of de korfbalclub niets voelde voor één gezamenlijk sportcomplex. De Jong; ‘Toen niet. Later wel. Eigenlijk zijn we nog geen stap verder’. Het Sportbedrijf gooide in augustus de deur voor de drie verenigingen dicht en die deur is sindsdien dicht gebleven. Pikaar heeft meerdere malen gevraagd om een gesprek, maar kreeg steeds nul op het rekest. Immink heeft al een dekking voor de fusieplannen. De grond waar Crescendo nu speelt aan de Saffierstraat, komt vrij voor bijvoorbeeld woningbouw. Het daarmee verdiende geld kan worden gebruikt voor het nieuwe sportcomplex en één extra kunstgrasveld. In een reactie zegt De Wit dat hij onderzoekt hoe met het voetbal in de stad om te gaan en om die reden de fusie door de gemeente niet is gestimuleerd’. (LD05-06).

4. Vanaf 1 juli 2016 worden in de stad vier wijkregisseurs aangesteld die de plaats van de wijkmanagers overnemen. Zij zijn de spil van de nieuwe wijkaanpak. De wijkregisseur overlegt met wijkbewoners, partners en de gemeente zelf, en is verantwoordelijk voor het signaleren van kansen en niet het oplossen van problemen. Er is een miljoen euro beschikbaar voor initiatieven vanuit de wijken. Hiervoor is - voor drie jaar - 600.000 euro weggelegd. De resterende vier ton wordt ingezet voor grootschalige projecten. Eén initiatief mag maximaal 10.000 euro kosten. Mocht er een initiatief zijn dat meer kost en goed aan alle doelstellingen voldoet, dan heeft de gemeente nog een apart potje.

Op vragen van D66 raadslid Annemieke Strijers wordt in de commissievergadering duidelijkheid gegeven over cofinanciering. Als een voorstel meer dan 3.000 euro kost, moet voor de helft van het geld zelf gezorgd worden. D66 krijgt van wethouder Marleen Damen de verzekering dat transparant gewerkt wordt. De gemeente onderzoekt of via een website initiatieven en geldschieters bij elkaar gebracht kunnen worden. De PvdA is ook tevreden en bepleit dat vergaderd wordt als dat bewoners schikt en niet per se tijdens de reguliere werktijd van ambtenaren. GroenLinks maakt zich zorgen dat steeds dezelfde mensen, clubs of verenigingen plannen indienen. (NVH09-06, LN10-06).

4. Wethouder Frank de Wit is blij dat Dedact voor Leiden heeft gekozen. Dat zegt hij bij de opening van het nieuwe kantoor aan de 3de Binnenvestgracht. Het uit Amsterdam overgekomen bedrijf legt zich toe op het ontwikkelen van digitale lesmethodes voor middelbare scholen en groeit als kool. ‘Na de zomer sluit de honderdste school zich bij ons aan’, zegt directeur en oprichter Koen Strous. ‘Boeken, schriften en pennen vervangen door een digitale werkwijze is al gebeurd bij een op de zes scholen. Dat worden er nog veel meer. Het gaat er niet alleen om dat kinderen niet meer met een dikke boekentas naar school hoeven, maar alleen nog met een tablet. Docenten hebben ook meer overzicht en inzicht in de prestatie van de individuele scholier. En de leraar kan ook meer op maat gesneden les geven. Dat is gepersonaliseerd leren waarin wij toonaangevend zijn. Dat mag ik best zeggen’, aldus Strous. Dedact won al een prestigieuze onderscheiding om dat te onderstrepen. Het bedrijf, met twaalf man personeel, wint in 2014 de landelijke Challenger van het Jaar. Een prijs voor bedrijven die de markt opschudden. Strous, die zelf in Oegstgeest woont, verkast Dedact naar Leiden omdat het centraal ligt in de Randstad en omdat veel wordt samengewerkt met de Universiteit Leiden. Bovendien zijn er veel onderwijsinstellingen gevestigd. (LD05-06).

4. Het zit sloopbedrijf Kruiswijk uit Vlist niet mee. Eerst houdt de vondst van asbest in het Clusius Laboratorium de verhuizing van het sgraffito van wederopbouwkunstenaar Lex Horn (1910-1968) op. Daarna weigeren de lagers van de machine dienst, die de muren uit het gebouw moesten losslijpen. Vandaag hangt de eerste 9.000 kilo zware muur in de stroppen. De komende weken volgen nog twee muren. (LD05-06).

4. Het Leidse bedrijf Avionics Control Systems, dat zich bezig houdt met dronetechnologie opende dit voorjaar een vestiging op Valkenburg. Toekomstdroom is Streven is een ‘Drone Valley’ op de oude vliegbasis, een test- en kenniscentrum voor onbemande luchtvaart. José Antonio Perez-Mariscal, chief operation officer: ‘Wij maken de navigatie, sensoren, processors, chips en meetinstrumenten, maar ook de software om verzamelde data te lezen. Drones worden bijvoorbeeld gebruikt om foto's te maken, de luchtkwaliteit te meten of een gebied in kaart te brengen’. Met satelliettechnologie probeert het bedrijf drones automatisch te laten vliegen, zonder besturing vanaf de grond. Drie jaar geleden werd gestart in het Business Incubation Center van de ESA in Noordwijk, toen vanuit hun eigen kantoor aan de Middelstegracht en sinds kort vanuit hun tweede vestiging op vliegveld Valkenburg. In korte tijd is het aantal personeelsleden verdubbeld en investeerders staan in de rij om het bedrijf nog meer te laten groeien. ‘Nu werken we aan een landbouwdrone die gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest over de velden kan sproeien’, zegt Perez-Mariscal. Ander project waarbij het bedrijf zich heeft aangesloten is ‘Wings for aid’: het inzetten van onbemande vliegtuigjes om medicijnen en voedsel naar rampgebieden te brengen. Het gewicht dat ze moeten dragen een lastige factor. De wetgeving op het gebied van onbemande luchtvaart is erg streng en ingewikkeld. ’Voor bijna elke buitenvlucht is een vergunning nodig, maar hier binnen kunnen we doen wat we willen’, aldus Perez-Mariscal. ‘We kunnen een Europees kenniscentrum worden voor dronetechnologie. Het vliegveld ligt strategisch tussen Katwijk, ESA in Noordwijk, politiek Den Haag, de TU Delft, Schiphol en Amsterdam. (LD04-06).

4. Het stedelijke jongerencentrum in het voormalige buurtcentrum de Pancrat is van de baan. De vurige wens van coalitiepartij SP om tot zo'n centrum te komen, stuit op zoveel politiek verzet, dat wethouder Roos van Gelderen voor een ‘sociaal-maatschappelijke voorziening’ in het voormalige buurtgebouw aan de Middelstegracht. Het centrum biedt straks vooral onderdak biedt aan sociale wijkteams. Van Gelderen schrapt ook het digitale platform, wat een besparing van 100.000 euro oplevert. Er komt een alternatief plan. (LD03-06).

4. De 36-jarige bewoner van Seringenstraat waar op 25 mei een felle brand woedde, komt snel weer vrij. De Haagse rechtbank besluit dat er onvoldoende bewijzen zijn om de man langer vast te houden. Justitie verdenkt hem ervan dat de brand zelf heeft aangestoken. De brand veroorzaakt veel onrust in de buurt. Hij ontkent dat hij het vuur heeft aangestoken. Zijn advocaat Peter de Water hoopt op een seponeringsverzoek van het openbaar ministerie. Hij zegt dat hij zijn achterdeur nooit op slot heeft en dat hij - toen de brand uitbrak - door de stad aan het wandelen was omdat hij niet kon slapen. De Water heeft de politie verzocht om dat te controleren met de gegevens van zijn mobiele telefoon. (Zie ook 25-05). (LD06-06).

4. Het ‘Warenhuis’ gaat in 2016 verder als stichting maar blijft doen wat het al deed: inzamelen van wit- en bruingoed, huisraad en beheer van in beslag genomen fietsen. ‘Een duurzame en sociale taak’, zegt wethouder Frank de Wit.

Er zijn twee vestigingen; de hoofdvestiging aan de Willem Barentzstraat op De Waard en een nevenvestiging in het Trouwstraatje waar kleine curiosa en brocante artikelen worden aangeboden. De grootste kringloopwinkel in de regio heeft een jaaromzet van circa 800.000 euro (excl. btw). Als een artikel gerepareerd is, wordt het gecontroleerd op deugdelijke werking. Het jaarverslag over 2014 meldt dat er 89.000 kopers kwamen. Het bedrijf telt 110 werknemers. Er werken tien ambtelijke medewerkers, waarvan de loonkosten 500.000 euro bedragen en 100 personeelsleden van derden zoals de WSW waaraan twee ton wordt uitgegeven. Van de raadsleden vindt de PvdD de samenstelling van de raad van bestuur van het nieuwe Warenhuis (twee wethouders die samen de derde benoemen) wat bijzonder. GroenLinks informeert naar het niveau van de inzamelvergunning die haar wat tegen viel, maar zij vindt het voorstel tot verzelfstandiging van het Warenhuis ‘fantastisch’. D66 is blij met het ‘uitvaren’ van het Warenhuis uit de koepel Gevulei. De PvdA complimenteert de wethouder voor al zijn goede werk. SP stemt ook in, omdat de bestaande arbeidsvoorwaarden intact blijven. Maar de werknemers gaan wel over in een andere cao (Kringloopbranche); een ander pensioenfonds (Interpolis) en in plaats van 36 gaan zij 40 uur per week werken. Juliette Gilissen (VVD) wil van wethouder Frank de Wit of er een openbare aanbesteding was en of er geen sprake is van concurrentievervalsing. Volgens De Wit is het een voorwaarde voor gezonde bedrijfsvoering dat het Warenhuis met al zijn bedrijfsmiddelen, goederen etc. wordt overgedragen aan de nieuwe stichting. (NVH09-06)

4. Minister Melanie Schultz van Haegen is één van de gasten van de wetenschapstalkshow Naturalis After Dark in het voormalige Pesthuis. Daarin staat ‘waterbewustzijn’ centraal. Overstromingen door uitgedroogde rivierdijken of keiharde zomerregens zijn in Nederland denkbaar. Schultz geeft uitleg over haar waterbeleid, maar ook de Nederlandse Watergezant Henk Ovink schetst de laatste stand van zaken op watergebied. (LD01-06, LN03-06).

4. De gemeente staat illegaal gokken in de stad oogluikend toe. Zoals speel- en fruitautomaten in snackbars en pool- en snookercentra. Daar komt de gemeenteraad achter tijdens een debat over de mogelijke komst van een gokhal.

Wethouder Robert Strijk krijgt veel verzoeken van ondernemers om zo'n hal te openen. Tot nu toe houdt het stadsbestuur de boot nadrukkelijk af. Omdat een speelhal werkgelegenheid schept en de stad aantrekkelijk maakt legt Strijk de raad de keuze voor: een hal of doorgaan met afwijzen. Fruitmachines in ‘laagdrempelige horeca’ zijn bij wet verboden. In ‘hoogdrempelige horeca’, zoals kroegen en restaurants, mogen maximaal twee machines staan. Dat kunnen er ook minder zijn: de gemeente bepaalt de hoeveelheid gokapparaten met een vergunning. VVD en D66 die al in 1999 een initiatiefvoorstel indienden voor twee hallen willen een speelhal toestaan. Met de Groep Kokzijn dat achttien van de 39 zetels. Tegenstanders CDA, ChristenUnie, Leefbaar Leiden, PvdA en SP komen op zestien zetels. GroenLinks en de PvdD geven de doorslag. Als aan hun eisen wordt voldaan - alle speel- en fruitmachines weg uit snackbars - komt er een speelhal, anders niet. (LD06-06, Sl08-06).

4. Bewoners van vijf huizen op de Hoge Rijndijk bij de Meerburgerkade maken bezwaar tegen de versmalling van hun stoep van 2,40 naar 1,80 meter. De gemeente erkent dat zij onvoldoende en slechts globale informatie hebben ontvangen en leggen het werk tijdelijk stil. De bushalte op een soort vluchtheuvel moet groter en breder worden met een geleidestrook voor blinden en slechtzienden. Daarvoor moet het fietspad ernaast worden opgeschoven en dat gaat ten koste van de stoep. Bewoners wijzen op de waardevermindering van hun huizen en het gevaar voor de voetgangers. Dat laatste valt mee, vindt de gemeente. Zij krijgen alsnog de kan om er bezwaar tegen te maken. (LD04-06)
4. De 24-jarige Leidse studente Mary Kachavos wordt door jongerennetwerk NJR voor twee jaar verkozen tot jongerenvertegenwoordiger bij de UNESCO. Dat is de VN-organisatie voor onderwijs, cultuur, wetenschap en communicatie. Kachavos studeert International Relations aan de Universiteit Leiden. Ze kreeg meer stemmen dan haar tegenkandidaat Omar Dweik (22). Een jongerenvertegenwoordiger hoort meningen en ideeën van jongeren aan en bespreekt die vervolgens met beleidsmakers op het gebied van onderwijs en cultuur. Een van haar speerpunten is het kweken van meer onderling begrip tussen culturen. Kachavos groeide op in een gezin met een Grieks-Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder. Ze werd Grieks-orthodox opgevoed, maar ging naar een gereformeerde school. ‘Daardoor ben ik met veel culturen en religies in contact gekomen en heb ik geleerd hoe je mensen die heel verschillend denken met elkaar kan verbinden. Dat is wat de wereld nodig heeft’. Dat de jeugd meer inspraak krijgt is volgens Kachavos ook voor de toekomst van belang: ‘Als jongeren nooit mogen meedoen en politiek alleen maar voor oudere mensen is, hoe kan onze generatie dan later de wereld besturen’?. In 2010 werd de Leidse oud-studente Cornelieke de Klerk verkozen tot jongerenvertegenwoordigster bij de Unesco. (RTVW09-06, LD10-06, Mare11-06, UL23-06).

4. De gemeente en Synchroon Ontwikkelaars tekenen een zogeheten grondreserveringsovereenkomst op de vastgoedbeurs Provada voor de bouw van twee woontorens, een hotel, duizend vierkante meter horeca en een parkeergarage. Deze nieuwbouw in het ‘Gat van Van de Putte’ tegenover station Leiden Centraal moet deze zomer nog beginnen, en het volgende plan voor het Stationsgebied ligt al klaar. In de woontorens zijn 94 koop- en huurappartementen voorzien. Het hotel gaat 132 kamers tellen. De nieuwbouw komt ter hoogte van de voormalige vestiging van Club 70, in palats van het pand van ABN Amro dat wordt gesloopt en naast basisschool De Vuurvogel aan het Ballonpad. De overeenkomst geeft gemeente en projectontwikkelaar de tijd om te werken aan een voorlopig ontwerp en een deal over de gronduitgifte. NL Architecten is verantwoordelijk voor het uiterlijk van het bouwplan. Naar verwachting wordt in 2017 met de werkzaamheden begonnen. Wethouder Paul Laudy omschrijft het Stationsgebied als ‘het visitekaartje van de stad'’ ‘Hier hoort een krachtige uitstraling bij. Deze invulling van Synchroon slaagt daarin en brengt een multifunctioneel en kwalitatief hoogwaardig Stationsgebied weer een stap dichterbij, aldus Laudy. De ontwikkelaar is in gesprek met een aantal horeca-partijen. Voor het hotel is al een gegadigde gevonden. Dat is de Steigenberger Group uit Duitsland dat in Leiden een vestiging wil openen van het hotelmerk Intercity Hotel dat vooral actief is in Duitsland en Oostenrijk. Nederland is het derde land waar Intercity Hotels de markt betreedt. Steigenberger wil bij alle belangrijke treinstations dergelijke hotels openen. De hotelgroep richt zich daarmee op treinreizigers die zakenreizen of stedentrips maken. Begin dit jaar is het eerste Nederlandse Intercity Hotel geopend in Enschede. Na de zomer opent er een hotel in Amsterdam en begin 2017 komt er ook in Rotterdam zo’n Intercity Hotel. Bart van Breukelen, directievoorzitter van Synchroon, noemt het hotel en de horeca van belangrijke toegevoegde waarde voor het functioneren van het Stationsgebied. De appartementen van de Oosttoren worden compact en krijgen volgens Van Breukelen een zeer betaalbaar huurniveau. De appartementen van de Westtoren worden grotere koopwoningen. (LD28/29-05, Sl28-05, NVH28-05, Dichtbij02-06, LN03/04-06, Gem04-06, WW24-06).

4/5/6. De driedaagse Summerspecial van het Leiden International Film Festival wordt gehouden in de openluchtbioscoop op het Pieterskerkplein. Directeur Alexander Mouret: ‘We hebben gekozen voor laagdrempelige, niet te ingewikkelde films’. Er wordt begonnen met ‘To catch a thief’, een klassieker uit 1955 met Grace Kelly en Cary Grant in de hoofdrollen. Een lesje filmgeschiedenis. De tweede dag draait ‘The Grand Budapest Hotel’ van regisseur Wes Anderson. Het festival wordt afgesloten met ‘The trip to Italy’ over twee Britse komieken, die een reis door Italië maken om restaurants te recenseren. Op het plein zijn 500 stoelen neergezet. Wie op tijd is, heeft een zitplaats. Een eigen stoel meebrengen kan ook. Een tweede Summerspecial is op 9, 10 en 11 juli op het terrein van de Meelfabriek in Leiden. Museum De Lakenhal houdt daar op dat moment de kunstmanifestatie 'Global Imaginations'. Het filmfestival heeft drie films uitgezocht die de globalisering als thema hebben: ‘Life in a day’, ‘Le Havre’ en ‘Una Noche’. (Mare04-06, LD04/05-06, Sl04-06, Dichtbij04-06).

5 Burgemeester Henri Lenferink opent de lustrumtentoonstelling van de 700-jarige Hooglandse Kerk. Een commissie - bestaande uit: fotograaf Niek Bavelaar, vormgeefster Karin van Iterson, oud conservator van museum de Lakenhal Ingrid Moerman, museumadviseur Rebecca Roskam, etaleur Wim Timmers, brandweerman Joop Volkers, voormalig koster Arnold Vroomans en voorzitter en voormalig ambtenaar Rutger Velthuyzen van Zanten - werken maande aan de expositie. Naast alle historische gebruiksvoorwerpen en prenten vallen vooral de maquettes op die Joop Volkers heeft gemaakt van de kerk De expositie is tot en met 3 oktober geopend. (LN27-05, LD09-06).

5. De Leidse cabaretier Jochem Myjer zet visboer Henk Marijs uit Vlissingen uit de theaterzaal van het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Hij zou met zijn extreem bulderende en keiharde lach de voorstelling verstoren. ‘In de auto naar Rotterdam had ik mijn vader nog zo gewaarschuwd’, vertelt zijn dochter Marieke. Eenmaal in het theater was er geen houden aan. ‘Mijn vader heeft zo'n extreem aanstekelijke, hoge lach dat iedereen bijna vanzelf met hem mee giert. Het was zelfs zo erg dat de zaal met hem begon mee te lachen in plaats van met Myjer die door de lachsalvo's van pa steeds zijn tekst kwijtraakte’. In april riep radiozender Q-music hem uit tot Nederlander met de allerleukste lach. Zijn prijs: twee kaarten voor Jochem Myjer. Na de pauze wordt hem verzocht de zaal uit te gaan en de voorstelling via een scherm in de foyer te volgen. Volgens een medewerker van het theater kon Myjer zich slecht concentreren door de harde lach. Myjer komt hem na de show nog even gedag zeggen. Marijs: ‘Hij was niet boos en moest er achteraf zelf ook om lachen’. Myjer is bezig een nieuwe show te schrijven. De werktitel van zijn zesde avondvullende voorstelling wordt #Ikrekenhetgoed. (Dichtbij07-06, AD08-06. RTVW08-06).

5. Na een kort ziekbed overlijdt oud-raadslid Joost van Breukelen (68). Hij was de afgelopen jaren eerst duoraadslid en later raadslid voor de Stadspartij Leiden Ontzet. In de raad was hij woordvoerder op tal van terreinen maar cultuur was zijn favoriete onderwerp. In 2012 volgde hij Peter Labrujére op in de gemeenteraad tot de verkiezingen in 2014 toen de partij geen enkele zetel behaalde. Naast zijn werk als raadslid was Van Breukelen actief als tv-regisseur, tekstschrijver, directeur van het Leidse Volkshuis en bestuursvoorzitter van Stichting Empyrion. De laatste periode van zijn leven verblijft hij in het hospice St. Elisabeth Gasthuishof. (Sl08-06, Dichtbij08-06, LD09-06).

5. De invoering van de verhuurderheffing bedreigt het voortbestaan van de eeuwenoude, typisch Nederlandse liefdadigheidshofjes. Het Landelijk Hofjesberaad luidt de noodklok. Stichtingen die de hofjes beheren, moeten de huur spectaculair verhogen om de verhuurderheffing te kunnen betalen, blijkt uit een enquête onder bestuurders van de hofjes. Voorzitter Huib van Eesteren waarschuwt: ‘Met een huurverhoging komt de sociale doelstelling om woonruimte te bieden aan mensen die anders tussen wal en schip vallen, in de knel. Zo'n doel is in de meeste gevallen testamentair vastgelegd of geschraagd in een eeuwenoude traditie van liefdadigheid van een lokale kerkgemeenschap’. Meer dan de helft van de besturen tekent dan ook bezwaar aan bij de fiscus. De heffing is gebaseerd op de WOZ-waarde. Omdat 85 procent van de hofjes een rijksmonument is en in een binnenstad ligt, komt de afdracht neer op acht procent van de totale huurinkomsten. Geld dat de besturen liever gebruiken voor het onderhoud. Gemiddeld gaven bestuurders in 2014 daaraan 133.000 euro uit, terwijl 99 procent van de woningen in de hofjes onder de huurgrens van 710 euro ligt. Wilbert Hettinga, voorzitter van de Stichting Hofjes Diaconie van de Hervormde gemeente Leiden. Er vallen tien hofjes onder de stichting waaronder Sint Anna'shof, Sionshof, Bethaniënhof, Jacobsdochterhof, Catharina Maartensdochterhof, Coninckshof en het Jeruzalemshof. ‘Wij bieden onze woningen aan aan mensen met lage inkomens. Het is ons diaconale hart dat spreekt. Omdat we de huren nauwelijks kunnen verhogen, moeten we inleveren op onderhoud. Na een renovatie kregen we de laatste jaren net weer wat vet op de botten om het onderhoud op te pakken. In de toekomst moeten we weer grondig renoveren om met de wooneisen van de toekomst mee te gaan. Maar daarvoor sparen? Dat kan niet meer. Als ik het voorzitterschap overdraag moet ik mijn opvolger zeggen dat het een aantal jaar heel goed ging, dat we van een financiële achterstand terugkwamen op nul, zelfs een beetje boven nul. Maar de laatste jaren, met dank aan de overheid, hebben we ons tafelzilver weer moeten verkopen. Ik ben bang dat ik de hofjes moet overdragen met een negatief saldo en geen toekomstperspectief’. Jan. H. Huizenga, regent-rentmeester van het Eva van Hoogeveenhofje: ‘De verhuurdersheffing begint bij tien huizen. Wij hebben twaalf huisjes en een regentenhuis aan de Doelengracht, de heffing geldt voor ons dus voor 'maar' drie woongelegenheden. Een relatief laag bedrag, maar de komende jaren is een verdere stijging voorzien, en we weten niet wat dat gaat betekenen. De heffing vind ik principieel onjuist. Wij zijn geen verhuurders zoals een woningcorporatie. Onze primaire taak is het in stand houden van Rijksmonumenten. Gelukkig hebben we een buffer opgebouwd, bedoeld voor toekomstige restauraties. Dit was mede mogelijk door subsidieregelingen in de jaren '80. Ons hofje zit niet in de gevarenzone, maar voor andere hofjes kan dit de das omdoen’. Niek Stikkelorum, regent van het Jean Pesijnhof en van het Tevelingshof: ‘De voornamelijk sociale huurders betalen weinig. Per 1 juli krijgen ze een verhoging van 2,5 procent, en betalen ze in het Jean Pesijnhofje 465 euro. Dat is nog steeds niet veel voor zulke monumentale hofjes. Ik heb de zittende huurders de minimale huurverhoging gegeven om ze zo te sparen. Als er woningen vrijkomen, zal ik de huren meer moeten verhogen. Daar ontkom ik niet aan door deze wet. Het hakt er enorm in. Ten koste van het onderhoud laat ik het niet gaan. Iets dat 300 jaar oud is, moet worden beschermd. In de jaren '70 en begin '80 zijn veel hofjes met subsidie gerestaureerd. Dat kan ik nu vergeten. Goedkope woningen bieden kan ik op deze manier niet blijven volhouden’. (Zie ook 11-08). (LD05-06).

5. Nederlandse wetenschappers werken aan methode waarmee diabetes type-1 kan worden genezen. Via een spectaculair herstel van de insulineproductie zou deze auto-immuunziekte binnen afzienbare tijd kunnen worden teruggedrongen of zelfs geheel gestopt. Dat verwacht B. Roep, internationaal toonaangevend diabetesonderzoeker en verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). ‘Insuline spuiten, wat heel veel patiënten (ook bij diabetes type-2) doen, is feitelijk niet meer dan symptoombestrijding. We willen daarom direct kunnen ingrijpen in het opnieuw op gang brengen van de verstoorde aanmaak van insuline'. De Leidse onderzoekers hebben ontdekt dat zelfs patiënten die al jarenlang diabetes hebben, nog altijd beschikken over intacte ‘betacellen’, die in principe weer insuline zouden kunnen produceren. (Tel05-06, RTVW05-06).

5. Zo’n 470 kinderen van basisscholen gaan op slootsafari in recreatiegebied Vlietland Natuur- en Milieueducatie Leiden houdt in het recreatiegebied de ‘Naar Buitendagen’, een project dat erop gericht is kinderen te stimuleren meer van de natuur te ontdekken en vaker buiten te spelen. Daarvoor is een grote tipi in het gebied is opgezet. De kinderen leren verder onder meer een vuurtje maken, gaan op speurtocht en maken pesto van zelfgezochte planten. (LD06-06).

5. Wijkvereniging in de Professoren- en Burgemeesterwijk verwelkomt het duizendste lid en is de grootste buurtclub van Leiden. Een gezin uit de Meij van Streefkerkstraat is de mijlpaal een krijgt bloemen. (LD06-06).
5. Duivelshoornpoort, Kakelaarsteeg en Kruidenhof zijn drie nieuwe straatnamen in het centrum voor twee nieuwe hofjes en een steegje. De Duivelshoornpoort ligt tussen Middelstegracht, Nieuwe Rijn en Hof van Venetië. De doorgang tussen Breestraat en Boommarkt gaat Kakelaarsteeg heten en de ruimte tussen de Zijlsingel, Kwekerijplein, Munnikenstraat en Trompstraat wordt Kruidenhof genoemd. (LD06-06).

5. De ouderenzorg staat in Leiden onder druk. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Zorgbelang Zuid-Holland onder Leidenaars van 75 jaar en ouder dat in het rapport ‘Monitor ouderen langer thuis in Leiden’ wordt gepresenteerd. Tweederde van deze groep krijgt nu al hulp en 82 procent is tevreden over het gebodene. Maar 18 procent vindt dat de hulp ontoereikend is. Onderzoeker Marian van Maanen betwijfelt of dat percentage stand houdt. ‘Het onderzoek deden we medio 2014. Daarna is er veel veranderd in de zorg. Ouderen blijven langer thuis wonen. En er is bijvoorbeeld flink bezuinigd op de huishoudelijke hulp. Dat zal zijn weerslag hebben’. Om de gevolgen in kaart te brengen, bepleit ze een nieuw onderzoek, het liefst weer in Leiden. Zorgbelang benaderde 3.000 zelfstandig wonende ouderen via een vragenlijst. Ruim een derde (1.067) stuurde de lijst in. Opvallend vindt zij dat 70 procent toen al een groter beroep moest doen op mantelzorgers. Andere zorgelijke conclusie die Van Maanen trekt, is dat bijna de helft van de ondervraagden vaker naar buiten zou willen. 
Ineke van der Zande, voorzitter van de zorg- en steunorganisatie Libertas Leiden, zegt dat het onderzoek uitwijst dat je niet zomaar op alle terreinen kan bezuinigen. Er is fors bezuinigd op dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp waardoor mantelzorgers zwaarder worden belast. In Leiden verdubbelt de komende twintig jaar het aantal ouderen, terwijl ze langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. De ondervraagde ouderen zijn blij met de hulp van mantelzorgers: familieleden, buren en vrienden die bijspringen. Volgens Zorgbelang Zuid-Holland heeft 70 procent van de ouderen afgelopen jaar een groter beroep moeten doen op de mantelzorgers. Van alle ouderen zegt 23 procent geen extra beroep te kunnen doen op mantelzorgers. Ruim een kwart van de Leidse ouderen krijgt hulp van de kinderen. Voor een grote groep gaat het om één tot vier uur per week, maar vijf procent krijgt meer dan acht uur hulp van hun kinderen. Dat kan volgens Zorgbelang Zuid-Holland een grote belasting zijn. Van de ouderen die nog een echtgenoot of echtgenote hebben, krijgen 1.140 (36 procent) hulp van hun partner. Van alle ondervraagde ouderen zegt slechts één procent hulp te ontvangen van vrijwilligers. Tien procent komt maximaal één keer per week buiten. (LD06/10-06).

((CV 5. Joost van Bellen (53) introduceerde als een van de eerste dj’s house in Nederland. Vandaag draait hij in zijn geboortestad in poptempel Gebr. De Nobel. ‘Ik ben een Leidse Glibber, de stad zit in mijn bloed. Mijn vader had een kapperszaak op het Stationsplein. Mijn moeder wilde graag dat ik violist zou worden. Ik ben geboren in een huis aan de Kanaalstraat. Ik hou van kleine zalen waar je dicht bij het publiek staat. Als je de mensen haast ruikt en voelt, kun je ook veel meer flikken. Je hebt beter zicht op de risico’s en hoe diep je kunt gaan. Ik kies niet van te voren voor een reeks platen waarvan je weet dat succes is verzekerd. In 2009 vierde ik mijn 25-jarig dj-jubileum met een grote tour. Ik wilde per se draaien in LVC. De muren daar zweetten bier, heerlijk is dat. De zaal was veel te klein voor onze enorme decorstukken. We hadden bijvoorbeeld een glittersnor van zeven meter breed, drie meter diep en anderhalf meter hoog. Daaronder zat dan nog een enorme opblaasbare tong. Eigenlijk paste het allemaal niet, maar het werd de beste avond van de tour. Af en toe dos ik me flink uit, bijvoorbeeld als de baas van de Titty Twisterbar op Lowlands. Maar dan speel je een rol. Ik was een keer verkleed als een heel stijve christen in een heel saai pak. Mijn roman Pandaogen, die vorig jaar verscheen, gaat over een model dat te maken krijgt met de keerzijde van de roem. Ik heb zelf ook wel eens de verkeerde afslagen genomen. Maar mijn innerlijke TomTom heeft me altijd weer op de juiste plek gebracht. Ik ben geen heilig boontje. Er zijn perioden geweest dat ik mijn familie heb verwaarloosd. Dat ben ik nu aan het rechtzetten’. (Mare04-06)). 
5. Wegens het slechte weer wordt de Leidse vierdaagse een driedaagse. De laatste wandelavond wordt geschrapt. Deelnemers kunnen een dag later de medailles ophalen. (LD06-06).

5. Jan Vandenbroucke krijgt uit handen van locoburgemeester Robert Strijk een koninklijke onderscheiding. Op een bijeenkomst in het Academiegebouw ter gelegenheid van zijn emiraat, wordt de Vlaamse hoogleraar benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Strijk noemde hem ‘een van de grootste en invloedrijkste wetenschappers die in de Nederlandse ziekenhuiswereld werkzaam was’ en ziet hem als een rolmodel voor generaties klinisch epidemiologen. Vandenbroucke was dertig jaar werkzaam bij het LUMC en groeide er uit tot een internationaal expert op het gebied van de epidemiologie en de uitvoering van klinisch onderzoek. Zijn naam werd in de loop van drie decennia verbonden aan een keur van medisch-wetenschappelijke en methodologische doorbraken. Zijn omvangrijke en onophoudelijke stroom wetenschappelijke bijdragen behoren tot de meest creatieve en innovatieve. Hij was niet alleen een inspirerend wetenschapper en een vernieuwende methodoloog, maar ook iemand die zich op het grensvlak van wetenschap en onderzoek manifesteerde als het ging om misstanden in de wetenschap. Zo stelde hij de grote invloed van de farmaceutische industrie aan de kaak en de manipulatie van onderzoeksuitkomsten. Met zijn messcherpe analyses was hij het geweten van zijn eigen - en menig ander vakgebied, aldus wethouder Strijk. Vandenbroucke studeerde in Leuven en promoveerde in Rotterdam. Vanaf 1986 werkte hij als klinisch epidemioloog in het LUMC. Hij was lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen en vele jaren adviseur van het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. (Gem05-06, LN10-06, LUMC08-05).

5. Varend erfgoed wordt de stad uit gejaagd, zeggen eigenaren van historische bootjes, sloepen en scheepjes tegen de gemeenteraad in een hoorzitting. Verhoging van liggelden, tot wel 1.000 procent, vinden ze onacceptabel. ‘Opnieuw blijkt het gebrek aan waardering van de gemeente’, vindt Koene Parmentier van rondvaartfirma Schuitje Vaart. De vaarondernemingen komen eensgezind in verzet. ‘Ik ben nu 750 euro per jaar aan de gemeente kwijt. Als ik de nieuwe nota lees, verwacht ik dat ik het tienvoudige moet gaan betalen. Dat kan niet’, zegt Sjaak Veringa van rederij Oude Rijn. In de nota ´Bedrijvigheid op het Leidse water’ staat de onheilstijding voor de historische en elektrische vaartuigen. Er dreigt een koude sanering van schepen die bij het stadsbeeld van Leiden horen’, aldus de gezamenlijke brief. Tot nu toe werden bij het vaststellen van liggelden uitzonderingen gemaakt. Zoals voor de historische haven aan het Galgewater. En ook andere historische vaartuigen konden op een coulante houding van de gemeente rekenen. Daaraan dreigt nu een einde aan te komen. Ook het plan om aanlegsteigers niet meer per strekkende meter te verrekenen maar per ‘waterparkeerplaats’ krijgt kritiek. Paul Groenen van de gelijknamige Leidse sleepdienst heeft een ander probleem. ‘Ik ben geen rondvaartbedrijf die een paar keer per dag nieuwe klanten kan inladen. Nu betaal ik vier euro per meter voor aanleg, dat wordt achttien euro. Zo wordt mij na 27 jaar de nek omgedraaid’. Ook Marco Vermeij van botenverhuur ‘t Galgewater is niet over de regels te spreken. Bovendien is de sfeer op het water inmiddels zó verziekt dat hij er geen zin meer in heeft: ‘De roeibotenverhuur is een stervend bedrijf in Leiden. Mijn vaste klanten worden soms tijdens een rondje Leiden drie keer uitgescholden. Die hebben daar geen zin meer in en blijven weg. Als ik nu ook nog veel meer moet betalen, laat ik die boten zinken, want dat wil ook niemand ze meer hebben’. Sonja Bierenbroodspot van rederij Rembrandt: ‘De ligplaatsennota uit 2009 is nog niet eens uitgevoerd en daarna zijn er nog vier nieuwe waternota's verschenen of aangekondigd die dwars door elkaar lopen. Nu wil de gemeente dezelfde tarieven voor iedereen creëren, maar wat ontstaat is oneerlijke concurrentie’. Omdat de ene rondvaarder met personeel werkt en de ander vrijwilligers in dienst heeft. Hoewel wethouder Robert Strijk denkt dat de bedragen die de ondernemers noemen veel te hoog zijn, erkent hij dat er meer betaald moet worden. Op 2 juli spreekt de raad zich over de plannen uit. (LD06-06, Sl09-06).

5. Unity FM in Leiden wint een Lokale Omroep Award. De documentaire ‘Kou Leiden’ wordt gekozen tot beste radioprogramma van het jaar. Het gaat over wat extreme kou met mensen doet als er geen ontkomen meer aan is. Rudo Slappendel, producent van Unity FM is trots: (RTVW05-06).

5. De Universiteit Leiden bouwt sinds maart 2013 aan een nieuwe Bètacampus. Het 300 miljoen euro kostende gebouw moet in 2022 alle onderzoekers en studenten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen herbergen. De Gorlaeus en Huygens Laboratoria, die in de jaren '60 zijn gebouwd, vreten energie en voldoen niet langer aan de eisen voor hedendaags onderzoek. Ze zijn niet trillingsvrij en daardoor ongeschikt voor het meten van zwaartekrachtgolven of voor nanotechnologisch onderzoek. Meetapparatuur is nu zo gevoelig, dat de branding bij Katwijk metingen verstoort. Vandaar de dikke betonnen vloer in het nieuwe gebouw. Ook heeft de faculteit nog eens zestien betonblokken van 30.000 kilo elk op springveren en rubber banden laten plaatsen om de trillingsgevoeligheid verder te verminderen. Projectleider Tom Westerhof van de universiteit: ‘Honderd procent trillingsvrij zal ook de Bètacampus niet zijn. Dat is onmogelijk, maar we komen er wel dichtbij’. De Bètacampus krijgt een centraal atrium en vijf vleugels. Het gebouw, dat in drie fasen wordt gebouwd, is 130 meter breed, 230 meter lang en krijgt een vloeroppervlak van 100.000 vierkante meter. Westehof: ‘Het is niet het grootste bouwproject van Nederland, maar wel het meest complexe. We hadden geluk dat Heijmans en Ballast Nedam juist samen het Meander Ziekenhuis in Amersfoort hadden gebouwd. Dat is in veel opzichten vergelijkbaar. Ze hebben alles, inclusief het personeel, daar opgepakt en in Leiden neergezet. ’Om de kosten in de hand te houden huurde Cofely, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de installaties, in Katwijk een bedrijfshal. Hier zetten de fitters al het leidingwerk dat over het plafond loopt, in delen in elkaar. ‘In de ruwbouw hoefden de modules alleen nog te worden gemonteerd’. De eerste nieuwbouwfase moet half januari 2016 zijn voltooid. Dan zijn de laboratoria, de kantoren en vooral het atrium klaar, waar onderzoekers en bachelorstudenten kunnen werken en ontspannen. In totaal 250 bouwvakkers werken nu aan de afwerking. De kantoren, waar maximaal zes mensen tegelijk kunnen werken, zijn licht, met twee ramen van vloer tot plafond. Een glazen wand scheidt hen van de gang. De luchtbehandelinginstallatie perst per uur een miljoen kubieke meter lucht door het gebouw. Voordat de laatste westvleugel van de Bètacampus gebouwd kan worden, moet een laagbouwvleugel van de Gorlaeus Laboratoria worden gesloopt, het zogeheten LMUY-gebouw. Daarna komen de Gorlaeus- en de Huygenstorens aan de beurt. De monumentale ‘schotel’ aan de Einsteinweg blijft de officiële entree tot het gebouwencomplex. De sloop wordt niet eenvoudig, want de oudbouw uit de jaren '60 zit vol asbest. Voor de verwijdering in de Gorlaeustoren is een jaar uitgetrokken. De faculteit groeit zó hard, dat de nieuwbouw bij oplevering al vol zit. Bovendien blijkt aantrekkelijke nieuwbouw te werken als een visitekaartje voor eerstejaars studenten. ‘Er komen vast veel nieuwe studenten bij’, denkt Westerhof, die zich nu al afvraagt waar hij al die mensen straks moet laten. (LD06-06).

5/6, Voetbalclub vv Leiden viert het 75-jarig bestaan. De club werd 15 juli 1940 opgericht. Het grootste deel van de leden kwam van de zaterdagafdeling van ASC, die voelen zich niet lekker naast de zondagamateurs. Aanvulling van het ledenbestand komt van het toenmalige SLF (Stedelijke Licht Fabrieken). Er wordt gestart met drie senioren-elftallen in de 1e klasse van de LVB. De contributie bedraagt 10 cent per week. Eerst wordt gespeeld op een terrein van de Marine aan de Churchillaan. In 1946 speelt Leiden op de Haagweg samen met LFC en LDWS en in 1947 verhuist de club naar een terrein aan de Zoeterwoudsesingel, samen met Lugdunum en LFC. In 1953 verhuist Leiden ‘tijdelijk’ naar Pomona, in de Vogelenbuurt, en blijft daar 25 jaar. De eerste kantine van Leiden op Pomona was een knus hokje van 3 bij 4 meter met vloerbedekking van straattegels. Omdat in 1974 de gemeente Pomona nodig heeft als bouwgrond moet Leiden deze accommodatie verlaten. Omdat Van Wijk's Sportvereniging (VWS) het veld aan de Kanaalweg moet verlaten, wordt gekeken naar een fusie. Die komter min of meer. VWS-leden schrijven zich massaal over naar Leiden. Omdat Leiden degradeert, komt er voor de KNVB een fusie, zodat een plaats in de eerste klasse behouden blijft. In 1976 wordt verhuisd naar de huidige accommodatie Morsch II met een kantine, die later nog wordt uitgebreid met bestuurskamer en jeugdhonk. ‘Een lange mooie historie’, aldus voorzitter Ed Immink, bijna dertig jaar clubbestuurder. Zijn eerste herinnering ligt bij het aantreden van Hennie Beerenfenger als trainer van het eerste elftal van Leiden, in 1986. Leiden ontsteeg het afdelingsvoetbal, met spelers als Rob en Rick Bink, Fred Kanbier en Ronald van Wattum. Het is de start van een succesperiode die de club (in 1990) op de rand van de eerste klasse brengt. ‘Maar in de nacompetitie tegen DSVP gaat het helaas mis’' sipt Immink nu nog. Onder wijlen Peter Ciere begint de afdaling en ook John Manuputty kan het tij niet keren. De club pendelt lange tijd tussen de derde en vierde klasse maar heeft onder trainer Fred Filippo weer een grote opleving. Met spelers als Jan Peter Stahlie, Maurice van Berkel en Ramses van Bostelen reikt Leiden opnieuw tot de tweede klasse. De Morschbewoners spelen nu in de vierde klasse, heeft vijf seniorenelftallen, vier zaalvoetbalteams en negen jeugdteams. Het ledental ligt rond de 600. (Zie ook 04-06). (Dichtbij03-06, WW03-06, LD06-06).

