Kroniek juli 2015

1. De leden van de Commissie Haring & Wittebrood en Hutspot van de 3 October Vereeniging benoemen Christiaan de Witt tot Haringmeester 2015. De Witt heeft in de 14.000 leden tellende vereniging vele functies vervuld. De versierselen, een lichtblauwe stropdas met de afbeelding van een haring, wordt hem omgehangen door Charles Schulpen, voorzitter van de commissie.
Jarenlang bakte De Witt het wittebrood, dat op 3 oktober in de vroege ochtend wordt uitgedeeld aan de ‘hongerige Leidenaars’. In 2004 kwam daaraan een einde met de introductie van het Geusje. Van Maanen werd de leverancier. Vakman De Witt bleef betrokken bij het bakproces. In Brasserie De Poort van Leyden waar de haring begeleid door een koele Corenwijn werd geproefd, wordt afscheid genomen van commissielid Jochem Myjer. De populaire cabaretier kan zijn optredens niet combineren met werkzaamheden voor de commissie. (Dichtbij01-07).

1. De Leidse wiskundige Ionica Smeets (35) is benoemd tot bijzonder hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden. Smeets kreeg het afgelopen decennium landelijke bekendheid als ‘wiskundemeisje’, toen zij samen met mede-promovenda Jeanine Daems een weblog begon om wiskundige vraagstukken uit te leggen voor een groot publiek. Het weblog leidde onder meer tot een column in de Volkskrant en tot drie boeken. In 2014 verscheen ‘Het exacte verhaal’. Wetenschapscommunicatie voor bèta's’. Smeets heeft een benoeming voor één dag per week voor vijf jaar. Smeets: ‘Ik ga door met mijn column in de Volkskrant en ik wil een tv-programma maken voor de VPRO. En ik heb ook nog twee kindjes’. Smeets gaat aan de slag in de vakgroep Science Communication & Society, waar ook de in Leiden bekende hoogleraar wetenschapscommunicatie Jos van den Broek werkt. Voor de langere termijn denkt ze aan een opleiding datajournalistiek. ‘Met de opkomst van internet wordt nieuws jagen en primeurs scoren voor journalisten steeds moeilijker. Het verzamelen en analyseren van cijfers groeit uit tot een belangrijk specialisme. Bèta's zijn niet bang voor spreadsheets in Excel en ze zijn gewend om te programmeren’. Smeets denkt ook na over het opzetten van een studententeam dat leuke lezingen gaat geven over wiskunde op scholen. Smeets, die sinds acht jaar in Leiden woont, heeft mede voor de baan gekozen omdat ze veel vrijheid krijgt. Ze studeerde wiskunde aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde in 2010 bij de Universiteit Leiden. Haar partner Han werkt als klinisch fysicus werkt in een Amsterdams ziekenhuis. Ze heeft een zoontje van vier en een dochtertje van een half jaar. Ze wilde cabaretière worden en volgde een cursus kleinkunst in haar studententijd. Maar omdat zichzelf niet goed genoeg vond stortte ze zich op de wetenschap. (RTVW06-07, Dichtbij06-07, LD07-07, UL07-07, WW15-07, LD29-08)).

1. Biotechnologiebedrijf Amarna Therapeutics sluit een overeenkomst met het Oostenrijkse Center for Biomarker Research CBMed in Graz. Samen gaan ze immunotherapeutische vaccins ontwikkelen tegen aandoeningen waarvoor nog geen afdoende behandeling is, zoals lymfatische leukemie en diabetes type 2. (LD01-07).

1. Monique van Arnhem is de nieuwe voorzitter van Rotaryclub Leiden AM. Zij neemt de functie over van Ruben van Merweland. (LD01-07).

1. Het Haagse gerechtshof veroordeelt de Leidse kapper Maurice P. (41) conform het vonnis van de rechtbank tot twaalf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk en een contactverbod voor drie jaar met een 14-jarig meisje. De rechtbank achtte in juli 2014 bewezen dat hij vanaf begin 2013 verregaande ontucht bedreef met het meisje dat zijn winkel schoonmaakte. (LD19-06).

1. Patrick van de Graaf (43) uit Voorschoten is de nieuwe voorzitter van voetbalclub GHC. Hij volgt Dick Barnhoorn op die de hamer 38 jaar hanteerde. (LN24-06).

1. Een uitslaande brand verwoest twee tuinhuisjes op het complex van volkstuinvereniging Ons Buiten, in Leiden-Noord. De brandweer heeft moeite om bij de huisjes te komen, door de smalle paden maar slaagt er in het vuur te doven. Er wordt druk gespeculeerd over de oorzaak. Er zijn al eerder huisjes op het park in vlammen opgegaan, en dat voedt de speculaties over brandstichting.
Later blijkt dat een accu, die in één van de huisjes aan de oplader ligt, de brand veroorzaakte. Er raakt niemand gewond. (RTVW01-07, Dichtbij01-07, Sl01-07, LD02-07).

1. Tim Hogeboom (14) heeft zijn primeur. De Leidenaar doet mee in ‘The Sound of Music’ in Heerlen. De musical draait al bijna een jaar, maar voor Tim is het de eerste keer dat hij Kurt speelt. Het is al langer zijn droom om mee te doen aan een musical. Ruim een jaar geleden werd hij bij de eerste cast niet gekozen. Nu wel. Hij deed ook vergeefs auditie bij Billy Elliot. Op hun advies ging hij bij het Nederlandse Musical Ensemble. Tim: ‘Ik heb voor die auditie ook nog extra lessen gevolgd bij de zanglerares van mijn zusje’. Voor zo'n rol moet veel geoefend worden. Gelukkig werkt het Delta college, waar Tim op school zit, mee. ‘Ik treed vooral op in de zomervakantie, dus ik mis niet veel van school. Als het mee zit, kan ik zestien keer optreden in Heerlen, Apeldoorn, Rotterdam en Amsterdam’. Het betekent dat het gezin dit jaar niet op zomervakantie kan. (NVH30-06, LN01-07, LD15-08).

1. De gemeente introduceert een nieuwe subsidieregeling voor wijkinitiatieven. Elke Leidenaar krijgt de kans om voorstellen voor verbeteringen in de wijk in te dienen waar ze zelf aan willen werken. Deze nieuwe regeling steunt initiatieven die de leefbaarheid verbeteren. (Gem01-07, LN08-07).

1. Notaris Erna Kortlang, tevens voorzitter van ondernemersvereniging BV Leiden, sluit zich aan bij TeekensKarstens notarissen. Ook haar team van zeven medewerkers maakt de overstap. De afgelopen vijftien jaar was Kortlang als notaris verbonden aan De Clercq advocaten en notarissen. Bij TeekensKarstens gaat Kortlang de familie- en erfrechtpraktijk aansturen. (LD27-06).

1. Een kwart van de 41 winkelcentra in de Leidse regio en Katwijk is door snel veranderend consumentengedrag op langere termijn niet levensvatbaar. En in de resterende winkelcentra moet het roer om. Dat blijkt uit de Retailvisie Leidse regio 2025, die de zes betrokken gemeenten voor inspraak vrijgeven. Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Zoeterwoude en ondernemers werken het afgelopen jaar aan de visie, met advies van het Retail Management Center (RMC). Ze zijn het eens dat er flink wat moet gebeuren om de strijd met andere regio's en het internet niet te verliezen. De oplossing zoeken zij in regionaal samenhangende winkelgebieden met een specifieke identiteit. De regio telt in de visie straks vijf ‘recreatieve’ winkelgebieden, vier ‘doelgerichte’ en 21 voor dagelijkse boodschappen. Elf bestaande winkelgebieden vallen af.
In Leiden zijn dat Beatrixstraat, Herenstraat, Hoge Rijndijk, Van ’t Hoffstraat en Lammenschansweg. De visie wordt niet afgedwongen, dat bepalen vraag en aanbod. Wel willen de gemeenten winkeliers die ‘niet op de juiste plek zitten’ helpen bij verplaatsing of transformatie van een winkelpand. ‘De consument is minder loyaal dan voorheen, hij heeft veel meer mogelijkheden’, zegt centrummanager Erwin Roodhart. ‘We proberen klanten ertoe te verleiden hun winkelgedrag te koppelen aan andere activiteiten in de regio. Zodat ze langer blijven hangen en meer uitgeven. Een woonwijk heeft meer een enorme supermarkt en wat winkels met dagelijkse spullen dan aan een klokkenmaker of een modezaak’. Wethouder Robert Strijk, voorzitter Stuurgroep Economie071: ‘Uniek is dat we letterlijk over gemeentegrenzen zijn heengestapt en samen kijken naar wat goed is voor onze regionale economie. Dat we dit ook samen met ondernemers uit de regio doen, daar ben ik echt blij mee’. Winkelgebieden waar doelgericht geshopt wordt (bijvoorbeeld woonboulevards) krijgen mogelijkheden om hun activiteiten te verruimen. Nieuwe trends zoals ophaalpunten voor online gekochte producten, krijgen hier de ruimte. De retailvisie ligt van 10 juli tot en met 4 september ter inzage en wordt toegelicht tijdens een presentatie in het Van der Valk hotel De Gouden Leeuw in Voorschoten op 6 juli. Daar zijn ruim honderd ondernemers aanwezig. Geconstateerd wordt dat de visie op enkele punten haaks staat op het huidige vestigingsbeleid van de provincie. Volgens Willem-Jan Zirkzee van de gelijknamige meubelhandel aan de Lammenschansweg heeft bureau Retail Management Center, dat de visie maakte, nooit gesproken met de ondernemers aan de Lammenschansweg. Economie071-woordvoerster Joke Busschots ontkent dat. Zij stelt dat het bedrijventerrein, net als alle andere, van meet af aan heeft kunnen meepraten. Volgens Zirkzee is het amper twee jaar geleden dat de gemeente besloot om bouw- en vestigingsregels er te versoepelen. De politiek spiegelde de Lammenschansweg een toekomst voor als een soort lokale Champs-Élysées. ‘Ik denk niet dat iedereen doorheeft dat de retailvisie daarvoor in de plaats komt’, zegt Zirkzee. ‘Wij zijn een echt Leids bedrijf, zitten al tachtig jaar in de stad. Ik wil niet verhuizen, en ik ben niet de enige. Ik wil hier graag een boulevard maken, met een opvanglocatie voor local heroes’. Na de zomer buigen de colleges van de zes gemeenten zich over de inspraakreacties.(Zie ook 16-07). (Gem01- 07, Dichtbij02-07, LD03/07/08/11-07, RTVW07-07, LN08-07, St08-07, WW08/22-07).

1. Wethouder Frank de Wit voerde sinds november 2014 individuele gesprekken met voorzitters van voetbalclubs. Op een gezamenlijke bijeenkomst is alleen besloten in september verder te praten. ‘Het was constructief, de sfeer tussen de clubs is goed’, aldus De Wit. ‘De verenigingen bepalen zelf hun toekomst, maar ze zijn ervan doordrongen dat er keuzes moeten worden gemaakt’, aldus de wethouder. Sommige verenigingen hebben nauwelijks jeugdleden, kampen met financiële tekorten, terwijl veel voetballers lid zijn van clubs in omliggende gemeenten. Het herschikken van de voetbalvelden is een complexe materie. Een plan van vv Leiden, FC Rijnland en korfbalclub Crescendo om velden te delen in de wijk Morskwartier, is door de gemeente afgewezen. Omdat het idee niet of nauwelijks bijdraagt aan de oplossing van de knelpunten binnen de voetbalsector, aldus de wethouder. Voorzitter Jasper van Marwijk is voor een fusie van zijn club Docos, ondanks de grote jeugdafdeling en een financieel gezonde bedrijfsvoering. ‘We zijn in de alarmfase beland’, vindt Raymond Keur, voorzitter van Roodenburg. De club lijdt onder de witte vlucht uit Leiden-Noord en de gebrekkige ouderparticipatie onder allochtonen. GHC is een van de clubs, die vanwege een betalingsachterstand een regeling moest treffen met de gemeente. De nieuwe voorzitter Patrick van de Graaf hoopt dat clubs de noodzaak inzien van fuseren. Ook GHC, zelf al een fusieclub, wil samen verder met een ander. Clubs die willen fuseren - FC Rijnland en Boshuizen horen daar ook bij - hebben wel voorwaarden. Docos wil een beter complex, want het komt ruimte te kort. Roodenburg lonkte eerder naar Lugdunum. Raadslid Julius Terpstra (CDA): ‘Eigen initiatief van clubs wordt niet altijd gewaardeerd noch naar waarde geschat’. (LD27-06, LD01/04-07, NVH06-07, LN08-07).

1. De gemeente gebruikt het plantenverdelgingsmiddel Round Up niet meer. Maar bij volkstuinders, door woningbouwcorporaties, op het Bio Science Park en langs de spoorbanen kan er nog wel mee worden gespoten. Dat antwoorden B en W op vragen van SP en Partij voor de Dieren. Zij vragen of de gemeente andere instanties wil dwingen er ook mee te stoppen. Dat vindt het college niet zinvol omdat de nadelen van Round Up genoegzaam bekend zijn en een totaal wettelijk totaalverbod op het gebruik aanstaande is. (LD02-07).

2. Voor de derde keer opent Kleedvermaak een pop-up winkel Ditmaal aan de Haarlemmerstraat 80-82. In november 2013 werd de formule bedacht door Meike Hurts, Berdi Schouten en Nienke Middelweerd. Een tweedehands kledingwinkel met allerlei snuisterijen, optredens van bandjes en een koffiebar met hapjes en drankjes. De eerste keer zat de zaak op de Aalmarkt, de tweede keer in het voormalige pand van Zeeman in de Breestraat. Kleedvermaak blijft maximaal twee jaar op de Haarlemmerstraat. (LD14-07).

2. Het gaat steeds beter met vastgoedbeheer bij de gemeente concludeert de Rekenkamercommissie. De onderzoekers ontraden de gemeente het vastgoed onder te brengen bij de afdeling die gaat over wegonderhoud, plantsoenen en riolering. Alle gegevens voor de verkoop van panden zijn op orde al is de informatie niet altijd volledig actueel. Najaar 2014 was het nog een potje. Gegevens ontbraken, B en W wisten niet eens wat Leiden in bezit had, laat staan hoeveel het waard was. Wat nog ontbreekt is informatie over bijvoorbeeld afspraken in huurcontracten en waarborgsommen. Onduidelijk is wie van de gemeente huurt en voor hoeveel. (LD03-07).

2. In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt een patiënt binnengebracht die mogelijk besmet is met ebola. Dat maakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. ‘De patiënt is recent in een gebied in West-Afrika geweest waar ebola voorkomt. In Nederland heeft de patiënt ziekteverschijnselen ontwikkeld waarbij volgens protocol ebola niet is uitgesloten’, aldus de zegsman. De patiënt wordt in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiekamer onderzocht. De uitslagen daarvan zijn binnen enkele dagen bekend. Om goed voorbereid te zijn wordt bij het LUMC geregeld geoefend op de komst van dergelijke patiënten die binnenkomen via een speciale ingang. Op 4 juli maakt het LUMC bekend dat de patiënt geen ebola heeft en het ziekenhuis heeft verlaten. (RTVW02/04-07, Dichtbij02/04-07, LUMC02-07, LD03-07).

2. Digimoo Studios winnen met hun app ‘Storm & Skye en het geheim van de Autowasstraat’ een Tabby Award. Voor de prijs zijn meer dan 200 inzendingen uit zestien landen kandidaat. Al eerder viel de app van de Leidenaars over de avonturen van twee kinderen die in de autowasstraat een magische doorgang vinden naar een nieuwe wereld, in de prijzen. De app met het kinderspelletje is in het Engels en Nederlands geproduceerd en kan geladen worden op tablets en mobiele telefoons. (LD03-07).

2. Met Google streetview kan gratis in Naturalis worden rondgekeken. Het is het resultaat van een samenwerking met het ‘cultural institute’ van Google. Om het Leidse museum in beeld te brengen, zijn ruim 700 360-graden-panoramafoto's gemaakt in juli 2014. De digitale bezoeker kan het depot aan de Garenmarkt, waar veel grote dieren worden bewaard en zes voor het publiek gesloten depots in de collectietoren bekijken. Bovendien zijn van 152 objecten afzonderlijke foto's gemaakt waarop bezoekers tot in detail kunnen inzoomen. (Dichtbij02-07, LD03-07, LN08-07, WW08-07).

2. Vanwege het tropische weer houdt de provincie extra controles bij beweegbare bruggen. Uit voorzorg zet ze koelwater in, om metalen delen op temperatuur te houden. Zogeheten ‘natte ploegen’ komen snel ter plaatste als een brug te heet dreigen te worden. Overigens zijn de meeste bruggen in de regio Leiden goed bestand tegen de hitte, meldt de provincie. Ze zijn zo gebouwd dat het niet direct gevaar oplevert bij uitzetting. Nu het Nationaal Hitteplan van kracht is zijn ook wegbeheerders in de hoogste staat van paraatheid. Arriva laat weten dat alle bussen in de regio zijn voorzien van airconditioning en geldt een aangepast kledingreglement voor het personeel. Passagiers wordt geadviseerd voldoende drinken mee te nemen. In de dienstregeling zijn voorlopig nog geen aanpassingen. NS zet uit voorzorg op een aantal trajecten minder treinen in. Op het traject Leiden-Utrecht doet zich vertraging voor. Machinisten moeten voorzichtig rijden, omdat door de hitte kronkels in het spoor kunnen ontstaan. (LD03-07, RTVW03-07).

2. De PvdA in de provincie wil de tarieven voor het openbaar vervoer in Zuid-Holland de komende jaren niet meer laten stijgen. De partij vindt het verstandig om ook de OV-reizigers eens te ontzien. Fractievoorzitter Ron Hillebrand: ‘Het openbaar vervoer is de afgelopen jaren alleen maar duurder geworden. Daarmee zijn reizigers uit het openbaar vervoer gejaagd. De coalitiepartijen hebben de kosten voor automobilisten verlaagd met tien miljoen euro. (Dichtbij02-07).

2. De Haagse rechtbank veroordeelt boekhouder Michel K. (45) die op het Achmea-kantoor in Leiden het verzekeringsbedrijf 165.000 euro afhandig maakte tot een werkstraf van 240 uur. Het openbaar ministerie eist twee weken eerder werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Brieven die waren verzonden aan polishouders over geld dat ze kregen, werden door K. opnieuw ingevoerd in de administratie, deze keer met zijn banknummer eronder. Zijn argeloze collega's keerden vijf keer geld uit op zijn bankrekening. Met de laatste overboeking van 80.000 euro maakte hij de grootste klapper. De Rabobank waar K. zijn spaarrekening had, alarmeerde de verzekeraar eind 2013 over de verdacht hoge bijschrijvingen. ‘Het gemak waarmee het kon, maakte dat ik het meerdere keren deed’, zei K. twee weken geleden. Hij lag in een scheiding, en wilde de echtelijke woning op zijn naam krijgen, maar had daar het benodigde geld niet voor. K. heeft Achmea inmiddels al het geld terugbetaald dat hij had weggesluisd. (LD20-06, LD04-07).

2. Stadsfotograaf Roelof Bosscher maakt tot en met augustus een jaar foto’s van de zeven Leidse singel. Die staan wekelijks in het Leidsch Dagblad en een selectie is tot en 31 augustus dagelijks te op een expositie in de Pieterskerk. Bij opening wordt de nieuwe stadsfotograaf bekend gemaakt. Dat wordt Monique Shaw uit Oegstgeest. Ze is door de jury uit 31 inzendingen geselecteerd. Ze staat erom bekend haar scherpe oog te combineren met humor. De allereerste stadsfotograaf Rob Overmeer is ook op het feestje om zijn collega's te feliciteren. In augustus begint Shaw aan haar project, met 52 maal in het Leidsch Dagblad een grote foto onder de noemer ‘Tussen tafellaken en servet; de cultuur van de intieme wereldstad Leiden’. Shaw: ‘Mijn hoofd staat niet meer stil sinds ik weet dat ik dit mag gaan doen’. Haar voorganger Bosscher is streng voor zichzelf: smokkelen is niet toegestaan. Aan het begin van zijn project deelde Bosscher de singels, gemeten vanaf de buitenste oevers, op in 52 gelijke stukken. ,,Dat waren dus 52 stukken van 112 meter'', zegt hij. Zo kwam er op de plattegrond van Leiden om de 112 meter singel een kruisje te staan. Dat is de plek, waar het moet gebeuren. Misschien mag er eens een paar meter geschoven worden. Maar zeker geen vijftig, of honderd’. Elimineren heeft Bosscher tot een kunst verheven. Ter plekke streept hij de dingen weg die hij niet kan gebruiken. Geen lucht bijvoorbeeld. Hoewel hij kan best genieten van prachtige wolkenpartijen. Maar op zijn foto's vindt hij het zonde van de ruimte. Geen mensen, dat is misschien het opvallendste kenmerk. ‘Begraafplaats Groenesteeg: een prachtige plek maar ik vond hem lastig. Mooie beelden maken is hier helemaal niet moeilijk. Maar ik vind het leuker als ik een stapje verder kan gaan. Op de begraafplaats bij de Zijlpoort was het makkelijker. Die rode en groene gietertjes die daar aan een muur hangen, die zeggen alles. Je ziet meteen waar je bent’. Zijn belangrijkste conclusie na een jaar lang Leidse singels: ‘Ik vind dat Singelpark gewoon een heel goed idee. Er is al zo veel groen, je hoeft eigenlijk maar een paar stukjes groen te maken om de cirkel rond te krijgen’. (LD02/03/07-07, Sl02-07, Dichtbij05-07, WW08-07).

2. Een 33-jarige telefoondief uit Leiden bespuugt en schopt NS-medewerkers als hij wordt betrapt op zwartrijden in een trein bij Deventer. Hij geeft een valse naam op en kan zich ook niet legitimeren. De zwartrijder wordt met handboeien om aan de politie overgedragen. Agenten fouilleren hem en komen meerdere gestolen mobieltjes tegen. (RTVW03-07, Dichtbij03-07, LD04-07).

2. Leiden krijgt veel nieuwe wegwijzers. De borden zijn nodig omdat het lokale wegennet de komende jaren wordt uitgebreid met onder meer de Leidse Ring en omdat de Spanjaardsbrug en de Rijnzichtbrug (deels) worden afgesloten. Het stadsbestuur trekt er circa 1,1 miljoen euro voor uit. De gemeenteraad krijgt een nota met een lijst waarop alle bestemmingen staan die naamsvermelding op de borden verdienen. Stations (behalve Lammenschans), bedrijventerreinen, uitvalswegen, ziekenhuizen, parkeerterreinen, musea (alleen Naturalis en Corpus), theaters, sportparken en toeristische attracties. Welke locaties verder een plekje krijgen op de borden beslist de raad. Instanties die te maken hebben met ‘internationale kennisstad’ en ‘historische cultuur’ krijgen voorrang. Er zijn nieuwe bestemmingen bijgekomen en vele bestaande borden zijn niet goed onderhouden’. Speciale verkeersbureaus krijgen 140.000 euro om advies uit te brengen hoe het bewegwijzeringsysteem eruit komt te zien. Ook wordt een klankbordgroep geformeerd met leden van organisaties die automobilisten, fietsers, ov-reizigers en voetgangers vertegenwoordigen. Het geheel moet in 2020 functioneren. Bovendien wordt bekeken hoe moderne ‘wegwijsmethoden’ als apps een rol kunnen spelen. (LD02-07).

2. Er komt geen super-de-luxe vijf sterren hotel aan het Rapenburg 48. Het ‘Huys van Leyden‘ staat al jaren op de nominatie om omgebouwd te worden tot chique binnenstadshotel, maar door allerlei gerechtelijke procedures liggen die plannen al geruime tijd stil. In de horecavisie van de gemeente is de plek geschrapt als potentiële hotellocatie. Wat er wel met het - ooit als grootste woonhuis van Leiden gebouwde - pand gaat gebeuren wordt pas bekend als de lopende procedures zijn afgerond. Dat is naar verwachting pas na de zomer. Op een andere plek in de stad komt wel een nieuw hotel. De gemeente heeft het wachtgebouw naast de Morspoort verkocht aan de Holland Property Group. Die wil daar een boetiekhotel met ongeveer 18 kamers realiseren. Daarbij wordt samengewerkt met het naastgelegen restaurant De La Soul waar de hotelgasten kunnen ontbijten. Andere locaties waar de hotelcapaciteit in Leiden de komende jaren wordt uitgebreid zijn de Meelfabriek, het nog te ontwikkelen Rijnsburgerblok bij Leiden Centraal en Holiday Inn dat uitbreidingsplannen heeft. (Sl02-07, NVH13-07, LN15-07)

2. Een derde van de panden in het Nieuwe Rijngebied mag de bestemming horeca krijgen. Dat staat in de horecavisie die de gemeente in concept presenteert. Het betekent dat er geen enkel horecabedrijf meer mag bijkomen aan de Nieuwe Rijn, Botermarkt, Aalmarkt en Vismarkt. Het maximum aantal is namelijk al bereikt. Daarbij zijn enkele vestigingen meegeteld die al vergund zijn en de komende maanden open gaan. In andere delen van de stad is nog wel beperkt ruimte voor groei van horecabedrijven. Bijvoorbeeld rondom de Pieterskerk kunnen nog wat restaurants komen. Ook bij ontwikkelingslocaties zoals het stationsgebied en bijvoorbeeld de Lammenschansdriehoek krijgt de horeca ruim baan. Op een aantal andere plekken zou het beter zijn om het aantal horecabedrijven terug te dringen. Dat zou door natuurlijk verloop moeten. Een opvallende groei is nog voorzien in het aantal hotelkamers. De komende vijf jaar mogen er zo’n 290 bijkomen. Na 2020 voorziet wethouder Robert Strijk zelfs nog een verdere groei als het aantal congressen toeneemt. Daar wordt hard aan getrokken. Onder meer door alle Leidse hoogleraren in te zetten als ambassadeurs voor de Sleutelstad. In de academische wereld worden veel congressen georganiseerd en tot nu toe vaak buiten Leiden. Dat gaat de komende jaren veranderen. Frans Schohaus van het Hoteloverleg Leiden is allerminste gelukkig met de conclusies uit het rapport. Het aantal hotelkamers waarmee wordt gerekend is te laag. Daardoor pakt de toegestane groei te hoog uit. Bijvoorbeeld doordat de 180 kamers van het Hilton Hotel naast Corpus niet zijn meegeteld. ‘Dat staat officieel weliswaar in Oegstgeest, maar noemt zich Hilton Leiden’, zegt Schohaus. Ook bij de Meelfabriek komen meer kamers dan eerder gepland: 100 tot 120 in plaats van 60. Koninklijke Horeca Nederland (KHN), het lokale hoteloverleg en het Centrummanagement zijn blij dat Leiden ook een allesomvattend horecaonderzoek heeft laten uitvoeren door het Warmondse adviesbureau Van Spronsen en Partners. Hein Fles van KHN kan zich vinden dat de wildgroei aan cafés en restaurants in de binnenstad een halt wordt toegeroepen. ‘Vergeet niet; er zijn onlangs nog drie goede restaurants failliet gegaan’. Dat horeca in delen van de Pieters- en Academiewijk en Maredorp-De Camp moet worden teruggedrongen, zal voor een aantal ondernemers alarmerend in de oren klinken. In nieuwe of sterk veranderde gebieden, staat de deur voor dranklokalen en eetgelegenheden juist wagenwijd open. In het Rijnsburgerblok (het nieuwe flatcomplex bij station Leiden Centraal) wordt ruimte geboden voor alle soorten horeca. Dat geldt ook voor de nieuwe Betacampus en de Lammenschansdriehoek. En op het Bio Science Park is daghoreca extra welkom. De horecavisie wordt eind 2015 vastgesteld in de gemeenteraad. Wethouder Robert Strijk: ‘Horeca brengt levendigheid, stimuleert toerisme, zorgt voor een leefbare stad en werkgelegenheid. Het is dus goed voor de economische groei in de regio. Maar horeca kan ook overlast veroorzaken als het niet goed ingepast is in de stad’. (Sl02-07, Dichtbij02-07, LD03/11-07, St08-07, WW08-07, NVH13-07, LN15-07).

