Leiden 1420 - 1510

Leidse Kloosterlingen (Familie)

Naam
Klooster
Bron
van Alkemade Machteld Jacobsdr.
St. Maria Galilea (Den Haag)
SERNEE, DROSSAERS, FEITH, Archieven kloosters Delfland, 67.


Naam
Klooster
Bron
van Berendrecht Badeloge Willemsdr.
Abcoude
GAL SA.I inv. 562 Tresrek. 1491 f°. 66v°. DE MAN, Eenige genealogische en heraldische aanteekeningen, 104.


Naam
Klooster
Bron
van de Boekhorst Elisabeth Jansdr.
Rijnsburg
HÜFFER, Rijnsburg, 802 noot 4, 817 noot 2, 891 noot 4. HÜFFER, Bronnen, 263.
van de Boekhorst Jacob Janszn.
Egmond
GAL. SA.I inv. 549 Burgrek. 1473 f°. 127. MEILINCK, Archief van Egmond, Reg. 1015, 1053, 1082, 1132, 1134. Jan van der Does, broer van de schepen Vrank van der Does, was keldenaar van Egmond. Divisiekroniek, 168.
van de Boekhorst Johanna Adriaansdr.
Leeuwenhorst
DE MOOR, Verborgen en geborgen, 564-568. DE MOOR, De schenkers, 13-14. KAM, Van Zijl, 204-209.


Naam
Klooster
Bron
van Boschhuijsen Ermgard Coenendr.
Leeuwenhorst
DE MOOR, Verborgen en geborgen, 564-568. DE MOOR, De schenkers, 13-14. KAM, Van Zijl, 204-209.
van Boschhuijsen Luitgard Claesdr.
St.-Margriet
GAL AHGWK inv. 113a, 38; ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 161v°; 1461-1477 f°. 552; VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 351-352; IV, 12-13. GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 93.
van Boschhuijsen Margriet Willemsdr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.


Naam
Klooster
Bron
Butewech Haze Gerritsdr.
Mariënpoel
VAN KAN, Van Zwieten II, 53, 65. HOEK, Nachtegael, 317, 218. VAN DER WAAG, Het Leidse voorgeslacht van Anna Kramer, 266-268.
Butewech Willem
Egmond
GAL. SA.I inv. 549 Burgrek. 1473 f°. 127. MEILINCK, Archief van Egmond, Reg. 1015, 1053, 1082, 1132, 1134. Jan van der Does, broer van de schepen Vrank van der Does, was keldenaar van Egmond. Divisiekroniek, 168.


Naam
Klooster
Bron
van der Does Aleid Dirksdr.
Leeuwenhorst
DE MOOR, Verborgen en geborgen, 564-568. DE MOOR, De schenkers, 13-14. KAM, Van Zijl, 204-209.
van der Does Catharina Jacobsdr.
Leeuwenhorst
DE MOOR, Verborgen en geborgen, 564-568. DE MOOR, De schenkers, 13-14. KAM, Van Zijl, 204-209.
van der Does Jan
Egmond
GAL. SA.I inv. 549 Burgrek. 1473 f°. 127. MEILINCK, Archief van Egmond, Reg. 1015, 1053, 1082, 1132, 1134. Jan van der Does, broer van de schepen Vrank van der Does, was keldenaar van Egmond. Divisiekroniek, 168.
van der Does Johanna
Leeuwenhorst
DE MOOR, Verborgen en geborgen, 564-568. DE MOOR, De schenkers, 13-14. KAM, Van Zijl, 204-209.
van der Does Machteld Mouwerijnsdr.
Leeuwenhorst
DE MOOR, Verborgen en geborgen, 564-568. DE MOOR, De schenkers, 13-14. KAM, Van Zijl, 204-209.
van der Does Margriet Dirksdr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.


Naam
Klooster
Bron
van der Goude Dieuwer Jan Pietersdr.
St.-Barbara
GAL SA.I inv. 580 Tresrek. 1500 f°. 153. DE MOOR, Leeuwenhorst en de geslachten Van der Does en Van den Woude, 63-64.


Naam
Klooster
Bron
de Grebber Willem
Regulieren (Hoorn)
Als houder van een lijfrente met jnkvr. Pieternelle Jansdr. van Naaldwijk te betalen door de stad, mogen van hem banden met de Leidse vroedschap Pieter de Grebber verondersteld worden. GAL. SA.I inv. 580 Tresrek. 1500 f°. 151.


