TerugSchelvispoortTerug
 
Nummer:249
Andere namen:Johanna Anna's hof
Werfpoort
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. naast 431
Adres na 1871:Langegracht 177

Beschrijving:
Deze poort komt alleen voor op de gebuurtekaart 18. Afgaande op het Bonboek kan die worden herkend op fol. 42vso-46. Meer duidelijkheid geeft het Bevolkingsregister 1872-1881 waarin op de bladen 295-298 de naam Werfpoort met vier huisjes is doorgehaald met de verwijzing zie Johannes Anna's hof.
Op de bladen 304-307 wordt het Johanna Anna's hof met vier huisjes vermeld op Langegracht 177a. Dan zou de Schelvispoort identiek zijn met de Werfpoort en het Johanna Anna's hof. Aangezien deze vermeldingen dateren uit 1879 is het vreemd dat daar op de stadsplattegrond van dat jaar niets is terug te vinden.

In de Handelingen van de Raad uit 1894 komt de volgende merkwaardige mededeling voor: Achter het woord "Huigshof" te doen vervallen het woord "Johannes Anna's-hof' en te doen volgen: "Hendrikstraat".
Men krijgt de indruk dat het Johannes Anna's hof aan de Langegracht 177a gesloten is en dat het Hendrikstraatje aanvankelijk Johannes Anna's hof heette, toen het noordelijk deel van de Brandewijnsgracht werd gedempt en er en nieuwe straat ontstond.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6630, Zijloord)fol. 42v1642 na

Vermelding in andere bronnen:
BuurquestieboekH fol. 80v1719-06-08
Bevolkingsreg.1872-1881dl.177a fol. 304/71872-1881
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1894-10-07
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
18