Kroniek maart 2014

1. De Leidse broers Niels en Jordy van der Klauw openen in de Willem Barentszstraat 15 de nieuwe sportschool ‘Sportja’. Restaurantketen Subway opent een filiaal aan de LUMC-kant van station Leiden Centraal. Haik Soukiasian is de bedrijfsleider. En aan het Stationspein 28 wordt restaurant ‘Aroma’ geopend. Manager Tommy Wong: ‘Je betaalt voor de tijd dat je wilt blijven en kan ongelimiteerd eten. Wokken, grillen of sushi eten’. Het laatste filiaal van Free Record Shop aan de Haarlemmerstraat sluit de deuren. De heropening in de afgelopen maanden was van korte duur. Eerder gingen de platen- en cd-zaken op station Leiden Centraal en op de hoek Haarlemmerstraat-Vrouwensteeg al dicht. (HOZ02-03, WW05-03, LD11-03, HOZ16-03).

1. Bijna alle politieke partijen staan positief tegenover de wijkvisie voor de Zeeheldenbuurt, blijkt op een door de buurtvereniging georganiseerd slotdebat in speeltuin ‘Ons Eiland’. De visie, die toont hoe de buurt er in 2025 moet uitzien, is door de bewoners ontwikkeld. Met projectleider Francien de Groot en een stedenbouwkundige praatten zij de afgelopen  maanden met onder meer ondernemers, gemeente en woningcorporatie Portaal. In één van de drie varianten ‘Kloppend Parkhart’ moet het park het centrale punt van de wijk worden, terwijl in een andere het groen meer verdeeld is over de wijk. De derde variant legt het accent op al bestaande mooie plekjes. Wethouder Pieter van Woensel zegt toe een potje te willen vrijmaken voor een aantal oplossingen op korte termijn. (Sl01-03, LD03-03, WW05-03).

1. Slechts zes procent van alle studenten in Leiden is van buitenlandse herkomst. Bij de Universiteit Leiden ligt dat op tien procent, bij de Hogeschool Leiden veel lager. Woordvoerder Frank Uffen van de Amsterdamse stichting Class of 2020, dat de aantrekkingskracht van Nederlandse universiteiten onderzocht, meldt dat de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden het aantal buitenlandse studenten in tien jaar tijd zag groeien tot 14 procent. Utrecht en Amsterdam doen het iets beter. Maastricht trekt 38 procent internationale studenten uit zeventig landen. (LD01/05-03).

1. Fractievoorzitter Pieter Kos van GroenLinks Leiden is de beste Online Politicus van Nederland in de categorie Twitter. Met een score van 9,2 en 679 stemmen laat hij de andere genomineerden achter zich. In de categorie Facebook is Matthijs Sienot, kandidaatsraadslid voor D66 in Utrecht, de beste. De afgelopen weken kon worden gestemd op 22 genomineerde politici. Een communicatiebureau in Eindhoven organiseert de verkiezing. (RTVW02-03, LD03-03, WW05-03, LN05-03, HOZ16-03).

1. Minister-president Mark Rutte bezoekt de warenmarkt om de verkiezingscampagne van de plaatselijke VVD te steunen. Hij wordt vergezeld door lokale partijgenoten en gaat in gesprek met marktkooplui. Verder bezoekt hij een Quintus-huis aan de Nieuwe Rijn. Dezelfde dag voert PvdA-leider Diederik Samsom campagne in De Kooi waar hij langs de deuren gaat met lijsttrekker Gijs Holla. In Het Gebouw spreekt Samsom zo’n vijftig aanwezigen toe. De mensen zijn er vooral bezorgd over de afbraak van woningen. Ze hopen ook dat de huur betaalbaar blijft en willen meer speelruimte voor hun kinderen. (LD27-02, Sl28-02, HOZ02-03, Sl02-03, WW05-03, LN05-03).

1.  In het LUMC overleden in 2012 honderd patiënten. Het ziekenhuis komt daarmee tegemoet aan de verplichting om sterftecijfers te publiceren. Het Rijnlands Ziekenhuis komt uit op 81 en het Diaconessenhuis op 84. Dat laatste is niet het officiële cijfer dat het CBS publiceert maar een eigen berekening. Het LUMC-cijfer is conform het patiëntenprofiel. Het Rijnlands ligt daar 16 procent onder en het Diaconessenhuis 19 procent. Alle drie ziekenhuizen zeggen dat de cijfers niet vergelijkbaar zijn en niet alles zeggen over de kwaliteit van de zorg. ‘Ze worden wel gebruikt als intern signaal op basis waarvan nadere analyse plaatsvindt’, aldus het LUMC. (LD04-03).    

1. Prins Carnaval Jan Sloos van de Leidse Hutspotten krijgt in partycentrum De Zijl uit handen van burgemeester Henri Lenferink de stadssleutels. Een traditie bij het begin van de jaarlijkse carnavalsviering. De ceremonie zou op 27 februari plaats hebben in het stadhuis maar dat is onmogelijk omdat een extra raadsdebat wordt gehouden over de huisvesting van pedoseksueel Benno L. in de stad. (LD25-02).  

1. Joost Bleijie wordt centrummanager van Ermelo. Hij vervulde die rol eerder in Leiden, waar hij in 2008 Robert Strijk opvolgt. Medio 2010 vertrok hij - na kritiek van diverse kanten - naar MKB Nederland. Zijn baan vergt twee dagen per week. De overige drie blijft hij in Leiden actief als ondernemer. Samen met zijn broer Tim zette hij in 2013 de Leidse Pas op. Als het CDA Leiden op 19 maart vijf zetels haalt neemt Bleijie ook zitting in de raad. (LD20-02, Sl20-02).

1. Henk Gerla (1964) treedt toe tot de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met als portefeuille Financiën & Bedrijfsvoering. Hij volgt Peter Leijh op die in mei 2014 met pensioen gaat. De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) hebben positief geadviseerd over de benoeming. Gerla was voorzitter van de raad van bestuur van de Sint Franciscus Vlietland Groep in Rotterdam. Na zijn officiersopleiding aan de KMA in Breda heeft Gerla diverse financiële functies vervuld bij Koninklijke landmacht. In 1997 volgde de overstap naar de zorg, eerst bij Thuiszorg Rotterdam, later als bestuurder bij het Sint Franciscus Gasthuis, dat in 2012 bestuurlijk fuseerde met het Vlietlandziekenhuis. (UL12-11-2013, Mare14-11, HOZ17-11).

2. SP-lijsttrekker Roos van Gelderen wint de ‘Bokaal voor Klare Taal’ van de stichting MEE voor mensen met een beperking. Ze krijgt de prijs omdat het interview met haar in de speciale verkiezingskrant van MEE zo helder en duidelijk is. Van Gelderen roept daarin politici op om weer normaal te doen en niet over mensen, maar met mensen te praten. De wethouder zegt woorden als ‘eigen verantwoordelijkheid’ altijd te schrappen uit ambtelijke teksten. (RTVW02-03, LN05-03).

3. Minister Ronald Plasterk bezoekt de kweektuin van het Singelpark bij station Leiden Centraal. Het toekomstige park geldt als schoolvoorbeeld van het meedenken door burgers. Het plan komt uit de koker van het Stadslab. Plasterk, vergezeld door burgemeester Henri Lenferink en de directeur Kars Veling van ProDemos is enthousiast over het plan. Later op de dag speelt hij met leerlingen van groep 8 van De Singel een spel over democratie in het stadhuis georganiseerd door ProDemos. (LD01-03, Sl02/03-03).

3. Wilbert van der Post, de laatste Leidse melkveehouder, staat op plek 15 van de CDA-lijst. De 42-jarige heeft als speerpunten burgerparticipatie en topsport maar boven alles staat hij op de bres voor het agrarisch houden van ‘zijn’ Oostvlietpolder. ‘De polder blijft groen, maar daarmee is het gebied nog niet gered. Bij de aanleg van 't Vogelhoff is veel fout gegaan. Het hele terrein ligt nu vol puin en de bodem is zo hard aangestampt door zware machines dat er  bijna geen bodemleven meer is. En dat is juist het voedsel voor de weidevogels’.

Wethouder Frank de Wit ziet voor de Elzahoeve van Van der Post een mooie toekomst weggelegd als educatief centrum waar stadskinderen terecht kunnen om te zien hoe mooi de natuur is. Volgens De Wit wordt daarover overlegd tussen de provincie en de afdeling Natuur- en Milieueducatie (NME) van de gemeente. Van der Post wil geen ‘tweede boerderij ’t Geertje’ worden maar een gewoon agrarisch bedrijf. (Sl03-03).

3. Het tv-programma ‘Man bijt hond’ van de NCRV reikt de ‘Man bijt Hond Oscar uit voor de amateurclub die in één minuut  een legendarische film zo spoed mogelijk naspeelt. Tot de geselecteerden behoort de Leidse toneelvereniging ‘Tot Ieders Genoegen’ die in de voormalige meelfabriek aan de Zijlsingel een scène uit de film ‘Pirates of the Caribean’ opnam. Vanaf 14 februari zijn beelden op tv te zien en vanaf 17 februari kunnen kijkers hun stem uitbrengen. (LD25-01, LN29-01, LN12-03, WW12-03).       

4. Wethouder Roos van Gelderen opent achter de tijdelijke parkeergarage aan het Morspad het nieuwe Sociaal Pension. In de verbouwde voormalige marechausseekazerne wonen thuislozen niet meer als een groep gehuisvest maar hebben een eigen kamer en krijgen begeleiding. De nieuwe locatie is volgens Marty Meeuwsen van ‘De Binnenvest’ beter dan aan de Haagweg: dichter bij het centrum en met betere voorzieningen. Bovendien is er inmiddels een goede wisselwerking tussen de wijk en de bewoners. Voor de crisisopvang zijn negen ’doorstroomkamers’ al een tijdje klaar maar wachten op goede brandveiligheidsinstallaties. Die worden dezer dagen verwacht. Volgens de laatste schatting van de GGD eind 2013, kent Leiden 212 daklozen. Een daling ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde verblijfsduur in de crisisopvang ging omlaag van 92 naar 79 dagen. (LD05-03, Sl05-03, HOZ09-03, WW12-03).

4. Minister Jet Bussemaker moet binnen acht weken met een betere verklaring komen waarom Hogeschool Leiden minder geld krijgt dan andere hogescholen. De Haagse rechtbank vindt dat zij dit onvoldoende heeft uitgelegd. De school vreest tot 2017 5,2 miljoen minder te ontvangen dan waarop gerekend was. Aanleiding zijn de prestatieafspraken die het ministerie maakt met het hoger onderwijs. Volgens de minister zijn de ambities van Hogeschool Leiden niet hoog genoeg. Dit levert de school jaarlijks drie ton minder op. Ook wil zij niet meebetalen aan het Expertisecentrum Jeugd van de hogeschool. Het centrum kost de hogeschool een miljoen per jaar en bestaat sinds 2013. In het centrum werkt de hogeschool samen met allerlei instellingen op het gebied van jeugdzorg. Na haar reactie mag de hogeschool zijn zegje doen en doet de rechtbank definitief uitspraak. Volgens woordvoerder Han Stupers is de school naar de rechter gestapt omdat die krap bij kas zit. Als je groeit, zoals wij, krijg je pas twee jaar later het geld voor dat aantal studenten. (LD04-03).

4. De gemeente heeft een licentie afgesloten met het Amsterdamse bedrijf Arsis Industrial Design zodat de straatlantaarns hun warme, gele gloed behouden ook als er een led-lamp in zit. Dat gebeurt met spiegels. De Leidse lantaarn is rond 1848 ontworpen als gaslantaarn. Na de gloeilamp is het tijd voor de led-lamp om die maar een fractie van de energie gebruiken. De gemeenteraad besloot op 23 januari dat kapotte lampen altijd vervangen worden door led-exemplaren. Dat geldt ook voor lichtmasten bij sportvelden. (Zie ook 23-01). (FeedGEm04-03, LD05-03, LN19-03). 

5. Immunoloog Sjaak Neefjes en organisch chemicus Hermen Overkleeft van de Universiteit Leiden werken samen met vier andere Nederlandse wetenschappers aan de combinatie chemie en immunologie. Het project voor het nieuwe Institute of Chemical Immunology ontving eind 2013 27,6 miljoen euro subsidie van het ministerie van OCW. Het geeft maximaal tien jaar steun aan vernieuwend onderzoek met mogelijk internationale doorbraken. ‘Wat wij gaan doen is uniek in de wereld’, zegt Neefjes. Jonge wetenschappers uit de chemie en immunologie worden opgeleid om elkaar te begrijpen. Overkleeft: ‘De immunoloog heeft veel kennis in huis van het afweersysteem, maar moet op de chemicus afstappen om verder te komen. Moleculen moeten worden nagemaakt in een laboratorium’. (LD05-03, Mare13-03).

5. In Tell Sabi Ayad in Syrië, waar archeologen van de Universiteit Leiden 25 jaar lang opgravingen hebben gedaan, is volgens Peter Akkermans, hoogleraar archeologie van het Nabije Oosten, heel veel vernietigd. ‘Onze eerste vrees ontstond toen de provinciehoofdstad Raqqa werd ingenomen door rebellen. Vervolgens kwamen er berichten dat depots door gewapende mannen zijn geplunderd. Ik vrees dat ze een heleboel hebben weggegooid. Wat er lag opgeslagen heeft geen financiële waarde, maar wel veel onderzoekswaarde’. Akkermans spreekt van een drama. ‘De opgegraven bodemschatten zijn wel in een databestand verwerkt. Maar er is ontzettend veel materiaal dat nog niet eerder in detail is bestudeerd’. (LD06-03).

5. De Haagse boekhandelaar Fabian Paagman neemt mogelijk de Polare-boekhandel (voorheen Kooyker) in de Breestraat over. Paagman, directeur van de gelijknamige Haagse boekhandel, wil ook de Polare-vestiging in de Haagse Spuistraat, het voormalige Selexyz Verwijs overnemen. Lokale ondernemers uit het hele land hebben de afgelopen weken de koppen bij elkaar gestoken om te onderzoeken of zij de boekwinkels van de ondergang kunnen redden. (LD05-03, RTVW20-03, LD21-03).

5. Wethouder Robert Strijk geeft het startsein voor een scootafette. Het is een initiatief van ‘Bereikbaar Haaglanden’, waarbij een elektrische scooter wordt doorgegeven aan werkgevers binnen de gemeente. Strijk is de eerste die het duurzame vervoersmiddel een week in bruikleen krijgt. Pierre Sikking van ‘Van Hulst fietsen’ Leiden reikt de scooter uit. Op 11 maart geeft Strijk hem door aan Jan Versteegh, bestuursvoorzitter van TeekensKarstens advocaten notarissen en voorzitter van VNO-NCW Rijnland. Ook in Den Haag, Zoetermeer, Delft en in het Westland stappen vijf wethouders op een e-scooter. De komende periode doen regionaal veertig zakelijke rijders beurtelings ervaring op. (RTVW03-03, LD04/06-03, FeedGem05-03, HOZ09-03, LN12-03, WW12-03).

5. De politiek is verdeeld over het stedelijk jongerencentrum, dat wethouder Roos van Gelderen wil, maar trekt 40.000 euro uit voor een voorbereidend onderzoek. Esther Karsch (PvdA):  ‘De jeugdteams in de wijken vullen de behoefte grotendeels in. Wij zijn niet overtuigd’. ChristenUnie en Stadspartij Leiden Ontzet zijn tegen maar volgens de SP zijn voorzieningen voor jongeren keihard nodig. D66 en VVD zijn voor, maar willen er geen nieuw pand voor neerzetten. Volgens Van Gelderen zijn de afgelopen vijftien jaar diverse jongerencentra gesloten. In 2011 zette de raad 4,1 miljoen euro uit de opbrengst van Nuon-aandelen opzij voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Daarvan is 1,5 miljoen voor een jongerencentrum. (Zie ook 23-02). (LD06-03).

5. Het geplande bouwproject achter de Oude Vest tegen de Klimmende Leeuwsteeg aan wordt iets kleiner. De projectontwikkelaar, die vier woningen wil bouwen, probeert zo tegemoet te komen aan de bezwaren van buurtbewoners. Het gewijzigde plan ligt nog op de tekentafel maar voldoet volgens architect Wim Hofman aan het bestemmingsplan. (LD05-03).

5. Bij station Leiden Centraal zijn er 100 speciale vakken bijgekomen voor brommers en scooters. De parkeerplekken zijn herkenbaar aan geschilderde vakken met een brommersymbool en de blauwe borden. Er buiten neerzetten kan 60 euro boete kosten. (FeedGem05-02, St05-02, Sl06-02, WW12-02, St26-02). 

5. Stichting Wagenmakersmuseum hoopt dat de wagenmakerij van J.J.N. de Groot aan de Oude Varkenmarkt gered kan worden. De stichting wil de collectie overdragen aan wagenmaker Paul Kemper uit Oudewater die dit stukje Leids industrieel erfgoed wil exploiteren. Ook stichting Diogenes Leiden, die historische panden restaureert en beheert, wil meewerken. Het pand is eigendom van de gemeente. In 2013 werd de stichting verzocht het monumentale maar slecht onderhouden gebouw leeg op te leveren. Paul Kemper: ‘Het is de laatste authentieke stadswagenmakerij van Nederland. Uniek, het zou zonde zijn als dat verloren gaat’. De wagenmakerij was tussen 1913 en 1985 in bedrijf. Behalve wagens en wielen, maakte Jacob de Groot er ook carrosserieën en verhuurde handkarren. Stichtingsvoorzitter Wilbert Hettinga van het museum is bereid de collectie over te dragen en hoopt dat de gemeente, Diogenes en de wagenmaker overeenstemming bereiken over de verkoop van het pand. Wethouder Jan-Jaap de Haan vindt dat Diogenes een marktconform bod moet doen. Zo niet, dan gaat het gebouw op korte termijn in de openbare verkoop. Het is een leuke, charmante werkplaats, maar de collectie heeft geen museale waarde. Daar moeten we realistisch in zijn’. (Zie ook 07-04). (LD05-03).

5. De elektronische borden bij bushaltes in de Leidse regio kloppen vaak niet,    beweert Rover in een brief aan de provincie. De reizigersvereniging in het openbaar vervoer vindt dat er een onderzoek moet komen. Negen vrijwilligers deden in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest in drie weken 251 waarnemingen. Bij bussen die volgens de dienstregeling rijden, klopt de informatie doorgaans wel. Maar als de bus te vroeg of te laat is - dat is in bijna de helft van de gevallen - geven de borden in meer dan vijftig procent van de gevallen niet de goede tijd aan. Volgens de organisatie komt het ook voor dat bussen die in de dienstregeling staan helemaal niet rijden. (LD06-03, WW26-03).

5.  Het Rijnlands Architecten Platform en Leiden.nu houden in Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht het Leids Ruimtedebat. Tien partijen geven in 45 seconden hun visie voor de komende vier tot tien jaar. Daarna wordt er gediscussieerd over zaken als parkeren, winkelen en wonen. (LD01-03).

5. Mauk Kager dient namens bewoners van de Ter Haarkade en de Haagwegflat een bezwaarschrift in tegen de omgevingsvergunning voor de moskee tegenover hun huizen. Kager: ‘Er mag een normale moskee komen, maar dit is ‘Marrakesh aan de Rijn’. Ik ben bij iedereen geweest, tot de burgemeester aan toe. Maar het enige wat je te horen krijgt, is dat het al besloten is. Alle bezwaren worden weggewuifd. De burgerparticipatie heeft niet gewerkt’. Van de zitting van de commissie voor de bezwaarschriften verwacht Kager niet veel. ‘Als ons bezwaar wordt verworpen staat de gang naar de rechter open’. Bewoners overwegen ook een procedure te beginnen bij de Nationale Ombudsman. (LD06-03).

5. De boombakken op de Breestraat zijn weggehaald. Vooruitlopend op de herinrichting van de straat die in juni start. Langer wachten kon niet wegens het broedseizoen dat half maart begint en de verplaatsing van bomen verbiedt. De levensvatbare exemplaren krijgen een plekje in de Kweektuin van het Singelpark bij station Leiden Centraal. (Sl05-03).

5. Bewakers van de sociale werkvoorziening DZB Leiden bedreigen leden van Doorbraak. Dat zegt de Leidse actiegroep, die de ’dwangarbeid’ aan de Le Pooleweg in kaart probeert te brengen. Twee leden die op een bankje voor het gebouw gaan zitten, melden dat twee bewakers ’Je kan een klap voor je smoel krijgen als je zo doorgaat’ en ‘Die irritante glimlach ram ik straks van je smoel’ hebben geroepen. Beveiligers zouden Doorbraak-leden alleen mogen verwijderen als ze overlast veroorzaken. Burgemeester Henri Lenferink beschouwt de activiteiten van Doorbraak als een ’demonstratie’, die tevoren moet worden aangemeld. De gemeente noemt het gedrag van een van de beveiligers ’niet professioneel’. De man was op dat moment niet aan het werk, maar sprong bij toen zijn collega’s het aan de stok kregen met twee leden van de actiegroep. Volgens de gemeente heeft hij duo ’onheus bejegend, worden de uitlatingen ontkend’ en is hij op zijn gedrag aangesproken. Volgens de gemeente hebben de beveiligers de actievoerders ’op correcte wijze’ gevraagd te vertrekken. (LD07/08-03).

5. Wethouder Pieter van Woensel en directeur Gerda van den Berg van woningcorporatie ‘De Sleutels’ onthullen het bouwbord van het project 'Van Voorthuijsen'  op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en de Gooimeerlaan. De bouw van 178 sociale huurwoningen duurt twee jaar, komende zomer wordt er geheid in de vakantieperiode, zodat het naastgelegen Stedelijk Gymnasium er zo min mogelijk last van heeft. Op de plek stonden 73 sociale woningen aan het Zwarte Pad en de Marnixstraat die in 2008 werden gesloopt. (Sl05-03, WW05-03, LN05/12-03, HOZ09-03).

5. Heeft een van de drie overvallers op juwelierszaak Hasgold in de Haaarlemmerstraat gericht geschoten op de juwelier? Die vraag onderzoekt het NFI voor het hoger beroep. ‘Als ik hem had willen raken, dan had ik hem wel geraakt’, roept de 23-jarige dader tijdens een regiezitting bij het hof. Hij is tot twaalf jaar cel veroordeeld. De juwelier, die binnenkort opnieuw wordt gehoord, vertelt zijn visie op het gebeurde aan Omroep West. ‘Toen de eerste binnenkwam wist ik het al: dit is een overval. Hij had een capuchon op, helemaal dicht en donker. En hij kwam meteen met een wapen op mij af’. De eigenaar staat in januari 2012 tegenover drie gewapende mannen. Terwijl de eerste overvaller op de juwelier afstapt, slaan twee andere meteen met hamers de vitrines van de toonbank in. Van de klanten in de zaak valt er een flauw. De overvaller richt het wapen op het gezicht van de juwelier. ‘Ik heb nog getwijfeld of ik het wapen zou afpakken. De andere twee hadden ook wapens en dan was er een schietpartij ontstaan, met de klanten er tussenin’. De juwelier besluit niets te doen, om te voorkomen dat er gewonden vallen. ‘Ik heb als juwelier aanvaard dat ik risico loop’, zegt hij. ‘Maar als een klant iets was overkomen  had ik dat mezelf nooit kunnen vergeven. ‘Ik heb hem de huid vol gescholden. Hij had de vinger al aan de trekker, maar ze zagen aan mijn houding dat ik het niet zomaar zou laten gebeuren. Misschien zijn ze daarom ook zo snel weggegaan. Op straat richt een overvaller zijn pistool op voorbijgangers. De overvallers rennen een paar meter verderop de Kennewegsteeg in, op weg naar hun vluchtscooter. De juwelier volgt ze tot op de Apothekersdijk. Ze bleken recht voor me achter een auto te staan, daar stond hun scooter geparkeerd’. Als ze hem aan de overkant van de straat in de gaten krijgen, lost een van de overvallers een schot. De juwelier duikt weg. Ondertussen proberen ze nog steeds hun scooter aan de praat te krijgen. Als dat niet lukt, beginnen ze langs de gracht te rennen. De juwelier weet daarbij de achterste te grijpen en slingert hem met tas en al het water in. Een van de overvallers is hem inmiddels gesmeerd, maar de ander komt terug om zijn maat uit de gracht te vissen. Er wordt opnieuw een schot gelost. ‘Toen heb ik me teruggetrokken’, zegt de juwelier. ‘Ik zag politie de gracht opkomen, dus ik ging ervan uit dat ze omsingeld waren. Dat kon niet meer misgaan’. Toch weten alle overvallers te ontkomen. Twee van hen worden later die dag opgepakt. Een derde weet te vluchten naar Amsterdam, waar hij een jaar later wordt geliquideerd. Eenmaal thuis trok ik mijn kleren uit en toen hoorde ik gerinkel. Het was de huls van een kogel. Die viel uit mijn kleren. Zo dichtbij was het dus’. (RTVW06-03, LD06-03)

6.  De Universiteit Leiden is een van de vier Nederlandse universiteiten in de top 100 van de World Reputation Rankings van Times Higher Education (THE). Leiden staat, net als in 2011 en 2012, in de range 81 - 90. In 2013 stond Leiden iets hoger: in de range 61 - 70. De TU Delft en de UvA zijn gestegen van respectievelijk 51- 60 naar 42 en van 81 - 90 naar 71 - 80. De Universiteit Utrecht staat net als Leiden in de range 81 - 90. De THE Reputation Rankings zijn gebaseerd op een enquête onder meer dan 10.000 wetenschappers uit 133 landen. (UL11-03, LD12-03, Mare13-03, WW19-03).

6. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben samen met onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek en het Radboud UMC 1,3 miljoen euro subsidie van Alpe d’Huzes/KWF Kankerbestrijding ontvangen om de komende zes jaar de rol van inwendige bestraling bij de behandeling van endeldarmkanker te onderzoeken. Bestraling vóór de operatie vermindert de kans op terugkeer van de tumor maar gaat vaak gepaard met bijwerkingen op korte en lange termijn. De behandeling zou verbeterd kunnen worden door straling van binnenuit. De stralingsdosis die de tumor zelf ontvangt is dan veel hoger. Mogelijk hoeven sommige patiënten, bij wie de tumor nog in een vroeg stadium verkeert, niet meer geopereerd te worden. (LUMC06-03).

6. Wethouder Frank de Wit en hoogheemraad Hans Pluckel van het hoogheemraadschap van Rijnland ondertekenen een overeenkomst voor de periode 2014-2018. De samenwerking richt zich op de zuivering van afvalwater (riolering), beheer en onderhoud van water, ruimtelijke ontwikkelingen, duurzaamheid, recreatie en waterbeleving (o.a. Singelpark). (FeedGem06-03, LN12-03, St12-03 ).

6. Een wooncomplex aan de Alexander Dubcekplaats wordt ontruimd in verband met een brand in de kelder. De brandweer komt moeilijk bij de brandhaard en breekt daarom de box open waarbij veel rook vrijkomt. Uit het twaalf verdieping tellende complex worden ook enkele honden bevrijd die alleen thuis zitten. De bejaarde bewoners worden korte tijd ondergebracht in de 3 Octoberhal en kunnen daarna terug naar hun woningen. De oorzaak is onbekend. (Sl06-03, RTVW06-03, LD07-03).

6. Raadsleden krijgt een tablet van de gemeente in bruikleen zodat kan worden bespaard op drukkosten. Verder beslist de commissie op voorstel van het presidium dat de vergoeding voor duoraadsleden omhoog gaat van 73 naar 118 euro per vergadering. Sinds de jaren tachtig verdienen zij 38 procent minder dan het landelijk gemiddelde. Verder komt er een nieuwe gedragscode die meer respect voor elkaar en anderen voorschrijft. (LD04-03).       

6. De Haagse rechtbank veroordeelt drie Hagenaars die op 6 april 2013 jaar een 51-jarige homofiele hartpatiënt overvielen en mishandelden in zijn woning aan de Richard Holstraat tot forse celstraffen. Een 38-jarige krijgt vier jaar conform de eis van het openbaar ministerie. Zijn handlangers krijgen drie jaar. De hoofddader  kende het slachtoffer via een datingsite voor homoseksuelen. Hij erkende drugs te hebben gekocht bij de man en dat ze ruzie kregen maar ontkent de mishandeling. Het slachtoffer bleef achter met een gebroken neus en kaak en een kapot kunstgebit. Ook schopten en sloegen ze het slachtoffer een paar gekneusde ribben en twee blauwe ogen: Ze vertrokken met wat munten uit een fles, twee parfums en een mobieltje. Het trio werd pas na een half jaar opgepakt op basis van DNA-sporen in de woning. Het slachtoffer krijgt nog steeds traumatherapie. (LD22-02, LD10-03).

6. Bij uitgeverij ‘Vantilt’ verschijnt het boek ‘Kenau & Magdalena’ van de Leidse historica Els Kloek. Kenau Simonsdochter Hasselaer en Magdalena Moons  spelen beiden een belangrijke tijdens de Spaanse belegering van Haarlem respectievelijk Leiden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 -1648). Zo trouwde Moons met de bevelhebber van de Spaanse troepen Francisco Valdez om Leiden te sparen. Verder gaat in Haarlem een film en opera over Kenau in première terwijl in het Frans Hals Museum tot en met 18 mei de expositie ‘Kenau, heldin of helleveeg?’ is te zien over de vrouw die zich fel verweerde op de stadswallen. Op 15 maart houdt zij een lezing over het tweetal bij boekhandel Van Stockum in de Breestraat ter afsluiting van de Boekenweek. (LD22-02, LD13-03, LN12-03, Mare13-03).

6. Sabine De Cock (41) start aan de Herengracht de International Women’s Circle Leiden. Ze helpt vrouwen die net in Nederland zijn komen wonen. (LD21-02).  

6. De Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog naast de Morspoortgarage wordt gemeentelijk monument evenals de Staatsspoorbrug aan de Haagweg. Wethouder Jan-Jaap de Haan vindt de bunker ’een zichtbaar bewijs van ons verleden dat bewaard moet blijven’. ‘De Duitse Wehrmacht heeft de bunker tussen 1942 en 1944 gebouwd als onderdeel van het kustverdedigingsprogramma Atlantikwall. In de bunker bevinden zich een gang, verblijfsruimtes, een gassluis met een luchtbehandelingsruimte voor het wegfilteren van gifgassen, een opslagruimte voor kabelrollen en een afzonderlijke waarnemingspost  Volgens deskundigen zijn er slechts een paar bunkers van dit type bewaard gebleven in Nederland. Als onderdeel van de Atlantikwall maakt de bunker deel uit van één van de zeven erfgoedlijnen van de provincie. De Staatsspoorbrug stamt uit dezelfde periode: gebouwd in 1942 door Stork-Hijsch Haarlem naar een ontwerp van het Bruggenbureau van Rijkswaterstaat en is de laatst overgebleven hefbrug van Leiden. Vooral kenmerkend zijn de vier identieke losstaande betonnen heftorens van ongeveer vier meter hoog. Midden op de torens staan evenwichtswielen waar grote basaltblokken als contragewicht aan hangen.  ‘Het kunstwerk verkeert in slechte en wordt later gerenoveerd. De brug is als industrieel monument waardevol omdat deze ons in samenhang met het voormalige rangeerterrein en de nog zichtbare spoorhaven meer vertelt over de geschiedenis van de spoorinfrastructuur’, aldus wethouder De Haan. (FeedGem06-03, LD07-03, LN12-03, WW12-03).

6. Alfons Groenendijk vertrekt na dit seizoen bij Ajax. De 49-jarige Leidenaar heeft het tweede elftal onder zijn hoede, dat uitkomt in de Jupiler League. ‘Mijn contract loopt deze zomer af en voor mij is dit een mooi moment om verder te kijken naar mijn carrière’. Groenendijk was als voetballer tussen 1991 en 1993 actief voor Ajax. Als trainer werkte hij van 2005 tot en met 2008 in Amsterdam. Na uitstapjes naar Willem II en FC Den Bosch keerde Groenendijk in 2012 terug bij Ajax. (LD07-03).

6. De Leidse predikant Judith van den Berg woont drie maanden in de Indonesische stad Kupang op het eiland Timor. ‘Indonesië kende de laatste tijd veel rampen, zoals vulkaanuitbarstingen en overstromingen. Daardoor kun je als dominee iets betekenen voor de gehele samenleving. Corruptie is een enorm probleem. Iedereen is ertegen, maar niemand wil erover spreken. Alle instanties nemen steekpenningen aan, zelfs de politie en ziekenhuizen. Regelmatig worden groepen vrouwen geronseld om in fabrieken te werken’. Toch houdt Van den Bergh zich liever met dit soort dingen bezig dan in Nederland tot laat aan het vergaderen over allerlei regels. ‘Ik heb zeker geen spijt van deze keuze’. (LD06-03).

6. BBC-correspondente Kim Ghattas houdt de 25ste Annie Romein-Verschoorlezing: ‘Arab Women - losing battles but not the war’. Ghattas, in 1977 in Beiroet geboren uit een Nederlandse moeder en een Libanese vader, woont sinds 2008 in Washington en houdt zich vooral bezig het de buitenlandse politiek van de VS. Bijna vijf jaar lang volgde Ghattas minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Meer dan 450.000 kilometer reisde ze mee in het kielzog van de bewindsvrouw. In  2013 verscheen haar boek die in het Nederlands is vertaald met als titel ‘Op reis met Hillary Clinton; Van Beiroet naar het hart van de Amerikaanse macht’. ‘De Arabische vrouwen komen eraan!’ Dat is de boodschap van Ghattas. ‘Het kan lang duren, maar het lukt ze’. Ze toont een ontroerend filmpje: duizenden vrouwen op een plein in Libië zingend voor vrijheid. Haar lezing is er een van hoop en vertrouwen, ook al is die doorspekt met ellendige verhalen. Referent alumna en Midden-Oostendeskundige Petra Stienen zegt: ‘Het kan niet anders dan een strijd ‘in de slaapkamer’ zijn. Van onderop dus. Vrouwen zullen steeds beter ‘nee’ - moeten - leren zeggen tegen dingen die ze niet willen, en ‘ja’ tegen wat ze wel willen’. Kritisch over het Westen is Ghattas ook. Een op de drie vrouwen in Europa wordt na hun vijftiende op enig moment getroffen door seksueel en/of fysiek geweld. (UL18-02, Mare27-02, UL11-03).

6. De politie houdt vier mannen aan die zakken oude kleding voor Jantje Beton stelen. In de Roodenburgerstraat laden een 27-jarige bestuurder en de 57-jarige bijrijder uit Rotterdam de zakken in hun bestelbus. Een motoragent zet het busje aan de kant waarin 68 zakken met kleding liggen. Een 32-jarige bestuurder uit Rotterdam en zijn 30-jarige bijrijder uit Den Haag doen hetzelfde in de Spaarnestraat. Hun auto met 29 zakken wordt op de Bospolder in Leiderdorp aangehouden. Na verhoor worden ze met een boete van 600 euro weer vrijgelaten. De kleding wordt teruggeven aan Jantje Beton. (LD07-03, WW12-03).

6. De gemeente koos terecht voor Dura Vermeer en Besix als bouwers van de parkeergarage onder de Lammermarkt. De Haagse rechtbank geeft concurrent BAM ongelijk in het kort geding tegen de gemeente die onduidelijke criteria zou hebben gebruikt in de aanbesteding. Omdat Dura-Besix de klus aan de Lammermarkt had binnengesleept zou die combinatie in het voordeel zijn bij de aanbesteding van de Garenmarkt. Ook dat argument wijst de rechter af. Op 12 maart maken de gemeente en de bouwers de plannen en de kosten bekend. (Zie ook 25-02). (LD07-03).

6. De vijftien containers voor plastic afval zitten geregeld overvol volgens GroenLinks. Bovendien zou de gemeente niet snel genoeg reageren op klachten van burgers over uitpuilende bakken. De partij vraagt om meer containers. (LD07-03, WW12-03)

6. De Leidse Rekenkamercommissie (RKC) concludeert dat een extern onderzoek naar het functioneren van de nieuwe bestuurscultuur die in 2010 is ingevoerd heeft gewerkt. Afspraken in het bestuursakkoord ‘Samen Leiden’ zijn grotendeels nagekomen en de beoogde nieuwe politieke cultuur is goed van de grond gekomen. ‘De sfeer in de raad is aanmerkelijk verbeterd en er lijkt een meer open en vrijere besluitvorming plaats te vinden’, staat in de evaluatie. De commissie schrijft dat voor een belangrijk deel toe aan de brede samenstelling van de coalitie en adviseert om dat na de verkiezingen te laten meewegen bij de vorming van een nieuwe coalitie. Wat niet goed is gelukt, is het voorgenomen werken met scenario's. Onderwerpen die in 2010 niet waren opgenomen in het beperkte collegeakkoord zouden bij voorkeur aan de raad worden voorgelegd met een aantal keuzemogelijkheden. Dat gebeurde slechts een enkele maal. De RKC adviseert de nieuwe gemeenteraad daar meer werk van te maken. (Sl06-03, LD07/09-03).

7. Het onderhoud aan grote beeldbepalende kerken, zoals de Pieterskerk, bevindt zich in de gevarenzone. Voor het derde achtereenvolgende jaar is onvoldoende rijkssubsidie beschikbaar voor de instandhouding van deze rijksmonumenten. Daarvoor waarschuwen vier leden leden van het Grote Kerken Overleg in een manifest aan de Tweede Kamer, dat mede is ondertekend door de Pieterskerk. De kerken stellen structureel buiten de boot te vallen door de criteria die nu worden gehanteerd bij het verdelen van rijkssubsidies. Voorrang krijgen onder meer monumenten in een werelderfgoedgebied en monumenten met kleinere onderhoudsbegrotingen. Voorzitter Marlo Reeders spreekt van een ondoorgrondelijke procedure die lijkt op een tombola. (LD08-03).

7. Kinderen die helemaal niets hebben, een onbezorgde dag of week bezorgen. Dat is het doel van Trudy de Vos, die de stichting Jeugd en Welzijn Leiden heeft opgericht. Deze stichting is er voor kinderen ’bij wie het thuis financieel niet goed gaat’. Eind juli en begin augustus gaat Jeugd en Welzijn Leiden twee weken op vakantie. Volgens De Vos leven er meer kinderen onder de armoedegrens dan vaak wordt gedacht. Zeker in Leiden-Noord zijn er zo’n vier kinderen per klas, waar thuis niet genoeg geld is om een keer een dagje weg te gaan’. (LD07-03).

7. In 2013 zijn in elf gevallen bewoners hun huurhuis uitgezet. Een jaar eerder waren dat er 28.  Het aantal aanzeggingen is gestegen van 163 in 2012 naar 176 in 2013. De huurachterstanden nemen licht toe. Een convenant tussen gemeente, zorginstellingen en corporaties werpt vruchten af. (LD07-03).   

8. In het Stadhuis wordt de Internationale Vrouwendag gevierd met workshops georganiseerd door stichting Vrouwennetwerk Leiden. Deze stichting zet zich in voor vrouwenrechten, emancipatie en onderwijs. Voorzitter is Akke Tmmermans. Thema van de dag is: ‘Wat is jouw X factor?’ Verder is er een multiculturele modeshow in de Burgerzaal, treedt de band ‘Bonbon Fiësta’ op en is er een buffet. Er zijn circa 150 vrouwen aanwezig, veelal getooid in kleurige kleding. (Sl21-02, LD22-02, LN05-03, St05-03, HOZ09-03, Sl10-03). 

8. De 15-jarige Roeland is een van de tien kandidaten van de juniorvariant van het succesvolle tv-programma ‘Wie is de Mol?’. De leerling van het Visser ’t Hooft Lyceum overleeft de selectierondes De eerste uitzending is te zien op Zapp, via Nederland 3 waarin opdrachten in Limburg en Zeeland worden vervuld en geld wordt verdiend voor het Wereld Natuur Fonds. Iedere deelnemer heeft een beschermde diersoort uitgekozen. Roeland koos voor de zeeschildpad. Wie de mol is, die het geld wil stelen, wordt bekend tijdens de laatste uitzending op 27 april. (LD08-03).

8. Korfbalclub KZ Danaïden degradeert uit de Eerste Klasse na een 16-14-nederlaag tegen Phoenix die in dezelfde wedstrijd kampioen wordt. (LD10-03).

9. In een uitverkochte bioscoop Trianon aan de Breestraat gaat de korte speelfilm ‘Tussen de Rijnen’ in première. De film is gemaakt in opdracht van de gelijknamige wijkvereniging door Jan Stap Film. Een groot aantal inwoners van de wijken Pancras-Oost en de Havenwijk-Noord en -Zuid treden op als acteurs en schreven ook het script. Onderwerp is het oplossen van de vervreemding in deze haastig tijd. Meer dan honderd mensen deden mee. ‘Een uniek project’, zegt Minke Vorstenbosch, bedenker van de film en bestuurlid van ‘Tussen de Rijnen’. ‘Zeventig mensen komen op onze wijkevenementen af. Maar er wonen er rond de 3.000. Ik dacht: aan een evenement waarmee we heel veel mensen konden leren kennen. Meer dan tien organisaties en bedrijven uit de wijk werkten belangeloos mee’. (WW05-03, LN05-03, LD08/10-03).

9. De acrogroep van gymnastiekvereniging GroenWit tonen met veertig leden hun oefening tijdens de landelijke Gymnaestrada-informatiedag in Amersfoort. De choreografie is gemaakt door Rob van Haastregt. Acro is een combinatie van dans, balans, sprongen en salto’s. Naar de Werelgymnaestrada in Helsinki gaat de groep in 2015 samen met Jahn en Atlantis om Gymsport Leiden op de kaart te zetten. (LD28-02).  

9. In Museum De Lakenhal is tot 31 augustus een tentoonstelling met schilderijen van Gerrit Dou te zien. Het betreft een deel van de  ‘Leiden Collection from New York’. De veertien doeken van Dou waren nooit eerder tegelijkertijd te zien. Het museum noemt de tentoonstelling daarom een wereldprimeur. Gerrit Dou (1613-1675) woonde en werkte in Leiden. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van de Leidse fijnschilders. Naast de werken van Dou hangen er op de tentoonstelling ook schilderijen van zijn leerlingen als Dominicus van Tol en Frans van Mieris. De ‘Leiden Collection’ is een particuliere verzameling van schilderijen uit de Hollandse Gouden Eeuw. De collectie bevat belangrijke werken van onder meer Rembrandt, Jan Steen en Johannes Vermeer, maar is in het bijzonder gericht  op de Leidse fijnschilders. De verzameling van de puisant rijke Amerikaanse zakenman en filantroop Tom Kaplan (1962) is in tien jaar uitgegroeid tot zo’n 200 werken en is daarmee de grootste in zijn soort. Na een leertijd in het atelier van Rembrandt ontwikkelt Dou als geen andere kunstenaar de gave om de stoffelijke werkelijkheid bedrieglijk echt weer te geven. Zijn imitatie van weerkaatsend licht en de weergave van materialen als koper of steen zijn onovertroffen. Talrijke schilders in Leiden en daarbuiten imiteren zijn werk die al tijdens zijn leven worden bewonderd door vorstelijke verzamelaars als koningin Christina van Zweden en groothertog Cosimo III van Toscane, die hem zelfs thuis in Leiden bezoekt. Recent materieeltechnisch onderzoek biedt nieuwe inzichten op het werk van deze nog weinig bestudeerde meester. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd en het museum presenteert een voorproefje . De volledige collectie wordt bovendien voor het eerst online toegankelijk gemaakt. Gerrit Dou schilderde de werken in zijn atelier aan het Galgewater, op zo’n 500 meter afstand van Museum de Lakenhal. De tentoonstelling is verdeeld in vier thema’s: Gerrit Dou en Rembrandt, Gerrit Dou als Portretschilder, Genretaferelen & Roem en Navolging. Directeur Meta Knol noemt zijn werk ‘gloeiend mooi’. Ze is vooral gecharmeerd van het schilderij van een geit in een Arcadisch landschap. ’Je ziet elk haartje van zijn vacht. En ook het spel van het licht op de bladeren is fenomenaal’. Dou’s vader was glazenier en hij ging al heel vroeg bij hem in de leer. In zijn schilderijen is die invloed goed terug te zien in zijn kleurbehandeling: waar Rembrandt kleuren naast elkaar zette, zodat het van een afstand leek of ze in elkaar vervloeiden, liet Dou de kleuren in elkaar overlopen. En waar Rembrandts werk een concentratie op de hoofdfiguur laat zien, geeft Dou met de tot in de puntjes verzorgde details van de attributen een beschrijving van de hoofdfiguur. Dou is de enige van de succesvolle Leidse schilders uit de Gouden Eeuw die altijd in Leiden bleef wonen. Hij kon van de verkoop van zijn schilderijen leven. Na zijn overlijden werd hij begraven in de Pieterskerk. Rond de tentoonstelling wordt er een studiedag voor kunsthistorici georganiseerd, is er ook een kijktocht voor kinderen van 8 – 12 jaar en heeft Gerrit Dou een Facebookpagina. Bewoners van alle 52 Dou-straten in Nederland kunnen een tweede persoon gratis meenemen naar de tentoonstelling. (Persber. Lakenhal 07-03, RTVW07-03, LD08-03, Sl10-03, LN12-03, WW19-03).

10. Willem te Beest, vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden en Bas van Drooge, directeur van DZB tekenen voor drie jaar een overeenkomst voor het inhuren van 35 man personeel. De samenwerking bestaat al jarenlang. DZB’ers werken zowel in de catering en de schoonmaak maar ook in wetenschappelijke functies. (FeedGem17-03).

10. Op het Maleisische eiland Borneo is tijdens een veldcursus van museum Naturalis een nieuwe spinnensoort ontdekt door een groep internationale studenten. De spinnensoort leeft in een strook regenbos langs de rivier van Sabah, ingeklemd tussen oliepalmplantages. Het diertje, amper een millimeter groot, is Crassignatha Danaugirangensis genoemd. De naam verwijst naar de vindplek: het meertje Danau Girang waar Naturalis een veldstation heeft. (RTVW10-03).

10. Tracknomination.com heet de vandaag gelanceerde website van de Leidse biologie-student Wouter van Dijke (19). Op de site, die gekoppeld is aan Spotify en Youtube, kunnen bezoekers muziek doorsturen naar vrienden. (RTVW10-03, Mare13-03).

10. Zeker twee grondeigenaren in de Oostvlietpolder willen een schadeclaim voor planschade indienen bij de gemeente zodra de bestemming van bedrijvenpark naar ‘groen’ is doorgevoerd. ‘Voorheen was de grond 40 euro per vierkante meter waard, met de groene invulling nog maar 7 euro’, zegt Kees Lagerberg, die zijn agrarisch bedrijf aan de Vlietweg stopte. Zijn advocaat Cor van Zadelhoff: ‘De hele bedrijfsvoering heeft zeventien jaar op slot gezeten door het voorkeursrecht van de gemeente op de grond. Met ruim dertien hectare grond gaat het om een aanzienlijk bedrag’. ‘We voelen ons heel erg bedrogen’,   zegt ook Ineke van Cromvoirt-van Haastert. Zij is een van negen eigenaren van ongeveer tien hectare grond in de polder. ‘We zijn jaren aan het lijntje gehouden en mochten niet eens een kippenschuurtje neerzetten’. De VVD stelt voor om geld opzij te zetten voor schadeclaims maar de raad ziet daar niets in. (LD10-03).

10. De faculteit Archeologie plaats een bouwoffer bij het nieuwe onderkomen:  het Van Steenisgebouw aan de Einsteinweg. Het bestuur van de faculteit brengt een aardewerken pot uit de late bronstijd naar de bouwplaats. Er zit onder meer haring en wittebrood, een landmeetapparaat, verbrande graankorrels en twee vruchtbaarheidsbeeldjes in. Bouwoffers worden vaak gevonden bij archeologische opgravingen. Volgens de overlevering waren die bedoeld om kwade geesten op afstand te houden en bewoners te beschermen. Onder archeologen is het een traditie om ook een bouwoffer te brengen. Het is ook gedaan bij het huidige faculteitsgebouw aan de Reuvensplaats. Het oude universiteitsgebouw wordt verbouwd en met ingang van het nieuwe academisch jaar in gebruik genomen. (LD07/11-03, UL11-03, Mare13-03).

10. Wethouder Frank de Wit metselt samen met Henny Hoogervorst, voorzitter van de Vereniging tot Behoud en Bescherming Kooipark een steen in de muur van het nieuwe sportveld in het Kooipark. Er zit een usb-stick in met alle historische documenten en bestanden van het park dat opgeknapt wordt. Het gebeurt in de geest van het originele ontwerp van architect Willem Marinus Dudok: een volkspark waar spelen, sporten, wandelen en de hond uitlaten centraal staan. De vijver wordt het middelpunt, er komen twee wandelpromenades met bloemen en planten, een speeltuin, een speelveld  en een gedeelte waar honden vrij kunnen lopen. De vijver en het verdiepte speelveld dragen bij aan het verminderen van de waterproblemen in de wijk. Er komen chique bankjes en ook Leidse lantaarns in het park. De oplevering is gepland op 1 mei 2014. (FeedGem10-03, Sl10-03, LN12-03, HOZ16-03).

