Kroniek april 2014

1. Het winkelaanbod wordt voortaan online gepromoot via de website Leidenshopping.com. De site bevat beoordelingen en nieuwtjes over winkels en mooie plekjes om te ontspannen. Centrummanager Erwin Roodhart sluit hiervoor een convenant met de winkeliersverenigingen. (LD01-04).   

1. Ann Bessemans, die in 2012 promoveerde aan de Academy of Creative and Performing Arts van Universiteit Leiden heeft een wereldrecord gevestigd met het plaatsen van 606 woorden op een postzegel in vier talen afkomstig van de conventie ter bestrijding van vrouwendiscriminatie. De zegel werd uitgegeven door de Belgische post ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. (UL01-04, LD02-04).

1. Kapsalon Carry Coiffures op de hoek van de Maresingel en de Marnixstraat bestaat 25 jaar. Alle klanten worden uitgenodigd voor een feestje in de salon die Carry een kwart eeuw geleden overnam van haar baas John van der Born. (HOZ06-04).   

1. Job Cohen (1947) keert terug naar de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden als bijzonder hoogleraar. De oud-minister begon er zijn loopbaan als jurist en bekleedt de Thorbecke-leerstoel, gesponsord door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Cohen volgt Hans Engels op die de leerstoel sinds 2002 bekleedde. Die leerstoel gaat sinds kort niet alleen over de gemeente maar ook over de provincie. Sinds zijn vertrek als politiek leider van de PvdA vervulde Cohen diverse functies, waaronder voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen University. Burgemeester Henri Lenferink, voorzitter van de stichting Thorbecke-leerstoel, is trots op de komst van Cohen: ‘De studenten kunnen boeiende colleges tegemoet zien’. In de jaren ’70 promoveerde hij er en was wetenschappelijk medewerker. Cohen: ‘Ik vind het leuk om aan het eind van mijn loopbaan hier terecht te komen. Als de benoeming over vier jaar afloopt ben ik 70. Dan zien we wel verder. Veel onderzoeken zijn gericht op de centrale overheid maar nu veel taken bij de gemeenten terecht komen, is het goed om ook de lagere overheden onder de loep te nemen. En niet te vergeten de tussenlaag die ontstaat tussen gemeenten en provincies en allerlei vormen krijgt’. Tijdens de lessen gaat Cohen geen politiek bedrijven, zegt hij. ’Politiek stelling nemen lijkt mij heel onverstandig op die plek’. (UL27-03, LD27-03, LD02-04, Mare03-04).

1. Een aantal winkeliers in de Haarlemmerstraat tussen de Pelikaanstraat en Havenplein, wil niet dat de straat wordt opengesteld voor auto’s en motoren. Volgens hen is er nu al geregeld sprake van gevaarlijke situaties.

Centrummanager Erwin Roodhart opperde eerder het idee omdat het niet meer tot de kernwinkelzone behoort. Officieel mogen fietsers en brommers  er alleen buiten de winkelopeningstijden rijden maar het verbod wordt massaal genegeerd. (LD02-04, HOZ06-04).

1. Guido Enthoven en Rense Bos van het Instituut Maatschappelijke Innovatie, deden onderzoek naar de mogelijkheid voor een nieuwe democratie in Leiden.   

Zij deelden enquêtes uit nadat mensen hadden gestemd voor de raadsverkiezing. Uit de resultaten blijkt dat een derde van de burgers zich graag wil inzetten voor de stad. Om het Singelpark mogelijk maken of helpen in de zorg of het onderwijs. (Sl01-04).

1. D66 kiest SP, VVD en PvdA als partners voor de nieuwe coalitie. GroenLinks en CDA onderhandelen niet mee. ‘We kijken naar de verkiezingsuitslag’, zegt D66-lijsttrekker Robert Strijk. ‘Het was een lastige keuze. Alle partijen hebben zich zeer constructief opgesteld. Andere coalities waren ook heel goed mogelijk maar we kiezen voor de partijen waarin de kiezer kennelijk het meeste vertrouwen heeft. Dat zorgt voor een breed draagvlak’. De formatie begint 3 april met een lunch, waarvoor per partij twee onderhandelaars zijn uitgenodigd. Als het CDA in de oppositie belandt vertrekt wethouder Jan-Jaap de Haan na 6,5 jaar: ‘Ik heb niet zien aankomen dat wij niet meeonderhandelen. Onze partij had de goede bijdrage aan het stadsbestuur kunnen voortzetten’. Lijsttrekker Gijs Holla is blij met de rentree van de PvdA in het college. ‘We willen de nieuwe bestuursstijl doorzetten en zorgen dat Leiden een sociale stad blijft’. aldus Holla die een van de wethouderskandidaten voor de PvdA is. ‘D66 formeert met verliezers’, luidt de kop van de verklaring die de kersverse CDA-lijsttrekker Klaas de Vries rondstuurt nadat bekend wordt dat zijn partij niet mag aanschuiven. De raadsfractie van D66 kiest Jeffrey van Haaster (31) tot voorzitter. Hij volgt Mark Koek op, die uit de politiek vertrekt. Lijsttrekker Robert Strijk wordt opnieuw wethouder. Van Haaster is sinds 2006 actief in de Leidse politiek: eerst als duoraadslid, vanaf 2010 als volwaardig raadslid. Oud-wethouder Hans Buijing (PvdA) en wethouder Frank de Wit (D66) leiden de formatie. Buijing was van 2000 tot 2006 wethouder. De Wit leidde vorige week als informateur al verkennende gesprekken. (Sl01-04, LD02/04-04, LN09-04).

1. Gewapend met 4.200 handtekeningen en geflankeerd door een vaste klant en een vakbondsman protesteert John Zeegers bij de vaste Kamercommissie voor infrastructuur tegen het plan om het fiets- en stallingbedrijf Fietspoint Oldenburger te sluiten. Als het aan NS ligt verdwijnt het na zestien jaar van station Leiden Centraal. Op 1 juli zou het worden overgenomen door een re-integratiebedrijf was in 2013 het plan. ‘Nu weet niemand meer wat er terugkomt, maar wij moeten in ieder geval vertrekken We voelen ons als vuil behandeld’, aldus Zeegers. Voor de vijftien medewerkers is ontslag aangevraagd maar daar stak de vakbond een stokje. Als sprake is van voortzetting van een bestaand bedrijf, moet NS ook het personeel overnemen. NS probeert al jaren in het hele land af te komen van particuliere stallingen en fietsenzaken bij treinstations. De zaak- Oldenburger loopt al sinds 2009. Zeegers: ‘Laatst werden we uitgenodigd voor een gesprek. Kregen we een flutpresentatie over nieuwe pasjes waarmee je een saucijzenbroodje kunt kopen en een fiets kan stallen. Terwijl wij dagelijks vragen krijgen van klanten hoe het hier verder gaat’. (LD0104, Sl01-04).

1. Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem Woningnet Holland Rijnland gaat online. De woningzoekwebsites Woonzicht.nl en Woningmarkt Rijnstreek in Alphen en omgeving maken plaats voor een nieuw systeem voor de hele regio. Op het nieuwe net bieden de negentien corporaties 60.000 huurwoningen aan in veertien deelnemende gemeenten. Als voordeel noemen de corporaties dat de 70.000 woningzoekenden in de regio kunnen zoeken in een veel groter gebied. Ook biedt de nieuwe site meer informatie. Zowel over de woningen als over de buurt. De inschrijfkosten dalen naar 10 euro per jaar. Via de site kunnen woningzoekenden ook een digitale woonkrant-op-maat samenstellen en is direct te zien hoeveel kans je op een bepaalde woning maakt. De toewijzing gebeurt op basis van inschrijftijd. Vanaf 19 maart waren de oude websites niet meer bereikbaar. Woningzoekenden kunnen deze week reageren op 79 woningen in de sociale sector en zes huizen in de vrije sector/koop. ‘De mutatiegraad is de laatste tijd wat gezakt van acht naar zo'n 5,5 tot zes procent’, zegt Hans Al, bestuurder van woningcorporatie Stek in Lisse en woordvoerder van de samenwerkende woningverhuurders. Volgens Al is de lage mutatiegraad het gevolg van nieuw beleid van de rijksoverheid. Stek organiseert een klein feestje ter gelegenheid van de nieuwe website. ‘Alles is soepel verlopen. Ook tijdens de voorbereiding waren er weinig problemen’. (LD28-01, Sl28-01, HOZ23-02, LN02-04, HOZ11-05).

1. Lijstenmakerij Questroo aan de Nieuwe Rijn 51 is de laatste dag geopend. Na 119 jaar gaat de zaak dicht. De huidige eigenaar Mart Helfensteijn (62) die er honderden kilometers lijsten maakte, gaat met pensioen. In 1959 kocht zijn schoonvader Landwehr de kunsthandel van Kobus Questroo. In 1985 ging hij met pensioen en nam zijn schoonzoon de zaak over waar hij sinds 1966 werkte. Zijn vrouw runde tot een paar jaar geleden de kunsthandel Landewehr in de Haarlemmerstraat. Helfensteijn: ‘We maakten zo’n 150.000 lijsten die over de hele wereld hangen’. Vijftig jaar lang werden er staatsieportretten gemaakt’. Van de twaalf lijstenmakers die de stad telde zijn er nog drie over. Vanaf 1 februari werd er uitverkoop gehouden in het pand waarin een makelaarskantoor komt. Helfensteijns grote hobby: op de motor door Ierland en Schotland rijden. (LD21-01).

1. Directeur Jan Maarten Slagter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stopt ermee. Voormalig bestuurder Paul Koster van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgt de Leidenaar begin augustus op. Slagter was het boegbeeld van de VEB tijdens de financiële crisis. ‘Ik heb een veelbewogen en spannende tijd meegemaakt’, zegt Slagter. ‘Na zeven jaar wordt het tijd andere interesses de ruimte te geven: onderwijs en journalistiek’. Hij SijHlagter gaat onder meer een boek schrijven over KPN. Ook wordt hij per 1 september medeverantwoordelijk voor de opleiding van bestuurders en commissarissen aan de Nyenrode Business Universiteit. (RTVW01-04, LD01-04).

1. De sloop van de huizen tussen de Groenesteeg en Meelfabriek is begonnen en moet voor zomer zijn afgerond. Nadat het asbest is verwijderd gaat het gebied plat waarna begin 2015 een nieuw bouwproject moet verrijzen. Het gaat om circa zestig woningen met binnenwanden waarmee geschoven kan worden. ‘Buurtbewoners en potentiële bewoners mogen daarbij hun stem laten horen. Tijdens een ontwerpsessie hebben acht architecten hun ontwerp gepresenteerd waaruit twee finalisten zijn  gedestilleerd. Een jury, waarin ook bewoners zitting hebben, kiest het uiteindelijke plan’, aldus Corinne den Ouden van woningcorporatie Portaal. Het wijkje, ingeklemd tussen Oranjegracht, Groenesteeg, Lakenplein en Oosterkerkstraat, maakte deel uit van de grote binnenstadsvernieuwing in de jaren zeventig en tachtig. Net iets meer dan een kwart eeuw hielden de woningen stand. (LD01-04, WW28-05)

2. Op de lange duur verdwijnen de verkeerslichten ter hoogte van Haarlemmerstraat en Peiikaanstraat. Bovendien wordt het kruispunt op enkele andere onderdelen aangepast. Een en ander vloeit voort  uit proeven in december 2013 waarbij de verkeerslichten werden uitgeschakeld. De snelheid van de auto’s lag tijdens de proef boven de 30 kilometer. De doorstoom van het verkeer verliep goed, maar het voorrang verlenen aan voetgangers ging minder. De lichten verdwijnen pas als de kruising wordt aangepakt wanneer de helft van de bussen in de Breestraat een route over de Hooigracht en Langegracht krijgt. Dat duurt nog drie tot vijf jaar. (St02-04, LN09-04, LD05-05).  

2. Columnist en dichter Nico Dijkshoorn debuteert in de Leidse Schouwburg als toneelschrijver. De voorstelling ‘Bonus’ gaat over een man die graag deelt. De mensen om hem heen noemen hem een mensenmens en daar kan Bonus zich in vinden. ‘Als je een verhaal vertelt, dan moet je het goed vertellen’, vindt Bonus. En dat doet hij met dia's en in een vlot overhemd. Bonus zingt, Bonus huilt, Bonus legt uit en Bonus rouwt.  De eenakter wordt gespeeld door Jos Veldhuizen. Daarna betreedt de Leidenaar zelf het podium om nog drie kwartier voor te lezen en enkele liedjes te zingen. (RTVW01-04, LD04-04).

2. Gemeenten moeten bij toerbeurt veroordeelde pedoseksuelen die hun straf hebben uitgezeten huisvesten. Dat betogen twee hoogleraren criminologie. Het gaat om zedendelinquenten als Benno L., die sinds kort in Leiden woont.

Hoogleraar Dina Siegel van de Universiteit Utrecht en collega Henk van de Bunt uit Rotterdam onderzochten negen gevallen waarin de huisvesting van veroordeelde pedoseksuelen tot problemen leidde. ‘Bij een opnameplicht kan de burgemeester de zedendelinquent niet weigeren en kun je als bestuurder dus ook niet het verwijt krijgen dat je toestemming hebt gegeven', zegt Siegel. Burgemeesters blijken het nooit goed te kunnen doen, concluderen ze. (VK02-04, RTVW02-04

2. Volgens het Meertens Instituut was in 2013 Thomas de populairste jongensnaam in Leiden. Bij hun geboorte kregen 213 jongens die naam. Bij de meisjes won Anna het met 167 keer. De populariteitlijsten per gemeente wordt voor het eerst online gepubliceerd. In de top vijf van jongen prijken verder Lucas (210), Tim (177), Max (173) en Daan(169). Bij meisjes zijn dat namen Sophie (166), Julia (165), Emma(162) en Anne(146). (LD03-04).    

2. Henk-Jan Guchelaar gaat methoden ontwikkelen om chemotherapie te verbeteren. De ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog van het LUMC krijgt daarvoor, samen met twee collega’s van het Antoni van Leeuwenhoek, een subsidie van 1,1 miljoen euro van KWF Kankerbestrijding/Alpe d’HuZes.

Het richt zich met name fluoropyrimidines die circa 10.000 patiënten jaarlijks krijgen. Vier procent krijgt last van ernstige bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk zijn. (LD02-04).

2. Schaf de traditionele koopavond af. Een vaste donderdag tot 21 uur is achterhaald. Voor winkeliers in de binnenstad is het veel nuttiger om langer te open zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag. Het is een van de opvallendste plannen van het Werkatelier van Leidse binnenstadswinkeliers en vastgoedeigenaren. Zij komen voor de vierde keer bijeen in het Volkshuis aan de Apothekersdijk om de plannen te bespreken. Honderd ideeën bedachten ze om een aantrekkelijk winkelgebied te creëren. Twintig daarvan zijn als meest kansrijk betiteld. Zoals een gezamenlijke webwinkel en gratis draadloos internet voor de hele binnenstad en oplaadpunten voor mobiele telefoons. Op de Koornbrug zou een zondagmarkt kunnen komen met biologisch voedsel, streekproducten en tweedehands spullen. Veel winkeliers vinden de plannen sympathiek, maar hebben het al druk zat. ‘Ik sta zelf in mijn zaak en ik ben actief in de winkeliersvereniging’, zegt Erik Groen van fietsenzaak Trappers op het Gangetje. Leiden gaat zich meer richten op  ‘rode’ klanten. Dat zijn ‘vitale en eigenzinnige trendsetters’. ‘Een stad die zich niet specialiseert, verliest het van de rest’, weet Judith van Deelen van Retail Management Center. (LD03-04, LN09-04).

3. Negen woningen en een voormalige beheerderruimte in de Oosterstraat tegenover het buurthuis, worden gesloopt en er komen vijf nieuwe eengezinswoningen. Die huizen moeten bewoners van de Zeeheldenbuurt een beeld geven om te bepalen of er ook in de rest van de wijk nieuwbouw moet komen. Het stadsbestuur is met dit idee - een proef van woningcorporatie Portaal - akkoord gegaan. Cor Arnoldus, voorzitter van de buurtvereniging, vindt dat er moet worden geluisterd naar de wensen van bewonerscommissie De Zeehelden. De huizen worden gebouwd volgens de wijkvisie die we hebben opgesteld’. Volgens Arnoldus is de buurt nog steeds verdeeld. De commissie wil ook dat nog dit  jaar wordt begonnen met groot onderhoud aan de overige huurwoningen, maar Portaal denkt dit niet te halen. (LD03-04, Sl03-04, HOZ06-04, WW09-04, LN09-04).

3. Museum Volkenkunde, het Tropenmuseum in Amsterdam en het Afrikamuseum in Berg en Dal gaan fuseren tot het ’Museum voor Wereldculturen’. Minister Jet Bussemaker maakt ook bekend dat de musea ook na 2016 op financiële steun van het rijk kunnen rekenen. Bovendien krijgen de drie 90.000 euro van het Mondriaan Fonds om een eenheid te smeden.  Caroline Soons van het fonds looft de ’voorbeeldrol’ die de musea al sinds de jaren ’90 vervullen, ’door samenwerking, digitalisering en door hun verzamelbeleid’. Ook de overkoepelende Museumvereniging is tevreden, zegt woordvoerster Janneke van Hardeveld. ‘Ze hebben zelf, van onderop, de stap gezet. Het is mooi dat de fusie uit zichzelf is ontstaan’. De drie publiekslocaties en hun namen blijven gehandhaafd. Algemeen directeur Stijn Schoonderwoerd van Volkenkunde krijgt de leiding van het fusiemuseum met het hoofdkantoor in Leiden. Daar worden directie, administratie, marketing en de conservatoren gehuisvest. De collectie wordt anderhalf maal zo groot als die van het Rijksmuseum.   Ontwikkelingen die worden toegejuicht door wethouder Jan-Jaap de Haan en universiteitsbaas Carel Stolker die bij de officiële handeling aanwezig zijn. Er vallen geen gedwongen ontslagen en omdat de collecties worden samengevoegd vereenvoudigt het de uitwisseling. Museum Volkenkunde, dat al 177 jaar bestaat, krijgt waarschijnlijk ook een deel van de collectie van het in 2013 opgeheven museum Nusantara in Delft. De collectie is eigendom van de gemeente Delft en wordt beheerd door Erfgoed Delft. (LD03/04-04, Sl03-04, RTVW03-04, UL08-04).

3. Uitgeverij Koninklijke Brill koopt de Amsterdamse Editions Rodopi. De uitgeverij met een omzet van ruim een miljoen euro per jaar geeft boekenreeksen en tijdschriften uit onder meer op het gebied van filosofie, theologie, sociale wetenschappen, linguïstiek, literatuur en cultuur. In totaal worden ruim 3.000 titels overgenomen met een aanwas van 130 per jaar. (LD04-04).      

3. Het Klok & Peel Museum in Asten (Noord-Brabant) wint de Museumprijs 2014. Het museum ontvangt 100.000 euro, maken het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, initiatiefnemers van de prijs die in 1990 werd ingesteld, bekend. Elk jaar is er een andere categorie. Dit jaar zijn natuurhistorische musea kandidaat. Met 49 procent van de bijna 34.000 publieksstemmen verslaat het museum ruimschoots de andere genomineerden: Naturalis in Leiden (tweede met 22,8 procent van de stemmen), het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Mensen konden vanaf 3 maart via museumprijs.nl hun stem uitbrengen op hun favoriete museum. Een vakjury selecteerde de kanshebbers. (RTVW03-03, Sl04-03, LN05-03, RTVW03-04, LD04-04).

3. Burgemeester Henri Lenferink trekt tot 24 april de drank- en horecavergunning in van theehuis Loungeroom 27 aan de Hoge Rijndijk 126.

De eigenaar heeft zich volgens de gemeente niet gehouden aan uiteenlopende regels en voorschriften. Zo was er twee keer geen leidinggevende aanwezig, bleek bij controles. Er mogen ook geen gokautomaten meer in de zaak, die om middernacht gesloten moet zijn. (Sl02-04, LD03-04, HOZ06-04, LN16-04).

3. In de Theda Mansholtstraat in de Stevenshof branden ’s nachts twee geparkeerde auto's uit. Op 28 februari brandde van dezelfde eigenaar Panos Baharifar ook al een auto, een Smart met reclame van zijn zaak er op, uit. Toen was er sprake van brandstichting. Opzet wordt ook nu niet uitgesloten. In welke hoek de eigenaar van een Grieks restaurant aan de Herenstraat moet denken, weet hij niet. Evenals de eigenaar van de andere auto constateert hij dat de buurt veel last heeft van baldadige hangjongeren, die vaak voor zorgcentrum Stevenshof bivakkeren en drugs gebruiken. (LD04-04, HOZ06-04).

3. In het kader van het Kooipleinplan start de bouw tussen flatgebouw De Waaijer en de Willem de Zwijgerlaan. Heijmans-projectontwikkelaar Bram van Eck meldt dat er 35 appartementen komen die in april of mei 2015 klaar zijn. Op de plek ernaast, ingeklemd tussen Kooilaan, Willem de Zwijgerlaan en Curaçaostraat, worden 38 appartementen gebouwd. Deze zomer begint de aanleg van huizen tussen de Kooilaan en de Ringkade. Hier komen vijftig huurappartementen en ook vier rijwoningen in de sociale sector voor woningcorporatie De Sleutels. Tussen de Surinamestraat en de Ringkade worden twintig eengezinswoningen gebouwd, evenals vijftig appartementen, die in de vrije verkoop of verhuur gaan. Er worden ook zes studio’s gebouwd, die kunnen worden gekoppeld aan een bovenwoning. De huizen op deze locatie worden begin 2017 opgeleverd. Volgens Van Eck worden er ook eengezinswoningen gebouwd tussen de Bernhardstraat en de Bernhardkade, maar dit gebied is nog in ontwikkeling. Op het vernieuwde plein komen twee grote supermarkten. Mogelijk vestigt de huidige Albert Heijn zich tussen de Bernhardkade en de Kooilaan. Op de tunnelbak van de Willem Zwijgerlaan wordt een rotonde aangelegd, waardoor de verbinding tussen de Kooilaan en de Willem de Zwijgerlaan beter wordt. Er is ook plaats voor commerciële ondernemingen en dat geldt ook voor het Jan Pieterszoon Coenhof, Van Riebeeckhof en Stuyvesanthof. Er worden twee grote parkeergarages gebouwd, onder het appartementencomplex tussen De Waaijer en de Willem de Zwijgerlaan en onder de supermarkt tussen de Curaçaostraat en de Kooilaan. Uiteindelijk wordt  het een autoluw plein. Ter gelegenheid van de start wordt voor betrokkenen bij het project, de omwonenden en ondernemers een stuk opgevoerd door theatergezelschap ‘Gajes’. Daarbij wordt het bouwterrein tot leven gewekt: groot materieel verrijst en tussen de graafwerkzaamheden voeren bouwvakkers acrobatisch toeren uit op het  ritmisch kabaal van de heimachine op de voormalige locatie van het Mare college. (LD29-03, LeidenNoord17-03, LD02/03/04-04, Sl04-04).

