TerugDraadtrekkerspoort [1]Terug
 
Nummer:67
Andere namen:Beulingpoort [1]
Vossenpoort [1]
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 610a-611
Adres na 1871:Middelstegracht 41?

Beschrijving:
Zoveel is duidelijk dat de Draadtrekkerspoort, Vossenpoort en (een wat latere benaming) Beulingspoort identiek zijn. De Draadtrekkerpoort wordt in Waarboek 7W fol. 38 op 17-01-1731 vermeld en dat komt overeen met Bonboek fol. 53a.
Van belang is dat Jan Eynsaem voor 1670 besloot om zijn perceel aan de Middelstegracht (fol. 53vso) te splitsen en een poort met drie huisjes te bouwen. Voor meer informatie zie 19. Beulingpoort.

Dat de Draadtrekkerspoort, Vossenpoort en Beulingpoort identiek zijn, is pas in de loop van het onderzoek geconcludeerd. In deze database is de Draadtrekkerspoort nog abusievelijk als een afzonderlijke poort opgenomen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 53v en 53a1642 na
Waarboek 67 6X 1715fol. 32 (Vossenpoort)1714-12-15
Waarboek 67 7W 1731fol. 38 (Draadtrekkerspoort)1731-01-17

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x30