TerugMarkaterpoortTerug
 
Nummer:188
Andere namen:Armekaterpoort
Martelaarspoort
Adres voor 1871:Wijk 2 nr. 388-394
Adres na 1871:Geregracht 27 en mogelijk nog een toegang aan Levendaal 67

Beschrijving:
Deze poort met zeven huisjes en een toegang aan de Geregracht grensde aan het Swanenburgersteegje.
In het Bonboek worden de huisjes op één pagina (fol. 319h) vermeld en wordt de poort bij naam genoemd. De laatste eigenaar in het Bonboek is Jan Ligtvoet die in het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 wordt vermeld als eigenaar van Wijk 2 nr. 388 t/m 394. Dat komt geheel overeen met de vermelding in het Huisnommerboek van 1871 van een afgesloten poort aan Geregracht 27.
Mogelijk dat de poort ook een ingang had aan Levendaal 67, op de stadsplattegrond van 1879 te zien als een smalle gang tussen de Swanenburgersteeg en de Slagerspoort.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6617, Oost Nieuwland)fol. 319h1642 na
Waarboek 67 7L 1723fol. 102 (Armekaterspoort)1724-01-26
Waarboek 67 7M 1724fol. 90 (Markaterpoort)1725-11-02
Waarboek 67 10P 1783fol. 207 (Martelaarspoort)1784-03-02

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.