10. Een aantal zorginstellingen in de regio Holland Rijnland tekent samen met een aantal gemeenten en het ROC Mondriaan en convenant dat werkzoekenden de kans biedt op een opleiding en een baan in de zorgsector. Die kunnen starten met een korte proefperiode bij Activite, Topaz, Libertas Leiden en Pro-Cura. Aan het einde doen zij een toelatingstest bij het ROC Mondriaan, starten ze een opleiding verzorgende en krijgen ze een (leerwerk)plaats bij een van de werkgevers. Van overheidszijde zorgen DZB/Re-integratie Leiden, UWV en Werkgeversservicepunt Alphen voor de voorselectie en de begeleiding van de deelnemers. De ambitie is om het arrangement twee maal per jaar te starten. (FeedGem27-02, LD28-02).

10. Burgemeester Henri Lenferink is voor één dag directeur van Museum De Lakenhal. De dag staat in het teken van de internationale bevolking van de stad. Daarom worden expats als speciale gasten uitgenodigd voor een ontbijt, gevolgd door rondleidingen in diverse talen. ’s Avonds is er in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen een cultuurdebat door fractievoorzitters en cultuurwoordvoerders . (Gem06-03).

10. De Wijkraad Stevenshof doet een nieuwe poging tijdens de ‘meepraatsessie’ van de provincie in het buurthuis om alsnog gehoor te vinden voor de wensen bij de aanleg van de Rijnlandroute tussen de A4 en A44. Veel fiducie dat het nog iets wordt hebben ze niet. (LD07-03).     

10. Anneke van Veen overhandigt in de voormalige Meelfabriek aan de Zijlsingel namen de ‘Watercoalitie’ een boekje aan wethouder Pieter van Woensel en hoogheemraad Hans Pluckel met voorstellen voor  de herinrichting van het Lakenplein.  ‘Erger dan nu kan het niet worden’, aldus Van Veen. Inmiddels zijn plannen voor bebouwing van de baan en werkt woningcorporatie Portaal aan nieuwe plannen voor de Waardgracht, Oranjegracht en Oosterkerkstraat. De ‘Watercoalitie’ is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering en waterberging. (LD11-03).       

10. De Breestraat moet volledig busvrij worden, uitgezonderd milieuvriendelijke pendelbusjes, vindt Gerard Bartels, die een plan heeft ontworpen om dat te realiseren. Centraal staan vier  hubs - een soort verdeelstations - die ervoor zorgen dat de verkeersstromen over de stad worden verspreid. ‘Vanuit iedere hub rijden bussen in een lusvorm door de sector en zo doorkruisen ze de stad niet diagonaal, wat nu het geval is. Daardoor wordt de Breestraat ontlast’. Bartels werkte onder meer bij het ministerie van VROM en is geïnteresseerd in steden en stadsontwikkeling. Volgens hem is de Breestraat in verval en verpaupert en moet daarom een impuls krijgen. Ambtenaren reageren positief maar reizigersorganisatie ‘Rover’ is tegenstander omdat de binnenstad minder goed bereikbaar zou worden. (LD10-03).

10. Wethouder Robert Strijk laat een onderzoek instellen naar het drukke verkeer rondom de Lorentz-, Joseph- en Roomburgschool. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het geplande verzamelgebouw aan de Oppenheimstraat. Strijk: ‘Als we de problemen kunnen oplossen, gaan we verder’. De raad stemde in 2013 in met de bouw van een gymzaal, buitenschoolse opvang en een zorgcentrum en activiteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten aan de Oppenheimstraat. Op 8 februari hadden Strijk en zijn collega Frank de Wit een gesprek met buurtbewoners, die kwaad zijn over de gang zaken. ‘Tien woningen te veel, te hoge bebouwing, parkeerplaatsen op de plek van groen, dat mag allemaal niet volgens het bestemmingsplan’, zegt Sabien Teulings, bewoner van de Meijerskade. Tijdens een debat van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk blijkt op 11 februari dat D66, VVD, CDA tegen zijn. Ook SP, PvdA en GroenLinks vinden het gebouw te omvangrijk. Strijk verwacht dat het onderzoek zo’n drie maanden duurt. (LD11/13-03).

10. Rond het Sylvius-gebouw zijn vrijwel alle bomen gekapt tot woede van medewerkers. Hoogleraar Jos van den Broek reageert furieus op Facebook: ‘Ik ontplof! Welke dorknoper en potloodstrepentrekker van de Universiteit Leiden heeft het in zijn/haar domme hoofd gehaald om aan het begin van de lente zowat alle bomen rond het Sylviusgebouw te laten omhakken? Ze stonden daar al jaren, ze stonden niemand in de weg. We doen ons stinkende best er een groener Leiden Bio-Science Park van te maken Sinds de nieuwe bomenverordening van november 2012 zijn bomen op privéterrein volgens de Bomenbond Rijnland vogelvrij want voor deze bomen hoeft geen kapvergunning meer worden aangevraagd. Volgens Marco Van Rhijn moet 220 volwassen bomen wijken voor de ongelijkvloerse kruising op de Plesmanlaan. Daarvoor herplant de gemeente straks 150 jonge boompjes. Dat is te danken aan het aanvechten van de vergunning door de Bomenbond Rijnland. De rechtbank verklaarde het beroep op 17 februari 2014 gegrond. (Zie ook 13-03). (Sl10-03).

11. Modeketen Via Mio/Moscow opent in 2016 een 1.250 m2  grote  ‘vlaggenschipwinkel’ van twee etages in het voormalige LVC-pand aan de Breestraat en de Catharinasteeg. Deze nieuwe winkelsteeg verbindt straks de Haarlemmerstraat via de Aalmarkt met de Breestraat in het verlengde van de nieuwe Waaghoofdbrug. De winkel krijgt een bijzondere uitstraling door het karakteristieke monumentale pand en de ligging aan het nieuwe Catharinahof. Eva Zwartjes van Moscow: ‘We combineren het winkelen met een bijzonder horecaconcept zoals een wijnbar’. ‘De formule past naadloos in het winkelconcept van de steeg’, zegt woordvoerder Ellen Houben van ASR Vastgoedontwikkeling.  ‘In januari is al een akkoord bereikt met een grote internationale keten voor 3.100 m2 met vier winkellagen. De retailer zal dit zelf bekend maken’. Het zou gaan om modeketen Zara. Inditex in Brussel - moederbedrijf van onder meer Zara, Pull&Bear en Bershka - ontkent noch bevestigt dat het om een van de drie genoemde modeketens gaat. De start van de uitvoering is gepland in het tweede deel van dit jaar. Via Mio/Moscow heeft elf vestigingen in Zuid-Holland en één in Amsterdam, waarvan zeven Via Mio-winkels en vijf Moscow-franchisewinkels. Ron van der Wild is al 25 jaar eigenaar van de Via Mio-winkels en begon ruim zeven jaar geleden ook met Moscow. Voor het laatste nog onverhuurde gedeelte van het aangrenzende Waagblok meldt de kledingfirma Art & Casey zich. Dat maakt Provast, de ontwikkelaar die 45 miljoen in het project investeert, op 20 maart bekend. Het ‘blok’ wordt in omvang en oppervlakte gedomineerd door Vroom & Dreesmann dat grondig wordt opgeknapt en aangepast. De vestiging van The Sting naast het warenhuis gaat op 17 april open. (Sl11-03, LD12/21-03, HOZ16-03).

10. in de Stadsgehoorzaal  zetten in aanwezigheid van burgemeester Henri Lenferink en Martijn Bulthuis, directeur van Leiden Marketing meer dan veertig van de zestig ambassadeurs hun handtekening om Leiden als Internationale Congresstad beter op de kaart te zetten. Het zijn merendeels Leidse hoogleraren, die bereid zijn zich in te zetten voor de stad. Voorafgaand worden zij toegesproken door burgemeester Henri Lenferink, Ferry Breedveld, voorzitter raad van bestuur LUMC en Clemens Löwik, hoofd Experimental Molecular Imaging. Hij organiseerde al eens een internationaal congres in Leiden met zo’n duizend deelnemers. (Zie ook 10-01).  (LeidenMarketing03, LN19-03, Tel22-03, WW26-03). 

11. Bij snackbar Risa aan het Levendaal breekt ‘s middags brand uit tussen het plafond van de begane grond en de vloer van een van de appartementen op de eerste verdieping. Het Levendaal is urenlang afgesloten voor alle verkeer en de blussing trekt veel kijkers. Het blijft bij materiële schade. De eigenares waarschuwde zelf de brandweer en de bovenburen. Het hele blok - begrensd door Levendaal, Kraaierstraat, Dwars Bolwerkstraat en Bolwerkstraat - bestaat uit strak tegen elkaar aangebouwde huizen, bedrijfjes en aanbouwen. Na een paar uur slopen en blussen wordt het sein brand meester gegeven.  Het Rijksinstituut voor Snack Aangelegenheden (Risa), dat bijna 50 jaar bestaat, hoopt op 1 oktober de deuren weer te openen. (Sl11-03, RTVW11-03, LD12-03, Mare13-03,  Sl080-04).

11. Armin van  Buuren krijgt een wassen beeld in Madame Tussaud aan de Dam in Amsterdam. De Leidse dj verwerft in het museum een plek tussen nationale en internationale sterren. Hij maakt het bekend met een foto op social media. Op Instagram zet hij een dubbelportret: Armin kijkt naar zijn eigen wassen hoofd in wording. ‘Het beeld wordt in augustus onthuld’, aldus museumdirecteur Wybo Wijnbergen.  Van Buuren bekijkt in Londen het eerste kleimodel waarvoor hij twee maanden eerder poseerde. Tijdens die sessie werden er honderden foto’s gemaakt. Het is mogelijk dat zijn beeld ook in andere vestigingen van Tussaud in de VS, Australië en Azië opduikt. (LD12-03, RTVW12-03).

11. Het aan elkaar knopen van bestaande wegen rondom Leiden (Willem de Zwijgerlaan, A4, A44 en de toekomstige Rijnlandpoute) biedt veel voordelen. Dat blijkt uit een rapport van Lab071. De stuurgroep van ambtenaren, politici, bewoners en bedrijven heeft de Agglo-ring vergeleken met Route071 van architect Syb van Breda en de inmiddels door de politiek afgewezen Ringweg Oost door de Sumatrastraat. Dat zijn twee andere mogelijkheden om verkeersopstoppingen aan de oostkant van de stad op te lossen. Op de Agglo-ring (van onder meer Willem de Zwijgerlaan, A4, A44 en Rijnlandroute) was veel kritiek van politieke partijen en ondernemersverenigingen. Toch zorgt die voor 25 procent minder opstoppingen, zijn snelwegen vlugger bereikbaar en is de ring betaalbaar. Elke euro aan aanlegkosten levert 12,70 euro op, volgens het onderzoek. Aan de andere kant zorgen de Ringweg Oost en Route071 voor een afname van verkeer, die plaats bieden aan ’hoogwaardige’ busverbindingen op de Hooigracht en Langegracht. Wethouder Robert Strijk: ‘Het nieuwe college mag de knoop doorhakken. Hij heeft alvast een vervolgonderzoek ingesteld over de gevolgen van de plannen voor de singels. De eerste reacties op het plan zijn wisselend. De SP is enthousiast evenals  Co Arnoldus, die namens buurtverenigingen spreekt. Ondernemersorganisatie BV Leiden is sceptisch.   (LD12/17-03).

11.  Het bestuur van de rechtenfaculteit van de Universiteit praat met 27 studenten van de Universiteit Leiden, die zich in een brandbrief beklagen over het beroerde Engels van docenten van de opleiding International Business Law. IBL is een deels Engelstalige opleiding voor buitenlandse studenten die een functie ambiëren in het internationale bedrijfsleven. ‘Het gaat waarschijnlijk om één docent, bij wie het Engels is weggezakt’, zegt Pauline Schuyt, lid van het faculteitsbestuur. ‘We zetten waarnemers in de collegezalen en klassen om de lessen te monitoren. Waar nodig zullen meerdere docenten acuut op cursus worden gestuurd om hun Engels op te halen. Anders mogen zij geen les meer geven’. (RTVW07-03, LD1203).

11. Brasserie De Poort in de Zijlpoort heropent na een sluiting van enkele weken waarin de zaak werd verbouwd. Eigenaren Bob Meijer en Johan Klerks maakten er een visbrasserie van. ’We love fish’ staat er in grote, strakke letters boven de deur en de bar. Vijftien jaar geleden toen de zaak openging stond er al sushi en sushimi op de kaart. Bob Meijer: ‘Nu kun je daarvoor overal in Leiden terecht. We wilden iets specifiekers en geen paling op de kaart, want die staat op de verboden lijst. We serveren kreeft, oesters, vongole, plateaus fruits de mer, gamba’s en kabeljauw. De fervente vleeseter kan nog terecht voor vier gerechten. En op de wijnkaart heeft de witte de overhand. Er staan lange hoge, glanzende tafels en dito stoelen Ook het terras onderging een metamorfose met houten tafels met witte stoeltjes. (LD18-02, LD13-03).   
11. De gemeente Leiderdorp wordt eigenaar van de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Oude Rijn, naast het aquaduct van de A4. Dat zijn de Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, de provincie en Rijkswaterstaat overeengekomen. Leiderdorp zorgt voor beheer, onderhoud en bediening en krijgt hiervoor een afkoopsom. Leiden draagt hieraan 265.483,60 euro bij, 10 procent van de afkoopsom. (Gem11-03).

11. Hospice Issoria aan de Burggravenlaan is bijna 30.000 euro rijker dankzij de ‘Slag om Leiden’. Aan de derde editie van de kennisquiz over Leiden nemen 57 teams van vijf personen deel, die per ploeg elk 495 euro inleggeld betalen. In de  sociëteit van studentenvereniging Minerva aan de Breestraat wordt het team van Van der Valk Hotel winnaar. Het volgt daarmee de 3 October Vereeniging op, die vorig jaar ‘slag’ won en nu derde werd achter het team Heerema. ((LD20-01, Sl20-01, LD12-03).

11. B en W besluiten dat het fietspad ter hoogte van volkstuinencomplex Ons Buiten een openbaar voetpad wordt dat ‘s nachts wordt afgesloten. Daarmee is de motie van de raad van 19 september 2013 afgedaan. (Gem11-03).

11. B en W stemmen in met de overname van archeologische vondsten uit Leidse bodem van de provincie. Dit materiaal ligt nu nog opgeslagen in het Provinciaal Archeologisch Depot en is in de toekomst toegankelijk voor onderzoek en expositie. Wethouder Jan-Jaap de Haan: ‘Het is prachtig dat door deze overdracht het bronzen Matilo Masker, ook wel bekend als ‘Gordon’, in Leids bezit komt. En meer topstukken, zoals Romeinse legeruitrustingsstukken, sieraden en leervondsten uit de Middeleeuwen. Leiden wordt nog meer stad van ontdekkingen’. De collectie vertegenwoordigt een enorme historische waarde. Vele stukken wordt in bruikleen gegeven of getoond in musea, waaronder Rijksmuseum van Oudheden en Archeon. De bodemvondsten  bestrijken de opgravingen van 1947 tot 1999. De grote verzameling met onder andere Romeinse schilden en vazen, maar ook middeleeuwse messen, sloten en serviezen komt in beheer van Erfgoed Leiden en Omstreken, het kennis- en adviescentrum over erfgoed. (Gem11-03, LD12-03, LN19-03, WW19-03, WW16-04).

11. Minister Melanie Schultz van Haegen staat aan kop van de Ladies List van tijschrift ‘Leven Magazine’. Ze krijgt zo’n 500 van de bijna 4.000 stemmen als een verkiezing op internet wordt gehouden. De nieuwe lente-editie van de regionale glossy met daarin de resultaten, krijgt de bewindsvrouw aangeboden in hotel De Beukenhof in Oegstgeest. Op de tweede plaats staat Meta Knol, directeur van museum De Lakenhal en derde is Ayla Koet uit Voorschoten die met Sedna Bodywear een eigen onderkledinglijn heeft. (LD12-03, HOZ16-03).        

12. Wijkvereniging Houtkwartier ‘gedenkt’ - op nationale boomfeestdag - 135 bomen, die waarschijnlijk gekapt worden in het ’Agnespark’ aan de Kagerstraat.

De bewoners die de ’rouwceremonie’ houden, zijn fel tegen de plannen van bouwproject Dieperhout. (LD11-03)

12. Wethouder Jan-Jaap de Haan onthult een beeld van Yasser Ballemens (1991) op het Schuttersveld. Het beeld ‘Particles Caugt Flip-Flopping’, vrij vertaald deeltjes die heen en weer springen, is speciaal voor de plek ontworpen en stelt een soort planeet voor met daar door en omheen schietende kometen. Volgens Ballemans zou het ook een atoom kunnen zijn die wordt omringd met elektronen of een botsing van elementaire deeltjes als in een deeltjesversneller. Arjen Pels Rijcken, die namens de Stichting Beelden in Leiden het project heeft begeleid is trots op wat tot stand is gebracht: Het is een voorbeeld van samenwerking tussen ondernemers en kunstenaars. Het initiatief is van Business Platform Schipholweg. Balemans deed twee jaar geleden mee aan de eerste editie van ‘Beelden in Leiden’ aan de Hooglandse Kerkgracht. (LD12-03, Sl14-03).   

12. Tegen een 32-jarige Leidenaar werd twee weken eerder tweeënhalf jaar cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk voor het plegen van veertien straatroven. De man zou tussen 6 oktober en 5 november 2013 fietsende vrouwen hebben overvallen in Leiden en Voorschoten. De meeste vrouwen hadden fietstassen op hun fiets met een handtas erin. De Leidenaar zou op zijn scooter langzaam achter de fietsers zijn aangereden en hun tassen hebben meegenomen. Een aantal vrouwen viel daarbij. De man maakte mobiele telefoons, portemonnees, een laptop, id-bewijzen, een fotocamera en een kentekenbewijs buit. Tijdens de zitting bekende hij vijf van de veertien straatroven. De politie kwam hem op het spoor via de gestolen mobiele telefoon. Geen uitspraak Haagse rechtbank gepubliceerd.  (RTVW26-02, LD27-02, WW05-03).

12.  De beroemdste boom van Leiden verhuist op de Nationale Boomfeestdag van het Rapenburg naar het Marepark bij de Maresingel. Geert Crielaard, een van de ’vrienden van Titus’: ‘Gelukkig bleek na enig graafwerk dat de wortels stevig genoeg waren voor verplanting. Ook bij het takelen had het nog kunnen misgaan maar Titus heeft dat overleefd’. De 100 jaar oude Titus de Taxus moest een jaar geleden wijken voor de Koningslinde die op 30 april is geplant in de tuin van de oude universiteitsbibliotheek waar het centraal bureau van de Universiteit Leiden is gevestigd. Na een storm van protesten besloot de universiteit de monumentale boom niet te kappen, maar op zoek te gaan naar een andere oplossing. Of Titus echt gered is, weten we pas over een jaar echt zeker. Er is flink gezaagd in het wijdvertakte wortelstelsel. De gemeente en de Vrienden van het Singelpark grijpen de Boomfeestdag aan om een aantal bijzondere bomen langs de singel te planten. Meest in het oog springend is de mammoetboom die een plekje krijgt in het Huigpark. De boom kan in theorie meer dan 100 meter hoog worden.  (Sl18-02, LD19-02, LD13-03, Sl12/13/15-03, Mare13-03).

12. Wethouder Pieter van Woensel, bouwer Heijmans en woningcorporatie De Sleutels geven het officiële startsein voor de bouw van Het Plein van Leiden in De Kooi. Afgelopen week is de bouwvergunning afgegeven voor het derde blok, ter hoogte van de Surinamestraat. Ten zuiden van het winkelplein start deze zomer de bouw van 125 woningen, een parkeergarage en winkels. Eind maart begint de bouw van het wooncomplex van de Sleutels, op de hoek van de Kooilaan en Willem de Zwijgerlaan. Dit telt vijf woonlagen met 35 appartementen, een parkeerstraat en bergingen op de begane grond. De komende weken start ook de bouw van het blok ten noorden van het winkelcentrum. De totale vernieuwing van het plein is omstreeks 2019 gereed. Het Kooiplein wordt omgebouwd tot een modern stadsplein met twee supermarkten, winkels, ca. 430 huur- en koopwoningen, terrasjes, en twee grote parkeergarages. (Gem13-03, HOZ16-03, LN26-03).

12. Biotechbedrijf Galapagos verkoopt de ondersteunende activiteiten die het aan derden levert, ondergebracht in de firma’s Argenta en BioFocus. Het Mechelse Charles River Laboratories koopt de bedrijven voor 134 miljoen euro.

Voor het Leidse bedrijf betekent het een specialisatie op de ontwikkeling van medicijnen voor ziekten waarvoor nog geen medicamenten bestaan. Volgens directeur Onno van de Stolpe is Charles Rivers een toonaangevende aanbieder van ’life science diensten’. (LD14-03).

12. De Rijnlandroute tussen de snelwegen A4 en A44 - die een slordige miljard euro gaat kosten - krijgt een langere tunnel (tot 280 meter) tussen Leiden en Voorschoten. Het geld daarvoor komt uit miljoenen besparingen door de A4 een stukje te verleggen zodat Meerburgerwatering niet omgelegd behoeft te worden en de Zoeterwoudse molen Zelden van Passe kan blijven staan. De dieper geboorde  tunnel betekent minder risico’s bij het passeren van de Vliet. De fly-overs bij de A4 komen op en boven Leids grondgebied. Het hoogste punt wordt 9,4 meter. In de Stevenshof gaat de tunnel ook onder de Dobbewetering door en hoeft dat water niet jarenlang te worden omgeleid. Ook komt de tunnel nu niet vlakbij de spoorlijn bovengronds. Als waterkering en geluidwering worden de tunnelwanden zo'n 1,5 meter hoger dan eerder was voorzien. Het aparte fietspad langs de straks verlegde Hofvlietweg komt er vrijwel zeker niet. In plaats daarvan komen er fietsstroken op het asfalt. De huisjes bij de twee volkstuinverenigingen zijn vogelvrij evenals de nog te bouwen recreatiewoningen in Vlietland. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) is niet gelukkig met het besluit de A4 over honderden meters lengte 40 meter de polder in te schuiven en geen aarden wallen aan te leggen langs de weg. Door de slappe grond zouden die volgens de provincie ontzettend breed moeten worden om de waterhuishouding niet te verstoren en te voorkomen dat de boel instort. (Sl12-03, LD14-03)

12. Met steun van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) buigen de afdeling financieel recht van de Universiteit Leiden en de China University of Political Science and Law in Beijing zich over de bankencrisis. Matthias Haentjens, hoogleraar financieel recht: ‘In China en Europa heeft de overheid geholpen om banken overeind te houden. Bij ons is de trend nu om banken eventueel failliet te laten gaan maar de maatschappelijke functies voor de klant te waarborgen. Dat zou interessant kunnen zijn voor China’. Andersom verwacht hij ook te leren van de Aziaten. ‘China heeft een economie die zich ontwikkelt in kapitalistische richting. Niet alles is meer in staatshanden. En uiteindelijk hebben zij ook een soort burgerlijk wetboek’.
Sinds september 2012 is financieel recht een apart instituut binnen de Universiteit Leiden, onder de naam Hazelhoff Centre for Financial Law. Dit centrum wordt deels gefinancierd met de nalatenschap van de in 2010 overleden ABN-Amrobankier Rob Hazelhoff, die al een deeltijdleerstoel bekostigde. (LD12-03).

12. De 76-jarige voormalig directeur van de Leidse Sterrewacht Harm Habing publiceert een boek over de ontwikkelingen in de sterrenkunde in de periode 1945-2000. Als emeritus hoogleraar heeft hij nog steeds een kamer bij de Universiteit Leiden. Habing was betrokken bij de eerste satelliet voor infrarood onderzoek (de IRAS in 1983), een project van NASA Nederland. Sterrenkundigen waren in zijn tijd pioniers. Na de ontdekking van de radiostraling toen de mens de ruimte in ging verliepen de ontwikkelingen in snel tempo. Niet meer vanuit de Leidse Sterrewacht. Die was te klein en de lichtvervuiling te groot. (LD12-03). 

