Leiden 1420 - 1510

Boschhuijsen

Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van der Does Hendrik

 
Vroedschap Huwelijk
van Sonnevelt Jan


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
v
van Boschhuijsen Jacob
schout
Leiden
van der Does Hendrik
schout
van der Does Jacob
vroedschap
Leiden
Van Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 18.
 

v
van Boschhuijsen Willem Kuiser
schout
Leiden
van Sonnevelt Jan
vroedschap
Paedze van Sonnevelt Floris
schout
Leiden
Van Kan, Willem Luutgardenzn. V, 112.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Meerburch Diert Dirkszn.

 
Vroedschap Huwelijk
van Dorp Cornelis (ridder, Delft)


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Voppe Janszn. (Vlaminck)


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Butewech Jan Danelszn. (de Bruin)


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Paedze Willem Stoop Simon Pieterszn


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Oem Maria Thielman Dirkszndr.

 
Vroedschap Huwelijk
Quekel Christine Baerntsdr.

1468
Lenen
Geervliet

1470
Lenen
Oudekerk a/d Amstel

1473
Lenen
Zoeterwoude

1473
Lenen
Zoeterwoude, Zwietersluis

1473
Hofstede
Rijswijk

1478
Baljuw
Strijen

1479
Stadsbestuur
burgemeester

1480
Stadsbestuur
burgemeester

1481
Veertigraad
Lid

1481
Partij
Kabeljauwen

1483
Hofstede
Rijswijk

1484
Lenen
Monster

1484
Lenen
Haagambacht

1484
Lenen
Rijswijk

1484
Hofstede
Bodegraven

1487
Hofstede
Zoeterwoude

1488
Lenen
Waddinxveen / Poelin

1492
Hofstede
Rijswijk

1498
Hofstede
Alphen


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Geldleen
1468-07-13
Quekel Kerstine Baerntsdr.
polder Nieuw Markenburg
Geervliet
 
onbekend
 
 
hofstede Arkel
huwt 2: Oom Maria Thielmand Dirksdr.
Kan, Luutgarden V, 131
 

Land
1470-05-17
Quekel Kerstine Baerntsdr.
'tHofland
Oudekerk a/d Amstel
60 morgen
36 lb.
 
 
Amstel
belening helft (30 m.) 1473-08-02
Kort, Repertorium lenen Amstel, 371
 

Land
1473-10-08
 
 
Zoeterwoude, Zwietersluis
9 morgen
 
 
overdracht Baerte van Leiden Vrank Pieters
grafelijke lenen
raad en bewaarder van de registers
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 169
 

Land
1473-10-08
Quekel Kerstine Baerntsdr.
 
Zoeterwoude
1,5 morgen
 
 
 
Grafelijke lenen Rijnland
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

Land
1484-02-04
 
Nellekamp
Rijswijk
2,5 morgen, 1 hond
 
 
 
Grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

Geldleen
1484-09-03
 
 
Haagambacht
 
onbekend
rente
 
grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

Land
1484-09-03
 
 
Monster
7 pond ! aan land
7 lb. ?
 
door koop
grafelijkheid
 
Kort, Grafelijke lenen 's-Gravenhage, 17
 

Land
1488-08-30
 
Floris Bos
Waddinxveen / Poelin
5 morgen
 
 
uit eigen in ruil voor 4,5 M.te Bodegraven
grafelijke lenen
 
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 127
 


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1473-06-19
Quekel Kerstine Baerntsdr.
hofstede
Te Blotinge
Rijswijk
33 morgen
 
 
 
grafelijk leen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1483-10-22
Quekel Kerstine Baerntdr.
hofstede
 
Rijswijk
37 morgen, 4 hond
 
 
na koop door de graaf beleend
-
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1484-09-03
 
hofstede
 
Bodegraven
4,5 morgen
 
woning en land
 
grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1487-10-11
 
hofstede
Rodenburg
Zoeterwoude
24 morgen
 
 
 
grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1492 voor
 
hofstede
Steenvoorde
Rijswijk
17 morgen
 
woning en land
 
-
opgedragen aan derde in 1492
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1498 voor
 
hofstede
 
Alphen
2 morgen
 
woning en land
 
Voorne
verkocht bij opbod na zijn dood
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21
 


Baljuw

Periode
Functie
Ambacht
Bron
1478 voor
Baljuw
Strijen
Van Kan, Luutgardenzn. V, 130


Stadsbestuur

Periode
Functie
1479-1480
burgemeester

1480-1481
burgemeester


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1481-06-20


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1481
Kabeljauwen


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1473-06-19
Quekel Kerstine Baerntsdr.
hofstede
Te Blotinge
Rijswijk
33 morgen
 
 
 
grafelijk leen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1483-10-22
Quekel Kerstine Baerntdr.
hofstede
 
Rijswijk
37 morgen, 4 hond
 
 
na koop door de graaf beleend
-
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1484-09-03
 
hofstede
 
Bodegraven
4,5 morgen
 
woning en land
 
grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1487-10-11
 
hofstede
Rodenburg
Zoeterwoude
24 morgen
 
 
 
grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1492 voor
 
hofstede
Steenvoorde
Rijswijk
17 morgen
 
woning en land
 
-
opgedragen aan derde in 1492
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1498 voor
 
hofstede
 
Alphen
2 morgen
 
woning en land
 
Voorne
verkocht bij opbod na zijn dood
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21
 


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Geldleen
1468-07-13
Quekel Kerstine Baerntsdr.
polder Nieuw Markenburg
Geervliet
 
onbekend
 
 
hofstede Arkel
huwt 2: Oom Maria Thielmand Dirksdr.
Kan, Luutgarden V, 131
 

Land
1470-05-17
Quekel Kerstine Baerntsdr.
'tHofland
Oudekerk a/d Amstel
60 morgen
36 lb.
 
 
Amstel
belening helft (30 m.) 1473-08-02
Kort, Repertorium lenen Amstel, 371
 

Land
1473-10-08
 
 
Zoeterwoude, Zwietersluis
9 morgen
 
 
overdracht Baerte van Leiden Vrank Pieters
grafelijke lenen
raad en bewaarder van de registers
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 169
 

Land
1473-10-08
Quekel Kerstine Baerntsdr.
 