2. Op 75-jarige leeftijd overlijdt de internist Hans Feuth. (LD06-07).

2. De tuchtcommissie van de KNVB geeft voetbalclub GOL vijf punten in mindering, een boete van 350 euro en de wedstrijd tegen Teylingen wordt omgezet in een 3-0 nederlaag. De vereniging was al gedegradeerd, via de nacompetitie en schrijft voor komend seizoen ook geen standaardteam in de vierde klasse op zondag. Volgens KNVB-voorlichter Hans van Kastel is bewezen dat GOL Sport in de laatste competitiewedstrijd tegen Teylingen twee niet-speelgerechtigde voetballers liet meedoen. Spelers die geen lid waren van de club en niet gestraft worden. GOL Sport won dat duel, waardoor het degradatie ontliep. ASC dat kind van de rekening werd, krijgt alsnog een plek in de derde klasse A. GOL-secretaris Saban Koroglu: ‘We zijn net met een nieuw bestuur aangetreden. We gaan schoon schip maken’. (LD03-07).

2. Het Haagse gerechtshof veroordeelt André W. (65) tot zeven jaar en zes maanden cel voor het doodsteken van zijn ex-schoonzoon Erik Houthoff. Dat is een half jaar meer dan waartoe de rechtbank hem twee jaar geleden veroordeelde. Justitie en W. gingen in hoger beroep. ‘Ik ben onterecht veroordeeld’, zegt hij. De Leidenaar stak op 15 september 2012 de 43-jarige Houthoff met een mes in hart, longen en buik voor het clubgebouw van de Leidse Postduiven Club aan de Voorschoterweg. Houthoff kwam daar verhaal halen, omdat het huis dat hij had gedeeld met de dochter van W. was leeggehaald en hij de vader van zijn ex daarvan verdacht. Houthoff sloeg W. tegen de vlakte. Die vluchtte naar de keuken en pakte een vijftien centimeter lang mes en stak daarmee drie keer. De procureur-generaal verwijt W. dat hij na de fatale steekpartij 25 dagen zijn kiezen op elkaar hield. Daarna zou hij alleen door zijn advocaat geregisseerde verklaringen hebben afgelegd. Hij eist tien jaar cel. In eerste aanleg eiste het OM elf jaar cel. (RTVW18-06, Dichtbij19-06, LD19-06, WW24-06, LD03-07, RTVW03-07, Dichtbij03-07).

3. Het gevraagde eenzijdige loonoffer bij V&D is van de baan. In plaats daarvan komt er een reorganisatie die 400 banen kost. Dat is de uitkomst van overleg van de warenhuisketen en de vakbonden. Een reorganisatie is volgens V&D nodig om te komen tot een structurele verlaging van de loonkosten. Er is overeenstemming over een sociaal plan om de gevolgen op te vangen. Ook is er een akkoord om de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers in een cao vast te leggen. Medewerkers leveren eenmalig één vakantiedag in. Bovendien wordt de seniorenregeling versoberd. De vakbonden leggen het akkoord ter goedkeuring voor aan de leden. De zitting van 8 juli van het gerechtshof in het lopende hoger beroep gaat niet door. In februari verbood de rechter V&D in een kort geding om zomaar te snijden in de lonen. Het winkelbedrijf tekende beroep aan maar pas op aandringen van het hof in Amsterdam besloten de partijen eind mei weer met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van bemiddelaar Peter Ingelse, oud-voorzitter van de Ondernemingskamer. (RTVW03-
07, LD04-07).

3. Een vuilniswagen beschadigt een flat aan de Scheepswerf. De galerij raakt bijna helemaal los. Vanwege mogelijk instortingsgevaar mogen bewoners aanvankelijk niet naar buiten. De brandweer kijkt hoe de situatie kan worden gestabiliseerd en de woningbouwvereniging is op de hoogte gebracht. (RTVW03-07, Dichtbij03-07)

3. Jan den Boeft krijgt uit handen van locoburgemeester Marleen Damen een koninklijke onderscheiding. In het gebouw van de Koninklijke Uitgeverij Brill wordt hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Eerder die dag neemt hij afscheid als redactielid van het internationaal wetenschappelijk tijdschrift ‘Vigiliae Christianae’. Daar begon hij in 1986 en werd in 1989 een van de hoofdredacteuren tot 1990. Samen met hoogleraar Van Winden gaf leiding aan het tijdschrift, dat leidend is op het terrein van vroegchristelijke studies en een van de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften bij het bestuderen van religie. Van 1984 tot 1987 was hij voorzitter van de het ministerie van onderwijs ingestelde werkgroep ‘Heroverweging Eindexamens Klassieke Talen’. Dertig jaar later is die examenvorm nog steeds een succes. Den Boeft werd in 1978 ook lid van de gemeenteraad van Leiderdorp en acht jaar later namens het CDA wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting milieu en verkeer. (Sl06-07, LD11-07, LN15-07).

3. De 81-jarige Cor Campfens haalt jaarlijks 100.000 kilo oud papier op voor handbalvereniging Saturnus. Maar zijn papiercontainer achter de 5Meihal wordt de laatste tijd gebruikt als dumpplaats voor huisvuil. Dochter Hettie is woedend. ‘Mijn moeder heeft er gisteren nog een poster op geplakt dat er geen huisvuil in mag. Maar vandaag zit de bak vol met resten van een verbouwing. Een bankstel, een kast, laminaat vloerdelen, een vuilniszak met verfresten, en nog veel meer. Ongelooflijk asociaal. We hebben alles er uit gehaald, mijn vader kan dat niet zelf, en de gemeente gebeld om het te komen ophalen’. (Dichtbij04-07, WW08-07).

3. De vijf kilometer lange buis die van de bouwput aan de Lammermarkt naar een depot in de Oostvlietpolder loopt, voldoet prima. Via de buis wordt de grond afgevoerd uit de 24 meter diepe put gemaakt voor de diepste parkeergarage die ooit in Nederland is gebouwd. Het hydraulisch transporteren van de grond voorkomt een stroom van zandwagens door Leiden. Zo’n 50 per dag en dat 57 dagen lang. De cirkelvormige buitenwand staat al een tijdje op z’n plek. Ruim 30 meter de bodem in. Daarbinnen wordt nu de grond weggehaald. De eerste drie meter is afgevoerd. Daarin zaten allerlei eerder in kaart gebrachte archeologische resten. De komende twee weken wordt kleiachtige grond met een graafmachine afgegraven. Die wordt in een grondpers gestopt, waar er water bij wordt gespoten. De grond wordt vervolgens zo los gemaakt dat er een soort blubberstroom de buis in gaat die daardoor niet kan verstoppen. Om voldoende kracht in het buizenstelsel te houden om het water vijf kilometer verderop weer uit de leiding te laten spuiten, worden verschillende ‘boosters’ gebruikt. In de Oostvlietpolder, op een flink stuk weiland langs de Europaweg, komt de modderstroom weer uit de buis. De toplaag van het grasland is afgegraven en ligt als een dijk rond een enorm meer. Daar stroomt de modder in. Het water gaat via een retourleiding terug naar het Rijn Schiekanaal. De grondlaag blijft achter en zo wordt het land opgehoogd. Een win-win-situatie. De grond hoeft niet tegen betaling ergens te worden gestort en de boer heeft een mooie manier om zijn land op te hogen. Over een week of twee is een diepte van circa 13 meter bereikt. Daar gaat de kleigrond over in een zandlaag. De grijper wordt dan vervangen door een installatie die de losse zandgrond opzuigt en de buis inpompt. In de Oostvlietpolder wordt de buis tegen die tijd verlegd naar een tweede depot, dichter bij de Europaweg. Daar komt het zand dan terecht. Dat is namelijk niet geschikt voor het ophogen van het weideland en wordt verkocht om te worden gebruikt bij bouwprojecten elders. In 2017 wordt ook de grond onder de Garenmarkt op dezelfde manier ontgraven en ook die grond wordt met een buis naar de Oostvlietpolder getransporteerd. (Zie ook 08-07). (Sl30-07, RTVW06-07, LN12-08).

3. Een extra brug om de Lammenschansweg bij de Jan van Houtkade over te steken. Dat is wat de Vrienden van het Singelpark graag zouden willen. Voorzitter Conny Broeyer denkt aan een hoge wandelbrug over de weg heen: ‘Het is daar een druk verkeersplein. Daar moet een architect een mooie oplossing voor kunnen bedenken’. Een knelpunt dat ook nog opgelost moet worden is het Reuvensgebouw van de Universiteit Leiden. Dat staat direct langs de Witte Singel zodat er alleen een passage gemaakt kan worden via een vlonder langs het gebouw. Er bestaan echter al lang ingrijpende plannen voor de herontwikkeling van het hele gebied, waarbij het gebouw gesloopt zou worden. Bij nieuwbouw kan er dan alsnog een groene strook overgelaten worden en is een vlonder niet nodig. Het wachten is een besluit over de herontwikkeling van de Faculteit Geesteswetenschappen. Een selectiecommissie buigt zich vandaag voor de laatste keer over de plannen die zijn ingediend door de drie overgebleven architecten die zich voor de klus hadden gemeld. De winnaar wordt binnenkort bekend gemaakt. (Sl03-07).

3. Begin oktober start de herontwikkeling van de voormalige Meelfabriek aan de Zijlsingel, zegt eigenaar Ab van der Wiel. Inmiddels wordt het terrein bouwrijp gemaakt waar Van der Wiel in opdracht van studentenhuisvester Duwo 57 appartementen bouwt. De twee gebouwen moeten begin 2017 worden opgeleverd. Nog dit jaar wil Van der Wiel ook starten met de bouw van de Meelfabriek Toren. In dit nieuwe gebouw langs de Oosterkerkstraat komen appartementen van 90 m2. Begin 2016 start de realisatie van grote industriële lofts van 110 tot 225 m2 in het Molengebouw en het naastgelegen Riffellokaal. Op de begane grond zijn winkels en galeries gepland. Gelijktijdig start de verbouwing van het kantoor- en het poortgebouw waar ruimte komt voor creatieve bedrijven. Eind 2016 of begin 2017 moet die fase worden opgeleverd. De overige plannen in de tweede fase moet volgens Van der Wiel medio 2016 starten. In die gebouwen komen Azzurro Wellness van Van der Wiel zelf, verschillende kantoorruimtes, lofts en een hotel met 100 tot 120 kamers. Voor dat hotel is inmiddels een exploitant. Wie dat is, maakt Van der Wiel binnenkort bekend. Rondom de gebouwen wordt in 2017 een door landschapsarchitect Piet Oudolf ontworpen tuin aangelegd. Oudolf is onder meer bekend van het beroemde stadspark The High Line in New York. Oudolf maakt ook het ontwerp voor het singelpark rondom Molen de Valk. ‘Over twee jaar wonen hier mensen’, zegt Van der Wiel. ‘Ik was 28 toen ik naar Meneba stapte met een plan voor de Meelfabriek’. Ik had in New York gezien hoe je met zo’n industrieel complex kunt omgaan. Als ik had geweten dat het 29 jaar zou duren had ik het niet gedaan, maar ik ben blij dat ik het niet wist. Ik heb zeker geen spijt, want het wordt heel bijzonder’. (Sl03/06-07).

3. Het hoogheemraadschap van Rijnland intensiveert de dijkcontroles. Sinds half juni inspecteerde het waterschap al wekelijks de zeer droogtegevoelige dijken (33 kilometer) die vooral in de diverse dorpen van Kaag en Braassem liggen en constateerde geen gebreken. Het neerslagtekort in Leiden en omgeving is zo hoog opgelopen (160 tot 170 millimeter) dat dijken met een totale lengte van 404 kilometer worden geïnspecteerd. Mocht de droogte aanhouden dat staat nog 1.200 kilometer op het programma. Kleine scheuren worden dichtgemaakt met aarde en water Het landelijk tekort ligt gemiddeld op 140 millimeter. Het zwemwater is overal nog goed, meldt het waterschap. Uitgezonderd het Oosterduinse meer bij Noordwijkerhout en het Europapark in Alphen. (LD01/02-07).

3/4/5. Roeivereniging Rijnland bestaat vijftig jaar en viert het tiende lustrum met een speciaal boek en een tocht met 25 verlichte boten door de singel en grachten. Een dag later is er open huis en een boottocht naar restaurant Cronesteyn in de stijl van de sixties. De laatste dag zijn er in het recratiegebied Vlietland behendigheids- en snelheidsproeven voor leden. (WW01-07, LN01-07).

4. Zes bands en voetbal vormen de ingrediënten van Morspop bij molen De Put aan het Galgewater. Organisatoren zijn Willem Gressie, Anton van Hooidonk en Lambert Vos. Er zijn optredens van de 29-jarige Haarlemse zangeres Anny, de band Silver, de Woodstock Tribute Band, Helter Shelter en BBMore. Verder is er een kinderplein en zijn er kunstenaars. (LD03-07).

4. De vierde editie van het Hififestival verloopt tot tevredenheid van Frank Lameijer dankzij de kleinschaligheid. De toenmalig voorzitter van studentendiscotheek Club Hifi nam in 2012 het initiatief en is nu adviseur. Peter-Jan Kok, de huidige preses, verhuist noodgedwongen naar het parkje op het sportcomplex van de USC. ‘Qua grootte zitten we weer op het niveau van de eerste keer. Het is weer ouderwets gezellig’. Onder tropische omstandigheden vindt tegelijkertijd het Leidse Hout Festival plaats. In het openluchttheater wordt vooral Italiaanse muziek gebracht onder het motto: Viva la Musica! Jammer is dat de discodreun van het hifi-festival Universitaire sportvelden een kilometer verderop, de zoete klanken soms verstoort. (LD06-07, Dichtbij06-07, WW08-07).

4. Op 73-jarige leeftijd overlijdt Piet Heijn Schoute. Hij was van 1985 tot 2000 burgemeester van Wassenaar. Daarvoor was hij ruim zes jaar wethouder en daarvoor raadslid voor de VVD in Leiden. Na het burgemeesterschap in Wassenaar wordt Schoute benoemd tot dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij blijft daar tot zijn pensioen in 2007. De gezondheid van Schoute ging al een aantal jaren achteruit. Hij had Alzheimer. (RTVW05-07, LD07-07).

4. In het deel van Leiden waar het bestemmingsplan Binnenstad II geldt, is geen enkel terras toegestaan. Dat zeggen eigenares Kitty Turk van café 't Praethuys en haar woordvoerder Dennis van Rij. Ze stapten naar de commissie voor de bezwaarschriften om duidelijkheid te krijgen over wat wel en niet mag op een terras in de binnenstad. ‘Dat is ook voor de burgemeester ingewikkeld’, zegt zijn vertegenwoordiger bij de commissie, jurist Koos van Driel. Sinds vorig jaar de nieuwe houten terrasbanken, die 3. 600 euro kostten, bij 't Praethuys aan de Vrouwenkerkkoorstraat zijn weggehaald, probeert Turk uit te zoeken welke regels er gelden voor terrassen. Daarbij wordt ze door de gemeente van het ene loket naar het andere gestuurd, zegt Van Rij. Intussen verschijnen volgens Turk bij diverse cafés en restaurants banken die veel lijken op de banken die zij moest weghalen. Volgens de gemeente komt er een parapluplan dat over een jaar klaar is. ‘Ze zijn er al zeven jaar mee bezig’, zegt Turk. Volgens Van Driel is de brief van de burgemeester geen besluit maar een mededeling tot verbazing van de commissieleden. Voor een ‘financieel gebaar’ ziet de gemeente geen aanleiding. (LD04-07).

4. In de Pieterskerk speelt PS/Theater tot en met 14 juli acht voorstellingen van ‘Het geloof van Leiden’. Sofieke de Kater speelt Sara, een van de hoofdrollen: ‘De akoestiek is anders dan in een theater. Er is een galm van een paar seconden. Daar moeten we rekening mee houden’. Samen met Jonah (vertolkt door Tijs Huys) wil zij in Leiden een zogeheten pop-up utopie beginnen. Hun namen zijn niet voor niets gebaseerd op Bijbelse figuren. Als het twee maanden draait, is het de bedoeling dat de stad het experiment overneemt. Daar gaat het wringen. Het publiek is tijdens de voorstelling zogenaamd getuige. PS|theater, dat zich steeds meer ontpopt tot het stadsgezelschap van Leiden, werkt elk jaar aan de hand van een ander thema. Na het verdriet en de hoop verdiepten de acteurs zich afgelopen jaar in het geloof. Artistiek leider Pepijn Smit uit: ‘We hebben in de stad verhalen verzameld die in deze voorstelling samenkomen’. Voor de productie wordt samengewerkt met verstandelijk beperkte acteurs van Domino Theater, een groot aantal jongeren en het Leidse Dansorkest Date 7-2-7. Huys: ‘De kerk heeft ons gevraagd of we hier wilden spelen. Door de eeuwen heen is de kerk altijd een belangrijke ontmoetingsplaats geweest. Hier is geschiedenis geschreven en wij voegen er weer een nieuw verhaal aan toe’. (LD03/09/11-07, Sl08-07, LN08-07, WW15-07).

4/5. Veertien boten van de Stichting De Leidse Rederij varen met evenzoveel bands door het centrum tijdens de derde editie van Woodstock op het Water. De tweede editie werd vorig jaar afgelast vanwege overvloedige regen. Ditmaal is het weer beide dagen prima, al valt er op de tweede dag nog wel een buitje. De bands brengen een ode brengen aan artiesten en muziek uit de jaren ’60 en ’70. Woodstock was destijds een van de eerste muziekfestivals en wordt nog steeds beschouwd als grondlegger van de festivalcultuur zoals we die nu kennen. Organisator is Ron Mittelmeijer. In het openluchttheater van de Leidse Hout wordt op 4 juli de vijfde editie van het jaarlijkse Leidse Hout Festival gehouden. Onder het motto ‘Viva la Musica’ klinkt er Italiaanse muziek. Daarna speelt de fusionband Fuse en het Leids Harmonie Orkest sluit af. (Sl17-06, LN01-07, LD02/06/07-07, Dichtbij06-07, WW08-07).

5. Schrijver Maarten 't Hart vertelt over zijn onlangs verschenen roman ‘Magdalena’ in boekhandel Kooyker in de Breestraat. Hij wordt geïnterviewd door auteur, journalist en literair criticus Onno Blom. ‘Ik kon pas over mijn moeder schrijven toen ze dood was, anders kun je niet vrijuit spreken’, zegt 't Hart dat zijn moeder een paar jaar geleden op 92-jarige leeftijd overleed. Mijn moeder had het boek verschrikkelijk gevonden; dat vond ze trouwens van al mijn boeken. Gek genoeg hield ik veel van haar, want het is toch je moeder? terwijl ze buitengewoon eigenaardig was, bang voor van alles en nog wat en extreem wantrouwend. Ze had last van godsdienstwaanzin, die steeds sterker werd en ze gedroeg zich paranoïde ten opzichte van mijn vader. Hij was de deugdzaamheid zelve, maar zij verdacht hem er altijd van dat hij met ‘mokkels’ vreemd ging. Ik probeerde haar met gezond verstand op andere gedachten te brengen, maar dat lukte nooit’. Met name de passages waarin 't Hart Bijbelverhalen, de geloofsbelijdenis en het ‘Onze Vader’ kritisch analyseert, werden hem niet door iedereen in dank afgenomen. ‘Dat had ik beter weg kunnen laten uit het boek’, geeft hij toe. (Dichtbij07-07).

5. Met ingang van vandaag rijdt lijn 37 Katwijk-Leiden Centraal door het Bio Science Park. De bus rijdt via de onderdoorgang onder A44 bij de Niels Bohrweg die geschikt is gemaakt voor bussen. Werknemers en studenten krijgen door deze aanpassing in de dienstregeling extra reismogelijkheden tussen bedrijvenpark en station Leiden Centraal. (Dichtbij01-07, St015-07).

6. Buren van het speelveld aan de Roomburgerlaan zijn de hangjongeren spuugzat. ‘Met dit mooie weer zitten ze er eigenlijk elke avond tot een uurtje of één, in het weekeinde tot drie of vier uur, zegt een bewoonster. Ook de troep irriteert haar: blikjes, flesjes, papier, pakjes sigaretten en peuken. Bij zowel gemeente als politie zijn de problemen bekend. Het gaat volgens een gemeentewoordvoerder om geluidoverlast, pesterijen, rotzooi en blowen. Leiden knapt komende tijd de speeltoestellen op en snoeit het groen zodat er meer zicht op het park is. Daarnaast gaan de gemeente, sociale wijkteams en politie in gesprek over een plan van aanpak. (LD06-07).

6. De 27-jarige Leidse vrouw Monique, die begin april in Turkije werd opgepakt omdat de autoriteiten vreesden dat ze zich zou aansluiten bij de oorlog in Syrië, is officieel ‘jihadstrijdster’. In een gesprek met de officier van justitie krijgt ze te horen dat de strafzaak tegen haar wordt geseponeerd. ‘Ik kreeg brieven van de nationaal coördinator terrorismebestrijding, van de politie, van de gemeente, en intussen had ik het idee dat ik van het kastje naar de muur werd gestuurd. Mijn paspoort bijvoorbeeld, dat was in beslag genomen. Terrorismebestrijding heeft het naar de gemeente gestuurd met het advies om het in te nemen. Hoe moet dat dan? In Nederland moet je je kunnen legitimeren als ze er om vragen. Die eerste paar dagen waren afschuwelijk. Ik was bang dat ik aangevallen zou worden op straat. Ik wilde eigenlijk het liefste dood. Ik stond in Turkse kranten met mijn foto, en in de Telegraaf met een balkje voor mijn ogen. Ik moest heel vaak het verhaal uitleggen, dat ik écht alleen maar in Turkije was om vakantie te vieren. Maar mensen geloofden me niet, ze geloofden de media. Bijna iedereen veroordeelde me. Ook veel vrienden en kennissen’. Ze voelt zich in Nederland niet thuis. Haar moeder is een Poolse en haar vaders familie heeft een Indische achtergrond. Monique denkt nu aan Portugal of een land in Latijns-Amerika. Geen islamitische landen. (LD04-06).

6. Uitvaartondernemer Léon Janson van Janson&Bolland viert dit jaar zijn 10-jarig bedrijfsbestaan in het klassieke pand aan het Levendaal 103. Het familiebedrijf heeft twee uitvaartleiders, verzorgingsmedewerkers, nazorgmedewerkster en vier gastvrouwen. Léon Janson zegt dat mensen steeds vaker hun eigen uitvaart voorbereiden. Met een laatste wilsbeschikking, op zijn website te vinden, kan men bepalen hoe zijn/haar uitvaart verloopt. ‘De tendens is dat steeds vaker gecremeerd wordt. De verhouding crematies en begrafenissen was het afgelopen jaar 80/20’.Volgens Janson geven mensen die geboren zijn voor de oorlog nog wel de voorkeur aan een begrafenis, terwijl zij die na de oorlog geboren zijn in overwegende mate voor crematie kiezen. Wat bij deze beslissing volgens hem meespeelt, is dat men de kinderen zo weinig mogelijk wil belasten met grafonderhoud en andere formaliteiten. (NVH06-07, LN08-07).

6. Minister Jet Bussemaker bezoekt het ROC Leiden en praat met docenten en studenten over de ontwikkelingen op hun school. Ze wil van studenten en medewerkers horen hoe zij afgelopen tijd hebben ervaren en hoe zij kijken naar de toekomst. Volgens Bussemaker mogen studenten niet de dupe worden van vastgoedbeslissingen uit het verleden. Komende weken wordt in samenspraak met de andere mbo-scholen uit de regio Leiden, het plan verder uitgewerkt waarin intensieve samenwerking tot stand komt en stapsgewijs het opleidingsaanbod van ROC Leiden verder wordt ingekrompen. Vanaf 1 juni staat Ricardo Winter als bestuursvoorzitter aan het roer bij ROC Leiden. Ook heeft de minister opdracht gegeven om te onderzoeken wat er mis ging bij ROC Leiden en hoe de vastgoed-deals tot stand zijn gekomen. Dit onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke commissie, onder leiding van hoogleraar Pauline Meurs. (Dichtbij08-07).

6. De Haagse rechtbank legt Leidenaar Youssef el K. (24) een zogenoemde veelplegersmaatregel op. Conform het openbaar ministerie twee weken eerder tegen de dakloze Leidse Papegaais Bolwerkbewoner met een dik strafblad. De maatregel komt neer op een jarenlange behandeling, waarvan een aanzienlijk deel achter tralies of muren. De rechtbank denkt dat K. alleen onder dwang van zijn drugsverslaving afkomt. Bij vrijblijvende behandelingen haakt hij steeds af Hij ontkent op 9 oktober 2014 uit een woning aan het Galgewater een mobieltje met oplader te hebben gestolen. Toch herkende de politie hem op opgevraagde camerabeelden van gebouwen uit de buurt. Ook een ander mobieltje bleek gestolen en hij verkocht een gestolen fiets. De Jutters, Binnenvest, Groot Batelaar: allemaal instellingen waar Youssef zich onttrok aan vrijblijvender behandelingen. Een reclasseringsmedewerkster: Youssef haakt overal steeds af. (LD23-06, LD08-07).

7. Drie terrassen in de sleutelstad behoren tot de honderd besten van het land. Dat blijkt uit de jaarlijkse Terras Top 100 van vakblad Misset Horeca. De Poort krijgt de hoogste notering op plek 25. Barrera en Olivier staan 52ste en 67ste op de ranglijst. (LD08-07).