12. De bouwkosten van de twee ondergrondse parkeergarages lijken mee te vallen. Bouwers Besix en Dura Vermeer bouwen de garage aan de Lammermarkt voor 28,9 miljoen euro. Het maximale bedrag was 33 miljoen euro. Binnen enkele dagen wordt de prijs van de garage onder de Garenmarkt bekend. De gemeente trok er in totaal 87,5 miljoen euro voor uit. Daarvan moet de gemeente ook voorbereidingskosten betalen, de grond bouwrijp maken en kabels, leidingen en rioleringen verwijderen. In de ronde Lammermarktgarage met een doorsnede van zestig meter komt plek voor 525 auto’s. De garage krijgt zes bouwlagen. De inrit komt bij de achterkant van de Lakenhal. Automobilisten rijden in één lange bocht naar beneden. Naar buiten rijden gaat via een iets steilere weg zonder kruisingen. Met waarschijnlijk 21,6 meter wordt het de diepste garage van Nederland. In november ging bij station Rotterdam Centraal de 20,5 meter diepe garage open. De bouwers voorzien geen problemen. De bovenlaag bestaat uit vaste klei en daaronder zit zand. Er wordt niet geheid maar er wordt gewerkt met ankers die de bodem ingedrukt worden. Chris de Jonge van JHK Architecten: ‘We konden onze creativiteit erin kwijt en zijn nu de laatste details aan het uitrekenen’. De parkeervakken worden genummerd met jaartallen. Op de wanden staan foto's en andere afbeeldingen uit de geschiedenis van Leiden. Volgens wethouder Pieter van Woensel zal de kermis weinig hinder ondervinden van de bouw. Na de viering van Leidens Ontzet in 2014 gaat de schop in de grond. (LD13/14-03, Sl13-03, FeedGem14-03).

13. De bezwarencommissie hoort de standpunten aan van de tegenstanders van de bouw van de moskee aan de Toussaintkade en de gemeente. Hans van der Liet betreurt dat geen andere plek is overwogen terwijl die alternatieven er zijn. Volgens hem wordt de gebedsruimte groter en bestaat het risico dat het aantal parkeerplaatsen van 102 ontoereikend is. Adriaan Kooij, woordvoerder van de gemeentebestuur zegt dat de gebedsruimte nog steeds 548 plaatsen telt. Het tweede punt heeft te maken met de molen aan de Haagweg die binnen een straal van honderd meter van de te bouwen moskee staat. Van der Liet constateert dat er geen gebouwen hoger mogen zijn dan 10,9 meter. ‘Die hoogte wordt overschreden. ‘Het bestemmingsplan laat de mogelijkheid af te wijken. We hebben advies gevraagd aan de provincie en die heeft ons akkoord gegeven’, aldus Kooij. Over zes weken adviseert de commissie over een oplossing. Daarna is het aan de gemeente om een besluit te nemen. (LD15-03).

13. Jongeren onder de twintig jaar die gepest worden, lopen eerder met de gedachte rond zelfmoord te plegen dan andere leeftijdsgenoten. Dat concluderen Leidse pedagogen die enkele tientallen wetenschappelijke artikelen hebben vergeleken. Mitch van Geel en Paul Vedder van de Universiteit Leiden pluisden samen met Jenny Tanilon van de Hotelschool Den Haag de artikelen uit, waarin bijna 300.000 jongeren onder de twintig jaar werden ondervraagd. Een mislukte poging is volgens de onderzoekers de sterkste voorspeller van een echte zelfmoord. Opvallend is dat vooral pesten via internet of de mobiele telefoon een belangrijke factor is. Maar er is meer onderzoek nodig omdat er slechts in drie studies over cyberpesten wordt gesproken. ‘Dat cyberpesten sterker verbonden met suïcidale gedachten komt omdat slachtoffers zich vernederd voelen door een groot publiek’, aldus de wetenschappers. Andere oorzaak kan zijn dat op internet veel materiaal blijft staan zodat slachtoffers pesterijen kunnen herbeleven. (RTVW13-03, LD15-03, UL14-03).

13. Hoogleraar Simon Portegies Zwart en zijn promovendi Tjarda Boekholt en Guilherme Gonçalves Ferrari van de Sterrewacht Leiden krijgen in Amsterdam de Wim Nieuwpoort-prijs van SURFSara en NWO. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan het team wetenschappers dat het meest optimaal gebruik weet te maken van de nationale supercomputer ‘Cartesius’. Zij voerden de nauwkeurigste zwaartekrachtberekeningen ooit uit. De nieuwe code is geaccepteerd voor publicatie in The Astrophysical Journal Letters. De meeste computers rekenen met acht plaatsen achter de komma. Wetenschappelijke berekeningen worden doorgaans met zestien decimalen uitgevoerd. ‘Soms is dat nog lang niet genoeg’, zegt promovendus Tjarda Boekholt. Nieuwe berekeningen worden soms wel met 1.000 nauwkeurige decimalen doorgerekend. ‘De computer wordt daar niet  sneller van’, aldus Portegies Zwart, hoogleraar computationele astrofysica, ‘maar het is wat waard om zeker te weten dat wat je uitrekent ook echt correct is’. Voor berekeningen van de beweging van drievoudige stersystemen - de ingewikkeldste binnen de sterrenkunde - is speciale software geschreven. (UL11/18-03, Mare20-03).

13. Een bewoonster van de Koninginnelaan staat als ze de strijkplank uit de meterkast wil pakken oog in oog met een slang, twittert wijkagente Mirjam van der Zee. Het zou gaan om een rattenslang die door de politie wordt overgedragen aan personeel van de dierenambulance. (Sl13-03, LD14-03).

13. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt voelt zich bedrogen door burgemeester Henri Lenferink in de zaak rond de ontslagen vuilnismannen Memet Sari en Marcel van den Berg. In oktober 2013 werd afgesproken dat de gemeente zou nadenken over een oplossing van het arbeidsconflict. Lenferink stelt dat hij heeft afgesproken dat het duo een traject voor begeleiding naar werk van 7.500 euro krijgt als ze het hoger beroep tegen de gemeente intrekken. Volgens Ulenbelt en landelijk partijsecretaris Hans van Heijningen, die ook bij de gesprekken aanwezig was, is die eis nooit ter sprake gekomen. De gemeentesecretaris en de burgemeester zouden juist hebben gezegd dat ze willen meewerken aan een ’elegante oplossing’. In die weergave herkennen zij zich niet, reageert de gemeente summier omdat de zaak onder de rechter is. De SP organiseert op 15 februari een demonstratie bij het stadhuis. (LD14-03).

13. Advocaat Marco van Duijn, adviseur van de Bomenbond, zegt dat de gemeente geregeld bomen kapt in strijd met de regels van de eigen verordening. ‘Er lopen acht bezwaarschriften over plekken waar gekapt is zonder vergunningen. Er zijn er zelfs neergehaald die op de groene kaart stonden en daarom beschermd waren. Binnenkort doet de rechter uitspraak. Ik ben ervan overtuigd dat de Bomenbond in het gelijk wordt gesteld’, zegt Van Duijn.

Over vijftig bomen die bij de bouw van het nieuwe Kooiplein sneuvelden zijn afspraken gemaakt met de Bomenbond en de gemeente. Er zouden nieuwe exemplaren terugkomen voor alle bomen die verdwijnen. Bram van Eck van bouwbedrijf Heijmans geeft toe dat het niet altijd lukt. ‘Een derde krijgt een andere plek maar het blijft lastig om groen terug te plaatsen in de stad’. (Sl12-03, LD13-03).

13. De gemeenteraad beslist dat in het Houtkwartier 140 woningen en extra gymzalen komen. Scholen mogen uitbreiden en het Diaconessenhuis krijgt een groter parkeerterrein. Mede vanwege het grote verzet door de wijkvereniging neemt de raad wel een serie maatregelen. Zo wordt de wateroverlast, waar de wijk al jaren over praat, aangepakt. Dat moet in 2014 beginnen in de Mariënpoelstraat en Boerhaavelaan. Eind dit jaar moet ook een verkeersveiligheidsplan af zijn. Onderzocht wordt of vrachtauto’s uit de Kagerstraat en de Faljerilstraat kunnen worden geweerd. De wijk mag bij de verdere uitwerking meepraten. De gemeente heeft kleinere woontorens gepland dan eerst. ‘Het is een mooie toevoeging voor de wijk’, vindt Marion van Dongen (PvdA). De voorstanders zijn ook blij met de twee zalen voor basketbalvereniging BS Leiden en de uitbreiding van het Da Vinci College en Driestar College. Een plan van GroenLinks, Partij voor de Dieren en Stadspartij Leiden Ontzet om 143 bomen niet om te hakken tot de laatste juridische strijd is gestreden, haalt het niet. Wim Scholten, voorzitter van de Wijkvereniging Houtkwartier, is blij met de komst van de blauwe zone in zijn wijk. De parkeerdruk is de laatste jaren afgenomen, maar dreigt weer toe te nemen nu de gemeenteraad het plan heeft goedgekeurd. ‘Volgens onze berekeningen zijn er 110 nieuwe parkeerplekken nodig. Dit gaat ten koste van het groen in de wijk. En de plannen voldoen niet aan de wettelijke eisen en allerlei normen worden overschreden. (LD01/14-03).

13. De eerste van in totaal 550 ondergrondse vuilcontainers wordt geplaatst. Wethouder Frank de wit laat de container in de bodem zakken bij de Garenmarkt ter hoogte van appartementencomplex Het Kruitschip. De komende periode worden de ondergrondse containers geplaatst in de Academiewijk en aansluitend in de rest van het centrum. In de historische binnenstad komen 175 ondergrondse containers op 125 locaties. Na de zomer worden in de overige wijken de bovengrondse wijkcontainers vervangen door zo’n 360 ondergrondse. (Sl10-03, LD11-03, RTVW13-03, LN19-03, St19-03, WW19-03).

13. Uitgever Koninklijke Brill boekte vorig jaar een winst van 2,5 miljoen euro en is daarover zeer tevreden. De dubbele winst in 2012 (5,7 miljoen) kwam door de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Die verkoop buiten beschouwing gelaten, steeg de winst in 2013 met 6,2 procent. De omzet nam met 6,4 procent toe tot 29,3 miljoen euro. De verkoop van gedrukte boeken steeg met name in de VS. De kosten per boek stegen ook, omdat Brill alleen nog ’on demand’ drukt. De uitgever kondigt meer maatregelen aan om de sterk gestegen kosten onder controle te houden. Het Leidse bedrijf investeert dit jaar verder in de activiteiten in Azië. (LD14-03).

13. Wethouder Roos van Gelderen opent met de overhandiging van een grote sleutel aan teamleider Mirsad Strojil symbolisch de negen doorstroomkamers van De Binnenvest in gebouw Nieuwe Energie aan de 3de Binnenvestgracht. ‘Het zijn mooie en veilige kamers. We mogen trots zijn op de mogelijkheden die we hebben voor mensen bij wie het minder gaat’, zegt Van Gelderen. Er zijn maar veertig slaapplaatsen in de dag- en nachtopvang en als er teveel aanmeldingen zijn, wordt er geloot wie mag blijven slapen. Met de doorstroomkamers is de capaciteit uitgebreid. Daar verblijven daklozen die wachten op een eigen woning of een plek in het onlangs geopende Sociaal Pension bij de Morsweg. (LD14-03, LN19-03, St19-03, WW19-03).

13. De gemeenteraad besluit dat de familie Van der Krogt een boerenschuur aan de Vlietweg niet mag vervangen door een huis. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder krijgt daarmee haar zin. Tot woede van Diederik van der Hoek van de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder: ‘Als bewoners mogen we nauwelijks ons huis nog verbouwen. Dat de polder een vogelgebied blijft is fantastisch, maar je moet de Vlietweg niet op slot gooien’. (LD15-03).

13. De rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden is verbolgen dat minister Jet Bussemaker verbiedt om boetes op te leggen aan studenten die zich na de inschrijftermijn melden voor een tentamen. ‘Verbazingwekkend dat de minister zich op dit niveau met de praktijk bemoeit’, aldus bestuurslid Pauline Schuyt. In januari protesteerde een aantal studenten omdat ze 200 euro moesten betalen om drie tentamens te mogen doen en zich minder dan drie dagen tevoren hadden ingeschreven. Een boeteregeling bestaat sinds eind jaren 90 en werd in 2011 aangescherpt. Ook andere faculteiten en universiteiten werken met zo’n systeem. Op PvdA-Kamervragen reageerde de minister: ‘Universiteiten mogen een uiterste datum hanteren voor het inschrijven, omdat zij een zaal moeten regelen’. De faculteit denkt na over de maatregelen. ‘Of we moeten meer tafeltjes huren dan zich studenten inschrijven. Dat is kostbaar. Of we moeten hopen dat niet iedereen komt opdagen’.  (Mare13/20-03, LD18-03).

14. Wethouder Robert Strijk en Mark van Praag, voorzitter van winkeliersvereniging Breestraat, leggen de eerste stenen van de Blauwe Stoep in de Breestraat. Met deze symbolische handeling geven zij het startsein voor de herinrichting van de Breestraat. Vervolgens ondertekenen Strijk namens de gemeente en Ivo Schunselaar, regiomanager Zuid-Holland van Arriva een convenant over het busverkeer. Onder andere wordt afgesproken dat bussen na de werkzaamheden niet harder dan 15 km per uur rijden en dat fietsers niet worden ingehaald. De Breestraat krijgt nieuwe klinkerbestrating en de historische Blauwe Stoep komt terug in het straatbeeld. Ook de Leidse Lantaarns keren terug. Een deel van de Korevaarstraat wordt onder handen genomen en het Gangetje krijgt een pleinfunctie. Robert Strijk: ‘Op 30 juni starten we officieel’. Ronald van der Steen (40) wordt winkelstraatmanager voor de Breestraat op voorspraak van de ondernemers’. Hij is auteur van het boek Winkelstraatmanagement en was betrokken bij het project Breestraat 2022 van het Stadslab. De geboren Amsterdammer werkte bij Hotel des Indes in Den Haag en zijn poging om in China een camping op te zetten bij de Chinese muur leed schipbreuk waarna hij terugkeerde en zich met zijn vrouw in Leiden vestigde. Hij vindt dat de Breestraat weer de oude allure moet terug krijgen. Een plek waar winkelen en culturele activiteiten samengaan. (LD15-03, WW19-03, WW23-04, HOZ27-04).

14. De ’Leidse proeftuin zorg & welzijn’, die vijf kennisinstellingen medio 2013 in het leven riepen om oplossingen te vinden voor de voortschrijdende vergrijzing. overhandigen wethouder Roos van Gelderen het visiedocument ’Voorbij de geraniums’. Om het zorgsysteem te ontlasten zouden er volgens de proeftuin een digitaal platform, activiteitengroepjes of lijstjes met tips moeten komen. ’Vitaliteitscoaching’ kan een belangrijk hulpmiddel zijn om mensen langer zelfstandig te laten wonen, aldus de vijf. (LD15-03).

14. in het Rijksmuseum Volkenkunde wordt een minisymposium gehouden over de toekomst van de MRI-scans. Philips plaatste de allereerste scanner in het LUMC in 1983. Olaf Such van Philips spreekt onder meer over nieuwe ontwikkelingen bij het in beeld brengen van kanker. Het symposium gaat vooraf aan de oratie van Peter Börnert, die bijzonder hoogleraar experimentele klinische MRI in het LUMC is en ook werkt bij Philips. (LD12-03). 

14. Wethouder Frank de Wit onthult in de Leidse Hout nieuwe informatieborden, een herinneringsbank en vier bestaande banken die zijn opgeknapt. Ontwerper Jan Kleingeld en smid Frank van Rijn hebben ze in opdracht van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout gemaakt en worden geschonken aan de gemeente. Het onderhoud wordt gedaan door de VMBO-opleiding bouwtechniek van het Bonaventuracollege aan de Boerhaavelaan. Een deel van de kosten is betaald uit de erfenis van de in 2009 overleden mevrouw Van Rijckevorsel-Krantz. Zij was de dochter van de industrieel Krantz, die een grote rol speelde bij de totstandkoming van het park. (LN12-03, Sl18-03, FeedGem18-03,Sl18-03, WW02-04).            

14. TSN Thuiszorg vreest honderden medewerkers in de Leidse regio en de Bollenstreek te moeten ontslaan, als de gemeenten niet afstappen van de veiling van cliënten in de thuiszorg. De landelijke thuiszorgorganisatie moet opboksen tegen aanbieders die veel lagere prijzen vragen voor hulp bij het huishouden.

‘De laatste maanden worden enorme kortingen aangeboden en soms zakken die tot het bodemtarief van 17 euro per uur’, schrijft TSN-directeur Joan Jonkers in een brandbrief aan de wethouders van de betrokken gemeenten. Het bedrijf biedt in de regio en de Bollenstreek hulp bij het huishouden aan 1.400 klanten. TSN heeft alle gemeenten uitgenodigd voor een gesprek ‘maar ze hebben allemaal onze uitnodiging afgewimpeld’. Wethouder Roos van Gelderen zegt in een reactie dat Leiden in 2015 stopt met het systeem waarbij zorgaanbieders met het laagste bod worden gekozen. Dit systeem is in 2012 al aangepast. Wel is Van Gelderen bezorgd dat de hulp in de huishouding het vanaf 2015 met een 40 procent lager budget moet doen. (LD14/18-03).

14. Vakbond Abvakabo FNV voert een publieksvriendelijk actie bij de ingang van het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp, dat een open dag houdt. Bondsleden delen folders uit en leggen bezoekers van het ziekenhuis uit, waarom zij vinden dat de 30 personeelsleden van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) - die wordt overgedaan aan het Amsterdamse bedrijf Clinium - een arbeidsgarantie moeten krijgen. Bond en ziekenhuis liggen daarover in de clinch. De bond nodigt het ziekenhuis uit voor een nieuw gesprek. Dat vindt op 18 maart plaats.

(LD08/14-03).      

15.  “Op de Leidse Zeepkist’ heet de verkiezingsbijeenkomst die in het stadhuis wordt georganiseerd door de Leidse griffie en het Leidsch Dagblad. Alle dertien lijsttrekkers presenteren zich in een minuut en krijgen stellingen en vragen voorgelegd door de journalisten Jan Vogel en Sebastiaan van der Lubben. Vervolgens bepaalt het publiek via een applausmeter welke vijf lijsttrekkers doorgaan naar de finale-ronde: een Leidse kennisquiz, waaraan ook het publiek deelneemt. Jan-Jaap de Haan (CDA) wint het van Robert Strijk (D66), Roos van Gelderen (SP), Dick de Vos (Partij van de Dieren) en Pieter Kos (GroenLinks). Het Leidse cabaretduo Tartuffe brengt een ode aan ChristenUnie-lijsttrekker Mart Keuning. Kos wordt naar voren gehaald vanwege zijn glimmende rode schoenen. En SP-wethouder Roos van Gelderen en collega De Haan worden uitgedaagd zich te presenteren met een verleidelijk dansje. Opvallend is de openlijke bewondering van PvdA-lijsttrekker Gijs Holla voor D66-wethouder Robert Strijk. De VVD heeft een duidelijke boodschap: lokale lasten verlaging. De OZB kan volgens lijsttrekker Paul Laudy met 30 procent omlaag. De 13 miljoen euro die dat kost wil de VVD voor een deel bezuinigen op subsidies. Quintus Backhuys van de Libertarische Partij vindt belasting diefstal en wil het helemaal afschaffen. Landelijk D66-leider Alexander Pechtold bezoekt de Leidse markt en voert daar campagne. Hij was 1994 en 1997 raadslid in Leiden en daarna vijf jaar wethouder. Vervolgens werd hij burgemeester van Wageningen, waar hij nog steeds woont. (LD13/15/17 -03, Sl14/15/17-03).

15. Pieter Dool, voorzitter Bewonerscommissie Zeeheldenbuurt, heeft alle vertrouwen in de toekomst van de wijk. Portaal heeft grootse plannen met de buurt, maar tijdens de campagne voor de raadverkiezingen hebben alle partijen steun aan zijn bewonerscommissie toegezegd. ‘Als de politiek de gedane beloftes niet nakomt, komt deze buurt in opstand’. In 2009 wilde Portaal al  panden slopen. Volgens de huidige plannen moeten er 106 woningen tegen de vlakte. Van nog ruim 200 is nog niet bekend wat ze ermee willen. Dool: ‘Als zeventig procent van de bewoners aangeeft dat zij niet willen dat hun huis gesloopt wordt, kan de bewonerscommissie Portaal vragen nog eens kritisch naar de plannen te kijken. Wij, de bewonerscommissie, zijn niet tegen nieuwbouw. Zolang de woningbouwvereniging de wensen van de bewoners maar meeweegt in het besluit. We hebben wel wensen als het gaat om de woningen die er na de sloop komen. In eerste instantie moeten het huizen in de stijl van de wijk worden. Daarnaast hopen we dat er genoeg 55+-woningen gebouwd worden. Er zit hier een flinke oude garde die na de sloop en renovatie graag wil terugkeren. Belangrijk is dat de prijzen van de nieuwe huizen niet te hoog liggen. ‘De laatste paar weken hebben we van alle partijen gehoord dat ze willen meewerken aan het behoud van de buurt. Ik kan me niet voorstellen dat het campagnepraatjes waren. Dan  staan die politici flink voor schut´. (LD15-03, Sl15-03).

15. In Leiden werd In de vorige raadsperiode keerde ruim acht ton wachtgeld uitgekeerd aan vertrokken wethouders. Deze periode was dat nog maar drie ton. In de vorige raadsperiode vertrokken vier wethouders tussentijds. In de raadsperiode die nu ten einde komt, geen één. (LD15-03).

15. Sugar Boy and the Sinners presenteren hun debuutalbum in Q-Bus. Vorige maand gebeurde dat al in de Amsterdamse poptempel Paradiso De bluesband startte drie jaar geleden in de kroegen Hunky Dory en The Duke en daarna in België, Duitsland, Frankrijk, Italië en zelfs de VS. De cd ‘All you can eat’ is in korte tijd opgenomen. Alle basistracks zijn in twee dagen tijd live ingespeeld.

Zanger Boy Vielvoye: ‘Het nummer ’Who’s hurtin’ ontstond zelfs pas op de laatste ochtend van de opnames’. (WW12-03, LD13-03).

15. In het Rijksmuseum van Oudheden is de prijsuitreiking van de Klassieke Olympiaden Grieks en Latijn. Eind vorig jaar zijn twee voorrondes gehouden onder gymnasiumleerlingen en de drie beste doen een gooi naar de eerste plaats. Gasten kunnen luisteren naar een lezing door Michel Buijs, waarin hij de klassieke oudheid laat doorfklinken in de hedendaagse popmuziek. Paul Groos brengt verhalen van Ovidius ten gehore. (LD13-03).

15. De naamgever van de Joop Zoetemelk Classic, de voorjaarklassieker voor toerfietsers door het Groene Hart, geeft zelf het startschot en rijdt ook  mee. In verband met de veiligheid is er een limiet van 6.000 deelnemers. Wielerclub Swift organiseert de toertocht als eerbetoon aan de bekende oud-wielrenner. Er zijn vier routes van 50,75, 100 en 150 km. Ook is er een ’Fiets-en-Geniet’ route van 25 km. Alle deelnemers moeten vlak voor de finish de Bult van Roomburg op, die is omgedoopt tot Col du Bourg à la Crème. Anton Dalhuijsen, voorzitter van het organisatiecomité: ‘Vroeger reden alle deelnemers over hetzelfde traject. In verband met de veiligheid hebben we er voor gekozen de routes uit elkaar te trekken. Ook ontmoedigen we iedere vorm van competitie. Dit is een toertocht’. Cor Vergeer: ‘Voor Joop is het een soort familiereünie. Hij woont al jaren in Frankrijk en bij de Classic ziet hij zijn broer, zus en neven en nichten weer. Ook zijn Franse vrouw komt mee en soms is zijn zoon er bij’. (Sl17-02, LD06/17-03).

15/16. Acht gouden, vijf zilveren en vier bronzen medailles is de oogst van Gymsport tijdens de districtswedstrijden acrogym in Monster. De verenigingen Groen-Wit, Jahn en Atlantis nemen met 83 leden gezamenlijk deel onder de naam GSL Sportacrobatiek. (WW26-03).

16. Op 68-jarige leeftijd overlijdt Frans de Haas. Hij was ere-voorzitter van korfbalvereniging Sporting Trigon en werd koninklijk onderscheiden tot lid van de orde van Oranje-Nassau. Hij was speler van Fluks, trainer van Crescendo en Velocitas en scheidsrechter maar bovenal bestuurder. In 1995 leidde hij de samensmelting van Fides Pacta en De Algemene en bleef nog zeven jaar voorzitter van de fusieclub Sporting Trigon. Het was de eerste Leidse korfbalclub met een kunstgrasveld. Hij ijverde vergeefs voor nog meer samenwerking binnen de Leidse korfbalwereld. (LD19/20-03).

