Leiden 1420 - 1510

Prebenden en Vicariaten (Instelling)

Naam
Instelling
Altaar
Datum
Type
Bron
Info
Jan Arntszn.
Barbaragasthuis
Onze Lieve Vrouw
 
vicarie
GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 53v., 65v.; inv. 475; inv. 1066; inv. 1077; inv. 1902.
 
van Poelgeest Cornelis
Barbaragasthuis
Onze Lieve Vrouw
1509
vicarie
GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 53v., 65v.; inv. 475; inv. 1066; inv. 1077; inv. 1902.
 
van Poelgeest Gerrit (ridder)
Barbaragasthuis
Onze Lieve Vrouw
1494
collator
GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 53v., 65v.; inv. 475; inv. 1066; inv. 1077; inv. 1902.
 
van Poelgeest Gerrit (ridder)
Barbaragasthuis
Onze Lieve Vrouw
1509
collator
GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 53v., 65v.; inv. 475; inv. 1066; inv. 1077; inv. 1902.
 
van Poelgeest Willem Dirkszn.
Barbaragasthuis
Onze Lieve Vrouw
1452
stichter
GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 53v., 65v.; inv. 475; inv. 1066; inv. 1077; inv. 1902.
 
van Poelgeest Willem Dirkszn.
Barbaragasthuis
Onze Lieve Vrouw
1494
vicarie
GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 53v., 65v.; inv. 475; inv. 1066; inv. 1077; inv. 1902.
 


Naam
Instelling
Altaar
Datum
Type
Bron
Info
de Bruin Allaert Dirkszn.
OLV-Gasthuis
St.-Catharina
1458
stichter
GAL Ke. inv. 1067; inv. 493 los bij fo. 123.
 
de Bruin Dirk
OLV-Gasthuis
St.-Catharina
wrs. 1450
collator
GAL Ke. inv. 1067; inv. 493 los bij fo. 123.
 
van der Does Dirk
OLV-Gasthuis
Onze Lieve Vrouw
1483
vicarie
KAM, Van Zijl, 205-208. GAL Ke. inv. 420 fo. 38; inv. 1069; inv. 472.
 
van der Goude Jacob mr.
OLV-Gasthuis
St.-Appolonia
1445
stichter
GAL Ke. inv. 470.
 
van der Goude Jacob mr.
OLV-Gasthuis
St.-Appolonia
1510
collator
GAL Ke. inv. 470.
 
van der Goude Pieter Jacobszn. mr.
OLV-Gasthuis
St.-Appolonia
1445
vicarie
GAL Ke. inv. 470.
 
van der Goude Pieter mr.
OLV-Gasthuis
St.-Appolonia
1510
vicarie
GAL Ke. inv. 470.
 
van Zijl Claes
OLV-Gasthuis
Onze Lieve Vrouw
 
vicarie
KAM, Van Zijl, 205-208. GAL Ke. inv. 420 fo. 38; inv. 1069; inv. 472.
 
van Zijl Floris
OLV-Gasthuis
Onze Lieve Vrouw
1483
collator
KAM, Van Zijl, 205-208. GAL Ke. inv. 420 fo. 38; inv. 1069; inv. 472.
 
van Zijl Jan Clarszn.
OLV-Gasthuis
Onze Lieve Vrouw
1431
stichter
KAM, Van Zijl, 205-208. GAL Ke. inv. 420 fo. 38; inv. 1069; inv. 472.
 
van Zijl Pieter
OLV-Gasthuis
Onze Lieve Vrouw
1500
collator
KAM, Van Zijl, 205-208. GAL Ke. inv. 420 fo. 38; inv. 1069; inv. 472.
 
van Zijl Willem Pieterszn.
OLV-Gasthuis
Onze Lieve Vrouw
1500
vicarie
KAM, Van Zijl, 205-208. GAL Ke. inv. 420 fo. 38; inv. 1069; inv. 472.
 


