TerugHangpoortTerug
 
Nummer:103
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 8 (onbekend)
Adres na 1871:Westhavenstraat westzijde

Beschrijving:
De precieze ligging van de poort is moeilijk vast te stellen. Dat komt omdat een groot deel van de Westhavenstraat en Ververstraat rond 1800 was gesloopt en er daardoor op de latere stadsplattegronden weinig valt te zien.
Voordien lagen er aan de westzijde van de kleine Westhavenstraat maar liefst vijf poorten.
In het Bonboek beslaat die westzijde vanaf de Ververstraat tot de Haven de folio's 360 tot en met 375. Achtereen volgens kunnen de volgende huizen en poorten worden getraceerd: eerst 1 huis (fol. 360), poort A met 5 huisjes (fol.360vso-362vso), 2 huizen (fol. 363-363vso), poort B met 3 huisjes aan de zuidzijde en 4 aan de westzijde (fol. 364-367vso = Kortepoort, Kouwenhovensepoort), 4 huizen (fol. 368-369vso), poort C met 3 huisjes aan de noordzijde en 2 aan de westzijde (fol. 370-371 = Smitspoort), 2 huizen (fol. 372-372vso), poort D met 1 huisje (fol. 372a), 1 huis (fol. 373), poort E met 3 huisjes (fol. 373vso-374vso) en 1 huis (fol. 375).
Op 14-01-1719 koopt Jan Hermans een huis in de Hangpoort. Behalve in Waarboek 7C fol. 85 staat deze transactie ook geregistreerd in Bonboek fol. 362vso. Dat moet dus de Hangpoort zijn (hiervoor poort A), lopend van fol. 360vso tot 362vso. De poort telde vijf huisjes.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6631, Havenbon)fol. 360v-362v1642 na
Waarboek 67 7C 1718fol. 851719-01-14

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.