TerugKleine SteenhouwerspoortTerug
 
Nummer:147
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. ca. nr. 964-965
Adres na 1871:Jan Vossensteeg ca. 18-20

Beschrijving:
Volgens het Bonboek fol. 515 begint de oostzijde van de Jan Vossensteeg vanaf de Oude Vest. Vandaar tien huizen zuidwaarts lag de Kleine Steenhouwerspoort, op de kaart van 1808 is dat Wijk 6 nr. 964 of 965, na 1871 Jan Vossensteeg nr. 18 of 20. Het geval wil dat deze poort nagenoeg in het verlengde ligt van de Steenhouwerspoort aan de achter grenzende Vollersgracht nr. 9.
Op de stadsplattegrond van 1826 is overigens geen poortingang te bespeuren, zodat moet worden aangenomen dat de poort dan al lang is verdwenen of is opgegaan in de achterliggende Steenhouwerspoort aan de Vollersgracht.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6624, West Marendorp Landzijde)fol. 520a v-5221642 na
Waarboek 67 7T 1729fol. 1421728-05-20

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.