Leiden 1420 - 1510

Index (Familie)

A B C D E G H L M N O P R S T V W Z 

Naam
Onderwerp
Simon Vrederick Willemszn. (van Valkestein)
Partij
Simon Vrederick Willemszn. (van Valkestein)
Veertigraad
van Valkestein Beatrijs Gillisdr.
Klooster
van Valkestein Gillis
Baljuw
van Valkestein Gillis
Prebenden en Vicariaten
van Valkestein Gillis Willemszn.
Prebenden en Vicariaten
van Valkestein Machteld Simon Vrederick. jr.
Vroedschap Huwelijk
van Valkestein Machteld Simon Vrederick. sr
Vroedschap Huwelijk
van Valkestein Machteld Simon Vredericksdr.
Lenen
van Valkestein Machteld Willem Simonsdr.
Vroedschap Huwelijk
van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Baljuw
van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Hofstede
van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Hoogheemraad
van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Lenen
van Valkestein Simon Vrederick Willemszn.
Vroedschap Huwelijk
van Valkestein Simon Vredrick Willemszn.
Baljuw
van Valkestein Willem
Prebenden en Vicariaten
van Valkestein Willem Simon Vredrickszn.
Baljuw


Naam
Onderwerp
Vink Cornelis
Beroep Ondernemer
Vink Gerrit
Beh. Charitatieve Instelling
Vink Gerrit
Beroep Ondernemer
Vink Gerrit
Pacht
Vink Gerrit
Student
Vink Jacob
Beh. Charitatieve Instelling
Vink Jacob
Partij
Vink Jacob
Stadsbestuur
Vink Jacob Gerritszn.
Beh. Charitatieve Instelling
Vink Jan Gerritszn.
Student
Vink Janne Jacobs wed.
Beroep Ondernemer


Naam
Onderwerp
Vos Bartelmees Willemszn. mr.
Pacht
Vos Collaertszn.
Partij
Vos Dirk
Prebenden en Vicariaten
Vos Ewout
Pacht
Vos Gerrit Floriszn.
Student
Vos Godekijnszn.
Partij
Vos Jacob Willemszn.
Student
Vos Jan Claes Engebrechtszn.
Beh. Charitatieve Instelling
Vos Thomas
Beh. Charitatieve Instelling
Vos Thomas
Pacht
Vos Vranck
Student
Vos Willem
Student
Vos Willem Janszn.
Stadsbestuur


Naam
Onderwerp
Martijn Roelofszn. (Vosmaer)
Homan
Martijn Roelofszn. (Vosmaer)
Veertigraad
Vosmaer Martijn Roelofszn.
Stadsbestuur
Vosmaer Martijn Roelofszn.
Veertigraad
Vosmaer Martijn Roelofszn.
Weesmeester


t21_baljuw_fam
Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.oudleiden.nl