6. Bereikbaarheid, sfeer, horeca- en winkelaanbod. Als de zestig grootste steden op deze onderwerpen worden vergeleken is Leiden 21ste. Bovendien toont het onderzoek ‘Retail Gemeente Atlas’ aan dat betaald parkeren in binnensteden met uurtarieven boven de twee euro potentiële klanten van buiten de stad flink afschrikt. Voor het het rapport worden zo’n 6.000 consumenten ondervraagd door onderzoeksbureau Q&A Op de afzonderlijke punten staat Leiden nergens in de toptien. Ook op het punt van het historisch karakter komt Leiden niet bovengemiddeld uit de bus. Wethouder Robert Strijk gaat er van uit dat de stad gaat stijgen in de klassering. ‘Dit is precies de reden waarom we investeren in de bereikbaarheid van onze stad. En in de Aalmarkt. En in het stationsgebied en in de parkeergarage Lammermarkt en in het mooie plein er bovenop. We werken ook aan een horecavisie en een regionale retailvisie. Bovendien bruist Leiden van de culturele evenementen’. (LD06-06).

6. Brouwerij Heineken in Zoeterwoude nodigt alle buurtbewoners uit voor een rondleiding, op het immense complex tussen Hoge Rijndijk en rijksweg N11. Dat gebeurt vanwege het 40-jarig bestaan van de vestiging, die in april 1975 werd geopend door Freddy Heineken en Prins Bernard. Bewoners nemen een kijkje bij de brouwketels en productielijnen. Het maximum is vier personen per huisadres die ook nog eens minimaal achttien jaar moeten zijn. (LD30-05, LN10-06).

6. De tiende Lions Toetertoer trekt door de regio. Zo’n 80 kinderen met een handicap rijden mee in één van de bijna vijftig voertuigen, zoals een brandweerwagen en een Amerikaanse truck. De voertuigen zijn beschikbaar gesteld door deelnemende bedrijven. Luid toeterend trekt de stoet van ruim een kilometer door Leiden en de Bollenstreek. Startpunt is veiling Flora Holland in Rijnsburg. De Lions Club Leiden Oude Rijn organiseert de tocht onder begeleiding van vrijwilligers van het Motor Begeleidingsteam. (LD03-06, RTVW06-06).

6. Op het CDJA voorjaarscongres is Julius Terpstra herkozen als voorzitter van de politieke jongerenorganisatie. Terpstra is de enige kandidaat die zich verkiesbaar stelt en krijgt 98 procent van de stemmen. Terpstra: ‘De afgelopen twee jaar waren zeer succesvol voor het CDJA. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan heb mogen bijdragen. Nu wil ik samen met de partij vol door om de belangen van jongeren te verdedigen’. Verder wil Terpstra doorgaan met het vernieuwen van CDJA en moederpartij CDA. In 2014 werden er veel CDA-jongerenkandidaten in gemeenteraden verkozen. En bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart bemachtigt een aantal CDJA’ers ook een zetel. (Sl06-06).

6. De 31ste Orgeldag voert muziekliefhebbers langs zes kerken en dus ook zes orgels. Er wordt afgetrapt in de Pieterskerk waar Leo van Doeselaar achter het Hagerbeer-orgel zit. Een uur later staat de nabijgelegen Lokhorstkerk op het programma. Geerten van de Wetering is de organist van dienst. De laatste kerk voor de lunchpauze is de Hartebrugkerk met Jan Verschuren aan het orgel.
In de middaguren is Henk Gijzen actief in de Marekerk verwelkomt organist Cor de Jong het publiek de Lodewijkskerk en is de afsluiting in de Hooglandse Kerk. Terwijl Theo Visser het orgel bespeelt, is er een optreden van de dansers van cultuurinstelling BplusC. (LN03-06, LD06-06).

6. De weggeefwinkel heropent na een verhuizing naar de Middelstegracht 36 en maakt weer onderdeel uit van de Vrijplaats Leiden. De winkel begon ooit in de Koppenhinksteeg en verhuisde daarna naar een leegstaand schoolgebouw aan de Lammenschansweg. (LN03-06, LD05-06, WW01-07).

6. Bij het Nederlands Jeugdfestival in Vlissingen wint Jong K&G de nationale titel op de mars met een score van 91.00 punten. Op het onderdeel show wordt Jong K&G met een score van 86.60 punten derde. Jong K&G treedt op met de debuterende tamboermaître Yannic Volman. (LD07-06, NVH09-06, Dichtbij 09-06, LN10-06, WW10-06).

6. Vier Leidse studenten aan de Hogeschool Leiden bedenken de stoffen broodzak als alternatief voor het plastic zakje of een grote lunchtrommel en starten een onderneming als schoolproject. Bedenk een innovatief product luidde de opdracht voor Dennis Hogenelst, Demi-Jo Smith, Sophie Edixhoven en Maryse Barnhoorn in het tweede jaar van hun opleiding Commerciële Economie. Sophie (20) kwam op het idee toen ze een Amerikaanse stoffen zak van Keep Leaf zag, Prototypes zijn er getekend en gemaakt, stoffen en voeringen bekeken en uitgeprobeerd. In De Sjop van de sociale werkplaats Ipse De Bruggen in Bodegraven werd een productiepartner gevonden. Flyers werden gedrukt, een Facebook-pagina aangemaakt en een website opgezet. De verkoop kon beginnen. Voor de eerste investeringen werden aandeelhouders gezocht onder vrienden, familie en collega's van weekendbaantjes. Het lukte ook om de broodzak te koop aan te bieden bij warenhuis Burger in Reeuwijk en shop Spyck in Delft. Dennis (22): ‘Na de zomer stappen we naar de Kamer van Koophandel om ons in te schrijven als echt bedrijf. Dat biedt veel voordelen. Als onderneming kun je de btw aftrekken en bij een wat grotere aanpak krijg je bij fabrikanten bulkvoordelen. Die hadden we nu niet’. (LD06-06).

6. De Slegte opent vandaag, na een afwezigheid van twee jaar, opnieuw zijn deuren in de Breestraat. De boekhandelketen voor de in- en verkoop van tweedehands en ramsj-boeken huurt een deel van het pand waar het vroeger ook zat. Locatiemanager Hans Verdegaal uit Sassenheim merkt de zaak node werd gemist. Hij was 38 jaar manager van de Leidse vestiging, voordat deze in 2013 opging in boekenconcern Polare. Een deel van de collectie verdween toen naar het pand van boekhandel Selexyz. Nadat Polare failliet ging, bestond De Slegte alleen nog in België. Oudeigenaar Jan Bernard die het bedrijf voortzette waagt opnieuw de stap over de grens. Toen Verdegaal half mei hoorde dat De Slegte in Leiden terug zou keren, ging hij met oud-collega's aan de slag in het pand. Eén van hen is Arthur Kreuzen. Voor de sluiting was hij ruim twaalf jaar werkzaam bij De Slegte. ‘Wat mij betreft is dit de mooiste baan van de wereld. Elke dag leer je hier weer wat bij. Ik heb er ontzettend veel zin in’. Verdegaal is vol vertrouwen. ‘We gaan gewoon op de oude weg verder’. De website deslegte.nl is ook al weer online. (Dichtbij04-06, RTVW05-06, LD05-06, Sl08-06, WW01-07).

6. De familie Vergunst staat voor het eerst met hun nieuwe kraam op de Aalmarkt. Twee jaar geleden verloor de stroopwafelverkopers na 61 jaar bijna hun vergunning. In maart 2013 stond de gemeente op het punt de vergunning in te trekken omdat de kraam op de Visbrug bij de Hoogstraat het uitzicht zou verpesten voor het publiek dat over de gracht wil uitkijken. De familie begon een handtekeningenactie. Met steun van de VVD en de media wisten zij uiteindelijk de gemeente te overtuigen van hun gelijk. De standplaats is vijf meter opgeschoven, waardoor de kar beter aansluit op de rest van de kramen op de markt in Leiden. Ron Vergunst kijkt naar toekomst: ‘We zijn dolblij met onze nieuwe kraam. Hij voldoet aan alle nieuwe eisen, dus we kunnen nog zeker vijftien jaar op ons plekje staan’. (RTVW06-06).
6. Voetbalclub UVS komt volgend seizoen uit in de zaterdag tweede klasse. In de beslissende promotie tegen het Haagse DUNO wordt met 2-3 gewonnen Ferry Kort scoort twee doelpunten. De heenwedstrijd won UVS afgelopen al met 1-0. Afgelopen seizoen besloot de club het eerste zondagteam op te heffen. (LD08-06, Dichtbij08-06, NVH09-06, LN10-06).

6. Binnen vier jaar wordt er een nieuw Kijkhuis gebouwd in het centrum van de stad en voormalig eigenaar Jan Boer krijgt er een prominente plek, zegt directeur Govert de Kok. Samen met Gideon Boer exploiteert hij de filmtheaters Trianon, Lido en Kijkhuis. In de eerste twee bioscopen draaien de commerciële films. Het Kijkhuis richt zich op de wat artistiekere producties.
De twee directeuren vinden het hoog tijd om nieuwbouw voor het Kijkhuis neer te zetten. De Kok. ‘Het is te klein. We willen groeien van twee naar vijf bioscoopzalen. En in het nieuwe Kijkhuis willen we ook muziekoptredens, tentoonstellingen en andere evenementen organiseren’. Het duo praat met de gemeente over een geschikte locatie. ‘Het zou in het cultuurkwartier kunnen in de buurt van Gebr. de Nobel en De Lakenhal. Het pand van ABN Amro aan de Breestraat staat ook leeg. Aan het Rapenburg komt het ID College binnen afzienbare tijd vrij. En zo kan ik nog wel wat potentiële plekken opnoemen’, aldus De Kok’. Omdat nieuwbouw nog wel even duurt is het huidige Kijkhuis verbouwd. De beide kregen nieuwe stoelen zodat bezoekers meer beenruimte hebben. Er is geschilderd en het geluid is verbeterd. Ook de entree is aangepakt. In plaats van in een betegeld halletje komen bezoekers nu via het café binnen. Om het Kijkhuis verder te verfraaien, werd de Leidse kunstenaar Maurice Braspenning gevraagd toepasselijke kunst te maken. Hij heeft twee panelen gemaakt met daarop de koppen van twaalf onvergetelijke filmregisseurs. In de portrettengalerij figureert ook de in 2014 overleden Jan Boer. Braspenning tekende in 2014 vijf enorme portretten van filmregisseurs in de voormalige Meelfabriek. Hij portretteerde zijn filmhelden met krijt op een schoolbord.

De twee panelen kregen een plek bij de bar en achter de kassa van het Kijkhuis. Meta Knol, directeur van museum de Lakenhal, verricht vandaag de officiële opening. (LD05-06).

6/7. Acht Leidse roeiers halen bij het NK voor grote boten een landstitel. Ward van Zeijl (Asopos) wint bij de Lichte Acht; de andere zeven titels zijn voor Njord. Bij Van Zeijl in de boot zitien Njord-roeier Sebastiaan Kints, en stuurvrouw Evi van der Graaf. Bij de gewone heren Acht zitten Floris Röling en Peter Gründer in de winnende boot. Rölling wint ook in de Dubbeltwee. Bij de dames winnen Marie-Anne Frenken op de Lichte Dubbeltwee, Nicole Beukers op de Dubbelvier, en Sophie Souwer de Acht met stuur. (Mare11-06).

6/7. Bijna 200 bezoekers puzzelen in Museum Naturalis. Ze helpen met de opbouw van het skelet van de vorig jaar aangekochte Tyrannosaurus rex. Ze zitten urenlang gebogen over duizenden scherven van nekwervels en halsribben. Uiteindelijk bleken dertig stukjes aan elkaar te passen na 195 uur pas- en meetwerk'. De skeletdelen zijn door erosie aan het daglicht gekomen, door plantenwortels versplinterd en door koeienpoten vertrapt. Regen verspreidde de botresten over de vondstplek. Paleontoloog Anne Schulp wil graag dat de Tyrannosaurus rex in 2016 zo compleet mogelijk te zien is. Ook in het Black Hills Institute in Hill City, South Dakota, waar de T. rex wordt geprepareerd, gaat het puzzelwerk verder. Schulp: ‘Gemiddeld zijn er dagelijks tien mensen met het fossiel bezig. De kans groot dat er een paar zakken botscherven overblijven die nergens aan passen. Dat is bij vrijwel elk fossiel zo. Niet erg want als iemand de chemische samenstelling van een bot wil onderzoeken, is het acceptabel om daarvoor een fragment op te offeren’. (RTVW08-06, Dichtbij08-06, LD09-06, LN10-06).
6/7. Peter Labrujère opent de vierde editie van het maritieme festival ‘Naar zee, naar zee!’ De markante Leidse ondernemer brengt op het Burchtplein een ode aan zijn stad. Twee dagen eerder geeft Henk Stapel, historicus en voormalig marineofficier, in de bibliotheek aan de Nieuwstraat over de historie van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij en het Leidse zeemanskoor Rumor di Mare zorgt voor de muzikale omlijsting. Rumor di Mare is samen met de maritieme folkgroep Act of Munity organisator van het festival. Op 5 juni kunnen pop- en klassieke koren tijdens een scratch leren hoe een zeemanslied gezongen wordt in de tuinzaal van Sociëteit De Burcht. De optredens op 6 juni zijn op het Burchtplein, het Stadhuisplein, bij Meneer Jansen op de Nieuwe Rijn en in de Nieuwstraat bij de bibliotheek. Naast Nederlandse shantykoren doen er ook gezelschappen uit Frankrijk (La Bouline) en België (Zeemanskoor Blankenberge) mee. Leiden zelf is vertegenwoordigd met Rumor di Mare, Act of Munity en de Viswijven. Het slotconcert is in de tuinzaal van Sociëteit De Burcht waar ook de maritieme folkband Scheepsfolk optreedt. Het festival trekt door het zonnige weer volle pleinen en terrassen (LD03/07-06, Sl03-06, LN03-06).

7 Voor de vierde maal wordt het succesvolle KidsFilmGala georganiseerd in bioscoop Trianon aan de Beestraat. De nieuwe Nederlandse jeugdfilm ‘Apenstreken’ beleeft haar première en de opbrengst van 7.500 euro gaat naar vrouwenopvang Rosa Manus. De hoofdrolspelers Tygo Bussemaker, Mees Smits en Lars Henckers zitten in de zaal. Naast de 100 gesponsorde kaarten voor zieke of minder bedeelde kinderen zijn kaartjes voor het filmgala in Leiden te koop voor 20 euro. Bekende namen als Arjan Ederveen, Kim Lian van der Meij en Yvon Jaspers spelen ook mee in de film. (Dichtbij23-05, LN03-06, Sl08-06, LD26-06, WW01-07, LN01-07).

7. Jeroen Nijssen (31) neemt het op tegen een handvol andere Nederlandse finalisten in de internationale Mortal Kombat Cup. De besten gaan door naar Parijs en wellicht naar Amerika. Hij speelt het vechtspel al sinds 1995, toen Mortal Kombat 3 uitkwam. Inmiddels is de tiende versie van de videogame uit. 
In de voorrondes van magazine Power Unlimited werd Nijssen vierde. ‘In Amerika zijn dit soort videospellen bijna nationale sport. Bijna zoals voetbal hier. Toernooien worden er op tv uitgezonden. Veel Nederlanders weten niet dat deze wereld bestaat’. Een ochtendmens is de ICT’er niet. ‘Ik speel vooral 's nachts, als de profspelers online zijn. Het zou leuk zijn als het ook overdag kon’, vindt Nijssen, in de gamewereld bekend als ‘JoeBlack2k’ Het spel wordt gezien als gewelddadig, erkent de finalist. ‘Maar het is meer ballet. Er is zeker bloed, maar daar moet je doorheen kijken. Wat het leuk maakt, is dat ieder karakter kan winnen’. (LD05-06).

7. Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) eert Tiemen Hooiberg (1809-1897) met de autobiografie ‘Een knaap à deux mains. De geschiedenis van een ruim tachtigjarig leven, uit herinneringen samengesteld’. Hij was 58 jaar in dienst van het museum. Vrijwel alle objecten die in de 19de eeuw het museum binnenkwamen, heeft hij getekend en gelithografeerd. Speciaal voor hem richtte het museum een eigen atelier in, dat tot 1906 bestond. Zijn steendrukken zijn nog altijd belangrijk, omdat daar details op zichtbaar zijn die sindsdien zijn vervaagd. Ook voor oud-conservator Hans Schneider was Hooiberg tussen 1968 en 2003 een ‘onmisbare leidsman’. De Oegstgeestenaar wist dat hij in 1893 een autobiografie had geschreven, die wel was gedrukt, maar die nooit officieel was uitgegeven. Schneider besteedde de afgelopen jaren aan het maken van een geannoteerde en geïllustreerde versie van de autobiografie. Voor een 21ste-eeuws publiek voegde hij mini-essays toe, onder meer over de geschiedenis van Leiden in de 19de eeuw en de opgraving van Forum Hadrianum op de buitenplaats Arentsburg bij Voorburg. Hooiberg was in Harderwijk opgeleid tot onderwijzer. Tekenen leerde hij van zijn vader die timmerman en architect was. In 1830 kwam hij bij RMO-directeur Caspar Reuvens in dienst en hij woonde de eerste jaren ook bij hem in aan de Breestraat 27. Hooiberg hoorde bij de gezeten Leidse burgerij. Hij was een bedrijvige baas, was ook onderwijzer, bouwde en verhuurde huizen in de Maredijkbuurt en begon hij samen met zijn zoon een winkel in Engelse huishoudelijke artikelen. Toen die zaak niet liep, schakelde hij moeiteloos over op een papier- en boekhandel. Verder tekende hij regelmatig monumenten of archeologische vondsten in opdracht van het museum. Het boek verschijnt bij uitgeverij Free Musketeers en kost 34,95 euro. (LD07-06)

7. Bisschop Arseny van de Koptisch Orthodoxe kerk in Nederland wijdt in de Hooglandse Kerk een icoon in. ‘Een uniek gebeuren voor Leiden’, zegt dominee Ad Alblas. ‘Hier ontmoeten de westerse en de oosterse traditie elkaar’. De kerk kreeg de icoon - een afbeelding van Christus - van een gemeentelid dat anoniem wil blijven. Die kocht de religieuze schildering lang geleden op een verkoopexpositie van een iconenschilder uit de Oosterse kerk in Nederland. Het werk is volgens de voorschriften in de zogeheten schildersboeken gemaakt. Zowel het houten paneel als de samenstelling van de verf en het gebruik van kleuren is aan strenge regels gebonden. Alblas: ‘Voor iconen in een kerk geldt dat het werkstuk pas af is als een bisschop het heeft ingewijd. Iconen worden niet aanbeden, omdat aanbidding alleen aan God toekomt. Vereerd worden ze wel en volgens gelovigen gaat er een zegening van uit. De wijding bestaat er uit, dat de icoon met heilige olie vijf keer wordt bekruist en dat de bisschoip vervolgens drie keer blaast. Zowel Arseny als Alblas doen een korte overdenking over de spreuk op de icoon. Het koor van de Koptische kerk werkt mee aan de dienst.De Noordwijkse iconenschilder Piet van der Ploeg geeft voor aanvang van de kerkdienst uitleg over het maken van deze religieuze kunst. (LD03-06, LN03-06)

7. Het festival SummerJazz beleeft zijn eerste lustrum in de Leidse Hout en trekt ruim 3.000 bezoekers. De programmering omvat naast de muzikale hoofdmoot ook literatuur, cabaret en dans. Op het festivalterrein staan drie podia. Op het grote podium spelen onder meer Lucky Fonz III, Jungle by Night, Hypnotic Brass Ensemble, Orgelvreten en zangeres (Sharon) Kovacs. De laatste werd in 2014 tot 3FM Serious Talent uitgeroepen. Haar nieuwe cd ’Shades of black’ behaalde in april de eerste plaats in de albumlijst. Ook Thijs van de Meeberg, winnaar van het Leids Cabaret Festival, geeft acte de présence. De literaire inbreng komt van schrijver Ilja Leonard Pfeijffer en het poëtische duo VERS. Saxofonist Claudio Junior de Rosa, winnaar van de Leidse Jazz Award, is ook van de partij. Verder zijn er een jeugdprogramma, een wetenschapspodium en een podium voor lokale initiatieven, regionale ondernemers en organisaties. Zoals Doorgedraaid en de Ecologische Schminkfabriek en de culturele instellingen BplusC en LAKcursussen. In een oude caravan worden ‘verse gedichten’ geschreven. De bomen aan de rand van het festival vormen de muren voor een kunstexpositie. Drie beeldende kunstenaars van Stichting Leidsche Mondialen schilderen ter plekke. ‘Ik laat me inspireren door de muziek die ik hier hoor’, zegt Henk Martin Hollebeek. Het festival is de grote afsluiter van de Signatures Cultuurweken in Leiden. De negen evenementen trekken bijna 66.000 bezoekers, een stijging van tien procent ten opzichte van 2014. De economische spin off is door Leiden Marketing becijferd op een kleine miljoen euro.. Martijn Bulthuis: ‘Uit onderzoek blijkt dat 51 procent van de bezoekers uit de randgemeenten of de rest van Nederland komt. Vorig jaar was dit 35 procent’. Het totale evenement wordt gemiddeld genomen beoordeeld met het cijfer 8. Gemiddeld geeft de bezoeker aan de binnenstad zo’n 28 euro per persoon per dag uit. De evenementen, die dit jaar onderdeel uitmaakten van de Signatures Cultuurweken, zijn Schemerstad, de Leidse Hofjesconcerten, Openluchthotel, Museumnacht Leiden, Leidse Olympus, Leiden International Film Festival Summer Special, SummerJazz, Beelden in Leiden en de voorstelling ‘Tulpmania’ van de Veenfabriek. (LD16-05, LN20-05, WW03-06, LN03-06, Sl04-06, LD06-06, WW10-06, Mare11-06 Leiden Marketing, 01-07, WW09-07).

7. Een nieuwe Leidse thriller wordt gepresenteerd bij boekhandel De Kler in de Breestraat. Het boek, ‘De bekentenissen van Petrus’, is door Jeroen Windmeijer geschreven en speelt zich af rondom de opgraving van het Romeinse kamp Matilo. Het wordt uitgegeven door uitgeverij Primavera Pers en kost 19,50 euro. Windmeijer is docent Godsdienst en Maatschappijleer op het Visser ‘t Hooft Lyceum en doet de docentenopleiding godsdienst aan de Universiteit Leiden. Theo Veenhof, redacteur van onder andere de Nederlandse vertaling van Dan Brown’s ‘Inferno’, heeft de tekst geredigeerd. ‘Ik heb met buitengewoon veel plezier gewerkt aan een boek dat echt opmerkelijk is: boeiend, spannend, vernuftig en heeft een aannemelijk eind’, aldus Veenhof. In het najaar van 1996 werd in Leiden bij de opgraving van het Romeinse kamp Matilo een spectaculair bronzen viziermasker gevonden. Er zijn echter hardnekkige geruchten dat op diezelfde dag ook iets is aangetroffen, dat angstvallig verborgen is gehouden – een vondst die een geheel nieuw licht zou kunnen werpen op de geschiedenis zoals wij die kennen en bovendien de katholieke kerk op haar grondvesten zou doen schudden. Peter de Haan, archeoloog aan de Universiteit Leiden, en geschiedenisstudente Judith Cherev komen een eeuwenoud document op het spoor en raken verwikkeld in een buitengewoon gevaarlijk avontuur. (Zie ook 27-06). (Sl28-05, Dichtbij28-05, WW03/10-06, LD06-06).

8. De bed, bad, en broodregeling voor vluchtelingen zonder status komt nog steeds niet de grond, meldt de Fabel van de Illegaal. De vrijwilligers van deze organisatie kennen mensen die in aanmerking komen voor deze sobere opvangvorm, maar nog steeds met lege handen staan. Volgens Harry Westerink gaat een advocaat de gemeente aanschrijven met een dingend verzoek om een snelle oplossing voor deze groep. Burgemeester Henri Lenferink kondigt in mei in de Tweede Kamer aan dat hij in Leiden de kleine groep vluchtelingen zonder status tegen het regeringsbeleid bed, bad en brood blijft aanbieden. Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV) heeft maar een handvol opvangplekken. De gemeente meldt dat de zoektocht naar een geschikte plek voor de opvang nog in volle gang is. (LD09-06).

8. De Zijl Bedrijven (DZB), het re-integratiebedrijf van de gemeente, had in 2014 voor het eerst in vijftien jaar geen extra gemeentesubsidie nodig. Dat staat in het jaarverslag over 2014. Het positieve resultaat is te danken aan lagere kosten door bezuinigingen en een productiestijging op diverse afdelingen.Uit het jaarverslag blijkt ook dat DZB meer dan 300 werkzoekenden aan betaald werk hielp. Ongeveer evenveel als in 2013. Het grootste deel vond een baan in de zorg of in de schoonmaakbranche. (LD09-06).

8. Femke Aan verlaat ZVL na één seizoen. De speelster vertrekt voor minimaal een jaar naar Hawaï om daar waterpolo te combineren met haar studie waarvoor ze een beurs kreeg. Aan slaagde er als jeugdinternational niet in om een vaste waarde te worden bij de Leidse bekerwinnaar. Bovendien kreeg ze te horen dat ze niet in aanmerking komt voor de A-selectie van het Nederlands waterpoloteam. ZVL raakt nog een wisselspeelster kwijt: Brenda Weber verhuist naar De Ham. Eerder werd al bekend dat keepster Anne Heinis naar De Zaan verkast en Aukje van Belkum en Anne Paardekoper stoppen. (LD09-06)

8. Farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson opent in het Bio Science Park het Janssen Prevention Centre. Het onderzoekscentrum dat zich in eerste instantie richt op onderzoek naar de preventie van Alzheimer. Anders dan bij andere onderzoekscentra ligt de nadruk niet op genezing van ziektes maar op het voorkomen. Johnson & Johnson, waarin het in Leiden gevestigde Crucell in 2011 opging, investeert enkele tientallen miljoenen euro. Bij het centrum, dat ook in Londen en Californië is gevestigd, werken zo’n 120 mensen. (Sl08-06).

8. Bij het verwijderen van een struik dor een tuinman van een hoveniersbedrijf in de Scarlattistraat ontstaat een lek in de gasleiding. Via de kruipruimte komt in meerdere huizen een gaslucht te hangen. De meeste bewoners gaan direct naar buiten voordat de brandweer arriveert en in de woningen metingen verricht. In samenwerking met het gasbedrijf Liander wordt de kapotte leiding afgesloten. (Dichtbij08-06, Sl08-06).

8. Biljartcafé De Pomerans aan de Maredijk bestaat 20 jaar en organiseert daarom een driebandentoernooi. Uitbater Fred Martijn strikt onder anderen Herman van Daalen, die in de eredivisie van de KNBB speelt, maar ook Ruud Vos en Rob Scholtes, beiden ex- Nederlands kampioenen kunststoten en Joke Martijn, tweede van Nederland op de matchtafel. (LD26-05).

9. Museum De Lakenhal is twee schilderijen rijker van de 96-jarige Riek Milikowski-de Raat. Ze overhandigt de portretten aan hoofd afdeling collecties Rob Wolthoorn in het museum. Het is een zelfportret uit 2000 en een portret van haar inmiddels overleden echtgenoot Herman, dat zij 25 jaar eerder schilderde. Van 1953 tot 1972 woonde het gezin Milikowski in Leiden. Haar man deed als socioloog onderzoek aan de Universiteit Leiden. Riek deed bij kunstgenootschap Ars Aemula Naturae een cursus en tekende graag de mensen die ze op straat tegenkwam, vooral arbeiders. Wolthoorn: ‘In de jaren vijftig kende Leiden nog sloppenwijken. Zij portretteerde deze mensen. Heel krachtige tekeningen op groot formaat en met houtskool gemaakt. Karakteristieke Leidse koppen. Een bijzonder tijdsdocument. Die tekeningen schonk zij tien jaar geleden al aan De Lakenhal. Toen werd ook de afspraak gemaakt dat de portretten later zouden volgen. Inmiddels is ze verhuisd naar het Rosa Spierhuis in Laren, een bejaardenhuis voor kunstenaars, en vond zij de tijd rijp voor de overdracht. Een filmploeg van de VARA, legde dat vast. De omroep maakt een serie over de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Milikowski: ‘Ik heb altijd geweigerd mijn werk te verkopen. Daar wordt alleen de kunsthandel rijker van. Ik schenk het liever aan musea. Kunst behoort aan de gemeenschap. Daarom vind ik ook dat musea gratis toegankelijk moeten zijn’. De geschonken portretten verdwijnen voorlopig in depot. De zoon van Riek Milikowski hoopt dat ze een permanente plek krijgen. Rob Wolthoorn belooft niets. ‘Er wordt hard nagedacht wat na de verbouwing de nieuwe opstelling wordt. Ik kan me voorstellen dat de Leidse tekeningen ooit eens komen te hangen op een tentoonstelling over arbeiders’. Een drieluik over de Februaristaking schonk Milikowski aan het Amsterdams Historisch Museum. (LD10-06).

9. De Leidse europarlementariër Marietje Schaake is verrast over de ophef over de kleding die ze droeg tijdens een bezoek aan Iran. De Iraanse website Nasim-online noemde haar outfit ‘extreem raar’. Een parlementslid vond zelfs dat Schaake de islam te schande maakte en zette een foto van de D66-politica op Instagram. ‘Op straat kleden veel Iraanse vrouwen zich heel modieus. Ik zag allerlei variaties. Ik verwachtte niet dat dit een probleem zou worden’, reageert Schaake. ‘Ik wist dat ik mijn hoofd moest bedekken, maar mijn hals was niet bedekt. En ik had de doek om mijn hoofd gewikkeld in plaats van omgeslagen. Het is 40 graden daar’. Volgens haar had de kleding geen effect op het gesprek dat ze had met leden van het Iraanse parlement. ‘De kritiek is pas achteraf via de media naar buiten gekomen’. (VK09-06, RTVW09-06).

9. De veiling die Beelden in Leiden organiseert in de Lutherse Kerk aan de Hooglandse Kerkgracht trekt maar één koper. Omdat vooraf al enkele kleinere werken uit de galerie van Beelden in Leiden zijn verkocht en een beeld dat in de Hortus Botanicus staat, komt het totaal op acht. De baby-neushoorn blijft onverkocht. Volgend jaar viert Beelden in Leiden het eerste lustrum. Thema is dan Life-Science en in het Bio Science Park Leiden komen dan ook beelden te staan. De openlucht beeldententoonstelling duurt nog tot en met 2 augustus. (Sl10-06).

9. De gemeente en de Vrienden van het Singelpark organiseren in het Brandspuithuisje aan de Narmstraat 20 een bijeenkomst over de inrichting van Park De Put bij de gelijknamige molen. Er wordt een toelichting gegeven op het definitieve ontwerp voor de ontwikkeling van het gebied rond de Morspoort.

Park de Put wordt het eerste park dat speciaal wordt ontworpen voor het Singelpark. Er komen planten die de sfeer van Oost-Indië moeten weergeven. Vanwege het Indië-monument ‘Een afscheid zonder thuiskomst’ (1945-1952) dat kunstenaar Gerard Brouwer in 1951 maakte ter herinnering aan 26 Leidenaars die als Nederlands militair in Nederlands Oost Indië om het leven kwamen. De Morspoort zelf komt op een plateau te staan. Niet door de poort op te liften, maar door de bestrating rondom de poort op te hogen. De Morspoort staat nu op een bolle ondergrond. Die wordt rechtgetrokken met een brede trap aan de kant van het centrum. Aan weerszijde blijft plek voor terrassen. Naast de poort komen nieuwe bomen. (Zie ook 10-05). (Sl02-06, Gem05-06, LD06-06).

9. Jurist Rex Arendsen (49) is aan de Universiteit Leiden benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Maatschappelijke en historische context van het belastingrecht’. De leerstoel is ingesteld door het Belasting & Douane Museum in Rotterdam. Dit museum werd in 1937 opgericht als onderdeel van de Rijksbelastingacademie. In de jaren '60 ging die academie op in de Universiteit Leiden, maar het museum bleef in Rotterdam. Zijn onderzoek naar de geschiedenis van het belastingrecht richt zich op de invoering van ICT in het belastingsysteem en het belastingrecht in Nederlands-Indië. Arendsen is ook al vier jaar verbonden aan het Centrum voor Kennis en Communicatie van de Belastingdienst in Utrecht. (LD10-06).

10. Onderzoekers van de universiteiten Leiden en Amsterdam ontdekten dat de positieve effecten van probiotica verder reiken dan ons lichamelijke gestel. Ook onze mentale gesteldheid wordt er beter van omdat probiotica er voort zorgt dat mensen minder negatieve gedachten hebben en minder piekeren. De resultaten werden gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Brain, Behavior and Immunity. Volgens de Leidse promovenda Laura Steenbergen zijn prodiotica gewoon op internet te koop of bijvoorbeeld bij Kruidvat. Het zijn bacteriën die er voor zorgen dat de darmflora weer in balans komt en het afweersysteem wordt versterkt. Een mix van acht soorten probiotica werd getest op veertig gezonde proefpersonen. Twintig kregen een placebo. Proefpersonen die probiotica kregen, bleken minder negatieve gedachten te hebben en minder te piekeren. De onderzoekers willen probiotica nu testen op risicogroepen die gevoelig zijn voor depressies, zoals ouderen. (LD10-06).

10. De Leidse sterrenkundige Ewine van Dishoeck krijgt de prestigieuze Albert Einstein World Award of Science voor haar wetenschappelijk onderzoek naar de chemische samenstelling van het heelal. De World Cultural Council, een filantropische organisatie met het hoofdkwartier in Mexico Stad, reikt elk jaar drie prijzen uit voor onderzoek, onderwijs en kunst. Die voor wetenschappelijk onderzoek is vernoemd naar Einstein; er is 10.000 dollar aan verbonden. Eerdere winnaars zijn onder meer astronoom Martin Rees, geneticus Alec Jeffreys en chemicus Ahmed Zewail. (Mare11-06, UL16-06, LD17-06).

10. De eerste ideeën en het routeplan voor het Singelpark worden gepresenteerd in de Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23. De komende weken kiest de gemeente wie van de drie overgebleven architecten de verbindende bruggen mag ontwerpen. Communicatiebureau Kessels Kramer en projectleider Ernest Pelders maken duidelijk dat op de route hulpmiddelen worden toegepast als parkiconen. Dat zijn metalen vormpjes van herkenbare zaken die met het park te maken hebben, zoals bomen, vogels en gebouwen. De zeven singels krijgen allemaal een stuk Singelpark met een eigen karakter. Die deelparken worden verbonden met poorten die nog gebouwd moeten worden of bestaande objecten die als ‘poort’ kunnen dienen. De ingang van de Meelfabriek is zo’n bestaande poort, maar ook de ingang van het park bij Museum Volkenkunde. In totaal krijgt het Singelpark 22 nieuwe en bestaande poorten om de parken met elkaar te verbinden. Waar mogelijk worden iconen ook toegepast in het straatmeubilair. Bijvoorbeeld worden in banken herkenbare tekens gegraveerd. Ook ‘bakken’ zoals ze al staan in de Hortus Botanicus krijgen een prominente rol. In het voorjaar worden ze langs het Singelpark geplaatst en in de winter weer verwijderd. Het Singelpark blijft een burgerinitiatief waarbij zoveel mogelijk mensen zich thuis moeten kunnen voelen. Vanuit de zaal wordt aandacht gevraagd voor minder validen. Ook enkele woonbootbewoners willen weten of de route hun woonstek raakt. Veel is daarover nu nog niet bekend. Wel ligt een woonboot aan het Utrechtse Veer precies op de plek van een geplande brug. De gemeente onderhandelt over een afkoopprijs met de eigenaar. (Dichtbij05-06, Sl08/11-06). 
10. Het grafmonument of epitaaf van burgemeester Pieter van der Werf in de Hooglandse Kerk wordt op kosten van het Sleutelgenootschap en de Geuzen van Boisot gerestaureerd. Het beeldhouwwerk ter ere van de burgemeester tijdens het beleg en ontzet in 1574 werd gemaakt door Rombout Verhulst. (LD11-06).

10. Zevenhonderd kinderen doen mee aan de jaarlijkse sponsorloop van de Lorentzschool. Directeur Henk Lardée moedigt de scholieren aan om in drie kwartier zo veel mogelijk rondjes te lopen. De opbrengst is weer voor de Stichting Voort in Kenya. Oud-docent Cees van der Voort: ‘We hebben een schooltje gebouwd in Kenya’. Vorig jaar zorgde de stichting voor een waterput en drie klaslokalen, dit jaar gaat het geld naar toiletgebouwen. Er is een levendige uitwisselingen van tekeningen, brieven en foto's tussen de Lorentz- en Kinyunguschool. (LD11-06, Sl11-06).

10. Hans Wijgers krijgt in Café de Vergulde Kruik uit handen van wethouder Robert Strijk de Gouden Speld van de stad Leiden. Hij ontvangt de onderscheiding onder meer vanwege zijn verdiensten voor de Ondernemersvereniging Haarlemmerstraat, waarvan hij tot vandaag voorzitter is. Het levert hem de bijnaam ‘Mister Haarlemmerstraat’ op. Wijgers, die over drie dagen 88 wordt, was verder bestuurslid van de Hartebrugkerk en actief binnen de bewonerscommissie Muiderkring. Hij ontving in 2004 al een koninklijke onderscheiding voor zijn maatschappelijke verdiensten. Wijgers was tot zijn pensioen bedrijfsleider bij schoenenwinkel Van Dalen in de Donkersteeg. In 1986 trad hij toe tot het bestuur van de Winkeliersvereniging Haarlemmerstraat. Hij hield zich onder meer bezig met de feestverlichting en de intocht van Sinterklaas. (LD11/16-06, Dichtbij13-06, WW17-06, LN17-06).

10. Leidse ondernemer Wouter Bruins mag zich ‘Nerd van het jaar’ noemen. Hij staat op de eerste plaats van de ranglijst van de beste jonge technologen en uitvinders, die Vrij Nederland publiceert. In de jury zitten onder anderen adjunct-hoofdredacteur Robert van de Griend, Bluetooth-uitvinder Jaap Haartsen en Rockstart-directeur Oscar Kneppers. Zij zochten de 101 beste 'nerds' van Nederland. Ze moeten een technologische oplossing hebben bedacht voor een wezenlijk probleem, of een interessante technologische vondst op hun naam hebben staan. Bruins ontwierp een simpele malariadetector van een paar tientjes. De jury roemt de vindingrijkheid en potentiële maatschappelijke impact van de uitvinding, die wordt getest in het Rotterdamse Havenziekenhuis en een ziekenhuis in Zambia. Bruins kreeg eerder lof voor zijn bedrijf In Ovo, dat technieken ontwikkelt voor de geslachtsbepaling bij kuikens. Ook helpt hij de Universiteit Leiden in het begeleiden van startende jonge bedrijfjes. (LD11-06).

10. ‘Blik onder Water in Leiden’, het project van Aaf Verkade uit Havenwijk-Zuid wint de Gouden Zwaluw van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). Wethouder Frank de Wit brengt ook gemeentelijke erkenning via een cheque van 300 euro.’Ons Meisje van Verkade weet met enorm veel liefde en betrokkenheid iedereen te verleiden om mee te doen: van vissers, tot bewoners in de wijk tot de wethouder’. Aaf Verkade is enorm verguld: ‘Ik had nooit gedacht dat mijn eerste spontane, illegale snorkeltocht in de Kijfgracht tot zoiets zou leiden. Ik zou hier niet alleen op het podium moeten staan’, zegt ze bij de uitreiking in museum Boerhaave. ‘Er horen ook ruim vijftig wijkbewoners en zo'n 25 instanties en bedrijven bij, die het allemaal mogelijk hebben gemaakt’.
Met 'het' bedoelt ze een lange lijst van activiteiten om het grachtenwater in haar wijk gezond te houden en de dieren die er leven in kaart te brengen. Volgens VNC-directeur Jaap Dirkmaat maken zulke projecten de stad leefbaarder en is de prijs dik verdiend. (LD11-06, Sl12-06, St17-06).

10. B en W besluiten de uitbreiding uit 1939-1941 van de Ambachtsschool aan de Haagweg 4 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en te registreren bij het hoofdgebouw met directeurswoning. Het hoofdgebouw en de directeurswoning zijn in 2001 al aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. De schooluitbreiding heeft haar nieuwe status te danken aan de nieuwe Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap. Zij vroegen er om. De vleugel die tussen 1939 en 1941 werd gebouwd is ontworpen door de Leidse architect B. Buurman, en vormgegeven in een aan de ‘Nieuwe Zakelijkheid’ verwante stijl. (Gem11-06, LD15-06, WW17096).