3. Een Jemenitische promovendus heeft zijn proefschrift opnieuw moeten laten drukken omdat hij in zijn dankwoord Allah bedankte, wat volgens de Universiteit Leiden verboden is. In de eerste druk van zijn proefschrift over donorhulp in ontwikkelingslanden schreef Moosa A. A. Elayah in zijn dankwoord: ‘I owe a debt of gratitude and sincere thanks to Almighty Allah for his guidance and comfort throughout the duration of this dissertation’. In de tweede druk is het gehele dankwoord verdwenen. In 2012 stapte jurist Fred Schonewille nog naar het College van Promotie omdat hem werd verboden God te bedanken met een ingekorte versie van psalm 111.10 (De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid). De jurist werd door het college in het gelijk gesteld. Naar aanleiding hiervan is het reglement gewijzigd. Volgens universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke had het niet gehoeven. ‘Er is iets te voortvarend gehandeld. Wel blijft enige terughoudendheid geboden’. Het promotiereglement uit 2008 gaat wellicht op de schop. (Mare03/10-04, RTVW05-04).

3. B en W vinden een verbinding tussen de Vlietlanden en de polder Cronesteyn essentieel bij de aanleg van de Rijnlandroute. In een reactie op de plannen voor de verbindingsweg tussen A4 en A44 vindt Leiden dat een doorgang onder de Europaweg toegankelijk moet worden voor dieren, fiets- en wandelverkeer. De gemeente is verbaasd dat het niet in de plannen staat, terwijl daarover eerder afspraken zijn gemaakt. Verder zijn er zorgen over fietsverkeer en openbaar vervoer bij het Lammenschansplein en de Plesmanlaan en is de wens dat de verdiepte weg langs de Stevenshof op zes in plaats van vijf meter diepte gaat lopen. Dat beperkt de overlast voor de buurt. Leiden maakt zich bovendien zorgen over de hellingbanen van fietspaden op het Lammenschansplein. Fietsers zouden er nogal een klim moeten maken. De gemeente waarschuwt voor aantasting van de natuur in de Oostvlietpolder. De provincie zou meer aandacht moeten besteden aan afspraken met bewoners die rechtstreeks worden getroffen, bijvoorbeeld de laatste melkveehouderij in Leiden. Voor de burgers zijn er op 8, 9 en 10 april inloopavonden waar de ontwerpen te zien zijn en ambtenaren uitleg geven. Bezwaren tegen de weg kunnen tot 8 mei worden ingediend. (RTVW03-04, LD04-04, LN09-04).

 3. De Ingenieur Tjalmaweg (N206) tussen Leiden en Katwijk is veruit de onveiligste weg in de regio. Op het stuk bij Rijnsburg is de maximumsnelheid 80 kilometer per uur, is er een talud en een greppel en uitloopstroken ontbreken. Bovendien is de rijrichtingscheiding smal evenals de rijstrookbreedte. Dat blijkt uit een provinciaal ANWB-onderzoek waarvan de resultaten en aanbevelingen in het provinciehuis worden overhandigd. Met de EuroRAP-methode wordt de veiligheid van wegen gemeten en ingedeeld in één tot vijf sterren. Ongeveer een derde van de provinciale wegen krijgt de kwalificatie veilig en drie procent scoort slechts één ster. Om alle wegen aan drie sterren te helpen zijn vooral meer vangrails en extra rijstroken nodig. Provinciale wegen beslaan slechts zes procent van het wegennet maar er valt een kwart van alle verkeersslachtoffers.

(RTVW03-04, LD04-04).

3. Voor leerlingen die dreigen te stoppen met hun opleiding wordt op het ID College aan het Rapenburg een speciaal project ten doop werd gehouden. Het heet Roem&Poen en is een initiatief van Nathalie Lecina (34) van Studio Moio. Mariem Yakoubi (28) begeleidt de studenten. Lecina: ‘Dit is een Leids initiatief, maar er is ook al interesse van andere plaatsen uit het land - zoals Rotterdam en Zwolle - die onze aanpak willen uitvoeren. Het is belangrijk dat studenten de juiste opleiding kiezen zodat hun kansen op een baan worden vergroot’. (LD04-04).

3. Vanaf de basis Kourou in Frans Guyana heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de eerste van een reeks waarnemingssatellieten gelanceerd. De 2,3 ton zware Sentinel-1A wordt om  23.02 uur gelanceerd met een Russische Sojoez-raket. Ruim 23 minuten later bereikt de kunstmaan zijn baan op 693 kilometer hoogte. De satelliet gaat deel uitmaken van het Copernicus-systeem, dat mensen op aarde van een schat aan informatie over veiligheid en milieu voorziet. Na het uitvouwen van de vijf zonnepanelen en twee radarantennes, waarvoor het Leidse bedrijf Dutch Space een nieuwe technologie ontwikkelde, moeten de instrumenten aan boord op hun werking getest en geijkt worden, waarna het systeem over drie maanden operationeel wordt. Samen met de in 2015 te lanceren Sentinel-1B zendt de  kunstmaan dag en nacht radarbeelden van het aard- en zeeoppervlak door van Europa, Canada en de poolgebieden. De openbare beelden kunnen ongeacht de weersomstandigheden worden gemaakt. Het netwerk van satellieten wordt de komende jaren uitgebreid met kunstmanen voor andere gespecialiseerde waarnemingen. (LD03-04, ND05-04).

3. Claudette Tjen-A-Tak neemt afscheid als directeur van opvanghuis Rosa Manus aan de Opaalstraat. ‘Ik beschouw het als mijn levenswerk. Het huis is aan mijn ziel gebakken’. Het complex heeft 56 opvangplekken voor vrouwen en hun kinderen, verdeeld over 23 appartementjes. Er staat er nooit één leeg. Maar geen enkele vrouw, die hier voor hulp aanklopt, wordt weggestuurd.’Er

wordt in ontstellend veel relaties gemept. Vrouwen die het zich kunnen permitteren, zetten zelf een punt achter zo’n relatie’, aldus Tjen-A-Tak. Toen ze zo’n twintig jaar geleden in Leiden kwam werken, voegde ze de twee vrouwenhuizen in de stad samen: Cassandra aan de Boerhaavelaan met een feministische grondslag en Cortona aan de Haagweg. Ze begint een eigen bureau maar blijft mensen begeleiden en coachen. Bij haar afscheid wordt een symposium gehouden over vrouwenopvang. Ze overhandigt daar een boek aan Hedy d’Ancona over veertig jaar vrouwenopvang in Nederland dat ze schreef samen met Lidy van den Broek. (LD29-03).

4. De regionale afvalverwerkers Vliko en Kluivers (plastic- en papierrecycler) verhuizen van Leiderdorp naar Zoeterwoude, maakt Louis Sciarli van de overkoepelende Shanks Group bekend. Vliko zit aan de Achthovenerweg die te smal is voor het zware vrachtverkeer dat dagelijks af en aan rijdt. Kluivers zit aan de Draadbaan op bedrijventerrein Baanderij. In 2016 moeten beide bedrijven in industriegeied Grote Polder de 3M-locatie betrekken. Er komt geen grote sorteerinstallatie maar het komt een doorvoerstation naar een groot complex in Wateringen, waar het wordt gescheiden en gerecycled. Eerder deze week laten bewoners uit de woonwijken naast de Grote Polder op een bijeenkomst weten fel tegen de komst te zijn. Het provinciebestuur heeft later dit jaar het laatste woord. (LD04-04, LN09-04)

 4. Medicijnenonderzoekversneller TI Pharma op het Bio Science Park Leiden fuseert met het Eindhovense Center for Translational Molecular Medicine (CTMM), gespecialiseerd in moleculaire diagnostiek. Beide bedrijven hebben de status van ’technologisch topinstituut’ - een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Het vergroot de kansen om aan te haken bij de Europese ’Grand Challenge’ op het gebied van de gezondheidszorginnovatie. Doel is om nieuwe, op de persoon toegesneden vindingen, sneller bij de patiënt te krijgen. Van landelijke aanjager van farmaceutisch onderzoek die de overheid in 2006 in het leven riep, is het uitgegroeid tot internationale consortiabouwer. ‘We zijn wereldwijd aan het koppelen’, zegt zakelijk directeur Jorg Janssen. (LD04/09-04).

4.  Na 25 jaar treedt Taxi De Groot niet meer op als ’dienstchauffeur’ voor de gemeente. Het bedrijf mist voortaan ruim 700 ritten en zo’n 40.000 euro per jaar. Officiële bezoekjes van B en W maar ook ritten om ambtenaren te vervoeren die anders niet op hun werk kunnen komen. Taxi Brouwer uit Noordwijk neemt de klus over.  Manager Joke Brouwer is heel tevreden. ‘We rijden met hybride Mercedes E300-taxi’s. Comfortabel en goed voor het milieu.

Sinds november is het bedrijf ook verantwoordelijk voor de alle zorgtaxiritten in de regio. Eltax betreurt geen kans te hebben gekregen: ‘Je hebt in Leiden genoeg goede taxibedrijven’. (LD04-04).

4. Stichting ‘Vier het Leven’ start haar activiteiten in Leiden met een bezoek aan de voorstelling van het Nationale Ballet in Leidse Schouwburg. Fonds 1818 verstrekte daarvoor een subsidie. De stichting biedt ouderen die niet graag alleen op stap gaan een begeleid avondje uit aan in de schouwburg of het theater. Het is de bedoeling dat ook omliggende gemeenten bij het werk worden betrokken. (LN26-02). 

4. De Leidse architect Marcel van Dijk en zijn vrouw Liesbeth verhuizen met hun kantoor en woning naar de in 1875 gebouwde Gevers-Deutz Bewaarschool aan Deutzstraat 19 in Oegstgeest, die ze in juli 2013 kochten. Het is bijna klaar. Het kantoor aan het Pieterskerkhof sluit. De kleuterschool bestaat uit drie lokalen, die in bouwtijd decennia uit elkaar liggen. Van Dijk: ‘Die vergden allemaal een eigen aanpak’. In het oudste gedeelte bracht hij weggemetselde ramen in de voorgevel terug evenals de oorspronkelijke de houten plafonds. Het schoolplein bestaat nog grotendeels uit tegels al is er een ruime zithoek geplaatst. (LD04-04).

4. Op het dak van sloopbedrijf Van Diemen aan de Admiraal Banckertweg  liggen 140 zonnepanelen. Dat gebeurde in samenwerking met het Leidse bedrijf Enetec Energy Solutions. Arjen de Mare van Enetec en directeur Edwin van Dieren maakten het plan voor het opwekken van duurzame energie voor het eigen bedrijfspand in Industrieterrein De Waard. De panelen leveren 35 kilowattuur per jaar en voorzien zo in circa 40 procent van de energiebehoefte van het bedrijf. De investering moet zich in ongeveer elf jaar terugverdienen. Dat is zonder rekening te houden met fiscale voordelen van twee milieuregelingen. Die zijn onmisbaar voor ondernemers die willen investeren in duurzame energiebronnen. Omdat de kilowatt uurprijs (kWh) voor ondernemers lager is dan voor particulieren is rendabel investeren in zonnepanelen anders onmogelijk. (Sl04-04, LD05-04).

4. Stichting Diogenes laat de gemeente weten het pand aan de Oude Varkenmarkt 13 niet te kopen. Daarmee dreigt het definitieve einde voor het Wagenmakersmuseum dat er is gehuisvest. De stichting poogde de nalatenschap van wagenmaker Jacob de Groot te reden. Het museum - al jaren slecht bezocht - kwam in de problemen omdat de gemeente het pand wil verkopen. De collectie gereedschappen heeft volgens kenners als afzonderlijke museumstukken nauwelijks waarde. Maar met het oude bedrijf vormt het de enige authentieke wagenmakerij die Nederland nog kent. Het plan was dat wagenmaker Paul Kemper uit Oudewater de werkplaats zou beheren en er zijn eigen bedrijf zou runnen. Diogenes zou na aankoop de begane grond verhuren of verkopen en op de bovenverdiepingen appartementen maken. Diogenes-voorzitter Laurens Beijen: ‘Kemper slaagde er niet in om te laten zien hoe hij de kosten van de benedenverdieping kan terugverdienen’.  Paul Kemper: ‘Ik ben hier anderhalf jaar mee bezig en moest wel even slikken. Wat Diogenes vroeg was voor mij te veel’. De gemeente kondigde begin maart aan dat het pand snel in de verkoop gaat. (LD08-04).

5. Kapper Alex Koek op de Oude Rijn laat zijn klanten zelf de prijs van hun knipbeurt bepalen. De eigenaar van de eenmanszaak: ‘Ik heb het eerst een beetje uitgeprobeerd op nieuwe klanten. Dan vroeg ik na de knipbeurt: wat is het je waard? De reacties waren heel leuk, dus heb ik de stap gezet. Het komt oorspronkelijk uit het Boeddhisme. Wat mij aanspreekt is de vrijgevigheid naar elkaar toe. Het Dana principe. Ik doe mijn best om iets moois te maken en de klanten geven mij daar iets voor terug. Je ziet in de handel op dit moment ook dat veel mensen ruilen of delen. Delen is het nieuwe hebben, daar geloof ik in’. Die oude prijslijst? Dames betaalden voorheen iets meer dan 40 euro voor wassen, knippen, drogen en mannen 35’. (LD19-04).

5. De Leonardo Stichting, die onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen aanbood, is failliet, maakt NRC Handelsblad bekend. De curator kijkt of sprake is van onbehoorlijk bestuur en benadeling van schuldeisers. Bij de stichting konden scholen een concept inkopen waarmee zij onderwijs konden geven aan hoogbegaafde kinderen. De scholen richtten speciale klassen in en stelden docenten aan voor vakken als filosofie, Spaans en schaken. Zo heeft de Anne Frankschool een klas waar volgens de methodiek van de stichting onderwijs wordt gegeven. De stichting werd op 4 maart failliet verklaard en schuldeisers vorderen ruim 150.000 euro. Directeur Natasja Vranken zegt dat oprichter Jan Hendrickx, die de stichting in 2010 verliet, er een puinhoop van heeft gemaakt. Hendrickx ontkent en zegt dat er voorjaar 2009 toen hij de boekhouding overdroeg aan Vranken nog een voordelig saldo van vier ton aanwezig was. (NRC05-04, RTVW05-04).  

4/5. Xenia aan de Kloosterpoort bij de Hooigracht, het eerste jongerenhospice van ons land, wordt na vijf jaar geld inzamelen officieel geopend.  Er is plaats voor zes jongeren tussen de 16 en 35 jaar, die er in hun laatste levensfase een ‘thuis’ kunnen vinden. Voor de inrichting en exploitatie is Xenia grotendeels afhankelijk van donaties en giften. Initiatiefnemer Jacqueline Bouts, verpleegkundige in het LUMC, vindt de centrale ligging in de stad belangrijk. Ook de inrichting van designer Inge Storm is speciaal afgestemd op de doelgroep. Geen babycrèche of bejaardenthuis maar muren met een kleurtje, een loungebank, grote tv’s en semi-antieke kasten in de zes slaapkamers. Een grote woonkeuken met kookeiland en een badkamer met plafond versierd door kunstenaar Barbara van Druten. De architectuur is van Erik van Tussenbroek en Piet van Veen. De verpleegkundigen zijn in dienst van Activite en er zijn zo‘n vijftig vrijwilligers actief. Over twee weken nemen de eerste jongeren er hun intrek. Ambassadeur van Xenia is de 20-jarige Sander Tichler die op zijn zevende de diagnose Ewingsarcoom kreeg en na vele chemokuren, operaties en bestralingen in 2010 te horen kreeg dat hij niet meer zal genezen. Zijn motto is: ‘Geniet van elke dag’. (LD05-04, Sl07-04).               

5. Het Bonaventuracollege aan de Burggravenlaan is de grootste stijger als het om nieuwe brugklassers gaat. Komend schooljaar worden 220 nieuwe leerlingen vermeld, tegen 151 dit schooljaar. De vestiging aan de Mariënpoelstraat verwacht een daling van 238 naar 205. Evenals het Visser ’t Hooflyceum aan de Kagerstraat en de Leidse Hout (van 172 naar 150). De vmbo Boerhaavelaan loopt terug van 115 naar 95. Bij het Da Vinci College is in de Kagerstraat sprake van een lichte daling (205 - 200) en een stijging bij het Leonardo College (115 -140). Groei is er bij het Stedelijk Gymnasium (360 -400) en Marecollege (89-100) terwijl het Vlietland College in de min zit (227 – 200). (LD05-04).  

5. De Leidse politiek wil de nieuwe stijl van de afgelopen vier jaar voortzetten. De meeste passages zijn dezelfde als in het bestuursakkoord van vier jaar geleden. De negen politieke partijen ondertekenen het akkoord later deze maand. De fractievoorzitters hebben tot 8 april om aanpassingen voor te stellen bij D66-lijsttrekker Robert Strijk. Hij wil in elk geval aan één puntje schaven: het aanbieden van verschillende keuzes in raadsvoorstellen. Dan kan de gemeenteraad meer kanten uit dan alleen tegen- of voorstemmen, met eventueel kleine wijzigingen. Het is de bedoeling dat het nieuwe college opnieuw slechts een beperkt aantal punten vastlegt zodat de raad ruimte krijgt voor politieke discussie. Op de Ringweg-Oost na zijn alle afgesproken plannen de afgelopen periode uitgevoerd. (LD05-04).

5. De Leids-Zoeterwoudse band Klavan Gadjé brengt de derde cd uit onder de titel ‘Allesbrander’ in de Culturele Vrijplaats aan de Middelstegracht. De achtkoppige groep speelt zigeunermuziek met een poldersausje. (WW02-04).

5. De oudste muziekvereniging van Leiden, Harmoniekapel Werkmans Wilskracht, geeft een donateursconcert in het gebouw van zustervereniging De Burcht aan de J.C. de Rijpstraat 21. Op het programma staan muziekstukken van Hazes tot een oude concertmars, een modern concertwerk en swing. Het orkest, 28 man/vrouw sterk, staat onder leiding van de dirigent Rein Quint. (Sl31-03, Mare03-04).

5. Wethouder Roos van Gelderen opent de nieuwe loods van de zeeverkennersgroep Jan van Galen in de Merenwijk. Het nieuwe onderkomen en de opslagruimte voor de boten vervangt de oude versleten romneyloods. (WW19-03, WW02-04).

5. De gemeente krijgt van het rijk de komende jaren een miljoen euro extra. Dat staat in voorlopige cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten krijgen geld voor elke inwoner, maar ook voor wegen en scholen. In mei zijn de definitieve bedragen bekend. (LD05-04).

5. De Nederlandse voorronde van de internationale Chinese taalwedstrijd ‘Chinese Bridge’ wordt gehouden in het Visser 't Hooft Lyceum aan de Kagerstraat. Deelnemers van negen scholen worden getest op taalvaardigheid, kennis van China en tonen hun vaardigheden in Chinese zang, dans, toneel en kalligrafie. De winnaars mogen naar de halve finale in China. Namens het Visser doen zeven leerlingen mee. Op deze school krijgen alle brugklassers een half jaar Chinees om kennis te maken met de taal. Vanaf 2015 kunnen vwo-leerlingen een officieel eindexamen Chinese Taal afleggen. (LD28-03, LD07-04).

5. De monumentale boogbrug in de tuin van Kasteel Oud Poelgeest wordt gerestaureerd. Gedeputeerde Han Weber en Henk Dijkstra van het Prins Bernhard Cultuurfonds - dat meebetaalt - geven daarvoor het startsein. De brug bij de vijver is een rijksmonument, vanwege de leeftijd (1820), de vormgeving en het materiaalgebruik. Ook de decoratieve waarde van de brug - als karakteristiek en functioneel onderdeel van een van een buitenplaats - telde mee bij de toewijzing van de monumentenstatus. (LD09-04).

5. De 121 driekamerappartementen van het nieuwe project Skyline-Next,  verdeeld over drie gebouwen aan de Willem de Zwijgerlaan, gaan in de verkoop. Corporatie Portaal verwacht dat het plan in september kan starten. Als 35 procent is verkocht wordt de eerste paal geslagen De prijzen liggen tussen de 150.000 en 200.000 euro. Een parkeerplaats onder de flat kost  drie tot vijf mille.  Het ontwerp is van architectenbureau Arons en Gelauff uit Amsterdam. De gebouwen krijgen de namen Sterrenwacht, Burcht en Poort. (LD02-04).

5. Loco-burgemeester Robert Strijk bezoekt de 100-jarige Catharina Lepelaar – Van Egmond in bejaardencentrum Haagwijk aan de Beethovenlaan. Ze groeide op als jongste in een gezin met twaalf kinderen en werkte na de lagere school als dienstbode. Op 1 september 1937 trad ze in het huwelijk en heeft een zoon en twee kleinkinderen. Ze heeft nog een goede gezondheid. (LN09-04, HOZ13-04).  

5/6. Leidse musea zetten deuren wijd open tijdens het nationale museumweekend met als thema ’Doe een museum’. De entree is 1 euro. Alle buren krijgen aan de vooravond een speciaal gratis welkom. In Boerhaave houdt directeur Dirk van Delft onder meer rondleidingen en lezingen. In de Hortus Botanicus is een speciale expositie van stinzenplanten en vroege bloeiers. Met de opbrengst wordt een nieuwe Chinese kruidentuin aangelegd langs de Witte Singel. De kosten daarvan bedragen 55.000 euro. In het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) kunnen bezoekers zelf aan de slag als tekenaar. Romeinse beelden, zoals dat van keizer Trajanus, dienen als modellen. In Museum Naturalis zijn workshops over prepareren en bezoekers mogen zelf objecten bestuderen. Ook in Museum Volkenkunde worden diverse workshops, zoals salsadansen, aangeboden. De Lakenhal en het Sieboldhuis bieden rondleidingen aan langs de nieuwste tentoonstellingen van fijnschilder Gerrit Dou en Sekimori Ishi Modern. (Mare03-04, Sl04-04,LD07-04, WW09-04).