Zoeterwoude
1,5 morgen
 
 
 
Grafelijke lenen Rijnland
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

Land
1484-02-04
 
Nellekamp
Rijswijk
2,5 morgen, 1 hond
 
 
 
Grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

Geldleen
1484-09-03
 
 
Haagambacht
 
onbekend
rente
 
grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

Land
1484-09-03
 
 
Monster
7 pond ! aan land
7 lb. ?
 
door koop
grafelijkheid
 
Kort, Grafelijke lenen 's-Gravenhage, 17
 

Land
1488-08-30
 
Floris Bos
Waddinxveen / Poelin
5 morgen
 
 
uit eigen in ruil voor 4,5 M.te Bodegraven
grafelijke lenen
 
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 127
 


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1473-06-19
Quekel Kerstine Baerntsdr.
hofstede
Te Blotinge
Rijswijk
33 morgen
 
 
 
grafelijk leen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1483-10-22
Quekel Kerstine Baerntdr.
hofstede
 
Rijswijk
37 morgen, 4 hond
 
 
na koop door de graaf beleend
-
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1484-09-03
 
hofstede
 
Bodegraven
4,5 morgen
 
woning en land
 
grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1487-10-11
 
hofstede
Rodenburg
Zoeterwoude
24 morgen
 
 
 
grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1492 voor
 
hofstede
Steenvoorde
Rijswijk
17 morgen
 
woning en land
 
-
opgedragen aan derde in 1492
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1498 voor
 
hofstede
 
Alphen
2 morgen
 
woning en land
 
Voorne
verkocht bij opbod na zijn dood
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21
 


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Geldleen
1468-07-13
Quekel Kerstine Baerntsdr.
polder Nieuw Markenburg
Geervliet
 
onbekend
 
 
hofstede Arkel
huwt 2: Oom Maria Thielmand Dirksdr.
Kan, Luutgarden V, 131
 

Land
1470-05-17
Quekel Kerstine Baerntsdr.
'tHofland
Oudekerk a/d Amstel
60 morgen
36 lb.
 
 
Amstel
belening helft (30 m.) 1473-08-02
Kort, Repertorium lenen Amstel, 371
 

Land
1473-10-08
 
 
Zoeterwoude, Zwietersluis
9 morgen
 
 
overdracht Baerte van Leiden Vrank Pieters
grafelijke lenen
raad en bewaarder van de registers
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 169
 

Land
1473-10-08
Quekel Kerstine Baerntsdr.
 
Zoeterwoude
1,5 morgen
 
 
 
Grafelijke lenen Rijnland
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

Land
1484-02-04
 
Nellekamp
Rijswijk
2,5 morgen, 1 hond
 
 
 
Grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

Geldleen
1484-09-03
 
 
Haagambacht
 
onbekend
rente
 
grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

Land
1484-09-03
 
 
Monster
7 pond ! aan land
7 lb. ?
 
door koop
grafelijkheid
 
Kort, Grafelijke lenen 's-Gravenhage, 17
 

Land
1488-08-30
 
Floris Bos
Waddinxveen / Poelin
5 morgen
 
 
uit eigen in ruil voor 4,5 M.te Bodegraven
grafelijke lenen
 
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 127
 


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1473-06-19
Quekel Kerstine Baerntsdr.
hofstede
Te Blotinge
Rijswijk
33 morgen
 
 
 
grafelijk leen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1483-10-22
Quekel Kerstine Baerntdr.
hofstede
 
Rijswijk
37 morgen, 4 hond
 
 
na koop door de graaf beleend
-
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1484-09-03
 
hofstede
 
Bodegraven
4,5 morgen
 
woning en land
 
grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1487-10-11
 
hofstede
Rodenburg
Zoeterwoude
24 morgen
 
 
 
grafelijke lenen
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1492 voor
 
hofstede
Steenvoorde
Rijswijk
17 morgen
 
woning en land
 
-
opgedragen aan derde in 1492
Van Kan, Luutgardenzn. V, 131
 

1498 voor
 
hofstede
 
Alphen
2 morgen
 
woning en land
 
Voorne
verkocht bij opbod na zijn dood
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Hart Gerrit Boudijnszn. (ridder)


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
v
van Boschhuijsen Floris (ridder)
schout
Leiden
Hart Gerrit Boudijnszn. (ridder)
baljuw
Hart Boudijn
schout Delft
Delft
Van Kan, Willem Luutgardenzn. V, 132.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
onbekend

1422
Stadsbestuur
schepen

1426
Stadsbestuur
schout

1429
Stadsbestuur
burgemeester

1442
Stadsbestuur
burgemeester

1443
Stadsbestuur
burgemeester

1445
Partij
Hoeken


Stadsbestuur

Periode
Functie
1422-1423
schepen

1426-1429
schout

1429-1430
burgemeester

1442-1443
burgemeester

1443-1444
burgemeester


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1445
Hoeken


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Sonnevelt Aechte

1481
Veertigraad
Lid

1493
Pacht
Visserij stadsvest

1496
Stadsbestuur
schepen

1497
Stadsbestuur
schepen

1498
Stadsbestuur
burgemeester

1499
Stadsbestuur
burgemeester

1499
Heerlijkheid Ambachtsheer
Zomerland en Ramshil (1/2 van 3/4 van)

1501
Pacht
Vreemde zijde en lakens

1501
Pacht
Perkament

1502
Pacht
Bier

1502
Pacht
Turf en hout

1502
Pacht
Bier

1503
Pacht
Perkament

1503
Pacht
Wijn

1503
Pacht
Turf en hout

1504
Pacht
Olie, wijn, azijn

1504
Pacht
Bier

1505
Pacht
Wijn

1505
Pacht
Olie, zeep, wijnazijn

1506
Pacht
Wijn

1509
Lenen
Alkemade

1509
Lenen
Leiderdorp

1509
Hofstede
Leiderdorp

1510
Veertigraad
Lid


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
m
van Boschhuijsen Willem Floriszn.
vroedschap
Leiden
van Sonnevelt Aechte
 
van Sonnevelt Jan
vroedschap
Leiden
Van Kan, Willem Luutgardenzn. V, 143.
 


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1481-1510

1510-10-19


Pachter Stedelijke Accijnzen

Datum
Kwrtl
Pacht
Bedrag
Opbrengst
Bron
1493-11-18
0
Visserij stadsvest
 
10-15-00
SA.I 954 RV.1494 fo.1vo.

1501-11-27
0
Perkament
190-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.12vo

1501-11-27
0
Vreemde zijde en lakens
221-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.12vo

1502-04-30
0
Turf en hout
840-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.5

1502-08-20
1
Bier
3951-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.7

1502-11-19
1
Bier
3520-00-00
 
SA.I 582 TR.1503 fo.6vo.

1503-04-30
0
Turf en hout
881-00-00
 
SA.I 582 TR.1503 fo.5

1503-08-??
1
Wijn
968-00-00
 
SA.I 582 TR.1503 fo.7vo.