7. Burgemeester Henri Lenferink is erg gelukkig met de Veiligheidsmonitor waarvoor jaarlijks 2.000 Leidenaar wordt gevraagd een formulier in te vullen. Aan het onderzoek deden 551 respondenten mee. ‘Zo’n 40 procent van de deelnemers is tevreden over de aanpak leefbaarheid en veiligheid. Het rapportcijfer voor veiligheid in de woonbuurt stijgt van 7,0 naar 7,2. Nog steeds niet cum laude maar het is wel een mooi rapportcijfer’. In vergelijking met de 32 grote gemeenten ervaren veel meer Leidenaars overlast van hondenpoep, bekladding, rommel op straat en vernieling van straatmeubilair. Volgens de veiligheidsmonitor had in 2014 32 procent van de Leidenaars veel overlast van één van de vormen van verloedering, tegen 26 procent van de inwoners van de 32 grotste gemeenten. Van hondenpoep zegt ruim één op de vijf inwoners daarvan veel overlast te ervaren. En 67 procent zegt: komt wel eens voor. Van rommel op straat zegt 14 procent van de Leidenaars veel last van te hebben, tegen 8 procent gemiddeld in ‘G32’. Volgens Lenferink wordt aan de problemen gewerkt. ‘Er een wijziging van de APV in de maak, zodat het voor hondenbezitters verplicht wordt om opruimspulletjes bij zich te hebben. Binnenkort presenteren we óók een nieuwe nota hondenbeleid’. Op het gebied van sociale overlast registreert de politie 5.700 incidenten, variërend van geluidoverlast tot burenruzie en jongerenoverlast, 4.670 in 2013. De stijging wordt veroorzaakt door een gewijzigde registratie bij de politie. De stelling ‘dronken mensen op straat komt wel eens voor’ wordt door 35 procent van de Leidenaars onderschreven, tegen 30 procent in de ‘G32’. Andere resultaten uit de Veiligheidsmonitor 2014: Woonbuurt: 67 procent is tevreden over de samenstelling van de buurt, 53 procent voelt zich er bij thuis. 33 procent vindt de eigen buurt gezellig Het onderhoud van wegen, paadjes en groen scoort 71 procent tevredenheid. De totale overlast bleef gelijk: 95 procent ervaart wel eens een vorm van overlast, 47 procent vaak. Verkeersoverlast is, na een lichte toename in 2013, nu weer op het niveau van 2012. 25% heeft veel overlast van een of meer vormen hiervan. Sociale overlast is gelijk blijven aan 2013. 14 procent heeft veel overlast van een of meer vormen hiervan. Zo’n 40 procent voelt zich in het algemeen wel eens onveilig. In de buurt is dat 18 procent. 24 procent was slachtoffer van enig delict. Bij 24 procent van de delicten is aangifte gedaan. Veel mensen voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de buurt (65 procent), wat minder mensen willen daadwerkelijk actief meehelpen aan het oplossen van problemen (36 procent). Van de Leidenaren oordeelt 68 procent positief over evenementen. Een vijfde heeft wel eens overlast. Ontregeld openbaar vervoer komt wat vaker voor dan vorig jaar, overlast rondom cafés wat minder. (Gem07-07, LD08-07, Dichtbij08-07, WW15-07, LN15-07).

7. De gemeente verleent garantie voor de financiering van 40 appartementen in het project Buena Vista, dat naast woonzorgcentrum Roomburgh ligt. Ook sluit het college een grondexploitatieovereenkomst met de Stichting het Sint Jacobs Hof voor deze nieuwbouw. Bovendien is er een overeenkomst met Stichting Het Salvatorhofje om binnen zeven jaar Meerburgerkade 71 t/m 79 en de even nummers van de Leededwarsstraat 30 t/m 40 te slopen. (Gem07-07).

7. De rekentoets die vanaf komend schooljaar verplicht is, wordt in 2014 het slechtst gemaakt op het Da Vinci College. Slechts 43,2 procent van de leerlingen haalde een voldoende, en het gemiddelde cijfer was 5,47. Het Leonardo College doet het ook niet best met de helft onvoldoendes. Op andere scholen uit Leiden en de regio slaagt 50 tot 70 procent. Uitzondering is het Stedelijk Gymnasium Leiden, met slagingspercentages van 91,8 (gebouw Socrates) en 95,2 (gebouw Athena). Gemiddelde cijfers zijn respectievelijk 7,37 en 7,27. Cijfers van 2015 zijn nog niet beschikbaar, maar een eerste landelijke indicatie laat zien dat de meeste scholen het dit jaar iets beter hebben gedaan: gemiddeld 0,2 punten hoger. Vmbo'ers moeten niveau 2f halen, havisten en vwo'ers moeten 3f voldoende afleggen. Ter indicatie: niveau 1f is wat kinderen kunnen als ze van de basisschool komen. Voor gymnasiasten is de rekentoets in verhouding makkelijk omdat het niveau ook haalbaar is voor havisten. Voor vmbo-leerlingen van de niveaus basis en kader is 2f halen een hele klus. Wie volgend schooljaar de toets niet haalt, krijgt geen diploma. De rekentoets is net zo belangrijk als het centraal schriftelijk examen. Zonder een voldoende mogen deze tieners niet naar het mbo, ze zijn dan nog wel leerplichtig. In het overgangsjaar 2015 geldt een vijf nog als voldoende. Bij leerproblemen zoals dyscalculie krijgen leerlingen een makkelijker versie en de test kan ook mondeling worden afgenomen. (LD08-07).

7. Op het fietspad door de wijk Nieuw Leyden komen op twee plekken paaltjes te staan, om gemotoriseerd verkeer te weren. Dat besluit de gemeente na aanhoudende klachten van bewoners en vragen van de SP-fractie. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs verdwalen geregeld in het wijkje tussen Maresingel en Willem de Zwijgerlaan. De paaltjes komen bij de Amaliastraat en bij de Pascalstraat/Nieuwe Koningstraat. Ook komen er verduidelijkende borden bij de Driemanschapskade en de Van Limburg Stirumstraat. (LD08-07, LN15-07).

7. In het jaarlijkse onderzoek van weekblad Elsevier naar de beste gemeente van Nederland eindigt Leiden op de 176ste positie op de lijst met 393 gemeenten. Dat is vier plaatsen hoger dan een jaar eerder. Leiden scoort goed in categorieën als ‘historisch decor’, cultuur en zorg. Daar staan slechte tot zeer slechte beoordelingen tegenover als het gaat om groen en natuur, overlast, saamhorigheid, misdaad en verkeersveiligheid. De plekken van andere regiogemeenten zijn: Wassenaar 8, Voorschoten 10, Oegstgeest 14d, Teylingen 20, Zoeterwoude 37 en Leiderdorp 56. (LD08-07).

7. Om de opknapbeurt van winkelcentrum Kopermolen in de Merenwijk een zetje in de rug te geven doen PvdA, VVD, D66, CDA en SP het voorstel om daarvoor 30.000 euro te reserveren. Vijf maanden geleden, tijdens een bewonersavond, klaagden veel Merenwijkers over de troosteloosheid en de hoge leegstand. Eigenaar Vorm Vastgoed opperde toen al omvangrijke opknapplannen. Een nieuw dak en het rechttrekken van de ‘kronkelige poot’ staan gepland. ‘Vooral veel meer parkeerplaatsen’, meldde Gert-Jan Vlug van Vorm Vastgoed toen. Onderhandelingen daarover met de gemeente lopen nog. Het moet geen jaren gaan duren, zoals bij de Stevensbloem, vindt PvdA-duoraadslid Erica de Leeuw. (Sl06-07, LD07/15-07).

7. Gerben van der Plas neemt slagerij Nozeman aan de Van 't Hoffstraat over. De Rijnsburger heeft veel ervaring bij andere slagerijen. Nozeman vierde in mei nog het 125-jarig bestaan. Ed Nozeman gaat het na ruim 26 jaar wat rustiger aan doen en verkocht zijn zaak. (LD07-07).

7. Burgemeester Henri Lenferink bezoekt het echtpaar Buitendijk-De Mooij dat op 3 juli 75 jaar getrouwd was. Ze hebben altijd in Leiden gewoond. Johannes Carel Buitendijk is op 3 september 1915 geboren en Petronella de Mooij op 4 juli 1922. Het echtpaar heeft een dochter en een kleinzoon. (LN08-07, WW15-07).

7. Woningbouwvereniging de Sleutels gaat door met het ontwikkelen van een nieuwbouwplan voor het wijkhart van de Kooi. Bewonerscommissie ‘De Oude Kooi’ gaat niet in overleg over slopen van de zogeheten Centrale Blokken in de wijk die in de jaren twintig van de vorige eeuw door de architect Jesse werd ontworpen. Dat wordt duidelijk op een bijeenkomst in het buurthuis. Secretaris Adriaan van der Klein: ‘We hebben in 2009 met bewoners en de Sleutels een akkoord gesloten over renovatie. Het plan ligt er al’. Veel bewoners zijn erg boos over de plotselinge koerswijziging van de Sleutels. ‘U loopt de boel te belazeren’, roept één van de aanwezigen tegen directeur-bestuurder Gerda van den Berg. Ze blijft tijdens een verhitte discussie benadrukken dat nog geen besluit genomen over sloop. Naast het afgesproken renovatieplan wordt een nieuwbouwplan om eind 2015 een keuze te maken. Van den Berg wijst op grote gevolgen bij renovatie. ‘U moet twee jaar uw huis uit. De vloeren worden eruit gehaald, er zijn nieuwe funderingen nodig. Nieuwbouw is net zo duur als renovatie, maar u krijgt er betere woningen voor terug’. De grote angst van de wijkbewoners is dat ze bij nieuwbouw niet meer terug kunnen naar de Kooi, laat staan naar hun eigen plekje in de wijk. Ze denken dat er dan veel vrije sector-woningen komen, voor de meesten onbetaalbaar. Wat iedereen steekt, is dat er naar jaren wachten opnieuw vertraging is. De renovatie zou de tweede helft van dit jaar starten, nu denkt De Sleutels dat er pas eind 2016 duidelijkheid is: renovatie of nieuwbouw. (LD08-07).

7. B en W besluiten dat het nieuwe overdekte combibad bij De Vliet aan de Voorschoterweg er komt. Als de gemeenteraad het voorstel bekrachtigt moeten de eerste zwemmers er in 2019 of 2020 een duik kunnen nemen. Met het project is naar schatting 15 miljoen euro gemoeid, nog los van de latere, jaarlijkse exploitatiekosten. Voor de planuitwerking is nu ruim 1 miljoen euro uitgetrokken. Volgens wethouder Frank de Wit is het nieuwe bad bedoeld voor zowel recreanten als topwaterpoloërs. ‘Van aquajoggers tot onderwaterhockeyers’. Het complex krijgt een tribune voor 250 toeschouwers en het huidige 50-meterbad wordt gerenoveerd, net als de andere, kleinere baden. Het nieuwe combibad vervangt het bestaande Vijf Meibad aan de Boshuizerlaan. In 2016 legt het college het uitvoeringsbesluit aan de gemeenteraad voor. Vervolgens start de aanbesteding en technische uitwerking Volgens een voorzichtige schatting begint de bouw in de loop van 2018. Voor die tijd gaat een klankbordgroep van zwemmers, waterpoloërs en de wijkvereniging de gemeente adviseren over vorm en inrichting. Daarna wordt het project gegund aan de hoogste en beste bieder. Het plan rept met geen woord over een eventuele combinatie met een schaatshal. Burgemeester Henri Lenferink: ‘We willen met de plannen voor het zwembad definitief verder, terwijl de bouw van de ijsbaan nog in onderzoek is’. (Gem07-07, LD08-07, Dichtbij08/09-07, NVH13-07, WW15/22-07, LN15-07, WW19-08).

7. Volgens het stadsbestuur zijn de bewoners van De Kooi zelf akkoord gegaan met de kap van bomen in hun wijk. Dat antwoorden B en W op vragen van GroenLinks. De bewoners zijn ingelicht dat er veel bomen moeten worden gekapt voor de aanleg van een nieuwe riolering. Door de vele ondergrondse kabels en de nieuwe riolering kunnen de bomen niet ‘aarden’. Het antwoord verbaast Jos Olsthoorn, raadslid van GroenLinks. ‘Er zijn bij mijn weten 150 mensen die bezwaar maken tegen de bomenkap of een handtekening hebben gezet onder een petitie de bomen te behouden’. (Zie ook 10-07) (LD10-07)

7. Een groep studenten gaat drie avonden samen met Buitengewoon Opsporingsambtenaren langs huizen in de binnenstad om bewoners te wijzen op de ondergrondse containers voor restafval. Doel is te voorkomen dat bewoners hun vuilniszak nog op straat zetten. Sinds 1 juni moeten alle vuilniszakken in de container maar er staan nog steeds vuilniszakken op straat. Dit leidt tot overlast. Daarom deelt de gemeente boetes (vanaf 90 euro) uit en/of brengt de kosten voor het schoonmaken in rekening. Deze kosten zijn ook vanaf 90 euro. In het nieuwe collegejaar, wanneer nieuwe studenten in de stad komen wonen, wordt de actie herhaald. (Gem08-07, Dichtbij10-07, LN15-07).

8. Het drijvende terras van Annie's bij de Hoogstraat wordt aanzienlijk groter: 500 vierkante meter. Het stadsbestuur honoreert het verzoek van eigenaar Marc Huisman: ‘We zijn zeer verheugd en trots. Als het 'waterplein' er eenmaal ligt, wordt de wandelroute onder de Visbrug en langs de werfkelders heropend’. Nu ligt er nog een vlonder over twee dekschuiten. Het nieuwe terras wordt door pontons gevormd en neemt een groter watergebied in beslag dan het huidige drijvende bouwsel. Twee jaar geleden werd een vergelijkbaar plan afgewezen.
De gemeente wil het bestemmingsplan ervoor aanpassen en schriftelijke bezwaren van onder meer de Historische Vereniging Oud Leiden weerleggen. ‘Extra terrasruimte op een unieke en historische plek vormt een meerwaarde voor de stad’, vindt de gemeente. De aanleg kan starten nadat de fiets- en loopbrug tussen De Waag en Stille Rijn is verplaatst. Verder mogen bootjes er niet aanmeren, mag er ook geen hekje rond het ponton komen en moet de wandelroute tussen het terras en de werfkelders open blijven. Huismans vreest dat enkele bezwaarmakers naar de rechter stappen wat het proces zal vertragen. (Gem07-07, Sl08-07, LD09-07, Dichtbij15-07).

7. B en W willen de Fordgarage aan de Lammenschansweg onteigenen om vaart te houden in de ontwikkeling van het Bètaplein met omliggende campus. In die plannen is geen plaats voor de garage naast het grote ROC-pand. In de brief aan de gemeenteraad staat met de eigenaren vergeefs is geprobeerd overeenstemming te bereiken. Emiel Heemskerk, een van de eigenaren van het pand, is verbaasd. Enkele maanden geleden kwamen een vertegenwoordiger en de advocaat van de gemeente langs om te vertellen dat de procedure in gang werd gezet. Begin 2014 dienden de eigenaren een alternatief plan in dat de gemeenschap geen cent zou kosten, waardoor het Bètaplein kon worden ontwikkeld en de garage kon blijven staan. Heemskerk: ‘Nu gaat het ons allemaal handenvol geld kosten’. Autohaag Zeeuw, de huidige huurder van de garage, moet er uit als de gemeente eigenaar wordt. (Gem07-07, LD10-07).

7. De politie geeft beelden vrij van de man die op 16 juni de Spar-supermarkt aan de IJsselkade overviel en de caissière bedreigde met een mes. In de uitzending van Team West worden de beelden van de overvaller getoond. (Sl07-07, RTVW07-07, Dichtbij08-07).

7. Een meerderheid van de gemeenteraad is voor de bed-, bad- en broodvoorziening aan het Maansteenpad in het Morskwartier. Raadslid Tomas Kok (Groep Kok) dient een motie van wantrouwen in tegen B wen W vanwege de realisatie van die voorziening. Kok noemt de uitgeprocedeerde asielzoekers ‘illegalen die niets in Nederland te zoeken hebben’ en vindt het belachelijk dat de gemeente meewerkt aan welke vorm van opvang dan ook. Kok: ‘Terwijl onze ouderen letterlijk en figuurlijk in de stront zitten, wordt er met geld gesmeten naar mensen die hier niets hebben bijgedragen. De mensen die dit land hebben opgebouwd worden opgeofferd voor degenen die dit land weer afbreken’. De VVD stuurde een brief aan bewoners. ‘Het college stelt u voor een voldongen feit en heeft aan de buurt niet gevraagd wat men van de opvanglocatie vindt: u mag alleen meepraten over de kleur van het behang’. Maarten Dirkse (VVD) legt zich weliswaar bij het besluit van een meerderheid van de gemeenteraad neer, maar ageert tegen de manier waarop het besluit is genomen. Een aantal Morsbewoners maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de veiligheid in hun wijk en de waarde van hun huis. Ze voelen zich ook niet betrokken bij het besluit om in hun buurt vluchtelingen op te vangen. Die kritiek delen veel partijen in de gemeenteraad. Wethouder Roos van Gelderen had bewoners beter bij het besluit moeten betrekken in plaats van hen met de uitkomst te overvallen. De PvdA stoort zich buitengewoon aan de flyeractie van de VVD in de omgeving van de opvanglocatie. Raadslid Rald Schalkwijk verwijt de VVD mensen op het verkeerde been te zetten met verkeerde informatie: ‘Zo beweert de VVD bijvoorbeeld dat de mensen daar ook taalcursussen krijgen en dat is hooguit zo voor mensen voor wie toch nog perspectief is dat ze mogen blijven’. (Sl01/03-07, LD02-07).

8. Trianon is voor één keer tot muziektempel omgetoverd. In de bioscoop aan de Breestraat worden voor 250 bezoekers tal van acts gepresenteerd. Initiatiefnemers zijn Han Ruijgrok en Gideon Roggeveen, die wekelijks een cultuurprogramma presenteren op de lokale zender Sleutelstad FM. In 2014 nodigden ze als seizoenslot voor het eerst artiesten uit voor de eerste editie van ‘Cultuur 071 - Live in Concert’ in het Scheltema-complex in de Marktsteeg. Bij de entree speelt 't Valies om bezoekers naar binnen te lokken. Het publiek maakt verder kennis met Glossy Jesus, Damon, Zosja, Songs bij Suzy, Swing Lo', The Jars, The Stream en het Eurokoor. Emma Brown en Carolien Devilee zingen een duet en dj Geert K draait ouderwets plaatjes. Op het filmdoek worden filmpjes, foto's en clips vertoond. Zoals de portretten die de Leidse kunstenaar Maurice Braspenning maakte van legendarische filmregisseurs. (LD08/14-07, LN08-07, Sl09-07).

8. Aan de Hofvlietweg in de Oostvlietpolder breekt de dijk door die rondom het depot ligt waarin de bouwcombinatie Besix – Dura Vermeer de afgegraven grond stort van de Lammermarkt parkeergarage. Het depot ligt op een weiland waarvan de toplaag is afgegraven. Die toplaag is verstevigd met rijplaten. Het slib loopt de polder in en komt terecht in omringende sloten. Volgens aannemer Verboon Maasland worden de sloten binnen drie dagen schoongemaakt en de dijk hersteld (Zie ook 03-07). (Dichtbij08-07, Sl09-07, LD10-07).

8. Bij de Internationale Wiskunde Olympiade die tot en met 16 juli wordt gehouden in Thailand behaalt het Nederlandse team drie bronzen medailles. De medailles worden behaald door Bob Zwetsloot (17) uit Noordwijkerhout, Eva van Ammers (17) uit Amsterdam en Yuhui Cheng (19) uit Rotterdame die twee van de zes opgaven oplossen. Teamlid Tim Brouwer (18) uit Leiden lost een opgave op en behaalt een eervolle vermelding. Van de 577 deelnemers ontvangen er in totaal 143 deelnemers een bronzen medaille, 100 een zilveren medaille en 39 een gouden medaille. In juni doen 9.161 jonge wiskundeliefhebbers mee aan de selectierondes. Brouwer, die dit jaar eindexamen deed aan het Da Vinci College, plaatste zich en won eerder een bronzen medaille op een Wiskunde Olympiade in Luxemburg. Het Nederlands team vertrok op 29 juni naar het Thaise Chiang Mai voor een trainingskamp. (LD10-06, Dichtbij15/17-06).

8. In Naturalis denken Leidenaars mee over de ambities van de gemeente op het gebied van groen, afval, energie en verkeer in het kader van duurzaamheid. Er zijn presentaties over plannen die vanaf 2016 worden uitgevoerd. Wethouder Frank de Wit: ‘Het is bewust geen soloactie van de gemeente, maar is ontstaan in nauwe samenspraak met de stad’. (Sl06-07, LN08-07).

8. Het Bonaventuracollege is een Jet-Net school. Een netwerk waarin scholen en technische bedrijven zich hebben verenigd, om leerlingen te interesseren voor technische vakken. Het Bonaventura werkt samen met het internationale bedrijf UL, dat zich onder meer bezighoudt met het invoeren van nieuwe technologieën, zoals contactloos betalen. Brugklasleerlingen bezoeken in oktober het kantoor van UL in Leiden. (LD09-07).

8. Hogeschoolstudente Kimberley Swikker (21) is gekozen tot voorzitter van het landelijke jongerennetwerk NJR. Haar benoeming volgt op een stage aldaar. Swikker gaat een jaar lang met zes andere jongeren aan de slag met het organiseren van evenementen, netwerkdagen, symposia en lobbyacties. De bestuursleden werken daarvoor samen met allerlei organisaties en bedrijven. Swikker wil jongeren helpen bij het vinden van hun plek in de maatschappij. ‘En andere jongeren inspireren het beste uit zichzelf te halen en te gaan voor wat hen ligt’, aldus de studente communicatie. (LD09-07).

8. De wandelroute Morslint wordt aangelegd en het Morspark krijgt meer groen. De gemeente geeft er toestemming voor en zegt medewerking toe aan het project in de wijk Morskwartier. Het idee voor de route tussen Diamantlaan en Agaatlaan dateert uit 2012. Dankzij (financiële) hulp van Portaal, Libertas, 's Heeren Loo, Rivierduinen, Radius, Wijken voor Kunst, architectenbureau Popma en Ter Steege is het haalbaar. Het groenproject start later dit jaar en het duurt zo ‘n anderhalf jaar voordat het af is. (LD09-07).

8. Langs de Kagerstraat - op de hoek met de Eijmerspoelstraat - in het Houtkwartier- wordt een ondergrondse hoogspanningskabel verlegd om woningbouw op de voormalige locatie Agnes College mogelijk te maken. Tijdens de werkzaamheden blijkt dat een van de bomen bovenop een oliegekoeld vat staat dat onderdeel van de constructie van de hoogspanningskabel is. Kabel en wortels zijn zo verstrengeld dat losmaken niet meer lukt. Om de veiligheid te garanderen besluiten B en W de boom direct te laten kappen. Er wordt een volwassen boom teruggeplaatst bij het inrichten van de openbare ruimte nadat de woningen zijn opgeleverd. (Gem10-07, LN15-07).

8. De man die gewond raakt aan zijn kuitbeen bij een schietincident in de Hoflaan bij de kruising met de Telderskade is een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij heeft een afspraak met een bekende, die samen met een tweede man komt aanrijden. Het duo stapt uit de auto en vuren direct een aantal schoten af op het slachtoffer die daarbij gewond raakt. De mannen gaan er vandoor in een zwarte personenauto richting Rooseveltstraat. Een dag later vindt een groot buurtonderzoek plaats. Diverse getuigen melden zich bij de politie. (Zie ook 07-08). (Sl09-07, RTVW08/09-07, Dichtbij08/09-07, LD10-07).

8. Een gasslang knapt bij Akerboom Yacht Equipment aan de Hoge Morsweg. Een persoon wordt met brandwonden aan zijn hand naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer komt met spoed naar het bedrijf en verklaart enige tijd later dat de situatie weer veilig is. (RTVW08-07).

9. Mohammed Bin Talal, de Saudische prins die op het Stationsplein bivakkeert, krijgt door twee politieagenten een officiële laatste waarschuwing uitgereikt. Als hij niet zo snel mogelijk verkast, krijgt hij een gebiedsontzegging. Officieel luidt de waarschuwing dat Bin Talal zich zonder redelijk doel ophoudt in portieken en /of gebouwen. De waarschuwing is ondertekend namens de politiechef en namens de burgemeester. Bin Talal weigert ook te ondertekenen. De dakloze is sinds maart terug op zijn plek voor het Visitor's Centre. Enkele dagen eerder haalt een wagen van de gemeente een aantal boodschappentassen van hem weg. Dat gebeurde tijdens zijn afwezigheid. Eén van die tassen bevatte de voedselvoorraad van Bin Talal. (Dichtbij08/09-07).

9. Leiden staat op plek negen van de tien duurste terrassteden van Nederland. De gemiddelde prijs voor een rondje drank (2 koffie, 2 fris, 2 bier en 2 rosé) op het terras kost 21,18 euro, twee procent hoger dan vorig jaar. Gemiddeld zijn de terrasprijzen in Nederland dit jaar met 2,5 procent gestegen. Almere is voor het eerst de goedkoopste terrasstad van Nederland. Deze resultaten zijn afkomstig van het terrasonderzoek van Van Spronsen & Partners horeca-advies. Uit de jaarlijkse inventarisatie van de prijs voor een rondje blijkt dat Amsterdam dit jaar de duurste terrasstad is. Een rondje kost daar 23,05 euro. (Dichtbij10-07, LD10-07).

9. De gemeente voert het zogeheten ‘anoniem solliciteren’ in dat moet voorkomen dat allochtonen, bij gelijke geschiktheid, toch afvallen bij de zoektocht naar een baan of stageplaats. Het instellen van het systeem is volgens de initiatiefnemers - PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren - meer bedoeld als voorbeeld voor andere plaatselijke instanties en bedrijven. In Leiden heeft één op de 35 autochtone inwoners een bijstandsuitkering. Onder niet-westerse allochtonen is dat een op de acht. Bovendien hebben allochtone studenten het lastiger om een stageplek te vinden. Oftewel: ook in Leiden is sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt, menen de vier fracties. Verder besluit de raad dat de gemeente geen zaken meer doet met bedrijven die ooit zijn betrapt op discriminatie. Alleen de eenmansfractie van Groep Kok stemt tegen. (LD11-07)

9. De maximumsnelheid op de A4 gaat omhoog maakt het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekend. Tussen Zoeterwoude en Zoeterwoude Rijndijk mag vanaf 17 juli 's avonds en 's nachts 130 kilometer per uur worden gereden. Dat is nu 100 kilometer. (RTVW09-07, LD10-07).

