TerugBreepoort [5]Terug
 
Nummer:40
Andere namen:Fokkerpoort [2]
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 631
Adres na 1871:Langegracht 13

Beschrijving:
De poort was gelegen aan de zuidzijde van de Langegracht, halverwege tussen de Volmolengracht en de Mare. De precieze ligging is moeilijk vast te stellen, omdat zich aan de Langegracht meerdere naast elkaar gelegen poorten bevonden. Beginnend vanaf de Volmolengracht (Bonboek Nieuw Mare, fol. 34) achtereenvolgens: eerst 6 huizen aan de Langegracht, dan poort A met 6 huisjes, 3 huizen aan de Langegracht, poort B met 13 huisjes, 5 huizen aan de Langegracht, poort C met 13 huisjes en tenslotte nog 4 huizen aan de Langegracht. Het huis dat in Waarboek 7W fol. 3 wordt genoemd staat in het Bonboek op fol. 58 vermeld. Maar met de aantekening dat het perceel met nog twee huisjes in de Breepoort is verkocht. Fol. 58vso is blanco en boven fol. 59 staat: 'Hier wert de poort van Pieter Jenssen overgesprongen'. Daarna wordt op fol. 61vso-67vso de Fokker[s]poort vermeld.
De laatstgenoemde eigenaar in Bonboek fol. 58 is Johannes Harteveld en dat komt geheel overeen met Wijk 5 nr. 631 in het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814.

Er is echter een duidelijke aanwijzing dat de Breepoort toch identiek was met de Fokker[s]poort. In Waarboek 7 J fol. 77 verkopen de erven van Frans Stigon een huis aan de westzijde van de Breepoort aan Jacob Drolenvaux. Deze transactie vinden we in het Bonboek terug op fol. 66vso. Maar dan blijkt het dus om de Fokker[s]poort te gaan die op fol. 63 en 64 bij naam wordt genoemd en zoals gezegd op fol. 61vso-67vso in het Bonboek staat vermeld

Salomon van der Paauw situeert de Breepoort naast Wijk 5 nr. 635 en zegt bovendien dat de poort is ingenomen én dat de Breepoort eigenlijk de Fokkerspoort is. Dat wordt ook op buurtkaart 16 vermeld.
Uit de hier en daar tegenstrijdige informatie kan toch de conclusie worden getrokken dat de Bree- en Fokker[s]poort identiek zijn.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6628, Nieuwmaren)fol. 581642 na
Waarboek 67 7J 1722fol. 771722-06-09
Waarboek 67 7W 1731fol. 31731-02-01

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x16