10. Het Leids Universitair Medisch Centrum sluit met de andere universitaire ziekenhuizen een akkoord met de vakbonden over een nieuwe cao. De ziekenhuizen gaan meer vaste contracten aanbieden. Tijdelijke en onzekere contracten, zoals het nulurencontract, worden in de ban gedaan. ‘Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen de ziekenhuizen deze structuur nog toepassen’, zegt een woordvoerder van de vakbond. De bonden en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra komen ook een loonsverhoging van 3,8 procent overeen voor de 70.000 medewerkers. Ook zijn er afspraken gemaakt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit jaar worden er 215 aangenomen. Eind 2018 moeten 895 mensen extra aan de slag zijn. Vervolgens komen er tot 2023 gegarandeerd elk jaar 179 banen bij. Medewerkers die zware en onregelmatige avond- en weekenddiensten draaien krijgen een betere compensatie. (RTVW10-06).

10. Melvin T. (46) uit Nieuwegein wordt veroordeeld tot negen maanden celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk en een taakstraf. Hij bleef een 42-jarige Leidse stalken, zelfs nadat hij eind februari was opgepakt en al lang en breed in de gevangenis zat. Ze had 'm vorig jaar via internet leren kennen. Hun relatie duurde kort. Maart hij postte dag en nacht rond haar woning en belde haar vele honderden keren. Ook plaatste hij naaktfoto's van haar op sociale media met haar naam, adres en telefoonnummer erbij. Bij die foto's stond ten onrechte dat zij prostituee was. De goedogende Leidse werd vervolgens plat gebeld door opgewonden mannen. De Haagse rechtbank bepaalt dat hij verplicht behandeld moet worden voor zijn ziekelijke gedrag. Verder mag hij de Leidse niet meer bellen, mailen of anderszins benaderen, en ook mag hij niet binnen een halve kilometer van haar woonhuis komen. Daarbovenop krijgt hij nog een taakstraf van 160 uur omdat hij nog in de proeftijd zat van een eerdere veroordeling wegens stalking van een vorige geliefde. De officier van justitie eiste negen maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk en drieënhalve maand extra gevangenisstraf vanwege de eerdere stalking. Volgens deskundigen is hij een borderliner met verlatingsangst en verslavingsproblemen. (LD29-05, LD11-06).

11. Joost Peters, honorair consul van het Turkse Consulaat, organiseert voor de zesde keer een Haringparty waarbij ook ambassadeur Sadik Arslan aanwezig is. In museum Volkenkunde vertelt AD-correspondent Marc Guillet leuke weetjes over Turkije en test scheidsrechter Serdar Gözübüyük de kennis van de voetbalregels. Behalve veel bevriende ondernemers zijn ook diverse burgemeesters aanwezig, zoals Henri Lenferink en zijn Alkmaarse collega Piet Bruinooge. De oer-Hollandse partyband Kleintje Pils zorgt voor de muziek. (LD16-06).

11. De voormalige zusterflat Nieuweroord aan de Rijnsburgerweg wordt gesloopt en op die plek komen luxe woningen. De plannen zijn door de gemeente gemaakt in nauw overleg met de aangrenzende Vogelwijk. Daarvoor krijgt wethouder Paul Laudy veel lof. Ruud Stam van de werkgroep Nieuweroord is blij met de steun van een meerderheid in gemeenteraad. Hij overhandigt nog eens zeventig reacties van wijkbewoners op het plan aan commissievoorzitter Margreet van Wijk. De omwonenden zijn bang dat de gemeente van hun geliefde ‘Bos van Bosman’ een soort park wil maken en naast de huidige bebouwing ligt een tennisbaan die de buurt terug wil geven aan het bos. In het plan van de wethouder maakt die tennisbaan deel uit van de ontwikkellocatie. Hij liet berekenen dat niet bebouwen mogelijk 1,3 miljoen euro kost, omdat er op een kleiner bouwkavel hoger gebouwd moet worden. Dat levert volgens Laudy een fors lagere verkoopprijs op. De werkgroep denkt dat ontwikkelaars prima in staan zijn om een mooi plan te maken zonder de tennisbaan. In de raad is veel sympathie voor het standpunt van de wijk. Volgens Laudy zijn het zeer kostbare wensen: ‘We schrijven op dit plan bij wijze van hoge uitzondering al 3,5 miljoen euro af. Als daar nog 1,3 miljoen bij komt, wordt het wel heel duur. Nu al geven we 40.000 euro subsidie per te bouwen appartement’, houdt hij de raad voor. Een meerderheid van onder andere D66, GroenLinks, De Partij voor de Dieren, Leefbaar Leiden, de SP en het CDA is niet onder de indruk van die cijfers. Peter Bootsma van D66 gelooft ook niet dat ze kloppen. De PvdA en de ChristenUnie willen dat bebouwing van de tennisbaan mogelijk blijft. CU-duoraadslid Arjen Liemburg vindt het onbestaanbaar om op het bouwplan 4,5 tot 5 miljoen euro toe te leggen: ‘Dat is elf euro per Leidenaar, dat kan ik niemand uitleggen’. Op 18 juni moet de gemeenteraad de knoop definitief doorhakken. (Sl12-06, LD13-06, NVH15-06, LN17-06).

11. Leiden telt circa veertig bureaus, die geen vergunning hebben om te bemiddelen in woonruimte en kamers, maar dat toch doen. Dat aantal illegale bureaus noemen B en W in antwoord op vragen van de ChristenUnie.
Het college erkent dat de vergunningplicht al een jaar van kracht is maar dat er nog niet gecontroleerd is op naleving daarvan. Wel is er een brief gestuurd dat de bureaus voor 1 juli hun zaakjes op orde moeten hebben. In augustus wordt dat gecontroleerd, schrijft het college. Verder gaat de gemeente actief speuren op Google naar bureaus die zonder vergunning hun diensten aanbieden. De negentien bureaus met vergunning krijgen geregeld een ambtenaar op bezoek die de voorwaarden nog eens streng doorneemt. Vragensteller Mart Keuning (ChristenUnie) is blij. Dat het wat langer duurt dan gewenst, begrijpt hij: ‘Je moet bureaus ook een redelijke termijn geven om een vergunning te kunnen aanvragen’. Hij vindt het belangrijker dat huurders in de prijs gaan merken dat de markt normaliseert. (LD11-06, NVH15-06, LN17-06).

11. Dokter Lenie de Klei werkt 25 jaar bij de Leidse huisartsenpraktijk ‘De Vondel’ aan de Vondellaan. Om dat te vieren houdt ze een feestje, waarvoor zij zo'n 1.000 Leidenaars uitnodigt. (LD11-06, Dichtbij14-06, WW17-06)

11. Na anderhalf jaar proefdraaien wordt het Event & Convention Center Leiden van Holiday Inn officieel geopend. Met optredens van Xander de Buisonjé, Dean Saunders en Funky Piano's. Het is 47 jaar geleden dat aan de Haagse Schouwweg het eerste Holiday Inn-hotel van Europa werd geopend. Carmen Alvarez Perez, senior sales manager: ‘We hebben veel ervaring met het ontvangen van gasten. Maar hiermee richten we ons op een heel andere markt. Voorheen konden we in onze grootste vergaderzaal 400 mensen ontvangen. ECC - met een oppervlakte van bijna 3.000 vierkante meter - heeft een capaciteit van 2.500 personen’. ‘We focussen ons op de zakelijke markt’, aldus sales executive Anne Hoencamp Noest. ‘De ligging is ideaal. Dichtbij Schiphol, aan de A44, tussen de grote steden ingeklemd, op een steenworp afstand van het strand en met 400 gratis parkeerplaatsen. En in de nabijheid van het LUMC, de Universiteit Leiden en het Bio Science Park. Onze kracht is dat het hotel de positie van het ECC versterkt en andersom. Naast congressen zijn er al beurzen gehouden: de paranormaalbeurs, de reptielenbeurs en vlooienmarkten. Ook hebben we al een aantal evenementen achter de rug. Een party van Q-Music, Leiden Loves The 90's van Sebastiaan Sleebos, een Hollandse avond met Wolter Kroes en Wesley Klein en Dance Xperience, het 70's en 80's-feest Hartstikke leuk voor de mensen in deze regio. Na het verdwijnen van de Groenoordhallen was er eigenlijk geen geschikte locatie meer voor evenementen van deze omvang’. In december 2013 werd de hal in gebruik met een eerste huisartsencongres. Alvarez Perez: ‘Vroeger was het onze sporthal, met vijf tennisbanen, waarvan twee buiten, vier squashbanen, een minigym en een bar met terras. Daarvan is niks meer terug te zien. Alleen de stalen constructie is blijven staan en hebben we aangekleed met isolatiewanden. Er is een professioneel luchtreinigingssysteem gekomen, een vide van 350 vierkante meter aangebouwd en de glazen foyer en entree met roze ledverlichting. De nieuwe huiskleur die ook terugkomt in ons logo en op de website, die net in de lucht is. (LD11-06, Dichtbij18-06, WW24-06).

11. De Leidse onderwijsadviseur Judtih Porcelijn publiceert de scheurkalender ‘Pas voor de klas’. Een gids voor beginnende leerkrachten en docenten. Ze heeft sinds anderhalf jaar een eigen trainings- en coachingbureau voor leraren in alle vormen van onderwijs, onder de naam ‘Sterke School’. De meeste tijd besteedt ze aan het coachen van leerkrachten die moeite hebben met orde houden. ‘Ze geven rommelige lessen, houden zich niet aan de lestijd. Dat leidt vaak tot wanorde’. Porcelijn behoorde in 1988 tot de eerste lichting die afstudeerden aan de pabo. ‘Ik was de eerste in Leiden met een pabo-diploma. Ze zwierf van invalbaan naar invalbaan en pakte tussendoor van alles aan. ‘Ik werkte in boekhandels en in de horeca, ik was telefoniste, administratief medewerker. Ik heb van alles gedaan’. Ze werkte op asielzoekersscholen, in het praktijkonderwijs, een gevangenisschool op vmbo-niveau, gaf les aan kleuters en was schooldirecteur. Op verzoek van de educatieve uitgeverij Pica in Huizen werkte ze het manuscript in vier maanden om tot kalender, die het schooljaar volgt. De scheurkalander kost 14,95 euro. (LD11-06).

11. Het door ‘twee megalomane bouwprojecten’ in geldnood geraakte ROC Leiden moet failliet kunnen gaan, vindt de Tweede Kamer. Een meerderheid is verbijsterd dat minister Jet Bussemaker 40 miljoen euro uittrok om dat te voorkomen. VVD, PvdA en D66 eisen dat de bewindsvrouw laat uitrekenen hoe groot de financiële risico's voor de Staat zijn als ROC Leiden failliet gaat. ‘Amarantis had drie keer zo veel leerlingen maar die redding kostte maar 18 miljoen. Als hier een faillissement goedkoper is, moet dat er komen’, zegt VVD'er Lucas. Coalitiegenoot Jadnanansing (PvdA): ‘Waaraan die 40 miljoen wordt besteed, is volstrekt onduidelijk. Misschien gaat het naar de eigenaar van het vastgoed, in plaats van naar onderwijs. Onderzoek in opdracht van het ministerie wijst uit dat de prijs per vierkante meter voor het Level-gebouw bij station Leiden Centraal meer dan twee keer zo hoog is als gemiddeld. In 2013 berekende het ministerie van Onderwijs dat grofweg een op de vier regionale opleidingscentra verhoogde risico's loopt vanwege duur vastgoed. Bussemaker wil nu een commissie samenstellen die adviseert bij grote bouwprojecten van onderwijsinstellingen. Voor D66 is dat niet alleen te weinig, maar komt het idee ook te laat. Wethouder Frank de Wit hoorde in het debat met de minister een wens van de Kamer om alle denkbare varianten nog eens goed te onderbouwen. ‘De reddingsoperatie van het ministerie ondersteunen wij vanuit het college. We vinden het een goede ingreep van de minister’. Daarmee staat hij lijnrecht tegenover zijn partijgenoot Van Meenen in de Kamer, die geen goed woord over heeft voor de ongedekte cheque van 40 miljoen euro en een gecontroleerd faillissement als beste optie ziet. Jacques van Gaal, oud-voorzitter van het college van bestuur van het ROC Leiden, zou zijn lintje moeten teruggeven, vindt de VVD. De man werd enkele jaren geleden benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, maar de school kwam mede door zijn besluiten in enorme financiële problemen. De NOS meldt dat ROC Leiden snel 18 miljoen euro nodig heeft omdat de mbo-school anders op 1 juli failliet is. Op 17 juni praat de Tweede Kamer verder. (LD11/13-06, NOS11-06, RTVW11-06, Dichtbij11-06, Sl12-06).

11. Kooibewoners onder wie Bep ‘het Medium’ Monfils verzetten zich fel tegen het kappen van een aantal prunussen in het perkje bij herdenkingsmonument De Naald, in de Athehstraat. Bep: ‘Dat ze mijn huis onder mijn flikker vandaan slopen, is tot daar aan toe. Maar gezonde bomen? Dat gaat niet gebeuren. Die bomen zijn het laatste stukje nostalgie in de wijk’. Rolf van Beek van de Bomenbond Rijnland is net als de omwonenden niet op de hoogte van een kapvergunning. De gemeente meldt dat een deel van de bomen weg moet voor het riool en een deel voor de herinrichting van De Kooi. GroenLinks in de gemeenteraad is ook ontstemd over het verdwijnen van zeker 95 bomen in de wijk de Oude Kooi. Volgens GL dreigt het een nieuw hoofdstuk te worden in het verder verstenen van Leiden. ‘De waterproblemen in De Kooi wil men aanpakken met minder groen, terwijl meer groen juist leidt tot een betere opvang van hemelwater en een betere leefbaarheid’, schrijft de fractie. De Medusastraat is wellicht het meest schrijnende voorbeeld. Deze straat heeft aan beide kanten bomen staan. ‘In de plannen worden de bomen gekapt en komen er geen nieuwe’. De bezwaartermijn tegen de kap loopt op 9 juli af. (Zie ook 01-06). (LD11/17-06, RTVW15-05, Sl16-06, Dchtbij18-06, WW23-06).

11. Het luxe woonzorgcentrum Residence Hooghe Rhyndyk wordt bedreigd. De rechter verklaarde Ronald Rohn, via een van zijn ondernemingen eigenaar van het woonoord voor welgestelde ouderen, deze week failliet op last van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Rohn heeft met de kerkleiding een slepend conflict. Rohn zegt zeker 16 miljoen euro schade te hebben geleden en dat de kerk heeft aangekondigd hem ‘maatschappelijk te vernietigen’. Ook op zijn privébezit is beslag gelegd. De kerk noemt Rohn een fraudeur, die zich ten koste van de kerk heeft verrijkt en vijf ton geleend geld niet terugbetaalt. Volgens Rohn kan de residence blijven bestaan als iedereen de rust bewaart. Personeel en bewoners krijgen een brief met toelichting op de zaak.

Voormalige personeelsleden van het luxe woonzorgcentrum Residence Hooghe Rhyndyk klagen erover dat salarissen niet zijn uitbetaald en ontslagen niet correct afgehandeld. Ook de curator spreekt van onbehoorlijk bestuur en het achterhouden van financiële gegevens. Een van de oud-personeelsleden van de Residence zegt dat ze ‘zomaar op straat is gezet’ en dat ze nog acht maanden salaris tegoed heeft. Een collega zegt dat er meer personeel met een conflict is weggegaan. Vakbond Abvakabo heeft een procedure lopen tegen Rohn.
Curator Piet Gunning bevestigt het verhaal van personeelsleden dat Rohn een wisseltruc met bv's heeft uitgevoerd om van personeel af te komen. Een oude bv ‘lijkt bewust als sterfhuis door Rohn te zijn achtergelaten’, schrijft de curator. Rohn heeft een stroman gebruikt voor de afwikkeling van het faillissement, schrijft Gunning. ‘Die curator zit voor honderd procent in het kamp van de kerk’, werpt Rohn tegen. Hij geeft toe dat er de afgelopen jaren medewerkers zijn vertrokken, maar houdt vol dat hen een fatsoenlijke regeling is aangeboden. Residence Hooghe Rhyndyk startte in 2007. ‘Voor twee ton zit je hier een aantal jaren heel aangenaam’, zei de directie bij de opening. (LD11/13-06).

11. Het Hoogheemraadschap van Rijnland kan naast zandzakken en waterboxen ook ‘slamdams’ inzetten tegen wateroverlast. Deze noodkeringen in de vorm van grote met water gevulde zakken bieden bij extreem weer extra bescherming, als dijken of kades dreigen te overstromen. Voordeel is dat ze flexibeler zijn in te zetten dan noodkeringen waarvoor zand of ander bouwmateriaal nodig is. Slamdams worden met een pomp gevuld waardoor ze opzwellen tot een dam. Deze week oefende een calamiteitenploeg met de waterzakken op Kaageiland. Volgens manager Jacco Mastenbroek kan Rijnland net de slamdams binnen 2,5 uur overal in haar gebied ter plekke zijn. Hoogteverschillen zoals in de duinen, zijn geen probleem. De zakken kunnen een waterkering met vijftig centimeter verhogen. Er wordt aan een nog hogere variant gewerkt. (LD11-06).

11. De Wijkvereniging Pieterswijk maakt zich zorgen over de parkeergarage op de Garenmarkt. Voorzitter Jan Pieters vraagt in de raadscommissie aandacht voor drie zaken: luchtkwaliteit, geluidoverlast en evenementen op het plein. Ook pleit de wijk voor een groene inrichting van de Garenmarkt. De wijkvereniging wil dat de gemeente strengere eisen hanteert voor nox en fijnstof. De wettelijke normen zijn volgens Pieters zo laag dat er nog steeds schade is voor de gezondheid van omwonenden. Ook moet de gemeente goed opletten bij de bouw. De ventilatoren van de parkeergarage kunnen trillingen of bromtonen veroorzaken als ze niet helemaal goed worden aangelegd. Achteraf aanpassen is zo duur dat het dan waarschijnlijk niet meer gebeurt, vreest Pieters. Hij wijst ook op een fout in het bestemmingsplan. Dat staat meer evenementen op het plein toe dan eerder door de gemeente werd vastgelegd in de evenementennota. (Sl17-06).

11. Erfgoed Leiden en omstreken (ELO) neemt een nieuw depot aan de Zaalbergweg 15 officieel in gebruik tijdens de tweede bijeenkomst van het Leidse erfgoedcafé. Na een welkomstwoord van Cor de Graaf (adjunct-directeur ELO) verricht Peter Diebels, archivaris van de provincie Zuid-Holland de opening met een schaar in de vorm van het Leidse wapen. Daarna is er een rondleiding door het nieuwe depot. Na zeven jaar zoek is er een nieuwe voor de almaar uitdijende archieven en voor lokale bodemvondsten die tot voor kort bij de provincie lagen opgeslagen. Het is van de blokkendozen op bedrijventerrein Roomburg, net over het spoor bij polderpark Cronesteyn. Binnen is een complete bunker gebouwd om de kwetsbare papieren historie te beschermen. ‘Twee bommen op dezelfde plek moet-ie aankunnen. Bij een derde krijg je waarschijnlijk wel schade’, zegt Cor de Graaf. Talloze dozen met oude foto's, mappen vol delicate handgeschilderde plattegronden en alle jaargangen van het Leidsch Dagblad zijn al ondergebracht in het zevende depot van ELO. In totaal is 7,2 kilometer aan stellingruimte beschikbaar. De Graaf: ‘Genoeg voor de komende twintig jaar. We krijgen per jaar nog zo'n 200 meter archief binnen. Laatst nog allerlei kasboeken van een 19de-eeuwse middenstander. Die geven een prachtig beeld hoe ze toen met hun klanten omgingen, wie er op de pof kon kopen en wie niet. Het nieuwe depot is geen plek voor onderzoek. Dat blijft het archiefgebouw aan de Boisotkade. Frequent geraadpleegde stukken zijn daar ook ondergebracht. Mocht uit dit depot iets nodig zijn, dan halen ze het op. De snel voortschrijdende techniek maakt het steeds minder vaak nodig om een document uit de opslag te halen. ELO is druk doende alles te scannen, zodat ze vanuit de leunstoel thuis of op een zonnig terras te raadplegen zijn. Ons ideaalbeeld is dat als je een adres intikt, je daar alles direct bij krijgt. Archiefbeelden, plattegronden, een overzicht van wat er ooit is opgegraven, een lijst met voorgaande bewoners… alles. Geef ons nog een jaar of zeven, acht en we komen een heel eind in die richting’. Nu richt de aandacht zich op het ordenen en 3D scannen van archeologische vondsten. In het nieuwe depot staan honderden dozen vol, afkomstig van het provinciale depot in Alphen aan den Rijn. In totaal komen zo'n 2.500 dozen vol regionale vondsten van voor 1994 richting Leiden. Van schitterende gevelstenen tot dakpanscherven’. Het bekende bronzen ruitermasker ‘Gordon’ dat vlak in de buurt van het nieuwe depot werd gevonden, maakt ook deel uit van die collectie maar is nu te zien in het Rijksmuseum voor Oudheden aan het Rapenburg. (LD10-06, Sl11-06).

11. B en W steunen het akkoord met NS om uit de impasse van de sluiting van de ov-poortjes op station Leiden Centraal te komen. Het plan voorziet in de mogelijkheid voor iedereen mogelijk om kosteloos van de stationshal gebruik te maken en dat de loopverbinding tussen de centrumzijde en de zeezijde van de stad behouden blijft. Mensen met een OV-chipkaart kunnen kosteloos door de stationshal lopen. Of kunnen als ze niet in- en uit- kunnen checken door gebrek aan saldo kosteloos passagerecht op hun pas zetten. De NS levert gratis passagepassen aan personen zonder OV-chipkaart. De passagepas of het passagerecht is geen geldig vervoersbewijs. Praktische afspraken hierover moeten nog worden gemaakt. Mensen met een passagepas kunnen zonder te betalen de trein pakken. Wethouder Robert Strijk: ‘Dat risico kent de NS. Maar zwartrijders komen op hun bestemming het station niet uit’. Strijk: ‘We hebben alle mogelijkheden voor een alternatieve passage door het station uitgebreid onderzocht. Een extra passantentunnel bleek financieel onhaalbaar. Poortjes boven of onderaan de trap om veiligheidsredenen ook niet. De agressie tegen NS-personeel heeft ons extra gemotiveerd om haast te maken. Ik ben blij dat het langdurig overleg zijn vruchten heeft afgeworpen en er een goed voorstel ligt’.

Als houdt Strijk vol dat hij liever geen poortjes heeft. De NS biedt aan om een bijdrage van drie miljoen euro te leveren aan het fietsparkeren rond het centraal station omdat zij dit een belangrijke voorziening vindt voor de treinreizigers. Dit biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van het fietsparkeren verder te verbeteren. De gemeenteraad gaat schoorvoetend akkoord maar eist gratis passagepasjes voor buurtbewoners, LUMC-medewerkers en personen die geregeld van de stationshal gebruik maken Voor toeristen komt een speciale regeling. GroenLinks wijst er op dat slechts 82 van de 400 NS-stations poortjes krijgen. ‘Het systeem lekt dus al bij station Lammenschans’, aldus Jos Olsthoorn. De NS vraagt nu de noodzakelijke vergunningen aan en de gemeente staakt de handhavingsprocedures. De NS wil de toegangspoortjes op kort termijn sluiten. De gemeente onderzoekt of dat al tijdens de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning kan. Om te garanderen dat de capaciteit van de poortjes ook in de spits groot genoeg is, plaatst de NS er nog deze zomer acht extra poortjes bij, zegt accountmanager regiodirectie Yvonne Lentz van de NS op 23 juni tijdens een presentatie voor de raadscommissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid. (Zie ook 09-07). (Gem11-06, Sl11-06, NVH11/29-06, RTVW11-06, LD11-06, WW17-06, LN17-06, Sl24-06, Dichtbij24-06, LN0107).

11. De OZB voor woningeigenaren daalt met 1,5 procent per jaar tot en met 2018. De afvalstoffen- en rioolheffing stijgen alleen trendmatig. Dat blijkt uit de Kaderbrief 2015 van B en W waarin staat dat de meerjarenraming tot en met 2019 sluitend is. In de jaren tot 2018 is er sprake van een tekort van 7,2 miljoen, dat grotendeels veroorzaakt door onder met een lagere bijdrage uit het gemeentefonds. Wethouder Marleen Damen zegt er voor te kiezen de bestaande plannen te laten doorgaan ondanks die fikse tegenvallers. Met een aantal maatregelen worden reserves op peil gehouden. Eind 2019 moet de concernreserve minimaal 30 miljoen euro bedragen. De gemeente laat reserves voor bereikbaarheidsprojecten vervroegd vrijvallen en financiert die via kapitaallasten. Daardoor worden de lasten structureel onderdeel van de exploitatie. Een aantal projecten wordt duurder dan geraamd. Zo wordt 2,9 miljoen extra beschikbaar gesteld voor zwembad De Vliet. Ook wordt er extra geïnvesteerd in fietsenstallingen. Ruimte voor nieuwe plannen is er nauwelijks. De programma’s Binnenstad, Sportnota, Kennisstad en Bereikbaarheid worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor het investeringsplan voor onderwijshuisvesting, de Nota Wonen, de Cultuurnota en de Erfgoednota. Voor vernieuwingen op het terrein van jeugd, zorg en welzijn is de komende jaren 8 miljoen euro beschikbaar. Bij de behandeling in de gemeenteraad op 18 juni zijn D66, PvdA, VVD en SP content en optimistisch, de oppositie GroenLinks en CDA ontevreden en somber. Volgens PvdA-raadslid Gijs Holla staat de stad op een heleboel lijstjes: aantrekkelijke woonstad, goede vestigingsstad, beste universiteit, mooiste musea etcetra. Bovendien is de werkloosheid in onze regio relatief laag. Maar dat zegt niets over de Leidenaren die diep in de zorgen zitten, geen werk hebben en met een veel lager inkomen moeten rondkomen’. Holla vraagt niet uit het oog verliezen dat naast het florerende Bio Science Park tal van bedrijven en winkels failliet gaan. Wijkwinkelcentra verloederen door leegstand en winkelpersoneel staat opeens op straat’. Ongeveer 2.500 Leidenaren zitten in de WW en circa 4.000 mensen in de bijstand. ‘De voedselbank krijgt steeds meer klanten. Er zijn vele plaatsgenoten die de afgelopen jaren hun baan verloren, in de bouw, zorg of de postmarkt’, aldus Holla. (Gem11-06, LD11-06, Dichtbij12-06, Sl15-06, NVH22-06, St24-06).

11. PvdA en SP scharen zich in de raadscommissie achter het verzet tegen de ‘prestatieafspraken’ tussen gemeente en woningcorporaties. PvdA-raadslid Helma Baart: ‘Als wij geen gehoor krijgen, stemmen we tegen dit akkoord’. De drie grootste verenigingen voor huurdersbelangen - HOOD (Ons Doel), HBE (de Sleutels) en HBV Leiden (Portaal) - besloten eerder al hun handtekening niet te plaatsen onder het onderhandelingsakkoord met de Leidse woningcorporaties. Ze vrezen stijgende huren, zien hun rol aangetast en vinden het niet te verteren dat het totale aantal sociale huizen daalt. Ten opzichte van de periode tussen 2009 en 2015 slinkt het aantal met 3.200. Baart: ‘Mensen die tot 600 euro huur kunnen betalen, met subsidie, komen met deze plannen ernstig in de problemen’. Huurstijging is volgens de corporaties onoverkomelijk door de verhuurdersheffing. De regering vindt dat ook zij een steentje moeten bijdragen aan het verlagen van de staatsschuld. Corporaties kennen drie categorieën woningen: ‘goedkoop’, ‘betaalbaar’ en ‘duur-sociaal’. Van de 16.000 huizen die de corporaties in 2018 minimaal moeten hebben, vallen er 9.000 in de categorie betaalbaar. Goedkoop zijn er 1.600. Woningen moeten ook duurzamer. Het energieverbruik en de CO2-uitstoot in 2020 moet 18 procent lager zijn. (LD10-06, NVH30-06, LN01-07).

11. De Leidse botanisch kunstenaar en biologe Janneke Brinkman-Salentijn opent ter gelegenheid van het 425-jarig bestaan van de Hortus Botanicus de tentoonstelling over de Hortus toen en nu in de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel 27. De expositie loopt tot 20 september 2015. Gerda van Uffelen licht de opzet toe terwijl kaschef Rogier van Vugt praktische tips geeft over het kweken en onderhouden van de plantentuin. De geschiedenis wordt gepresenteerd met geïllustreerde boeken, manuscripten, historische plattegronden, herbariummateriaal en portretten van planten en mensen, zoals het Rauwolff Herbarium uit de 16de eeuw, de eerste plattegrond met plantenlijst van de Hortus en een aantal boeken door Carolus Clusius. Naast de vertoning van de Hortusjubileumfilm en digitaal beeldmateriaal, zijn de zeven vitrines in de compacte tentoonstellingsruimte gevuld met materiaal uit de collecties van de UB en enkele andere instituten en musea, zoals het Naturalis Biodiversity Center. (UL09-06, LN01-07).
11. Het Leidse cabaretduo Tartuffe. Lilian Kanbier en Marianne de Groot, heeft een nieuw lied uitgebracht. Het is een parodie op dé hit van de afgelopen tijd: ‘Parijs’ van Kenny B. Het zinnetje ‘Praat Nederlands met me’ uit dat nummer heeft al door het hele land geleid tot alternatieve versies. Zo zijn er ‘Lul Haags met me‘ van Evenblij & Van Eijk, ‘Praat Amsterdam met me‘ van de Ponkers en ‘Praat Rotterdams met me‘ van De Likt. Er is zelfs al ‘Praat Marokkaans met me‘ van Fouad El Amiri. (Sl11-06, LD13-06).

11. De Universiteit Leiden voert een crowdfundingactie om acht Afghaanse en Zuid-Afrikaanse studenten naar Leiden te halen. Daarvoor is 44.000 euro nodig.

De universiteit wil de Afghaanse studenten geneeskunde onderwijzen in anatomie en snijtechnieken. De rechtenstudenten uit Zuid-Afrika zullen in Leiden colleges op het gebied van strafrecht of mensenrechten volgen. De actie wordt gevoerd in het kader van het 440-jarig bestaan van de universitei. (Sl11-06).

12. Leiderdorp draagt niet bij aan het verkeersplan Leidse Ring. B en W handhaven dat standpunt, dat zij al sinds het begin van de plannenmakerij hebben ingenomen: de rondweg moet volledig worden betaald uit het budget van ongeveer 160 miljoen euro dat Leiden daarvoor beschikbaar heeft.

Volgens wethouder Strijk ‘kan het niet zo zijn dat Leiderdorp niet bijdraagt aan de investeringen die plaatsvinden’. Daarmee verwoordt hij ook het gevoel van de Leidse gemeenteraad. Maar volgens het Leiderdorpse college dragen zij met de miljoenen voor nieuwe verkeerslichten en extra afslagen op de Engelendaal al genoeg bij aan het verkeersplan. De PvdA in Leiderdorp vindt dat het dorp wel zou moeten meebetalen aan maatregelen om de gevolgen van de Leidse Ring voor bewoners van de wijken Leyhof en Driegatenbrug - die veel meer verkeer langs hun huizen krijgen - te verzachten. Op 15 juni sluit de Leiderdorpse raad zich aan bij het oordeel van B en W. PvdA’er Olaf McDaniel noemt het ‘de eerste ontsporing van het plan’. ‘Als wij niet meedoen, komt er geen ring. Dan stopt die bij de Leiderdorpse brug’, zegt Hugo Langenberg van de Lokale Partij Leiderdorp en krijgt bijval van VVD’er Jan Suijkerbuijk. Steun in Leiden voor het Leiderdorpse standpunt is er ook. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn kritisch over de Leidse ring en kunnen zich voorstellen dat de buren allerlei (milieu)eisen stellen. (LD13/16/19-06).

12. Een aantal van de circa 3.000 werken die de gemeente ooit aankocht via de beeldende kunstenaars regeling (BKR) is vernietigd. Dat antwoorden B en W op schriftelijke vragen van D66-raadslid Susannah Herman. 350 werken zijn in het bezit van museum De Lakenhal, een groot deel is verkocht. Het raadslid is blij dat een groot deel van de kunst ergens staat of hangt, maar vindt het heel treurig dat een deel is vernietigd. (Zie ook 14-05). (LD13-06).

12. Een groepje omwonenden van galerie café Leidse Lente heeft problemen met het terras aan de Haagweg. De vergunning wordt overtreden omdat er meer ruimte als terras wordt gebruikt dan is toegestaan. En de handvol tafeltjes en stoeltjes, zou vooral ’s avonds - wanneer er minder verkeer is - voor teveel geluidoverlast zorgen. Niet alle omwonenden zijn het eens met de klacht. De Leidse Lente sluit op maandag, dinsdag, woensdag en zondag om 22.00 uur en op donderdag, vrijdag en zaterdag om 01.00 uur. (Dichbtij12-06).

12. Leiden Marketing, het Centrummanagement Leiden, het VVV Visitors Centre en het Handelshuis verlaten binnenkort het voormalige Kamer van Koophandelgebouw. Dat pand wordt na de zomer - met nog een aantal andere panden - gesloopt. Op die locatie wordt het Rijnsburgerblok gebouwd. Deze zomer de kantoren naar de eerste verdieping van het nieuw te betrekken gebouw aan de Stationsweg 26. Naar verwachting volgt het VVV in oktober. Dat wordt gevestigd op de begane grond, waar nu nog uitzendbureau Holland Talent Groep zit. Naast de verhuizing aan de Stationsweg komt er ook nog een tweede locatie voor het Visitors Centre in het centrum. Als mogelijke plek is het Aalmarktgebied in beeld. Daarbij wordt onder andere de nieuwe Catharinasteeg genoemd. (Sl12-06).

12. Statisticus Aad van der Vaart (1959) van de Universiteit Leiden krijgt de hoogste onderscheiding voor wetenschappers in Nederland, de Spinozapremie. Hij ontvangt de prijs van 2,5 miljoen euro voor zijn onderzoek naar rekenmodellen die bijvoorbeeld helpen bij het opsporen van genen voor kankeronderzoek. In de ogen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) behoort het werk van Van der Vaart tot de internationale top. ‘Zijn boeken over schattingstheorieën zijn invloedrijke werken’, aldus de organisatie. De Leidse hoogleraar ziet de Spinozapremie als een carrièreprijs voor de afgelopen 25 jaar: ‘De prijs zal ertoe bijdragen om de statistiek in Nederland een steviger plaats te geven’. Van der Vaart werkt aan modellen die helpen bij het opsporen van genen die een rol spelen bij het ontstaan van kanker. Hij is gespecialiseerd in Bayesiaanse statistiek, bedacht door de Engelse predikant en wiskundige Thomas Bayes (1702- 1761). ‘Nieuw is dat we dit principe ook toepassen bij hele complexe modellen en met enorm veel data. Van der Vaart wil het geld gebruiken om meer eenheid te brengen in zijn vakgebied. ‘Aan de Universiteit Leiden bijvoorbeeld zijn statistici te vinden bij sociale wetenschappen, wiskunde en het LUMC. Ik wil toe naar een situatie zoals in de VS, waar statistiek meer een zelfstandige discipline is’. De uitreiking is op 14 september in de Nieuwe Kerk in Den Haag. (NRC12-06, RTVW12-06, LD13-06, UL16-06, Mare18-06).

13. Bouwhistoricus Michel van Dam onderzoekt vanaf januari samen met collega's zeventien panden tussen de Mandenmakerssteeg en de Stadsgehoorzaal die grondig worden verbouwd of gesloopt. Alles over de bouwhistorie wordt vastgelegd. Een wisselwerking tussen bouwhistorici van BAAC, van de gemeente en slopersbedrijf Van Beelen. Van Dam ‘We kijken bijvoorbeeld of er verschil is in de rijkdom van afwerking tussen de panden aan de Breestraat en die aan de Aalmarkt. In een van de panden is een middeleeuwse kelder aangetroffen en een rookkanaal uit de 15de eeuw. Van de ruimtes worden foto’s gemaakt. Honderden per dag. Daarna kunnen de slopers de laag weer 'afpellen’. Soms worden er houtmonsters genomen en blijven deuren of kozijnen bewaard voor verder onderzoek. Het blijkt dat materialen vroeger voortdurend werden hergebruikt. Van Dam: ‘Nu hol je even naar de bouwmarkt en koop je een nieuwe gipsen wand of nieuwe planken. Toen waren materialen duur en was arbeid relatief goedkoop’. Een week geleden werden gietmallen van beeldend kunstenaar Joop van Kralingen ontdekt. Onder de vloer van het voormalige LVC waar Van Kralingen een atelier had. Van Dam bewaart ook alle tegeltjes die hij als opvulling in metselwerk tegenkomt. ‘Als een tegeltje bijvoorbeeld uit 1650 stamt, dan weet je dat die verbouwing niet eerder plaats had’. Officiële documenten met tijdsaanduidingen zijn er nauwelijks: voor 1900 bestonden bouwvergunningen nog niet. We ontdekten wel behang met handtekeningen en jaartallen 1893 en 1905. Aan de Breestraat trof hij een gipsplafond uit 1908 aan. Gips was er al, maar een precies passende plaat is uniek in die tijd. Alles was handwerk, passen en meten, al vanaf de Middeleeuwen. Veel meer mensenwerk dan vandaag de dag’. (LD13-06, Sl16-06).

13. Omwonenden van het Looiersplein protesteren op de Dag van de Bouw tegen de komst van twee twaalf meter hoge blokken met studentenwoningen aan het plein en langs de Waardgracht. De buurt hangt vol met spandoeken. Het bouwplan van studentenhuisvester Duwo - dat inmiddels in het buurtje de naam ‘Russische kazerne draagt’ - is zo massaal en staat zo dicht op de bestaande woningen, dat de bewoners straks een leven in permanente schaduw krijgen. Er is inmiddels een omgevingsvergunning afgegeven voor het plan, onderdeel van de ontwikkeling van de Meelfabriek. De bewoners voelen zich overvallen, ook omdat het ontwerp onlangs is veranderd zonder dat ze daarvan op de hoogte waren gebracht. Eerdere tekeningen lieten een veel luchtiger studentencomplex zien. ‘Wat hier gebouwd wordt, gaat heel veel mensen het woonplezier ontnemen’, zegt Barbara ten Berge, die samen met haar buren de strijd aanbindt. ‘Iedereen maakt zich grote zorgen’, zegt een andere bewoonster Irene Scheltes. Het wachten is op de behandeling van de dikke stapel bezwaarschriften. De bewoners zouden het accepteren als de woonblokken gespiegeld op het terrein van de Meelfabriek worden gebouwd. Dan kijken de mensen van het Looiersplein tegen de binnentuin aan. (Zie ook 22-06). (LD04-06).

13. In recreatiegebied Vlietland wordt de eerste editie gehouden van het festival ‘Doorgedraaid’. Ruim 1.700 bezoekers tellen dertig euro neer voor een kaartje Len van Brussel : ‘Acht jaar geleden zijn we begonnen in het LVC in de Breestraat. Dat is inmiddels gesloten en met Gebr. de Nobel kreeg Leiden een nieuw poppodium. Wij organiseerden er dance-, house- en technofeesten en besteedden veel aandacht aan de aankleding’. Dat viel op zodat ze steeds meer aanvragen van feesten en festivals kregen. Zo hebben ze inmiddels festivals als Loveland, Mysteryland en Solar aangekleed en komende zomer gaan ze aan de slag op Lowlands. Ze proberen hun decor zoveel mogelijk te laten aansluiten op de omgeving. ‘We werken graag met hout en vermijden plastic zoveel mogelijk’. ‘Doorgedraaid’ biedt bijzondere en bewegende decors, een kunstenaarsmarkt, masterclasses door wetenschappers en heel veel muziek. Zoals Robag Wruhme uit Duitsland en Nightmares on Wax uit Ibiza. Andere namen zijn: Nobody Home, Secret Cinema, Nuno dos Santos, Myhouse, Tenzers, Applescal, Elias Mazian en Hugo Mathieu. Bezoekers kunnen ook zelf aan de slag, bijvoorbeeld schilderen onder leiding van het Donker Collectief of meebouwen aan een decor. In Gebr. de Nobel is de afterparty. Na afloop is Van Brussel tevreden en denkt dat een traditie is geboren. (LD11/15-06, Mare11-06).

13. Het Rijksmuseum van Oudheden houdt een speciale dag over belangrijke vondsten die zijn gedaan in Sakkara. Het team is net terug uit Egypte, waar ze samen met de Universiteit Leiden en het Egyptisch Museum van Turijn vier weken in woestijnzand hebben gegraven, waar het Leidse museum veertig jaar geleden begon. Opgravingsleider Maarten Raven is er vanaf het begin bij. Voor collega Lara Weiss is het de eerst keer. Vorig jaar sloegen ze een jaartje over in verband met de onrust in het land. Raven: ‘Net als in 2011. Toen heerste totale anarchie en hadden we ook plunderaars op bezoek. De situatie is nu weer onder controle’. De Leidenaars stuitten op een 92 centimeter hoog beeld van een valk bij een klein graf, de kapel van Tatia. Weiss: ‘Waarschijnlijk is de valk uit een ander graf afkomstig. Het beeld is enigszins verweerd en er waren geen inscripties op te vinden’. De valkgod Horus is de god van de hemel en de zon. Er is geld achtergelaten voor de restauratie. Ook kwam een stèle tevoorschijn. Een gedenksteen met een afgeronde bovenkant. Weiss: ‘Misschien is de steen onderdeel van een graf, maar dat moeten we volgend jaar uitzoeken’. De vier zijvlakken zijn gegraveerd. Met enige moeite werden de inscripties ontcijferd. De stèle bleek opgedragen te zijn aan een man genaamd Samut. (LD11-06).