6. Voetbalclub FC Boshuizen degradeert na één seizoen uit de hoofdklasse na een thuisnederlaag van 1-5 tegen Hollandia. In 22 wedstrijden worden niet meer dan zeven  punten vergaard. RKAVV heeft als voorlaatste 22 punten en kan in de resterende vier duels niet meer worden achterhaald. Trainer Steef Roodakkers richt zich na de ‘schoonmaak in de selectie’ al op het volgende seizoen in de eerste klasse. (LD07-04, LN09-04). 

7. De slangentoren bij de voormalige brandweerkazerne aan de Langebrug wordt mogelijk een bed-and-breakfast. Studentenhuisvester Duwo is in gesprek met een geïnteresseerde. Voor de zomer valt de beslissing. Ook slopen van de toren, die zestig jaar oud, twintig meter hoog is en vroeger werd gebruikt om brandweerslangen te drogen, is een optie. Eerder waren er al ideeën om het te gebruiken voor lezingen en de opslag van boeken. Die plannen bleken niet haalbaar. Duwo verwacht in juni een uitspraak van de Raad van State over de bezwaren tegen de bouw van 217 studentenappartementen. Als dat positief is begint de bouw na de zomer. De toren staat volgens Duwo in de weg. Als de verkoop van de slangentoren doorgaat, worden de appartementen er omheen gebouwd. Anders gaat de toren tegen de vlakte. Bij verkennend onderzoek op het bouwterrein komen medio april de eerste archeologische vondsten aan het licht. Het gaat om water- en beerputten en gemetselde funderingen uit de middeleeuwen tot de 18de eeuw. (LD07-04, Mare10-04, LD16-04, HOZ20-04, LN23-04, WW23-04).

7. De maandelijkse sirenetest klinkt één minuut later dan normaal: 12.01 uur. De vertraging is nodig wegens de voorbereiding van de samenvoeging van de Gemeenschappelijke Meldkamers van de Veiligheidsregio's Hollands Midden en Haaglanden eind mei. Op maandag 5 mei wordt geen test uitgevoerd in verband met de viering van Bevrijdingsdag. Op maandag 2 juni wordt het proefalarm voor het eerst gegeven vanuit de gemeenschappelijke meldkamer in De Yp in Den Haag. (Sl07-04).

7. De Musschenbroekstraat is vijf weken dicht voor auto’s tussen de Hansenstraat en Pasteurstraat, voor een nieuwe bestrating. Na de bouw van de twee flats in het project Skyline is het deel tussen de Haarlemmertrekvaart en Hansenstraat al opnieuw ingericht. (LD05-04).

7. De gemeente mag weer meeuweneieren verwisselen. Leidenaars met een nest op het dak kunnen aanvragen dat een medewerker eieren door kunststof exemplaren vervangt. Vanwege de broedperiode mag dat alleen tussen 15 april en 1 juni. Vorig jaar diende Leiden de aanvraag in samen met Haarlem en Alkmaar maar omdat het papierwerk niet in orde was wees het ministerie de aanvraag af. De proef met de meeuwbestendige gele vuilniszakken loopt eind dit jaar af. Dan hoopt de gemeente tweederde van de ondergrondse containers in de binnenstad te hebben geplaatst. (RTVW07-04, Sl07-04, LD08-04, WW09-04, LN09-04, St09-04).

7. Buurtvereniging Houtkwartier stapt naar de Raad van State om bouwplannen in de wijk aan te vechten, staat in een brief aan de bewoners. De deelplannen zorgen volgens voor de buurtclub voor een optelsom die zorgt voor verkeersoverlast, ‘verstening’ en waterafvoerproblemen. (LD08-04).   

7.  Vier werknemers van de failliete Hillegomse aannemer Veenman&Vink werken door aan de bouw van appartementen in de voormalige drukkerij van Eduard IJdo aan de Koppenhinksteeg. Het was de belangrijkste klus van het bedrijf dat twee weken geleden het faillissement aanvroeg. Ontwikkelaar Hans Bakker wil graag door met Veenman&Vink omdat het bedrijf kwalitatief goed werk aflevert. Het project geeft nog voor een jaar werk. Curator Jacqueline Regeling verwacht snel een besluit over een doorstart met ongeveer acht werknemers. (LD11-04).

7. El Cid is vanaf dit jaar officieel de introductieweek in augustus voor de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. Agnita Mur, collegelid van de hogeschool en Simone Buitendijk, vicerector van de universiteit ondertekenen daarvoor de overeenkomst. Motto is dit jaar ‘Fast Forward’. Afgelopen zomer kwam het record van de introductieweek op 3.113 eerstejaars. Dit jaar kunnen het er, met 1.000 hbo-studenten erbij, meer dan 4.000 worden. Die grote groei levert wat organisatorische puzzels op. De welkomstbijeenkomst in de Hooglandse kerk, vorig jaar al in twee sessies, wordt nu waarschijnlijk in de open lucht gehouden. Studentenverenigingen zitten met een probleem omdat de sociëteiten te klein zijn. En er wordt nog gezocht naar een groot feestterrein. ‘We gaan  een nieuw deelnemersrecord neerzetten’, zegt voorzitter Pieter Bol van de commissie, die uit zes studenten bestaat. (UL07-04, Sl07-04, LD08-04).

7. Na het succesvolle project ’Missing Links’, waarbij vrijwilligers twee miljoen namen aan scans van doop-, trouw- en begraafregisters koppelden, begint Erfgoed Leiden en Omstreken aan een tweede, soortgelijk project. Vrijwilligers moeten nu namen van mensen koppelen aan scans van notariële akten. Het oude notarieel archief van Erfgoed Leiden omvat 80.000 akten zoals testamenten, boedelinventarissen en huwelijkse voorwaarden. Na de monsterklus hoeven mensen op internet niet meer een compleet boek met akten door te bladeren, maar krijgen ze direct een foto te zien van de akte van de persoon die ze zoeken. De vrijwilligers doen hun werk thuis en worden beloond met gratis afbeeldingen uit de collectie. (Persb. EL&O07-04, LD08-04).

8. In het pand in de Breestraat 149 waar voorheen drogisterij Schlecker zat is het nieuwe restaurant ‘149 Bites & Drinks’ geopend. In het naastgelegen pand 147 is de keuken ondergebracht. Eigenaar is Hagenaar Erik Holtrust. Bedrijfsleider is Milou van Balen en chef is Robert Loebensteijn. Er worden onder meer Italiaanse, Mexicaanse en Vietnamese gerechten geserveerd. (LD08-04).    

8. Voor de tweede dag op rij zijn er problemen met het treinverkeer tussen station Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn. Enige tijd rijden er helemaal geen treinen doordat werkzaamheden zijn uitgelopen. Een dag eerder zijn er  problemen met een overweg die het afgelopen weekeinde was geplaatst. Volgens de SP is er te weinig geïnvesteerd in het onderhoud. Prorail spreekt dat fel tegen en zegt dat het traject extra kwetsbaar is door het enkele spoor. (RTVW07/08-04).

8. Het Leidse hightechbedrijf Mimetas is door de Dierenbescherming genomineerd voor de  'Lef in het Lab'-prijs. Mimetas maakt ‘organen op een chip’ waarmee geneesmiddelen op tienduizenden microscopisch kleine weefsels getest kunnen worden, in plaats van op proefdieren. Paul Vulto en Jos Joore van Mimetas ontwikkelden celkweekplaten, die een werkend alternatief lijken te zijn. Op deze platen groeien cellen en weefsels in minuscule kamertjes van 50 nanoliter, ongeveer een duizendste druppel. (LD09-04).

8. Govert van Gorcum is de nieuwe voorzitter van de afdeling Leiden van KWF Kankerbestrijding. Hij neemt tijdens de halfjaarlijkse wijkhoofdenvergadering die functie over van Hans Maarten Hazelbag die zeven jaar voorzitter was. Leiden staat in de top vijf van de jaarlijkse collecteopbrengst. (LD09-04).  

8. Omdat de gemeente de verouderde kunstgrasvelden van voetbalclubs Docos, GHC, Lugdunum en korfbalvereniging Pernix voorlopig niet wil vervangen, lopen honderden sporters onnodig gevaar. Dat zeggen drie voorzitters van de voetbalclubs. Docos stuurt een brandbrief aan de  gemeente. Dit veld is met dertien jaar het oudst. Bij GHC twaalf jaar. Voorzitter Dick Barnhoorn: ‘Het oude veld is zo plat als een dubbeltje en riskant’. Collega van Lugdunum,  Phil Verstraaten, spreekt van een ‘drama’. De gebruikelijke levensduur is tien jaar, bij normale bespeling. Maar het kunstgras in Leiden wordt veel intensiever gebruikt. Het veld voldoet bovendien niet aan de eisen van NOC*NSF en zijn daardoor ook niet meer verzekerd bij de KNVB. De gemeente zegt met borstelmachines het veld onder handen te willen nemen. Maar volgens de club gebeurt dat al jaren vlak voor de NOC*NSF-keuring en biedt dus geen soulaas. UVS en korfbalclub Sporting Trigon, die ooit als eerste Leidse club kunstgras kreeg, hebben inmiddels nieuwe velden. (LD09-04).

9. Het Leids Universitair Medisch centrum (LUMC) wint de tweejaarlijkse publieksprijs Klinische Chemie. De prijs wordt uitgereikt op het 67ste voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) in Veldhoven. Het ziekenhuis wint met een proef om patiënten met een niertransplantatie zelf hun kreatinewaarde te laten monitoren. Juryvoorzitter Frits Voermans prees de ’internationale potentie’ van het project: zo kunnen eventuele afstotingsverschijnselen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en het bespaart patiënt en ziekenhuis veel polikliniekbezoeken. (LD11-04).

9. Europese lexicologen, die zich bezighouden met woorden en hun betekenis, gaan samenwerken om dit Europese culturele erfgoed toegankelijk te maken. De club van taalinstituten uit 29 Europese landen hebben hiervoor 700.000 euro ontvangen van Cost, een organisatie die wetenschappelijke samenwerking in Europa stimuleert. Een van de betrokken organisaties is het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), dat in Leiden zetelt. Het INL is de samensteller van het Woordenboek der Nederlandsche Taal en het Algemeen Nederlands Woordenboek. Doel is een Europees woordenboekportaal op te zetten, het vaststellen van standaarden voor het digitaliseren van papieren woordenboeken, en raakvlakken tussen de Europese talen onderzoeken. (LD09-04).

9. Leefbaar Leiden verandert in rap tempo in een soort lokale afdeling van de PVV. Daarvoor waarschuwt Bram Pater, die vier jaar duoraadslid was voor de partij. Hij neemt afscheid wegens de steeds hardere koers. Ook Frans Lardee vertrekt. Een jonge generatie PVV’ers staat klaar. Zoals Tomas Kok (22) die  sinds afgelopen zomer in Leiden woont. Sinds zijn komst heeft Leefbaar Leiden zich fel uitgesproken tegen de komst van de moskee aan de Ter Haarkade en de huisvesting van pedoseksueel Benno L. Eerder stemde de partij vóór het bestemmingsplan waaronder de moskee valt. (LD09-04).

9. Hangjongeren veroorzaken bij het gezondheidscentrum in de Stevenshof veel overlast. Buurtbewoners klagen dat de jeugd alcohol drinkt, drugs gebruikt en dealt. Een bewoner van de Theda Mansholtstraat, die de buurt vertegenwoordigt, meldt dat maar blijft anoniem omdat hij bang is voor vergeldingsacties ‘De jongeren weten dat ze niet worden gecontroleerd en daardoor wordt de overlast steeds extremer’. De politie zegt alle jongeren te kennen en bij een melding op te treden. Bij overtredingen worden jongeren bekeurd. Volgens jongerenwerker Marlon Scholsberg is de groep jongeren rustiger dan de groep die vijf jaar geleden veel overlast veroorzaakte. Volgens het CDA wordt op meer plaatsen in de wijk gedeald. Raadslid Roeland Storm stelt schriftelijke vragen en wil weten wat B en W eraan doen. Op de Dobbedreef, bij de ijsvereniging Rijndijk, wordt regelmatig drugs verhandeld, weet bewoner Sander Houps. Ze doen er niet al te veel mee, zegt Remco Roman, van bewonersgroep De Dobbedreef, die tegen de bouw van een jeugdhonk is op het terrein van de ijsvereniging. Op 24 april wordt een extra wijkvergadering belegd in het gebouw van de ijsvereniging om informatie te verschaffen over het nieuwe jeugdcentrum. Het is bedoeld om er samen te komen voor sport, huiswerkbegeleiding, rondhangen en culturele activiteiten. De bouw moet deze zomer beginnen en voor het einde van het jaar klaar zijn. (LD09/16/18/24-04).

9. Het Driestar College bezet drie van de acht finaleplaatsen bij de wedstrijd Junior Company van het Jaar van de stichting Jong Ondernemen in de Efteling.  Middelbare scholieren moeten tonen of ze goed kunnen ondernemen en verkopen. Ze worden beoordeeld op hun zelf ingerichte stand, hun presentatie voor het publiek en een vraaggesprek met de jury. De Leidse handelswaar bestaat uit stiften om krassen op auto’s te verwijderen, producten met led-lampen en handgemaakte sieraden uit Ghana. In totaal deden 113 teams van 35 scholen mee. (LD08-04). 

9. De monumentale Regentenkamer in het poortgebouw van de Meermansburg aan de Oude Vest mag gebruikt worden voor trouwerijen en andere feesten, beslist de Raad van State. Bewoners van het hofje eisten dat de gemeente maatregelen neemt. Het zaaltje uit de 17de eeuw zou alleen voor vergaderingen gebruikt mogen worden om geen oneerlijke concurrent te zijn voor restaurants in de buurt. Volgens de raad passen de activiteiten in het bestemmingsplan. Om de eetluchtjes te verdrijven mag er ook een ventilator worden geplaatst. Uitbater Lorenzo van Beek is opgelucht nadat het geschil twee jaar lang werd uitgevochten bij de gemeente, de rechtbank en nu de bestuursrechter. ‘Zonde van al dat geld’. (RTVW09-04, LD10-04).   

9. Met een speciaal sleutelzakmes winnen Alex en Dani van het Bonaventuracollege de Willie Wortel Wedstrijd. Van de bijna 200 eerste- en tweedeklassers van middelbare scholen uit de Leidse regio die meedoen aan de wedstrijd voor de meest originele uitvinding halen er dertien de finale in museum Boerhaave, die wordt georganiseerd door Technolab. Sleutels kunnen met de vinding netjes aan de binnenkant van het zakmes worden opgevouwen. De jury, met wethouder Frank de Wit, collegelid Jenny Everts van ROC Leiden en directeur Ruud Santing van drie bedrijven op het Bio Science Park, vindt de presentatie de beste en de uitvinding biedt de meeste commerciële mogelijkheden. De publieksprijs gaat naar de blik-klikker voor het afsluiten van frisdrankblikjes. De bloempotspuiter waarmee de plant automatisch van water wordt voorzien krijgt het ’Lampje’ - voor meest innovatieve idee - en de thermometerroerlepel wint de ’Willie’ voor de weliswaar bijzondere, maar in de praktijk niet handige uitvindingen. Andere ideeën: een wekkermat die pas ophoudt met bellen als je uit bed komt en met beide voeten op de vloermat staat en een drie-in-één-stoel waarvan er enkele worden uitgevoerd door de Leidse instrumentmakers School en Randstad Elektrotechniek. De uitvindingen van de finalisten zijn tot 6 mei 2014 te bezichtigen in het museum. (LD10-04, RTVW10-04, Sl11-04, LN16-043).

9. Klanten die een artikel terugbrengen naar de winkel kunnen voortaan het aankoopbedrag via de betaalautomaat aan de kassa de volgende werkdag weer terug op hun bankrekening gestort krijgen. Kledingzaak Score is de eerste  winkelketen die de dienst aanbiedt, maakt de Betaalvereniging Nederland bekend. Alleen in het Leidse filiaal kan dit nog niet, meldt Jasmijn Kruese van Score omdat de winkel geen klant is van de Rabobank.’Retourpinnen’ kan later dit jaar ook bij ABN Amro en ING.  Volgens Detailhandel Nederland hoeven winkels daardoor minder wisselgeld in kas te hebben. Dat is veiliger voor winkelier, medewerker en klant. (LD10-04).

 9/10. De Universiteit Leiden biedt via vluchtelingenorganisatie UAF onderdak aan bedreigde wetenschappers. Die rol staat centraal op het congres ‘Scholars at Risk’ in Amsterdam. Alex Geert Castermans, hoogleraar burgerlijk recht, interviewt er academici uit Myanmar en Oekraïne. Castermans: ‘Wij kunnen bedreigde wetenschappers ruimte bieden hun werk te doen. Tegelijkertijd moeten we proberen dat ook achterblijvende collega’s en studenten beter af zijn’. In 2009 startte het UAF, de Nederlandse tak van Scholars at Risk, een netwerk van ruim 300 hoger onderwijsinstellingen in 35 landen dat hulp biedt aan gevluchte wetenschappers. Leiden biedt aan vier gevluchten onderdak. Het zijn drie Iraanse promovendi bij Geesteswetenschappen en één Jemenitische promovendus bij bestuurskunde. Zij kregen problemen vanwege hun actieve rol in de oppositie. Inmiddels hebben zo’n 2.500 alumni via het Leids Universiteits Fonds ruim 90.000 euro bij elkaar gebracht en hoopt de faculteit rechten in 2015 gevluchte promovendi en onderzoekers in huis te halen. (UL09-04).

10. Tijdens een korte vergadering stelt de gemeenteraad vast welke raadscommissies er voor de komende vier jaar in het leven worden geroepen. Net als de afgelopen vier jaar zijn de beleidsgebieden verdeeld over vier commissies: Leefbaarheid en Bereikbaarheid, Stedelijke Ontwikkeling, Onderwijs en Samenleving en Werk en Middelen. Wijzigingsvoorstellen voor een andere indeling of naamgeving halen het niet. (Sl11-04).

10. Patiënten met gevorderde darmkanker kunnen baat hebben bij het slikken van aspirine volgens LUMC-onderzoekers. Ze volgden bijna 1.000 mensen die tussen 2002 en 2008 een operatie ondergingen vanwege gevorderde, maar nog niet uitgezaaide, darmkanker. Aspirineslikkers bleken maar half zo veel kans te hebben om binnen vier tot tien jaar te overlijden dan zij die geen aspirine slikten, ontdekte Marlies Reimers, promovenda bij de afdeling Heelkunde ‘Er  is nog geen bewijs, maar de aanwijzingen stapelen zich op’, zegt medeauteur Gerrit-Jan Liefers. De onderzoekers zagen dat aspirine alleen beschermt als de tumor bepaalde kenmerken heeft. (LUMC10-04).

10. Het ontslag van de vuilnismannen Marcel van den Berg en Memet Sari is mede gebaseerd op een onzorgvuldig rapport van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Dat zegt Ruud Kuin van de FNV. Het duo kreeg twee jaar geleden ontslag voor het bedreigen en intimideren van collega’s. De SP en de FNV zien in hen juist twee klokkenluiders, die de verzelfstandiging van de gemeentereiniging hebben tegengehouden. In opdracht van FNV heeft het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) het rapport doorgelicht. Volgens BING is onvoldoende hoor en wederhoor toegepast. (LD11-04).

10. Stefan Luykx wordt geen trainer van het eerste zaterdagelftal van UVS, het nieuwe vlaggenschip van de Leidse voetbalvereniging.  Verschil van inzicht met de nieuwe technische commissie heeft hem doen besluiten zijn contract in te leveren. Begin januari werd Luykx gepresenteerd als de opvolger van Paul van der Zwaan, die na twee seizoenen afzwaait bij de club uit de Kikkerpolder. De Leidenaar was in de veronderstelling dat hij de zondagselectie onder zijn hoede zou krijgen. UVS wilde nog één of twee seizoenen verder en zou dan de stap maken naar de zaterdag. Twee maanden na het tekenen van zijn verbintenis kwam het nieuws naar buiten dat UVS na het lopende seizoen de zondag vaarwel zegt. De goedkeuring van de leden tijdens de algemene ledenvergadering op 14 april lijkt slechts een formaliteit - het draagvlak is groot - en achter de schermen zijn de voorbereidingen al in volle gang. Enkele voorname geldschieters, waaronder de failliete hoofdsponsor Esnacom, hebben zich teruggetrokken. Breekpunt was onder meer een speler die naar de zondag zou komen maar het geen enkel probleem vond om op zaterdag te spelen. ‘Toen ik dit  op 7 april  bij de technische commissie bekend maakte, werd mij te verstaan gegeven dat zijn komst geen optie was, omdat het geen jongen is met een UVS-verleden’. (LD10-04).

10. De tunnel onder het spoor bij de Plesmanlaan is al een jaar lek. Op de rijbanen richting het centrum borrelt grondwater naar boven. In het gat in de weg is een paar keer asfalt gestort. Maar het lek liet zich op die manier niet dichten. Volgens de gemeente wordt er hard gewerkt aan een definitieve oplossing en wordt naar de bron van de wateroverlast gezocht. (LD10-04).

10. De Leidse vinding ‘kees’ heeft Nederland veroverd. De zoutarme, vrijwel lactosevrije kaas, die geen kaas mag heten omdat alle verzadigde vetten eruit zijn gehaald, ligt bij vrijwel alle kaaswinkels en supermarkten. Bedenkers Marc van Wanroij en Gijs Jansen oriënteren zich nu op het buitenland. Het blad ‘Food Personality’ nomineerde kees voor de Food Award 2014, een prijs voor de beste introductie in de supermarkten. Vanaf oktober 2010 lag de kees op proef in de schappen bij negen kaaswinkels in de regio. Sindsdien is het bedrijf gegroeid. ‘Nu liggen we in bijna alle kaaswinkels in Nederland, zegt Marc van Wanroij. En inmiddels verkopen vrijwel alle grote supermarktketens kees. Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet, noem maar op. Eind januari besloten Keesmakers te gaan samenwerken met het Hoogeveense DOC Kaas dat jaarlijks een miljard liter melk verwerkt tot zo’n 125.000 ton kaas. Van Wanroij: ‘We richten de blik voorzichtig op Duitsland en België’. De Reclame Code Commissie wijst medio mei een klacht tegen de naam ‘kees’ af. Een klager, die vond dat bedrijven geen voornamen moeten gebruiken voor hun producten, kreeg geen gelijk. (LD10-04, LD21-05).