1503-11-24
0
Perkament
211-00-00
 
SA.I 583 TR.1504 fo.13vo.

1504-11-16
1
Bier
3325-00-00
 
SA.I 581 TR.1505 fo.6

1504-11-16
0
Olie, wijn, azijn
261-00-00
 
SA.I 581 TR.1505 fo.8

1505-02-15
1
Wijn
 
 
SA.I 581 TR.1501 fo.7

1505-11-15
0
Olie, zeep, wijnazijn
306-00-00
 
SA.I 585 TR.1506 fo.7vo.

1506-02-14
1
Wijn
931-00-00
 
SA.I 585 TR.1506 fo.7


Stadsbestuur

Periode
Functie
1496-1497
schepen

1497-1498
schepen

1498-1499
burgemeester

1499-1500
burgemeester


Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren

Jaar
Heerlijkheid
 
Zomerland en Ramshil (1/2 van 3/4 van)


Pachter Stedelijke Accijnzen

Datum
Kwrtl
Pacht
Bedrag
Opbrengst
Bron
1493-11-18
0
Visserij stadsvest
 
10-15-00
SA.I 954 RV.1494 fo.1vo.

1501-11-27
0
Perkament
190-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.12vo

1501-11-27
0
Vreemde zijde en lakens
221-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.12vo

1502-04-30
0
Turf en hout
840-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.5

1502-08-20
1
Bier
3951-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.7

1502-11-19
1
Bier
3520-00-00
 
SA.I 582 TR.1503 fo.6vo.

1503-04-30
0
Turf en hout
881-00-00
 
SA.I 582 TR.1503 fo.5

1503-08-??
1
Wijn
968-00-00
 
SA.I 582 TR.1503 fo.7vo.

1503-11-24
0
Perkament
211-00-00
 
SA.I 583 TR.1504 fo.13vo.

1504-11-16
1
Bier
3325-00-00
 
SA.I 581 TR.1505 fo.6

1504-11-16
0
Olie, wijn, azijn
261-00-00
 
SA.I 581 TR.1505 fo.8

1505-02-15
1
Wijn
 
 
SA.I 581 TR.1501 fo.7

1505-11-15
0
Olie, zeep, wijnazijn
306-00-00
 
SA.I 585 TR.1506 fo.7vo.

1506-02-14
1
Wijn
931-00-00
 
SA.I 585 TR.1506 fo.7


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1509-08-22
van Sonnevelt Aechte
 
Leiderdorp
26 morgen
 
 
 
abdij Egmond
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 144
 

Land
1509-08-22
van Sonnevelt Aechte
 
Alkemade
18 morgen
 
 
 
abdij Egmond
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 144
 


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1509-08-22
van Sonnevelt Aechte
hofstede
Ter Mije
Leiderdorp
12 morgen
 
woning en land
 
Abdij Egmond
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 144
 


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1481-1510

1510-10-19


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Haeck Cornelis Pieterszn.


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
v
van Boschhuijsen Willem (ridder)
vroedschap
Leiden
Haeck Cornelis Pieterszn.
vroedschap
onbekend
onbekend
Middelburg
Van Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 22.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Wena Jan (heer Giessenburg)


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Klooster
Leeuwenhorst


Leidse Kloosterlingen

Klooster
Bron
Leeuwenhorst
DE MOOR, Verborgen en geborgen, 564-568. DE MOOR, De schenkers, 13-14. KAM, Van Zijl, 204-209.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1429
Stadsbestuur
schepen

1430
Baljuw
Rijnland

1433
Stadsbestuur
burgemeester

1437
Stadsbestuur
burgemeester

1438
Stadsbestuur
burgemeester

1442
Stadsbestuur
schout

1445
Partij
Hoeken

1449
Veertigraad
Lid

1459
Hofstede
Alphen aan de Rijn

1459
Baljuw
Putten

1462
Baljuw
Strijen

1467
Stadsbestuur
burgemeester

1472
Hofstede
Alphen


Stadsbestuur

Periode
Functie
1429-1430
schepen

1433-1434
burgemeester

1437-1438
burgemeester

1438-1439
burgemeester

1442-1445
schout

1467-1468
burgemeester


Baljuw

Periode
Functie
Ambacht
Bron
1430-1432
Baljuw
Rijnland
Van Kan, Luutgardenzn. V, 126

1459 1468 (tenminste)
Baljuw
Putten
Van Kan, Luutgardenzn. V, 127

1462-1474 (wrschl.)
Ruwaard
Strijen
Van Kan, Luutgardenzn. V, 127


Stadsbestuur

Periode
Functie
1429-1430
schepen

1433-1434
burgemeester

1437-1438
burgemeester

1438-1439
burgemeester

1442-1445
schout

1467-1468
burgemeester


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1445
Hoeken


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1449-1471


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1459-01-09
Spruijt Hildegonde Bruininksdr.
hofstede
Blokhuisweer
Alphen aan de Rijn
8 morgen
 
hofstede met land
koop van Willem van Alkemade
grafelijke lenen
 
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 402
 

1472-09-02
Spruijt Hildegonde Bruininksdr.
hofstede
 
Alphen
2 morgen
 
 
 
hofstede Voorne
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 129
 


Baljuw

Periode
Functie
Ambacht
Bron
1430-1432
Baljuw
Rijnland
Van Kan, Luutgardenzn. V, 126

1459 1468 (tenminste)
Baljuw
Putten
Van Kan, Luutgardenzn. V, 127

1462-1474 (wrschl.)
Ruwaard
Strijen
Van Kan, Luutgardenzn. V, 127


Stadsbestuur

Periode
Functie
1429-1430
schepen

1433-1434
burgemeester

1437-1438
burgemeester

1438-1439
burgemeester

1442-1445
schout

1467-1468
burgemeester


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1459-01-09
Spruijt Hildegonde Bruininksdr.
hofstede
Blokhuisweer
Alphen aan de Rijn
8 morgen
 
hofstede met land
koop van Willem van Alkemade
grafelijke lenen
 
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 402
 

1472-09-02
Spruijt Hildegonde Bruininksdr.
hofstede
 
Alphen
2 morgen
 
 
 
hofstede Voorne
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 129
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1459
Hofstede
Leiderdorp


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Spruijt van Abcoude Hildegonde


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
m
Herman Willemszn.
vroedschap
Leiden
Spruijt van Abcoude Hildegonde
 
Spruijt van Abcoude Bruinink
graf. ambt.
Leiden
Van Kan. Willem Luutgardenzn. V, 127-128.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1425
Hoogheemraad
Hoogheemraad


Hoogheemraad en Rentmeester

Jaar
Functie
Titel
Leiden
Overl.
Diversen
Voorganger
Bron
Naam
1425
Hoogheemraad
 
1
1429
 
 
OAHR inv. 833
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1481
Veertigraad
Lid


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1481-1510


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Oostende Gillis Willemszn.