Naam
Klooster
Bron
Heerman Agniese Florisdr.
Loosduinen
VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 125-126. BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 198-200. GAL SA.I inv. 562 Tresrek. 1491 f°. 45v°.
Heerman Geertruid Florisdr.
St.-Geertruid (s-Hertogenbosch)
BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 188-189.
Heerman Margaretha Jan Wittgensdr.
Loosduinen
VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 125-126. BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 198-200. GAL SA.I inv. 562 Tresrek. 1491 f°. 45v°.
Heerman Margriet Florisdr.
Loosduinen
VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 125-126. BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 198-200. GAL SA.I inv. 562 Tresrek. 1491 f°. 45v°.
Heerman Simon
Onze-Lieve-Vrouweconvent (Haarlem)
BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 207.


Naam
Klooster
Bron
van Honthorst Machteld Dirksdr.
Mariënpoel
VAN KAN, Van Zwieten II, 53, 65. HOEK, Nachtegael, 317, 218. VAN DER WAAG, Het Leidse voorgeslacht van Anna Kramer, 266-268.


Naam
Klooster
Bron
van der Laen Lidwina Joostsdr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.


Naam
Klooster
Bron
van Leiden Beatrijs Florisdr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.


Naam
Klooster
Bron
van Lokhorst Alijd Jansdr. (bastaard)
Maria Magdalena
GAL inv. 590 Tresrek. 1511 f°. 96v°.


Naam
Klooster
Bron
van Meerburch Geertruid Diert Dirksdr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.


Naam
Klooster
Bron
van der Mije Jan Splinterszn. Agniese Adriaansdr.
Schagen
GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1461-1477 f°. 210; 1491-1497 f°. 191v°.-192.
van der Mije N.N. Adriaansdr.
Mariënpoel
VAN KAN, Van Zwieten II, 53, 65. HOEK, Nachtegael, 317, 218. VAN DER WAAG, Het Leidse voorgeslacht van Anna Kramer, 266-268.


Naam
Klooster
Bron
van Naaldwijk Catharina Jansdr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.


Naam
Klooster
Bron
Nachtegaal Machteld Philipsdr.
Mariënpoel
VAN KAN, Van Zwieten II, 53, 65. HOEK, Nachtegael, 317, 218. VAN DER WAAG, Het Leidse voorgeslacht van Anna Kramer, 266-268.


Naam
Klooster
Bron
van Noorde Clara Jandr.
St.-Aechten
GAL SA.I inv. 590 Tresrek. 1511 f°. 100; ORA inv. 41 Kenningboek 1477-1486 f°. 138v°. Yde van Noorde werd in 1482 vermeld als mater van het klooster.
van Noorde Yde Albaernsdr.
St.-Aechten
GAL SA.I inv. 590 Tresrek. 1511 f°. 100; ORA inv. 41 Kenningboek 1477-1486 f°. 138v°. Yde van Noorde werd in 1482 vermeld als mater van het klooster.


Naam
Klooster
Bron
van Noortich Jooste Claes Claeszndr.
St.-Margriet
GAL AHGWK inv. 113a, 38; ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 161v°; 1461-1477 f°. 552; VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 351-352; IV, 12-13. GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 93.


Naam
Klooster
Bron
Nuweveen Catharina Simon Vrederick Dirkszndr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.
Nuweveen Gobburch Simon Vrederick Dirksdr.
St.-Agnieten (Delft)
GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1446-1461 f°. 292v°
Nuweveen Margriet Gerritsdr.
St.-Margriet
GAL AHGWK inv. 113a, 38; ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 161v°; 1461-1477 f°. 552; VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 351-352; IV, 12-13. GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 93.
Nuweveen Margriet Vrederick Dirksdr.
St.-Margriet
GAL AHGWK inv. 113a, 38; ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 161v°; 1461-1477 f°. 552; VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 351-352; IV, 12-13. GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 93.


Naam
Klooster
Bron
van Oegstgeest Bartelmees Jansdr. de Brouwer Ave
Loosduinen
VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. I, 125-126. BRAND, VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. II, 198-200. GAL SA.I inv. 562 Tresrek. 1491 f°. 45v°.