9. De veroordeelde pedoseksueel Benno L. verlaat op 9 augustus officieel het appartement aan de Apollolaan maar hij is al maanden amper in Nederland. ‘Hij is negentig procent van de tijd in Duitsland’, zegt zijn advocaat Pieter van der Kruijs. Hij slaapt bij vrienden en familie en werkt bij een wegvervoerder. Dit mag van de reclassering. In september lopen Benno's voorwaardelijke straffen af die hij kreeg nadat hij in 2010 schuldig werd bevonden aan aanranding van en ontucht met van minderjarige meisjes in een particuliere zwemschool in Den Bosch. Begin 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij en woonde hij in Leiden. Daar waren stevige protesten tegen. In september zijn ook het gebieds- en contactverbod opgeheven en hij hoeft niet meer naar verplichte therapie of reclassering, bevestigt het openbaar ministerie. Hij houdt nog een postadres in Nederland tot het officiële einde van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Van zijn enkelband is hij vanaf juni verlost op verzoek van zijn advocaat. Benno L. heeft steeds gezegd graag naar zijn moederland Duitsland te willen maar dat mocht niet vanwege die voorwaardelijke straffen. Van der Kruijs: ‘Afgelopen maanden werkte hij daar al. Deze geleidelijke resocialisatie heeft gewerkt. De recidivekans kan als uitgesloten worden beschouwd. Zeg nooit nooit, maar de kans dat mijn cliënt nog eens in de fout gaat, is vrijwel nihil. In Duitsland heeft hij geen last van gezichtsbekendheid en daardoor is de kans op een geslaagde re-integratie groter’. Volgens de gemeente is zijn verblijf na de hectische start in februari 2014 rustig verlopen. Mede dankzij de in maart 2014 gevormde klankbordgroep en de inzet van vrijwilligers die hem begeleiden. Burgemeester Henri Lenferink bedankt hen hiervoor. (LD10/11-07, Sl10-07, RTVW09/10-01, Dichtbij10-07, WW15-07, LN15-07).

9. De roze stoel zwerft al een maandje of vier door Leiden maar nu staat hij op de terrasboot van restaurant Dende aan de Nieuwe Rijn. Het is een ludiek protest tegen het beleid van de gemeente om in het centrum strenge regels op te leggen aan horecaondernemers waar het gaat om de aanblik van hun terras. Felle kleuren zijn uit den boze. Eerste slachtoffer zijn begin dit jaar de rode en zwarte terrasstoelen van Dende. Eigenaar Hein Martens verving ze voor rotan exemplaren. Wie de stoel ziet en dat meldt via de speciale Facebook pagina kan een leuke korting krijgen. (Sl09-07).

9. D66-raadslid Galith Mol verlaat de gemeenteraad tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces. Ze zegt het raadswerk niet langer te kunnen combineren met haar baan als docent maatschappijleer en coördinator op een middelbare school. Leiden zou - net als eerder Maastricht, Rotterdam en Utrecht - een regenboogzebrapad moeten krijgen. Die oproep doet ze in haar afscheidsspeech. ‘Bijvoorbeeld in de Breestraat of bij het station’. Wethouder Roos van Gelderen staat positief tegenover het verzoek en gaat samen met wethouder Paul Laudy op zoek naar een geschikte plek. Mol wordt na het zomerreces opgevolgd door Timo Gubbens die in de periode 2010-2014 al raadslid was, maar bij de verkiezingen net buiten de boot viel. Gubbens woont in Haarlem, maar verhuist binnenkort weer naar Leiden. (Sl04-06, RTVW05-06, LD06/11-06, WW17-06, Sl10-07).

9. Het Islamitisch Centrum Imam Malik (ICIM), de moskee aan de Willem de Zwijgerlaan, en een aantal ondernemers leveren 450 Ramadan-pakketten af bij de voedselbank. Zo willen de initiatiefnemers de mensen kennis laten maken met de keuken van een deel van hun stadgenoten. (Sl09-07, RTVW09-07, LD10-07, LN15-07).

9. De Waag opent als restaurant zijn deuren. Samen met de gemeente is in 2014 besloten het rijksmonument een horecabestemming te geven. Debuut bv maakt van de Waag en de achterliggende Boterhal een ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis voelt. Ooit was het een bruisend middelpunt van de handel, maar het statige bouwwerk werd nog nauwelijks gebruikt. Debuut heeft ervaring met monumentale locaties. Zo bouwde het in Utrecht de schuilkerk Maria Minor om tot Belgisch biercafé Olivier. In Leiden openden ze een gelijknamig café aan de Hooigracht. Directielid Fred Bus: ‘De Waag oogde wat gesloten en donker. Het had de uitstraling van besloten gezelschappen en hoogdrempelige culturele zaken. Daardoor was het niet echt het middelpunt van Leiden. Ons uitgangspunt is om de Waag terug te geven aan de Leidenaar’. Omdat aan het monument vrijwel niets veranderd mag worden is de oplossing gevonden in een ingenieus lichtplan dat de zalen een warmere uitstraling geeft, ontworpen door een lichtarchitect van de firma DEP. Mariëlle van Tol en Fred Bus zijn verantwoordelijk voor de eigentijdse inrichting ‘Het moest één grote huiskamer worden. Een laagdrempelige, gemoedelijke ontmoetingsplek. Geen restaurant, geen café, maar alles. Met kip en bier’. De entree aan de Aalmarkt wordt getest als ontbijtzaak. De daarachter gelegen Boterhal heeft verlichte kasten met vaasjes en verrijdbaar meubilair. Het monumentale pand blijft de thuisbasis voor de uitreiking van haring en wittebrood en het Huis van Sinterklaas. Bus: ‘Ook aan de filmdagen, jazzweek en andere kunstuitingen gaan we meedoen’. Aan de achterzijde is een doorloop gemaakt naar een voormalig V&D-magazijn aan de Mandenmakerssteeg. Dat is een met veel glas omgeven ruimte geworden met hip meubilair, een open keuken, verticale plantentuin en een wand waar een complete verzameling antieke weegschalen is tentoongesteld als decoratie. ‘We konden er van een verzamelaar zo’n duizend overnemen’, aldus Bus. ‘Het concept is vanuit de vrouw bekeken. De kleuren, temperatuur, muziek; het wordt op hen afgesteld en daarmee leg je als vanzelf de lat hoog. Mannen zijn met twee bier al tevreden’. De gemeente besloot al een paar jaar geleden dat de Waag uit 1657 een horeca-invulling mocht krijgen. De officiële opening is in september met betrokkenen en genodigden. Het monumentale Waaghoofd wordt in het voorjaar van 2016 het terras van de Waag, waar ruimte is voor 150 gasten. Om dit te realiseren wordt de Waaghoofdbrug in het najaar van 2015 verplaatst naar de Catharinasteeg. (LD27-05, Dichtbij29-05, WW10-06, Sl02-07, LD09-07, Sl09-07, Dichtbij30-07, WW30-07).

9. De ov-poortjes op station Leiden Centraal gaan in de loop van deze zomer definitief dicht. Met ‘gepaste tegenzin’ stemt een meerderheid van de gemeenteraad in om de overeenkomst met NS te bekrachtigen. Wethouder Robert Strijk: ‘Een vervelend besluit. Het is jammer dat dit soort maatregelen nodig zijn’. GroenLinks en de ChristenUnie stemmen tegen. ‘Het blijft het op slot gooien van openbare ruimte’, aldus Jos Olsthoorn van GroenLinks. Hij vindt het poortjessysteem zo lek als een mandje omdat er ook veel stations zijn die geen poortjes hebben en je op één pasje ook makkelijk met twee personen door een poortje kan. Iets wat hij onlangs zelf meemaakte. ‘Bovendien zorgen de poortjes voor lange rijen in de spits op het station. Dat is nu al het geval’. Dick de Vos (Partij voor de Dieren) vergelijkt het station met de Haarlemmerstraat. ‘Als daar veel winkeldiefstallen zijn, gaan we er toch ook geen poortjes neerzetten?’. Toch stemt hij in met het voorstel en dat doet Gijs Holla ook. ‘Ondanks dat die poortjes gewoon slecht zijn voor de stad’, aldus de PvdA-voorman. (Zie ook 11-06). (LD10-07).

9. Een Chinese delegatie van twaalf vertegenwoordigers van reisbureaus uit Hangzhou bezoekt op uitnodiging van Leiden Marketing de stad. Hangzhou, een miljoenenstad in het uiterste oosten van China, was ooit de grootste stad ter wereld. Net als Leiden, heeft de stad een goed bewaarde historische binnenstad. Met een rondleiding door de Lakenhal, een boottocht over de grachten, een rondleiding door de Hortus Botanicus en een borrel in het stadhuis doen Mincke Pijpers, Rosalie Keizer en Jeroen Sprangers hun uiterste best om de delegatieleden te plezieren. Volgens de laatste wordt aan relaties gebouwd voor de lange termijn. (LD10-07).

9. Wethouder Frank de Wit onderzoekt naar alternatieve plekken voor de nieuw te bouwen Vijf Meihal. Tot nu toe is het idee die hal ter grootte van zes gymzalen te bouwen op de hoek van de Telderskade en de Churchilllaan, in combinatie met de nieuwbouw voor het Leonardo da Vinci College. Basketbalvereniging ZZ Leiden heeft voorkeur voor een nieuwe evenementenhal waarin naast topsport ook ruimte is voor bijvoorbeeld concerten en andere optredens. Daarvoor wordt gekeken naar de Gamma-locatie aan de Lammenschansweg of een combinatie van busstation en evenementenhal aan de achterkant van het station Leiden Centraal. Op verzoek van de gemeenteraad, VVD en D66 doen het verzoek en krijgen daarvoor voldoende steun, gaat kijkt De Wit ook of het Wernink-terrein geschikt is voor zo’n topsporthal. Een andere locatie die wordt bekeken is de plek waar nu de 3 Octoberhal staat. Die hal staat op de nominatie om gesloopt te worden. Mocht de Telderskade afvallen dan krijgt het Leonardo College er toch een gymzaal. (Sl09-07).

9. De wijkbibliotheek in de Merenwijk is gered en ook op andere wijkbibliotheken mag niet worden bezuinigd. De gemeenteraad geeft daarmee een duidelijk signaal aan BplusC: ‘Stop met uitsterfbeleid van het bibliotheekwerk in Leiden’, zegt PvdA fractievoorzitter Gijs Holla. Zijn partij dient samen met de drie andere collegepartijen een wijzigingsvoorstel in waarin het ‘transformatiebudget’ van 158.000 euro niet wordt gebruikt voor het vervangen van de bieb in de Merenwijk door een uitleenfaciliteit op zes scholen in de wijk, maar voor het tot eind 2017 openhouden van de bibliotheek. Voor de jaren daarna krijgt BplusC van de raad opdracht om de opgelegde bezuiniging anders in te vullen. BplusC-directeur Willem van Moort wijst er op dat er de afgelopen jaren al voor enorme bedragen is bezuinigd op zijn organisatie en stelt dat verdere kortingen ten koste gaan van het cursusaanbod. Een alternatieve financiering voor het openhouden van de bibliotheek in de Merenwijk werd ingediend door het CDA, GroenLinks en de ChristenUnie krijgt onvoldoende steun. Die partijen willen jaarlijks 90.000 euro bezuinigen op de portefeuille economie. Wethouder Strijk ziet daar niets in en wijst erop dat in de economische hoek maar vier organisaties subsidie ontvangen, terwijl er meer dan 100 culturele organisaties worden ondersteund. Daarbij zijn drie grootontvangers: Stadspodia, Gebr. de Nobel en BplusC die samen 80 procent van alle cultuursubsidies opsouperen. (Sl09-07, NVH13-07, LN15-07, Dichtbij17-07).

9. De gemeenteraad beslist dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor zonnepanelen gratis moet worden om duurzame energie te stimuleren. Een ruime meerderheid neemt een motie van die strekking van GroenLinks, ondertekend door D66, PvdD en SP, aan. De afspraak wordt opgenomen in de nieuwe Duurzaamheidsagenda van de gemeente. Met name op het gebied van duurzaam energiebeleid doet Leiden het slecht. Van alle 393 Nederlandse gemeentes staat Leiden vrijwel onderaan (385) in het overzicht van geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen per inwoner. (Dichtbij16-07).

9. Het aantal leegstaande kantoren in de regio Holland Rijnland is in 2014 weer gedaald. Op 1 januari 2015 stond 14,8 procent van de beschikbare kantoorruimte leeg. Dat is 227.600 vierkante meter. De totale ‘voorraad’ is afgenomen met een half procent doordat impopulaire werkplekken een nieuwe bestemming kregen. Voor het eerst was de hoeveelheid kantooroppervlakte waarmee dat gebeurde, groter dan de nieuwbouw. In 2014 kreeg maar liefst 42.500 vierkante meter een ander doel zoals woonruimte. De afgelopen jaren was stijging van de leegstand in deze regio een trend: van 11,7 in 2010 procent naar 15,3 in 2013. Dat tij is daarna gekeerd. In Leiden is de leegstand nog iets minder dan in de rest van de regio, met een daling van 14,5 naar 13,1 procent. Landelijk nam dit nog wel toe, van 16,5 naar 17,2 procent. Tseard Hoekstra van Holland Rijnland noemt de cijfers geen reden voor een hoerastemming. 14,8 procent is volgens hem nog hoog. In een gezonde kantorenmarkt is de leegstand rond vijf procent. Holland Rijnland brengt elk jaar de cijfers over de kantorenmarkt in Holland Rijnland samen met de gemeente Leiden. (LD10-07, Sl14-07, Dichtbij16-07, LN29-07).

10. Het Kijkhuis is zó succesvol dat de Stichting Bioscopen Leiden op zeer korte termijn een intentieovereenkomst met de gemeente hoopt te sluiten over de koop van een stuk grond om een nieuw, veel groter Kijkhuis te bouwen. Dat moet plaats gaan bieden aan vijf zalen in plaats van de huidige twee. Waar dat nieuwe Kijkhuis precies moet komen, wil Gideon Boer, zoon van de begin vorig jaar overleden Jan Boer, nog niet zeggen, maar een braakliggend pleintje in het cultuurkwartier bij de Lammermarkt lijkt een goede kans te maken. Overigens hebben Boer en De Kok niet alleen interesse in mooie films voor een klein publiek. Ook voor de exploitatie van een megabios in het stationsgebied zijn ze te porren. (Sl10-07).

10. Maatschappelijke organisaties zijn tevreden over de plannen om meer te sporten op scholen, zodat er een betere doorstroming naar clubs komt en de sport- en cultuurclubs beter gaan samenwerken. Combinatiefunctionarissen moeten dat mogelijk maken ondanks het terugbrengen van het budget van ruim 2,9 miljoen euro met drie ton. De topsportcoördinator wordt eruit geschrapt maar wordt op een andere manier gefinancierd. Het aantal doelstellingen gaat terug van twaalf naar zeven. De gemeente wil meer aandacht voor speciale doelgroepen, zoals kinderen met een beperking. En sportclubs moeten meer doen aan ontmoeting in de buurt, participatie en sociale samenhang. Leiden-Noord, het Bos- en Gasthuisdistrict, het Morsdistrict en de Stevenshof krijgen extra mensen omdat het aantal jongeren dat lid is van een sportclub hier lager dan gemiddeld is en meer kinderen dan gemiddeld lijden aan overgewicht. De Merenwijk krijgt minder functionarissen omdat daar volgens het stadsbestuur voldoende partijen bezig zijn om kinderen aan het sporten te krijgen. In de binnenstad zijn meer kinderen lid van een club dan het gemiddelde, lijden minder aan overgewicht en daarom worden ook hier minder functionarissen ingezet. (LD10-07).

10. Bewoners van een flat aan het Pergolesipad in Leiden-zuidwest, hebben al jaren last van muizen. Voor bewoonster Anneke de Raad is de muizenplaag begonnen toen de naastgelegen school werd gesloopt. Onder de tegels op de galerijen en op de balkons zitten hele nesten, en ze komen ook de huizen binnen. Woningbouwvereniging Portaal laat via een woordvoerster weten dat er zo snel mogelijk iemand langs komt, om te bekijken of sprake is van een plaag. Zo ja, dan wordt de gemeente, die verantwoordelijk is voor ongediertebestrijding, gewaarschuwd. (LD10-07).

10. Anne de Raaf van Fonds 1818 en wethouder Roos van Gelderen openen de nieuwe werkhal van Visie-R aan de Rooseveltstraat 14N. Er zijn plekken voor twintig personen die langdurig werkloos zijn, een alcoholprobleem hebben of in de schuldsanering zitten en een tweede kans worden geboden. Dick van Wielink, manager activering en dagbesteding: ‘De deelnemers beneden sleutelen aan auto's en brommers. Boven is een afdeling elektrotechniek/reparaties en een computerruimte waar de deelnemers bijvoorbeeld sollicitatiebrieven kunnen schrijven. Iedereen kan er zijn kapotte spulletjes brengen. Niet alleen om te laten maken, maar ook als je iets kwijt wil, dat stuk is’. (LD10-07).

10. Tot en met 6 september is gratis te zien wat kunstenares Marjan Teeuwen de afgelopen maanden heeft gecreëerd in vier slooppanden aan de Lammermarkt 25 tot en met 31. De huizen moeten verdwijnen voor de uitbreiding van Museum De Lakenhal. De tentoonstelling heeft de titel ‘Verwoest Huis’. Vier maanden werkte Teeuwen er zes dagen per week. Fysiek was dat een enorme inspanning voor de kunstenares, die in haar jeugd polio kreeg en met een stok loopt. ‘Na mijn afstuderen in 1988 heb ik ruim tien jaar geschilderd. Maar ondanks mijn handicap werk ik liever monumentaal. Ik begon in mijn huiskamer stoelen te stapelen en te fotograferen. Daarna ging ik dat in andere kamers in mijn huis doen. Later deed ik het ook buitenshuis en gebruikte ik sloopafval uit containers. Wat ik doe is schilderen met spullen in plaats van met verf’. In 2006 nam de kunstenares voor het eerst een slooppand onder handen: een snackbar in Den Bosch. Daarna deed ze vergelijkbare projecten in Rotterdam, Amsterdam, Rusland en Zuid-Afrika. ‘Verwoest Huis' is het zesde sloopkunstwerk op rij. De tussenmuren zijn gesloopt, maar ook de verdiepingsvloeren heeft ze gecontroleerd laten vallen. Daardoor vormen de vier panden - de voormalige seksshop en twee naastgelegen 17de-eeuwse huisjes - nu één geheel. De ruimte is bijna tien meter hoog, maar verder onherkenbaar. Al het sloopmateriaal heeft ze verzaagd en hergebruikt om iets nieuws op te bouwen. Door deuren, plafonds, buizen en bakstenen te stapelen zijn nieuwe wanden en pilaren verrezen. De tapijttegels heeft ze in repen gesneden en tegen het dakbeschot geplakt. Alles wordt fotografisch vastgelegd en opgenomen in de collectie van het museum. Ook verschijnt dit najaar een boek over Marjan Teeuwen. Journalist Sebastiaan van Loosbroek schrijft verhalen van onder anderen oud-bewoners van de panden. Die staan op de website van de Lakenhal. (LD09/10-07, Dichtbij16-07, WW22-07, NVH22-07, LN22-07, LD07-09).

10. Wethouder Paul Laudy laat het kappen van 244 bomen in De Kooi stilleggen en gaat met bewoners in gesprek omdat er veel onrust in de wijk is ontstaan. Dat zegt hij aan het slot van de laatste zitting van de gemeenteraad voor het zomerreces. De kap is nodig om het riool aan te passen zodat er een einde komt aan de wateroverlast in de Oude Kooi. Eerder deze week werd duidelijk dat er niet 94, maar 244 bomen worden gekapt. Voor die 94 heeft de gemeente zichzelf een kapvergunning verleend, voor de overige 150 bomen is dat niet nodig omdat ze te dun zijn. Na afronding van de werkzaamheden worden er 88 bomen teruggeplant. Dat worden waar mogelijk wel grote en bijzondere bomen. ‘Op plekken waar ze de kans krijgen om uit te groeien tot volwassen bomen, of misschien zelfs tot monumentale bomen’, zegt wethouder Laudy. Hij wijst er op dat door het uitstel straten misschien twee keer open moeten om de riolering te kunnen leggen wat leidt tot extra kosten. De gemeente blijkt ook voor honderd bomen onnodig een kapvergunning te hebben afgegeven. Tijdens de hoorzitting van de bezwarencommissie zegt vergunninghouder Heijmans dat ze de ontsluiting van het Bio Sciencepark niet in de weg staan. De Bomenbond Rijnland is blij maar ook verbaasd. (Zie ook 07-07). (Sl10/14-07, LD11-07).

10/11/12. Bij het Europees kampioenschap voor neo-senioren in Tallinn wordt atlete Tessa van Schagen tweemaal vierde op de 100 en 200 meter. De Leidse sprinter wint overtuigend haar serie in 23.35 sec. In de finale moet ze de Duitse en Franse concurrentes voor laten gaan. Met 23.59. sec blijft ze een tiende van een seconde verwijderd van het brons. Op de slotdag plaatst Van Schagen zich met de estafetteploeg 4 x 100 meter vrij eenvoudig voor de finale waarin het kwartet vierde wordt. (Sl14-07, Dichtbij14-07, WW22-07, LN22-07).

11. Bouwvakkers slopen aan de Oude Vest de muur tussen een klaslokaal van BplusC en de koffiehoek van de schouwburg. Omdat BplusC zeventig vierkante meter afstaat, kan de foyer worden uitgebreid. In ruil krijgt de cultuurorganisatie vier keer per jaar de beschikking over de zalen van Stadspodia zodat leerlingen er een muziek- of dansuitvoering kunnen geven. De klus moet in september geklaard zijn. De kassa verdwijnt uit het voorportaal. Voor kaarten kan men voortaan terecht in de Stadsgehoorzaal aan de Breestraat. Architect Maaike Westinga heeft ook bedacht om de garderobebalie een kwartslag te draaien. Nanette Ris, algemeen directeur van Stadspodia Leiden, hoopt dat de foyer een meer een café-achtige uitstraling krijgt en dat het publiek na afloop van een voorstelling vaker blijft hangen voor een drankje. (LD11-07).

11. Ruim 80 procent van de Leidse 16- en 17-jarige jongeren drinkt alcohol, ook al mag er vanaf 1 januari 2014 geen alcohol meer worden verkocht aan jongeren onder de 18. Dat blijkt uit een onderzoek van het Leidsch Dagblad onder ruim 260 scholieren. Het merendeel drinkt vooral bij vrienden en thuis. Verder zegt 40 procent van de ondervraagden ook wel eens in de kroeg te drinken. Een ruime meerderheid denkt dat het verhogen van de alcoholleeftijd geen zin heeft. ‘Je komt er toch wel aan’, antwoorden velen van hen in de enquête. Ook gaf een deel aan dat er juist meer gedronken wordt. ‘Ze hebben van drinken een issue gemaakt, waardoor het alleen maar interessanter wordt’, aldus een respondent. De meeste ouders weten volgens de jongeren dat hun kinderen drinken en ruim 85 procent vinden dat ook goed. Sterker nog, een aanzienlijk deel komt aan drank via hun ouders. (LD11-07).

11. Njord-roeier Nicole Beukers wint met de nationale dubbelvier een bronzen medaille bij de laatste Wereldbekerwedstrijden op de Rotsee in Luzern. Lang ligt de boot op de vijfde positie maar in de eindsprint is zelfs zilver nog dichtbij. Het ongenaakbare Duitsland was met anderhalve seconde voorsprong duidelijk te sterk. ‘We kunnen nog veel beter, strakker en ritmischer’, aldus de Leidse roeister. Leiderdorper Boudewijn Roëll eindigt met de Holland Acht op de ondankbare vierde plek 0,19 seconden achter de bronzen Nieuw-Zeelanders. Stef Broenink en Ruben Knab, het duo dat buiten de roeibond om in Leiden traint, stelt teleur. De kans dat er een streep gaat door het ambitieuze project is vrij groot. (LD13-07).

11. Zanger Wesley Klein opent het nieuwe Flevocentrum Leiden Merenwijk aan de Flevoweg 35c. Men kan er terecht voor onder andere tanden bleken, vet verwijderen, schoonheids- en gezichtsbehandelingen, ontharen, skin care, massages, manicure, pedicure en sportmassage. (Dichtbij30-06).

12. De 34ste editie van Werfpop in de Leidse Hout trekt geschat zo’n 20.000 bezoekers en biedt veel muziek, een markt, colleges en straattheater. De Canadees Danko Jones is een van de grote namen op het festival. Verder zijn er optredens van de Zwolse rapper Typhoon, John Coffey, Pro-Pain, The Deaf, Black Sun Empire & Raketkanon, TenTemPiés, My Baby, Vince Irie & Offshore, The Skints, The Black Marble Selection, DropmiX, Falco Benz en LBC. Organisator Jeroen van der Lippe merkt dat uit de subsidiekraan de eurootjes nog maar mondjesmaat druppelen. Gwen Perotti is al zestien jaar belast met de programmering en is trots dat het toch weer is gelukt ‘De Canadese hardrockformatie Danko Jones is eigenlijk onhaalbaar voor ons. Het is dat ze eerder vandaag op Bospop in Weert stonden en dat mooi konden combineren. Soms moet je een beetje geluk hebben’. Hagenaar Spike die optreedt met The Deaf: ‘Van die geluidslimiet moeten ze af. Je boekt The Deaf niet met een decibellenaantal zo hard als je stofzuiger. Overlast? Ach, fuck die buurt. Dit is maar eens per jaar’. Van der Lippe: ‘Het lijkt erop dat we weer uit de kosten zijn voor dit jaar’. (Dichtbij29-06, WW01/15-07, LD09/13/14-07, Sl13-07, Dichtbij13-07, LN15-07).

13. Eind 2017 wordt de herinrichting van woonwagencentrum Trekvaartplein afgerond. Dat is iets later dan gepland, schrijft burgemeester Henri Lenferink in een brief aan de gemeenteraad. Het was de bedoeling dat de hele herinrichting op 1 juli 2017 klaar zou zijn, maar het verplaatsen van de laatste twee woonwagens gooit roet in het eten. Eigenlijk wilde de gemeente de laatste twee kavels vervroegd bouwrijp maken, maar dat blijkt niet mogelijk. (Sl13-07).

