TerugMeester HendrikpoortTerug
 
Nummer:192
Andere namen:Langepoort [2]
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 682
Adres na 1871:Lange Scheistraat westzijde

Beschrijving:
Deze al lang geleden verdwenen poort was gelegen aan de westzijde van de Scheistraat die sinds 1922 wordt ingenomen door de z.g. Papevleugel van museum De Lakenhal.
Omdat het hier ooit een wirwar was van poorten en gangen is het niet goed mogelijk om de precieze ligging te bepalen.
Vanaf de noordwesthoek Lammermarkt / Scheistraat (fol. 174) en lopend naar de Oude Singel eerst de noordzijde van een poort (fol. 176). Op fol. 177 volgt de oostzijde. Op fol. 178 begint een dwarsgang die kennelijk deel uitmaakt van de poort en eindigt op fol. 180vso. Op fol. 181 wordt de zuidzijde van de poort bereikt die eindigt op fol. 182. Op fol. 183 zijn we weer in de Scheistraat en na twee huizen volgt (blijkens Waarboek 7S fol. 66) de Langepoort op fol. 184. Eerst de noordzijde die zeven huisjes telt. Op fol. 187vso volgt de zuidzijde, bestaande uit zes huisjes. Op fol. 190vso (of 191) zijn we opnieuw aan de Scheistraat - nog steeds aan de westzijde die na vijf of zes huizen eindigt bij de hoek van de Oude Singel. Hier vervolgt het Bonboek met de oostzijde van de Scheistraat.
Op de stadsplattegrond van 1826 blijkt al veel te zijn gesloopt. Veel meer dan de constatering dat de Meester Hendrikpoort, alias de Langepoort, aan de (zuid)westzijde van de Lange Scheistraat was gelegen zit er niet in.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6628, Nieuwmaren)fol. 184-1901642 na
Waarboek 67 7E 1720fol. 40 (Meester Hendrikpoort)1719-11-14
Waarboek 67 7S 1729fol. 66 (Langepoort)1729-02-22

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.