Naam
Klooster
Bron
Paedze Aernt Janszn.
Het Hollandse Huis (Geertruidenberg)
SANDERS, Waterland als woestijn, 191.
Paedze Maria Pietersdr.
Abcoude
GAL SA.I inv. 562 Tresrek. 1491 f°. 66v°. DE MAN, Eenige genealogische en heraldische aanteekeningen, 104.


Naam
Klooster
Bron
Spruijt Johanna Bruininksdr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.


Naam
Klooster
Bron
Stoop Willem Willemszn.
St.-Michiel (Schoonhoven)
GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1446-1461 f°. 71.


Naam
Klooster
Bron
van Tetrode Clemeijnse Danelsdr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.
van Tetrode Machteld Danelsdr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.
van Tetrode Pancras Danelszn.
Minderbroeders (De Waard Leiden)
TETTERO, Genealogie Van Tetrode, 33-35. GAL. SA.I inv. 580 Tresrek. f°.152; inv. 827 Tresrek. 1510 f°. 35v°.


Naam
Klooster
Bron
van Valkestein Beatrijs Gillisdr.
St.-Margriet
GAL AHGWK inv. 113a, 38; ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 161v°; 1461-1477 f°. 552; VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 351-352; IV, 12-13. GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 93.


Naam
Klooster
Bron
van den Woude Aechte Jansdr.
Leeuwenhorst
DE MOOR, Verborgen en geborgen, 564-568. DE MOOR, De schenkers, 13-14. KAM, Van Zijl, 204-209.
van den Woude Aleid Jansdr.
St.-Barbara
GAL SA.I inv. 580 Tresrek. 1500 f°. 153. DE MOOR, Leeuwenhorst en de geslachten Van der Does en Van den Woude, 63-64.
van den Woude Catharina Jansdr.
Rijnsburg
HÜFFER, Rijnsburg, 802 noot 4, 817 noot 2, 891 noot 4. HÜFFER, Bronnen, 263.
van den Woude Machteld Jansdr.
Witte Nonnenklooster
OBREEN, Het Witte Nonnenklooster, 4.


Naam
Klooster
Bron
van Zwieten Catharina Boudijnsdr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.
van Zwieten Catharina Boudijnsdr.
Mariënpoel
VAN KAN, Van Zwieten II, 53, 65. HOEK, Nachtegael, 317, 218. VAN DER WAAG, Het Leidse voorgeslacht van Anna Kramer, 266-268.
van Zwieten Johanna Pietersdr.
Mariënpoel
VAN KAN, Van Zwieten II, 53, 65. HOEK, Nachtegael, 317, 218. VAN DER WAAG, Het Leidse voorgeslacht van Anna Kramer, 266-268.


Naam
Klooster
Bron
Alijd Voppe Janszndr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.
Catharina Simon Vrederick Willemsdr.
St.-Margriet
GAL AHGWK inv. 113a, 38; ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 161v°; 1461-1477 f°. 552; VAN KAN, Het nageslacht van Willem Luutgardenzn. III, 351-352; IV, 12-13. GROESBEEK, De afstamming van Claes Corf, 93.
Dirk Simon Vrederick Dirk Nuweveenszn.
Kruisbroeders (Aken)
GAL ORA inv. Kenningboek 1446-1461 f°. 292v°.
Erckenraet Gerrit Pieter Gobburgenzndr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.
Margriet Mathijs Jansdr.
Schagen
GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1461-1477 f°. 210; 1491-1497 f°. 191v°.-192.
Maria Pieter Floris Asselijnsdr.
Mariënpoel
VAN KAN, Van Zwieten II, 53, 65. HOEK, Nachtegael, 317, 218. VAN DER WAAG, Het Leidse voorgeslacht van Anna Kramer, 266-268.
van Noordwijk (?) Ave Claes Claeszndr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.
van Rietwijk Pietersdr. Butewech. Cille
Jeruzalem (Utrecht)
GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1446-1461 f°. 29v°.
Vlamink Jutte Jansdr.
Elfduizend Maagden Klooster
VAN KAN, De bewoners van het Elfduizendmaagden- klooster, 111-121. Ave van Nordwijk wordt vermeld als non te Warmond. GAL ORA inv. 41 Kenningboek 1434-1446 f°. 145.


t21_baljuw_fam
Auteur Publicatie Home
Hanno Brand Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510)
www.oudleiden.nl