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
v
van Boschhuijsen Bruinink
graf. ambt.
Leiden
van Oostende Gillis Willemszn.
 
van Oostende Willem
onbekend
Zeeland
Van Kan, Willem Luutgardenzn. V, 131.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Beroep Ondernemer
-

1468
Student
Leuven

1478
Stadsbestuur
schepen

1479
Stadsbestuur
schepen

1480
Stadsbestuur
onderschout

1481
Veertigraad
Lid

1481
Partij
Kabeljauwen

1485
Stadsbestuur
burgemeester

1488
Stadsbestuur
schepen

1490
Stadsbestuur
burgemeester

1491
Stadsbestuur
burgemeester

1492
Homan
Tresorier

1493
Homan
Tresorier

1494
Stadsbestuur
burgemeester

1496
Pacht
Bier

1497
Vroonmeester
Vroonmeester

1498
Vroonmeester
Vroonmeester

1499
Stadsbestuur
schout

1499
Vroonmeester
Vroonmeester

1500
Student
Leuven

1504
Lenen
Poortugaal

1504
Lenen
Poortugaal


Beroep Ondernemer

Beroep
Categorie
Bron
-
 
 


Leidse Studenten

Jaar
Studentennaam
Universiteit
Richting
Herkomst
Baccelaure
Doctor
Varia
Bron
Naam
1468
Jacobus Boschuhen de Leydis
Leuven
artes
Leiden
 
 
 
Wils, Matricule Louvain, 200
 

1500-28-02
Jacobus de Buschusen
Leuven
 
Leiden ??
 
 
herkomst alleen diocees Utrecht verneld
Schillings, Matricule III, 197
 


Stadsbestuur

Periode
Functie
1478-1479
schepen

1479-1480
schepen

1480
onderschout

1485-1486
burgemeester

1488-1489
schepen

1490-1491
burgemeester

1491-1492
burgemeester

1494-1495
burgemeester

1499-1503
schout


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1481-06-20


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1481
Kabeljauwen


Stadsbestuur

Periode
Functie
1478-1479
schepen

1479-1480
schepen

1480
onderschout

1485-1486
burgemeester

1488-1489
schepen

1490-1491
burgemeester

1491-1492
burgemeester

1494-1495
burgemeester

1499-1503
schout


Homan & Tresorier

Functie
Jaar
Diversen
Bron
Tresorier
 
 
SA.I inv. 563 fo.1

Tresorier
 
 
SA.I inv. 576 fo.1


Stadsbestuur

Periode
Functie
1478-1479
schepen

1479-1480
schepen

1480
onderschout

1485-1486
burgemeester

1488-1489
schepen

1490-1491
burgemeester

1491-1492
burgemeester

1494-1495
burgemeester

1499-1503
schout


Pachter Stedelijke Accijnzen

Datum
Kwrtl
Pacht
Bedrag
Opbrengst
Bron
1496-05-16
1
Bier
263-17-04 ??
 
SA.I 564 TR.1496 8vo.-11


Vroonmeester

Jaar
Opbrengst
Bron
1497
299.18.00
GAL SA.I 577 (1497) fo. 20vo.

1498
317.10.00
GAL SA.I 578 (1498) fo.17

1499
315.10.00
GAL SA.I 579 (1499)


Stadsbestuur

Periode
Functie
1478-1479
schepen

1479-1480
schepen

1480
onderschout

1485-1486
burgemeester

1488-1489
schepen

1490-1491
burgemeester

1491-1492
burgemeester

1494-1495
burgemeester

1499-1503
schout


Vroonmeester

Jaar
Opbrengst
Bron
1497
299.18.00
GAL SA.I 577 (1497) fo. 20vo.

1498
317.10.00
GAL SA.I 578 (1498) fo.17

1499
315.10.00
GAL SA.I 579 (1499)


Leidse Studenten

Jaar
Studentennaam
Universiteit
Richting
Herkomst
Baccelaure
Doctor
Varia
Bron
Naam
1468
Jacobus Boschuhen de Leydis
Leuven
artes
Leiden
 
 
 
Wils, Matricule Louvain, 200
 

1500-28-02
Jacobus de Buschusen
Leuven
 
Leiden ??
 
 
herkomst alleen diocees Utrecht verneld
Schillings, Matricule III, 197
 


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1504-06-26
Heerman Aleid Jansdr.
Zoetendale
Poortugaal
10 gemeten
 
 
na koop door de graaf beleend
hofstede Arkel
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 17
 

Land
1504-06-26
Heerman Aleid Jansdr. (2e huwelijk)
Hoge en Lage Meet
Poortugaal
6 gemeten
 
 
na koop door de graaf beleend
hofstede Arkel
huwde 1: Luitgard
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 17
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1493
Pacht
Wijn

1493
Pacht
Wijn

1493
Pacht
Wijn


Pachter Stedelijke Accijnzen

Datum
Kwrtl
Pacht
Bedrag
Opbrengst
Bron
1493-02-14
1
Wijn
 
866-00-00
SA.I 563 BR.1493 fo.6vo.

1493-05-28
1
Wijn
 
752-00-00
SA.I 563 BR.1493 fo.7vo.

1493-08-18
1
Wijn
 
801-06-00
SA.I 563 BR.1493 fo.8


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1500
Vroonmeester
Vroonmeester


Vroonmeester

Jaar
Opbrengst
Bron
1500
325.10.00
GAL SA.I 580 (1500) fo.20vo.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Luitgard N.

 
Vroedschap Huwelijk
Heerman Aleid Jansdr. (wed.mr.Joost Floris


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
m
van Boschhuijsen Willem
vroedschap
Leiden
Heerman Aleid Jansdr. (wed.mr.Joost Floris
 
Heerman Jan
vroedschap
Leiden
Van Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 17.
 

m
van Boschhuijsen Willem
vroedschap
Leiden
Luitgard N.
 
onbekend
onbekend
onbekend
Van Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 17.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Prebenden en Vicariaten
Pieterskerk

1446
Prebenden en Vicariaten
Pieterskerk


Prebenden en Vicariaten

Instelling
Altaar
Datum
Type
Bron
Info
Pieterskerk
Johannes baptist, Catharina, Maria
 
vicarie
GRIJPINK, Registers IV, 39-40. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. IV, 14.
 