13. Het Toonkunstkoor Leiden en omstreken bestaat 140 jaar en geeft een jubileumconcert in de Pieterskerk. Dirigent is Hans van der Toorn. Er worden werken uitrgevoerd van de Franse componist Poulenc. Verder werken mee Claudia Patacca, Leo van Doeselaar en de Utrechtse Muziekcademie. Redacteur Kees van Strien wijdt er een speciaal nummer van het Toonkunstkoortijdschrift Koorvenster aan. ‘Alle dirigenten, successen en problemen trekken voorbij. Veel haal ik uit kranten, maar er zijn nog leden die de jaren 60 hebben meegemaakt, de tijd dat dirigent Iskar Aribo met het Toonkunstkoor Bachs Hohe Messe uitvoerde, begeleid door het Concertgebouworkest, in het Holland Festival. Het koor repeteert wekelijks in de Vrije School Mareland. (LD10-06, LN10-06).

13. Bouwend Nederland, de vereniging van 4.300 bouwbedrijven, organiseert de tiende editie van de Dag van de Bouw. In Leiden houden zes bouwplaatsen open huis. Zoals bij de bouw van de parkeergarage op de Lammermarkt. Een deel van de vondsten van het archeologisch onderzoek voorafgaan aan de bouw wordt tentoongesteld en er zijn archeologen aanwezig om de ontdekkingen toe te lichten. De bouwcombinatie geeft uitleg over het bouwproces en de toegepaste technieken. Aan de Lammenschansweg ontstaat een hele nieuwe stadswijk: Campus (Y)ours Leiden. Hier ontwikkelen VORM en Ballast Nedam zo’n 1.900 studentenwoningen en 200 starterswoningen. In het eerste halfjaar van 2015 zijn alle 583 studentenwoningen opgeleverd en ook nog eens zo’n 117 starterswoningen. De bouw van fase 2 - circa 90 koopappartementen - is in volle gang en is te bekijken. In de Tuinstadwijk is de bouwplaats van Van Wijnen geopend. De Tuinstadwijk is tussen 1920 en 1930 gebouwd en ondergaat een grote opknapbeurt. Er wordt gebouwd aan 84 woningen, waarvan 40 appartementen en 44 eengezinswoningen. Ook het speeltuingebouw en de inrichting van de openbare ruimte maken deel uit van het project. ChurchillPark aan Boshuizerkade wordt gebouwd door ERA Contour. Onlangs is het feestelijke startschot gegeven voor de bouw van 56 eengezinswoningen. In oktober 2014 is gestart met de ontwikkeling en rond de zomer van 2015 worden de eerste woningen opgeleverd. Bouwer Heijmans is bezig met ‘De Prinsenhoek’ op de hoek Gooimeerlaan-Willem de Zwijgerlaan. In opdracht van woningcorporatie de Sleutels wordt een complex gebouwd met 178 appartementen inclusief parkeerplaatsen en is grotendeels bestemd voor de sociale verhuur. Nog vóór de zomer wordt het hoogste punt bereikt. Heerema is een van de grootste internationale bedrijven van Leiden. Aan de Vondellaan bouwt Wessels Zeist een nieuw hoofdkantoor. Met 21.000 m2 kantoorruimte verdeeld over negen etages, entreeplaza, restaurant, fitness, trainingsruimte en 650 parkeerplaatsen. (Gem08-06, LN10-06, Sl10/12-06, St10-06, LD11/13-06, RTVW13-06).

13. De kunstenaars Annelies Brakkee, Leonie van der Plas en Joke Schoneveld organiseren het festival BinnensteBuiten. Dat wordt tot en met zondag 21 juni gehouden bij ‘De tuin van de smid’, het theehuis in Cronesteyn. Het neemt de plaats in van het Wildernis Festival dat vorig jaar werd gehouden. Eigenaar Sjaak van de Geijn: ‘Daarvan komt geen tweede editie. We zijn er helaas niet uitgekomen met elkaar’. Hij ging op zoek naar een andere culturele partij en kwam uit bij Peen en Ui. Jennefer Verbeek ging namens deze organisatie op zoek naar kunstenaars die uit de voeten kunnen met thema's als natuur en duurzaamheid. Ze trekt graag de vergelijking met Buitenkunst en Oerol, waar natuur en cultuur ook een verbinding aangaan. De meeste activiteiten zijn in de weekends. (LD13-06).

13. De Oude Harmonie krijgt binnenkort een nieuwe eigenaar. De kroeg aan de Breestraat is nu nog van horecaondernemer Ben Luykx, maar na een conflict met de brouwer doet hij de zaak van de hand. Luykx heeft een betalingsachterstand van drie maanden opgelopen. ‘Een lachertje. Als je bekijkt hoeveel geld ik in het pand geïnvesteerd heb, is het onbegrijpelijk dat ze zich zo opstellen’. Luykx is in onderhandeling met een partij die interesse heeft. Wat er met de kroeg gebeurt, weet hij niet. ‘Het is erg moeilijk in de horecabusiness op dit moment, zo eerlijk moet je zijn’. De Oude Harmonie stond goed bekend bij jongeren en in de weekeinden was het er bomvol. Door het opschroeven van de alcoholleeftijd naar 18 jaar kreeg het café het moeilijk. In april werden nog speciale non-alcoholische feesten gehouden om meer jongeren te trekken. (LD13-06).

13. Japanmuseum SieboldHuis viert zijn tienjarig bestaan in de Hortus Botanicus met een benefietdiner voor ruim 160 vrienden, collega’s en liefhebbers van het museum. De gasten worden aan het Rapenburg 19 ontvangen met Hollandse haring en draaiorgelmuziek. Aansluitend wordt de avond officieel geopend met het ‘Kagami Biraki’ ritueel. Directeur Kris Schiermeier, breekt samen met ambassadeur van Japan in Nederland Masaru Tsuji, burgemeester Henri Lenferink en de oud-voorzitter van de raad van toezicht Laurens Jan Brinkhorst en de huidige voorzitter Egbert Jacobs het vat sake met hamers. In de wintertuin van de hortus is een muzikaal intermezzo van het ‘Deshima Trio’ gevolgd door een diner in de Orangerie en preview van de opera ‘Dejima, Siebolds Love’. Ter afsluiting word de Sieboldtulp gedoopt. De rode bloem wordt door kweker Frans Langelaan, na het ondertekenen van de certificaten aan de directeur overhandigd. De opbrengst van het benefietdiner wordt besteed aan educatieve programma’s en herinrichting van het museum. (Dichtbij17-06, WW24-06).
13. Stichting Jeugd en Welzijn Leiden - de vrijwilligersorganisatie in De Kooi die zich inzet voor kinderen - organiseert een grote benefietavond in Partycentrum De Zijl. Tijdens het grote Hollandse Artiesten Gala treden Rinus Ponsen, John Zoet, zanger Gijs, Maurice, Mark Rijs, Simone, Rick Melissen en Arthur van Steyn op. Van de opbrengst organiseert de stichting speeldagen en vakanties, zodat ze even de zinnen kunnen verzetten en de zorgen kunnen vergeten. Een week later organiseert Bep het Medium in Buurtcentrum De Kooi voor hetzelfde doel een inzameling. (LD05-06).

13. De 15de Leidse Muziek Play-In wordt op het Stationsplein voor station Leiden Centraal gehouden omdat het Stadhuisplein niet beschikbaar is vanwege de renovatie van het stadhuis. Onder leiding van zoon Dominic en vader Henk Sierat worden twee repetities omgezet in een gevarieerd, veelzijdig concert, uitgevoerd door muzikanten van alle leeftijden uit de wereld van harmonie, brassband en fanfare. Voor het eerst wordt een bescheiden bijdrage van de muzikanten gevraagd om de hoge kosten te helpen dekken. Of er nog een 16de editie komt is vanwege de teruglopende subsidies nog onzeker. (Dichtbij17-06).

13. De 44ste editie van de Gouden Spike kent een sterk bezetting met topatleten uit binnen- en buitenland die op de baan van Leiden Atletiek proberen de limiet te halen voor het WK, dat eind deze zomer in China wordt gehouden. Abrar Osman Adem uit Eritrea wint de Gouden Spike. Op de afsluitende tien kilometer duikt hij in de avonduren onder de limiet met 27.41,69 sec. Met zijn toptijd treedt hij in de voetsporen van de Ugandees Joshua Cheptegei, die de vorige editie kreeg toebedeeld, nadat de oorspronkelijke winnaar, polstokhoogspringer Rutger Koppelaar, op doping was betrapt. Discuswerper Erik Cadee profiteert van de straffe tegenwind, die zijn discus bij zijn tweede poging naar 64.57 meter tilt, slechts 43 centimter verwijderd van de WK-limiet. Ook de knappe tijden van Hensley Paulina op de 100 meter (10.31) en Terence Agard op de dubbele sprintafstand (21.08) voldoen niet. De Leidse Tessa van Schagen (21) laat op de 200 meter met 23,58 sec. de snelste tijd noteren. Over haar 100 meter in 11,85 sec. is ze gematigd tevreden. Noah Schutte van Leiden Atletiek finisth op de 3000 meter in 8.25,76 sec. en verbetert zijn pr met bijna vier seconden. Hij stond zes weken aan de kant met een stressfactuur in zijn rechtervoet, nadat hij vorig jaar al hetzelfde had in zijn linkervoet. Volgende maand loopt hij die afstand op de Universiade in Zuid-Korea. Met bijna 12.00 bezoekers is organisator Norbert Groenewegen tevreden. (Sl27-05, WW10-06, LN11-06, Sl11-06, LD15-06, Dichtbij15-06, WW17-06, LN17-06).

14. Studentenvereniging Minerva opent haar sociëteitsgebouw aan de Breestraat voor alle Leidenaars. Er komen er enkele tientallen. De studentenvereniging geeft een ‘Leidenarenborrel’. Een traditie die na dertig jaar in ere wordt hersteld. Dankzij de Sleutelcommissie die na het lustrumfeest in 2014 werd heropgericht en de banden met de stad wil aanhalen. Er zijn optredens op de daktuin de Minerva jazzband ‘Vier-voor-half-jazz’, zanger Willen Bodhi en stadsdichter Jaap Montagne. Praeses Christaan de Vries zegt na afloop dat in 2016 een herhaling volgt. (LD07/15/16-06, Mare11-06, Dichtbij12-06, EN14-06, RTVW14-06, Dichtbij15-06, WW24-06).

15. Grzegorz Rozenberg krijgt zijn vijfde eredoctoraat. De Leidse hoogleraar computerwetenschappen ontvangt de titel van de Technische Universiteit Warschau. Daar haalde hij in 1965 zijn master. Rozenberg heeft al eredoctoraten van de universiteit van Turku (Finland), de Technische Universiteit Berlijn, de universiteit van Bologna en de Zweedse Åbo Akademi. (UL02-06, LD03-06).

15. Bewoner Diederik van der Hoek van de Vlietweg heeft bij de gemeente een ontwerp ingediend voor een fietstunnel onder de Vliet en is uitgenodigd voor een gesprek. Volgens de ontwerper in de scheepsbouw en offshore is het goedkoper dan een fietsbrug en bovendien het vrije zicht over de Vlietpolder en de Vliet onaangetast laat. Bewoners van de Vlietweg hebben grote bezwaren hebben tegen de brug ter hoogte van ’t Vogelhoff. Hij stelde eerder voor op proef een pont te laten varen en tellingen om nut en noodzaak van een nieuwe oeververbindingte beoordelen. Het ontwerp omvat een stalen tunnelbuis op de bodem van de Vliet met langs de twee oevers twee buizen die de fietsers van de walkant naar de tunnel brengen. De dikwandige pijp die kan worden geprefabt in de fabriek, aldus Van der Hoek. (LD15-06).

15. PvdA-raadsleden Helma Baart en Rald Schalkwijk vragen zich af of de gemeente nog een oplossing ziet met alle verplichte woningtoewijzingen. B en W antwoorden op vragen van het duo in Leiden in 2014 zestig woningen van de 459 werden toegewezen aan houders met een ‘dringende status’. De gemeente zoekt de oplossing vooral in meer woningen al loopt de stijging van woningzoekenden in de sociale sfeer niet in de pas met de nieuwbouw. Het college onderzoekt met woningcorporaties en anderen naar mogelijkheden om 'niet-woningen' voor bewoning geschikt te maken. Zo wordt het voormalige gebouw Anatomie op het Bio Science Park verbouwd tot 166 zelfstandige appartementen. Verder staan particuliere bouwplannen op stapel, zoals aan de Zijsingel (oude garage), Verbeekstraat (leegstaand kantoor) en Willem Barentszstraat (leegstaande bedrijfsruimte). Daarnaast wordt woonzorgcentrum Huis op de Waard gerenoveerd en deels vernieuwd. Na deze ingreep komen er veertig extramurale woningen vrij voor huurders zonder hoge zorgindicatie. Deze nieuwe bewoners laten woonruimte achter. Verder is er een plan voor de bouw van veertig zelfstandige appartementen gelegen naast woonzorgcentrum Roomburgh. Ook aan dit plan zitten gunstige doorstroomeffecten. (NVH15-06).

15. De Leidse forensisch anatoom George Maat heeft onzorgvuldig gehandeld door tijdens een lezing beelden te tonen van slachtoffers van de neergestorte vlucht MH17. Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) heeft de samenwerking met Maat definitief beëindigd. Dat schrijft de politie in een brief aan de nabestaanden. Maat, lid van het MH17-identificatieteam, bracht in een lezing gevoelige informatie naar buiten en liet foto's van verminkte lichamen zien. Bovendien vertelde hij onjuistheden. Inmiddels is afgesproken dat beeldmateriaal van MH17-slachtoffers alleen nog mag worden vertoond na expliciete toestemming van nabestaanden. Minister Ard van der Steur rapporteert de Tweede Kamer over de bevindingen. (Nieuwsuur15-06, LD16-06).

15. Het appartementengebouw Campus Yours van studentenhuisvester Duwo, 583 kamers aan het gloednieuwe Omegaplein, wordt opgeleverd. Volgens bestuurder Heleen de Vreese en wethouder Paul Laudy is daarmee is einde van het tekort aan studentenhuisvesting in zicht. In totaal verrijzen er in het gebied in de ‘Lammenschansdriehoek’ vier appartementencomplexen met 1.900 studentenkamers en 208 huur- en koopappartementen voor starters. Ook krijgt dit nieuwe wijkje 450 vierkante meter winkel- en horecaruimte. Volgens directeur Rob Vester van Syntrus Achmea Real Estate & Finance zijn buitenlandse investeerders geïnteresseerd in een deel van de nieuwbouw. De komst van 216 kamers aan de Langebrug moet de kamernood nog verder lenigen. De kamers in Yours zijn gemiddeld 27 vierkante meter groot. Studenten kunnen er alleen wonen, getweeën of zelfs met z'n vieren. Ze hebben een eigen keuken met een elektrisch fornuis en een eigen toilet, wastafel en douche. Ze betalen zelf de rekening voor water en elektriciteit. De brutohuur bedraagt 400 euro, maar omdat het sociale huisvesting is, betalen de studenten ongeveer 225 euro per maand. Binnen enkele weken waren ze verhuurd. (LD16-06, LN17-06, St24-06).

15. Het Leids Universitair Medisch Centrum is tot en met 19 juni het Teddy Bear Hospital waar kleuters hun zieke knuffel kunnen laten nakijken. Ruim honderd geneeskundestudenten spelen de rol van berendokter. Het ziekenhuis wil de angst bij veel kinderen wegnemen door het nabootsen van een ziekenhuis waar kleuters van 4 tot 7 jaar op een leuke manier kennismaken met de medische wereld. De kleuters komen van diverse scholen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Alphen aan de Rijn. (Sl28-05, RTVW28-05, Sl17-06).

15. De reuzenbladeren van de Victoria amazonica in de Leidse Hortus botanicus dragen de komende weken weer baby's voor een fotomomentje. De traditionele fotoavonden zijn nauwelijks aangekondigd of er zijn al 111 baby's aangemeld.
De eerste twintig kleintjes worden door hun ouders gekiekt nadat oud-hortulanus Art Vogel, met zijn lieslaarzen wadend door de vijver, ze op de bladeren heeft gelegd. Vogel is al vijf jaar met pensioen, maar voor de happening rond de bloeiende Victoria amazonica komt hij terug. Op 21 juni en op 15 juli is de hortus ook open voor babyfoto's. (LD16-06).

15. De Haagse rechtbank veroordeelt Steffan S. (29) wegens flessentrekkerij tot drie weken cel en verplichte behandeling in de strenge verslavingskliniek Exodus, die wel een jaar kan duren. Hij is al zeven keer eerder veroordeeld voor het kopen van spullen of dineren zonder te betalen. Op 20 december 2014 dronk en at de eetpiraat uitgebreid in het Golden Tuliphotel aan de Schipholweg en er lopen nog een paar rechtszaken tegen hem. Een veelplegersmaatregel wordt hem voorwaardelijk opgelegd, als stok achter de deur. (LD16-05).

15. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is geschokt door de zeer hoge declaraties van bestuurders van universiteiten, waaronder de Universiteit Leiden. De Onderwijsinspectie moet onderzoek doen, vindt de LSVb. ‘Alle bonnetjes moeten boven water komen en worden beoordeeld’. RTL Nieuws meldt na onderzoek dat bij de Leidse universiteit twee businessclassvluchten en zeven dure overnachtingen zijn ontdekt. Rectormagnificus Carel Stolker ‘baalt van alle commotie’. ‘Ik ben gisteren teruggekomen uit Zweden. Ik was in Lund voor een bijeenkomst van de League of European Research Universities (LERU). ‘Ik had toevallig een heel kleine hotelkamer’. Hij pakt zijn telefoon en toont een kamertje waar het bed vrijwel alle ruimte inneemt. De kamer kostte 150 euro en dat is ruim onder de norm voor het dure Zweden. ‘Ik heb gewoon economy class gevlogen’. Stolker erkent collegeleden soms in een hotel zitten dat duurder is dan het normtarief. ‘Maar dan gaat het om bedragen van maximaal twintig euro. In de zeven gevallen van RTL gaat het zonder twijfel om kleine bedragen. We doen het in Leiden keurig, we zijn zuinig’. Voor de twee businessclass vluchten zou geen toestemming zijn gevraagd. Stolker: ‘Dat heb ik wel gedaan. Ik heb een generieke afspraak met de raad van toezicht. Alle vluchten binnen de acht uur zijn economy class. Voor heel lange vluchten naar China of Chili mag ik business class als het programma dat vergt. Ik vlieg gemiddeld zes keer per jaar. Daar zitten ongeveer twee lange vluchten bij. Per 1 april geldt een regeling waarin staat dat er schriftelijke toestemming nodig is voor businessclass-tickets. Daar zullen we ons natuurlijk aan houden. Vice-rector Simone Buitendijk en ik wonen in Leiden. Wij gaan met de fiets naar het werk. Vice-voorzitter Willem te Beest pakt in Lisse de bus. We reizen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer en hebben de dienstauto afgeschaft. Alleen als de agenda heel vol is, maken we gebruik van de taxi. ‘Ik declareer wel eens een etentje met studenten of bestuurders’, aldus Stolker. ‘We gaan dan echt niet naar sterrenrestaurants. Ik reken nooit dagvergoedingen. Dat vind ik getut. Als ik een biertje of wat te eten betaal voor een collega in Lund, dan dien ik daar echt geen bonnetje voor in. Jammer dat RTL niet heeft nagevraagd hoe het allemaal zit. Ik baal van de commotie’. Volgens de LSVb is het onacceptabel dat juist in tijden van bezuinigingen in het onderwijs bestuurders geld - bedoeld voor onderwijs - uitgeven aan luxeproducten. Volgens voorzitter Tom Hoven staan deze enorme uitgaven aan luxe in schril contrast tot de schulden die studenten vanaf komend jaar opbouwen door het leenstelsel. Bij andere universiteiten worden onder meer verkeersboetes, lidmaatschappen van verenigingen en zeer dure flessen wijn voor bestuurders vergoed. Minister Jet Bussemaker gaat praten met de universiteiten over het declaratiegedrag. (RTVW15/16-06, Mare18-06, Dichtbij19-06).

15. De voedselbank Leiden en omgeving krijgt 10.000 euro van het Oranje Fonds voor de aanschaf van een gekoelde bus. Ingrid de Raat: ‘We rijden wekelijks langs verschillende distributiecentra, supermarkten, bakkers en boeren om voedingsmiddelen op te halen voor onze pakketten. Met de gekoelde bus blijven de producten langer goed’. Met de bus is weer een stap gezet voor het verkrijgen van het certificaat ‘voedselveiligheid’ door Voedselbanken Nederland. Bij de voedselbank halen 425 gezinnen wekelijks hun voedselpakket op. (RTVW15-05).

16. De gemeente heeft een bomenverordening inclusief groene kaart opgesteld en ingetekend. Bomen die daarop voorkomen, mogen voortaan alleen met een heel goed reden worden weggehaald. De afgelopen tijd werden op diverse plekken bomen omgetrokken of afgezaagd, zonder dat de gemeente daarvoor vergunning had verstrekt. Dat gebeurde onder meer in de Pieter Bothstraat, de Oegstgeesterweg, het Noorderkwartier, het Bio Science Park, de Plesmanlaan en het Leeuwenhoekpark. Aannemers gingen aan de slag voordat toestemming werd gegeven. Ook bleek het onduidelijk welke bomen een monumentale status hadden en welke niet. (Gem16-06, LD19-06, St24-06).

16. Tom Lanoye (Sint-Niklaas, 1958) is de nieuwe gastschrijver aan de Universiteit Leiden. In september bespreekt de Vlaamse taalvirtuoos met Leidse eerstejaarsstudenten zijn roman ‘Gelukkige slaven’ (2013). Daarna staat zijn gastschrijverschap geheel in het teken van zijn toneelteksten. Lanoye is een bijzonder productief schrijver van romans, columns, poëzie en toneelwerk. Hij debuteerde in 1985 met het autobiografische ‘Een slagerszoon met een brilletje’, waarna nog een achttal romans volgde. Zijn twaalf uur lange Shakespearebewerking ‘Ten Oorlog!’ uit 1987 vestigde zijn naam als toneelschrijver. In 2012 schreef hij het Boekenweekgeschenk ‘Heldere hemel’. Mede als waardering voor zijn optreden in het publieke debat werd hem in 2007 de Gouden Ganzenveer toegekend. In 2013 volgde de Constantijn Huygensprijs voor een oeuvre waarin, volgens de jury, ‘de taal kolkt en stroomt en de wereld geen moment rust wordt gegund’. ‘Gelukkige slaven’ werd in 2014 genomineerd voor zowel de AKO- als de Libris Literatuurprijs. Lanoye woont en werkt in Antwerpen en Kaapstad. Lanoye gaat aan Universiteit Leiden een serie lezingen geven onder de titel ‘Herwerken en Verwerken’, over de manier waarop hij het werk van klassieke auteurs naar zijn hand zet: hij maakt klassieke tragedies actueel zonder dat ze hun universele kracht verliezen. Met de deelnemers zal hij bespreken hoe theaterteksten worden geschreven in de 21ste eeuw. En vooral: hoe heeft hij dat zelf gedaan en waarom zo? De lezingen zijn op: 9, 16 en 23 september. De laatste is de Albert Verwey-lezing op 8 oktober. Niet in een kerk of universiteitsgebouw, zoals de vorige gastschrijvers, maar in het theater, want zo zegt Lanoye ‘dat is mijn biotoop’. Zijn lezing is getiteld ‘Literatuur&Tarantino’. Daarna speelt hij de voorstelling ‘Niemands Land/Overkant’, gebaseerd op zijn bewerking van oorlogsgedichten uit WO I. Het gastschrijverschap bestaat sinds 1985 en is een samenwerking van de Universiteit Leiden met NRC-Handelsblad. (UL16-06, LD17-06).

15. Op 69-jarige leeftijd overljdt Jan Honsbeek. Hij werd geboren in een groot gezin in de Paul Krugerstraat. Hij wordt meester-meubelmaker, komt in dienst bij de NS en later bij NedTrain waar hij werkt als financieel medewerker, roostermaker en systeembeheerder. Hij doet aan judo, fiets veel en zwemt elke dag. Hij is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van GHC en bestuurslid van de Vereniging van Huiseigenaren. Zeven jaar geleden wordt bij hem longkanker geconstateerd en eindigt in een hospice. (LD24-10).
15. Onontbeerlijk voor Leiden, hoog gewaardeerd en vooral in trek bij vrouwen. Wat het vooral goed doet, zijn de busjes die van het terrein over de stad uitzwerven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool Leiden over het parkeerterrein aan de Haagweg van de stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSPL). Reden voor het onderzoek is de komst van twee grote parkeergarages onder de Lammermarkt en de Garenmarkt. Daarmee zou het particuliere SSPL-terrein aan de Haagweg, na bijna een kwart eeuw, overbodig kunnen worden.
‘Wij blijven dus noodzakelijk’, zegt Chris Verplancke van de SSPL. In de afstudeerscriptie commerciële economie van Jeffrey Blom staat ook dat vooral vrouwen veel liever op maaiveld parkeren dan onder de grond. Het Haagwegparkeerterrein krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 8,4 van de bezoekers, gemeten tussen januari en juni dit jaar. De helft van de binnenstadbezoekers stalt de auto er langer dan vijf uur. En 93 procent parkeert twee uur of langer. Behalve het vervoer per busje naar de stad en terug, maar noemen klanten ook toegankelijkheid, service en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen als pluspunten. Verder is het leeuwendeel van de bezoekers veertig jaar en ouder. Alleen het tarief, minimaal vier euro, krijgt een lage beoordeling. (LD17-06, Dichtbij18-06).

16. De Spar-supermarkt aan de IJsselkade wordt overvallen door een getinte man van 20 à 25 jaar in een zwart trainingspak met capuchon en drie strepen op de mouw. Verder droeg de voortvluchtige dader witte sokken en sportschoenen. Hij bedreigt een meisje achter de kassa met een mes en eist geld. Bij de zoektocht maakt de politie onder meer gebruik van speurhonden en een helikopter. De wijk wordt afgezet maar de dader wordt niet gevonden. Hij maakt 200 euro buit maar verliest een gedeelte tijdens zijn vluchtpoging. Er wordt een man aangehouden die aan het signalement voldoet, maar later blijkt dat hij niets met de roof te maken heeft. In 2010 werd de kluis van het filiaal ook al leeggeroofd door overvallers met een vuurwapen. Eigenaar Henk Zeldenrust: ‘We geven niet zomaar op, we blijven gewoon open’. De caissière krijgt slachtofferhulp maar gaat 's middags al weer aan het werk. (Sl16-06, RTVW16-06, Dichtbij16-06, LD17-06).

16. D66-raadsleden Fleur Spijker en Peter Bootsma willen alle ruimtelijke plannen van Leiden beschikbaar hebben op Ruimtelijkeplannen.nl. Spijker: ‘Informatie per adres of perceel hoort op eenvoudige en transparante wijze beschikbaar te zijn’. De website is de online database voor bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels in Nederland. Alle ruimtelijke plannen vanaf 1 januari 2010 staan hierop vermeld. Gemeenten zijn niet verplicht gegevens van voor 2010 aan te leveren. Van voor die datum ontbreekt daarom de meeste informatie. D66 wil dat de gemeente de gegevens van voor 2010 aanvult zodat elk adres of perceel opzoekbaar is. (Dichtbij16-06).

16. De files op de A4 bij Leiden en Leiderdorp zijn sinds de verbreding flink afgenomen maar verdwijnen niet. Dat was ook niet de verwachting bij aanvang van het project, schrijft minister Melanie Schultz van Haegen in antwoord op vragen van VVD-Kamerlid Barbara Visser. Dat de A4 is teruggekeerd in de file top tien komt volgens Schultz onder meer omdat de afgelopen jaren meer fileknelpunten zijn aangepakt en het aantal files in het hele land daalde. Meteen na de verbreding nam de filedruk met 85 procent af. Dat eind 2014 het aantal files weer toenam komt volgens de minister door de toename van het verkeer en het grote aantal ongelukken op dat deel van de A4 in de tweede helft van 2014. Gemiddeld twintig per maand en in december zelfs 33. Inmiddels neemt het aantal ongelukken weer af. In maart waren er acht. De minister laat de komende maanden onderzoeken of kleine aanpassingen mogelijk zijn en neemt de ervaringen van weggebruikers mee. Het onderzoek moet in het najaar klaar zijn. Bekeken wordt of borden goed staan en of de belijning in orde is. Rijkswaterstaat vermoedt dat het mis gaat op de ‘keuzepunten’. Dat zijn plekken waar de snelweg zich splitst naar verschillende afritten. Dat er een ontwerpfout zou zijn gemaakt ontkent Schultz. (Zie ook 17-06). (LD17-06, Sl17-06, RTVW17-06).

16. De politie zet de Marijkestraat af en valt met veel mankracht en getrokken wapens een huis binnen. Vier mensen worden opgepakt en een vuurwapen en een hakbijl worden in beslag genomen. De straat ligt op de ‘drugsroute’ tussen Willem de Zwijgerlaan en de singel, waar junks bepaalde adresjes aflopen om te zien waar nog wat te scoren valt. ‘Af en toe spijkert de gemeente er eentje dicht, maar dan gaat een ander verderop gewoon verder. We weten niet beter’, aldus een Noord-bewoner. Twee jaar terug geleden was er een soortgelijke politieactie en eind vorig jaar werd om de hoek een drugspand gesloten. Twee Leidenaren (23 en 24 jaar) en een 20-jarige Amsterdammer vluchten via de achterkant maar worden direct in de kraag gegrepen. In de woning houdt de politie een 57-jarige Leidenaar aan. Een straatbewoner wijst in de rondte: ‘Kijk: daar, daar en daar vlak achter, daar zijn nog meer drugshuizen. Je houdt het niet tegen’. (LD18-06).

16. Speeltuinvereniging Zuiderkwartier is genomineerd door TV West voor de Gouden Glijbaan, die gaat naar de leukste speeltuin in de regio. Ook is het Jeugdjournaal komen filmen, in samenwerking Jantje beton. (Dichtbij16-06).

16. GOL Sport trekt het naar de vierde klasse gedegradeerde standaardteam terug. De voetbalvereniging gaat op een recreatief niveau verder. Volgens bestuurslid Saban Koroglu is het een tijdelijke maatregel, bedoeld om een jaar rust te nemen. De club met een Turkse identiteit wil om financiële redenen niet langer voetballers van buitenaf aantrekken. Secretaris Vahit Koroglu: ‘We willen nu de eigen jeugd de kans geven en kiezen daarom voor een opbouwjaar’. Volgens aanvoerder Said Ajar kreeg de selectie te horen kreeg dat er voor komend seizoen geen budget is voor een volwaardige technische staf. Voor trainer Anouar Hamdi was dat reden om te stoppen. De spelersgroep volgde unaniem zijn voorbeeld. (LD16-06).

16. De jaarlijkse haringveiling van het 3 October Gilde brengt 13.410 euro op. Het geld is bestemd voor de Pleintaptoe die tijdens Leidens Ontzet op de Garenmarkt wordt gehouden. Naast het ‘eerste’ vaatje haring worden allerlei kavels geveild die door de leden van het gilde zijn ingebracht. Het vaatje haring wordt verkocht via het Amerikaanse systeem. Iedereen betaalt elk bod, ook degene die het vaatje niet bemachtigt. Veilingsmeester is Rudy Slappendel van Unity FM vervangt de verhinderde D66-voorman Alexander Pechtold. (Sl17-06, LD23-06, LN24-06).

16. De broers Shaddy en Nadiem El Sherif openen aan de Steenstraat 22 Bar Bruut, een café voor lunch, diner, borrel én gin & tonics. De broers hebben ook het pand naast de McDonalds in gebruik. Het plan was om de muren eruit te slopen en er één grote zaak van te maken, maar daarvoor kregen ze geen vergunning. Hun ouders hebben vroeger ook verschillende zaken gehad, ook een op dezelfde plek. Het café heeft een ruim terras, met 120 zitplaatsen. Binnen is plaats voor 48 gasten. (LD21-07).

16. De normen voor integer openbaar bestuur zijn de afgelopen decennia veel strenger geworden. In de jaren '70 en '80 konden ministers nog met hun dienstauto naar Albert Heijn. Nu zou dat ondenkbaar zijn, zegt bestuurskundige Patrick Overeem van de Universiteit Leiden aan de Campus Den Haag. Samen met collega Toon Kerkhoff presenteert hij een ‘database corruptieschandalen’, die teruggaat tot 1945. Nu wordt van politici en ambtenaren soberheid verwacht. Ze mogen geen fooien meer aannemen of flessen wijn accepteren, wat vroeger als heel gewoon gold. De omslag kwam volgens Overeem in 1996 met de ‘bonnetjesaffaire’ van de Rotterdamse burgemeester Bram Peper. (LD20-06).

16. In de binnenstad liggen nog steeds grote stapels vuilniszakken voor de deuren, de straten liggen vol rondslingerend afval en meeuwen pikken gretig in voedselresten. In het centrum zijn bijna overal ondergrondse containers geplaatst maar het afvalprobleem is niet opgelost mede door laksheid van de bewoners. Bovendien werkt het pasje vaak niet en zijn sommige containers veel te snel vol. Zoals bijvoorbeeld in de Nieuwstraat. Op het Rapenburg is het een enorme bende bij tijdelijke bovengrondse containers. In de Janvossensteeg zijn bijna bij elk huis vuilniszakken op straat gezet. Op de Oude Singel is het niet veel beter. Vooral voor een aantal grote studentenhuizen is het een enorme bende. Volgens wethouder Paul Laudy zetten studenten en winkeliers nog steeds met regelmaat vuilniszakken op straat of naast de containers. Ze lopen binnenkort kans op een bekeuring. Burgemeester Henri Lenferink: ‘We moeten er niet te veel van verwachten. Je kunt alleen bekeuren als mensen op heterdaad worden betrapt. Toch schenken we er de komende tijd extra aandacht aan’. Er komt een brief, ook in het Engels, voor buitenlandse studenten en expats. Het verwisselen van bovengrondse voor ondergrondse containers heeft wel een bijkomend voordeel opgeleverd. De ondergrondse exemplaren nemen minder ruimte in beslag waardoor er ruimte voor zeventig extra parkeerplaatsen is ontstaan. Op de vraag van GroenLinks of daar geen speelplaatjes of groenstroken van gemaakt kunnen worden, reageert Laudy negatief. De oude containers stonden vaak op parkeervakken en die worden nu weer gebruikt’. (Zie ook 01-06). (LD16/25-06).

16. Green Real Estate kon de nieuwbouw van ROC Leiden bij het Centraal Station en Leiden Lammenschans neerzetten met een goedkope lening van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Die leningen zijn doorgaans alleen bedoeld voor overheidsinstanties zoals gemeenten, woningbouwbedrijven en scholen. Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven, dat namens de Tweede Kamer onderzoek doet naar de kwestie, vindt de lening van BNG Bank aan Green opmerkelijk. BNG zegt juist dat de constructie vaker gebruikt wordt: ‘Soms is er een private partij bij betrokken. Wij kijken vooral naar het maatschappelijk nut van de lening. Voor ons was dit een hele normale constructie die we vaker toepassen’. Hoe hoog de lening is, wil Green niet zeggen. (LD16-06).

17. De Haagse rechtbank vindt de eis die het Openbaar Ministerie twee weken eerder tegen de Leidse potloodventer Neeshan S. (23) te mild. ‘In plaats van de geheel voorwaardelijke celstraf van drie maanden vindt de rechtbank 180 uur werkstraf, waarvan 120 voorwaardelijk passsend. Bij de werkloze bodybuilder vielen door drank en drugs remmingen weg. In juli 2014 haalt hij bij een groepje jongeren z'n geslacht uit z'n broek en vraagt hem aan te raken. Een van de meisjes was twaalf. Bijna twee weken later slaat hij op de Os en Paardenlaan weer aan het potloodventen en masturberen. De Leidenaar heeft een psychiatrische achtergrond en zou tobben met zijn biseksualiteit. Hij moet zich van de rechtbank de komende twee jaar verplicht laten behandelen in drie klinieken. (LD04/18-06).
17. Minister Jet Bussemaker wil het ROC Leiden ‘gecontroleerd ontmantelen’. Het is een vierde scenario om met de erfenis van het vastgoeddrama om te gaan. Dat blijkt tijdens overleg tussen een Kamercommissie en de minister. Een fusie met het ID College mislukte in februari, een doorstart kan niet rekenen op brede steun van de Tweede Kamer en een faillissement leidt volgens de minister tot te hoge maatschappelijke kosten. Een oplossing waarbij alleen de beste opleidingen bij ROC Leiden blijven en de overige bij andere ROC's worden ondergebracht, wordt ook voorgesteld door Paul van Meenen (D66). Volgens de minister blijft het gebouw bij station Lammenschans beschikbaar voor onderwijs. Ook zouden er opleidingen die niet meer onder ROC Leiden vallen worden ondergebracht. De variant overtuigt de VVD niet. De grootste Kamerfractie wil een faillissement. De liberalen struikelen over de 18 miljoen die deze maand naar het ROC Leiden moet worden overgemaakt om een acuut failliet te voorkomen. Ook de PVV en het CDA voelen niets voor een doorstart. Op 18 juni hakken de Kamerleden naar verwachting de knoop door. Vijf opleidingen van het ROC Leiden moeten in elk geval sluiten. De Onderwijsinspectie vindt dat de opleidingen tot verkoopmedewerker, autotechnicus en manager of coördinator sport en bewegen niet voldoen aan de eisen. Ongeveer 700 leerlingen worden getroffen door het besluit. De inspectie wil dat leerlingen bij andere ROC’s in de regio worden ondergebracht. Bovendien heeft het LUMC besloten ongeveer honderd studenten verpleegkunde bij het ROC weg te halen. De universiteit heeft het vertrouwen in de school opgezegd. Er moet een kleinere variant overblijven met een specifiek aanbod, aldus Bussemaker. De school telt bijna 9.000 leerlingen. Het zit de liberalen zeer hoog dat de bestuurders konden doen wat ze wilden, inmiddels ergens anders actief zijn en dat Bussemaker nu uit haar door de belastingbetaler gevulde onderwijspot kan bijpassen. Een doorstart is volgens Bussemaker het goedkoopste scenario voor het ROC Leiden. Dat schrijft zij eerder in een brief waarom de VVD vraagt. Daarin staat een doorrekening van drie scenario's: de inmiddels afgeblazen fusie met het ID College (140 miljoen), een faillissement (minimaal 80 miljoen) en een doorstart (40 miljoen). Bussemaker: ‘Als er nu niet wordt ingegrepen, lopen we het risico dat deze studenten jarenlang geen onderwijs krijgen waarop zij recht hebben’. Van de 40 miljoen euro gaat 18 miljoen op aan achterstallige rekeningen, 14 miljoen aan vastgoed en begroot Bussemaker de impuls voor de onderwijskwaliteit op 8 miljoen euro. In een bijlage vat zij de mislukte onderhandelingen tussen ID College en ROC Leiden samen. Beide instellingen tekenden op 13 maart 2015 een intentieverklaring voor het overdragen van het bestuur van ROC Leiden naar ID College. Dan komt er een kink in de kabel en gaat de ‘fusie’ niet door. Er volgen onderhandelingen en op 29 april lijkt er een nieuwe overeenkomst te liggen. Dan deelt het ID College mee de overname te willen doen voor 40 miljoen euro, behoudens onvoorziene risico's of tegenvallers. Op 1 mei is de minister er klaar mee. Na een telefoontje met de voorzitter raad van toezicht van het ID College besluit zij tot de doorstart. (LD17-06, Sl17-06, RTVW17-06, Dichtbij17-06).

17. De volledig gerenoveerde historische stadsfontein aan de Lindestraat wordt in werking gesteld door wethouder Paul Laudy. Ook het omringende plantsoen is opnieuw ingericht en werden de technische installaties vernieuwd. Bij aanvang van de renovatie bleken er een aantal vissen, waaronder drie koikarpers, in de bak van de fontein te zwemmen. De vissen zijn tijdens de werkzaamheden verzorgd door het bedrijf dat de renovatie uitvoerde en keren terug op hun oude stek. (LD18-07).