10. Europees PvdA-lijsttrekker Paul Tang gaat in gesprek met tien Leidse jongeren over de aanpak van de jeugdwerkloosheid. De jongeren van 18 tot 28 jaar stellen het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid op met gemeenten in de regio, het UWV werkbedrijf en ROC-scholen. (Sl08-04, WW30-04, HOZ04-05).

10. Molentochtbrug wordt de naam van het viaduct over de rijksweg A4 tussen de wijk Roomburg en de Zoeterwoudse Meerburgerpolder, besluit de gemeente. De brug wordt in 2015 in gebruik genomen. (LD10-04).    

10. Robert-Jan van Ette verlaat na 24 april de gemeenteraad. Hij vertrekt na onenigheid over wie het woord voert in de fractie en zijn volgens hem 'afspraken niet nagekomen’. Van Ette was vier jaar raadslid en werd door D66 uitgeroepen tot raadslid van het jaar 2011. Op 15 mei neemt hij afscheid van de raad en wordt opgevolgd door Helma Baart. (Sl10-04, LD11/12-04, Sl19-05).

11. Bewoners van De Genestetstraat en Haagweg zijn boos op ‘Lounge 54’ en vinden dat de gemeente de vergunning voor drank en gokautomaten voor het Turkse theehuis moet intrekken. In een brief en op een zitting van de bezwarencommissie zeggen de bezwaarmakers dat de zaak voor veel parkeer- en geluidoverlast zorgt. Uitbater Mehmet Demirbag (23) reageert dat hij de vergunningen nodig heeft voor de gokautomaten. De twee biertaps van de vorige eigenaar zijn nooit aangesloten. ‘Er gaat per week hooguit een krat bier doorheen’. De bewoners hadden eerder al veel overlast van café de Haagse Hoek, op de hoek van de Haagweg. Dat staat inmiddels leeg. De horecabestemming is volgens Demirbag in 2006 vervallen, maar de gemeente heeft nooit opgetreden. Ook niet tegen voorgangers. Hij runt de zaak  sinds november 2012 en de klachten dateren van er voor. Demirbag; ‘Ik doe er juist alles aan om overlast te voorkomen’. (LD10/14-04).

11. Het Leidse biotechnologiebedrijf Crucell verwacht dat de ontwikkeling van een vaccin tegen een ingewikkeld virus als ebola acht tot achttien jaar duurt. Crucell speurt al sinds het begin van deze eeuw naar het vaccin. In diverse Afrikaanse landen heerst het dodelijke virus. Volgens gezondheidsinstituut RIVM is verspreiding naar Europa niet uitgesloten. (LD11-04).  

11. Miss Nederland in 2006 Sheryl Lynn Baas zamelde in 2013 geld in vanwege de ramp in de Filipijnen en trad vaak op in de media. De studente culturele antropologie aan de Universiteit Leiden wint de Echo Award 2014. Die wordt jaarlijks landelijk toegekend aan een goede student van buitenlandse afkomst die naast de studie maatschappelijk actief is. Het is de veertiende maal dat de award wordt uitgereikt, voor de vijfde maal aan een student(e) van de Universiteit Leiden. Sheryl, dochter van een Filippijnse moeder en een Nederlandse vader,  organiseerde onder meer een benefietavond in studentendiscotheek In Casa. Een paar dagen later vloog ze met 30.000 euro op de rekening van haar stichting naar haar tweede moederland om hulp te bieden aan 1.500 gezinnen in het rampgebied. Als vertegenwoordigster van Nederland werd ze in 2013 in de VS gekozen tot Miss Globe International. ‘Ik heb altijd al willen laten zien dat ik meer te bieden heb dan een mooi koppie. Het is mijn roeping om mensen in de Filippijnen te helpen. En ik doe nu de studie van mijn dromen, ik leer hóe ik kan helpen en ik heb een netwerk opgebouwd. Mijn moeder is mijn inspiratie, zij komt uit een gezin van 13 kinderen, en leefde vroeger in grote armoede. Ik ben heel blij dat mijn ouders hier vandaag bij zijn, hoewel het eigenlijk te zwaar is voor mijn moeder - ze heeft een hersenbloeding gehad, maar wilde hier per se bij zijn’. Het duurde jaren voor Sheryl de juiste opleiding vond. Na het gymnasium begon ze achtereenvolgens aan bedrijfskunde, pedagogiek en rechten, maar rondde geen enkele studie af. Uiteindelijk kwam ze de studie culturele antropologie op het spoor. ‘Op de open dag kon ik de docenten wel omarmen. Het voelt hier als thuis, helemaal niet als een studie’. (RTVW11-04, UL15-04, Mare17-04, LD23-04).

11. Het Leidse biotechnologiebedrijf Prosensa draagt de Amerikaan Michael Wyzga voor als lid van de raad van toezicht. Tot eind 2013 was hij directeur van Radius Health en daarvoor was hij lange tijd topman van Genzyme, dat begin 2011 voor ruim 20 miljard dollar werd verkocht. Prosensa werkt aan medicijnen tegen de ziekte van Duchenne. (LD11-04).

11. De Boekenzolder Leiden moet binnenkort wijken voor appartementen. De gratis boeken staan in een voormalig fabrieksgebouw aan de Middelstegracht. Dat pand is door de gemeente gratis toegewezen aan de initiatiefnemers maar

helpt de vrijwilligers niet aan een nieuwe geschikte locatie. Eén van die initiatiefnemers Sjaak van Rijn: ‘We hebben 60.000 boeken op onze zolder en hebben een grote ruimte nodig, die dan bij voorkeur ook nog eens gratis gebruikt kan worden. Maar dat lijkt haast onmogelijk. Toch hopen we stiekem dat iemand ons een plekje aanbiedt’. (RTVW11-04).

11. De aannemer, die het Kooipark opknapt, moest afgelopen week een grote hoeveelheid planten en aarde weghalen en opnieuw ingraven omdat er fouten waren gemaakt. ‘Anders zouden de planten zeker doodgaan’, zegt een woordvoerder van de gemeente’, die verzekert dat het park voor 1 mei opengaat. (LD12-04).

11. Het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden begint dit najaar een groot onderzoek naar de ontwikkeling van ouderschap. Duizend stellen uit Leiden en omgeving worden vanaf de zwangerschap gedurende 24 jaar gevolgd. De gemeente werkt mee aan het werven van de deelnemers. De onderzoekers willen meer weten over wat het grootbrengen van kinderen met mensen doet. ‘Eigenlijk is daar geen gedegen onderzoek naar gedaan’, zegt Carolien Gravesteijn, lector ouderschap en ouderbegeleiding aan de hogeschool. (LD11-04).

11.  Minister Melanie Schultz van Haegen opent de expositie  ‘Leve de mens!’  in museum Volkenkunde met werk van fotograaf Jimmy Nelson (46), die vier jaar lang over verschillende continenten reisde. Hij bezocht tientallen inheemse volkeren en portretteerde hen op hun mooist. Van de Chukchi in ijzig Siberië tot de Dani in Papoe Nieuw-Guinea, van de Mursi in de Hoorn van Afrika tot de Gaucho’s in Argentinië.  Nelson is zelf vaak aanwezig en fotografeert dan bezoekers die een afdruk krijgen. Ze worden ook geëxposeerd in de museumtuin. De expositie is tot en met 24 augustus geopend. (Sl08-04, LD10-04, LN16-04, WW16-04).

11. Het Diaconessenhuis gaat samen met het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen de behandeling van borstkankerpatiëntenen beter regelen. Nog voor de zomer wordt het samenwerkingsverband ’Oncologie Netwerk West’ gevormd. Binnen één dag na verwijzing kan de vrouw al terecht op de mammapoli en krijgt meestal nog dezelfde dag de uitslag. Deskundigen van drie ziekenhuizen bespreken de resultaten binnen een week. Zo ontstaat één van de grootste zorgorganisaties voor borstkankerzorg in Nederland. Ook zijn er plannen om darmkankerzorg samen te organiseren. (LD11-04, WW30-04).

11. Ajacied Ricardo van Rhijn (22) lost op de Langegracht het startschot voor de 5.244 deelnemers aan de 39ste Singelloop. In de voorgaande 38 edities schoten onder andere Bettine Vriesekoop, Anton Geesink, Erica Terpstra, Elco Brinkman, Joop Zoetemelk, Henk Angenent, Wim Rijsbergen en Dirk Kuijt de lopers weg. Vincent Mensen, die de afgelopen twee jaar tweede was, wint. Bij de vrouwen  prolongeert Liselotte Andriesse haar titel ‘Nu weer terug naar huis rennen’, zegt de Zoeterwoudse die de gelegenheid aangrijpt om nog wat extra trainingskilometers te maken voor de (halve) Leidse marathon in mei. Dat de laatste jaren ontzettend veel scholen meedoen juicht de Leidse voetballer Van Rhijn van harte toe. Hij weet als geen ander hoe leuk het is om te sporten. ‘Ik wil graag kinderen enthousiast maken om te bewegen’. Daarom is Van Rhijn bezig met het oprichten van een eigen foundation. Nog dit seizoen wil hij starten met projecten. Hoewel Van Rhijn veel tijd in Amsterdam doorbrengt, is hij in Leiden blijven wonen. ‘Leiden is mijn thuis. Al mijn vrienden en familieleden wonen hier’. De opbrengst van de Singelloop, 16.000 euro, gaat naar de kinderboerderij in de Merenwijk, Catarina’s Hoeve in Oud Ade, verpleeghuis Topaz Overduin in Katwijk, Stichting Speciaal Onderwijs Leiden en de Stichting Scouting Holland Midden. Thema is dit jaar voetbal vanwege het 100-jarig bestaan van de vereniging UVS. Voor Leen van Iwaarden is de 39ste editie de laatste als voorzitter van de organisatie. Hij draagt na negen jaar de hamer over aan een andere vrijwilliger van de Leidse Politie Sportvereniging (LPSV). Onder zijn bewind groeide het evenement naar ruim 5.000 deelnemers. De populariteit heeft volgens hem ook schaduwkanten: ‘Die grote toeloop betekent meer en betere afzettingen, meer vrijwilligers, geschoolde verkeersregelaars en een breder en veiliger parcours’. De 18-jarige Noah Schutte, winnaar van de vorige twee edities, laat verstek gaan omdat hij net is hersteld van een voetblessure. Hij kon bijna twee maanden geen looptraining doen. (LD05/07/08/09/10/11-04, HOZ06-04, WW09-04, Sl11-04, WW16-04).    

11. Pedoseksueel Benno L. eet niet in het restaurant van de seniorenflat aan de Apollolaan waar hij sinds februari woont. De wijkagent vroeg gebruikers van het restaurant of zij bezwaar zouden hebben. Veel senioren vonden dat geen probleem, maar anderen wel. Volgens advocaat Pieter van der Kruijs mag zijn cliënt formeel gezien in het restaurant eten. ‘Maar ik kan begrijpen dat hij dat niet doet’. (RTVW11-04, LD12-04).

11. Fietsenzaak Oldenburger opent aan de Nieuwe Beestenmarkt in de Hartwijkpanden een nieuwe vestiging. Met een gemeentesubsidie zijn drie historische winkelpuien zo veel mogelijk gereconstrueerd. In 1919 opende Hartwijk er een soort ‘winkel van sinkel’ op landbouwgebied. Er werden onder meer paardenscharen, ploegen, klompen, jukken en allerhande ijzerwaren verkocht. Logisch want voor de deur werd de veemarkt gehouden die boeren en veehandelaren uit de wijde omtrek trok. Hartwijk begon ooit met een kraam op die markt. Oude foto’s  tonen een glimp van de puien die het aanzien bepaalden van de vooroorlogse winkel. Later werd de pui ingrijpend gewijzigd. Hartwijk verhuisde inmiddels naar de Lammermarkt ‘om de hoek’.  (FeedGem14-04, LN16/23-04, LD19-04).

11. Een vaccin van ISA Phamaceuticals is in combinatie met chemotherapie in staat het immuunsysteem van vrouwen met baarmoederhalskanker aanzienlijk te versterken. Dat maakt het Leidse bedrijf bekend op basis van voorlopige resultaten van een onderzoek van Sjoerd van der Burg van het LUMC. Uit een eerdere studie bleek dat chemotherapie niet effectief genoeg was tegen de kankercellen maar er voor zorgde dat immunotherapie beter werkt. Directeur Ronald Loggers nuanceert: ‘Het was onderzoek bij een kleine groep en de data zijn nog onvolledig. Genezing is niet snel aanstaande maar hoopvol zijn de uitkomsten wel’.  Bij de nieuwe studie onder 48 patiënten wordt de meest optimale dosering getest. (LD12-04).

12. Er komt een uitgebreid onderzoek naar het verzorgingsgebied van supermarkten in Leiden en aangrenzende gemeenten. Aanleiding is de ruzie met  Zoeterwoude over de vestiging van twee supers in de Meerburgerpolder.

Leiden is daar fel op tegen en de provincie ondersteunt dat verbod. VVD-raadslid Mathieu Paardekoper. ‘We gaan in beroep en dit juridisch uitvechten’. Ook de twee andere Zoeterwoudse fracties staan achter de nieuwe wethouder Ton de Gans. Aftredend wethouder Mirjam Ates meldt dat breder onderzoek moet uitwijzen of en waar er nog nieuwe vestigingen nodig zijn en welke omvang en supermarkten nodig hebben om te overleven. Daar worden mogelijk ook Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten bij betrokken. (Zie ook 19-03). (LD12-04).

12. Het boekje ‘Matilo - Rodenburg - Roomburg; de Roomburgerpolder: van Romeins castellum tot moderne woonwijk’ krijgt een tweede druk bij uitgeverij Primavera Pers. Het is aangevuld met informatie en foto’s van de ontwikkelingen in de polder sinds 2006, toen het voor het eerst werd uitgegeven. De nieuwbouwwijk is voltooid en er ligt inmiddels een archeologisch park naast. De nieuwe uitgave teltt 128 pagina’s en kost 14,90 euro. (LD12-04, WW23-04).

12. In de Stadsgehoorzaal organiseert Jack Lolkes de Beer van drankenhandel ‘De Druiventuin’ voor de derde maal het Whiskyfestival. Duizend bezoekers proeven tijdens twee uitverkocht sessies single malts en blends. In totaal trekt de slijterij 500 flessen open. (LD08-04, LN09-04, HOZ20-04). 

12. De gebouwen in de kantorenlocatie Kanaalpark mogen ook voor andere bestemmingen worden gebruikt. De gemeente heeft daartoe besloten gezien de grote leegstand. Het park werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgezet. Twee prominente bedrijven: Avery Dennison en NEM verhuizen binnenkort naar elders en twee kantoorpanden staan op de nominatie om te worden gesloopt. Om nieuwe geïnteresseerden te vinden is de firma Frame Offices actief. Een nieuwe concept wordt uitgeprobeerd in het pand waarin voorheen Zorg & Zekerheid zat.  Er zijn een receptie, fitrnessruimte en horecavoorzieningen. Het is een succes en er is een wachtlijst. Sommige vastgoedeigenaren denken er aan om hun panden in te richten als woningen. (LD12-04).           

12/13. Het hele weekeinde rijden er geen treinen tussen Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn en tussen Leiden en Den Haag Centraal. De NS zet bussen in en de spoorbomen bij de Morsweg en de Telderskade blijven dicht. Spoorbeheerder Prorail vervangt spoorstaven, dwarsliggers en ballastgrind Ook wordt de spoorwegovergang vernieuwd en vindt er las- en bestratingswerk plaats. In de nacht van 20 op 21 april rijdt er een speciale slijptrein van Leiden naar Den Haag die een klein stukje van de rails afhaalt. Het spoor wordt daardoor stiller en veiliger. Het slijpen maakt veel lawaai en gaat gepaard met een fikse vonkenregen. Om bermbrandjes te voorkomen wordt er water gesproeid. (Sl11-04, LD12-04).

13. Aartje van den Broek - de Wit viert haar 105de verjaardag en krijgt in haar woning aan het Bizetpad bezoek van burgemeester Henri Lenferink. Ze is geboren in Alphen aan den Rijn en verhuisde als kind naar Leiden. In 1996 overleed haar echtgenoot. Ze kregen twee kinderen: zoon Hans die inmiddels is overleden en dochter Corry  (LD12-04, LN16-04, WW16-04).  

13. In café l’Esperance aan de Kaiserstraat viert de Bakerstreet Jazzband het 50-jarig bestaan. Het begon in het café van de ouders van Wim en Jan Vreebrug in de Bakkersteeg, waar de broers met hun vriend Gerard de Jong een band vormden, die zich later toelegde op jazz. Jan Aalders fungeerde jarenlang als technicus. In de gloriejaren telde de band negen leden en traden ze onder meer op tijdens de Leidato, in de 3 oktoberoptocht , op schoolfeesten en bij studentenverenigingen. In 1978 werden ze een reünieband en spelen alleen nog bij bijzondere gelegenheden. Pianist Hans Aalbersberg is inmiddels overleden. Klarinettist en saxofonist Wim Vreebrug speelt nog in de Flying Dutchman Jazzband en in een trio met Dolf Delprado. (LD11-04).
13. Op de Vismarkt wordt de eerste regionale biologische markt gehouden. Initiatiefnemers zijn Hans van der Reijden, die Karels Bio Friethut exploiteert en ook al maanden op de reguliere warenmarkt staat en Eli de Graaf. De maximale omvang wordt zo’n veertig kraampjes waar producten uit moestuinen en bioproducten van bedrijfjes uit het Groene Hart worden verkocht. Van der Reijden: ‘We willen zo groot worden als de Eindhovense Feel Good Market. Daar komen elke zondag 2.000 mensen’.' Wethouder Robert Strijk wil na een paar maanden het succes evalueren. (LD09-04, Sl13-04).      

13. Op 81-jarige leeftijd overlijdt Aad van der Poel, hij was erelid, ijsmeester en commissielid van de ijsvereniging Rijndijk-Hoge Mors in de Stevenshof. Hij runde ook vele jaren een slagerij aan de Rijndijk. (LD16-04).  

14. De Brandweer Hollands Midden wil een nieuwe kazerne bouwen op de plek van het voormalige postkantoor aan de Schipholweg. De verouderde kazerne aan de Gooimeerlaan wordt dan gesloopt en de posten van de vrijwillige brandweer in Oegstgeest en Leiderdorp worden opgeheven. De bouw moet in de loop van 2015 beginnen en eind 2016 zijn afgerond. Aanvankelijk was het oude trafogebouw aan de Willem de Zwijgerlaan in beeld, maar dat bleek te klein. Vanaf die plek zijn Oegstgeest en Leiderdorp straks sneller te bereiken. Binnen negen minuten is 46 procent van de panden in Oegstgeest bereikbaar. Nu is dat 11 procent. Voor Leiderdorp is een verdubbeling tot 30 procent becijferd. Bij de vrijwillige brandweerkorpsen is het nieuws ingeslagen als een bom. Zij werden afgelopen week op de hoogte gesteld door regionaal commandant Henk Meijer en directeur incidentbestrijding Arjan Stam. Uit protest zijn in beide dorpen facebookpagina’s geopend en online-handtekeningenacties opgezet. De brandweer hoopt de vrijwilligers te kunnen inschakelen en maakt daarvoor de komende twee jaar plannen. Met het plan, zo staat in een nieuwsbrief aan alle betrokkenen uit het korps, hoopt men een deel van een opgelegde bezuiniging van 2 miljoen euro te bereiken. Ook de afdeling risicobeheersing, aan de Gooimeerlaan en de afdeling kenniscentrum in Leiderdorp moeten verhuizen. Op de plek naast het spoor moeten bovendien zo’n 450 starterswoningen komen. Burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp en haar collega Jan Waaijer van Oegstgeest schrijven aan hun gemeenteraden enorm overvallen te zijn door het besluit. Zij waren er graag bij geweest toen de vrijwilligers werden ingelicht en vinden dat de korpsleiding te hard van stapel loopt en slordig opereert. Zo zijn de plannen niet aan de gemeenteraden gestuurd. De vrijwillige brandweerlieden voelen zich volgens beiden geschaad in hun vertrouwen. ‘Wij gaan met de brandweer in gesprek over de exacte gevolgen voor onze vrijwilligers’ zo staat in de brief. De reacties op het plan zijn fel van toon. Oud-commandant in Leiderdorp Aad Vons van 1992 tot 2009, verzet zich fel tegen het plan om na 117 jaar de post op te heffen omdat het ook in Leiden zou leiden tot verminderde slagkracht. (LD14/15/18-04, RTVW18-04, LD05-05, EN).

14. Het verkeer op de Hooigracht staat muurvast bij de start van de nieuwe inrichting van de kruispunten met de Ir. Driessenstraat en van de Langegracht met de Klokpoort. Op de Langegracht en de Zijlsingel ontstaan ook files.

Tijdens de werkzaamheden die tot half november duren is maar één rijstrook open. Verkeer wordt met verkeerslichten per rijrichting langs het werk geleid. De gemeente verwachtte al ernstige vertragingen ook op Langegracht. Een parkeerwacht van de gemeente: ‘Als ik het mocht zeggen, had ik de hele Hooigracht afgesloten. Dan heb je minder gezeur’. Volgens planning is de klus  op 16 juni klaar. Op beide kruispunten komen nieuwe verkeerslichten. Volgens de gemeente wordt het overzichtelijker en komt er meer ruimte voor fietsers. Daarna rijden er tot november extra bussen over de Hooigracht en Langegracht vanwege de herinrichting van de Breestraat. (Sl13/15-04, RTVW14-04, LD15-04, LN16-04, WW16/23-04).

14. De Haagse rechtbank veroordeelt een 24-jarige Leidenaar tot 4,5 maand celstraf omdat hij op 30 november 2013 een medebezoeker van café Malle Babbe in het gezicht slaat met een glas. De man uit Joegoslavië, die illegaal in ons land verblijft, is al vaker veroordeeld voor geweldsmisdrijven. Hij had flink gedronken toen hij in het café ruzie kreeg. Een man die tussenbeiden sprong kreeg het glas in zijn gezicht. (LD15-04).       

14. Zoeterwoude maakt bezwaar maken tegen de aanleg van Rijnlandroute tussen de A4 en A44. De gemeente is niet blij met de twee fly-overs die in het aangepaste ontwerp voor de weg staan. Inwoners van Zoeterwoude zouden daar overlast van ondervinden. Verder maakt de gemeente zich zorgen over de veiligheid van fietsers. Van de huidige fietspaden blijft alleen een ‘suggestiestrook’ over.  (RTVW14-04).