Pieterskerk
Jacobus de Meerdere, Maria, Alle Heiligen
voor 1446
vicarie
GRIJPINK, Registers IV, 39-40. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. IV, 14.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Beroep Ondernemer
Leverancier kalk

 
Beroep Ondernemer
Leverancier turf

 
Beroep Ondernemer
Steenleverancier


Beroep Ondernemer

Beroep
Categorie
Bron
Leverancier kalk
Rurale nijverheid
Ga. inv.302 (14) (1484) fo.31vo.

Leverancier turf
Rurale nijverheid
SA.I inv.504 (1496) fo.147vo.

Steenleverancier
Rurale nijverheid
SA.I inv. 578 (1490) fo.158


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1466
Stadsbestuur
burgemeester


Stadsbestuur

Periode
Functie
1466-1467
burgemeester


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Sonnevelt Gerrit (ridder)


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
v
van Boschhuijsen Floris (ridder)
schout
Leiden
van Sonnevelt Gerrit (ridder)
vroedschap
van Sonnevelt Jacob
vroedschap
Leiden
Van Kan, Willem Luutgardenzn. V, 133.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Zwieten Huge

 
Klooster
St.-Margriet


Leidse Kloosterlingen

Klooster
Bron
St.-Margriet
GAL AHGWK inv. 113a, 38; ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f. 161v; 1461-1477 f. 552; VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 351-352; IV, 12-13. GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 93.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1461
Lenen
Woerden


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1461-02-05
van Zwieten Huge
 
Woerden
4,5 morgen
 
land
 
lenen domproostdij
ziju oud en ziek in 1500
Hoek, Lenen domproostdij, 583
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Wijngaarden Godschalk Oem

1507
Lenen
Leimuiden


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
v
van Boschhuijsen Bruinink
graf. ambt.
Leiden
van Wijngaarden Godschalk Oem
graf. ambt.
van Wijngaarden Jan Oem
onbekend
Dordrecht
Van Kan, Willem Luutgardenzn. V, 132.
 


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1507-02-23
Oem van Wijngaerden Godschalk
bos te Leimuiden
Leimuiden
 
 
 
 
hofstede Poelgeest
 
Hoek, Repertorium lenen Poelgeest, 186
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Klooster
Elfduizend Maagden Klooster


Leidse Kloosterlingen

Klooster
Bron
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f. 145.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Suys Allaert (heer van Grijsoord)


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
v
van Boschhuijsen Willem (de jonge) ridder
vroedschap
Leiden
Suys Allaert (heer van Grijsoord)
ambachtsheer
Suys Pieter
onbekend
onbekend
Van Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 21-22.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1495
Student
Leuven


Leidse Studenten

Jaar
Studentennaam
Universiteit
Richting
Herkomst
Baccelaure
Doctor
Varia
Bron
Naam
1495-23-06
Poncianus de Boshuyser
Leuven
 
Leiden
 
 
 
Schillings, Matricule III, 122
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1502
Prebenden en Vicariaten
Pancraskerk

1508
Prebenden en Vicariaten
Pancraskerk


Prebenden en Vicariaten

Instelling
Altaar
Datum
Type
Bron
Info
Pancraskerk
St.-Bartholomeus
1502
prebende
VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. V, 141.
Hij bezat tevens een vicarie op het St. Mauritiusalttar in Leiderdorp.

Pancraskerk
St.- Paulus en Petrus
1508
vicarie
VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luitgardenzn. V, 141.
Hij verkreeg deze vicarie door ruil tegen zijn prebende. GAL Ke. inv. 437; inv. 460.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1419
Partij
Kabeljauwen

1436
Lenen
Pernis

1436
Lenen
Pernis

1436
Lenen
Poortugaal

1436
Lenen
Pernis

1436
Lenen
Pernis

1436
Lenen
Pernis, Roden

1436
Lenen
Pernis

1436
Lenen
Geervliet

1444
Stadsbestuur
burgemeester

1449
Veertigraad
Lid

1461
Stadsbestuur
schepen

1462-1463
Weesmeester
Weesmeester

1464
Stadsbestuur
schepen

1466
Stadsbestuur
schepen

1468-1469
Vestmeester
Vestmeester

1471
Vroonmeester
Vroonmeester

1471-1472
Vestmeester
Vestmeester

1472
Stadsbestuur
burgemeester

1473
Stadsbestuur
burgemeester

1480
Stadsbestuur
burgemeester

1481
Veertigraad
Lid

1481
Veertigraad
Lid

1486
Stadsbestuur
schout

1489
Baljuw
Rijnland

1503
Stadsbestuur
burgemeester

1503
Heerlijkheid Ambachtsheer
Calslagen

1506
Lenen
Spijkenisse

1508
Stadsbestuur
schepen

1509
Stadsbestuur
schepen

1510
Stadsbestuur
schepen

1510
Veertigraad
Lid


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1419
Kabeljauwen


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Geldleen
1436-05-31
 
 
Geervliet
3 lb. 6 sch.
 
op het huis bij de tol van Geervliet
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Pernis
9 gemet, 2 lijn
 
in de Eijffel onder huis Aernt van Riede
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Pernis
7 gemet, 1 lijn, 4 roeden
 
in hoek Eijfeel bij 'sGravenambacht
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Pernis
9 gemet
 
ten westen Eijffel
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Pernis, Roden
3,5 gemet
 
Roeden over de Rode
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Pernis
10 lijn, 20 roeden
 
Zandland in Rughesant
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Poortugaal
9,5 lijn
 
in de Stiefmoeder
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Pernis
3 gemet
 
aan de Nieuweweg
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Tiende
1506-02-04
 
westtiende Spijkenisse
Spijkenisse
 
 
de helft van het leen
dood moeder Elisabeth Coppier
hofstede Putten
 
Kort, Lenen hofstede Putten, 142
 


Stadsbestuur

Periode
Functie
1444-1445
burgemeester

1461-1462
schepen

1464-1465
schepen

1466-1467
schepen

1472-1473
burgemeester

1473-1474
burgemeester

1480-1481
burgemeester

1486
schout

1503-1504
burgemeester

1508-1509
schepen

1509-1510
schepen

1510-1511
schepen


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1449-07-21

1481-06-20

1481-1510

1510-10-19


Stadsbestuur

Periode
Functie
1444-1445
burgemeester

1461-1462
schepen

1464-1465
schepen

1466-1467
schepen

1472-1473
burgemeester

1473-1474
burgemeester

1480-1481
burgemeester

1486
schout

1503-1504
burgemeester

1508-1509
schepen

1509-1510
schepen

1510-1511
schepen


Weesmeester

Jaar
Datum
Bron
 
1463-10-07
AHGWK inv. 113a, 217


Stadsbestuur

Periode
Functie
1444-1445
burgemeester

1461-1462
schepen

1464-1465
schepen

1466-1467
schepen

1472-1473
burgemeester

1473-1474
burgemeester

1480-1481
burgemeester

1486
schout

1503-1504
burgemeester

1508-1509
schepen

1509-1510
schepen

1510-1511
schepen


Vestmeester

Jaar
Bron
1468-1469
GAL SA.I 539 (1469) fo.108

1471-1472
GAL SA.I 547 (1472) fo.112.