17. Allergische ziekten als astma, hooikoorts of eczeem nemen sterk toe. Een op de vier kinderen krijgt ze nu tegenover vijf tot tien procent in de jaren '60-'70. Astma kan een erfelijke oorzaak hebben, zoals afwijkingen in de epitheelcellen die de longen bekleden en waar lucht doorheen stroomt. Afwijkingen daarin leiden ertoe dat er meer ongewenste stofjes de longen binnenkomen, zoals pollen. Hoe meer er doordringen, hoe groter de kans dat er ontstekingen ontstaan met astma als mogelijk gevolg. Maar volgens onderzoekster Luciën van der Vlugt (29) moet er meer aan de hand zijn, zoals veranderingen in onze omgeving. Het is al langer bekend dat allergieën en astma minder voorkomen bij kinderen die opgegroeid zijn op een traditionele, kleinschalige boerderij. Het afweersysteem is beter in balans omdat ze blootgesteld zijn aan micro-organismen door het drinken van niet-gepasteuriseerde melk, het contact met vee, hooi en het inademen van stofjes afkomstig van bacteriën, schimmels en gisten uit de lucht. Ze deed daarvoor onderzoek in het LUMC bij de afdeling longziekten. Longcellen werden blootgesreld aan een vloeistof waarin boerderijstof uit Duitsland was opgelost. Van der Vlugt: ‘We zagen dat de weerstand van de cellen toenam. De beschermlaag werd sterker en liet minder stofjes door’. Ze beschadigde de cellaag ook met opzet om te zien wat er zou gebeuren. Wat bleek: de cellen die blootgesteld waren aan boerderijstoffen repareerden zichzelf sneller. Van der Vlugt wil onderzoeken welk onderdeel van de boerderijstof daarvoor zorgt en hoe het afweersysteem beïnvloedt wordt. Het is een eerste stap op weg naar behandeling of bescherming van kinderen met een hoog risico voor astma. (LD17-06).

17. Koen Plasmeijer stopt abrupt als succescoach bij waterpoloclub ZVL. ‘Ik ben vijf zomers doorgegaan. Dat breekt me op. Ik neem een break. Misschien van een jaar, misschien twee’. Plasmeijer kwam in 2011 terug uit Griekenland, waar hij met Ethnikos Pireaus in 2009 de Europa Cup won. Bij ZVL werkte hij fulltime als hoofdcoach en met de jeugdopleiding. Verder ging hij bij de KNZB als vrijwilliger aan de slag en werd assistent-bondscoach bij de jeugd. Omdat hij in Leiden een professioneel trainingsprogramma invoerde, kreeg de club een grote aantrekkingskracht op jonge speelsters. Met een mix van zelfopgeleide waterpolosters en de talentvolle aanwas won ZVL in 2014 de eerste landstitel in de historie van de club. Plasmeijer won in Leiden vier keer de beker, waaronder dit seizoen nog. Met ZVL strandde hij in de finale van de play-offs tegen GZC/DONK, waardoor die ploeg ZVL onttroonde als kampioen. Dat de Leidse club nog zover kwam, was bijzonder, gezien het vertrek vorige zomer van drie (belangrijke) internationals. ’Koen heeft heel veel voor de club betekend’, zegt Albert Spijker, voorzitter van De Zijl Zwemsport. Die vereniging richtte samen met LZ 1886 in 2004 een gezamenlijke vrouwentak op. ‘Hij heeft door privéomstandigheden een moeilijk jaar gehad. Hij heeft goed naar zichzelf geluisterd en kan even niet in de frontlinie staan. Wij konden niet anders dan hem gelijk geven’. Tim van der Meer, al die jaren Plasmeijers assistent, volgt zijn hoofdcoach op. Hij wordt bijgestaan door Iefke van Belkum, met wie de afzwaaiende trainer in 2014 een kind kreeg. Van Belkum blijft ook speelster van ZVL. Zo is de continuïteit gewaarborgd, denkt Spijker. (LD17-06, NVH22-06, LN24-06).

17. Een team van internationale onderzoekers ontdekt dat onze voorouders al zeker 45.900 jaar geleden in de Levant woonden. Van daaruit koloniseerden ze Europa. Twee Leidse wetenschappers werken er aan mee. Jean-Jacques Hublin, buitengewoon hoogleraar paleoantropologie en Johannes van der Plicht, buitengewoon hoogleraar isotopenarcheologie. Het team onder leiding van het Max Planck Instituut in Leipzig, maakt nieuwe koolstofdateringen van schelpen op de vindplaats Ksâr ‘Akil in Libanon. Bewoners aten zeeslakken die ze verzamelen als ze nog leven. Daardoor komt de datering van de schelpen overeen met de tijd waarin ze gegeten werden. De ouderdom is bepaald met de isotoop koolstof-14. De vroegst bekende fossielen in Europa zijn 45.000 tot 43.000 jaar oud. (LD17-06).

17. Museum Boerhaave is voor de tentoonstelling ‘Einstein & Friends’, die op 18 september open gaat op zoek naar foto’s van de zeven bezoeken, die de wereldberoemde natuurkundige Albert Einstein (1879-1955) in de jaren ‘20 aan Leiden bracht. Daarmee wil het museum aandacht besteden aan dat hij 100 jaar jaar geleden de algemene relativiteitstheorie formuleerde. In 1920 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar natuurkunde namens het Leids Universiteits Fonds. In Leiden discussieerde hij over actuele natuurkundige zaken met bevriende vakgenoten als Hendrik Lorentz, Pieter Zeeman en Paul Ehrenfest en sterrenkundige Willem de Sitter. Hij gaf in de drie à vier zomerweken dat hij in de stad was college, vooral over supergeleiding, maar hij beschouwde zijn bezoeken ook als vakantie. Hij logeerde meestal bij de familie Ehrenfest aan de Witte Rozenstraat. Een enkele keer verbleef hij bij de familie Kamerlingh Onnes. In die huiselijke sfeer werden foto's gemaakt voor het familiealbum en daarop is een informele, ontspannen Einstein te zien. Hij speelt viool, aait katten, maakt een ommetje door de buurt en gaat met de kinderen van Paul en Tatjana Ehrenfest een dagje naar het strand en neemt kinderen op schoot. Topstuk van van de expositie wordt de Waterman-vulpen die Einstein in 1921 cadeau deed aan Paul Ehrenfest. Daarmee schreef Einstein al zijn artikelen en berekeningen over de relativiteitstheorie. Boerhaave beschikt ook over het manuscript uit 1924 waarin Einstein het verschijnsel beschrijft dat later de Bose-Einsteincondensatie zou gaan heten, zijn laatste grote ontdekking. Het schilderij dat kunstschilder Harm Kamerlingh Onnes van Einstein schilderde, krijgt ook een plek. (LD17-06).

17. Het aantal kinderen dat zich sinds de invoering van de nieuwe jeugdwet bij het centrum voor kinderen en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC meldt met ernstige klachten, blijft gelijk. Maar het centrum heeft twintig procent minder budget dan vorig jaar. Gevolg: oplopende wachtlijsten en een risico om dit jaar met een gat in de begroting te eindigen. Directeur Robert Vermeiren is bezorgd: ‘De druk op de specialistisch jeugdzorg wordt alleen maar groter. Het gaat om kinderen en jongeren met bijvoorbeeld eetstoornissen, psychotische stoornissen, ernstige depressiviteit of complex autisme. In 2014 eindigden we met een klein minnetje. Nu dreigen we dieper in de rode cijfers te komen. Dat houden we niet vol, want dan gaan we failliet’. De samenwerkende gemeenten stuurden in februari al een brandbrief naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Cliëntenraad van de GGZ-organisatie Rivierduinen vreest ook dat de bezuinigingen van het rijk averechts werken. (LD17-06).

17. De hoeveelheid gemeten vliegtuiglawaai boven Leiden, is in 2014 afgenomen. Dat zegt wethouder Frank de Wit in een brief aan de gemeenteraad. Luchthaven Schiphol kende vorig jaar een groei van het vliegverkeer van drie procent, maar in Leiden nam het lawaai juist af. Een verklaring is dat de Kaagbaan in 2014 veel als startbaan is gebruikt. Dit terwijl er alleen veel vliegtuigen een route boven Leiden kiezen als de Kaagbaan wordt gebruikt als landingsbaan. Ook andere geluidsmeetpunten in de regio lieten over 2014 een soms aanzienlijk lagere score zien dan in 2013. (LD18-06).

18. Joris Rotmans van de afdeling Nierziekten van het LUMC gaat met zijn Vidi-subsidie van 800.000 euro de komende jaren pogen om lichaamseigen bloedvaten te kweken. Ze zouden een uitkomst kunnen zijn voor dialysepatiënten bij wie de vaattoegang vaak vernauwd raakt. Door het implanteren van een staafje onder de huid ontstaat er een reactie waarbij het vreemde object wordt ingekapseld. Wanneer dit staafje wordt verwijderd, blijft er een stevige weefselcapsule achter die de basis vormt voor een bloedvat. ‘We hebben dit principe in proefdieren getest en het werkt’, zegt internist-nefroloog Rotmans. De methode zou een alternatief kunnen zijn voor kunststof bloedvaten waarvan 50 procent al na een jaar is dichtgegroeid. Voordeel is dat de door de zelf gemaakte bloedvaten meteen de goede lengte hebben en op de juiste plek zitten. Rotmans (1974) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde in 2004 aan het AMC. In 2010 rondde zijn opleiding tot internist-nefroloog af in het LUMC. (LUMC18-06).

18. Buurtvereniging de Zwijgers van Noord bepleit in een brief aan de gemeenteraad dat er een oversteekbrug komen over de Willem de Zwijgerlaan, ongeveer ter hoogte van de Margrietstraat. De brug is nodig omdat het zebrapad met stoplichten op die plek verdwijnt. Bovendien gaat de maximumsnelheid mogelijk naar 70 kilometer per uur. ‘Daar zijn wij tegen omdat dit voor levensgevaarlijke situaties kan zorgen’, schrijft de vereniging. De Willem de Zwijgerlaan telt twee oversteekplaatsen bij de viaducten bij de Marnixstraat en bij de Kooilaan. Ze liggen ongeveer één kilometer uit elkaar. De vrees bestaat dat veel bewoners ‘illegaal’ oversteken van het Noorderkwartier naar de Hoven, of omgekeerd. Een teling van de buurtclub bij het huidige zebrapad noteerde 2.400 passanten, fietsers en bromfietsers tijdens kantooruren. Waarmee volgens de bewoners is aangetoond hoe populair de tijdelijke oversteekplaats is. (LD18-06).

17. De Haagse rechtbank verklaart Brasserie Faassen, aan de rand van de wijk Nieuw Leyden, anderhalf jaar na de opening failliet. Curator Raymond Tefij meldt dat door het bankroet zes personeelsleden op straat staan. Volgens Tefij azen twee partijen op een overname. De brasserie is gevestigd in een voormalig noodslachthuis op het Marepark, dat ligt ingeklemd tussen Slachthuislaan, Pasteurstraat en Maresingel. De horecagelegenheid met honderd zitplaatsen en een terras ontleent de naam aan de lokale kunstschilder Casper Faassen en er werden ook exposities gehouden. Een woonkamer voor bewoners uit Nieuw Leyden moest het worden, zei eigenaar Jos Wakkermans bij de opening van het café annex restaurant, in december 2013. (LD18-06).

17. Bij in een inval in een pand aan de Rooseveltstraat wordt een hennepkwekerij opgerold. De politie treft tien kilo marihuana aan deels in een wc-pot en houdt drie verdachten aan. Twee Leidenaars van 26 en 33 jaar en een 36-jarige man uit Den Haag. Na diverse meldingen van stankoverlast neemt de politie poolshoogte. (Sl18-06, RTVW18-06, Dichtbij18-06, LD19-06, WW233-06).

17. De verdiepte A4 bij Leiderdorp is af en wordt officieel opgeleverd. Bouwcombinatie A4 bracht de snelweg van zes meter boven, naar zes meter onder het maaiveld. Het karwei kostte 600 miljoen euro ofwel dertig euro miljoen per kilometer. Directeuren, topambtenaren en wethouders zijn aanwezig bij de plechtigheid. De verbrede snelweg is, met de kelder mee, achttien meter gezakt en loopt nu onder de Leiderdorpse Hoofdstraat én onder de Oude Rijn, in een stalen aquaduct. ‘Een technisch hoogstandje’, zegt hoofdingenieur-directeur Ruud Splitthoff van Rijkswaterstaat Zuid-Holland. ‘Er is twintig jaar gepraat over en gewerkt. Eigenlijk helemaal niet zo lang. Over het ontbrekende stuk A4 tussen Delft en Schiedam, bij voorbeeld, is meer dan zestig jaar gepraat’. Het werk moest de files tussen Zoeterwoude en knooppunt Burgerveen terugdringen en de doorstroming verbeteren. Behalve rijk en provincie betaalden drie gemeenten mee aan het verdiept aanleggen van de weg. Dus mogen de wethouders Roos van Gelderen (Leiden), Kees Wassenaar (Leiderdorp) en Ton de Gans (Zoeterwoude) een parkje op de tunnelbak openen. Dat doen zij met een slag op de gong, die voor een kraanmachinist het sein is om een deel van een damwand te laten vallen. Hetzelfde stuk staal, dat toenmalig minister Camiel Eurlings in 2009 symbolisch de grond in sloeg toen de werkzaamheden begonnen. ’Een park in wording’, noemt buurtbewoner Hennie Jonkers het. ‘
Je kunt er heel veel dingen doen. Wandelen, picknicken, voetballen, bootjes kijken. barbecuen, tafeltennisen en vissen. Want aan weerszijden boven de verdiepte snelweg ligt een slootje waar liefhebbers hun hengel kunnen uitgooien’. (Zie ook 16-06). (LD18-06, WW24-06, LN24-06).

18. Op 74-jarige leeftijd overlijdt Hennie Segaar-Olivier. Er komen veel mensen naar de afscheidsdienst in de Hooglandse Kerk. Ze groeit op in de Zeeheldenbuurt in een burgerlijk milieu. Via de buurtvereniging komt ze in aanraking met toneel. Via het Leidse Amateur Toneel belandt ze bij Litteris Sacrum en samen met haar man Joop staat zij twintig jaar op de planken. Naast haar gewone werk bij de Universiteitsbibliotheek, op een advocatenkantoor en weer later bij TNO - Preventieve Gezondheidszorg. Zij is vaak ook nog mantelzorger. (LD17-10).

18. Fields of Wonder organiseert tot en met 21 juni op De Burcht de voorstelling ‘Zonder Oordeel’ Bezoekers kunnen na de voorstelling blijven slapen en ontbijten op De Burcht. Performers leiden de toeschouwer langs een parcours met muziek, theater, dans en beeldende kunst. Artistiek leider Geert van der Velden stelde de voorstelling samen die is geïnspireerd door ‘Het Laatste Oordeel’ van Lucas van Leyden. Dat schilderij zal de stad tijdelijk verlaten, omdat museum De Lakenhal wordt verbouwd. Fields of Wonder ziet dat als een kans om ‘zonder oordeel’ naar de stad Leiden te kijken en stil te staan bij haar verleden, heden en toekomst. (Sl18-06),

18. Goedkopere huiswerkbegeleiding voor basisscholieren, cultuurpakketten op alle scholen, speeltuinen die vaker opengaan, het beroepsonderwijs verbeteren, de jeugdwerkloosheid aanpakken en meer woningen voor jongeren aanwijzen. Dat staat in een plan dat de PvdA bij het begin van de raadsvergadering overhandigt aan wethouder Roos van Gelderen, die jeugdzaken in haar portefeuille heeft. Het omvat elf deelplannen die worden gepresenteerd door duoraadslid Martijn Otten. ‘We hebben als politiek vaak de neiging om jongerenproblematiek te willen oplossen met grote gebouwen en dure professionals. Mijn fractie heeft uitgebreid gesproken met veel jongeren en organisaties. Daaruit zijn deze plannen voortgekomen’. Volgens Otten ontbeert Leiden een duidelijk jeugdbeleid. Ook andere fracties komen met jeugdplannen. De gemeenteraad maakt 1,2 miljoen euro vrij voor de jeugd. Raadslid Ashley North van GroenLinks dient samen met zijn collega's van D66, SP en PvdA een motie in die het college oproept om nieuw overkoepelend jeugdbeleid op te stellen. Ook uit het overgebleven budget van 1,2 miljoen euro voor maatschappelijke voorzieningen komt geld voor dit nieuwe jeugdbeleid. (LD19-06, Dichtbij19-06, Sl22-06, WW23-06).

18. De Haagse rechtbank veroordeelt Leiderdorper Gethnar I. (53) tot vier jaar cel , waarvan een jaar voorwaardelijk. Samen met een mededader sloeg hij op 27 april 2014 toe in een woning aan het Wevershof. Daar woonde een man die na een beroerte niet meer kon praten. De daders dringen 's nachts naar binnen en vinden een pinpas. Ze zetten een kniptang in de teen van bewoner en eisen de pascode. I. neemt even later enkele honderden euro's op. De daders nemen ook nog wat persoonlijke bezittingen mee. De rechtbank vonniste overeenkomstig de eis van het OM twee weken eerder. De drank- en drugsverslaafde I. zat eerder al jarenlange celstraffen uit voor berovingen. Na zijn vrijlating moet hij verplicht begeleid gaan wonen en behandelingen volgen. (LD04/19-06).

18. Uitvaart Zorgcentrum Leiden aan de Lange Mare maakt bezwaar tegen de uitbreidingsplannen van de naastgelegen Italiaanse delicatessenwinkel. De exploitanten willen een terras en eters ontvangen in de zaak. Hiervoor heeft de gemeente toestemming gegeven. Het centrum vreest dat er door de uitbreiding stank ontstaat, het verkeer in de straat toeneemt en de diensten worden verstoord door geluiden op het terras. Het stadsbestuur denkt dat het meevalt. (LD19-06).

18. De Leidse editie van de BDO haringparty aan de Schipholweg beleeft haar derde lustrum. ‘Tout Leiden’ meldt zich op het jaarlijkse visfeestje, dat de accountants en belastingadviseurs destijds begonnen om de opening van hun nieuwe kantoor te vieren. Het is een belangrijke gelegenheid geworden in de regionale netwerkagenda. Ondernemers van allerlei pluimage en sectoren ontmoeten elkaar en andere invloedrijke Leidenaars. (LD19-06).

18. De gemeente werkt aan een nieuwe visie op de openbare ruimte, waarbij zoveel mogelijk Leidenaartjes, hekken en (verkeers)borden verdwijnen. Deze voorwerpen verwijderen scheelt in de beheerkosten. Inwoners worden uitgenodigd om zelf initiatieven te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de vorm van geveltuintjes of gezamenlijke moestuintjes. Om nieuwe spelregels op te stellen gaat de gemeenten praten met deskundigen en bewonersorganisaties. Ook worden de plannen aan het Leiden Panel voorgelegd. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord. (Gem18-06).

18. Hans Nieuwenhuis, emeritus hoogleraar burgerlijk recht overlijdt op 70-jarige leeftijd. Ook na zijn pensioen in 2009 bleef Nieuwenhuis nauw verbonden met de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Tot zijn ziekte is hij actief in commissies en voorzitter van promotieplechtigheden en de commissie wetenschappelijke integriteit. (LD24-06).

18. Naast bijen zijn ook hommels van belang voor de bestuiving. Omdat hun populatie wereldwijd afneemt brachten onderzoekers van Naturalis en de Universiteit Gent de genen van elf hommelsoorten in kaart die afkomstig zijn van archiefhommels uit Naturalis, die werden gevangen tussen 1918 en 1926. Ze werden vergeleken met exemplaren uit de jaren '50 en '80. Daaruit blijkt dat hommelsoorten die nu bedreigd zijn, vroeger al een lagere variatie in hun DNA hadden. Het onderzoek van wetenschappelijk directeur van Naturalis Koos Biesmeijer en anderen werd deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One. (LD19-06).

18. Ruim een half jaar na de oplevering van de vernieuwde Korevaarstraat is de verkeerssituatie nog altijd zorgwekkend. Touringcars moeten een draai van 180 graden maken waarmee ze al het andere verkeer ophouden en enkele verkeersbordjes niet kunnen ontwijken. Op de nieuwe middenberm staan boompjes om de buurt te vergroenen en de straat meer allure te geven. Vooralsnog is de strook niet meer dan een stalling, voor scooters en fietsen die het straatbeeld bepaald niet verfraaien. Voor de afslag naar de Kaardesteeg met de ingang van de Hoogvliet-garage moeten auto's op de stoep voorsorteren. Daarvoor zijn op het trottoir metalen ‘punaises’ ingeklonken en in het wit staan er twee grote P's. Toch maken weinig automobilisten van die strook gebruik, uit onwetendheid of door de onzichtbaarheid van de aanwijzingen. Autobestuurders die het wel doen, krijgen boze opmerkingen en blikken van voetgangers die schrikken van de auto's op ‘hun’ rode stoep. Volgens de gemeente moet er nog wat gewenning moet optreden. Op drukke dagen zijn sinds de openstelling verkeersregelaars aanwezig. (LD18-06).

18. D66 verzet zich niet meer tegen bebouwing van de tennisbaan bij Nieuweroord. Een week eerder voert raadslid Peter Bootsma tegenstanders van bebouwing nog aan en komt hard in aanvaring met wethouder Paul Laudy. In een nieuw voorstel van de PvdA - met steun van de hele raad - blijft de tennisbaan deel uitmaken van het mogelijk te bebouwen terrein bij Nieuweroord. Ontwikkelaars moeten een financieel sluitende variant indienen waarbij de tennisbaan niet wordt bebouwd. Het is een compromis waarmee ook de omwonenden - verenigd in de werkgroep Nieuweroord - kunnen leven. Wethouder Laudy gelooft er niet in: ‘Wat u voorstelt is juist wat niet kan. Niet bebouwen levert een tekort op van negen ton tot 1,3 miljoen’. De raad denkt dat marktpartijen in staat zijn met een sluitend alternatief te komen. Bootsma zegt met de nieuwe lijn alleen te willen voorkomen dat zijn fractie dekking moet zoeken voor de 1,3 miljoen euro. Dat is nu het probleem van de toekomstige ontwikkelaar. Het CDA wil nog steeds niet dat de tennisbaan wordt bebouwd en dient daar samen met GroenLinks, de SP en de PvdD ook een - overigens verworpen - wijzigingsvoorstel voor in, maar vindt het niet langer nodig om de tennisbaan ‘terug te geven’ aan het Bos van Bosman. Een CDA-motie om dat bos toegankelijk te maken voor mensen in een rolstoel haalt het wel. Alleen D66 stemt tegen. Dick de Vos van de Partij voor de Dieren dient een motie in voor behoud van het Bos van Bosman die wordt aangenomen. Wethouder Laudy zegt nooit van plan geweest te zijn om er een park van te maken. Het plan voorziet globaal in duurdere koopappartementen en 20 procent huurappartementen. Sociale woningbouw komt er niet hoewel dat een harde afspraak is bij elk nieuwbouwplan. Dat moet elders gecompenseerd worden. (Sl19-06, LD20-06, St24-06).

18. Gebouw De Pancrat wordt geen nieuw stedelijk jongerencentrum. Wethouder Roos van Gelderen wijzigt de plannen die 1,3 miljoen euro goedkoper zijn. Volgens de raadsleden Mart Keuning (ChristenUnie) en Tomas Kok (Groep Kok) hebben jongeren geen behoefte aan zó’n centrum. Dat de exploitatie nog helemaal niet rond is en de gemeente toch voor 100.000 euro garant moet staan geeft bij de gemeenteraad de doorslag om van de plannen af te zien. D66, PvdA, GroenLinks en SP vinden dat de wethouder de besparing moet besteden aan nieuw jeugdbeleid. Dat zegt Van Gelderen toe. (LD20-06, St24-06).

19. Een nieuw medicijn kan het aantal aanvallen van migraine tot de helft terugbrengen. Dat blijkt uit twee Amerikaanse studies. Neuroloog Michel Ferrari begint in het LUMC in september een eigen onderzoek naar het nieuwe medicijn. Maandelijkse injecties moeten ervoor zorgen dat patiënten de helft minder migrainedagen hebben. Het LUMC voert het onderzoek uit met 600 patiënten. Het nieuwe medicijn schakelt het eiwit uit dat ervoor zorgt dat hersenzenuwen hoofdpijn waarnemen. Zo registreert het brein geen pijn meer. Het nieuwe wondermiddel werkt ook tegen clusterhoofdpijn, waar nu nog geen geneesmiddel tegen is. Nu nemen patiënten met lichte migraine pas medicatie als ze een aanval voelen aankomen. Patiënten die meer last hebben van aanvallen slikken elke dag medicijnen om een aanval te voorkomen. ‘Deze medicijnen zijn niet gemaakt tegen migraine, maar tegen hoge bloeddruk, hartproblemen of epilepsie', aldus Ferrari. Wetenschappers weten niet precies hoe de medicatie migraine voorkomt. Ferraeri: ‘Het duurt nog zeker een aantal jaar voordat de middelen, mits ze goed blijken te werken, op de markt komen. ‘We zitten echt te springen om betere medicijnen, want de huidige preventieve migrainemedicijnen werken onvoldoende’. (AD19-06, RTVW19-06, LUMC02-07, LD08-07).

19. De gemeente trekt 500.000 euro uit voor een opvanglocatie voor mensen zonder papieren, zoals uitgeprocedeerde vluchtelingen. Wethouder Roos van Gelderen maakt bekend dat de opvang komt in het gebouw aan het Maansteenpad 2 in de Hoge Mors, direct naast het buurthuis en de vrouwenopvang Rosa Manus. Daar was het kinderdagverblijf Nooitgenoeg gehuisvest. De kosten moet Leiden zelf dragen, het rijk verbood gemeenten eerder om zelf voor opvang te zorgen. Steden als Rotterdam en Amsterdam krijgen wel extra geld van het rijk voor de gecentraliseerde opvang van deze zogeheten ‘ongedocumenteerden’. Samen met Den Haag, Eindhoven en Ter Apel zijn die steden aangewezen voor de opvang van vluchtelingen. Op 23 juni houdt de gemeente een informatieavond voor omwonenden over de komst van de bed, bad en broodvoorziening. De Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden gaat de opvang beheren. Vanaf dit najaar kan er aan circa 30 mensen een sobere opvang worden geboden in vijftien kamers. Ook de stichting uitgeprocedeerde vluchtelingen (Stuv), die hen helpt met de terugkeer naar het land van herkomst, verhuist er naartoe. Voor die tijd wordt het pand verbouwd. Jaarlijks is 315.000 euro nodig voor onderhoud, beveiliging en een extra voltijdbaan. Stuv vangt nu twaalf mensen op en heeft er vijftien op een wachtlijst. Daarnaast komen er nog tien plekken voor kortdurende noodopvang. Stuv denkt evenwel dat het in het overgrote deel van de gevallen zal lukken op enig moment de terugkeer te regelen. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over het plan. Van Gelderen: ‘De locatiekeuze is onherroepelijk. Deze plaats voldoet aan de voorwaarden en omdat het pand eigendom is van de gemeente kan de ingebruikneming niet vertraagd worden door bezwarenprocedures. Er is bewust voor gekozen de omwonenden niet vooraf te raadplegen noch te informeren. Wij wilden niet de indruk wekken dat invloed kan worden uitgeoefend op onze beslissing’. De VVD vindt dat omwonenden voor het blok zijn gezet. Volgens fractievoorzitter Frederik Zevenbergen is van meepraten geen sprake. Het is: we gaan het gewoon doen en u mag hooguit iets zeggen over de kleur van het behang. Op 23 juni worden omwonenden geïnformeerd in denksportcentrum aan de Robijnstraat maar die is vooral bedoeld om de buurt te laten kennismaken met de Stuv. Volgens Stuv zijn de meeste cliënten al in Leiden, sommigen een jaar. ‘Eén verblijft hier al 23 jaar. Het zijn voor tachtig procent mannen uit Irak, Afghanistan en Somaliëc. Het regime is sober. Twee op een kamer, zo nodig medische verzorging en zakgeld om bij de voedselbank eten te kopen. Volgens Zevenbergen is er geen sprake van een sobere voorziening naar Amsterdams model. Er is naar zijn oordeel sprake van 24-uurs opvang met een heel programma: taallessen, activeringstrajecten en andere extra's. Hij vreest voor een aanzuigende werking. Ook Tomas Kok van de eenmansfractie Groep Kok is tegen: Het wordt omwonenden gewoon door de strot geduwd’. De Fabel van de Illegaal, die de belangen van mensen op de Stuv-wachtlijst behartigt, wijst er op dat er mensen zijn die nu helemaal geen opvang hebben. ‘Dat is in strijd met de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten’, zegt Harry Westerink. Op 30 juni praat een raadscommissie er over. Het laatste woord heeft de gemeenteraad. (Gem19-06, Sl19-06, Dichtbij19-06, RTVW20-06, LD20/23-06, NVH22/29-06, LN24-06, WW24-06, St24-06, LN01-07).

19. Bistro en aperitiefbar ‘Jeanpagne’aan de Nieuwe Rijn 27 wordt offcieel geopend. Eigenaar Jan Pronk. ‘Er komt binnenkort een naamswijziging want die lijkt te veel op ‘champagne’ en die naam is zwaar beschermd. Pronk heeft bijna twintig jaar ervaring in de horeca. Hij was leerling, sommelier en maître, werkte in sterrenzaken en hielp met nieuwe restaurants. ‘Horeca is mijn passie, maar het werd tijd om voor mezelf te beginnen’. Op de plek zat voorheen kledingwinkel K'aas. ‘We zijn al bijna twee jaar bezig met dit pand. Het is zo'n mooie plek, op het terras is altijd zon’. (LD16-06).

19. Baptist Trimbos wordt tijdens zijn afscheidbijeenkomst in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Leiden benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Als Noordwijker krijgt hij de koninklijke onderscheiding opgespeld door Jan Rijpstra, burgemeester van de badplaats. Internationaal wordt Trimbos als vooraanstaand specialist gezien in de bekkenchirurgie, in het bijzonder de gynaecologische oncologie. De hoogleraar speelde een belangrijke rol bij tal van ontwikkelingen. In 2004 trad hij toe tot de exclusieve Society of Pelvic Surgeons. Trimbos werkte jarenlang bij het LUMC en vervulde tal van bestuursfuncties, waaronder de Female Cancer Foundation. Hij startte er als assistent in opleiding om uiteindelijk hoogleraar Gynaecologie te worden. Verder was Trimbos jarenlang divisievoorzitter. Hij speelde een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van behandelingen waarbij de vruchtbaarheid van vrouwen met gynaecologische kanker gespaard bleef. Zo is er onder zijn leiding in het LUMC een programma opgezet om eierstokweefsel van vrouwen die chemotherapie moeten krijgen te bewaren. Trimbos transplanteerde in 2002 de eierstok van een patiënt naar haar bovenarm. Wereldwijd een van de eerste eierstoktransplantaties. (LD20-06, UL23-06, LUMC02-07).

19. Het onderwijs op het Da Vinci College Leiden locatie Lammenschanspark, afdeling vmbo-kader, is onvoldoende. Daarom houdt de Onderwijsinspectie de school streng in de gaten. Vooral de cijfers voor Nederlands en wiskunde vallen tegen. Omdat dit probleem al enkele jaren speelt, kreeg de school nu officieel het oordeel ‘zwak’. Verder blijven er te veel leerlingen zitten, ze zakken voor hun examen of stromen af naar een lager niveau. De school krijgt tot 2016 de tijd om het onderwijs op orde te krijgen. Volgens de Onderwijsinspectie waren al in 2009 problemen maar sinds 2014 is de maat vol. Te veel leerlingen blijven zitten, zakken af naar een lager niveau, zakken voor het diploma en de cijfers voor het centraal examen liggen onder het landelijk gemiddelde. In 2014 haalden de leerlingen tijdens dat examen bijvoorbeeld een 5,8 voor Nederlands, terwijl dit gemiddelde cijfer landelijk 6,2 is. Voor wiskunde haalden ze een 5,6. Landelijk is het gemiddelde cijfer 0,6 punten hoger. Directeur Jan Eliens erkent dat de problemen vooral spelen bij de cijfers voor de theoretische vakken, wiskunde en Nederlands in het bijzonder. De prestaties voor praktijkvakken zijn stukken beter. De school heeft een verbeterplan geschreven en voert dat nu uit. Er is een rekencoördinator aangesteld en er staat een taalverbeterplan op papier. Eliens heeft er alle vertrouwen in dat de school in 2016 weer op orde is. (LD20-06).

19. Aan de Willem Klooslaan in het Haagwegkwartier onthult wethouder Roos van Gelderen een levensgroot graffitikunstwerk. De muurschildering siert de Buurtontmoetingsplek (BOP), een initiatief van de gemeente en drie woningcorporaties: De Sleutels, Ons Doel en Portaal. Twee leden van kunstenaarsgroep Colourcastle, gehuisvest op Haagweg 4, leggen een week eerder de laatste hand aan het werk. Ze laten zich inspireren door drie workshops met elk ruim dertig buurtbewoners en medewerkers van de woningcorporaties in de wijk. Mike, een van de schilders: ‘We wilden kennis maken met groepen in de wijk. Een uur kletsen en schetsen, daarna gingen de bewoners zelf graffiti maken op houten borden. Er kwamen diverse verhalen uit. We hoorden wat er veranderd is door de jaren heen. Moslima's vertelden hoe zij de wijk beleven. En kinderen legden uit hoe het is om hier op te groeien. Daaruit hebben we grafische en tekstuele elementen gehaald en verwerkt in de schildering.’ Het ontmoetingscentrum bestaat ook tien jaar. ‘Dat past er mooi bij, maar was niet de aanleiding’, aldus Mike. (LD11-06, Sl22-06).

19. De 280 ‘gladiatoren van de gracht’ zoals de deelnemers aan de Leidse Speedo Swim-in worden genoemd, zwemmen dit jaar in de singels. Ter gelegenheid van de vijfde editie van de zwemwedstrijd en het 425-jarig bestaan van de Hortus Botanicus, vormt de Witte Singel het begin- en eindpunt van de race. De openwaterzwemmers van studentenclub Aquamania en zwemvereniging LW1886 starten bij de hortus en zwemmen vervolgens langs de Oude Sterrenwacht, het Gemeentearchief en de Universiteitsbibliotheek. Niet alleen de locatie is nieuw, voor het eerst staat er een estafetterace op het programma. Teams van vijf personen zwemmen gezamenlijk 425 meter. Wedstrijdzwemmers leggen een parcours af van 250 meter (jeugd), 1.000, 1.500 of 3.000 meter. Ongeoefende zwemmers vanaf 12 jaar kunnen 1,5 kilometer zwemmen. Net als vorige jaren is er gelijktijdig het studentenkampioenschap openwaterzwemmen. (LD07/08-05, Dichtbij15-05, WW27-05, Dichtbij14/22-06, WW17/24-06, LD20-06).

19. In museum Naturalis worden via Scype de scans gepresenteerd die het Fraunhofer Instituut in het Duitse Fürth maakte van de schedel van de T. rex die in 2013 werd opgegraven in de VS. Het is de bedoeling dat de dino in de loop van 2016 in het museum te zien is. Maar eerst moeten de preparateurs van de fossiele botten in het Black Hills Institute in South Dakota aan de slag. De scan is gemaakt met een industriële CT-scanner die de beelden plakje voor plakje kan analyseren. Tijdens de opgraving is de schedel gefixeerd met gips en purschuim en in een kist verpakt die ter plaatse is gemaakt. Eind mei vervoerde TNT Post de kostbare van Hill City naar Fürth. Uit de scan blijkt dat het overgrote deel van de schedel bewaard is. Alleen het puntje van de snuit is er door aaseters afgeknaagd voordat een grote zand- en watervloed het beest overdekte. Een groot deel van de schedel ligt in scherven en gruzelementen. (LD20-06).

19. De singer-songwriteravond Quite Quiet start in zalencentrum Scheltema in de Marksteeg met een nieuwe opzet. De frequentie gaat terug van tien naar vier keer per jaar, zegt organisator Hans van der Maas. ‘Soms hadden we weinig publiek, soms zat het redelijk vol, maar we hadden nooit een uitverkochte zaal. We gaan naar de vrijdag- of zaterdagavond en programmeren minimaal één bekende artiest, die voldoende publiek trekt. Er is geïnvesteerd in nieuwe apparatuur. De huiskamersfeer blijft behouden. We willen een publiek trekken dat echt naar de muziek komt luisteren. Als er een artiest op het podium staat, gaat de bar dicht. In de theaterzaal staan stoelen en tafeltjes en er worden hapjes geserveerd’. De Amerikaans-Ierse zanger Gregory Page bijt het spits af. Hij trad eerder op in Q-Bus en bij Velvet. In het voorprogramma speelt Suze Terwisscha, die dit jaar de muziekwedstrijd Jong Quite Quiet won. (LD17-06).

20. Het rapport over zijn lezing op de Universiteit Maastricht, waar hij beelden vertoonde van slachtoffers van de neergestorte vlucht MH17, is herschreven. Dat zegt de Leidse forensisch anatoom George Maat (69). Als lid van het nationale Rampen Identificatie Team identificeert hij al tientallen jaren stoffelijke overschotten. Dat deed hij na de oorlog in Afghanistan, de tsunami in Thailand, bij de massagraven in Kosovo en het afgelopen jaar bij de slachtoffers van de MH17-vliegramp. Als hoogleraar anatomie aan de Universiteit Leiden en het LUMC onderricht Maat studenten, mede in de hoop een nieuwe generatie onderzoekers op te leiden. Bij zo'n college in april van dit jaar werden beelden van MH17-slachtoffers gebruikt, uiteraard geanonimiseerd. Een cameraploeg van RTL maakte stiekem opnamen en Maat werd het doelwit van felle kritiek. Minister Ad van der Steur net aangetreden, schorste hem in afwachting van verder onderzoek. Deze week kwam de definitieve brief van politieke opstukken van het Landelijk Team Forensische Opsporing: de samenwerking met Maat wordt beëindigd. Maar volgens anonieme bronnen is de samenvatting van het feitenonderzoek in de brief ingrijpend veranderd door een ambtenaar van het ministerie en de toon van positief naar negatief omgebogen. Maat: ‘Er staat nog wel dat ik zo'n goede staat van dienst heb, maar ook dat ik geen recht heb om een misstap te begaan. Dat is zonder meer waar. Maar ik heb helemaal geen misstap begaan. Of ik ben geslachtofferd? Dat wordt me door mijn omgeving, vrienden en vakgenoten wel verteld. Ik weet het niet. Als ik wegval, is er in Nederland nog maar één collega die bij identificaties de eindverantwoordelijkheid heeft. De impact van ons werk is voor een buitenstaander niet in te schatten. Het zijn indrukwekkende beelden, die je niet meer kwijtraakt. Bij de Leidse bevolking, die altijd m'n hart gestolen heeft, heet ik ‘de kluivenduiker’. (LD20-06).

20. Bob van Putten hekelt het verschil in behandeling van de gemeente op en aan het water. Hij moet betalen voor het aanleggen van zijn bootje aan de Rijnkade. Maar andere stadgenoten die vaartuigen naast hun woonboot leggen of bijvoorbeeld een steiger over het water bouwen, doen dit niet. De bouw gebeurt volgens hem vaak zelfs zonder vergunning. Als voorbeeld noemt hij de Lage Rijndijk waar bewoners steigers en waterterrassen aanegden, maar in veel gevallen geen precariobelasting betalen. En dat is ook elders in de stad het geval. Verder valt hem op dat er één pleziervaartuig per woning is toegestaan, terwijl er naast woonboten vaak meer bootjes en pontons liggen. Volgens de gemeente wordt er gecontroleerd maar niet actief. Het woonbotenbeleid is ‘in ontwikkeling’. ‘Wij moeten keuzes maken. Bij de afweging zijn onder meer veiligheid en handhavingscapaciteit van belang’, zegt een woordvoerder. Van Putten hoopt alleen dat de gemeente met een eenduidig beleid komt: ‘Of je laat iedereen betalen, of helemaal niemand’. D66-raadslid Aad van der Luit woont aan de Nieuwe Rijn vindt het geen halszaak: ‘Je hebt natuurlijk liever dat er wordt opgelet of er niet bij je wordt ingebroken’. GroenLinks-raadslid Ashley North woont ook aan het water is het met Van der Luit eens dat je niet van bewoners mag verwachten dat ze buren aangeven die het niet doen. ‘Het lijkt me overduidelijk een taak van de gemeente om er wat aan te doen.'' Volgens wethouder Frank de Wit is het een complexe kwestie. Een deel van de grachten, singels en sloten is eigendom van de provincie, een deel is van de gemeente en een deel is onlangs overgedragen van de provincie aan de gemeente. Dat maakt het soms lastig te bepalen van welke waterbouwsels en -drijvers de gemeente geld mag opeisen. ‘Soms is er sprake van allerlei oude rechten’, aldus De Wit. (LD20-06).

20. De Leidse kunstenaar Frans van Nieuwenborg heeft met zijn lamp Lazzurro een plek op ‘Design Derby: Nederland-België’, de grote zomerexpositie in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen. Koningin Máxima opent een dag eerder de tentoonstelling waar ruim 500 objecten het verhaal vertellen van twee eeuwen vormgeving in de Lage Landen. De tentoonstelling loopt tot en met 13 september. Bezoekers bepalen in welk land het mooiste design wordt gemaakt. De Lazzurro, een lamp van een gebogen tl-buis met blauwe uiteinden, is een van de bekendste ontwerpen van Van Nieuwenborg, die zijn lichtatelier aan het Levendaal heeft. (LD13-06).