14. La Linea, het samenwerkingsproject van de ontwikkelaars Blauwhoed en Structon, hebben voor het terrein tussen de spoorbaan Leiden-Utrecht en de Rijn en Schiekade een voorlopig bouwplan ingediend voor 64 huizen. Met ‘Hofjes van Vreewijk’ als naam. Het Schagense architectenbureau Geo maakt het ontwerp waarbij hij zich laat inspireren door kleurgebruik en vorm van de historische hofjes in het centrum. Het schetsplan wordt eerst aan de welzijnscommissie voorgelegd, voordat een definitief ontwerp richting gemeente gaat. Dat wordt na de zomer verwacht. La Linea realiseerde er al veertig woningen. De vierde en laatste fase staat in de startblokken en omvat 56 woningen die samen de wijknaam ‘In den Hoven’ kregen. (LD14-04).

14. Leiden telt vier Turkse supermarkten die steeds meer autochtone klanten trekken. Anadolu aan de Herenstraat verkoopt producten als bulgur, granaatappeldressing en walnoten gedoopt in een druivensuikerstroop. ‘Bijna tachtig procent van mijn klanten is Nederlands’, zegt eigenaar Byram Höke.
De supermarkteigenaar aan het Vijf Meiplein bevestigt de ontwikkeling. Evenals Yorem uit Amsterdam die acht jaar geleden zijn zaak in de Merenwijk opende. (LD14-04).

14. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering beslist een ruime meerderheid van voetbalclub UVS dat voor de selectie met voetbal op zondag wordt gestopt en het accent volledig komt te liggen op de zaterdagvoetbal. De club, die 100 jaar bestaat, verkeert in financiële problemen door het afhaken van sponsors (waaronder hoodsponsor Esnacom, die failliet ging)  en moet het spelersbudget fors verlagen. Het eerste zondagelftal speelt in de hoofdklasse en is nog in de race voor het periodekampioenschap en de nacompetitie met kansen op promotie naar de hoofdklasse. Het hoogste zaterdagteam speelt in de vierde klasse en kan promoveren. Volgens voorzitter Huub de Veld wil UVS met zelfopgeleide spelers en een klein teambudget aan de slag. De zaterdag is voor de jeugd steeds meer de sportdag en de zondag voor gezin en familie. ‘Dat zien we aan de tanende belangstelling voor ons ‘vlaggenschip’ op zondag, aldus De Veld. De club zou een schuld van twee ton hebben. Jeugdvoorzitter Lucas kondigt medio mei op de website zijn vertrek aan. ‘Het is een bizar jaar geworden’, aldus oud-speler en clubicoon Gerard Desar. (LD08-03, WW12-03, LD16-04, LD16-05).   

14. De Leidse bioloog Freek Vonk is vijf weken in Australië om te filmen voor een nieuwe tv-serie. Vandaag helpt hij met het vangen, merken en data verzamelen van vogelbekdieren. ‘We filmen nu één van de absoluut raarste wezens in de wereld!’, twittert Vonk. Hij schrijft ook vereerd te zijn om een steentje te kunnen bijdragen aan het voortbestaan van de vogelbekdieren. (RTVW14-04).

14. Rick Honings en Peter van Zonneveld, verbonden aan de opleiding Nederlands aan de Universiteit Leiden, winnen de Erik Hazelhoff Roelfzemaprijs voor ‘De gefnuikte arend’, een biografie over de 19de-eeuwse dichter Willem Bilderdijk. Het boek is al toe aan een tweede druk. De andere genomineerde biografieën gingen over Marten Toonder en Mina Kuseman.  Docent moderne letterkunde Rick Honings werkt inmiddels aan een boek over 19de-eeuwse beroemdheden. Ook Bilderdijk komt daarin voor. Hij hoopt dat de prijs bijdraagt aan Bilderdijks bekendheid. ‘Momenteel wordt zijn naam bij de Amsterdamse tramhalte die naar hem genoemd is, zelfs verkeerd uitgesproken.
De prijs is een glazen beeld in boekvorm met een afbeelding van Hazelhoff Roelfzema, de Soldaat van Oranje, en 15.000 euro. (Mare17-04, UL22-04).

15. De bouw van poppodium Gebr. De Nobel in de Marktsteeg is vertraagd. ‘Het wordt wel december’, zegt Leontine de Reede van het voormalige Leids Vrijetijd Centrum (LVC). Die eerste periode na de opening wordt er proefgedraaid. ‘Kinderziektes heb je altijd bij zo'n heel nieuw pand’. (Sl15-04).

15. Het Rijksmuseum van Oudheden toont in de nieuwe expositie ‘Bij nader inzien’ vondsten die in de twintigste eeuw werden gedaan maar jarenlang in archieven en depots verbleven. Het archeologisch onderzoeksprogramma Odyssee dat in 2008 door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) werd opgezet, zorgde ervoor dat ze weer tevoorschijn kwamen. Een verlies voor het publiek en de wetenschap, vindt archeoloog Frans Theuws. Hij leidde vanaf van 2009 tot 2013 een groot onderzoek, waarbij hij vondsten uit Merovingische graven verzamelde en bestudeerde. Meer dan de helft van de 8.000 opgravingen, die in de 20ste eeuw in Nederland werden gedaan, zijn nooit uitgewerkt. Er verdwenen hele mooie dingen in donkere dozen, aldus Theuws. Vaak was gebrek aan geld en tijd de reden. (Zie ook 25-04).  (LD09-04).

15. Cognitief psychologe aan de Universiteit Leiden Ellahe Chabani promoveert op de game Tang Solver, die zij ontwikkelde samen met haar collega Bernhard Hommel. Daarmee kan het visueel-ruimtelijk denkvermogen worden getraind. Deze vaardigheden zijn belangrijk bij bijvoorbeeld schrijven en tekenen, maar ook om de beeldtaal van websites en apps te begrijpen. Uit het onderzoek van Chabani bleek dat kinderen, ook die met een autisme spectrum stoornis, baat hadden bij de Tang Solver. (LD23-04, WW23-04, UL22-04).

15. Tumoren in de alvleesklier zijn soms zo vergroeid met belangrijke bloedvaten dat chirurgen ze niet weg kunnen snijden. Met de ‘nanoknife’, die gebruikmaakt van elektrische spanning om cellen te vernietigen, is dat wel mogelijk. Chirurg Bert Bonsing en interventieradioloog Arian van Erkel van het LUMC doen er onderzoek naar. Zet een cel onder elektrische spanning en zijn poriën gaan open. Haal de spanning eraf en de poriën gaan weer netjes dicht. Doe je dit vaak achter elkaar dan blijven de poriën open staan en dat overleeft een cel niet. Zo kun je tumoren uit de weg ruimen, zegt Bonsing. De techniek wordt gebruikt bij patiënten met alvleesklierkanker. (LUMC15-04, UL22-04).

15. De temperatuur waarin je zit heeft invloed op je kortetermijngeheugen. Een temperatuur waarin je je prettig voelt, zorgt voor een hogere productiviteit. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Leidse psychologen Lorenza Colzato en Roberta Sellaro. Voor het onderzoek lieten zij twee groepen mensen met een voorkeur voor kou of warmte in verschillende temperaturen opdrachten uitvoeren. Hieruit bleek dat de temperatuur die de proefpersonen het prettigst vonden in het voordeel werkte op de resultaten die ze leverden. Ze publiceren erover in Psychological Research. (RTVW15-04, UL15-04).

15. De vroegere bibliotheek van de Pieterskerk wordt een half jaar op proef museumcafé en de toegang tot de kerk. Directeurbestuurder Frieke Hurkmans: ‘Je kunt er een broodje eten, een krant of boek lezen  koffie drinken maar ook een biertje of wijntje. De start is een doorslaand succes. Bijna voortdurend druppelen er mensen binnen, de sfeer is erg gemoedelijk. Straks bekijken we of de kosten en de baten in balans zijn’. De Pieterskerk vroeg bezoekers  tot voor kort een vrijwillige donatie maar heft sinds kort twee euro toegang euro. Wie daarna nog iets wil drinken, krijgt met entreekaartje korting. De eerste twee weken werd meer merchandising verkocht dan in de twee jaar ervoor. De kerk trekt jaarlijks rond de 40.000 bezoekers. (LD03-05).

15. Een 19-jarige Leidenaar mag van de Haagse rechtbank zijn 16-jarige vriendin voorlopig niet meer zien en krijgt een werkstraf van vijftig uur. Hij verborg zijn geliefde, die was opgenomen in een justitiële inrichting, een week in onder meer een hotel. Als straf legt de rechtbank hem een contactverbod op, tot het meisje meerderjarig is. Hij stond ook terecht omdat hij haar moeder onder druk had gezet met dreigmailtjes terwijl de inrichting het meisje verbood contact met hem op te nemen. De officier eiste eerder ook een contactverbod en een werkstraf van 150 uur. (LD02-04, LD17-04).

16. Het Leidse offshorebedrijf Heerema sleept samen met het Franse Technip een miljardenklus binnen in Angola. Voor zo’n 3,5 miljard dollar ontwerpen en installeren zij het onderwaternetwerk voor gas- en oliewinning uit het Kaombo-veld, dat op twee kilometer diepte voor de kust ligt. Dat gebeurt in opdracht van Total E&P Angola. Het ontwerp is in de maak in Parijs, Leiden en de Angolese hoofdstad Luanda. De aanleg begint naar verwachting in 2016 en moet de eerste helft van 2018 zijn afgerond. Heerema en Technip bundelden de krachten twee jaar geleden, specifiek voor projecten in ultradiep water. Beide bedrijven hebben dochterondernemingen in Angola. De Fransen zorg onder meer voor het ontwerp en het projectmanagement. Heerema bouwt constructies, last pijpleidingen en installeert het netwerk met het  ‘diepwaterconstructieschip’ Balder. Het gaat om een gebied zo groot als de Randstad en vanuit Hoek van Holland, Dordrecht en Amsterdam moeten pijpleidingen worden gelegd naar Leiden. En dat op twee kilometer diepte. Op de Balder zijn op piektijden 400 mensen actief met het lassen van de stukken pijpleiding die bij de Angolese dochteronderneming Heerema Porto Amboim gemaakt worden. De kilometerslange leidingen worden op de zeebodem met robots aan de boorputten gekoppeld en lopen naar een drijvend platform. ‘Een enorme klus’, zegt commercieel directeur Leon Harland:  ‘Van de 900 werknemers in Leiden zijn er de komende tijd 120 tot 150 mee bezig. We zullen ook nieuwe mensen moeten aantrekken’. Het nieuwe kantoor van Heerema is in de Vondelllaan in aanbouw en er zit personeel tijdelijk bij ‘buurman’ Teekens en op de bovenverdieping van het Motorhuis. (LD17-04).

16. Erik de Jong studeert aan de Universteit Leiden af op onderzoek naar de Leidse Patriotten en Prinsgezinden in de 18de eeuw. De twee groepen hadden een belangrijk aandeel in de onrust in de stad. Ze bestreden elkaar met verzoekschriften en demonstraties. Zijn proefschrift wordt in boekvorm uitgegeven door uitgeverij Kostverloren in Hilversum. (WW16-04).        

16. De gemiddelde huizenprijs in Leiden steeg het eerste kwartaal met 3,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Er werden 307 woningen verkocht met een gemiddelde prijs van 228.000 euro. Dat waren er vorig jaar 213. Die cijfers maakt makelaarskoepel NVM bekend. (LN16-04, WW23-04).  

16. Gratis draadloos internet via de hoge antennemast die op de ‘atoombunker’ aan de Kwaaklaan in Oegstgeest staat. Daarover praten de stichting Wireless Leiden, een Oegstgeester werkgroep en bunkereigenaar Data Protectors. ‘Het is voor ons een maatschappelijke doelstelling om dit soort initiatieven te steunen’, zegt Guido Blaauw van Data Protectors. Omdat zijn bedrijf de antennemast ook commercieel verhuurd aan bijvoorbeeld Digitenne van KPN moet het niet conflicteren, vindt Peter Drukker van de werkgroep. Samen met de stichting willen ze er een regionaal knooppunt van maken. De nodes (wifikasten op gebouwen)  moet straks signaal krijgen vanuit de zendtoren. Leiden en omgeving heeft er al flink aantal. Ze kosten zo’n 1.500 euro en worden vaak gesponsord door bedrijven. Data Protectors koopt oude atoombunkers op omdat de overblijfselen uit de Koude Oorlog zeer geschikt zijn voor goed beveiligde opslag van data. (LD16-04).

16. Tot en met 25 juni zijn er wekelijks op woensdag inloopconcerten in het Groot Auditorium van het Academiegebouw aan het Rapenburg. Dan wordt het orgel bespeeld, dat in 1988 in gebruik werd genomen. Jan Verschuren is de vast bespeler. De historie gaat terug naar 1675 toen een Engelse oud-student  een orgel schonk om plechtigheden op te luisteren. Dit orgel bleef bestaan tot 1829 en alleen de luiken met de wapens van de curatoren en burgemeesters van Leiden bleven bewaard. Die luiken sieren nog steeds het nieuwe orgel dat er kwam door de inzet van rector L. Leertouwer die het als afscheidscadeau vroeg en waarvoor een commissie in het leven werd geroepen.  Het werd gebouwd door de Zaanse orgelbouwer Flentrop. Het werd protocol om oraties te beginnen en te eindigen met orgelspel. (LD16-04).          

16. Op 94-jarige leeftijd overlijdt Jan Mooten. Hij was erelid van voetbalvereniging Lugdunum en werd koninklijk onderscheiden als lid in de orde van Oranje-Nassau. (LD19/22-04). 

16. Leidenaar Koen Hauser (1972) wordt benoemd tot ‘Fotograaf des Vaderlands’. Als drager van de eretitel is hij een jaar lang ‘het gezicht van de Nederlandse fotografie’. Hauser volgt Ilvy Njiokiktjien op, die de titel het afgelopen jaar voor het eerst droeg. Zijn benoeming wordt bekendgemaakt door de organisatie van de Fotoweek, een landelijk evenement dat fotografiemuseum Foam en het Nederlands Fotomuseum van 12 tot 21 september houden in het centrum van Breda. Hauser werkt als beeldend kunstenaar maar fotografeert ook in opdracht voor modemerken, dagbladen en tijdschriften, waaronder ‘Linda’, ‘Volkskrant Magazine’ en ‘Avantgarde’. Zijn werk wordt ook gepubliceerd in buitenlandse mode- en kunsttijdschriften, zoals het Amerikaanse ‘Esquire’. Het grote publiek kent zijn werk door de BN'ers die hij fotografeert, onder wie Caro Emerald en Loes Luca. Voor de Fotoweek maakt Hauser een fotoserie met de titel ‘Kijk! Mijn Geluk’ op tien grote billboards. Daarvoor bewerkt hij foto's van geluksmomenten tot glamourfoto's, met technieken die worden gebruikt in de reclame en glossy's. (LD17-04, RTVW17-04).

17. Het bedrijfsleven is erg enthousiast over het ontwerp voor de Rijnlandroute. De verbinding tussen de A4 en Katwijk is goed voor de bereikbaarheid en de economie van de regio. ‘We zijn weer een stap dichterbij de aanleg van deze belangrijke weg’, aldus Jan Versteegh, woordvoerder van de bedrijven. Zonder de route zouden internationale bedrijven als Leiden Bio Science Park, Greenport Duin- en Bollenstreek en Space Science zich niet verder kunnen ontwikkelen. (RTVW17-04).

17. Zo’n 30 van de 50 schoonmakers leggen bij aanvang van de ochtenddienst in het LUMC het werk neer. Ze sluiten zich aan bij de staking die ook in andere ziekenhuizen, hogescholen en universiteiten in de Randstad gaande is. Met steun van de FNV wordt al langer actie gevoerd voor betere arbeidsomstandigheden en een hoger salaris. Tot nu toe komen de opdrachtgevers en werkgevers niet in beweging, aldus Ron Meyer van de FNV. LUMC-woordvoerder Niels Pols zegt dat de patiëntenzorg niet in gevaar is: ‘Er zijn alleen enkele gangen en kantoren niet schoongemaakt’. Het werk is uitbesteed aan het bedrijf ISS. Meyer kondigt  aan dat er na Pasen nieuwe acties komen: ‘Opdrachtgevers willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten’. (RTVW17-04, LD17-04, Mare17-04).

17. De lokale woonlasten gaan omlaag en de gemeente gaat meer uitgeven aan zorg, armoedebestrijding, goedkope woningen en wegen. In de raadszaal zijn louter positieve geluiden te horen bij de presentatie het collegeprogramma  waarover D66, PvdA, SP en VVD  overeenstemming hebben bereikt voor de komende vier jaar. Alle zaken waarover geen afspraak is gemaakt zijn ‘vrij’. Partijen kunnen op die punten vrij stemmen, net als de afgelopen vier jaar. Robert Strijk (D66/economie en cultuur), Frank de Wit (D66/onderwijs en sport) en Roos van Gelderen (SP/zorg en welzijn) blijven op hun post  en worden geflankeerd door nieuwkomers Marleen Damen (PvdA/werk en financiën) en Paul Laudy (VVD/bouw en openbare ruimte). Strijk, leider van de grootste partij, kondigt aan dat de ozb op woningen de komende jaren met 12 procent daalt. Verder wordt extra geld besteed aan de leefbaarheid van buitenwijken (40 miljoen) en het formeren van een nieuw reservepotje van 20 miljoen euro. Het plan voor twee nieuwe parkeergarages (80 miljoen) is een overblijfsel van het vorige stadsbestuur. Bovendien wordt tot en met 2017 extra geld opzij gezet voor bijzondere zorgkosten, arbeidsintegratie en jeugdzorg. Na een overgangsperiode willen de partijen terug naar het bedrag dat het krijgt van het rijk voor de toebedeelde taken. Volgens Strijk breng het geld nauwelijks rente op en is het nuttiger om het uit te geven. CDA-lijsttrekker en oud-wethouder Jan-Jaap de Haan verzette zich daartegen tijdens de campagne. ‘We willen toe naar een ondernemende en zorgzame stad waar we allemaal gelukkig zijn’, vat Strijk het streven van de nieuwe wethoudersploeg samen. Het maken van een begroting, om alle voornemens in financieel evenwicht te brengen is de eerste grote uitdaging. Rolf Marselis, voorzitter van de Leidse Sportfederatie vindt de plannen ronduit teleurstellend. Gelukkig is er vrij recent door het vorige college nog 30 miljoen euro uitgetrokken voor de sport. (LN16-04, LD16/18/19-04, Sl16/17-04, RTVW17-04, FeedGem17-04, LN23-04, WW23-04).

17. Leiden ontkomt niet aan nieuwe fusies in het amateurvoetbal en de gemeente moet clubs een zetje geven, zegt Raymond Keur, voorzitter van Roodenburg.  De oud-wethouder van sport sluit daarbij zijn eigen club niet uit. De vervelende nasmaak van de vorige fusiegolf lijkt vergeten. FC Boshuizen, in 2003 ontstaan uit LFC, VNA, UDWS en JAG, speelt sinds 2012 met buurman GOL Sport op een nieuw sportcomplex aan de Boshuizerkade. ‘Het Leidse voorzittersoverleg lag drie jaar stil. Nu wordt er verkennend gesproken over fusies en samenwerking’, aldus Keur. Een stimulans kan een verbeterd sportpark zijn volgens Keur, gezien de huidige deplorabele staat van sommige accommodaties. De kwetsbare financiële positie van clubs kan ook een reden zijn. (LD18-04).

17. In het Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht 17 wordt een informatiemiddag gehouden met als titel ‘Pesten de wereld uit!’. Sprekers zijn Carolien Gravesteijn van Hogeschool Leiden, Ad Verbrugge, filosoof aan de VU Amsterdam, Alexandra Bronsveld van het Humanistisch Centrum voor Onderwijs en Opvoeding en Centrum Kinderfilosofie en Gijs Huitsing, onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. Gravesteijn is fel voorstander van het verplicht invoeren van het vak ‘levensvaardigheden’. ‘Ik wil dat kinderen vanaf groep 1 les krijgen in hoe je met elkaar omgaat en het vergroten van zelfvertrouwen. Van daaruit kun je ingaan op problemen als roddelen en pesten’. (LD11-04).

17. Wethouder Pieter van Woensel opent als onderdeel van een speciale fietsact de gratis Waagfietsenstalling met 879 plekken. Er zijn ingangen aan de Breestraat en de Aalmarkt en de stalling staat onder toezicht van De Zijl Bedrijven. Er gaan acht tot tien mensen aan de slag. De stalling is dagelijks behalve zondag geopend van 8.00 tot 21.00 uur. Tijdens de koopavond een uurtje langer. Op koopzondagen is de stalling open van 10.30 tot 21.00 uur. Dezelfde dag gaat de nieuwe vestiging van modewinkel ‘The Sting’ open aan de Breestraat 76. Het pand telt twee verdiepingen  met een totale oppervlakte van 1.600 vierkante meter. Op de begane grond is de damesafdeling op de eerste etage kunnen mannen winkelen. In de gesloten Sting-vestiging aan de Haarlemmerstraat werd alleen vrouwenkleding verkocht. Volgens marketing manager Marco van Muiswinkel hangt in de winkel een leren jas van 200 euro maar ook basics die minder dan tien euro kosten. Op 8 mei opent V&D de deuren open van het geheel gerenoveerde warenhuis. (Zie ook 08-05).  (LD15/18-04, St09-04, RTVW17-04, FeedGem17-04, Sl18-04, HOZ20-04, LN23-04, WW23-04, St30-04).   

17. De Universiteit Leiden verwacht meer aanmeldingen dan vorig studiejaar, ook al moeten studenten zich dit jaar uiterlijk 1 mei inschrijven in plaats van 1 september. Volgens Bastiaan Verweij van VSNU, de vereniging van universiteiten, hebben zich pas 46.800 scholieren aangemeld bij een universiteit. In Leiden ligt dat aantal op 3.800. De universiteit vermoedt dat de teller half mei op 5.500 staat. ‘Vorig jaar hadden we eind oktober 5.200 nieuwe studenten. Het gaat dus hartstikke goed’, aldus een woordvoerster van de universiteit. (RTVW17-04, Mare17-04LD18-04).