16. Op 77-jarige leeftijd overlijdt Niek Kroon in Katwijk. Hij werd onderscheiden met de Jan van Houtpenning van de gemeente Leiden en werd koninklijk onderscheiden als lid van de orde van Oranje-Nassau. (LD19-03).       

16. Na precies een jaar stapt Houssin Bezzai op als voorzitter van FC Boshuizen. De 35-jarige ondernemer en gewezen profvoetballer zegt het niet meer met zijn werk te kunnen combineren. Hij blijft wel voetballen bij zaterdagvierdeklasser Leidse Boys. (LD17-03).  

16. Een auto gaat ‘s nachts in vlammen op in de Kokkelbank in de Merenwijk.

Sinds augustus 2013 woeden in het noordelijk deel van de stad diverse autobranden. Het is niet bekend of er een verband is. (RTVW16-03, LD17-03).  

17. Negen platanen bij de Klokpoort wordt gekapt en zestig andere bomen langs de Langegracht worden gesnoeid, gekortwiekt en krijgen een wortelbehandeling. Op de T-splitsing met de Pelikaanstraat komen nieuwe verkeerslichten en de fietspaden worden geëgaliseerd. (LD19-03).

17. Bij de jaarlijkse verkiezing van Topsportgemeente van Nederland 2013 is Leiden op een vierde plaats geëindigd. Het is de hoogste notering ooit. In 2011 en 2012 werd de gemeente zevende. De hoge eindnotering was mede te danken aan het landskampioenschap van basketbalploeg Z&Z Leiden. Ook de resultaten bij waterpolo (ZVL), tafeltennis (Scylla), zwemmen (De Zijl Zwemsport), rugby (DIOK), schaken (LSG) en American Football (Lightnin' Leiden) droegen bij aan het goede resultaat. Leiden moet zijn meerdere erkennen in winnaar Edam-Volendam, Teylingen en Zwolle. (Sl17-03, LN19-03, HOZ23-03, WW26-03, LN26-03).

17. Staatssecretaris Wilma Mansveld bezoekt station Leiden Centraal om de OV-chippoortjes te bekijken. De PvdA wil dat de doorgang van het station open blijft en niet door poortjes wordt afgegrendeld. ‘Bewoners en bezoekers van Leiden moeten zich gemakkelijk en gratis kunnen verplaatsen tussen het centrum en bijvoorbeeld het LUMC’, zegt lijsttrekker Gijs Holla. Mansveld zei recent in de Tweede Kamer dat elk station om een lokale aanpak vraagt. Na de rondleiding legt Holla in het Visitor Center uit welke problemen zijn partij met de poortjes heeft. Concrete toezeggingen levert het werkbezoek niet op. Wel heeft Mansveld van NS gehoord dat ze open blijven tot zeker 1 januari 2016. Onderzocht wordt of er op enkele tientallen meters links van de hoofdingang (stadszijde) een nieuwe tunnel met stalling voor 5.000 fietsen kan komen die onder het station, de spoordijk en het nieuwe Levelgebouw doorloopt. De poortjes zouden dan alsnog dicht kunnen. Erg kansrijk lijkt het plan niet. (Sl16/17-03, HOZ16-03, Sl17-03, LD18-03).

17. Drie bewoners van de Mezenstraat krijgen de eerste bijdragen uit het duurzaamheidsfonds ‘Investeren in thuis’ voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie in hun woning. Wethouder Frank de Wit overhandigt met hulp van Jos Linssen (directeur Isolatietechniek Best) symbolisch het bedrag. Via het fonds wordt een subsidie en/of lening beschikbaar gesteld voor het duurzaam maken van bestaande woningen zoals vloer- en spouwmuurisolatie of de aanschaf van een zonneboiler of speciale ruiten. Ook kunnen groepen particulieren, bedrijven of instellingen met ideeën op het gebied van energiebesparing, duurzame mobiliteit of stadslandbouw een beroep doen op het fonds ‘Lokale Initiatieven’. (Gem17-03, St19-03, WW26-03).

17. In de Kerkmeesterskamer van de Pieterskerk neemt het Amsterdamse bedrijf Restauratie Nijhoff Asser (RNA) het goudleerbehang onder handen. En het perkament waarop de namen van alle Kerkmeesters van 1532 tot 1868 staan. In de 17de eeuwse stijlkamer is na 1740 niets meer aan het interieur veranderd. Het plafond is gedecoreerd met de wapenschilden van de heren die van 1650 tot 1700 de kerkvoogden waren van de drie hoofdkerken in Leiden. Het behang is speciaal voor deze ruimte gemaakt, zegt directeur-bestuurder Frieke Hurkmans. Al het goudleer in Nederland - te vinden in zo’n 65 panden - is wel eens verhuisd. Elizabet Nijhoff Asser en haar collega Herre de Vries maken het behang schoon en herstellen de schade. Een oude trap, die een paar honderd jaar geleden de Kerkmeesterskamer verbond met de wijnkelder is weer in ere hersteld. In de rekken liggen de eerste flessen kwaliteitswijn. De Kerkmeesterskamer is nog steeds in gebruik voor vergaderingen. Maar hij is ook te boeken voor een diner in stijl. (LD18-03).

17. De politieke biografie van Willem Drees (1886 – 1988) is klaar. Na jaren van onderzoek presenteren de Leidse emeritus hoogleraar politicologie Hans Daalder (85) en de in Leiden geschoolde historicus Jelle Gaemers (49) het laatste deel ‘Premier en elder statesman, de jaren 1948-1988’  in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Lodewijk Asscher, evenals Drees actief als 'rode' wethouder voordat hij minister van Sociale Zaken en vicepremier werd, neemt het slotdeel in ontvangst. In 1973 vroeg Drees aan Daalder ooit zijn politieke biografie te schrijven. Kort na zijn aantreden in Leiden als hoogleraar Wetenschap der politiek in 1963 had Daalder Drees overgehaald een in 1959 gehouden lezing over zijn ervaringen als minister-president uit te werken tot het boek ‘De vorming van het regeringsbeleid’ (Assen 1965). Daalder belastte zich met de eindredactie en sindsdien hadden ze contact. Tussen 1968 en 1970 legde Daalder samen met de historicus Rolf Schuursma tien gesprekken met Drees op de band vast en maakte hij jarenlang persoonlijke aantekeningen van gesprekken met Drees. Pas na zijn emeritaat in 1993 begon hij met de biografie. Gaemers ordende enkele meters ongesorteerde archiefstukken tot het definitieve Archief Drees. In 2003 en 2004 publiceerde Daalder de eerste delen van de biografie: ‘Gedreven en behoedzaam over Drees’ rol in bezettingstijd en de drie jaar na de bevrijding als minister van Sociale Zaken (1945-1948) en ‘Vier jaar nachtmerrie over Drees en de Indonesische kwestie’ (1945-1949). Gaemers promoveerde in 2006 op een grondige studie over Drees’ leven tussen 1886 en 1940, getiteld De rode wethouder. Eerder dat jaar werkte Daalder problemen rondom de monarchie uit tot de monografie ‘Drees en Soestdijk’ (2006). In het laatste deel schreef Daalder de hoofdstukken over Drees’ premierschap en Gaemers het deel over de bijna dertig jaren daarna, waarin Drees onverminderd betrokken bleef bij de Nederlandse politiek. Ondanks dat hij bijna blind en doof was. Het werk omvat vijf paperbacks van in totaal 2.600 pagina’s en wordt uitgegeven door Balans. (UL11-03, LD15/18-03, Mare20-03).

17. Minister Jet Bussemaker, Stichting Utopa, Stichting Leidse instrumentmakers School, burgemeester Henri Lenferink, de Universiteit Leiden en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven tekenen het convenant ‘Groei van de LiS’. In deze samenwerking zijn bedragen opgenomen die het ministerie van OCW (3 miljoen euro), Stichting Utopa (3 miljoen euro), de Universiteit Leiden (340.000 euro) en de gemeente (340.000 euro) beschikbaar stellen voor de uitbreiding van de school. Met bijdragen van het bedrijfsleven in de exploitatie en het machinepark zijn kosten van de opleiding in de precisietechnologie (8 miljoen euro) bijeen. Bussemaker: ‘Het convenant onderstreept de gezamenlijke inzet om aan de LiS nog meer hooggekwalificeerde technische vakmensen op te leiden’. Stichting Utopa van voormalig transportondernemer Loek Dijkman heeft als doel de ontwikkelingskansen van mensen te stimuleren. Daarbij speelt vakmanschap een belangrijke rol. De uitbreiding biedt straks aan 400 studenten (nu 230 onder wie 13 meisjes) een opleiding die bijzonder goed aansluit op de vraag uit de markt. Met name de sectoren High Tech en Life Sciences & Health.

‘Ons toponderzoek in de natuur- en sterrenkunde is onmogelijk zonder goede instrumentmakers. Daarom steunt de Universiteit Leiden de uitbreiding.’, zegt Willem te Beest, vicevoorzitter van het college van bestuur, bij de tekening van het convenant. LiS-directeur Dick Harms: ‘Ik moet mezelf af en toe in de armen knijpen. Ik loop al jaren te lobbyen en nu is het ineens rond’. Het balletje ging rollen nadat D66 de huisvestingsproblemen van de school in Den Haag op de kaart zette. De opleiding is zo populair dat de school het komende studiejaar voor het eerst een inschrijfstop moet hanteren. De nieuwbouw moet in de zomer van 2016 open gaan. Harms: ’We waren nummer 1 in de Keuzegids MBO en er is de laatste tijd meer aandacht voor techniekopleidingen omdat die een vrij grote kans op een baan geven. (Zie ook 24-02). (LD18-03, FeedGem18-03, Sl18-03, UL18-03, Mare20-03, St26-03).

17. Wethouder Jan-Jaap de Haan en Koen Brakenhoff namens de stichting Open Monumentendagen tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar. Wethouder Jan-Jaap de Haan: ‘Daarmee is de continuïteit van dit populaire jaarlijkse evenement gewaarborgd. Hoe meer bezoekers er kunnen genieten van het Leidse erfgoed, hoe beter’. De Leidse Open Monumentendagen worden jaarlijks in het tweede weekend van september gehouden en bieden s 12.000 tot 15.000 bezoekers de kans een kijkje te nemen in bekende en minder bekende bijzondere historische panden. (FeedGem17-03, LN19-03, WW02-04).

17. Blijven de vier wijkmanagers zoals de gemeenteraad in oktober 2013 besloot? Raadsleden Jeffrey van Haaster (D66), Julian van der Kraats (SP) en Tjeerd Scheffer (PvdA) maken zich zorgen over een brief waarin wethouder Roos van Gelderen het heeft over ’stadsdeelmanagers’. Dat was niet de afspraak, vinden de raadsleden. De wijkmanagers zouden bewoners meer betrekken bij het gemeentebeleid. (LD18-03).

17. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) krijgt het archief van Johannes van der Steur, van 1893 tot 1945 zendeling in Indonesië. Hij ontfermde zich over jonge kinderen die verwekt waren door Nederlandse militairen en die zonder bescherming rondzwierven. In totaal redde hij zo’n 7.000 kinderen. Zij noemen zichzelf Steurtjes en hebben de Bond van Oud Steurtjes opgericht. In Jakarta is nog altijd een weeshuis met zijn naam. Nabestaanden vonden onlangs zijn archief en besloten dat over te dragen aan het KITLV. (LD18-03).

17. Willem te Beest, vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden en de wethouders Pieter van Woensel en Robert Strijk slaan de eerste damwand voor de verbouwing van het oude Anatomiegebouw van de Universiteit Leiden aan de Wassenaarseweg tot woonruimte voor promoverende studenten. In de zomer van 2015 moet dit complex gereed zijn. In totaal komen er 166 woningen, waarvan 92 in de oudbouw en 74 in een nieuwbouwtoren die er tegenaan wordt gebouwd. De Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave heeft het gebouw van de Universiteit overgenomen. Honderd  promovendi vertrekken in de zomer van 2015 uit een complex van de Stichting aan de Boerhaavelaan, omdat dat gesloopt wordt. Voor de 50 gezinnen worden oplossingen gezocht samen met wooncorporatie Ons Doel. Het is de bedoeling er na de sloop nieuwe studentenwoningen te bouwen.  (UL18-03, Mare20-03).

18. In het Rembrandtpark worden de eerste vijf van twintig kersenbomen (prunus X Yedoensis) geplant die zijn geschonken door zustergemeente Nagasaki.  Teruo Nakamura, vertegenwoordiger van de Japanse stad, onthult met wethouder Frank de Wit een plaquette nadat de bomen een plek hebben gekregen. (HOZ23-03, WW26-03). 

18. De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) neemt deel aan een wereldwijde pilot om boeken binnen de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen direct na publicatie digitaal gratis beschikbaar te maken. Samen met ongeveer 300 bibliotheken uit 24 landen en dertien grote wetenschappelijke uitgevers (waaronder Brill, Cambridge, De Gruyter, Michigan, Duke) werkt de bibliotheek samen via Knowledge Unlatched. OokLeiden University Press neemt aan een van deze pilots deels. (UL18-03).

18. Leiden heeft tot 2020 een tekort van 4.800 woningen. Dat blijkt uit de Woningbehoefteramingcijfers van de provincie en de actualisering van de Nieuwbouwmonitor. Wethouder Pieter van Woensel: ‘Naast nieuwbouwplannen zoals Kooiplein, Groenoord, het Stationsgebied en Your(s)  zijn er nog talrijke bouwmogelijkheden. De komende jaren staat we voor een stevige bouwopgave’. (Gem18-03).

18. Topverdieners in de publieke sector zijn er in 2012 achttien procent op vooruit gegaan. De tien duurst betaalde managers in het onderwijs en bij woningcorporaties kregen samen bruto 2,7 miljoen euro. In 2011 was dat 2,28 miljoen. Bovenaan staat  Ferry Breedveld , voorzitter van de raad van bestuur van het LUMC met 351.586 euro. Hoogste nieuwkomer is Jan Benschop, directeur van de studentenhuisvester Duwo, met een inkomen van 241.928 euro. Els Koster, ex-directeur van zorg- en welzijnsorganisatie Libertas, staat tweede met een inkomen inclusief ontslagvergoeding van 305.000 euro. SP-raadslid Louk Rademaker baalt van die stijging: ‘ Het is wrang te zien dat in deze tijden managers zo veel gemeenschapsgeld achterover slaan’. De SP vraagt het college de organisaties dit jaar te korten op hun subsidie als zij nog steeds mensen in dienst hebben die meer verdienen dan de burgemeester. Vanaf 2014 kan de gemeente dat doen op basis van de ‘Lenferinknorm’. Verder staan in de top vijf  drie leden van de raad van bestuur van het LUMC met inkomens van ruim 295.000 euro. De gemeente zegt subsidies te blijven uitkeren en is niet gelukkig met de lijst omdat er bestuurders op staan die geen geld van de gemeente ontvangen. Het college wil wachten met maatregelen totdat een uitspraak is gedaan in een identieke zaak in Eindhoven. Die gemeente ging in hoger beroep nadat de rechtbank een korting afwees. (Sl18-03, LD25-03, LD25-04).

18. Het weidevogelgebied ’t Vogelhoff in de Oostvlietpolder is volgens de laatste Leidse boer en eigenaar van de Elza Hoeve Wilbert van der Post verkeerd aangelegd. Hij ziet een sterke daling van het aantal weidevogels onder meer door de glooiingen die zijn aangelegd in het landschap en aanwezigheid van puin in de polder. Volgens Van der Post had er beter naar de vogelwachter geluisterd moeten worden bij de inrichting. Peter van den Akker van beheerder Het Zuid-Hollands Landschap reageert dat er veelvuldig met deskundigen gesproken. Zijn devies is: ‘Even geduld hebben en kijken of de vogels terugkomen’. Op 22 maart openen de imkers Peter van Proosdij en Marcel Betgen aan de Vlietweg een bijenstal waar tienduizenden bijen onderdak vinden en veilig overwinteren. De stal is gemaakt van duurzaam gewonnen eikenhout uit de omgeving. Naast donaties stelde het Zuid-Hollands Landschap het eikenhout beschikbaar, Groen en Grondwerken zorgde voor het transport en studenten van ROC Leiden helpen met de uitvoering. Geplante heesters, kruiden en bomen moeten voor meer voeding zorgen. (LD18/20-03, RTVW24-03, Sl28-03)

18. Bewoners van de Melchior Treublaan en omgeving komen in het geweer tegen de ’Greentower’, de woontoren van 70 meter die Green Real Estate wil bouwen naast het ROC Lammenschans. Een actiecomité is volgens Joachim van Diest in oprichting: ‘Daarover is met geen woord gecommuniceerd met de buurt terwijl we er wel veel last van krijgen’.  De toren krijgt 21 verdiepingen. In de bovenste zeventien komen studio’s, starterswoningen van zo’n 63 vierkante meter en appartementen van rond de 90 vierkante meter. Het plan gaat uit van respectievelijk 96, 48 en 30 stuks maar is flexibel van opzet. De begane grond is bestemd voor commercieel gebruik en de drie lagen daarboven zijn  bedoeld voor onderwijsdoeleinden, maar het kunnen ook flats worden. De gemeente zegt dat het ontwerp nu ter inzage ligt zodat omwonenden tot 1 mei hun zegje kunnen doen. Tijdens een informatiebijeenkomst op 20 maart meldt Van Diest hoopvol te zijn na reacties vanuit  PvdA, D66, GroenLinks en het CDA. Wethouder Jan-Jaap de Haan vindt het verzet heel begrijpelijk en twittert: ’Beschermd stadsgezicht wil niet in de schaduw gezet worden.’ De vier partijen hebben samen een ruime meerderheid in de raad. Vele tientallen buurtbewoners maken er hun ongenoegen kenbaar. ‘Misschien moeten we het er nog eens goed over hebben’, zegt een stedenbouwkundige van de gemeente voorzichtig. De hoge toren is nodig voor een goede verhouding’, aldus architect Cor de Vries van bureau Kolpa. Verder staat de toren in de gebiedsstrategie van eind 2012 en is de 70 meter hoogte al toegestaan in de hoogbouwvisie van 2005. (LD19/22-03, LD03-04).

18. De gemeente zet de komende tijd in Leiden Noord extra buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) in die controleren op een schone leefomgeving. In deze wijk is veel last van hondenpoep, met name rond de Driftstraat en de Surinamestraat.  Hondenbezitters die poep niet opruimen, kunnen een boete van 90 tot 130 euro verwachten. (Sl18-03).

18. Leiden is een van de vijf gemeenten die zijn genomineerd voor de titel ‘Topsportgemeente van het jaar 2013’. De prijs is een initiatief van het sporteconomisch adviesbureau Sport2B, in samenwerking met Arko Sports Media. Wethouder Frank de Wit vindt het een groot compliment voor alle sporters en verenigingen die hieraan hebben meegewerkt. De andere genomineerde gemeenten zijn Den Haag, Edam-Volendam, Teylingen en Zwolle. (FeedGem04-03, HOZ09-03).

18. De Studentenraad van de Hogeschool Leiden zegt het vertrouwen op in het college van bestuur van de Universiteit Leiden, dat aanbiedt een mediator in te schakelen. De raad stuurde een e-mail naar alle studenten en houdt een informatiebijeenkomst. Voorzitter Lars van Rooijen: ‘Het contract van onze ambtelijke secretaris, die tevens onze coach was, is niet verlengd. Er is onlangs een nieuwe inschrijfregeling vastgesteld waarmee wij niet hebben ingestemd. En we hebben te laat te horen gekregen dat ons advies niet in de begroting is opgenomen’ . De raad bestaat sinds september 2012. Daarvoor vormden studenten en personeel samen een medezeggenschapsraad. Het schoolbestuur vindt dat inspraak niet verward moet worden met ’je zin krijgen’. Woordvoerder Hans Stupers bestrijdt dat de studenten geen ondersteuning meer krijgen van een ambtelijk secretaris. ‘Het was iemand met een tijdelijk dienstverband. Ze hebben nu een andere collega aangeboden gekregen’ . (LD19-03).

18. Op 70-jarige leeftijd overlijdt Wil Ooijendijk. Bij de Leidse Road Runners Club was hij jarenlang bestuurslid technische zaken, trainer en organisator van vele loopevenementen. Hij woonde in Zoeterwoude waar hij als raadslid en fractievoorzitter twintig jaar het gezicht van Progressief Zoeterwoude bepaalde. Ooijendijk werd koninklijk onderscheiden tot lid in de orde van Oranje-Nassau. (LD21-03).      

18. De Leidse dj Armin van Buuren sleept drie Buma Awards in de wacht tijdens het grote gala In Studio 21 in Hilversum. In de categorie nationaal voor zijn grote hit ‘This is what it feels like’ en een voor zijn bijdrage aan de soundtrack van de film ‘Verliefd op Ibiza’. Daarvoor krijgt hij ook een kleinere internationale onderscheiding voor zijn de vijfde plaats. De awards heten tot vorig jaar de Harpen. De stichting Buma Cultuur besloot dit jaar meer aandacht te schenken aan componisten en tekstdichters. (Sl19-03, RTVW19-03).

18. De regionale omroep Unity begint met een dagelijks nieuwsprogramma op tv. Vanuit de studio komen reportages, kort nieuws en het weerbericht. Het programma duurt tien minuten en bevat actualiteiten uit Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest. Radiozender Unity NL krijgt elke donderdag een eigen tv-programma van een kwartier met videoclips van lokale, regionale en landelijke Nederlandstalige artiesten. Unity lanceert deze maand ook een nieuwe website, maakt directeur Rudo Slappendel bekend. (LD19-03).

18. ROC Leiden staat, net als vorig jaar, op de voorlaatste plaats in de Keuzegids mbo-studies. Daarin worden alle mbo-scholen vergeleken op basis van het oordeel van leerlingen. Ook neemt de gids cijfers over doorstroming van de onderwijsinspectie mee. Voorzitter van de raad van bestuur Jeroen Knigge betreurt de plek maar nuanceert dat het gaat om het oordeel van de leerlingen en niet over de kwaliteit van het onderwijs.  Het ROC ondergaat volgens hem grote veranderingen die pas over anderhalf twee jaar merkbaar worden voor studenten. Over de opleidingen bouw en infrastructuur en laboratorium- en gezondheidstechniek zijn de leerlingen positief  en worden 63 respectievelijk 73 punten gescoord. De afdelingen media, vormgeving en cultuur (33), handel (28) en informatie en communicatietechnologie (38) worden het slechtst beoordeeld.  Gemiddeld scoort ROC Leiden 50 punten. Het ID College verkeert met 56,5 punten ook in onderste regionen. ROC Mondriaan, met een afdeling zorg en welzijn in Leiden doet het in die sector met 58 punten redelijk. De Leidse instrumentmakers School (LiS) zakte op de lijst van vakscholen van plek een naar twee. (LD19-03).         

19. D66 is met twaalf zetels de grote winnaar van de raadsverkiezingen. De democraten stijgen ten opzichte van 2010 met twee zetels. PvdA en de VVD verliezen elk een zetel komen op vijf. SP en Leefbaar Leiden stijgen met een zetel naar vijf respectievelijk twee. CDA (4), GroenLinks (4), ChristenUnie (1) en Partij voor de Dieren (1) blijven gelijk. Stadspartij Leiden Ontzet verliest beide zetels, keert niet terug in de raad maar gaat door, aldus lijsttrekker Eli de Graaf. De Partij van Tegenwoordig en Partij Sleutelstad komen niet in de buurt van een zetel. De Libertarische Partij, die in een handvol gemeenten meedeed, eindigt met 128 stemmen achter in de rij. De opkomst van 56,8 procent (55.557 uitgebrachte stemmen waarvan 55.146 geldig ) ligt hoger dan landelijk gemiddeld (53,8 procent). In 2010 was het 55,7 procent. Er kan gekozen worden uit 338 kandidaten voor 39 zetels. PvdA-partijleider Diederik Samsom brengt zijn stem uit bij het stembureau in woonzorgcentrum Topaz Groenhoven samen met PvdA-lijsttrekker Gijs Holla. De gemeente organiseert een uitslagenavond in de Stadsgehoorzaal. Burgemeester Henri Lenferink maakt in de loop van de avond de voorlopige uitslag bekend. Een dag later is er een verkiezingsborrel in de Burgerzaal en op 21 maart maakt Lenferink in het stadhuis de definitieve uitslag bekend als hoofd van het Centraal Stembureau. D66 krijgt 28,4 procent van de stemmen. SP is tweede met 12, procent  en de VVD derde met 11,7 procent. Daarna volgen de PvdA met 11,6 procent,  GroenLinks met 10,4 procent en het CDA met 8,2 procent. Verzorgingshuis Overrhyn is de enige plek waar meer op de PvdA werd gestemd dan op andere partijen. De sociaaldemocraten die in 2010 nog ruim 15,2 procent van de stemmen halen blijven er ditmaal steken op 11,4 procent.  Leiden-Noord stemt net als de rest van de stad massaal op D66. Het landelijke beeld dat lokale partijen het fors beter doen, is niet te zien. Leefbaar-kandidaat Tomas Kok beweert dat de strijd tegen een nieuwe moskee aan de Ter Haarkade stemmen heeft opgeleverd. Bij het stembureau in de naastgelegen wijk is Leefbaar met 16,9 procent de grootste partij na D66. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2010. GroenLinkser Walter van Peijpe behoudt zijn zetel met 525 voorkeurstemmen. Ook een aantal andere kandidaten halen voldoende stemmen om op eigen kracht in de raad te komen. Zo weet Aad van der Luit 1.556 kiezers aan zich te binden. Maar ook zonder voorkeurstemmen zijn ze al gekozen. Met als motto ‘Het Leids Verkiezingsfestival’ is in een groot aantal stembureaus wat te beleven. Van rondleidingen tot foto-exposities en locatietheater. De officiële klacht ingediend door de Partij Sleutelstad dat de partij is benadeeld doordat andere partijen campagne hebben gevoerd op de verkiezingsdag wijst burgemeester Lenferink af. Volgens hem is dat niet afgesproken en kun je ook niet schenden. Alleen campagne voeren in het stemlokaal is verboden. Lijsttrekker Robert Strijk van D66 wijst medewethouder Frank de Wit aan als informateur. (Sl16/19/20-03, WW19-03, Gem20-03, LD19/20/21/22-03, RTVW19/20-03, HOZ23-03, WW26-03, LN26-03, LN02-04, BOA-bulletin04).