13. Het omvangrijke appartementencomplex dat moet verrijzen tussen de Ananasweg en Lammenschansweg, krijgt geen winkels of bedrijven op de begane grond, zegt Huibert Kralt van projectontwikkelaar De Raad Bouw uit Katwijk. Het schetsplan uit 2010 is nog op een aantal punten aangepast. Het ontwerp van architectenbureau Kow uit den Haag is klaar om aan buurtbewoners en lokale politici te worden gepresenteerd. Het betreft een robuust rechthoekig en in hoogte verspringend gebouw met een binnentuin, terrassen en met het hoogste punt van vijftig meter aan de Lammenschansweg. Het staat recht tegenover het ROC-gebouw. Op de plek staan nu nog opslagruimtes, loodsen en enkele winkels. De kringloopwinkel en een tuinmeubelzaak moeten verdwijnen. Met het open haardenbedrijf wordt gepraat over een verhuizing. Hoeveel appartementen er komen weet Kralt nog niet. De invulling staat nog open. Ongeveer 500 buurtbewoners werden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de vernieuwde schetsen. Daar kreeg de vorm veel lof, maar werd ook de vrees voor ‘windhinder’. De Raad zeggen toe dat te onderzoeken. Komend najaar buigt de politiek zich over het ontwerp. (LD13-07).

13. Nog dit jaar verdwijnt het zogenoemde ‘geeltje’. Die wordt uitgereikt aan iemand die een bekeuring krijgt of dat wordt achtergelaten onder een ruitenwisser als door de politie een (verkeers)overtreding wordt geconstateerd. Tot medio 2016 wordt het uitschrijven van bekeuringen stapsgewijs gedigitaliseerd. Straks krijgt een overtreder alleen nog een ‘Mededeling van Beschikking’. Bij het uitschrijven van een digitale bon wordt een label om een ruitenwisser, een handvat of om een dakrail aangebracht. Het lijkt op kofferlabel van vliegmaatschappijen. Gegevens zoals de aard van de overtreding, het bedrag en de naam van de verbalisant worden pas bekend als de sanctie na een dag of zes is ontvangen. Doel van de digitalisering is een snellere administratieve afhandeling op straat en het sneller toezenden van bekeuringen. (RTVW13-07, Sl13-07, LD14-07).

13. Twee astronomen van de Universiteit Leiden hebben een meetapparaat ontwikkeld voor fijnstof. Christoph Keller en Frans Snik ontwikkelden een ‘vliegenoog’, dat bestaat uit tientallen glasfiberdraadjes die zonlicht uit alle richtingen opvangen. Dit licht wordt vervolgens door een spectrograaf geleid, waarna het gehalte van fijnstof en stikstof wordt gemeten. Het apparaat moet commercieel gebruikt worden. Daarvoor kreeg het duo een subsidie van 138.000 euro van technologiestichting STW. Snik was in 2012 met zijn iSpex-project de winnaar van de Academische Jaarprijs. Met een opzetstukje konden bezitters van een iPhone fijnstof meten. Op 8 juli en 5 september 2013 richtten duizenden smartphonebezitters hun lens naar de zon tijdens de Nationale iSpex Meetdagen. Het Eindhovens bedrijf Tegema maakt het nieuwe meetapparaat. (LD13-07).

13. De Leidse zanger Randy Blommaert presenteert zijn nieuwe single in een uitverkocht Koetshuis de Burcht. Collega-artiesten als Rick Nijman, zangeres Naomi, RafionA, Carina Lemoine en Ray Benjamin (BZT) omlijsten het evenement. Ook is er een optreden van Lorenzo Nieuwenhuysen en komt zanger Leo Nardell speciaal naar Leiden om ‘Door wat je met mij doet’ uit te reiken. (Sl16-07, WW29-07).

13. De komende vier weken worden archeologische opgravingen verricht rondom het Lakenplein aan de Waardgracht, Oosterkerkstraat en Groenesteeg. Volgens archeologen liggen er funderingen van wevershuisjes uit de 17de eeuw. Die worden blootgelegd, bestudeerd en vastgelegd en daarna weer bedekt met een dikke laag grond zodat er gebouwd kan worden. Begin dit jaar groef IDDS Archeologie uit Noordwijk al proefsleuven waaruit tot verrassing bleek dat de funderingen nog aanwezig zijn. Bart Corver van IDDS: ‘We zouden best eens bijzondere dingen kunnen vinden zoals middeleeuwse zaken. Resten van kleine houten gebouwtjes, bijvoorbeeld’. De gevonden sporen zijn gekoppeld aan een kaart uit 1658 en komen exact overeen. Corver hoopt te ontdekken dat in de wijk een vorm van industrie was. De oude funderingen worden verwijderd zodat Portaal er kan bouwen aan nieuwbouwwoningen voor het project ‘Het groene Lakenplein’. Zonder vertraging want in de bouwvak wordt doorgewerkt. (LD10/11-07, LN15-07, Sl15-07, Dichtbij13-08).

13. De kans dat bestuurders persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor het wanbeleid bij het ROC Leiden is erg klein zeggen juridische experts. Volgens juridisch adviseur Angela Schouten is aansprakelijkstelling van bestuurders mogelijk maar moeilijk. ‘Bij de toezichthouders is de vraag of zij de juiste informatie hebben gekregen van de directie. Met de kennis van nu is duidelijk dat er grote fouten zijn gemaakt. ‘Of bestuurders redelijke besluiten hebben genomen is lastig aan te tonen’, zegt Philip Coté van juridisch adviesbureau Duthler Associates. ‘Er moet sprake zijn van onbehoorlijk bestuur en dan moet de bestuurder ook nog eens persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt kunnen worden. Iedereen kan met de vinger kan wijzen naar iedereen’. Volgens juristen komt het niet vaak voor dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financieel wanbeheer. Coté wijst op de in voorbereiding zijnde ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’, waaronder ook bestuurders in het mbo zullen vallen. ‘Het duurt echter nog wel even tot die wet er is. Bovendien is die niet van toepassing op zaken die in het verleden zijn gebeurd’. Wel zijn er speciale verzekeringen voor bestuurders om hun privévermogen te beschermen, zegt Henri Damen van verzekeringsmaatschappij Aon. Een commissie onder leiding van Pauline Meurs onderzoekt in opdracht van het ministerie van Onderwijs hoe het mis kon gaan. Dat moet in oktober klaar zijn. Daarna beslist het ministerie of er procedures worden aangespannen. (RTVW13-07).

14. In het hart van de Merenwijk wordt het officiële startsein gegeven van het duurzaamheidsproject ‘Alle Leidse daken groen’. Bewoners van Buntgras hebben kleine, losstaande schuurtjes voor hun huis over de hele straatlengte aan elkaar gekoppeld. Teer en grint of bitumen zijn vervangen door een strook sedumplantjes. Omdat begroeide daken een reeks milieuvoordelen opleveren betaalt de gemeente flink mee. ‘En het ziet er ook leuker uit’, aldus Michel Janssen, een van de betrokkenen. Bewoner Cees van Oijen wordt uitgeroepen tot ambassadeur van groenedakenleiden in de Merenwijk. De groene laag zorgt er voor dat het dak langer meegaat. ‘Dakenhovenier’ Dirk Roosendaal: ‘Als de zon schijnt, stijgt de temperatuur van een dak naar 70 graden’. Door de isolatie wordt dat maximaal 30 graden. De levensduur stijgt daardoor van ongeveer dertig jaar naar levenslang’. Bij langdurige regenval of één grote stortbui, zorgt het groen bovendien dat niet al het hemelwater ineens het daarop niet berekende riool instroomt zodat wateroverlast wordt teruggedrongen. Volgens Roosendaal kost een vierkante meter sedum 50 tot 75 euro, de gemeente subsidieert de helft. (LD15-07, Dichtbij20-07, NVH20-07, WW22-07, WW05-08).

14. De vandaag gestarte huttenbouw, al achttien jaar een succesvolle driedaagse zomeractiviteit in de Stevenshof, beleeft een onzekere toekomst omdat de organisatie veel te weinig vrijwilligers heeft om alle kinderen te begeleiden. ‘Dit jaar kunnen er maar zestig kinderen meedoen’, zegt Hans de Vogel. ‘Vorig jaar hadden we ruim honderd kinderen, maar dat gaat dit jaar niet. We hebben zeker twee volwassen vrijwilligers per hut nodig, maar dit jaar hebben maar twee vaders zich aangemeld. Zonder begeleiders is het te gevaarlijk met al die spijkers en hamers’. (RTVW13-07).

14. De koepel van gemeenten in de Leidse regio wil vanaf 1 juli zo’n 33 procent bezuinigen op de vijf inloophuizen van Rivierduinen voor mensen met psychiatrische problemen, zoals Movens aan de Flevoweg en Het Theehuis in Oegstgeest. Doel van de huizen is te voorkomen dat klachten erger worden en helpen bij herstel en terugkeer in de maatschappij. Koepel Holland Rijnland stelt als voorwaarde dat de inloophuizen voor een bredere doelgroep geschikt moet worden, dus ook voor kwetsbare burgers zonder GGZ-problematiek maar niet voor de financiering van opgenomen patiënten. Movens verhuist eind augustus van het bedrijventerrein aan de Flevoweg naar de buurthuizen De Kooi en Op Eigen Wieken. In deze ‘Huizen van de Buurt’ zullen verschillende groepen kwetsbare burgers samen gebruik maken van de inloopvoorziening. Als de bezuiniging doorgaat is Rivierduinen genoodzaakt de openingstijden van Op Eigen Wieken en het Theehuis in Oegstgeest te halveren.(LD14-07).

14. De Trekvaartbelevingsroute is bedacht door de Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland. Vijftien historische afbeeldingen die langs zestig kilometer van de Schie, de Vliet en de Trekvaart zijn neergezet, vertellen de geschiedenis van de waterweg. De prenten zijn tot 2017 te bezichtigen. De trekvaart is in 1657 aangelegd als samenwerkingsproject tussen de steden Haarlem en Leiden. Daarvoor werden bestaande watertjes in anderhalf jaar met elkaar verbonden. ’In die tijd sprak men over een onmogelijk wonder’, zegt historica Marca Bultink, die voor stichting de afbeeldingen opduikelde in archieven. Negen keer per dag volgens een vaste dienstregeling voer er een trekschuit. Vanaf 1839, toen de eerste trein tussen Amsterdam en Haarlem ging rijden, raakte de trekschuit langzaamaan in onbruik. Een afbeelding in Noordwijkerhout laat zien hoe passagiers in de trekschuiten vroeger nieuwtjes uitwisselden, de zogeheten ‘schuitepraatjes’. Bultink: ‘Bij Warmond is het interieur van een schuit te zien. Passagiers konden kiezen voor buiten zitten of binnen in de roef op houten banken. De historische afbeeldingen hangen alleen in Zuid-Holland omdat de provincie Noord-Holland niet meewerkt aan het project. Extra steigers bieden boten de kans om onderweg makkelijker te stoppen. Er is ook een schoolproject. Basisschoolleerlingen mogen zelf de schuit trekken. Op trekvaarten.nl staat een informatiegids. (LD14-07).

14. Na maanden minutieus werk (kosten 25.000 euro) wordt de gerestaureerde epitaaf van Pieter Adriaanszoon van der Werf (1529-1604) onthuld in de Hooglandse Kerk. ‘We staan stil bij twee Leidse helden’, zegt Rebecca Roskam die het opknapproject coördineerde. De op 14 juli geboren burgemeester die Leiden heldhaftig door de Spaanse belegering van 1574 hielp en Rombout Verhulst (1624-1698), de ontwerper van het epitaaf dat al sinds 1661 in de kerk hangt. Rombout ontwierp ook de Zijlpoort, De Waag, het Pesthuis en het Amsterdamse stadhuis. Roskam: ‘Kijk eens naar de details en verfijndheid. Het is een meesterwerk’. Uit recent onderzoek is bekend geworden dat Van der Werf op 14 juli werd geboren, dat hij eigenlijk Vermeer heet en dat zijn aangenomen achternaam maar één f telt. De restauratie van het kunstwerk werd mogelijk dankzij de twee Leidse geuzengezelschappen: het Sleutelgenootschap en de Geuzen van Boisot, die ‘weer iets moois voor de stad wilden doen’, aldus voorman Menno Smitsloo. De sponsorclubs betaalden samen de opknapbeurt, maar er is eerbetoon voor de restaurateurs, de kerk- en rentmeesters, de vrijwilligers en de gemeente. Specialist Pier Terwen begeleidde de broodnodige restauratie gratis. Behalve het reinigen zijn de palmtakken en het cartouche die in de 19de eeuw verdwenen gereconstrueerd. Het epitaaf is in opdracht van de nazaten vervaardigd in 1661, ver na het overlijden van Van der Werf (1604). Verhulst leverde ook belangrijke bijdragen aan de grafmonumenten van Maarten Harpertsz. Tromp (Delft) en Michiel de Ruyter (Amsterdam). Zijn werk bevindt zich ook in de collectie van het Rijksmuseum. Verhulst was in de 17de eeuw één van de beste beeldhouwers in de Nederlanden. (LD15-07, Website HVOL, LN15-07, Sl15-07, Dichtbij17-07, WW22-07).

14. De beursgang van het Leidse biotechbedrijf ProSensa in New York leverde de Universiteit Leiden 4,3 miljoen euro op. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014 van Libertatis Ergo Holding (LEH), waarin de universiteit alle ‘deelnemingen’ heeft ondergebracht. ProSensa werd in januari gekocht door de Amerikaanse branchegenoot BioMarin Pharmaceutical Inc. voor 588 miljoen euro. De komende jaren verwacht de universiteit nog meer betalingen als ProSensa van tevoren afgesproken doelstellingen haalt. De omzet van LEH groeide in 2014 van 9,8 naar 10 miljoen euro en de nettowinst steeg van krap 6 ton naar ruim 693.000 euro. De holding verdiende ruim een miljoen euro aan een meerderheidsbelang in detacheringsbedrijf JobMotion, dat tijdelijke arbeidskrachten voor de universiteit verzorgt. Archol, dat archeologische opgravingen doet, droeg voor 96.000 euro bij aan de winst. Het Centrum voor Wetenschaps- en Technologie Studies, droeg 129.000 euro bij. Adviesbedrijf Plato leed 86.000 euro verlies. De 3,2 procent aandelen in biotechbedrijf To-BBB is na een faillissement en een doorstart niets meer waard. Ook de octrooienportefeuille stelde teleur. De inkomsten, 70.000 euro, dekken de personeelskosten niet. (LD14-07).

14. Museum Boerhaave vernieuwt. Groot onderhoud aan het monumentale gebouw neemt het museum te baat om een nieuwe vaste presentatie in te richten. Na een kwart eeuw gaat het roer om. Minder messing en glas, meer vlees en bloed, is het motto van de transformatie. Gevolg is dat de bezoeker, vaker dan nu, bij het gepresenteerde betrokken wordt en zelf aan de slag kan. De collectie, van oudste slingerklok tot kunstnier, blijft, maar de boodschap verandert: wetenschap werkt en wetenschap is mensenwerk. Vanaf 2011 zijn al de eerste stappen gezet. Met ‘Schateiland Boerhaave’ is er een interactieve presentatie waar de jeugd op een leerzame en spannende ontdekkingsreis gaat. En de binnentuin is omgetoverd tot waterspeelplaats waar terwijl ook het Anatomisch Theater is vernieuwd. De bezoekersaantallen zijn in de afgelopen jaren verdrievoudigd tot ruim 90.000. Meest ingrijpend is de aanleg van een geheel nieuwe klimaatinstallatie. In januari 2016 begint het uitruimen van de collectie en is alleen het voorgebouw nog voor het publiek toegankelijk. De bouwwerkzaamheden starten in het voorjaar. Rond de zomer is het museum een aantal maanden gesloten. De educatieve activiteiten gaan door in het museum, op alternatieve locaties of op scholen. Delen van de collectie zijn tijdens de verbouwing elders te zien. Medio 2017, zo ligt in de verwachting, is deze grootscheepse vernieuwingsslag voltooid. (Persber Boerhaave 14-07, LDS18-07, LN29-07, WW26-08).

14. De Rijnlandroute die in de toekomst de A4 en A44 moet verbinden ligt er nog niet. Toch hebben Leiden en Voorschoten twee veiligheidsbeambten aangesteld. Het zijn Hans Janssens van de firma Don Bureau en Frank van Es van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Onderdeel van de circa 1 miljard euro kostende weg is een tunnel onder de Vliet door. Die ligt grotendeels op Voorschotens grondgebied, maar beide tunnelmonden komen uit op Leids terrein. Los van het toezicht is afgesproken dat bij calamiteiten Leiden het gezag en de rampbestrijding op zich neemt. Verder wordt een tunnelbestuur opgericht, een vergaderclub met daarin de burgemeesters van beide plaatsen en vertegenwoordigers van de provincie. De provincie hoopt in 2016 met de aanleg te beginnen, maar diverse organisaties hebben nog rechtszaken lopen bij onder meer de Raad van State tegen de aanleg. (LD14-07, LN22-07, WW29-07).

15. Het Leidse Visitor Centre zit, in ieder geval het komende decennium, aan de Stationsweg 26/28, schuin tegenover restaurant Luxor. De stichting Ondernemersfonds heeft met de belegger die het leegstaande kantoor in eigendom heeft, een huurovereenkomst voor die tijd gesloten. De stichting huurt het grootste deel van het gebouw, te weten 600 vierkante meter kantoorruimte en parkeerruimte. De stichting verleent vervolgens onderdak aan allerlei organisaties, zoals Leiden Marketing, het centrummanagement, het Cultuurfonds en Economie071. Die zitten nu nog allemaal in het voormalige kantoor van de Kamer van Koophandel. Dat gaat binnenkort tegen de vlakte, net als de rest van het rijtje tot het ‘gat van Club 70’, om plaats te maken voor nieuwbouw. (LD15-07, WW22-07).

15. De gemeente sluit een overeenkomst voor de compensatie van 56 parkeerplaatsen die verdwijnen door bouwplannen op het Looiersplein. De ontwikkelaar van de Meelfabriek zal deze parkeerplaatsen realiseren in de nieuw te bouwen parkeergarage onder het fabrieksterrein. De vergunning voor deze parkeergarage wordt dit najaar aangevraagd. Voor de bouw van studentenwoningen met bijbehorende parkeergarage aan de Waardgracht/Looiersplein, is inmiddels een vergunning afgegeven en zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. (Gem15-07, Sl16-07, WW29-07).

15. Politie en gemeente gaan optreden tegen zwervers, junkies, bedelaars en daklozen. Vooral rond het station Leiden Centraal, de Lammermarkt en de Langegracht maken zij zich volgens het stadsbestuur al geruime tijd schuldig aan hinderlijk drankgebruik, bedelen en drugsoverlast. Op de drie aangewezen plaatsen kan de politie mensen die zich schuldig maken aan ordeverstorend gedrag een tijdelijke gebiedsontzegging opleggen. Hetzelfde regime gaat gelden voor het Papegaaisbolwerk aan de Langegracht, waar de plaatselijke daklozenopvang is gevestigd. (Gem15-07, Sl16-07, LD17/07).

15. Bomexperts onderzoeken in september de braakliggende grond het gebied langs de Plesmanlaan, nabij rijksweg A44, waar voorheen het universitair sportcomplex was gevestigd. De ‘kop van Leeuwenhoek’ is onderdeel van het Bio Science Park en eigenaar Universiteit Leiden zoekt bedrijven die er zich willen vestigen, als de nieuwe toegangsweg in het verlengde van de Haagse Schouwweg af is. Voor die tijd wil de universiteit zeker weten dat er geen vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem aanwezig zijn. Daarom onderzoekt de AVG Explosieven Opsporing Nederland het grondgebied minutieus. Mocht er een explosief worden gevonden, dan komt de Explosieven Opruimings Dienst Defensie in actie om het onschadelijk te maken. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving worden 26 augustus ingelicht. (Gem15-07, Sl16-07, LD16-07).

15. Leiden is steeds meer in trek bij jonge mensen tot 24 jaar. De bevolkingsgroei sinds 2009 naar ruim 121.00 inwoners komt louter voor hun rekening. De afdeling Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) van de gemeente verwacht dat de toestroom van jongeren de komende jaren doorzet. Het gaat hoofdzakelijk om eerstejaars studenten van de Universiteit Leiden en in mindere mate van de Hogeschool Leiden. De laatste jaren is hun instroom fors hoger dan daarvoor, aldus BOA. In 2012 en 2013 kwamen ze met duizenden tegelijk, maar in 2014 stokte de toename: de stad pluste toen met maar 378 nieuwe inwoners. BOA vermoedt dat de slechte huizenmarkt er iets mee te maken heeft. De jongereninstroom kan de vergrijzing niet keren. In 2014 telde Leiden zo'n 16.500 65-plussers, één op de acht inwoners. Dit aantal zal naar verwachting groeien tot ruim 24.000 mensen in 2030, één op de vijf inwoners. Komend decennium neemt vooral het aantal 75-plussers toe. Wijken met veel oudere bewoners zijn de Merenwijk, het Roodenburgerdistrict en het Bos- en Gasthuisdistrict en dat zal ook de komende vijftien jaar zo blijven. (LD15-07).

15. De ondernemersvereniging Beestenmarkt plaatst een kartonnen model op het plein van een vijf meter hoge bronzen Rembrandtbeeld dat ze er graag willen zetten. Het ontwerp werd enkele jaren gemaakt door de Leidse kunstenaar Jeroen Spijker, die met voorzitter Walther Jacobs het ‘voorbeeld’ onthult. Spijker heeft nog wat geschaafd aan het ontwerp voor het beeld dat enkele tonnen gaat kosten. Daarvoor worden fondsen geworven. Centrummanagement Leiden, het Cultuurfonds Leiden en wethouder Robert Strijk zien er wel iets in. Vooral als het deel uitmaakt van de ‘Rembrandt Experience’ die op diverse plaatsen vorm moet krijgen. Als het aan de ondernemers ligt wordt de Beestenmarkt omgedoopt tot Rembrandtplein. Het is de ondernemers een doorn in het oog dat Amsterdam een groot beeld van de 17de-eeuwse schilder heeft en zijn geboortestad maar een buste op de Witte Singel en een kunstwerk achter het Rijksmuseum voor Volkenkunde. ‘Dat moet beter kunnen’, zegt Walther Jacobs. ‘Het is toch mooi als Rembrandt op een centrale plek in de stad alle toeristen verwelkomt’. Precies 409 jaar geleden wordt Rembrandt van Rijn in Leiden geboren. Om zijn verjaardag te vieren wordt om middernacht voor de veertiende keer een krans om het borstbeeld gehangen. Sinds 2002 eren Ben Walenkamp en Tjeerd Scheffer Rembrandt. Eerst wordt een toespraak gehouden en daarna een borrel gedronken op de meesterschilder. In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleed. Een gebeurtenis die wordt aangegrepen om uitgebreid te vieren met allerlei activiteiten in onder andere Amsterdam en Leiden. (LD09/15/16/21-07, Sl14/15-07, RTVW14-07, Dichtbij15/22-07, WW22-07, LN22-07).

15. In de hal van het stadhuis zijn informatiepanelen neergezet, waarop details van de plannen voor het Singelpark in beeld worden gebracht. De vorm van de informatieborden bijvoorbeeld, om aan te geven waar bepaalde boomsoorten staan. Het communicatiebureau KesselsKramer heeft kleurrijke pictogrammetjes en icoontjes ontworpen die de route door het park aangeven. ‘Veel leuker dan bordjes met pijlen’, zegt Sanne van Ettinger van de Amsterdamse firma. Volgens voorzitter Conny Broeyer zijn er ook al straattegeltjes ontworpen bij het Leidse atelier Kunst en Vliegwerk waar mensen met verstandelijke of lichamelijke beperking werken. Die tegeltjes zijn te koop en de sponsorstenen worden later in het park gelegd als routeaanduiding. Bovendien is er ook een app gemaakt voor mensen die nu al de route willen lopen. ‘Hij is nu 7,6 kilometer lang. Maar als alle bruggen er eenmaal liggen, wordt 'ie anderhalve kilometer korter’, zegt gemeentelijk projectleider Ernest Pelders. (LD16-07, LN22-07).

16. Erfgoed Leiden en omstreken heeft een aantal voorwerpen uit de enorme collectie als 3D-model uitgeprint. De Garenmarktpomp kan zo bijvoorbeeld als schemerlamp worden gebruikt, maar ook is het mogelijk om de originele Leidse sleutels aan je sleutelbos te hangen. Erfgoed Leiden is op zoek naar nog veel meer ideeën om het verleden tot leven te brengen. Daarom is er een prijsvraag uitgeschreven. Iedereen die een leuk idee heeft kan tot 1 september in maximaal 500 woorden het idee delen. Het meest bruikbare wordt beloond met 300 euro. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Open Monumentendagen in september. (Sl16-07).

16. Het Taalmuseum dat in Leiden moet komen, is vertraagd omdat van de benodigde financiën maar de helft binnen is. Over de rest is directeur Erik Schilp in gesprek met geldschieters. Hij wil pas met het project van de Universiteit Leiden beginnen wanneer het financieel rond is. Het museum komt niet in een gebouw, maar krijgt vorm via tentoonstellingen en presentaties op diverse plaatsen in de stad. Onder anderen schrijver Wim Daniëls namen ruim vijftien jaar geleden het initiatief, dat zomer 2014 groots werd gepresenteerd door de Universiteit Leiden. Voor de lancering werd onder meer de bekende fotograaf Koos Breukel ingeschakeld. Het eerste thema ‘wat zeg je’ had afgelopen juni uitgewerkt moeten zijn met een installatie waar mensen politici van vroeger en nu horen spreken. (LD16-07).

16. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het idee dat er meer kavels moeten komen waarop Leidenaars zelf hun huis kunnen ontwerpen. Nieuw Leyden is volgens het CDA een succes en veel creatiever dan dat projectontwikkelaars hele rijtje eenheidswoningen neerzetten. Teleurgesteld is het CDA dat het niet gelukt is in het Churchillpark, het nieuwe buurtje bij het begin van de Boshuizerkade. (LD17/07).

17. Zorg en Zekerheid Leiden neemt volgend seizoen vrijwel zeker deel aan een Europees basketbaltoernooi. De club schrijft zich op het laatste moment in. Formeel moet ZZ Leiden nog de bevestiging krijgen, maar volgens voorzitter Marcel Verburg is het ‘bijna honderd procent zeker’ dat zijn club in de voorronde kan instromen. ‘Er is zelfs een kans dat we direct de poulefase in mogen’. De internationale basketbalbond FIBA kan daarover na vandaag uitsluitsel geven, als de inschrijvingstermijn is gesloten. De club heeft de recettes nodig om de financiering rond te krijgen. (LD17-07, Dichtbij17-07, Sl21-07, WW22-07, LN22-07).