17. Vrijwilligers van de IDeeWinkel en Vrij Groen planten aardappels, penen en uien op het balkon van het stadhuis voor het 3 oktoberfeest. ‘We sporen zoveel mogelijk Leidenaren, hopelijk zo’n 150, aan om zelf in de tuin of op het balkon hutspot te kweken', zegt Marijke Ris- de Haan, projectleider van het Hutspot project 2014. 'Zo kan iedereen bewust worden waar het eten vandaan komt en hoe belangrijk gezond voedsel is. Op 1 oktober komt iedereen bij elkaar en eten we hutspot als feestmaal. We hopen dat mensen elkaar dan beter leren kennen en nieuwe contacten maken’. (RTVW16-04).

17. In het grootste deel van Leiden komt straks betaald parkeren. De vier aanstaande coalitiepartijen hebben afgesproken dat je alleen in de uiterste buitenwijken je auto gratis op straat mag zetten. Dat geldt voor Merenwijk, Stevenshof, Bio Science Park en het gebied ten westen van Churchilllaan en Dr. Lelylaan. In de rest van de stad gaat een bezoekerstarief gelden. Bewoners kunnen een vergunning krijgen voor een relatief laag tarief, dat alleen de kosten dekt. Nu staan de parkeermeters alleen in de binnenstad, het stationsgebied en Vreewijk. De wijken direct daaromheen vallen onder de blauwe zone, met maximaal twee uur gratis parkeren. Die proef leidde er toe dat de parkeerdruk opschoof naar andere wijken. Voor de fietsers moeten bij station Leiden Centraal 18.000 betaalde stallingplekken komen. De komende paar jaar blijft in elk geval de ondergrondse fietsenstalling aan de LUMC-kant gratis. (LD17-04).

17. Leiden telde op 1 oktober 2013 813 winkels waarvan 550 in de binnenstad. In april 2007 waren er nog 939 winkels. Alle winkels samen hebben een oppervlakte van 145.500 m2. De winkels in het centrum van gemiddeld 145 m2 groot, in de rest van de stad zijn ze gemiddelde een stuk groter: 257 m2.  De leegstand bedraagt 5,4 procent. In de binnenstad is dat vijf procent, zo’n 1,5 procent minder dan het landelijk gemiddelde Ook wijkwinkelcentra als De Kopermolen, De Luifelbaan en het Diamantplein scoren beter dan het landelijk gemiddelde. Van de bezoekers aan de binnenstad komt 43 procent niet uit Leiden. De Haarlemmerstraat zag het bezoek gemiddeld 18 procent dalen, in de Breestraat en omgeving was dat aanmerkelijk lager en de Nieuwe Rijn, Pieterskerkchoorsteeg en de Nieuwstraat scoorden zelfs hoger. De detailhandel in de stad biedt werk aan bijna 5.000 personen. De cijfers zijn van de BOA-afdeling van de gemeente. (LD17/18-04).  

17. In Leiden werden in 2013 108 jongeren doorverwezen naar de stichting Halt. Een jaar eerder waren dat er nog 144. De daling volgt de landelijke trend. Jongeren belanden bij Halt na delicten als schoolverzuim winkeldiefstal en vernieling. Driekwart zijn jongens, een kwart meisjes. Ze ontlopen met corrigerende en opvoedende taken een strafblad. (LD17-04, LN23-04, HOZ27-04).     

17. Het verzet in de professoren- en burgemeesterswijk tegen het 70 meter hoge torenontwerp ‘Greentower’ voor het Bètaplein voor het ROC neemt toe. Het CDA waarschuwt de buurt dat de gemeente ontzettend veel heeft betaald voor de oude ROC-scholen en -gronden (ruim 25 miljoen euro) zodat het alleen met hoge of dichte bebouwing is terug te verdienen. ‘Breng de menselijke maat terug in dit project!’, staat in het voorbeeldbezwaar dat het actiecomité in de buurt verspreidt. ‘De toren is een ernstige vorm van horizonvervuiling, neemt licht weg en zet huizen en tuinen gedurende het hele jaar in de schaduw. Volgens de buurt deugt ook de economische haalbaarheid niet en zijn alternatieve bouwplekken onvoldoende onderzocht. Joachim van Diest, die een handtekeningen actie begon, meldt dat in de wijk erg veel verzet is tegen de toren: ‘De gemeente wordt straks bedolven onder de bezwaren’.  Ook het actiecomité ‘Nee tegen de toren’ is actief. De facebookpagina is ander anderen geliked door fractievoorzitter van Groenlinks Pieter Kos en wethouder Jan-Jaap de Haan. Er zijn 350 handtekeningen opgehaald en conceptbezwaarschriften gemaakt. Volgens wethouder Pieter van Woensel start de bouw in 2015. ‘In Leiden staan wel meer hoge gebouwen. Nieuwe woningen zijn hard nodig’. De beweringen over schaduw kloppen volgens hem niet. ‘Alleen rond kerst staat de wijk drie kwartier in de schaduw. Wel erkent hij dat de buurt de toren kan zien. Op 22 april is er een informatieavond voor de bewoners. Medio mei sluit wijkvereniging Cronestein zich aan bij het protest. De buurtclub somt een reeks bezwaren op in een brief aan de gemeente.  (LD17-04, Sl18/22-04, LD17-05).

17. De Leidse politiek moet een akkoord sluiten met maatschappelijke organisaties, bewoners, wijkvertegenwoordigers, ondernemers en het onderwijs. Dat stelt het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) voor. Het idee stamt uit een van de ’brainstormsessies’ van het Stadslab. Het zou gaan om een papieren verklaring, waarin de gemeente en andere organisaties vastleggen dat ze samenwerken aan verschillende onderwerpen. Nu blijft er jaarlijks tien miljoen euro aan inzet van enthousiaste burgers onbenut, blijkt uit een IMI-enquête onder 664 Leidenaars die bij de stembureaus werden ondervraagd over hun betrokkenheid bij de stad. Daarvan wil 41 procent meedenken en wil ruim een derde de handen uit de mouwen steken om dingen te bereiken in de stad, zegt Guido Enthoven van het IMI. Volgens Marije van den Berg van Stadslab is burgerparticipatie niet alleen vrijwilligerswerk. Betaalde krachten zijn ook belangrijk. Aan het Singelpark, dat begon bij het Stadslab, werken inmiddels ambtenaren van de gemeente. En ook bedrijven kunnen maatschappelijk bezig zijn. (LD17-04).

17/18. Het Bachkoor Holland brengt de Mathäus Passion van Johann Sebastiaan Bach op Witte Donderdag en Goede Vrijdag ten gehore in de Pieterskerk. Voor deze uitvoering werkt het koor samen met het Concertgebouw Kamerorkest en internationaal bekende solisten onder leiding van dirigent Gijs Leenaars. Die solisten zijn Thomas Michael Allen, Niklaus Kost, Frans Fiselier, Esther Kuiper, Julia Neumann, Mikael Stenbaek. Fiselier heeft de Matthäus Passion al meer dan 200 keer uitgevoerd. LD-recensent Lidy van der Spek spreekt van een ‘zeldzaam tedere Matthäus Passie’ en roemt Kost. Op 16 april voert oratoriumvereniging Ex Animo met het projectkoor en het jeugdkoor BplusC de Matthäus ook uit in dezelfde kerk. Wim de Ru leidt het 180-koppige gezelschap. (Sl01/20-04, WW02/09-04, LD10/18/19-04).

18. Tandtechnicus Bart van Bemmel (46) uit de Stevenshof opent met zijn gezin de familiecamping ‘Camping Du Chateau’ in de Franse Vogezen. Daarmee gaat zijn langgekoesterde wens in vervulling. Zijn vrouw Caroline (46), dochter Debby (18) en zoon Jimmy (20) hebben elk hun takenpakket. Zo heeft Debby haar opleiding Leisure en Hospitality Host aan de Vacansoleil Academy afgerond en neemt de organisatie van activiteiten op zich en Jimmy op de camping, wielrennen en motorrijden. De camping telt vier appartementen en 40 kampeerplaatsen. (LD22-02).            

18. Re-integratiebedrijf en sociale werkvoorziening De Zijl Bedrijven (DZB) heeft een goed 2013 achter de rug. Er waren 30.000 euro extra inkomsten om stijgende kosten het hoofd te bieden. Doordat de rijksoverheid haar subsidie eind 2013 onverwacht  verhoogde om kostenstijging te compenseren, stond eind 2013 bij DZB ruim een half miljoen euro meer op de bank dan verwacht. Wethouder Jan-Jaap de Haan is trots op het resultaat. In 2007 riep de gemeente DZB ter verantwoording over oplopende tekorten en daarmee gepaard gaande extra subsidieaanvragen. Legde de gemeente er in 2007 jaarlijks 4,5 miljoen euro op toe, voor komend jaar verwacht De Haan één miljoen. Vooral de chocolaterie en de inpakafdeling scoorden. De inkomsten stegen er met 33 procent tot bijna een miljoen. Bij de montageafdeling was een daling van 47.000 euro voorzien (op bijna 9 ton) maar de afdeling bracht 40.000 euro meer in het laatje. Grootste tegenvaller was de scanafdeling. Het binnenhalen van opdrachten bleef met 79 procent achter op de begroting: een tegenvaller van 116.000 euro. De doelstelling om 42 procent van de DZB’ers buiten de deur te laten werken, bleek te ambitieus. Daarom stelt DZB de doelen bij naar 38 procent voor 2014 en 39 procent voor de jaren erna. (LD19-04, LN23-04, WW23-04).

19. Rob Hooijmans en Martijn van der Wouden openen de hengelsportzaak Hengelsport Leiden aan de Mary Beystraat 9 bij de Voorschoterweg. Het duo vist al van jongs af aan en richt zich met hun zaak speciaal op de karpervisserij. Ook wordt er een webshop geopend. Van der Wouden was voorheen mede-eigenaar van visrestaurant ’t Crabbetje. (WW23-04, LD06-05, HOZ11-05).    

19. ZZ Leiden plaatst zich voor de playoffs in de basketbalcompetitie door een 79-75-zege op Zwolle in de Vijf Meihal. Het team van coach Toon van Helfteren eindigt op de vierde plaats in de eindrangschikking en heeft het voordeel de eerste ontmoeting thuis te spelen. (LD22-04). 

19. De Bond van Wetsovertreders (BWO), die onder meer opkwam voor de rechten van pedoseksueel Benno L. in Leiden, is de activiteit van slechts één man: Pieter Vleeming. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De bond claimt op te komen voor de belangen van (ex-)gedetineerden. In 2013 zou de bond, die naar eigen zeggen 1.200 tot 3.500 leden heeft, een enquête houden onder de buurtbewoners van Benno L. Vleeming kwam met een tussenstand, maar niemand zegt de vragenlijst ooit te hebben ingevuld. In kringen van justitie, (ex-)gedetineerden en advocaten wordt er al langer vanuit gegaan dat Vleeming in zijn eentje handelt en de bond hoogstens enkele leden heeft. De BWO spande onder meer een kort geding aan tegen de makers van de Facebookpagina ‘Benno L. moet weg uit Leiden’ en tegen één van de betogers, maar trok die op het laatste moment in. (VK19-04, RTVW19-04).

19. De kortste route van het Transferium bij de A44 naar de Aalmarkt is 3,9 kilometer. Via Plesmanlaan, Morsweg, Haagweg, Noordeinde, Kort Rapenburg en Apothekersdijk. TomTom geeft een route van 5,9 kilometer aan. Het gaat mis op de hoek van Haagweg en Witte Singel. De omweg vervolgt via Zoeterwoudsesingel, Geregracht, Sint Jorissteeg, Hooigracht en Nieuwstraat. Daar staan witte paaltjes op de Vismarkt die de meeste dagen tussen 11 en 18 uur de doorgang blokkeren. Navigatiebdrijven als TomTom gebruiken informatie die gemeente direct invoert in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).  ‘Doorgaans hebben fouten te maken met het gebrek aan updates’, zegt een woordvoerder van navigatiereus TomTom. ‘Het is heel belangrijk om het apparaat bij te werken. Alle kaarten voor heel Europa maken 400 werknemers in Gent. Daarbij wordt gebruik gemaakt van satellietbeelden en overheidsgegevens, maar ook van gegevens en fouten die gebruikers doorgeven via de functie ‘Map Share’. (LD19-04).

((CV. 19 René de Jong (55), stopt op 1 mei na 38 jaar bij de Rabobank waar hij 18 jaar directievoorzitter is van de Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Hij blijft in een netwerkfunctie verbonden aan de bank en wordt voor de gemeente Programmamanager Economische Agenda Leidse regio. Verder is hij onder meer voorzitter Raad van Toezicht  Stichting Kinderpostzegels, lid van de raad van advies bij het Bioscience Park Leiden, voorzitter RVC Leiden Marketing en voorzitter van de stichting Café de Origin, die spaarders uitkeert in Fair Trade-koffie. Hij is getrouwd met Jane en heeft uit een eerder huwelijk twee zoons van 22 en 25 jaar. Volgens hem is de laatste vijf jaar erg veel veranderd in de financiële wereld. ‘De mens is op een steeds grotere afstand komen te staan. We hebben in de jaren tachtig van alle spaarders speculanten gemaakt’. (LD19-04).

19. Vier platenwinkels (Plato, VelvetMusic, 33/45 Vinyl Records en Franck Leenheer) doen mee aan Record Store Day, het jaarlijkse festival waarbij muziekliefhebbers, artiesten, eigenaren en personeel hun liefde voor muziek vieren. In meer dan 2.000 platenzaken over de hele wereld zijn optredens, signeersessies en worden meer dan 250 speciale cd- en vinylreleases  aangeboden. (Sl21-04).

19. In het Best Western City Hotel aan de Lange Mare wordt de 31ste editie van de Beatmeet gehouden. Beatlesfans, verzamelaars en liefhebbers snuffelen weer tussen de duizenden platen, cd’s, video’s en memorabilia van de popgroep die al veertig jaar niet meer bij elkaar is. Speciale gast is ditmaal Freda Kelly, die van 1963 tot 1972 voor The Beatles werkte. (LD18-04).

20. Marie-Anne Frenken prolongeert in Rotterdam haar nationale titel in de lichte skiff. Vanwege de harde wind moet haar finale geroeid worden via een time-trial (waarbij de roeiers achter elkaar varen), in plaats van de gebruikelijk boord-aan-boord races met zes boten naast elkaar. ‘Daardoor miste ik het idee van een echte wedstrijd. Het voelde meer als een soort training’, zegt de roeister van Njord na afloop. Op de finish bleek Frenken slechts een halve tel sneller dan Maaike Head, met wie ze vorige zomer in Korea nog wereldkampioen in de lichte dubbel-vier werd. Karolien Florijn, dochter van bondscoach Ronald Florijn, verovert op de skiff voor Die Leythe de nationale titel bij de meisjes tot en met 16 jaar. (LD22-04).

21. Het team van Signi Zoekhonden zoekt met hulp van honden en duikers in het water bij de Boommarkt naar de 22-jarige Brit Wayne Davies die vanaf 18 april wordt vermist. Met twee vrienden was Davies - zoals elk jaar - op vakantie in de Sleutelstad, maar kwam niet meer terug na een avondje stappen in studentendiscotheek Hifi in de Vrouwensteeg. Het drietal verbleef in het Golden Tulip hotel. Om één uur ’s nachts gaat hij dronken alleen terug naar het hotel. Een van de reisgenoten valt in de gracht en klimt op de kant. Davies zou daar niet bij zijn geweest. De politie doet via Burgernet en Twitter een getuigenoproep. Specialisten van de politie zoeken op 24 april opnieuw urenlang vergeefs de grachten af met boten, honden en sonarapparatuur. Twee dagen later treffen marktkooplieden zijn lichaam drijvend in de Nieuwe Rijn aan. Duikers van de brandweer bergen het slachtoffer als de drukke markt enige tijd is afgezet. In eigen land maakt de BBC een dag eerder nog een  tv-reportage over zijn vermissing. Zijn familie twijfelt sterk aan de conclusie van de recherche dat de dood een ongeluk is. Volgens zijn oudere broer Dean zijn er aanwijzingen dat er die nacht iets vreemd is gebeurd in het vriendengroepje. ‘Ze hebben steeds andere verklaringen afgelegd, die niet kloppen met de bewakingsbeelden’. De politie reageert dat het onderzoek heel uitgebreid was en er geen sprake is geweest van een misdrijf. De uiteenlopende verklaringen worden toegeschreven aan het grote drankgebruik van de vrienden. Ophef ontstaat als regionale omroep Sleutelstad.nl op de website filmbeelden en foto’s plaatst van het stoffelijk overschot en de berging. Honderden mensen tekenen een petitie om de beelden te verwijderen. Eigenaar/hoofdredacteur Chris de Waard vindt het ook nare beelden maar zegt, na raadpleging van Hans Laroes, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, die niet te verwijderen. De moeder van Davies zegt in de Surrey Mirror van 4 mei: ‘De manier waarop de politie met zijn dood is omgegaan is walgelijk. Ik moest zelf de Britse politie  bellen om te vragen of mijn zoon dood was. De Britten zeggen dat zij pas door hun Nederlandse collega's op de hoogte werden gesteld nadat het verhaal op social media en in de Nederlandse pers werd gemeld. ‘Dit verhaal kent alleen maar verliezers’, aldus politiewoordvoerder Wim Hoonhout. ‘Davies werd in de gracht gevonden op een van de drukste dagen van het jaar, Koningsdag, en dat maakt het niet makkelijk voor de politie om ervoor te zorgen dat er geen informatie naar buiten wordt gebracht. Voordat wij het lichaam konden identificeren ging het al rond op internet’, aldus Hoonhout.  De Britse politie is volgens Hoonhout zo snel mogelijk op de hoogte gesteld nadat was vastgesteld wie de dode man was. Op 22 mei wordt Watne Davies in East Grinstead in Engeland in familiekring begraven. (LD22/25/28/29-04, RTVW23/25/26/27-04, Sl24/26-04, WW30-04, RTVW02-05, LD14-05 ).

21. Tot en met 28 april wordt extra aandacht besteed aan fietsdiefstalpreventie. Agenten letten tijdens surveillances en bij controles extra op fietsen die mogelijk gestolen zijn. Zoals het ontbreken van een vast slot. Politiebikers worden speciaal belast met de opsporing van gestolen fietsen. Bij de actie werkt de politie samen met de gemeenten, leerlingen van middelbare scholen, buurtpreventieteams, fietsenstallinghouders en studenten van de opleiding Veiligheid van het Mondriaan College. Een speciaal team van het Fietsdepot Haaglanden graveert op 24 april bij de station Leiden Centraal en Lammenschans gratis een uniek framenummer in fietsen. Een promoteam van het Centrum voor Fietsdiefstal geeft preventietips op plekken waar veel fietsen gestolen worden en in de buurt van fietsenstallingen. Ook worden registratiekaarten uitgedeeld. (Sl15-04).

22. LUMC-hoogleraar Eline Slagboom onderzoekt met haar team langlevendheid. Samen met groepen uit tien Europese landen ontdekten ze in Ideal-verband onlangs een nieuw stukje van de puzzel: een variant op chromosoom 5. ‘Een heel speciaal stukje DNA, dat waarschijnlijk een regulator van andere genen is’, aldus Slagboom. De afgelopen jaren werden 20.000 mensen boven de 85 en 75.000 mensen jonger dan 65 onderzocht. In de jongere groep, een dwarsdoorsnede van de bevolking, kwam de variant op chromosoom 5 in 36 procent van de gevallen voor. In de oudere groep veel vaker. Voor de mens zijn nog maar twee andere regulatoren van de levensduur bekend, zoals het apoE-gen, dat invloed heeft op dementie. Wie dat stukje speciaal DNA bezit heeft grofweg 10 procent meer kans dan een ander om minstens 90 te worden. De onderzoekers hebben inmiddels achterhaald dat de variant gunstig werkt op de bloeddruk. Op middelbare leeftijd blijken mensen met de variant een lagere bloeddruk te hebben. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of ze dat hun hele leven hebben, of dat de voordelen vooral opkomen bij bijvoorbeeld overgewicht of een ongezonde leefwijze’. Slagboom: ‘Dertien procent van alle sterfte komt door een hoge bloeddruk. Behandeling daartegen moet nog veel beter worden’. (LUMC22-04, UL22-04, LD23-04).

22. Meerburg krijgt de komende jaren extra aandacht van de gemeente. Daar is De wijk is toegevoegd aan de vier wijken waarvoor gebiedsvisies worden gemaakt, staat in het collegeakkoord dat D66, SP, PvdA en VVD vorige week sloten.  De buurtvereniging is er blij mee zegt woordvoerster Ankie Verlaan.

‘De wijk is in de jaren vijftig en zestig gebouwd en de bevolking is verouderd.  Maar de straten zijn niet rollatorproef,  een pinautomaat ontbreekt en het winkelcentrum aan de IJsselkade is verwaarloosd. Bovendien worden de wegen rondom zoals de Hoge Rijndijk, de Willem van der Madeweg en Kanaalweg steeds drukker . Daardoor is de lucht niet gezond’. (LD23-04).

22. Het platform voor helikopters op het dak van het Leids Universitair Medisch Centrum, is de komende drie weken buiten gebruik vanwege onderhoud.

Piloten van traumahelikopters moeten zelf een locatie in de buurt kiezen om te landen. Zoals het veld bij de Nieuwe Marnixstraat, nabij de moskee. Bij het LUMC landen en vertrekken ongeveer 40 tot 50 heli’s per jaar. (LD23-04).

22. De vertraging van het Aalmarktplan duurde zo lang dat een compleet nieuwe visie werd ontwikkeld voor het V&D-filiaal. Het is het vlaggenschip die de nieuwe koers zet voor de overige vestigingen, zegt Niels Jansen van projectontwikkelaar Provast. ‘Het budget voor de verbouwing is twee keer over kop gegaan. Het wordt meer een soort Bijenkorf. Een heel gaaf concept met meer shop-in-shop, aldus Jansen. Uitgangspunt van de nieuwe baas Jacob de Jonge, niet toevallig de oude directeur van de Bijenkorf, is om meer kwaliteit in de zaak te brengen. ‘Er ligt nu gewoon parket in V&D. En overal daglicht, en heel veel grote glaspartijen. La Place zit even op een andere plek omdat ze boven alles vernieuwen. Want ook La Place moet de beste en mooiste van Nederland worden. Er komen bijvoorbeeld houtovens’. (LD22-04).