19. Aad Barnhoorn van Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij ziet lichtpuntjes op het gebied van bedrijfsonroerend goed. Hij signaleert een toenemende belangstelling voor winkelpanden in de Haarlemmnerstraat. Verder laat het Amerikaanse bedrijf Avery Dennison niet alleen een nieuw hoofdkantoor bouwen in het Leiden Bio Science Park maar neemt ook een complex in gebruik op bedrijventerrein Roomburg. De voormalige leegstaande Renault-garage aan de Amphoraweg is verhuurd. Er komt een Volkswagen Plaza die ook andere gelieerde merken verkoopt. Ook de omzetting van kantoren naar woonruimte komt op gang. (LD19-03, EN20-03).      

19. De camera's, die sinds december 2010 bij station Leiden Centraal hangen, blijven zeker nog drie jaar. Dat besluit burgemeester Lenferink. Tot en met 2016 zijn de beheer-  en onderhoudskosten van circa 80.000 euro per jaar gedekt.  Leiden kreeg in 2010 van het rijk om de camera's aan te schaffen en te plaatsen. Sinds 2011 draait de gemeente op voor de exploitatiekosten. De camera's kwamen er op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maar worden ook gebruikt bij het oplossen van strafbare feiten en voor crowdcontrol tijdens evenementen. De NCTV beschouwt het station nog steeds als A-locatie waar cameratoezicht wenselijk is. Ook werden er geweldsdelicten en aanrandingen opgelost en is het aantal delicten met bijna vijftien procent gedaald sinds de camera's er hangen. Het gaat daarbij met name om fietsendiefstal, drugsoverlast en vernielingen. Maar ook een van de daders van de overval op een juwelier in de Haarlemmerstraat kon worden veroordeeld. Hij ontkende in Leiden te zijn geweest maar beelden vormden het bewijs dat hij op station Leiden Centraal de trein naar Amsterdam nam. Verder bespaart Leiden kosten omdat vroeger voor crowdcontrol extra apparatuur moest inhuren. Uit een enquête onder leden van het Leiden Panel blijkt dat tachtig procent cameratoezicht als een goed middel ziet om hulpverlening bij incidenten en rampen te ondersteunen. De Leidse politiebaas Joep Patijn wil dat de beelden  vaker live gevolgd mogen worden. Nu mag dat van de gemeenteraad alleen bij calamiteiten en hoogtijdagen als Leidens Ontzet. Volgens hem verhogen camera’s de daadkracht van de politie en is hij voorstander van plaatsing op andere plekken zoals uitgaansgebieden. (Sl19-03, LD22-03, HOZ30-03, WW02-04).

19. De Zoeterwoudse wethouder Mirjam Ates beschuldigt Leiden ervan bouwontwikkelingen in de Meerburgerpolder op slinkse wijze te traineren. Het gebied direct naast rijksweg A4, is bestemd voor huizen, kantoren en winkels. Volgens Altes schoot Leiden niet op met de afhandeling van het aangelegde viaduct over de A4 richting Leiden. Het bestemmingsplan hebben we aan Leiden gegeven. Kwalijker is volgens haar dat aan projectontwikkelaars door Leidse ambtenaren en bestuurders informeel wordt verteld dat Zoeterwoude er een potje van maakt, wat procedures betreft. ‘Dat hebben ontwikkelaars ons  verteld. Schandelijk, er zijn grenzen’. De Leidse bezwaren tegen de komst van een supermarkt wegens concurrentie is een ander voorbeeld van tegenwerking.  Terwijl ze zelf een enorme supermarkt toestaan aan de Lammenschansweg. Wethouder Robert Strijk ontkent niet dat er is geprobeerd om meer invloed op de ontwikkelingen in de Meerburgerpolder uit te oefenen. ‘ Niet slinks, ik heb Ates voorgesteld om het gemeenschappelijk te ontwikkelen zodat het beter zou aansluiten op het bedrijvenpark Roomburg. Die handschoen heeft zij niet opgepakt en toen was ik er ook klaar mee’. Strijk erkent dat Leiden met het viaduct fout zat. De beschuldiging dat projectontwikkelaars een negatief advies krijgen zijn Strijk vreemd. ‘Zoeterwoude baalt van het project; de rentemeter tikt door. Maar welk belang zou we hebben om de polder, waarop verlies wordt geleden, in te pikken?’ (LD19-03, WW19-03).

19. Bewoners van ’t Huis op de Waard krijgen gebak omdat het zorgcentrum een gouden keurmerk krijgt van de Stichting Perspekt, die toeziet op kwaliteitsverbeteringen in zorginstellingen. Eerder was er al een zilveren keurmerk toegekend. (LD22-03).

19. Leerkrachten van vrijwel alle basisscholen in Leiden en omgeving wonen  een informatiedag over passend onderwijs in Rijswijk bij en daarom hebben de meeste leerlingen vrij. Tijdens de ’Passend Onderwijs Parade’ kunnen leerkrachten kiezen uit zeventig lezingen, workshops en debatten. De wet op het passend onderwijs gaat medio 2014 in en moet meer leerlingen het juiste onderwijs bieden. Veel leerkrachten en ouders zijn bang dat kinderen straks minder hulp krijgen omdat er meer probleemkinderen in het reguliere onderwijs terecht komen. (LD18-03).

19. De nieuwe digitale flitspalen op de Churchillaan worden in werking gesteld. Ze controleren niet alleen de snelheid, maar ook het rijden door rood licht. De digitale palen vervangen de oude analoge. Beelden van overtreders worden direct doorgestuurd naar een dataverwerkingseenheid via een infraroodflitser. De flits is niet te zien. Voor de overheid is een groot voordeel dat ze 24 uur per dag aan staan en de verwerking minder politiecapaciteit vergt. (Sl12-03, HOZ30-03).

20. Minister Melanie Schultz van Haegen opent in Museum Boerhaave ‘Waterland Boerhaave’, een wetenschappelijke speeltuin op de binnenplaats van het museum. ‘Het laat spelenderwijs zien hoe we in ons land droge voeten houden. In sommige gebieden pompen we iedere dag 24 volle zwembaden weg om het land droog te houden. En ieder jaar zijn er acht voetbalstadions zoals de Rotterdamse Kuip tot de rand gevuld met zand, nodig zijn om onze kust te versterken’,  aldus de minister. Kinderen kunnen er een polder droogmalen, bootjes lossen in de haven en een weerstation bedienen. Direct na de opening ontstaan problemen vanwege een lek in de waterloop en moet dat onderdeel worden gesloten. Herstel duurt zeker vier weken. (Sl21-03, HOZ23-03, LN26-03, Nieuwsbrief Boerhaave 04, WW02-04).

20. De zevende editie van de Pecha Kucha Night Leiden wordt gehoudens. Het Japanse concept: twintig dia’s met twintig seconden spreektijd per dia om een mooi idee of concept te presenteren. Haagweg 4 en Stadslab organiseren het evenement in Nieuwe Energie (3e Binnenvestgracht 23). Tot de acht sprekers behoren onder anderen een Leidse verloskundige en een creatieve biodesigner. (Sl15-03).

20. Webster University Leiden aan de Boommarkt viert het 30-jarig bestaan. De 350 leerlingen uit 45 landen, alumni en externen brengen de dag door met een receptie, een documentairepremière over de Senegalese presidentskandidaat Amsatou Sow Sibidé, een diner met wereldgerechten en muziek uit alle werelddelen. President Elisabeth Stroble is daarvoor overgevlogen uit de VS.  Er wordt ook een panel gehouden over ‘De komende dertig jaar - Onderwijs, Burgerschap en verder’, in de Stadsgehoorzaal. Directeur Jean Paul van Marissing is het trotst op de internationale samenstelling van de studenten. ‘Het maakt de leerervaring en de discussies in de klas diepgaander en beweeglijker. Laatst voerden we een heel interessante discussie over globalisering met studenten uit Afrika, Azië en de VS. Iedereen had er een andere kijk op’. De universiteit kocht in 1983 het monumentale vervallen pand aan de Boommarkt 1. Na zeven maanden renoveren starten de eerste colleges. De afgelopen vier jaar is alles van plafond tot vloer, van klaslokaal tot bureau gemoderniseerd. Sinds 2009 is de voormalige huishoudschool aan het Galgewater omgebouwd  tot Living and Learning Centre. Daarvoor woonden de studenten verspreid over de stad. Webster is van oorsprong een meisjesschool, die in 1915 werd geopend door de Sisters of Loretto. (LD20-03). 

20. De restauratie van de Waalse kerk aan de Breestraat is voltooid. Hoofdaannemer Burgy verwijderde de afgelopen week de steigers aan de voorgevel na twee jaar. Tot en met 23 maart zijn er bijeenkomsten waarbij ook het orgel dat een grote onderhoudsbeurt heeft ondergaan, wordt bespeeld. Het orgel werd gebouwd door de Leidse orgelmaker Gerard Steevens in 1746. Zijn collega Pieter Assendelft voltooide het in 1748-1750 en daarna werd het diverse malen aangepast. Het stond oorspronkelijk in de Vrouwenkerk maar verhuisde in 1815 naar de Waalse Kerk. Nu is de oorspronkelijke kleurstelling van de orgelkast op basis van een 18de eeuwse tekening in ere hersteld en werd een passende onderbouw geplaatst. Het orgel kreeg de middentoonstemming net als het grote Hagerbeerorgel in de Pieterskerk. Organist Erik van Bruggen: ‘De eenheid in de kerk is hersteld. En het is allemaal historisch verantwoord’. De grondslag voor huidige kerk vormde de kapel van het voormalige Catharinagasthuis, waarvan de bouw vermoedelijk al in 1125 begon. De kapel werd op 30 december 1276 gewijd door bisschop Petrus van Zuden.  (LN12-03, LD21-03).          

20. De 20-jarige Anne van den Dool presenteert haar debuutroman ‘Achterland’ bij boekhandel Van Stockum in de Breestraat. Op 12-jarige leeftijd won ze al een poëziewedstrijd. En in haar examenjaar op het Bonaventura College schreef ze columns voor de jongerenpagina van het Leidsch Dagblad. Ze woont in Zoeterwoude en is derdejaarsstudente film- en literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. In 2013 wint ze een schrijfwedstrijd van de Volkskrant met 600 inzendingen. Als prijs mocht ze een schrijfcursus doen bij literair agentschap Sebes & Van Gelderen. Het leverde haar goede contacten in de uitgeverswereld op.  Ze koos voor Querido en kreeg een contract voor twee boeken. ‘Achterland’ gaat over de problematische relatie tussen een moeder en haar dochter. ‘Nee, het is niet autobiografisch’, aldus Anne. ‘Mijn studie maakte me bewuster van wat ik aan het doen was: tijdssprongen, focalisatie, de opbouw van een personage, intertekstualiteit. Ik ben ook heel erg bezig met het analyseren van mijn eigen werk en doe de praktijkstudie ‘Boek, Boekhandel en Uitgeverij’. Na Film- en literatuurwetenschap wil Anne de master Moderne Nederlandse Letterkunde doen. (UL06-03, LD15-03, Mare20-03).

21. Op het dak van gebouw Nieuwe Energie aan de 3de Binnenvestgracht komt het eerste grote zonnepanelenveld, met circa 300 panelen. EnergiekLeiden, de non-profitorganisatie achter het plan, heeft inmiddels een rijkssubsidie binnengesleept. Met eigenaar woningcorporatie Portaal moet nog officiële overeenkomst worden gesloten. EnergiekLeiden zet zich in voor groene energieprojecten in Leiden. De opgewekte energie komt onder meer beschikbaar voor bedrijven in het gebouw. ‘Die gaan niet minder betalen maar krijgen wel elektriciteit die schoon is opgewekt in plaats van door kolen’, aldus Maya van Steenhoven van EnergiekLeiden. (LD21-03, HOZ23-03, WW26-03).

21. Een 45-jarige rechtenstudent uit Wassenaar staat terecht voor de Haagse rechtbank wegens maandenlange bedreiging van voorzitter Arthur Eliasvan de examencommissie propedeuse van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij stuurde het slachtoffer een groot aantal brieven, waarin hij met de dood werd bedreigd. Ook zijn woonhuis werd met verf beklad en er werd een ruit ingegooid. Aanleiding was een onwelgevallig besluit van de commissie. Een melding door de universiteit en onderzoek van de politie leidde in april 2013 tot zijn arrestatie. (Sl06-02, RTVW06-02, LD07-02, HOZ09-02).

21. In Scheltema in de Marksteeg wordt de eerste editie gehouden van het nieuwe festival ‘Band Talent Leiden’. Er treden negen talentvolle Leidse bands op. Dat zijn Alzheimer, De Jongens, Mood Swing, $tyollos, The Fours, Destructive penguins, Kunst & Beatwerk, Vacuous Me en Wanted. Het idee is van drie muziekliefhebbers Iwan de Reus van de Popschool Leiden, en Heiko Locher en Arjan Bakker, vaders van leerlingen. (LN08-01, LD15/22-01, HOZ19-01, Sl31-01, LN05/19-03, Sl24-03).

21. De Haagse rechtbank veroordeelt een 23-jarige Leidenaar tot een boete van 500 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden. Op 7 april rijdt hij op de Beeestraat met zijn auto een 28-jarge stadgenoot op de fiets aan  die daarbij een hand, elleboog en onderbeen breekt. Het OM eist twee eerder een werkstraf van negentig uur en een rijontzegging van een half jaar. Hij zou tachtig kilometer per uur hebben gereden waar dertig is toegestaan en kreeg al eerder forse boetes voor snelheidsovertredingen. (LD08/22-03).      

21/22. Het Oranje Fonds organiseert voor de tiende keer ‘NLdoet’, de grootste vrijwilligersactie van ons land. Maatschappelijke organisaties in Leiden meldden klussen aan. Vorig jaar waren er in Leiden zo'n 1.500 vrijwilligers in de weer met zo'n 100 klussen. (Sl26-02, LD27-02).

22. De 61-jarige Kees van Roode is aangesteld als nieuwe trainer van de zondagtak bij Roodenburg. Hij neemt het roer over van Robin van Wieringen nadat hij eerder trainer was van Kickers 69, FC Rijnland, Golsport en UVS. Als speler maakte hij deel uit van het Roodenburgteam dat om het landskampioenschap bij de amateurs speelde. De ploeg staat op de laatste plaats in de vierde klasse A. (LD21-03). 

22. Met een receptie in restaurant Woo Ping in de Diefsteeg viert Hong Ying  het behalen van een recordaantal medailles tijden het WK Kung Fu in China. Een dag eerder keert het Leidse team terug in Nederland. Het vijfkoppige gezelschap sleept 23 gouden en zeven zilveren medailles in de wacht. Daarmee is de oogst van vorig jaar - negentien gouden en vijf zilveren plakken - ruimschoots overtroffen. Teamleider Mark Horton, eigenaar van Kung Fu-school Hong Ying, spande de kroon met zeven maal goud. (LD21-03).

22. In een woning aan de Herenstraat woedt binnen een jaar twee keer brand.

Ditmaal ontstaat het vuur in een vaatwasser. Een bewoner moet voor het inademen van rook naar het ziekenhuis. Dankzij het afgaan van rookmelders is erger voorkomen. Negen maanden geleden werd een slaapkamer verwoest door brand in een tv. (RTVW22-03, LD24-03). 

22. Een aantal verloskundigen in de regio Leiden introduceert een nieuwe begeleiding van aanstaande moeders. De vroedvrouwen nodigen zwangere vrouwen tegelijkertijd uit voor tien groepssessies van twee uur. Centering Pregnancy (CP) heet de uit Amerika overgewaaide methode. In de VS leidde het tot een derde minder vroeggeboortes, minder keizersneden en de vrouw krijgt meer vertrouwen in zichzelf, haar zwangerschap, de bevalling en de rol als moeder. Het wordt toegepast bij praktijk De Kern en in het LUMC. Andere praktijken volgen de komende maanden. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt er gewogen, is er een bloeddrukmeting en een groeicontrole van de baby. Bij problemen wordt binnen de groep naar een oplossing gezocht. CP is voor Nederland ontwikkeld door TNO, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en Verloskunde Academie. Eind 2014 moeten dertig verloskunde praktijken in ons land CP kunnen aanbieden. (LD22/28-03)

22. Leiden staat op de vierde plaats in de top vijf van steden als het gaat om ’toeristisch imago’. Dat blijkt uit onderzoek onder twaalf steden van adviesbureau LAgroup uit Amsterdam samen met NBTC-NIPO Research. Het is voor het eerst dat Leiden in de vierjaarlijkse beoordeling meetelt. Maastricht is opnieuw uitgeroepen tot beste toeristische stad dankzij sfeer, horeca en evenementen. Alle hoog scorende plaatsen zijn historische steden met een universiteit. De combinatie van studenten en cultureel erfgoed doet het goed. Per stad zijn 450 tot 600 bezoekers en niet-bezoekers ondervraagd over uiteenlopende eigenschappen. Martijn Bulthuis van Leiden Marketing is blij verrast met de uitkomst.(LD22-03).

22. De fusie tussen het Diaconessenhuis en de Rijnland Zorggroep met het Rijnlandziekenhiuis in Leiderdorp en de verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn is rond. De ondertekening is in juni en de juridische fusie volgt in 2015. Er is inmiddels toestemming van de Autoriteit Consument en Markt en van  alle advies- en cliëntenraden. Alleen de Nederlandse Zorg Autoriteit moet nog toestemmen. Na de afronding krijgen de zorginstellingen een nieuwe naam. (LD22-03).  

22. KNLTB Straattennis doet Leiden aan. Op de Beestenmarkt liggen tennisveldjes en het freestylecourt. Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen gratis meedoen als kennismaking met de tennissport. Tot en met 30 maart worden in heel Nederland de Open Tennis Dagen gehouden. Een team leert de kinderen in korte tijd ook allerlei trucs en laten stoere freestyle tennisbewegingen zien. (Sl15-03, LD21-03, WW26-03).

22. De Stichting Aquarius organiseert op ‘Wereld Water Dag’ een schoonmaakactie voor de 50 kilometer lange Oude Rijn van Harmelen tot aan Katwijk. Het hele traject is volgens Erik van Loon in vijftig stukjes van een kilometer verdeeld. Bedrijven, vereniging en organisatoren adopteren voor 250 euro om met twintig vrijwilligers aan de slag te gaan. Aquarius zorgt voor de schepnetten, prikstokken en vuilniszakken. Het Leidse gedeelte wordt ‘gezuiverd’ door roeivereniging Njord, kanovereniging Levitas, Leiden Atletiek, Brede School De Vogels, Vrouwen in de Binnenvaart en ook de gemeentelijke afdeling Stedelijk Beheer draagt er aan bij. Burgemeester Henri Lenferink geeft het startschot in brasserie De Poort bij de Zijlpoort met organisator Nicole van Ruitenbeek en locodijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland Hans Schouffoer . Njord-bestuurslid Loes Coppens: ‘We gebruiken het water iedere dag, dus wij willen graag een steentje bijdragen’. Ook de historische rondvaartboot De Vijf Gezusters is betrokken bij de actie. Sinds 2009 maakt Stichting Aquarius op ‘Wereld Water Dag’ elk jaar een rivier in Nederland schoon. Eerder al waren de Schie in Schiedam, de Rotte in Rotterdam, de Amstel in Amsterdam en de Oude IJssel van Duitsland tot Nederland. In 2013 was De Laak in Den Haag aan de beurt. (LD17-01, Sl21-01, St19-03, RTVW20-03, LD21/24-03, Sl24-03, LN26-03, HOZ30-03).       

22. Op 54-jarige leeftijd overlijdt Ron van Eijk. De Warmonder was in Leiden bekend onder meer als medeoprichter van accountants- en belastingadviseurorganisatie BDO CampsObers en als voorzitter van het Ronald McDonaldhuis in Leiden. Vanaf de oprichting meer dan twintig jaar geleden was hij betrokken bij het logeerhuis voor ouders van ernstig zieke kinderen. Eerst als pr-man, daarna als penningmeester en sinds 2004 als voorzitter. In 2013 legde hij wegens ziekte zijn lidmaatschap van de raad van bestuur van BDO neer. Ook was hij medeoprichter en penningmeester van de Ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet in Zuid-West. In de Hooglandse Kerk wordt op 28 maart een herdenkingsdienst gehouden. (LD24-02)            

22. In het kader van de landelijke actie van het Oranje Fonds om vrijwilligers te stimuleren worden in Leiden 69 klussen aangepakt. (LD22-03).  

22. Chr. Muziekvereniging Kunst & Genoegen  organiseert in het Event Center van Holiday Inn een programma waarin Jong K&G, K&G3, de Show- and Marchingband en de Big Band optreden. Speciale gast is zanger Jeffrey van Es. (LD22-03). 

((CV22. Corneel van Rijn (33) runt samen met vader Henk en broer Bas de boerderij ‘Buitenverwachting’ aan de Vlietkade in Hoogmade als maatschap. Hij rondde een studie filosofie aan de Universiteit Leiden af en woont met zijn vrouw Lot, die beleidsonderzoeker is en vier kinderen (10, 7,5 en 1 jaar) in Leiden. Wekelijks is hij zo’n vijftig uur op de boerderij te vinden. De bedrijfsvoering is sinds 2000 biologisch van opzet. ‘We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest, geen genetisch gemodificeerd voer en dienen niet preventief antibiotica toe. Alleen als een koe echt ziek is’. Ze hebben naast vijftig koeien die geadopteerd kunnen worden en zes tot zeven maanden in de wei lopen, allerhande dieren zoals kippen, een paar varkens, maar ook bijen en een moestuin. Het hele bedrijf inclusief een bescheiden winkel is elke zaterdag voor iedereen toegankelijk. In de hele regio zitten volgens Van  Rijn maar vijf of zes biologische boeren maar de voordelen zijn evident. ‘Onze dieren zijn minder vaak ziek dan stalkoeien en biologische weidemelk is veel gezonder. Er zitten relatief meer mineralen, vitamines en betere vetzuren in’. LD22-03)).                 

23.  Oud-huisarts Har Meijer neemt in het clubgebouw van muziekkorps K&G aan de J.C. Rijpstraat het eerste velletje in ontvangst van de postzegels die jaarlijks worden uitgegeven door de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. Ontwerper Frans Hemelop wijdt de zegel dit jaar aan Pieter Pauw, die 450 jaar geleden werd geboren en van 1581 tot 1584 studeerde aan de Universiteit Leiden en daarna werkte bij de Hortus Botanicus. (LD20-03).      