16. Fietsers schrikken zich rot als een boom op de Broekweg plotseling omvalt. ‘Ik heb echt geluk gehad’, zegt een fietser die het gevaarte voor zich naar beneden zag komen. Merenwijker Jan Mulder (89) ziet het gebeuren en is boos. ‘ Fietsers en wandelaars hebben daar jarenlang gevaar gelopen’. Volgens Elisabeth Keuning stond de acht meter hoge boom al heel lang scheef en werd dat steeds erger. Er zat ook een roodwit lint omheen van de brandweer. Ik dacht dat ze hem in de gaten hielden. Er staan trouwens op dat stuk nog wel meer grote bomen scheef’. Volgens een woordvoerster van de gemeente is de boom vermoedelijk omgewaaid. Mulder ontkent dat. ‘Het was op dat moment bladstil’. (LD18-07).

16. Ze moet één van de oudste zilvermeeuwen van Nederland zijn: de 29-jarige 'Leidse' vrouwtjesmeeuw, bijgenaamd Fama, die van februari tot september elke zaterdag na het afbreken van de markt komt eten op de Nieuwe Rijn. Vogelaar Maarten van Kleinwee, die een speciale passie heeft voor meeuwen, herkent de meeuw aan de groene ring om de rechterpoot, waar de letters FAMA op staan. ‘Ze is op 10 juli 1986 geringd in een meeuwenkolonie in Wassenaar, toen ze nog een jonge, pasgeboren meeuw was. Afgelopen februari is ze in Leiden opnieuw geringd, omdat de vorige ring was versleten’. ‘Meestal worden ze tussen de 7 en 10 jaar oud’, zegt Van Kleinwee. ‘Bij het zoeken naar eten weet ze nog goed van zich af te slaan. Dat ze al zo oud is, is bijna niet te zien. Ze heeft alleen een kale plek rechts in haar nek.’ (LD16-07, Dichtbij27-07, RTVW03-08, WW26-08).

16. De provincie vindt de nieuwe retailvisie van zes gemeenten in de Leidse regio nog onvolledig. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra mist vooral antwoord op de vraag hoe de regio er winkelleegstand mee denkt te bestrijden. Ze vindt het wel goed dat het stuk er ligt omdat gemeenten en ondernemers het samen hebben gedaan. De visie is op punten in strijd met provinciale regels. De zorg van de gedeputeerde zit hem onder meer in de ideeën over een uitsterfbeleid voor elf kleine wijkwinkelgebieden. Bom-Lemstra: ‘Er is veel overcapaciteit, dat weten we. Ik zie niet hoe deze visie die vermindert. En hoe je omgaat met de winkeliers in die elf gebieden. Ze creëren er nu onrust. Bovendien is aan een bakker en slager in de wijk vaak wel behoefte’. Ook een voorgenomen versoepeling van vestigingsregels op woonboulevards is reden tot zorg bij de provincie. Dat zou kunnen leiden tot te grote concurrentie voor de dorps- en stadscentra. ‘Wij zeggen eerder: Ga met detailhandel die daarheen wil het gesprek aan om te kijken of het niet toch naar de binnenstad kan. Onze visie is dat er leegstand genoeg is. Als een regio het anders wil dan wij, moeten ze dat wel goed onderbouwen. (Zie ook 01-07). (LD16-07).

16. De gemeente trekt de komende drie jaar 300.000 euro uit voor plannen die de binnenstad aantrekkelijker maken. Vrijwilligersorganisaties kunnen maximaal 25.000 euro krijgen uit het Binnenstad Stimuleringsfonds. Organisaties kunnen 10.000 euro krijgen als de geen verdere financiering is voor hun plan. Is er cofinanciering dan loopt het te ontvangen bedrag op tot 25.000 euro. De plannen moeten steeds voor 1 september bij de gemeente worden ingediend. (Sl16-07).

16. Leidenaar Robbie W. (46) die dankzij de drugshandel een luxe leventje leidde met mooie auto's en dito vakanties. Het openbaar ministerie eist twee weken eerder tegen hem een celstraf van vier jaar en terugbetaling van zes ton aan criminele winst. In 2012 begon de politie een onderzoek naar zijn cocaïnehandel. Een jaar later werd hij gearresteerd. In een garagebox in de Sint Aagtenstraat vindt de politie ook 2.200 gebruiksklare joints en kilo's andere soft drugs. Bovendien had hij in Voorhout een hennepplantage. Dat laatste geeft hij tijdens de zitting lachend toe. De beschuldigingen over cocaïnehandel zouden zwaar overtrokken zijn. ‘Ik heb dat hooguit een half jaartje gedaan, niet langer’. W. schetst zichzelf als een hosselaar in de marge, die maandelijks enkele honderden euro's bijverdiende met klusjes in de bouw. Tegen zijn 45-jarige vriendin wordt een werkstraf van 120 uur geëist en meebetaling aan de boete. Geen uitspraak gepubliceerd. (LD03-07).

16/26. De favoriete David Howell wint de negende editie van het Leiden Chess Tournament. De 25-jarige Brit doorbreekt met een bijna perfecte score (acht overwinningen, één remise) de 2.700-puntengrens heen, waarmee hij volgens een nog officieuze berekening op de 36ste plek van de wereldranglijst komt. In 2012 won hij ook al de Leiden Chess. Toen behoorde hij al tot de top honderd van de wereld. Een dag later verdedigt hij zijn titel op het Brits kampioenschap. Howell: ‘Dit toernooi heeft iets. Zelfs als het niet goed gaat, is het hier heerlijk’. Het was al zijn vierde deelname. Voorschotenaar John van der Wiel, die als toernooianalist optrad, verleidde Howell in zijn nabeschouwing tot de belofte dat hij volgend jaar terugkeert. Die toezegging doet toernooidirecteur Jan Bey deugd: ‘Met zo'n rating pakt hij zo 10.000 euro op een toptoernooi als Tata Steel, aan startgeld en condities’. Voor de opening laat hij op verzoek van sponsor Ondernemersfonds op het Stadhuisplein Howell en Nederlands kampioen Loek van Wely een partij spelen zittend op een deskbike. De hometrainer voor onder het bureau is een uitvinding van neurowetenschapper Erik Scherder. Deze dubbele tweekamp is een plaagstootje richting de Stichting Topsport Leiden, die de subsidie voor het toernooi afbouwt. Volgens Bey heeft de stichting alleen oog voor fysieke sporten. De negende editie kent een wat smallere top volgens Bey vanwege het dalende budget. Winnaar Houwell krijgt 1.750 euro. (LD04/17/20/22/27-07, Dichtbij15-07).

17. Fred Martijn, uitbater van café De Pomerans, op de hoek van Maredijk en Rijnsburgersingel, is boos dat voor de vijfde keer in enkele seizoenen zijn terras zonder vooraankondiging door de gemeente is opengebroken. ‘Midden in het hoogseizoen. Dit gaat me gewoon geld kosten’. Hij krijgt steeds over van alles informatiebrieven van de gemeente. Maar als pal voor zijn gevel de leidingen worden vervangen, merkt hij dat pas als de werklui van Liander de stoeptegels al aan het loswrikken zijn. Op zijn Facebook-pagina blaast hij stoom af. Nutsbedrijf Liander heeft inmiddels toegezegd binnen een werkweek klaar te zijn. Bijkomend probleem: waar laat hij de opgestapelde terrasstoelen en de groene windschermen die binnen lelijk in de weg staan. ‘De ijzeren pijp, die ze nu door een pvc-leiding vervangen, ligt er al veertig jaar. Kon dat nou echt niet tot september wachten?’. De gemeente spreekt van een spijtig voorval en verwacht dat de gaten nog dit weekeinde worden gedicht. (LD18-07).’

17. Bouwers leggen de laatste hand aan het gebouw aan de Lammenschansweg 6. De oude Praktijkschool wordt omgebouwd tot tijdelijke locatie voor het Stedelijk Gymnasium. Het bord prijkt al op de gevel, de fietsenrekken staan klaar. Beide locaties van het Stedelijk Gymnasium - Nieuwe Marnixstraat en Fruinlaan - zitten vol. (LD18-07).

17. Een van de grootste Leidse toeristische attracties loopt gevaar zijn functie te verliezen. Volgens stadsmolenaar Philip Pijnnaken moeten de wieken van molen De Valk over enkele jaren noodgedwongen worden vastgezet er hoge flats bij het station Leiden Centraal worden gebouwd. Volgens Pijnnaken zorgen die ervoor dat de westenwind niet langer vrijelijk De Valk bereikt, maar er stevige turbulentie ontstaat. Dat kan de molen niet aan, voorspelt Pijnnaken. De molenaar vindt het wrang dat Leiden aan de ene kant de molen promoot en er een toeristisch slaatje uit probeert te slaan, maar aan de andere kant ervoor zorgt dat de wieken niet meer kunnen draaien. Pijnnaken is daarom van plan bezwaar te maken tegen de hoogbouw. De molenbiotoop is bij historische molens beschermd. Tot verbazing van Pijnnaken heeft de provincie die daarop moet toezien al toestemming gegeven voor de bouwplannen ‘Een molen die stilstaat, en er alleen nog is voor de show, gaat hard achteruit. Over twintig jaar is er dan alleen nog een stomp over en dat is de doodsteek’. (Sl16-07, LD17-07).

17. Bep Monfils ‘het Medium’ kondigt aan dat ze een autobiografie gaat schrijven. ‘Het begint vanaf de weeën van mijn moeder tot nu’. In het boek beschrijft ze hoe moeilijk het voor haar was om als kind om te gaan met haar paranormale gave, helemaal omdat haar moeder erg gelovig is. ‘Mijn jeugd was niet makkelijk door mijn gave’. Met vriendinnetjes mocht ik bijvoorbeeld niet spelen, want ik was die creep’. Bep wil dat het boek ook kinderen die nu op diezelfde weg zitten, kan helpen. ‘Het is heel nuttig dat ze weten: ik ben niet de enige. Zo'n kind wordt namelijk gauw als raar neergezet’. Monfils hoopt dat het boek in november of december in de winkel ligt. (RTVW17-07).

17. De bezwaarmakers tegen de bouw van twee hoge woonblokken langs de Waardgracht en het Looiersplein leggen hun bezwaren uit tijdens een hoorzitting. Twee weken eerder zijn de bosschages en kleine fruitboompjes op het terrein van de Meelfabriek al omgezaagd door hoveniers. De projectontwikkelaar en eigenaar van de Meelfabriek - Ab van der Wiel - liet de bomenkap even stilleggen, omdat de omwonenden dreigden met een kort geding. Zij dachten dat er geen kapvergunning was afgegeven. Die bleek er uiteindelijk wel te zijn. Irene Scheltes, één van de omwonenden, hoopt dat de buurt via een andere weg de zaak tóch nog bij de rechter aanhangig kan maken. De bomen zijn niet meer te redden. ‘Die zijn om, ongeacht de uitkomst van de hoorzitting’, aldus Scheltes. ‘We hebben een bruikbare bouwvergunning en ik ben er na 29 jaar wel aan toe om te gaan bouwen aan een mooie Meelfabriek'', aldus Van der Wiel. Het idee om de twee appartementenblokken gespiegeld te plaatsen is volgens hem onuitvoerbaar. ‘Dan moeten we weer helemaal opnieuw beginnen met de procedure. Dan zouden de appartementen ook te dicht op de monumentale Meelfabriek komen te staan’. (Zie ook 13/22-06). (LD04-07, Dichtbij11-08, WW12-08).

18. De voormalig kinderkliniek St. Lidwinahuis, het gemeentelijk monument aan de Zoeterwoudesingel 34 staat te koop. Het pand is in 1933 gebouwd naar een ontwerp van de architecten Van der Laan als rooms-katholiek tehuis voor moeilijk opvoedbare meisjes. (Dichtbij18-07).

18. Stichting de Binnenvest heeft zich verkeken op de groeiende stroom daklozen die aanklopt bij de dag- en nachtopvang aan het Papegaaisbolwerk. De drukte leverde veel beheer- en veiligheidsproblemen op. Daarom is de loting terug en wordt het aantal slaapplekken gereduceerd tot vijftig. ‘Die forse toename is er sinds vorig jaar zomer’, zegt Mart Meeuwsen, manager zorg bij de stichting. ‘Een gevolg van de economische crisis. En van de beddenreductie in de zorg: we krijgen meer mensen binnen met psychiatrische problemen. Er kloppen 18-jarigen aan, die een baantje hebben. Daarom wordt er op de uitkering van hun ouders gekort als ze thuis blijven wonen. Soms bieden we onderdak aan wel tachtig mensen’. De dag- en nachtopvang is daar niet op berekend. Er ontstonden veiligheidsproblemen, het aantal incidenten nam toe en ook het aantal schorsingen. Meeuwsen. ‘Er wordt niemand gedwongen op straat gezet, maar als iemand een paar dagen niet komt opdagen, is hij wel zijn plekje kwijt en moet hij loten als er een bed te vergeven is’. De Binnenvest zoekt nu samen met de gemeente naar een nieuwe opvanglocatie.(LD18-07).

18. Zangers uit de regio Leiden, Haarlem en Den Haag werken als gelegenheidskoor Opera Festa samen voor de opera ‘Cavalleria Rusticana’ van Pietro Mascagni met vocaal ensemble Frascanti in de Pieterskerk. De gangpaden zijn de wegen in het Siciliaanse dorp, het met koperen hekken gesloten Koor fungeert als kerk. Daarvoor strekt het kerkplein zich uit waar de handeling plaatsvindt. Musonia Ensemble met dirigent Wim Dijkstra en leerlingen uit de talentenklas van Dansgroep BplusC werken ook mee. (LD20-07).

18/19. De Open Leidse tenniskampioenschappen op de gravelbanen van Roomburg wordt bij de mannen gewonnen door de 25-jarige Amsterdammer Tim van Terheijen, die in de finale Kevin Boelhouwer verslaat. Bij de vrouwen gaat de titel naar de Zoetermeerse Mandy Wagemaker, die Daniëlle Harmsen verslaat. De vrouwendubbel gaat naar Kim Kilsdonk en Nicolette van Uitert en mannendubbel is een prooi voor Bart van Leijsen en Botic van de Zandschulp. (LD20-07).

19. In de Hooglandse Kerk wordt een eerbetoon gebracht aan Cornelis Schuyt (1557-1616), de grootste musicus die de stad heeft voortgebracht. Het concert wordt verzorgd door de jonge countertenor Oscar Verhaar. Schuyt was in zijn tijd onder meer organist van de Hooglandse Kerk en de Pieterskerk. Als stadsmusicus werd hij door het stadsbestuur betaald om met zijn muziek de mensen uit de kroeg te houden. Het betaalde ook zijn reis naar Italië, waar hij muzikale inspiratie mocht opdoen. Als dank daarvoor componeerde hij het motet ‘O Leyda Gratiosa’. Verhaar wordt muzikaal bijgestaan door Robert de Bree (blokfluit), Robert Smith (cello) en Arjan Verhage (luit). Over Oscar Verhaar was onlangs een documentaire op televisie te zien. In 2014 verscheen zijn eerste solo-album met muziek van Constantijn Huygens en Italiaanse tijdgenoten. (WW15-07, LD18-07)

19. Een bewoner van het Maredijkhofje betrapt een inbreker in zijn huis. De gealarmeerde politie houdt in de omgeving een 17-jarige Hagenaar aan die voldoet aan het opgegeven signalement. Hij heeft spullen uit het huis bij zich. (RTVW19-07, Dichtbij19/20-07).

19. Een bus met dichters trekt een week toerend door Nederland en België. De Poëziebus reist langs twaalf steden en vijftig dichters treden er op in openbare gelegenheden als parken, bibliotheken en musea. De Leidse inbreng wordt verzorgd door oud-stadsdichter Jaap Montagne, popdichter Rik van Boeckel en Martin M. Aart de Jong. Het project wordt mede gefinancierd door crowdfunding waarvoor ruim 7.500 euro is opgehaald. (Sl15-07).

20. Bibliotheek- en cultuurkoepel BplusC trekt 150.000 euro uit om de structuur de komende anderhalf jaar te veranderen. Bestuursvoorzitter Willem van Moort wil van een productgerichte naar een klantgerichte organisatie: ‘Een broedplek van kennis en cultuur voor het hele gezin’. Daarvoor wordt dit najaar een extra bestuurder aangenomen. Ook een nieuw pand is onderdeel van de verandering. De organisatie zit nu in vijf panden binnen de singels. Deze moeten worden samengevoegd tot één of twee gebouwen. Van Moort heeft een pand in het centrum op het oog, maar kan er nog niets over zeggen: ‘We zijn nog in gesprek met de gemeente’. Vanaf 2017 krijgt BplusC zo'n drie ton subsidie minder van de gemeente. Oud-raadslid Laurens Beijen trekt in het LD fel van leer tegen Van Moort en maakt een vergelijking met de ROC-ellende. (LD20/22-07).

20. Drie geparkeerde auto's in de Cesar Franckstraat worden ‘s nachts flink beschadigd. Er zijn onder meer ruiten ingeslagen. De politie is op zoek naar getuigen. Ook het straatmeubilair loopt schade op. (Dichtbij20-07, LD23-07, Sl23-07, RTVW23-07).

20. De gemeente onderzoekt op verzoek van de CDA-fractie hoe betaalbare studiehulp voor middelbare scholieren kan worden geregeld. Een aparte instantie of bij bestaande organisaties. Komend najaar wordt die keuze gemaakt. Buitenschoolse leerprojecten zijn volgens het CDA vaak duur, waardoor tieners uit gezinnen met een beperkt inkomen, er niet aan kunnen deelnemen. Uurtarieven van ver boven de twintig euro zijn geen uitzondering. ‘Goedkope’ organisaties als de Onderwijswinkel hebben een forse wachtlijst. (LD20-07).

20. Een fietsendief wordt betrapt in de Oranjeboomstraat en opgepakt op de Middelstegracht. Volgens agenten heeft de man een bus bij zich die volstond met nog meer fietsen die waarschijnlijk ook gestolen zijn. (RTVW20-07, Dichtbij20-07).

20. De politie zoekt een ongeveer 24-jarige man, die op de Morssingel een 21-jarige Leidse aanrandt. De vrouw fietst s‘ avonds over de singel, als de man op haar afrent, haar beetpakt en betast. Een automobilist ziet haar worstelen met haar belager en schiet te hulp. Pas als twee mannen uit een passerend bestelbusje hem komen, kan de vrouw worden ontzet. De drie mannen houden de aanrander vast, zodat de vrouw kan ontkomen. Daarna laten ze hem gaan. De politie hoopt dat de helpende mannen en andere getuigen zich melden. (Sl23-07, Dichtbij23-07,LD24-07, RTVW24-07).

20. Delen van de fietsenstalling bij station Leiden Centraal zijn de komende weken dicht vanwege groot onderhoud. De stalling naast het Visitor Centre sluit en eigenaren kunnen hun fiets nog een week ophalen. Vanaf 27 juli gaat de stalling definitief dicht en worden alle rekken weggehaald. In augustus wordt de fietsenstalling onder de taxistandplaats onder handen genomen. Er wordt onderhoud gepleegd aan glazen platen, betonwerk, leuningen en verlichting. Daarvoor moet de stalling vanaf 10 augustus drie weken dicht. Tegenover het Ibis-hotel zijn extra fietsrekken geplaatst. Vanaf 1 augustus is het ook mogelijk om gratis gebruik te maken van de fietsenstallingen van de NS aan de voor- en achterzijde van het station. Een beperkt deel van de stallingen is hiervoor aangewezen, maar er is geen garantie op een plek. Naast gratis, onbewaakt stallen is het mogelijk om een maand- of jaarabonnement te kopen voor de NS-stalling. Dan staan fietsen en scooters bewaakt en is er altijd plek. In de overdekte stallingen mag een fiets maximaal twee weken staan. Bij de andere stallingen is de stallingstermijn maximaal vier weken. De gemeente waarschuwt ter plekke met gele borden. Al vóór de ochtendspits halen drie gemeentemedewerkers met groene hesjes de ‘foute fietsen’ weg en fungeert een opsporingsambtenaar in uniform als vraagbaak. Wie zijn fiets kwijt is, kan die nog tot het eind van de zomer terughalen bij het gemeentelijk depot aan de Willem Barentszstraat. (RTVW17-07, Dichtbij20-07, LD21-07, WW22-07, Sl22-07).

21. Zeker 269 bomen zijn sinds maart 2011 in opdracht van de gemeente zonder vergunning gekapt. Dat zegt raadslid Dick de Vos (Partij voor de Dieren) in schriftelijke vragen die mede zijn ondertekend door GroenLinks, SP, CDA en D66. De Vos somt een aantal incidenten op, dat volgens hem duidelijk maakt dat het groenbeleid niet deugt. Zo bleek tijdens een zitting van de commissie bezwaarschriften in juli, dat de gemeente bouwbedrijf Heijmans vergunning had gegeven om 478 bomen te kappen op het Bio Science Park, maar dat er daarvan honderd konden blijven staan. Een vergunning om bomen te kappen voor de aanleg van een groenstrook aan de Niels Bohrweg, bleek bij nader inzien ook niet nodig. En dan zijn er nog de 61 bomen die Leiden wil kappen in de Oostvlietpolder om een park aan te leggen. ‘Het moet maar eens afgelopen zijn met illegale kap en onnodige verleende kapvergunningen’, vindt De Vos.
B en W menen dat met een enkele weken geleden gepubliceerde nieuwe groenkaart en een nieuwe groenverordening het gevaar van illegaal en onnodig kappen bezworen is. De Vos vindt de nieuwe regels eerder een verslechtering. (LD23-07, Dichtbij23-07).

21. De gemeente moet snel werk maken van het online beschikbaar stellen van allerlei databronnen, vindt D66-raadslid Annemieke Strijers. De partij heeft de indruk dat er nog weinig initiatieven worden ontplooid terwijl andere gemeenten er volop mee aan de slag zijn. De informatie heeft volgens haar economische en maatschappelijke meerwaarde. Bovendien kunnen gebruikers gegevens aanvullen of corrigeren zodat de gemeente werk uit handen wordt genomen. De rijksoverheid presenteerde in september 2013 een visie op de open overheid. Ook de VNG heeft het als belangrijk thema op de agenda gezet en vorige week maakte minister Ronald Plasterk bekend de open data van de overheid te hebben uitgebreid met 550 datasets. Daarnaast zijn er plannen nog 300 sets openbaar te maken. Bij open data deelt de overheid de ruwe data, waarop zij haar beleid baseert. (Sl21-07, LD27-07).

21. Na een dip in 2012 stijgt het aantal kringloopwinkels en zaken die tweedehands spullen verkopen weer, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Waren er in 2012 nog 27 nu zijn er 32. In deze cijfers zijn tweedehands kledingwinkels niet meegerekend. Leidenaar Robbie Boes waagde twee maanden geleden de stap. Hij opende zijn kringloop ‘Goedkoop en makkelijk’ aan de Hooigracht nadat zijn contract als conciërge bij Hogeschool Leiden niet werd verlengd. (LD21-07).

21. B en W trekken 175.000 euro uit voor onderzoek naar de huisvesting van ambtenaren na 2020. Nu zit het leeuwendeel in drie gebouwen: het stadhuis, het stadsbouwhuis aan de Langegracht en het voormalige belastingkantoor op de kop van de Schipholweg. Dat laatste pand, waar ongeveer 425 medewerkers zetelen moet in ieder geval in 2020 worden verlaten. Tegen die tijd is ook het stadsbouwhuis, met 415 ambtenaren aan het werk, ook aan het einde van de houdbaarheid. Het stadsbestuur laat drie opties onderzoeken. Het opknappen van het stadsbouwhuis of het slopen en opnieuw bouwen ervan zijn de eerste twee. De derde mogelijkheid betreft nieuwbouw op de Nuon-locatie, even verderop aan de Langegracht. En dat in combinatie met de bestaande gemeentekantoren waar nu woningcorporatie De Sleutels en nutsbedrijf Alliander zijn gevestigd.
Wethouder Marleen Damen heeft voorkeur voor de laatste keuze. Maar het voor miljoenen gesaneerde Nuon-terrein is ook in beeld is als Energiepark als onderdeel van Singelpark en een plek voor allerlei culturele activiteiten. Het mag niet meer dan 6,9 miljoen euro kosten, die nu aan ambtelijke huisvesting wordt buitgegeven. Verder moet nieuwbouw aan de modernste milieueisen voldoen en veel flexplekken krijgen. (LD22-07).

21. Op de parkeerplaats in de Van Randwijkstraat, achter de winkels aan het Bevrijdingsplein komt een 77-jarige vrouw met haar scootmobiel onder een vrachtwagen terecht. Brandweer, ambulance, politie en traumahelikopter verlenen hulp, maar het slachtoffer overleeft het ongeval niet. Waarschijnlijk heeft de vrachtwagenchauffeur de scootmobiel over het hoofd gezien, toen hij wegreed bij de supermarkt (LD22-07, Dichtbij21-07, RTVW21-07, Sl21-07).

21. In de regio Leiden en Bollenstreek is het aantal nieuwe huizen in de eerste zes maanden van dit jaar enorm gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Er werden 1.228 woningen gebouwd Bijna drie keer zoveel als begin 2014, toen werden 488 gebouwd. Het aantal gesloopte woningen steeg ook: van 131 naar 256. Vooral in Leiden wordt er flink gebouwd. Er staan 211 woningen te koop in vier projecten en er zijn er nog ongeveer 500 op komst. Begin 2014 werden nog 200 kantoren, winkels en fabrieken gebouwd, in de eerste helft van 2015 zijn dit nog maar 64. In dezelfde periode werden ook 50 panden gesloopt. De voorraad niet-woningen blijft daarmee ongeveer gelijk. Landelijk werden in de eerste zes maanden van dit jaar zo'n 22.500 nieuwe woningen gebouwd, een toename van 10,6 procent ten opzichte van 2014. Daarentegen zijn er ook fors meer woningen tegen de vlakte gegaan. Iets meer dan 6.000 woningen werden gesloopt. (Dichtbij21-07, WW29-07).

21.Een kleine meerderheid van de studenten voelt zich veilig in Leiden. Dat blijkt uit een online onderzoek van de website studentenwegwijzer.nl. Aan het onderzoek namen 1.016 studenten uit de zeven grootste studentensteden deel. Van de Leidse ondervraagden zei 52 procent zich veilig te voelen in de stad. Alleen in Delft (53 procent) en Nijmegen (60 procent) is dat hoger. In Amsterdam is het veiligheidsgevoel het laagst: slechts 14 procent. Gemiddeld zegt 37 procent zijn stad ‘zeer veilig’ te vinden. De vrouwelijke respondenten voelen zich gemiddeld vaker onveilig dan mannen. Uit het onderzoek blijkt ook dat 63 procent van de ondervraagde Leidse studenten in een studentenhuis woont. Een kwart woont in een zelfstandige studentenwoning. De helft van alle studenten blijkt hun huis elektronisch of op een andere manier te beveiligen. Ook werd onderzocht van welke bezittingen studenten het meest vrezen dat deze gestolen worden. De laptop staat met 92 procent bovenaan, de smartphone scoort 62 procent. (RTVW21-07, LD22-07, Dichtbij22-07).