20. De Dag van de Architectuur staat in het teken van 25 jaar Vinex. Leiden heeft maar één echte vinexlocatie: de wijk Roomburg die in de jaren '90 werd gebouwd nasast de Romeinse nederzetting Matilo. Het Rijnlands Architectuur Platform (RAP) verzorgt er fietsrondleidingen. Architectuurhistoricus Tim van der Burgt: ‘Vanuit de lucht heeft het deel sociale woningbouw van Roomburg de vorm van een castellum’. De huurwoningen, omgeven door een sloot - denk aan een slotgracht - zijn het soberste deel van de wijk, die is opgedeeld in diverse thema's. ‘Ecologie’ bijvoorbeeld, bij de Octavialaan. Door projectontwikkeling kreeg Roomburg meer groen dan de gemiddelde Vinexwijk. Daktuinen, vlonders aan het water en woningen met ingebouwde nestkastjes. Voor het thema ‘landschap’ is bij de bouw het patroon van de weilanden en de slootjes van weleer gevolgd. De Vitruviusstraat - vernoemd naar de Romeinse bouwmeester - is zo'n landschapsstraat, die daarnaast een afsluiting van de wijk vormt. Van der Burgt: ‘Dit is zowel het einde als het begin van Leiden. Net de muur van Hadrianus. Aan de andere kant van de centrale Julius Caesarlaan ligt ‘energie’. ‘Een wijkje waarin alle toen beschikbare hightech energiebesparende snufjes zijn verwerkt. De flats aan de kant van het kanaal sluiten de wijk aan de andere kant af, als een soort poortwachters’. In een Vinex-huis geeft Kawus Forouzand, senior stedenbouwkundige bij de gemeente een toelichting. (Sl15-06, LD19-06).

20. Hotel Holiday Inn en enkele omwonenden maken zich zorgen om de uitbreidingsplannen van crematorium Dela op begraafplaats Rhijnhof. Zij vrezen een verdubbeling van het verkeer als er een tweede crematieoven wordt geplaatst. Zij vinden dat Dela hen misleidt met een vergunningaanvraag voor de ‘verbouwing’ van het crematorium. Ze schakelden het Noordwijkse bouwadviesbureau Van Reisen in om het door te rekenen en dat concludeert dat het plan zo'n negentig extra parkeerplaatsen vereist. ‘Ik vraag me af of men daar goed over nagedacht heeft’, zegt Hans Schouten, directeur van Holei BV, de vastgoedtak van Holiday Inn. ‘Niet dat we het willen tegenhouden. Maar we willen wel dat alle facetten in balans zijn. Want met een tekort van tientallen parkeerplaatsen heb je elke dag een probleem’. De gemeente zegt dat de vergunningsaanvraag net binnen is en bekeken wordt of die aan alle regels en normen voldoet. Volgens Dela is de tweede oven puur nodig omdat werknemers nu stelselmatig overuren draaien. ‘Het gaat niet om meer crematies’. (Dichtbij19-06, LD20-06, WW24-06).

20. Op en rondom 23 NS-stations, waaronder Leiden Centraal, komen in totaal twintig extra agenten, meldt de VVMC, de vakbond van machinisten en conducteurs. Het gaat om stations waarvan bekend is dat daar meer dan gemiddeld sprake is van agressie of zwartrijders. NS en politie hebben daarover definitieve afspraken gemaakt. De ‘gebiedsagenten’ kunnen worden ingezet op het station en in de trein op probleemtrajecten. Maandelijks wordt met risicoanalyses bepaald waar deze agenten worden ingezet. In het najaar wordt bekeken of deze nieuwe werkwijze succesvol is. Vakbond FNV spoor pleitte eerder voor meer bewapening van NS-personeel, maar minister Ard van der Steur ziet daar niets in. De introductie van gebiedsagenten is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat moet zorgen voor meer veiligheid in het openbaar vervoer. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld dat een agressiemelding van een NS-medewerker voortaan altijd als spoedmelding wordt opgepakt. En dat een overtreders direct beboet worden in plaats van eerst een waarschuwing. (RTVW20-06, LD22-06, Sl22-06).

20. De leerlingen van het ROC Leiden worden de dupe als de Tweede Kamer instemt met een faillissement, zegt bestuursvoorzitter Ricardo Winter. Hij roept de Haagse politiek daarom op om de noodlijdende onderwijsinstelling toch nog een kans te geven. Volgens Winter is het ROC Leiden hard bezig aan het herstel: ‘Kijk naar de verbeterplannen voor de opleidingen, naar de potentie. Geef ons een kans, we zijn hard op weg. Bij een faillissement breng je duizenden leerlingen in een chaotische situatie. Waar moeten we het schooljaar afmaken?' Hij voorspelt dat een faillissement 150 miljoen euro gaat kosten, in plaats van de 40 miljoen euro voor het reddingsplan. (VK20-06, Nieuwsuur20-06, RTVW21-06).
20. Leiden heeft zijn eigen haringtest. Een panel van bekenden Leidenaars proeft de smaak van verschillende haringen in visrestaurant de Poort van Leyden aan de Haven. Bertus Bos, de Spakenburgse visspecialist in het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof, verkoopt de lekkerste haring van de regio en wint de eerste Leidsch Dagblad Haringtrofee. Alberts Visdomein uit de Stevenshof en het Katwijkse Schuitemakers Vis eindigen op plek twee en drie. Zestien visverkopers uit de stad en regio doen mee, uitgezonderd de drievoudige winnaar van de haringtest van het Algemeen Dagblad Atlantic. De winnaar krijgt de trofee uit handen van burgemeester Henri Lenferink. Het initiatief is van de ondernemers Bob Goulooze en Marcus Rooijakkers. Zij willen met de smaaktest een goed beeld krijgen van het niveau van de viskramen in de regio. Het idee werd geboren na het noodgedwongen vertrek van Carel van Rhee en zijn viskraam aan de verbouwde Lammermarkt. Toen ontdekte het duo dat ze niet op de hoogte waren van goede alternatieven voor lekkere vis. In het panel met vijftien prominenten zitten onder meer Lenferink, schrijver Maarten 't Hart, directielid Esther Overweter van jeugdgevangenis Teylingereind, ondernemer Charles Schulpen en oud-huisarts Har Meijer. Zij proeven geblinddoekt. Voor Bos is het weer een erkenning. Onlangs werd na een grondige screening uitverkoren om op het Binnenhof een haringparty te verzorgen. En de zaak loopt zo goed, dat hij er binnenkort een compleet visrestaurant van maakt met 35 stoelen. Bos: ‘Slechte haring bestaat niet. Een slechte bereidingswijze wel’. Hij is gestopt met de Hollandse manier van schoonmaken en snijdt de haring nu op de Engelse manier. (LD07-05, Dichtbij09-05, WW27-05, LD13-06, WW17/24-06, LD22/23-06).

20/21 De Leidse eredivisieturnsters Anna Fakkel (10) en Juliëtte Pijnacker (12) winnen bij het NK toestellen in het Rotterdamse Ahoy’ drie maal zilver en eenmaal brons. Het duo maakt deel uit van het eredivisieteam van de Amsterdamse club Turnz Amsterdam Gymnastic. Ook zijn beide turnsters geselecteerd voor de Jong Oranje selectie van de turnbond KNGU. Fakkel krijgt bij sprong 13,65 punen, goed voor zilver. Op balk wint ze brons. Ze maakte in september de overstap van het Leidse Nieuw Brunhilde naar Amsterdam. Pijnacker wint met een wervelende vloeroefening, goed voor 13,867 punten, zilver. Bij sprong wint ze ook zilver. Trainster Sarah Klouwer kijkt tevreden terug op de verrichtingen van haar pupillen. (Dichtbij22-06, WW24-06, LN24-06).

21. Na een brand in het monumentale Stevenshofje aan de Haarlemmerstraat worden wee onklaar gemaakte granaatkoppen en enkele imitatiewapens gevonden. De 31-jarige bewoner van de hofjeswoning waar de brand woedt, raakt lichtgewond en is door de politie aangehouden voor verhoor. Een buurman meldt dat er een explosie was en zag kort daarna, terwijl de vlammen uit het pand slaan, hoe een man in zijn ondergoed het hofje veraat en ervandoor gaat. De explosieven opruimingsdienst (EOD) wordt ingeschakeld om de granaatkoppen af te voeren. Die blijken achteraf ongevaarlijk te zijn net als het alarmpistool. De politie denken niet aan brandstichting. Mogelijk was de oorzaak kortsluiting of een sigaret. (RTVW21-06, Dichtbij21-06, LD22/23-06, Sl22-06, WW24-06).

21. Pink Meltzer presenteert haar nieuwe bundel ‘Gedicht voor jou, in het land van Leiden’ in cafe ’t Praethuys. De bundel opent met een gedicht voor haar dochter. Kopers krijgen er gratis een op maat gemaakt gedicht bij als er twaalf kernwoorden worden ingeleverd. ‘Het betekent dat ik elke keer een puzzel moet leggen van mensen die ik helemaal niet ken. Ik ga heel intuïtief te werk maar kan de plank ook misslaan’. Veel van de gedichten gaan over mensen in Leiden. Zoals de dame achter de toonbank van kaasspeciaalzaak Van Boheemen aan de Lange Mare. Een ander gedicht is gewijd aan burgemeester Henri Lenferink, die ook een voorwoord schreef: ‘De gedichten van Pink Meltzer laten de Leidenaar op een andere manier naar de stad kijken en hebben in de regel een blijmoedige inslag. Leesplezier is gegarandeerd’. Haar vorige bundel ‘Leiden & Liefde’ verscheen in 2013. (LD18-06, WW24-06).

21. Na het succes van de eerste editie wordt een nieuwe Glibberbal gehouden in het Huigpark bij de Maresingel. Onder het motto ‘Lallen en vallen met glibbers en ballen’ storten 35 deelnemers zich met een ongemotoriseerd voertuig de afgrond in om beneden een boven het water bungelende bel te luiden. Het eerste team ‘The Moonshiners’ stuiteren over de baan om bij het begin van het rechte stuk met wagen en al in de gracht te eindigen. Blauwe plekken en brandwonden over het hele lijf levert ze de pechprijs op. Marcel van den Bosch en Cedric Sanches, twee natuurkundedocenten van het Da Vinci, die van oude fietsen die op het schoolplein achterblijven de winnende constructie hebben gesmeed. Binnen acht seconden luiden ze de bel. Met een fraai kasteel prolongeren de Selsies, vier Voorschotense vrienden met café Sels als stamkroeg, hun winst van de originaliteitprijs. Medio april blies de organisatie alles nog af vanwege geldgebrek. Organisator Mels Hartman: ‘Het is een wonder dat het doorgaat. We hadden dit niet meer verwacht, maar we zijn heel dankbaar dat deze ondernemers ons helpen’. Onder meer Jobo en Riool.nl springen bij om het financiële gat van 15.000 euro op te vullen. Wat begon als een ludiek plan van twee studenten, groeide uit tot een groot feest met Barry Badpak als presentatoren. Hartman en medeorganisator Meike Nederstigt: ‘Het is een spel dat iedereen kent en prachtig vindt. Of je nou 5 of 50 bent’. Beiden zijn lid van studentenvereniging Quintus, bedachten het evenement twee jaar geleden in een kroeg en lieten een zes meter hoge baan bouwen. De baan is na de eerste editie 180 graden gedraaid en de toeschouwersruimte is twee keer zo groot. Voor kinderen is een speelveld ingericht. Het Glibberbal trekt zo’n 6.000 bezoekers. (Zie ook 02-06). (Dichtbij06-04, WW08-04, LD25-04, Sl25-04, RTVW28-04, WW06-05, Sl10-06, Sl16-06, LD17/20-06, Dichtbij17/22-06, WW24-06, LN24-06).

22. De regio doet het economisch goed, blijkt uit de Economische Monitor Zuid-Holland 2015, die wordt gepubliceerd. Leiden speelt daarin een belangrijke rol met het Bio Science Park, de Universiteit Leiden en internationale bedrijven. De meeste snelgroeiende bedrijven van het land, 330 stuks, zijn in deze regio te vinden. Daarbinnen is het Bio Science Park de sterkste groeier van de regio en samen met TU Delft Science Park bestempeld als ‘hotspot’. Hier nam het aantal banen de afgelopen vier jaar toe, tegenover een daling op andere plekken in de regio. Voor vestiging zijn het Noordwijkse Space Businesspark en het Bio Science Park het populairst. Dankzij de drie universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam en kennisinstituten als TNO is Zuid-Holland de regio waar het meeste aan onderzoek en ontwikkeling wordt uitgegeven, bijna 2,8 miljard euro in 2012. Ook zitten hier veel internationaal toonaangevende bedrijven, zoals de in Leiden gevestigde farmaceut Crucell en verf- en chemiebedrijf AkzoNobel in Sassenheim. De treinverbinding Leiden-Den Haag-Delft-Rotterdam-Dordrecht is de ruggengraat van mobiliteit met per dag circa 300.000 in- en uitstappers. De provincie en ontwikkelingsmaatschappij Innovation quarter besluiten jaarlijks zo’n rapportage te maken. (LD25-06).

22. De gemeente houdt via het Leiden Panel een enquête over het aantal vuurwerkvrije zones bij de komende jaarwisseling. Afgelopen jaar waren er twee: de Leidse Hout en polderpark Cronesteyn. Over die parken kwamen bijna geen meldingen binnen. Dick de Vos van de Paertij voor de Dieren pleit voor een vuurwerkverbod in alle Leidse parken. Uit een peiling die een half jaar geleden werd gehouden bleek 51 procent voorstander van een vuurwerkverbod, 36 procent is tegen en dertien procent maakt het niet uit. Leden van het Leiden Panel kunnen een online enquête invullen waarin wordt gevraagd wordt of ze meer vuurwerkvrije zones willen en wat ze denken van een professionele vuurwerkshow. (LD22-06).

22. Leyden Academie on Vitality en Ageing organiseert de Vitality Walk, een wandeling door de binnenstad. Dat gebeurde al zo’n twintig keer maar het bijzondere is dat het tegelijkertijd de aftrap van Go! Leiden is. Een project dat zich richt op langer leven in een goede gezondheid. Daarom loopt burgemeester Henri Lenferink ook mee. Zo'n zeventig wandelaars vetrekken vanaf het Stadhuisplein voor een wandeling van vijf kilometer die in een uur moet zijn afgelegd. Aanvoerder Lex van Delden houdt daarin flink de pas erin en vertelt dat in juli Go! Leiden een website lanceert. Een platform voor Leidenaars die ideeën en ervaringen voor een gezondere leefstijl uitwisselen. Van Delden: ‘We hebben dit uur mooi 200 tot 250 kilocalorieën verbrand’. (LD23-06, LN24-06).

22. Bij de Rijnland Zorggroep (Rijnland Ziekenhuis en de verpleeghuizen Oudshoorn en Leythenrode) daalde het aantal voltijdarbeidsplaatsen in 2014 van 1.946 naar 1.843. In het Diaconessenhuis, waarmee de Rijnland Zorggroep dit jaar fuseerde tot de Alrijne Zorggroep, nam het aantal banen af van 869 naar 860. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2014. ‘Door overheidsmaatregelen en toegenomen efficiëntie is er een trend naar minder zorgvraag, zowel in het ziekenhuis als in het verpleeghuis’, licht woordvoerster Marije Harmsen toe. De Rijnland Zorggroep droeg zorgcentrum Noorderbrink in Alphen over aan Activite en een aantal medewerkers ging korter werken en daalde daardoor van 2.724 naar 2.697. Positieve cijfers halen lukt alleen door minder uit te geven, schrijft de raad van bestuur. Bovendien maakten Rijnland het Diac extra kosten ter voorbereidingen van de fusie. ‘Toch kon 2014 met een positief resultaat worden afgesloten. Vooral voor de verpleeghuizen is dat, gezien de landelijke bezuinigingen, een knappe prestatie’, aldus het bestuur. Het Diac maakte 2,7 miljoen euro winst bij een omzet van ruim 93 miljoen. De Rijnland Zorggroep 9,7 miljoen euro bij een omzet van 205 miljoen. Het aantal klachten in het Diac daalde vorig jaar van 180 naar 143 en steeg in het Rijnland Ziekenhuis van 563 naar 756. Het ging vaak over de nota's die soms erg laat bij de patiënt binnenkwamen. Ze vonden de zorg duur en de nota onterecht. Dit is een landelijke trend, aldus de woordvoerster. Klagers dienen steeds vaker een claim in. Het Rijnland Ziekenhuis kreeg vorig jaar veertien claims. Twee keer is er een minnelijke schikking getroffen. De cijfers van het Diaconessenhuis zijn nog niet beschikbaar. ‘De verklaring is vermoedelijk de tijdgeest’, aldus Harmsen. (LD22-06).

22. De SP stelt vragen over een brief van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland waarin staat dat hun inkomen te hoog is om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Als ze toch een kwijtscheldingsformulier invullen, blijkt dat ze er op kunnen en mogen rekenen. De partij denkt dat Leidenaars die een brief kregen daarna vaak niet meer de moeite nemen het formulier toch in te vullen. (LD22-06).

22. Enkele honderden leerlingen en tientallen docenten van ROC Leiden voeren actie bij de twee vestigingen in de stad. Daarmee laten ze zien pal te staan voor hun school. Getooid met spandoeken, met daarop leuzen als ‘ROC Leiden moet blijven’. Applaus en gejuich voor de sprekers, die uitgaan van een positieve afloop. Het hardst wordt er geklapt voor Patrick Veldt, voorzitter van de studentenraad. Hij vergaderde bijna non-stop over het lot van zijn school. Vandaag sprak hij nog met Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Anne-Wil Lucas (VVD). Leerlinge Romy Klink is ook bij dat gesprek, waar het er emotioneel aan toe ging. ‘Mevrouw Lucas moest zelfs huilen omdat ze zo werd aangevallen’. De SP is prominent aanwezig op de demonstratie. Raadslid Ries van Walraven benadrukt dat het belang van de leerlingen voorop moet staan: ‘Het gaat om 9.000 leerlingen die straks misschien nergens heen kunnen’. Ook op Facebook spreken mensen hun steun uit voor het voortbestaan. Zo'n 3.000 mensen hebben al op het opgestoken duimpje geklikt van de pagina ‘Ik sta achter ROC Leiden’. Velen lieten ook een schriftelijke steunbetuiging achter. (LD22/23-06, RTVW22-06).

22. Door een storing is de Wilhelminabrug bij de Hoge Rijndijk een uur afgesloten en zorgt voor lange files. Een monteur de provincie, eigenaar van de burg, lost het probleem op. Het is niet de eerste keer dat de brug naast de watertoren hapert. De brug gaat rond 15.00 uur open om enkele schepen door te laten, maar blijft ‘op een derde’ openstaan. Een klein uur later is het mechanisme handmatig herstart en komt het verkeer langzaam seer op gang. (Dichtbij22-06, LD23-06).

22. Slagerij Simon van Schaik haalt voor het derde jaar op rij de top 10 van de Spare Ribs Trophy. Juryvoorzitter Marcus Polman overhandigt de prijs aan Van Schaik. De eerste prijs is voor Keurslager Horst uit Epe. De slagerij is al ruim een halve eeuw gevestigd aan de Lage Rijndijk haalde de afgelopen twee jaar de top drie. (Sl24-06, Dichtbij29-06).

22. De eerste bomen op het Looiersplein bij de Meelfabriek gaan tegen de vlakte voor twee gebouwen met 57 studentenwoningen in L-vorm met binnentuin richting Meelfabriek. Omwonenden vragen Duwo de L om te draaien zodat er en gezamenlijke tuin ontstaat voor de studenten en de wijk. Ontwikkelaar Ab van der Wiel last op verzoek van omwonenden twee dagen later een ‘zaagpauze’ in nadat het actiecomité waarin de omwonenden zich hebben verenigd, alsnog naar de rechter stapt om in kort geding te eisen dat de voorbereidende werkzaamheden worden gestaakt tot definitief duidelijk is dat er gebouwd mag worden. Op 17 juli buigt ook de regionale commissie beroep en bezwaar zich over 21 bezwaarschriften van bewoners van de Waardgracht en de Wevershof. (Zie ook 13-06). (Sl23/24-06).

22. Na een paar proefdagen opent ‘Lot & de Walvis’ officieel de deuren in het pand van de voormalige stoombootmaatschappij De Volharding aan de Haven. Eigenaar is Horeca Groep Leiden van Richard en Wouter Van Leeuwen, de broers die in Leiden ook City Hall, Stadscafé van der Werff bezitten. En binnenkort ook een nieuw restaurant in de voormalige Branderij aan de Middelweg openen. Achter de naam schuilt een verhaal. Lot heeft de wereld rondgereisd met haar busje dat ze de Walvis noemt. In de keuken laat ze zich inspireren door alles wat ze onderweg heeft gezien en geproefd. En dat kan dus ook van tijd tot tijd wisselen. Het pand blijft op het dak de naam ‘De Volharding’ dragen. ‘Een plek met een relaxte sfeer als op het strand’, zegt mede-eigenaar Rob van Wijnen. ‘Het leuke aan strandtenten is dat ze ieder seizoen weer alles veranderen. Daar zit spanning in, een beetje rebels. Dat heeft Lot ook’. Van de inrichting van club-resturant De Volharding die in februari failliet werd verklaard, is weinig meer over. Achter de bar hangen groene jaren 70-tegeltjes, op de betonnen vloer liggen vloerkleden en de kasten en wanden zijn van verweerd hout van 150 jaar oude Amerikaanse schuren. ‘Ik hou niet van nieuwe dingen. Het moet leven. Dingen mogen best kapot’, zegt Van Wijnen en hij wijst naar een witte muur vol butsen en golven. ‘Die muur hebben we laten stuken op de oude manier. Je moet het aan willen raken’. Personeel draagt geruite blouses en spijkerbroeken. ‘We kiezen voor een bepaalde losheid’. Ook de platenspeler waar je zelf lp's kunt draaien en de gratis waterbar moeten binnenkort aan de huiskamersfeer bijdragen. (Sl05/24-06, LD23-06).

22. Burgemeester Henri Lenferink, Carel Stolker (rector magnificus Universiteit Leiden), Ab van der Wiel (eigenaar De Meelfabriek) en Meta Knol (directeur Museum De Lakenhal) tappen het eerste glas Leids OrtaWater afkomstig uit de Zijlsingel. De zuiveringsinstallatie van het kunstenaarsechtpaar Lucy en Jorge Orta staat in De Meelfabriek en is een van de dertig inzendingen van de internationale tentoonstelling Global Imaginations die van 27 juni tot en met 4 oktober 2015 wordt gehouden. De installatie is Orta’s constructieve antwoord op het groeiende, wereldwijde drinkwatertekort. Behalve naar het watertekort verwijst de installatie ook naar belangrijke aan water gerelateerde mondiale kwesties zoals duurzaamheid, ongelijke verdeling van welvaart en voedselproductie. Aan het tappen gingen uitvoerige tests vooraf, waarbij het museum is bijgestaan door waterexperts van BAM. Lucy Orta (1966, Sutton Coldfield, Verenigd Koninkrijk) en Jorge Orta (1953, Rosario, Argentinië) richtten in 1991 Studio Orta op. Ze genieten wereldwijd aanzien dankzij installaties, sculpturen, performances, tekeningen en films waarin actuele sociale en ecologische problemen aan de orde worden gesteld. Bezoekers van de expositie kunnen ook het schone singelwater proeven. (Zie ook 27-06). (LD19/24-06, NVH23-06, WW23-06, Dichtbij24-06, LN24-06, Sl25-06).

23. Geef alle bewoners met een tuin in de Hoven- en Prinsessenbuurt in Noorderkwartier een gratis boom, oppert GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn. In plannen van de gemeente verdwijnen 165 bomen en komen er iets meer dan honderd terug. Met de bomenactie wordt dat wat gecompenseerd. Ook in het Bio Science Park, waar 645 bomen worden gekapt en 150 exemplaren geplant, moet volgens Olsthoorn zo’n campagne op touw worden gezet. De gemeenteraad onderzoekt de haalbaarheid. (LD24-06).

23. Oud-CDA-raadslid Ruut Kieft overlijdt. Hij was van 2002 tot 2006 lid van de gemeenteraad. Na zijn studie economie kwam hij in het beroepsonderwijs en werd directeur van een MBO school in Alkmaar. Daarna was hij directeur van het bronnenbad in Groningen. Eind jaren negentig trouwde hij met zijn tweede vrouw Veerle en komt in Leiden wonen. Dan wordt hij ook lid van het CDA. Onderwerpen waar hij zich in de raad sterk voor inzette waren de RijnGouwelijn, voortijdig schoolverlaten en de Ringweg Oost. Ook was hij lid van de commissie Beroep en Bezwaar. (Sl26-06).

23. Het gemeentelijke ‘Modellenboek Gevelreclame en Uitstallingen Binnenstad Leiden’, dat in 2009 werd opgesteld om lelijke reclame-uitingen een halt toe te roepen krijgt een nieuwe aangepaste versie. Het verbod van stoep- en sandwichborden wordt geschrapt. Het leidde destijds tot boze winkeliers omdat hun reclames opeens niet meer mochten. In de nieuwe uitgave staat onder meer dat cafés en restaurants voortaan twee uitstekende reclames op gevel of pui mogen hebben, één met de eigen naam en een met het biermerk dat binnen wordt geschonken. Verder worden kantoren van makelaars voortaan aan dezelfde regels onderworpen als winkels. Lichtbakken en reclamevlaggen worden helemaal verboden, banieren, uitstallingen en stoepborden mogen wel, maar met toestemming van een speciale commissie. Het boek kwam tot stand door samenwerking van de gemeente met winkeliers, binnenstadbewoners, vastgoedeigenaren en het centrummanagement. Betrokkenen krijgen een flyer waarin beknopt de voornaamste wijzigingen staan. Ook komen er informatiebijeenkomsten. Winkeliers die een verboden lichtbak hebben, kunnen voor het verwijderen een bescheiden subsidie aanvragen uit een pot met 50.000 euro. Voor de aanpak van illegale gevelreclame is een ton uitgetrokken en wordt een lijst opgesteld met de grofste schendingen. Sinds de invoering van het modellenboek zijn zestig puien, deels met subsidie, in oude luister hersteld. (LD24-06).

23. Burgemeester Henri Lenferink bezoekt het echtpaar Boekwijt-Eichmann dat zeventig jaar getrouwd is. P.G. Boekwijt werd in 1924 geboren in Leiden en zijn vrouw in 1926 in het Duitse Schierstein. Hij leerde haar kennen toen hij in de oorlog te werk werd gesteld bij Glyco, een machinefabriek in Wiesbaden Schierstein. Na zes weken trad hij met haar in het huwelijk. Boekwijt is een bekende bij voetbalclub UVS en zijn vrouw is vaak te vinden in het 5 Meibad. Samen hebben zij een zoon, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. (LN24-06, WW01-07).

23. Wethouder Robert Strijk vraagt in een brief aan de gemeenteraad of de twee kruispunten niet aangepast mogen worden zonder rotondes. De VVD-fractie wil er niets van weten: ‘De kruispunten moeten snel worden aangepast’, vindt raadslid Dorien Verbree. Zonder overleg werden eind 2013 rijbanen geschrapt bij beide kruispunten, waardoor ze onoverzichtelijker en onveiliger werden volgens bewoners en winkeliers. In de gemeenteraad werd een motie aangenomen waarin Strijk opdracht krijgt om tezorgen dat er rotondes komen. Strijk heeft altijd volgehouden dat die oplossing te duur is en onnodig. Nu meldt hij het wel eens tot 2017 kan duren voordat de rotondes er liggen. Strijk wil de buurtbewoners bij de besluitvorming betrekken en in september een bijeenkomst houden over het onderwerp. Daarna volgen nog verkeersbesluiten, een informatiebijeenkomst, de aanbesteding en eventueel vorstverlet bij de aanleg. Het onderwerp komt aan de orde in een commissievergadering. (LD20-06).

23. Vrouwen die bestraald worden voor borstkanker, hebben later een iets grotere kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Dit geldt met name voor vrouwen met linkszijdige borstkanker omdat daar het hart zit. Door de stralingsdosis zo veel mogelijk te beperken, kan de kans worden verminderd, schrijft Mirjam Mast in haar proefschrift waarop zij promoveert aan de Universiteit Leiden. Patiënten houden tijdens elke bestralingsfractie een aantal keren hun adem in. Hierdoor zetten hun longen uit, waardoor de longen het hart en de belangrijke kransslagaders wegduwen van het te bestralen gebied. (UL23-06, LD24-06, LUMC02-07, LD08-07).

23. Aiko de Vries en Françoise Carlotti krijgen een beurs van 100.000 euro van de Nierstichting voor onderzoek naar posttransplantatie-diabetes. Beiden werken op de afdeling Nierziekten van het LUMC. (LD24-06).

23. Juwelier Rob van Gerner (53) opent precies op de dag dat hij 25 jaar geleden begon in de Maarsmansteeg, weer in Ollie B. Bommelstijl, zijn nieuwe zaak op de hoek aan de Breestraat 90. De officiële openingshandeling wordt verricht door wethouder Robert Strijk. In maart 2013 kocht de juwelier het pand schuin tegenover zijn oude zaak. Daarvoor zaten er diverse tijdelijke winkels in. De verbouwing duurde veel langer dan gepland door de vondst van twee muren in de kelder uit de 14de en de 13de eeuw. Die laatste is in de kelder te zien. ‘Een plek in de eredivisie’, noemt Van Gerner trots zijn nieuwe pand. Het pand werd in 1904 in Jugendstil ontworpen door architect Van der Heijden. Van Gerner heeft de oude tekeningen nog. De nieuwe winkel heeft meer uitstalruimte, maar is even groot als de vorige zaak. ‘Er komt veel terug zoals het vroeger was, maar net wat anders’ Hij wijst op de openhaard, de grote kasten, de toonbank en het trappenhuis. ‘Zo zag het er ongeveer vroeger ook uit’. Van Gerner verkoopt horloges, (trouw)ringen en andere sieraden. De juwelier ontwerpt zelf ook. ‘Het meedenken en het aandragen van alternatieven vind ik leuk aan mijn werk. Daarmee onderscheid je je van internet’. Erfgoed Leiden en Omstreken organiseert rond de archeologische ontdekkingen een tentoonstelling onder de titel ‘Klokhuis’. Tot 30 september kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen in de kelder. (LD23/30-06, Sl25-06).

23, Astronomen hebben met ESO’s Very Large Telescope het meest heldere sterrenstelsel ontdekt dat tot nu toe in het vroege heelal is aangetroffen. Ook hebben ze sterk bewijs gevonden dat het stelsel sterren van de eerste generatie bevat. Het team, met de Leidse astronomen David Sobral, Jorryt Matthee en Huub Röttgering, publiceert dit resultaat binnenkort in The Astrophysical Journal. Het sterrenstelsel, aangeduid met CR7, is drie keer helderder dan het helderste verre sterrenstelsel dat tot nu toe bekend was. Astronomen vermoeden al heel lang dat er een eerste generatie van sterren moet zijn die voortkwamen uit materie die bij de oerknal ontstond. Ze bestaan uit slechts drie elementen: waterstof, helium en sporen van lithium. Alle zwaardere chemische elementen, zoals zuurstof, stikstof, koolstof en ijzer, die cruciaal zijn voor leven, zijn in het inwendige van deze en latere sterren gevormd. Ze zouden honderden tot duizend keer zwaarder zijn geweest dan de zon en ziedend heet, en na ongeveer twee miljoen jaar als supernova zijn geëxplodeerd. Maar tot nu toe was er geen hard bewijs voor hun bestaan. (UL23-06).

23. Marcel Verburg blijft nog zeker een jaar voorzitter van de Federatie Eredevisie Basketball, de koepel van eredivisieclubs. Hij combineert die functie met het voorzitterschap van Zorg en Zekerheid Leiden. Toen een half jaar geleden het FEB-bestuur opstapte, werd Verburg door de leden gevraagd tijdelijk de leiding over te nemen. Verbrug: ‘Dat is goed bevallen. Er is geen belangenverstrengeling. De clubs hebben gevraagd of ik het wil blijven doen. Ik heb ja gezegd, vooralsnog voor een jaar, omdat we voor belangrijke uitdagingen staan, zoals de nieuwe organisatie rondom Oranje en het ontwikkelen van een nieuw businessmodel voor topbasketbal’. Oud-international Bert Kragtwijk uit Lisse wordt bestuurslid technische zaken. Ramses Braakman, sponsor van ZZ Leiden, krijgt de portefeuille commerciële zaken en communicatie. (LD23-06).

23. ROC Leiden is voorlopig gered. De VVD-motie van Anne-Wil Lucas, die minister Jet Bussemaker oproept de noodzakelijke achttien miljoen voor achterstallige rekeningen en salarissen niet over te maken, haalt geen meerderheid in de Tweede Kamer. Daarmee is een acuut faillissement afgewend. De gecontroleerde ontmanteling op termijn, een voorstel van D66 en een wens van de minister, krijgt wel voldoende steun. D66 betreurt in de motie dat het ROC niet eerder gecontroleerd failliet is gegaan en pleit om dat alsnog gefaseerd te doen. Daarbij moet een kern van goede opleidingen behouden blijven. D66 eist dat het plan van aanpak er op 1 oktober ligt. Bussemaker schreef in een brief op 18 juni al aan een gefaseerde ontmanteling te denken. ID College (Leiden), Mondriaan (Den Haag) en Nova (Haarlem) zouden dan de studenten van de zwakste opleidingen kunnen overnemen. De goede kern, vooral techniek en laboratoriumschool, zou behouden blijven. De minister kondigde ook eerder aan vijf examenlicenties in te trekken. Studenten moeten elders hun examen doen of ROC moet bij andere instellingen een licentie inkopen. De Kamerleden en de minister treffen elkaar voor de vijfde keer in ruim twee weken. VVD-kamerlid Lucas geeft een duidelijk signaal aan onderwijsbestuurders dat ze niet kunnen blijven aanmodderen. En dat de overheid het moet oplossen terwijl zij met wachtgeld naar een nieuw baantje zoeken. Kamerbreed, met uitzondering van de PvdA wordt uitgesproken dat schaalvergroting in het onderwijs moet stoppen. ROC Mondriaan met 18.000 leerlingen laat weten dat ‘een paar honderd leerlingen extra geen probleem hoeft te zijn’. Het NOVA College en het ID College doen nog geen toezeggingen. In het plan van Bussemaker moeten mbo's zich specialiseren, zoals sportopleidingen van het NOVA College, de zorgtak van het ID College en de technische richtingen van het ROC Leiden. Ricardo Winter, voorzitter van het college van bestuur van het ROC Leiden reageert opgelucht: ‘Ik heb altijd geloofd in een positieve uitkomst. Ik ben blij dat we als ROC door kunnen. Vooral voor de leerlingen en voor de personeelsleden. We werken aan de onderwijskwaliteit en gaan terug naar één locatie’. Volgens Winter had een faillissement misschien wel 150 miljoen euro gekost, omdat er dan voor de circa 700 personeelsleden wachtgeld uitgekeerd had moeten worden. Hij verwacht dat het leerlingental van 9.000 naar 8.000 daalt. René van Leeuwen, voorzitter van de raad van toezicht, schat het aantal op 5.000. Ook de MBO Raad is blij dat de ‘grootste angst’, een faillissement, van de baan is. De Hogeschool Leiden haalt eveneens opgelucht adem. In het laboratoriumonderwijs werken ROC en hogeschool hecht samen. VVD-fractieleider in de raad Frederik Zevenbergen vindt het triest dat de school met belastinggeld moet worden gered maar is blij dat de leerlingen hun opleiding kunnen afmaken. Julius Terpstra, duo-raadslid CDA is het niet eens met ‘zijn’ Kamerlid. Michel Rog die een faillissement bepleit. Het ROC blijft nog drie jaar in het Level-gebouw bij station Leiden Centraal en wordt dan geconcentreerd in het gebouw bij station Lammenschans waarvoor de huur wordt verlaagd tot een marktconforme prijs. (RTVW18/23/24-06, LD19/24/25-06, Sl23-06, Dichtbij23/25-06).

23. De Leidse Rederij, Rondvaart Leiden, Bob on Board en Kapitein van Katwijk starten met een varende taxipendel tussen Katwijk en Leident. De schippers varen voor één keer vanaf de Zwaaikom in Katwijk. Straks doet elke rederij een hele dag dienst. Op dinsdag, woensdag en zondag, drie keer per dag en op vaste tijdstippen. Per rit is er plek voor 35 man, zit die vol, dan vaart er een extra boot. Bij regen is de boot overdekt. De route loopt via Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest naar de Apothekersdijk. Jack Geerlings van Rondvaart Leiden is deze keer de gids. Hij vertelt over de historie van het gebied: het Romeinse rijk, het vissersleven, de dialecten, maar ook over de Rijnsburgse veiling en bollenteelt, vliegkamp Valkenburg en schildert Rembrandt van Rijn. Marian Krijgsman van de VVV Katwijk is blij met het initiatief. Bij succes gaan de rederijen dagelijks varen. Een enkeltje kost 10 euro, een retourtje 12,50 euro. De tocht duurt ongeveer vijf kwartier (LD24-06).

23. De nieuwe verbinding tussen de wijk Roomburg en de Zoeterwoudse wijk Verde Vista (Meerburgerpolder) over de rijksweg A4 is enkele maanden vertraagd en gaat pas eind dit jaar opent. Dat maakt ontwikkelingsmaatschappij Meerburg bekend. Na een dreigend conflict tussen beide gemeenten stemde Leiden er mee in dat het A4-viaduct een geasfalteerde aansluiting krijgt op de Willem van der Madeweg. Zoeterwoude draagt wel een deel van de kosten. De nieuwe verbinding gaat Molentocht heten en ligt tegenover de Fortunaweg, de toegangsweg van de wijk Meerburg. Als die in gebruik is genomen, wordt de bestaande verbinding van Verde Vista naar het Zoeterwoudse industriegebied Grote Polder verboden voor auto's en omgedoopt tot een fiets- en voetgangersburg. (LD24-06).

23. De kans op een baan in de regio Holland Rijnland stijgt. De verhouding vacatures-werkzoekenden is nog steeds niet geweldig, maar wel op het beste niveau sinds 2,5 jaar. Dat blijkt uit een regionale nieuwsbrief van het UWV. Economen, juristen, therapeuten en verpleegkundigen hebben de meeste keus uit vacatures. Het aantal uitkeringen in de regio schommelt al ruim een jaar rond de 11.000. Sinds januari gaat het weer stapsgewijs naar beneden - het aantal uitkeringen lag in mei op 10.529. Begin 2015 was het er zo'n 3.000 minder. De regio doet het goed ten opzichte van de rest van het land. Het nationaal gemiddelde percentage ww-uitkeringen is 4,7 procent. In de regio Holland is het 3,7 procent. Branches die het nog altijd niet best doen zijn onder meer de bouw (-24,3 procent ten opzichte van vorig jaar), culturele instellingen (-20,6 procent) en metaalbedrijven (-17,3 procent). (LD24-06).

23. De gemeente trekt een miljoen euro trekt uit voor drie vuilophaalwagens. Ze zijn nodig omdat de gemeente voortaan zelf glas, papier en kunststof inzamelt. Tot voor kort werd daarvoor een bedrijf ingehuurd. (Gem23-06, LD24-06).

23. De blindengeleidestrook in de Breestraat functioneert niet. ‘Hij loopt schots en scheef, wordt onderbroken door putdeksels en bij het stadhuis zijn er twee ondergronds containers op aangelegd’, meldt GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn. De strook wordt daarom opnieuw gekeurd. (LD24-06).

23. Drie bedrijven voor sociale werkvoorzieningen gaan samenwerken. Het gaat om De Zijl bedrijven (DZB) in Leiden, De Maregroep in Voorhout en de SWA in Alphen aan den Rijn. Er zijn geen directe fusieplannen maar wat samen kan gebeurt. Voor de innovatie en transformatie is 1,4 miljoen euro beschikbaar. Zeven ton is aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten verdubbelen dat bedrag. Door de nieuwe Participatiewet stromen sinds 1 januari geen WSW-werknemers meer in. Gemeenten kunnen een vorm van ‘beschut werken’ introduceren. Leiden wil dat op beperkte schaal doen, Alphen waarschijnlijk niet. In de Bollenstreek zijn de meningen verdeeld. (LD24/25-06, WW01-07, LD03-07).

23. Bijna 66.000 bezoekers brengen van 22 mei tot en met 7 juni een bezoek aan de Leidse cultuurweken. Tien procent meer dan vorig jaar. De economische spin-off becijfert Leiden Marketing op een miljoen euro. (LD24-06).

23. In Gebr. De Nobel kiezen jury en publiek de winnaar van Eureka 2015, de sociale ondernemerswedstrijd van re-integratiebedrijf DZB. De prijs van 10.000 euro gaat naar Raw Patisserie. Het Haarlemse bedrijf van Shemara Pijpers en Teun van Henten maakt een combinatie van een bonbon en energiereep genaamd ‘Ridiculously good’ De biologische, ‘gezonde’ chocolade wil het bedrijf laten produceren door de chocolatiers van DZB Leiden. Er waren dit jaar 23 inzendingen, waaruit de jury vier finalisten selecteerde. Naast Raw Patisserie zijn dat La Bitterballèri van Michelle Lestra (biologische bitterballen), Leidse Grond van Rob Broersma en Jordi van der Geest (paddestoelen gekweekt op koffieprut) en Smakelijker van Corjan Bast en Jan Arie de Graaf (dagverse maaltijden). De jury bestaat uit Pietia Laarhoven van advocatenkantoor TeekensKarstens, Henk Jan Beltman van fairtrade merk Tony's Chocolonely en Bas van Drooge, directeur van DZB Leiden. De avond wordt gepresenteerd door Henkjan Smits. Tijdens het juryberaad zorgt cabaretier Onno Innemee voor ontspanning. Volgens DZB-directeur Van Drooge is het concept van Raw Patisserie mooi, eenvoudig en haalbaar. (LD26-03, Gem21-05, LD11-06, LN17-06).