23. De Leidse masterstudent en nierpatiënt Thomas Haigthon (30) staat al twee jaar op de wachtlijst voor een donornier. In navolging van nierpatiënt Erardo Kea, die in het tv-programma ‘Pauw & Witteman aan tafel’ zat, opent Thomas zijn eigen Facebookpagina: ’Op zoek naar een nierdonor’. Kea kreeg via zijn oproep 62 nieren aangeboden. Haigthon: ‘De twee jaar dat ik aan de nierdialyse zit, staat mijn leven stil. Drie keer per week ga ik naar het ziekenhuis in Rotterdam. Ik vertrek om half 3 en kom om 8 uur thuis. Dan ben ik helemaal kapot. Mijn master heb ik op mijn dertigste nog steeds niet afgemaakt. Ik heb nu een Wajong-uitkering, terwijl ik aan het werk wil. Maar welke werkgever neemt iemand aan die drie dagen per week aan de dialyse zit? Na een anonieme donornier op mijn dertiende, gaf mijn vader me op mijn 21ste een nier. Die werd na zeven jaar afgestoten. Mijn moeder en zus hebben niet de juiste bloedgroep’. (LD25-03).

24. De tentoonstelling ‘Petra. Wonder in de woestijn’ in het Rijksmuseum van Oudheden trok in vijf maanden ruim 170.000 bezoekers. Daarmee is de expositie over het cultuurwonder van Jordanië de succesvolste expositie uit de geschiedenis van het museum. Het vorige record stond op naam van de expositie ’Farao’s van de zon’ (131.528 bezoekers in 2000-2001). Te zien waren onder meer 150 archeologische en architectonische topstukken uit Petra. Dankzij een lening van het zogenaamde Blockbusterfonds kon directeur Wim Weijland 160.000 euro in plaats van de geijkte 40.000 euro steken in de promotie en marketing. Uit onderzoek blijkt dat 99 procent van de bezoekers van buiten Leiden kwam en dat driekwart daarvan speciaal voor Petra het museum bezocht. Ze gaven samen zo’n vier miljoen euro uit aan overnachtingen, eten en drinken en aankopen als souvenirs. De inkomsten voor het museum bedroegen nog eens bijna negen ton waarmee de lening is afbetaald. Reden voor RMO om voor de tentoonstelling over Carthago eind van dit jaar opnieuw bij het fonds aan te kloppen. (LD08/25-03, LD03-04, HOZ06-04).

24. Het allerlaatste stukje van de Groenoordhallen aan de Willem de Zwijgerlaan wordt gesloopt. In de hoek achter de Eschertoren en het  Partycentrum Groenoord wordt een kantoorruimte en trappenhuis gesloopt.  Ook verdwijnt een geluidswal even verderop. (LD25-03).

24. Vijf biogasinstallaties van het hoogheemraadschap van Rijnland in onder meer Noord en Zuid-West worden aangepast. Aanleiding is een explosie bij een biogasinstallatie in Raalte in 2012. Volgens Rijnland is de kans op een ongeluk klein maar wordt elk risico uitgesloten met de aanpassingen. (LD25-03).

24. Villex Vastgoedbeheer uit Barendrecht opent in december in het oude ROC-gebouw aan de Toussaintkade voor de komende vijf jaar een ‘woonuniversiteit’. Volgens Ben de Weerd komen er studentenkamers voor circa 400 euro per maand, wordt de entree omgebouwd tot ontmoetingsruimte met zitjes en wifi. Verder komen er werkruimten voor onder meer startende ondernemingen. De plannen van woningcorporatie Portaal om het gebouw te slopen en er woningen te bouwen zijn in de ijskast gezet. (LD25-03, WW26-03, LN26-03, Mare27-03).         

24. De Vereniging Historisch Erfgoed Leiden wil de voormalige munitieopslagplaats in Voorhout beschikbaar stellen aan regionale historische verenigingen voor de plaatsing van oude voorwerpen. De gemeente Teylingen wil daarvoor toestemming geven. De panden zijn eigendom van projectontwikkelaar Pieter van Ruiten uit Roelofarendsveen en secretaris van de VHEL. Al vijftien jaar zoekt hij een bestemming voor de oude gebouwen maar het bestemmingsplan staat bedrijfsmatige activiteiten in de weg. Wijziging moet de plannen mogelijk maken. Volgens Van Ruiten hebben historische verenigingen grote behoefte aan opslagruimte. Een deel van de panden is gekraakt. (LD24-03)                

24/25/26. De internationale conferentie Nuclear Security Summit in het World Forum in Den Haag, de grootste top die ooit in Nederland is georganiseerd, heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van Leiden. Delen van de A44/N44 en de N206 (tot aan het Transferium bij Leiden) zijn van tijd tot tijd afgesloten maar leiden niet tot problemen. Ook is de Lammenschansweg stad uit tijdens de top afgesloten. Hotels in Leiden zitten vol met politiekorpsen. Het viaduct over de A4 bij Leiderdorp lijkt op een oorlogsgebied. Leger- en politiewagens, motoragenten en agenten zijn er gestationeerd. Een legervrachtwagen omringd met politievoertuigen barricadeert de afslag naar de A44. Op de A4 zijn tussen knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen in de richting van Den Haag minder rijstroken beschikbaar en zijn sommige op- en afritten afgesloten. De A44 is tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar in de richting van Den Haag afgesloten. De N44 is tussen Wassenaar en Den Haag is met tussenpozen van 23maart 16.00 uur tot 26 maart 03.45 uur in beide richtingen dicht. 'De A5, A4, A44, N44, N14 en N440 (stadinwaarts) zijn sinds 03.45 uur weer beschikbaar voor het verkeer', meldt Rijkswaterstaat op 26 maart. ‘Weggebruikers hebben het advies om de auto te laten staan massaal opgevolgd’, meldt Rijkswaterstaat. ‘Het was in de spits zelfs rustiger de op de weg’. De NSS was voor Rijkswaterstaat de grootste verkeersoperatie ooit. Minister Melanie Schultz van Haegen complimenteert de organisatie met het goede verkeersverloop.  Er wordt niet geopereerd in het Diaconessenhuis. Patiënten die afspraken hebben voor de poliklinieken krijgen een nieuwe datum te horen en er worden weekenddiensten gedraaid. Het LUMC en het Rijnland Ziekenhuis draaien normale diensten zonder problemen. (RTVW13-02, LD20-02, Gem13-03, St12-03, LD24/25-03, RTVW24/25/26-03, WW26-03).

24. Naar aanleiding van uitlatingen van Geert Wilders - tijdens de verkiezingsbijeenkomst van de PVV - waarbij hij toehoorders laat scanderen minder Marokkanen te willen, doen twee Marokkaanse moskeeën samen aangifte. Bijna 800 bezoekers van de gebedshuizen steunen met handtekeningen de aangifte wegens discriminatie. Hamid Bouzzit, bestuurslid van het Islamitisch centrum Imam Malik voelt zich vernederd. ‘Ik voelde me direct aangesproken om het land te verlaten. Ik vond het eng en gevaarlijk’. Volgens Bouzzit worstelen Marokkaanse kinderen met hun identiteit na Wilders’ uitlatingen. ‘Ze willen hun vriendjes hier niet kwijtraken en huilden omdat ze niet naar Marokko willen’. Een dag later zeggen B en W geen aangifte te doen tegen de PVV-voorman.‘Buitengewoon triest’, noemt  burgemeester Henri Lenferink zijn uitspraken. ’De effecten die het heeft op een grote groep stadsgenoten zijn groot en dat is niet wat we in Leiden willen. Hier is iedereen gelijkwaardig, ongeacht iemands afkomst. Dat is door de eeuwen heen altijd zo geweest en dat moet zo blijven’. (Sl24/25-03, LD24-03).

25. In Kunstenaarscentrum Haagweg 4 geeft Gijsbert van Es de aftrap voor het project 71x071 over de toekomst van de stad van de Leidse Stijl en Stadslab Leiden. Het vloeit voort uit de tentoonstelling ‘100 urban trends’ in het Guggenheim-museum in New York. Voor de Leidse regio worden 71 trends uitgewerkt zoals tijdelijke architectuur, deelcultuur, de vergrijzende samenleving en de moderne overheid. De bijdragen moeten vanaf 1 december  staan op de website www. 71x071.nl en er wordt ook gedacht aan een tentoonstelling in de stad. Vanaf 2015 moeten de plannen in uitvoering komen. (LD24-03, Sl26-03).

25. Reizigers zijn tevreden over het openbaar vervoer in Leiden blijkt uit de OV-klantenbarometer. Het landelijk onderzoek kijkt naar zitplaatsen, het gemak bij het instappen en het inchecken met de OV-chipkaart. Busvervoer van Arriva in het noordelijke deel van Zuid-Holland krijgt een 7,5 als rapportcijfer. De buslijnen staan op de 26ste plaats in het landelijke overzicht. Voorzitter Anne Heitinga van Arriva is trots op het resultaat. ‘We laten ook door reizigers onderzoeken of de bussen schoon zijn en of de informatieborden met vertrektijden werken. Daarvoor is onlangs een panel in het leven geroepen’. (RTVW25-03).

26. De Nederlandse Transplantatie Vereniging bestaat 25 jaar en viert dat met een driedaags congres in de Stadsgehoorzaal met ruim 350 deelnemers. Guido Persijn, voormalig medisch directeur van Eurotransplant, belicht de historie. De eerste levertransplantatie is in 1963 en het eerste hart wisselt in 1967 van eigenaar. Wereldwijd zijn er ruim 100.000 nieren getransplanteerd, ruim 30.000 levers en 18.000 harten. Mogelijk zijn transplantaties over 25 jaar overbodig, omdat organen geprint of gekweekt kunnen worden. Zwemster Evy van Kempen vertelt over de kanker die ze de baas werd dankzij medicijnen, die wel haar hart en nieren beschadigden. In 2003 kreeg ze daarom een donorhart, in 2009 volgde een donornier. Dorottya de Vries van de afdeling Heelkunde van het LUMC krijgt uit handen van de naamgever de Jon J.van Roodprijs 2014 voor het beste proefschrift op het gebied van transplantatie. (LUMC10-04).

26. Gedeputeerde Ingrid de Bondt presenteert het ’ontwerp inpassingsplan’ voor de aanleg Rijnlandroute tussen A4 en A44. Op 28 maart start de inspraak. Ze zoekt nog naar 13 miljoen euro besparingen in het 825 miljoen euro kostende project. In het najaar moeten de Staten besluiten over het definitieve tracé.

Daarna wordt gerekend op een vertraging van ongeveer een half jaar door allerlei procedures die tegenstanders aanspannen bij de Raad van State. Vervolgens zou medio 2015 de eerste schep de grond in kunnen. De bouwtijd is zo'n vier jaar. Via de nieuwe weg rijden automobilisten straks in negen minuten van Katwijk naar de A4. Zonder die weg zou dat in 2020 een uur duren. De provincie werkt overigens voor alle infrastructurele projecten aan een beheerplan voor de komende veertig jaar. Over een week of zes weet De Bondt of ze het geld voor onderhoud en exploitatie voor de weg heeft. Daarmee is 5,6 miljoen per jaar gemoeid. Een tunnelbak in het verlengde van de Rijnlandroute waar de N206 bij Katwijk naar het noorden draait komt er niet. Ook worden de bruggen over de Rijn bij Katwijk niet beweegbaar. De provincie besliste al eerder de tunnel te verlengen tot 2,56 kilometer. In de Oostvlietpolder wordt die 80 meter langer. Nog langer kan niet in verband met de fly-overs waarmee de weg wordt aangesloten op de A4. Ook in de Stevenshof blijft de nieuwe snelweg langer onder de grond. Daar komt de tunnelmond 200 meter verderop. Zover mogelijk van de huizen. De Bondt: ‘In de Stevenshof is het geld de bottleneck. De tunnel daar zou daar nog wel 400 meter langer kunnen maar daarvoor is geen geld. Van Leiden heb ik niets gehoord over de extra miljoenen die dat kost’.  Volgens De Bondt wordt in de Oostvlietpolder weliswaar gekozen voor betonnen wanden om de tunnel bij overstromingen droog te houden maar wordt er grond aangebracht met ’gebiedseigen beplanting’. Door aanpassingen hoeven op het traject van 14 kilometer volgens haar nog maar zo’n dertig gebouwen te worden gesloopt. Bewoners zijn verbaasd over uitspraken van De Bondt over een ‘betere inpassing van de weg en minder overlast’. Volgens Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute wordt voor honderden de geluidoverlast juist erger. Verder krijgen Stevenshof-bewoners  mogelijk te maken met meer luchtvervuiling en fijnstof. Uit het ontwerp blijkt dat bij 124 woningen de grenswaarde van de Wet Geluidhinder wordt overschreden. (RTVW26/27-03, Sl26-03, LD27-03, WW02-04).

26. In een speciale gemeenteraadsvergadering worden de geloofsbrieven van de 21 nieuwe raadsleden beoordeeld en wordt afscheid genomen van 20 van de 39 raadsleden. Een aantal stopt, een deel valt buiten de boot omdat hun partij verloor of nieuwkomers een hogere plek op de lijst kregen. Een aantal vertrekkers blijft  duoraadslid. Scheidend VVD-raadslid en plaatsvervangend raadsvoorzitter Greetje van Gruting wordt koninklijk onderscheiden. Burgemeester Henri Lenferink speldt haar de versierselen op behorend bij haar benoeming tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Van Gruting zat in de raad van 1994 tot 1998 en van eind 2000 tot nu. In 2006 werd ze voorzitter van de commissie Bestuur en Leefbaarheid (nu Leefbaarheid en Bereikbaarheid). Zij is onder andere ook bestuurslid van de Stichting Dodenherdenking Leiden en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De nieuwe D66-fractie wordt geleid door Robert Strijk. Voor de SP is dat Julian van der Kraats. Hij volgt Antoine Theeuwen op die de raad verlaat. Bij de VVD blijft Paul Laudy fractievoorzitter en bij de PvdA volgt Gijs Holla de vertrekkende Henny Keereweer op. De CDA-fractie krijgt oud-gemeentesecretaris Klaas de Vries als nieuwe voorzitter. Tot vorige week was dat Patrick Meijer, maar ook hij stopt met het raadswerk. Bij GroenLinks blijft Pieter Kos de fractie leiden. Dat geldt ook voor Mart Keuning bij de ChristenUnie en voor Dick de Vos bij de Partij voor de Dieren. Strijk, Laudy , Holla  en Kos zijn ook wethouderskandidaat voor hun partij. De uitslag van de raadsverkiezingen wordt officieel vastgesteld op basis van een rapport van het centraal stembureau. (Sl26/27-03, LD27-03, HOZ30-03, WW02-04, LN02-04, St02-04).

26. Het tuinhuisje van voormalig kroegbaas en nachtburgemeester Hans Wolting brandt  ‘s nachts volledig uit op het complex van tuinvereniging ‘Ons Buiten’ aan het Joop Vervoornpad. Kortsluiting is onmogelijk want er is geen stroom. De lege brandkast achter zijn huisje, die voorheen werd gebruikt om de kantineomzet van de kantine te bewaren, was versleept. Wolting: ‘Er zit 45 jaar werk in, maar er is niks meer te redden’. (LD27-03, HOZ30-03).

26. Zo’n 50.000 mensen krijgen jaarlijks in Nederland een heup- of knieprothese. Soms raken die los en is een operatie de enige oplossing. Als het ligt aan werktuigbouwkundige Edward Valstar die sinds 1993 op de afdeling orthopedie van het LUMC werkt, is dat verleden tijd. In december 2013 werd hij hoogleraar in Leiden en aan de TU Delft. Hij ontwikkelde met collega’s een speciale 3D röntgenmeetmethode die de kleinste bewegingen van een loszittende prothese kan vastleggen. Orthopeden kunnen binnen een paar minuten zien of het mis is. De volgende stap is repareren. Eerst moet fibreus weefsel worden verwijderd voordat de prothese kan worden vastgezet met botcement. Valstar wil met moleculair biologen onderzoeken of cellen in het fibreus weefsel kunnen worden omgezet in botvormende cellen. (LD26-03).

26. Tennisvereniging Unicum trekt het team terug uit de hoofdklasse, die voor het eerst in 26 jaar werd bereikt. Blessures van Guy de Heijer (pols) en Janine Hemmes (breuk in staartbeen) kunnen niet worden opgevangen. Sanne Bauman, voorzitter van de technische commissie: ‘Unicum zocht vruchteloos naar vervangers maar tennissers van dat kaliber verdienen 800 euro per competitiedag. Dat kunnen wij niet betalen. Het zou te zwaar op de begroting drukken’.  Isolde de Jong, nationaal indoorkampioene tot en met 16, en Inger van Dijkman, verliezend finaliste bij het NK indoor tot en met 18, vertrekken. (LD27-03).

26. Na jaren leegstand, kraak en verval maakt de voormalige wasserij De Arend aan de Herensingel plaats voor nieuwbouw. Alleen de historische en monumentale schoorsteen van het complex blijft behouden en wordt in oude luister hersteld. Eromheen komen 24 huurappartementen voor starters en jongeren als het aan de Oegstgeestse projectontwikkelaar Ecoplicity ligt. In een gemeenschappelijke tuin gaat het gebouwtje aan de voet van de schoorsteen dienen als ’technische ruimte’ van het nieuwe complex. In april begint de sloop van de wasserij en volgt een sanering van de bodem. In de loop van 2014 wordt het ontwerp van architectenbureau JSA opgeleverd. Inmiddels is de schoorsteen van de voormalige Leidse Koekjesfabriek Timp, nabij de hoek van de Haarlemmerstraat en de Pelikaanstraat in enkele weken gerenoveerd. ‘Een écht leuk dingetje’, aldus de Groningse schoorsteenhersteller Harm Meijer. De opknapbeurt van het gemeentelijke monument kostte zo’n 80.000 euro. De gemeente droeg iets meer dan de helft bij, stichting Diogenes gaf 5.000 euro en het vinden van meer sponsors nam maanden in beslag  De schoorsteen uit 1910 en de ruitvormige, gele versiering op de pijp maakt het bouwwerk uniek in zijn soort. In Nederland is er maar één over. (LD26-03).

26. Een groep onderzoekers van onder andere het LUMC toont aan dat een longembolie bij 50-plussers vaker uit te sluiten is via een nieuwe methode. Een arts meet de zogeheten D-dimeerwaarde. Onder een bepaald niveau is een longembolie bijna uitgesloten. Boven dat niveau maken artsen normaal gesproken een CT-scan. Het blijkt dat, als je ouder wordt, de D-dimeerwaarde stijgt, ook als je geen bloedstolsels ontwikkelt. Daarom formuleerden wetenschappers een manier om te berekenen wat een veilige D-dimeerwaarde is voor mensen boven de 50. Met onderzoekers uit 19 ziekenhuizen in vier landen onderzochten de Leidse wetenschappers Paul den Exter en Menno Huisman ruim 3.000 patiënten die zich tussen 2010 en 2013 bij de spoedeisende hulp meldden met ademhalings- en benauwdheidsklachten. Bij ruim 300 was hun waarde hoger dan de veilige marge, maar lager dan de maximaal toegestane waarde die mocht worden verwacht. Bij deze groep werd geen CT-scan verricht maar slechts één persoon kreeg een longembolie. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA). (LD26-03).

26. De waterverbinding tussen de Lebeauhof en de Slaaghsloot in Leiden-Noord dreigt meer vertraging op te lopen. Rioleringsbedrijf Barthen maakt bezwaar tegen het plan waarbij in- en uitritten van het bedrijf worden geschrapt. Bewoners van de Lebeauhof beraden zich op claims om projectontwikkelaar Ymere en de gemeente onder druk te zetten en een oplossing te forceren. Ze kochten een ’waterwoning’ maar de steigers erachter staan in een vuile sloot die nergens naartoe leidt. In de contracten staat dat de verbinding met de Slaaghsloot er uiterlijk 1 januari 2014 is. ‘We willen krijgen wat we gekocht hebben’, zegt bewoner Martijn Holleman. Op 27 maart is er overleg om uit de impasse te komen. (LD26-03). 

26. Vicepresident van Indonesië Boediono brengt een bezoek aan de Universiteit Leiden wegens de academische samenwerking met de universiteiten van Jakarta en Yogyakarta. De Universiteit Leiden wil de komende jaren de band met Indonesië versterken en nieuwe mogelijkheden voor academische samenwerking verkennen. Boediono is te gast in de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel waar hij bijzondere voorwerpen uit ’s werelds grootste Indonesië-collectie bekijkt. Daarna krijgt hij een rondleiding in de Hortus Botanicus langs bomen en planten die oorspronkelijk uit Indonesië komen. In het Academiegebouw houdt hij een lezing over democratie in Indonesië voor onderzoekers, studenten en leden van de diplomatieke dienst en beantwoordt hij vragen van studenten. Ook onthult Boediono in het gebouw een beeld van de Indonesische onderzoeker en bestuurder Hoesein Djajadiningrat (1886-1960). Hij was de eerste Indonesiër die in 1913 in Leiden promoveerde. Boediono krijgt Wilem van Oranje-penning die sinds 1990 wordt uitgereikt aan personen die nationaal of internationaal belangrijke, politieke of sociale verdiensten op hun naam schreven. In zijn lezing, voorafgaand aan de uitreiking van de penning, zei Boediono dat de economische ontwikkeling samenhangt met het democratiseringsproces in Indonesië. De democratisering van Indonesië, na de val van het autoritaire regime van Soeharto in 1998, wordt vaak gezien als een zeer succesvol proces. Daarnaast maakt de Indonesische economie een enorme groei door: het is de grootste van Zuidoost-Azië. Ondanks de snelle groei leven veel Indonesiërs nog steeds onder de armoedegrens en is er grootschalige corruptie op lokaal en nationaal niveau. (RTVW24-03, UL24-03, LD25/27-03, Mare27-03, UL01-04).

26. De Haagse rechtbank veroordeelt een 30-jarige oplichter uit Rotterdam conform de eis van de officier van justitie tot vier maanden cel voorwaardelijk, een werkstraf van 180 uur en vergoeding van de aangerichte schade. Hij fleste een groot aantal bedrijven van bouwmaterialen en gereedschappen waaronder Technisch Unie BV aan de Flevoweg. (LD13/27-03).     

27.  Op 44-jarige leeftijd overlijdt schoenmaker Olaf Diependaal (44). Hij wordt  ’het gezicht van winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk’ genoemd. Volgens voorzitter Piet den Elzen van de winkeliersvereniging nam Diependaal circa vijftien jaar geleden de winkel over van zijn voorganger. (RTVW28-03 LD29-03).

27. Pieter van Woensel keert niet terug als wethouder. VVD-fractievoorzitter Paul Laudy is de enige kandidaat voor zijn partij. Van Woensel wilde verder maar laat naaste collega’s weten dat hij aan zijn laatste weken op het stadhuis bezig is. Laudy deelt op 24 maart in de fractievergadering mee dat hij de aangewezen man is als de VVD in het nieuwe college meedoet. Omdat de VVD van zes naar vijf zetels zakte, is het geen optie om twee wethouders te leveren. Van Woensel was 6,5 jaar wethouder in Leiden. Hij begon zijn politieke loopbaan bij de partij Student en Stad in Groningen. Van 2004 tot 2007 was hij wethouder in Den Haag. (RTVW27-03, LD28-03).

27. Bij de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden komt drie nieuwe leerstoelen Vreemdetaalpedagogiek wordt een gedeelde leerstoel met het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON). Een benoeming wordt 1 januari 2015 verwacht. Verder komt er een leerstoel ‘De geschiedenis van Indonesië’ in samenwerking het Koninklijke Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). De bijzondere leerstoel ‘Kunstnijverheid en decoratieve kunst tot 1800’ wordt een samenwerking met het Rijksmuseum. (Mare27-03).

27. Hoogleraar moleculaire astrofysica Ewine van Dishoeck wordt geïnstalleerd als lid van de prestigieuze Duitse Academie voor Wetenschappen Leopoldina. De Leidse is verkozen voor haar onderzoek naar de geboorte en sterfte van sterren en planeten en gebruikt daarbij kennis uit de astrofysica en chemie. De Leopoldina Akademie is gesticht in 1652 en is het oudste wetenschappelijk genootschap in de wereld. Eerder werden de Nederlands astronomen Kees de Jager (1987) en Jan Hendrik Oort (1963) verkozen. (UL01-04, LD02-04).