Naam
Instelling
Altaar
Datum
Type
Bron
Info
Aernt Willemszn.
OLV-kerk
St.-Steven
1487
vicarie
 
 
Butewech Jan
OLV-kerk
Maria en Maria-Magdalena
voor 1485
vicarie
 
 
van Noorde Jacob Albaernszn.
OLV-kerk
Maria en Maria-Magdalena
 
vicarie
Jan Butewech vermeld in 1485-1486. GRIJPINK, Register IV, 62-63.
 
van Tetrode Willem Aenstzn.
OLV-kerk
St.-Steven
1487
stichter
De vicaris is een neef van de stichter. DE BOER, Sint Stevenshof, 27. TETTERO, Genealogie Van Tetrode, 31.
 


Naam
Instelling
Altaar
Datum
Type
Bron
Info
Adriaan Pieterszn.
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
1454
collator
GAL Ke. inv. 431.
 
Aernt Bartelmeeszn.
Pancraskerk
St.- Laurentius
1402
prebende
Van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 124-126. Brand, Van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 184-185. GAL Ke. inv. 420 fo. 44v.; inv. 417 fo. 153.
 
van Alkemade Beatrijs
Pancraskerk
Heilig Kruis
1495
collator
GAL Ke. inv. 477.
 
van Alkemade Gerrit
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
1457
vicarie
GAL Ke. inv. 431.
 
van Alkemade Hendrik Gerritszn.
Pancraskerk
St.- Nicholaas
1489
vicarie
GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 43, 67v., 71.
 
Bort Willem
Pancraskerk
St.-Catharina
 
vicarie
GAL. Ke. inv. 438.
 
van Bosch Jacob
Pancraskerk
St.-Willibrord
1439
----
GAL Ke. inv. 477.
 
van Boschhuijsen Pontiaan mr.
Pancraskerk
St.-Bartholomeus
1502
prebende
VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. V, 141.
Hij bezat tevens een vicarie op het St. Mauritiusalttar in Leiderdorp.
van Boschhuijsen Pontiaan mr.
Pancraskerk
St.- Paulus en Petrus
1508
vicarie
VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luitgardenzn. V, 141.
Hij verkreeg deze vicarie door ruil tegen zijn prebende. GAL Ke. inv. 437; inv. 460.
van Brederode Walraven
Pancraskerk
St.-Bartholomeus
1502
collator
GAL Ke. inv. 437; inv. 420 Fundatieboek fo. 61v.; inv. 460.
 
de Bruin Allaert
Pancraskerk
St.-Jan Evangelist
voor 1497
vicarie
GAL Ke. inv. 445.
 
de Bruin Gerrit
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
1460
vicarie
GAL Ke. inv. 431.
 
de Bruin Pieter mr.
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
 
vicarie
GAL Ke. inv. 431.
 
Butewech Dirk Simonszn.
Pancraskerk
St.-Anthonius
1504
prebende
 
 
Butewech Pieter Simonszn.
Pancraskerk
St.-Jan Evangelist
1500
vicarie
GAL Ke. inv. 445.
 
Catharina Claesdr.
Pancraskerk
Johannes, Catharina, Maria Magdalena
1501
collator
GAL Ke. inv. 450.
Catharina Claesdr. huwde Vroedschapslid Pieter Pieter Rembrandszn.
Catharina Florisdr. (Heerman?)
Pancraskerk
St.- Gregorius Paus
 
collator
BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 189.
Catharina Florisdr. collatrice van de Jorisprebende, was gehuwd met mr. Jan Floriszn., doctor in de medicijnen. Mogelijk zijn zij identiek aan Catharina Heerman Florisdr. en Jan van Os, beiden overleden rond 1526
Claes Alewijnszn.
Pancraskerk
St.-Theobald en Aechte
 
stichter
GAL Ke. inv. 270.
 