Vroonmeester

Jaar
Opbrengst
Bron
1471
363.08.00
GAL SA.I 543 (1491) fo. 13, 66


Vestmeester

Jaar
Bron
1468-1469
GAL SA.I 539 (1469) fo.108

1471-1472
GAL SA.I 547 (1472) fo.112.


Stadsbestuur

Periode
Functie
1444-1445
burgemeester

1461-1462
schepen

1464-1465
schepen

1466-1467
schepen

1472-1473
burgemeester

1473-1474
burgemeester

1480-1481
burgemeester

1486
schout

1503-1504
burgemeester

1508-1509
schepen

1509-1510
schepen

1510-1511
schepen


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1449-07-21

1481-06-20

1481-1510

1510-10-19


Stadsbestuur

Periode
Functie
1444-1445
burgemeester

1461-1462
schepen

1464-1465
schepen

1466-1467
schepen

1472-1473
burgemeester

1473-1474
burgemeester

1480-1481
burgemeester

1486
schout

1503-1504
burgemeester

1508-1509
schepen

1509-1510
schepen

1510-1511
schepen


Baljuw

Periode
Functie
Ambacht
Bron
1489-1514
Baljuw
Rijnland
Fockema Andreae, Hoogheemraadschap, 399


Stadsbestuur

Periode
Functie
1444-1445
burgemeester

1461-1462
schepen

1464-1465
schepen

1466-1467
schepen

1472-1473
burgemeester

1473-1474
burgemeester

1480-1481
burgemeester

1486
schout

1503-1504
burgemeester

1508-1509
schepen

1509-1510
schepen

1510-1511
schepen


Heerlijkheden Leidse Ambachtsheren

Jaar
Heerlijkheid
 
Calslagen


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Geldleen
1436-05-31
 
 
Geervliet
3 lb. 6 sch.
 
op het huis bij de tol van Geervliet
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Pernis
9 gemet, 2 lijn
 
in de Eijffel onder huis Aernt van Riede
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Pernis
7 gemet, 1 lijn, 4 roeden
 
in hoek Eijfeel bij 'sGravenambacht
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Pernis
9 gemet
 
ten westen Eijffel
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Pernis, Roden
3,5 gemet
 
Roeden over de Rode
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Pernis
10 lijn, 20 roeden
 
Zandland in Rughesant
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Poortugaal
9,5 lijn
 
in de Stiefmoeder
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Land
1436-05-31
 
 
Pernis
3 gemet
 
aan de Nieuweweg
dood van zijn vader Willem v. Boschhuijsen
lenen Putten
zijn vaders helft
Hoek, Lenen Putten, 136
 

Tiende
1506-02-04
 
westtiende Spijkenisse
Spijkenisse
 
 
de helft van het leen
dood moeder Elisabeth Coppier
hofstede Putten
 
Kort, Lenen hofstede Putten, 142
 


Stadsbestuur

Periode
Functie
1444-1445
burgemeester

1461-1462
schepen

1464-1465
schepen

1466-1467
schepen

1472-1473
burgemeester

1473-1474
burgemeester

1480-1481
burgemeester

1486
schout

1503-1504
burgemeester

1508-1509
schepen

1509-1510
schepen

1510-1511
schepen


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1449-07-21

1481-06-20

1481-1510

1510-10-19


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1486
Pacht
Bier


Pachter Stedelijke Accijnzen

Datum
Kwrtl
Pacht
Bedrag
Opbrengst
Bron
1486-08-19
1
Bier
 
3106-00-00
SA.I 559 BR.1486 fo.8vo.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1487
Vroonmeester
Vroonmeester


Vroonmeester

Jaar
Opbrengst
Bron
1487
343.01.08
GAL SA.I 560 (1487) fo.11


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1420
Lenen
Spijkenisse / Stollaertsdyk

1442
Lenen
Heemskerk

1448
Lenen
Alphen

1454
Hofstede
Poortugaal

1467
Lenen
Spijkenisse


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Tiende en Land
1420-12-31
Adriana Willem Rengersdr.
westtiende Spijkenisse
Spijkenisse / Stollaertsdyk
6 lb.
 
de helft van het leen
dood Willem Renger
hofstede Putten
1439: ten eigen behalve de tiende
Kort, Lenen hofstede Putten, 142
 

Land
1442-02-04
Adriana Willem Rengersdr.
Verlijsbettenkamp
Heemskerk
16 geersen
 
 
 
 
overdracht in 1456
Van Kan, Luutgardenzn. V, 111
 

Land
1448 voor
Adriana Willem Rengersdr.
 
Alphen
onbekend
 
kleigrond voor steenbakkerij
 
Duitse Orde
proces wegens ongeoorloofd kleidelven
Van Kan, Luutgardenzn. V, 111
 

Tiende
1467-02-17
 
westtiende Spijkenisse
Spijkenisse
6 lb.
 
de helft van het leen
dood moeder Adriana Willem Rengersdr.
hofstede Putten
 
Kort, Lenen hofstede Putten, 142
 


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1454-09-15
Adriana Willem Rengersdr.
hofstede
Valkestein
Poortugaal
21 gemeten
 
 
 
lenen hofstede Putten
lijftocht voor hem en kinderen
Van Kan, Luutgardenzn. V, 111
 


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Tiende en Land
1420-12-31
Adriana Willem Rengersdr.
westtiende Spijkenisse
Spijkenisse / Stollaertsdyk
6 lb.
 
de helft van het leen
dood Willem Renger
hofstede Putten
1439: ten eigen behalve de tiende
Kort, Lenen hofstede Putten, 142
 

Land
1442-02-04
Adriana Willem Rengersdr.
Verlijsbettenkamp
Heemskerk
16 geersen
 
 
 
 
overdracht in 1456
Van Kan, Luutgardenzn. V, 111
 

Land
1448 voor
Adriana Willem Rengersdr.
 
