Leiden 1420 - 1510

Tetrode

Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1481
Veertigraad
Lid


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1481-06-20


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Lodewijk Aernt Vranckenzn.

 
Vroedschap Huwelijk
de Grebber Pieter


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
v
van Tetrode Jan
subaltern
Leiden
de Grebber Pieter
vroedschap
de Grebber Claes
vroedschap
Amsterdam
Kam, De Grebber, 63-65; De Smidt, Leidenaars, 174.
 

v
van Tetrode Jan
subaltern
Leiden
Lodewijk Aernt Vranckenzn.
 
Aernt Vrankenzn.
onbekend
onbekend
Tettero, Genealogie, 34; De Smidt, Leidenaars, 174.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Vroedschap Huwelijk
Van Noorde Jacob Albaernszn.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Beroep Ondernemer
Brouwersweduwe


Beroep Ondernemer

Beroep
Categorie
Bron
Brouwersweduwe
Brouwerij
Ladan, Leidse brouwers, 44


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Klooster
Elfduizend Maagden Klooster


Leidse Kloosterlingen

Klooster
Bron
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f. 145.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1481
Partij
Hoeken


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1481
Hoeken


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Beroep Ondernemer
Brouwer

1481
Partij
Hoeken


Beroep Ondernemer

Beroep
Categorie
Bron
Brouwer
Brouwerij
Ladan, Leidse brouwers, 44


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1481
Hoeken


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Beroep Ondernemer
Brouwer


Beroep Ondernemer

Beroep
Categorie
Bron
Brouwer
Brouwerij
Ladan, Leidse brouwers, 44


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1475
Stadsbestuur
schepen

1481
Partij
Hoeken

1481
Bestuur36
Overmare landzijde


Stadsbestuur

Periode
Functie
1475-1476
schepen


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1481
Hoeken


Bestuur der Zesendertig

Bon
Overmare landzijde


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Beroep Ondernemer
Brouwer

 
Vroedschap Huwelijk
Machteld Hendriksdr.

1477
Veertigraad
Lid

1481
Partij
Hoeken

1493
Beh. Charitatieve Instelling
OLV Gasthuis

1494
Beh. Charitatieve Instelling
OLV Gasthuis

1495
Beh. Charitatieve Instelling
OLV Gasthuis

1496
Beh. Charitatieve Instelling
OLV Gasthuis

1497
Beh. Charitatieve Instelling
OLV Gasthuis

1498
Beh. Charitatieve Instelling
OLV Gasthuis

1500
Beh. Charitatieve Instelling
OLV Gasthuis

1502
Beh. Charitatieve Instelling
OLV Gasthuis

1507
Beh. Charitatieve Instelling
OLV Gasthuis

1508
Beh. Charitatieve Instelling
OLV Gasthuis

1509
Beh. Charitatieve Instelling
OLV Gasthuis


Beroep Ondernemer

Beroep
Categorie
Bron
Brouwer
Brouwerij
Ladan, Leidse brouwers, 44


Huwelijk Leidse Vroedschap

m/v
Vader
Vdr Functie
Vdr Herkomst
Partner
Part. Functie
Schoonvader
SchV Functie
SchV Herk
Bron
Naam
m
van Tetrode Aernt
*schout Wassenr
Wassenaar
Machteld Hendriksdr.
 
onbekend
onbekend
onbekend
Tettero, Genealogie, 32.
 


Leidse Veertigen

Kiesdatum
1477-04-21


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1481
Hoeken


Beheerder Charitatieve Instellingen

Jaar
Instelling
Jaar vermeld
Bron
1493
OLV Gasthuis
1493-10-16
Ga. inv. 980 Cart. 1 fo. 55rv