Cornelia Pieter Stoopsdr.
Pancraskerk
St.-Jan Baptist
1510
collator
GAL. Ke. inv. 444
Collatrice Catharina Pieter Stoopsdr. was weduwe van Claes van Leeuwen en grootmoeder van Jacob Engebrechtszn.
Cornelis Gijbrechtszn.
Pancraskerk
St.-Aechte
 
vicarie
GAL Ke. inv. 412; inv 1333 fo. 4; inv 430; AHGWK inv. 113a, 383.
 
van Dam Claes mr.
Pancraskerk
Johannes, Catharina, Maria Magdalena
1480
vicarie
GAL Ke. inv. 450.
 
van der Does Dirk Willemszn.
Pancraskerk
St.- Paulus apostel
 
collator
Mr. Dirk Willemszn. van der Does werd in eerste instantie voorgedragen door de kerkmeesters van St.- Pancras, maar deze kwamen niet tot een eensluidende uitspraak, waarna deken en kapittel mr. Willem Simonszn. van Oijen benoemden.
In 1504 ruilde deze pensionaris de prebende ruilde met dr. Dirk Jacobszn., rector van de Heilige Kruisvicarie te Hulst. GAL Ke. inv. 455; inv. 457.
Elisabeth Wiggersdr.
Pancraskerk
Jacobus de Meerdere
1503
collator
GAL Ke. inv. 443; inv. 476.
Elisebeth Wiggersdr. was non in het Ursulaklooster te Schiedam.
Gerrit Simonszn. (Heerman)
Pancraskerk
St.- Laurentius
 
collator
Van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 124-126. Brand, Van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 184-185. GAL Ke. inv. 420 fo. 44v.; inv. 417 fo. 153.
 
Gerrit Simonszn. (Heerman)
Pancraskerk
St.- Joris
voor 1434
prebende
BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 189.
 
Hase Pieter mr.
Pancraskerk
St.-Anthonius
voor 1467
prebende
GAL Ke. inv. 434.
Scholasticus te Leiden en later rentmeester van het kapittel van de Pancraskerk. Hij overleed in 1504. VAN DE WAAG, Het Leidse voorgeslacht van Anna Kramer, 184.
Heerman Dirk mr.
Pancraskerk
St.- Paulus apostel
 
prebende
GAL Ke. inv. 417 fo. 153; SA.I inv. 999 fo. 23v., BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 207.
 
Heerman Gerrit Floriszn.
Pancraskerk
St.- Laurentius
1459
prebende
Van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 124-126. Brand, Van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 184-185. GAL Ke. inv. 420 fo. 44v.; inv. 417 fo. 153.
 
Hoecx Jacob Willemszn. mr.
Pancraskerk
St.-Aechte
1479
stichter
GAL Ke. inv. 412; inv 1333 fo. 4; inv 430; AHGWK inv. 113a, 383.
 
Hoecx Jacob Willemszn. mr.
Pancraskerk
St.-Aechte
1497
vicarie
GAL Ke. inv. 412; inv 1333 fo. 4; inv 430; AHGWK inv. 113a, 383.
 
van Honthorst Bouwen
Pancraskerk
St.-Benedictus
1484
prebende
GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 91. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 353-356. GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 62.
 
Hoogstraat Dirk
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
1454
----
GAL Ke. inv. 431.
 
Horst Vranck
Pancraskerk
St.-Andreas II
 
prebende
GAL Ke. inv. 322 fo. 40; inv. 431.
 
Huge Jan Dankertszn.
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
1457
collator
GAL Ke. inv. 431.
 
Jacob Engebrechtszn.
Pancraskerk
St.-Jan Baptist
1510
vicarie
GAL. Ke. inv. 444
Collatrice Catharina Pieter Stoopsdr. was weduwe van Claes van Leeuwen en grootmoeder van Jacob Engebrechtszn.
Kuiser Wllem (Alkemade)
Pancraskerk
St.-Andreas II
1477
prebende
GAL Ke. inv. 322 fo. 40; inv. 431.
 
van Leeuwen Dirk Dirkszn.
Pancraskerk
St.-Barbara
 
vicarie
GAL Ke. inv. 435.
 
van Leeuwen Gerrit mr.
Pancraskerk
Heilig Kruis
 
prebende
GAL Ke. inv. 477.
 
van Leiden Claes
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
1509
vicarie
GAL Ke. inv. 431.
 
van Leiden Jan
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
1509
collator
GAL Ke. inv. 431.
 
van Leiden Jan Baerntszn.
Pancraskerk
St.-Catharina
1450
collator
GAL. Ke. inv. 438.
 