27. Het ProfileringsgebiedPolitical Legitimacy en het tijdschrift ‘De Gids’ organiseren in het Kamerlingh Onnes Gebouw aan het Steenschuur 25 een bijeenkomst ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Grondwet.  Medewerkers zijn Henk te Velde (vaderlandse geschiedenis),Wim Voermans (staats- en bestuursrecht), René Gude (Denker des Vaderlands) enAnne Vegter (Dichter des Vaderlands).  MinisterRonald Plasterk neemt het speciale nummer van ‘De Gids’, dat geheel gewijd is aan de Grondwet van 1814, in ontvangst van Wim Voermans. ‘We zouden onze Grondwet, de op een na oudste ter wereld na die van de VS, meer moeten koesteren omdat ze bijdraagt aan welvaart’, zegt hij. ‘Belangrijk vinden de meeste Nederlanders de Grondwet wel, blijkt uit een enquête uit 2008. Maar ruim drie kwart zei niet of nauwelijks te weten wat er in staat. En trots zijn Nederlanders er niet op. De Grondwet leeft hier niet waarlijk’ Hij constateert een afkalving van grondwettelijk besef bij politici. ‘De wet heeft twee eeuwen een gepolariseerd land vreedzaam bijeen gehouden. Enerzijds biedt ze een heldere structuur die nog altijd bestaat: rijk, provincie, gemeenten, waterschappen en een onafhankelijke rechterlijke macht. Anderzijds wordt niet alles dichtgetimmerd waardoor er onderhandelingsruimte wordt geschapen voor elkaar tegenstrevende groepen en stromingen’. De Grondwet is volgens hem aan herziening toe. Er staat geen woord in over de Europese Unie, terwijl die zo belangrijk is geworden. En sinds 2000 zijn regeringscombinaties instabieler omdat er moeilijk ruime meerderheden te vinden zijn. Misschien kan een aanpassing van het kiesstelsel ervoor zorgen dat het politieke landschap minder versplinterd raakt’. Op 29 maart wordt met een grondwetfestival in Den Haag het jubileum officieel gevierd.  (UL18/25-03, LD20/26-03, Mare27-03).

28. De boekwinkel van het failliete Polare wordt verkocht aan Willeke van der Meer (48), mede-eigenaar van boekhandel Blokker in Heemstede, bevestigt curator Kees van de Meent. Zij werkte vroeger al bij de boekwinkel, die toen nog Kooyker heette en kocht zeven jaar geleden samen met Arno Koek, die ook bij Kooyker werkte, de zaak in Heemstede. Koek blijft in Heemstede en Van der Meer runt de zaak aan de Breestraat. ‘Het moet echt weer een kwaliteitsboekhandel worden’, zegt Van der Meer. ‘Eerst moeten we de boeken weer op de goede plek zetten en dan bouwen we weer langzaam door’. De zaak heeft volgens Van der Meer een echte opfrisbeurt nodig. Onzeker is of alle twaalf personeelsleden kunnen blijven. De tweede etage komt er niet meer bij.  Inmiddels hebben 15 van de 21 Polare-zaken een nieuwe eigenaar gevonden. (Sl28-03, LD29-03).

28. De gemeente komt volgens de SP haar belofte niet na om volkstuinders te compenseren voor de negen hectare die de afgelopen vijftien jaar is verdwenen. Zoals de tuingroep Veldheim die moest wijken toen begraafplaats Rhijnhof werd uitgebreid. In de Oostvlietpolder is slechts vier hectare. Volgens wethouder Pieter de Wit ging de gemeenteraad in juli 2013 akkoord 750.000 euro in de gemeentelijke reserves terug te storten. Raadslid Alexandra van den Berg staat erop dat de gemeente de compensatiebelofte aan de Leidse Bond van Amateurtuiners tot op de laatste meter nakomt. Zij was tot voor kort bestuurslid van de LBA. (Sl28-03).

28. Zo’n 25 architecten, programmeurs, websitebouwers en anderen uit de creatieve sector werken vanaf zes uur tot twee uur ‘s nachts over om vijf goede doelen te helpen. Organisator is Laura van Swigchum. (LD21-03).

28. De Haagse rechtbank veroordeelt een 32-jarige Leidenaar wegens oplichting en diefstal van onder meer dure flessen champagne bij Dirk III conform de eis van de van de officier tot 3,5 maand celstraf.  Hij wordt binnenkort in een psychiatrische inrichting opgenomen na een eerdere veroordeling. (LD15-03, LD02-04).

28. Het Center of Expertise Genomics, het nieuwe expertisecentrum van de Hogeschool Leiden, dat een schakel vormt tussen wetenschap en bedrijven, wordt  officieel geopend. Het centrum verzamelt samen met Nautralis Biodiversity Center kennis over miljoenen dieren, planten en schimmels. Met een snelle DNA-techniek worden genenbestanden in kaart gebracht. Ook het LUMC en het bedrijf BaseClear, dat is gespecialiseerd in genetische technologie, zijn betrokken bij het centrum. Interim-directeur Maaike Romijn geeft al op 27 februari een presentatie van het centrum dat financieel wordt gesteund door het ministerie van OCW en over vier jaar zelfstandig moet zijn. Aan de school komt een master- en minoropleiding genomics. (LD28-02).   

28. De firma Swaak sluit drie vestigingen, opent één nieuwe en concentreert zich op de webshop met witgoed, beeld en geluid. ‘Het winkelgedrag is veranderd. Daarop moeten we inspelen’, aldus directeur Rens Palm. Het familiebedrijf werd in 1963 door Palms vader overgenomen maar bestond al decennia. De winkels in de Haarlemmerstraat, De Kempenaerstraat (Oegstgeest) en in winkelcentrum Winkelhof (Leiderdorp) gaan komende zomer en najaar dicht. Tegelijkertijd wordt een nieuwe winkel geopend aan de Pelikaanstraat, in het pand dat Mycom onlangs verliet. Het personeel wordt ingekrompen. ‘In onze branche de nodige klappen gevallen. IT’s en de Block in de buurt zijn verdwenen’. Palm juicht de plannen toe om de Haarlemmerstraat tussen de Pelikaanstraat en de Haven open te stellen voor autoverkeer. (LD28-03).

28. Prokwadraat presenteert met  ‘Openbaring, een wandeling in beeld en geluid’ een nieuw wandelrouteboekje langs beeldende kunst in de stad. Eigenaar Bart in ’t Veld overhandigt het eerste exemplaar aan Ben Walenkamp, de man achter de muurgedichten. In ’t Veld verwijt de gemeente beelden slecht te onderhouden. De wandeling loopt langs 33 kunstwerken en muurgedichten in het centrum. Bij elk kunstwerk staat een QR-code afgebeeld. Als die met een mobieltje of tablet wordt gescand kan er een filmpje worden bekeken of een geluidsfragment worden beluisterd. Het routeboekje is te koop voor 2,95 euro. (LD29-03).          

28. In Museum Boerhaave in Leiden is tot en met 28 september de grote invloed  te zien van de kennis die Arabieren verzamelden en ontwikkelden in hun Gouden Eeuw van 749 tot 1258. Het is het resultaat van een zoektocht in het kader van het 400-jarig bestaan van de leerstoel Arabisch aan de Universiteit Leiden. Directeur Dirk van Delft: ‘Het is een veel grotere tentoonstelling waard. Over een paar jaar wil Boerhaave die inrichten, met objecten uit buitenlandse musea. Zo ontwierpen Islamitische astronomen een instrument waarmee de islamitische kalender en de gebedstijden konden worden vastgesteld: de kwadrant. Boerhaave heeft een klein exemplaar maar er is ook een groot gevaarte te zien dat vroeger op het dak van het Academiegebouw stond. Hoogleraar arabistiek en wiskunde Jacob Golius (1596-1667) liet het instrument uit de nalatenschap van Willebrord Snellius daar neerzetten na een diplomatieke missie naar Aleppo. Zo kreeg Leiden de eerste universitaire sterrenwacht van Europa. Een ander attribuut is de astrolabe, een soort rekenschijf die de beweging van sterren en zon rondom een waarnemer op aarde voorstelt in het platte vlak. ‘Dit instrument is bijna een computer, zoveel kun je ermee’, zegt conservator Tiemen Cocquyt. Het werd ontwikkeld door de Grieken maar enorm verfijnd door de Arabieren. ‘Dit werd in de late middeleeuwen in Europa zo overgenomen’. De 17de-eeuwse plantengids Florilegium ligt opengeslagen op de pagina’s met  tulpen. ‘De eerste tulpen van Nederland, die Clusius in 1592 in de Leidse Hortus plantte, kwamen rechtstreeks uit de islamitische wereld’, aldust Cocquyt. ‘In het Turks en in het Perzisch heet de bloem lale. Ons woord tulp komt eigenlijk voort uit een vertaalfout. In een vroege beschrijving werd de vorm vergeleken met een tulband, tulipan in het Turks.’ (LD28-03, Mare28-03).

28. Een grotere rol voor vrouwen, als onderzoekers en als factor in wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor pleiten wetenschappers en bestuurders uit Leiden, Delft, Noorwegen, Zweden en de VS op het symposium ’Gendered Innovations’ van de Universiteit Leiden. Vicerector Simone Buitendijkt en initiatiefnemer opent met een vlammend betoog. ‘Ik hoop dat u na dit symposium vertrekt met hetzelfde gevoel van urgentie dat ik en de sprekers van vandaag al een tijd voelen. Het is nog niet te laat voor innovatie’. Nederlandse universiteiten hebben een prima reputatie met hun toponderzoek, en een slechte naam wat betreft de participatie van vrouwen’, vindt Buitendijk.(UL01-04).

28. Het Stedelijk Gymnasium wint het NK Schoolschaken in het NEMO-museum in Amsterdam. In de finale toont de school zich de beste in de categorie Voortgezet Onderwijs klas 1 en 2. Schaakmeester Hans Böhm en directeur Jeroen Borgsteede van Slim.nl reiken de prijs uit. (WW02-04).   

28. Tijdens de jubileumreceptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van voetbalvereniging UVS in het clubhuis in de Kikkerpolder reikt locoburgemeester Frank de Wit een koninklijke onderscheiding uit aan Herman Vermeer die sinds 1964 actief is voor de vereniging als voetballer, bestuurder en organisator. Ook wordt het 160 pagina’s tellende jubileumboek ‘Een eeuw lang … Uit Vriendschap Saam’ gepresenteerd. Daarin krijgt de strijd om de landstitel in 1968 grote aandacht. (LD02-04, WW02-04, LD01-05).      

28. Salsiando moet weg van het bedrijventerrein aan de Haarlemmerweg. De Cubaanse dansschool bestaat 17 jaar en was tot februari 2013 gevestigd in het Scheltema-complex aan Marktsteeg. Eigenaar Rafaël Cala Rodriguez betrok daarna een leegstaand kantoorpand op het bedrijventerrein tussen de spoorbaan en de Gabriël Metzustraat. De gemeente weigert de vereiste vergunning te verlenen en sloot vorige week de deur na een gedoogperiode. Volgens de gemeente past de dansschool niet op een bedrijventerrein. Op een zitting zeggen leden van de beroep- en bezwaarcommissie dat de Raad van State onlangs bepaalde dat een sportschool ook een bedrijf is. ‘De gemeente moet met een lijst komen wat zij als een bedrijf ziet en wat niet’, aldus commissievoorzitter Jit Peters. Rodriguez toont zich strijdbaar: ‘Zo gaat mijn leven kapot. Als we weg moeten, stap ik naar de rechter om vergoeding van de verhuiskosten te eisen’. Na de commissievergadering komen de gemeenten en Rodriguez overeen dat de dansschool nog twee maanden open blijft en er wordt gezocht naar een alternatieve locatie. Rodriguez vecht de sluiting formeel aan, maar accepteert de uitgestoken hand. (LD29-03, LD02-04).

28/29. Rens Tenzer (22) en Dillen Heemskerk (20) organiseren in het inmiddels volledig onttakelde Leids Vrije Tijdscentrum aan de Breestraat onder de naam ‘Buitengewoon’ de twee allerlaatste techno- en housemuziekfeesten die tot 7 uur ’s ochtends duren. Het kostte het duo grote moeite om daarvoor vergunningen te krijgen van gemeente en brandweer. Het gebeurt niet meer onder verantwoordelijkheid van het LVC dat eind augustus een slotfeest organiseerde. (LD11/02, LD27-03).          

29. In winkelcentrum Stevensbloem in de Stevenshof wordt het Flower Power Festival gehouden. Volgens Arnout Kruijswijk, één van de initiatiefnemers, is  het festival eenmalig en vormt het de afsluiting van een cultureel project. Gedurende de afgelopen weken werd telkens op vrijdag een culturele activiteit gehouden in de Stevensbloem. Zo was er een soort Mont Martre opgezet en waren er diverse schoonmaakacties om het winkelcentrum te verfraaien. (LD28-03).

29. Het Laboratoriumonderwijs Leiden bestaat 50 jaar en viert dat met de oprichting van het Centre of Expertise Genomics, een onderzoeksinstituut van Hogeschool Leiden waarin LUMC, Universiteit Leiden, Naturalis en het bedrijf Baseclear samenwerken bij onderzoek naar alles wat met dna te maken heeft. Het ministerie van onderwijs steun het centrum vier jaar financieel. Een reeks sprekers omlijst de oprichting. Een dag later is er een reünie voor oud-studenten en oud-medewerkers. In 1964 start de Laboratoriumschool Rijnland. Vanaf 1900 waren er uitsluitend particuliere opleidingen opgericht door apothekers, ziekenhuizen en universiteiten. Er waren er zo’n 400 in Nederland, waarvan vier in Leiden: De Vorna, avondopleiding voor chemisch analisten aan de Hugo de Grootstraat, avondopleiding voor medisch analisten van de LOI aan de Oosterkerkstraat, opleiding voor medisch analisten bij het academisch ziekenhuis AZL en een opleiding aan de Rijnsburgerweg. ‘Door de subsidiëring kwam het onderwijs onder het ministerie van onderwijs te vallen’, zegt John van der Willik, directeur van het middelbaar laboratorium onderwijs van het ROC Leiden en het hoger laboratorium onderwijs van de Hogeschool Leiden. In 1985 besloot toenmalig minister Wim Deetman het middelbaar en hoger onderwijs uit elkaar te halen. In Leiden vormden de opleidingen vanaf het begin één instituut en deelden ze een pand aan de Leidsedreef in Leiderdorp. Nu kwam de ene helft bij Hogeschool Leiden, en de andere helft bij ROC Leiden terecht. De scheiding werd definitief toen het hlo in 1999 naar het nieuwe gebouw van Hogeschool Leiden aan de Zernikedreef verhuisde. Van 242 studenten zakte de opleiding in vier jaar naar 199. Toen is besloten het in de hogeschool onder te brengen en vanaf 2004 steeg het mlo weer. Afgelopen jaar telde de opleiding 477 studenten en staat het mlo qua studentenaantal op nummer twee na Rotterdam. Bij het hlo studeerden er afgelopen jaar 954 jongeren af op chemie of biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Leiden is met deze opleidingen nummer twee na Utrecht. Van der Willik: ‘Het onderwijs is duur. Je hebt laboratoria nodig, chemicaliën, materialen en ondersteunend personeel. Wij delen dat allemaal Dat werkt heel efficiënt’. (LD25-03, WW16-04). 

29. De financiën bij rugbyclub DIOK zijn zorgwekkend. ‘We moeten onze trofeeën verkopen’, zegt voorzitter Cees Ahsmann. Een inbraak in het clubhuis in 2013 veroorzaakte een schadepost van 48.000 euro omdat het daarvoor niet verzekerd was. Voor DIOK is een toernooi, een dag na de oprichtingsdatum 28 maart, een gelegenheid om een deel van de prijzenkast te verkopen die de inbrekers hebben vernield. (LD28-03).

29. Stichting Gemiva-SVG Groep sluit de door gehandicapten gerunde cadeauwinkel ‘Niets Vergeten’ aan de Breestraat 175. Met een strengere Wet Maatschappelijke Ondersteuning en forse bezuinigingen op komst is de verliesgevende zaak niet langer open te houden, zegt regiomanager Hans Bouter. Winst is er misschien nooit geweest, denken begeleiders Nel van der Meij en Erwin Teunissen, die er na de opening in 1995 kwam werken. Daar ging het ook niet om. De winkel is vooral een dagbestedingproject voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten. Quitte draaien is al heel wat. Voor de twaalf cliënten is inmiddels elders onderdak gevonden. Op 1 maart begint een uitverkoop om nog zoveel mogelijk spullen van de hand te doen. Wat niet verkocht wordt gaat onder meer naar een soortgelijke winkel in Alphen aan den Rijn die binnenkort de deuren wil openen. (LD27-02, LN05-03).

29. Tijdens de derde editie van de Military History Day neemt de 92-jarige luitenant-generaal b.d. Ted Meines in de Haarlemmerstraat weer het defilé af dat wordt gevormd door historische militaire voertuigen. Zo’n dertig Unifillers in ‘tenue oud groen’  begeleiden de Unifil-voertuigen. En is er een pleinconcert bij de Hooglandse Kerk. ’s Avonds treden in de kerk The Band of Liberation, & Pipes, Jong K&G, Trommelgroep West-Nederland, The Masses Standards, Peloton 48 en zangeres Rebecca Robinson op.  (LD10-02, WW26-03, LD29/31-03, WW02-04).    

29. Op 75-jarige leeftijd overlijdt Dick de Roode.  In 2005 sloot hij de slagerij in de Kraaierstraat, die hij samen met zijn vrouw runde. Als derde van een generatie slagers was hij al vroeg achter de gehaktmolen te vinden of bracht bestellingen rond . Begin jaren zestig vestigde hij zich aan de Hogewoerd, verhuisde naar de Kraaierstraat en bouwde zijn zaak om tot delicatessenzaak. Naast zijn vak zette hij zich dertig jaar in voor de Gehandicapten Sportvereniging ‘De Sleutels’. En voor rolstoelers uit het zeehospitium in Katwijk organiseerde hij mede tal van activiteiten. Voor zijn sociale betrokkenheid kreeg hij in 1994 een koninklijke onderscheiding: de eremedaille in de orde van Oranje-Nassau. (LD01/02-04).

29.  De Leidse roeier Jan Klerks wordt in de jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) benoemd tot erelid. Helma Neppérus draagt hem voor en memoreert hoe hij als 13-jarige scholier bij Die Leythe komt, geïnspireerd door de roeiploegen die voor zijn ouderlijk huis aan de Rijn- en Schiekade langs roeiden. Klerks is al meer dan 50 jaar actief bij Die Leythe als roeier, bestuurslid en coach. Hoogtepunten in zijn coachcarrière waren goud en tweemaal zilver op de Olympische Spelen in 1988, 1996 en 2000 en WK-goud in 1989. (Website Die Leythe29-03).

29. Het aantal fietsdiefstallen in Leiden bedroeg in 2013 12,5 per duizend inwoners. Dat is hoger dan in Amsterdam (11,5) en veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 5,2. Na jaren van daling was er in 2013 een lichte stijging. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal gemelde winkeldiefstallen lag op 375. (LD29-03)       

29. De gemeente zet de samenwerking voort met de stichting ‘Wecycle’. Alle afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen die Leidenaars inleveren bij de milieustraat, gaan naar de stichting, Die zorgt ervoor dat 75 procent van de gebrachte materialen een nieuwe bestemming vinden. Van spaarlampen wordt 90 procent van de grondstoffen opnieuw gebruikt. De stichting bestaat sinds 1999 en zamelt jaarlijks zo’n 140 miljoen kilo e-waste in. De overeenkomst loopt twee jaar, met een optie voor nog twee jaar. (LD29-03, WW02-04).

29/30. In hangaar 2 van de voormalige vliegbasis Valkenburg herleeft de Leidato, een regionale beurs met optredende artiesten, die in de vorige eeuw jaarlijks vele duizenden Leidenaren trok. De nieuwe editie trekt in twee dagen ruim 5.500 bezoekers. Het begon in 1952 , 1953 en 1954 in de  Stadsgehoorzaal. Daarna pas weer in 1964 en de daarop volgende jaren. In de jaren 70 verhuisde de Leidato naar de Groenoordhallen en duurde tien dagen. Na 32 edities werd de beurs in 1994 voor de laatste maal georganiseerd. De Leidato is nieuw leven ingeblazen door Elkie Marcelis (27), Elles van Goozen (29) en Monique Verhaar (30). En met succes vindt het drietal zodat er volgend jaar opnieuw een Leidato wordt georganiseerd. Nog groter van opzet, beloven de organisatoren.    Leiden was geen optie omdat er geen locatie  met zoveel ruimte beschikbaar is. Er zijn sport- en dansdemonstraties, (bruids)modeshows, lezingen en optredens van artiesten. Een vipdeck kijkt over de hele hal uit. Het trio noemt het een lifestyle-evenement voor het hele gezin. De huisstijl is ontworpen door Chantal Brama’s bureau ‘Ontpopt’ in Lisse. De beursvloer is opgedeeld in zes thema’s. Beauty & Fashion en Home & Living richten zich vooral op de vrouw. Ook voor mannen en kinderen zijn speciale activiteiten. Een deel van de bezoekers is minder enthousiast. (WW26-03, LN 26-03, LD27/28/30-03, Sl28-03, HOZ30-03, WW02-04, LN02-04).

28/29 De kledingbeurs, die wordt gehouden voor Villa Joep, levert een recordopbrengst van 6.902 euro op voor kankeronderzoek bij kinderen. De beurs in buurthuis Matilo wordt voor de tiende keer georganiseerd door Nicole Donkel  die er mee stopt om ander werk voor Villa Joep te gaan doen. (Sl31-04).

30. De basketballers van ZZ Leiden verliezen de bekerfinale tegen GasTerra Flames in de sporthal  in Zwolle. De Groningers winnen in Zwolle met 79-71. Bij rust is de marge nog iets groter: 47-35. Na het eerste kwart leidde Leiden nog (21-23), de twee periodes daarna waren in groot Gronings voordeel: 26-12 en 20-12. Pas in de slotfase voorkomt de ploeg van coach Toon van Helfteren dat de schade opnieuw een schande werd. Want vier dagen eerder verloor het Leidse team voor de competitie tegen de Flames al met 90-56. Cashmere Wright is met 19 punten de topscorer van de Flames. Leiden is voor de productie zeer afhankelijk van DeJuan Wright (28) met onder meer vijf driepunters. Tweederde van de sporthal is gevuld met Groningse fans. Daar steken de meegereisde Leidenaars schril bij af. (LD31-03, WW02-04).

30. Met het WK Hockey in zicht brengt de Leidse Barry Badpak de nieuwe single ‘Hockeymeisjes’ uit. De clip wordt gepresenteerd in café de Hut van Ome Henne en is vanaf 3 april te koop. Het lied is een ode aan hockeymeisjes. ‘Wie houdt daar nou niet van?’, zegt bandlid Wouter Vermeulen. ‘Het is heel netjes met een knipoog’' Barry Badpak werkt samen met de Leidse hiphopformatie Vlijmscherp. Eind mei lanceren de Leidenaren nog een nieuwe single: ‘Disco machen’. Op 15 november is ‘Barry Badpak de musical’ te zien in Scheltema in de Marktsteeg. (RTVW25-03, Mare27-03LD29-03, HOZ30-03, RTVW01-04, Sl03-04).

30. De Leidse studenten Stef Broenink (23, Njord) en Boudewijn Röell (24, Asopos) winnen met de Holland8 een zilveren medaille tijdens de eerste World Cup roeien in Sydney. De Australische ploeg is in de finale net iets sterker. De nationale roeiploeg verbleef zeven weken voor training in Australië. (UL01-04, Mare03/10-04).

31. De Haagse rechtbank veroordeelt een 24-jarige vrouw conform de eis van de officier van justitie tot een werkstraf van 200 uur wegens oplichting en diefstal. Ze stal twee paar Uggs-schoenen van twee 13-jarige meisjes in zwembad De Zijl. De Leidse wordt ook verdacht van oplichting van tientallen mensen via de website Marktplaats. Ze bood zwangere vrouwen kinderzitjes, kinderbedjes en buggy’s aan. Maar als de slachtoffers het geld hadden overgemaakt, hoorden ze niets meer. (LD19-03, LD01-04).

31. In Leiden is de afgelopen winter slechts 145 ton strooizout over het wegennet uitgereden. Een fractie van de 1.300 ton die in 2012-2013 nodig was. ‘Het is lastig in geld uit te drukken hoeveel we besparen’, zegt een woordvoerder. ‘Je bespaart niet alleen op zout, maar ook op de werkzaamheden. De borstelwagens en strooiwagens hoefden minder ingezet te worden en vaak betekent vorst overuren voor het personeel’. (LD01-04).

31. Burgernet roepot de hulp in bij de opspring van de 49-jarige Faustin Falangu die ‘s nachts man zijn woning aan de Theresiastraat verlaten en sindsdien spoorloos is. Hij gaat te voet weg zonder portemonnee, geld, ID-bewijs, bankpas of andere belangrijke zaken. Op 6 april wordt zijn lichaam door een voorbijganger aangetroffen in het water bij het Kanaalpad in Rijnsburg. Volgens de politie is er geen misdrijf in het spel. In heel Leiden hingen postertjes die waren opgehangen door spelertjes van UVS D1 waarin de zoon van de omgekomen Leidenaar speelt. (Sl31-03, LD04/07-04, Sl07-04 ).