23. Meindert Danhof, verbonden aan de Universiteit Leiden wordt ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De Oegstgeester hoogleraar farmacologie krijgt de koninklijke onderscheiding opgespeld tijdens een internationaal  symposium in Noordwijkerhout door waarnemend burgemeester Jan Waaijer. Danhof is al sinds 1990 de motor achter deze vierjaarlijkse internationale bijeenkomst. Hij vervulde een cruciale rol in onderzoek om via wiskundige modellen de werking van geneesmiddelen beter te voorspellen. Hij studeerde aan de RU Groningen en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Daarna werkte hij drie jaar in de VS bij een van de topinstituten op zijn vakgebied. In 1996 werd hij hoogleraar bij de faculteit Wiskunde - en Natuurwetenschappen en werd in 2007 tevens hoogleraar bij het LUMC. Sindsdien is hij ook voorzitter van de afdeling farmacologie van het Leiden Academic Center for Drug Research (LACDR). Van 2005 tot 2012 was hij er de wetenschappelijk directeur. Onlangs werd Danhof gekozen tot president van de EUFEPS, een organisatie van 24 wetenschappelijke verenigingen in Europese landen die samen duizenden farmaceutische wetenschappers vertegenwoordigen. Van 1992 tot 1998 was hij ook voorzitter van het bestuur van de Hofdijckschool in Oegstgeest. (UL24-04, LD24-04).

23. De gemeente begaat een aantal blunders bij het kappen van bomen. Bij de voetbalvelden van Roodenburg aan de Pieter Bothstraat worden zeven verkeerde bomen geveld door een fout op de tekening en aan de Oegstgeesterweg bij sportpark De Kikkerpolder zijn acht bomen gekapt terwijl de beroepsprocedure daartegen nog liep. Medio mei beslist de rechter dat de gemeente 24.000 euro moet storten in het Bomenfonds en wordt verplicht 10.000 euro vergoeden aan de Bomenbond. (FeedGem22-04, LD23-04, LD23-05).

23. De politie rolt tijdens een grootschalige actie in Leiden, Lisse en Voorschoten meerdere hennepkwekerijen op. In een woning aan de Langestraat wordt in twee ruimtes een hennepkwekerij gevonden en worden twee vrouwen van 21 en 47 jaar opgepakt. De politie neemt ook kweekaparatuur in beslag en pakken een 35-jarige Alphenaar op met cocaïne en methadonpillen. (RTVW24-04).

23. De 32-jarige Sid Tanja dreigt dakloos te worden met zijn Sportpaleis Atlantis. Vijf jaar geleden startte hij in de Merenwijk met lessen in trampolinespringen en acrogym. Begin 2013 kreeg hij een ‘clubhuis’ in een antikraakpand aan de Rijnsburgerweg. Over twee maanden moet hij die ruimte verlaten omdat het Bonaventuracollege er veertig uur per week gebruik van wil maken voor de gymnastieklessen. Destijds is contractueel vastgelegd dat Tanja in dat geval zou moeten opstappen. Hij kan er na half vijf ’s middags in maar dat is volgens hem geen optie omdat de zaal moet worden op- en afgebouwd. (LD22-04).     

23. In de Breestraat worden de laatste stellingen uit het pand gehaald waar Textielsuper Zeeman de deuren definitief heeft gesloten. Het pand moet ingrijpend verbouwd worden voor een AH-supermarkt die zowel via de Breestraat als de Botermarkt bereikbaar wordt. Eronder komt een fietsenstalling die straks plaats biedt aan circa 450 fietsen en een in- en uitgang krijgt in de Mosterdsteeg. (Sl23-04).

23. Een financiële tegenvaller die oploopt tot 6,1 miljoen in 2018. Daarvoor ziet het nieuwe college van B en W zich geplaatst. De ambtelijke organisatie heeft het financiële meerjarenbeeld geactualiseerd voor 2015-2018 en daaruit zijn drie forse tegenvallers gekomen van in totaal 7, 8 miljoen euro in 2018. Door de lagere rente op leningen is er ook een meevaller van 1,7 miljoen. Verreweg de grootste strop vormt de exploitatie van het gemeentelijke vastgoed: 4 miljoen euro. Oplopende kapitaallasten van 2,2 miljoen door nieuwe en reeds geplande (vervangings)investeringen vormen de tweede tegenvaller, de optelling van een hele serie andere zaken komt uit op 1,6 miljoen negatief. Het college informeert de raad per brief maar maakt zich vooralsnog weinig zorgen: Er zijn nog allerlei bijsturingmaatregelen mogelijk. In juni volgen voorstellen om de tegenvallers weg te poetsen. Leiden loopt een kwart miljoen mis doordat bij het plaatsen van reclameborden exploitant Azero in 2013 failliet ging. Binnen het PRIL (Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden) dreigen problemen voor zo'n 390.000 euro aan tegenvallers te zorgen. Ook loopt de gemeente een miljoen aan leges mis doordat er minder bouwplannen worden gemaakt. (Sl24-04).

23. Op de Beestenmarkt zijn demonstraties van de Koninklijke Landmacht. In het kader van het 200-jarig bestaan laat het leger zien wat de belangrijkste taak is: vechten voor vrede en vrijheid. Een patrouille-eenheid van het 11de bataljon Grenadiers en Jagers van de Luchtmobiele Brigade wordt ’aangevallen’ door de vijand, waarna er een vuurgevecht volgt. Bij deze confrontatie vallen oefengewonden en de troepen tonen vervolgens hoe hiermee wordt omgegaan.

Het lijkt alsof er met echte kogels wordt geschoten en er vliegen helikopters over. Elk jaar houdt de Landmacht een open dag. Dit jaar kiest het leger ervoor om naar de burgers toe te komen. ‘Zo bereiken we een groter deel van de bevolking’, aldus  Casper Versteegden, hoofd communicatie van de Luchtmobiele Brigade. (FeedGem22-04, LD22/24-04, Sl23-04, WW30-04).

24. De Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid scherpt de reactie van wethouder Robert Strijk op het Rijnlandrouteplan aan. Die richten zich vooral op de aansluiting met de Stevenshof en de A4 en de ontwikkeling van het Lammenschansplein. Dat de route bij de Stevenshof zes meter verdiept blijft ziet de commissie als inzet van de onderhandelingen met de provincie. Verder willen ze graag horizontale geluidswallen en een dicht-open-dicht-open-constructie: op sommige plekken een dak op de bak, op andere plekken niet. Voor  de aansluiting bij de A4 in de Oostvlietpolder staan nu twee flyovers gepland. Leiden wil dat minimaal één aansluiting onderlangs loopt zodat de hoogte  niet tien maar zes meter wordt. De VVD-fractie oppert om langs de Lammebrug een aparte fietsburg aan te leggen. Wethouder Robert Strijk waarschuwt ervoor de provincie niet te overvragen. Zeker met zaken die al jaren geleden als onhaalbaar zijn afgeserveerd. Van de zeven eerder geformuleerde wensen staan er zes in de plannen. De gemeenteraad keurt op 6 mei de brief aan de provincie goed. (LD26-04, Sl25-04, LN30-043).

24. De gemeente verkoopt het pand aan de Rembrandtstraat 12 naast de Al Hijra moskee aan de Stichting Zorgwonen. Er komen zes appartementen voor zelfstandige jongeren en ruimten voor twee groepen van acht jongeren die  minder zelfstandig zijn. De stichting verwacht medio dit jaar de deuren te openen. (Sl25-04, LD26-04, WW30-04).

24. Het Leidse Druckerfonds heeft haar grond en gebouwen in 2013 met 88.000 euro afgewaardeerd. Dat blijkt uit het jaarverslag van het fonds, dat voortkomt uit de in 1899 opgerichte stichting Het Leidse Volkshuis. De tegenvaller leidt niet tot problemen omdat de opbrengst uit effecten ruim een ton meevielen. Verder hoefde het fonds ruim 20.000 van de 156.500 euro aan verwachte subsidies niet uit te keren. Het jaarresultaat komt uit op ruim 15.000 euro negatief, een verbetering ten opzichte van de begroting van zo’n 55.000 euro.

Het fonds kreeg vorig jaar 127 aanvragen voor een subsidie waarvan er 45 geheel of gedeeltelijk werden gehonoreerd. Doel van het fonds is sociaal-culturele activiteiten ondersteunen en initiatieven die de sociale samenhang bevorderen. (LD25-04).

25. Voormalig wethouder Pieter van Woensel is door de Leidse afdeling van de VVD voorgedragen voor de kandidatenlijst van Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Hij was de afgelopen vier jaar wethouder, maar hoewel de VVD weer deel uitmaakt van het college, viel hij buiten de boot. Op de ledenvergadering wordt Van Woensel voorgedragen een prominente rol te spelen bij de provinciale verkiezingen op 26 mei 2015. (LD26-04).

25. Geneeskundestudent Monique van der Kooij (21) gaat in mei op het internationaal jongerenoverleg G20 Youth Forum aan de slag in het Duitse Garmisch Partenkirichen. Zo’n 1.200 jongeren uit de hele wereld debatteren er vijf dagen over economische en sociale problemen en de aanbevelingen die daarin uitmonden worden voorgelegd aan de echte G20, het Interational Monetary Fund en de Wereldbank. Als voorbereiding trok de Leidse een dag op met minister Jet Bussemaker. Monique is vierdejaars en wil oncoloog worden. Ze werkt nu parttime in het onderwijs en richtte, toen ze op het Mendelcollege zat, een leerlingenraad op. Ze vindt dat leerlingen in het onderwijs warm gemaakt moeten worden voor het ondernemerschap. (LD25-04).          

25. Bioloog Freek Vonk is de aanjager van de actie ‘Tientje voor T. rex’. Met deze crowdfundactie hoopt Naturalis voldoende geld binnen te krijgen voor de aankoop en de preparatie van een T. rex-vrouwtje dat paleontoloog Anne Schulp vorig jaar opgroef in Wyoming. ‘Help Freek om de T. rex naar Nederland te halen’. Vonk is, behalve als bioloog in dienst van Naturalis, bekend van optredens bij ‘De Wereld Draait Door’ en in ‘Villa Achterwerk’, programma's ‘Freek op Safari’ en ‘Freek in het Wild’ en sinds kort ook van zijn relatie met tv-presentatrice Eva Jinek. Vonk: ‘T. rex is het grootste roofdier dat ooit heeft geleefd. Hij kon in één hap 230 kilo vlees doorslikken, dus voor hem waren we maar een snack, een bitterbal’. Jaarlijks trekt Naturalis 300.000 bezoekers. Na de komst van de T. rex zal dat aantal zeker groeien. Een skelet biedt volgens Freek eindeloos veel extra mogelijkheden om bezoekers wegwijs te maken in de natuur. ‘Die kans mogen we niet laten lopen’. De commercial ‘Tientje voor T.rex’ wordt winnaar van de Nickolodeon Grote Reclame Prijs 2013. Uit 800 commercials, gericht op kinderen koos een kinderjury op 19 februari de finalisten waarna 20.000 stemmen werden uitgebracht en de meeste op T.rex.   (LD24/25-04, WW30-04, LN30-04).

25. De snelweg A44 ter hoogte van Leiden wordt ’s nachts in het weekeinde afgesloten om schakels tussen wegen en viaducten te vervangen. Het gaat om de beide richtingen van de A44 van Amsterdam-Den Haag van afrit 8 tot aan toerit 9 naar Leiden-zuid. De afsluiting is op beide dagen 22.00 tot 08.00 uur. (RTVW24-04).

25. Niki Koutouras van het bedrijf Stylicious wil winkeliers koppelen aan kunstenaars om de etalages fraaier en kunstzinniger te maken. Eerder gebeurde dat al bij damesmodezaak Heerenleed en boekwinkel Babooka. Via Mieke van Ulden van Babooka, ontstond er contact met centrummanager Erwin Roodhart.

Koutouras:  ‘Etalages moeten een grotere ’stopkracht’ krijgen. Als je elke paar weken weet te verrassen neemt het aantal mensen dat binnenkomt, toe’.  (LD25-04).

25. De Haagse rechtbank veroordeelt een 54-jarige Leiderdorper die  het Rijnland Ziekenhuis voor 540.000 euro oplichtte tot tien maanden celstraf. Als keukenhulp voerde hij nepfacturen van een voedingsbedrijf in en kreeg in ruil van de eigenaar wekelijks 1.000 euro, vertelde hij tegen de Fiod. Voor de rechter zegt hij twee weken eerder dat hij ’envelopjes’ aannam, maar dat er niet zo veel geld in zat. En dat hij al het geld heeft vergokt. Het OM eiste een celstraf van vijftien maanden tegen de Leiderdorper en tegen de 62- jarige Zoetermeerse ondernemer drie jaar. De man inde voor 1,3 miljoen euro aan fraudegeld van drie zorginstellingen en krijgt daarvoor van de rechtbank twee jaar cel. Van het geld zou hij drie Porsches en een BMW hebben gekocht.  Het ziekenhuis wil dat het duo het bedrag terugbetaalt. In 2009 moest het een flinke bezuiniging doorvoeren, waarbij twee afdelingen dicht moesten en veel banen verloren gingen. Rijnland zegt dat de reorganisatie niet zo dramatisch was uitgepakt als het niet voor tonnen was opgelicht.(LD12/26-04).

25. Tot en met 26 oktober is in het Rijksmuseum van Oudheden de tentoonstelling ‘Gouden Middeleeuwen’ te zien. Getoond wordt het dagelijks leven in de Merovingische periode en de belangrijke rol  die ‘Nederland’ 1.500 jaar geleden speelde in de wereldwijde handelsnetwerken van het vroegmiddeleeuwse Europa. Mensen waren gezond, weldoorvoed en leidden een vreedzaam bestaan, blijkt uit onderzoek naar hun nederzettingen en graven. Prachtige voorbeelden van hun sieraden en wapens, maar ook leren schoenen, amuletten en huisraad van metaal, aardewerk en hout zijn er te zien. Bijzonder is de grote hoeveelheid schatten die uit binnen- en buitenland is bijeengebracht. Zo zijn er de goudschat van Olst, de indrukwekkende koningshelm uit Krefeld (Duitsland) en het gouden zwaard van koning Childeric (België) te bewonderen, en prijkt de beroemde gesp van Rijnsburg van goud en filigraan te midden van vergelijkbare pronkgespen uit Engeland. Verder is er een zaal met prachtig en zeldzaam Merovingisch glas. Vooral afkomstig uit graven, om in het hiernamaals te kunnen gebruiken. Opvallend is de overheersende groene kleur. Naast het leven in die tijd wordt ook de dood getoond. Het skelet van een hond, een paard en een kind is te zien zoals het is opgegraven. Voor het eerst sinds 1960 is er een overzichtstentoonstelling over de Vroege Middeleeuwen. Veel voorwerpen  hebben nooit eerder het depot verlaten of zijn speciaal voor deze tentoonstelling gerestaureerd. Bovendien worden er lezingen gehouden, zijn er speurtochten voor kinderen en worden er activiteiten georganiseerd. Zo is er op 22 juni een muntenmiddag en op 4 oktober vliegen er roofvogels door de tempelzaal. De tentoonstelling kwam tot stand dankzij het Cultuurfonds BNG, het Mondriaan Fonds, Fonds 1818, AON Verzekeringen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stichting Zabawas. Voor de tentoonstelling schreef conservator Annemarieke Willemsen het boek ‘Gouden Middeleeuwen. Nederland in de Merovingische wereld, 400-700 na Chr’. (Persber. RMO03-04, LN09-04, RTVW16-04, Sl23-04, LN23-04, LD24-04, HOZ27-04 ).

25. Wethouder Robert Strijk en lid college van bestuur van ROC Leiden Jenny Everts en Avi Rewat van Fonds 1818 openen samen met Koning Sleutel (de mascotte) een grote mand met oranje ballonnen als start van de Koningsspelen.  Groep 1 en 2 vieren dat op het eigen schoolplein en groep 3 t/m 8 op 40 sportvelden, verdeeld over 23 sportparken. In totaal doen zo’n 7.000 leerlingen van 25 basisscholen mee. Vorig jaar was het festijn een stuk kleiner. Toen voelden veel scholen zich overvallen door het landelijke initiatief van Richard Krajicek. Sportbedrijf Leiden en ROC Leiden nemen de organisatie op zich. Commissielid Jan Breedeveld: ‘De traditie moet nog groeien, maar ik denk dat het voor kinderen snel herkenbaar wordt’. Het idee is van Hans Kallenberg, gymdocent op het ROC. Al het materiaal is nieuw. Om alle pionnen, skippyballen en slagbalplanken te bekostigen zijn sponsors gezocht. 850 Studenten van ROC Leiden begeleiden de leerlingen bij de spelletjes. ‘Het is een stadsbrede sportdag’, zegt Paul van Ark, gymleraar van basisschool De Morskring en mede-initiatiefnemer. Velen kinderen dragen oranje ’tjoeps’, een speciaal ontworpen kledingsstuk dat als zweetband, sjaal of hoofddeksel kan dienen. Het Voedingscentrum vindt het Koningsontbijt, dat de meeste scholen als lunch serveren, ongezond. In pindakaas en hagelslag zit te veel suiker. Landelijk doen meer dan 1,1 miljoen leerlingen mee aan de Koningsspelen. Vorig jaar waren dat er 1,3 miljoen. (LD07-03, Sl25-04, LD26-04, LN30-04).

25. Burgemeester Henri Lenferink reikt tijdens de traditionele Lintjesregen in de Hooglandse Kerk zestien koninklijke onderscheidingen uit aan personen die bijzondere inspanningen lever(d)en. Lid in de orde van Oranje-Nassau worden:  mevrouw H.M. van der Blom–Bos (76). Zij is overblijf- en hulpmedewerker bij de Katholieke Basisschool Pacelli, assisteert bij excursies en activiteiten en geeft les bij zwemvereniging De Leidse Watervrienden. Mevrouw Jeanine de Clercq–Kolkman (83) is ruim 40 jaar vrijwilliger bij het welfarewerk van het Rode Kruis Leiden en omstreken. Ze legt huisbezoeken af, organiseert activiteiten en geeft als coördinator Sociale Hulp leiding aan een groep vrijwilligers.