van Leiden Jan Janszn.
Pancraskerk
St.- Michael
1430
collator
Droeg op 18-11-1430 het collatierecht over, samen met zijn neef Simon Vrederick Willemszn. GAL Ke. inv. 960. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 348-352. VAN KAN, Sleutels, 199. GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 90-91.
 
van Leiden Jan Janszn. mr.
Pancraskerk
OLV, Johannes Baptists, Maria Magdalena
1463
vicarie
 
 
van Leiden Jan mr.
Pancraskerk
OLV, Johannes Baptists, Maria Magdalena
1453
stichter
 
 
van Lodestein Jan mr.
Pancraskerk
Jacobus de Meerdere
 
vicarie
GAL Ke. inv. 443; inv. 476.
Elect Frederik van Baden benoemde op 16-10-1496 mr. Jan van Lodenstein tot kannunik, nadat deze de vicarie had geruild met heer Willem van Poelgeest. Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 63
van Lodestein Jan mr.
Pancraskerk
Jacobus de Meerdere
1503
vicarie
GAL Ke. inv. 443; inv. 476.
Elect Frederik van Baden benoemde op 16-10-1496 mr. Jan van Lodenstein tot kannunik, nadat deze de vicarie had geruild met heer Willem van Poelgeest. Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 63
Martinus Hermanszn.
Pancraskerk
St.-Willibrord
 
prebende
GAL Ke. inv. 477.
 
N.N.
Pancraskerk
St.-Theobald en Aechte
 
vicarie
GAL Ke. inv. 270.
 
van Noorde Albaern Janszn.
Pancraskerk
St.-Catharina
1492
vicarie
GAL. Ke. inv. 438.
 
Nuweveen Jacob mr.
Pancraskerk
St.- Gregorius Paus
1487
prebende
BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 189.
Mr. Jacob Nuweveen was pensionaris van Leiden.
van Oijen Willem Simonszn. mr
Pancraskerk
St.- Paulus apostel
1490
prebende
 
 
Paedze Bouwen
Pancraskerk
St.-Jan Baptist
1490
collator
GAL. Ke. inv. 444
 
Paedze Hendrik mr.
Pancraskerk
St.-Jan Baptist
1490
vicarie
GAL. Ke. inv. 444
 
Pieter Danelszn.
Pancraskerk
St.-Jan Baptist
 
vicarie
GAL. Ke. inv. 444
 
Pieter Danelszn.
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
1494
collator
GAL Ke. inv. 431.
 
Pieter Danelszn.
Pancraskerk
St.-Jan Evangelist
1500
collator
GAL Ke. inv. 445.
 
Pieter Danelszn.
Pancraskerk
St.-Anthonius
1504
collator
 
 
Pieter Danelszn. mr.
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
 
vicarie
GAL Ke. inv. 431.
 
Pieter Wiggerszn. mr.
Pancraskerk
St.- Joris
1489
prebende
BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 189.
Heer Jan Buekelszn. Heerman deed in 1489 afstand van alle aanspraken op deze prebende ten behoeve van Pieter Wiggerszn.
van Poelgeest Willem
Pancraskerk
Jacobus de Meerdere
1496
vicarie
GAL Ke. inv. 443; inv. 476.
Elect Frederik van Baden benoemde op 16-10-1496 mr. Jan van Lodenstein tot kannunik, nadat deze de vicarie had geruild met heer Willem van Poelgeest. Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 63
Rotaard Wermboutszn.
Pancraskerk
St.- Joris
1489
collator
BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 189.
Rotaard Wermboutszn. was een kleinzoon van schepen en Veertigraad Simon Vrederick Bartelmeeszn. GAL Ke. inv. 441.
Simon Vrederick Bartelmeeszn.
Pancraskerk
St.- Joris
 
collator
BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 189.
Rotaard Wermboutszn. was een kleinzoon van schepen en Veertigraad Simon Vrederick Bartelmeeszn. GAL Ke. inv. 441.
Simon Vrederick Bartelmeeszn.
Pancraskerk
St.- Laurentius
1459
collator
Van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 124-126. Brand, Van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 184-185. GAL Ke. inv. 420 fo. 44v.; inv. 417 fo. 153.
 