Alphen
onbekend
 
kleigrond voor steenbakkerij
 
Duitse Orde
proces wegens ongeoorloofd kleidelven
Van Kan, Luutgardenzn. V, 111
 

Tiende
1467-02-17
 
westtiende Spijkenisse
Spijkenisse
6 lb.
 
de helft van het leen
dood moeder Adriana Willem Rengersdr.
hofstede Putten
 
Kort, Lenen hofstede Putten, 142
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1470-1471
Weesmeester
Weesmeester


Weesmeester

Jaar
Datum
Bron
 
1470-12-11
AHGWK inv. 113a, 331


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Oosterwijk Johanna

1469
Stadsbestuur
burgemeester

1470
Stadsbestuur
burgemeester

1470
Lenen
Oudekerk a/d Amstel

1473
Stadsbestuur
schepen

1477
Veertigraad
Lid

1478
Lenen
Leiderdorp

1478
Lenen
Alkemade

1478
Hofstede
Leiderdorp

1481
Veertigraad
Lid

1482
Stadsbestuur
burgemeester

1483
Stadsbestuur
burgemeester


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
m
van Boschhuijsen Floris (ridder)
schout
Leiden
van Oosterwijk Johanna
 
van Oosterwijk Coen
vroedschap
Leiden
Van Kan, Willem Luutgardenzn. V, 140.
 


Stadsbestuur

Periode
Functie
1469-1470
burgemeester

1470-1471
burgemeester

1473-1474
schepen

1482-1483
burgemeester

1483-1484
burgemeester


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1470-05-17
van Oosterwijk Janne
'tHofland
Oudekerk a/d Amstel
30 morgen
 
de helft; andere helft van broer Bruinink
 
hofstede Amstel
draagt 1473 zijn helft over
Kort, Repertorium lenen Amstel, 371
 

Land
1478 voor
van Oosterwijk Janne
 
Leiderdorp
26 morgen
 
 
van zijn vrouw
Abdij Egmond
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 140
 

Land
1478 voor
van Oosterwijk Janne
 
Alkemade
18 morgen
 
 
van zijn vrouw
Abdij Egmond
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 140
 


Stadsbestuur

Periode
Functie
1469-1470
burgemeester

1470-1471
burgemeester

1473-1474
schepen

1482-1483
burgemeester

1483-1484
burgemeester


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1477-04-21

1481-06-20


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1470-05-17
van Oosterwijk Janne
'tHofland
Oudekerk a/d Amstel
30 morgen
 
de helft; andere helft van broer Bruinink
 
hofstede Amstel
draagt 1473 zijn helft over
Kort, Repertorium lenen Amstel, 371
 

Land
1478 voor
van Oosterwijk Janne
 
Leiderdorp
26 morgen
 
 
van zijn vrouw
Abdij Egmond
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 140
 

Land
1478 voor
van Oosterwijk Janne
 
Alkemade
18 morgen
 
 
van zijn vrouw
Abdij Egmond
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 140
 


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1478 ca.
van Oosterwijk Janne
hofstede
Ter Mije
Leiderdorp
12 morgen
 
woning en land
afkomstig van zijn vrouw
Abdij Egmond
 
Van Kan, Luutgardenzn. V, 140
 


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1477-04-21

1481-06-20


Stadsbestuur

Periode
Functie
1469-1470
burgemeester

1470-1471
burgemeester

1473-1474
schepen

1482-1483
burgemeester

1483-1484
burgemeester


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1486
Pacht
Graan

1486
Pacht
Bier

1488
Pacht
Bier


Pachter Stedelijke Accijnzen

Datum
Kwrtl
Pacht
Bedrag
Opbrengst
Bron
1486-11-18
1
Bier
2912-00-00
 
SA.I 560 BR.1487 fo.5

1486-11-18
0
Graan
5200-00-00
 
SA.I 560 BR.1487 fo.5

1488-02-16
1
Bier
3704-00-00
 
SA.I 561 BR.1488 fo.5vo.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Beroep Ondernemer
-


Beroep Ondernemer

Beroep
Categorie
Bron
-
 
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Adriana Willem Rengersdr.

1432
Stadsbestuur
schout

1440
Stadsbestuur
schepen

1442
Stadsbestuur
onderschout

1443
Stadsbestuur
schepen


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
m
Willem Hermanszn.
vroedschap
Leiden
Adriana Willem Rengersdr.
 
Willem Renger
 
Leiden
Van Kan, Willem Luutgardenzn. V, 109-110.
 


Stadsbestuur

Periode
Functie
1432
schout

1440-1441
schepen

1442-1444
onderschout

1443-1444
schepen


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1471
Lenen
Spijkenisse

1471
Lenen
Schollaarsdijk

1477
Hofstede
Ter Aar

1491
Lenen
-

1495
Hofstede
Woerden

1498
Hofstede
Alphen

1499
Lenen
Waddinxveen / Peuleijen

1502
Pacht
Bier

1503
Pacht
Wijn


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1471-01-23
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
 
Schollaarsdijk
3 lijnen
 
 
overdracht door vader
Putten
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 20
 

Land
1471-01-23
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
 
Spijkenisse
3 lijnen
 
 
overdracht vader
Putten
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 20
 

Geldleen
1491-01-22
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
 
-
onbekend
 
rente uit hofstad Schadenbroek
 
bisschop Utrecht
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21
 

Land
1499-05-07
 
Floris Bos
Waddinxveen / Peuleijen
5 morgen
 
 
koop voor 10 lb. van Bruinink
grafelijke lenen
 
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 127
 


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1477-09-09
Elisabeth Jacob Coppiersdr.
hofstede
De Vrije Hoeve
Ter Aar
onbekend
 
land, hofsteden, zaten, huizen, toebehoren
overdracht door Jacob Coppier Hendrikszn.
hofstede Culemborg
versterft op broer Jacob van Boschhuijsen
Kort, Repertorium Culemborg, 43
 

1495-06-09
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
hofstede
 
Woerden
1 hond
 
 
 
grafelijk leen
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21
 

1498-09-22
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
hofstede
 
Alphen
2 morgen
 
woning en land
koop bij opbod van wijlen broer Bruinink
Voorne
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21
 


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1471-01-23
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
 
Schollaarsdijk
3 lijnen
 
 
overdracht door vader
Putten
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 20
 

Land
1471-01-23
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
 
Spijkenisse
3 lijnen
 
 
overdracht vader
Putten
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 20
 

Geldleen
1491-01-22
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
 
-
onbekend
 
rente uit hofstad Schadenbroek
 
bisschop Utrecht
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21
 

Land
1499-05-07
 
Floris Bos
Waddinxveen / Peuleijen
5 morgen
 
 
koop voor 10 lb. van Bruinink
grafelijke lenen
 
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 127
 


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1477-09-09
Elisabeth Jacob Coppiersdr.
hofstede
De Vrije Hoeve
Ter Aar
onbekend
 
land, hofsteden, zaten, huizen, toebehoren
overdracht door Jacob Coppier Hendrikszn.
hofstede Culemborg
versterft op broer Jacob van Boschhuijsen
Kort, Repertorium Culemborg, 43
 