Mevrouw J.C.M.J. Coster-van Velzen (66), is sinds 1998 vrijwilliger in het zorgcentrum Huize Groenhoven. Zij assisteert bij  muziekmiddagen en exposities en ondersteunt de Cliëntenraad, werkt oproepkrachten in en verricht werk in het restaurant. De heer E.J.H. Elstak (65) is sinds 1986 een actief lid van de Christelijke Oratorium Vereniging Excelsior en doet er veel werk, onder andere als lid van de PR-commissie. Sinds 1988 is hij zeer actief binnen de Oecumenische Geloofsgemeenschap de Regenboog in de Merenwijk. Hij is  voorzitter van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad. Claas Griffioen (56) is sinds 1989 lid van de Sponsorcommissie bij K&G. In 1988 richtte hij de Vrienden van het Reveille op. Sinds 2003 is hij Commissaris bij de 3 October Vereeniging Leiden en is lid van de Commissie Hutspot, Haring en Wittebrood. Ook doet hij de merchandising van de vereniging. Bovendien is hij bestuurslid van de Ondernemersvereniging Roosevelt(straat) en Trekvliet. Drs. J.J. Groen (63), was algemeen directeur van Drukkerij Groen. Hij was secretaris van de Nederlandse Jagersvereniging, afdeling Leiden, bestuurslid van de Vereniging van Algemeen Voortgezet en Beroepsonderwijs te Leiden (LTS Haagweg), bestuurslid als afgevaardigde van de Kamer van Koophandel in de Stichting MEAO Leiden, bestuurslid van de LVI, de Vereniging van Belangstellenden in De Lakenhal, lid van de raadsadviescommissie voor De Lakenhal, (vice)voorzitter van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, bestuurslid van de stichting Jean Peseijnshof en het Tevelingshof, de stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kindertehuis. Hij was ook  lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, bestuurslid van de Samenwerkingsschool De Nieuwe Vaart, de Stichting het Kleine Leidse Woonhuis en de Stichting Wings of Hope. Wim Hoppezak (77) was jarenlang directeur-eigenaar van Hoppezak Kledingverhuur. Het bedrijf beschikt over een collectie van 80.000 kostuums en 3.000 pruiken en talloze accessoires. Elk jaar kleedt hij de 3 oktoberoptocht aan en sinds enkele jaren doet hij dat ook in Alkmaar tijdens de viering van Alkmaars Ontzet. Specialiteit is het grimeren. Hij gaf gastlessen aan de Emilie Knappert School voor de opleiding tot kapper, visagist(e) en modemedewerkers (nu ROC Leiden). Mevrouw T.M. van der Kaaij–Fakkel (72) is sinds 1960 vrijwilliger bij korfbalvereniging KZ De Danaïden. Zij was voorzitter van diverse commissies en tevens 15 jaar lang lid van de Jeugdcommissie van Rijndelfland. Vóór de fusie was zij voorzitter van Zuiderkwartier en in 1982 medeoprichter en bestuurslid van de Leidse Korfbal Federatie. Zij zette zich ook in voor tennisvereniging Leiden Zuid-West. Koos Koelewijn (59) woont in Lisse en werkt sinds 1999 bij DZB Leiden. De laatste zes jaar is hij horecaleermeester in ‘De Stal’ op het terrein van het Museum Naturalis. Hij begeleidt mensen met een beperking of die in een re-integratietraject zitten tot horeca-assistent. Verder is hij trainer van kinderelftallen en medeorganisator van voetbalweekenden bij FC Lisse. Mevrouw drs. C.C.M. van der Laan (65) was van 1986 tot 2012 ouderling van de Maranathakerk en verzorgde avondmaalsvieringen onder andere in woonzorgcentrum De Robijnhof. In 2005 werd zij bestuurslid van het Koninklijke NVVH-Vrouwennetwerk, afdeling Leiden. Ook is zij lid van de cliëntenraad en vertrouwenspersoon van Robijnhof. Hans Vonk (52) is sinds 1986 actief lid van de Christelijke Muziekvereniging K&G. Hij is bestuurslid (orkestbestuurder), instructeur, dirigent van het Leerlingenorkest, leider en lid van de kampstaf bij Jong K&G. Hij was ook geruime tijd secretaris van de vereniging. En hij leidt al meer dan 25 jaar het ophalen van oud-papier, waarvan de opbrengst naar de clubkas gaat. Mevrouw N. de Wit (65) werd in 1972 vrijwilligster bij de Leidse Studenten Ekklesia. Ze werkt bij het secretariaat en was medeorganisator van de wekelijkse diensten. Van 1989 tot 1991 was zij actief in het Chilifront en van 1980 tot 2003 bestuurslid en voorzitter van de Kenniskring Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Van 1980 tot 2011 was zij actief bij de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk. Sinds 2008 is zij vrijwilliger bij Sensoor, de telefonische hulpdienst. Tenslotte heeft zij meegewerkt aan een dvd over de Leidse hofjes. Ridder in de orde van Oranje-Nassau worden: dr. L.M. van der Mandele (66). Hij bekleedt tal van functies op het snijvlak van wetenschap en economie. Hij was oprichter van de Chicago Business Club in Nederland en bestuurslid van het Leids Universiteits Fonds LUF. Ook is oprichter en bestuurslid van de Stichting Netwerk Jong Ondernemerschap Delft en van 1992 tot 2005 was hij curator van de Stichting Rotterdam School of Management. Van 1994 tot 1997 was hij tevens curator van de TIAS School of Management van de Universiteit Tilburg. Hij bekleedde van 199 tot 2005 de functie van lid van de adviesraad van de Universiteit Twente. In 2002 werd hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Center for Human Drug Research (CHDR), gevestigd in het Bio Science Park Leiden. Van 2005 tot heden is hij ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting CentERdata verbonden aan de universiteit Tilburg. En maakt hij deel uit van het bestuur van de Van der Mandele Stichting, een fonds dat projecten van culturele, maatschappelijke, stedenbouwkundige of landschappelijke aard ondersteunt. Dr. P.C. Oele (74), was docent scheikunde op een middelbare school. Hij was voorzitter van de jeugdvereniging van de gereformeerde kerken in Leiderdorp en ook ouderling, gaf catechisatie, stond gezinnen bij en leidde geregeld de kerkdiensten. Via het Deputaatschap voor Studerenden van de Gereformeerde Gemeenten gaf hij begeleiding aan studerenden aan universiteiten en hogescholen. Ook was hij lid van het Deputaatschap van verenigingen en bonden binnen de Gereformeerde Kerk. Tenslotte gaf hij lessen in filosofie, met als extra stof ‘geloof en wetenschap’, waarover hij twee boeken publiceerde. Ada van der Tang (61) werkte van 1974 tot 2013 in het LUMC Zij begon als operatieassistente oogheelkunde en eindigde als verpleegkundig hoofd van meerdere afdelingen onder meer gericht op kinderen met aangeboren hartafwijkingen en andere heelkundige problemen. Zij was lid van de medisch ethische commissie van het LUMC en maakte jarenlang deel uit van het CZO, het landelijk orgaan dat de opleidingen voor verpleegkundigen in ziekenhuizen evalueert en accrediteert. In 1992 was zij medeoprichter, bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van het Ronald Macdonald Huis in Leiden. Ze is ook bestuurslid/secretaris van Verpleegkundigen & Verzorgenden Kinderverpleegkunde, een organisatie met 1.600 leden, die kennis en vaardigheden bevordert. Mevrouw H. Wieberneit-Tolman (59) is zeer actief op het gebied van de pijnbestrijding. Vanaf 1988 is zij vrijwilliger bij de Stichting Pijn-Hoop. In 1991 werd zij secretaris van de Dutch Pain Society, de voormalige Vereniging ter Bestudering van Pijn. Van 1999 tot 2005 was ze medeoprichter van en beleidsmedewerker bij de Stichting Samenwerkingsverband Pijndisciplines/het platform Pijn en Pijnbestrijding.  In 2004 was ze de initiatiefneemster van het driemaandelijkse blad ‘PijnPeriodiek’. En in 2008 richtte ze de Stichting PijnPlatform Nederland op, werd ook directeur en medeoprichter van Pain Alliance Europe. Karel Caron, die in Leiderdorp woont, wordt lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding  opgespeld door burgemeester Laila Driessen. Hij verdiende zijn sporen vooral op het gebied van de sport in de Sleutelstad. Verder zette hij zich in voor de Personeelsvereniging Stad Leiden waarvan hij van 2000 tot 2012 waarnemend voorzitter was en is hij sinds 2001 voorzitter van de technische commissie van voetbalvereniging MMO in Hoogmade. Sinds 1982 is hij bovendien bestuurslid en secretaris van de schoolsportcommissie en vanaf 1972 bestuurslid bij de zwemvierdaagse van de samenwerkende Leidse zwemverenigingen. Vanaf 2008 is hij jurylid bij de uitreiking van de Co Verhoogprijs, een eerbetoon voor een bijzondere vrijwilliger. Bovendien was hij van 1974 tot 1984 penningmeester van het schoolbestuur Ter Does in Hoogmade en vanaf 2011 is hij voorzitter van de Bewoners Belangen Commissie van wooncomplex De Ommedijk in Leiderdorp. De Leidse hoogleraar prekwartaire paleobotanie Han van Konijnenburg-van Cittert (71) wordt officier in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Toon Mans van Castricum reikt het lintje uit. Zij studeerde biologie aan de universiteit van Utrecht en specialiseerde zich in de palaeobotanie: studie der fossiele planten en promoveerde in 1970. Vanaf 2003 werkt zij als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zij publiceerde in internationale vakbladen en sprak op wetenschappelijke congressen over de hele wereld. De laatste jaren verdeelt zij haar tijd over drie onderzoeksinstituten: het Aardwetenschappelijk instituut van Utrecht, het Nationaal Herbarium en de afdeling Geologie van Naturalis beide in Leiden. In haar woonplaats Castricum is zij ook actief op maatschappelijk vlak. Een dag later speldt Lenferink ook de decoratie wegens benoeming tot lid in de orde van Oranje-Nassau op bij voorzitter van wijkvereniging Professoren- en burgemeesterswijk Thomas van Duin tijdens zijn laatste optreden. Hij nam dertien jaar geleden het initiatief om het Oranjefeest in zijn wijk nieuwe leven in te blazen. Het is nu een van de drukst bezochte wijkfeesten. Het lintje is ook voor zijn boeken over de historie van de wijk. (FeedGem25-04, Sl25-04, LD26/28-04, UL29-04, WW30-04, St30-04).

25. De gemeente schakelt een extern bureau om ten onrechte gedane uitkeringen terug te vorderen. Dat melden B en Win een brief aan de raad. Het gaat vooral om Leidenaars die inmiddels in het buitenland wonen. Tot nu toe haalde de gemeente tien tot zestien procent van de gelden terug. In 2008 werden al maatregelen genomen maar de beoogde 20 procent wordt nog niet gehaald.  Het gespecialiseerde bureau gaat werken op ‘no cure, no pay basis’. (LD26-04).   

26. Leerlingen van basisschool de Stevenshof maken de winnende vlag voor de actie van de Oranjevereniging Leiden. Samen met burgemeester Henri Lenferink hijsen ze die vlag samen met de nationale driekleur op het ponton in de Nieuwe Rijn als officiële start van de viering van Koningsdag. Het is in het centrum bijzonder druk. Massaal is de belangstelling voor het traditionele opreden van dj Armin van Buuren, ditmaal bij molen De Valk. ‘Citymoves’ beleeft de tiende editie waarvoor hij zelf in 2005 het initiatief nam. Ditmaal trekt zijn optreden zo’n 8.000 tranceliefhebbers. ‘Dit is de leukste gig van het jaar’, zegt Armin als hij de avond afsluit met de hit ‘This is what it feels like’. Eerder op de dag treedt hij ook op vanaf een boot in de Amsterdamse grachten. Verder wordt Koningsdag gevierd met een kinderkermis op de Beestenmarkt en een kinderrommelmarkt op de Hooglandse Kerkgracht en omgeving. Ook zijn er diverse activiteiten in de wijken en buurten. In het rijksmuseum Volkenkunde zijn speciaal voor de Koningsdag bijzondere krissen te zien uit de collectie van het Koninklijk Huis. Het zijn sierwapens uit Indonesië die al eeuwen als teken van macht wordt gebruikt. Koning Willem 1 en gouverneurs uit voormalig Nederlands-Indië kregen veel van die voorwerpen cadeau van vorsten. Een van de topstukken is een Balinese kris die ooit in bezit is geweest van prins Bernhard. Een geschenk van de Indonesische president Soeharto. (LN23-04, Sl25/26/27-04, RTVW26/27-04, LD26/28-04, HOZ27-04, WW30-04). 

27. Buitenzwembad De Vliet aan de Voorschoterweg bestaat 50 jaar. Dat wordt bij de opening van het nieuwe zwemseizoen feestelijk gevierd. De groep vaste zwemmers nodigen de nieuwe  gemeenteraad uit voor een kopje koffie met zelfgebakken cake. Biek Teeuwisse, boegbeeld van de zwemmers, voert strijd sinds het bad met sluiting werd bedreigd. De politiek wil het bad behouden en er een klein binnenbad naast bouwen. De Vrienden van De Vliet schrikken dat de open kleedkamers tot een hoogte van 2,5 meter zijn dichtgetimmerd met witte platen. Het Leidse Sportbedrijf is verantwoordelijk voor de ingreep die te maken heeft met privacy. Een handtekeningenactie moet de kleedruimtes weer in de oude staat terugbrengen. Vaste bezoekers beweren dat de betimmering er kwam na klachten van allochtone bezoekers, wat de gemeente stellig ontkent. De half open kleedhokken dateren uit de jaren zestig en passen niet in de tijd van smartphones met camera, aldus de gemeente. (LD16/22-04, LD03-05).

27. Twee 57-jarige Leidse motorrijders veroorzaken op de N371 in het Drentse Uffelte een ongeluk. Als de eerste een lasercontrole ziet, remt hij. De achterste heeft dit te laat door, valt en botst op een tegemoetkomende auto bestuurd door een 34-jarige man uit Groningen. In de auto zitten ook zijn 33-jarige echtgenote en vier kinderen van 2, 6, 9 en 11 jaar. De auto komt op het fietspad tot stilstand en de motor belandt tegen de vangrail. De motorrijder en een kind in de auto raken licht gewond. De rijbewijzen van de motorrijders worden ingevorderd omdat zij 150 km per uur reden terwijl ter plaatse een maximumsnelheid van 80 km geldt. (LD28-04, Sl28-04).

27. Adrienne Huigen-van der Laan is na 11,5 jaar gestopt met Oloroso aan de Breestraat 49. Ze startte het eethuis met kleine Spaanse gerechten en breidde dat in de loop der tijd met een mengeling van mediterrane hapjes. In het pand komt een nieuwe eigenaar met een vernieuwd concept. (HOZ27-04, WW30-04).

27. In de Heilige Lodewijkkerk aan het Steenschuur wordt voor een afgeladen zaal de Heilige Johannes de Tweede Kapel geopend. Op dezelfde dag wordt de Pool die 26,5 jaar paus was op het Sint Pietersplein in Rome heilig verklaard. De kerk aan het Steenschuur is in bezit van een bloedreliek van deze in 2005 overleden paus. Volgens pastoor Jeroen Smith kreeg de vroegere kapelaan Michel Remery de reliek van de kardinaal van Krakau nadat hij er vaak om had gevraagd. Het ligt veilig opgeborgen in het altaar van de kapel waar wekelijks een 24-uurs aanbidding wordt gehouden. In Nederland heeft alleen het seminarie Sint-Janscentrum in De Bosch ook een reliek van deze paus. Remery is nu priester in Rome maar heeft via een skype-verbinding live contact met de thuiskerk. Dezelfde dag wordt ook paus Johannes Paulus XXIII  (1881-1963) heilig verklaard. (LD01-02, LD28-04).      

27. ’Pelgrim’ Wijnand Boon houdt in cultuurcafé Sijthoff aan de Doezastraat een lezing over de drie jaar durende voettocht naar Santiago de Compostella, Rome en Istanbul. Zonder plan, slaapzak of tent ging hij in 2010 op pad met minilaptop, mobieltje en gitaar. Via sociale media als Twitter en Facebook regelde hij onderdak en maaltijden bij volslagen vreemden. Zo wilde hij de stelling van Koningin Beatrix (Kersttoespraak 2009) ontkrachten dat sociale waarden, zoals broederschap en saamhorigheid, onder meer teloorgaan door de oppervlakkigheid van het internet. (LD19-04).

28. Op 64-jarige leeftijd overlijdt Wim Hermans. Hij werkte ruim 40 jaar bij de Leidse Onderwijs Instellingen (LOI) en was de laatste 20 jaar de drijvende kracht achter de uitgeverij en bedrijfsopleidingen. (LD03-05). 

29. Het centrum hangt weer vol met bloembakken. Aanlooproutes, winkelstraten, bruggen en de Leidse Loper-route worden opgesierd met geraniums en surfinia’s. Wethouder Frank de Wit bevestigt op 22 april de eerste bak op de Vismarkt. (WW30-04, LN30-04, HOZ04-05).

29. Burgemeester Henri Lenferink mag demonstraten niet zomaar weghouden van de plek waar zij actie willen voeren. Dat oordeelt de bezwaarcommissie over een manifestatie die actiegroep Doorbraak in november 2013 hield bij De Zijl Bedrijven (DZB) aan de Le Pooleweg. Lenferink wees Doorbraak een apart ’vak’ aan waar ze mochten staan, ver weg van de reguliere bezoekers en afgezet door de politie. Daardoor werd het de demonstranten onmogelijk gemaakt om flyers uit te delen. De rechter vindt dat oorbaar. De commissie adviseert de burgemeester om in de toekomst bij vergelijkbare manifestaties de demonstranten niet het ’grondrecht om hun vrije mening te uiten’ onmogelijk te maken. Lenferink blijft van mening dat flyeren en demonstreren niet los van elkaar kunnen worden gezien, ook nu achteraf blijkt dat de manifestatie rustig verliep. (LD30-04).

29. De Haagse rechtbank veroordeelt een 33-jarige Leidenaar conform de eis van de officier tot vier jaar gevangenisstraf voor de overval, eind juni 2013, op snackbar ‘Plein 10’ op het Alexandrine Tinneplein bij station De Vink in de Stevenshof.  Zijn 28-jarige neef wordt vrijgesproken. De rechtbank zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat hij medeplichtig is maar overtuigende bewijzen ontbreken. Er kan niet worden vastgesteld dat de verdachte in de snackbar is geweest of op de uitkijk stond. Het openbaar ministerie eiste twee weken eerder nog drie jaar cel tegen hem. De politie is nog steeds op zoek naar een tweede overvaller die op de beelden staat van de overval op Plein 10. Zijn naam is bekend, maar deze verdachte is gevlucht. Tegen de 33-jarige zijn voldoende bewijzen: hij is herkend op beelden van de bewakingscamera’s en bij hem thuis is een zelfde capuchonvest gevonden, dat ook door één van de overvallers werd gedragen. Ook zijn er verklaringen van zijn neef en van diens ex-vriendin. De rechtbank spreekt hem wel vrij van een overval op snackbar Hendo in de Herenstraat op 17 juni 2013. De eigenares kreeg een pistool op haar hoofd. Daarvoor ontbreekt het overtuigend bewijs. (LD16-04, RTVW16-04, LD01-05).

29. Het leefklimaat in justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) is de afgelopen jaren verbeterd, concluderen onderzoekers van het expertisecentrum Jeugd van de Hogeschool Leiden na onderzoek in alle JJI’s. Inmiddels zijn ook andere landen geïnteresseerd in het meetinstrument dat lector Peer van der Helm en zijn team ontwikkelden. In 2007 was het leefklimaat in slechts vier JJI’s redelijk en in twaalf vond de inspectie de situatie ‘bar en boos’. Tussen de 6.000 en 10.000 zaten er vast. Nu nog 4.000. Jongeren zien volgens Van der Helm meer de zin van hun verblijf in. De begeleiding bij psychische problemen is beter en het onderwijs ook evenals de veiligheid. Leefbaarheidonderzoek was de motor van de verbeteringen. De nieuwe aanpak werkt. (LD340-04).

29. ‘Oranje onder’ is een nieuw boek over het orangisme, de politieke stroming die ontstond in de 17de eeuw. Het werpt ook licht op het recente oranjegevoel. Eindredacteuren Henk te Velde en Donald Haks, verbonden aan de Universiteit Leiden, verzamelden voor het boek bijdragen van historici. (LD30-04).     

29. Ook financiële belangen van rechters moeten openbaar worden. Dat adviseren onderzoekers van de Universiteit Leiden, na in opdracht van de Raad voor de rechtspraak naar de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de rechtspraak te hebben gekeken. De raad maakt het rapport hierover openbaar. Er moet meer aandacht worden gegeven aan mogelijke belangenverstrengeling van rechters en ook hun nevenfuncties van partners van rechters moeten openbaar worden. Nu zijn rechters al verplicht hun nevenfuncties openbaar te registreren en is het beleid de afgelopen jaren  aangescherpt. (LD29-04).

30. Fotograaf Fred Rohde stelt opnamen uit zijn historische collectie tentoon in het stadhuis. Hij viert zijn 50-jarig jubileum met een aantal exposities. Zijn grote overzichtstentoonstelling is vanaf half juni te zien bij kunstgenootschap Ars Aemula Naturae. In het stadhuis ligt de nadruk op zijn kortstondige carrière als persfotograaf. Hij werkte eerst voor de Leidse Courant en later voor het Leidsch Dagblad. (LD24-04, St30-04, Sl01-05, LN16-07).

30. Tot en met 3 mei verzorgt theatergroep ‘Verwend Nest’ een pop-up theater in de Vrijplaats aan de Middelstegracht 36. De vijf voorstellingen ’Limbo’, een muzikale tragikomedie, worden gespeeld door Camilla Meurer (’Goede tijden, slechte tijden’) en Linde van den Heuvel (’Soldaat van Oranje’). Paul Koek, artistiek leider van de Veenfabriek, vervult de rol van muzikale coach. Het initiatief is van Camilla Meurer en Cheryl Moenen, die Leidse wortels heeft. Na hun afstuderen aan de toneelschool richtten zij de stichting op en gingen op zoek naar leegstaande panden om in te spelen. Moenen: ‘We zochten een plek die vroeger betekenis heeft gehad. De Vrijplaats was ooit een fabriek en bleek bovendien een sfeervolle locatie’. (LD28-04).

30. Bij de kantonrechter staan de besturen van Tuinvereniging Roomburg en van de Onderlinge Tuinvereniging tegenover elkaar. De buren in de Oostvlietpolder vechten juridisch een slepend conflict uit over de onderhoudskosten van de parkeerplaats  en het asfaltpad dat over het terrein van Roomburg loopt. Roomburg zou ongeveer 11.000 euro claimen bij OTV als bijdrage in de kosten.  Maar OTV heeft sinds de zomer van 2012 een eigen parkeerplaats en toegangsweg tot het volkstuincomplex en maakt er geen gebruik meer van. De Leidse Rechtswinkel bekeek de zaak en Roomburg wil niets weten van arbitrage door de overkoepelende Leidse Bond van Amateurtuinders. (LD29-04).        

30. De elektronische informatieborden bij bushaltes geven nog steeds niet de juiste vertrektijden aan, zegt Hans van Dam, secretaris van reizigersorganisatie Rover. Hij maant de provincie tot nieuw onderzoek. Het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) is ingevoerd voor ov-reizigers. Voor treinen en trams werkt het systeem maar bij bussen zijn er mankementen. Bij steekproeven van Rover ging het in een derde van de gevallen mis. Rond eind mei kan het onderzoek beginnen maar het duurt drie tot vier maanden voordat er resultaten zijn. Bij het busstation naast station Leiden Centraal hebben weinig mensen iets aan te merken op de borden. (LD30-04).

30. Als het om ’economische kracht’ gaat, staat de gemeente niet in de top-50 van Nederlandse steden, blijkt uit het jaarlijks onderzoek van Bureau Louter, in opdracht van het weekblad Elsevier. Wordt naar regio’s gekeken, dan heeft ’Leiden en omstreken’ wel een relatief hoge notering: een 18de stek. Bij het opstellen van de lijstjes wordt gekeken naar bijdragen aan het bruto binnenlands product en dat percentage wordt afgezet tegen het aantal inwoners. Ook werkgelegenheid, onderwijs en de kwaliteit van het stadsbestuur zijn meegewogen. De Haarlemmermeer voert de stedenlijst aan voor Zwolle. Eindhoven en omstreken heeft de sterkste regio. Op die lijst is Alphen 32ste en de Bollenstreek 41ste. (LD1-05).

30. Het plan van het Amsterdamse Stefanova Architecten voor de bouw van zestig huizen tussen Waardgracht en Lakenplein wint glansrijk de verkiezing die woningcorporatie Portaal houdt in gebouw Nieuwe Energie. Deskundigen en toekomstige bewoners geven de voorkeur aan plan ’Lakenpark’. Mochten de woonlasten te hoog uitpakken dan komt nummer twee,  Hurks Bouw, in beeld. Het experiment ’Barbahuis’ van Portaal omvat  presentaties van architectenteams, jury’s van deskundigen en bewoners, stemkastjes, bekers voor de winnaar en de verliezer, confetti en gebak. Het kale parkeerterrein wordt in elk geval groen. Bij Stefanova Architecten verdwijnen de auto’s in een garage onder het gebouw, in het plan van Hurks rijden ze over een ‘karrenspoor’ naar verdiept aangelegde parkeerterreintjes, die door groen aan het oog worden onttrokken. De woningen zijn in beide plannen op diverse manieren in te delen, er komen onder meer zonnepanelen op de daken en er is een gebruikersruimte in het gebouw. In het plan van Stefanova is dat een ‘minibuurthuis’, bij Hurks zitten in het gebouw twee met glas overdekte wintertuinen. Ontwikkelaar Bart Snijders van Portaal: ‘Als de woonlasten vijf tientjes of meer schelen, kan de balans omslaan. Dan praten we weer met de bewoners’. (LD01-05).

30. De Leidse archeoloog Wil Roebroeks en zijn Amerikaanse collega Paola Villa vinden argumenten dat Neanderthalers inferieur waren ten opzichte van de moderne mens onjuist. Hun belangrijkste bezwaar is dat zij meestal met hun ‘opvolgers’ en niet met hun tijdgenoten worden vergeleken, zeggen zij in een publicatie.Uit een groot vergelijkend onderzoek blijkt dat de verschillen niet zo groot zijn als steeds is gesteld en hun verdwijnen niet kunnen verklaren.  Neanderthalers zijn van alle uitgestorven menstypen het best onderzocht; een rijke verzameling van fossiel materiaal van honderden individuen is beschikbaar. Na ruim 300.000 jaar te hebben gefloreerd, verdween de Neanderthaler ongeveer 40.000 jaar geleden van de aardbodem toen de moderne mens, afkomstig uit Afrika, zich over Europa verspreidde. Villa en Roebroeks concluderen uit onderzoek van skeletresten dat gecompliceerde en langdurige processen van vermenging met en assimilatie in de moderne mens verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van de Neanderthalermorfologie. (UL05-06).