Utenweer Jan Hugenzn.
Pancraskerk
St.-Jan Evangelist
1464
collator
GAL Ke. inv. 445.
 
Utenweer Pieter mr.
Pancraskerk
St.-Jan Evangelist
1464
prebende
GAL Ke. inv. 445.
 
van Valkestein Gillis
Pancraskerk
St.-Benedictus
1502
collator
GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 91. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 353-356. GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 62.
 
van Valkestein Gillis Willemszn.
Pancraskerk
St.-Benedictus
1477
prebende
GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 91. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 353-356. GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 62.
 
van Valkestein Willem
Pancraskerk
St.-Benedictus
1502
prebende
GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 91. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 353-356. GAL Ke. inv. 420 Fundatieboek fo. 62.
 
Vos Dirk
Pancraskerk
St.-Jan Evangelist
1457
prebende
GAL Ke. inv. 445.
GAL Ke. inv. 445; inv. 939. Mr. Pieter is de zoon van de collator.
Vranck Floris Pieterszn mr..
Pancraskerk
St.-Andreas II
1477
collator
GAL Ke. inv. 322 fo. 40; inv. 431.
 
Vranck Floris Pieterszn mr..
Pancraskerk
St.- Nicholaas
1489
collator
GAL Ke. inv. 431; inv. 453; inv. 1017.
Hij was tevens collator van de St.-Andreas prebende die hij aan Willem Kuiser, broer van Hendrik Gerritszn. van Alkemade gunde. Op 4-10-1489 deed Hendrik via zijn gemachtigde en broer de kanunnik Willem Kuiser het verzoek tot investituur met de prebende.
Willem Coenenzn.
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
 
vicarie
GAL Ke. inv. 431.
 
Willem Gijsbrechtszn.
Pancraskerk
Heilig Kruis
1495
prebende
GAL Ke. inv. 477.
 
Willem Joriszn.
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
1494
vicarie
GAL Ke. inv. 431.
 
Willem Willem Foijtgenzn.
Pancraskerk
St.-Catharina
1450
vicarie
GAL. Ke. inv. 438.
 
de Witt Gerard mr.
Pancraskerk
St.-Andreas apostel
1494
vicarie
GAL Ke. inv. 431.
 
Yvelant Jan Hendrikszn.
Pancraskerk
Johannes, Catharina, Maria Magdalena
1501
vicarie
GAL Ke. inv. 450.
 
van Zijl Gerrit
Pancraskerk
St.-Bartholomeus
 
prebende
GAL Ke. inv. 437; inv. 420 Fundatieboek fo. 61v.; inv. 460.
zie KAM, Van Zijl, 202-203, die hem als negenjarige de bezitter van een kapelrie "de Zijl" in de kerk van Leiderdorp noemt, als opvolger van zijn verwant heer Claes Renger van Zijl.
van Zwieten Dirk
Pancraskerk
St.-Willibrord
1439
collator
GAL Ke. inv. 477.
VAN KAN, Van Zwieten II, 53-55.


Naam
Instelling
Altaar
Datum
Type
Bron
Info
van Alkemade IJsbrand
Pieterskerk
St.-Pieter
 
vicarie
GRIJPINK, Register IV, 49; vermeld 1445-1446: waargenomen door Gerrit Simonszn.
 
van Alkemade IJsbrand
Pieterskerk
St.-Jan evangelist en Sylvester (paus) ?
1428
stichter
GAL Ke. inv. 322 Fundatieboek fo. 1; inv. 7 fo. 8.
 
van Alkemade Willem
Pieterskerk
St.-Andreus
1510
vicarie
Willem van Alkemade in 1510 vermeld als vicaris en als opvolger van Van Oegstgeest die gexcommuniceerd werd. GRIJPINK, Register IV, 19.
 
van Boschhuijsen Jan
Pieterskerk
Johannes baptist, Catharina, Maria
 
vicarie
GRIJPINK, Registers IV, 39-40. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. IV, 14.
 
van Boschhuijsen Jan
Pieterskerk
Jacobus de Meerdere, Maria, Alle Heiligen
voor 1446
vicarie
GRIJPINK, Registers IV, 39-40. VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. IV, 14.
 
van der Goude Jacob
Pieterskerk
St.-Pieter en Paulus
 
vicarie
Vermeld 1445-1446: waargenomen door Willem Heerman. GRIJPINK, Register IV, 50.
 