21. Het exacte aantal is onbekend, maar het fenomeen ‘verborgen vrouwen’ komt ook in Leiden voor. Dat bevestigt de gemeente. Het betreft vrouwen, vaak van Marokkaanse of Turkse komaf, die gedwongen in isolatie leven. ‘Een onwenselijke situatie’, meldt een woordvoerster van de gemeente. Uit een onderzoek in Den Haag door het Verwey-Jonker instituut blijkt dat er in de Hofstad 200 tot 250 ‘verborgen vrouwen’ en in Amsterdam gaat het om circa 1.300 gevallen gaat. In de gemeenteraad overweegt de Groep Kok schriftelijke vragen te stellen. Volgens de gemeente bestaan er gelegenheden voor de vrouwen om aan hun sociale gevangenschap te ontsnappen. ‘Er zijn laagdrempelige voorzieningen waar zij andere vrouwen kunnen ontmoeten. Dat is heel belangrijk, want daardoor kan hun situatie na verloop van tijd verbeteren’. (LD21-07).

22. Leiden wil dat Kaag en Braassem Veenderveld 2 aanlegt, als compensatie voor het geschrapte bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Maar in een brief aan de provincie schrijft burgemeester Marina van der Velde dat Kaag en Braassem ‘op dit moment op geen enkele wijze medewerking zal verlenen’. Leiden wilde een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder, maar kwam daar op terug na protesten van de vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder. De provincie wees weilanden langs de A4 bij Roelofarendsveen aan als compensatie. ‘Wij hebben drie voorwaarden voordat wij Veenderveld 2 mogelijk maken’, zegt wethouder Harry van Schooten van Kaag en Braassem. ‘De behoefte moet aangetoond zijn, onze eigen bedrijventerreinen moeten eerst vol en een marktpartij moet het financiële risico dragen’. Wethouder Robert Strijk zei eerder deze maand dat Kaag en Braassem ‘verplicht is Veenderveld 2 uiterlijk in 2017 mogelijk te maken’. De provincie kan en wil Kaag en Braassem niet dwingen, zegt een woordvoerder. ‘Ons uitgangspunt is dat er geen polders worden opgeofferd voor is aangetoond dat de ruimtebehoefte er is’. Zuid-Holland bepleit nieuw onderzoek. Het Platform Bedrijfsleven Rijnland en de stichting Ondernemend Leiden is niet verrast over het conflict. Voorzitter Frank Ponsioen van Bedrijfsleven Rijnland: ‘Het is een bevestiging van wat wij al voorspelden: elke gemeente gaat met de hakken in het zand. We willen allemaal werken, maar we willen geen bedrijventerreinen’. (LD22/25-07).

22. De doorbaak van de Aalmarkt naar Breestraat in het een feit. Op die plek moet eind 2016 de nieuwe Catharinasteeg worden geopend. Beelen Sloopwerken sloopte de afgelopen twee maanden cadeauwinkel 't Steentje aan de Breestraat. Vanaf die kant is en muur zichtbaar van het Sint Catharina Gasthuis, dat in de Middeleeuwen op die plek stond. In het verlengde van de Catharinasteeg komt een nieuwe brug over de Oude Rijn: de Catharinabrug. Aanvankelijk zou er ook tussen de Apothekersdijk en de Haarlemmerstraat een steeg bij komen, maar die is uit de plannen geschrapt. In de Catharinasteeg komen modewinkels - waaronder een Mango en een Via Mio / Moscow - en ondersteunende horeca. Bovendien geeft de steeg straks toegang tot de 'cultuurtuin' van de Stadsgehoorzaal, die Catharinahof wordt gedoopt. (Sl22-03, LD23-07).

22. Waterplanten groeien explosief in de Kagerplassen. Dat komt door een sterk verbeterde waterkwaliteit, zegt het hoogheemraadschap van Rijnland. ‘De Kagerplassen dreigen onbevaarbaar te worden’, zegt Wim van 't Hoogerhuys, oud-bestuurslid van de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag en fervent watersporter. ‘Ook motorboten kunnen in de problemen komen als de planten vastdraaien in de schroef en in de koelsystemen komen’. Rijnland: ‘We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan de waterkwaliteit. Je kunt op sommige plekken tot op de bodem kijken. Dat gaat nu zijn vruchten afwerpen. Bodemplanten die vroeger niet tot volledige wasdom kwamen, door een gebrek aan zonlicht, groeien nu goed. Niet alleen fonteinkruid maar ook waterlelies. Wat goed is voor de natuur, is minder goed voor de watersport, blijkt nu. Dat levert een interessant dilemma op’, aldus de Rijnlandwoordvoerder. ‘Onze taak is zorgen voor een goede waterkwaliteit, de provincie moet zorgen voor goede vaarwegen’. De gemeenten Kaag en Braasem en Teylingen voelen zich niet verantwoordelijk voor de bestrijding van woekerende waterplanten in de Kagerplassen. ‘Wij zijn slechts verantwoordelijk voor de veiligheid op het water. De bevaarbaarheid is de taak van het hoogheemraadschap’. Rijnland wijst naar de provincie als verantwoordelijke voor bevaarbaarheid van waterwegen. Zuid-Holland kopt de bal terug: ‘Wij denken dat de gemeente samen met het hoogheemraadschap hiervoor verantwoordelijk is’. De sterke toename van quaggamosselen zorgt volgens Rijnland ook voor helder water en kan verstoppingen in gemalen en stuwen veroorzaken. De mossel komt oorspronkelijk uit het Zwarte Zeegebied en is sinds 2006 aan een indrukwekkende opmars in Nederland bezig. Zijn aanwezigheid tot een veranderende visstand en explosieve plantengroei. Rijnland neemt vooralsnog geen maatregelen. (Sl22-07, LD23/24/25-07, RTVW25-07, WW19-08).

22. Het Hortus Festival presenteert tot en met 30 augustus tientallen concerten in onder andere de Hortus Botanicus. Deze twaalfde editie dit zomerfestival voor kamermuziek heeft als thema ‘Nachtlied’. De concerten worden gehouden op woensdagavonden. Pianist Maarten van Veen opent met een programma waarin hij vier generaties nocturnes (Chopin, Fauré, Poulenc en Field) speelt, verdeeld over een Erard en een Pleyel vleugel. Cabaretier en schrijver Vincent Bijlo verzorgt een theatraal concert over het Nachtlied van Schumann. Het Doelen Ensemble verzorgt een optreden samen met mezzosopraan Michaela Riener, het Thalia Ensemble speelt A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn en klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer, fagottist Jonathan Reeder en hoboïst Bram Kreeftmeijer brengen een Frans programma. De strijkers van het Hortus Ensemble, ‘huisorkest’ van het festival, verzorgen traditiegetrouw de slotconcerten, dit jaar met een programma rondom Schumann en Chausson. Artistiek leider van het festival is pianist/dirigent Maarten van Veen. (Dichtbij26-06, Sl14-07, WW15/22/29-07, LN15/29-07, LD18/25-07, NVH20-07, LD22-08, LN26-08).

23. Rijkswaterstaat sluit drie weekenden in juli en augustus de A44 af voor renovatie van de brug over de Oude Rijn. Het beweegbare deel wordt vervangen, er komt een nieuw stalen brugdek en de brug wordt versterkt. Al op de eerste dag leidt het werk tot lange files. Een dag later breekt een arbeider zijn been doordat tijdens het hijsen een zogenoemde ligger losraakt. Hulpdiensten rukken massaal uit omdat in eerste instantie gemeld wordt dat er iemand onder een betonblok ligt. De weg is tussen afrit 8 en 9 afgesloten vanaf 22.00 uur tot en met 27 juli 05.00 uur, 30 juli 22.00 uur tot en met 3 augustus 05.00 uur en 7 augustus 22.00 tot en met maandag 10 augustus 05.00 uur. In de weken tussen de drie weekenden worden de rijstroken op de brug versmald en geldt een snelheidsbeperking van 70 km per uur. Ook de Valkenburgseweg bij de brug is tot 7 augustus 16.00 uur voor autoverkeer afgesloten. Op de Rhijnhofweg wordt bij de brug de rijbaan verlegd. Tot en met 27 juli 05.00 uur is de gehele vaarweg afgesloten. Vanaf 27 juli tot 30 augustus wordt de brug niet bediend. Doorgang is wel mogelijk onder het beweegbare deel en vanaf 8 augustus 00.00 uur is ook doorgang onder het vaste deel mogelijk. (Sl14/30-07, WW15/22-07, St15/23-07, LN22-07, Dichtbij23-07, RTVW23/24/25/30-07, LD28-07, WW29-07, RTVW01-08, Dichtbij01-08).

23. Leidenaren die hun huis of appartement als logies verhuren, zouden aan dezelfde regels moeten voldoen als hotels en bed & breakfasts (B&B's). Die hebben geklaagd over de oneerlijke concurrentie. De gemeente onderzoekt of de regels gelijk kunnen worden getrokken. De verhuurde woningen - de meeste worden via AirBnB aangeboden - moeten dan voldoen aan bestemmingsplannen en de huisvestingsverordening als ze geheel of gedeeltelijk geen woonbestemming meer hebben, maar een klein hotel zijn geworden. Ook moeten de verhuurders toeristenbelasting afdragen. Die bedraagt 2 euro per persoon per overnachting. Hoeveel toeristenbelasting de gemeente misloopt, is niet te zeggen, aldus een woordvoerder. In Leiden worden alleen al via de website van AirBnB ruim honderd huizen en appartementen aangeboden. Vaak gaat het om enkele overnachtingen. De meeste woningen kunnen ook voor een maand worden gehuurd voor 2.500 tot 3.000 euro. Voorzitter Frans Schohaus van het Leids hoteloverleg is blij met het onderzoek. Hij vindt AirBnB zo groot, dat het logisch is dat mensen die via deze website hun woning aanbieden, ook netjes belasting betalen. Volgens Schohaus zijn hotels met meer dan zes bedden verplicht lid van de brandmeldcentrale. ‘Dat kost al snel een paar duizend euro’. En moeten we ook nog voor nooduitgangen zorgen en bedrijfshulpverleners in dienst hebben’. Amsterdam sloot eerder een contract dat AirBnB per overnachting vijf procent belasting afdraagt. Dat levert de stad miljoenen op. (LD23-07).

23. Martijn Weber organiseert een petitie op internet om de gemeente te steunen in haar strijd tegen meeuwenoverlast. Daarin schrijft de Leidenaar: ‘Er is een omgekeerde wereld ontstaan waarin meeuwen overlast mogen veroorzaken en agressief gedrag naar mensen, honden en katten vertonen terwijl mensen zich bij deze situatie moeten neerleggen’. De handtekeningen moeten de gemeente een steuntje in de rug geven bij een beroep tegen de uitspraak van een eierraapverbod door de rechtbank. (LD23-07).

23. De Haagse rechtbank veroordeelt de Belgen Aurelio M. (23) en Patrik Z. (24) tot acht maanden celstraf wegens een ripdeal op 1 april op de parkeerplaats van McDonald's in Leiderdorp waarbij een 26-jarige Leidenaar gewond raakt. Tegen het duo werd twee weken eerder een jaar gevangenisstraf geëist. Van iemand uit de Belgische sportschoolwereld kregen ze de tip dat ze bij de Leidenaar voor duizenden euro's aan anabolenpillen konden bestellen. Ze spraken af met de Leidenaar. Hij gaf ze een boodschappentas met voor duizenden euro's aan anabolen. Vervolgens werd hij met messen bedreigd, en volgde een schermutseling. (LD11/25-07).

23. Verpleeghuis Overrhyn aan de Willem de Zwijgerlaan plakt bij twaalf demente bewoners een sticker van de voordeur van hun oude huis op hun kamerdeur. ‘Voor de bewoners zijn het punten van herkenning en de hele gang fleurt ervan op’, zegt hoofd welzijn Petra van der Wereld. ‘Samen met familie hebben we een foto gezocht van de voordeur van het huis waar de bewoner het langst heeft gewoond en waaraan hij de sterkste herinnering heeft’. Volgens woordvoerster Marjolein Staats zijn de eerste reacties positief. Ze zijn bedacht door het bedrijf True Doors, dat sinds oktober 2014 al ruim 150 ‘voordeuren’ bij zorginstellingen in het land plaatste. Hoeveel ze kosten wil directeur Rahzeb Choudhury niet zeggen. In 2014 kreeg de onderneming de MSD Care Award. Met dat geld voert het Trimbos Instituut onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van persoonlijke deuren. Bij de twintig bewoners van Het Gebouw van Libertas Leiden hangt een foto van vroeger op de deur. Volgens manager Fred Pelt werkt het goed. ‘Mensen weten heel goed hoe ze er vroeger uitzagen’.
Woordvoerder Dinant Bekkenkamp van Alzheimer Nederland is blij met alle initiatieven om de herkenning en het thuisgevoel te vergroten. (LD30-07).

23. Richard den Os wordt komend seizoen bij basketbalclub ZZ Leiden de assistent van coach Eddy Casteels. Daarnaast krijgt Den Os de leiding over het team van Zorg en Zekerheid Leiden dat in de Dutch Talent League uitkomt. De 49-jarige Den Os was al eerder ervaring assistent-coach. In het seizoen 2008/2009 nam hij naast hoofdcoach Ivo Boom plaats op de bank. Na het tussentijdse ontslag van Boom kreeg Den Os de leiding over de hoofdmacht als interim-coach. De functie van assistent van coach Toon van Helfteren vervulde hij tweeënhalf 2,5 jaar. De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint op 1 september. Den Os neemt de trainingen voor zijn rekening en blijft parttime werken bij 3M. (Sl23-07, LD25-07, LN29-07, WW29-07).

24. Na drie jaar op rij de AD Haringtest te hebben gewonnen, moeten de Turkse broers Abdullah en Umut Tagi van vishandel Atlantic genoegen nemen met een zevende plek. Ook dit jaar legt het team van Atlantic aan het Levendaal weer een topharing op de toonbank, aldus het juryrapport. ‘De haring is wederom een genot voor oog en tong, alleen jammer dat het romige niet volop aanwezig is’. De Leidse haring krijgt dit jaar een negen. Niets om over te treuren, aldus het testpanel: ‘Dit blijft een van de beste viswinkels van Nederland’. Vishandel Simonis op Scheveningen verkoopt dit jaar de beste haring van ons land. Het bedrijf van Dennis Simonis, dat ooit zijn overgrootvader Albert Simonis in 1880 begon, bestaat inmiddels 135 jaar. Keurmeesters Aad Taal en John Oosterhuis zijn unaniem in hun oordeel. ‘Zeker gelet op de omstandigheden een zeer goede, excellent schoongemaakte haring met een iets romig accent’. In 2014 werd de Scheveningse vishandel tweede. (RTVW24-07, AD25-07, Dichtbij27-07).

24. De politie besluit de komende periode gericht te controleren op de jeugdoverlast in de Stevenshof. Uit gesprekken met bewoners is gebleken dat er in de wijk nogal wat overlast wordt ervaren van de jeugd. Bewoners klagen over harde muziek uit auto’s, schreeuwende jeugd en vernielingen. De politie vraagt gevallen van overlast te melden. (Sl24-07, Dichtbij24-07, LD25-07, WW29-07).

24. Speeltuin 't Zonnestraaltje, in de Stevenshof, wordt op korte termijn weer gerund door vrijwilligers uit de buurt. Dat zeggen B en W in antwoord op vragen van de PvdA-fractie. De speeltuin wordt sinds 2013 geleid door een interim-bestuur van professionals, dat de gemeente aanstelde na een aantal incidenten. Zo werden er privéfeestjes op de speelplek gegeven. De aangestelde bestuurders voelden niets voor inmenging vanuit de wijk. Dat wekte wrevel bij buurtbewoners. Duo-raadslid Erica de Leeuw vroeg het stadsbestuur ervoor te zorgen dat buurtbewoners er weer vrijwilligerswerk kunnen doen en dat gebeurt. (LD24-07).

24. De gemeente stuurt aan op een forse sanering van voetbalclubs. Het streven is dat er in 2017 nog maar vijf of zes clubs over zijn, in plaats van de twaalf nu. Die verenigingen moeten ook voldoen aan strenge criteria zoals een minimum aantal leden (400-500), voldoende jeugd en een sluitende exploitatie. In de notitie ‘Voetbal Vitaal’ die is doorgesproken met clubs, neemt de gemeente duidelijk de regie, waar tot voorheen het lot van de voetbalverenigingen in eigen hand lag. Als tegenprestatie voor een fusiegolf willen verenigingen dat de gemeente investeert in de accommodaties. In september 2016 moet er een uitgewerkt plan met financiering liggen. In het seizoen 2017-2018 moet het worden uitgevoerd. De grootste zorgen van het Leidse voetbal zijn de financiële problemen bij clubs, gebrek aan kader en de terugloop aan jeugd. Sportkoepel NOC*NSF hanteert de norm van 700 leden voor gezonde clubs. Zoveel heeft alleen UVS (708) er. Docos komt nog in de buurt (647). Lugdunum telt 454 veldvoetballers. Vier clubs zitten tussen de 200 en 300: vv Leiden, GOL Sport, Roodenburg en Leidsche Boys. De twee hoogst spelende verenigingen FC Boshuizen en GHC hebben respectievelijk 166 en 164 leden.. Sommige clubs kampen met ruimtetekort (UVS, Docos), andere hebben een overschot. De gemeente kiest eerst voor de beschikbaarheid en het gebruik van accommodaties, clubsentiment komt op de tweede plaats. Opvallend is het grote aantal Leidenaars dat buiten de stad voetbalt: bijna een derde (1.600) op het totaal van zo'n 5000. Bij Meerburg is 53 procent van de ruim 1.000 leden Leidenaar. De KNVB vraagt zich af hoe dat kan. (LD24/27-07, LD03-10).

24. De gemeente eist in kort geding dat het krakerspand aan het Schuttersveld op 1 oktober leeg moet zijn. In 2006 werd ‘De Leidse Poort’ (destijds eigendom van projectontwikkelaar Ronnie van de Putte) na jaren leegstand gekraakt en kwam de vrijplaats Multipleks erin. Enkele jaren later volgde de concertzaal SUB071. In het pand worden wekelijks eet- en muziekavonden gehouden en wonen zo'n drie tot zes mensen. Een van de krakers: ‘We hebben altijd gezegd dat we weggaan als ze de bouw begint’. Ze snapt niet waarom de gemeente de zaak aanspant. Na asbestsanering wordt er vanaf 1 november gesloopt en in mei 2016 begint de nieuwbouw. Dat Multipleks en SUB071 verdwijnen, noemen de krakers een verlies voor de stad. ‘Het pand heeft een sociale functie en we willen met een actie ons ongenoegen uiten over het bouwplan’. (LD24-07).

24. De Regionale Zomerschool bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden wordt afgesloten met een toets. Afgelopen twee weken brengen 108 middelbare scholieren die bleven zitten er hun tijd door op. Behalve lessen volgen, schoolboeken lezen en leren voor de eindtoets, worden er ook speciale excursies en gastcolleges georganiseerd om de leerlingen te motiveren. Wie het haalt, is alsnog over. ‘Belangrijkste doel is dat de leerlingen het volgend jaar beter doen. We zijn geen instituut dat enkel toetstrainingen geeft’, zegt projectcoördinator Pascalle van Eerden. De zomerschool is een proef in Leiden, maar bestaat al sinds 2013. Het project wordt georganiseerd vanuit het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing van de Universiteit Leiden. Zes middelbare scholen waarvan vier uit Leiden doen mee. Er werken 26 docenten en 5 studiecoaches. (LD23-07).

24. Een man duwt rond 18.15 uur een meisje van 13 jaar van haar fiets en gooit haar fiets vervolgens in het water op de Vlietweg. De politie haalt de fiets later uit het water. Met het meisje gaat het goed, evenals met haar even oude neefje die er ook bij was. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. (Sl24-07, RTVW25-07).

24. De kades van de Trekvliet, tussen de Rooseveltstraat en Zoeterwoudseweg, wordt verboden gebied voor bedrijfsvaartuigen. In het ligplaatsenplan uit 2009 werd nog voorgesteld om er achttien schepen te laten aanmeren. Direct daarna regende het klachten, vooral van bedrijven bij de Rooseveltstraat, nabij het water. Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet sprak van ‘vieze oude dekschepen en terrasboten die de kades verrommelen’. B en W zeggen dat doorslaggevend voor het schrappen de afbreuk is die de ligplaatsen doen aan het bedrijventerrein en dat watergebonden bedrijvigheid vanaf de walkant. Het bestuur van de ondernemersvereniging is verheugd en tevreden over het besluit. Betrokkenen kunnen twee maanden reageren en daarna moet de raad het nog goedkeuren. Het besluit heeft geen gevolgen voor het project Stadswerf omdat het hoofdzakelijk om ligplaatsen aan de kant van de Rooseveltstraat gaat. Stadswerf wil bij het voormalige Sanderscomplex van de Zoeterwoudseweg, een passantenhaventje maken met elektrische rondvaartsloepen, watersportbedrijfjes en een buurthuis. (Gem23-07, LD25-07).

((CV25-07 - Els Kloek (63) is bezig met een nieuwe campagne om geld in te zamelen voor een standaardwerk over Nederlandse vrouwen in de 20ste eeuw. ‘Mijn vader was predikant in de Staalwijk en preekte in de Pieterskerk, die toen - tot 1970 - nog als kerk in gebruik was. Ik ben de jongste van vijf en was een beetje 'n hippie. In mijn middelbare schooltijd op het Stedelijk Gymnasium zat ik bij het ‘scholierenaktiekomite’, maar ook in het sfeertje van de roemruchte commune aan de Morssingel en besloot daarna om aan de Universiteit van Amsterdam geschiedenis te gaan studeren. Als scholiere was ik toevallig aanwezig bij de oprichting van de Leidse afdeling van Dolle Mina (beweging uit de tweede feministische golf, eind jaren zestig) bij een jong studentenechtpaar in de Breestraat. Ik ben eigenlijk altijd aan het werk. Zeven dagen per week. Ik wil vrouwen meer zichtbaar maken in de geschiedenis en het onderzoek naar al die levens voelt heel erg als het leggen van puzzeltjes. Eind 2017 moet het bij de drukker liggen. In 2003 ben ik begonnen met het verzamelen en schrijven van een groot aantal biografieën van vrouwen door de eeuwen heen’. In 2012 verscheen ook via crowdfunding haar boek ‘1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’. De eerste 5.000 exemplaren waren binnen een week verkocht. Inmiddels is er een derde druk en zijn er ruim 17.000 verkocht. ‘De royalty's, 30.000 euro, stop ik in mijn nieuwe project. Ik ben nu met het moeilijkste deel van het boek bezig: Tweede Wereldoorlog. Die oorlog wordt een rode draad in het boek, want hij werkt nog generaties door. Wie ik uit de Leidse regio heel interessant vind, is Emilie Knappert, die komt zeker in het boek terecht. Zij heeft in 1892 het Leidse Volkshuis opgericht en is daar heel lang directeur van geweest. Een mooi, ontroerend verhaal. Ze richtte leesclubjes op voor fabrieksmeisjes uit de textielnijverheid en daar was ze heel fanatiek in. Wie ook niet mag ontbreken, is de Leidse gifmengster Goeie Mie. Het kan nog nét, want ze is van 1839, maar overleed in 1915. En natuurlijk krijgt de Zangeres zonder Naam, Mary Servaes, een plekje. Anne Bos, nog zo'n bijzondere ‘vrouw. Ze was onze eerste filmdiva, had hoofdrollen in ‘Op Hoop van Zegen’ en ‘Majoor Frans’. Toen ze in 1975 in Leiden overleed, besteedde geen krant daar aandacht aan. Elly Kerckhoffs staat ook op de groslijst. Zij stond in Leiden aan de wieg van veel organisaties voor jongeren en ouderen, Elly ging voor sociale rechtvaardigheid’. Ze is getrouwd met Frits Rovers en heeft een zoon uit een eerdere relatie Daan van der Meer (29). (LD25-07)).

25. Het Bachkoor Holland spant een kort geding aan tegen de Pieterskerk. Inzet is de uitvoering van de Matthäus Passion. Het koor voert al 35 jaar voor Pasen het meesterwerk van Bach uit in de kerk. Directeur Frieke Hurkmans wil daar een einde aan maken. Zij kiest voor een andere aanpak en wil het liefst een hele Matthäus-week. Daarvoor ging ze in zee met een nieuwe partner: het Nederlands Kamerkoor. Het Bachkoor Holland pikt dat niet. ‘Wij hebben een meerjarig contract met de kerk’, zegt zakelijk leider Laurent Paulussen. ‘De afspraken staan zwart op wit. Wij willen dat de kerk zich daaraan houdt’. Pogingen om met directeur Hurkmans in gesprek te komen, zijn volgens hem mislukt. ‘Ons rest niets anders dan naar de rechter te stappen. Wij kunnen na 35 jaar niet zomaar aan de kant worden geschoven’. Het is nog onbekend wanneer het kort geding dient. (LD25-07, Sl27-07, Dichtbij27-07, LN29-07).

25. Bij haar debuut op het EK voor dove atleten wint Lucinde Wiersema verrassend brons op de zevenkamp. De 17-jarige verzamelde als jongste in het deelnemersveld in het Poolse Bydgoszcz 4.059 punten op de meerkamp. De B-juniore van Leiden Atletiek verbetert haar persoonlijke records op de 200 en 800 meter. Haar trainer Raul Varona Perez wordt bij trainingen in Leiden vaak bijgestaan door een doventolk. Bij het aparte onderdeel hinkstapspringen haalt ze een nieuw persoonlijk record van 11.15 meter. Op de slotdag springt Lucinde 1.63 meter hoog. Goed voor twee vierde plaatsen. (Dichtbij27-07, LN29-07, WW29-07).