24. Woningbouwvereniging de Sleutels stuurt bewoners van 127 woningen in het gebied tussen de Parkstraat, de Atjehstraat, de Driftstraat en de Javastraat, in de Kooi een brief waarin mogelijke sloop en nieuwbouw wordt aangekondigd. De renovatie staat op punt te beginnen. Bewonerscommissie ‘De Oude Kooi’ is geschokt over die koerswijziging en wijst naar het convenant dat na lang overleg in 2009 tot stand kwam. Daarin staat dat het hart van de Kooi gespaard blijft van de sloperskogel. ‘Dat hele akkoord waarvoor we jaren hard gewerkt hebben, gaat nu zomaar de prullenbak in’, zegt voorzitter An van der Pluijm. Directeur-bestuurder Gerda van den Berg van de Sleutels zegt dat ze de afgelopen maanden voor een dilemma is geplaatst. ‘Zo’n renovatie met herstel van de fundering is niet alleen ingrijpend voor de bewoners, maar ook duur. Gebleken is dat nieuwbouw ongeveer net zo duur is. Hoe goed we ook renoveren, een nieuwe woning is altijd van betere kwaliteit dan een gerenoveerde woning’, schrijft ze aan de bewoners. Van den Berg meldt dat zonder inbreng van de bewonerscommissie of bewoners verder wordt gewerkt aan de nieuwbouwvariant. Dat onderzoek moet over zes tot negen maanden zijn afgerond. De bewonerscommissie hoopt dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt en ingrijpt. Secretaris Adriaan van der Klein wijst op het initiatiefvoorstel van een jaar of vijf geleden waarin een raasmeerderheid zich uitspreekt over behoud en renovatie. SP stelt een dag later vragen over de plannen in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Er ligt volgens Han Dirks een convenant met de bewoners. ‘Dit is cultuurhistorisch een waardevol deel van Leiden. De architect Jesse heeft hier een echte arbeiderswijk ontworpen, die monumentwaardig is. Het hart van de Kooi behouden zoals die nu is, daar staat de SP voor’. De Historische Vereniging Oud Leiden die een paar jaar geleden nog aan tafel zat bij de Sleutels, is niet ingelicht over de laatste ontwikkelingen. Voorzitter Arie de Jong van de commissie Onbeschermd Erfgoed: ‘De ziel van de Kooi nek je als je decentrale blokken sloopt’. De Jong heeft een Sleutels-verleden en een warm hart voor deze club. Na de fusie met Zijl en Vliet waar hij directeur was, was hij de eerste voorzitter van de nieuwe raad van bestuur. Maar voor de nieuwbouwaspiraties kan hij geen enkele sympathie opbrengen: ‘Ik vind het ontzettend stom dat ze hier mee komen’. Wethouder Paul Laudy zegt zich niet te mengen in de discussie. Bewoners en De Sleutels moeten er volgens hem samen uitkomen. Mirjam Smit uit de Ambonstraat. ‘Ik ben bang dat er gesloopt gaat worden. En als dat gebeurt, weet ik nu al dat een heleboel mensen niet meer terug kunnen. Die nieuwe huizen zijn voor hen niet te betalen’. Zij hoopt nog steeds op renovatie en dan wil ze beslist weer terug. ‘Dit is een heel leuk buurtje, altijd gezellig’. De huizen zijn volgens haar slecht omdat er al heel lang niks aan gedaan is. (LD25/26-06, RTVW25-06).

24. Het experiment op de Universiteit Leiden met het bindend studieadvies voor tweede- en derdejaarsstudenten mag worden afgerond, maar een meerderheid van de Tweede Kamer beslist dat de nieuwe regeling niet wordt ingevoerd. Alleen eerstejaarsstudenten die te weinig punten halen kunnen straks met het bindende studieadvies worden weggestuurd. PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis vindt dat studenten na hun eerste studiejaar meer ruimte moeten krijgen om zich breder te ontwikkelen, bijvoorbeeld met bestuurswerk. Om die reden wil Mohandis het Leidse experiment direct stoppen. Minister Jet Bussemaker wil de proef afmaken om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. De test wordt in 2018 geëvalueerd. (RTVW24-06).

24. Wethouder Marleen Damen plant samen met buurtbewoners bloemen in het eerste geveltuintje van de Zeeheldenbuurt in het kader van het project ‘Vergroenen van de wijk’. De afgelopen weken konden bewoners zich bij de groencommissie aanmelden voor een geveltuin. Stedelijk Beheer haalde vervolgens de stoeptegels en het zand weg om een tuin mogelijk te maken. Achttien huizen hebben zich aangemeld, melt Annemarie Koopman van de buurtvereniging. De grootste geveltuin ligt op hoek van de Evertsenstraat en de Kortenaerstraat met een lengte van elf meter. (Sl24-06, LN01-07).

24. Maartje van der Stoel - Van Leeuwen ontvangt postuum de Israëlische Yad Vashem onderscheiding voor haar hulp aan een Joodse onderduiker tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Leidse krijgt de titel ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ en haar naam wordt gebeiteld in de Eremuur van Yad Vashem in Jeruzalem. Van der Stoel bood tijdens de oorlog onderdak aan de Joodse student Herbert Muller. Onder de naam Johannes van de Meer verbleef de arts in opleiding in haar pension aan de Boerhaavelaan 8. Toen het te gevaarlijk werd regelde zij in 1943 dat de onderduiker bij haar oudste zoon terecht kon op zijn boerderij in Alphen aan de Rijn. Later verhuisde hij naar de zuivelboerderij van haar oudste dochter in Wilnis. Zij bood Muller niet alleen onderdak, maar verstrekte stiekem levensmiddelen aan het pension van haar moeder. Toen er een razzia plaast had rond de boerderij, wist Muller te ontsnappen. Een dag later keerde hij terug naar Leiden. De onderscheiding wordt in ontvangst genomen door de achter-achterkleindochter van Van der Stoel. Bijna 5.500 Nederlanders zijn geëerd door het Yad Vashem Instituut. (LD24-06).
24. Roelof de Ruijter stopt na veertig jaar lesgeven op het Visser 't Hooft Lyceum in de Kagerstraat ‘Mijn vader had het denk ik wel fijn gevonden als ik zijn architectenbureau had overgenomen. Ik ben de oudste en de enige zoon en hielp veel in de zaak. Mijn moeder overleed toen ze pas 43 was, dus hulp was gewenst. Ik fietste het hele land af om tekeningen weg te brengen. Nu gaat dat per e-mail. En ik maakte bestekken. Ik had eigenlijk best bouwkunde willen studeren, maar koos toch voor wiskunde’. De Ruijter studeert in Leiden, maar blijft thuis in Leidschendam wonen om zijn vader te helpen. ‘Al tijdens mijn studie wist ik dat ik graag in het onderwijs wilde werken. Ik liep zestig uur stage, waarvan zeker veertig op een stoel achterin de klas. Toen ik mijn eerste klas kreeg in Rotterdam had ik bar weinig ervaring maar kreeg meteen 28 lesuren per week. Ik werd in het diepe gegooid’. Na een half jaartje gaat De Ruijter aan de slag bij het Visser 't Hooft. Eerst in Leiderdorp, maar al snel in het hoofdgebouw aan de Kagerstraate en ging er nooit meer weg. Lesgeven gaat De Ruijter goed af. ‘Dit jaar hebben de vwo-scholieren op het centraal schriftelijk gemiddeld een 8,4 gehaald voor wiskunde b. Hartstikke hoog. Een stuk of zeven negens en een paar keer een 9,9. Fijn voor de kinderen’. Hoewel hij vooral wil genieten in zijn volkstuin en op de racefiets, wil hij het lesgeven niet helemaal opgeven. Bijvoorbeeld tijdelijk invallen. (LD25-06).

24. Historicus Han van Bree Koningin promoveert aan de Universiteit Leiden en concludeert dat koningin Juliana tijdens de Greet Hofmans-affaire slachtoffer is geworden van negatieve beeldvorming. Daarvoor zorgde vooral haar echtgenoot prins Bernhard. Van Bree onderzocht privéarchieven van vrienden van Juliana, met daarin brieven en letterlijke transcripties van de Oude Loo-conferenties, in de jaren vijftig georganiseerd door onder anderen Juliana en Greet Hofmans. Die waren niet politiekpacifistisch van aard, zoals Bernhard destijds anoniem vertelde aan het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’. Van Bree: ‘Hofmans is door Bernhard neergezet als een Raspoetin en Juliana zou onder hypnose zijn geweest van haar. Daar heb ik geen bewijs voor gevonden. Juliana was absoluut toerekeningsvatbaar en haar vriendengroep helemaal niet gek’. (UL23/30-06, RTVW24-06, LD24-06).

24. Het Marecollege aan de Sumatrastraat opent een nieuw schoolplein. Er zijn een amfitheater, loungehoek en steiger gebouwd. Ook zijn er moestuinen aangelegd. Het is een zogenaamd ‘gezond’ schoolplein en moet meer leerlingen naar buiten trekken, hen leren over het belang van de natuur en beweging stimuleren. Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad helpen tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Projectleider bij het Marecollege is Jessica Zwartjes: ‘Straks koken we met de groenten uit de tuin’. (LD20-06, NVH22-06, LN24-06).

24. Het theehuis in de Tuin van Noord gaat zonder poespas open. Betrokkenen bij de bouw trakteren elkaar op koffie met gebak, op een zonnig terras met uitzicht over het park. Vanwege de vertraagde opknapbeurt van het park, de zomervakantie en de Ramadan is de officiële opening op 26 september. ‘Voorlopig is het theehuis op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag geopend van 9 tot 17 uur. Afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers wordt dat uitgebreid’ zegt Vincent Kokke, voorzitter van Stichting De Leidse Uitdaging, die het theehuis exploiteert. De stichting heeft geen winstoogmerk; alle winst wordt geïnvesteerd in de wijk. Marlieke Dam, een van de vrijwilligers is uiterst content is met het resultaat. Zoals ook de rest van het zeskoppige gezelschap bulkt ze van trots. Het driekantige theehuis is ontworpen door architectenbureau Gaga, naar Scandinavisch model, met Duits hout vervaardigd, door diverse fondsen gefinancierd en door een enthousiaste groep vrijwilligers opgezet. Het buurtmuseum en de speelgoeduitleen zijn nog niet af. ‘Er groeit onkruid en er ontbreekt nog een speelplaats. Daar zijn we best pissig over’, aldus Dam. Buiten de aangrenzende wijken Groenoord en Hoven wordt ook gemikt op inwoners uit de Merenwijk en de verzorgingshuizen langs de Willem de Zwijgerlaan. (Sl16-06, LD26-06).

24. Vijf woningcorporaties en de gemeente onderteken de nieuwe prestatieafspraken. Portaal, de Sleutels, Ons Doel, DUWO en Ymere maken afspraken over het aantal sociale huurwoningen, het terugdringen van het tekort aan studentenwoningen, het ondersteunen van ouderen die willen of moeten verhuizen, voldoende woningen voor bijzondere doelgroepen en over het terugdringen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. De woningmarkt krabbelt op uit een crisis maar financieel staan de corporaties onder druk door de verhuurdersheffing en de nieuwe Woningwet die op 1 juli van kracht wordt. De afspraken zijn gemaakt tot 2020. Elk jaar evalueren partijen of de doelen zijn bereikt. (Gem25-06).

24. Arthur Elias krijgt uit handen van locoburgemeester Robert Strijk een koninklijke onderscheiding. Tijdens een bijeenkomst in het gebouw van de Rechtenfaculteit wordt hij ter gelegenheid van zijn afscheid na bijna 47 jaar benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1984 is hij Universitair Hoofddocent Historische Ontwikkeling van het Recht. De meeste bekendheid verwierf Elias op het terrein van het staatsrecht en de geschiedenis van het belastingrecht. Over deze onderwerpen geeft hij geregeld lezingen en gastcolleges en treedt hij op in diverse tv-programma’s. Sinds 1993 is hij ook nauw betrokken bij uitwisselingsprogramma voor rechtenstudenten met de Universiteit Stellenbosch. Bovendien was twee periodes lid van de faculteitsraad en voorzitter van examencommissies. Elias is hij al 35 jaar actief in het wijk- en buurtwerk. Vanaf 1980 is hij secretaris en penningmeester van het Buurtcomité Hogewoerd en vanaf 2009 voorzitter van buurtvereniging Maredorp-De Camp. (Gem25-06, Sl25-06, LD26-06, UL30-06, LN01-07).

25. Als eerste Nederlandse hockeyclub introduceert Roomburg het athletic skills model (ASM), een bewegingsleer die betere sporters maakt. Stijn van Huijstee, technisch commissaris en bewegingswetenschapper en Maarten Bos, het nieuwe hoofd opleidingen bij de vereniging. zijn verantwoordelijk. Hij komt uit Amsterdam. Bos: ‘Wat je structureel ziet, de laatste decennia bij de jeugd, is bewegingsarmoede’. Roomburg begint bij de jongste jeugdcategorieën, de E'tjes en de F'jes. Bos: ‘We kunnen de hele vereniging niet in één keer doen’. ‘Door van onderaf te beginnen, zal uiteindelijk de hele vereniging doordrenkt raken van ASM’ vult Van Huijstee aan. Het idee is dat kinderen niet louter hockeyen. Maar ook gaan voetballen, touwtje springen of klimmen en klauteren. Bos, die hockeyde bij Bloemendaal en Alliance, coachte in Ierland en onder meer assistent-coach was bij Pinoké, vindt het gaaf dat Roomburg durft te pionieren - en hem daarvoor de kans geeft. Van Huijstee, voormalig speler van het eerste elftal: ’Ik verwacht dat het niet lang duurt voor andere verenigingen dit ook gaan omarmen’. (LD25-06).

25. De lustrumfeesten van de Universiteit Leiden starten op het Universitair Sportcentrum (USC) met een sportdag met alternatieve teamsporten zoals blo-karten, bumperball en ‘Live Angry Birds’. Ook is er een stormbaan. Voor individuele sporters zijn er clinics. Een dag later is het groot feest voor studenten en medewerkers dat begint met een buffet in de Faculty Club. Daarna verplaatst de feestvreugde zich naar de Pieterskerk waar diverse bands optreden. Ter afsluiting is er de afterparty bij studentenvereniging Quintus aan de Boommarkt. De viering van de Nacht van Kunst en Kennis is op 19 september. Vijf keer worden 88 personen (medewerkers, studenten, alumni en anderen die zich verbonden voelen met de Leidse universiteit) gericht uitgenodigd om een tweet te posten die op de Lustrumsite te zien zijn. Om de Universiteit Leiden te feliciteren organiseert museum De Lakenhal een tentoonstelling in het voormalig industrieel complex De Meelfabriek, hoek Oosterkerkstraat en Zijlsingel. Voor deze tentoonstelling nodigt het museum kunstenaars van alle continenten uit om werk in te zenden of te maken waarin zij een specifiek wereldbeeld uitdrukken. De tentoonstelling is te zien van 27 juni tot en met 4 oktober 2015. Een zeskoppige commissie is sinds januari bezig met de organisatie van het Lustrumfeest dat als ondertitel ‘Unlocked’ meekrijgt. Hoofdthema is ‘Vrijheid’ Midden in de Pieterskerk komt een boom te staan waarin studenten een kaartje kunnen hangen waarop geschreven staat wat vrijheid hem of haar is. Het Lustrumproject heet ‘Kans voor Studenten’. Studenten uit Afghanistan en Zuid-Afrika worden uitgenodigd om in Leiden kennis op te doen die ze in hun thuisland kunnen toepassen. (UL10/16-02).

25. Vanaf september 2016 heeft Leiden weer een masteropleiding farmacie. Minister Jet Bussemaker keurt de aanvraag goed zodat de eerste 25 studenten aan de slag kunnen. ‘We willen het onderwijs net zo aanbieden als bij geneeskunde, dus met veel coschappen’, zegt Piet Hein van der Graaf, directeur van het LACDR, het instituut voor geneesmiddelonderzoek van de Universiteit Leiden. ‘We willen dat toekomstige apothekers al tijdens hun opleiding samenwerken met (toekomstige) artsen. Apothekers moeten in de toekomst echt medebehandelaars worden. De zorg verandert snel. De behandelingen zijn steeds meer gericht op het individu en er komen veel nieuwe medicijnen op de markt. Het pakket aan geneesmiddelen wordt steeds ingewikkelder. Dat kan een arts alleen nooit meer overzien’. Volgens De Graaf worden veel medicijnen niet goed gebruikt. Doseringen zijn te hoog of te laag, medicijnen die lang niet bij alle patiënten werken, worden voor de zekerheid toch maar voorgeschreven en er worden medicijnen gecombineerd die eigenlijk niet samen kunnen bij patiënten met bepaalde aandoeningen. Dat leidt tot verspilling en enorme kosten. Die visie wordt gedeeld door beroepsvereniging KNMP, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Van der Graaf: ‘Het argument om deze nieuwe master is de vraag naar andere apothekers, die nu niet worden opgeleid. Verder blijkt uit een analyse van de Universiteit Leiden dat de huidige populatie apothekers snel vergrijst. Binnen tien jaar gaan veel apothekers met pensioen. De KNMP voorspelt op termijn een tekort’. (Zie ook 01-06) (LD23-06).

25. Leiden Culinair start met de 29ste editie van de vierdaagse proeverij met veertien deelnemende restaurants en andere horecagelegenheden. De gerechten worden aan een strenge inspectie onderworpen door de vierkoppige jury, met culinair journalist Marcus Polman als voorzitter. De short rib van Just Meet wordt tot winnaar uitgeroepen. De hotdog van gamba’s van Dartel en de oesters die worden gegaard in stikstof bij Bambooda Groove zijn tweede en derde. Polman: ‘Het zijn veel clichégerechten. Er zitten wel een aantal creatieve presentaties tussen, maar dan valt de smaak weer tegen. Het is het gewoon niet helemaal’. Maar het eten vindt gretig aftrek en de eerste dag is het vechten om een tafeltje. Het feestterrein aan de Garenmarkt - voorlopig voor het laatst - heeft een grote nieuwe entree aan de kant van Levendaal en Korevaarstraat, in plaats van de smalle toegang bij de Steenschuur. ‘Er zijn meer terrassen dan in voorgaande jaren, de superparasol boven het plein is vervangen door een soort bedoeïenentent, op de slotdag zijn er kinderfestiviteiten en er is een app die als 'culinaire Tomtom dient’, zegt voorzitter Rob van Marwijk. Het thema van de jaarlijkse proeverij is ‘strand’ en bovendien wordt er wijn geserveerd waarvan de opbrengst gaat naar Hospice Issoria. Het zevenkoppige organisatiecomité telt vier nieuwe leden. Op 28 juni is er een wedstrijd chocola maken voor het goede doel: de Chocolate Rush. Publiek mag proeven en stemmen voor het beste chocoladeproduct. De opbrengsten gaan naar Bridge2Hope, waarbij vrouwen met traumatische ervaringen worden gesteund. (LD16-05, LD20/26/27/29/30-06, Sl24/26-06, Dichtbij25-06, WW01-07).

25. Gijs Schuurhuis en Lot Vegter van de organisatie Urbanisator hebben onder de titel ‘Kraftwerk’ vele ideeën om van het bedrijvenpark met veel leegstand langs de Kanaalweg een bruisend en creatief hart van Leiden te maken. ‘Een paar meldingen op Facebook zorgen voor dertig aanmeldingen voor de rondleiding. En officieel zijn we nog niet eens begonnen’, aldus Schuurhuis. Wie van een kantoor een werkplaats of woonruimte wil maken, raakt als snel verstrikt in een woud van bestemmingsplannen, vergunningen en regelvoering. ‘Daar moet de gemeente dus wat soepeler in worden’, vindt GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe die aan de rondleiding meedoet. Het kantoorpand van eigenaar Wim van Leenen heeft na het vertrek Van Nem Energy, twee jaar geleden naar Zoeterwoude, inmiddels vijftig verschillende huurders. Leenen: ‘Jonge mensen, kleine zelfstandigen en zzp'ers. In de kelder zit een fietsleasebedrijfje. En hierboven heb ik een vloer moeten leggen voor yogales’. De Leidse Grond, Easybike, De Plek en De Gangmakerij zijn werkbedrijfjes die zich er al hebben gevestigd of dat gaan doen. Verder is een centraal gelegen kantoorpand dat leegstond, onlangs getransformeerd tot een complex met 54 appartementen voor vooral jonge starters komen wonen. Er komt ook nog een pop-up horecazaak. (LD26-06).

25. B en W besluiten de Pacellischool aan de Damlaan 22 gedeeltelijk aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. De school is gebouwd in de periode 1952-1954, naar een ontwerp van het Leidse architectenbureau Van Oerle en Schrama, gelijktijdig met de ontwikkeling en bouw van de omringende woonwijk. Het gebouw is representatief voor het katholiek onderwijs uit het begin van de Wederopbouwperiode en heeft een traditionalistische verschijningsvorm. De voormalige kleuterschool, die haaks op het hoofdgebouw staat, is uitgesloten van bescherming. Dit deel moet wijken voor noodzakelijke aanpassingen, om het gebouw voor de toekomst geschikt te houden voor onderwijs, naar de eisen van de huidige tijd. (Gem26-06).

25. De gemeentelijke commissie stedelijke ontwikkeling gaat akkoord met het bestemmingsplan en daarmee is de laatste hobbel voor de ondergrondse parkeergarage op de Garenmarkt genomen. GroenLinks vreest wel een verkeersinfarct op zaterdag en wil dat alle auto's in de omliggende wijk van straat verdwijnen. Volgens Walter van Peijpe ligt de garage helemaal op de verkeerde plek. Wethouder Paul Laudy verwacht geen problemen. Bovendien sprak de raad zich al eerder uit voor parkeermogelijkheden in de wijk.Ligt er nog één plan dat op invulling wacht: de inrichting van het plein. Dat wordt volgens Laudy sober en goedkoop maar in samenspraak met de omgeving. (Sl26-06, LD27-06, NVH29-06, LN01-07).

25/26. Zestien internationale journalisten maken twee dagen kennis met Leiden. Leiden City Marketing brengt de groep onder meer naar de Hortus Botanicus en de Lakenhal en maken een boottocht door de grachten. Mincke Pijpers van Leiden City Marketing: ‘Ze moeten buitenlandse toeristen inspireren om hier naar toe te komen want ze zijn allemaal erg onder de indruk van de stad’. Met name het pittoreske en rustige karakter wordt geprezen. Duitse blogger Ralf Johnen wijst erop dat Leiden een goed alternatief is voor het steeds drukker wordende Amsterdam. De mening wordt gedeeld door de Amerikaanse cultuurjournalist Paul Laster: ‘De mensen zijn ontzettend vriendelijk en gastvrij’. Zijn Belgische collega Henk van Nieuwenhove is het meest enthousiast vooral vanwege het uitgebreide horeca-aanbod. ‘Belgen zijn Bourgondiërs. Ze houden van lekker eten en drinken. Dat hebben wij vannacht even getest. Het is dik in orde’. Leiden loopt nu veel toeristen mis doordat bussen bijna nergens terecht kunnen. Musea pleiten daarom voor meer haltes en parkeerplaatsen voor touringcars. De Hortus overlegt met de gemeente en de universiteit over een halte voor twee tourbussen aan de Witte Singel, bij de universiteitsbibliotheek. Touringcarbedrijven uit de regio steunen het pleidooi van musea als Oudheden. ‘Molen de Valk was een toplocatie, dicht bij de meeste musea. Aan elke zijde (van de Molenwerf) kon je vier kleine bussen kwijt. Door de aanleg van de ondergrondse garage is dat tot 2017 niet meer mogelijk’, zegt Ahmed Daghbach van BOVO Tours uit Roelofarendsveen. ‘We praten met collega’s en Leiden Marketing over voorzieningen,’ zegt gemeentewoordvoerster Annelies Witz. Daghbach stelt voor de busbaan op de Lammenschansweg weer geschikt te maken als halte voor touringcars. De Lakenhal praat ook met de gemeente onmdat alle bezoekers van de Keukenhof (dit jaar 1.175.000) Leiden overslaan. (LD27-06).
26. Basisscholen Lucas van Leyden en De Arcade dingen mee naar de Unicef Kinderrechten Film Award, die wordt uitgereikt in het Haagse theater Diligentia. De op kinderrechten gebaseerde fims ‘De school gesplitst’ en ‘Kidbots’ behoren tot de beste dertien van de totaal 675 films die scholen inzonden voor het project maar vallen buiten de prijzen. Presentator en acteur Jörgen Raymann zit in de jury, samen met kinderboekenschrijver Jacques Vriens en Unicef-directeur Jan Bouke Wijbrandi. (LD26/27-06).

26. De Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden is van plan om een bijzondere leerstoel Workplace Pride in te stellen. De hoogleraar gaat onderzoek doen naar de verbetering van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. ‘Hoewel we steeds meer te weten komen over diversiteit, is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan’, zegt decaan Hanna Swaab. ‘Voor zover wij weten zou dit wereldwijd de eerste leerstoel zijn die zich helemaal richt op wetenschappelijk onderzoek naar de acceptatie van LHBT’s op de werkvloer’, aldus vicerector Simone Buitendijk. De leerstoel wordt een samenwerking met de Amsterdamse stichting Workplace Pride Foundation. (UL30-06).

26. Basisschool De Arcade aan de Octavialaan in Roomburg moet een kleuterklas opheffen omdat het niet lukt om voor het nieuwe schooljaar een noodlokaal te plaatsen. De snel groeiende school heeft zeventien lokalen nodig maar heeft er maar zestien. Schooldirecteur Anda Ciere hoopt dat er in januari, als de kleuterklassen uit hun voegen barsten wel een noodlokaal staat. Zij is boos op PROO Leiden, de bovenschoolse stichting die verantwoordelijk is voor huisvesting. In een nieuwsbrief schrijft dat het dreigende ruimteprobleem al drie jaar geleden is gemeld. Marton de Pinth van PROO Leiden meldt dat een noodlokaal lastig te regelen is omdat op nog geen kilometer afstand een lokaal leeg staat bij basisschool Joppensz aan de Van Vollenhovekade. Dat is nog geen tien minuten lopen. ‘Volgens de wet heb je geen recht op een noodvoorziening als binnen anderhalve kilometer lokalen leeg staan. Dat maakt de kwestie zo ingewikkeld. We zijn er over in gesprek met de gemeente’. (LD26-06).

26. De Haagse rechtbank geeft de 44-jarige Leidenaar Gino V. een boete van 500 gulden omdat hij op 17 juli 2014 met zijn auto een 61-jarige man in een invalidenwagen op de parallelweg van de Rijksstraatweg aanreed. Twee weken later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De officier van justitie eist twee weken eerder een werkstraf van 180 uur en een rijverbod voor acht maanden. De rechtbank sluit niet uit dat het ziekenhuis fouten heeft gemaakt. Verplegers zouden enkele uren minder goed op de gewonde man gelet hebben. Daarom kan het overlijden niet zomaar in zijn schoenen geschoven worden. De rechtbank vindt dat hij wel een inschattingsfout maakte toen hij de invalide man inhaalde en raakt bij een nieuwe overtreding vier maanden zijn rijbewijs kwijt. (LD13/27-06).

26. De meest bijzondere afbeeldingen, kledingstukken en andere unieke voorwerpen uit de vier eeuwen tellende geschiedenis van de Universiteit Leiden zijn tot 19 juni te zien op de tentoonstelling ‘Celebrating Curiosity’ in de hal van de Oude Universiteitsbibliotheek aan het Rapenburg 70. De 24 studenten van de master Arts & Culture, specialisatie Museums & Collections stelden de tentoonstelling samen voor het vak ‘Museum Matters’ van docente Nana Leigh. Ze deden dit ter ere van de 440ste verjaardag van de universiteit dit jaar. Het boek ‘Edele wijze lieve bijzondere’ over de geschiedenis van de Universiteit Leiden van hoogleraar Universiteitsgeschiedenis Willem Otterspeer, vormt de inspiratie voor de expositie. (UL26-05).

26. Een 51-jarge Leiderdorper wordt in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij de overval eind mei 2014 op café Het Plantsoen aan de Brandts Buyskade. De Haagse rechtbank had Mimoum M. veroordeeld tot twee jaar cel, maar het gerechtshof draait die straf terug wegens onvoldoende bewijs. Hij zou met vier mannen grote sommen geld willen stelen die in het café. Het Openbaar Ministerie ziet M. als degene die de overvallers de weg naar het café wees. Hijzelf ontkent dat met klem. Het hof acht bewezen dat hij in dezelfde vluchtauto zat, maar vindt onvoldoende bewijs voor medeplichtigheid. Twee weken geleden was een medeverdachte (46) al op vrije voeten gesteld. De twee hoofddaders zijn eerder veroordeeld tot drie jaar cel. (LD13/29-06).

26. De bibliotheek in de Merenwijk moet blijven, beoogt de internetpetitie van een groep buurtbewoners. De boekenuitleen aan de Rosmolen dreigt eind dit jaar te worden gesloten, omdat de overkoepelende organisatie BplusC 90.000 euro moet bezuinigen. Sluiting levert de gemeente in eerste instantie een bezuiniging van 152.000 euro op. Aan een nieuwe bibliotheek voor zes scholen in de wijk wordt weer 62.000 euro uitgegeven. Merenwijker moeten voortaan voor de ‘bieb’ naar Het Gebouw in De Kooi. De gemeenteraad moet het besluit nog bekrachtigen. ‘We voelen ons overvallen’, zegt Henk Marsman, een van de initiatiefnemers. Volgens hem staat de beoogde sluiting haaks op de overheidstaak om kinderen meer te laten lezen. Marsman biedt op 2 juli wethouder Robert Strijk 2.670 handtekeningen aan in het stadhuis, waar de raad over het onderwerp vergadert. Joost Bleijie (CDA) steunt de actievoerende Merenwijkers. ‘Het CDA doet er alles aan om de bibliotheek in de Merenwijk open te houden. Een verschraling van het wijkaanbod, een onderwijs- en schrijversstad als Leiden onwaardig. Ook D66, de grootste partij in de raad en de PvdA maken zich er hard voor. D66-raadslid Susannah Herman zegt dat de Merenwijk-bieb in elk geval het komende jaar open moet blijven. De PvdA denkt aan een korting op de citymarketing. In de tussentijd gaan de gemeente namelijk een stadsbrede visie opstellen over het bibliotheekwerk in Leiden en het zou zuur zijn als daaruit dan eind 2016 blijkt dat de wijkbibliotheek juist moet blijven, terwijl die eerder dat jaar de deuren heeft moeten sluiten. BplusC beheert vier vestigingen en een Bibliobus. (LD27-06, NVH29-06, Sl30-06, LN01-07, WW01-07, LD03/04-07, NVH06-07, LN08-07).

26. De gemeente organiseert voor de negende keer de Leidse veteranendag in de Hooglandse Kerk. Bij het veteraneninstituut in Doorn staan 379 Leidenaren ingeschreven, van wie er 101 aanwezig zijn. Met partners/introducés erbij: ongeveer 193. De oudste is de 98-jarige Leidenaar P. Moerman die actief was bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De jongste is Leonie Mentink (34), die werd uitgestuurd naar Afghanistan in 2003 en 2007 en naar Irak in 2004. Na een ontvangst door burgemeester Henri Lenferink spreekt Jan Willem de Vries,namens de jonge veteranen en lezen leerlingen van basisschool De Tweemaster een gedicht. De bijeenkomst wordt afgesloten met een buffet. Een dag later wordt in Den Haag de elfde landelijke Veteranendag gehouden. (Gem25-06).

26. De dertigste editie van de Peurbakkentocht trekt weer veel bekijks. ‘De Stamgasten’ nemen voor de twintigste keer deel aan het vaste onderdeel van de Lakenfeesten, en dat wordt beloond met een oeuvreprijs. De vriendengroep was winnaar van de laatste drie edities bij de particulieren. Vorig weekeinde kregen ze een boete omdat ze met hun peurbak ‘iets te luidruchtig’ richting centrum voeren. Bij de particulieren wint ditmaal Henny de Vos (Black Caps) gevolgd door Frappant Sloep en Jeroen Volwater. In de klasse Verenigingen, Stichtingen & Non Profit wint Otis met de 3 October Vereeniging en Boter, Kaas en Overblijf als tweede en derde. Bij de bedrijven zegeviert Heineken met in het kielzog de Eetclub en COC/Gaycafé de Roze Beurs. Klokslag zeven uur komt de stoet vanaf de Apothekersdijk op gang, voorgegaan door de boot van hoofdsponsor Sportcity. Wat volgt is een bont gezelschap en een kakofonie van geluid. Een boot van The Black Caps, muzikaal begeleid door ‘Oerend Hard’ van Normaal, wordt moeiteloos gevolgd door een ‘regenboogboot’ van COC De Kroon en gaycafé De Roze Beurs met een hoog YMCA-gehalte. Veel bekijks heeft de menselijke toren van de acrogymnasten van Groen-Wit, net als het ‘kippenhok’ van kinderdagverblijf 't Leidsche Tuynhuis. Populair onder kinderen is de boot van Teddy Kids. Personeel van de kinderopvang heeft zich voor de gelegenheid omgeturnd tot Minions, de razend populaire gele wezentjes uit de animatiefilm ‘Verschrikkelijke Ikke’. In de carnavaleske optocht ontbreken de Leidse Hutspotten niet. Als laatste passeert het bescheiden sloepje van de vrijplaats aan de Middelstegracht met de passende slogan: ‘Niemand valt buiten de boot’. (RTVW26-06, LD27/30-06, Sl27-06, WW01-07, LN01-07).

26. De politie houdt samen met de Belastingdienst een verkeerscontrole op de Leidse dreef in Leiderdorp en ‘s avonds op het Kooiplein. De fiscus neemt tien voertuigen in beslag waarvan er zeven direct worden weggesleept. In totaal scant het ANPR-voertuig bijna 9.000 voertuigen en worden er ruim 150 onderzocht. Vijf buitenlandse voertuigen krijgen een aanslag, onder meer vanwege het niet betalen van de BPM. Totaal int de Belastingdienst 21.237 euro. Twee personen staan gesignaleerd voor andere politie eenheden en worden aangehouden. (Dichtbij28-06, Sl29-06, WW01-07).

26. Ondanks massale weerstand in zowel de Tweede Kamer als binnen de radiomarkt, gaan minister Henk Kamp en staatssecretaris Sander Dekker de frequenties van commerciële radiozenders veilen. Op 31 augustus 2017 lopen de huidige vergunningen af van alle zenders. Het gaat daarbij Sky Radio, Radio 538, Q-Music en Radio 10 en regionale of lokale zenders als Sleutelstad. De requenties werden in 2003 voor het eerst uitgegeven via een inhoudelijk enfinancieel bod. In 2011 besloot het kabinet tot een verlenging. Regionale commerciële zenders hoeven sindsdien niet meer te betalen voor frequenties, maar werden wel verplicht te investeren in de nieuwe uitzendstandaard DAB+. Vanaf september 2015 gaan de niet-landelijke commerciële zenders via DAB+ uitzenden. Landelijke radiostations doen dat al langer. FM zou vanaf 2023 niet meer gebruikt worden maar die termijn lijkt te worden verlengd. Uiterlijk in het voorjaar van 2017 wil Kamp de FM-frequenties veilen voor maximaal tien jaar. Zenders zijn straks niet meer verplicht om een bepaald percentage nieuws en informatie te bieden. (Sl26-06, LD29-06).

26. In het voormalige Bodehuis aan de Kaasmarkt openen Wilma van Asperen en Wolf Weber het biologische restaurant ‘Catootje aan de Markt’. Bezoekers kunnen er terecht voor een biologische maaltijd met Noord-Afrikaanse invloeden, een lunch of een kopje koffie met zelfgebakken taart. Wilma is de taartenbakker van het stel en Wolf kookt alle andere dingen. Zo maakt hij zelf rosbief en rookt zalm. Hij komt uit de Duitse stad Trier waar zijn ouders een drogisterij hadden en veel reformproducten verkochten. Hij haalt biologische wijnen uit de Rijnstreek. (LD24-07).

26. Acht sportclubs hebben een huurachterstand van meer dan 1.000 euro. In twee gevallen is deurwaarder ingeschakeld. In drie andere gevallen gaat dat gebeuren, omdat ook op een derde aanmaning niet is gereageerd. Dat antwoordt wethouder Frank de Wit op vragen van D66-raadslid Aad van der Luit. De Wit is nu niet van plan de huur van een of meer sportclubs op te zeggen. De ervaring leert volgens hem dat een betalingsregeling uiteindelijk uitkomst biedt. Voor het nijpende veldentekort van hockeyclub Roomburg is de zoektocht op de lange baan geschoven. Het tenniscomplex ernaast verplaatsen naar de omgeving van De Bult blijkt niet mogelijk omdat de grond er vervuild is. De bouw van het overdekte zwembad bij De Vliet aan de Voorschoterweg komt een stap dichterbij. Een uitgewerkt ontwerp presenteert De Wit nog voor de zomer. Ook een stappenplan voor een grondige renovatie van de ijshal aan de Vondellaan komt er aan. De aanleg van een nieuwe, grotere 5 Meihal laat in ieder geval nog tot 2017 op zich wachten. (Gem26-07, LD27-06).

26. Bewoners van de ‘dalen’ in de Merenwijk vieren met een feestje de herinrichting van Cliviadal. Het plein, gelegen aan het Begoniadal, is een groene buurttuin geworden dankzij de Herfstpremie 2013 en het Fonds 1818. De wijk kreeg 5.000 euro voor het project. Een groep bewoners verzette zich tegen het aanleggen van parkeerplaatsen door de gemeente. Voorzitter Edo Elstak van de buurtgroep is tevreden dat het plein onder meer wordt gebruikt om groente te verbouwen en jeu de boules te spelen. Hij legt de nadruk op het sociale aspect en wil de bewoners samenbrengen met activiteiten. Hij hoopt dat de buurt het nieuwe park omarmt. (LD18-05).

27. Met een Fair Building Festival wordt het officiële startpunt gevierd van een ingrijpende verbouwing van de Vrijplaats aan de Middelstegracht die twee jaar duurt. Samenwerking, duurzaamheid en idealisme zijn volgens projectleider en architect Reinier Verbeek trefwoorden. In de Vrijplaats huizen linksactivistische groepen en personen die tot drie jaar geleden zaten in het gelijknamige kraakpand in de Koppenhinksteeg. De oude vervallen conservenfabriek is al deels en met vereende krachten opgeknapt. Er is een bruin café en in de bovenzaal staan bioscoopstoelen onder de 19de-eeuwse stalen draagbalken. Een subsidie uit het gemeentelijk duurzaamheidfonds is de aanleiding voor het festival. Volgens Verbeek is de inzet om het zo duurzaam mogelijk te doen. Met een computergestuurd 3D-masker op, krijgen bezoekers een virtueel beeld van de toekomstige Vrijplaats. De centrale zaal krijgt schuine wanden voor een betere geluidsisolatie en akoestiek. De Vrijplaats biedt muziek, en een weggeefwinkel en er is ruimte voor films, lezingen en cursussen. En over twee jaar gebeurt dat in een uiterst duurzaam complex. (LD29-06).

27. De eerste druk van de debuutroman van Jeroen Windmeijer is uitverkocht. Windmeijer: ‘Ik ben helemaal euforisch. Nooit verwacht dat er binnen drie weken 1.000 exemplaren verkocht zouden zijn. Voor een debuut is dat ongekend veel’. Uitgeverij Primavera Pers heeft inmiddels een tweede druk laten maken van 2.000 stuks. Windmeijer overhandigt het eerste exemplaar van de nieuwe druk van de ‘De bekentenissen van Petrus’ op 29 juni aan burgemeester Henri Lenferink. Windmerijer: ‘Ik heb van veel mensen gehoord dat ze niet konden stoppen met lezen. Ze wilden het bijvoorbeeld bewaren voor de zomervakantie, maar begonnen en konden niet meer ophouden. Ook mensen die niets met de bijbel hebben’. Uitgeefster Evelyn de Regt: ‘Het boek blijkt heel veel mensen aan te spreken, vanwege de Leidse geschiedenis die op een vernuftige wijze verweven is met Bijbelse geschiedenis, maar ook buiten Leiden begint het boek nu goed te lopen. Ik vond het belangrijk om een exemplaar aan burgemeester Henri Lenferink te geven, omdat je niet moet uitsluiten dat er ook literair-toerisme richting Leiden komt. Dat is ook gebeurd met die Dan Brown-boeken’. Windmeijer is vandaag te gast bij De Kler in Leiderdorp en bij Van Stockum in de Breestraat. Op 4 juii volgt de bibliotheek in de Nieuwstraat en Kooyker in de Breestraat. Op 1 juli spreekt hij op de Pecha Kucha Night in Gebr. de Nobel. (Zie ook 07-06). (LD27-06, Dichtbij01-07, LN27-07).

