Leiden 1420 - 1510

Schoten

Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Hoot Hendrik Willemszn. (Den Briel)


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
v
Heerman Jan Witgen
vroedschap
Leiden
Hoot Hendrik Willemszn. (Den Briel)
*vroedschap
Hoot Willem
onbekend
Den Briel
Brand, Van Kan, Willem Luutgardenzn. II, 200.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1509
Hoogheemraad
Hoogheemraad


Hoogheemraad en Rentmeester

Jaar
Functie
Titel
Leiden
Overl.
Diversen
Voorganger
Bron
Naam
1509-12-02
Hoogheemraad
 
0
 
ontslagen 1515
Jan van Schoten
OAHR inv. 833
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1430
Hoogheemraad
Hoogheemraad

1461
Hoogheemraad
Rentmeester

1468
Hoogheemraad
Rentmeester

1475
Hoogheemraad
Rentmeester


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1478
Hoogheemraad
Hoogheemraad

1483
Hoogheemraad
Rentmeester

1490
Hoogheemraad
Rentmeester

1496
Hoogheemraad
Rentmeester

1502
Hoogheemraad
Rentmeester

1507
Hoogheemraad
Rentmeester


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Prebenden en Vicariaten
Pieterskerk


Prebenden en Vicariaten

Instelling
Altaar
Datum
Type
Bron
Info
Pieterskerk
St.- Stefanus, St.-Agnes, St.-Martinus
 
vicarie
VAN KAN, Boudijn van Zwieten, 298. Pieter van Schoten was zijn neef.
 


t21_baljuw_fam
Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.oudleiden.nl