1495-06-09
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
hofstede
 
Woerden
1 hond
 
 
 
grafelijk leen
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21
 

1498-09-22
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
hofstede
 
Alphen
2 morgen
 
woning en land
koop bij opbod van wijlen broer Bruinink
Voorne
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21
 


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1471-01-23
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
 
Schollaarsdijk
3 lijnen
 
 
overdracht door vader
Putten
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 20
 

Land
1471-01-23
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
 
Spijkenisse
3 lijnen
 
 
overdracht vader
Putten
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 20
 

Geldleen
1491-01-22
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
 
-
onbekend
 
rente uit hofstad Schadenbroek
 
bisschop Utrecht
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 21
 

Land
1499-05-07
 
Floris Bos
Waddinxveen / Peuleijen
5 morgen
 
 
koop voor 10 lb. van Bruinink
grafelijke lenen
 
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 127
 


Pachter Stedelijke Accijnzen

Datum
Kwrtl
Pacht
Bedrag
Opbrengst
Bron
1502-11-19
1
Bier
3520-00-00
 
SA.I 582 TR.1503 fo.6vo.

1503-02-18
1
Wijn
881-00-00
 
SA.I 582 TR.1503 fo.7


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1472
Lenen
Alphen aan de Rijn


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Land
1472-m.-ve
 
tSteekt
Alphen aan de Rijn
4 morgen
 
gemeen in 12 morgen
 
hofstede Egmond
 
Kort, Lenen hofstede Egmond, 368
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
van Noorde Elisabeth

1431
Hofstede
Zoeterwoude

1455
Lenen
Spijkenisse

1455
Lenen
Schollaarsdijk

1455
Lenen
Spijkenisse

1468
Baljuw
Amstelland, Waterland, Zeevang

1469
Baljuw
Woerden

1471
Lenen
Spijkenisse

1475
Hofstede
Zoeterwoude

1477
Veertigraad
Lid

1482
Baljuw
Rijnland


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
m
van Boschhuijsen Willem
graf. ambt.
Leiden
van Noorde Elisabeth
 
van Noorde Jacob
veertigraad
Leiden
Van Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 16.
 


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1431-05-05
van Noorde Elisabeth
hofstede
Boshuizen
Zoeterwoude
50 morgen
 
woning, grond en klei voor steenbakkerij
dood vader Willem van Boschhuijsen
grafelijke lenen
echtgenote lijftocht in 1436
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 160
 

1475-06-17
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
hofstede
Boshuizen
Zoeterwoude
50 morgen
 
woning, grond, klei voor steenbakkerij
dood vader Willem
grafelijke lenen
1468 lijftocht echtgenote
Kort, Grafelijke lenen, 160
 


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Tiende
1455-08-13
 
westtiende Spijkenisse
Spijkenisse
 
 
de helft van het leen
dood moeder Machteld
hofstede Putten
 
Kort, Lenen hofstede Putten, 142
 

Land
1455-08-13
van Noorde Elisabeth Jacobsdr.
 
Schollaarsdijk
3 lijnen
 
 
 
hofstede Putten
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 16
 

Land
1455-08-13
van Noorde Elisabeth Jacobsdr.
 
Spijkenisse
3 lijnen
 
 
 
Putten
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 16
 

Tiende
1471-01-23
 
westtiende Spijkenisse
Spijkenisse
 
 
de helft van het leen
dood vader Willem van Boschhuijsen de oude
hofstede Putten
 
Kort, Lenen hofstede Putten, 142
 


Baljuw

Periode
Functie
Ambacht
Bron
1468-1469
Baljuw
Amstelland, Waterland, Zeevang
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 20

1469-1478
Baljuw
Woerden
Van Kan, Luutagrdenzn. IV, 20

1482-1513
Baljuw
Rijnland
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 20


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Tiende
1455-08-13
 
westtiende Spijkenisse
Spijkenisse
 
 
de helft van het leen
dood moeder Machteld
hofstede Putten
 
Kort, Lenen hofstede Putten, 142
 

Land
1455-08-13
van Noorde Elisabeth Jacobsdr.
 
Schollaarsdijk
3 lijnen
 
 
 
hofstede Putten
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 16
 

Land
1455-08-13
van Noorde Elisabeth Jacobsdr.
 
Spijkenisse
3 lijnen
 
 
 
Putten
 
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 16
 

Tiende
1471-01-23
 
westtiende Spijkenisse
Spijkenisse
 
 
de helft van het leen
dood vader Willem van Boschhuijsen de oude
hofstede Putten
 
Kort, Lenen hofstede Putten, 142
 


Hofsteden

Leendatum
Echtgenoot
Type Leen
Benaming
Plaats
Waarde
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
1431-05-05
van Noorde Elisabeth
hofstede
Boshuizen
Zoeterwoude
50 morgen
 
woning, grond en klei voor steenbakkerij
dood vader Willem van Boschhuijsen
grafelijke lenen
echtgenote lijftocht in 1436
Kort, Grafelijke lenen Rijnland, 160
 

1475-06-17
Coppier Elisabeth Jacobsdr.
hofstede
Boshuizen
Zoeterwoude
50 morgen
 
woning, grond, klei voor steenbakkerij
dood vader Willem
grafelijke lenen
1468 lijftocht echtgenote
Kort, Grafelijke lenen, 160
 


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1477-04-21


Baljuw

Periode
Functie
Ambacht
Bron
1468-1469
Baljuw
Amstelland, Waterland, Zeevang
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 20

1469-1478
Baljuw
Woerden
Van Kan, Luutagrdenzn. IV, 20

1482-1513
Baljuw
Rijnland
Van Kan, Luutgardenzn. IV, 20


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Coppier Elisabeth


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
m
van Boschhuijsen Willem
vroedschap
Leiden
Coppier Elisabeth
 
Coppier Jacob Hendrikszn.
onbekend
Den Haag
Van Kan, Willem Luutgardenzn. IV, 20.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1502
Pacht
Bier


Pachter Stedelijke Accijnzen

Datum
Kwrtl
Pacht
Bedrag
Opbrengst
Bron
1502-08-20
1
Bier
3951-00-00
 
SA.I 581 TR.1502 fo.7


t21_baljuw_fam
Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.oudleiden.nl