27. Op het Vlietland College slaagde 93 procent van de havisten voor hun eindexamen tegen 78 procent een jaar eerder. Rector Conny Bruggeman is heel trots op de prestaties van de leerlingen en leerkrachten. ‘We hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt om het percentage omhoog te krijgen’. Op het Da Vinci College locatie Lammenschans slaagden van de afdeling vmbo theoretisch alle scholieren. Op kaderniveau was dat 96 procen en van de vmbo basisleerlingen haalde 95 procent het examen. Dat laatste is opmerkelijk, aangezien die afdeling het stempel ‘zwak’ kreeg van de inspectie. Een slagingspercentage van 100 procent haalden ook het vmbo theoretisch van het Visser 't Hooft in Leiden en vmbo basis op de locatie Zuid-West en vmbo basis van het Bonaventuracollege aan de Boerhaavelaan. Bij de mavo-afdelingen slaagde op het Leonardo College slechts 84 procent en op locatie Kagerstraat 86 procent. Hans Freitag, voorzitter van het college van bestuur, vindt dat dit percentage op minimaal negentig procent zou moeten liggen. Daarentegen doet het vwo het juist heel goed. Slechts vier procent moet het laatste jaar overdoen. Op de locatie Kagerstraat slaagde 88 procent van de vwo-leerlingen. De havo had op beide locaties een slagingspercentage van 85 procent. Op het Bonaventuracollege haalde slecht 55 procent van de vmbo theoretisch-leerlingen locatie Boerhaavelaan het examen. Het betreft een klas van slechts negen leerlingen die zijn opgestroomd vanaf kaderniveau. De andere vmbo theoretisch-afdelingen hebben hogere percentages. Op locatie Burggravenlaan slaagde 94 procent en op locatie Schoolbaan 91 procent. Van de havisten slaagde 85 procent (Mariënspoelstraat) en 93 procent (Burggravenlaan). Van de afdeling vwo had het Bonaventura het hoogste slagingspercentage van Leiden: 99 procent (Mariënpoelstraat). Op de vestiging aan de Burggravenlaan slaagde 94 procent. Van de afdeling vmbo-kader slaagde 94 procent (Boerhaavelaan). Op het Visser 't Hooft Lyceum slaagde 95 procent van de vwo'ers en 92 procent van de havisten. Van de afdeling vmbo theoretisch slaagden alle Leidse leerlingen. Op de locatie Zuid-West slaagde 86 procent van de kaderniveauleerlingen en alle basisniveauleerlingen. Op het stedelijk gymnasium is rector Bart Vieveen heel tevreden met een slechts twee procent gezakte leerlingen. Op het Mare College, de vrije school, kan bij 87 procent van de vwo’ers vlag uit. Op de havo ligt dat op 88 procent. Van de vmbo'ers slaagde 95 procent. Op het Vlietland College slaagde 95 procent van de mavo-leerlingen en 97 procent van de vwo'ers. Het Luzac College weigert de slagingspercentages bekend te maken. (LD27-06).

27. In het kader van de Lakenfeesten is op het Stadhuisplein de finale van Hutspop. Aansluitend is er 's avonds een Hollandse avond op het plein met optredens van volkszangers als John Zoet, Ray Benjamin, Wesley Bronkhorst en Danny Vermeer. Bij de Morspoort vindt tegelijkertijd het popfestival Morspoort Live! plaats met de coverband LOS en JeWelste. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. (LD27-06).

27. Vanessa Frodermann, promoveert bij de sectie Biofarmacie van het Leiden Academic Centre for Drug Research. Zij ontdekt dat aderverkalking geremd zou kunnen worden door celtherapie. Aderverkalking is een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Het zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken in de Westerse wereld. Verkalking is een ontstekingsziekte. Specifieke reacties van het immuunsysteem onderdrukken de aanmaak van die cellen die de ontstekingen in de slagaders kunnen opruimen. Frodermann onderzoekt of het immuunsysteem geholpen zou worden als je de eigenschappen van immuuncellen, die ‘gespecialiseerd’ zijn in het terugdringen van ontstekingen, vergroot en hun aanmaak stimuleert. Vervolgens testte ze het met succes op muizen en onderzocht of bepaalde medicijnen de aanmaak van immuuncellen vergroten. In twee onderzoeken bleken dat het geval en werd ook cholesterolgehalte verlaagd. De volgende stap is het klinisch toepassen van de therapieën. Als ook deze fase succesvol is, heeft de medische wereld een belangrijk wapen in handen om aderverkalking en hart- en vaatziekten te bestrijden. Het onderzoek werd ondersteund door de Nederlandse Hartstichting. (UL26-05).

((CV 27. In nog geen kwart eeuw stichtten ze de grootste horecadynastie van de regio. Richard (47), met in zijn kielzog zijn jongere broer Wouter van Leeuwen (45), staan ook voor de befaamde Harbour Clubs. Hun naam is tot op Ibiza bekend. ‘Lot en de Walvis’ is de zoveelste loot aan hun restaurantstam. Richard: ‘Het ondernemen zit niet in de familie. Onze vader heeft altijd bij een ingenieursbureau gewerkt. Wouter: ‘Of het moet van de familie van moeders kant zijn, de Langezaals. Pakweg een eeuw geleden hoorden ze bij de honderd rijkste families van Leiden. Ze zaten in de kinderwagens en waren een begrip. Ja, dat moet het zijn’. Richard: ‘De horeca is voor mij nooit een bewuste keuze geweest, ik ben er gewoon ingerold. Tijdens mijn studie aan de Hoge Hotelschool had ik al een paar kleine bedrijfjes, variërend van een cateringbedrijf tot een uitzendbureau. Ik werkte bij café Van der Werff aan de Stationsweg en kon de zaak overnemen. Je gaat stap voor stap allerlei dingen bedenken. Startkapitaal? Nee, dat had ik niet. Ik leende een beetje bij de bank, het waren andere tijden. De brouwerijen leenden je ook veel makkelijker geld. Ik was zo een jaar of vijf alleen bezig, terwijl Wouter bedrijfskunde studeerde en af en toe voor me werkte. Hij moest op een gegeven voor zijn studie ergens stage gaan lopen. Ik zei tegen hem: Nou, als je dat bij mij doet, verdien je nog wat ook. En dat ging meteen zo leuk en goed dat het verder is gegroeid’. Wouter: ’Al snel kwamen, zo in en rond 1997, De Jongejuffer in Noordwijk erbij, Markt (het huidige Buddhas aan de Botermarkt), Mas y Mas (Hogewoerd in Leiden), De Zalm en De Goudsche Stal in Gouda en eetcafé De Voogd in Sassenheim. Daarna City Hall, La France, de Harbour Clubs. Het is echt hard gegaan. Afgelopen half jaar is er ook weer heel veel gebeurd met de overnames van De Volharding en De Branderij. Het zijn allemaal dingen die gewoon op je pad komen. Ik denk dat we er nu maar even een jaar of zo niets meer bij nemen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker’. Richard: ‘De horeca is mega-arbeidsintensief. Het komt je bepaald niet aanwaaien, het is bloed, zweet en tranen. Anders zouden we niet zo succesvol zijn’. In de Harbour Clubs in Scheveningen, Amsterdam en Rotterdam werken we met zakelijke partners. De Kaagsociëteit in Warmond doen we weer samen met Johan Klerks en Bob Meijer van Brasserie Groep en ‘Lot’met de Leidse ondernemer Alexander van Nimwegen’. Richard: ‘Het ondernemersklimaat in Leiden is nog steeds niet goed. Het wordt je als ondernemer vaak veel moeilijker gemaakt dan nodig is. Ik kan er boeken over schrijven’. Wouter: ,,We hebben laatst een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van De Branderij. Een megacharmant pand in het historische hart van Leiden. Ik was er meteen verliefd op. Helaas zorgt de gemeente weer voor allemaal hindernissen. Het pand zelf is een monument, maar heel Leiden weet dat Rob Boogert en Hendrik Jan van der Klip 25 jaar geleden het interieur zelf in elkaar hebben getimmerd van oude materialen en kerkbanken. Heel sfeervol, maar totaal niet monumentaal. Ambtenaren moeten nu eerst onderzoeken of ook de inrichting de monumentenstatus moet krijgen’. Richard: ‘We gaan richting de 800 werknemers, de Harbour Clubs meegerekend. Ik ben blij dat het vakantiegeld weer is betaald. Zeker de laatste jaren hebben we ook gekke tijden gehad: de crisis, de banken en de terugtrekkende bewegingen van consumenten. Het trekt gelukkig wel wat aan. Ook bij ons lukt er wel eens wat niet, dat hoort bij ondernemen. In Noordwijk bijvoorbeeld is het met de Jonge Juffer niet goed afgelopen. Dat komt ook omdat de markt daar verziekt is. Noordwijk heeft veel te veel horeca. Dan moet je op een gegeven moment wegwezen en je verlies nemen. We hebben ook geen toverstafje. Maar we denken altijd wel diep na over de sfeer, het concept, de menukaart, de behoefte. Geen natte vingerwerk, maar op intuïtie, het onderbuikgevoel dat je hebt ontwikkeld. Je moet ook mee met de trend: meer eco, biodynamisch, vis en groen. Mensen zijn steeds bewuster met hun voeding bezig, daar moet je op inspelen’. Wouter: ‘Iedere week komen er ruim 10.000 mensen bij ons eten. Natuurlijk gaat er dan wel eens iets mis. In veel leegstaande winkelpanden in de binnenstad komen restaurants Laten ze niet de fout maken van Noordwijk’. (LD27-06)).

27. Museum De Lakenhal presenteert tot en met 4 oktober ‘Global Imaginations’, een internationale tentoonstelling van hedendaagse kunst in de voormalige Meelfabriek aan de Zijlsingel. De expositie in het meelmagazijn en het ketelhuis is ter gelegenheid van het 440-jarig bestaan van de Universiteit Leiden en er wordt samengewerkt met het Nationaal Museum van Wereldculturen en Leiden Global. Twintig toonaangevende hedendaagse kunstenaars uit alle continenten tonen bestaand werk of maken een nieuw werk. ‘Plastic Bags’ van Pascale Marthine Tayou uit Kameroen is een van de blikvangers. Het enorme kunstwerk bestaat uit een visnet dat is volgehangen met 15.000 plastic zakjes. Symbool van de enorme afvalberg die mensen achterlaten. Geen biologisch afbreekbare maar juist vervuilende exemplaren. Tayou maakte eerder versies in Gare Saint-Lazare en de Kunsthalle Wien. Tot de exposanten behoren verder Simryn Gill (Singapore), Mona Hatoum (Libanon), Lucy Orta (Engeland) & Jorge Orta (Argentinië), Tintin Wulia (Indonesië) en de Ghana Think Tank, het Amerikaanse kunstenaarscollectief, dat in 2006 in Ghana werd opgericht door Christopher Robbins, John Ewing en Matey Odonkor. Een aantal religieuze organisaties keert zich tegen het kunstwerk dat oorspronkelijk ‘Anne Frankmoskee’ maar is omgedoopt in ‘Monument to the Dutch’ In het Anne Frankhuis vonden de kunstenaars een symbool voor tolerantie. Daarom bouwden ze in de Meelfabriek het achterhuis na, inclusief boekenkast, maar dan ingericht als islamitische gebedsruimte. Dat is tegen het zere been van de samenwerkende christenen, joden en moslims in het Caïro-overleg. Woordvoerster Hanneke Gelderblom: ‘Van Anne Frank moet je afblijven. Elke toevoeging is overbodig. In de boekenkast staat wel de koran, maar geen bijbel of thora. Tegen die sturende interpretatie protesteren wij. Respecteer de ander en duw hem niet weg’. Voor Nederland zijn Marjolijn Dijkman en Andrea Stultiens vertegenwoordigd. Dijkman laat zich inspireren door de collectie van Museum Volkenkunde en keek vooral naar objecten die bedoeld zijn om de toekomst te voorspellen. Ze laat een voortdurend draaiende pendel te zien die patronen in zand trekt. Bezoekers kunnen ook zelf aan de slag. Het kunstwerk ‘Paper boats’ van de Australiër Simryn Gill nodigt daartoe uit. Op een grote tafel liggen exemplaren van de Encyclopedia Britannica en papieren bootjes die van uitgescheurde pagina's zijn gevouwen. De kunstenaar relativeert daarmee de betekenis van de encyclopedie. Wie vindt dat de encyclopedie leugens verkondigd, scheurt de betreffende pagina uit en vouwt er een bootje van. Mark Dion verwerkt objecten van Naturalis Biodiversity Center in een curiositeitenkabinet dat hij speciaal voor Global Imaginations maakt. Georges Adéagbo neemt de collectie van Museum De Lakenhal als uitgangspunt. Van het randprogramma maken onder meer een wetenschappelijk symposium, een scholierenconferentie rond het thema ‘wereldburgerschap’ en een filmprogramma samen het Leiden Internationaal Film Festival onderdeel uit. Op diverse locaties in de stad zijn aanvullende presentaties te zien, zoals in de Oude Universiteitsbibliotheek aan het Rapenburg. De galerie van het Leids Universitair Medisch Centrum toont een satelliettentoonstelling die aansluit bij het thema. (Zie ook 22-06). (NVH1-03, Persber. Lakenhal08-05, LD11/19/26/27-06, Sl25-06, UL30-06, WW01-07, UL08-09).

27. Tot en met 31 januari 2016 is in museum Boerhaave de tentoonstelling ‘Rijk van Rotzooi’. In 1795 bouwde de apotheker en ondernemer Watse Gerritsma in het Friese Makkum een fabriek voor chemische producten: salmiak, verfpigmenten, tafelzout, en nog veel meer. Het was een van de eerste chemische fabrieken van Nederland. Opvallend was dat de fabriek grotendeels op afval draaide dat vanuit de omgeving werd aangevoerd. De fabriek was zo ontworpen dat de reststoffen van de productie zelf weer grondstof waren voor een volgend proces. Het was één grote recyclefabriek, waarbij alle processen als een raderwerk op elkaar ingrepen. In die tijd werden overal nuttige bestemmingen gezocht voor afvalstoffen en viezigheid. Onder de topstukken van de expositie bevinden zich een poepton, een piskruik en papier gemaakt van aardappelschillen. Mensenpoep werd samen met groenteresten en visgraten gebruikt voor bemesting van het land. Urine liet men rotten zodat er ammoniak gevormd werd, wat weer werd gebruikt om wol te verzachten. ‘Hoewel er nu ook volop gerecycled wordt zijn we nog steeds een wegwerpmaatschappij’, zegt organisator van de expositie Adreas Weber. (LD25-06).

27. De Leidse folkpunkband The Royal Spurs presenteert het nieuwe album ‘It’s a Feckin’ Freakshow’ in QBus. De band nam het album op in Het Muziekhuis en werden bekostigd via crowdfunding. Door geld te doneren, kon je het album bestellen voordat het opgenomen was. (Sl22-06).

28. Opnieuw wordt tijdens de toonstelling ‘Beelden in Leiden’ op de Hooglandse Kerkgracht het beeld ‘Intoxication’ van kunstenaar Twan Berendsen beschadigd. Ditmaal onherselbaar. Kort na de opening werd er een arm van het beeld afgebroken. De kunstenaar heeft die schade toen zo goed mogelijk hersteld. Nu werd het beeld ‘s nachts losgewrikt en later vernield teruggezet bij de Lutherse Kerk. Bestuurslid Arjen Pels Rijcken: ‘Het staat nu in stukken in onze galerie’. Mede-bestuurslid Joque Mulder wijt het vandalisme aan drugs en drank: ‘Het is elk jaar gesodemieter tijdens de Lakenfeesten. Kunnen mensen dan niet meer feesten zonder al die drank?’. (LD29-06, Sl29-06).

28. De Leidse geschiedenisstudent Dave Boone (26) begint aan een 2.800 kilometer lange voetrace van 43 dagen door Frankrijk. Het worden 43 dagen onafgebroken lopen. De ‘Footrace’ wordt voor het eerst georganiseerd. Er doen 25 atleten van over de hele wereld mee, van wie vier uit Nederland. Boone loopt een marathon in 2 uur en 45 minuten en werd in 2013 Nederlands Kampioen op de 100 kilometer. Zijn grootste angst is dat een blessure hem dwingt om te stoppen. Naast lopen heeft hij veel gefietst en aan krachttraining gedaan. ‘Om mijn hele lichaam sterk en stabiel te maken. Ik wil er nog niet alles er voor opgeven, of mezelf alle plezier onthouden. Dit zijn ook de leukste jaren van je leven, toch? Je moet ook van het leven genieten. Ik ben geen topsporter. Ik houd simpelweg van lopen. Zo wil ik het houden’. Een coach heeft hij niet. Op zijn achttiende loopt hij zijn eerste marathon. Inmiddels heeft hij dertig marathons en vijftien ultralopen heeft op zijn naam staan. Hij traint twee keer per week bij de studentenatletiekvereniging Currimus vooral ‘voor de sociale beleving’. ‘Tijdens de race drink ik koffie, dat vind ik lekker. En cola, nootjes, drop en rozijnen. De atleten lopen gemiddeld 65 kilometer per dag, de etappes verschillen van 38 tot 89 kilometer per dag. De finish is op 9 augustus in Parijs. (LD03-07).

28. Rondom de Hooglandse Kerk, de Burcht op de Hoogstraat en langs de oevers van de Nieuwe Rijn wordt de 29ste editie van het Gouden Pet Festival gehouden. Er zijn 35 muziekoptredens op achttien plekken. Zoals de Bebop Barbarians, het Katwijkse soul/rock-kwartet dat ooit begon in de Vrijplaats aan de Koppenhinksteeg, pianist Jan Hillebrand, en de band ROTopjuh! Die oude hits The Monkees en Elvis Presley een nieuw, Leids jasje aanmeten. Joni Sheila wint de finale op het podium bij de Hooglandse Kerk. Het Nederlandstalige W8FF krijgt de publieksprijs. Remko Serban komt helemaal uit Maastricht, de Kelvinators uit Duivendrecht en Christiaan de Jong uit Weesp die overigens bijna wekelijks Leiden aandoet om te spelen bij de poort van de Burcht. Winnaars van een aantal jaren geleden zijn inmiddels bekende bands als Blaze of Glory, Buzzking en The Cannonball Johnsons. (Sl22-06, LN24-06, LD25/27/29-06, WW01-07).

29. Het kaartspel Puerto Diablo van Leidse makelij ligt in de winkels. Leidenaar Sander ten Napel startte een jaar geleden samen met Bert Menting een crowdfunding voor het door hen ontworpen spel. Dat leverde genoeg geld op om het op de markt te brengen. Het is een reis door de Gouden Eeuw waarbij spelers opdrachten uitvoeren en geconfronteerd worden met allerlei verschijnselen uit die tijd. Volgens Ten Napel zijn de reacties positief. ‘Het lijkt nergens op, zei iemand tegen me. Dat is een mooi compliment omdat het klopt. Het is een fris en origineel spel’. Als het een succes wordt, wil Cradle of Games, het bedrijf van Ten Napel, meer spellen op de markt brengen. (LD30-06)

29. Het LUMC meldt in het jaarverslag over 2014 dat het ziekenhuis dit jaar 5.967 voltijdsarbeidsplaatsen telde. In 2012 waren dat er 5.679 en in 2013 5. 818. De dalende uitstroom van verpleegkundigen had gevolgen voor de veertig leerling-verpleegkundigen. Eind 2014 kregen ze te horen dat een baangarantie er niet meer is. Toch kregen er 27 werk in het LUMC. Vijf mensen vertrokken naar elders en van acht is de studie vertraagd tot eind december. In 2014 hield het LUMC 28,9 miljoen euro over bij een omzet van 772 miljoen euro. In 2013 was de winst 36,9 miljoen. Toen kreeg het ziekenhuiis nog extra geld van het rijk om een een gewijzigde financiering door te voeren. Het eigen vermogen steeg naar ruim 198 miljoen euro. ‘Een sterke buffer om mogelijke tegenslagen in de toekomst op te vangen’, aldus de raad van bestuur. Geconstateerd wordt dat zorgverzekeraars steeds selectiever inkopen. Het LUMC merkt ook dat het steeds moeilijker wordt om geld voor onderzoek binnen te halen. Het ministerie van wetenschap verlaagt de bijdragen en de druk om via andere organisaties geld binnen te krijgen neemt volgens het bestuur toe. (LD29-06).

29. De bouw van de McDrive op de hoek van de Rooseveltstraat en de Voorschoterweg, in het voornmalige Mexx-gebouw waarin het Leidsch Dagblad jaren gevestigd was, begint. Wethouder Paul Laudy geeft met uitbater Walther Jacobs en vastgoedmanager Pim Voogt van McDonald's het officiële startsein. Eind deze zomer moet het restaurant met 192 zitplaatsen open gaan. Er werken straks ruim tachtig mensen. ‘Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die zich willen ontwikkelen’, zegt Jacobs. Laudy is blij met de positieve bijdrage aan de lokale werkgelegenheid. McDonald's draagt 150.000 euro bij aan het aanpassen van het kruispunt van de Rooseveltstraat en Voorschoterweg. Het is al jaren een kruispunt waar geregeld opstoppingen ontstaan. Met een extra afslagstrook op de Voorschoterweg zou dat probleem en de verkeerstoename door de MCDrive opgelost moeten zijn. Leiden telt straks vier restaurants van de fastfoodketen: aan de Beestenmarkt, de Korte Mare, bij het transferium langs de A44 en aan de Rooseveltstraat. Twee daarvan zijn McDrives. (LD27/30-06, Dichtbij29-06, Sl30-06, WW01-07).
29. Leidenaar Mehvan S. (34), geboren in Irak, ranselde zijn jongere zus (21) het afgelopen half jaar meermalen af. ‘Ik heb haar geslagen, ja. Ze verdient het! Ze doet verkeerde dingen’, zei hij tegen de politie. In 2010 en 2013 werd hij door de Haagse politierechter ook veroordeeld voor het slaan van zijn zus. Nu krijgt Mehvan wegens mishandeling en stalking twee maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk, een verplichte behandeling in agressiebeheersing en een contactverbod met het slachtoffer. De Leidenaar komt zelf niet naar de zitting en stuurt ook geen advocaat. De aanklaagster: ‘Iedereen heeft in Nederland recht op zijn eigen cultuur en normen, maar het moet wel binnen de wet blijven’. Ze wijst er op dat de reclassering moedeloos rapporteert over verdachte. Die blijft ervan overtuigd dat hij niets fout doet. ‘Ze is familie, dus ik mag haar slaan’. Het vonnis is gelijk aan de eis van de officier van justitie. (LSD30-06).

29. Het vmbo aan de Boerhaavelaan wil samen met het vmbo van mytylschool De Thermiek in een nieuw gebouw, meldt Huib Bulthuis van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Eind dit jaar worden de nieuwbouwplannen aan de gemeente voorgelegd. SCOL wil het liefst nauw samenwerken met het bedrijfsleven om het praktijkonderwijs goed te laten aansluiten op de beroepspraktijk. Het vmbo-onderwijs van SCOL zit, na de fusie van Visser 't Hooft Lyceum en Bonaventura College, nog in twee panden. De meeste lessen worden gegeven aan de Boerhaavelaan. Alleen de leskeuken in het gebouw aan Vijf Meilaan is nog in functie. Wanneer nieuwbouw aan de Boerhaavelaan doorgaat worden dat gebouw gebruikt als tijdelijke huisvesting. Bulthuis: ‘Het liefst concentreren we het hele vmbo-onderwijs op één locatie. Dan zitten we niet in het vaarwater van andere middelbare scholen. Als alles meezit denk ik dat we medio 2019 locatie Zuid-West niet meer nodig hebben’. De Thermiek, voor lichamelijk gehandicapte jongeren, wil ook les geven in de nieuwbouw. Praktijklokalen worden dan gedeeld. (LD29-06).

29. Wethouder Roos van Gelderen (SP) deelt de eerste vakantiepassen uit bij kinderdagcentrum De Walnoot van Gemiva-SVG Groep. Alle basisschoolleerlingen in Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Leiderdorp krijgen zo’n pas. Dat is een kortingskaart voor allerlei activiteiten in de regio, die een waarde vertegenwoordigt van zo'n 300 euro. Thema is dit keer ‘Doldwaze dates’. (LD27-06, Dichtbij01-07, LN01-07).

29. De gemeente hoeft de indeling van het vernieuwde woonwagenkamp Trekvaartplein niet om te gooien. De familie Brandt eiste twee weken eerder bij de Haagse rechtbank een andere plek maar krijgt die niet. Op de toegewezen plek was het volgens de man veel te onrustig. Brandt betoogde dat de hoge notering op een gemeentelijke toewijzingslijst recht geeft op een rustiger plek. De gemeente hoeft niet in alle gevallen voorkeuren te honoreren vindt de rechtbank. (LD18-06, LD03-07).

29. De Historische Vereniging Oud Leiden waarschuwt voor de trend om binnen het beschermd stadsgezicht of aan de randen daarvan bouwprojecten op te zetten die volgens de regels net iets te hoog zijn. Daarom wordt bezwaar gemaakt tegen het plan om een appartementencomplex met 46 starterswoningen te bouwen op de plek van garage van Mauritz Motor Cars aan de Zijlsingel 36. Voorzitter Rens Heruer: ‘Sta het niet toe. Wat bij het ene projectje wordt toegestaan, levert een argument op bij een volgend projectje. En zo verandert geleidelijk aan en - naar wij aannemen ongewild - het stadsprofiel’. Oud Leiden heeft inmiddels een lijstje met voorbeelden: de studentenappartementen langs de Waardgracht en het Looiersplein, een inmiddels teruggetrokken plan voor de Scheepmakerssteeg en langs de Zijlsingel de appartementen die onderdeel vormen van de plannen voor de Zeeheldenbuurt. ‘De bouw van de starterswoningen langs de Zijlsingel past in dat rijtje’, schrijft Heruer. ‘Dat de garage/showroom gesloopt wordt, zullen weinigen betreuren. Maar dat hier langs de Zijlsingel vier-hoog gebouwd wordt is een andere zaak’. Gerard Kramer van de HVOL snapt de beweging van projectontwikkelaars wel. ‘Als je niet in de breedte of de diepte kunt bouwen, probeer je natuurlijk de hoogte in te gaan. Bij al die plannen is niet de vraag of het mooi is of niet. Het gaat om het veranderende profiel van de historische stad. Neem de ontwikkelingen op het terrein van de Meelfabriek, bij de Waardgracht en het Looiersplein: in de oorspronkelijke plannen was er langs de gracht sprake van laagbouw, passend in het profiel van de Waardgracht. Nu gaat het weer om hoge woonblokken. Dat moet je niet doen, je gaat het karakter van zo'n grachtje helemaal veranderen’. Dat geldt wat hem betreft ook voor de plannen aan de Zijlsingel, waar de ontwikkelaar dertien meter hoog wil bouwen. ‘Zo wordt het profiel van de Zijlsingel volstrekt doorbroken’', aldus Kramer. De vereniging is niet op alle plekken in Leiden tegen hoogbouw. ‘We snappen de noodzaak, maar doe het dan aan de buitenkant van de stad’. (LD30-06).

29. Het Bachkoor Holland voert niet langer de Matthäus Passion uit in de Pieterskerk. Daarmee komt een einde aan een traditie van drie decennia. De Pieterskerk heeft het Bachkoor Holland aan de kant geschoven. Voortaan wordt het meesterwerk van Bach uitgevoerd door het Residentie Orkest en het Nederlands Kamerkoor. ‘Wij willen de Matthäus Passion vanaf volgend jaar op een andere manier aanpakken’, zegt directeur Frieke Hurkmans. ‘We gaan proberen veel meer jongeren aan te spreken. De Matthäus Passion is hartstikke populair tegenwoordig, dus waarom geen kinder-Matthäus of een meezing-Matthäus?’ Zij zou het liefst een complete Matthäus-week in de Pieterskerk zien. De Matthäus Passion wordt traditiegetrouw uitgevoerd op Witte Donderdag en Goede Vrijdag voor Pasen. Hurkmans: ‘Met Naarden behoort Leiden tot de top van de Matthäus-uitvoeringen. Daar gaan we niet aan tornen. Het Nederlands Kamerkoor is misschien wel het mooiste koor van Nederland. En het Residentie Orkest wil graag meer in de Haagse en Leidse regio spelen’. Wat volgens haar ook zwaar meewoog is dat zij allebei ook al allerlei educatieve activiteiten ontplooien. ‘Het lijkt me mooi om op zaterdag bijvoorbeeld nog een meezing-Matthäus te hebben. Daarmee spreek je weer een andere doelgroep aan’. Het Bachkoor Holland, met zijn thuisbasis in Leiden, is ‘verbaasd en ontsteld’ ‘Wat ons betreft blijft deze traditie tot in lengte van jaren in stand’, zegt zakelijk leider Laurent Paulussen. ‘Wij hebben met de Pieterskerk een overeenkomst tot het jaar 2018. Zelfs de concertdata zijn al vastgelegd en staan voor 2016 op de website. Ook de solisten voor de Matthäus Passion in maart en het Concertgebouw Kamerorkest zijn al gecontracteerd’. Volgens Paulussen komen sommigen al dertig jaar en reserveren die direct voor het volgende jaar. ‘Van die kant heb ik zeer emotionele reacties gekregen. Er is met ons geen woord over gewisseld. Ons bestuur gaat dan ook zo snel mogelijk contact opnemen met de kerk, want dit is het laatste wat wij willen’. Hurkmans, zegt dat er overleg is geweest tussen de Raad van Toezicht van de Pieterskerk en het bestuur van het Bachkoor. ‘Ze zijn er zakelijk niet met elkaar uitgekomen’. Bovendien betwist zij dat er een getekend contract bestaat. (LD30-06).

30. Wethouder Frank de Wit ontvouwt de toekomstplannen voor de schaatshal aan de Vondellaan. In 2012 stelde de gemeenteraad vier miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van de 200 meterbaan. De gemeente hikt aan tegen het opknappen van de particuliere hal met publiek geld als dat ook zou leiden tot huurverhoging voor de Stichting IJshal Leiden (SIJL). Er liggen drie opties op tafel. De gemeente knapt de hal toch op, maar maakt met Westelijke Investment bv van eigenaar Kempeneers bindende afspraken over de huurprijs, de huidige hal wordt onteigend of er komt een nieuwe schaatsbaan. Dat laatste heeft de voorkeur van de Stichting Schaatsbaan Leiden. Een bijdrage blijft dan beperkt blijven tot de eerder gereserveerde vier miljoen. Een quickscan van Grontmij Nederland B.V in opdracht van de gemeente ziet mogelijkheden voor een nieuwe compacte ijshal op Sportpark De Vliet in combinatie met een ovedekt zwembad. Dat komt uit op een tekort van 3,4 miljoen euro. De gemeente nodigt de SSL en andere private partijen uit om met voorstellen te komen om dit financieringstekort op te lossen. Grontmij Nederland B.V. kijkt nog eens naar de stichtingskosten, de mogelijkheden om het tekort op te lossen en de gevolgen als aan de Voorschoterweg voetbalclub GHC één voetbalveld opschuift richting Leidsche Boys. In dat geval krijgen clubs als IHCL, Leiden Lions en IJVL een volwaardig onderkomen. ‘Voor het schaatsen in Leiden is het nu écht tijd dat er wat gebeurt’, aldus Jos Arts van de SSL. Stadsbestuur en gemeenteraad vinden het belangrijk dat er overdekt geschaatst kan worden in Leiden. De huidige ijsbaan heeft een rondje van 182 meter. In het onderzoek wordt gekeken naar een baan van 250 of 333 meter. Een overdekte 400 meterbaan is te duur, is nu al duidelijk. Een nieuwe hal wordt wel veel duurzamer dan de verouderde hal in het Morskwartier. GHC-voorzitter Patrick van de Graaf verwacht dat het plan voor een ijshal, zeker financieel gezien, nog heel ver weg is. Over de uitkomsten wordt de gemeenteraad in september geïnformeerd. (Sl30-06, Gem03-07, LD04-07, Sl06-07, LN08-07).

30. Met een speciale bijeenkomst bij winkelcentrum Stevensbloem wordt de start van de lang verwachte renovatie gevierd. Wethouder Robert Strijk en Pierre Sikking als vertegenwoordiger van de ondernemers verrichten de starthandeling. De PvdA huurt een ijskraam om de bewoners en de winkeliers te feliciteren met deze mijlpaal. Na maanden van uitstel en vertraging start de firma Baton de Mooy een week eerder met breek- en sloopwerk in opdracht van eigenaar Urban Interest. De eerste opknapplannen dateren uit 2006. De twee supermarkten Dirk en Albert Heijn worden fors uitgebreid en de ingang wordt verplaatst. Bouwgroep Moonen moet de klus in een jaar kunnen klaren. Medio augustus zijn de grootste sloopwerkzaamheden afgerond. Eind augustus begint de aanleg van de funderingen voor de nieuwbouw. De oppervlakte gaat van 4.930 naar 6.100 vierkante meter. Het parkeerterrein krijgt er dertig plaatsen bij. (LD24-06, Sl24-06, WW01-07, LD13-08).

30 Europdonor kan de toestroom van het aantal stamceldonoren nauwelijks aan. De in Leiden gevestigde stamceldonorbank luidt de noodklok. Het geld om donoren te registreren raakt op. ‘Er zijn meer donoren nodig om ernstig zieke kankerpatiënten te genezen, maar door een gebrek aan financiering zijn wij binnenkort genoodzaakt te stoppen met werven’, zegt directeur Carine Mijnarends. De oproep van familie en vrienden van de Zoetermeerse Melissa om stamceldonor te worden, zorgde ervoor dat duizenden mensen zich aanmelden. (RTVW30-06).

30. Vier wijken in Leiden en twee in Zoetermeer hebben geen televisie. Tijdens graafwerkzaamheden raken twee kabels van Ziggo beschadigd, waardoor 2.200 huishoudens een dag zijn verstoken van tv. (RTVW30-06).

30. In Leiden en omstreken zijn begeleiders, na een eerste evaluatie, positief over de invoering van passend onderwijs. Daarbij gaan leerlingen met uiteenlopende handicaps, gewoon naar een reguliere school. Daarvoor krijgt die school extra geld voor begeleiding. ‘Voorheen probeerden we leerlingen met problemen ook zo lang mogelijk op school te houden’, zegt Diony Breedveld van basisschool Joppensz. ‘Eigenlijk verwachtte ik dat er niet veel ging veranderen, omdat het al goed georganiseerd was in Leiden’. Het is voor scholen wel voelbaar dat zij zich moeten redden met minder geld voor die extra ondersteuning. Ze heeft geregeld overleg met Miek van Dijk van de Leidse Houtschool en Jacqueline van Nijnanten van PCS de Sleutelbloem. Op de drie scholen zitten ook kinderen die een lichamelijke beperking hebben, slechthorend zijn of gedragsproblemen vertonen. Het geld is niet langer persoonsgebonden, zoals voorheen met het zogeheten ‘rugzakje’. Scholen beheren zelf de financiële middelen, maar dit systeem heeft ook een keerzijde. Van Nijnanten. ‘Wij zijn een kleine school en het is lastig om iemand van buitenaf aan te stellen voor de begeleiding van leerlingen met een zorgvraag’. Bij basisschool De Arcade, met ongeveer 400 leerlingen, verliep de inpassing mede dankzij de ervaring met de Proeftuin erg goed, aldus IB'er Iris de Waard. Zij merkt wel dat er meer regels zijn bij de aanvraag van ambulante begeleiders, die worden ingeschakeld door scholen om leerlingen met een lichamelijke beperking of gedragsproblemen persoonlijke begeleiding te bieden. (LD01-07).

30. De 55-jarige scheikundeleraar Gé de M. van het Stedelijk Gymnasium die een seksuele relatie aanging met een 16-jarige leerlinge krijgt geen beroepsverbod. Dat beslist de Haagse rechtbank. Ook een zedendaderbehandeling vindt de rechter niet nodig omdat niet voor herhaling wordt gevreesd. Wel krijgt hij een werkstraf van 180 uur. De reclassering. concludeerde na gesprekken met de docent dat verplichte behandeling raadzaam is met een voorwaardelijke celstraf als stok achter de deur. Twee weken eerder eist het OM een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een beroepsverbod voor vijf jaar. De docent werkte al bijna twintig jaar bij het Stedelijk toen de leerling verliefd op hem werd. Scheikunde was haar lievelingsvak, waar ze graag met hem over praatte. Het ging om een wat stil en teruggetrokken meisje dat onzeker was over haar uiterlijk. Hij sprak met haar af in een klaslokaal en schonk haar drank: ‘Ik was benieuwd wat er zou gebeuren’. Hij had ook seks met haar in recreatiepark De Vlietlanden, in een zeilboot en zijn eigen slaapkamer. ‘Onze relatie maakte haar vrolijk en blij’', aldus de man op de zitting. Een jaar geleden kwam alles uit. De docent werd geschorst, de school deed aangifte. Op het Stedelijk ontstond onrusten ouders van de leerlingen werden geïnformeerd. De docent belandde in de cel. Hij kwam drie dagen later weer vrij. Hij zag het meisje nooit weer, maar stuurde ondanks een contactverbod toch nog een berichtje. Zij heeft pas haar schooldiploma gehaald en gaat studeren. De docent nam uiteindelijk zelf ontslag en krijgt daardoor geen ww-uitkering. Met die persoonlijke omstandigheden houdt de rechtbank rekening in de strafmaat. Docent de M.: ‘Ze kwam op een moment dat ik behoefte had aan warmte en tederheid. Mijn vrouw had een reorganisatie op het werk, de kinderen waren het huis uit en ik zat zelf tegen een burn-out aan, ik was verzwakt en werd verliefd’. (LD17-06, LD01-07).

30. De Historische Vereniging Oud Leiden pleit voor behoud van het kunstwerk in het Driestar College van Peter Struycken. Het werk is bevestigd op de gevel van een schoolgebouw aan de Dieperpoellaan. Daar maakte Struycken het in 1966, toen het pand werd opgeleverd voor het Mathesis Scientiarum Genitrix. Omdat het pand verouderd is, krijgt die school nieuwbouw, vlakbij het Da Vinci College aan de Kagerstraat. Het schoolgebouw aan de Dieperpoelstraat wordt gesloopt. In 2011 heeft de gemeente overwogen er een gemeentelijk monument van te maken maar dat gebeurde niet. HVOL-voorzitter Rens Heruer vindt het werken van Struycken - een van de zijn eerste - en bijzondere plaats heeft in de ontwikkeling van Monumentale Kunst in Nederland. In een brief aan de gemeente roept hij op een nieuwe bestemming voor het kunstwerk te vinden. Volgens Struycken is het kunstwerk ooit wit geschilderd zonder zijn toestemming. Het origineel was blauw met oranjerood. Als je het wilt behouden, zou je de originele kleuren terug moeten brengen, vindt Struycken, die in Gorinchem woont. Hij ziet een plek in bijvoorbeeld de nieuwbouw voor Driestar wel zitten. Maar hij stelt wel randvoorwaarden. ‘Het werk is echt bedoeld voor de entree van een school. Ik zou een plek in een kantine, lerarenkamer of gang echt niet goedkeuren. En ook is het de bedoeling dat een gedeelte binnen is en een gedeelte buiten’. Heruer snapt dat hergebruik ingewikkeld is: ‘Wij willen vooral dat het niet kapot gaat’. De kunstenaar zegt ‘ongelooflijk geroerd’ te zijn door de reddingspoging van Oud Leiden. ‘Maar Ik heb liever dat het in zijn totaliteit vernietigd wordt, dan dat er iets aan wordt veranderd. Want dan maak je iets wezenlijks kapot’. De gemeente wil het pand in de zomer van 2016 slopen en gaat in overleg met de kunstenaar. (LD01-07).

30. Acht gebouwen worden genomineerd voor de Rijnlandse Architectuur Prijs 2015 tijdens de talkshow ‘Stand van de Stad’. De tweejaarlijkse architectuurprijs wordt 13 oktober uitgereikt. In Leiden zijn hospice Xenia, poppodium Gebr. de Nobel en het theehuis Tuin van Noord aangewezen. Xenia aan de Kloosterpoort is ontworpen door architectenbureau Mulder van Tussenbroek en Piet van Veen. Gebr. de Nobel is sinds december vorig jaar in gebruik als poppodium ter vervanging van het gesloten LVC. Het gebouw met onder meer een gevel van cortenstaal is ontworpen door Ector Hoogstad Architecten. Voor het pas geopende theehuis Tuin van Noord tekende architectenbureau GAAGA. De overige vijf staan in Leiderdorp, Teylingen, Voorhout, Katwijk en Oegstgeest. De jury kent de architectuurprijs toe, maar er is ook een publieksprijs. Daarvoor kan vanaf 17 augustus worden gestemd. (RAP30-06, LD01-07).

30. B en W maken ontwerpdocument ‘Leiden Duurzaam 2030; Een kansrijke, leefbare stad voor nu en straks’ openbaar voor inspraak. Het bevat voorstellen voor de lange-termijnambities maar ook prioriteiten voor de periode 2016-2020. Wethouder Frank de Wit: ‘Tijdens een expertsessie op 11 maart in de Hooglandse Kerk bleek dat er al heel veel goede initiatieven zijn om van Leiden een duurzame(re) stad te maken. Daarnaast zijn die avond ook veel nieuwe, goede ideeën verzameld die in het ambitiedocument staan. in het vierde kwartaal van 2015 wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd. (Gem01-07).

30. De politie ontdekt drie hennepkwekerijen in de Sluisstraat, Potgieterlaan en Kagerstraat. Op dat laatste adres worden in de woning ruim 300 hennepplanten gevonden. (Sl01-07, Dichtbij01-07, LD02-07).

30. Leidse chemisch biologen hebben een methode ontwikkeld om de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen te versnellen Het team staat onder leiding van Mario van der Stelt. De nieuwe methode kan actieve eiwitten in complexe weefsels zoals de hersenen identificeren. De activiteit wordt gemeten, voor en na het toedienen van een kandidaatmedicijn. Zo kunnen onderzoekers in één keer waarnemen hoe verschillende eiwitten op een middel reageren. Met de nieuwe aanpak is er een stof in de hersenen ontdekt, die de aanmaak stillegt van lichaamseigen stof met dezelfde werking als cannabis. Als deze stof te veel geproduceerd wordt, kan dat leiden tot overconsumptie, overgewicht en ontstekingen in de hersenen. Het selectief remmen van de aanmaak kan leiden tot een nieuw medicijn voor de behandeling van onder meer obesitas. (LD01-07, UL30-06).