TerugBeliamspoortTerug
 
Nummer:15
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 537 (achter)
Adres na 1871:Oude Rijn (achter) 75

Beschrijving:
De laatste eigenaars in het Bonboek zijn de zusjes Godefroy, in het Lantaarngeld 1814 nr. 537. In het Huisnommerboek vermeldt als Oude Rijn 75. Nu is op diverse plattegronden te zien dat er, vrijwel direct achter de hoek Oude Rijn/Middelstegracht, een poortje loopt. Dat is zeker niet de Zijl- of Rozenpoort (die komt daarna). Anderzijds blijkt Oude Rijn 75 aan de achterkant niet aan te sluiten op het poortje; eerder op de Vogelenzangpoort, maar die komt uit op de Uiterstegracht. De belending met de weduwe van Adriaan van Rhijn is niet gevonden.
De poort is vermoedelijk al voor 1800 verdwenen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 106v1642 na
Waarboek 67 7F 1720fol. 211720-09-23

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.