Heerman Gerrit Floriszn.
Pieterskerk
St.-Jan Baptist, Maria-Magdalena
voor 1452
vicarie
BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 184-185. Vermeld op 20-03-1452.
 
Heerman Jan Buekelszn.
Pieterskerk
St.-Jacobus apostel
voor 1486
vicarie
Grijpink, Registers IV, 38. vermeld hem als bedienaar van het gelijknamig altaar. GAL Ke. inv. 441. Brand, Van Kan, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 205.
 
Heerman Willem
Pieterskerk
Jacibus de Meerdere
 
collator
BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 178-179.
 
Jacob Simon Vrederickszn.
Pieterskerk
St.-Anthonis
1490
vicarie
VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 347-349. GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 90.
 
Kuiser Wllem (Alkemade)
Pieterskerk
Heilig Kruis
voor 1486
vicarie
Vermeld 1485-1486; tevens kanunnik van St.-Pancras. GRIJPINK, Register IV, 30.
 
Mast Gijsbrecht
Pieterskerk
Johannes de Doper
voor 1443
vicarie
In 1443 blijkt Gijsbrecht Mast bedienaar van n van de twee door Van Zwieten gestichte vicarien te zijn. GAL Ke. inv. 210.
 
Mast Gijsbrecht (?)
Pieterskerk
St.- Stefanus, St.-Agnes, St.-Martinus
 
vicarie
 
 
N.N.
Pieterskerk
St.-Jan evangelist en Sylvester (paus) ?
 
vicarie
 
 
N.N.
Pieterskerk
Jacibus de Meerdere
 
vicarie
 
 
van Oegstgeest IJsbrand
Pieterskerk
St.-Andreus
 
vicarie
 
 
Paedze Hendrik Janszn.
Pieterskerk
St.-Bartholomeus
1509
vicarie
Overleed omstreeks 1510. GRIJPINK, Register IV, 25.
 
Philips Albaernszn. (van Noorde)
Pieterskerk
Johannes de Doper
1421
vicarie
 
 
Pieter Jan Martijnszn.
Pieterskerk
St.-Jan evangelist en Sylvester (paus) ?
1499
stichter
VAN MIERIS, Beschrijvinge van Leyden III, 908.
 
van Rietwijk Willem IJsbrandszn.
Pieterskerk
St.-Jan evangelist en Sylvester (paus) ?
 
vicarie
GAL Ke. inv. 322 Fundatieboek fo. 1; inv. 7 fo. 8.
 
van Schoten Pieter
Pieterskerk
St.- Stefanus, St.-Agnes, St.-Martinus
 
vicarie
VAN KAN, Boudijn van Zwieten, 298. Pieter van Schoten was zijn neef.
 
van Zwieten Boudijn
Pieterskerk
Johannes de Doper
1421
stichter
GAL Ke. inv. 322 fo. 30v. VAN KAN, Van Zwieten II, 52.
 
van Zwieten Boudijn
Pieterskerk
St.- Stefanus, St.-Agnes, St.-Martinus
1427
stichter
VAN KAN, Boudijn van Zwieten, 298. Pieter van Schoten was zijn neef.
 


Naam
Instelling
Altaar
Datum
Type
Bron
Info
van Zwieten Boudijn
St.-Anthoniskapel
??
1432
stichter
VAN KAN, Boudijn van Zwieten, 298. GAL Ga. inv. 1346.
 
van Zwieten Dirk
St.-Anthoniskapel
??
1432
officie
VAN KAN, Boudijn van Zwieten, 298. GAL Ga. inv. 1346.
 
van Zwieten Gijsbrecht
St.-Anthoniskapel
??
1453
collator
VAN KAN, Boudijn van Zwieten, 298. GAL Ga. inv. 1346.
 


t21_baljuw_fam
Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.oudleiden.nl