25. De zwaarste zomerstorm die ooit over land trekt richt forse schade aan in Leiden en omgeving. Sinds de metingen in 1901 begonnen is niet eerder zo’n krachtige storm in de zomer gemeten. In Leiden sneuvelen zo’n vijftig bomen. Veertig waaien er om en tien worden uit voorzorg gekapt. Het KNMI geeft voor Zuid-Holland de code rood af. De snelweg A44 tussen Den Haag en Leiden is onbegaanbaar en moet tot de volgende dag worden afgesloten. Gewonden vallen er niet. Langs de Rijksstraatweg, ter hoogte van Wassenaar, vallen tal van bomen op het wegdek. Ook de A4 en de N206 zijn geruime tijd slecht berijdbaar. Rijkswaterstaat sluit ‘s middags diverse rijstroken op de A4. Ter hoogte van Roelofarendsveen ligt de snelweg vol met afgewaaide takken. In de Hortus Botanicus breken dikke takken breken af van een, in 1860 door Von Siebold geplante, Japanse walnoot. ‘Het is een ravage’, zegt oud-hortulanus Carla Teune een dag later na een inspectie. ‘Heel veel bomen zijn ernstig beschadigd’. De oude Sieboldwalnoot stond al op de nominatie om in de winter gekapt te worden. Teune: ‘We hebben in Boskoop nieuwe enten laten opgroeien om terug te plaatsen’. Bekeken wordt of eerdere kap noodzakelijk is. Een grote sequoia en een Chinese honingboom langs de singel vangt de ergste windstoten op. De monumentale gingko biloba uit 1785, naast het kassencomplex verliest een dikke tak. Teune: ‘Het is een van de eerste gingko's die in West-Europa zijn geplant. Het is een mannelijk boom, waar in 1930 een vrouwelijk tak aan geënt is. Godzijdank is die er niet afgebroken’. Een oude ailanthus, diverse zomerlindes, een kastanjeboom, een moerascipres en een catalpa zijn ook slachtoffers van de storm. Tuinchef Theo Houthoff spreekt ook van een drama. In recreatiegebied Vlietland wordt de tweede editie van het festival Puur vanwege de storm afgelast. Na de uitverkochte editie in 2015 hadden de organisatoren een derde podium opgezet vooral voor muziek uit de jaren. ‘Dit is de nachtmerrie van iedere organisator’, zegt organisator Lourens Thalen en kompanen. ‘We hadden alles tot in de puntjes geregeld, naar de natuur is een factor waar je geen invloed op hebt’. Volgens Leidenaar Thalen de enige juiste beslissing. ‘Het festivalterrein leek een oorlogsgebied’. De toegangsweg lag vol takken en pal naast het podium was een flinke boom omgewaaid. Je zou er niet aan moet denken dat daar op dat moment mensen hadden gestaan. We gaan met de verzekering en ticketservice om tafel en hopen meer duidelijkheid te krijgen in hoeverre we belanghebbenden tegemoet kunnen komen. Dat zijn artiesten, leveranciers en bijna 3.000 mensen die al een kaartje hadden gekocht. In principe zijn we voor wat betreft de begroting verzekerd. Er is ook schade aan decor en stands die uit de grond zijn gerukt. We hopen het netjes te kunnen afhandelen. Die twee editie komt er ’. ‘s Avonds is er in een uitverkocht Gebr. de Nobel, toch de (al geplande) afterparty’. (Zie ook 28-10). (LD23/25/27/28-07, Sl25-07, RTVW25/26/27/28-07, Dichtbij25/26/27-07, LN29-07).

26. Bij een brand in een woning aan de Hogewoerd raakt een bewoner gewond. Het slachtoffer wordt met ademhalingsproblemen naar een ziekenhuis gebracht. Oorzaak is een in brand gevlogen wasmachine. Volgens de brandweer is de schade aanzienlijk. (LD27-07, Sl27-07, RTVW27-07).

27. De Plesmanslaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan (Leiderdorp) maken in de toekomst deel uit van de Leidse ringweg. Dat betekent onder meer dat de toegestane snelheid er toeneemt. De Oude Spoorbaan wordt mogelijk verbreed en er komen minder gelijkvloerse oversteekplaatsen voor fiets en voetgangers. Vandaag is de eerste informatiebijeenkomst voor buurtbewoners en bedrijven voor de Oude Spoorbaan. Voor de Plesmanlaan is dat op 31 augustus en voor de Willem de Zwijgerlaan op 2 september. (LD18-07).

27. Op de Rijn- en Schiekade zijn bij de zomerstorm op 25 juli zeven grote wilgen gesneuveld en wordt een auto geplet. Dat gebeurt ook op de Haagweg. Volgens oud-wethouder John Steegh hebben de Leidse bomen het zwaar omdat de trottoirs bijna tot aan de boomstam worden doorgetegeld waardoor de wortels zich niet goed ontwikkelen. ‘Die bomen gaan makkelijk om’. Dick de Vos van de Partij voor de Dieren en de SP stellen daarover vragen aan het college. Hij bepleit het planten van meerdere soorten bomen en niet alleen hele jonge boompjes. Drie dagen wordt naast de brandweer tien gemeentemedewerkers en vier wagens ingezet voor het verwijderen van bomen en takken. De rest van de week zet de gemeente vier man in en zijn zo’n 50 medewerkers van Groen en Reiniging actief met het opruimen van takken en bladeren. Van het Level-gebouw achter het station Leiden Centraal waaien diverse gevelplaten. Ook een meer dan 100-jarige boom aan de overkant bij het Poortgebouw overleeft de storm niet. (Zie ook 25-07). (Sl27-07, Gem27-07, Dichtbij27-07. LD28-07).

27. Op 84-jarige leeftijd overlijdt Hans van Wingen. Hij werkte bij het Instituut voor Preventieve Geneeskunde en het Centraal Rekencentrum van de Universiteit aan automatiseringsvraagstukken. Ook was hij betrokken bij opdrachten voor het vastleggen van gegeven in Nederland en de Europese Unie. (LD31-07).

27. Magisch Jeugddorp is tot en met 7 augustus geopend aan de Voorschoterweg naast zwembad De Vliet. Thema’s zijn Romeinen en Ruimtekomkommers. Tiffany is nog maar 10 jaar, maar ze weet het nu al zeker: als ze straks 13 jaar is en niet meer op Jeugddorp mag komen om te spelen, dan wordt ze vrijwilliger. Zo leuk vindt ze de vakantieactiviteiten. Er spelen 185 kinderen in de gebouwtjes, de tent en op het veld. Ze bouwen hutten, proberen vuur te maken met hout en een dun stokje, leren welke planten je kunt eten, brouwen een soepje in een ketel onder een driepoot of studeren een toneelstukje in voor de opening in Romeinse stijl. Een stuk of twintig kinderen - vooral jongens - lopen op een veld van GHC de hele dag te voetballen. Jeugddorp is nu nog een activiteit van welzijnsorganisatie Libertas. Die trekt zich na 2017 terug en dan moeten vrijwilligers het werk overnemen. (WW22-07, LD30-07, LN29-07, LD04-08, Dichtbij04-08, WW05-08).

28. Leidse wetenschappers Daniel Rozen en Gilles van Wezel hebben ontdekt hoe ze bacteriën kunnen stimuleren om antibiotica te produceren. De ontdekking is belangrijk in de zoektocht naar nieuwe antibiotica. Die zijn nodig omdat oude antibiotica hun effectiviteit verliezen doordat bacteriën gewend aan ze raken. Bacteriën gebruiken antibiotica als wapen tegen andere bacteriën. Ze produceren er meer van als er concurrerende bacteriestammen in de buurt zijn. Het duo meet de activiteit van dertien stammen van de antibiotica-producerende bacterie streptomyces. Ze keken naar het gedrag van stammen in voedselrijke en voedselarme grond. Wat bleek: als de grond weinig voedsel bevat en er concurrerende bacteriën in de buurt zijn, gaan de streptomyceten meer antibiotica produceren om de beschikbare voedingsbronnen te beschermen. Computersimulaties toonden dat de stammen in een voedselrijke omgeving juist veel ‘sociale interactie’ aangaan, waardoor genetisch materiaal wordt uitgewisseld en nieuwe bacterievarianten kunnen ontstaan, maar minder antibiotica worden gemaakt. Rozen en Van Wezel: ‘Je moet de antibiotica in de bacterie als het ware wakker maken door ze op de juiste manier te stimuleren’. (RTVW28-07, UL11-08).

28. Nietsvermoedend is Bep Monfils, het medium, in het stadhuis ‘zomergast’. Na een interview wordt zij tot haar grote verrassing door haar Ron gevraagd om een tweede keer te trouwen. Die zag Bep niet aankomen! ‘Haha, nee ik wist dit echt niet!’ zegt Bep. ‘’Ik was bij het stadhuis om over mijn werk en mijn jeugd te praten. ‘En toen dit’. Ron en Bep zijn twee jaar geleden al in Voorschoten getrouwd, maar dit was niet in haar eigen Leiden. Vanwege opnames van een reallifesoap op SBS6 had Bep de regie niet helemaal in handen. Reden voor Ron om haar twee jaar later nog eens ten huwelijk te vragen en het allemaal nog een keertje over te doen, maar dan in Leiden. Bep bedankt op Facebook de gemeentesecretaris Jan Nauta en iedereen die heeft meegewerkt aan deze mooie dag. (Dichtbij29-07, LD29-07, RTVW29-07).

28. Bij Naturalis Biodiversity Center is een megaklus geklaard. Alle 37 miljoen objecten in de collectietoren van het museum gingen de afgelopen vijf jaar onder de scanner. Programmamanager Kirsten van Hulsen neemt afscheid van zeventig medewerkers die al die jaren het scanwerk uitvoerden. Hiervoor kreeg Naturalis dertien miljoen euro uit aardgasbaten. Het zogeheten FES-project startte op 1 augustus 2010 toen Marc Gofferjé projectleider was. Het team richtte tien ‘digistraten’ in, één voor elk collectietype. Zo kwam er een ‘alcoholstraat’ voor amfibieën en reptielen die bewaard worden in flessen op alcohol of formaline, een ‘geostraat’ voor stenen, fossielen en mineralen en een ‘herbariumstraat’ voor gedroogde bloemen en planten. Voor dat laatst wordt een team in Suriname ingeschakeld. Van Hulsen: ‘Zeven miljoen objecten zijn apart geregistreerd en gefotografeerd. Dertig miljoen voorwerpen zijn per doos of per pot gedigitaliseerd. Het was niet haalbaar om ze individueel te digitaliseren. Het was te duur en kostte te veel tijd’. Bij het digitaliseren kregen alle voorwerpen, laden en kasten een matrixcode mee. In één oogopslag is te zien waar iets in de collectietoren te vinden is. Via de website bioportal.naturalis.nl zijn vier miljoen voorwerpen uit de collectietoren digitaal te vinden. Elke maand komen er nog voorwerpen bij en uiteindelijk moeten ze allemaal via de website opvraagbaar zijn. (LD28-07).

28. De Statenfractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen over de samenwerkingsovereenkomst voor de Rijnlandroute die het vorige provinciebestuur daags voor de verkiezingen met de minister heeft getekend. ‘In de overeenkomst geeft de provincie de controle over het grootste project van Zuid-Holland ooit uit handen, maar houdt wel de financiële aansprakelijkheid’, meent de fractie, die er 23 schriftelijke vragen over stelt. Provinciale Staten werden pas in juni geïnformeerd over de overeenkomst, terwijl de afspraak was dat zij goed op de hoogte zouden worden gehouden. GL-statenlid Berend Potjer: ‘GS hebben zonder het ons te vertellen met Rijkswaterstaat afgesproken dat die onze creditcard krijgt om de Rijnlandroute te kopen. Deze heeft een adviesprijs van een miljard, maar Rijkswaterstaat mag zelf kijken wat ze het waard vindt’, vreest hij. Potjer vroeg vorige maand vergeefs een debat aan. Met de vragen hoopt hij dat Provinciale Staten een controlemogelijkheid vooraf krijgen over de kosten. (LD28-07).

29. Micropaleontoloog Willem Renema (43) van Naturalis Biodiversity Center doet mee het internationale klimaatonderzoek voor de West-Australische kust. Vandaag vertrekt de Leidenaar naar Fremantle, waar hij aanmonstert op het Amerikaanse onderzoeksschip Joides Resolution (Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling). Het schip boort in augustus en september op zes plekken kernen uit de zeebodem. Renema heeft als taak om een eerste snelle beschrijving te maken zodra ze boven komen. De expeditie is opgezet om inzicht te krijgen in de klimaathistorie. De onderzoekers richten zich op een oceaanstroming die warm water uit de Stille Zuidzee door de Indonesische archipel naar de Indische Oceaan vervoert. Renema: ‘Tijdens de ijstijden stond de zeespiegel 120 meter lager en stroomde er minder water door de archipel. Dat had gevolgen voor het zeeleven en de watertemperatuur. We verwachten dat we die veranderingen in de sedimenten voor de Australische kust terugvinden’. (LD29-07, LD07-08).

29. De projectgroep ‘Mayflower 400’ gaat een serie evenementen organiseren rondom de reis van de Pilgrim Fathers uit Engeland via Leiden naar Amerika. Het startsein voor de vieringen en herdenkingen wordt gegeven in het Engelse Plymouth, waar Leiden werd vertegenwoordigd door Mincke Pijpers van Leiden Marketing. De Pilgrims ontvluchtten Engeland om religieuze redenen. Van 1609 tot 1620 leefden ze in Leiden, voordat ze met het schip Mayflower naar Massachusetts vertrokken. Daar leverden ze een bijdrage aan het ontstaan van de Verenigde Staten. In 20202 is het precies 400 jaar geleden dat de Pilgrims de oversteek maakten. (Dichtbij28-07, LD29-07, Sl29-07, LN05-08. NVH06-08).

29. Niets staat de bouw van 140 huizen, een school, een gezondheidscentrum, een parkeergarage en vier gymzalen bij de Kagerstraat in het Houtkwartier nog in de weg. De Raad van State verwerpt alle bezwaren van de wijkvereniging tegen bouwplan Dieperhout. De wijkvereniging somde in maart een waslijst aan redenen op waarom het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Dieperhout zou moeten worden vernietigd. De huizen en voorzieningen zouden voor zoveel extra verkeer zorgen, dat onder meer de Kagerstraat en de Houtlaan te onveilig zouden worden. De bouwerij zou ook leiden tot parkeerproblemen in de buurt. School en woningen zouden te hoog worden en niet in het beeld van de buurt passen. Van de vier gymzalen, die overdag door scholen en 's avonds door sportclubs worden gebruikt, verwacht de buurt geluidoverlast en nog meer verkeers- en parkeerhinder. Die kan de gemeente beter in de Kikkerpolder laten bouwen, meende de wijkvereniging. Tegenover alle onderzoeken die de gemeente voor het bestemmingsplan liet doen, liet de wijkvereniging contra-expertises uitvoeren. De Raad van State veegt alle bezwaren van tafel en vindt dat de gemeente de alternatieven ‘voldoende in de besluitvorming heeft betrokken’. (LD30-07, Gem30-07).

29. Op 62-jarige leeftijd overlijdt aan leukemie de Engelsman Stephen Ellis, die de afgelopen decennia het Afrika Studie Centrum van de Universiteit Leiden tot één van de belangrijkste centra in de wereld voor onderzoek naar Afrika maakte. Hij was een vooraanstaande en veel geciteerde geleerde, die onder meer schreef over religie, corruptie in Nigeria, het ANC in Zuid-Afrika en de ondergang van Liberia als staat in de jaren '80 en '90. Ellis publiceerde honderden artikelen en boeken. Tot vlak voor zijn dood werkte hij aan een geschiedenis van de georganiseerde misdaad in Nigeria. In 2007 was Ellis getuige tegen oud-president Charles Taylor van Liberia bij het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone in Den Haag. Ook onthulde hij in 2012 op basis van archiefonderzoek in Zuid-Afrika en Berlijn dat Nelson Mandela, ondanks diens ontkenning, lid was van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij. (LD14-08).

29. De politie ontdekt in een huis aan het Stationsplein een hennepkwekerij met ongeveer 150 planten gevonden. Twee dagen eerder wordt in een huis aan de Beijerincklaan in de Professorenwijk een kweektent met 96 wietplanten aangetroffen. Alle planten en kweekbenodigdheden zijn door de politie in beslag genomen en vernietigd. Aanhoudingen zijn niet verricht, want op geen van de adressen waren op het moment van de politie-invallen mensen aanwezig. (Sl31-07, LD01-08, Dichtbij31-07).
30. De ‘Leidse’ Issoria by Eradus wijn is weer verkrijgbaar in een aantal restaurants. De witte wijn is speciaal voor Hospice Issoria samen met Sanders Wijnkopers gemaakt. Van elke verkochte fles gaat twee euro naar de hospice, die sinds 2013 aan de Burggravenlaan 11 zit. Issoria is voor zijn voortbestaan afhankelijk van giften en donaties. Elk jaar spant de stichting Vrienden van Issoria zich in om het exploitatietekort van het hospice aan te vullen door de organisatie van acties. Tot 1982 was Har Eradus bloemist in de Haarlemmerstraat en verhuisde naar Nieuw-Zeeland waar hij een wijngaard kocht. Vanaf 2002 kwam Eradus Sauvignon Blanc op de markt. Eradus Wines is inmiddels in handen van de tweede generatie, Michiel en Hanna Eradus. De wijn is te drinken bij de restaurants In den Doofpot, De Engelbertha Hoeve, Brasserie Meelfabriek Zijlstroom, In Den Gapenden Eter, Restaurant Dartel en Restaurant / Grand Café De Vriend, Restaurant Kitch&, Restaurant Het Haagse Schouw en Bistro Bord’o. (Sl30-07, LD31-07).

30. Het farmaceutische bedrijf Pharming, gevestigd in het Bio science Park, heeft een goed halfjaar achter de rug onder meer door de stijgende verkoop van Ruconest. Dat is een medicijn ter bestrijding van de erfelijke ziekte angio-oedeem. Vooral in Amerika werd het product veel verkocht. De omzet steeg naar 5,2 miljoen euro, tegenover 2,5 miljoen in dezelfde periode in 2014. Toch werd 3,5 miljoen euro verlies geleden. In 2014 werd in het eerste half jaar nog 17,7 miljoen euro verlies geleden. (LD31-07,Tel31-07).

30. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft twee dijken in Kaag en Braassem gerepareerd. Langs de Does en bij de Piestpolder zijn scheuren gevonden, die zijn ontstaan vanwege de droogte. ‘Scheuren tot maximaal dertig centimeter diep zijn opgevuld. Er is was sprake van een droogte die minder dan eens in de twintig jaar voorkomt. Hoewel het stevig heeft geregend, is er nog steeds te weinig neerslag gevallen om dit tekort weg te werken’, aldus de woordvoerder. Omdat komende dagen niet veel regen wordt verwacht zal het hoogheemraadschap het waterpeil verhogen door water uit de Hollandsche IJssel aan te voeren. De scheuren zitten niet in het veen, maar in de kleilaag die er ter bescherming overheen zit. Die zorgt ervoor dat het veen nat en stabiel blijft. (LD31-07).

30. Donna Christen wordt met de vrouwenacht vijfde bij het WK roeien onder 23 jaar in het Bulgaarse Plovdiv. ‘De eerste 1.000 meter ging het nog goed, maar daarna viel het technisch uit elkaar. ‘We probeerden pushes te doen maar het kwam er niet uit’, aldus de roeister van Njord. ‘Ons doel was om een medaille te halen en als dat niet lukt is het goed balen’. Zeker als je weet dat het een stuk beter had gekund. Onze hele voorbereiding was goed. In de trainingen liep het lekker en iedereen had er zin in. Misschien dat we iets te graag wilden of dat er nu ineens druk op lag’. (LS31-07).

30. Op de Dobbedreef, nabij station de Vink haalt de politie een stomdronken automobilist van de weg. Het is niet voor het eerst dat de 57-jarige Leidenaar met drank op achter het stuur kruipt. Bij controle op het politiebureau blijkt dat de bestuurder al zes keer eerder is aangehouden wegens rijden onder invloed. Hij had ook nuchter niet achter het stuur mogen zitten, omdat zijn rijbewijs na de vijfde overtreding ongeldig is verklaard. De ademtest gaf een uitslag van 915 UG/L. Dat is ruim vier keer de toegestane hoeveelheid. De man krijgt een dagvaarding. (LD01-08).

30. De lucht langs de Europaweg en bij het Lammenschansplein is schoon genoeg. Weliswaar worden op sommige plekken hoge concentraties stikstofoxide en fijnstof gemeten, maar die meetpunten liggen ver van de dichtstbijzijnde huizen aan de Vrouwenweg. Dat schrijft de provincie in een brief aan de gemeente. Leiden trok anderhalve maand geleden aan de bel bij de provincie, omdat de gemeente vermoedde dat de luchtkwaliteit er de Europese grenswaarden zou overstijgen. Die zorg is volgens de provincie ongegrond. Voor de berekening gebruikt de provincie voorspellingen op basis van metingen uit 2013. Daaruit zou blijken dat alleen direct naast de snelweg A4 de luchtkwaliteit niet aan de normen voldoet. ‘Maar hier wonen geen mensen, waardoor hier niet getoetst hoeft te worden’, schrijven Gedeputeerde Staten. Op tien meter van de Europaweg wordt op sommige plekken ook teveel stikstofdioxide gemeten, maar ook dat is volgens de provincie geen probleem omdat de eerste huizen 27 meter van de weg liggen’. Volgens de provincie wordt de luchtkwaliteit met het voortschrijden van de tijd en de techniek alleen maar beter. Auto's worden steeds schoner. Zelfs als de Europaweg door de aanleg van de Rijnlandroute meer verkeer te verwerken krijgt, ziet de provincie geen problemen. Voor maatregelen ziet de provincie geen reden maar doet haar best om het autoverkeer op de Europaweg terug te dringen. ‘We zetten steeds schonere bussen in en stimuleren het gebruik van aardgas voor het verkeer. Er wordt een bus ingezet om werknemers van station Leiden Centraal naar industrieterrein Grote Polder te brengen en er is een project om werknemers e-bikes en scooters te laten testen’. (LD31-07).

31. GroenLinks Leiden maakt zich zorgen over de kwetsbare jongeren die niet in beeld zijn bij de gemeente en daardoor geen begeleiding of financiële hulp krijgen. ‘Een zorgwekkende situatie waarin jongeren tussen wal en schip belanden’, aldus raadslid Ashley North. Uit een rapport van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het landelijk gaat om 100.000 kwetsbare jongeren. De partij constateert dat de gemeente meerdere projecten heeft lopen om werkloze jongeren richting de arbeidsmarkt te helpen, maar vreest ook dat er te weinig zicht is op jongeren die afvallen bij dit soort trajecten. Alleen in 2014 waren dit er meer dan honderd, weet GroenLinks.
North vraagt het college welk preventief beleid er wordt gevoerd. (Dichtbij31-07).

31. In het centrum zijn steeds meer winkeltjes van goud- en edelsmeden te vinden. Zoals Goudsmederij LA op het Kort Rapenburg, Borg & Daphne op de Nieuwe Rijn, De Zilverling en De Zilverfabriek in de Pieterskerk-Choorsteeg en Eve’s Sieraden op de Hooglandsekerkgracht. De nieuwste aanwinst is Edelsmids Atelier Janna Geesink in de Beschuitsteeg. Bij de meesten kun je ook verlovings- en trouwringen laten maken. Sommigen bieden ook de mogelijkheid om iets met oude sieraden te laten doen, zoals LA en Janna Geesink. Bij de laatste kun je ook zelf leren goudsmeden via een cursus of workshop. Een aantal geeft een kijkje in de ‘keuken’, waar het oude ambacht wordt uitgevoerd. (Dichtbij31-07).

31. Twee rode zandstenen grafzerken, die sinds 1935 worden bewaard in museum De Lakenhal, hebben omstreeks het jaar 1200 in de vloer van de Pieterskerk gelegen. Daarmee behoren ze tot de vroegste overblijfselen uit de geschiedenis van Leiden. Dat blijkt uit een artikel van wijlen bioloog en grafzerkonderzoeker Piet Heinsbroek (1943-2014) en junior conservator Prosper de Jong van De Lakenhal, dat in november verschijnt in het Leids Jaarboekje 2015. De Lakenhal besloot de grafzerken opnieuw te onderzoeken in verband met de grote restauratie en uitbreiding (2016-2018). Voordat de klus begint moet het museum leeg en gaan de stenen, evenals duizenden andere voorwerpen, in de opslag. Eerst laat het museum ze opknappen door Marco de Groot van BamBam Steenhouwers aan de Langegracht. De Jong benutte de kans om ze opnieuw te onderzoeken. De ene - hergebruikt, vandaar met grafopschrift voor Maria Claes (overleden 7 oktober 1592) - stond tegen de voormuur van de Lakenhal, de andere, met alleen een dubbele H als merkteken, lag overgroeid in de museumtuin en was aanvankelijk onvindbaar. Uit het onderzoek blijkt dat de stenen omstreeks 1200 zijn geïmporteerd uit het gebied rond Andernach, een stadje aan de Rijn in de Eifel. Hier werd sinds de Romeinse tijd tufsteen gewonnen, maar in het gebied komt ook rode zandsteen voor. Waarschijnlijk bestelden de bouwheren van de Rijnlandse kerken behalve partijen tufsteen ook zandstenen platen bij de steengroeven, om te gebruiken als grafdeksels. Dat de stenen uit de periode 1100-1300 dateren, leidt Heinsbroek af aan hun voor die tijd kenmerkende trapeziumvorm: aan de bovenkant zijn ze breder dan aan de onderkant. Wie er in die eerste periode onder de stenen begraven lagen, is niet bekend. In de 16de eeuw zijn de stenen hergebruikt. Zo kocht Claes Jacobsz. van Berckel in 1592 de toen al 400 jaar oude zerk voor het graf van zijn dochter Maria. In 1650 is dit graf geruimd. De kerk wilde de rode stenen daarna niet meer gebruiken. Nu liggen er alleen nog blauwe hardstenen zerken in de kerkvloer. Waarschijnlijk, denkt De Jong, vonden de kerkmeesters het een ratjetoe van stenen, maten en kleuren en wilden ze dat de kerkvloer een uniformere uitstraling kreeg. De stenen werd verkocht en belandden in de vloer van een kelder aan de Vismarkt 9-10. Daar werden ze in 1935 gevonden door de bekende architect Hendrik Jesse (1860-1943). Dat huis werd in dat jaar afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw van het stadhuis. Jesse vond de stenen zo bijzonder dat hij ze liet opnemen in de collectie van De Lakenhal. (LD31-07).

31. De 20-jarige Leidenaar die in april de 24-jarige Angelo is zijn huis in het Jan Pieterszoon Coenhof doodschoot staat voor het eerst voor de rechter. De strafzaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Uit de tenlastelegging blijkt dat het openbaar ministerie hem primair moord met voorbedachten rade verwijt. G., die bij het slachtoffer op bezoek was, zou die ochtend een vuurwapen uit een tas hebben gehaald en een kogel hebben afgevuurd in de richting van Angelo. Als moord niet kan worden bewezen - en daar lijkt het openbaar ministerie rekening mee te houden - vraagt justitie om de verdachte te veroordelen voor dood door schuld. In die versie zou het eerder gaan om een ongeluk, veroorzaakt door onvoorzichtig of zelfs roekeloos handelen door de verdachte. (LD30-07).