1494
OLV Gasthuis
1494-07-15
Ga. inv. 980 Cart. 1 fo. 20v.

1495
OLV Gasthuis
1495-10-04
Ga. inv. 980 Cart. 1 fo. 3

1496
OLV Gasthuis
1496-09-27
Ga. inv. 980 Cart. 1 fo. 20

1497
OLV Gasthuis
1498-02-16
Ga. inv. 980 Cart. 1 fo. 64rv

1498
OLV Gasthuis
1498-10-12
Ga. inv. 980 Cart. 1 fo. 20v.

1500
OLV Gasthuis
1501-01-22
Ga. inv. 980 Cart. 1 fo. 47v.

1502
OLV Gasthuis
1502-10-14
Ga. inv. 980 Cart. 1 fo. 97v.

1507
OLV Gasthuis
1507-11-29
Ga. inv. 980 Cart. 1 fo. 58

1508
OLV Gasthuis
1508-03-26
Ga. inv. 980 Cart. 1 fo. 64v.

1509
OLV Gasthuis
1509-10-27
Ga. inv. 980 Cart. 1 fo. 23v.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Beroep Ondernemer
-


Beroep Ondernemer

Beroep
Categorie
Bron
-
 
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Klooster
Elfduizend Maagden Klooster


Leidse Kloosterlingen

Klooster
Bron
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f. 145.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Beroep Ondernemer
-


Beroep Ondernemer

Beroep
Categorie
Bron
-
 
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

 
Klooster
Minderbroeders (De Waard Leiden)


Leidse Kloosterlingen

Klooster
Bron
Minderbroeders (De Waard Leiden)
TETTERO, Genealogie Van Tetrode, 33-35. GAL. SA.I inv. 580 Tresrek. f.152; inv. 827 Tresrek. 1510 f. 35v.


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1464
Pacht
Graan

1471
Pacht
Graan

1481
Partij
Hoeken

1495
Student
Leuven


Pachter Stedelijke Accijnzen

Datum
Kwrtl
Pacht
Bedrag
Opbrengst
Bron
1464-11-27
0
Graan
1575-00-00
 
SA.I 532 BR.1465 fo.6vo.

1471-11-16
0
Graan
1575-00-00
 
SA.I 548 BR.1472 fo.8


Factie- en Partijkeuze

Jaar
Partij
1481
Hoeken


Leidse Studenten

Jaar
Studentennaam
Universiteit
Richting
Herkomst
Baccelaure
Doctor
Varia
Bron
Naam
1495-27-02
Wilhelmus de Tetrode
Leuven
 
Leiden
 
 
 
Schillings, Matricule III, 116
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1487
Prebenden en Vicariaten
OLV-kerk


Prebenden en Vicariaten

Instelling
Altaar
Datum
Type
Bron
Info
OLV-kerk
St.-Steven
1487
stichter
De vicaris is een neef van de stichter. DE BOER, Sint Stevenshof, 27. TETTERO, Genealogie Van Tetrode, 31.
 


Chronologisch Overzicht

Jaar
Onderwerp
Info

1473
Lenen
Nieuwekerk

1474
Lenen
-


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Tiende
1473-02-14
 
tiende van Nieuwekerk
Nieuwekerk
 
4 lb. 10s.
 
dood vader Aernt Willemszn. van Tetrode
grafelijke lenen Kennemer
 
Kort, Repertorium lenen Kennemerland, 74
 

Tiende
1474 voor
 
 
-
 
3 lb.
uit rentmeesterschap Noord-Holland
 
grafelijkheid
 
ARA AGH inv. 877 fo. 165
 


Lenen

Type Leen
Leendatum
Echtgenoot
Benaming
Plaats
Omvang
Waarde
Samenstelling
Aanleiding
Leenkamer
Diversen
Bron
Naam
Tiende
1473-02-14
 
tiende van Nieuwekerk
Nieuwekerk
 
4 lb. 10s.
 
dood vader Aernt Willemszn. van Tetrode
grafelijke lenen Kennemer
 
Kort, Repertorium lenen Kennemerland, 74
 

Tiende
1474 voor
 
 
-
 
3 lb.
uit rentmeesterschap Noord-Holland
 
grafelijkheid
 
ARA AGH inv. 877 fo. 165
 


t21_baljuw_fam
Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.oudleiden.nl